Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2022 Rugpjūtis 8 Pirmadienis
 

Svastika – niekuo nekaltas sukompromituotas ženklas

2010-10-15 16:49 | Istorija | Komentarų (70)

Rašinio autorius laiko rankose Antano Venclovos ir Petro Cvirkos parašytą knygą „Adolfas Hitleris. Diktatoriaus karjera“, kurios viršelį puošia raudonas svastikos ženklas (nuotrauka A.Stapčinsko, iš asmeninio autoriaus archyvo)

Dr. Petras Stankeras

„Ženklai ir simboliai valdo pasaulį, o ne žodis ir ne įstatymas“

Kiniečių filosofas Konfucijus

Prieš 75 metus, 1935 metų rugsėjo 15 dieną, legendinis Svastikos ženklas įstatymu buvo įtvirtintas kaip galingiausios Europoje Trečiojo Reicho valstybės simbolis ir tapo vokiečių nacionalinės vėliavos dalimi. Vokiečių nacionalinės socialistinės darbininkų partijos simbolis – svastika – tapo visos šalies piliečių kasdienybe. Nuo to laiko beveik viso pasaulio diletantai šį simbolį vadina fašistiniu.

Tačiau svastikos simbolį sugalvojo nei fašistai, nei nacistai, nei tuo labiau Benito Mussolini ar Adolfas Hitleris: svastikos ženklas vyresnis už juos daugelį dešimčių ir šimtų tūkstančių metų. Svastiką padovanojo žmonėms Dievai ir pasiekė Žemę iš Dangaus. Pirmą kartą šis gražus ir paslaptingas, ne iki galo įmintas simbolis yra aptiktas ant akmeninių aukštutinio paleolito laikų figūrų, pagamintų prieš 30 tūkstančių metų. Paplitęs jis buvo beveik visame pasaulyje (išskyrus Australiją).

Kas ir kur naujojo svastiką

Žodis „svastika“ neturi nieko bendra su vokiečių kalba: jis kilęs iš sanskrito linkėjimo „asti” – „džiaukis, būk laimingas“. Šį stiprų ir dinamišką ženklą lietuviškai galima vadinti sūkurėliu. Jį naudojo Amerikos indėnai, indusai, budistai, vikingai, graikai, romėnai, keltai, anglosaksai, majai, actekai, persai, krikščionys. Indai svastiką vaizduoja ant vieno iš savo dievų delno.

Pietų Amerikos indėnai svastiką vaizdavo kaip keturis vėjus: šiaurės, pietų, vakarų ir rytų ir puošia jomis juostas. Svastiką galima pamatyti ir senuose mezginių raštuose, ir ant ukrainiečių velykinių kiaušinių, ir tibetiečių kilimuose, ir šumerų keramikoje. Daugelyje kultūrų šis ženklas buvo laikomas gynybos, apsisaugojimo nuo piktųjų jėgų simboliu.

XX amžiaus pradžioje ši svastika buvo paskelbta Panamos respublikos simboliu ir pavaizduota jos vėliavoje. Šiuolaikinės Japonijos turistiniuose žemėlapiuose svastika žymimos budistų šventyklos. O Suomijoje svastika pavaizduota viršutiniame kairiajame prezidento vėliavos kampe. Turkijoje galima išvysti ant chalato nupieštą svastiką, čiukčiai ja puošia čiumpą, lietuviai – Velykų margučius, juostas, latviai – tradicines sege susegamas moteriškas skaras, juostas. Ir niekur tai neturi nieko bendra su fašizmu. Tačiau Vakaruose dėl asociacijų su A. Hitleriu ir nacionalsocialistais tapo blogio simboliu.

Svastikos ženklas buvo ant Rusijos Laikinosios vyriausybės naujų piniginių ženklų, o po 1917 metų spalio – ant bolševikų popierinių pinigų. Pradedant nuo 1918 metų bolševikai įvedė į apyvartą naujas kupiūras – 1000, 5000 ir 10000 rublių nominalo, ant kurių jau buvo pavaizduota ne viena, o trys svastikos: dvi mažesnės iš šonų ir viena stambi viduryje.

Simboliką, išorinius atributus, apeigas kartos perima vienos iš kitų. Susidarius tam tikroms socialinėms, psichologinėms ar politinėms prielaidoms, visa tai padeda burti mases kokioms nors idėjoms įgyvendinti. Taip atsitiko ir su svastika. „Vokiečių nacionalsocialistai, skirdami simbolių kalbai didelę reikšmę, pasisavino svastikos ženklą, o nesukūrė patys, kaip komunistinis režimas kūjį ir pjautuvą,“ – teigia garsi tekstilininkė Laima Oržekauskienė. Nors tiesą sakant, pirmą kartą kūjis ir pjautuvas dar 1889 metais tapo Antrojo internacionalo (organizacijos, jungiančios socialistines partijas) simboliu. Tačiau tuomet kūjis ir pjautuvas nebuvo sukryžiuoti. Juos XX amžiuje Rusijoje sujungė bolševikai. Jiems reikėjo simbolio, reiškiančio darbininkų ir valstiečių sąjungą. Iš pradžių jie panaudojo kūjį ir žagrę. Tačiau nedideliuose atvaizduose žagrė atrodė neįtaigiai, todėl buvo pakeista pjautuvu. Nuo to laiko kūjis ir pjautuvas tapo komunistinio judėjimo simboliu. Šiandien jį naudoja beveik visos pasaulio komunistų partijos.

Naujaisiais laikais svastika tapo svarbiausiu nacionalsocialistinio ir fašistinio judėjimo, o vėliau – nacionalinės socialistinės Vokietijos valstybinės vėliavos elementu, ir šis istorinis faktas daug kam iki šių dienų kelia alergiją.

A.Hitleris ir svastika

Vokiško nacizmo ideologai nebuvo kvaili žmonės ir ne be reikalo apsistojo ties svastika. Vokiečių nacionalsocialistai svastiką paskelbė savo ženklu, kad pagrįstų dominuojančią teoriją apie vokiečių kildinimą iš arijų. Jie aiškino, kad šis senas arijų tautų ženklas susijęs su Mažųjų Grįžulo Ratų žvaigždyno metiniu keliu. Pats A. Hitleris matė svastikoje kūrybinio judėjimo ir arijų pranašumo virš kitų tautų simbolį.

1920 metų vasarą kylanti Vokietijos politinio gyvenimo žvaigždė Adolfas Hitleris, jau tada gerai perpratęs propagandos reikšmę, suprato, kad Vokiečių nacionalinei socialistinei darbininkų partijai (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei – NSDAP), kurios aktyviu nariu jis buvo, reikia emblemos, simbolio, kuris patrauktų į ją darbininkų klasės mases. Po ilgų apmastymų, iš daugybės projektų jis pasirinko raudoną vėliavą su baltu skrituliu ir juoda svastika centre. Raudona spalva turėjo simbolizuoti socialistinę proletarišką Vokiečių nacionalinės socialistinės darbininkų partijos kilmę, baltas skritulys – nacionalsocializmo mokymo grynumą, nacionalinius idealus, o juoda svastika turėjo simbolizuoti kovą dėl arijų rasės viešpatavimo, tapti rasinės ir religinės revoliucijos simboliu. Tokios kompozicijos nuo 1920 metų pabaigos ji tapo oficialia NSDAP vėliava. A. Hitleris nemėgo iš sanskrito kalbos kilusio žodžio „svastika“ ir savąjį ženklą pavadino „Hakenkreuz“ nuo vok. Hacken – kablys ir Kreuz – kryžius.

A. Hitlerio manymu, naujas nacionalsocializmo simbolis turėjo paveikti masių sąmonę ir, aplenkdamas logiką ir sveiką protą, grynai magiškai įtikinti jas nacionalsocialistiniu likimu, iššaukti nostalgiją herojiškiems laikams.

Nupiešta ant raudonos vėliavos svastika pirmą kartą buvo pademonstruota agitaciniame partijos renginyje 1921 metais. A. Hitleris buvo maloniai nustebęs, kai pamatė, kokį stulbinantį įspūdį susirinkusiems padarė juoda svastika baltame fone. Ji tapo NSDAP fiurerio mistiniu ginklu, nors pasirinkimas neturėtų stebinti: ženklas buvo visiems žinomas, tačiau konkurentų dar „neužimtas“. Be to, jau XIX amžiaus pabaigoje archeologai svastiką pavadino pačiu seniausiu sėkmės ir gerovės ženklu, o teigiama reakcija ir mobilizuojantis poveikis, kaip netrukus įsitikinta, – garantuoti.

1923 metais NSDAP suvažiavime partijos fiureris paaiškino partinės vėliavos reikšmę: baltas apskritimas raudoname fone – nacionalinės švaros ir jėgos simbolis, juodoji svastika – kvietimas negailestingai kovai su komunistais ir žydais.

Simbolikai A. Hitleris teikė itin didelę reikšmę, net didesnę negu savo nacionalsocialistinės partijos programai. Yra daug jo pasisakymų, kuriuose jis su pavydu ir pritarimu atsiliepia apie katalikų bažnyčios simboliką ir apeigas. Iki pat mirties jį žavėjo katalikų bažnyčios “konstitucija”, jos organizacija, jos kulto tarnų orumas ir bažnytinis iškilnumas. Turėdamas dailininko sugebėjimus A. Hitleris pats ėmė projektuoti kitų partinių vėliavų, plakatų, gairelių, uniformų eskizus. Ir visur dominavo juodoji svastika ant raudono audeklo su užrašu “Deutschland erwache” (“Vokietija pabusk”). A. Hitleriui priklauso idėja jo asmeninio štandarto, skirto pažymėti fiurerio buvimo vietą.

1920 metais buvo patvirtintas nacistų partijos ženklelis, papuoštas svastika. Vėliau, be įprastinių partijos ženklelių, buvo įvesti auksiniai partijos ženkleliai ir jų įteikimo, ypač pasižymėjusiems partijos nariams, ceremonija visą laiką darėsi sudėtingesnė. Jau trečiąjį dešimtmetį nacionalsocialistų partijoje atsirado daugybė skiriamųjų ir pasižymėjimo ženklų su svastika. Be to, į Trečiojo Reicho simbolių sąrašą buvo įtrauktas erelis ir ąžuolas (ąžuolo lapai).

Kodėl A.Hitleris judėjimo simboliu pasirinko svastiką?

Daug kas iš gražios Trečiojo Reicho simbolikos dabar atrodo vykusiai sugalvota. Kodėl A. Hitleris pasirinko savo judėjimo simboliu legendinę svastiką? Yra keletas versijų. Tačiau pats A. Hitleris savo garsioje knygoje “Mein Kampf”, kurioje plačiai, sofistiškai postringauja įvairiais klausimais, taip pat apie simbolių bei atributikos atsiradimo istoriją ir reikšmę nacionalsocialistiniame judėjime, II dalies VII skyriuje rašė:

“Kai organizavosi mūsų būriai, mums kilo naujas ir svarbus klausimas. Ligi šiol mes neturėjome nei savo partinio ženkliuko, nei savo partinės vėliavos. Tai buvo kenksminga mūsų judėjimui. Be šių simbolių, mes negalėjome apsieiti nei dabar, nei tuo labiau ateityje. Partiniams draugams buvo reikalingas ženkliukas, pagal kurį jie galėjo iš išorės atpažinti vienas kitą. Na, o ateityje tikrai negalima buvo išsiversti be gerai žinomo simbolio, kurį mes taip pat turėjome priešpastatyti raudonojo internacionalo simboliams.”

… Lambache, Austrijoje, yra senas Benediktinių vienuolynas, kurio durų frontone iškaltas herbas su stilizuotos svastikos ženklu ir popiežiaus mitra. Prieš daugelį metų prie to vienuolyno gyvenęs muitinės inspektorius, pavarde Hitleris. Pastarojo sūnus, anuomet dar mažas vaikas, Adolfas dažnai su draugais netoli vienuolyno žaisdavo. Berniukas, kaip ir kiekvienas vaikas, pastabus ir smalsus, klausinėdavęs vienuolių apie to herbo reikšmę. Jam buvę paaiškinta, jog herbe iškalta svastika reiškianti keturis pirminius elementus – žemę, vandenį, orą, ugnį ir esanti indų kilmės religinis ženklas ir senos arijų giminės, kadaise gyvenusios Vokietijos teritorijoje, simbolis. Šitų žodžių jaunasis A. Hitleris nepamiršo. Be to, dar gyvendamas Austrijoje, A. Hitleris matė svastika pasipuošusius įvairių antisemitinių organizacijų narius. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą ja, kaip simboliu, naudojosi ir buvusio vienuolio Georgo Lanco, skirstančio žmones į didvyrius ir beždžiones, rasistinė organizacija, įvedusi pasisveikinimą “Heil” (“Tegyvuoja”).

Pokalbyje su Hermanu Raušingu, laisvo miesto Dancingo senato prezidentu, A. Hitleris yra pareiškęs, kad nacionalsocialistai krikščionybės simbolį – kryžių pakeitė svastika, kurios pranašais jis laikąs vokiečių poetą Stefaną Georgą (Stefan George), vokiečių rašytoją, humanistą, politiką, mokslininką ir filosofą Johaną Volfgangą Gėtę (Johann Wolfgang von Goethe), anglų gamtininką Čarlzą Robertą Darviną (Charles Robert Darwin) ir E. Hekelį (E. Heckel). Svastika puošė S. Georgo nuo 1891 metų leidžiamo žurnalo “Bletter fur die Kunst”, titulinį lapą. Šio ženklo spausdinimas šiame leidinyje neturėjo nieko bendra su begimstančiu nacionalsocializmu. A. Hitleris aiškino H. Raušingui, kad „mes, kaip nacionalsocialistai, matome savo programą mūsų vėliavoje. Raudonas laukas simbolizuoja judėjimo socialinę idėją, baltas – nacionalistinę idėją. Hakenkreuz – kova dėl arijų judėjimo pergalės ir tuo pat metu – hakenkreuz simbolizuoja kūrybą“.

Profesorius mistikas Karlas Haushoferis, vokiečių geopolitikos kūrėjas, teigia, kad tik jo dėka svastika tapusi nacistų emblema. Jis teigė, kad pas senovės arijų magus svastika buvo griaustinio, ugnies ir derlingumo simbolis. Pagal jį, tolimi normanų palikuonys, būdami aukštos civilizacijos, garbino šį simbolį ir, žinodami magijos paslaptis ir būdami magais – valdovais, valdė tautas bei gamtos jėgas. Pasak legendos, siaubinga katastrofa sunaikinusi šią civilizaciją. Jos vietoje atsiradusi Gobio dykuma, bet išlikę magai – valdovai pasklidę po pasaulį ir perdavę palikuonims savo magiškas savybes. Ir štai dabar, tvirtino K. Haushoferis, arijai turi “grįžti prie ištakų”, su slaptomis didybės bei prievartos jėgomis sudaryti sąjungą, idant pagreitintų žmonijos atėjimą į “arijų viešpatavimą”.

Svastika pašto ženkluose

Praėjus penkiolikai metų nuo tos dienos, kai A. Hitleris pasirinko svastiką NSDAP emblema, 1935 metų rugsėjo 15 dieną partinė raudona su juoda svastika vėliava buvo juridiškai įteisinta kaip valstybinė nacionalsocialistinio Trečiojo Reicho vėliava. Rekomenduoti vėliavos matmenys buvo šie: plotis 116 cm, aukštis 74 cm. Raudonos medžiagos stačiakampio viduryje, abiejose jo pusėse, prisiūtas baltas austos medžiagos 48 cm skersmens skritulys. Ant baltų skritulių abiejose vėliavos pusėse prisiūta 6 cm pločio juodos spalvos svastika, pakrypusi 45 laipsnių kampu. Žiūrint į bet kurią vėliavos pusę, kryžiaus galai lenkti į dešinę. Svastikos centras sutampa su balto skritulio centru, o jo du priešingieji galai guli ant horizontalios linijos, einančios per vėliavos centrą. Vėliavos kotas dažomas pilkais aliejiniais dažais.

Dar iki oficialaus svastikos simbolio įteisinimo, Vokietijos sausumos kariuomenės vadas generolas leitenantas baronas Verneris von Fritschas (Werner Freiherr von Fritsch), 1934 metų vasario mėnesį pasirašė įsakymą dėl nacionalsocialistinės svastikos įkomponavimą į sausumos kariuomenės regalijas. Viename tradiciniame kasmetiniame Niurnbergo NSDAP suvažiavime buvo organizuotas 32 tūkstančių svastikų paradas. Svastikos ženklas pradėjo dominuoti ir šalies visuomeniniame gyvenime. Kiekvienoje Trečiojo Reicho šeimoje privalėjo būti vėliava su svastikos ženklu. Be to, buvo pageidaujama, kad svastiką vėliavoje išsiuvinėtų šeimos galvos žmona. Pavyzdį parodė pats propagandos ministras Jozefas Gebelsas (Paul Joseph Goebbels) – svastiką jo šeimos vėliavoje išsiuvinėjo žmona Magda Gebels. Į visas fiurerio asmeninės bibliotekos knygas buvo įklijuotas A. Hitlerio ekslibris, vaizduojantis erelį su svastikos ženklu naguose.

Tikri filatelistai žino, kokie įdomūs yra Trečiojo Reicho pašto ženklai: jie gražūs ir gan aukšto meninio lygio. Savaime aišku, šie miniatiūriniai meno kuriniai negalėjo apsieiti be taip liaudies pamėgtos svastikos, todėl netrukus nacionalsocialistų „privatizuotas“ hakenkreuz atsirado ant oficialių Vokietijos pašto ženklų. 1934 metų sausio 21 dieną, dar iki oficialaus svastikos įteisinimo, Vokietijos pašto žinyba išleido devynių oro pašto ženklų seriją (nuo 5 iki 100 pfenigų nominalo), kurioje pirmą kartą buvo pavaizduotas įvairių spalvų hakenkreuz ženklas. Per dvyliką nacionalsocializmo buvimo valdžioje metus, Trečiojo Reicho pašto žinyba išleido 29 įvairius pašto ženklus su svastikos ženklu.

Tarp kitko, ir prieškario Lietuvos viename pašto ženkle buvo pavaizduotas svastikos ženklas. 1939 metų gegužės 20 dieną Lietuvos pašto žinyba išleido trijų ženklų seriją, skirtą paminėti III Europos krepšinio pirmenybes, įvykusias Kaune 1939 metų gegužės 21 – 28 dienomis. Juodai violetiniame serijos ženkle, kurio nominalas 60 + 40 ct. ir tiražas 50 000 vienetų, pavaizduotos 17 pirmenybėse dalyvavusių Europos valstybių vėliavos, tame tarpe ir nacionalsocialistinės Vokietijos su svastika.

Vėliava su svastika milijoniniais tiražais dominavo Trečiojo Reicho miestuose ir kaimuose, visuomeniniuose renginiuose ir sporto varžybose, suvažiavimuose ir koncertuose, vestuvėse ir laidotuvėse. Atsidavimas valdančiosios nacionalsocialistinės partijos reikalui buvo visuotinis ir neginčijamas. Piknikai, paradai, bendri šokiai ir dainavimas prie fanfarų, rūpinimasis išvažiuojančiu į sporto stovyklas jaunimu, namų dekoravimas nacionalsocialistine simbolika, bendras valgymas, o virš viso šito plazdančios vėliavos su svastika, – tai formos visuomeninio gyvenimo, kuriame aktyviai dalyvavo absoliuti Vokietijos visuomenė. Kiekvienais metais per Šv. Kalėdas Svastikomis papuoštos eglės stovėjo visos Vokietijos miesteliuose ir aikštėse, buvo giedamos kalėdinės giesmės, sakomos oficialios kalbos ir rengiami vaidinimai. Įsivaizduokime vaizdelį: gruodis, karas dar nevyksta, žmonės susirinkę prie papuoštos didelės eglės, kurios viršūnę puošia didžiulė svastika, vienas kitam linki laimės.

Svastikos nustelbė olimpinius žiedus

Tą pačią dieną, kai Vokietijoje buvo įteisinta svastika, Niurnberge buvo priimtas antisemitinių įstatymų paketas. Išleisti du pagrindiniai įstatymai – „Vokiečio garbės ir kraujo gynimo įstatymas“ bei „Reicho pilietybės įstatymas“, kurie įtvirtino segregaciją, mažumų atskirtį bei atėmė iš žydų Vokietijos pilietybę. Kadangi A. Hitleriui „Hakenkreuz“ visada simbolizavo švarą, tais įstatymais žydams buvo uždrausta naudoti vėliavą su svastika.

1936 metų vasarą, pirmą kartą olimpinių žaidynių istorijoje, iš Olimpijos (Graikija), deglas su olimpine ugnimi per Pietų Slovėniją, Austriją bėgikų buvo nešamas į Berlyną. Tais laikais daugumai nešamas deglas su ugnimi buvo grynai profašistinis simbolis, apie kurį dabar niekas neprisimena. Vokietijos teritorijoje tūkstančiai vaikų su svastikuotomis vėliavėlėmis buvo išstatyti iš abiejų kelio, kuriuo buvo nešamas olimpinis deglas, pusių. Vėliavos bei transparantai su svastikomis nustelbė olimpines su žiedais.

Kai 1939 metų balandžio 20 dieną visa vokiečių tauta šventė savo fiurerio ir Trečiojo Reicho kanclerio A. Hitlerio gimimo penkiasdešimtmetį ir Berlyne buvo iškilmingai atidaromas naujas bulvaras Rytai-Vakarai, danguje sužibėjo dirbtinos ugnelės, sudarydamos milžinišką vėliavą su svastika.

1942 metų pavasarį, separatistinių derybų tarp Vokietijos ir Sovietų Sąjungos metu, vokiečių pusė buvo pasiruošusi, esant teigiamiems derybų rezultatams, pakeisti savo valstybinėje vėliavoje svastikos spalvą iš juodos į raudoną.

Tarp kitko, 20-aisiais metais bolševikinėje Rusijoje svastikos ženklas buvo svarstomas kaip galimas sovietinės valstybės simbolis, tačiau laimėjo Levo Trockio pasiūlyta penkiakampė žvaigždė (pentagrama). Visgi praėjus dvidešimčiai metų, 1941 metų rudenį, artėjant prie Maskvos vokiečių Vermachto kariams, likę mieste sovietinės sostinės gyventojai stengėsi apsirūpinti vėliavomis su svastika ir rusų-vokiečių kalbų žodynais. Paskutinėmis savo gyvenimo dienomis A. Hitleris piktinosi, kad sovietiniai Raudonosios Armijos kariai, šturmuodami Berlyną, ant savo tankų ir šarvuotų mašinų prikabindavo vėliavėles su svastikos ženklu. A. Hitleris kategoriškai uždraudė Vermachtui naudotis panašiais klaidinimo metodais ir tuo pačiu laužyti tarptautinę karo teisę.

Svastikos miškas

Praėjus daugeliui metų po Antrojo pasaulinio karo pabaigos, įspūdingų gabaritų Trečiojo Reicho simbolį pražiopsojo Vokietijos Demokratinės Respublikos valdžia vien dėl tos priežasties, kad svastiką galima buvo matyti tiktai tam tikru metų laiku ir iš tam tikro aukščio. Pirmą kartą 1992 metais geltonąją svastiką iš pageltusių lapuočių tarp amžinai žaliuojančių pušų 100 kilometrų į šiaurę nuo Berlyno besidrėkinančiame miške pastebėjo mokslininkas, atliekantis topografines vietovės nuotraukas. Šiuos lapuočius – 57 maumedžius – tam tikra tvarka 360 kvadratinių metrų plote 1937-1938 metais kartu su vaikinais iš Hitlerjugendo pasodino Ternikau miestelio verslininkas, aistringas fiurerio gerbėjas. Dabar iškapoti svastiką vaizduojančius medžius neįmanoma: dalis jų yra privačiuose sklypuose, dalis – draustinyje. Be to, iš kirtimo maža naudos, nes iškertant dar labiau išryškėja svastikos ženklas. Tačiau po kelių metų, 1995, visgi buvo priimtas ryžtingas sprendimas iškirsti svastiką vaizduojančius medžius. Bet po penkerių metų senų medžių vietoje išaugo nauji, kaip sakoma, dar gražesni už senus. Ir vėl pasaulis savo televizijos ekranuose pamatė 60 ant 60 metrų dydžio svastiką, besipuikuojančią pačiame Europos Sąjungos centre. Šiuo atveju gailestį, visų pirma, iššaukia žmonės, kurių neapykanta nuostabiam ženklui pasiekė psichozės ribas…

Svastikos ženklo draudimas – skriauda kultūrai

Taigi elementarūs senovės simboliai tam tikrais istoriniais laikotarpiais gali įgauti praktinę reikšmę ir apgauti politinę doktriną. Belieka tik apgailestauti, kad beprotiškos politikų idėjos ir nusikaltimai suteršė šį nuostabų ženklą. Nelabai toliaregiškas Lietuvos Respublikos Seimas uždraudė naudoti svastikos simbolį, kuris Lietuvoje aptinkamas dar nuo XIII a.

Svastikos ženklo draudimas yra didelė skriauda kultūrai. Diletantiški seimūnai, deja, nesupranta, kad svarbu ženklo vartojimo kontekstas. Ar taip ir nesugebėsime reabilituoti turtingiausio senovės tautų mitologijos ženklo – svastikos (sūkurėlio), paliksime ją tik specialistų reikmėms? Tikiuosi, kad toks siauras požiūris į šį nepaprastą ženklą blės ir su laiku išblės.

Komentarai

 

 

 
 1. kaip viskas paprasta, apsiks koks masonas Vyty, o mes imsim ir pasikeiim jy y sesiakampe zvaigzde ir menora.

  zenklai yra nesutepami.
  zmoniu zmegenys yra trinamos.
  kaip is prieso atimami simboliai ir jis yra trypiamas, asimiliuojamas, zeminamas iki gyvulinio lygio.
  jam draudziami jo zenklai, kad netycia neprisimintu, kas toks esas
  lietuviai, laikas atsiimt savo zenklus, savo veliavas ir kilt is judeokrikscioniskos narkozes miego.
  jokios nepriklausomybes jus net pauostyti negavot
  zingerlanzber ikale nauja narkotiku doze Lietuvai: "nepriklausoma Lietuva jewrosojuze"

  Thumb up 72 Thumb down 0

 2. Autorius yra visiskai teisus. Svastika, penkiakampe zvaigzde, sesiakampe zvaigzde, kryzius – tai visi sie zenklai yra skaitoma sekmes simboliais(aisku kiekvienas placiau imant turi daugiau prasmiu). Siuos zenklus pasisavino sau kaip sekmes ir valdzios simbolius. Penkiakampe zvaigzde- amerikos(jav) ir rusijos veliavose arba herbuose yra("Penkiakampė žvaigždė (pentograma). Žmogaus (su ištiestomis rankomis ir kojomis) simbolis. Penkių žemynų emblema, penkių stichijų (šviesos, oro, vėjo, vandens, ugnies) ir penkių Kristaus žaizdų simbolis. Į viršų nukreipta smailėjanti žvaigždės forma reiškia baltąją magiją, į apačią – juodąją. Tokia žvaigždė dar vadinama raganos pėda. Lietuvoje ir kaimyniniuose kraštuose apversta žvaigždė vadinama laumės kryžiumi. Kaip valstybės simbolis pentograma (balta, raudona, žalia, mėlyna, geltona, ruda arba juoda) yra 47 šalių vėliavose bei herbuose. ","Kaip valstybės simbolis pentagrama yra 47 šalių vėliavose ir / arba herbuose. Matyt, renkantis tokį ženklą, turėjo įtakos senas tikėjimas pentagrama kaip saugančiu magišku ženklu. Pagal dabartinę sampratą šis ženklas valstybių atributikoje simbolizuoja tam tikrus ideologinius ir politinius siekius, išreiškia tautų viltį, laimės siekimą, pažangą, solidarumą ir pilietiškumą."). Svarstika sau priglaude Hitleris. Kryziu -kryziuociai ir kalavijuociai. Kryžius – seniausia talismanas pasaulyje. Ji simbolizuoja amžinąjį gyvenimą, prisikėlimą ir Dievo apsaugos nuo velnio. Žvaigždės – proto ženklas, kūrybiškumo ir sėkmės įvairiose veiklos sferose. "Šešiakampė žvaigždė (heksagrama). Vyriškumo ir moteriškumo susiliejimo, dvasios ir intelekto simbolis (dviejų trikampių junginys, Dovydo žvaigždė). Lietuvių ornamentikoje – Saulės simbolis (segmentinė žvaigždė). Į šešiakampę panaši ir aštuonkampė žvaigždė (oktagrama – kvadrato ir rombo derinys). Oktagrama simbolizuoja atgimimą ir žinias.""Svastika (kampuotasis kryžius). Dinamiškas saulės rato, Perkūno, ugnies, jėgos, judesio, sėkmės ženklas. Senovės Rytuose – derlingumo, saulės ir žaibo simbolis. Kai kur žymėjo metų laikus ir pasaulio šalis. Geležies amžiuje svastika buvo aukščiausios valdžios simbolis. Jos motyvų randama beveik visose senose kultūrose (katakombose ir kt.): etruskų, keltų, germanų, anglosaksų kraštuose, Centrinėje Azijoje ir ikikolumbinėje Amerikoje. Neaptikta tik semitų kraštuose. Svastikos motyvai būdingi lietuvių ir latvių ornamentikai. Baltai juos dar siejo su laime, šviesa ir gėriu. Svastika esti dviejų rūšių: su judesiu į dešinę ir į kairę. Pasitaiko su trimis ir šešiomis, su kampuotomis ir lenktomis alkūnėmis bei pusinės (pvz., tautinėje juostoje)."
  Tik nezinodami siu prasmiu daugelis politiku pradeda kova pries siuos simbolius, kuriuos kadaise del ju prasmes kai kurie susidievine veikejau priseme sau kaip savo savo tautos, valstybes simbolius.

  Thumb up 72 Thumb down 1

 3. buvo išverstaskūris išdavikas.Už pagalbą ,susigrąžinant titulą,vokiečiams paliko Žemeitiją,o po to brudas semitams sudarė šiltnamines sąlygas.Štai ir turime litvakų generaciją,kurių perykla buvo LDK.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 4. Zydai marksistai ir KGB nes Lietuvos saugumo nera, nesuvaldo informacijos ir jauciu nutare uzdaryti ekspertai. eu. Kodel jie komujaunimo tiesos neuzdaro? Savo ruporo.

  Thumb up 72 Thumb down 1

 5. itariu, kad del to trecio beniuko aiduko….13d turejo buti teismas , o informacijos niekur nera….VSD ryskiai apsisiko

  Thumb up 72 Thumb down 0

 6. h t t p : / / w w w . ekspertai . eu/cgi-sys/suspendedpage . cgi
  Account Suspended
  This Account Has Been Suspended

  Thumb up 72 Thumb down 0

 7. -bolsevikai-marksistai -nkvd-isatai-kgb-istai ir visokie kitokie -istai- tarp kuriu buvo ir yra rusu zydu,armenu,gruzinu,afrikieciu ir tame tarpe lietuviu…..todel varyt vien ant zydu tiesiog trumparegiska…..homo sovieticus ta tautybe ir ji nemirtinga

  Thumb up 72 Thumb down 0

 8. O ES ar ne Tautu naikinimo kalejimas? Kurio tikslas sunaikinti Tautu kultura, tradicijas. Kas ji kuria ar ne zydai marksistai, globalistai kur pyderastai yra ES vertybe taip pasake zydas Donskas. O kodel naikinamos istisos musulmonu Tautos, kurios nepaklusta sionistinei JAV. Ar Hitleris del to kaltas? O kodel nebombarduojama teroristine Izraelio valstybe, kuri vykdo genocida pries Palestinieciu tauta? Ar Hitleris cia kaltas? Kodel zydas bijo rasyti savo varda ir pavarde ar Hitleris cia kaltas? As manau tai zydai marksistai yra kalti, kurie be svetimo kraujo negali gyventi.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Čigonai taippat nenori, kad juos vadintų čigonais – jie dabar kurį laiką bus romais, kol vėl prisišiks tiek, kad reiks keisti į kokius nors euro-indusus.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 9. As skaitau kiekvienas kvailys pritaiko sau ta zenkla. Jus man pasakykite ko nusikalto tas zenklas? Tik riboto mastymo zmogus gali keikti zenkla jei koks nevidonas ji nesiojo. O JUS man pasakykite kuo buvo blogas Hitleris, kuris isgelbejo Lietuva nuo raudonojo maro? Kuo kaltas Hitleris jei zydai noredami sukurti valstybe, prase HITLERIO, kad sis paspaustu Vokietijos zydus, kad jie begtu is Vokietuijos,. Kuo kaltas Hitleris, kad zydai pasake, kad mes paaukosime vokietijos zydus, bet valstybe sukursime. Ar Hitleris kaltas, kad Holakausto arhitektas buvo zydas Adolfas Anheimas? Ar Hitleris kaltas, kad zydai sukele Rusijoje revoliucija ir karus? Ar Hitleris kaltas, kad Lietuvius treme zydai i Sibira? Ar Hitleris kaltas, kad koncentracijos stovyklose, buvo eksperimentai su zmonemis o dabar iteisinta istatymiskai kai zmones keiciasi lytis ir tampa mutantais? Ar Hitleris kaltas, kad zydai marksistai, iskrypeliai ir pyderastai, valdo pasauli? As manau Hitleris buvo garbingas ir doras zmogus, kurio deka ir dabar Vokietijoje geriausias keliu isdestymas. O kodel pasaulis nesmerkia zydu, kuriu talmudoje parasyta, kad reikia naikinti kitamincius, kitataucius. Kodel Tautos nemegsta zydu? Vytautas didziausia klaida padare, kad pasisauke zydus i pagoniu zeme. Zydai ir patys sako, kad juos Vytautas isgelbejo, bet jie tuo atsidekodami, naikina Lietuva.

  Thumb up 72 Thumb down 1

 10. Mes daugelis primiršome hitlerininkų žiaurumą ir norą panaikinti daugelį tautų,…o dengėsi jie tuo ženklu,…turi praeiti amžiai, kad vėl įgautų šis ženklas teigiamą prasmą,…o šiuo metų šį krauju aptaškytą ženklą nekaltų žmonių krauju dar valdo Šėtonas…ir niekaip nenori skirtis su juo,…o tarpe mūsų atsirandą gudruolių pataikūnų….KARUI NE.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 11. Aciu autoriui. Su tokia Meile visa si pasauline ir hitlerine svastikos istorija aprasyta… :) Netgi kilo lyg ir kazkokis pavydas, kad lietuvaiciai tokie vilkai kits kitam-nesiorganizuoja taip vieningai ir nevienija ju, deja, jokie zenklai… Ir pagalvojau;; na tai gal tos idejos gali pagaliau prilipti kokiaam naujam judejimui… Na gal ne gryninsim tautos-naacijos, bet nors mintis, sazine, jausmus ir prasme gyventi kitaip, galima butu atgaivinti. …- Ypac tokios tautines krizes laikotarpiu >>—>> kai ‘demokratines’ virsunes, neklauso apaciu… Na revoliucine situacija, pagal ‘teveli’ Lenina, lyg ir iseitu (idea). Tad jei demokratija jiems nera rodiklis, tai gal pakratyti reiktu, ”demokratiskai” susivienijus i kumsti, po kokia nors svastika. Na tik to rato spalva gal zalia, tai matyt neiseitu, nes Lietuvos miskas kvadratukais-isvogtas, isparduotas…, kaip ir nukraujinta nacija-issilaksciusi po pasauli ir gal raudona spalva, jau nelabai pritinka… Juoda, lyg juodos musu mintys, tai beviltiska butu naujai… Na, bet ne tame esme… Puikus straipsnis. Ikvepia tikrai ! p.s. KAIP GAILA MIELIEJI ! TIEK DAUG MEILES TADA, I TOKI BAISU PASAULINI GAISRA PAVIRTO… TOJI MUSU ZEME >>—>> ROJUS + VELNIAI = PRAGARAS _________…o gal todel, kad ta meile buvo tik sau…

  Thumb up 72 Thumb down 0

 12. labiausia diskredituota yra pentagrama, kuria zydobolsevikai naudojo kaip savo setono imperijos simboli.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • O velnio-šakės menora ką simbolizuoja? Kodėl jis taip teigiamai veikia daugelį dabartinių Lietuvos ideologų?

   Thumb up 72 Thumb down 0

 13. Man keisciausia, kad sita zenkla draudzia visam pasauliui zydai marksistai. Kokie riboto mastymo o gal nusikalteliai, sugalvojo drausti viesai naudoti ir rodyti si garbinga zenkla. Tai jei GERB. HITLERIS muvejo auksini zieda tai gal nenesiokime ir ziedu? Tai jau marazmas kai kvailys bijo savo seselio o gal nori ma istorija perasyti? O kodel mes nesmerkiam zydu, kurie sukele revoliucijas ir karus per kuriuos buvo izudyta desimtys milijonu zmoniu?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 14. visi žino, kad tai senas ženklas, kad vokiečiai pasivogė jį ir diskreditavo, vargu ar šis ženklas begali nešti sėkmę, nes labai daug neigiamos energijos po juo susikaupė praėjusiame šimtmetyje, todėl šis ženklas MIRĖ, ir jei nors kiek domitės energijomis, tai pamirškit tą nelaimingą ženklą keliems šimtmečiams, yra ir daugiau senovinių puikių nesuterštų ženklų, todėl mąstykim pozityviai

  Thumb up 72 Thumb down 0

 15. na tai cia jau seniai viskas aisku svastika yra laimes ir sekmes simbolis tik va hitleriui jis nepadejo.jis labai placiai naudojamas buvo senoveje,tik va gaila kad kai kas to nesupranta ir apsijuokia.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 16. Ką ten tarptautiniai įstatymai sako apie plagijatą? Apie ženklo pasisavinimą? Ar negalima paduoti Vokietijos į teismą už mūsų ženklo paniekinimą, supurvinimą ir pan.?

  Thumb up 72 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Pigus šildymo būdas individualiems namams
Į ką atkreipti dėmesį renkantis avalynę vasarai?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kodėl romperiukai tituluojami geriausiu drabužiu mažyliams? 
Mažylių apranga – nuo jos įsigijimo iki aprengimo ir dėvėjimo – labai aktualus...

Nauja kryptis vestuvių žemėlapyje: lietuvius kviečia tuoktis Gran Kanarijoje 
Vestuvės užsienyje vis labiau populiarėja, tačiau sudėtingas šventės organizavimas daugelį porų atbaido nuo...

Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (11)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (5)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras