Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Birželis 3 Trečiadienis
 

STT dėl galimai fiktyvaus R.Kuodžio įdarbinimo KTU vietoj dokumentų poėmio davė laiko “susitvarkyti formalumus”?

2016-05-08 14:02 | Naujienos | Komentarų (23)

Kam iš tiesų tarnauja STT? KK nuotr.

Po to, kai LAMPSS kreipėsi į generalinį prokurorą, prašydama ištirti galimai fiktyvų R.Kuodžio įdarbinimą KTU, pareiškimo autoriams Generalinė prokuratūra pranešė, jog medžiagą persiuntė į Kauno apygardos prokuratūrą. Ši savo ruožtu medžiagą dėl KTU perdavė tirti teritoriniam STT.

Tokiu atveju dokumentų poėmiai – standartinė procedūra, tačiau jos nebuvo. Tačiau informacija apie tyrimą „nutekėjo“, ir profsąjungą pasiekė informacija, kad visą praeitos darbo savaitės pabaigą KTU ekonomikos ir vadybos fakultete buvo pastebėtas demonstratyvus blaškymasis, pasirašinėjamos kažkokios sutartys.

KTU profesorius Gediminas Merkys mano, kad galimai bandoma perrašyti sutartis, datas, formuluotes.

„Nebuvo jokios operatyvinės veiklos KTU-ISM sandorio metu, įrodymai nesurinkti, dabar ir galimą neteisėtą atlygį paleidžia iš rankų”, – apie šalyje tik imituojamą kovą su korupcija pažymėjo profesorius G. Merkys.

LAMPSS kreipimasis į Generalinį prokurorą 

Maždaug apie 2012 m. birželio mėnesį R. Kuodis, kuris tuo metu buvo (ir dabar tebėra) Lietuvos Banko valdybos pirmininko pavaduotojas, buvo įdarbintas KTU docentu 0,5 etato. KTU Senato posėdyje (2012-06-20 (protokolas V1-S-8)) buvo paviešinta informacija, kad jis tuo metu dar dirbo 0,25 etato Vilniaus universitete. Tokiu būdu viešas asmuo, aukšto lygio valstybės tarnautojas galimai nuolat pradėjo dirbti 1,75 etato dalimi. Pažeisdamas įstatymus, įsiveldamas į interesų konfliktą, Kuodis galimai ženkliai viršijo įstatymais leistiną papildomo darbo krūvį bei etato dalį. Papildomai Lietuvos įstatymai leidžia dirbti tik 0,5 etato arba 1,5 etato per visas darbovietes.

KTU įdarbintas R. Kuodis turėjo dėstyti “Viešosios ekonomikos” modulį, bet jo niekada faktiškai nedėstė. Profsąjungų duomenimis, nėra KTU nei vieno studento, kuris būtų matęs Kuodį dėstytojo tribūnoje KTU docento vaidmenyje, būtų klausęs jo vedamo modulio paskaitų, dalyvavęs jo seminare, vykdęs Kuodžio paskirtas individualias užduotis, atėjęs pas Kuodį konsultuotis dėl modulio. Kiekvienas KTU dėstytojas turi oficialiai katedroje ir dekanate patvirtintą bei viešai paskelbtą konsultacijų laiko grafiką, taip pat turi darbo vietą kabinete, stalą, individualų kompiuterį. Ant tokio kabineto durų ar šalia visada kabinama standartinė lentelė su dėstytojo vardu ir pavarde, pareigų bei turimo mokslo laipsnio pavadinimu. Neretai čia ir konsultacijų grafikas pridedamas. Viešai prieinamose informacinėse laikmenose niekur niekada nebuvo paskelbtas nei tarnybinis (laidinis), nei mobilus R. Kuodžio, kaip KTU docento, telefonas bei elektroninis paštas. Visi kiti KTU dėstytojai paprastai tokius atributus turi.

KTU docentas Kuodis per 5 “docentavimo” metus, profsąjungų duomenimis, nebuvo nei viename (!) katedros ar juolab fakulteto tarybos posėdyje. Jis nedalyvavo nei viename fakulteto mokslininkų susirinkime, kurių per tą laikotarpį buvo ne vienas (dėl fakulteto Tarybos rinkimų, dėl kandidatų į Senatą kėlimo ir kt.). Kaip iš šalies pakviestas ekspertas-praktikas skaitė tik kelias viešas paskaitas. Pastarosios niekaip nesusiję su reguliariu dėstytojo darbu, dėstant konkrečius studijų programos modulius. Tokias viešas paskaitas žymūs žmonės skaito dažnai ir jos paprastai nesusiję su darbo santykiais.

Sukčiavimo viršūnė ir tokių veiksmų neginčijamas daiktinis įrodymas yra tai, kad Ekonomikos katedros, kurioje privalėjo „docentauti“ mūsų herojus, profesorė V. Pilinkienė viešoje elektroninėje medijoje (2015-09-28) R. Kuodį pristato kaip iškilų svečią iš šalies. Citata: „KTU EVF Ekonomikos katedros profesorė dr. Vaida Pilinkienė sakė R. Kuodį pakvietusi būtent dėl to, kad tai yra vienas vedančiųjų ekonomistų Lietuvoje, atstovaujantis šiuolaikinį ir gana kritišką požiūrį į daugelį ekonomikos sričių. Semestro metu skaityti paskaitas paprastai kviečiu kelis žmones. Dabar pakviečiau R. Kuodį kaip valstybinės institucijos atstovą, o kitas svečias bus iš verslo pasaulio“ (citatos pabaiga). http://ktu.edu/lt/ekonomikos-ir-verslo-fakultetas/naujiena/raimondas-kuodis-centriniu-banku-veikla-tik-grazus-zaidimas

Kaip galima svečiu vadinti savo fakulteto ir savo katedros docentą, kuris katedroje oficialiai jau „dirba“ bent tris metus ir ateina susitikti su savais atitinkamos programos studentais? Visuomenė, akademinė bendruomenė norėtų gauti atsakymus.

Kuodžio modulį “Viešoji ekonomika” faktiškai dėstė prof.habil.dr. Žaneta Simonavičienė. KTU docento vaidmenyje Kuodžio per 5 m. niekas nematė. Šakinę profsąjungą (LAMPSS) apie apgaulę, fiktyvų įdarbinimą, taip pat galimą finansinių bei darbo apskaitos dokumentų klastojimo nusikaltimą žodžiu informavo KTU Ekonomikos ir vadybos fakulteto mokslininkai. Jų pavardės šakinei profsąjungai žinomos, preliminarus sutikimas liudyti teisėsaugos institucijoms ikiteisminio tyrimo metu iš jų gautas.

Visi išdėstyti faktai bei aplinkybės rodo, jog galimai buvo klastojamas tabelis, kuris yra oficialus darbo apskaitos ir finansinis dokumentas. Galima daryti prielaidą, kad Kuodžiui visus tuos metus KTU – viešas juridinis asmuo – mokėjo atlyginimą iš viešųjų lėšų. Tikėtina, susidarė apvali sumelė, kuri ženkliai peržengė kritinę ribą, nuo kurios prasideda baudžiamoji atsakomybė finansinių dokumentų klastojimo ir sukčiavimo bylose… Klausimas, už ką Kuodžiui – aukštam valstybės valdininkui – galimai buvo mokamas neteisėtas atlyginimas? Už tai, kad jo 5 metus niekas nematė, o jo modulį dėstė kiti? Kodėl rektorius P. Baršauskas –darbdavys – nusikalstamai padėjo parašą ant fiktyvios darbo sutarties, kokią materialinę ar nematerialinę naudą iš to jis gavo? Vertinant nurodytas aplinkybes, lėšos už tariamai atliekamas docento pareigas galimai buvo pervedamos fiktyviai įdarbintam asmeniui arba buvo pasisavintos kitų asmenų, t.y. galimai padarytos nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 184 str. (turto iššvaistymas), arba LR BK 183 str. (turto pasisavinimas). Be to, akivaizdžiai įžvelgiamas galimas oficialių dokumentų suklastojimas bei jų panaudojimas, galimai padarytos nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 300 str.; bei galimas piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, t.y. galimai padaryta nusikalstama veika, numatyta LR BK 228 str.

Šis galimai fiktyvus įdarbinimas buvo reikalingas rektoriui P. Baršauskui. Neteisėtai, be rinkimų pakeitus Kuodžio statusą iš KTU Tarybos nario „nuo visuomenės“ į Tarybos nario poziciją „nuo akademinės bendruomenės“, KTU administracijai atsivėrė galimybė pabandyti išvengti naujos KTU tarybos rinkimų procedūros ir toliau turėti sau palankią KTU tarybos narių personalinę sudėtį. Šis momentas rektoriui svarbus, kadangi būtent taryba renka ir arba perrenka rektorių. Būtinybė iš naujo rinkti visų Lietuvos universitetų ir kolegijų tarybas (arba bent jau koreguoti jų personalinę sudėtį) Lietuvoje tąsyk iškilo todėl, jog reikėjo vykdyti LR Konstitucinio teismo nutarimą. Šis nutarimas įpareigojo padidinti tarybose narių, renkamų nuo „akademinės bendruomenės“, proporciją.

Jei ne fiktyvus Kuodžio įdarbinimas ir neteisėtas jo statuso (be rinkimų) pakeitimas, tai Senatas formaliai turėjo teisę patvirtinti naują KTU tarybos personalinę sudėtį likusiai 4 metų kadencijai. Deja, sukčiavimas ir fiktyvus Kuodžio įdarbinimas padaro minėtą Senato sprendimą niekiniu, kadangi iš neteisės jokia teisė nekyla.

Ilgainiui KTU administracija persigalvojo ir nusprendė KTU tarybos kadencijos pradžią reiktų laikyti ne 2011-04-18 datą (LR ŠMM ministro įsakymas Nr. V-455), bet kitą datą, kuomet, apgaulingų manipuliacijų dėka buvo patvirtinta atnaujinta tarybos sudėtis.

Tokį neteisėtą KTU administracijos parengtą projektą KTU Senatas patvirtino 2015 m. ir neteisėtai pratęsė renkamo organo kadenciją bemaž pusantrų metų ilgiau įstatymu numatytos 5 metų ribos (KTU Senato nutarimas, 2015-11-18, Nr. V3-S-58). Be jokių rinkimų. Tuo buvo pažeistos akademinės bendruomenės narių teisės: a) periodiškai rinkti aukščiausią savo universiteto valdymo organą ir b) kandidatuoti ir būti išrinktam į tokį valdymo organą.

Minėto balsavimo Senate (2015-11-18) metu bei įforminant posėdžio medžiagą, galimai buvo padaryta kita kriminalinė veika – suklastoti svarbaus balsavimo protokolai. Bent jau dalis Senato narių suprato KTU administracijos ir tarybos cinizmą bei ketinimus pažeisti įstatymą, pratęsti (faktiškai – uzurpuoti) viešo juridinio asmens valdymą. Braškant posėdžio ir balsavimo kvorumui, dalis Senato narių (4-5 nariai) per pertrauką sąmoningai išėjo iš posėdžių salės ir balsuoti nebegrįžo. Jie nedrįso viešai prieštarauti, nesiryžo atvirai pasipriešinti administracijos savivalei, todėl tyliai ir gudriai „prabalsavo kojomis“, tikėdamiesi šitaip sugriauti neteisėtą balsavimą.

Deja, tylus ir neviešas protestas nepavyko, kadangi administracija išskirtinės svarbos balsavimą be kvorumo visgi paskubomis pravedė, maža to, bylose atitinkami protokolai buvo surašyti kaip reikia, t.y. – apgaulingai, tačiau formaliai teisingai.

Apie šį galimai nusikalstamą epizodą šakinę profsąjungą informavo politologas prof. A. Krupavičius, kuris tuo metu užėmė KTU Senato pirmininko pavaduotojo postą ir buvo vienas iš tų, kurie prabalsavo kojomis. A. Krupavičius žodžiu pasižadėjo duoti parodymus ir viešai liudyti dėl galimai nusikalstamos veikos, jei tik bus pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Nepriklausomai nuo Krupavičiaus, apie niekingą ir galimai nusikalstamą KTU administracijos veiklą – išskirtinai svarbaus balsavimo protokolo klastojimą – profsąjungoms pranešė vienas iš dabartinės KTU administracijos narių. Prasidėjus ikiteisminiam tyrimui, pasirašius įsipareigojimą dėl melagingų parodymų bei veikiant ikiteisminio tyrimo duomenų neviešinimo režimui, minėtas darbuotojas, nustotų bijoti susidorojimo, duotų parodymus ir liudytų. Šio darbuotojo tapatybė šakinei profsąjungai yra žinoma.

Skirtingos galimai nusikalstamos veikos – fiktyvus įdarbinimas, tabelių, balsavimo protokolų klastojimas etc. yra padarytos skirtingu laiku, stebime bemaž trijų metų laiko intervalą… Mūsų nuomone, visos tos veikos turi vieną jungtinį motyvą – kaip galima ilgiau, tegul ir neteisėtai, išlaikyti nepakeistą rektoriaus ir jo kišeninės tarybos valdžią. Tas žūtbūtinis demokratiškai neatnaujinamos valdžios ir valdymo organų išsaugojimas, mūsų nuomone, buvo reikalingas tam, kad pridengti kitą neskaidrų ir galimai nusikalstamą sandorį. Turime omenyje KTU-ISM akcijų pirkimo sandorį.

Privataus universiteto ISM akcijų įsigijimo sandorio metu didžiulės viešos lėšos neskaidriai ir galimai nusikalstamai nutekėjo į privačias koncerno “ARVI” rankas. Šis sandoris neskaidrus ir galimai nusikalstamas todėl, kad visuomenė, akademinė bendruomenė ir netgi Senatas nežinojo sandorio sumos. Nebuvo iš anksto atlikta ir viešai paskelbta sandorio kaštų ir naudos viešajam interesui analizė, nebuvo atlikta ir viešai paskelbta šio sandorio rizikos analizė, visuomenė iki šiol nežino, kokia ir kam teks atsakomybė neskaidrių investicijų nesėkmės atveju, kiek tai kainuos mokesčių mokėtojams? Precedentai iki šiol Lietuvoje buvo tokie, kad netgi apie strateginių-gynybinių objektų, įgyjamų už viešas lėšas, sandorių sumos visuomenei buvo žinomos dar iki sandorio sudarymo. Taip buvo šovinių gamyklos Kaune statymo, lėktuvų „Spartan“, šarvuočių įgijimo atveju. „Independence“ atveju visuomenei yra žinoma net 1 dienos objekto nuomos kaina… Šitaip Lietuva – ES narė – įgyvendina savo ratifikuotus tarptautinius įsipareigojimus dėl viešųjų finansų skaidrumo. Beje, visi tie ratifikuoti tarptautinės teisės aktai turi viršenybę nacionalinių teisės aktų atžvilgiu. P. Baršausko už viešas lėšas pasamdyta privati advokatų kontora rėmėsi Lietuvos vidiniais teisės aktais – Ūkinių bendrijų įstatymu, Civiliniu kodeksu, o Lietuvos tarptautinius ratifikuotus įsipareigojimus dėl demokratijos ir viešųjų finansų skaidrumo tiesiog praignoravo. Čia ir yra pagrindinė teisės samdinių metodologinė klaida arba sąmoningas, ciniškas ir galimai nusikalstamas veikimas, tikintis, kad niekas nekels skandalo. Iš neteisės nekyla teisė, todėl šis tarptautinę ES teisę ir šalies įsipareigojimus sutrypiantis sandoris anksčiau ar vėliau (po varginančių nacionalinių ar tarptautinių teisinių procesų) vis vien bus paskelbtas negaliojančiu. Kas atlygins sandorio panaikinimo žalą, kuri iškils šalies viešiesiems finansams? Kas atlygins moralinę žalą šalies įvaizdžiui ir pažemintai akademinei bendruomenei, kurios teisės buvo sutryptos?

Yra požymių, jog KTU-ISM sandoris galimai yra stambus grupinis, tačiau latentiškas, ištęstas laike ir rafinuotas nusikaltimas, kurio nei visuomenė, nei centrinė valdžia, nei teisėsauga laiku neatpažino… Nekelia nei mažiausios abejonės P. Baršausko ir R. Kuodžio asmeninis indėlis į šių veikų padarymą, o galimai ir kitų personų, priklausančių aukščiausiems KTU valdymo organams, indėlis bei konkretus vaidmuo – palaiminti sandorį, jį pridengti savo autoritetu…

Visuose išvardintuose KTU administracijos ir Tarybos veiklos epizoduose, profsąjungų nuomone, yra tampriai persipynę ir grubūs etikos pažeidimai, galimai įvykdytos ir tebevykdomos konkrečios kriminalinės veikos. Viename didžiausių šalies valstybinių universitetų pasireiškia gili krizė, kuri kyla dėl sistemingo įstatymų laužymo, piktnaudžiavimų, neskaidraus viešųjų finansų valdymo, daugybinių sukčiavimų, falsifikavimų… Profsąjungų nuomone, teisingumo KTU šiandien nebeįmanoma susiklosčiusiomis aplinkybėmis atstatyti, apeinant institucijas, turinčias kvotos teisę. Kitaip tariant, mes nematome galimybių atstatyti teisingumą, sugrąžinti procesus į teisėtumo ir įstatymo erdvę kreipiantis, pvz., vien tik į Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybą, į VTEK, arba naudojantis vien tik civiline ir/arba administracine teisena.

Kaip buvo parodyta, yra pagrindas įtarti, kad nusikalstamas veiklas galimai padarė konkretūs vieši asmenys – visų pirma KTU rektorius P. Baršauskas ir Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas R. Kuodis. Abu paminėti asmenys užima labai aukštas pareigas ir vadovauja stambiems, valstybei ir visuomenei strategiškai svarbiems viešiesiems juridiniams asmenims. Bet kokios abejonės dėl šių viešų asmenų galimai padarytų nusikalstamų veikų privalo būti išsklaidytos. Priešingu atveju metamas šešėlis ant valstybinės valdžios, pakertamas pasitikėjimas tokia strategine institucija, kaip Lietuvos Bankas. Detalus visų aplinkybių ištyrimas atitinka viešąjį interesą, kurio gynimą šiuo pranešimu LR Generalinei Prokuratūrai ir inicijuoja šakinė profsąjunga (LAMPSS).

Norime atkreipti Prokuratūros dėmesį, jog manipuliavimas darbo sutartimis ir jų falsifikavimas, neskaidrus viešųjų finansų valdymas, užkertantis galimybę mokėti darbuotojams teisingus atlyginimus, taip pat akademinių darbuotojų teisių (pvz., rinkti savo atstovus į valdymo organus ir būti į juos išrinktiems) suvaržymas yra būtent tas dirbančiųjų teisių pažeidimo ir įstatymų laužymo porūšis, kuriuos užkirsti kaip tik ir yra profsąjungos misija. Ši profsąjungos misija, kaip konstitucinė vertybė ir konstitucinės teisės norma, yra įvirtinta pagrindiniame šalies įstatyme. Profsąjungų paskirtis ir teisės yra detalizuojamos LR profesinių sąjungų įstatyme. Minėto įstatymo 20 straipsnis skelbia: „Profesinių sąjungų ir jų narių teises ir teisėtus interesus įstatymų nustatyta tvarka gina valstybiniai valdžios ir valdymo organai, teismai bei kiti teisėsaugos organai“

Atskleidžiant galimai padarytus nusikaltimus ir teisingai juos kvalifikuojant, esminis vaidmuo tenka veikos motyvų ir visų aplinkybių, įskaitant kontekstines, detaliam išnagrinėjimui. Tuo tikslu prie šio pareiškimo (priedo teisėmis) prijungiami dar du dokumentai:

Viešas KTU akademinės bendruomenės narių pareiškimas dėl KTU Tarybos veiklos nutraukimo ir rektoriaus atsistatydinimo (2016-03-17)

Prof.habil.dr. Gedimino Merkio skundas LR Prezidentei (2016-04-06).

Pagarbiai:

LAMPSS Pirmininkė

Asta Marytė Lapinskienė

Komentarai

 

 

 
 1. Hello there,

  My name is Aly and I would like to know if you would have any interest to have your website here at komentaras.lt promoted as a resource on our blog alychidesign.com ?

  We are in the midst of updating our broken link resources to include current and up to date resources for our readers. Our resource links are manually approved allowing us to mark a link as a do-follow link as well
  .
  If you may be interested please in being included as a resource on our blog, please let me know.

  Thanks,
  Aly

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Vargas toje mūsų valstybėje, jokios tvarkos, nors STT dirbtų savo darbą, bet ir ta pasirodo…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Tokie asmenys neįveikiami, o ikiteisminiam tyrimui,prokurorams tokios veikos neįkandamos, nepakaks kompetencijos ir supratimo Todėl tirti atsisakys, o ten skųskitės,skųskitės … bet , deja , ir tie nagrinėtojai nekompetetingi.Todėl skundai atmestini.

  Thumb up 2 Thumb down 0

 4. Ar bus rytoj apie tai Tapino ar Valatkos rašinys kitam interneto portale? Nebus, nes jiems rūpi kita pusė, kita moralė, kurią išaiškino Vasiliauskas.

  Thumb up 4 Thumb down 0

 5. normaliai bratva varkes suka,kaip 1990,tik dabar i kostiumus ilinde,nebe su triju juosteliu treningais…Snoras buvo neapziojamas tai tuos nacionalizavo naglai…

  Thumb up 2 Thumb down 0

 6. Tai gal reikėtų įdiegti tokią tradiciją: prieš tyrimą leisti suslėpti galus?
  “Alio, čia STT, mes jus tirsime. Ateisime po 3 dienų”.
  Na kaip?

  Thumb up 3 Thumb down 0

  • Ne, bendrai reikėtų mandagiai paklausti, “ar jums užteks 3 dienų pasiruošti? ne? reikia dviejų savaičių? gerai, tada ateisime po dviejų savaičių”

   Thumb up 5 Thumb down 0

 7. Taigi daug tokiu mirusiu sielu universitetuose. ASU pavyzdziui vienas Arvi veikejas apsigyne disertacija ir tapo profesoriumi, nors niekas nemate jo atliekant bandymus ar vedant paskaitas. Svarbu moketi gerai patepti, ir visi akademikai uzsimerks.

  Thumb up 8 Thumb down 0

 8. Nesuprantu,kas..per viena..ta istaiga STT,nors panele Lietuvos prezidente d.grybauskaite/cia as is knygu ir spaudos susidariau nuomone/vis kalba ir kalba..apie kaukiu baliu,nejaugi tie STT vyrukai..taip krito..i aki Lietuvos prezidentei,kad ji be ju nebgali……Mano manymu,yra kur kas..idomesniu..nei..kaukietieji,nors del..skonio nesigincijama.

  Thumb up 1 Thumb down 1

 9. Na dabar kaip ir aišku kodėl Baršauskas vis dar ir jau tiek laiko tyli. Galus slepia … Laiko neturi

  Thumb up 5 Thumb down 0

  • Dabar jis laiko IGAUBES RURA.Bet koks pirstelejimas prie atviros ugnies yra mirtinai pavojingas.

   Thumb up 5 Thumb down 0

 10. tai va iki 1990 metų valdžioje buvo vien super aukštos kvalifikacijos specialistai dauguma įgiję pasulio mastu patį aukščiausią išsilavinimą aukštosiose (labai labai aukštose) partinėse mokyklose. Visi be išimties mokėjo rusų kalbą, o dauguma net geriau už gimtąją. Na ir dar kas svarbiausia , – buvo gerai išstudijavę neprilygstamą mokslą – mokslinį komunizmą, o geriausi iš geriausių net vidurnakty pakelti iš miego paberti galėjo pažerti didžiojo viso pasaulio proletariato vado Lenino citatas ištisomis pastraipomos. Va tai bent buvo išsilavinimas! Bet savarbių svarbiausia buvo net ne tai, o ištikimybė ir pasiaukojamas atsidavimas komunistų partijai ir jos vadui. kuris buvo visų vadų vadas ir protingiausių protingiausias. O dabar… varge, vargeli, – tik daržovės, beretizojdai, degradai…Ane?

  Thumb up 6 Thumb down 2

 11. DABAR METAS IR MRU FIKTYVIUS DIPLOMUS ANULIUOTI – na, iš visų LR teisininkų, prokurorų, policininkų, valdininkų ministerijose ir savivaldoje, politikų, finansininkų, visokio plauko naujų “konsultantų”, o ypač – mokslo daktarų ir kitų pseudoprofesorių, iškeptų po 1995 metų MRU – anksęiau buvo kiti pavadinimai – tai vadinamoji Asilų mokyklėlė, iš kurios tyčiojas Dviračio žynios…tai patikrinkite, keli asmenys iš tos visos gaujos darmajedų ir parazitų realiai yra verti diplomo – testukus idiotizmo lygiui nustatyti su jais atlikit – bus smagu — jų lygis žemesnis nei 2-3 pradinės mokyklos klasės vaiko – daugelis visiški beraščiai, daugelis nesugeba net trijų žodžių sakinuko artikuoliuoti…narkomanų, išsigimėlių tem gausu – trsv visokių, patologinių maniakų atžalų ir kitų nevisverčių…tikrinkit, nebemiegokit – per brangu tokias armijas parazitų ir idiotų išlaikyt iš valstybės biudžeto apiforminus, jog jie – neva teisėjai, prokuratūrų tarnautojai ar klerkai…juk nebejuokinga.

  Thumb up 10 Thumb down 2

 12. Kažkas čia ne taip. Neaišku kuo tas Kuodis čia kaltas? Jo parašas ant tos 0,5 docento etato darbo sutarties yra? Atlyginimų pervedimo dokumentai iš KTU į Raimundo Kuodžio asmeninę sąskaitą yra? Panašu ne. Tai gal KTU valdžia jį įdarbino be jo žinios ir tie pinigai eina ne Kuodžiui, bet kažkam? Nejaugi vienas Raimundas Kuodis KTU fiktyviai įdarbintas? Turbūt ne. Tai kodėl užkliuvo būtent jis?
  Ar tik nebus ta intrigėlė eilinis ponų konservatorių ir jų nepartinės Vadės užsakymas sukompromituoti Kuodį po to kai LVŽS pareiškė, jog Raimundas Kuodis palaiko jų partiją ir laimėjus jiems pakankamai vietų Seime, gali būti skirtas premjeru? Panašu į tai, kitaip kam tame pareikime kas antrame sakinyje ta pavardė būtų minima?
  Ir iš viso, kodėl tas pareiškimas adresuotas ne prokuratūrai, bet Grybauskaitei? Kokias galias ji turi KTU tarybos, rektoriaus rinkimuose – atstatydinime, arba “Atskleidžiant galimai padarytus nusikaltimus ir teisingai juos kvalifikuojant”?
  Neįtikėtina jog profesorius Merkys ir LAMPSS Pirmininkė Asta Marytė Lapinskienė nežinotų Lietuvos prezidento kompetencijų. Todėl sakau- kažkas čia ne taip!

  Thumb up 6 Thumb down 7

  • Prezidentė turi žinoti, kas vyksta valstybėje, dėl to ir jai adresuojama, manau

   Thumb up 1 Thumb down 1

 13. Tie, kam virš 40 m., pasirūpinkime, kad bent jau mūsų vaikai ir anūkai šioje psudovalstybėje negyventų, tegul važiuoja svetur it ten leidžia šaknis….

  Thumb up 2 Thumb down 6

 14. Ir čia tas brudas, kuris dėl kelių skatikų sąžinę pardavė? Ir dar kitųs mokina kaip gyventi? Tfiu….Šlykštynė.

  Thumb up 2 Thumb down 0

 15. Mėšlo tu krūva, sakau drąsiai, šūdžius kartu su kiaulinu liemene suplanavęs Snoro banko užgrobimą.

  Thumb up 5 Thumb down 2 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 5
Naujuoju MRU Tarybos pirmininku išrinktas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas 4
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (1)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (2)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
Atsargiai – praktika Vilniaus universitete gali baigtis mirtimi! [Prokuratūrai VU „mantija“ svarbiau nei jaunos merginos žūties aplinkybių ištyrimas?] (9)
Giedrė Gorienė Turbūt nei vieni tėvai, išleisdami savo atžalą studijuoti...
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (3)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (3)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...