Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
ekozoe.lt
2021 Gruodis 3 Penktadienis
 

Stebuklų stebuklai

2010-04-23 19:29 | Komentarai | Komentarų (263)

"Karšto komentaro" nuotr.

Dr. Rūta Gajauskaitė, kriminologė

Taip ir turi būti Marijos žemėje – nuo Šiluvos pradedant ir Šlienava nebaigiant. Vien Kauno pedofilijos byloje – ištisi stebuklai. O jau D.Kedžio mirties atveju – atrandame net 8 stebuklus komplekte. O tai labai išimtinas atvejis Pasaulyje, kurį būtina paviešinti Žmonijai – gal turizmą atgaivinsime Lietuvoje?

Patsai didžiausias iš tų 8 stebuklų stebuklas, – tai, kad visus pedofilijos byloje pasitvirtinusius stebuklus labai aktyviai garsina ir visokiom teisinėm priemonėm (pagal LR BPK ) įtvirtina ne bet kas, ne davatkėlės su kunigėliais, ne vienuoliai su pasišventėliais krikdemais, o būtent …

Ne, nepatikėsite!

Būtent stebuklus skelbia valstybės teisėsaugininkai – pradedant policininkais, prokurorais bei Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetu baigiant!

Akivaizdu, kad Vatikane šiuos stebuklus pripažinti nebus biurokratinio vargo ir nuskambės vėlei mūsų Lietuvėlė kaip nepertraukiama grandine vykstančių stebuklų šalelė!!!

Skaičiuokime.

Pirmas stebuklas – D.Kedžio ieškoma per visą pasaulį, nuotraukos policininkams dalinamos ant visų kampų, visokiom modifikacijom kompiuteryje išmodeliuotos ir per visus TV kanalus parodytos. Kratos pas savuosius ir svetimus atliktos, pasala pas dukrelę užspęsta, L.Stankūnaitė ir A.Ūsas – milijonais kainavusioje apsaugoje, bet…

Visos pastangos veltui.

Tuo tarpu D.Kedys buvo čia pat, už 3 km nuo savo namų, sakykime, K.Betingio panosėje pusę metų ramiai gyveno…

Ne veltui Seime mūsų teisėtvarkininkai buvo įvardinti „nekompetentingais ir nekvalifikuotais…“. Nes, pasirodo, paprastas žvejys plika akimi pamatė negyvą žmogų ir pranešė kam reikia – vietos valdžiai. Matote, visai ne stebuklas, o tik įvykis. Tiesa, nekasdienis, skausmingas ir liūdnas, bet „vis dar pasitaikantis mūsuose“.

Dėmesio, o stebuklas prasideda čia!

Nuvežtas į morgą nelaimėlis „užmirštamas“, kaip ir kunigas Mikutavičius…

Apie visus rastus lavonus, kaip įprasta, pranešama per žiniasklaidą, o būtent D.Kedys lieka nepaminėtas net 3 dienas. Argi ne keista, kad policijos dėmesio neatkreipė šalia gulėjęs pistoletas.Nors lavono kruvinas veidas turėjo sukelti įtarimą apie žmogžudystę, bet – nesukėlė. Jis, kaip eilinis kriminalinės statistikos didintojas, buvo tylutėliai nuvežtas į morgą ir paliktas užmarščiai…

O gal Lietuvoje įprasta prie kiekvieno lavono rasti pistoletą, kaip vizitinę kortelę su įspėjimu – jokiu būdu nesiaiškinti?

Širdies balso vedamos D.Kedžio giminaitės pastoviai tikrina morgus (vietoj prokurorų) ir netikėtai randa brolelį!!!

Nors ir neatpažįstamai sutinusia galva, krauju pasruvusiu veidu, prakirsta lūpa ir mėlynėmis pajuodusiu kaklu, bet atpažįsta savąjį tegul ir iš suniokoto veido bruožų, tiek ir iš specifinių dantų bei apgamo ant peties…

Va čia jau prasideda stebuklų stebuklas – tai yra užsisuka prokurorinė karuselė, turinti paneigti Seimo įkirstą jam formuluotę, – kad jie dirbo nekompetentingai ir vilkino bylą! Taigi, dabar jau D.Kedį tiria iškart Generalinė prokuratūra (kad nebūtų kur skųstis) ir ne bet kaip – o su tomografu nuskanuoja visą kūną, ko ne kiekvienas ligonis pajėgia gauti…Ir nieko prievartautino prokurorai neranda.

Padaroma ir cheminė analizė, o čia atvirkščiai – randama alkoholio ištisos 3,7 promilės! Visai kaip pas a.a. V.Pociūną!?

Šioje vietoje turėtų sunerimti visi vairuotojai – girtuoklėliai, jei po 3 dienų gaiviame marių vėjyje alkoholis neišsiduksojo, jei po 3 dienų morgo formalinas nesuskaldė metilo, tai kokiais superalkotesteriais dabar apginkluoti med.ekspertai?

Derėtų pastebėti ir žymų pagerėjimą, nes vietoj A.Valantino dabar generalinio prokuroro kėdėje laikinai reziduojantis R.Petrauskas tikrai labai skiriasi nuo buvusiojo. Jis nesišypso, bet rimtu veidu kasdien pranešinėja visuomenei apie padėtį, atskirdamas savo asmeninę nuomonę, prislėpdamas profesionalią informaciją (kad nepakenktų tyrimui!) ir neprasleidamas progos pagirti kolegų!

Miela, malonu žiūrėti, kaip stengiasi žmogelis iš laikino tapti amžinu.

Reikalą, kaip įprasta, visą laiką gadina prokuroras K.Betingis, vis prašaudamas prošal ir jo nekvalifikuotos „ylos“ vis lenda iš maišo ir gana…O visuomenė fiksuoja, dėlioja, lygina ir daro savo sprendimus…

Anava, kad ir atsakydamas į žurnalisto E.Jakilaičio klausimą apie D.Kedžio pirštų antspaudus ant pistoleto, prokuroras sumišo ir staigiai pasitaisė, kad yra pirmaeiliai (būtent kokie?) tyrimai, o po to ateis ir antspaudų eilė! Lyg niekas nežinotų, kad būtent pirštų antspaudai pirmieji eilėje, nes greičiausia nusitrina…

O šioje pusėje ekranų visi iškart susivokė, kad tuos pirštų antspaudus dabar jau prištampuos ant visų ginklų ir visur, kad tik apkaltintų D.Kedį!

Antras stebuklas – lyg dar ir po mirties neigdamas prokurorų kaltinimus, D.Kedys ant lentos guli tvirtai sukryžiavęs rankas ant krūtinės (angelo poza) ir tik jas sulaužius galima būtų ištiesinti sustirusius sąnarius bei priglausti rankas prie šonų…

Visi kriminalistai ir panatomai žino įvairių smurtinių mirčių klasikines pozas, kaip antai – sudegusio žmogaus lavonas būna „boksininko pozoje“, sušalusio – „embriono pozoje“, o D.Kedys rastas – „angelo pozoje“.

Nors prokuroras K.Betingis ekrane mus tikina, kad pirmoji D.Kedžio mirties versija – sušalo!

Ir be kriminalistų visi žinome, kad nuo šalčio žmogus gūžiasi, o gulintis – rangosi į kamuoliuką, apsikabindamas rankomis kelius, taip mažinant šilumos netekimą. Visos pozos – tai refleksinis veiksmas ir nuo jokių faktorių nepriklauso!Taigi, ar K.Betingis visų klasikinių mirčių pozų nežino (reiškia yra nekvalifikuotas ir nekompetentingas – ko lenda į ekraną?), ar žino, bet visuomenę klaidina?

Žiūrėsime, kaip surinks įrodymus dėl mirties nuo sušalimo, ir tada su jais – tiesiai į Vatikaną, kad tokią D.Kedžio su „angelo poza“ mirtį paskelbtų pasauliui kaip stebuklą.

Trečias stebuklas – nei giminės , nei visuomenė nematė, o turėtų patikėti prokurorų liudijimais, kad rasto lavono veidas buvo ištinęs, todėl jo neatpažino.

Gal.

Bet dabar, kai morge pabuvojus patinimas nuslūgo (?!) , ir jie jau atpažįsta paieškomąjį. Atrodytų, kur tas stebuklas?

O jis štai kur: gyvo žmogaus sumuštos vietos ištinsta , o tik pridėjus ledo – atslūgsta.Tuo tarpu prokurorai teigia, kad nuo sušalimo mirusio D.Kedžio veidas buvo ištinęs, o atšilęs morge – jis atslūgo!!! Tai yra lygiai atvirkščiai nei pagal gamtos dėsnius.

Na, argi ne stebuklas?!

Ketvirtas stebuklas – prokurorų liudijimu yra mėlynių ant mirusiojo kaklo prigimtis. Jų šventu įsitikinimu, tai lavondėmės, susidariusios 3 dienas kūnui gulint kniūbsčiomis, todėl kraujas susikaupė žemiausiose vietose ir taip suklaidino visus. Apie prakirstą lūpą ir kruviną veidą prokurorai kukliai nutyli, nes mėlynių išsidėstymas ant kūno rėkte rėkia apie kankinimą , o jų spalva visai nepanaši į pomirtinį kraujo perpasiskirstymą.Be to, mirusiojo sukryžiuotos ant krūtinės rankos (angelo poza) rodo, kad jis visa esybe buvo atsiribojęs nuo budelių ir tvirtai laikėsi savų principinių nuostatų, o ne žudikų reikalavimų.

Penktas stebuklas – žuvusiojo avalynės padai buvo švarūs , o tai reiškia, kad neatėjo jis savo kojomis į marių pakrantę. Taigi, arba jį kažkas atvežė ir numetė, arba ir vėl stebuklas – jis atskrido! „Angelo poza“ patvirtina stebuklo versiją. Na, o sparnus tikriausiai aplinkos tvarkytojai sušlavė ir išmetė, dar kartą patvirtindami prokurorų aplaidų darbą…Ką ten dabar visas „Aro“ būrys, mišką šukuojantis – anei plunksnelės niekur, jau nekalbant apie mašinų ratų provėžes ar ką kita…

Šeštas stebuklas – giminaičių nerimą, įtarimus ir savarankišką paiešką morguose sukėlė netikėtas prisiskambinimas į D.Kedžio mobilųjį telefono. Pakėlus ragelį, kurį laiką buvo tylu, lyg ir kvėpavimas girdėjosi, o vėliau ryšys nutrūko.Teisėja N.Venckienė iškart paprašė prokuratūros patikrinti ryšių išklotines ir nustatyti telefono buvimo vietą. Į šį prašymą, kaip ir į pusšimtį kitų nebuvo imtasi jokių veiksmų.Tačiau…

Tačiau neužilgo jai paskambino prokuroras E.Palaima ir daug žadančiu balsu pasiūlė paieškoti broliui advokato… Vėliau šio pokalbio išsigynė.Beje, E.Palaima vadovavo ir med. ekspertų darbui, atliekant pirminę D.Kedžio apžiūrą Kauno morge.

Ar tik jis ir nebus pagrindinis visų stebuklų įforminimo vykdytojas („šeštas“) pas K.Betingį? Ko gero jį reikėtų paskelbti palaimintoju šių stebuklingų stebuklų liudijime…

Septintas stebuklas – po netikėto, viltingo ir tylaus skambučio iš D.Kedžio mobilaus, po džiaugsmingo prokuroro E.Palaimos pasiūlymo ieškoti advokato broliui – savo apsaugos atsisako įtariamasis A.Ūsas!!!Ech, gyvenimėli…

Pusę metų atidrebėjęs po neperšaunama liemene, pusę metų prasislapstęs už „Aro“ vyrų nugarų, per pusę metų kartu su L.Stankūnaite išpurtęs iš mūsų kišenių 0,5 milijono litų, staiga ėmė ir atsisakė apsaugos! Iš užguito bailio – tapo televiziniu drąsuoliu, ramiai einančiu į savo įmonę dirbti. Be jokios akivaizdžios priežasties ar paaiškinimo – ėmė ir nustojo bijoti! Tikrų tikriausias stebuklas!

Tiesa, pikti liežuviai plaka, kad A.Ūsas visą laiką žinojo ir skaitė savo vadinamąją pedofilinę bylą, matė, kad ten trūksta įrodymų, todėl ir grasino visiems milijoniniais ieškiniais už savo neturimą, bet visgi pažeistą garbę ir orumą. Taigi, ir dabar tie liežuviai mala, kad A.Ūsas pirmas sužinojo apie D.Kedžio neviešą suradimą ir galimai neteisėtą areštą…Tai tik todėl atsisakė apsaugos!Apie D.Kedžio slaptą areštą leidžia įtarti ir džiaugsmingas prokuroro E.Palaimos pasiūlymas ieškoti broliui advokato…

Bet kažkas kortas sumaišė ir teko keisti taktiką. Buvo suvaidintas aktyvios D.Kedžio paieškos net per Ispanijos žiniasklaidą, nors tasai buvo čia pat – ar tik ne giminaičio sodo namelyje…

Nors dar visai neseniai , ieškant H.Daktaro, tokie jo planuojami suėmimai spaudoje nebuvo skelbiami, kad nepabėgtų. O su D.Kedžiu – pratransliavo per visą Ispaniją – kažkaip nelogiška…Bet stebuklai ir yra stebuklai, nes netelpa į jokius rėmus.

Aštuntas stebuklas – atvežus iš ekspertizės D.Kedžio kūną namo, apglosčius visas sūnaitėlio žaizdas, apraudojus jo visas kančias, buvo pradėta ruoštis šermenims.Pradžioje nukirpti krauju sulipę plaukai, atidengė dar vieną įtartiną faktą: matyt, priedangai dažyti plaukai buvo nuaugę ir 1,5 cm žilųjų jau nebebuvo paliesti dažų…Tai sukėlė įtarimą, kad apie 2 mėnesius jisai buvo kitų žmonių priklausomybėje ir jau nebereikėjo maskuotis…Šie terminai sutapo su paslaptingu skambučiu, su E.Palaimos džiaugsmingu pasiūlymu ir A.Ūso apsaugos atsisakymu.

Argi ne keista, kad tyrėjai nesusiprato šių įkalčių paslėpti?

Argi ne stebuklingas sutapimas, paneigiantis visus anksčiau suminėtus 7 stebuklus?

Šiuokart suskaičiavome 8 stebuklus, bet atrodo, kad tai dar ne pabaiga.Kai bus paviešinti Vilniuje daryti med. ekspertizės duomenys ir sulyginti su akivaizdžiai matomais faktais – Lietuvos visuomenei nepakaks prokuratūros stebuklingų paaiškinimų.

Kad tai, ką matysime – nuotraukose ir video juostose, visai ne tas pats , ką teigia prokurorai. Kaip ir su mergaitės pasakojimo videojuosta. Kad tai , ką rašo Teismo ekspertizės vadovėliuose – visai netaikytina D.Kedžio atveju, nes rodomi nufilmuoti vaizdai neatitinka prokurorų propaguojamiems stebuklų stebuklams. Kaip ir su mergaitės 4 ekspertizių išvadomis – jas perdengia vienut vienutėlės , niekam nežinomos ir teisės neturinčios bei mergaitės net nemačiusios „specialistės“ išvada!!!

Va, dar vienas prokurorų – jau devintas – stebuklas!

O kiek stebuklų dar pateiks teismai, pradedant apylinkės, apeliaciniu, Aukščiausiuoju ir Teismu Strasbūre? Žiūrėsime, vertinsime ir spręsime. Patys – realiai ir be stebuklų.

2010-04-23

Komentarai

 

 

 
 1. Tu ejai gatve,taku ir vieskeliu
  Ejai ,kaip daugelis zmoniu..
  Tu norejai dziaugtis gyvenimu,
  Tau tik trisdesimt astuoneri..

  Jaunystes tu nepagailejai,
  Kovodamas vienas su pedofilu klanu..
  Del savo dukrytes tu kovojai
  Ir tapai budeliu auka..

  Nelaistykim asarom mes kapo
  Pagerkime tavo kancias tylos minute..
  Tu amziams liksi istorija..
  Tu DRASIUS didvyris lietuvos…
  .

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Klausykit, chebra, pasakykit kas nors tam klounui su sutanos kostiumu, kad iki Halloween dar toli. Netikiu, kad jis tikras kunigas butu, nes tikras kunigas 1. Neturi teises kistis i tokius reikalus, 2. Taip issitycioti is anstolio, kuris dirba savo darba, 3. Jeigu reiskiasi, kaip laisvos salies pilietis, turetu ir civiliai apsirenges buti. Zodziu isdirbo antstoli, bet apie zudika nei puses zodzio. Absurdas.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Pats didziausias stebuklas yra tas,kad Usas buvo Muntiano patareju.. Pala – ar Muntianas Uso ? Na nesvarbu… Sena liaudies patarle sako,su kuo sutapsi ,toks ir pats tapsi.. Taigi tokie stai stebuklai….

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Va cia tai straipsnis!!!! Zemai galvas tokiai moteriai reikia lenkt, matosi kur zmogus supranta savo darba, o ne visokie "bomzai" valdzioje sedi, kur nesamones paisto. Niekaip man nedaeina, kaip tai mulkina tauta tie slykstus pedofilai.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. tai aplikosaugininke pavare. Dziaugiasi pensininke nors sh malimu auditorijapatraukdama. Gal kitoje temoje ji taps seksologe?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. Šio straipsnio komentaruose buvo palaidotos 23 dieviškosios Apraiškos. Dievo Žodis išliks Gyvas amžiams.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. "asai" jei tu tiki ka rodo telikas ar sneka prokurorai remtini pedofilu, tai tau su galva negerai.. Forumai lusta nuo informacijo, kad Kedys nuzudytas, o tu cia isgirdai nesamoninga pasenusia versija.. visiems aisku, kad ji nesusalo, neprisigere, lietuveles grietinele papirkta pedofilu, bet mes kovosim!! beje, saunuolis K.Krivickas, gerai suvarte prokurora laidoje " be grimo" !

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. ale kad cia nelabai i tema tie stebuklai. Juk mire tai ne susales. o paspringes. rado 17 diena kad uzspringes pasake 22. tai kam cia nagrineti ta susalimo versija . Jau ir taip aisku kad nesusalo. vat geriau papasakokite kaip vaiksciojo su brauniku pakrante vienoj rankoje degtine o paskui kniuspscias paspringo. Cia jau idomiau. kazkaip cia nepataikete su sita analize apie susalima.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. Supuvusi musu valdzia teisesauga ir visi kiti , vien Korupcija .. pedofilai ir gejai ,, kas toliau musu laukia ?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. Usas matyt neveltui ereliu pradejo vaidint ir nusieme ta liemene, ir ta "grazuole" neveltui taip drasiai pradejo sneketi apie Kedzio kontrobandas., juk jie jau senai zinojo, kad jis jiem nieko nepadarys ,faktas buvo jau kaskur uzdarytas…Tokia motina…pacia reiktu duot simtam vyruku patvarkyt per gera vieta…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. labai geras ir informatyvus straipsnis…aciu visiems kas palaikote sioje nelygioje kovoje seima ir nuskriaustus zmones…as labai trokstu,kad visi niekdariai kurie prievartavo,tvirkino,zude…butu surasti,paviesinti ir amziams izoliuoti nuo visuomenes…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. 1. Kagebistams ("klanui") tampa pavojingas teisėjas. Teisėjas F. nužudomas Kaune. Kaip priedanga nužudoma ir moteris.
  2. Dirba 2 žmonės.
  3. Kedys jau nuo ankstyvo pagrobiamas iš namų. Prieš tai į namus paleidžiamos dujos. Visi miega ir nepastebi,kad Kedys išnešamas.
  4. Viskas vyksta tamsiu paros metu. Kaimynai nemato kaip Kedį išneša.
  5. Kedys išvežamas ir patalpinamas į Kagebistų turimą patalpą.
  6. Kagebistų smogikai nužudo teisėją. Apsimetę kelių taisytojais.
  7. Kagebistų smogikai persirengia į policininkų uniformas.
  8. Smogikai nuvažiuoja pas moterį N į Kauną. Antra auka – nužudoma. Moteris N. nesijaudinus atidaro duris, nes galvoja, kad policija jos atvažiavo gelbėti.
  9. Smogikų darbas baigtas. Mašina – kelių taisymo paliekama prie Ūso namų.Mašinos galėjo būti naudojamos dvi.
  10.Smogikai numeta ginklą Kedžio prie moters N. Kad visi suprastų, kad Kedys žudikas. Ginklas nenaudotas.
  11. Furma ir Naruš abi aukos nužudomos iš to pačio ginklo.
  12. Žudoma muvynt pirštines. Arba vėliau nuvalomas ginklas.
  13. Smogikai pasišalina iš įvykio vietos.
  14. Kedys yra kalinamas puse metų patalpoje,kuri žinoma,kaip "slapta ir neprieinama niekam".
  15. Patalpa turi garsio izoliaciją. Nuošali.
  16. Kedys nemato prasmės rėkti, atsibudęs suvokia, kad jį pagrobė.
  17. Visi pamato, kad Kedžio daiktai paimti, ginklo nėra, bet automobilis jos tovi prie namo.
  18. Kagebistų smogikų tikslas – pasirūpinti,kad Kedys papasakotų, ką žino apie "aukštus pedofilus".
  19. Kedys – kompromatas.Laikomas,nes vertingas žmogus.
  20. Kedys kai ką pasako,kai ko ne.Nevalgo,nervuojasi.Jam duoda maisto,tačiau jis nevalgo.
  21.Kedžiui duoda tiek informacijos,kiek reikia kagebistams.Keli žmonės jį nuolat aplanko,renka informaciją.
  22.Kankinimai daromi,galvojant apie ateitį: gal reikės paleisti.Galvojama apie tai,kaip nepalikti žymių ant kūno.
  23.Kedys surištas,tačiau nepasiduoda.Kažkur yra paslepęs medžiagą "kompromatą" tačiau nesako kur.
  24. Kagebistai laiko Kedį iki pat paskutinės minutės.
  25. Artėja akcija DAROM 2010.
  26. Visi aukštų institucijų vadovai "pašalinami" vyksta valymas. Kagebistų grupė vykdo planą: sunaikinimas įkalčių.
  27. Darom akcija artėja. Kedys išmetamas, galvojant, kad jį ras.
  28. Numetamas ginklas,kuri kagebistų smogikai naudojo žudant teisėją ir moterį Kaune.
  29. Nepamirštama giinklą paliest prie Kedžio rankos.
  30. Numetamas Butelys, kuriuo girdė Kedį.
  31. Kedys miršta prigirdžius jį degtinės,ir sukeliant vėmimą tačiau gulint – vėmalai lieka plaučiuose.
  32. Prieš vėmima jam sumaitinama kokio nors maisto,gal net šlykšaus,kurį iš karto vėmiama.
  32. Įkalčiai sunaikinti. Belieka atsikratyti kitų liudininkų: Usas,Stankunaite,Kedžio dukra.
  33. Gali būti,kad ateityje ir jie "pasprings", "nušoks nuo tilto", "avarijoje kažkur partrenkts" ir t.t.
  34. Byla baigta. Kagebistai apkaltins Kedi,kad jis žude Kaune.
  35. Bus surastas 1 ar 2 žmonės, kurie "padėjo" Kedžiui. Maitino,pirko "degtinės",vežiojo ir t.t. Jie "prisipažins" o po to "pasikars" kalėjime.
  36. Scenarijus yra kagebistų rašomas.Jau sovietiniais laikais tokie buvo rašomi.Kiti laikai-žmonės tie patys.
  37. Lietuvoje desovietizacija nevyko.Kagebistai laisvi ir dirba visur,kur tik netingi.
  38. Laisvės kovotojai bus vadinami "kedofilais", "avinų banda" ir t.t.
  39. Kaip Sovietų laikais vadino "psichopatais".
  40. 20 metų laisva ir nepriklausoma.Tačiau su KGB’istais ir komunistais valdžioje.Kovokime?Gal dar ne velu?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. visi, kas abejingi šiai istorijai, visi, kas bent kiek abejoja mergaitės parodymais ir tėčio noru išgelbėti dukrytę yar vienokių ar kitokių lytinių nukrypimų turintys -filai. normalūs žmonės nebus abejingi, kai skriaudžiamas vaikas. galų gale, tąkart auka buvo Drąsiaus duktė, o rytoj, gali būti kiekvieno iš mūsų vaikas.O tokių kalių stankūnaičių daug. motinos savo vaikų nemaitina, žudo, į gatvę išmeta, tai kodėl mes turėtume abejoti, kad iš pijokyno kilusi dvasios ubagė nesusigundė už solidžius pinigus parduoti savo dukterį?
  Drąsius ne žudikas, aš tuo net neabejoju. Drąsius auka. ir visi normalūs žmonės turi susitelkti ir mūru stoti už mergytę ir likusią jos šeimą. ne valdžioje jėga. jėga žmonėse. jei visi bus vieningi, daugiau nekaltų aukų negalės būti.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. O man tai bjauriausia,kad LNK žurnalistai ir visa jos vadovybė elgiasi taip,lyg patys vaikų neturėtų.Kaip galima tokias laidas kurti,dėl komercijos pasirodo galima visus žmogiškus savo principus paminti,nors dabar abejoju ar jie juos turi.Ei,jūs vargšai LNK žurnalistėliai norit pasakyti,kad patys tikit tom visom savo blevyzgom?Leškevičiukas toks mielas atrodė,o pasirodo marionetė,kaip ir visi…..Ai,ką čia apie juos ir rašyti,lazda turi du galus,anksčiau ar vėliau atsisuks.Užuojauta Keddžio artimiesiems.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 15. KIekvienas GERAI PASIZIUREKITE I SAVE!…PRADEK NUO SAVES:kas esi,ka Tu padarewi ,kad kas-nors pasikeistu! Kovot reikia SIRDIM!KARTU SU VISAIS IR PO VIENA…-TIK SIRDIMI! ATA DRASIUS kovojo uz savo vaika!Ieskojo TEISINGUMO IR TIESOS!,,,Ejo ,beldesi i simtu("valdininku kabimnetu DURIS!)…-DEJA…netik negirdejo Drasiaus,bet ATV IRAI TYCIOJOSI is JO!persekiojo,seke,klausesi telefon.:(…O NUSIKALTELIAI LAISVI TEBEVAIKSTO…ZMONES,atminkite,…SAUGOKITE SAVO VAIKUS!* DARYKITE KIEKVIENAS SIRDIMI TAIP,kad nekiltu NEI VIENAM KLAUSIMU???: "O KA AS PADARIAU,KAD TO NEBUT IVYKE?"?ATA DZRASIAU,kritai UZ LIETUVOS VAIKU VAIKYSTE!UZ JU NESULUOSINTAS SIELAS!APRAUDAME TAVO KANCIA>…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 16. Žmogau, esu šventai įsitikinęs, kad tavo žodžiuose yra koks 90% Tiesos. Tik štai: Reikia nepamiršti ir to kažkokio, šešėlyje sugebėjusio likti AIDO! Stebėtina sėkmė – šitaip likti "už kadro" visoje šitoje velniavoje. Visa toji režisūra (neabejotina), visi tragiški įvykiai, veikiausiai – jo darbas! Juolab – tarnauja jo interesams. Tad vargu ar ūsas (sąmoningai iš mažosios) visa tai organizavo. Jis, ko gero – tik klano sraigtelis! Dar vienas jūsų teiginys, su kuriuo nesutinku: Rašote – mergaitę grąžins stankūnaitei, kad galėtų toliau smagintis. Vargu! Manau kad Drąsiaus dukrai gresia rimtas pavojus:-(… Vaikas juk auga, darosi sąmoningesnis, susitiks Gyvenime daug žmonių, su kuriais bendraus… Tai, ką vaikui teko patirti, iš atminties tikrai neišdils! Taigi, – mergaitės buvimas, tiesiog EGZISTAVIMAS yra labai neparankus šešėlyje sugebėjusiems likti pedofilams! Ūsui, aišku – taip pat… Liktų vaikas geroje tetos ir senelių globoje, būtų pedalams kliūtis! Su nerimu spėju, kad žūt būt stengsis atimti ir atiduoti stankūnaitei. Tai yra – pedalams/! Pretekstą tam ras! Neras – tai sukurs! JIE tai puikiai sugeba. Įrodė tai…

  Thumb up 1 Thumb down 0

 17. Taigi apsivalymas prasideda, ledai braška, tai ko taip rypaut rusų pasigedus? Blogiau, kai tylu ramu viskas apgaulingai.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 18. Prezidente, darykit ka nors! Mes jumis tikejom, uz jus balsavom!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 19. rasai, kad prie rusu taip nebuvo. Atvirksciai, sitai kas darosi ir atejo is tu laiku:visi budai ir metodai, ir zmogaus teisiu nepaisymas, jo gyvybes niekinimas. Stribai ir liko stribais, tik sitie gal dar baisesni.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 20. Sklypo plota prie Kauno generalines prokuraturos pavadinti Drasiaus Kedzio vardo SKVERU, itvirtinti memorialine lentele. Eidami i darba prokurorai visada ja matys ir tai primins jiems ju pareiga ir tai, kaip reikia laikytis teisingumo.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 21. "Neringa Drasiui bande skambint pernai spalio men, o skambutis ‘sestas stebuklas’ buvo siemet vasari ar pan, tom dienom kai prokuroras domejosi koks advokatas gins Drasiu"______________________________________________
  Deja, apie tai niekur nerandu nei KK, nei kitur, todel manau, kad turimas omeny visgi tas skambutis spalio menesi, kurio net isklotine KK idejes yra. Jei klystu, gal galit nuoroda?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 22. Viska paeiliui ir aiskiai paraset! aciu Jums. Bet PASAKYKIT, KAIP TOLIAU GYVENT LIETUVOJ-KAI NEBESUPRANTI-KAS PER SANTVARKA? Lyg ir turim LR Konstitucija, pilna teismu, kodeksu, prokuroru, teiseju, KOMITETU-Seime, Prezidenturoje, Vyriausybeje-O TEISYBES NEBERA!!! AKIVAIZDZIOS, AKIS BADANCIOS-NEBERA!!! Kubilius ir jo chunta-JAU IMASI TEISEJU DARBO (vakarykstis Liet. ryto laikrastis). Reiskia-TEISESAUGA "NEPRIKLAUSOMA?" Nes prokuroras is kart puole kelt byla…NA NEBUVO TAIP PRIE RUSU, NEBUVO…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 23. Noriu pasiulyti ideja.Pasitarus su a.a. DRĄSIAUS giminemis ir numacius tinkama vieta,jo atminimui ir garbei pasodinti ą zuoliuku giraite ir tai bus "DRĄSIAUS azuolynas".Kaip jus manote???

  Thumb up 0 Thumb down 0

 24. Teismas ivyks 04.26d. 14.30val. posedziu sale Nr2.Pnvz-io apygardos teismo adresas : Elektros 9. tel.8.(45)468765 .Teismas randasi centre ,prie Panevezio dramos teatro, tik kitoje Elektros g. puseje .

  Thumb up 0 Thumb down 0

 25. Valdantieji TS-KDP privalo užtikrinti,kad Lietuvoje teisingumas bus vienodas visiems ,o dabar vieniems vienoks,o kitiems kitoks.
  Valantinas aukoja savo kėdę vien dėl to,kad nebūtų išaiškintas trečiasis mergaitės tvirkintojas AIDAS,o gal tai pats A.VALANTINAS? Tokie dalykai vyksta valdant TS-KDP.Parlamentiniai tyrimai dėl teisingumo vykdymo nevykdomi iš viso.
  Renkame į Seimą žmones,kad su mumis kalbėtų,bet ne tam,kad prieš mus arogantiškai maivytųsi.Jie patys jau pavirto nomenklatūriniu dumblu.
  Dar prieš 20 metų pradėta kurti korupcinė valstybė,kad politinė sistema nebūtų keičiama nieko nedaroma.
  Į teisėsaugos sistemą visuomenė neįsileidžiama.Kas bus toliau,jeigu TS-KDP su visuomene turi apsispręsti.
  Ar dabartinė „teisėsauga“ veikia kaip nusikaltėlių susivienijimas?Deja to nenorima matyti.
  Jeigu norime turėti demokratinę valstybę,tai turime ginti moralios politikos principus.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 26. Neringa Drasiui bande skambint pernai spalio men, o skambutis ‘sestas stebuklas’ buvo siemet vasari ar pan, tom dienom kai prokuroras domejosi koks advokatas gins Drasiu

  Thumb up 0 Thumb down 0

 27. Laukite ziniu zmones. kova tesiasi. mes privalome nugaleti. greitai, oi greitai sugriausime visa sita velniu irstva. mes ruosiames.

  Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Ar viešoji įstaiga gali būti pertvarkoma į MB? 1
Namų diagnostikos ekspertai. Kurie yra geriausi?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kviečia prisidėti prie gerumo akcijos 
Kviečiame prisijungti geros valios žmonių prisidėti prie gerumo akcijos. Labdaros akcija „Su Kalėdų...

Mėgstate egzotinius vaisius? Štai ką reikėtų žinoti apie ananasus 
Tikra tiesa, kad egzotinių vaisių mylėtojams rūpi į savo mitybos racioną įtraukti vis...

Grožio procedūra, kuri mažina net smulkiausias raukšleles 
Bėgant metams, galima labiau pastebėti, kad tam tikri veido bruožai pradeda po truputį...

Kaip pagyvinti tamsų vonios kambarį? 
Vonios kambario atmosfera turėtų būti šilta ir jauki, nes tai yra vieta, kur...

SOS pagalbos prašymas. Dalinkimės ir prisidėkime, kas galite, simboliškai 
SOS pagalbos prašymas. Dalinkimės ir prisidėkime, kas galite, simboliškai. Dėkojame už gerumą. Šiaulių...

Gydantys fleitos garsai 
Muzika turi gydančios galios. Teigiama, kad klasikinės muzikos klausymas padeda sumažinti suvalgomą maisto...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (3)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (7)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Lietuvos bankas su rinkos dalyviais aptarė pinigų išgryninimo tinklo plėtros projekto pažangą
Lietuvos bankui šiemet birželį inicijavus memorandumo dėl grynųjų pinigų prieinamumo...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...