Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Gruodis 3 Penktadienis
 

Stebuklų stebuklai

2010-04-23 19:29 | Komentarai | Komentarų (263)

"Karšto komentaro" nuotr.

Dr. Rūta Gajauskaitė, kriminologė

Taip ir turi būti Marijos žemėje – nuo Šiluvos pradedant ir Šlienava nebaigiant. Vien Kauno pedofilijos byloje – ištisi stebuklai. O jau D.Kedžio mirties atveju – atrandame net 8 stebuklus komplekte. O tai labai išimtinas atvejis Pasaulyje, kurį būtina paviešinti Žmonijai – gal turizmą atgaivinsime Lietuvoje?

Patsai didžiausias iš tų 8 stebuklų stebuklas, – tai, kad visus pedofilijos byloje pasitvirtinusius stebuklus labai aktyviai garsina ir visokiom teisinėm priemonėm (pagal LR BPK ) įtvirtina ne bet kas, ne davatkėlės su kunigėliais, ne vienuoliai su pasišventėliais krikdemais, o būtent …

Ne, nepatikėsite!

Būtent stebuklus skelbia valstybės teisėsaugininkai – pradedant policininkais, prokurorais bei Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetu baigiant!

Akivaizdu, kad Vatikane šiuos stebuklus pripažinti nebus biurokratinio vargo ir nuskambės vėlei mūsų Lietuvėlė kaip nepertraukiama grandine vykstančių stebuklų šalelė!!!

Skaičiuokime.

Pirmas stebuklas – D.Kedžio ieškoma per visą pasaulį, nuotraukos policininkams dalinamos ant visų kampų, visokiom modifikacijom kompiuteryje išmodeliuotos ir per visus TV kanalus parodytos. Kratos pas savuosius ir svetimus atliktos, pasala pas dukrelę užspęsta, L.Stankūnaitė ir A.Ūsas – milijonais kainavusioje apsaugoje, bet…

Visos pastangos veltui.

Tuo tarpu D.Kedys buvo čia pat, už 3 km nuo savo namų, sakykime, K.Betingio panosėje pusę metų ramiai gyveno…

Ne veltui Seime mūsų teisėtvarkininkai buvo įvardinti „nekompetentingais ir nekvalifikuotais…“. Nes, pasirodo, paprastas žvejys plika akimi pamatė negyvą žmogų ir pranešė kam reikia – vietos valdžiai. Matote, visai ne stebuklas, o tik įvykis. Tiesa, nekasdienis, skausmingas ir liūdnas, bet „vis dar pasitaikantis mūsuose“.

Dėmesio, o stebuklas prasideda čia!

Nuvežtas į morgą nelaimėlis „užmirštamas“, kaip ir kunigas Mikutavičius…

Apie visus rastus lavonus, kaip įprasta, pranešama per žiniasklaidą, o būtent D.Kedys lieka nepaminėtas net 3 dienas. Argi ne keista, kad policijos dėmesio neatkreipė šalia gulėjęs pistoletas.Nors lavono kruvinas veidas turėjo sukelti įtarimą apie žmogžudystę, bet – nesukėlė. Jis, kaip eilinis kriminalinės statistikos didintojas, buvo tylutėliai nuvežtas į morgą ir paliktas užmarščiai…

O gal Lietuvoje įprasta prie kiekvieno lavono rasti pistoletą, kaip vizitinę kortelę su įspėjimu – jokiu būdu nesiaiškinti?

Širdies balso vedamos D.Kedžio giminaitės pastoviai tikrina morgus (vietoj prokurorų) ir netikėtai randa brolelį!!!

Nors ir neatpažįstamai sutinusia galva, krauju pasruvusiu veidu, prakirsta lūpa ir mėlynėmis pajuodusiu kaklu, bet atpažįsta savąjį tegul ir iš suniokoto veido bruožų, tiek ir iš specifinių dantų bei apgamo ant peties…

Va čia jau prasideda stebuklų stebuklas – tai yra užsisuka prokurorinė karuselė, turinti paneigti Seimo įkirstą jam formuluotę, – kad jie dirbo nekompetentingai ir vilkino bylą! Taigi, dabar jau D.Kedį tiria iškart Generalinė prokuratūra (kad nebūtų kur skųstis) ir ne bet kaip – o su tomografu nuskanuoja visą kūną, ko ne kiekvienas ligonis pajėgia gauti…Ir nieko prievartautino prokurorai neranda.

Padaroma ir cheminė analizė, o čia atvirkščiai – randama alkoholio ištisos 3,7 promilės! Visai kaip pas a.a. V.Pociūną!?

Šioje vietoje turėtų sunerimti visi vairuotojai – girtuoklėliai, jei po 3 dienų gaiviame marių vėjyje alkoholis neišsiduksojo, jei po 3 dienų morgo formalinas nesuskaldė metilo, tai kokiais superalkotesteriais dabar apginkluoti med.ekspertai?

Derėtų pastebėti ir žymų pagerėjimą, nes vietoj A.Valantino dabar generalinio prokuroro kėdėje laikinai reziduojantis R.Petrauskas tikrai labai skiriasi nuo buvusiojo. Jis nesišypso, bet rimtu veidu kasdien pranešinėja visuomenei apie padėtį, atskirdamas savo asmeninę nuomonę, prislėpdamas profesionalią informaciją (kad nepakenktų tyrimui!) ir neprasleidamas progos pagirti kolegų!

Miela, malonu žiūrėti, kaip stengiasi žmogelis iš laikino tapti amžinu.

Reikalą, kaip įprasta, visą laiką gadina prokuroras K.Betingis, vis prašaudamas prošal ir jo nekvalifikuotos „ylos“ vis lenda iš maišo ir gana…O visuomenė fiksuoja, dėlioja, lygina ir daro savo sprendimus…

Anava, kad ir atsakydamas į žurnalisto E.Jakilaičio klausimą apie D.Kedžio pirštų antspaudus ant pistoleto, prokuroras sumišo ir staigiai pasitaisė, kad yra pirmaeiliai (būtent kokie?) tyrimai, o po to ateis ir antspaudų eilė! Lyg niekas nežinotų, kad būtent pirštų antspaudai pirmieji eilėje, nes greičiausia nusitrina…

O šioje pusėje ekranų visi iškart susivokė, kad tuos pirštų antspaudus dabar jau prištampuos ant visų ginklų ir visur, kad tik apkaltintų D.Kedį!

Antras stebuklas – lyg dar ir po mirties neigdamas prokurorų kaltinimus, D.Kedys ant lentos guli tvirtai sukryžiavęs rankas ant krūtinės (angelo poza) ir tik jas sulaužius galima būtų ištiesinti sustirusius sąnarius bei priglausti rankas prie šonų…

Visi kriminalistai ir panatomai žino įvairių smurtinių mirčių klasikines pozas, kaip antai – sudegusio žmogaus lavonas būna „boksininko pozoje“, sušalusio – „embriono pozoje“, o D.Kedys rastas – „angelo pozoje“.

Nors prokuroras K.Betingis ekrane mus tikina, kad pirmoji D.Kedžio mirties versija – sušalo!

Ir be kriminalistų visi žinome, kad nuo šalčio žmogus gūžiasi, o gulintis – rangosi į kamuoliuką, apsikabindamas rankomis kelius, taip mažinant šilumos netekimą. Visos pozos – tai refleksinis veiksmas ir nuo jokių faktorių nepriklauso!Taigi, ar K.Betingis visų klasikinių mirčių pozų nežino (reiškia yra nekvalifikuotas ir nekompetentingas – ko lenda į ekraną?), ar žino, bet visuomenę klaidina?

Žiūrėsime, kaip surinks įrodymus dėl mirties nuo sušalimo, ir tada su jais – tiesiai į Vatikaną, kad tokią D.Kedžio su „angelo poza“ mirtį paskelbtų pasauliui kaip stebuklą.

Trečias stebuklas – nei giminės , nei visuomenė nematė, o turėtų patikėti prokurorų liudijimais, kad rasto lavono veidas buvo ištinęs, todėl jo neatpažino.

Gal.

Bet dabar, kai morge pabuvojus patinimas nuslūgo (?!) , ir jie jau atpažįsta paieškomąjį. Atrodytų, kur tas stebuklas?

O jis štai kur: gyvo žmogaus sumuštos vietos ištinsta , o tik pridėjus ledo – atslūgsta.Tuo tarpu prokurorai teigia, kad nuo sušalimo mirusio D.Kedžio veidas buvo ištinęs, o atšilęs morge – jis atslūgo!!! Tai yra lygiai atvirkščiai nei pagal gamtos dėsnius.

Na, argi ne stebuklas?!

Ketvirtas stebuklas – prokurorų liudijimu yra mėlynių ant mirusiojo kaklo prigimtis. Jų šventu įsitikinimu, tai lavondėmės, susidariusios 3 dienas kūnui gulint kniūbsčiomis, todėl kraujas susikaupė žemiausiose vietose ir taip suklaidino visus. Apie prakirstą lūpą ir kruviną veidą prokurorai kukliai nutyli, nes mėlynių išsidėstymas ant kūno rėkte rėkia apie kankinimą , o jų spalva visai nepanaši į pomirtinį kraujo perpasiskirstymą.Be to, mirusiojo sukryžiuotos ant krūtinės rankos (angelo poza) rodo, kad jis visa esybe buvo atsiribojęs nuo budelių ir tvirtai laikėsi savų principinių nuostatų, o ne žudikų reikalavimų.

Penktas stebuklas – žuvusiojo avalynės padai buvo švarūs , o tai reiškia, kad neatėjo jis savo kojomis į marių pakrantę. Taigi, arba jį kažkas atvežė ir numetė, arba ir vėl stebuklas – jis atskrido! „Angelo poza“ patvirtina stebuklo versiją. Na, o sparnus tikriausiai aplinkos tvarkytojai sušlavė ir išmetė, dar kartą patvirtindami prokurorų aplaidų darbą…Ką ten dabar visas „Aro“ būrys, mišką šukuojantis – anei plunksnelės niekur, jau nekalbant apie mašinų ratų provėžes ar ką kita…

Šeštas stebuklas – giminaičių nerimą, įtarimus ir savarankišką paiešką morguose sukėlė netikėtas prisiskambinimas į D.Kedžio mobilųjį telefono. Pakėlus ragelį, kurį laiką buvo tylu, lyg ir kvėpavimas girdėjosi, o vėliau ryšys nutrūko.Teisėja N.Venckienė iškart paprašė prokuratūros patikrinti ryšių išklotines ir nustatyti telefono buvimo vietą. Į šį prašymą, kaip ir į pusšimtį kitų nebuvo imtasi jokių veiksmų.Tačiau…

Tačiau neužilgo jai paskambino prokuroras E.Palaima ir daug žadančiu balsu pasiūlė paieškoti broliui advokato… Vėliau šio pokalbio išsigynė.Beje, E.Palaima vadovavo ir med. ekspertų darbui, atliekant pirminę D.Kedžio apžiūrą Kauno morge.

Ar tik jis ir nebus pagrindinis visų stebuklų įforminimo vykdytojas („šeštas“) pas K.Betingį? Ko gero jį reikėtų paskelbti palaimintoju šių stebuklingų stebuklų liudijime…

Septintas stebuklas – po netikėto, viltingo ir tylaus skambučio iš D.Kedžio mobilaus, po džiaugsmingo prokuroro E.Palaimos pasiūlymo ieškoti advokato broliui – savo apsaugos atsisako įtariamasis A.Ūsas!!!Ech, gyvenimėli…

Pusę metų atidrebėjęs po neperšaunama liemene, pusę metų prasislapstęs už „Aro“ vyrų nugarų, per pusę metų kartu su L.Stankūnaite išpurtęs iš mūsų kišenių 0,5 milijono litų, staiga ėmė ir atsisakė apsaugos! Iš užguito bailio – tapo televiziniu drąsuoliu, ramiai einančiu į savo įmonę dirbti. Be jokios akivaizdžios priežasties ar paaiškinimo – ėmė ir nustojo bijoti! Tikrų tikriausias stebuklas!

Tiesa, pikti liežuviai plaka, kad A.Ūsas visą laiką žinojo ir skaitė savo vadinamąją pedofilinę bylą, matė, kad ten trūksta įrodymų, todėl ir grasino visiems milijoniniais ieškiniais už savo neturimą, bet visgi pažeistą garbę ir orumą. Taigi, ir dabar tie liežuviai mala, kad A.Ūsas pirmas sužinojo apie D.Kedžio neviešą suradimą ir galimai neteisėtą areštą…Tai tik todėl atsisakė apsaugos!Apie D.Kedžio slaptą areštą leidžia įtarti ir džiaugsmingas prokuroro E.Palaimos pasiūlymas ieškoti broliui advokato…

Bet kažkas kortas sumaišė ir teko keisti taktiką. Buvo suvaidintas aktyvios D.Kedžio paieškos net per Ispanijos žiniasklaidą, nors tasai buvo čia pat – ar tik ne giminaičio sodo namelyje…

Nors dar visai neseniai , ieškant H.Daktaro, tokie jo planuojami suėmimai spaudoje nebuvo skelbiami, kad nepabėgtų. O su D.Kedžiu – pratransliavo per visą Ispaniją – kažkaip nelogiška…Bet stebuklai ir yra stebuklai, nes netelpa į jokius rėmus.

Aštuntas stebuklas – atvežus iš ekspertizės D.Kedžio kūną namo, apglosčius visas sūnaitėlio žaizdas, apraudojus jo visas kančias, buvo pradėta ruoštis šermenims.Pradžioje nukirpti krauju sulipę plaukai, atidengė dar vieną įtartiną faktą: matyt, priedangai dažyti plaukai buvo nuaugę ir 1,5 cm žilųjų jau nebebuvo paliesti dažų…Tai sukėlė įtarimą, kad apie 2 mėnesius jisai buvo kitų žmonių priklausomybėje ir jau nebereikėjo maskuotis…Šie terminai sutapo su paslaptingu skambučiu, su E.Palaimos džiaugsmingu pasiūlymu ir A.Ūso apsaugos atsisakymu.

Argi ne keista, kad tyrėjai nesusiprato šių įkalčių paslėpti?

Argi ne stebuklingas sutapimas, paneigiantis visus anksčiau suminėtus 7 stebuklus?

Šiuokart suskaičiavome 8 stebuklus, bet atrodo, kad tai dar ne pabaiga.Kai bus paviešinti Vilniuje daryti med. ekspertizės duomenys ir sulyginti su akivaizdžiai matomais faktais – Lietuvos visuomenei nepakaks prokuratūros stebuklingų paaiškinimų.

Kad tai, ką matysime – nuotraukose ir video juostose, visai ne tas pats , ką teigia prokurorai. Kaip ir su mergaitės pasakojimo videojuosta. Kad tai , ką rašo Teismo ekspertizės vadovėliuose – visai netaikytina D.Kedžio atveju, nes rodomi nufilmuoti vaizdai neatitinka prokurorų propaguojamiems stebuklų stebuklams. Kaip ir su mergaitės 4 ekspertizių išvadomis – jas perdengia vienut vienutėlės , niekam nežinomos ir teisės neturinčios bei mergaitės net nemačiusios „specialistės“ išvada!!!

Va, dar vienas prokurorų – jau devintas – stebuklas!

O kiek stebuklų dar pateiks teismai, pradedant apylinkės, apeliaciniu, Aukščiausiuoju ir Teismu Strasbūre? Žiūrėsime, vertinsime ir spręsime. Patys – realiai ir be stebuklų.

2010-04-23

Komentarai

 

 

 
 1. Nuostabus žmogus atgulė. Narsus, drąsus, vertas savo vardo. Mums jis gali būti pavyzdys kaip kovoti už save, už savo vaikus, kaip nepalūžti, nenuleisti rankų ir eiti iki pat galo. Nematau kitos išeities kaip eiti iki galo. Tuo keliu, kurį parodė Drąsius Kedys. Šis žmogus vertas daugiau negu visi trys milijonai kartu sudėti. Nes tuose trijuose milijonuose tiek bailių, tiek išgamų ir tiek nenorinčių kištis. Trijų milijonų logika – ne mane tai liečia, todėl ir niekur neisiu, neišreikšiu savo valios. Kai vyko mitingai Kauno vienybės aikštėje, kur buvote jūs? Tie trys milijonai? Kur? Nebūtų išdrįsę prokurorai nužudyti žmogaus, kuris buvo kalintas nuo pat žmogžudysčių Kaune pradžios. Nebūtų išdrįsę, jei mitinguose savo pilietinę valią būtų parodę ne trys šimtai suprantančių kas vyksta, o trys milijonai. Dabar verkiame ir raudame. O kur buvote tada, kai vyko mitingai prieš prokurorų-pedofilų klaną, ir už Kedžio mergytės išgelbėjimą? Beje, gegužės 8 d. Kauno vienybės aikštėje vėl vyks mitingas. Gal dabar ateisite? Nes reikalas juda link to, kad Kedžio mergytė bus gražinta nusikaltėlei sutenerei. O tada…. o tada pedofilų klanas su prokuratūra jas abi padės į vietą. Paskelbs – dingo be žinios. Taškas. Tokia bus istorijos pabaiga, jei ir toliau tylėsite ausis suglaudę.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Cia 15min kazkas pagavo viena aktyvu komentatoriu. "Pažiūrėkit žmonės i Komentatorės saulės IP adresą ir suprasit kas čia raso, patikrinkit 82.135.222.219 – Viesosios policijos apsaugos tarnyba"

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. tyrimas parodys, kad Drąsius buvo narkomanas, ne veltui gaidenis savo laidose ,tos nelaimėlės pagalba mums labai jau tą informaciją piršo. Stankūnaitė turbūt nenujaučia, kad sekanti auka bus ji. Bus baisu jei ir mergytė ….

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Ko mes laukiame , ar ne laikas kreiptis į tarptautinę teisėsaugą? O gal jau pavėlavome. Bent jau pateiktą informaciją pateikti pasauliui, kaip gerai pas mus dirba teiėsauga, kriminaliniai ekspertai ir visi akivaizdžiai siekiantys pakasti byląaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. kodel nekelia klausimo, kodel tyrimo metu pasalintas kojos kaulas? kokiu tikslu? buvo sautine zaizda ar sulauzyta koja? tada tai irodo smurta

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. ar bus atsakyta, koks išsigimėlis, bylos nagrinėjimo metu rastoje filmuotoje juostoje, sėdi ir stebi, kaip pedofilas, kuris ir buvo nuteistas, santykiauja su mažamečiu berniuku? Anot spaudos, tas išsigimėlis sėdėjo, o gal ir dabar tebesėdi aukštame poste. Gal čia ir slypi visa pedofilų susiraizgiusio gyvatyno gūžta? Gal jau laikas visuomenei tai žinoti? Ypač, kai vyksta tokie dalykai.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. Patyrimas, nusikaltimų tyrimo praktika liepte liepia pritarti gerb. Daktarės profesionalioms įžvalgoms. Ir tada iškyla klausimas, kur yra atlikti dauguma šių stebuklų. Žmogus nebuvo oficialiai sugautas, kalinamas. Galėjo būti laikomas tik slaptai, konspiratyvinėse patalpose. Gal tai ir nebuvo Antaviliai, nei antra numanomų kankinimų vieta„ kurios niekas neieškojo. O gal kokio neišaiškinto dar pedofilo rūsyje. Bet tai įtariamai vyksta pogrindyje, kuris galimai egzistuoja. Apie jį įtariamai žino tie, kas kuria "stebuklus". O ar žino tie, kurie algą už tai ima? VSD ir kitos spectarnybos? Jei žino- blogai, jei nežino – dar blogiau. Gaila man Prezidentės, kai ji guodžiasi negalinti rasti kandidato į GP. Neranda ji kuo pakeisti ir kitų,viena pakopa žemesnių "galvų", kad ir URM pavaduotojų. Ir jei viskas vyks taip kaip vyksta, ir niekas nesikeis į gera, tai tie "stebuklai" su veršių tauta bus daromi ne pogrindyje, o valstybinių institucijų patalpose

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. Pasiskaitykite archivuose. Saudyta i furma is dvieju ginklu, vienas buvo su duslintuvu. Kur antras ginklas? Jei buvo sautvas, negalejo (nebuvo laiko zaisti) saudyti vienas zmogus. Jei buvo abu pistoletai, kodel rado tik viena. Nera sunkus ir saugiau. jei rastam galima preitaisyti duslintuva, kur jis, negi dalimis ismetytas, duslintuvas sleptuveje, pistoletas kiseneje. petrauskui reik pirma susitarti su buvusiu prokuroru, su betingiu, nes dabar stumia smakle kiekvienas savaip. Teisus turetu buti betingis, nes spalio 5 d dar nereikejo tiek "kurti". Galvojo nusaus furma, pakavos kedi, ant jo nurasys ir gyvuoja sau toliau klanas. Ir nereikia uzsiciklinti kad tai pedofilu klanas. Cia veikia visi klanai, kontrobanda, pedofilija, medicina (vaistai), teisetvarka ir t.t. Jiem vadovauja juodieji kardinolai. Kas sedi virsuje (voras) ir vadovauja visai LT panaudojant kompromatus, pinigus ir gasdinimus neaisku. Nes jei viename klane atsiras isdavikas (silpna grandis) ji bus naikinama kitu klanu rankomis. "mafija" tik irankis pas juos, todel daktaras tik mazas nusikaltelis pries juos.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. amžinąjį atilsį ir pagarbą Tėvui, žuvusiam ginant savo dukrą ir kt. vaikus nuo valstybinio pedofilų klano….

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. Manau jis ne pries menesi ar du sulaikytas. Jis suimtas nuo spalio 5d.Juk pagalvokit jo pitoletas jau tada buvo padetas prie nusautos Narusevicienes kuno. Reiskia kazkas viska nuodugniai planavo…..

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. Ar ilgai dar mus mulkins musu vyriausybe ir visi kas tik pajegus sedeti "siltose" kedese? Uz drasu zmogu Drasiu Kedi, zmones palaikykime Drasiu ir jo seima, nes tik mes visi vieningai susitelke galime padeti.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. Aciu uz drasa, aciu uz nuostabu straipsni.Lietuva netylekim ir visi susivienikime. Kovokime uz Drasiu.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. Čia ne stebūklai, čia Lietuva. Tėvai turėtų didžiuotis turėję tokį drąsų ir už vaikus kovojusį žmogų.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. Drąsius Kedys išeina. Išeina nužudytas (nesvarbu tiesiogine ar perkeltine prasme) tačiau NENUGALĖTAS. Išeina iš visų jėgų bandytas supurvinti tačiau baltas kaip sniegas, nes purvas prie sąžingų žmonių nelimpa, nepaisant įvairiausių Judo sidabrinius godžiai ryjančių mankurtų pastangų nulipdyti iš jo monstrą. Nors jam ir nepavyko pramušti įvairiausių valdžios institucijų nusikalstamo abejingumo sienos, tačiau aukštuose postuose sėdintys arba labai turtingi vaikų tvirkintojai buvo priversti suprasti , kad nusikalstamiem faktam iškilus į viešumą įtaka ir didžiuliai pinigai dar negarantuoja kad jie išlips sausi iš vandens..O tai reiškia mažiau suluošintų vaikų likimų, ir už tai ačiū paprastam, šiek tiek grubokam, šiek tiek donkichotiškam , šiek tiek naiviam paprastam vaikinui iš pakaunės , kuris kaip sugebėdamas gal ir darydamas klaidų , gal net pažeisdamas įstatymus ieškojo savosios tiesos.Tegu bus šitam nelaimingo likimo vienišam kovotojui už TIESĄ lengva tėviškės žemelė

  Thumb up 0 Thumb down 0

 15. .Perskaičiau daug komentarų įvairiuose portaluose Kedžio klausimu.Tenka daryti išvadas,kad tas žmogus rimtai ėmėsi kovos su įvairaus plaukon lytiniais išsigimėliais,deja amoralūs Kauno spekuliantai jam stojo skersai kelio.Kauno spekuliantams visuotinę pagalbą teikė visi iki vieno tarybiniai teisininkai ir jų mokiniai ,paruošti tarnybai okupacuinės valdžios styruktūrose.Kedžio giminaičių -sesers ir jos vyrui irgi teisininkams visaip buvo trukdoma,jie buvo šantažuojami.LNK telelaida Abipus sienos skleidė vien šmeižtą apie Kedį ir jo gimines.Iš šios istorijos puikiai supratome,kas dirba Lietuvos "tšeisėsaugoje"Akivaizdu,kad tokia "teisėsauga" atsirado tik su Lietuvos valstybės vadovų sutikimu,ar jų iniciatyva.Kiek teko skaityti komentarų,akivaizdu,kad piliečiai temokantys parašyti sakinėlį su klaidomis reiškiasi emociškai,o reikalo prasmės taip ir nesupranta,nes pagal protinius sugebėjimus jiems tai per sunku.
  Dabartinė "teisėsauga"buvo pradėta kurti 1990 metais V.Landsbergiui vadovaujant,jam talkininkavo buvęs LTSR prokuroras Liudvikas SABUTIS(dabar tai atitinka generalinio prokuroro pareigas) ir jo kontoros partorgas VIDMANTAS ŽIEMELIS,bei KGB papulkininko sūnus A.PAULAUSKAS 1990 metais paskirtas Lietuvos generaliniu prokuroru.Tenka apgailestauti,kad V.Landsbergis neturėjo supratimo apie civilizuotą` teisėsaugą,jo pagalbininkai taipogi nepripažino civilizuotos teisėsaugos,todėl buvo palikta sovietinio tipo "teisėsauga",nors Lietuvos išsilaisvinimo tikslas buvo ,-nusimesti sovietinės "teisėsaugos" jungą.Taigi atkūrus Nepriklausomyubę Lietuvoje pasiliko prosovietinė teisėsauga.Kaip vyresnieji prisimena po Seimo rinkimų nuo 1992 metų valdžią perėmė komunistai persivadinę LDDP,kuriems V.Landsbergio ir jo talkininkų sukurta "teisėsauga" labai tiko,nes naujasis Valstybės vadovas AMB vos ne visus teisėjus ir prokurorus pažinojo asmeniškai.Na mums Lietuvos žmonėms tas nežadėjo nieko gero,nes komunistiniai teisėjai ir prokurorai buvo pasiruošę tarnauti AMB neokomunistams.Pagaliau po 1996 metų Seimo rinkimų Tauta į valdžią sugražino landsbergistus,kuriais tikėjo,kaip išlaisvintojais.Landsbergistai turėjo galimybę pamatyti kur padarė klaid7u ir turėjo žinoti kaip jas ištaisyti.Tauta landsbergistams seime suteikė 83 mandatus,o landsbergistai jau žinojo ko Tautai reikia,deja jie nieko nedarė ir paliko teisėsugoje komunistų tarnus.Kas prisimena pokarinės Vakarų Vokietijos teismuose,prokuratūroje ir policijoje neliko hitlerininkų,o Lietuvoje mūsų "laisvintojai"landsbergistai iš teisėsaugos neišvijo nei vieno komunisto.Tokia pat padėtis išliko ir "Prezidentu" tapus V.Adamkui,kuris net nelabai žinojo,kokiai valstybei jis vadovauja.,nes jį valdė vaikų darželio auklė BOŽENA.Dabar Lietuvos Prezidentė D.Grybauskaitė išrinkta pagal V.Landsbergio rekomendaciją,Seimą valdo landsbergistė I.Degutienė,o Vyriausybės vadovu tapo Tatos numylėtinis A.Kubilius. Deja apie "teisėsugos"reformas nei žodžio.Mūsų "gelbėtojai" -landsbergistai nemato reikalo keisti prokomunistinės teisėsaugos į civilizuotą.Ar dar ilgai kentėsime tokią niek6yb3.KEDYS yra prosovietinės "teisėsaugos" auka.Šalin prosovietinę teisėsaugą,šalin prosovietinės teisėsaugos gynėjus A.Paulauską,V.Landsbergį,A.Kubilių ir į juos panašius.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 16. matos, kad gaivenio laidų prižiūrėjęs, o gal ir pats gaivenis čia 😀

  Thumb up 0 Thumb down 0

 17. Tebunie Drasiui lengva zemele… Ilsekis ramybeje … Mes su vyru uz Drasiu pasimeldeme baznyteleje Dubline.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 18. Jus teisus. Tik ne kedvenskiams tai suprasti. Sulauze kitu likimus, sulauze savo.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 19. Vytas – 2010 04 24 12:08

  Kelintą valandą laidos?

  13.00 val. tik girdėjau automobilių kamštis nuo Kauno pilies, žravažiuot sunku.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 20. Pociuno zutis baltarusijoje irgi Vencku darbas? Kazkaip jau daug analogisku faktu siose bylose.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 21. Manau, kad pedofilijos istorijoje tautos niekas neužtildys. Nes kalba sukasi apie seksualiai išnaudojamus vaikus. Žmonės įniršę ir jie nori sužinoti bet kokią tiesą. Esu tikras, kad dar lėks ne viena aukštuose postuose esančių pareigūnų galva. Tie, kurie šiomis dienomis švenčia pergalę, – tegul pasidžiaugia bent trumpam ir tyliai. Netrukus didžiulės bėdos aplankys ir juos.///inf.Balsas.lt 04.22d skaitykite!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 22. Ta Ilona Cesniene taip prigazdino, kad net is veido iskritusi buvo. O dabar tik viena Riomeri dziaugesi, kad Drasius negyvas. Ka su ja padare prokurorai tai tik jai vienai tezinoma. Paklauskite jos kolegu. jo, sita sukurta klano sistema bus ne taip lengva sulauzyti, nes ju rankose pinigai ir istatymas, valdzia.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 23. Parasyta tiksliai ir teisingai, kad nera ka pridurt. Galetu policininkai si straipsni pasidauginti ir mintinai ismokti. Gal geriau dirbtu.

  Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Ar viešoji įstaiga gali būti pertvarkoma į MB? 1
Namų diagnostikos ekspertai. Kurie yra geriausi?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kviečia prisidėti prie gerumo akcijos 
Kviečiame prisijungti geros valios žmonių prisidėti prie gerumo akcijos. Labdaros akcija „Su Kalėdų...

Mėgstate egzotinius vaisius? Štai ką reikėtų žinoti apie ananasus 
Tikra tiesa, kad egzotinių vaisių mylėtojams rūpi į savo mitybos racioną įtraukti vis...

Grožio procedūra, kuri mažina net smulkiausias raukšleles 
Bėgant metams, galima labiau pastebėti, kad tam tikri veido bruožai pradeda po truputį...

Kaip pagyvinti tamsų vonios kambarį? 
Vonios kambario atmosfera turėtų būti šilta ir jauki, nes tai yra vieta, kur...

SOS pagalbos prašymas. Dalinkimės ir prisidėkime, kas galite, simboliškai 
SOS pagalbos prašymas. Dalinkimės ir prisidėkime, kas galite, simboliškai. Dėkojame už gerumą. Šiaulių...

Gydantys fleitos garsai 
Muzika turi gydančios galios. Teigiama, kad klasikinės muzikos klausymas padeda sumažinti suvalgomą maisto...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (3)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (7)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Lietuvos bankas su rinkos dalyviais aptarė pinigų išgryninimo tinklo plėtros projekto pažangą
Lietuvos bankui šiemet birželį inicijavus memorandumo dėl grynųjų pinigų prieinamumo...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...