Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2022 Sausis 27 Ketvirtadienis
 

Stebuklų stebuklai

2010-04-23 19:29 | Komentarai | Komentarų (263)

"Karšto komentaro" nuotr.

Dr. Rūta Gajauskaitė, kriminologė

Taip ir turi būti Marijos žemėje – nuo Šiluvos pradedant ir Šlienava nebaigiant. Vien Kauno pedofilijos byloje – ištisi stebuklai. O jau D.Kedžio mirties atveju – atrandame net 8 stebuklus komplekte. O tai labai išimtinas atvejis Pasaulyje, kurį būtina paviešinti Žmonijai – gal turizmą atgaivinsime Lietuvoje?

Patsai didžiausias iš tų 8 stebuklų stebuklas, – tai, kad visus pedofilijos byloje pasitvirtinusius stebuklus labai aktyviai garsina ir visokiom teisinėm priemonėm (pagal LR BPK ) įtvirtina ne bet kas, ne davatkėlės su kunigėliais, ne vienuoliai su pasišventėliais krikdemais, o būtent …

Ne, nepatikėsite!

Būtent stebuklus skelbia valstybės teisėsaugininkai – pradedant policininkais, prokurorais bei Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetu baigiant!

Akivaizdu, kad Vatikane šiuos stebuklus pripažinti nebus biurokratinio vargo ir nuskambės vėlei mūsų Lietuvėlė kaip nepertraukiama grandine vykstančių stebuklų šalelė!!!

Skaičiuokime.

Pirmas stebuklas – D.Kedžio ieškoma per visą pasaulį, nuotraukos policininkams dalinamos ant visų kampų, visokiom modifikacijom kompiuteryje išmodeliuotos ir per visus TV kanalus parodytos. Kratos pas savuosius ir svetimus atliktos, pasala pas dukrelę užspęsta, L.Stankūnaitė ir A.Ūsas – milijonais kainavusioje apsaugoje, bet…

Visos pastangos veltui.

Tuo tarpu D.Kedys buvo čia pat, už 3 km nuo savo namų, sakykime, K.Betingio panosėje pusę metų ramiai gyveno…

Ne veltui Seime mūsų teisėtvarkininkai buvo įvardinti „nekompetentingais ir nekvalifikuotais…“. Nes, pasirodo, paprastas žvejys plika akimi pamatė negyvą žmogų ir pranešė kam reikia – vietos valdžiai. Matote, visai ne stebuklas, o tik įvykis. Tiesa, nekasdienis, skausmingas ir liūdnas, bet „vis dar pasitaikantis mūsuose“.

Dėmesio, o stebuklas prasideda čia!

Nuvežtas į morgą nelaimėlis „užmirštamas“, kaip ir kunigas Mikutavičius…

Apie visus rastus lavonus, kaip įprasta, pranešama per žiniasklaidą, o būtent D.Kedys lieka nepaminėtas net 3 dienas. Argi ne keista, kad policijos dėmesio neatkreipė šalia gulėjęs pistoletas.Nors lavono kruvinas veidas turėjo sukelti įtarimą apie žmogžudystę, bet – nesukėlė. Jis, kaip eilinis kriminalinės statistikos didintojas, buvo tylutėliai nuvežtas į morgą ir paliktas užmarščiai…

O gal Lietuvoje įprasta prie kiekvieno lavono rasti pistoletą, kaip vizitinę kortelę su įspėjimu – jokiu būdu nesiaiškinti?

Širdies balso vedamos D.Kedžio giminaitės pastoviai tikrina morgus (vietoj prokurorų) ir netikėtai randa brolelį!!!

Nors ir neatpažįstamai sutinusia galva, krauju pasruvusiu veidu, prakirsta lūpa ir mėlynėmis pajuodusiu kaklu, bet atpažįsta savąjį tegul ir iš suniokoto veido bruožų, tiek ir iš specifinių dantų bei apgamo ant peties…

Va čia jau prasideda stebuklų stebuklas – tai yra užsisuka prokurorinė karuselė, turinti paneigti Seimo įkirstą jam formuluotę, – kad jie dirbo nekompetentingai ir vilkino bylą! Taigi, dabar jau D.Kedį tiria iškart Generalinė prokuratūra (kad nebūtų kur skųstis) ir ne bet kaip – o su tomografu nuskanuoja visą kūną, ko ne kiekvienas ligonis pajėgia gauti…Ir nieko prievartautino prokurorai neranda.

Padaroma ir cheminė analizė, o čia atvirkščiai – randama alkoholio ištisos 3,7 promilės! Visai kaip pas a.a. V.Pociūną!?

Šioje vietoje turėtų sunerimti visi vairuotojai – girtuoklėliai, jei po 3 dienų gaiviame marių vėjyje alkoholis neišsiduksojo, jei po 3 dienų morgo formalinas nesuskaldė metilo, tai kokiais superalkotesteriais dabar apginkluoti med.ekspertai?

Derėtų pastebėti ir žymų pagerėjimą, nes vietoj A.Valantino dabar generalinio prokuroro kėdėje laikinai reziduojantis R.Petrauskas tikrai labai skiriasi nuo buvusiojo. Jis nesišypso, bet rimtu veidu kasdien pranešinėja visuomenei apie padėtį, atskirdamas savo asmeninę nuomonę, prislėpdamas profesionalią informaciją (kad nepakenktų tyrimui!) ir neprasleidamas progos pagirti kolegų!

Miela, malonu žiūrėti, kaip stengiasi žmogelis iš laikino tapti amžinu.

Reikalą, kaip įprasta, visą laiką gadina prokuroras K.Betingis, vis prašaudamas prošal ir jo nekvalifikuotos „ylos“ vis lenda iš maišo ir gana…O visuomenė fiksuoja, dėlioja, lygina ir daro savo sprendimus…

Anava, kad ir atsakydamas į žurnalisto E.Jakilaičio klausimą apie D.Kedžio pirštų antspaudus ant pistoleto, prokuroras sumišo ir staigiai pasitaisė, kad yra pirmaeiliai (būtent kokie?) tyrimai, o po to ateis ir antspaudų eilė! Lyg niekas nežinotų, kad būtent pirštų antspaudai pirmieji eilėje, nes greičiausia nusitrina…

O šioje pusėje ekranų visi iškart susivokė, kad tuos pirštų antspaudus dabar jau prištampuos ant visų ginklų ir visur, kad tik apkaltintų D.Kedį!

Antras stebuklas – lyg dar ir po mirties neigdamas prokurorų kaltinimus, D.Kedys ant lentos guli tvirtai sukryžiavęs rankas ant krūtinės (angelo poza) ir tik jas sulaužius galima būtų ištiesinti sustirusius sąnarius bei priglausti rankas prie šonų…

Visi kriminalistai ir panatomai žino įvairių smurtinių mirčių klasikines pozas, kaip antai – sudegusio žmogaus lavonas būna „boksininko pozoje“, sušalusio – „embriono pozoje“, o D.Kedys rastas – „angelo pozoje“.

Nors prokuroras K.Betingis ekrane mus tikina, kad pirmoji D.Kedžio mirties versija – sušalo!

Ir be kriminalistų visi žinome, kad nuo šalčio žmogus gūžiasi, o gulintis – rangosi į kamuoliuką, apsikabindamas rankomis kelius, taip mažinant šilumos netekimą. Visos pozos – tai refleksinis veiksmas ir nuo jokių faktorių nepriklauso!Taigi, ar K.Betingis visų klasikinių mirčių pozų nežino (reiškia yra nekvalifikuotas ir nekompetentingas – ko lenda į ekraną?), ar žino, bet visuomenę klaidina?

Žiūrėsime, kaip surinks įrodymus dėl mirties nuo sušalimo, ir tada su jais – tiesiai į Vatikaną, kad tokią D.Kedžio su „angelo poza“ mirtį paskelbtų pasauliui kaip stebuklą.

Trečias stebuklas – nei giminės , nei visuomenė nematė, o turėtų patikėti prokurorų liudijimais, kad rasto lavono veidas buvo ištinęs, todėl jo neatpažino.

Gal.

Bet dabar, kai morge pabuvojus patinimas nuslūgo (?!) , ir jie jau atpažįsta paieškomąjį. Atrodytų, kur tas stebuklas?

O jis štai kur: gyvo žmogaus sumuštos vietos ištinsta , o tik pridėjus ledo – atslūgsta.Tuo tarpu prokurorai teigia, kad nuo sušalimo mirusio D.Kedžio veidas buvo ištinęs, o atšilęs morge – jis atslūgo!!! Tai yra lygiai atvirkščiai nei pagal gamtos dėsnius.

Na, argi ne stebuklas?!

Ketvirtas stebuklas – prokurorų liudijimu yra mėlynių ant mirusiojo kaklo prigimtis. Jų šventu įsitikinimu, tai lavondėmės, susidariusios 3 dienas kūnui gulint kniūbsčiomis, todėl kraujas susikaupė žemiausiose vietose ir taip suklaidino visus. Apie prakirstą lūpą ir kruviną veidą prokurorai kukliai nutyli, nes mėlynių išsidėstymas ant kūno rėkte rėkia apie kankinimą , o jų spalva visai nepanaši į pomirtinį kraujo perpasiskirstymą.Be to, mirusiojo sukryžiuotos ant krūtinės rankos (angelo poza) rodo, kad jis visa esybe buvo atsiribojęs nuo budelių ir tvirtai laikėsi savų principinių nuostatų, o ne žudikų reikalavimų.

Penktas stebuklas – žuvusiojo avalynės padai buvo švarūs , o tai reiškia, kad neatėjo jis savo kojomis į marių pakrantę. Taigi, arba jį kažkas atvežė ir numetė, arba ir vėl stebuklas – jis atskrido! „Angelo poza“ patvirtina stebuklo versiją. Na, o sparnus tikriausiai aplinkos tvarkytojai sušlavė ir išmetė, dar kartą patvirtindami prokurorų aplaidų darbą…Ką ten dabar visas „Aro“ būrys, mišką šukuojantis – anei plunksnelės niekur, jau nekalbant apie mašinų ratų provėžes ar ką kita…

Šeštas stebuklas – giminaičių nerimą, įtarimus ir savarankišką paiešką morguose sukėlė netikėtas prisiskambinimas į D.Kedžio mobilųjį telefono. Pakėlus ragelį, kurį laiką buvo tylu, lyg ir kvėpavimas girdėjosi, o vėliau ryšys nutrūko.Teisėja N.Venckienė iškart paprašė prokuratūros patikrinti ryšių išklotines ir nustatyti telefono buvimo vietą. Į šį prašymą, kaip ir į pusšimtį kitų nebuvo imtasi jokių veiksmų.Tačiau…

Tačiau neužilgo jai paskambino prokuroras E.Palaima ir daug žadančiu balsu pasiūlė paieškoti broliui advokato… Vėliau šio pokalbio išsigynė.Beje, E.Palaima vadovavo ir med. ekspertų darbui, atliekant pirminę D.Kedžio apžiūrą Kauno morge.

Ar tik jis ir nebus pagrindinis visų stebuklų įforminimo vykdytojas („šeštas“) pas K.Betingį? Ko gero jį reikėtų paskelbti palaimintoju šių stebuklingų stebuklų liudijime…

Septintas stebuklas – po netikėto, viltingo ir tylaus skambučio iš D.Kedžio mobilaus, po džiaugsmingo prokuroro E.Palaimos pasiūlymo ieškoti advokato broliui – savo apsaugos atsisako įtariamasis A.Ūsas!!!Ech, gyvenimėli…

Pusę metų atidrebėjęs po neperšaunama liemene, pusę metų prasislapstęs už „Aro“ vyrų nugarų, per pusę metų kartu su L.Stankūnaite išpurtęs iš mūsų kišenių 0,5 milijono litų, staiga ėmė ir atsisakė apsaugos! Iš užguito bailio – tapo televiziniu drąsuoliu, ramiai einančiu į savo įmonę dirbti. Be jokios akivaizdžios priežasties ar paaiškinimo – ėmė ir nustojo bijoti! Tikrų tikriausias stebuklas!

Tiesa, pikti liežuviai plaka, kad A.Ūsas visą laiką žinojo ir skaitė savo vadinamąją pedofilinę bylą, matė, kad ten trūksta įrodymų, todėl ir grasino visiems milijoniniais ieškiniais už savo neturimą, bet visgi pažeistą garbę ir orumą. Taigi, ir dabar tie liežuviai mala, kad A.Ūsas pirmas sužinojo apie D.Kedžio neviešą suradimą ir galimai neteisėtą areštą…Tai tik todėl atsisakė apsaugos!Apie D.Kedžio slaptą areštą leidžia įtarti ir džiaugsmingas prokuroro E.Palaimos pasiūlymas ieškoti broliui advokato…

Bet kažkas kortas sumaišė ir teko keisti taktiką. Buvo suvaidintas aktyvios D.Kedžio paieškos net per Ispanijos žiniasklaidą, nors tasai buvo čia pat – ar tik ne giminaičio sodo namelyje…

Nors dar visai neseniai , ieškant H.Daktaro, tokie jo planuojami suėmimai spaudoje nebuvo skelbiami, kad nepabėgtų. O su D.Kedžiu – pratransliavo per visą Ispaniją – kažkaip nelogiška…Bet stebuklai ir yra stebuklai, nes netelpa į jokius rėmus.

Aštuntas stebuklas – atvežus iš ekspertizės D.Kedžio kūną namo, apglosčius visas sūnaitėlio žaizdas, apraudojus jo visas kančias, buvo pradėta ruoštis šermenims.Pradžioje nukirpti krauju sulipę plaukai, atidengė dar vieną įtartiną faktą: matyt, priedangai dažyti plaukai buvo nuaugę ir 1,5 cm žilųjų jau nebebuvo paliesti dažų…Tai sukėlė įtarimą, kad apie 2 mėnesius jisai buvo kitų žmonių priklausomybėje ir jau nebereikėjo maskuotis…Šie terminai sutapo su paslaptingu skambučiu, su E.Palaimos džiaugsmingu pasiūlymu ir A.Ūso apsaugos atsisakymu.

Argi ne keista, kad tyrėjai nesusiprato šių įkalčių paslėpti?

Argi ne stebuklingas sutapimas, paneigiantis visus anksčiau suminėtus 7 stebuklus?

Šiuokart suskaičiavome 8 stebuklus, bet atrodo, kad tai dar ne pabaiga.Kai bus paviešinti Vilniuje daryti med. ekspertizės duomenys ir sulyginti su akivaizdžiai matomais faktais – Lietuvos visuomenei nepakaks prokuratūros stebuklingų paaiškinimų.

Kad tai, ką matysime – nuotraukose ir video juostose, visai ne tas pats , ką teigia prokurorai. Kaip ir su mergaitės pasakojimo videojuosta. Kad tai , ką rašo Teismo ekspertizės vadovėliuose – visai netaikytina D.Kedžio atveju, nes rodomi nufilmuoti vaizdai neatitinka prokurorų propaguojamiems stebuklų stebuklams. Kaip ir su mergaitės 4 ekspertizių išvadomis – jas perdengia vienut vienutėlės , niekam nežinomos ir teisės neturinčios bei mergaitės net nemačiusios „specialistės“ išvada!!!

Va, dar vienas prokurorų – jau devintas – stebuklas!

O kiek stebuklų dar pateiks teismai, pradedant apylinkės, apeliaciniu, Aukščiausiuoju ir Teismu Strasbūre? Žiūrėsime, vertinsime ir spręsime. Patys – realiai ir be stebuklų.

2010-04-23

Komentarai

 

 

 
 1. Moralas ———–
  Dabar , mirties akivaizdoje, senoji Kedienė ir toliau meluoja-varo savo giesmelę ir tiek.Matyt, šioj giminėj" bobos" valdo situaciją.Taigi, o kodėl jos tokios agresyvios ir žiaurios?Šaipėsi ir niekino, kai buvo nužudyti a.a.Furmanavičius ir Naruševičienė, tada, kai tikrai verkti reikėjo ir niekšybes stabdyti reikėjo.Nė velnio-jus Lietuvoje palaiko tik tokie, kurie patys nepilnaverčiai ir turi kažkokį nepilnavertiškumo jausmą.Normalius žmones žudynėmis nesužavėsi.Jau vien tik tai, kad nesutinkantys su kedvenckių nuomone visi apšaukiami pedofilais daug ką pasako.Visa prokuratūra, teisėsauga apdergta, nors ten pat dirba ir pati šios dramos kūrėja ir organizatorė.Matom patys, kad visai ne viskas toj teisėtvarkoj gerai.Bet, kai pagalvoji, kad kai kurie dirba tokie pat kaip Neršos, imi suprasti, kodėl vieni lygūs kiti lygesni.Dėl Kedžių emigravimo labai gera mintis.Ir kaip jūs galėsit čia gyventi, žiūrėti į akis kaimynam, kitiem žmonėm-juk pagarsinot save visur kur tik galėjot, bet tik ne iš geros pusės.Neršai insultas?Tai vėlek melagių giminaičių sapalionė.Prabudimas ir suvokimas ką ji padarė ją pribloškė.Reikėjo galvoti prieš darant.O dabar, kad ir kokia būtų jos brolio mirtis slėgs jos sąžinę, kaip ji pati sakė: " iki galo" .O, pasirodo, kad tas galas gali būti tik viena akimirka.Bet , kol gyva, yra galimybė ir išpirkti savo klaidas, kaltes, tik reikia pripažinti jas ir gailėtis, kad nepasikartotų.Dievas gailestingas.Toliau klimpti į melus, šmeižtus jau jokios prasmės nebėra, nes taip prarandama viskas(ne apie turtą kalbu)Tai ar dabar gera, kai netekot sūnaus, brolio, nors neseniai tik turtais didžiavotės.Paskatinti savo artimą, nestabilios psichikosir padėti jam nusikalsti-nežinau, kokią reikia turėti sąžinę(arba jos neturėti).Nerypaukit visos giminės moteriškės, palaidokit savo numirėlį, tebus dabar jam Dievas teisėju ir atgailaukit, atgailaukit ir už tuos, kuriuos pražudėt, kitaip jūsų pačių gyvenimai taps pragaru.To tikrai nelinkiu niekam.Aišku, kad dabar susiriesit, kas čia iš jūsų kalčiausias, kas ne.Nesiriekit viešai, kaip , kad darėt mitingus, o pačios slapstėt savąjį" kovotoją" , ruošėt mitingus, šmeižėt žmones, galvojot, kad suversit" KGB metodam" .Juk jūs elgėtės baisiau nei KGB-kankinot savąjįir, kaip elgėsi kadaise KGB’ istai , pjudėt is siundėt visus ant nenusikaltusių, bet jums neįtikusių žmonių..Bandysit apgauti savo sąžines, bet visų neapgausit.Jūsų giminėj yra didelis sąžinės deficitas.O po tokių įvykių ir jūsų indėlio į tai, kelias vienas-emigracija.Bet kur?Juk nuo savęs nepabėgsit?O čia-jau problema.Skirkit Laimai ir jos dukrai atitinkamą sumą, kad ta galėtų emigruoti ir auginti dukrą, juk tai ir jūsų anūkė, užkaskit karo kirvį, kad ir kaip išdidumas neleistų, galgiper tai ateitų ramybė.Bet tai tik nuomonė.Jūs to nepajėgūs peržengti ir kapstysitės ir kapstysitės savo intrigose , darydamiesi vis labjau nelaimingi.Čia- jau jūsų bėdos.Tik , vistik, siūlau-pagalvokit apie savo elgesio padarinius .Sau ir kitiems.Kurstydami kerštavimą(jei ir toliau taip elgsitės), nuo keršto ir uždusit, nes t

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Dar pora žodžių, ir eisiu poteriaut… Kiek prisimenu, pirmuosiuose pranešimuose buvo rašoma, kad po lavonu su metalo detektorium buvo aptikta ir iškasta kulka. Ar ji buvo iššauta iš šalia numesto šautuvo? Ar su ta kulka buvo peršauta bėglio koja? O gal jis nešiojosi kišenėje kulką su kuria ką nors jau buvo nušovęs, kaip brangų prisiminimą, ji galėjo iškristi jam bevemiant? Jeigu ne, tai gal reikejo nors trumpai parašyti – buvo rasta kulka, bet ne ta…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Dabar reikia būti dar budresniems.Galimi visokie scenarijai, net patys netikėčiausi.Nenustebčiau, jei a.a.D.Kedžiaus kūną dar kartą išniekintų, pavogdami iš kapo duobės, kad galutinai paslėptų galus, kuriuos taip nemokšiškai atidengė.Mano nuomone reikėtų rinkti parašus , kad tyrimas būtų pradėtas iš naujo, pašalinant visas nebūtas pasakas ir versijas, kad visos įmanomos versijos būtų patikrintos iki galo, surenkant visus iki vieno reikalingus įrodymus ir tik tada , jei nepasitvirtina, atmetinėti.Kad byloje netrūktų nė vieno reikalingo dokumento, įkalčio , liudijimo. Vieną kartą prispausti reikia visą sistemą, kad dirbtų, o ne fabrikuotų bylas.Jei Lietuva neturi profesionalių pareigūnų, kviesti pagalbos iš užsienio.Trimituoti visais įmanomais būdais apie melą byloje, apie galimą korupciją.Kaip kitaip pasakyti apie tuos, kurie turi atlikti konkrečius veiksmus, bet to nedaro.Jei yra pilietiškų specialistų Lietuvoje, kalbėkite, netylėkite.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Uz pusvalandzio siulau,visiems komentuotojams ,kurie negalejo atvykti i Drasiaus laidotuves,uzsidegti zvakele ir pasimelsti.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. Kategoriskai atsisakau tiketi, kad Drasius slaptesi. ir baikit jus juokus. nieko jis nezude. Jis buvo pagrobtas dar pries zmogzudystes ir kalinamas slaptame kalejime. kaip viena is begales irodymu, kad jis buvo ju kalejime nuo pat spalio 5-os. . po spalio 5-os, Venckiene skambino Drasiui ir kazkas atsiliepe. Venckienei primygtinai reikalavus isklotines, niekas nieko nedare. ar jus tai vadinate paieska? viskas jau seniai aisku.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. tu cia apie furmanviciu ir naruseviciene? i kuriu laidotuves vos susirinko keleta zmoniu

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. >Lietuvis (nepedofilas)- cia apie usurini taip? Gal gali papasakot konkreciau, kas jam dabar bus?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. >Indre, cia dar toli grazu ne viskas. Vakar pasitikslinau lryte, tikrai rasoma, kad buvo nuzudytas penktadienio popiete arba sestadienio nakti. Jeigu lavonas buvo rastas po keleto valandu, veidas neistines, nepamelynaves, nesudauzytas (mires nesmurtine mirtimi), tai kaip buvo imanoma neatpazinti ieskomiausio europoje zmogaus lavono, kurio nuotrauka yra mates kiekvienas lietuvos zmogus??? Pirmuose pranesimuose buvo rasoma, kad rastas 38 metu nenustatytos asmenybes vyriskio lavonas be smurto zymiu. Nors asmenybe nenustatyta, amzius "atspetas" stebetinai tiksliai. Veliau siekiant kazka suklaidint buvo parasyta, kad tai 40-50 metu vyriskio lavonas, kuris galetu buti mires antradieni arba treciadieni. Tada zmones eme stebetis, kaip isgulejus keleta paru lauke, o po to tris paras saldytuve, buvo imanoma nustatyti 3,7 promiles girtuma. Todel mirtis buvo perkelta, nors plika akimi matoma, kad lavonas jau gerokai pabuves, gal ir kazkokiam saldytuve laikytas. Nuo pat pradziu nesikeicia tik 1 teiginys – jis mire nesmurtine mirtimi, tai buvo pareiksta iskarto, neatlikus jokios ekspertams.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. Visa tai faktai iš agentūros "Viena boba sakė". O šuo ir dvesia šuniškai – pasigailėjimo nebus.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. pagaliau viskas vienoje vietoje surasyta !!! tikiuosi prokurorai pasiskaitines, kad praplestu savo akirati ir pazvelgtu toliau nei su tokiom versijo : prigere, paspringo, numire ir lapais apsikase….

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. vakar apie 9 vakre buvo laida per letuvos radija,apie mergaite,apkaltinta terorizmu maskvoje,nors ja saugumas jau 5men laiko lukiskese,jos byloje,pries ja uzdarant dalyvavo jonas furmanavicius.LRTarchyve laida turetu buti.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. Man tai atrodo kad sias zmogzudystes organizavo Usas su savo komanda.O buvo stai taip.Prasidejus pedofilijos skandalui komanda nusprendzia pasalinti du savo zaidejus tam, kad apkaltintas butu Kedys, nes pasalinus Kedi is kart butu aisku, kad tai tiesa.Tada organizuojamas Drasiaus pagrobimas ir salinami du zaidejai.Jai tai butu dares Kedys, butu nuzudyta Stankunaite o ne jos sesuo.Is komandos nesalinama Stankunaite nes ji reikalimga Usui nes kitaip neprieisi prie mergaites.Kedys yra kazkur sliapemas ir kankinamas.Pralaimejus musi del mergaites globos, teismui grazinus Uso byla papildyti buvo nuspresta imituoti Kedzio mirty apnuodijus ji alkoholiu ir tipo girtam uzspringus.Tai manau padaryti ner labai sudetinga.Kedzio kunas ismetamas netoli jo artimuju namu tam kad apkaltinti juos slepus Drasiu.Kas toliau,o stai kas.Mergaite teismo sprendimu grazinama Stankunaitei nes tevo ner gyvuju tarpe o Kedzio artimieji nepatikimi nes padejo slapstytis Drasiui kaip zmogzudziui.Jokiu kliuciu daugiau nera ir vanduo toliau teka sena vaga.Dar manau apie visa si samoksla zino ir Stankunaite nes per sesers laidotuves atrode visiskai rami, nesimate jokio skausmo jos veide.Palyginus su Kedzio artimaisiais kaip jie kencia del Drasiaus mirties tai kaip diena ir naktis.Cia aisku mano versija.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. dm esi drebantis ir varvantis socdemas ?ar paulausko mesos gabaliukas?

  beje sedbaras jau iskart pasake kad bylos neverta tirti,ir vika pamirstasm

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. idomo koki pistoleta usas pasieme is seifo ta diena kai abu su guoda negalejo uzmigti, zmogzudysciu isvakarese? ar tik ne baikal iz?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 15. Teisingi Jusu zodziai! As tuomet, kaip ir visa Lietuva buvome kupini vilties, kai Sausio 13-ta gyneme tvr pastata ir tv boksta, Spaudos rumus – musu laisve. Kai Baltijos kelyje, susieme uz ranku, buvome vieningi, kaip niekada, kai Sajudzio mitinguose, giedodami pilna krutine Kudirkos giesme, tikejome – dabar viskas bus kitaip, geriau, graziau, sviesiau, teisingiau.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 16. Turiu vieną " utopinę" (o gal ir ne, kas galėtų paneigti?) sąmokslo teoriją – kam naudinga yra visa ši pedofilijos istorija? Konservatoriams! kodėl kedys į teisėsaugą dėl mergytės " tvirkinimo" kreipėsi tik lapkričio 30d? t.y. po lapkričio 12 oficialios konservatorių pergalės rinkimuose? jei mergytę tvirkino jau rugpjūtyje per jos krikštynas? kodėl 2009m sausio mėn išspausdinamas pirmas straipsnis? kad nukreiptų dėmesį nuo riaušių! kodėl 2009m rugpjūčio mėn pabaigoje internete atsiranda prifilmuotos mežiagos su naująją porno žvaigžde pedofilų džiaugsmui (vėl grėsė neramumai) spalio pradžioje nušaunami du žmonės, tai vėl nukreipimas nuo konservatorių valdymo metinių minėjimo-ir žmonėms pradeda labiau rūpėti ne valdžia, bet žudynės. Kodėl dabar kai visi juokiasi iš kubiliaus metinio pranešimo ir džiaugiasi KT išvadomis randamas drąsiuko kūnas? vėl nukreipiamas žmonių dėmesys nuo svarbių įvykių? Klaisimas: KIEK KEDYNAS PARĖMĖ KONSERVATORIŲ PARTIJĄ? Nes tik tos partijos nariai taip atkakliai kišasi į teismų ir prokuratūros darbą (stoma, šedbaras, landsbergis)kai kitų partijų nariai nesiima spręsti vienų ar kitų baudžiamųjų bylų? gal ir bus sunku įrodyti, kad kedynas parėmė konservatorių partiją, nes jų aplinkoje sukasi labai dideli ir juodi pinigai, tai gal konservatorių partija turi savo juodąją buhalteriją? Kas gali tai paneigti? Kam naudinga į visas teisėsaugos struktūras sukišti SAVUS žmones? (nėra ta mūsų teisėsauga labai gerai dirbanti, tikrai nėra) Bet kas gali tai paneigti?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 17. Aciu tau,RUTA GAJAUSKAITE! Tu tyksliai viska nusvietei Lietuvos zmonems-tai labai mums reikalinga.v

  Thumb up 0 Thumb down 0

 18. Super straipsnis! Palaikau šią nuomonę! Pats šūdiniausias jausmas, stebint visą šia mažosios Kedytės istoriją, buvo tai, kad Lietuvai aš ir mano vaikai tėra GYVA MĖSA, mokėti mokesčius ir būti statistiniais numeriais stambiuose valstybės projektuose,plaunant vietos ir Europinius milijonus. Bet kai ateina laikas mane ir mano šeimą apginti, kai ateina laikas gydyti, ar išmokėti UŽDIRBTĄ pensiją, AŠ LIETUVOJE ESU NIEKAS! NIEKAS, neturintis teisę nei į moralinį/finansinį stabilumą, nei į gydymą, net jei moėjau mokesčius visą gyvenimą, nei tuo labiau TEISINGUMĄ, nes teisus bus tas, kuris turi pinigų, pažinčių bei su teisėsaugą jungiančių kompromatų! Ne apie tokią Lietuvą svajojo mano tėvai, stovėdami sausio 13-ąją prie Seimo rūmų!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 19. "Retorinis klausimas, gal kas zinote, gerbiamieji: Ka veike Dievas tuo metu, kai Drasius buvo kankinamas, zeminamas, niekinamas, prievartaujamas ir zudomas? Jei yra Dievas, kodel jis leido, kad visa tai ivyktu?"

  GERAS KLAUSIMAS. Gal galėtum atsakyti kur buvo Dievas kai tyčiojosi, kankino, vėliau nužudė Jo SŪNŲ Jėzų Kristų?
  Radau paaiškinimą, kad Dievas Tėvas buvo prie nukryžiuoto SŪNAUS kojų.

  Kodėl nesustabdė kankintojų ir žudikų?
  Todėl, kad aš, tu ir tie budeliai, kurie nukankino Drąsių, turėtume galimybę ištrūkti iš Šėtono valdžios, kurio įtakojami ir darome vienokius ar kitokius nusikaltimus.

  Brangiems Drąsiaus Tėvams, artimiesiems ir draugams sakau apaštalo Pauliaus žodžiais: "Mes norime, broliai, kad jūs žinotumėte tiesą apie užmiegančiuosius (Šventame Rašte mirtis sutapatinama su miegu) ir nenusimintumėte kaip tie, kurie neturi vilties. Jeigu tikime, kad Jėzus numirė ir prisikėlė, tai Dievas ir tuos, kurie užmigo susivieniję su Jėzumi, atsives kartu su juo. Ir tatai jums sakome Viešpaties žodžiais, jog mes, gyvieji, išlikusieji iki Viešpaties atėjimo, nepralenksime užmigusiųjų. O pats Viešpats, nuskambėjus paliepimui, arkangelo balsui ir Dievo trimitui, nužengs iš dangaus. Tuomet pirmiausia prisikels tie, kurie mirė Kristuje, paskui mes, gyvieji, išlikusieji, kartu su jais būsime pagauti oran, debesysna pasitikti Viešpaties ir taip visuomet pasiliksime su Viešpačiu. Todėl guoskite vieni kitus šitais žodžiais”.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 20. tik po 4 dienu ekspertai pareiske
  smurto zymiu nepastebeta ,o tai reiske kad jie 4 dienas isviso nieko nedare

  Thumb up 0 Thumb down 0

 21. rado kuna ,kruvina ir dar suginklu.Nustatyti nuo ko zmogus mire ir kas tai per ginklas norint istyrti byla reikia kuo greiciau.Net tai butu ne Drasiaus kunas ,jau pacias pirmas dienas turejo buti uzvesta byla ir nors pavirsutiniskai butu eksperto abziura ,butu viskas fotografuojama ,kazkokia nesamone gaunasi

  Thumb up 0 Thumb down 0

 22. ACIU AUTORIAMS uz TIESOS ZODI! ATA Drasiui,… Tavo SIELA Amziams neduos ramybes tiems,kurie tik "marino"byla ir nycnieko nepadare,kad nebutu AUKU! Akivaizdus "scenarijus" pries ZMONES, kurie iesko TEISINGUMO! Uzuojauta ARTIMIESIEMS…Drasiau,iskankintas Tavo kunas nebejaucia…o SIELA mato ,PASAULIO ZMONES UZ TAVO TIESA!TU zuvai,kovodamas LAIMINGUS VAIKUS!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 23. Sveiki,
  radau komentaruose kvietimą susitelkti, kam ne vis vien kas darosi Lietuvoje. Esu vienas iš tų. Rašydamas šitą laišką matau, kad jau esu jums rašęs, bet negavau jokio atsakymo. Natūraliai kyla klausimas – kodėl neatsakote? Kaip įsivaizduojate sutelkti žmones sėdėdami pogrindyje? Lauksiu atsakymo. Man galima paskambinti tel. 861619650. Jeigu greitu laiku su manimi nesusisieksite, manysiu, kad esate provokatoriai ir tai paviešinsiu kadangi šia situacija domiuosi nuo pat pradžių ir esu pažįstamas asmeniškai su tais kurie nesėdi sudėję rankas, bet daro konkrečius matomus veiksmus.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 24. apylinkės, apeliaciniui? o kas ten dirba, ateiviai? o gi ne kas kita, kaip tie patys pedofilai arba ju bijantys.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 25. O Gajauskaitės "giriamas" generalinis prokuroras R.Petrauskas gina kitų prokurorų veiksmus.Vienas ,vienintelis klausimas l.e.p. genprokurorui R.Petrauskui. Kokio velnio į mišką siuntei visą būrį kareivių,ko siekei,gal kartais tikėjaisi surasti dar vien1 Kedį.Spėju,kad čia pasireiškė prokuroriška silpnaprotystė.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 26. Nu ir ko cia sukaliojate ,jei panoresiu tai su visais taip susidorosiu o ka jus man padarysite siuksles. Dabar as virsininkas ka noriu ta ir darau.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 27. del to ir einu i gatve su plakatais ir darau ka tik galiu, kad ir vienas.. jei jau dulkina tai bent priesintis bandau, kad nesijausciau visiskas lochas. o kitiem turbut patinka,kad juos dulkina.

  Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Viskas, ką reikėtų žinoti apie universalias padangas
Kaip pasirinkti EURO padėklus?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
„Premier“ lygos lenktynės: bėganti „Man City“ ir įnirtingos kovos 
Stipriausia Anglijos ir bene Europos nacionalinė futbolo lyga „Premier“ lyga jau beveik įpusėjo...

Kam reikalingi pastoliai? 
Žmonėms, kurie nedažnai susiduria su statybomis ar darbų atlikimu aukštyje, neretai gali iškilti...

Kaip apsaugoti telefoną nenaudojant dėklo? 
Suprantama, kad kai kurie telefonų savininkai nekenčia apsauginių dėklų. Telefonų gamintojai stengiasi sukurti...

Kokios ypatybės slepiasi už grindjuosčių pasirinkimo? 
Grindys yra vienos iš svarbiausių namų interjero elementų. Atlikus grindų dangos darbus bei...

Kviečia prisidėti prie gerumo akcijos 
Kviečiame prisijungti geros valios žmonių prisidėti prie gerumo akcijos. Labdaros akcija „Su Kalėdų...

Mėgstate egzotinius vaisius? Štai ką reikėtų žinoti apie ananasus 
Tikra tiesa, kad egzotinių vaisių mylėtojams rūpi į savo mitybos racioną įtraukti vis...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (5)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Lietuvos bankas su rinkos dalyviais aptarė pinigų išgryninimo tinklo plėtros projekto pažangą
Lietuvos bankui šiemet birželį inicijavus memorandumo dėl grynųjų pinigų prieinamumo...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...