Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Gruodis 3 Penktadienis
 

Stebuklų stebuklai

2010-04-23 19:29 | Komentarai | Komentarų (263)

"Karšto komentaro" nuotr.

Dr. Rūta Gajauskaitė, kriminologė

Taip ir turi būti Marijos žemėje – nuo Šiluvos pradedant ir Šlienava nebaigiant. Vien Kauno pedofilijos byloje – ištisi stebuklai. O jau D.Kedžio mirties atveju – atrandame net 8 stebuklus komplekte. O tai labai išimtinas atvejis Pasaulyje, kurį būtina paviešinti Žmonijai – gal turizmą atgaivinsime Lietuvoje?

Patsai didžiausias iš tų 8 stebuklų stebuklas, – tai, kad visus pedofilijos byloje pasitvirtinusius stebuklus labai aktyviai garsina ir visokiom teisinėm priemonėm (pagal LR BPK ) įtvirtina ne bet kas, ne davatkėlės su kunigėliais, ne vienuoliai su pasišventėliais krikdemais, o būtent …

Ne, nepatikėsite!

Būtent stebuklus skelbia valstybės teisėsaugininkai – pradedant policininkais, prokurorais bei Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetu baigiant!

Akivaizdu, kad Vatikane šiuos stebuklus pripažinti nebus biurokratinio vargo ir nuskambės vėlei mūsų Lietuvėlė kaip nepertraukiama grandine vykstančių stebuklų šalelė!!!

Skaičiuokime.

Pirmas stebuklas – D.Kedžio ieškoma per visą pasaulį, nuotraukos policininkams dalinamos ant visų kampų, visokiom modifikacijom kompiuteryje išmodeliuotos ir per visus TV kanalus parodytos. Kratos pas savuosius ir svetimus atliktos, pasala pas dukrelę užspęsta, L.Stankūnaitė ir A.Ūsas – milijonais kainavusioje apsaugoje, bet…

Visos pastangos veltui.

Tuo tarpu D.Kedys buvo čia pat, už 3 km nuo savo namų, sakykime, K.Betingio panosėje pusę metų ramiai gyveno…

Ne veltui Seime mūsų teisėtvarkininkai buvo įvardinti „nekompetentingais ir nekvalifikuotais…“. Nes, pasirodo, paprastas žvejys plika akimi pamatė negyvą žmogų ir pranešė kam reikia – vietos valdžiai. Matote, visai ne stebuklas, o tik įvykis. Tiesa, nekasdienis, skausmingas ir liūdnas, bet „vis dar pasitaikantis mūsuose“.

Dėmesio, o stebuklas prasideda čia!

Nuvežtas į morgą nelaimėlis „užmirštamas“, kaip ir kunigas Mikutavičius…

Apie visus rastus lavonus, kaip įprasta, pranešama per žiniasklaidą, o būtent D.Kedys lieka nepaminėtas net 3 dienas. Argi ne keista, kad policijos dėmesio neatkreipė šalia gulėjęs pistoletas.Nors lavono kruvinas veidas turėjo sukelti įtarimą apie žmogžudystę, bet – nesukėlė. Jis, kaip eilinis kriminalinės statistikos didintojas, buvo tylutėliai nuvežtas į morgą ir paliktas užmarščiai…

O gal Lietuvoje įprasta prie kiekvieno lavono rasti pistoletą, kaip vizitinę kortelę su įspėjimu – jokiu būdu nesiaiškinti?

Širdies balso vedamos D.Kedžio giminaitės pastoviai tikrina morgus (vietoj prokurorų) ir netikėtai randa brolelį!!!

Nors ir neatpažįstamai sutinusia galva, krauju pasruvusiu veidu, prakirsta lūpa ir mėlynėmis pajuodusiu kaklu, bet atpažįsta savąjį tegul ir iš suniokoto veido bruožų, tiek ir iš specifinių dantų bei apgamo ant peties…

Va čia jau prasideda stebuklų stebuklas – tai yra užsisuka prokurorinė karuselė, turinti paneigti Seimo įkirstą jam formuluotę, – kad jie dirbo nekompetentingai ir vilkino bylą! Taigi, dabar jau D.Kedį tiria iškart Generalinė prokuratūra (kad nebūtų kur skųstis) ir ne bet kaip – o su tomografu nuskanuoja visą kūną, ko ne kiekvienas ligonis pajėgia gauti…Ir nieko prievartautino prokurorai neranda.

Padaroma ir cheminė analizė, o čia atvirkščiai – randama alkoholio ištisos 3,7 promilės! Visai kaip pas a.a. V.Pociūną!?

Šioje vietoje turėtų sunerimti visi vairuotojai – girtuoklėliai, jei po 3 dienų gaiviame marių vėjyje alkoholis neišsiduksojo, jei po 3 dienų morgo formalinas nesuskaldė metilo, tai kokiais superalkotesteriais dabar apginkluoti med.ekspertai?

Derėtų pastebėti ir žymų pagerėjimą, nes vietoj A.Valantino dabar generalinio prokuroro kėdėje laikinai reziduojantis R.Petrauskas tikrai labai skiriasi nuo buvusiojo. Jis nesišypso, bet rimtu veidu kasdien pranešinėja visuomenei apie padėtį, atskirdamas savo asmeninę nuomonę, prislėpdamas profesionalią informaciją (kad nepakenktų tyrimui!) ir neprasleidamas progos pagirti kolegų!

Miela, malonu žiūrėti, kaip stengiasi žmogelis iš laikino tapti amžinu.

Reikalą, kaip įprasta, visą laiką gadina prokuroras K.Betingis, vis prašaudamas prošal ir jo nekvalifikuotos „ylos“ vis lenda iš maišo ir gana…O visuomenė fiksuoja, dėlioja, lygina ir daro savo sprendimus…

Anava, kad ir atsakydamas į žurnalisto E.Jakilaičio klausimą apie D.Kedžio pirštų antspaudus ant pistoleto, prokuroras sumišo ir staigiai pasitaisė, kad yra pirmaeiliai (būtent kokie?) tyrimai, o po to ateis ir antspaudų eilė! Lyg niekas nežinotų, kad būtent pirštų antspaudai pirmieji eilėje, nes greičiausia nusitrina…

O šioje pusėje ekranų visi iškart susivokė, kad tuos pirštų antspaudus dabar jau prištampuos ant visų ginklų ir visur, kad tik apkaltintų D.Kedį!

Antras stebuklas – lyg dar ir po mirties neigdamas prokurorų kaltinimus, D.Kedys ant lentos guli tvirtai sukryžiavęs rankas ant krūtinės (angelo poza) ir tik jas sulaužius galima būtų ištiesinti sustirusius sąnarius bei priglausti rankas prie šonų…

Visi kriminalistai ir panatomai žino įvairių smurtinių mirčių klasikines pozas, kaip antai – sudegusio žmogaus lavonas būna „boksininko pozoje“, sušalusio – „embriono pozoje“, o D.Kedys rastas – „angelo pozoje“.

Nors prokuroras K.Betingis ekrane mus tikina, kad pirmoji D.Kedžio mirties versija – sušalo!

Ir be kriminalistų visi žinome, kad nuo šalčio žmogus gūžiasi, o gulintis – rangosi į kamuoliuką, apsikabindamas rankomis kelius, taip mažinant šilumos netekimą. Visos pozos – tai refleksinis veiksmas ir nuo jokių faktorių nepriklauso!Taigi, ar K.Betingis visų klasikinių mirčių pozų nežino (reiškia yra nekvalifikuotas ir nekompetentingas – ko lenda į ekraną?), ar žino, bet visuomenę klaidina?

Žiūrėsime, kaip surinks įrodymus dėl mirties nuo sušalimo, ir tada su jais – tiesiai į Vatikaną, kad tokią D.Kedžio su „angelo poza“ mirtį paskelbtų pasauliui kaip stebuklą.

Trečias stebuklas – nei giminės , nei visuomenė nematė, o turėtų patikėti prokurorų liudijimais, kad rasto lavono veidas buvo ištinęs, todėl jo neatpažino.

Gal.

Bet dabar, kai morge pabuvojus patinimas nuslūgo (?!) , ir jie jau atpažįsta paieškomąjį. Atrodytų, kur tas stebuklas?

O jis štai kur: gyvo žmogaus sumuštos vietos ištinsta , o tik pridėjus ledo – atslūgsta.Tuo tarpu prokurorai teigia, kad nuo sušalimo mirusio D.Kedžio veidas buvo ištinęs, o atšilęs morge – jis atslūgo!!! Tai yra lygiai atvirkščiai nei pagal gamtos dėsnius.

Na, argi ne stebuklas?!

Ketvirtas stebuklas – prokurorų liudijimu yra mėlynių ant mirusiojo kaklo prigimtis. Jų šventu įsitikinimu, tai lavondėmės, susidariusios 3 dienas kūnui gulint kniūbsčiomis, todėl kraujas susikaupė žemiausiose vietose ir taip suklaidino visus. Apie prakirstą lūpą ir kruviną veidą prokurorai kukliai nutyli, nes mėlynių išsidėstymas ant kūno rėkte rėkia apie kankinimą , o jų spalva visai nepanaši į pomirtinį kraujo perpasiskirstymą.Be to, mirusiojo sukryžiuotos ant krūtinės rankos (angelo poza) rodo, kad jis visa esybe buvo atsiribojęs nuo budelių ir tvirtai laikėsi savų principinių nuostatų, o ne žudikų reikalavimų.

Penktas stebuklas – žuvusiojo avalynės padai buvo švarūs , o tai reiškia, kad neatėjo jis savo kojomis į marių pakrantę. Taigi, arba jį kažkas atvežė ir numetė, arba ir vėl stebuklas – jis atskrido! „Angelo poza“ patvirtina stebuklo versiją. Na, o sparnus tikriausiai aplinkos tvarkytojai sušlavė ir išmetė, dar kartą patvirtindami prokurorų aplaidų darbą…Ką ten dabar visas „Aro“ būrys, mišką šukuojantis – anei plunksnelės niekur, jau nekalbant apie mašinų ratų provėžes ar ką kita…

Šeštas stebuklas – giminaičių nerimą, įtarimus ir savarankišką paiešką morguose sukėlė netikėtas prisiskambinimas į D.Kedžio mobilųjį telefono. Pakėlus ragelį, kurį laiką buvo tylu, lyg ir kvėpavimas girdėjosi, o vėliau ryšys nutrūko.Teisėja N.Venckienė iškart paprašė prokuratūros patikrinti ryšių išklotines ir nustatyti telefono buvimo vietą. Į šį prašymą, kaip ir į pusšimtį kitų nebuvo imtasi jokių veiksmų.Tačiau…

Tačiau neužilgo jai paskambino prokuroras E.Palaima ir daug žadančiu balsu pasiūlė paieškoti broliui advokato… Vėliau šio pokalbio išsigynė.Beje, E.Palaima vadovavo ir med. ekspertų darbui, atliekant pirminę D.Kedžio apžiūrą Kauno morge.

Ar tik jis ir nebus pagrindinis visų stebuklų įforminimo vykdytojas („šeštas“) pas K.Betingį? Ko gero jį reikėtų paskelbti palaimintoju šių stebuklingų stebuklų liudijime…

Septintas stebuklas – po netikėto, viltingo ir tylaus skambučio iš D.Kedžio mobilaus, po džiaugsmingo prokuroro E.Palaimos pasiūlymo ieškoti advokato broliui – savo apsaugos atsisako įtariamasis A.Ūsas!!!Ech, gyvenimėli…

Pusę metų atidrebėjęs po neperšaunama liemene, pusę metų prasislapstęs už „Aro“ vyrų nugarų, per pusę metų kartu su L.Stankūnaite išpurtęs iš mūsų kišenių 0,5 milijono litų, staiga ėmė ir atsisakė apsaugos! Iš užguito bailio – tapo televiziniu drąsuoliu, ramiai einančiu į savo įmonę dirbti. Be jokios akivaizdžios priežasties ar paaiškinimo – ėmė ir nustojo bijoti! Tikrų tikriausias stebuklas!

Tiesa, pikti liežuviai plaka, kad A.Ūsas visą laiką žinojo ir skaitė savo vadinamąją pedofilinę bylą, matė, kad ten trūksta įrodymų, todėl ir grasino visiems milijoniniais ieškiniais už savo neturimą, bet visgi pažeistą garbę ir orumą. Taigi, ir dabar tie liežuviai mala, kad A.Ūsas pirmas sužinojo apie D.Kedžio neviešą suradimą ir galimai neteisėtą areštą…Tai tik todėl atsisakė apsaugos!Apie D.Kedžio slaptą areštą leidžia įtarti ir džiaugsmingas prokuroro E.Palaimos pasiūlymas ieškoti broliui advokato…

Bet kažkas kortas sumaišė ir teko keisti taktiką. Buvo suvaidintas aktyvios D.Kedžio paieškos net per Ispanijos žiniasklaidą, nors tasai buvo čia pat – ar tik ne giminaičio sodo namelyje…

Nors dar visai neseniai , ieškant H.Daktaro, tokie jo planuojami suėmimai spaudoje nebuvo skelbiami, kad nepabėgtų. O su D.Kedžiu – pratransliavo per visą Ispaniją – kažkaip nelogiška…Bet stebuklai ir yra stebuklai, nes netelpa į jokius rėmus.

Aštuntas stebuklas – atvežus iš ekspertizės D.Kedžio kūną namo, apglosčius visas sūnaitėlio žaizdas, apraudojus jo visas kančias, buvo pradėta ruoštis šermenims.Pradžioje nukirpti krauju sulipę plaukai, atidengė dar vieną įtartiną faktą: matyt, priedangai dažyti plaukai buvo nuaugę ir 1,5 cm žilųjų jau nebebuvo paliesti dažų…Tai sukėlė įtarimą, kad apie 2 mėnesius jisai buvo kitų žmonių priklausomybėje ir jau nebereikėjo maskuotis…Šie terminai sutapo su paslaptingu skambučiu, su E.Palaimos džiaugsmingu pasiūlymu ir A.Ūso apsaugos atsisakymu.

Argi ne keista, kad tyrėjai nesusiprato šių įkalčių paslėpti?

Argi ne stebuklingas sutapimas, paneigiantis visus anksčiau suminėtus 7 stebuklus?

Šiuokart suskaičiavome 8 stebuklus, bet atrodo, kad tai dar ne pabaiga.Kai bus paviešinti Vilniuje daryti med. ekspertizės duomenys ir sulyginti su akivaizdžiai matomais faktais – Lietuvos visuomenei nepakaks prokuratūros stebuklingų paaiškinimų.

Kad tai, ką matysime – nuotraukose ir video juostose, visai ne tas pats , ką teigia prokurorai. Kaip ir su mergaitės pasakojimo videojuosta. Kad tai , ką rašo Teismo ekspertizės vadovėliuose – visai netaikytina D.Kedžio atveju, nes rodomi nufilmuoti vaizdai neatitinka prokurorų propaguojamiems stebuklų stebuklams. Kaip ir su mergaitės 4 ekspertizių išvadomis – jas perdengia vienut vienutėlės , niekam nežinomos ir teisės neturinčios bei mergaitės net nemačiusios „specialistės“ išvada!!!

Va, dar vienas prokurorų – jau devintas – stebuklas!

O kiek stebuklų dar pateiks teismai, pradedant apylinkės, apeliaciniu, Aukščiausiuoju ir Teismu Strasbūre? Žiūrėsime, vertinsime ir spręsime. Patys – realiai ir be stebuklų.

2010-04-23

Komentarai

 

 

 
 1. ….o 9 as,skant stebuklas tai visi mes,-mus dulkina per visus
  galus o mes vepsom.kas taip greitai atsitiko su musu tauta???
  va cia tai stebuklas:(

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. vistiek kazkas neaisku… kodel jie dabar neatlikineja papildomu ekspertiziu? jei oficialiai butu paskelbta kad Kedi nuzude- viskas apsiverstu aukstyn kojom

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Manau, kad Dievas laukė ir tebelaukia mūsų, kada mes atsitokėsime. Nes visa tai pirmiau turi įvykti. Ir jau kai bus Dievo laikas, tai žiūrėkim, kad nereikėtų mums patiems sau tokio klausimo užduoti: ką mes veikėme?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Puikus straipsnis. Stebuklu cia tikrai begales…
  Kai buvo nusautas Furmanavicius ir Naruseviciene, skelbta, kad jie abu nusauti Drasiaus Kedzio vardu registruotu "Beretta" ginklu, beje, teigta, kad tas "Beretta" rastas numestas prie Narusevicienes kuno…
  Dabar gi teigiama, kad salia Kedzio palaiku rastas "Baikal IZ", kuriuo nuzudyti 2 mineti asmenys…:D
  Absurdas, nesamone, marazmai… Ne vienas sveiko proto zmogus nepatikes tokiu "logisku" faktu pateikimu…
  Bjauru, slykstu, siurpu, geda, koktu, kokioj saly ir tarp kokiu zmoniu gyvename…
  Uzuojauta Drasiaus artimiesiems, stiprybes Jums, o Tau, Drasiau, kankintam, mustam, per prievarta girdytam, dusintam ir smaugtam, amzina atilsi…

  Retorinis klausimas, gal kas zinote, gerbiamieji: Ka veike Dievas tuo metu, kai Drasius buvo kankinamas, zeminamas, niekinamas, prievartaujamas ir zudomas? Jei yra Dievas, kodel jis leido, kad visa tai ivyktu?

  Thumb up 1 Thumb down 0

 5. Man tai vienas dalykas neaiskus, juk kai buvo ivykdytos Narusevicienes ir Furmanaviciaus zmogzudystes, buvo mineta ,jog sauta is skirtingu dvieju ginklu, o dabar man,kur rastas vienas ginklas , tai musu stebukladariai teigia, kad su juo abi zmogzudystes padarytos.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. Būkite geri žmonės, padėkite man suprasti ‘Penktąjį stebuklą’. Kuriame laikraštyje/interneto naujienų portale rašoma apie D.Kedžio batus?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. Siaubas akivazdzu man daros kad dukra jai grazins… Durnynas kazkoks cia nebenoriu isvis niekuo dometis nes bloga daros bloga durniais visus laiko ir tiek ir abejoju ar atsiras kas isdris pasipriesinti ir kazi ar tai imanoma pagalvojus kokios galingos jegos cia viekia..

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. UŽ šitokią "stebuklingą teisėsaugą" Lietuva turi būti dėkinga Dėdulei-Tatai-Vytautui Landsbergiui,jo kolegoms LTSR prokurorui L.Sabučiui,Sabu2io kontoros partorgui V.Žiemeliui,KGB papulkininko sūnui A.Paulauskui,AMB ir viso pasaulio "numylėtiniui"
  Fermeriui -V.Adamkui,kurie swukūrė tokią "teisėsaugos"sistemą.
  Na tuos aštuonis Kauno "stebuklus" turėtų paaiškinti Kauno intelektualai ,-K.Betingis,Ūsas ir kiti Kauno berniukai

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. Kaip reiketu geru ekspertu nustatytyti mirties aplinkybes, nes cia viskas daroma nuslepti nusikaltimui (savo, arba uzsakytam ). Kad kaip nors suorganizavus grupele nors po viena is JAV, Rusijos, Svedijos , Italijos, Lenkijos, Anglijos, Suomijos , Vokietijos – jauciu pyzda iskarto pareitu sitiems prokuroram su ju isvadom. KGaletu Kedzio nors siek tiek plauku ir kraujo palikti juos galima veliau nusiusti ir istirti uzsienyje. Ypac vertingi butu ilgai jo auge plaukai. 90 % nustatyti kur jis buvo laikomas, kuo maitinamas ir kuo girdomas. Aisku tai pinigeliu gali kainuoti. Bet gal kokia nors salis padaryu ir su nuolaida tokius tyrimus

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. Mes, kaip tauta neapgynėme Kedžio, kažin ar apginsime jo garbę po mirties, kažin ar priversime teisėsaugą dirbti, nes aktyvių piliečių, kuriems ne vis vien yra labai mažai.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. vit – 2010 04 23 21:20

  kas galetu ivardinti ta "N" ?///////////PONAS N yra alvydas sadeckas, tai aiskiai matosi nuotraukoje

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. (Bernardinai.lt) Iš nutekintų žiniasklaidai detalių mozaikos galime pamėginti susidėlioti numanomą scenarijų, kuris ir guls ant teismo stalo. Iškreiptos, šizoidinės sąmonės personažas prisifantazavo, vienas arba su talkininkais nušovė du nekaltus žmones, pasislėpė kokiame nors rūsiuke, po gero pusmečio baigėsi maisto atsargos, organizmas išseko, teko išeiti iš slėptuvės ieškoti maisto, tačiau buvo labai nusilpęs, išgėręs alkoholio sukniubo prie gimtųjų Kauno marių, užspringo, sušalo ir numirė. Prieš mirdamas dar šalia savęs numetė įkaltį – pistoletą, kuriuo greičiausiai (ir manau, kad bus įrodyta) buvo nušauti du nekalti žmonės. Visi galai į vandenį. Nėra nei pedofilų tinklo, nei liudininkų, o byla aiški, kaip ant delno. Kaži kodėl manęs toks scenarijus neįtikina. Per daug primityvus, per daug jame klaidų ir visos jos kyšo iš to scenarijaus, kuris mažomis dozėmis viešinamas. Aukštas saugumo pareigūnas išgeria brendžio ir iškrenta pro langą, kitas – pagrindinis ieškomasis išgeria ir paspringsta.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. jko, gali buti kad ji farsiravo farsiravo, bet mat zmogaus organizmas kartais nenuspejamas ir matyt perdozavo ar neatlaike organizmas ir uzsilenke, ir tada reikejo staigi keisti scenarijua

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. nieko jus nepakeisit dar pora menesiu vasara, ziema nauji metai ir viskas viskas pasimirs. lietuviai per dideli bailiai kad susivienitu ir kazka padarytu, taip gerai vienas herojus yra visi ziurim, matom bet patys savo nosies nekisim, tirpylos vienu zodziu, visi drasus sneket o kai reikia kazka ßadaryti ne vieno nera, parodo faktas kai rinkosi prie prokuraturos pires pedofilija, o uztektu tik tos vienybes 2,5 tukst. zmoniu ir viskas pasikeistu, nu krc ar man cia aiskint.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 15. Ką reiškė toks prokuroro E.Palaimos skambutis? Psichologinį terorą? Galbūt – juk prokuroras paskambino iš karto po to, kai Neringa Venckienė gavo žinią, jog jos ir vyro Aido Venckaus skundai pedofilijos byloje yra atmesti. Tačiau gali būti ir kitaip – kad Drąsius Kedys spalio 5 d., dar prieš žudynes Kaune, anksti ryte buvo sulaikytas, slapta kažkur įkalintas ir „farširuotas“ psichotropinėmis medžiagos bei vaistais. O dabar, kai narkotikai bei vaistai jau atliko savo darbą, pagal iš anksto parašytą scenarijų pareigūnai į spektaklio sceną pagaliau išves ir patį Drąsių Kedį – neva narkomaną, neadekvačiai reaguojantį į aplinką ir pan., nes „Kedžio – narkomano“ įvaizdis pastaruoju metu buvo formuojamas turbūt ne šiaip sau…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 16. Suprantat,yra itarimas kad patys tyrejai Kedi ir nugalabijo.Ir turbut pries save irodimu nerinks o tik klaidins visuomene(kas panasei ir daroma)

  Thumb up 0 Thumb down 0

 17. Teisėtumas mūsų krašte nulinėje stadijoje. Ar nors vienas blaiviai mąstantis žmogus gali patikėti, kad polcijos ieškomas vyras atkeliavo prie marių išgerti puslitrį, visą jį ištuštino, atsigulė ant pilvo ir numirė (esą, užspringo vėmalais) Ir dar lyg koks paskutinis žioplys, šalia pasidėjo pistoletą su kulkų dėžute. Tiems visiems t. v. tyrėjams nusispjauti į vietinių gyventojų tvirtinimus, kad Kedys į šią vietą nepastebėtas jokiu būdu negalėjo ateiti. Žmonės aiškiai sako: jis čia buvo atvežtas jau negyvas. O tas kraujas ant nužudytojo veido artimiesiems tik pasivaideno?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 18. Sukryžiuotos rankos gali būt nuo tramdomųjų marškinių.. Gi psichuškė ten netoliese, kur jį išmetė..

  Thumb up 0 Thumb down 0

 19. Baisu,net pagalvoti,kokias kancias turejo iskesti Drasius K. kai buvo kankinamas situ klano budeliu! Didziausia pagarba jam,ir jo tevams isauginusiems toki sunu!Venckams linkiu stiprybes.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 20. Kaip ir reikejo tiketis laimejo tie,kurie yra neteisus.Faktai tai cia labai aiskus yra,kad Drasius negalejo paspringti,bent jau galejo itikinamesne priezasti sugalvoti.Pasirodo,kad susidorojo tai labai lengvai su zmogumi.Nuzude ir nera problemu.Is vis nusivylusi as esu visa teisesauga,juk negali vykti tokie dalykai.Cia juk aisku paprastam zmogui,kad neteisingai elgesi prokuratura.Ir is vis jeigu Drasiaus sesuo jos vyras kurie uzema geras pareigas negali susidoroti su pedofilais tai ka gali paprastas zmogelis,ogi nieko nes bus susidorota su juo.Kraupi ta musus valstybe,niekada nesulauksi tikros teisybes bus tik melas melas ir melas arba susidorojimas su tavimi.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 21. kad gimines sumaise kazkieno planus, savo iniciatyva atvyke atpazinti lavono, nes "naturalios mirties inscenizacija" netobulai pavyko, todel reikejo ji palaidoti kaip neatpazinta bomza, mirusi nesmurtine mirtimi (nors is toli matesi, kad jis sudauzytas kaip obuolys), o po kiek laiko ji iskasti, kai jau bus likes tik skeletas. Tada jau butu like tik apysveikiai kaulai, jeigu neskaityt sutrupinto zandikaulio. Matosi, kad kedys budamas stiprus ir treniruotas vyras, sugebejo pasipriesinti, nors pries tai buvo kankintas, neleidziant jam valgyti ir miegoti (sprendziant is krauju pasruvusiu akiu).

  Thumb up 0 Thumb down 0

 22. Brangieji, mielieji – mes PRIVALOME kažką daryti, privalome kovoti tais pačiais metodais kaip ir jie mus dulkina ir žudo! Iš visos širdies tikiu, kad atsiras palaikančiūjų ir mes turime tęsti kovą už išlikimą, taip taip, būtent už išlikimą! Kiek dar Jums reikia įrodymų jog suprastumėte kad vyksta totalus Lietuvių tautos genocidas mūsų pačių žemėje! Genocidas vykdomas visais įmanomais būdais pradedant socialiniu mąstu ir baigiant "žvaigždės – padaro" tiesioginiu grąsinimu man, TAU, mano ir TAVO broliui, seseriai, mamai, tėvui, TAVO ir mano vaikams ir anūkams. Ar mes tvariai leisime kad šitaip iš mūsų tyčiotūsi tie keli šimtai ar tūkstančiai klano dalyvių??? Juk mes nesame buki, tarp mūsų yra labai protingų žmonių kurie tikiuosi padės kovoje už TAVO ir mano laisvę, už TAVO ir mano vaikų geresnę ateitį. Mes mirsime, o mūsų vaikai turės gyventi? Kaip jausies TU žinodamas, kad tau yra duota galimybė kažką padaryti ir pakeisti vardan savo ir visų MŪSŲ gerovės ir to nepadarysi? Ar mirtume su ramia sąžine? Taip, jie galingi, turtingi, apmokyti, profai bet ir mes galime tokiais būti jei susitelktume. Jie moka savo juodus darbus atlikti – ir mes išmoksime, jie moka sekti – ir mes išmoksime. Išmoksime konspiracijos, išmoksime kitų taktinių veiksmų. Mes nesame blogesni už juos, mes privalome būti GERESNI už juos ir tai įrodysime. Mūsų senelių ir prosenelių sielos verkia iš skausmo, už kokią Lietuvą jie kovojo, už kokią Lietuvą aukojo savo gyvybes jų vaikų t.y. MŪSŲ ateitį??? Tvariui nėra šansų likti gyvam. Kaip dainuoja G&G Sindikatas: ARBA JIE ARBA MES. Už Drąsių, už Deimantę, už Orintą ir už visus tuos nekaltus vaikus bus ATLYGINTA! vardantiesos@gmail.com, prisijunk jei tau NE VISVIEN…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 23. Labai aciu 99 % dviguba zmogzudyste padaryta Kedzio vardu o neisgavus is jo prisipazinimo nuzudytas imituojant savaimine mirti

  Thumb up 0 Thumb down 0

 24. visi vis piktinasi kad nesako versiju, netiria, bet atsitokekit pagaliau. jei jie viska sakys kokias versijas kelia ir kaip vyksta tyrimas, tai niekada nepaaiskes tiesa. ir taip si byla jau per daug viesa pasidare. o kuo viesiau, tuo suinkiau, nes visi suinteresuoti asmenys, viska suzinos ir gales planuoti savo veiksmus. taigi tyrehjai gali zinoti zymiai daugiau nei mes, bet kol byla bus nebaigta ir nepadetas taskas, tol nieko daugiau nesuzinosim.

  o siaip vistiek tikiu, kad kedys mire kazkur kitur… galejo ir tycia nuzyudyti,o galejo ir netycia viskas ivykti, bet kai netycia paspringo, teko jo atsikratyti. ir tiek.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 25. Gerb. Zenonai jie dirba (kas blokuoja) ir kitose institucijoje
  pradedant IT ryšiais VMI ir dar daugiau.
  Tai jiems visai nesunku į jūsų svetainę patekti ir ją apkrėsti.
  Patikėkit tai faktas.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 26. Visuomenė klaidinama ir čia rėkiančiais straipsniais tik apie šį pedofilijos skandalą, visą kaltę suverčiant tik prokurorams. Ar tai kryptingas daroma ar tik iš redaktorės naivumo dar sunku pasakyti. Tačiau sekant ponios G rašinius ir šnekas pas Pūką, galima tik spėlioti kas kalti kažkokie gamtos ciklai, nes vieną kartą ponia G pasisako kaip labai gerai besigaudanti aplinkoje ir politinėje mėšlidėje, kita kartą kaip tikrai naiviausia blondinė kurianti nerealias prielaidas ir lepsi apie grėsmes teisėtai išrinktai valdžiai ne nuo visuomenės bet nuo kažkokios chuntos. Atrodo, kad ponia G tokia pat „boba“ kaip ir kita kuri gyrėsi visuomenei, kad kažkokie neįvardinti ir niekam nežinomi oligarchai jos privalės bijoti. Bijau, kad nei Jūsų nei V.Bacevičiaus pastangos neduoda jokio rezultato, nes visuomenė tokia kvaila, kad ji mieliau patiki neįtikėtinais, fantastiniais ar tiesiog kvailais straipsneliais kuriuose jie atranda savo mintis kurios taip ir neišlindi iš galvos.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 27. Ačiū už straipsnį. Paprasti Lietuvos žmonės tai suvokia. Nebežinom kur dėtis iš įsiūčio, kad mums šitaip meluoja į akis, laiko mus visus avinais. Pas mus tie stebuklai vyksta, bet kas juos galėtų sustabdyti? Kokios jėgos? Šitiek žmonių nerimsta, piktinasi, nepasitiki teisėsauga, o ar matom kažkokius ryžtingus darbus, žingsnius? Iš preezidentės pusės – viskas kaip sulėtintam filme. Kol ji ką sumąstys, pedofilai jau bus savo bylą užbaigę, taip kaip jiems to ir reikia.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 28. o tai kaip su ta video juosta kuria jasaitis pasieme kai buvo furmanavicius nuzudytas?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 29. Be tingis minėjo ir dešimtąjį stebuklą.
  Kas kuravo visus šiuos darbelius ??
  Paguglinkit kokoškinas ir kliunka ir jums išmes informaciją iš laisvo laikraščio.
  Va je va je, juk tai sistemos dalis.
  Kad juos kur žaibas trenktų – jiems tai ne pirmas kartas…

  Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Ar viešoji įstaiga gali būti pertvarkoma į MB? 1
Namų diagnostikos ekspertai. Kurie yra geriausi?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kviečia prisidėti prie gerumo akcijos 
Kviečiame prisijungti geros valios žmonių prisidėti prie gerumo akcijos. Labdaros akcija „Su Kalėdų...

Mėgstate egzotinius vaisius? Štai ką reikėtų žinoti apie ananasus 
Tikra tiesa, kad egzotinių vaisių mylėtojams rūpi į savo mitybos racioną įtraukti vis...

Grožio procedūra, kuri mažina net smulkiausias raukšleles 
Bėgant metams, galima labiau pastebėti, kad tam tikri veido bruožai pradeda po truputį...

Kaip pagyvinti tamsų vonios kambarį? 
Vonios kambario atmosfera turėtų būti šilta ir jauki, nes tai yra vieta, kur...

SOS pagalbos prašymas. Dalinkimės ir prisidėkime, kas galite, simboliškai 
SOS pagalbos prašymas. Dalinkimės ir prisidėkime, kas galite, simboliškai. Dėkojame už gerumą. Šiaulių...

Gydantys fleitos garsai 
Muzika turi gydančios galios. Teigiama, kad klasikinės muzikos klausymas padeda sumažinti suvalgomą maisto...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (3)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (7)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Lietuvos bankas su rinkos dalyviais aptarė pinigų išgryninimo tinklo plėtros projekto pažangą
Lietuvos bankui šiemet birželį inicijavus memorandumo dėl grynųjų pinigų prieinamumo...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...