Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
ekozoe.lt
2021 Gruodis 3 Penktadienis
 

Stebuklų stebuklai

2010-04-23 19:29 | Komentarai | Komentarų (263)

"Karšto komentaro" nuotr.

Dr. Rūta Gajauskaitė, kriminologė

Taip ir turi būti Marijos žemėje – nuo Šiluvos pradedant ir Šlienava nebaigiant. Vien Kauno pedofilijos byloje – ištisi stebuklai. O jau D.Kedžio mirties atveju – atrandame net 8 stebuklus komplekte. O tai labai išimtinas atvejis Pasaulyje, kurį būtina paviešinti Žmonijai – gal turizmą atgaivinsime Lietuvoje?

Patsai didžiausias iš tų 8 stebuklų stebuklas, – tai, kad visus pedofilijos byloje pasitvirtinusius stebuklus labai aktyviai garsina ir visokiom teisinėm priemonėm (pagal LR BPK ) įtvirtina ne bet kas, ne davatkėlės su kunigėliais, ne vienuoliai su pasišventėliais krikdemais, o būtent …

Ne, nepatikėsite!

Būtent stebuklus skelbia valstybės teisėsaugininkai – pradedant policininkais, prokurorais bei Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetu baigiant!

Akivaizdu, kad Vatikane šiuos stebuklus pripažinti nebus biurokratinio vargo ir nuskambės vėlei mūsų Lietuvėlė kaip nepertraukiama grandine vykstančių stebuklų šalelė!!!

Skaičiuokime.

Pirmas stebuklas – D.Kedžio ieškoma per visą pasaulį, nuotraukos policininkams dalinamos ant visų kampų, visokiom modifikacijom kompiuteryje išmodeliuotos ir per visus TV kanalus parodytos. Kratos pas savuosius ir svetimus atliktos, pasala pas dukrelę užspęsta, L.Stankūnaitė ir A.Ūsas – milijonais kainavusioje apsaugoje, bet…

Visos pastangos veltui.

Tuo tarpu D.Kedys buvo čia pat, už 3 km nuo savo namų, sakykime, K.Betingio panosėje pusę metų ramiai gyveno…

Ne veltui Seime mūsų teisėtvarkininkai buvo įvardinti „nekompetentingais ir nekvalifikuotais…“. Nes, pasirodo, paprastas žvejys plika akimi pamatė negyvą žmogų ir pranešė kam reikia – vietos valdžiai. Matote, visai ne stebuklas, o tik įvykis. Tiesa, nekasdienis, skausmingas ir liūdnas, bet „vis dar pasitaikantis mūsuose“.

Dėmesio, o stebuklas prasideda čia!

Nuvežtas į morgą nelaimėlis „užmirštamas“, kaip ir kunigas Mikutavičius…

Apie visus rastus lavonus, kaip įprasta, pranešama per žiniasklaidą, o būtent D.Kedys lieka nepaminėtas net 3 dienas. Argi ne keista, kad policijos dėmesio neatkreipė šalia gulėjęs pistoletas.Nors lavono kruvinas veidas turėjo sukelti įtarimą apie žmogžudystę, bet – nesukėlė. Jis, kaip eilinis kriminalinės statistikos didintojas, buvo tylutėliai nuvežtas į morgą ir paliktas užmarščiai…

O gal Lietuvoje įprasta prie kiekvieno lavono rasti pistoletą, kaip vizitinę kortelę su įspėjimu – jokiu būdu nesiaiškinti?

Širdies balso vedamos D.Kedžio giminaitės pastoviai tikrina morgus (vietoj prokurorų) ir netikėtai randa brolelį!!!

Nors ir neatpažįstamai sutinusia galva, krauju pasruvusiu veidu, prakirsta lūpa ir mėlynėmis pajuodusiu kaklu, bet atpažįsta savąjį tegul ir iš suniokoto veido bruožų, tiek ir iš specifinių dantų bei apgamo ant peties…

Va čia jau prasideda stebuklų stebuklas – tai yra užsisuka prokurorinė karuselė, turinti paneigti Seimo įkirstą jam formuluotę, – kad jie dirbo nekompetentingai ir vilkino bylą! Taigi, dabar jau D.Kedį tiria iškart Generalinė prokuratūra (kad nebūtų kur skųstis) ir ne bet kaip – o su tomografu nuskanuoja visą kūną, ko ne kiekvienas ligonis pajėgia gauti…Ir nieko prievartautino prokurorai neranda.

Padaroma ir cheminė analizė, o čia atvirkščiai – randama alkoholio ištisos 3,7 promilės! Visai kaip pas a.a. V.Pociūną!?

Šioje vietoje turėtų sunerimti visi vairuotojai – girtuoklėliai, jei po 3 dienų gaiviame marių vėjyje alkoholis neišsiduksojo, jei po 3 dienų morgo formalinas nesuskaldė metilo, tai kokiais superalkotesteriais dabar apginkluoti med.ekspertai?

Derėtų pastebėti ir žymų pagerėjimą, nes vietoj A.Valantino dabar generalinio prokuroro kėdėje laikinai reziduojantis R.Petrauskas tikrai labai skiriasi nuo buvusiojo. Jis nesišypso, bet rimtu veidu kasdien pranešinėja visuomenei apie padėtį, atskirdamas savo asmeninę nuomonę, prislėpdamas profesionalią informaciją (kad nepakenktų tyrimui!) ir neprasleidamas progos pagirti kolegų!

Miela, malonu žiūrėti, kaip stengiasi žmogelis iš laikino tapti amžinu.

Reikalą, kaip įprasta, visą laiką gadina prokuroras K.Betingis, vis prašaudamas prošal ir jo nekvalifikuotos „ylos“ vis lenda iš maišo ir gana…O visuomenė fiksuoja, dėlioja, lygina ir daro savo sprendimus…

Anava, kad ir atsakydamas į žurnalisto E.Jakilaičio klausimą apie D.Kedžio pirštų antspaudus ant pistoleto, prokuroras sumišo ir staigiai pasitaisė, kad yra pirmaeiliai (būtent kokie?) tyrimai, o po to ateis ir antspaudų eilė! Lyg niekas nežinotų, kad būtent pirštų antspaudai pirmieji eilėje, nes greičiausia nusitrina…

O šioje pusėje ekranų visi iškart susivokė, kad tuos pirštų antspaudus dabar jau prištampuos ant visų ginklų ir visur, kad tik apkaltintų D.Kedį!

Antras stebuklas – lyg dar ir po mirties neigdamas prokurorų kaltinimus, D.Kedys ant lentos guli tvirtai sukryžiavęs rankas ant krūtinės (angelo poza) ir tik jas sulaužius galima būtų ištiesinti sustirusius sąnarius bei priglausti rankas prie šonų…

Visi kriminalistai ir panatomai žino įvairių smurtinių mirčių klasikines pozas, kaip antai – sudegusio žmogaus lavonas būna „boksininko pozoje“, sušalusio – „embriono pozoje“, o D.Kedys rastas – „angelo pozoje“.

Nors prokuroras K.Betingis ekrane mus tikina, kad pirmoji D.Kedžio mirties versija – sušalo!

Ir be kriminalistų visi žinome, kad nuo šalčio žmogus gūžiasi, o gulintis – rangosi į kamuoliuką, apsikabindamas rankomis kelius, taip mažinant šilumos netekimą. Visos pozos – tai refleksinis veiksmas ir nuo jokių faktorių nepriklauso!Taigi, ar K.Betingis visų klasikinių mirčių pozų nežino (reiškia yra nekvalifikuotas ir nekompetentingas – ko lenda į ekraną?), ar žino, bet visuomenę klaidina?

Žiūrėsime, kaip surinks įrodymus dėl mirties nuo sušalimo, ir tada su jais – tiesiai į Vatikaną, kad tokią D.Kedžio su „angelo poza“ mirtį paskelbtų pasauliui kaip stebuklą.

Trečias stebuklas – nei giminės , nei visuomenė nematė, o turėtų patikėti prokurorų liudijimais, kad rasto lavono veidas buvo ištinęs, todėl jo neatpažino.

Gal.

Bet dabar, kai morge pabuvojus patinimas nuslūgo (?!) , ir jie jau atpažįsta paieškomąjį. Atrodytų, kur tas stebuklas?

O jis štai kur: gyvo žmogaus sumuštos vietos ištinsta , o tik pridėjus ledo – atslūgsta.Tuo tarpu prokurorai teigia, kad nuo sušalimo mirusio D.Kedžio veidas buvo ištinęs, o atšilęs morge – jis atslūgo!!! Tai yra lygiai atvirkščiai nei pagal gamtos dėsnius.

Na, argi ne stebuklas?!

Ketvirtas stebuklas – prokurorų liudijimu yra mėlynių ant mirusiojo kaklo prigimtis. Jų šventu įsitikinimu, tai lavondėmės, susidariusios 3 dienas kūnui gulint kniūbsčiomis, todėl kraujas susikaupė žemiausiose vietose ir taip suklaidino visus. Apie prakirstą lūpą ir kruviną veidą prokurorai kukliai nutyli, nes mėlynių išsidėstymas ant kūno rėkte rėkia apie kankinimą , o jų spalva visai nepanaši į pomirtinį kraujo perpasiskirstymą.Be to, mirusiojo sukryžiuotos ant krūtinės rankos (angelo poza) rodo, kad jis visa esybe buvo atsiribojęs nuo budelių ir tvirtai laikėsi savų principinių nuostatų, o ne žudikų reikalavimų.

Penktas stebuklas – žuvusiojo avalynės padai buvo švarūs , o tai reiškia, kad neatėjo jis savo kojomis į marių pakrantę. Taigi, arba jį kažkas atvežė ir numetė, arba ir vėl stebuklas – jis atskrido! „Angelo poza“ patvirtina stebuklo versiją. Na, o sparnus tikriausiai aplinkos tvarkytojai sušlavė ir išmetė, dar kartą patvirtindami prokurorų aplaidų darbą…Ką ten dabar visas „Aro“ būrys, mišką šukuojantis – anei plunksnelės niekur, jau nekalbant apie mašinų ratų provėžes ar ką kita…

Šeštas stebuklas – giminaičių nerimą, įtarimus ir savarankišką paiešką morguose sukėlė netikėtas prisiskambinimas į D.Kedžio mobilųjį telefono. Pakėlus ragelį, kurį laiką buvo tylu, lyg ir kvėpavimas girdėjosi, o vėliau ryšys nutrūko.Teisėja N.Venckienė iškart paprašė prokuratūros patikrinti ryšių išklotines ir nustatyti telefono buvimo vietą. Į šį prašymą, kaip ir į pusšimtį kitų nebuvo imtasi jokių veiksmų.Tačiau…

Tačiau neužilgo jai paskambino prokuroras E.Palaima ir daug žadančiu balsu pasiūlė paieškoti broliui advokato… Vėliau šio pokalbio išsigynė.Beje, E.Palaima vadovavo ir med. ekspertų darbui, atliekant pirminę D.Kedžio apžiūrą Kauno morge.

Ar tik jis ir nebus pagrindinis visų stebuklų įforminimo vykdytojas („šeštas“) pas K.Betingį? Ko gero jį reikėtų paskelbti palaimintoju šių stebuklingų stebuklų liudijime…

Septintas stebuklas – po netikėto, viltingo ir tylaus skambučio iš D.Kedžio mobilaus, po džiaugsmingo prokuroro E.Palaimos pasiūlymo ieškoti advokato broliui – savo apsaugos atsisako įtariamasis A.Ūsas!!!Ech, gyvenimėli…

Pusę metų atidrebėjęs po neperšaunama liemene, pusę metų prasislapstęs už „Aro“ vyrų nugarų, per pusę metų kartu su L.Stankūnaite išpurtęs iš mūsų kišenių 0,5 milijono litų, staiga ėmė ir atsisakė apsaugos! Iš užguito bailio – tapo televiziniu drąsuoliu, ramiai einančiu į savo įmonę dirbti. Be jokios akivaizdžios priežasties ar paaiškinimo – ėmė ir nustojo bijoti! Tikrų tikriausias stebuklas!

Tiesa, pikti liežuviai plaka, kad A.Ūsas visą laiką žinojo ir skaitė savo vadinamąją pedofilinę bylą, matė, kad ten trūksta įrodymų, todėl ir grasino visiems milijoniniais ieškiniais už savo neturimą, bet visgi pažeistą garbę ir orumą. Taigi, ir dabar tie liežuviai mala, kad A.Ūsas pirmas sužinojo apie D.Kedžio neviešą suradimą ir galimai neteisėtą areštą…Tai tik todėl atsisakė apsaugos!Apie D.Kedžio slaptą areštą leidžia įtarti ir džiaugsmingas prokuroro E.Palaimos pasiūlymas ieškoti broliui advokato…

Bet kažkas kortas sumaišė ir teko keisti taktiką. Buvo suvaidintas aktyvios D.Kedžio paieškos net per Ispanijos žiniasklaidą, nors tasai buvo čia pat – ar tik ne giminaičio sodo namelyje…

Nors dar visai neseniai , ieškant H.Daktaro, tokie jo planuojami suėmimai spaudoje nebuvo skelbiami, kad nepabėgtų. O su D.Kedžiu – pratransliavo per visą Ispaniją – kažkaip nelogiška…Bet stebuklai ir yra stebuklai, nes netelpa į jokius rėmus.

Aštuntas stebuklas – atvežus iš ekspertizės D.Kedžio kūną namo, apglosčius visas sūnaitėlio žaizdas, apraudojus jo visas kančias, buvo pradėta ruoštis šermenims.Pradžioje nukirpti krauju sulipę plaukai, atidengė dar vieną įtartiną faktą: matyt, priedangai dažyti plaukai buvo nuaugę ir 1,5 cm žilųjų jau nebebuvo paliesti dažų…Tai sukėlė įtarimą, kad apie 2 mėnesius jisai buvo kitų žmonių priklausomybėje ir jau nebereikėjo maskuotis…Šie terminai sutapo su paslaptingu skambučiu, su E.Palaimos džiaugsmingu pasiūlymu ir A.Ūso apsaugos atsisakymu.

Argi ne keista, kad tyrėjai nesusiprato šių įkalčių paslėpti?

Argi ne stebuklingas sutapimas, paneigiantis visus anksčiau suminėtus 7 stebuklus?

Šiuokart suskaičiavome 8 stebuklus, bet atrodo, kad tai dar ne pabaiga.Kai bus paviešinti Vilniuje daryti med. ekspertizės duomenys ir sulyginti su akivaizdžiai matomais faktais – Lietuvos visuomenei nepakaks prokuratūros stebuklingų paaiškinimų.

Kad tai, ką matysime – nuotraukose ir video juostose, visai ne tas pats , ką teigia prokurorai. Kaip ir su mergaitės pasakojimo videojuosta. Kad tai , ką rašo Teismo ekspertizės vadovėliuose – visai netaikytina D.Kedžio atveju, nes rodomi nufilmuoti vaizdai neatitinka prokurorų propaguojamiems stebuklų stebuklams. Kaip ir su mergaitės 4 ekspertizių išvadomis – jas perdengia vienut vienutėlės , niekam nežinomos ir teisės neturinčios bei mergaitės net nemačiusios „specialistės“ išvada!!!

Va, dar vienas prokurorų – jau devintas – stebuklas!

O kiek stebuklų dar pateiks teismai, pradedant apylinkės, apeliaciniu, Aukščiausiuoju ir Teismu Strasbūre? Žiūrėsime, vertinsime ir spręsime. Patys – realiai ir be stebuklų.

2010-04-23

Komentarai

 

 

 
 1. to G.G. labai aciu uz komentara, tai patvirtina, kad as irgi teisinga kryptimi masciau. 100 proc. buvau tikra, kad jis arba buvo priristas prie medzio, ar keliu gorilu laikomas, kol sadistas pederastas dauze jo veida ir galva. Ir mastykit logiskai – kas gali naturaliai guleti kniubscias, o rankas susidejes kaip numirelis. Atrodo, kad jis kazkokiam morgo saldytuve pabuvojo jau anksciau (todel ir kuno audiniai buvo susale), pries atplukdant i ta vieta, kur turejo buti surastas "su ikalciais", pries pat akcija "RADOM". Nes jeigu butu pirmas surades koks nors bomzelis, tai butu sautuva pasiemes, o lavona palikes ir niekam nepraneses.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Parasykite kas nors Krivickui, kad savo laidoje padarytu zmoniu apklausa del viso pedofilijos skandalo. Nes slykstu skaityti, kaip komentaruose keli asmenys vaizduoja minias keikdami, smeizdami, zemindami, net ir mirusiojo varda ir visos gimines. Suprantu, kad daugelis bijo susirinkti i mitingus, kurie nera pakolkas tukstantiniai, bet net neabejoju, kad Lietuvoje daugiau kaip 90% zminiu palaiko Kedi ir jo giminaicius, kovojancius su visa supuvusia sistema. BUTINAI REIKIA PARODYTI NORS SITOKIU BUDU, KAD VISUOMENEI NE VISVIEN KAS DAROSI SIOJE STEBUKLU SALYJE! Parasykite, kas zinote e-mail jo. Ir butinai,kad balsavimas butu fiksuojamas tik viena karta is to pacio nr., nes as jau isivaizduoju Uso chebra, kurie po prakaitu maigo tel. klavisus.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. p. Zenonai, ilgai skaiciau ta jusu komemtara, bet pagaliau supratau. Mums reikia supjudyti pirmaja, antraja ir trečiaja "nepriklausomas" konstitucines valdzias, kad jos tarpusavyje issipjautu, o tada bus galima issirinkti teisinga valdzia, kokios mes visi esame verti.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. o ar ne stebuklas, kad Drasiaus žūties tyrėjai nekelia hipotezių. Nekelia įvairių galimo nužudymo motyvų. Apie tai mes negirdėjom. Apie tai prokurorai iš viso nekalba.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. be to buvo minima , kad tai aukstas pareigas uzimantys vsd ar prokuraturos "tipelis"..A.F. ? kas tai galet but..

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. prie ko cia tos puses…
  as tikrai ne kedofile,nei usofile,taciau atskiriu diena nuo nakties,as ne mazamete,kad tiketi pasakomis,kurias seka tautai teisesaugos atstovai,ne tik del sio atvejo.
  gal baikim viena kart vadint vienas kita ”filais”
  mirsta zmones,o jus raginate nusiramint….
  nu nevisi lietuvoj dar mankurtais tapo,nevisi pragere savo smegenis,nevisi pardave sazine.
  o autorei-puikus straipsnis!!!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. didžiausias stebuklas bus ,kai visi PEDOFILAI bus išnaikinti ,nes ju visur pilna ,žiauriausia kad labai daug bažnyčios tarnu,ir mano nuomone nepasikeite ,naikinti pedofilus

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. Pirmasis stebuklas neteisingas. Pirmadienio L.RYTE jau buvo žnutė apie rastą žmogų ir šautuvą šalia. Taigi žiniasklaida žinojo jau šeštadienį vakare arba sekmadienį, buvo ir delfyje. Nemeluokit, kad nebuvo skelbta.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. Stebuklu salis-Lietuva!Juokas pro asaras,gyvenam keistai kazkaip…………………………………….

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. laisvaslaikrastis.lt/news/212/53/
  Laisvame laikrastyje buvo uzsiminta apie ji, taciau daugiau niekas jokios info ir neiskele i viesuma…. "LL šaltinių duomenimis, paaiškėjo ir trečias vyras, įtariamas Drąsiaus Kedžio dukros prievartavimu, kuri mažoji auka vadino Aidu. Tai maždaug 30-35 metų vyras šviesiais plaukais, mėgstantis dėvėti šviesius kostiumus, gyvenantis Vilijampolėje Kaune. Nors redakcijai jo pavardė žinoma, tačiau neturėdami įrodymų, negalime jos skelbti, todėl paminėsime tik šio vyruko inicialus – A.F…." GAL PASUKUS VISIEMS SMEGENELES KAZKAS PAAISKETU?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. D.Kedys bus laidojamas Kauno rajone, Garliavoje, esančiose kapinėse šeštadienį. Šv.Mišios bus aukojamos 10 val., o karstas iš šarvojimo namų išnešamas 13 val. Info is: facebook,delfi,alfa,respublika, 15min,lrytas: Dėmesio visiems, Balandžio !24! dieną, 12:00 valandą visi renkamės išlydėti D.K į paskutinę kelionę. Susitiksime prie Kauno pilies esančioje stovėjimo aikštelėje, visų prašau atvykti su savo transportu, o neturintiems atvykti paprastai, manau, visose mašinose atsiras vietos bendraminčiam susėst, papuošt mašinas Juodais kaspinais ir lėtai su įjungtais avarinės šviesos žibintais kolona judėt link Jonučių miestelio kapinių (kur bus laidojimas D.K.) Taigi jau nemažai norinčių dalyvaut bus, jeigu tu taip pat palaikei D.K kai buvo gyvas,palaikyk ir toliau, nes jis – žmogus stojęs prieš sistemą ir paskyręs savo gyvenimą surast tiesą. Taigi atsineškite plakatus, vėliavas, juodus kaspinus bei žvakes palydėt žmogų, kuris to vertas… Vieta: Kaunas, Kauno pilies stovėjimo aikštelė Data: Balandžio 24d. (sestadienis) Laikas: 12:00 (vidurdienis) Ačiū už dėmesį. "„Kviečiame visus, visus. Kviečiame visą Lietuvą. Atvažiuokite šeštadienį pirmą valandą į Kedžio laidotuves. Tegul Lietuva pažiūri, ką padarė… žinot kas“, – raudodama kalbėjo B.Stepankevičienė. (15min.lt)" P.S.LABAI PRASAU PADEKITE PLATINTI!!!KARTOJU:Balandžio 24dieną, 12:00 valandą (NE 25 diena! Kai kurie nori dezinformuoti)

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. " Tarnavau savo laiku sovietu elitiniuose daliniuose, , osobovo naznacienija’ ‘ .Taigi priklausem KGB ir mokemes be pagrindiniu dalyku reikalingu uzsienio zvalgybininkui ir kovos menu bei ivairiu gudrybiu.Taigi tai kas padaryta su Kedziu vadinama naturalios mirties imitacija.Labai paprastai padaroma.Alkanam zmogeliui duodama… pavalgyti, po to keli laiko ir uzemus nosi i burna pila alkoholi.Kvepuoti nera kaip rysi kaip didelis kiek reikes.Kad uzspringtu skrandzio turiniu reikia tik gerai suspausiti per pilva kai jau be plionkes ir neleisti kvepuoti per nosi. Viskas.Mirtis naturali, neras jokie ekspertai. Zinoma bus ivairiu idreskimu, sumusimu ziurint kiek priesinsis pries tai.Taigi viskas atrodo panasiai ir primityviai net ginklas salia pamestas is kurio du zmones nuzudyti.Na cia jau neprofesionalu, bet zinant, kad visvien niekas netirs taip greiciau."

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. Pedofilo-recidyvisto bylą tyręs pareigūnas liudija: "Vienoje vaizdajuostėje mačiau vaizdą, kaip atliekamas lytinis aktas su nepilnamečiu, o ponas "N" – žiūri." – "Ar jūs negalėjote suklysti?" – klausiame netikėdami savom ausim. "Ne, negalėjau", – atsako pašnekovas ir pakartoja didelę įtaką teisėsaugai turėjusio politiko iš Artūro Paulausko aplinkos pavardę.

  Viešai skelbiama, kad ponas "N" turėjo šmėkštelėti šešis kartus už pedofiliją teisto Leonido Gotlibo byloje.

  LNK "Paskutinės instancijos" žurnalistė susisiekia su ponu "N". Iškart pasipila grasinimai, kad paskelbus surinktus duomenis žurnalistams bus keliamos baudžiamosios bylos. Žinodami, kokią įtaką teisėsaugai akumuliavo šis žmogus, nutariame pasisaugoti ir neskelbti šio buvusio politiko pavardės, nors pagrindiniam mūsų liudininkui netiesiogiai antrina net keli tą bylą regėję žmonės.

  "Jo namuose, kuriuos jis dalijosi su tėvais, radome didžiulį kiekį nuotraukų, vaizdo medžiagos ir filmavimui bei fotografavimui skirtą įrangą. Daugumoje nuotraukų nepilnamečiai oraliniu būdu tenkina pedofilą", – žurnalistams pasakoja prie bylos tyrimo prisidėjęs pareigūnas. Anot jo, pačios baisiausios – tarpusavyje santykiaujančių vaikų nuotraukos. "Jų veidai iškreipti skausmo", – prisimena pašnekovas. Panašūs, tačiau kitų žmonių, liudijimai buvo paskelbti prieš Naujuosius metus.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. Re: "ddd – 2010 04 23 19:53

  Didžiausia stebuklas, kad daugeliui stebuklingai atsivėrė trečioji akis ir jie pamatė kad Lietuvoje egzistuoja teisininkų klanas. Dabar tereikia kad atsivertu ketvirtoji, penktoji ir dar nemažai akių kad pamatytu ir kitus profesiniu ar politiniu pagrindu egzistuojančius klanus". Komentarų ir straipsnių "Karštame komentare" autorius Vytautas Bacevičius jau senai "daugeliui" aiškina, kad į tarnybą teisėsaugoje pareigūnai patys savaime nepapuola. Kad juos kažkas paskiria. Jis taip pat taikliai pastebi – kad į viena nuo kitos nepriklausomas konstitucines Lietuvos valdžios grandis – pareigūnai turi būti Tautos renkami – o ne vieni kitų paskiriami. Kadangi pusę Seimo narių mandatų sau pasiskyrę "politikai“ visuomet nesunkiai gali bent kelis savo bendraminčius į įstatymus leidžiančią valdžią prastumti ne partiniuose sąrašuose – tai tokie "demokratiniai" rinkimai reiškia ne ką kitą kaip visišką valstybės valdymo uzurpaciją. Abejojantiems paaiškinu papildomai – pagrindiniais (pavyzdžiui piliečių paveldimų žemės valdų išgrobstymo) klausimais posovietiniai "politikai" yra vienbalsiai solidarūs. Todėl jokių geranorių "liaudies tarnų" tarp jų iš viso nėra. Antrąja nepriklausoma valdžios grandimi teoriškai turėtų būti iš kvalifikuotų savo srities specialistų suformuota LR Vyriausybė. Tačiau taip nėra. Ministrų portfelius išsidalina patys „politikai“. Tai tik eilinis Lietuvos pilietis pagal Civilinio Proceso Kodekso sumakaluotos teisinės prasmės 56 straipsnį kaip ne specialistas negali būti įgaliotu atstovu teismuose. „Politikams“ specializacija nereikalinga ir bet kuris politikas gali būti bet kokiu Lietuvos Respublikos Vyriausybės ministru. Toliau – dar gražiau; tarpusavyje neatsiejamai susieta LR įstatymus leidžianti valdžia (Lietuvos Respublikos Seimas) ir įstatymus vykdanti valdžia (Lietuvos Respublikos Vyriausybė) skiria Lietuvos valstybės trečios nepriklausomos konstitucinės valdžios grandies pareigūnus – visų lygių Lietuvos Respublikos teismų teisėjus. Nesupratusiems vėl paaiškinu: nepriklausomos valdžios grandys valstybėje turi būti nepriklausomomis ne nuo atsakomybės prieš savo rinkėjus (kaip kad mums akiplėšiškai meluojama) – bet nepriklausomos viena nuo kitos – kad jų pareigūnai galėtų teisiškai kontroliuoti kitų valdžios grandžių pareigūnų veiksmus. Kartu su liaudies teise bet kada atleisti iš pareigų savo išrinktus ir rinkėjų pasitikėjimą apvylusius pareigūnus – tai sudaro demokratijos pagrindą. Kadangi šio pagrindo posovietinėje Lietuvoje nėra – tai šiuo metu mano asmeninė internetinė svetainė: „Žmogaus teisės posovietinėje Lietuvoje“ melagingais pagrindais yra užblokuota kaip „kenkėjiška“ – nes tik joje vienoje Jūs galite išsiaiškinti tiesą. Toks valstybės valdymas kokį mes turime dabar – tikrai yra ne demokratija ir išsivystyti į demokratiją jokiu būdu negali. Dar Šv. Rašto autoriai teisingai pastebėjo – kad ant blogo medžio geri vaisiai neauga…Todėl kai kurių komentarų autorių kalbos tik apie teisininkų „klaną“ yra ne tik naivios bet ir iš esmės klaidinančios Tautą.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 15. Nebijokite draugu. Jie, blogiausiu atveju, jus gali isduoti. Nebijokite priesu. Jie, blogiausiu atveju,jus gali nuzudyti. Bijokite abejingu. Ju tylejimas leidzia nieksams daryti didziausius nusikaltimus, nieksybes, naikinti valstybe, apvogti ir skurdinti tauta.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 16. Dar stebuklas su tuo pistoletu. Ka jis norejo ten (pries mirti, gyrtas kaip pedas) nusauti ar nusisauti, kad gulejo salia. Normalus zmogzudys, nusikaltelis, toki daikta deda kad nepamestu. Gaunasi kad atejo gyrtas, dar atsinese buteli, issitrauke ir pasidejo salia pistoleta. Dar isgere ir griuvo ant pilvo i purva. kvepuodamas "pritrauke" lapu, zemiu, nuo ko apsiveme. O taip kad gulejo ant pilvo, uzkista burna, vemalai subego atgal ir mirtis. Bet koks bebutu girtas zmogus, jis vistiek vartosi, bando keltis. Niekas nesirisa su isvadomis, ypac mirtis apsivemus. Reiktu suzinoti is tu kas rado=mate, ar buvo vemalu ir nemazai, o veidas tikrai turejo buti vemaluotas. Nebent dar atsikeles nusiprause ir vel atejo ir nugriuvo, kad graziau atrodytu numires.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 17. Isgirdus zodi Drasius, bus prisiminta ir jo kova. Isgirdus zodi Usas, zmones keiksis ir butinai prisimins zodi pedofilas!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 18. Laurynai, malonu, kad įžvelgiate pagrindines tautos dabartinės tragedijos priežastis. Jos slypi sumaitotame dvasingume. Duodama nuoroda ne tik Jums, bet ir kitiems, kurie dar neskaitė paskutiniųjų dieviškųjų Apraiškų.
  Skaitykite visą puslapį nuo pradžių iki galo ir rasite 22 dieviškas Apraiškas: h t t p://archyvas.bernardinai.lt/index.php?url=articles/56300/DESC/1
  Įspėjimas juodiesiems. Jūs trynėte Dievo Žodį, neleidote su juo susipažinti mažutėliams. Todėl, kad jose buvo kalbama ir apie jus, prakeiktieji pedofilai. Patraukite savo purvinas rankas ir užpakalius nuo Dievo Žodžio. Jo uždaryti jums nepasiseks. Dievo Žodis išliks Gyvas amžiams.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 19. akivaizdu kuria puse palaiko sita "kriminologe" todel ir delioja stebuklus jai palankia prasme 😀 kedofilai,ar jus apsiraminsit viena karta? 😀

  Thumb up 0 Thumb down 0

 20. Zmones bukite budrus!!! Sitos kriminalizuotos valdzios triukas jau prasidejo. Issigande visuotiniu neramumu per kuriuos gali prarasti valdzios svertus ir buti priversti pasidalinti, geriausiu atveju, Kirgistano prezidento likimu, bruka nuomone kad tie kas taip pasielge su D.K. ir su jo artimaisiais, nori nuversti teisetai isrinkta Lietuvos valdzia ir sustatyti savo zmones. Va tai ir yra didysys TRIUKAS. Tikisi kad zmones stotu ginti dabartines valdzios nuo kazkokio tai baubo. O juk siandienine valdzia ir yra tie kurie per visa nepriklausomybes laika sukure sia situacija. Jau dabar klanai turi savo ranke ir teisine valdzia(teismai,policija,prokuratura,VSD), istatimyne(seimas), vykdomaja(vyriausybe) tai jie ir yra ta teisetai isrinkta valdzia. Bukite budrus, nepakibkite ant dar vieno jauko!!!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 21. Puikus straipsnis. Labai ačiū autorei. Nors visa istorija ir labai liūdna, bet taip gera žinoti kad aplink yra išmintingų ir drąsių žmonių. Jūs palaikote mums viltį šitoje tamsybėje

  Thumb up 0 Thumb down 0

 22. Įdomu ką į tai atsakys prokurorai su savo "aukšto lygio ekspertais"? Vėl mals kažkokius niekus, kurie jau varo visus žmones iš proto, dėl tokio ištisinio mulkinimo?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 23. Puikus straipsnis .KK turetu labai pasistengti, kad sis straipsnis OFICIALIAI pasiektu Prezidentes akis.

  Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Ar viešoji įstaiga gali būti pertvarkoma į MB? 1
Namų diagnostikos ekspertai. Kurie yra geriausi?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kviečia prisidėti prie gerumo akcijos 
Kviečiame prisijungti geros valios žmonių prisidėti prie gerumo akcijos. Labdaros akcija „Su Kalėdų...

Mėgstate egzotinius vaisius? Štai ką reikėtų žinoti apie ananasus 
Tikra tiesa, kad egzotinių vaisių mylėtojams rūpi į savo mitybos racioną įtraukti vis...

Grožio procedūra, kuri mažina net smulkiausias raukšleles 
Bėgant metams, galima labiau pastebėti, kad tam tikri veido bruožai pradeda po truputį...

Kaip pagyvinti tamsų vonios kambarį? 
Vonios kambario atmosfera turėtų būti šilta ir jauki, nes tai yra vieta, kur...

SOS pagalbos prašymas. Dalinkimės ir prisidėkime, kas galite, simboliškai 
SOS pagalbos prašymas. Dalinkimės ir prisidėkime, kas galite, simboliškai. Dėkojame už gerumą. Šiaulių...

Gydantys fleitos garsai 
Muzika turi gydančios galios. Teigiama, kad klasikinės muzikos klausymas padeda sumažinti suvalgomą maisto...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (3)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (7)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Lietuvos bankas su rinkos dalyviais aptarė pinigų išgryninimo tinklo plėtros projekto pažangą
Lietuvos bankui šiemet birželį inicijavus memorandumo dėl grynųjų pinigų prieinamumo...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...