Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Gruodis 3 Penktadienis
 

Stebuklų stebuklai

2010-04-23 19:29 | Komentarai | Komentarų (263)

"Karšto komentaro" nuotr.

Dr. Rūta Gajauskaitė, kriminologė

Taip ir turi būti Marijos žemėje – nuo Šiluvos pradedant ir Šlienava nebaigiant. Vien Kauno pedofilijos byloje – ištisi stebuklai. O jau D.Kedžio mirties atveju – atrandame net 8 stebuklus komplekte. O tai labai išimtinas atvejis Pasaulyje, kurį būtina paviešinti Žmonijai – gal turizmą atgaivinsime Lietuvoje?

Patsai didžiausias iš tų 8 stebuklų stebuklas, – tai, kad visus pedofilijos byloje pasitvirtinusius stebuklus labai aktyviai garsina ir visokiom teisinėm priemonėm (pagal LR BPK ) įtvirtina ne bet kas, ne davatkėlės su kunigėliais, ne vienuoliai su pasišventėliais krikdemais, o būtent …

Ne, nepatikėsite!

Būtent stebuklus skelbia valstybės teisėsaugininkai – pradedant policininkais, prokurorais bei Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetu baigiant!

Akivaizdu, kad Vatikane šiuos stebuklus pripažinti nebus biurokratinio vargo ir nuskambės vėlei mūsų Lietuvėlė kaip nepertraukiama grandine vykstančių stebuklų šalelė!!!

Skaičiuokime.

Pirmas stebuklas – D.Kedžio ieškoma per visą pasaulį, nuotraukos policininkams dalinamos ant visų kampų, visokiom modifikacijom kompiuteryje išmodeliuotos ir per visus TV kanalus parodytos. Kratos pas savuosius ir svetimus atliktos, pasala pas dukrelę užspęsta, L.Stankūnaitė ir A.Ūsas – milijonais kainavusioje apsaugoje, bet…

Visos pastangos veltui.

Tuo tarpu D.Kedys buvo čia pat, už 3 km nuo savo namų, sakykime, K.Betingio panosėje pusę metų ramiai gyveno…

Ne veltui Seime mūsų teisėtvarkininkai buvo įvardinti „nekompetentingais ir nekvalifikuotais…“. Nes, pasirodo, paprastas žvejys plika akimi pamatė negyvą žmogų ir pranešė kam reikia – vietos valdžiai. Matote, visai ne stebuklas, o tik įvykis. Tiesa, nekasdienis, skausmingas ir liūdnas, bet „vis dar pasitaikantis mūsuose“.

Dėmesio, o stebuklas prasideda čia!

Nuvežtas į morgą nelaimėlis „užmirštamas“, kaip ir kunigas Mikutavičius…

Apie visus rastus lavonus, kaip įprasta, pranešama per žiniasklaidą, o būtent D.Kedys lieka nepaminėtas net 3 dienas. Argi ne keista, kad policijos dėmesio neatkreipė šalia gulėjęs pistoletas.Nors lavono kruvinas veidas turėjo sukelti įtarimą apie žmogžudystę, bet – nesukėlė. Jis, kaip eilinis kriminalinės statistikos didintojas, buvo tylutėliai nuvežtas į morgą ir paliktas užmarščiai…

O gal Lietuvoje įprasta prie kiekvieno lavono rasti pistoletą, kaip vizitinę kortelę su įspėjimu – jokiu būdu nesiaiškinti?

Širdies balso vedamos D.Kedžio giminaitės pastoviai tikrina morgus (vietoj prokurorų) ir netikėtai randa brolelį!!!

Nors ir neatpažįstamai sutinusia galva, krauju pasruvusiu veidu, prakirsta lūpa ir mėlynėmis pajuodusiu kaklu, bet atpažįsta savąjį tegul ir iš suniokoto veido bruožų, tiek ir iš specifinių dantų bei apgamo ant peties…

Va čia jau prasideda stebuklų stebuklas – tai yra užsisuka prokurorinė karuselė, turinti paneigti Seimo įkirstą jam formuluotę, – kad jie dirbo nekompetentingai ir vilkino bylą! Taigi, dabar jau D.Kedį tiria iškart Generalinė prokuratūra (kad nebūtų kur skųstis) ir ne bet kaip – o su tomografu nuskanuoja visą kūną, ko ne kiekvienas ligonis pajėgia gauti…Ir nieko prievartautino prokurorai neranda.

Padaroma ir cheminė analizė, o čia atvirkščiai – randama alkoholio ištisos 3,7 promilės! Visai kaip pas a.a. V.Pociūną!?

Šioje vietoje turėtų sunerimti visi vairuotojai – girtuoklėliai, jei po 3 dienų gaiviame marių vėjyje alkoholis neišsiduksojo, jei po 3 dienų morgo formalinas nesuskaldė metilo, tai kokiais superalkotesteriais dabar apginkluoti med.ekspertai?

Derėtų pastebėti ir žymų pagerėjimą, nes vietoj A.Valantino dabar generalinio prokuroro kėdėje laikinai reziduojantis R.Petrauskas tikrai labai skiriasi nuo buvusiojo. Jis nesišypso, bet rimtu veidu kasdien pranešinėja visuomenei apie padėtį, atskirdamas savo asmeninę nuomonę, prislėpdamas profesionalią informaciją (kad nepakenktų tyrimui!) ir neprasleidamas progos pagirti kolegų!

Miela, malonu žiūrėti, kaip stengiasi žmogelis iš laikino tapti amžinu.

Reikalą, kaip įprasta, visą laiką gadina prokuroras K.Betingis, vis prašaudamas prošal ir jo nekvalifikuotos „ylos“ vis lenda iš maišo ir gana…O visuomenė fiksuoja, dėlioja, lygina ir daro savo sprendimus…

Anava, kad ir atsakydamas į žurnalisto E.Jakilaičio klausimą apie D.Kedžio pirštų antspaudus ant pistoleto, prokuroras sumišo ir staigiai pasitaisė, kad yra pirmaeiliai (būtent kokie?) tyrimai, o po to ateis ir antspaudų eilė! Lyg niekas nežinotų, kad būtent pirštų antspaudai pirmieji eilėje, nes greičiausia nusitrina…

O šioje pusėje ekranų visi iškart susivokė, kad tuos pirštų antspaudus dabar jau prištampuos ant visų ginklų ir visur, kad tik apkaltintų D.Kedį!

Antras stebuklas – lyg dar ir po mirties neigdamas prokurorų kaltinimus, D.Kedys ant lentos guli tvirtai sukryžiavęs rankas ant krūtinės (angelo poza) ir tik jas sulaužius galima būtų ištiesinti sustirusius sąnarius bei priglausti rankas prie šonų…

Visi kriminalistai ir panatomai žino įvairių smurtinių mirčių klasikines pozas, kaip antai – sudegusio žmogaus lavonas būna „boksininko pozoje“, sušalusio – „embriono pozoje“, o D.Kedys rastas – „angelo pozoje“.

Nors prokuroras K.Betingis ekrane mus tikina, kad pirmoji D.Kedžio mirties versija – sušalo!

Ir be kriminalistų visi žinome, kad nuo šalčio žmogus gūžiasi, o gulintis – rangosi į kamuoliuką, apsikabindamas rankomis kelius, taip mažinant šilumos netekimą. Visos pozos – tai refleksinis veiksmas ir nuo jokių faktorių nepriklauso!Taigi, ar K.Betingis visų klasikinių mirčių pozų nežino (reiškia yra nekvalifikuotas ir nekompetentingas – ko lenda į ekraną?), ar žino, bet visuomenę klaidina?

Žiūrėsime, kaip surinks įrodymus dėl mirties nuo sušalimo, ir tada su jais – tiesiai į Vatikaną, kad tokią D.Kedžio su „angelo poza“ mirtį paskelbtų pasauliui kaip stebuklą.

Trečias stebuklas – nei giminės , nei visuomenė nematė, o turėtų patikėti prokurorų liudijimais, kad rasto lavono veidas buvo ištinęs, todėl jo neatpažino.

Gal.

Bet dabar, kai morge pabuvojus patinimas nuslūgo (?!) , ir jie jau atpažįsta paieškomąjį. Atrodytų, kur tas stebuklas?

O jis štai kur: gyvo žmogaus sumuštos vietos ištinsta , o tik pridėjus ledo – atslūgsta.Tuo tarpu prokurorai teigia, kad nuo sušalimo mirusio D.Kedžio veidas buvo ištinęs, o atšilęs morge – jis atslūgo!!! Tai yra lygiai atvirkščiai nei pagal gamtos dėsnius.

Na, argi ne stebuklas?!

Ketvirtas stebuklas – prokurorų liudijimu yra mėlynių ant mirusiojo kaklo prigimtis. Jų šventu įsitikinimu, tai lavondėmės, susidariusios 3 dienas kūnui gulint kniūbsčiomis, todėl kraujas susikaupė žemiausiose vietose ir taip suklaidino visus. Apie prakirstą lūpą ir kruviną veidą prokurorai kukliai nutyli, nes mėlynių išsidėstymas ant kūno rėkte rėkia apie kankinimą , o jų spalva visai nepanaši į pomirtinį kraujo perpasiskirstymą.Be to, mirusiojo sukryžiuotos ant krūtinės rankos (angelo poza) rodo, kad jis visa esybe buvo atsiribojęs nuo budelių ir tvirtai laikėsi savų principinių nuostatų, o ne žudikų reikalavimų.

Penktas stebuklas – žuvusiojo avalynės padai buvo švarūs , o tai reiškia, kad neatėjo jis savo kojomis į marių pakrantę. Taigi, arba jį kažkas atvežė ir numetė, arba ir vėl stebuklas – jis atskrido! „Angelo poza“ patvirtina stebuklo versiją. Na, o sparnus tikriausiai aplinkos tvarkytojai sušlavė ir išmetė, dar kartą patvirtindami prokurorų aplaidų darbą…Ką ten dabar visas „Aro“ būrys, mišką šukuojantis – anei plunksnelės niekur, jau nekalbant apie mašinų ratų provėžes ar ką kita…

Šeštas stebuklas – giminaičių nerimą, įtarimus ir savarankišką paiešką morguose sukėlė netikėtas prisiskambinimas į D.Kedžio mobilųjį telefono. Pakėlus ragelį, kurį laiką buvo tylu, lyg ir kvėpavimas girdėjosi, o vėliau ryšys nutrūko.Teisėja N.Venckienė iškart paprašė prokuratūros patikrinti ryšių išklotines ir nustatyti telefono buvimo vietą. Į šį prašymą, kaip ir į pusšimtį kitų nebuvo imtasi jokių veiksmų.Tačiau…

Tačiau neužilgo jai paskambino prokuroras E.Palaima ir daug žadančiu balsu pasiūlė paieškoti broliui advokato… Vėliau šio pokalbio išsigynė.Beje, E.Palaima vadovavo ir med. ekspertų darbui, atliekant pirminę D.Kedžio apžiūrą Kauno morge.

Ar tik jis ir nebus pagrindinis visų stebuklų įforminimo vykdytojas („šeštas“) pas K.Betingį? Ko gero jį reikėtų paskelbti palaimintoju šių stebuklingų stebuklų liudijime…

Septintas stebuklas – po netikėto, viltingo ir tylaus skambučio iš D.Kedžio mobilaus, po džiaugsmingo prokuroro E.Palaimos pasiūlymo ieškoti advokato broliui – savo apsaugos atsisako įtariamasis A.Ūsas!!!Ech, gyvenimėli…

Pusę metų atidrebėjęs po neperšaunama liemene, pusę metų prasislapstęs už „Aro“ vyrų nugarų, per pusę metų kartu su L.Stankūnaite išpurtęs iš mūsų kišenių 0,5 milijono litų, staiga ėmė ir atsisakė apsaugos! Iš užguito bailio – tapo televiziniu drąsuoliu, ramiai einančiu į savo įmonę dirbti. Be jokios akivaizdžios priežasties ar paaiškinimo – ėmė ir nustojo bijoti! Tikrų tikriausias stebuklas!

Tiesa, pikti liežuviai plaka, kad A.Ūsas visą laiką žinojo ir skaitė savo vadinamąją pedofilinę bylą, matė, kad ten trūksta įrodymų, todėl ir grasino visiems milijoniniais ieškiniais už savo neturimą, bet visgi pažeistą garbę ir orumą. Taigi, ir dabar tie liežuviai mala, kad A.Ūsas pirmas sužinojo apie D.Kedžio neviešą suradimą ir galimai neteisėtą areštą…Tai tik todėl atsisakė apsaugos!Apie D.Kedžio slaptą areštą leidžia įtarti ir džiaugsmingas prokuroro E.Palaimos pasiūlymas ieškoti broliui advokato…

Bet kažkas kortas sumaišė ir teko keisti taktiką. Buvo suvaidintas aktyvios D.Kedžio paieškos net per Ispanijos žiniasklaidą, nors tasai buvo čia pat – ar tik ne giminaičio sodo namelyje…

Nors dar visai neseniai , ieškant H.Daktaro, tokie jo planuojami suėmimai spaudoje nebuvo skelbiami, kad nepabėgtų. O su D.Kedžiu – pratransliavo per visą Ispaniją – kažkaip nelogiška…Bet stebuklai ir yra stebuklai, nes netelpa į jokius rėmus.

Aštuntas stebuklas – atvežus iš ekspertizės D.Kedžio kūną namo, apglosčius visas sūnaitėlio žaizdas, apraudojus jo visas kančias, buvo pradėta ruoštis šermenims.Pradžioje nukirpti krauju sulipę plaukai, atidengė dar vieną įtartiną faktą: matyt, priedangai dažyti plaukai buvo nuaugę ir 1,5 cm žilųjų jau nebebuvo paliesti dažų…Tai sukėlė įtarimą, kad apie 2 mėnesius jisai buvo kitų žmonių priklausomybėje ir jau nebereikėjo maskuotis…Šie terminai sutapo su paslaptingu skambučiu, su E.Palaimos džiaugsmingu pasiūlymu ir A.Ūso apsaugos atsisakymu.

Argi ne keista, kad tyrėjai nesusiprato šių įkalčių paslėpti?

Argi ne stebuklingas sutapimas, paneigiantis visus anksčiau suminėtus 7 stebuklus?

Šiuokart suskaičiavome 8 stebuklus, bet atrodo, kad tai dar ne pabaiga.Kai bus paviešinti Vilniuje daryti med. ekspertizės duomenys ir sulyginti su akivaizdžiai matomais faktais – Lietuvos visuomenei nepakaks prokuratūros stebuklingų paaiškinimų.

Kad tai, ką matysime – nuotraukose ir video juostose, visai ne tas pats , ką teigia prokurorai. Kaip ir su mergaitės pasakojimo videojuosta. Kad tai , ką rašo Teismo ekspertizės vadovėliuose – visai netaikytina D.Kedžio atveju, nes rodomi nufilmuoti vaizdai neatitinka prokurorų propaguojamiems stebuklų stebuklams. Kaip ir su mergaitės 4 ekspertizių išvadomis – jas perdengia vienut vienutėlės , niekam nežinomos ir teisės neturinčios bei mergaitės net nemačiusios „specialistės“ išvada!!!

Va, dar vienas prokurorų – jau devintas – stebuklas!

O kiek stebuklų dar pateiks teismai, pradedant apylinkės, apeliaciniu, Aukščiausiuoju ir Teismu Strasbūre? Žiūrėsime, vertinsime ir spręsime. Patys – realiai ir be stebuklų.

2010-04-23

Komentarai

 

 

 
 1. Dar vienas "stebuklas". Jei gerai supratau is spaudos, gimines sake kad rade morge, pazino, nors buvo uzaugyti plaukai, BET SVARIAI NUSISKUTES. Jei zmogus vaina bomza, ir nori kad niekas neatkreiptu demesio, tai nesiotu barzda (nors taip vadinama "vienadiene") O taip geras bomzas, treningas, paltukas, nekirpti plaukai, bet veidas nuskustas tvarkingai. Kiekvienas sutiktas atkreips demesi i keista bomza.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Susidomėjau žinute. Gal galima būtų gauti konkrečią nuorodą?
  Kaiptik sumaniau vieną mintį dėl politikos. Kadangi žiniasklaida pasitikėti nevisada galima, o žmonės dar manau pasitiki Dievu ir jo vinintele bažnyčia, ją išpažįstantys galėtų sukurti atvirą organizaciją, kuri vertintų politikų žingsnius, skatintų laikytis rinkėjams duotų įsipareigojimų ir skelbtų jų darbą. Būtų akivaizdu, kuo galima pasitikėti ir rinkti kitąkart, nes žmonės atskirai nesugeba suvokti kiekvieno valdininko žingsnio ir balsuoja tik už jų gražius žodžius. Aš labai pasigendu krikščioniškų vertybių valdant valstybę…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. dekui uz str ir drasa. Domimes, stebime,esame pasiurpe nuo to kas vyksta pedofilijos byloje ir Lietuvoje. Liudna ir graudu.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. ZIUREKITE KA RADAU. Atsakyk! Gal būt tai Viešpaties Valia, Gal būt lemtis,
  Nustojo plakus dar viena drąsi širdis.
  Atsakyk man, Lietuva, atsakyk Tėvyne,… Žiūrėti daugiau
  Kas nužudė Drąsių-Tavo sūnų,
  Kuris nuo išgamų gaujos mergaitę gynė?
  Šaukiu iš skausmo širdyje,
  Vaikų skriaudikų nužmogėjusi gauja,
  Nužudė mažos mergaitės tėtį,
  Gražinkim teisingumą šalyje, Pakanka jau tylėti.
  Atsakyk man, Lietuva, atsakyk,
  Tėvyne, Kas Sąžinę ir Teisingumą tavyje, Purvan sumynė?
  Širdim jaučiu, tai netiesa, kad Drąsiaus nebėra,
  Žinau Drąsa negali mirti, Drąsa gyvena amžinai,
  Ji eina iš vienos širdies į kitą širdį.
  Atsakyk man, Lietuva, Atsakyk, Tėvyne, Kiek Drasių tavyje jau vėl užgimę?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. vakar Jakilaitis kalbejo,kad Kedys slapstesi savo namuose. tai tik patvirtina mano senus itarimus,kad Jakilaitis ya psichinis ligonis.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. Aciu,Dr. Rūta Gajauskaitei, kad jus viska taip nuosekliai ir profesionaliai isdeliojote siame straipsnyje.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. 12. ŠVENČIAUSIOSIOS MERGELĖS MARIJOS ŽINUTĖ- NUORODA 2006 10 08

  Mano mylimieji vaikai žemėje, šiame laike vyksta Dievo Tėvo teismas- Apokalipsė. Aš, Dangiškoji Motina, verkiu už tuos, kurie mane padarė Dievu ir niekaip nenori pereiti prie Jėzaus paliktosios maldos Tėve Mūsų. Amen. Melskite, vaikeliai, tautoms stabilumo, kad išnyktų blogis ir greičiau išmuštų Jėzaus Kristaus valanda- tikrosios Mišios. Skendite, vaikeliai, visi blogyje ir niekas nesibodite tautoje iškrypimo, kurio dėka vyksta didieji šou. Amen. Jei, vaikeliai, būsite tokie nestabilūs dvasioje, jums bus sunkus metas ateityje, kuriame nebebus Manęs Gelbėtojos bei Apmeldėjos. Amen. Neškite, vaikeliai, bendrąjį tautose kryžių link didžiųjų Golgotos vartų ir tikėkite, kad Jėzaus meilėje ir suaukotoje Jo maldoje Tėve mūsų, kiekvienas rasite sau ramybę bei paguodą. Amen. Apmelskite, vaikeliai, „Marijos radiją“, nes jie pamiršo, kas juos ir kitus atperka ir meldžiasi sukurtąja Sveika, Marija malda, kurioje Jėzus neįdėjo savojo Tėvo malonės- išpirkos. Amen. Jūs, vaikeliai, budėkite sukurtojo Dvasinio Centro veiklos ir turėsite amžinosios ramybės malonę- išpirką. Amen. Aš verkiu, vaikeliai, kad kunigijoje nebėra taurumo, nes jie pirmieji turėjo prabilti apie išganomąją maldą Tėve Mūsų. Amen. Mano Sūnaus Jėzaus apreikštasis Rožinis iš Tėve Mūsų maldų egzistuoja daugybę metų, tik jūs, vaikeliai, esate nuožmūs savyje ir atmetate Dievo Žodį- Apreiškimus. Jei, vaikeliai, taip ir toliau budėsite savyje, jus ištiks didžioji neganda- žemės amžinasis lūžis. Amen. Sudužusi jūsų dvasia atveria dangų žiojėti, o tai ir yra pasaulinė nuodėmė- nudvasėjimas. Amen.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. Dar vienu stebuklu ivardinciau Petrausko posaki, kad jis 90% isitikines, kad Kauno zudynes vykde Kedys. Jei tai pasakytu Gaivenis, nebutu nieko keista, bet kai taip kalba gen. prokuroras, tai vien jau tai vercia abejoti ar jis pats nera sio vadinamo klano sudetyje. Ir isvis visi prokuraturos pasisakymai visiskai neprofesionalus. Net ir vaikas issakytu versija, kad galbut lavonas buvo atveztas ir pamestas. Tie, kas nuzude, jau labai persistenge, nes pamestas pistoletas salio jo kelia didziausias abejones. Koks turi buti kvailas zmogus, kad tampytis ginkla su savimi puse metu, kuriuo ivykdytas nusikaltimas. O cia prokuratura iskarto daro galutines isvadas 90%. Kedys rastas salia giminaiciu sodybos, prokuroro pareiskimas gimines ji slapste. Pistoletas salia, Kedys zude. KAIP VISKAS PAPRASTA, KALTU KAIP IR NEBELIKO.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. kas pirmadieni tv3 tiesioginiame eteryje gins zmones ir kas bus is velniu? zinote kas nors? KK ten butina dalyvauti.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. O kaip lengva sėdint perie kompiuterio, kurti ar plėtoti teorijas, neturint jokių duomenų. Todėl visuomenė ir bus pralaiminčia puse, kad remiasi spėlionėmis ir lengvai patiki bet kokia absurdiškiausia versija. Net lengvai suvirškinama chuntos, kuri nori nušalinti teisėtai išrinkta visuomenės vyriausybę, pasinaudodama Kedžio mirtimi, versija. Fantazuoti pasirodo mokame tik nemokame atskirti faktų nuo melo.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. Aisku, kad Kedys buvo sugautas pries visus ivykius, kaip sakant, isvakarese. Baisu pagalvoti, kiek jis prisikentejo per toki ilga laika. Kitam ir psichika pavaziuotu, kai supranti, kad teisybes nera ir turesi mirti.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. Ar nekeista dar vienodas braizas: Ir po Kauno ivykiu, ir dabar salia lavonu guli pistoletai. Mikroautobusas po zudyniu Kaune paliekamas prie Uso namu, Kedzio kunas netoli jo giminaiciu sodybos (abiems atvejais duodama nuoroda).

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. labai idomu, jei jie planavo paleisti, tai kas pakeite ju planus? gal pats kedys pradejo ka nors sneketi ir jie nusprende kad gal nerizikuos… na arba pradejo brasketi kedes ir kad neliktu ikalciu…. kazkas turejo priversti keisti planus.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. Sutinku su gerbiama straipsnio autore, tik manau, kad Drąsius buvo pagautas spalio 5d. ankstų rytą, dar prieš žudynes.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 15. Baisu. Tevas teisinemis priemonemis gyne savo vaika ir visi matome kad teisesaugoje dirba nusikalteliai. Byla turetu tirti tarptautiniai nepriklausomi ekspertai, o ne pedofilu klanas.Kokie ten pareigunai bastesi po Ispanija,Graikija?Tikrai ne Kedzio neieskojo,o atpirkimo ozio – Alberto Ziliaus.
  Baisu.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 16. Didžiausia stebuklas, kad daugeliui stebuklingai atsivėrė trečioji akis ir jie pamatė kad Lietuvoje egzistuoje teisininkų klanas. Dabar tereikia kad atsivertu ketvirtoji, penktoji ir dar nemažai akių kad pamatytu ir kitus profesiniu ar politiniu pagrindu egzistuojančius klanus.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 17. viskas cia gerai, bet dar karta noriu visiems paaiskinti,kad Drasius zudiniu ryte pats pirmas buvo sugautas ir pasleptas. tuos du velnius nuzude tie patys, kurie ir drasiu nuzude. tomis dienomis kai klausinejo kas gins drasiu jie tik norejo ji paleisti, bet tai nieko bendro su jo sugavimu neturi. kai buvo suzluges ju paleidimo planas, tada planas pasikeite ir nuzude Drasiu ismete jo kuna. dar karta pasikartosiu,kad Drasius nieko nezude.

  Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Ar viešoji įstaiga gali būti pertvarkoma į MB? 1
Namų diagnostikos ekspertai. Kurie yra geriausi?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kviečia prisidėti prie gerumo akcijos 
Kviečiame prisijungti geros valios žmonių prisidėti prie gerumo akcijos. Labdaros akcija „Su Kalėdų...

Mėgstate egzotinius vaisius? Štai ką reikėtų žinoti apie ananasus 
Tikra tiesa, kad egzotinių vaisių mylėtojams rūpi į savo mitybos racioną įtraukti vis...

Grožio procedūra, kuri mažina net smulkiausias raukšleles 
Bėgant metams, galima labiau pastebėti, kad tam tikri veido bruožai pradeda po truputį...

Kaip pagyvinti tamsų vonios kambarį? 
Vonios kambario atmosfera turėtų būti šilta ir jauki, nes tai yra vieta, kur...

SOS pagalbos prašymas. Dalinkimės ir prisidėkime, kas galite, simboliškai 
SOS pagalbos prašymas. Dalinkimės ir prisidėkime, kas galite, simboliškai. Dėkojame už gerumą. Šiaulių...

Gydantys fleitos garsai 
Muzika turi gydančios galios. Teigiama, kad klasikinės muzikos klausymas padeda sumažinti suvalgomą maisto...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (3)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (7)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Lietuvos bankas su rinkos dalyviais aptarė pinigų išgryninimo tinklo plėtros projekto pažangą
Lietuvos bankui šiemet birželį inicijavus memorandumo dėl grynųjų pinigų prieinamumo...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...