Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Gegužė 29 Penktadienis
 

Stebėsenos komisijs stebi ar tik stebisi, kaip valstybės milijonai slenka pro šalį?

2008-05-13 14:17 | Kultūra | Komentarų (180)

Premjeras G.Kirkilas

2008 m. gegužės 12 d.

Vilnius

Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ ir Lietuvos tūkstantmečio programos stebėsenos komisijos pirmininkui  LR Ministrui pirmininkui p. Gediminui Kirkilui,

bei  VŠĮ „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ steigėjams:

Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ ir Lietuvos tūkstantmečio programos stebėsenos komisijos pirmininko pavaduotojui, LR Kultūros ministrui p. Jonui Jučui ir Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ ir Lietuvos tūkstantmečio programos stebėsenos komisijos pirmininko pavaduotojui, Vilniaus miesto savivaldybės merui p. Juozui Imbrasui

ir

VŠĮ „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ Tarybos pirmininkui Artūrui Zuokui ir visiems VŠĮ „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ Tarybos nariams: Gintarui Sodeikai – Tarybos pirmininko pavaduotojui ir kultūros viceministrui, Ministro Pirmininko patarėjui ir Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ ir Lietuvos tūkstantmečio programos stebėsenos komisijos nariui p. Faustui Latėnui, VšĮ "Vilniaus festivaliai" direktoriui p. Remigijui Merkeliui, Vilniaus dailės akademijos prorektoriui ir Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ ir Lietuvos tūkstantmečio programos stebėsenos komisijos nariui Arvydui Šalteniui, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentei Evaldai Šiškauskienei, Atviros visuomenės instituto ombudsmenei ir Lietuvos kultūros ir meno tarybos narei p. Irena Veisaitei, pianistui p. Rokui Zubovui,

o taip pat likusiems Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ ir Lietuvos tūkstantmečio programos stebėsenos komisijos nariams, kurie atlieka Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ ir Lietuvos tūkstantmečio programos įgyvendinimo stebėseną, siekdami užtikrinti sklandų šių dviejų programų vykdymą:

Evaldui Stankevičiui, Užsienio reikalų ministerijos Valstybinio ir diplomatinio protokolo departamento Ministro Pirmininko protokolo skyriaus vyriausiajam specialistui (komisijos sekretoriui); Elonai Bajorinienei – VŠĮ „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ direktorei; Vilijai Blinkevičiūtei – socialinės apsaugos ir darbo ministrei; Romualdui Budriui – Lietuvos dailės muziejaus direktoriui; Gintarui Grušui – Lietuvos Vyskupų Konferencijos generaliniam sekretoriui; Gediminui Ilgūnui – Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos prie Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos direktoriui; Jūratei Juozaitienei – Aplinkos ministerijos sekretorei; Viliui Kavaliauskui – Ministro Pirmininko padėjėjui; Birutei Kulnytei – Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorei; Alvičiui Lukoševičiui – Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriui; Alfonsui Macaičiui – Vilniaus apskrities viršininkui; Ričardui Malinauskui – Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentui; Vidmantui Martikoniui – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariui, Kultūros, švietimo, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkui; Gediminui Miškiniui – Ūkio ministerijos valstybės sekretoriui; Dainiui Numgaudžiui – Švietimo ir mokslo ministerijos valstybės sekretoriui; Algirdui Paleckiui – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariui; Antanui Petrauskui – Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktoriui; Kęstučiui Petrauskiui – buvusiam viešosios įstaigos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos generaliniam direktoriui; Kornelijui Plateliui – Lietuvos kultūros ir meno tarybos pirmininkui; Rūtai Prusevičienei – koncertinės įstaigos Lietuvos nacionalinės filharmonijos generalinei direktorei; Valdemarui Sarapinui – Vyriausybės kancleriui; Rimantui Šadžiui – finansų ministrui; Česlovui Šikšneliui – susisiekimo viceministrui; Juozui Širvinskui – Kultūros ministerijos sekretoriui; Laimonui Talat-Kelpšai – Užsienio reikalų ministerijos sekretoriui; Andriui Vaišniui – Vilniaus universiteto Žurnalistikos instituto direktoriui; Irenai Vaišvilaitei – Respublikos Prezidento patarėjai; Algirdui Vapšiui – Valdovų rūmų paramos fondo valdybos pirmininkui; Dianai Vilytei – viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros direktoriaus pavaduotojai

Nacionalinė programa „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“, kurios biudžetas siekia beveik 300 milijonus litų, yra stambiausias ir brangiausias kultūrinis projektas Lietuvos istorijoje ir greičiausiai tokiu išliks dar ne vieną šimtą metų. Jis finansuojamas iš valstybės biudžeto, t. y. – mokesčių mokėtojų pinigų.

Visiems, tiek valdininkams, kurie šį projektą organizavo, tiek ir paprastiems piliečiams, kurie džiaugsis šio projekto vaisiais, susitelkus būtina siekti, kad projekto vykdymo skaidrumas nekeltų abejonės net didžiausiems skeptikams, o projekto finansavimo efektyvumas taptų pačiu geriausiu pavyzdžiu net ir ateities kartoms.

Š.m. balandžio mėn. 1 d. piliečių grupė uždavė klausimus Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ vadovybei, siekdama išsiaiškinti ir pasitikslinti kai kuriuos su šios programos vykdymu susijusius aspektus.

Deja, gauti atsakymai neišsklaidė buvusių abejonių, o sukėlė dar didesnį susirūpinimą.

Į balandžio 1 d. piliečių užduotus klausimus vyriausybės pavedimu atsakė Kultūros ministerija. Net ir neginkluota akimi žvelgiant į šiuos atsakymus galima pastebėti nepagarbą Lietuvos piliečiams. Juk Lietuvos Konstitucijos 5 straipsnyje aiškiai parašyta: "Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms." O tai reiškia, kad į piliečių klausimus reikia atsakyti paprastai ir aiškiai, taip kaip ir privalo atsakyti valstybės tarnai (šiuo atveju – valstybės pareigūnai) savo šeimininkams (šiuo atveju -Lietuvos Respublikos eiliniams piliečiams), kad suprastų visi žmonės, nepriklausomai nuo jų profesijos ar socialinės padėties.

Būtina, kad šį kartą būtent taip ir būtų atsakyta. Visi žino, kad pagal nustatytą tvarką jūs privalote atsakyti į piliečių klausimus per 20 darbo dienų. Tačiau šį kartą mes jau ne prašome, o reikalaujame tai padaryti žymiai greičiau, nes kiekviena sugaišta diena atneša valstybei tiek finansinį, tiek moralinį nuostolį ir didina atotrūkį nuo visuomenės.

Todėl, neužduodami naujų klausimų (o jų jau susikaupė labai daug ir jie ne mažiau svarbūs, bet jų negalime pateikti, nes kol kas dar neatsakyta į ankstesniuosius klausimus), bandome, kiek įmanoma aiškiau suformulavę, užduoti juos pakartotinai.

ekspertai.eu vardu

pagarbiai,

Inga Žukovaitė, Šarūnas Puidokas, Rytis Saladžius ir Gintarė Buikauskaitė

www.ekspertai.eu

el. paštas ekspertam@gmail.com

1.

Iš 2008 metų valstybės biudžeto dokumento:

"2008 m. daugelis kultūros ir meno institucijų ruošis „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ renginiams. Jiems iš valstybės biudžeto numatoma skirti 21mln. litų. Iš viso 2008 m. turėtų būti įvykdyti net 56 projektai."

Balandžio 1 dienos KLAUSIMAS: Kokiu būdu buvo numatomas 21 milijonas litų 56 projektams 2008 metams, kai programa buvo patvirtinta tik 2008 vasario 6 dieną, o nutarimas įsigaliojo kovo 2 dieną?

Balandžio 30 dienos ATSAKYMAS: 2006 m. Vilniaus miesto savivaldybės iniciatyva buvo paskelbta akcija „Idėjų bankas", kurios tikslas buvo nustatyti visuomenės lūkesčius, susijusius su programa „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009" bei sudaryta nepriklausomų ekspertų darbo grupė, kuri nagrinėjo menininkų, kūrybinių institucijų ir piliečių projektų, dalyvavusių skelbtoje akcijoje siūlymus.

2006 m. rugsėjo 28 d. Kultūros ministerija ir Vilniaus miesto savivaldybė įsteigė viešąją įstaigą „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009", kurios vienas iš pagrindinių tikslų, numatytų šios įstaigos įstatų 9.1 punkte buvo parengti programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009" projektą, kuris tapo vienas iš pagrindinių sudedamųjų Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009" projekto dalių.

Šiai viešajai įstaigai pradėjus pilnavertiškai funkcionuoti, buvo sudaryta įstaigos taryba ir patvirtinta įstaigos valdyba, galinti pradėti aktyviai formuoti kultūros programą. Nepriklausomų ekspertų darbo grupė, nagrinėjusi ir vertinusi menininkų, kūrybinių institucijų ir piliečių projektų, dalyvavusių skelbtoje akcijoje siūlymus, pateikė įstaigos tarybai ir valdybai išvadas ir siūlymus dėl menininkų, kūrybinių institucijų ir piliečių projektų programai „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009".

Šių išvadų pagrindu buvo sudaryti Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009" kultūros, meno ir visuomeninių bei rinkodaros ir komunikacijos projektų sąrašai bei parengti preliminarūs šių projektų biudžetai, kuriems 2007 m. liepos 24 d. įvykusio komisijos Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009" įgyvendinimui koordinuoti posėdžio metu pritarė pastaroji komisija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 440 „Dėl komisijos Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009" įgyvendinimui koordinuoti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo".

Gegužės 12 dienos PAKARTOTINIS KLAUSIMAS:

Neaišku apie kokią VŠĮ VEKS valdybą rašote? Žinome, kad buvo suburta VŠĮ VEKS taryba, bet apie valdybą niekur niekada negirdėjome ir neskaitėme. Norime sužinoti, kokie tos VŠĮ VEKS valdybos nariai ir kuo jų funkcijos skyrėsi nuo VŠĮ VEKS tarybos?

Norime sužinoti visas nepriklausomų ekspertų darbo grupės, nagrinėjusios ir vertinusios menininkų, kūrybinių institucijų ir piliečių projektus, narių pavardes.

Norime žinoti konkrečias menininkų ir piliečių, dalyvavusių akcijoje "Idėjų bankas", vardus ir pavardes; arba bent tų, kurių projektai nepriklausomų ekspertų komisijos buvo pateikti įstaigos tarybai ir valdybai išvadomis ir siūlymais dėl menininkų, kūrybinių institucijų ir piliečių projektų programai „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009"? (remiamės jūsų atsakymu)

Ir pagaliau, kokia metodologija, kokie būdai ir kokia pasaulinė praktika nustatant "visuomenės lūkesčius"?

Iš jūsų atsakymo absoliučiai neaišku, kieno išvadų pagrindu – ar nepriklausomų ekspertų darbo grupės, ar VŠĮ VEKS tarybos ir kol kas mums nežinomos VŠĮ VEKS valdybos, buvo sudaryti Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009" kultūros, meno ir visuomeninių bei rinkodaros ir komunikacijos projektų sąrašai bei parengti preliminarūs šių projektų biudžetai?

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos kultūros ir ugdymo departamento kultūros ir meno skyrius mums šiuo klausimu (2008-04-25 Nr. A51-9933(2.2-KL3) į 2008-04-04 Nr. B-1088/33-319 dėl Ministro pirmininko 2008 m. balandžio 4 d. pavedimo NR. B -1088/33-319) atsakė kitaip: "Visi pasiūlymai buvo svarstomi iki programos patvirtinimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, tuo pačiu pagrindu buvo suformuotas ir lėšų poreikis programos įgyvendinimui." Ar šio pagrindo ("to paties pagrindo", kol visi pasiūlymai buvo svarstomi iki programos patvirtinimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu), pakanka, kad būtu suformuotas 21 milijono 56 projektams 2008 metams lėšų poreikis programos įgyvendinimui?

Dar Vilniaus miesto savivaldybės administracijos kultūros ir ugdymo departamento kultūros ir meno skyrius mums šiuo klausimu (2008-04-25 Nr. A51-9933(2.2-KL3) į 2008-04-04 Nr. B-1088/33-319 dėl Ministro pirmininko 2008 m. balandžio 4 d. pavedimo NR. B -1088/33-319) atsakė: "Buvo sudaryti Nacionalinės programos "Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009" kultūros, meno ir visuomeninių bei rinkodaros ir komunikacijos projektų sąrašai bei parengti preliminarūs šių projektų biudžetai…"

Ar preliminarių šių projektų biudžetų, tik pritarus komisijai sudarytai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 440 „Dėl komisijos Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009" įgyvendinimui koordinuoti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" pakanka tam, kad būtų skirti realūs ir konkretūs 21 milijonai 56 projektams 2008 metams programos įgyvendinimui?

2.

Balandžio 1 dienos KLAUSIMAS: Ar iki LR Vyriausybės 2008 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 150 „DĖL NACIONALINĖS PROGRAMOS „VILNIUS – EUROPOS KULTŪROS SOSTINĖ 2009“ PATVIRTINIMO” pagrindinis dokumentas, kuriuo remiantis įgyvendinama nacionalinė programa VEKS, formuojamos programinės VEKS nuostatos, skiriamos lėšos, finansuojama VEKS veikla ir programa visus 2007 metus (t.y. renginiai, administracinės išlaidos, komandiruotės, reklama ir t.t.) buvo LR Vyriausybės 2006 m. gegužės 9 d. nutarimas Nr. 440 „Dėl komisijos programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ įgyvendinimui koordinuoti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“?

Balandžio 30 dienos ATSAKYMAS: Teisinį šios Programos pagrindą sudaro 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas 1419/1999/EB, nustatantis Bendrijos veiksmus dėl Europos kultūros sostinės renginių 2005-2019 m. (OL 2004 m. specialusis leidimas, 16 skyrius, 1 tomas, p. 76), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 649/2005/EB (OL 2005 L 117, p. 20), ir 2005 m. lapkričio 14 d. Europos Tarybos sprendimas 2005/815/EB dėl 2009 m. Europos kultūros sostinės.

2007 metais Kultūros ministerija, remdamasi 2003 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 971 "Dėl Lietuvos Tūkstantmečio programos" 3 priede numatyta 2 priemone „Dalyvavimas Europos Sąjungos paramos kultūrai projektuose „Vilnius – Europos kultūros sostinė", vykdydama programą „Tarptautinių ryšių plėtra", numatė priemonę „Vykdyti projekto „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009" parengiamuosius darbus".

Gegužės 12 dienos PAKARTOTINIS KLAUSIMAS:

Ar Lietuva dalyvavo priimant sprendimą 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos 1419/1999/EB, nustatant Bendrijos veiksmus dėl Europos kultūros sostinės renginių 2005-2019 m.? Kodėl "Lietuvos Tūkstantmečio programos" internetiniame tinklalapyje nepavyko aptikti nė vienoVEKS projekto 2004, 2005, 2006, 2007 ir 2008 metams, kurį "Lietuvos tūkstantmečio paminėjimo" programos direkcija, prie Lietuvos respublikos prezidentūros, atrinktų kaip konkurso nugalėtoją? Ar vieniems reikia rašyti projektus ir laukti kompetentingos Lietuvos Tūkstantmečio direkcijos nuosprendžio, o kitiems su VEKS vėliava be vargo galima šiaip pasiimti milijonus? Ir kodėl tada Ministro pirmininko patarėjas kultūros klausimais, VŠĮ VEKS organizuotoje kovo 30 d. spaudos konferencijoje sakė, kad "Lietuvos tūkstantmečio paminėjimo" programos lėšos net nebuvo liestos?

Tai kuo piliečiams tikėti? Kas vėl šiuo atveju meluoja, o kas sako tiesą?

3.

Balandžio 1 dienos KLAUSIMAS: Kodėl LR Vyriausybės 2008 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 150 „DĖL NACIONALINĖS PROGRAMOS „VILNIUS – EUROPOS KULTŪROS SOSTINĖ 2009“ PATVIRTINIMO” buvo pripažinti netekusiais galios: 4.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 9 d. nutarimas Nr. 440 „Dėl komisijos programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ įgyvendinimui koordinuoti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 53-1940); 4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 4 d. nutarimas Nr. 786 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 440 „Dėl komisijos programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ įgyvendinimui koordinuoti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 88-3471); 4.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 28 d. nutarimas Nr. 335 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 440 „Dėl komisijos Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ įgyvendinimui koordinuoti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 42-1580) ir dėl kokių priežasčių nebuvo atliktas komisijos sudarytos LR Vyriausybės 2006 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 440 „Dėl komisijos programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ įgyvendinimui koordinuoti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ darbo įvertinimas?

Balandžio 30 dienos ATSAKYMAS: 2007 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rūmų posėdžių salėje įvykusio Lietuvos vardo minėjimo tūkstantmečio valstybinės komisijos, patvirtintos Prezidento 1997 m. gegužės 8 d. dekretu Nr.1293 „Dėl Lietuvos vardo minėjimo tūkstantmečio valstybės komisijos sudarymo" pasitarimo metu buvo pasiūlyta sudaryti jungtinę Ministro Pirmininko vadovaujamą komisiją Lietuvos tūkstantmečio minėjimo renginių ir programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė"stebėsenai atlikti, siekiant užtikrinti sklandų šių dviejų programų vykdymą.

Siekiant išvengti institucijų, kurioms priskirta koordinuoti šias programas, bei Vyriausybės sudarytų komisijų funkcijų dubliavimosi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 6 d. nutarimu Nr.150 „Dėl Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009" patvirtinimo" buvo pripažinti netekusiais galios: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 9 d. nutarimas Nr. 440 „Dėl komisijos programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009" įgyvendinimui koordinuoti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" bei visi šio nutarimo pakeitimai.

Vyriausybė sudaro komisijas vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 22 straipsnio 15 punktu ir 27 straipsniu. Vyriausybės komisijų darbo organizavimo tvarką nustato Vyriausybės darbo reglamentas.

Gegužės 12 dienos PAKARTOTINIS KLAUSIMAS:

Mes neklausėme, nes mūsų ir nedomina, kokioje salėje ar tiesiog pievelėje įvyko valstybinės komisijos pasitarimas.

Mes klausėme ir dar kartą pakartojame klausimą: Kodėl 2006 m. rugpjūčio 4 d. vyriausybes nutarimu Nr. 786 be jokios priežasties ir paaiškinimo buvo panaikintos komisijos sudarytos 2006 m. gegužės 9 d. vyriausybės nutarimu Nr. 440 galios ir ji tapo tik formaliai be jokių galių ir dėl akių veikianti (tačiau dirbo net iki 2008 metų kovo 2 dienos) ir net nebuvo jokio jos darbo įvertinimo? Juk šiai komisijai, kiek suprantame, buvo išleisti nemaži pinigai? Gal galima būtu sužinoti tikslią sumą? Kur galima susipažinti su komisijos darbo protokolais, rezultatais ir t.t.? Gal visa tai yra internete, patogioje, visiems piliečiams lengvai prieinamoje elektroninėje formoje (jei taip, prašome pateikti nuorodą)?

4.

Dėl vyriausybės nutarimo 2008 m. vasario 6 d. Nr. 150 (kuris įsigaliojo nuo 2008-03-02) 3. Rekomenduoti: 3.1. Vilniaus miesto savivaldybei dalyvauti įgyvendinant Nacionalinę programą „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009" ir skirti iš savo biudžeto lėšų jos priemonėms įgyvendinti;

3.2. Vilniaus dailės akademijai ir viešajai įstaigai „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009" dalyvauti įgyvendinant Nacionalinę programą „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009".

Balandžio 1 dienos KLAUSIMAS: Kaip suprasti rekomenduoti dalyvauti? Iš kur ir kokiu būdu Nacionalinėje programoje atsirado Dailės akademija ir kodėl būtent jai rekomenduojama dalyvauti įgyvendinant programą? Ką reiškia rekomenduoti? Tai jie gali ir nedalyvauti, o Vilniaus savivaldybė gali ir nefinansuoti?

Balandžio 30 dienos ATSAKYMAS: Vilniaus miesto savivaldybei rekomenduojama dalyvauti įgyvendinant Nacionalinę programą „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009" remiantis Lietuvos Respublikos seimo 1994 m. liepos 7 d. patvirtintu Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu Nr. 1-533, o Vilniaus dailės akademijai – remiantis Lietuvos Respublikos seimo 2000 m. kovo 21 d. patvirtintu Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymu Nr.VIII-1586.

Vilniaus dailės akademija kartu su Švietimo ir mokslo ministerija yra atsakinga už Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009" 4.1.3. priemonės vykdymą.

Parengtas Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009" projektas buvo derinamas su suinteresuotomis institucijomis raštu, tame tarpe Vilniaus miesto savivaldybe bei Vilniaus dailės akademija.

Gegužės 12 dienos PAKARTOTINIS KLAUSIMAS:

Jus neatsakėte į mūsų klausimą.

Mes klausėme: Iš kur ir kokiu būdu Nacionalinėje programoje atsirado Dailės akademija ir kodėl būtent jai rekomenduojama dalyvauti įgyvendinant programą? Ar tik dėl to, kad vienas iš dailės akademijos vadovų yra vienas iš VŠĮ VEKS tarybos narių ir priklauso tai pačiai partijai, kaip ir VEKS tarybos pirmininkas bei Kultūros ministras? Ir kodėl tada nerekomenduojama dalyvauti ir Švietimo ir mokslo ministerijai (analogiškai kaip ir Kultūros ministerijai)? Kokios dar kitos suinteresuotos institucijos, be Vilniaus miesto savivaldybės ir Vilniaus dailės akademijos, derino šį projektą raštu? Kaip galima būtų susipažinti su derinimo dokumentais? Gal visa tai yra internete, patogioje, visiems piliečiams lengvai prieinamoje elektroninėje formoje (jei taip, prašome pateikti nuorodą)?

5.

Dėl vyriausybės nutarimo 2008 m. vasario 6 d. Nr. 150 (kuris įsigaliojo nuo 2008-03-02) dalies II. APLINKOS ANALIZĖ.

5. Kultūros ministerija ir Vilniaus miesto savivaldybė 2006 m. rugsėjo 29 d. įsteigė viešąją įstaigą „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009", kurios tikslas – įgyvendinti programą „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009". Tačiau patvirtintos programos ir numatytų lėšų minėtajam Tarybos sprendimui ir prisiimtiems įsipareigojimams įgyvendinti nėra.

Balandžio 1 dienos KLAUSIMAS: Ar tai pripažinimas, kad iki 2008 vasario 6 dienos nutarimo nebuvo nei programos, nei lėšų jos įgyvendinimui? Kodėl šiame nutarime (aplinkos analizėje) nepaminėtos "Lietuvos tūkstantmečio paminėjimo" naudotos ir numatytos lėšos ir ar šios numatytos lėšos bus naudojamos toliau?

Kokiu teisiniu pagrindu ir kokiems tikslams buvo naudojamos valstybės biudžeto lėšos VEKS programai įgyvendinti, jei iki 2008 m. vasario 6 d. nutarimo nebuvo sudaryta nei VEKS programa, nei buvo skirta lėšų jos įgyvendinimui?

Balandžio 30 dienos ATSAKYMAS: 2007 metais Kultūros ministerija, remdamasi 2003 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 971 "Dėl Lietuvos Tūkstantmečio programos" 3 priede numatyta 2 priemone „Dalyvavimas Europos Sąjungos paramos kultūrai projektuose „Vilnius – Europos kultūros sostinė", vykdydama programą „Tarptautinių ryšių plėtra", numatė priemonę „Vykdyti projekto „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009" parengiamuosius darbus". 2007 metais šios priemonės bendra finansuotų projektų suma sudarė 4300 tūkst. litų, 2008 metais šiai priemonei numatyta 21000 tūkst. litų.

Kiekvienais metais programinės valstybės biudžeto lėšos pagal galimybę skiriamos tam asignavimų valdytojui, kuris yra atsakingas už programoje numatytos priemonės įgyvendinimą. Kultūros ministerija yra viena iš atsakingų Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009" priemonių vykdytojų. Lietuvos Tūkstantmečio programoje numatytos lėšos priemonėje „Dalyvavimui Europos Sąjungos paramos kultūrai projektuose „Vilnius – Europos kultūros sostinė" įskaičiuotos į bendrai šiai Nacionalinei programai „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009" įgyvendinti 2008 metais Kultūros ministerijai skirtas valstybės biudžeto lėšas.

Gegužės 12 dienos PAKARTOTINIS KLAUSIMAS:

Kaip čia išeina? Jūs susipainiojote skaičiuose? Juk atsakyme skelbiama netiesa: galiojančiame 2003 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 971 "Dėl Lietuvos Tūkstantmečio programos" 3 priede numatytoje 2 priemonėje 2008 metais numatyta – 5000 tūks. litų. (tai yra penki milijonai), o ne 21000 tūkst. litų (tai yra dvidešimt vienas milijonas), kaip jūs teigiate šiame savo atsakyme (pridedame 2003 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 971 "Dėl Lietuvos Tūkstantmečio programos", kad jus galėtumėte pasitikslinti). Ar tai netyčinė klaida ar sąmoninga skaičių manipuliacija, tikintis kad tai gali būti nepastebėta?

Kiek suprantame iš jūsų atsakymo, jūs teigiate, kad VEKS programos vykdytojai iš Lietuvos Tūkstantmečio programoje numatytų lėšų gauna pinigus be jokio konkurso, nes numatytos lėšos įskaičiuotos į bendrai šiai Nacionalinei programai „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009" įgyvendinti 2008 metais Kultūros ministerijai skirtas valstybės biudžeto lėšas? O visi kiti, norintys gauti finansavimą savo projektams iš Lietuvos Tūkstantmečio programoje numatytų lėšų, turi pateikti išsamius projektus ir dalyvauti konkurse? Kas patvirtino tokį VEKS programos išskirtinumą?

6.

Balandžio 1 dienos KLAUSIMAS: Kodėl LR Vyriausybės 2008 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 150 „DĖL NACIONALINĖS PROGRAMOS „VILNIUS – EUROPOS KULTŪROS SOSTINĖ 2009“ PATVIRTINIMO” nebuvo pripažintas netekęs galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "DĖL LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO PROGRAMOS PATVIRTINIMO 2003 m. liepos 18 d. Nr. 971, patvirtintos programos 3 priedo lentelės (NACIONALINIAI IR TARPTAUTINIAI KULTŪROS, MENO IR VISUOMENINIAI PROJEKTAI) 2 punktas, kuris skelbė: "Dalyvavimas Europos Sąjungos paramos kultūrai projektuose „Vilnius – Europos kultūros sostinė“, Vykdytojas: Kultūros ministerija, Vilniaus miesto savivaldybė?, Numatomas lėšų poreikis (tūkst. litų): 24000, pagal metus: 2004 metais – 600, 2005 metais – 1500, 2006 metais – 1000, 2007 metais – 4500, 2008 metais – 5000, 2009 metais – 11400?

Balandžio 30 dienos ATSAKYMAS: 2003 m. rengiant nutarimo projektą „Dėl Lietuvos Tūkstantmečio programos" nebuvo numatytos rinkodaros ir komunikacijos priemonės šiai Lietuvos tūkstantmečio programai įgyvendinti. Tuo tarpu 2007 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rūmų posėdžių salėje įvykusio Lietuvos vardo minėjimo tūkstantmečio valstybinės komisijos, patvirtintos Prezidento 1997 m. gegužės 8 d. dekretu Nr.1293 „Dėl Lietuvos vardo minėjimo tūkstantmečio valstybės komisijos sudarymo" pasitarimo metu buvo pasiūlyta numatyti bendrai vykdomą Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009" ir Lietuvos tūkstantmečio programos rinkodaros ir komunikacijos strategiją bei biudžetus. 2007 m. liepos 24 d. įvykusio komisijos Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009" įgyvendinimui koordinuoti, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 440 „Dėl komisijos Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009" įgyvendinimui koordinuoti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo", posėdžio metu buvo pritarta Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009" rinkodaros ir komunikacijos projektų koncentruotam biudžetui, apimančiam ir vykdančiam Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009" ir Lietuvos tūkstantmečio programos rinkodaros ir komunikacijos strategiją. Todėl nėra tikslinga naikinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 971 „ Dėl Lietuvos tūkstantmečio programos patvirtinimo" 3 priedo 2 punkto. Be to kiekvienais metais programinės valstybės biudžeto lėšos pagal galimybę skiriamos tam asignavimų valdytojui, kuris yra atsakingas už programoje numatytos priemonės įgyvendinimą. Kultūros ministerija, remdamasi 2003 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 971 "Dėl Lietuvos Tūkstantmečio programos" 3 priede numatyta 2 priemone „Dalyvavimas Europos Sąjungos paramos kultūrai projektuose „Vilnius – Europos kultūros sostinė", vykdydama programą „Tarptautinių ryšių plėtra", numatė priemonę „Vykdyti projekto „Vilnius Europos kultūros sostinė 2009" parengiamuosius darbus". Lietuvos Tūkstantmečio programoje numatytos lėšos priemonėje „Dalyvavimui Europos Sąjungos paramos kultūrai projektuose „Vilnius – Europos kultūros sostinė" kiekvienais metais įskaičiuojamos į Nacionalinei programai „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009" įgyvendinti Kultūros ministerijai skirtas valstybės biudžeto lėšas.

Gegužės 12 dienos PAKARTOTINIS KLAUSIMAS:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos kultūros ir ugdymo departamento kultūros ir meno skyrius (2008-04-25 Nr. A51-9933(2.2-KL3) į 2008-04-04 Nr. B-1088/33-319 dėl Ministro pirmininko 2008 m. balandžio 4 d. pavedimo NR. B -1088/33-319) teigia: "Buvo sudaryti Nacionalinės programos "Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009" kultūros, meno ir visuomeninių bei rinkodaros ir komunikacijos projektų sąrašai bei parengti preliminarūs šių projektų biudžetai…" Dar Vilniaus miesto savivaldybė tame pačiame (2008-04-25 Nr. A51-9933(2.2-KL3) į 2008-04-04 Nr. B-1088/33-319 dėl Ministro pirmininko 2008 m. balandžio 4 d. pavedimo NR. B -1088/33-319) rašte teigia, kad: "Viešajai įstaigai "Vilnius – Europos kultūros sostinė – 2009" lėšos skiriamos iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto Tarybos sprendimu, išanalizavus pateiktas sąmatas, nuo įstaigos įkūrimo." Iš jūsų atsakymo suprantame, kadVEKS programai rinkodaros ir komunikacijos priemonių lėšos buvo skiriamos dar kažkuriam VEKS programos vykdytojui. Norime paklausti, kuriam? Ar VŠĮ "Vilnius – Europos kultūros sostinė -2009", o gal ir VŠĮ "Vilniaus festivaliai" buvo finansuojami dar ir iš šio numatyto bendrai vykdomo Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009" ir Lietuvos tūkstantmečio programos rinkodaros ir komunikacijos strategijų bei biudžetų? Kokiu tikslu taipviskads supainiota, kai viena programa finansuoja kitą programą ir dar Vilniaus miesto savivaldybė savo ruožtu? Ar gaunančios lėšas VEKS programos vykdytojos nesusipainioja ir sąžiningai gražiną lėšų perteklių?

Kas konkrečiai nusprendė, kad nėra tikslinga naikinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 971 „ Dėl Lietuvos tūkstantmečio programos patvirtinimo" 3 priedo 2 punkto?

Ar tikrai nesusipainiosite, kai skirsite lėšas 2008 metams remdamiesi 2003 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 971 "Dėl Lietuvos Tūkstantmečio programos" 3 priede numatytų 2 priemone „Dalyvavimas Europos Sąjungos paramos kultūrai projektuose „Vilnius – Europos kultūros sostinė", vykdydami programą „Tarptautinių ryšių plėtra", numatydami priemonę „Vykdyti projekto „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009" parengiamuosius darbus" 5 milijonus litų, 2009 metais – 11 milijonų 400 tūkstančių ir skirsite lėšas iš LR Vyriausybės 2008 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 150 „DĖL NACIONALINĖS PROGRAMOS „VILNIUS – EUROPOS KULTŪROS SOSTINĖ 2009“ PATVIRTINIMO” patvirtintų numatytų lėšų?

Jūs juk jau dabar, penkto klausimo atsakyme minėdami pinigines sumas, visiškai susipainiojote savo skelbiamuose milijonuose…

Atsakydami į šį klausimą užsiminėte apie Lietuvos Respublikos Prezidento rūmų posėdžių salę, nors apie tai ir neklausėme, nes nemanėme kad tai svarbu. Bet jei tai svarbu, gal galėtumėte patikslinti kelintame aukšte yra Lietuvos Respublikos Prezidento rūmų posėdžių salė, kur 2007 m. birželio 6 d. įvyko Lietuvos vardo minėjimo tūkstantmečio valstybinės komisijos, patvirtintos Prezidento 1997 m. gegužės 8 d. dekretu Nr.1293 „Dėl Lietuvos vardo minėjimo tūkstantmečio valstybės komisijos sudarymo" pasitarimas ir ar dalyvavo Prezidentas?

7.

Balandžio 1 dienos KLAUSIMAS: Kokios priežastys lėmė, kad taip ilgai buvo atidėliojamas vyriausybės 2006 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 440 įgyvendinimas dėl VEKS programos parengimo (programa turėjo būti parengta ir pateikta vyriausybei pagal vyriausybės nutarimą 2006 m. gegužės 9 d. Nr. 440 iki 2006 metų rugpjūčio 1 dienos, pagal vyriausybės nutarimą 2006 m. rugpjūčio 4 d. Nr. 786 iki 2006 metų gruodžio 1 dienos, pagal vyriausybės nutarimą 2007 m. kovo 28 d. Nr. 335 iki 2007 rugsėjo 15 dienos)?

Balandžio 30 dienos ATSAKYMAS: Viešosios įstaigos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009", kurių steigėjai yra Kultūros ministerija ir Vilniaus miesto savivaldybė, vienas iš pagrindinių tikslų, numatytų šios įstaigos įstatų 9.1 punkte – parengti programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009" projektą, kuris buvo ir yra vienas iš pagrindinių sudedamųjų Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009" projekto dalių. Uždelsus įsteigti šią viešąją įstaigą (įsteigta 2006 m. rugsėjo 28 d.) ir pastarajai vėluojant suformuoti stabilią valdymo struktūrą beipilnavertiškai pradėti funkcionuoti ir įgyvendinti užsibrėžtus veiklos planus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 440 „Dėl komisijos Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009" įgyvendinimui koordinuoti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" 4 punkte numatytas terminas iki 2006 m. gruodžio I d. tapo akivaizdžiai per trumpas. Taip pat buvo įvertintas ir derinimo su suinteresuotomis institucijomis laikas. Todėl Kultūros ministerija pasiūlė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 440 „Dėl komisijos Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009" įgyvendinimui koordinuoti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" 4 punkte numatytą terminą pratęsti iki 2007 m. rugsėjo 15 d.

Gegužės 12 dienos PAKARTOTINIS KLAUSIMAS:

Kas atsakingas už delsimą įsteigti VEKS viešąją įstaigą (įsteigta 2006 m. rugsėjo 28 d.) ir pastarajai vėluojant suformuoti stabilią valdymo struktūrą bei pilnavertiškai pradėti funkcionuoti ir įgyvendinti užsibrėžtus veiklos planus? Juk už blogai atliktą darbą buvo mokami didžiuliai pinigai (vien per tris 2006 metų mėnesius VŠĮ VEKS išlaidos biurui su keliais darbuotojais siekė net 257 tūkst. litų). Ar galite įvardinti konkrečias pavardes visų darbuotojų, kurie labai blogai atliko savo pareigas ir kokios jiems buvo paskirtos nuobaudos už blogai atliktą darbą? Gal visa tai yra internete patogioje, visiems piliečiams lengvai prieinamoje elektroninėje formoje (jei taip, prašome pateikti nuorodą)?

Kokius darbus atliko ir kokius sprendimus priėmė visą šį ilgą laikotarpį Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 440 „Dėl komisijos Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009" įgyvendinimui koordinuoti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" sudaryta kompetentinga komisija, kuri veikė beveik dvejus metus (nuo 2006 metų gegužės 9 dienos iki 2008 metų kovo 2 dienos)?

8.

Vyriausybės 2008 m. vasario 6 dienos nutarimu nr.119, VEKS programos įgyvendinimo stebėseną atliks Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudaryta Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009" ir Lietuvos tūkstantmečio programosstebėsenos komisija.

Balandžio 1 dienos KLAUSIMAS: Kokiais kriterijais vadovaujantis stebėsenos komisija vykdys stebėseną? Kokios stebėsenos komisijos galios, kuri savo darbą pradėjo nuo 2008 kovo 2 dienos?

Balandžio 30 dienos ATSAKYMAS: Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009" ir Lietuvos tūkstantmečio programos stebėsenos komisija sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 22 straipsnio 15 punktu ir 27 straipsniu. Vyriausybės komisijų darbo organizavimo tvarką nustato Vyriausybės darbo reglamentas.

Gegužės 12 dienos PAKARTOTINIS KLAUSIMAS:

Jei pastebėjote, mes visai neklausėme kuo vadovaujantis sudaryta stebėsenos komisija. Mes klausėme, kuo vadovaujantis stebėsenos komisija vykdys stebėseną. O Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 22 straipsnyje 15 punkte ir 27 straipsnyje, bei Vyriausybės komisijų darbo organizavimo tvarkos nustatytame Vyriausybės darbo reglamente nepavyko aptikti jokios užuominos apiestebėsenos komisijos vykdomos stebėsenos kriterijus ir stebėsenos komisijos galias.

Todėl dar kartą pakartojame klausimą:

Kokiais kriterijais vadovaujantis stebėsenos komisija vykdys stebėseną?

Kokios stebėsenos komisijos, kuri savo darbą pradėjo nuo 2008 kovo 2 dienos, galios?

Ar ši Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009" ir Lietuvos tūkstantmečio programos stebėsenos komisija nėra fiktyvi, nes tarp jos narių yra tokių, kurie stebi patys save (lygiai taip pat kaip atrodo filktyvi ir ta komisija, kuri buvo sukurta 2006 gegužės 9 d. vyriausybes nutarimu Nr.440 ir visiškai neatliko jai pavesto darbo)?

Kiek kartų nuo 2008 metų kovo 2 dienos stebėsenos komisija buvo susirinkusi?

Kur galima susipažinti su komisijos darbo protokolais? Gal visa tai yra internete, patogioje, visiems piliečiams lengvai prieinamoje elektroninėje formoje (jei taip, prašome pateikti nuorodą)?

9.

Balandžio 1 dienos KLAUSIMAS: Kodėl imtasi tokio ydingo principo, teisininkų manymu, primenančio Sovietų sąjungos metodus, kai "iš viršaus nuleidžiami sprendimai organizuoti šventes apačioms" (kai nuoLR Vyriausybės 2006 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 440 „Dėl komisijos programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ įgyvendinimui koordinuoti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 53-1940) sudarytos komisijos, vėliau Kultūros ministerijos iki VšĮ „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“, atsakingos už programos suformavimą, taip pat dalyvaujančios įgyvendinant kultūros, meno ir visuomeninius projektus, vykdančios rinkodaros bei komunikacijos veiksmus Lietuvoje ir užsienyje…)?

ATSAKYMAS: Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009" kultūros, meno ir visuomeninių bei rinkodaros ir komunikacijos projektų pagrindą sudaro nepriklausomų ekspertų darbo grupės, nagrinėjusios ir vertinusios menininkų, kūrybinių institucijų ir piliečių projektų, dalyvavusių skelbtoje akcijoje „Idėjų bankas", kurios tikslas buvo nustatyti lūkesčius, susijusius su programa „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009", siūlymai.visuomenės

Gegužės 12 dienos PAKARTOTINIS KLAUSIMAS:

Jus vėl atsakėte į kažkokį kitą klausimą, mes klausėme ne to.

Kur ir kaip galima būtų susipažinti su menininkų ir piliečių projektais ir jūsų minimos nepriklausomų ekspertų komisijos išvadomis (gal visa tai yra internete, patogioje, visiems piliečiams lengvai prieinamoje elektroninėje formoje (jei taip, prašome pateikti nuorodą).

Mes klausėme: Kodėl imtasi tokio ydingo principo, teisininkų manymu, primenančio Sovietų sąjungos metodus, kai "iš viršaus nuleidžiami sprendimai organizuoti šventes apačioms"(juk ne menininkų, kūrybinių institucijų ir piliečių, buvo sugalvota akcija "Idėjų bankas")?

10.

2006 m. spalio 17 d. Nr. 1020 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-2008 metų programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo" be kita ko nustatyta:

"Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131)6 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria: <…> 2. Įpareigoti: 2.1. ministerijas ir Vyriausybės įstaigas užtikrinti, kad: 2.1.1. į darbo grupes, komisijas ir komitetus, kurie sudaromi įstatymų ir kitų teisės aktų projektams rengti, lėšų, skirtų verslo plėtrai skatinti, naudojimo priežiūrai vykdyti, kitiems aktualiems ūkio ir verslo klausimams nagrinėti ir spręsti, būtų įtraukiami ir atitinkamų asociacijų atstovai".

Balandžio 1 dienos KLAUSIMAS: Ar rengiant Nacionalinę programą „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009" buvo įtrauktos atitinkamų kultūros ir meno – muzikos, teatro, šokio, kino, architektūros ir t.t. – asociacijų atstovai. Jei ne – kodėl?

Balandžio 30 dienos ATSAKYMAS: Rengiant Nacionalinę programa „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009" buvo vadovaujamasi Strateginio planavimo metodika, patvirtinta 2002 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 827 „Dėl strateginio planavimo metodikos patvirtinimo.

Gegužės 12 dienos PAKARTOTINIS KLAUSIMAS:

Ar visada buvo vadovaujamasi strateginio planavimo metodika, patvirtinta 2002 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 827 „Dėl strateginio planavimo metodikos patvirtinimo"? Ar jūs, šitaip atsakydami į klausimą, šiame 46 (keturiasdešimt šešių) puslapių dokumente konkrečiai turėjote omenyje "Principinį strateginio planavimo sistemos modelį (žiūrėti "Strateginio planavimo metodikos 1 priedą") (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 16 d. nutarimo Nr. 902 redakcija) (lentelę pridedame iš karto po šiuo klausimu)? Jei taip, tai tada jūs vėl visiškai neatsakėte į mūsų klausimą, todėl jį pakartojame. Mes tik klausėme:

Ar rengiant Nacionalinę programą „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009" buvo įtrauktos atitinkamų kultūros ir meno – muzikos, teatro, šokio, kino, architektūros ir t.t. – asociacijų atstovai. Taip ar ne? Jei ne – kodėl? Jei taip, kokios tų atstovų pavardės?

 

P.S. Atsakymus prašytume atsiųsti ne tik popierinėje (kaip į balandžio 1 d. ekspertai.eu klausimus Vyriausybei), bet ir visiems patogioje elektroninėje formoje Word formate. Popierinėje formoje atsakymus siųsti adresu: Islandijos g. 4, LT-01117 Vilnius, London International School of Languages, Lietuva. Elektroninėje formoje prašome siųsti adresu ekspertam@gmail.com.

 

Komentarai

 

 

 
 1. It is actually a great and useful piece of info. I am satisfied that you shared this helpful information with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. A quite exciting go by way of, I could not agree completely, but you do make some genuinely legitimate factors.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. I do love the way you have framed this specific difficulty and it does indeed offer me personally a lot of fodder for thought. Nevertheless, through just what I have personally seen, I simply trust as the actual opinions pile on that people stay on point and don’t embark on a soap box of some other news of the day. Anyway, thank you for this outstanding point and whilst I can not necessarily agree with this in totality, I regard the standpoint.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Tai įspūdingas , kad jūs gaunate idėjų iš šioje dalyje , taip pat nuo mūsų diskusijų šioje vietoje .

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. Congratulations on a very good article and comments on the subject. We wish you success.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. Spot on with this write-up, I really assume this website wants way more consideration. I’ll most likely be once more to read way more, thanks for that info.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. Hello! I was surfing arround on Yahoo and came across your blog. Cool website! I also have a blog . Please feel free to leave a comment there.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. Good evening! I was surfing arround on Google and found your website. Some good stuff in here! I also have a website. Maybe you will visit my website too.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. Whats up clever points.. now why didn’t i think of those? Off topic slightly, is that this page sample merely from an atypical set up or else do you use a customized template. I take advantage of a webpage i’m looking for to enhance and effectively the visuals is probably going one of the key issues to finish on my list.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. Very well written information. It will be helpful to anybody who utilizes it, as well as yours truly :). Keep up the good work – for sure i will check out more posts.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. Hello there, Are you going to be publishing a follow up piece? My husband and me have squandered some time browsing over your web page and surprisingly enough you touched on some thing we had been discussing only the other week with our accountant. We frequently notice ourselves quarrelling over the smallest of problems, isn’t it childish?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. I like the valuable information you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here regularly. I am quite certain I’ll learn a lot of new stuff right here! Good luck for the next!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. I’m not sure where you’re getting your info, but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for fantastic information I was looking for this information for my mission.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. Have you ever thought about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and all. Nevertheless imagine if you added some great graphics or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and videos, this site could undeniably be one of the most beneficial in its niche. Very good blog!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 15. I together with my pals were found to be digesting the excellent recommendations from the website and unexpectedly got an awful suspicion I had not thanked the web site owner for them. These young men became for that reason stimulated to read through them and already have honestly been taking pleasure in those things. Appreciate your really being so considerate and also for deciding upon this sort of beneficial topics most people are really wanting to be informed on. My honest apologies for not expressing appreciation to sooner.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 16. Good post. I study one thing tougher on different blogs everyday. It is going to at all times be stimulating to learn content from different writers and observe a bit one thing from their store. I’d choose to make use of some with the content on my blog whether or not you don’t mind. Natually I’ll offer you a hyperlink on your net blog. Thanks for sharing.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 17. I am usually to blogging and i really recognize your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new information.

  Thumb up 0 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 5
Naujuoju MRU Tarybos pirmininku išrinktas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas 4
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (1)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (1)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
Atsargiai – praktika Vilniaus universitete gali baigtis mirtimi! [Prokuratūrai VU „mantija“ svarbiau nei jaunos merginos žūties aplinkybių ištyrimas?] (9)
Giedrė Gorienė Turbūt nei vieni tėvai, išleisdami savo atžalą studijuoti...
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (3)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (3)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
STT vadovui – nemalonūs Seimo narių klausimai: nuo ryšių su kadriniu KGB darbuotoju iki į azartinius lošimus įnikusio STT agento (1)
    Šiandien, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 209 straipsnio 1 dalimi, Specialiųjų...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (6)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...