Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Balandis 13 Antradienis
 

Stambulo konvencija – tai Lietuvos Respublikos scenarijus

2021-04-06 10:11 | Naujienos | Komentarų (1)

Teisininkas Erikas Pavlovičius

Kaip žinia, valdantieji Seime nori ratifikuoti visuomenėje įtampą dėl „socialinės lyties“ įvedimo keliančią ir aistras kurstančią Stambulo konvenciją. Tauta raminama, esą čia nieko tokio, neva tai labai puikus ir Lietuvai naudingas dokumentas – dėl smurto prieš moteris. Tačiau ar iš tiesų viskas taip, kaip mums pristato valdžia? Ką nuo visuomenės apie Stambulo konvenciją slepia ją ratifikuoti Seime norintys valdantieji? Apie tai „Karštas komentaras“ kalbasi su šią konvenciją gerai išstudijavusiu teisininku Eriku Pavlovičiumi.

-Pradėsiu nuo pradžių: kas tai yra Stambulo konvencija?

-Teisinę terminologiją naudojant, tarptautinė sutartis, o jeigu paprasta žmogiška kalba – tai yra mums pateiktas produktas, kurį mes sutinkame ratifikuoti, o tai reiškia – priimti. Pati konvencija nėra įstatymas, o sutartis tarp šalių, kur šalis įsipareigoja keisti savo įstatymus, jeigu jie neatitinka konvencijos teksto. Ir keisti ne tik juos, bet ir tvarką. Ir tai būtų susiję su kultūra, tradicijomis, istorija, nusistovėjusiomis vertybėmis.

Taip, žiūrint į šitą konvenciją iš šalies, mes matome, jog tai pateikta kaip gražus produktas – daug gražių paveiksliukų, ir pavadinimas žmogui, kaip ne teisininkui, lyg ir geras – kovojama prieš smurtą. Ar bent vienas pasakytų, jog jis norėtų, kad Lietuvoje būtų įteisintas smurtas prieš moterį? Ne. Ar kas norėtų, kad būtų įteisintas smurtas prieš šeimą? Irgi ne. Ar kas nors norėtų, kad būtų įteisintas smurtas prieš vaiką? Irgi ne!

-Tai kur tuomet čia šuo pakastas? Juk mūsų įstatymai ir be tos konvencijos už smurtą baudžia?

-Dar prieš pradedant skaityti konvenciją, ir man kilo klausimai, kadangi mūsų Baudžiamojo kodekso straipsniai yra pakankamai aiškiai pasisakę dėl smurto. Ir ne vien prieš moteris, apskritai – kas yra smurtas. Ir tai yra baudžiama.

Dar daugiau, sovietmečiu BK 118 str. taip numatė išžaginimą: kad tiktai vyras galėjo išžaginti moterį, o moteris vyro išžaginti negalėjo (tokio straipsnio nebuvo – buvo kūno sužalojimas). Dabar Lietuva turi straipsnį, kur visi lygūs – tas straipsnis taikomas tiek moterims, tiek vyrams. Dar daugiau, turime straipsnį ir dėl vienalyčių – dabar išžaginimas numato bausmę ir vienalyčių atveju.

Taigi, mes visus šituos straipsnius turime, todėl, be abejonės, kyla klausimas: kam dabar, priėmus šią konvenciją, reikėtų dubliuoti? Ir štai ką mes, atsivertę konvenciją, matome…

Pradėkime nuo pavadinimo: „Ši konvencija yra dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo“.

Kitaip tariant, 2011 m. gegužės 11 d. konvencijos raktinis pavadinimas – smurtas prieš moteris, smurto šeimoje prevencija ir kova su juo. Ir apskritai visas tas dokumentas nukreiptas prieš vieną individą, asmenį, kuris tą smurtą atlieka (nes nėra parašyta smurtas šeimoje – pasakyta, kad smurtas prieš moteris ir šeimoje esantį smurtą).

Taigi, greičiausiai šioje konvencijoje turima omenyje šeima yra keli asmenys: moteris, vaikas ir galimai, kaip sakoma konvencijos 4 straipsnyje, „gender identity“ – tokia sąvoka, kuri nurodyta kaip „lyties tapatybė“. Tai reiškia, kad aš esu vyras, bet aš tikiu, kad esu moteris, vadinasi, aš esu moteris.

Dabar pažvelkime, kas rašoma konvencijos preambulėje: „Pagrindinės teisės, lygybė ir nediskriminavimas. Šiuo atveju užtikrinama, kad šios konvencijos nuostatas, ypač priemones aukų teisėms apsaugoti, šalys įgyvendintų be diskriminacijos dėl bet kokių priežasčių, pvz., biologinės ar socialinės lyties, rasės, odos spalvos, kalbos, religinių, politinių ar kitų pažiūrų, tautinės ar socialinės kilmės priklausymo nacionalinei mažumai ir t.t.“

Čia praktiškai pacituotas Žmogaus teisių konvencijos straipsnis, kad visi prieš įstatymą lygūs ir jų negalima kažkaip diskriminuoti, tik papildomai įtrauktos sąvokos, kurios per jėgą į mūsų visuomenę skverbiasi, t.y. lyties tapatybė. Teisine prasme tai labiau sureikšminamas vienalyčių asmenų terminas, ko anksčiau nebūdavo – anksčiau būdavo skirstoma „vyras“, „moteris“.

Tačiau pažiūrėkime, kas preambulėje rašoma toliau: kad mes (mūsų šalis) pripažįstam, kad (čia cituoju konvenciją) „smurtas prieš moteris yra istoriškai susiklosčiusių nelygių vyrų ir moterų galios santykių išraiška, kuri lėmė vyrų dominavimą moterų atžvilgiu bei moterų diskriminavimą ir užkirto kelią visavertei moterų pažangai“.

Ką tai reiškia? Kadangi ši Europos Tarybos konvencija yra dėl smurto prieš moteris ir šeimoje, tai reiškia, kad potencialus smurtautojas yra vyras. Ir jeigu tas vyras nėra smurtautojas – nesmurtavęs prieš moterį, tai jis, pasak kriminologijos profesoriaus Hiršy pasakymų, yra potencialus nusikaltėlis, nusikalstamą sąmonę turintis asmuo, kuris, jeigu dar nesmurtavo prieš moterį, tai jis arba nebuvo pagautas, arba jisai yra abstinencijoje, t. y., jis dar padarys šitą nusikaltimą. Kitaip šitos sąvokos nesuprantu.

Čia norėčiau atkreipti dėmesį, kad Lietuvoje Seimo pirmininkė yra moteris, Vyriausybės vadovė – moteris, Laisvės partijos pirmininkė – moteris, Europos parlamente, ko gero, moterų yra daugiau negu vyrų. Taip pat aš iš savo profesijos galiu pasakyti, ir tikrai pagarbiai, nes moterys galbūt gali mano profesijoje įžvelgti tam tikras detales, – kad teisėjų turbūt 80 proc. yra moterys. Tyrėjų, policijos pareigūnų, galbūt tolygiai, bet irgi gal daugiau moterys. Tad netgi priešingai – kur šioje dalyje yra vyrai?

Bet ir tai dar ne viskas, skaitome preambulę toliau: „Su rimtu susirūpinimu pripažindamos, kad moterys ir mergaitės dažnai susiduria su sunkių formų smurtu, pvz., smurtu šeimoje, seksualiniu priekabiavimu, išžaginimu, priverstine santuoka, nusikaltimais ir prisidengus vadinamąja garbe lyties organų žalojimu <…> visa tai yra rimtas moterų ir mergaičių žmogaus teisių pažeidimas ir svarbi kliūtis, užtikrinant moterų ir vyrų lygybę“.

Tikrai taip? Ar tikrai pas mus vyrai žaloja moterų organus? Ar tikrai vyrai Lietuvoje verčia tuoktis?

Aš suprantu, ką turi omenyje šios konvencijos autorius – Azijos šalyse yra vadinami „killing of honor“ – garbės nužudymai, „engaged mariage“ – priverstinė santuoka, tačiau kodėl visa tai turėtų būti pritaikoma tos šalies gyventojams?

Dar daugiau, toliau sakoma, kad mūsų šalis pripažįsta, kad „ginkluotų konfliktų metu nuolat pažeidžiamos žmogaus teisės ir nuo to nukenčia civiliai gyventojai, ypač moterys, nes plačiai ir sistemingai vykdomi žaginimai ir seksualinis smurtas“ ir kad „tiek konfliktų metu, tiek jiems pasibaigus gali susidaryti sąlygos didesniam smurtui dėl lyties“.

Susidaro įspūdis, kad Lietuvoje vyrai bėgioja su „kalašnikovais“, vaikosi moteris ir jas žagina!

Žinote, skaitant bet kokį įstatymą, pvz., kodeksą, man, kaip teisininkui, jis nekelia jokių emocijų, t.y., skaitai kaip instrukciją – ką reikia daryti ir kaip reikia daryti. Tačiau skaitant konvenciją, man emocija sukyla: kad tai rašė autorius ar autorių grupė, kurie kažkokiu tai būdu tiesiog nekenčia vyrų. Vyrų, kurie ir galvoja, kad jie yra vyrai.

Manau, jog ši konvencija yra tam tikros feminizmo pakraipos žmonių grupės produktas, kaip kažkokiu tai būdu įsitvirtinti (nes čia tiesiai neparašyta) vienalyčių asmenų grupėms mūsų visuomenėje.

Smurtas prieš moteris – tik ledkalnio viršūnė

-Taigi, susidaro įspūdis, jog tas „smurtas prieš moteris“ konvencijoje – tik ledkalnio viršūnė. Kas slypi „po vandeniu“?

-Konvencijos 3 straipsnis nusako, kaip įsivaizduojamas smurtas šeimoje: „Visi fizinio, seksualinio, psichologinio ar ekonominio smurto veiksmai“.

Ką reiškia „ekonominio smurto veiksmai“? Grįžo vyras, nedavė atlyginimo? Tapo bedarbis – tapo smurtautojas? Kitaip ir nesupratau. Gal omenyje turėjo ką kitą, bet man šita konvencija neuždraudžia galvoti, kad jeigu aš esu save pavadinęs moterimi, pasakyti, kad, žiūrėkit, jis niekur nedirba, sėdi namuose – jisai smurtauja. Iš čia priteistinos sumos ir t.t.

Taip pat šita konvencija pasisako, kad reikia išplėsti senaties ribas: iki kol mergina ar moteris suprastų (kad ją išžagino) ir dingtų jai išgąstis. Tai reiškia, kad aš bijojau pasakyti, būdama šešiolikos, bet trisdešimties aš jau sugalvojau, kad visgi mane išžagino. Čia iš serijos „Me too“ – pasėdėjo, pagalvojo: „žinai, mane išžagino…“

Aišku, teisininkui iš karto kyla įrodymų klausimas, nes vien parašyti pareiškimą neužtenka. Šiuo atveju aš pasidomėjau, kaip tai įrodinėjama Amerikoje (manau, kad vėjai atpūtė iš ten). Taigi, įrodinėjimas atrodytų taip: kad atsirastų 3-4 moterys, kurios pasakytų, jog „prieš 30 metų jis permiegojo su manimi“, tai yra, „prismurtavo“ („taip prismurtavo, kad dabar tik pajutau“). Taip pat būtų reikalinga psichologo išvada, kad „moterims visgi prireikė 30 metų, jog suprastų, kad prieš jas smurtavo“. Ir to užtenka. Vyras papuola į ilgą bylinėjimąsi ir, jeigu žiūrėtume pagal šią konvenciją, tai greičiausiai susilauktų ir teistumo. Ir gali būti, kad realaus laisvės atėmimo, kadangi šita konvencija įpareigoja griežtinti įstatymo normas.

Dar viena labai svarbi aplinkybė šitoje konvencijoje: įsivaizduokit, įvyko šeimoje konfliktas. Susipyko. Ir susipyko taip, kad vyras moteriai rusiškai pasakė: „Eik tu na…“ Arba iš „f“ raidės angliškai. Šitas pasakymas yra pats iš savęs vertinys, gaunasi, kad kalbama apie lytinį organą. Ir ne bet kokį, o vyrišką. Tai automatiškai papuola pagal šią konvenciją. Ir nukreipimas būtų „užsičiaupk“ – irgi psichologinis smurtas. Moteris supykusi ėmė ir parašė pareiškimą. Tai, štai, ši konvencija sako, kad susitaikymas negalimas. Tai reiškia, kad jeigu moteris persigalvojo, sako, ai, nereikia, tai mums, valstybei, būtų padarytos tokios nuostatos, kad ne – viskas, papuolei.

O visą šitą konvenciją, kaip ji įgyvendinama, turėtų prižiūrėti CRAVIO – organizacija, paskirta iš Europos. Pagal šią konvenciją ji pas mus įgyja Vyriausybės lygio imunitetą. Ji atvažiuotų ir žiūrėtų, kaip vyksta šitos konvencijos įgyvendinimas. Šito asmens negalima sustabdyti, areštuoti, tikrinti jo bagažą. Ir apskritai, jis neliečiamas.

Šiuo atveju būtų atvežamos tam tikros anketos, kur būtų aiškinamasi per kaimynus, per moteris, per vyrus, sutuoktinius, ne sutuoktinius: smurtavo, nesmurtavo, kas smurtavo, kaip smurtavo…

Pranašiškas „Pink Floyd“ vaizdo klipas („The Wall“)

Pradžioje minėjote, kad konvencija susijusi ir su kultūra, tradicijomis, istorija, nusistovėjusiomis vertybėmis. Kaip?

-Štai ką sako konvencijos 12 straipsnis „Bendrieji įsipareigojimai“: „Šalys imasi būtinų priemonių, kuriomis būtų skatinami socialinių ir kultūrinių moterų ir vyrų elgsenos modelių pokyčiai <…> siekdamos panaikinti prietarus, papročius, tradicijas ir visą kitą praktiką, grindžiamą žemesnės moters padėties idėja arba stereotipiniais moterų ir vyrų vaidmenimis“.

Ką tai reiškia? Pvz., daina „Paduok, sesutę, kardą“. Tai reiškia, aš, vyras, sėdintis ant žirgo, o moters padėtis jau yra žemesnė – ji man turi paduoti kardą. Šita daina praktiškai turėtų būti uždrausta.

Arba jeigu aš bažnyčioje žegnojuosi: „Vardan Dievo, Tėvo…“, tai Dievas yra vyriškos giminės, netinka, ir antra yra Tėvas – o tėvas yra kas? Vyras. O vyras yra smurtautojas; smurtautojas jau nelygu prieš moterį, ir šitas žegnojimasis turėtų būti uždraustas.

Aš nesakau, kad taip ir bus, bet mechanizmai yra. Man ne tik, kad draudžia, mane skatina – tai pokyčiai, siekiant panaikinti papročius, tradicijas ir visą kitą praktiką.

-O kokie pokyčiai būtų švietimo srityje?

-Konvencijos 14 straipsnis pasisako apie švietimą: šalys tinkamais atvejais imasi būtinų priemonių, kad į oficialią visų švietimo mokymo lygių programą būtų įtraukta pagal kintančius besimokančių gebėjimus pritaikyta mokymo medžiaga, pvz., tokiomis temomis: „Moterų ir vyrų lygybės“, čia labai svarbu – „Nestereotipinių lyčių vaidmenų tarpusavio pagarbos“, „Nesmurtinio konfliktų sprendimo tarpasmeniniuose santykiuose“, „Smurto prieš moteris dėl lyties“ ir „Neliečiamybė“.

Ką tai sako? Vaikas iš karto darželyje arba mokykloje turi būti mokinamas, kad vyras yra blogis, kadangi jeigu vyras yra gėris, ta konvencija netenka prasmės; taigi vyras yra blogis – vyras yra tas asmuo, kuris smurtauja prieš moteris. Jau iš karto tas berniukas to yra mokomas. Jeigu tas berniukas yra bandos principą turintis asmuo, viskas gerai, jis prisitaikys. Bet ką daryti su lyderiu?

Britanijoje, pvz., nors ji tos konvencijos nepasirašiusi, lyderiui siūlomi slopinamieji vaistai. Aš tai sakau atsakingai, kadangi jie buvo siūlomi mano vaikams. Jie buvo aktyvūs, lyderystės tipo ir jiems siūlė vaistus. Tačiau gydytojai pasakė: „Gal leiskit į futbolą, mes nesakysim vaikų teisių tarnybom, kad mes jums tų vaistų neprirašėm…“

Taigi, jeigu berniukai aktyvūs, rodo aiškią lyderystę – jiems siūlo slopinamuosius vaistus. Nes berniukai yra blogis – juos reikia sutapatinti, sulyginti, kaip „Pink Floyd“ dainos vaizdo klipe plaktukais padaryti visus vienodus – vienodo svorio, ūgio, be lyčių…

Kai kalbama apie nestereotipinių lyčių vaidmenis, tai reiškia, kad mokykloje turėtų būti atliekamas lytinis švietimas, aiškinamos teorijos ir tendencijos, rodomos knygutės ir šviečiama dėl tapačios lyties žmonių atveju. Tai reiškia, kad jeigu berniukas sako, kad jis mergaitė, tai jis bus mergaitė. Ir jam bus aiškinama, kas princas – princas, princesė – princesė. Iš čia ir kalba apie masturbacijos ir kitus seksualinius elementus.

Ir štai čia aš, neįžeidžiant savo politikų ir neįžeidžiant nė vieno asmens, norėčiau pasakyti, kad aš esu ne teoretikas, o praktikas. Todėl jeigu Seimo nariai nori ratifikuoti šitą konvenciją (nes šitas 14 straipsnis palies mano vaikus, tokiu atveju, čia jokios paslapties nėra), turėtų parodyti tai praktiškai: tegul susirenka LRT kokioje televizijoje, Tapinas jiems padėtų, susėda ratuku ir viešai – kadangi tai yra nieko slapto – parodo, kaip reikia masturbuotis. Ir tėvai nuspręs, geras čia pavyzdys ar blogas. Ir praktiškai tada patys žinotų, verta tą konvenciją visgi ratifikuoti ir diegti mūsų vaikams, ar neverta.

Ir nieko žeminančio čia, gerbiamieji politikai, aš nematau, kadangi tą mokintų mano vaikus. Ir tai nėra paslaptis ar žeminanti retorika.

Konvencija – terpė piktnaudžiavimui

-Kas dar krito į akis išstudijavus šią konvenciją?

-Konvencijos 20 straipsnyje „Bendros paramos paslaugos“ pasakyta, kad jeigu buvo smurtauta prieš moterį, tai jos turėtų gauti visą finansinę paramą, aprūpinimą būstu ir pan.

Nepriėmus šitos konvencijos šituo įstatymu vadovaujasi Britanijos įstatyminė praktika. Šis įstatymas yra iškrypęs pilnąja to žodžio prasme tuo, kad prasideda – ir prasidėtų – piktnaudžiavimas teise.

Visų pirma, tai yra šeimos kulto gadinimas. Tai yra šeimos, kaip instituto, visiškas sunaikinimas. Nes ką tai reiškia? Man nenaudinga turėti šeimą, kadangi aš negaliu nusipirkti buto. Bet jeigu aš pastosiu ir išsiskirsiu, arba būsiu vieniša mama, arba pasakysiu, kad prieš mane smurtauja (vaiko) tėvas, arba mes susitarsim su tėvu, kad jis prieš mane smurtauja – na, gaus teistumą, kelis šimtus žalos atlyginimo, bet aš gausiu būstą iš valstybės nemokamai, kam tuomet reikalinga šeima?

Dar vienas įdomus dalykas šioje konvencijoje – ji mus įpareigoja keisti Migracijos įstatymą. O tai reiškia, kad jeigu moteris arba vyras, kuris sako, kad jisai yra moteris, atvažiuoja prie sienos ir pasako, kad ją primušė vyras, arba vyras prieš ją panaudojo smurtą (vyras santuokoje arba vyras, su kuriuo kartu gyvena), tam asmeniui turi būti suteikiamos teisės gyventi Lietuvos Respublikoje be teisės kažkada jį išvaryti iš šitos šalies. Kitaip tariant, tas asmuo automatiškai įgauna gyventojo statusą su teise tapti šios šalies piliečiu.

Aš labai už, jeigu moteris nuo smurto atšliaužė prie Lietuvos Respublikos sienos (tik nežinau, iš kurios pusės tai turėtų būti) ir pasakė, kad „mane primušė vyras“, ir jai suteikia tokią teisę – tai viskas čia gerai, bet mes kalbame apie piktnaudžiavimą teise.

Aš pasakysiu iš savo praktikos: postsovietinėje Lietuvoje, dar iki Lietuvos priėmimo į Europos Sąjungą, lietuviai masiškai važiavo į Britaniją, į Vokietiją ir naudojosi visomis šitomis teisėmis. Normalūs vyrai atvažiuodavo, žiūrėdavo į akis Migracijos tarnybos pareigūnui ir sakydavo: „Aš gėjus, mane ten, Lietuvoje, engia“. Ir jis gaudavo pragyvenimo statusą. Tai šiuo atveju čia bus tas pats.

Taigi, bendrai peržiūrėjus konvencijos straipsnius, aš nežinau, ar mes, šią konvenciją prisiimdami, nepadarysime mūsų valstybei daugiau žalos, negu naudos. Yra straipsniai, kurie nepadarys nei naudos, nei žalos, bet visi kiti, kaip matau, yra nukreipti prieš vyrą – norima padaryti jį agresoriumi.

Be to, čia yra dar aukštesnė jėga – tai turi tiesioginę įtaką mūsų kultūrai, mūsų tradicijoms, mūsų istorijai. Jeigu Kauno mieste stovi Vytis ant žirgo, tai susirinks grupelė feminisčių ir sakys: „va, su kardu, ant žirgo; žirgas yra ne kumelė, tai reiškia, kad vyriškos lyties, vyras ant žirgo – masculinity, nes kardas yra agresija, ir jis demonstruoja save agresyviu vyru prieš moteris, ir aš prieš jį stoviu“. Gal šito ir nebus, bet mechanizmai tam paruošti.

Arba kaip spręsis klausimas dėl lyties tapatybės? Man užteks pase pasakyti, kad aš esu moteris?

2017 metais buvo įstatymo projektas, kuris nebuvo priimtas, tai jame „lyties tapatybės“ sąvoka, kuri yra konvencijos 4 str., aiškinama taip: asmens lytinė tapatybė yra asmens tapatinimas su tam tikra lytimi. Nors šitas įstatymas neturi galios, bet sąvoka aiškinama ir suprantama taip: man nereikia įrodyti, kad aš esu moteris, man užtenka pasakyti, kad aš esu moteris. Ir įlįsk tu dabar į mano smegenis ir pasakyk, kad yra kažkas kitaip. Aš pasakysiu, kad dar nesumoteriškėjau iki galo, bet aš esu tokia.

Taigi, dalis straipsnių atveria kelius po truputėlį, neskubant, žingsnelis po žingsnelio įžengti į mūsų visuomenę ar bendruomenę vienalyčiams asmenims.

Čia noriu pasakyti, kad nieko blogo prieš juos neturiu, kaip jie gyveno, taip ir gyvena, aš tik pasakysiu, kad man netinka tokios situacijos, kada, surinkus 350 tūkstančių prieš Raskevičių, sakoma, jog tai yra žmonės, kurie jį persekioja, ir tai yra nukreipta prieš vieną lytį, o po Gedimino aikštę lakstyti su protezu tarp kojų – tai čia labai etiška ir normalu. Aš ne tai, kad į jį nukreipčiau, bet ta konvencija sako keisti tradicijas. Tai reiškia, kad šito lyderio tradicijos tinkamos ir mums turėtų būti priimtinos, o tos, kurias mes turime šiandien, netinka, kadangi jos išaukština vyrą, pažemina moterį.

Iš viso to aš matau, kad nė viena moteris, kuri yra normali, šeimos, tradiciška lietuviška moteris, niekada nepasakys, kad jai ta konvencija yra gerai, kadangi pasekmės gali sukiršinti moterį ir vyrą.

Jeigu tuo įstatymu pradėtų vadovautis moterys (ir pradėtų, nes joms kalama į galvą), tai vyrams būtų daug lengviau išsiskirti, nei gyventi kartu. Jau geriau mokėti alimentus ir nesukti sau galvos, arba prisiimti tapatybę – pasakyti, kad „aš moteris“. O vaikai, kurie augs, matys, kad nėra jokio pagrindo turėti šeimą. Kam tas galvos skausmas?

Su ta konvencija lygiai tas pats, kas su santuoka (tiktai tiek, kad santuoka tradicinė): yra meilė ir yra noras tuoktis, ir kai tuokiesi, kaip ir konvencija, – viskas įpakuota labai gražiai, rožinėmis spalvomis nušviesta, tuokiantis metrikacijos skyriuje tavęs dar paklausia, ar tu gera valia sutinki, bet ten neišaiškina tos meilės pasekmių, kadangi santuoka – tai ir pasekmes turintis modelis. Meilė baigiasi, prasideda pasekmės: kartu pradėję gyventi žmonės įsipareigoja, vienas kitam turi pareigas, prievoles.

Taip ir čia: konvencija labai gražiai skamba – „smurtas prieš moteris“, bet pasekmės kartu gali būti ir prieš moteris. Kadangi jeigu aš pasakysiu, kad aš esu moteris, tai aš galiu dalyvauti sporto rungtyse moterų grupėje, eiti į moterų tualetus, teisiant asmenį iki gyvos galvos, jis staiga gali „tapti“ moterimi, nes iki gyvos galvos moterų kalėjime gali jaustis labai patogiai…

Todėl viską reziumuojant, manau, net nereikėtų kalbėti – reikia priimti Stambulo konvenciją ar nereikia. Mano nuomone, ji yra ydinga. Ir tiek ydinga, kad man, kaip teisininkui, galva tiesiog išsiderino ją skaitant – pradėjau nesuprasti, ką aš čia skaitau ir nejaugi tai yra rimta? Nejaugi tai yra svarstoma ir netgi diskutuojama? Čia lygiai tas pats, kas muzikantui groti išderintu pianinu.

Beje, vienas politikas pasakė: „aš nekviesiu tų žviegiančių (į komiteto posėdį), kurie pasisakė prieš konvenciją“. Tai aš sakau tam asmeniui: aš ne prieš ją, bet, būk geras, įrodyk, kad šita konvencija Lietuvos Respublikos žmonėms ir valstybei padės, o ne pakenks, ir nesukiršins santykių, kurie dabar yra kiršinami tarp valstybių, bet čia, viduj, tarp vyro ir moters.

Konvencija – scenarijus Lietuvai

-Tai čia Lietuvos Konstitucija jau nieko nereiškia?

-Konstitucija šiuo atveju – istorinis paveldas. Nes ta pati konvencija sako, kad „mes pripažįstam, priimam, pasakom…“ Ta tarptautinė sutartis, konvencija, būtų vertinama su Vienos konvencija, kur pirmame straipsnyje pasakyta, jog tarptautiniai susitarimai turi viršesnę galią.

Jeigu mes prisiėmėm šitą konvenciją vykdyti, ją ratifikavome, tokiu atveju mes pasakome, kad įsileidžiame tą komisiją, sutinkame keisti Baudžiamąjį kodeksą, Civilinį kodeksą, Administracinių nusižengimų kodeksą (griežtinti), įsileisti tam tikrus instrumentus švietimui, keisti savo kultūrą, tradicijas, vertybes, apskritai, viską. Lietuvą padaryti ne tokią, kokią mes turime, o kokia parašyta konvencijoje.

Čia yra Lietuvos Respublikos scenarijus. Ir čia – tik pradžia. Kadangi tokių dokumentų, kaip ši konvencija, atsiras ir daugiau (nes negalėjo viską į vieną dokumentą sudėti).

Todėl noriu viltis, kad Seimas turi sveiko proto. Jeigu jiems trūksta, tai gal jų tėvai turi, giminės, aplinka, artimieji, kadangi tai lies ne tiktai asmenį, kuris galvoja, kad ta konvencija yra gerai, tai lies ir jį patį, jo aplinką ir visus tuos žmones.

Apie tą konvenciją Seime net neturėtų būti diskutuojama. O jeigu ji vis dėlto Seime bus svarstoma, tokiu atveju privalo būti referendumas, kadangi čia yra tiesiogiai kėsinamasi į Lietuvos Respublikos Konstituciją. Kadangi tai, kas Konstitucijoje parašyta, jog daryti negalima, čia sakoma, kad reikia daryti. Ir ką mūsų Konstitucija saugo, konvencija sako, jog reikia paneigti.

-Tai čia yra valstybės naikinimas?

-Galbūt ne kiek valstybės, bet valstybės žmonių. Netgi ne valstybės – tauta naikinama. Valstybė išlieka, tik ji bus kitokia. O tauta – taip, žmonės jau tokie nebus.

-Ačiū už pokalbį.

Kalbėjosi Giedrė Gorienė

Komentarai

 

 

 
  1. Aiškiau ir būti negali. Gal vyrai, sėdintys Seime ir norintys priimti šia konvencija, teiktusi perskaityti vertimą ir teisininko išaiškinimo ( o ne Dobravolska’s) ir vis tik pagalvoti ar kabinti Damoklo kardą ne tik virš savo galvų, bet ir virš savo sūnų, anūku, proanūku. Seimūnais visada nebus ir nebus tada kam apginti savo vyriška gimine.

    Thumb up 4 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
LŠMPS pirmininkas: premjerė I. Šimonytė ir ministrė J. Šiugždinienė nenustoja stebinti blogąja prasme 1
Evaldas Rapolas: kada nepagrįsta nuomonė tampa realia grėsme įmonių reputacijai?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Lietuvos miestuose vyks piketų banga dėl Seimo darbo grupės netinkamai išnagrinėtos situacijos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (4)
Žurnalistas Liudas Dapkus rašo, kad „istorija yra svarbus kovos ginklas“. Šių dienų įvykiai...

„MOKI VEŽI“ atveria parduotuvių duris 
Nuo kovo 15 d., laikantis visų saugos reikalavimų, atidaromos visos šalyje veikiančios 24 „MOKI...

Grįžimas į biurą po pandemijos: ko prireiks? 
Spartėjant skiepijimo procesui ir keičiantis karantino sąlygoms, daugelis įmonių jau pradeda svarstyti apie...

Kaip išsirinkti Gelį Nagams? 
Prieš dešimtmetį nagų gelis nebuvo toks populiarus, kaip šiandien. Dažniausiai jį rinkdavosi nagų...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
Lietuva vidaus rinkoje pasiskolino 75 mln. eurų
Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukcione pirmadienį papildyta obligacijų emisija už...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
„Luminor“ ir SEB bankai „Agrochemai“ suteikė 100 milijonų eurų sindikuotą paskolą
Koncernui „Achemos grupė“ priklausanti žemės ūkio paslaugų ir prekybos bendrovė...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (9)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...