Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Rugsėjis 17 Penktadienis
 

Sportas ir politika

2016-07-23 14:02 | Nuomonių ringas | Komentarų (39)

Vakarai, nežiūrint kokios valstybės vadovas ar iškilesnė politinė asmenybė bekalbėtų, neigia, kad tarp jų ir Rusijos prasidėjo naujas „šaltojo karo“ etapas. kremlin.ru nuotr.


Vytautas Mikalauskas

Vakarai, nežiūrint kokios valstybės vadovas ar iškilesnė politinė asmenybė bekalbėtų, neigia, kad tarp jų ir Rusijos prasidėjo naujas „šaltojo karo“ etapas. Ar tai tiesa?

Tais pirmojo dešimtmečiais kova vyko visuose galimuose frontuose, nepaisant jokių taisyklių ar moralės, bet vis vien ieškant nors kažkokio realaus viešo pasiteisinimo. Pavyzdžiui, 1980 metais Vakarai boikotavo Maskvos olimpiadą dėl TSRS invazijos į Afganistaną.

Tada tai atrodė logiška, nors anksčiau niekas niekada nekėlė tokio klausimo, kai amerikiečiai, sakysim, įsiveržė į Vietnamą. Iki to laiko sportui buvo stengiamasi pritaikyti viršpolitinį statusą – senųjų olimpiadų nuostatą. Nuo minėtos datos viskas pasikeitė.

„1980 metais Vakarai atsisakė dalyvauti Maskvos olimpiadoje. Tuometinė TSRS po ketverių metų nevyko į JAV Los Anželo olimpiadą, o pas save organizavo didžiules sportines varžybas „Draugystė – 84“.

Deja, bet istorija turi savybę kartotis, tik dažniausiai farso pavidale. Taip, mano galva, dabar vyksta ir su tuo „dopingo“ skandalu. Negi blaivaus proto žmogus gali patikėti, kad Rusijos FSB nebeturi ką veikti, tik kontroliuoti sportininkų šlapimą ar maišyti dopinginius kokteilius prieš išleidžiant juos į varžybas? O gal net pats Putinas tai savo rankomis darė? Na, jei ne pats plakė mišinius, tai bent jau įsakė?

Mūsuose, ir ne tik mūsuose, – daug tokių, kurie tuo tiki. Kam Vakarams to reikia, kam reikia visų tų keistų ir primityvių propagandinių triukų, jei mes nesame naujo „šaltojo karo“ kelyje?

„Šaltojo karo metais olimpiniai medaliai tapo aršios konkurencinės kovos tarp kapitalizmo ir komunizmo ideologijų dalimi. Ideologinis aspektas išnyko, bet įtampa sugrįžo.“(New York Times)

Jei gerai pasidomėsite minėtu laikotarpiu, tai pastebėsite vieną keistą sutapimą: tada TSRS dar nebuvo „paliegusi“, vos dvėsuojanti supervalstybė. Atvirkščiai, Vakarai, kuriems aštuntas dešimtmetis buvo ypač sunkus, tikrumoje (po dolerio devalvacijos, aukso standarto atsisakymo bei keturgubai pakeltų energetinių resursų kainų) jautėsi ekonomiškai kur kas prasčiau. Tas 1973 – 1979 metų laikas dabar laikomas TSRS „aukso amžiumi“, nors kai kas bando įrodyti jau tada egzistavus taip vadinamą „stagnaciją“. Galima ta laiką taip vadinti, bet tik politine, o ne ekonomine prasme, nors po to jis neišvengiamai persimetė ir į kitas sritis. Todėl to meto Vakarų politinis demaršas Maskvos atžvilgiu nebuvo vien tik pasipiktinimas dėl Afganistano, taip vadinami Vakarai ne kartą istorijoje patys nešė kalaviją į šį kraštą, tai greičiau buvo propagandinė priedanga, bet, palyginus su dabartiniais kaltinimais, pakankamai solidi priedanga.

Prabėgo keli dešimtmečiai, ekonominė – finansinė situacija Vakaruose, deja, vėl kelia milžiniškas problemas, kurios tiesiogiai įtakoja visą globalią erdvę. Jos jau neįmanoma išspręsti įprastomis manipuliavimo išduodamų kreditinių procentų priemonėmis. Viskas daug sudėtingiau ir daug painiau. Ne vienas garsus pasaulio ekonomistas seniai pranašauja, jog tęsiant pradėtąjį globalizmo žygį, jis virs katastrofa.

Tokiais laikais, siekiant išvengti nereikalingo domėjimosi tikrosiomis bėdomis bei paslėpti realius kaltininkus, vėl atsiranda būtinumas sukurti galingas nukreipiamąsias programas. Geriausiai geopolitikoje.

Taigi, pereitame šimtmetyje tam puikiai tarnavo ideologiniai skirtumai. Įgyvendinamas „šaltojo karo“ scenarijus varė siaubą eiliniams planetos gyventojams ir vertė juos būti paklusniais, o po jo vėliava teisėti išrodė visi priešininkų veiksmai, nes ir viena, ir kita pusė skelbė esančios taikos nešėjos.

Šiandien, kai tie ideologiniai skirtumai išnyko, juos pakeitė „kilnūs siekiai“ – demokratiją ir žmogaus teises įtvirtinti visame pasaulyje, todėl visi tie, kurie prieštarauja įgyvendinamam globalizmo projektui arba jį mato kitaip, virsta „diktatoriais“, „tironais“.

Man atrodo, kad čia ypač tiktų vieno garsaus ekonomisto dar 2009 metais išsakyta nuomonė, nors citatą iš jo knygos aš visai neseniai panaudojau kitame rašinyje:

„Visos investicinės galimybės į dabartyje veikiančios globalios ekonomikos sritis – išnaudotos. Ką darys atvira globali ekonomika tokioje padėtyje? Simuliuos diktatūras ir uždarus protektoriatus, kad juo užkariauti iš naujo. Deja, tai ilgainiui nieko neduos. Atvirkščiai, juo toliau, tuo labiau didės įtampa. Dar daugiau, lėtėjant globalios ekonomikos augimui, neišvengiamai kris ir dolerio eksportas, o tai sukels neigiamas pasekmes JAV mokumo balanse ir vers jas imtis labai nepopuliarių priemonių – vartojimo mažinimo. Tai labai greitai virs vidine socialine įtampa ir ne tik pačiose Valstijose.“

Rusija vienintelė gali Vakarams realiai pasipriešinti karine prasme. Tuo labiau, kai, nepaisant visų paskutinių dešimtmečių įvykių, jai pavyko išsaugoti dalį civilizacinės savigarbos. Jos elitas neprieštarauja globalizmui, nes supranta, kad evoliuciniam vyksmui nepasipriešinsi, jis užsispyrusiai reikalauja teisės lygiaverčiai dalyvauti kuriant ateities pasaulio konstrukciją ir kai ką joje pakeisti. Tokiu savo nenuolaidumu jis virto puikiu priešininku. Tačiau, kadangi Rusijai didele dalimi pavyko atstatyti savo karinę jėgą, tiesioginio susidūrimo bando išvengti abi pusės, nors viena jų nepailstamai skelbia apie augančią kitos grėsmę ir šioje pozicijoje yra daugiau linkusi į riziką. Tai šachmatuose vadintina patine situacija.

Dabar mes dažnai girdime apie kažkokį Rusijos vykdomą hibridinį karą su Vakarais. Deja, kaip terorizmo sąvoka didžia dalimi pakeitė anksčiau naudotą „partizaninio karo“ sąvoką, taip „hibridinis karas“ – naujas „šaltojo karo“ įvardinys, todėl nereiktų turėti iliuzijų, kad tai – kažkas kita.

Liūdna, bet ne rusai jį pradėjo. Rusai, Prezidento asmenyje 2007 metų spalyje Miuncheno konferencijos saugumo klausimais metu, viešai drįso nusakyti savo požiūrį ir pasisiūlė tapti partneriais. Už tai jie nedelsiant gavo „Rusijos stabdymo doktriną“, kuri pasinaudojant išprovokuotu 2008 metų taip vadinamu Gruzijos – Rusijos karinių konfliktu, tapo privaloma visiems Vakarams. Rusija „mestą pirštinę pakėlė“.

Nuo to meto hibridinis arba naujas „šaltasis karas“, o jo pirmines apraiškas galima užtikti jau antroje Rusijos Prezidento Jelcino kadencijoje, ėmė sparčiai plėstis, virsdamas „spalvotomis revoliucijomis“ už taip vadinamą „demokratiją“ (Gruzija, Ukraina, Kirkizija) palei pačių rusų valstybines sienas, vėliau persikeldamas į tolimesnes teritorijas (Tunisas, Libija, Egiptas, Sirija…),kurios, kad ir teoriškai, bet geopolitinei įtampai augant, galėjo sukelti nereikalingų problemų. Ir ne tik… Kai kurie sumanytojai nuoširdžiai tikėjo, kad ir Rusija, pasiskelbusi TSRS teisių perėmėja, o ypač jos naujasis elitas, „tebeserga“ taip vadinamo „didžiavalstybiškumo“ liga, todėl neišsilaikys tik stebėtojos vaidmenyje, bet jie pasirodė esantys daug labiau pragmatiškesni, todėl imtasi naujų įvykių Ukrainoje…

Kai vis vien nepavyko iššaukti tiesioginės Rusijos invazijos į Ukrainą, o finansinės – ekonominės sankcijos, bandymai politiškai izoliuoti ir kitos hibridinio karo priemonės didžia dalimi neturėjo lemiamo efekto, reikia ieškoti kitų sprendimo būdų arba nusileisti. Paieškos reikalauja laiko, o hibridinio – „šaltojo karo“ smagratis sukasi visu pajėgumu, todėl neišvengiamai šio vėžio metastazės apima vis didesnę erdvę, įtraukdamos į save kultūrinio ir sportinio bendravimo sritis.

„Kai į priešpriešą įjungiamas kultūra, sportas, tai rodo tik viena, kad tokius veiksmus inicijuojanti grupė tikrumoje demonstruoja savo silpnumą. Aš visada buvau įsitikinęs, kad Vakarai yra daug stipresni, bet sekdamas dopingo skandalo plėtrą, supratau, kad jie panikoje.“

„Visa tai – absurdiška. Rusofobinė kampanija, kuri šiandien nepaprastai išplito Vakaruose, turi savo tikslą. Net „šaltojo karo“ metais, net Karibų krizės laiku nebuvo tokios isterijos. Dalinai tai galima surasti XIX amžiuje apie 1850 metus, kai Vakarai, pirmiausiai britai, ruošėsi Krymo karui. Tai, kaip dabar Vakarai elgiasi su Rusijos sportininkais ar sirgaliais – totalinis propagandinis puolimas, kurio tikslas – parodyti europiečiams rusus su riebiu minuso ženklu, todėl jie yra verti karinės jėgos smūgio. Ir jis bus, jei Rusija pasiduos emocijoms ar nusileis. Kad propagandinė mašina ruošia mus karštam konfliktui su Rusija – akivaizdu.“

Galima sutikti su cituotų pasisakymų autoriais, galima nesutikti, bet paneigti to, kad Vakarų ir Rusijos santykiai realiai sugrįžo į „šaltojo karo“ (hibridinio karo) laikus,- neįmanoma. Jei taip, tai ir šis dopingo skandalas – „šaltojo karo“ dalis. Suprantu, kad kai kam sunku tuo patikėti.

Ne, aš nesakau, kad visa tai neturi jokio realaus pamato. Tiesa yra ta, kad sportininkų žmogiškosios galimybės jau seniai pasiekė ribas ir kiekvienoje sportinėje bendrijoje visada buvo ieškoma būdų kaip kuo greičiau atstatyti išeikvotas kūno ir psichologines galias. Geros, sočios, subalansuotos mitybos, komfortinio poilsio, natūralių procedūrų, didžiulių atlygių – seniai nepakanka. Naudojami įvairiausi papildiniai,tame tarpe ir medicininiai. Dalis jų gali turėti ir neabejotinai turi neigiamą poveikį tolimesnei organizmo veiklai. Tam ir atsirado draudžiamų preparatų sąrašas, sukurtos institucijos, kurios kontroliuoja sportininkų elgesį.

Per visą stebėjimo laikotarpį sportininkų skaičius, pripažintas ar įtartas naudojant uždraustus preparatus, – įspūdingas. Deja, bet pirmauja JAV – daugiau kaip 14 tūkstančių. Antroje vietoje D.Britanija ir tik trečioje TSRS – Rusija. Tačiau niekada tarptautinės sporto organizacijos nebandė uždrausti šių valstybių sportinėms delegacijoms dalyvauti olimpinėse žaidynėse. Tai – pirma.

Antra, dabartyje tiražuojami faktai apie Rusiją, kurie remiasi, nors ir ganėtinai informuoto vieno perbėgėlio „liudijimais“, geriausiu atveju gali tvirtinti, kad egzistuoja kažkokia pačių tikrintojų sukurta korupcinė schema, pagal kurią dalis sportininkų naudojo uždraustus preparatus, o tikrintojai už tam tikrą užmokestį tai nuslėpdavo. Tačiau didele dalimi būtent to „liudytojo“ valioje buvo galia užkirsti tam kelią, ko jis nepadarė. Keista…

Trečia, ta tema sukurtas ištisas filmų serialas ir tai kelia įtarimą, nes tokie filmai ir jų reklama kainuoja nemenkus pinigus. Kas juos davė?

Ketvirta, liudytojas atsiranda labai reikiamu laiku ir labai reikiamoje vietoje: artėjant olimpiadai ir būtent vienoje iš geopolitinės priešpriešos pusių.

Penkta, jei ir yra tiesos šituose liudijimuose (to aš neatmetu), tai šis slaptas ir, matyt, pelningas bizniukas kažkodėl pristatomas kaip ištisa valstybinė dopingo panaudojimo programa, kurioje būtinai dalyvauja Rusijos slaptųjų tarnybų agentai. Taip įtikimiau?

Šešta, kam šitai naudoti bandymui diskredituoti žiemos olimpines žaidynes Sočyje? Jei tikėti skelbiamais faktais apie „sunaikintus mėginius“, to realiai įrodyti neįmanoma, o liudytojas, kuris sakosi pats priverstinai dalyvavęs toje „valstybinėje programoje“, nėra ir negali būti patikimiausias argumentas….

Tokių klausimų galima iškelti daug daugiau, bet ar verta? Aš neabejoju, kad šis išpūstas skandalas – tik dalis tos priešpriešos. Kitaip pasakius, hibridinio karo propagandinė „bomba“, kuri turėtų sukelti Rusijos eilinių gyventojų nepasitenkinimą veikiančia valdžia ir dalinai įkalti dar viena vinį mažinant Putino reitingus. Reikia pasakyti atvirai, kad Vakarai šitame sportiniame kare tikrai bus laimėtojais. Atrodo, kad rusai pateko į rimtai paspęstas pinkles. Jei TOK priims sprendimą, draudžiantį Rusijos delegacijai dalyvauti olimpiadoje, tai parodys, kad Putinas nėra toks visagalis, kaip piešiamas. Jei jis imsis šalinti iš pareigų šios srities valdininkus, jis pripažins kaltinimus teisingais, o tai leis priešpriešinėms jėgoms toliau eskaluoti šią temą ir labai rimtai iškelti klausimą dėl pasaulio futbolo pirmenybių Rusijoje 2018 metais, kurioms, jei neįvyks rimtų geopolitinių pokyčių, nepaisant sankcijų bus pasiruošta labai atsakingai ir labai rimtai. Kitaip ir negali būti, nes 2018 – Prezidento rinkimų metai.

Kaip ten bebūtų, aš linkęs sutikti su aukščiau pateikta citata ir tokie primityvūs bei smulkmeniški veiksmai absoliučiai geopolitikai nepriskirtinoje srityje, tai – ne kovos už teisybę ar kažkokias vertybes rezultatas, tai aiškus priešininko stiprumo ir savo silpnumo pripažinimas. Liūdna, bet tai tiesa. Kai neberandi priemonių kaip įveikti kaimyną, tai pasitenkinimą suteikia ir galimybė pridergti po jo langu.

Komentarai

 

 

 
 1. Jau vien “Eurovizija” parodė, kad Vakarams puolant Rusiją, visos priemonės geros

  Thumb up 4 Thumb down 0

 2. Zydas bijo tik sautuvo.O kad valdo :tai ju egzistencijos pagrindas.Melas,apgaule viskas daroma kad neparodyt sudo …nes ju tautybe…be savo mentaliteto ,savos kulturos ir be savo zemes -jie piktzole zemeje…

  Thumb up 3 Thumb down 1

 3. Stasel,principai taipogi turi turėti tiksla.Jei viska daryti tik dėl principo,tai gali likti kvailio vietoje.Negi tu tikrai tiki ta pasaka,kurią skelbia DELFInas:”laboratorijoje dirbo FSB agentas,apsimetęs inzinieriumi ir naktimis slapčia sukeisdavo tikrinamus pavyzdžius.”Kodėl FSB?Negi to negalėjo atlikti už tam tikra mokesti laboratorijos tarnautojas,turintis prieigas ?Ne,būtent FSB,o tai ir parodo,jog buvo valstybine programa.Tikraiusiai paties Putino patvirtinta?Tai kodėl taip daug rusų iki šiol nėra įtariami naudoję dopinga?Juk ten – Putino diktatūra,vadinasi valstybine programa turėjo vykdyti visi. Geras tu vyriokas ,Stasel,bet jau sakiau,nesivadovauk emocijomis.

  Thumb up 6 Thumb down 0

  • Nežinau dieduk ka galvoti , aš juk žvakės tam FSB agentui nelaikiau, o ir tie liudijimai ne mano o nutekinto nelaimėlio ten dirbusio .Galima jais tikėti galima ne ,…bet maslios minties grūdo tame yra,..po tokio finto materialiu įrodimu niekada nelieka .. Kas link Rusijos tai gryniausia politika , o ten kur prasideda politika baigiasi ir sportas ,.ar bent jau jo sportinė dvasia . Dopingas turėtu reikšti diskvalifikacija visam laikui ir sportininko karjeros galą. ..priešingu atveju ir pas musu sportininkus tokiu atveju tik daugės .

   Thumb up 0 Thumb down 4

 4. paskelbe naujiena,as ruosiuosi ziureti.Voskriesnyj viecer 20.val.s Papovam,o po to s V.Salavjovam.Jeigu nepraleidzia Rusijos,tai ji turi kurti savo vienminciu gerio Tautu olimpijadas ir paziuresit,kaip visi nes muila,prie Rusijos!

  Thumb up 3 Thumb down 1

 5. Butu ne tiek graudu visa tai stebint , jei ne ta aplinkybė kad visi TOC sprendimai tėra tik širma politiniu susitarimu kuriu dėka vakarai vis dar bando išsaugoti rimta veido išraiška .. kai kalba pakrypsta Rusijos nusižengimu link.Apie tai rašiau vakar šiandiena tik pakartoju .

  Thumb up 3 Thumb down 10

 6. Na,va,rusai vis dėlto važiuoja i olimpiada.Lietuvai ar Lenkijai tokioje padėtyje būtu kapiecas.,nors esame menkos blusas,todėl prie mūsų net nesikabinetu.Norit nenorite,bet reikia pripažinti,kad Putinas – galinga asmenybe.Kiek Vakarai besuko karuselę,jėgos nepakako.Taskas.

  Thumb up 15 Thumb down 0

 7. TOK drąsa ar baimė čia nei prie ko. Paprasčiausiai, buvo aptartas Rusijos nušalinimo klausimas ir balsuojant buvo priimtas būtent toks sprendimas. Ar jis teisingas? – gali būti įvairių nuomonių. Kaip ten bebūtų Rusijos įvaizdis patyrė nemažą šoką, o pats klausimo svarstymas tokiame aukštame lygmenyje – didelė gėda tiems funkcionieriams ir sportininkas, kurie yra šio skandalo autoriai. Pagaliau , gėda visai šaliai. Pasigedau informacijos apie Rusijos sporto valdžios atsiprašymą. Manau, kad to turi teisę reikalauti ne tik kitų šalių sporto pasaulis, bet ir tie Rusijos sportininkai, kurie prie klastočių nėra prisidėję. Beje, svarbu suvokti ir tai, kad pašalinus visą Rusijos delegaciją, jie galėtų vaidinti neteisėtai nuskriaustus kankinius. Užtarėjų netrūktų. Dabar pasmerkimas bus dar vieningesnis. Ir jis tikrai sietinas su dopinginių praeities rezultatų anuliavimo. Tik tada, bent jau dalinai, teisingumas bus atstatytas. Gražinkite medalius, premijas ir kitus

  Thumb up 0 Thumb down 11

  • TOC paliko faktine galimybe kiekvienam sportininkui pačiam apsispręsti nori jis dalyvauti ar ne …o nuolaidžiauti agresoriui, kaip teroristui, tik skatinti jo ne baudžiamumo jausmą. Atsiprašinėti Rusija galės kai ištaisys korūpcines apraiškas pas save…ale ko gi vertas atsiprašimas jei nėra paremtas klaidu taisymu..Ir dar Pikasai Jus tikrai tykite kad pasaulinė bendruomenė sulauks to atsiprašymo ?

   Thumb up 0 Thumb down 9

 8. Grybauskaitei gimė negriukas. Įdomu, ar Obama, ar vibratorius juodas buvo??

  Thumb up 6 Thumb down 2

 9. Po šimts kalakutu ,perskaičiau dar kartą ir neradau,kad Mikalauskas neigti dopingo galima vartojimą.Jis tik tvirtina,kad juokinga tai pripaišyti valstybinei politikai.Aišku,kiekvienas mato tai,ką sukuria jo vaizduote,paremta neapykanta.

  Thumb up 10 Thumb down 0

 10. Rusai nevartoja dopingo, tai Mikalauskas irode. Ir niekada nevartos, tai Mikalauskas dar irodys. Jo toks uzdavinys. Sekmes!!!!

  Thumb up 5 Thumb down 14

 11. Farsas yra tas rusu “dopingo” klausimas !
  Juk tai tik preteksta amerikonui ir valarams su satelitais, spausti Rusiją.
  Ir vakaru valstybiu sportininikai masiskai vartoja ivairius preparatus kuno ir psichikos buklei reguliuoti, stiprinti, kas dažnai yra vadinamas dopingas.
  Vyksta medicinos-sporto pasiekimu varzybos !
  Rusija irgi vartoja kai kuriuos vakaru sukurtus preparatus, vartojo jie ir senus dar nuo TSRS laiku zinomus. Aisku sio saltojo (jau praktiskai ir karstojo) karo metu Rusijos vidaus priesai isduoda…ir tada vakarams lengviau surasti ka vartoja rusu sportininkai… Vakarai padare dyyydžiulį atradimą – surado kad rusai pampsta nuo senu tarybiniu vaistu…kaip dopingo…
  Vakarai patys skestantys ne tik dopingo, bet ir narkotiku liune jau imasi bet ko, kad tik juodinti sau nepaklusnias valstybes. Taip kliuva visiems, kas tik kazkur kitaip netgi pakalba, o ne tik veikia…
  Aktualus pvz. yra Turkija: kai ji visad remusis ISIS visad buvo gera JAV-NATO, buvo ginama, remiama netgi ir politšakalų iš Lietuvos…
  Dabar gi lai uzprotrstavo JAV-CIA “revoliucine” veiklą savo krašte, tai visi Vakarai ir Lietuva koneveikia ją lyg seną priešę…
  Vakarai, o ne Rusija dabar yra gebelsines propagandos nešėjai ir diegejai !
  Visa kas bloga apie juos iš tikro yra vakaru pristatoma lyg rusu melas, o visa kas bloga Rusijoje yra pstiekiama lyg ginklu naikintimas blogis…
  Ir taip blokados nuo Spalio Soc. Revoliucijos laiku…
  Įdomu;
  Jei taip tą JAV su savo pasauliniu žydijos centru Rothchilds ir FRB, butu blokados spaude visą šimtą metu, ar butu dar išvis JAV išlikusi ?!
  JAV-NATO yra ne demokratijos gyneja. o žydų pasaulines mafijos interesų gyneja ir jau nuo senu senu laikų tik tą vieną interesą tebemato…
  Suraskite internete Benjamin Freedman 1961 m kalba Youtube ar texta pdf. Jau tais laikais buvo aisku ka veikia pasaulyje ta pasauli valdanti žydu iliuminatu mafija, kuri vadovaujasi iš tikruju Siono Protokolais, kuriuose aiskiai issakyta pasauline žydi politika…
  Beje; Hitleris ir Leninas buvo žydai, o ju aplinka, valdziu zmones irgi žydai.
  Stalino aplinka buvo žydai, o jis pats gruzinas-žydas…
  Jei pasiknisite, tai rasite kad ES, JAV, RUSIJOS ir daugelio kitu saliu elito branduolys buvo žydai kurie ir visad valde sias valstybes jau XIX simtemtyje.
  Tai ju idejos fasizmas, marksizmas ir komunizmas !
  Tai ju idejos yra lageriai ir pasauliniai karai naikinantys Europa…
  Jiems nestigs ideju…
  Joe tikrai laiko suspaude Žmonija savo gniaužtuose…
  Ir tokie dopingo skandalai kaip minimasis yra tiktai lyg smulkmena “išrinktosios” ŽYDU Tautos Pasaulineje Misijoje…
  …baisu yai, bet as tikiu, kad jie greitai igyvendins ir Trečiajį Pasaulini kara Europoje, pasaulyje…
  Atsiprasau;
  Bet laaaaabai panašu, kad tą žydų tautą pasaulio valdymui išrinko patsai ŠĖTONAS !
  …Nes nors siejama ji su Kristumi ir krikščionybe bei lyg su gėriu, bet mano samoneje ši tikrai daug iškiliu ir protingu žmoniu tauta pasaulyje is esmes siejasi su karais ir blogiu…
  …NES NE PROTO, O DVASIOS LYGMUO PAKYLEJA ŽMOGU IR TAUTA !
  …NES NE PROTAS IR GEBOS YRA GERIO IR LAIMES SALYGA !
  Juk be galo daug blogio ir milijonus auku sukure gabiausi…
  Todel supraskime kas is tikro yra tas dopingo skandalas…

  Thumb up 17 Thumb down 4

   • paklausius – The Untold Biography of ‘The Rothschilds’,
    paaiskeja kad garsiosios pavardes tokios kaip Rokfeleriai, Morganai ir daug kitu tokiu zymiuju, yra tik paprasciausiai giminaiciai tos pagrindines Rothchilds gimines atzalos isauge beveik poros simtu metu begyje…
    …tada astuonioliktame simtmetyje tevas Raudonasis Skydas – ROTHCHILD issiunte savo sunus valdyti pasaulio finansus i kitus krastus… Tada ikure pirma banka Londone…
    O ar zinote kad jie reme Hitleri jo judejimo pradzioje, nes jis buvo savas tautietis…ir kad tie pat Rothchilds padare savo pinigais stipria Vokietija…ir tik kai Hitleris suzinojo pasaulio zydu suokalbi ir idavyste, tada Hitleris stojo pries zydus…
    PASAULIS BE GALO KEISTAS IR DAR KEISTESNI DALYKAI JAME…
    POLITIKA JAME TIKRAI LYG GRYNA MISTIKA…
    Gal ir uztenka siu mano ziniu…
    Sekmes visiems siame crazy world… :)

    Thumb up 10 Thumb down 3

   • Zmogau Stasy, tamsta juk neskiri antisemitizmo nuo antisionizmo. Pasiskaityk internete…
    Pasiskaityk ar paklausyk -Zion Protocols-. Jie yra galiojantys tarp zydu politiku, elito bei biznieriu ir ju religiju pasekeju. Tai zinant suprasi kas yra antisemitas, o antisionistu gal ir pats tada tapsi…
    Beje: Toks Abi Rabbi Finkelstein tau patvirtintu kad tie Zion Protocols galioja ir tarp zydu rabinu, o ne tik ju rothschildineje politikoje. Surask to rabino interwiev ir paklausyk atidziai, beje paklausyk ir paties STARFOR lyderio zydo FREEDMAN interwiev Cikagoje apie JAV veikla Europje pasaulyje…

    Thumb up 5 Thumb down 1

  • vyksta geometrinė progresija, Vilnius ir kita Lietuva. Vilniuje valdo labai turtingi , laisvus plotus tuoj pat užimdami savo naudai – statyboms pagrinde ofisų, pateikia kaip A klasės ofisus, o esmė labai paprasta, išnuomoti ir semti babkes, gamyb os beveik nėra. Tūkstančiai vergų sėdi biuruose ir kažką dirba arba nedirba, bet sėdi, kad gautų babkes. Arba Maximose, čia tokia šiuolaikinė vergovė.

   Thumb up 2 Thumb down 0

 12. toliau puola Rusiją. Jav marionetės padeda informacinio ir ne tik karo puolime. Kiek tai tęsis? Nepsisekė JAV užimti Krymo- kerštas tęsiasi. Kodėl neužsidegė Amerikos žiedas Sočio Olimpinių žaidynių metu? Amerikai nepatiko. Stabtelėjo šalių okupacija, nors Turkija, Armėnija dega. Dega karo žiedas apie Rusiją. Karinė JAV olimpiada. Ar nesudegs paji JAV, kitus degindama?
  O gal tai Dievo ženklas? O gal Rusija ir neturi vykti į RIO? Gal ji išgirdo kokio nors Mesingo pranešimą- neskristi. Nors tai ir ne tik ledo rutulio komanda.
  Rusijai baigiasi kantrybė. Ji ruošiasi sutartiniau ir ne tik yotubiškai giedoti maršą, išėjimo iš apsupties, nes apsupties žiedas apie ją vis labiau įsiliepsnoja:

  “Текст песни Жанна Бичевская – Русские идут

  Русские идут сквозь тьму языческих веков
  Русские идут сквозь сонм поверженных врагов
  Русские идут, освобождая Третий Рим,
  Русские идут в Небесный Иерусалим.

  Марш марш марш.
  Русский марш, собирает на марш
  Всех, неуничтоженных войной,
  Марш марш марш,
  Русский марш, он закончит шабаш,
  Тех, кто издевался над страной

  Русские идут и зажигаются огни
  Русские идут напомнить русским, кто они
  Русские идут разврат с насильем запрещать
  Русские идут не только русских защищать

  Марш марш марш.
  Русский марш, собирает на марш
  Всех, неуничтоженных войной,
  Марш марш марш,
  Русский марш, он закончит шабаш,
  Тех, кто издевался над страной

  Русские идут и тает над Россией ночь
  Русские идут любимой армии помочь
  Русские идут вперёд с сердцами высших проб
  Русские плюют на власть америк и европ

  Марш марш марш.
  Русский марш, собирает на марш
  Всех, неуничтоженных войной,
  Марш марш марш,
  Русский марш, он закончит шабаш,
  Тех, кто издевался над страной

  Русские идут, не испугавшись пуль и ран
  Русские идут и призыват всех славян
  Русские идут со стягом Спаса во главе
  Русские идут по сердцу Родины – Москве

  Марш марш марш.
  Русский марш, собирает на марш
  Всех, неуничтоженных войной,
  Марш марш марш,
  Русский марш, он закончит шабаш,
  Тех, кто издевался над страной”

  Thumb up 10 Thumb down 3

 13. Iš degtuko bandoma priskaldyti vežimą… Dviejų stipriausių valstybių nesibaigianti ideologinė priešų paieškų kova, spjaunant į visas priimtas žmogiškąsias taisykles. Šaunuolis Mikalauskas, kad bando praverti tiesos politinę skraistę. Tik ar visokiems „stasiams“, neapykantos Rusijai tulžimi apmusijusiomis smegenimis tai suprasti?

  Thumb up 19 Thumb down 3

 14. Stasel ,man atrodo,kad tave per dažnai užvaldo emocijos.Suprantu,kad labai nemėgsti rusų,bet,deja,tavo cituotas Lavrovas teisus ir mums nereiktų užkabinti lokio,gali galva nutraukti.Vis vien manau,kad autorius daug kur teisus,ypač kai palyginta “šaltojo karo”praeitį su dabarties hibridiniu.

  Thumb up 13 Thumb down 2

 15. Na taip, kaip gi dar kitaip galima buvo reaguoti į ta sportini dopingo skandalą jei ne politiniu atspalviu „skriaudžia rusus“ , panašiai rusai elgėsi futbolo čempionato Prancuzijoje metu .. duodami į kaulus ‚teisėtai‘ nusipelniusiems anglu sirgaliams. Vėliau lavrovas viešai pareiškia apie diplomatinį skandalą , mol tai nepriimta ..slaviški chuliganai neturėtu būti sulaikomi ir teisiami pagal vietos tvarkos įstatymus, na pašėliojo jaunimas kam nebuna. Protingas ir pastabus skaitytojas matyt aiškiai suprato ka tuo lavrovas norėjo pasakyti , kitiems paaiškinsiu, niekas nebus nenubaustas jei bandys užkabinti sibirietiška loki, ir tokia politika kartojama visur ..pradedant nuo didžiadvasiško šundaktario Yootube publikuojanti savo sveikatos žoleles..baigiant tuo pačiu Gorbačiovu kuris netgi nesistengia slėpti savo nepagarbos tam pačiam TOK vadovui Thomasui Bachui, nes rašydamas laišką jam žino.. jog spaudimas daromas Putinu,bus naudingas rusams , o tai dar viena rusiškos diplomatijos pergalė vakaruose ..kuriu jau buvo tiek ir aniek ..kad net skaičiuoti neapsimoka. Varnas varnui akies nekerta ..o savi savu neišduoda, sportinė dvasia šiandiena tik mitas ir ta nuotaika jame kuri dažnai reiškia pinigus . Kur Jus dar rasyte kita tokia šalį kurioje tiek daug reikštu vienas žmogus ? aišku aš nekalbu apie tas kurias aplamai sunku pasaulietiška pavadinti .
  Ne TOC imasi politikos ir ne TOC siekia nubausti rusus , tai patys rusai lenda į visus įmanomus skandalus siekdami savo tautiško „kulačnyj boy“ ..vakarams tai neįprastą ir tik todėl mums kartais keistai atrodo kai per Nato samita Lenkijoje koks nors Prancūzijos prezidentas pareiškia ,..“rusai ne priešai mums,.. rusai mums partneriai kurie linke elgtis neapgalvotai“ … tai štai tai ir yra nauja olimpiniu žaidynių potekstė. Beje autoriui,.. kodėl nutylėjote kad VTB krepšinio čempionate greitu laiku visiškai neliks v. Europietiškos dvasios ..kurios nupirkti nepavyksta netgi dideliais pinigais. ?? argi tas reiškinys nesiderintu prie tamstos projekto ?

  Thumb up 2 Thumb down 11

 16. Kas gali paneigti, kad Lietuvos sportininkai nevartoja dopingo? Iš kur plaukikės meilutytės tokie rezultatai? Viena lengvaatletė jau diskvalifikuota dėl dopingo vartojimo, tai kodėl nenukentėjo visa komanda?

  Thumb up 12 Thumb down 4 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
3 patarimai, norintiems puikiai pasiruošti anglų kalbos valstybiniam brandos egzaminui
Kaip pasirinkti plautuvę virtuvei?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Pasiruošimas jūsų tobulai kelionei: ką verta žinoti? 
Manote, kad pats laikas atitrūkti nuo kasdienybės ir bent trumpam leistis į nuotykius?...

Dovanos sužadėtuvių proga: kaip pasveikinti įsimylėjėlius? 
Neseniai susižadėję draugai pakvietė paminėti ypatingą įvykį? Nėra dvejonės, dalintis džiaugsmu – smagu,...

Tabu temos poroje – kaip jų atsikratyti? 
Jaučiate, kad mylimas žmogus su jumis nėra šimtu procentų atviras? Normalu, visiems pasitaiko...

Praktiškos dovanos žmonėms, besidomintiems konditerija 
Draugų rate turite žmogų, kuris kiekvieno susitikimo metu atsineša kažką saldaus? Jo šokoladiniai...

Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (1)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Georgij Nikonorov jungiasi prie „Yukon Advanced Optics Worldwide“ vadovų komandos
Aukštųjų technologijų bendrovės „Yukon Advanced Optics Worldwide“, gaminančios civilinius termovizorinius...
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...