Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Birželis 20 Sekmadienis
 

SLF – 3 metai

2012-12-20 10:32 | Nuomonių ringas | Komentarų (24)

A.Paleckis. KK nuotr.

Vienintelei kairiajai partijai Lietuvoje – SLF – sukanka trys metai. 2009 m. gruodžio 19 d. Vilniuje į Socialistinį Liaudies Frontą susijungė „Frontas“ ir “Lietuvos Socialistų Partija“). SLF tikslas, kurio neturi jokia kita partija – žmogaus eksploatacijos žmogumi panaikinimas, dirbančiųjų (daugumos) valdžia ir gerovė. Moksliškai tariant, socializmas. Skirtingai nuo daugelio populistinių partijų, svajojančių apie abstrakčią demokratiją, SLF sako, kad dirbantieji pasieks gerovę tik patys ateidami į valdžią, tik kardinaliai apriboję stambiąją privačią nuosavybę, ją suvalstybindami ir priversdami tarnauti ne turčių mažumai, o gyventojų daugumai.

SLF aiškiai ir nedviprasmiškai stoja samdomųjų dirbančiųjų, bedarbių, mažas pensijas ir pašalpas gaunančijų pusėn. Kitaip tariant – darbo klasės pusėn. Gyventojų daugumos pusėn. O mūsų artimiausi sąjungininkai – smulkūs verslininkai, kurie turi tą patį priešininką kaip ir mes – stambųjį kapitalą, monopolijas ir visą jas aptarnaujantį biurokratinį aparatą.

Kas padaryta ir ko nepadaryta per šiuos tris darbo metus? Svarbiausia užduotis buvo, dirbant kapitalo reakcijos, represijų ir revanšizmo sąlygomis, išsilaikyti, nesudrebėti, įsišaknyti, pakloti partijos pamatus. Ši kertinė užduotis buvo įvykdyta. Mes išsilaikėme – nors mus bandė ir uždrausti kaip partiją (ikiteisminis tyrimas pradėtas, bet nutrauktas), ir įbauginti mūsų narius teismais, ir atimti patalpas, ir prispausti baudomis (negaunant nė lito iš biudžeto), ir demoralizuoti šmeižtu, ir blokuoti žiniasklaidoje, ir suskaldyti iš vidaus, ir pakeisti mūsų ideologiją.

Išsilaikėmė. Šie išbandymai mus sustiprino. Apie teismus prieš mus daug rašyta ir daug analizuota, tad kartotis neverta. Pažymėtina tik tai, kad režimo užsakyti teismai prieš mus tik dar kartą įrodo, kad mes einame teisingu keliu. Stambaus kapitalo režimas priima, prijaukina, priglosto visas tas partijas, kurios nesikėsina į jo pamatus, kurios pasiruošusios vienaip ar kitap patarnauti kapitalui. Režimas visada persekios tas partijas, kurios esminiais klausimais neina į kompromisus su stambiuoju kapitalu dėl pamatinių ekonominių klausimų, kurie sudaro bet kurios sistemos pagrindą. Jis taip pat persekios tas partijas, kurios atvirai kalba apie šito režimo nusikalstamą pradžią, kuri dabar apipinti įvairiausiais mitais, skirtais pridengti pirminio kapitalo kaupimo fazėje padarytus nusikaltimus.

Verta apsistoti ties ta idėjine kova, kuri virė partijos viduje per šiuos tris metus. Partijoje buvo dešinysis ir kairysis nukrypimai. Dešinieji norėjo grąžinti mus į kapitalistinę vagą, padaryti iš mūsų dar vieną socialdemokratinę partiją, apsiribojančia kosmetinėmis sistemos reformomis. Kadangi veikiame kapitalistinėje aplinkoje, kurioje yra ne tik klasė, vardan kurios susikūrė SLF – samdomieji dirbantieji – bet ir kitos klasės – smulkieji verslininkai, stambioji buržuazija – šios klasės neišvengiamai perteikia savo ideologiją daliai svyruojančių SLF narių. Bet tokių SLF vadovybėje buvo mažuma, ir jie patys mus paliko. Tai įvyko 2011-ųjų pradžioje.

Kairuoliai partijoje buvo dviejų rūšių. Pirmieji buvo anarchistinio tipo, nepripažinę partinės disciplinos, programos bei veikę individualiai. Jie netrukus išėjo arba buvo pašalinti. Kiti gi buvo kairuoliai, susižavėję revoliucinėmis frazėmis, bet visiškai nesusižavėję praktiniu juodu darbu. Iš jų neatimsi nuoširdaus jų idealizmo ir susirūpinimo partijos reikalais, tačiau to nepakanka. Dalis jų kvietė boikotuoti Seimo rinkimus, esą „mes nieko nelaimėsime“. Jeigu laimėjimą suprasti siaurai, tik kaip patekimą į Seimą, tai – taip, partijos dauguma suvokė, kad tai dar sunkus mums uždavinys. Tačiau kairuoliai nesuvokė paprastos dialektikos – reakcijos sąlygomis jau pats SLF dalyvavimas rinkimuose, ir tuo labiau ne pats blogiausias rezultatas lyginant su kitomis partijomis, jau yra nemažas laimėjimas, jau nekalbant apie tai, kad rinkimai yra gera proga propaguoti partijos idėjas visuomenėje, per televizijos debatus ir panašiai, kas ir buvo atlikta. Iš kitos pusės, jei būtume boikotavę rinkimus, ką būtume laimėję? Rinkimai vis tiek vyktų. Ir kiek kitų rinkimų dar reikėtų boikotuoti? Minėti kairuoliai taip pat pasižymėjo dideliu pesimizmu, jie netikėjo savo jėgomis, netikėjo, kad šiame reakcijos etape partija gali išauginti savo įtaką. Šis netikėjimas greičiausiai buvo sąlygotas tos aplinkybės, kad šie žmonės buvo iš inteligentų, o nemaža dalis inteligentijos – ir tai pastebėjo dar klasikai – dėl savo materialinės padėties visuomenėje (ši padėtis individualizuota, trapi, nes priklausoma nuo valdančiųjų malonės) dažnai pasiduoda pesimizmui.

Strateginis SLF tikslas yra dirbančiųjų valdžia ir gerovė, suvisuomeninant strategines ūkio šakas, atgaivinant gamybą. Taktika – aktyvi mūsų idėjų propaganda tarp dirbančiųjų ir visoje visuomenėje, kadrų paieška ir paruošimas, kiekvieno nario asmeninis mokymasis, socializmo kaip mokslo studijavimas bei – dirbančiųjų organizavimas į klasę, kuri kovoja už sistemos kaitą. Jeigu propagandoje mes šį tą pasiekėme (daug kur pralaužta informacinė blokada, veikia portalas, leidžiamas laikraštis, veikiame socialiniuose tinkluose ir pan.), tai dirbančiųjų organizavime į klasę mes praktiškai nieko per šiuos metus nepasiekėme, ir tai natūralu. Šie pirmieji metai buvo partijos savivokos ir saviroganizacijos metai.

Aštriausia partijos problema dabar – idėjinių ir aktyviai dirbančiųjų kadrų stoka. Galima ieškoti daug objektyvių šios padėties priežasčių, ir jos labai rimtos (du dešimtmečiai anti-socialistinės reakcijos ir propagandos), bet faktas lieka faktu – trūksta paruoštų, idėjinių, dirbančių kadrų. Bet mes juos rasime. Juk mes išprendėme svarbiausią pirmųjų trijų mūsų darbo metų uždavinį – įsišaknyti, sutvirtėti viduje. Išspręsime ir kadrų klausimą.

Yra toks posakis: nori išmokti plaukti – plauk. Sieki surasti idėjinių ir dirbančių žmonių? Ieškok. Visur. Ir rasi. Jie yra. Kapitalizmo barbarybė kasdien gimdo savo duobkasius. Ir atitinkamai – toliau: nori išmokti organizuoti dirbančiuosius į kovojančią klasę – eik ir organizuok. Eik į darbo kolektyvus, į profesinės sąjungas ir dirbk, arba pats kurk kovojančias profsąjungas (niša čia yra). O pavyks tai tik tuo atveju, jeigu tu geriau už bet ką kitą žinosi dirbančiųjų problemas, jų elementarius interesus, jų rūpesčius – ir kovosi už juos geriau nei kiti.

Algirdas Paleckis

Komentarai

 

 

 
 1. Apsidairykit – tai tiems – saujelei turčių, kurie per 20 m., engdami samdinius, sugebėjo “užsidirbti” MILIJARDUS, prisistatyti pilių, prisipirkti lėktuvų, malūnsparnių ir milijonus kainuojančių automobilių, mokėti už šuns būdas ar rūbelius po 50.000 Lt ar už 30.000 Lt vežti savo šunį į kirpyklą Maskvoje. Ir dar giriasi per TV tokiais savo “žygdarbiais”.
  Tik abejoju, ar gera 680.000 skurdžių, besimaitinančių iš labdaros, 20.000 tėvų paliktų ir 140.000 (tokie oficialūs duomenys) skurde gyvenančių vaikų…
  Įdomiausia, kad buvę aršūs komunistai ir kapitalizmo priešai tapo IŠKRYPUSIAIS kapitalizmo šalininkais, nuolankiais KAPITALO vergais, nesibodinčiais jokių priemonių išspausti iš tautiečių pinigą.
  Lietuvos valdantieji tarnauja ne tautai, o vertelgoms. Įstatymais jiems sudaromos sąlygos TEISĖTAI prisiplėšti.
  Štai, su šūkiu ” Gal išgelbėsim nors vieną gyvybę” , visi vairuotojai buvo priversti pirkti naujas vaistinėles. Vidutinė kaina – 35 lt. Automobilių Lietuvoje – 1, 8 mln. Vėliau – tas pats su liemenėm. Pirkimo vajaus metu – vid. – 25 lt. Apklausėme apie 600 vairuotojų, ar kas per metus nors kartą buvo tą liemenę apsivilkęs. Tokių neatsirado…
  Viena iš pagrindinių priežasčių, nesulaikomai didinančių vėžinių, alerginių ir kvėpavimo takų susirgimų skaičių – oro užterštumas. Kiekvienas automobilis šviesoms artimųjų režime per 1 val. sudegina 0, 2 ltr. degalų. Stovint spūstyse arba prie šviesoforų, šviesoms tenkanti degalų dalis sudaro 20-30%. Jeigu nėra vėjo, teršalai kaupiasi, ir oro užterštumas dėl to gali padidėti 20-30% (šaltinis – fao.org).
  Vakarų valstybių tinklapiuose pilna informacijos ir statistikos analize bei moksliniais tyrimais pagrįstų įrodymų apie šviesų žalą. Kam Lietuvoje gera?Nepaisant to, Lietuvoje dieną nuolatos žibina maždaug 300.000 automobilių. Jie per valandą šviesoms sudegina apie 60.000 ltr, per 10 val. – apie 600.000 ltr degalų. Beje, ir lempučių techninis tarnavimo laikas – apie 400 val. O firminio komplekto kaina – apie 350-400 Lt. (O dabar pasiskaičiuokit, kiek pinigėlių TEISĖTAI kažkam nubyra…)
  Austrijoje, nuo 2005 m. įjungus šviesas, kiek žinau, dėl tokios nesąmonės net protesto demonstracijos vyko, kol nuo 2008 metų šviesų nebejungia. Ir – O STEBUKLAS! – avarijų, žuvusių, sužeistų sumažėjo. Lietuviai – veršių tauta – lieps valdžioje įsitaisę veikėjai važinėti su prie šlipso pririštu pimpalu – prisiriš ir važinės, šventai tikėdami, kad taip ” gal išgelbės nors vieną gyvybę” .

  Thumb up 1 Thumb down 1

 2. Iki ko privedė supuvęs kapitalizmas…
  Ar susimąstote, kodėl dauguma Lietuvos gyventojų skursta, arba priversti emigruoti? Todėl, kad yra ERKIŲ, kurios susisiurbia milijonus ir milijardus!
  Bet kurioje valstybėje pinigų kiekis yra ribotas. Žinoma, jeigu toje valstybėje pinigai nespausdinami ant tualetinio popieriaus. Jeigu valstybinė santvarka saujelei “gudriųjų” sudaro sąlygas susigrobti milijonus ir milijardus, kitiems lieka APČIULPTA ŠPYGA, kaip taisyklė, tiems, kurie tuos milijardus turčiams ir sukrauna. Kitaip tai vadinama ŽMONIŲ IŠNAUDOJIMU, o IŠNAUDOJIMAS – PAGRINDINIS KAPITALIZMO BRUOŽAS. Lietuva – puikus to pavyzdys.
  Štai, oficialūs duomenys:
  2008 m. 3-jų Lietuvos gyventojų pajamos – po PUSĘ MILIJARDO Lt.;
  Virš 192 tūkst. Lt/mėn. – didžiausia vieno samdomo darbuotojo Lietuvoje alga 2009 m. VMI duomenimis, per metus šis AB vadovas uždirbo 2,304 mln. litų. (Beje, toje įmonėje yra gaunančių minimumą).
  Gaunantis į rakas 800 litų, tiek uždirbtų per 240 m..
  24 darbuotojų metinis atlyginimas viršijo 1 milijoną Lt.
  Didžiausia alga, 2009 mokėta bent vieną mėnesį – 753 734 Lt.
  “Sodros” duomenimis, trečiąjį 2010 m. ketvirtį 19,5 tūkst. litų į rankas per mėnesį uždirbo 1.035 gyventojai. Jų algos vidurkis – 31,8 tūkst. litų.
  Didžiausia mėn. alga 2010 m. Lietuvoje viršijo 180 tūkst. Lt, Didžiausia dividendų suma vienam žmogui viršija 34 mln. Lt.
  VMI duomenimis, 2010 m. daugiau nei 100 tūkst. Lt/mėn uždirbo 11 asmenų.
  Nuo 10 tūkst. iki 100 tūkst. – 6317 darbuotojų.
  2010 per 600 tūkst. Lietuvos gyventojų uždirbo iki 1 000 Lt, per pusę milijono – 1000-3000 Lt, iki 5000 Lt – 121 tūkst. gyventojų, nuo 5-10000 – 36 tūkst. gyventojų, įskaičiuojant pajamos ir iš kitų veiklų.
  Didžiausia 1 žm. išsimokėtų dividendų suma 2010 m. – virš 34 mln Lt. 2009 m. siekė 10 mln. Lt.
  Didžiausias mėn. atlygis Lietuvoje, mokėtas bent ketvirtį 2011 m. – 1,033 mln. Lt., remiantis pajamų deklaracijomis, mokėta vienoje iš Liet. veikiančių AB. 2-oje vietoje –UAB virš 508 tūkst. Lt darbo užmok., trečioje – 507,9 tūkst. litų (AB), ketvirtoje – 453 tūkst. (AB), penktoje – 447 tūkst. Lt (UAB). Milijoną vienoje įmonėje uždirbusių žmonių nuo 23 2010 m. išaugo iki 32, rodo VMI duomenys.
  Didž. mėn. užmokestis, mokėtas visus metus – 350 826 Lt prieš mokesčius. 2-oje vietoje – apie 319000, 3-oje – per 180000, toliau seka per 175 tūkst. AB ir 160 tūkst. – UAB.
  2011 m. vienoje įmonėje milijoną uždirbo 32 asmenys, 2010 tokių buvo 9-iais mažiau.
  Vienas asmuo deklaravo 2011 m. gavęs 1 mlrd. 371,7 mln. Lt pajamų.
  1.287.000 gyventojų (99 proc. dirbančių žmonių) uždirbo VIDUTINIŠKAI 1.665 litus į rankas per mėnesį. 285.000 pensininkų pensija nesiekia 650 Lt. Apie 40.000 pensininkų gauna mažesnę, negu 500 Lt. pensiją.
  620.000 žmonių laukia labdaros kruopų su kirmėlėmis.
  285.000 pensininkų negauna ir 650 Lt/mėn.
  40.000 pensininkų – mažiau 500 Lt.

  Thumb up 3 Thumb down 0

 3. „ Tuo tarpu dabar Sausio 13-osios „džinas“ iš butelio jau paleistas ( tarytum sąmoningai ir specialiai) : nes tas politinis persekiojimas už išsakytą nuomonę tikrai padarys daugiau žalos, negu naudos. Netikiu sutapimais, o didžiojoje politikoje – juo labiau. Todėl manau, kad ta tema A.Paleckis buvo užklaustas neatsitiktinai – mat jo aplinkoje yra žmogus, kuris, kaip galima susidaryti įspūdį, gerai atliko namų darbus. Nes kai žmogus nepriklausomybės pradžioje antivalstybinėje tuo metu Šalčininkų krašto autonomijos byloje vietoj įtariamojo „praeina“ liudininku, o paskui kažkaip keistai atsiduria šalia A.Paleckio ir tyliai, tarsi iš pasalų, vis kursto kelti klausimą ta tema, sutikit – tai jau daugiau, negu įtartina. Juolab, kad ir rezultatas akivaizdus – A.Paleckis jau nuteistas už nuomonę, abejonę, o prokuratūra toliau persekioja šios bylos liudininkus“.
  Redaktorės skiltis
  Kai valdo „demokratinis režimas“ 2 psl.
  Karštas komentaras 2012 metų Nr.19 Rugsėjo 14-28

  Thumb up 1 Thumb down 0

 4. Partija SLF yra nukreipta prieš Lietuvos nepriklausomybę. Ji labai panaši į buvusią “Jedinstvos” gaują, kurios lyderiai jau atsėdėjo.
  Tą partiją būtina kuo greičiau uždrausti.

  Thumb up 4 Thumb down 7

 5. Skaitau komentarus ir stebiuosi – kur dingo A.Paleckio bendraminčiai, kodėl nėra atkirčio komentaruose skelbiamoms mintims. O gal jie prislėgti to, kad viešai skaito mintis ir samprotavimus apie savo partiją ir jos veiklą. Juk SLF portale savo minčių nepareikši, ten nėra vietos komentarams, diskusijoms, svarstymams. Viskas turi būti taip, kaip galvoja SLF vadovai. Pasirodo, kad taip nėra. O gal jie nemoka lietuviškai?

  Thumb up 0 Thumb down 4

 6. Seniai norėjau parašyti apie tai, kad SLF dokumentai vis dažniau pasirodo ne valstybine kalba, tik po to jie verčiami į lietuvių kalbą. Tas pats liečia ir Lietuva be nacizmo dokumentus. Ką tai rodo? Nepagarbą Lietuvai ir lietuvių tautai? O gal tai, kad SLF vadovybėje susiformavo grupė kitataučių, kurie paprasčiausiai niekina lietuvius. Atrodo, kad SLF tampa jedinstvininkų prieglauda. Tai rodo ir neseniai SLF portale paskelbtas tris kartus teisto Jedinstvos vadovo V.Ivanovo straipsnis, kuriame socializmu ir nekvepia, tačiau pilna išpuolių prieš Lietuvą. V.Ivanovo veikla 1989-1991 metais buvo Lietuvoje gyvenančių tautų kiršinimas, tai gal SLF tęsia šią politiką?

  Thumb up 2 Thumb down 2

 7. Taigi Algirdai, velniai pasinaudos patriotų – idiotų rankomis ir sudraskys tave į gabalus, o paskui lėtai, pasigardžiuodami tave praris su visais vėdarais, net nekramtę.
  Manau, kad, jeigu nori išlikti gyvas, turi naudoti gudresnę strategiją.
  Ir dar manau, kad SLF svetainėje perdaug prirašei rusiškai. Tai erzina ir atbaido žmones, kurie gal būt norėtų įsilieti į SLF gretas. O be žmonių, bus sunku kažką pasiekti….

  Thumb up 8 Thumb down 1

 8. Šiandien straipsnis išspausdintas SLF portale. Tačiau ten nėra diskusijos. Vyrauja viena nuomonė. Niekas negali pasakyti savo minčių apie Socialistų partiją, SLF, šį straipsnį. O gaila. Vyksta žaidimas į vienus vartus.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. Rengiantis dalyvauti Seimo rinkimuose, dar nesant SLF tarybos sprendimui dėl dalyvavimo rinkimuose, SLF Kauno skyrius paskelbė rezoliuciją, raginančią nedalyvauti Seimo rinkimuose, nemenkinti savo autoriteto. Tai sukėlė kai kurių SLF
  vadovų nepasitenkinimą. Jie užsipuolė skyriaus narius, reikalavo atšaukti savo nuomonę, nors tuo metu dar nebuvo partinio dokumento dėl dalyvavimo rinkimuose. Reikia gerokai pastudijuoti partijų įstatymą, kur aiškiai pasakyta, kokias teises turi skyriai ir kad su jų nuomone reikia skaitytis. Matomai yra SLFronte asmenų, kurie gyvena ne pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus, o pagal savo suvokimą, o jis dažnai būna toli nuo realybės.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 10. A.Paleckio straipsnis išspausdinta “Karštame komentare”, su rubrika Nuomonių ringas. Vadinasi, galimos įvairios nuomonės, diskusija. Tai kodėl SLF internetinis portalas yra be nuomonių? Jame vyrauja viena nuomonė, viena tiesa, skaitytojas neturi galimybės išsakyti savo nuomonę apie skelbiamas publikacijas bei SLF ir jo vadovų veiklą. Kodėl SLF portalas bijo kitų nuomonių? Tai gal jau grįžtame prie to, kas buvo – viena partija, viena tiesa. Galėtų A.Paleckis ir jo bendraminčiai tiesiai pasakyti, kad jiems SLF portale kitos nuomonės nereikalingos, visi turi priimti tai, ką skelbia jie. Tai gal tuomet nereikėtų kaltinti sistemos, kuri irgi užgožia jai nepriimtinas nuomones.

  Thumb up 1 Thumb down 1

  • O kas tave varo į tą portalą? Per prievartą tempia?
   Nepatinka, eini kitur. Bet gi ne. “Diskusijos” jam mat reikia. Ir kas iš to? Kas nors nuo to keičiasi, kad atėjęs tūlas “komentatorius”, kaip višta “pliurptelėja” ir jaučiasi tuo laimingas?

   Thumb up 0 Thumb down 2

 11. O kodėl neprisimenami būrelis komunistinių įsitikinimų žmonių, kurie, neteisėtai uždraudus Lietuvos komunistų partiją, ėmėsi žygių sukurti marksistinę partiją. Tai buvo prieš 21 metus. Panaudodami V.Petkevičiaus įkurtą kairiosios minties laikraštį jie atliko didžiulį darbą, įveikė valdžioje esančių buvuių komunistų pasipriešinimą ir įkūrė Lietuvos Socialistų partiją. Didelį darbą atliko tuomet “Opoziciją” redagavęs J.Sakalauskas. LSP vadovavo A.Visockas, N.Stakvilevičius, G.Petružis. O dabar staiga paaiškėja, kad viso to nebuvo, primenamas tik SLF trijų metų laikotarpis, nepamiršta pasigirti jam trejus metus vadovaujantis A.Paleckis. Manau, kad tokį jo straipsnį turėtų įvertinti SLF vadovybė, paaiškinti, kad yra perimamumas, o jis eina nuo socialistų partijos.

  Thumb up 4 Thumb down 1

 12. Straipsnis primena J.Stalino redaguotą trumpą VKP(b) istorijos kursą. Vieni atviri priešai, kiti anarchistai viduje SLF, treti inteligentai, kurie nuolat griauna kairįjį judėjimą. Tik vienas geras, kuris jau trys metai vadovauja vienintelei kairiajai partijai.

  Thumb up 3 Thumb down 3

 13. Ir dar. Ypatingai aršiais metais (prieš dvidešimtmetį) Lietuvos socialistų partiją įkūrė Jonas Sakalauskas. Jį pažinojusieji patvirtins, kad tai paprastas, doras, drąsus žmogus. Deja, šio tikrai kairiųjų pažiūrų vadovo sveikata neatlaikė ano sunkmečio…Istorijos užmiršti niekam nevalia…

  Thumb up 4 Thumb down 0

 14. Keista, kad šitiek metų leidžiama “Opozicija”, o dar atsiranda žmonių, kurie nežino SLF organo. Tai gal čia rašo ne socialistas, o šiaip atsitiktinai straipsnį paskaitęs žmogus.

  Thumb up 0 Thumb down 1

  • Pirma,-paskaityk pats tą “Opoziciją”, žmonių čia neklaidinės… “Opozicija” niekad nebuvo ir nėra SLF leidinys. Ji visada rėmė socialdemokratus, kai kurie jų paremdavo šį leidinį pinigais (pavyzdžiui, Z.Balčytis). Prieš metus dabartinis “Opozicijos” redaktorius net atsisakė abreviatūros “kairiosios minties laikraštis”, tuo pačiu įsiteikdamas buržuazinės ideologijos skleidėjams- dešiniosioms jėgoms.
   O pastaruoju metu “Opozicijoje” visai nėra ką skaityti, žmonės atsisako prenumeratos…
   Taigi, “Opozicija” su SLF neturi , ir niekad neturėjo nieko bendro…

   Thumb up 3 Thumb down 1

 15. Tai Algirdo Paleckio nuomonė, pamąstymai ir savo partijos propagavimas. Su visuo tuo galima sutikti arba nepritarti. Pavyzdžiui, paviešintą mintį “vienintelė kairioji partija Lietuvoje” SLF minimam politiniam dariniui dar reikėtų realizuoti, o ne mėginti pritraukti atitinkamų pažiūrų žmones tik lozungais : kaip sakoma – norėti neuždrausta…Be to, užsienyje yra daug socialdemokratinės krypties partijų, kurios patekusios prie valdžios lovio užmiršta pažadus bei dirbančiųjų interesus,tad SLF veiklos esmę tepaliudys realaus gyvenimo faktai, o ne propaganda. Žinoma, kairiojo ploitinio spektro pusėje yra nūnai viešumoje – pavadinkime – nematomieji, galintieji bendradarbiauti su SLF abejoms pusėms priimtinomis sąlygomis…

  Thumb up 3 Thumb down 0

 16. A.Paleckis užsiminė, kad SLF leidžia laikraštį. Kažkaip negirdėjau apie tai, mielai skaityčiau. Gal kas man primintų, kokį laikraštį leidžia SLF?

  Thumb up 2 Thumb down 0

 17. Dėl dalyvavimo rinkimų farse
  Nuoširdžiai sveikinu SLF pirmininką A.Paleckį bei visus pažangius Lietuvos darbo žmones su SLF trejų metų sukaktimi. Ir…Keletas pastebėjimų dėl vadinamųjų “kairuolių” bei raginimo boikotuoti rinkimų farsą. Rinkimų į buržuazinę valdžią, rinkimų prie lovio, rinkimų kaip “demokratjos” imitacijos FARSĄ. Raginimai tikrai nebuvo grindžiami “pesimizmu”, “netikėjmu savo jėgomis” ir t.t. Raginimai boikotuoti rinkimų farsą buvo grindžiami suvokmu, jog išskirtinė kairioji partija turėtų boikotą paversti svertu, įduodant jį į liaudies masių rankas bei siekiant neleisti sistemai (režimui) legitimizuotis. O pradžioje bent jau patiems nedalyvauti režimo legitimizavimosi vyksme.
  Nemaža visuomenės dalis, kaip tik ta, kuri sudaro potencialią SLF socialinę bazę, jau dabar boikotuoja rinkimų farsą, tik šio vyksmo būta padriko, neorganizuoto. Šie žmonės kiekvieną partiją, dalyvaujančią rinkimų farse, suvokia kaip besveržiančią prie lovio. Esą “visi jūs vienodi”. Taigi, dalyvavimas rinkimų farse objektyviai sąlygoja atotrūkį nuo savo socialinės bazės klasinėje visuomenėje, o būtent tai ir nulemia socializmo idėją diskredituojančius esą “ne tokius jau blogus” rezultatus.
  Aktyvus rinkimų farso boikotas- tai socialinės kovos forma. Režimas paniškai bijo rinkimų farso boikoto, ir dėl to pats kuria pseudoopozicines partijas, tokias kaip “Drąsos Kelias” ir pan. Savo “duobkasių” režimas vis tiek neįsileis, o liaudis “žaidimų” nesupras…
  P.S. Pažvelkime, kuo pavirto Ziuganovo vadovaujama RFKP, jau beveik du dešimtmečius dalyvaudama rinkimų į RF dūmą bei RF prezidento rinkimų farse? Ji turi vietų Dūmoje. Bet ji, Ziuganovo vadovaujama RFKP, jau tapo valdžios įrankiu bei komunistinės idėjos duobkase…

  Thumb up 3 Thumb down 1

 18. Pagarba jums, žmogau: tąsomas po teismus, šmeižiamas, juodinamas, bet atstovaujantis tarpukariu vadintoms “pažangioms” idėjoms.
  Ne vienam jaunam piliečiui iki gyvo kaulo įgriso laukinis kapitalizmas, vejantis jaunuomenę iš Tėvynės. Jūs teisus, be to, kai rašote, jog debatuose skleidėte savo idėjas. Ten labai gerai beje ir pasirodėte, parodėte, jog yra ir kitoks požiūris, o ne nuolat brukamas, jog “žmogus – prekė, turi save kuo brnagiau parduoti”. _Žmogus – ne prekė, o nacionalinė vertybė.Visų pirmą. Ačiū ir už išsamą savo partijos vidaus analizę – kurią beje galėtų pateikti ir dešinieji”: kas vyksta jų partijose, kokie ten flangai žaidžia

  Thumb up 7 Thumb down 1

  • Kažin kodėl visi komunistinio budelio anūko pavardę rašo iš didžiosios raidės?

   Thumb up 2 Thumb down 1 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Kodėl geras klientų aptarnavimas toks svarbus?
Į Lietuvą bandė įvežti trąšų falsifikatą
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Lietuvos miestuose vyks piketų banga dėl Seimo darbo grupės netinkamai išnagrinėtos situacijos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (4)
Žurnalistas Liudas Dapkus rašo, kad „istorija yra svarbus kovos ginklas“. Šių dienų įvykiai...

„MOKI VEŽI“ atveria parduotuvių duris 
Nuo kovo 15 d., laikantis visų saugos reikalavimų, atidaromos visos šalyje veikiančios 24 „MOKI...

Grįžimas į biurą po pandemijos: ko prireiks? 
Spartėjant skiepijimo procesui ir keičiantis karantino sąlygoms, daugelis įmonių jau pradeda svarstyti apie...

Kaip išsirinkti Gelį Nagams? 
Prieš dešimtmetį nagų gelis nebuvo toks populiarus, kaip šiandien. Dažniausiai jį rinkdavosi nagų...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Georgij Nikonorov jungiasi prie „Yukon Advanced Optics Worldwide“ vadovų komandos
Aukštųjų technologijų bendrovės „Yukon Advanced Optics Worldwide“, gaminančios civilinius termovizorinius...
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (9)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...