Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Liepa 23 Penktadienis
 

Seimas spręs, ar Lietuvos Komunistų partiją pripažinti nusikalstama organizacija

2017-06-26 18:25 | Politika | Komentarų (33)

Seimas balsuos dėl Lietuvos Komunistų partijos pripažinimo nusikalstama organizacija. KK nuotr.

Antradienį Seimas balsuos dėl rezoliucijos „Dėl Lietuvos Komunistų partijos nusikalstamos veiklos įvertinimo“. Tai bus pirmas žingsnis link Lietuvos Komunistų partijos pripažinimo nusikalstama organizacija. Jei Seimas pritars šiai rezoliucijai, skubos tvarka bus rengiamas įstatymas, kuris Lietuvos Komunistų partiją pripažintų nusikalstama organizacija.

Rezoliucijos tekstas

Lietuvos Respublikos Seimas,

minėdamas 1941 m. birželio 14-osios Sovietų Sąjungos okupacinio režimo vykdytų tremčių 76-ąsias metines;

pažymėdamas, kad 1940-ųjų birželio 15 d. įvykdyta brutali sovietinė Lietuvos okupacija atnešė Lietuvai ir jos žmonėms milžinišką žalą, o okupacijos metu įvykdyti okupacinio režimo nusikaltimų žmogiškumui vykdytojai iki šiol nesulaukia tinkamo tarptautinio ir nacionalinio valstybinio įvertinimo;

primindamas, kad panašaus pobūdžio nacių režimo nusikaltimai tiek Vokietijoje, tiek nacių okupuotose teritorijose tarptautinės bendruomenės pastangomis buvo teisiškai įvertinti Niurnbergo Tribunolo ir kad šio proceso metu buvo įvertinti ne tik atskirų nacių režimo lyderių ar veikėjų padaryti nusikaltimai, bet ir pati nacionalsocialistų partija buvo pripažinta nusikalstama;

sveikindamas jungtinę 2015 m. lapkričio mėn. 5d. Baltijos šalių Teisingumo ministrų deklaraciją, kurioje aiškiai ir nedviprasmiškai pripažinta būtinybė tinkamai įvertinti okupacinio komunistinio režimo padarytą žalą ir užtikrinti, kad ateities kartos įgautų pilną supratimą apie okupacinio laikotarpio nusikaltimus ir jų vykdytojus.

įsitikinęs, kad siekiant adekvataus tarptautinio sovietinių okupacinių nusikaltimų įvertinimo, pati Lietuva turi būti atlikusi viską, kas yra būtina, kad tokie nusikaltimai būtų politiškai ir teisiškai įvertinti nacionaliniu lygiu;

pabrėždamas, kad 1998 m liepos mėn. 16 d. Seimo priimtu Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl SSRS Valstybės Saugumo Komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir šios organizacijos kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos“ 1-uoju straipsniu buvo konstatuota, kad „SSRS valstybės saugumo komitetas (NKVD, NKGB, MGB, KGB – toliau VSK) pripažįstamas nusikalstama organizacija, vykdžiusia karo nusikaltimus, genocidą, represijas, terorą ir politinį persekiojimą SSRS okupuotoje Lietuvos Respublikoje“;

primindamas, kad Europos Žmogaus Teisių Teismas ne kartą konstatavo lemiamą Sovietų Sąjungos komunistų partijos vaidmenį okupuojant ir aneksuojant Lietuvą bei kitas Baltijos valstybes (Kuolelis ir kiti prieš Lietuvą, Ždanoka prieš Latviją, kt. bylos);

atsižvelgdamas į 1949 m. vasario mėn. 16 d. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos Deklaraciją, kurioje paskelbta, kad „Komunistų partija, kaip diktatūrinė ir iš esmės priešinga pagrindiniam Lietuvių tautos siekimui ir kertiniam Konstitucijos nuostatui – Lietuvos nepriklausomumui, yra nelaikoma teisine partija“;

pažymi, kad Lietuvos komunistų partija (LKP) sovietinės okupacijos laikotarpiu (1940–1941 m. ir 1944–1990 m.) šalyje įtvirtino diktatūrą, veikė kaip paklusni ir iniciatyvi SSKP valios reiškėja ir įgyvendintoja srities organizacijos teisėmis bei yra atsakinga už šias SSRS okupacines valdžios priemones: Lietuvos piliečių genocidą, nusikaltimus žmoniškumui, karo nusikaltimus, įskaitant masines represijas, terorą, baudžiamąsias akcijas, trėmimus, kovotojų už Lietuvos laisvę, taip pat civilių gyventojų naikinimą, režimo priešininkų kalinimą ir kankinimą, kitokį jų persekiojimą, sovietizaciją, okupuotos Lietuvos piliečių ir juridinių asmenų turto nacionalizaciją ir konfiskaciją, prievartinę kolektyvizaciją, prievartinę mobilizaciją į SSRS kariuomenę, ateizaciją, cenzūrą, kultūros ir religijos paminklų naikinimą bei kitokį pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių paneigimą;

konstatuoja, kad SSKP padalinio Lietuvoje Lietuvos Komunistų partijos veikloje galimai yra nusikalstamos veiklos požymių, organizuojant ir per pavaldžias represines struktūras vykdant nusikaltimus prieš Lietuvos gyventojus – genocidą, nusikaltimus žmoniškumui ir karo nusikaltimus;

kviečia Lietuvos Respublikos Vyriausybę, vadovaujantis susiklosčiusia Lietuvos įstatymų leidybos tradicija vertinant Sovietų Sąjungos represines struktūras Lietuvoje (žr. įstatymą „Dėl SSRS Valstybės Saugumo Komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir šios organizacijos kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos“), kuo skubiau parengti Lietuvos Respublikos įstatymą, kuris Lietuvos Komunistų partiją pripažintų nusikalstama organizacija;

pabrėžia, kad šioje rezoliucijoje yra sprendžiama Lietuvos Komunistų partijos kaip juridinio asmens nusikalstamos veiklos vertinimo problema, o konkrečių asmenų, vykdžiusių ar dalyvavusių vykdant okupacinio režimo nusikaltimus, baudžiamosios atsakomybės klausimas yra sprendžiamas šiuo metu galiojančiais, baudžiamąją atsakomybę realizuojančiais įstatymais.

Teikia Seimo nariai:

Audronius Ažubalis

Laurynas Kasčiūnas

Andrius Kubilius

Eugenijus Jovaiša

Povilas Urbšys

Žygimantas Pavilionis

Komentarai

 

 

 
 1. Ir kam is to bus naudos? Tiems kas is TSKP neperejo i LKP? O musu ponia katroj buvo,TSKP ar LKP?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. ,, zigzag , buvo ir iki šių dienų nedingo , tik pasikeitė spalvomis juk ir dabartinis seimas visas ten nėra šventas kokie nebūtų vis vien negali pripažinti kad aukštu postu jokiu neleis komunos buvusiu ponu, juk ir kalbėjo ir komisijos buvo sukurtos juk praėjom 27 metai kaip tie patys sėdi kuria problemas stena o vis nauji atėiną ir vėl tą pačia plokštele varto. juk ,naudingo darbo dar nei vieni nesekė padaryti, parodyti, juk kur tik nežiūrėsi visi vienu tepalu sutepti, pradedant teisesauga įstatymo kūrybas ir visas šlamštas liko ir visi raudoni veršiai, valdo ,, juk ir ponia stropiausio lygio aukšto luomo karaliauja o koki bajeri kurti sugeba ir laksto ir linguoja visose punkto reikaluose o praeitis juk nėra sena puse savo gyvenimo yra aidadavusi kam ir kur ir pas ką dirbo., juk iš įstorijos beografijos nieko nenusliepsi, bet šoka ir vadovauja ir ką jus rinkote kur tiesa buvo, juk korumpuota visa partijos sistema buvo yra ir bus toliau, kol gal po 50metu keisis kaip išmirs tie visi raudoni musmeriu taškuoti, ponai, bet iš įstorijos raidžiu neištrinsi, liks ir ilgam laikui , prisiminimui , visom kartoms atminti,, kiek blogio prikure ir sunaikino. o dabar koki balagana pridirbo per 27 metus juk iš lietuvos pabėgo kokie skaičiai žmonių ir dar ne pabaiga rusas treme o lietuvis ponas išvijo savus ,va jums keisti pripažinti nusikaltimai, kas šitus ponus ivardins už blogio darbus ,,,, juk paprastas pensininkas net žodžio nesako o tik rankos mostelėjimo sako ,brudai, baisus ir amen, baigtas raštas jau 200 dienu nauju atvykeliu nuveiktu darbu jokiu tik aukoholio problemose paskendo ., ir vis vaiku teises gina tuščiom kalbom, svarbu kad meluoti moka nors tie gero gyvenimo sprendimo ateiviai, aferistai visi buvo ir vis nauji ta pačia daina toliau kartoja be naudos ,o tik pinigu plovimo,. ekstremaliomis sankcijomis gedemino kalno papedei,,,,,,, iškirto išrovė medžius ir tvana paliko o dabar visi svarsto kaip čia numinkiti nauju milijuonu per nauja kombinacijos naujo mono,,,,,

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Tuo pripažinimu ponai konservatoriai nusiplaus savo įgimtą nuodėmę. O siaube, tai jie kartu su savarankiška LKP lenkams susilaikius 1990 metais vienbalsiai atstatė Lietuvos nepriklausomybę! Tai, kad jie paskelbdami LKP nusikalstama organizacija, tuo pačiu paskelbs: Lietuvos nepriklausomybę skelbė nusikalstama organizacija, – arba jiems nesuvokiama, arba jie atlieka kieno tai zadaniją, arba dergtis jiems yra pernelyg malonu, kad galėtų susilaikyti.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Tas seniai nebeegzistuojančios LKP pakartotinas pripažinimas nusikalstama organizacija – tai lygiai toks pat politinis absurdo spektaklis publikai, kaip nabašniko kaulų tampymas po Lietuvą bandant a†a vyskupą Teofilių padaryti mūsų tikinčiųjų advokatu prie Viešpaties sosto.

  Thumb up 4 Thumb down 0

 5. Ar po to visiems komuniagoms ir jų visiems padlaižiams: komsomolcams, pionierams ir spaliokams bus padarytos bylos dėl nusikaltimų žmoniškumui prieš Lietuvių Tautą, pradedant nuo 1918 m. Vinco Mickevičiaus-Kapsuko tverto LitBielo, 1940 m. valstybės perversmo, Neprigulimos Lietuvos Respublikos valstybės likvidavimo, masinių trėmimų, Prezidento A.Smetonos išgujimo ir nužudymo, už 1944- 1992 metų okupacinį laikotarpį, partizanų ir rezistentų fizinį naikinimą, eNKaVėDistines – KaGėBistines politines – ideologies represijas bei žmonių persekiojimus ir 1991 m. sausio 10- 14 bei liepos 30-31 Medininkus bei rugpjūčio 19-22 d. pučą ?

  Thumb up 3 Thumb down 2

 6. Klausykit ,man atrodo,kad pirmiausia reikia kubiliu su visajo svita pripazinti nusikalteliais,nes jie nustekeno Lietuva.Nebuvau komuniste,bet tais laikais dar galejai rasti teisybe,jauni zmones ,jei tikbuvo noro galejo mokytis,jaunus specialistus aprupindavo,gyv.plotu,okas dabar visokie kubilai,kriauciai nustekene Lietuvos turta,praturteje darbo zmoniu saskaita loja,todel pirmiausia juos reikia paskelbti nusikalteliais ir istremti i belange ilgu metu.Apie Urbsi buvau geresnes nuomones,galvojau,kad zmogus turi smegenu,bet matosi,kad toks pat besmegenis

  Thumb up 3 Thumb down 3

 7. MAN IR MANO PATRIOTU TREMTINIU SEIMAI GAILA KAD PONAS V.LANSBERGIS SAVO LAIKU PAGAILEJO PONO BRAZAUSKO SAKYDAMAS KAD MES VISI ESAM BROLIAI LIETUVIAI IR TUO BUDU LIETUVA NUGARMEJO I PRARAJA …PATS LAIKAS ATKURTI TEISINGUMA -TIK PRIE KO CIA PONAS KUBILIUS DEL KITU INICIATORIU DZIAUGIUOSI IPATINGAI DEL POVILO URBSIO .PAGARBIAI

  Thumb up 2 Thumb down 6

 8. Kaip balsuos Seimas? Ar išdrįs pajudinti raudonąją komunistinę paslaptį? Manau, kad ne, nes blauzdos per skystos kariauti su kgbistinėmis lervomis.

  Thumb up 6 Thumb down 1

 9. Nusikalstama, ar ne, tai manau čia yra teismo prerogatyva, o ne kažkokių dvikojų bailių.Ateias laikas, juos pačius teis.

  Thumb up 11 Thumb down 1

 10. Prajuokino seimas spres pradžioj kgbišnikus dar 75 metams užslapstino dabar kazka sneka apie komunistu partija,gal nustokit asta garinti seime ir išsipagiriokit nėra tokios partijos,senai nėra.

  Thumb up 15 Thumb down 0

 11. O ką tie seimūnai pasiūlė, kad Lietuvoje galima būtų gyvent šiuo metu, kad nebūtų emigracijos, kad teismai teistų pagal įstatymus, o ne įsakymus, kad dirbantysis galėtų pragyventi? Argi jie išrinkti tam, kad lotų ant praeities ir ant Rusijos?

  Thumb up 18 Thumb down 0

 12. Neturintiems ko paskaityti ir pavargusiems nuo valdžiagyvių melo:

  plus.google.com/104930148289526971655/posts

  gražių paveiksliukų galerija:

  plus.google.com/u/0/communities/107260533056716270437

  Thumb up 0 Thumb down 2

 13. Komunistai zydu ikurta ir valdoma.TSRS valde zydai.ES valdo zydai…O Grybauskaire..sako zyde …Pavilionis,kubilius ,guoga kuoka zydai….Taigi kodel soka kadriliu zydai?

  Thumb up 13 Thumb down 1

 14. Tai Grybauskaitę šaudysime ar kabinsime su jos pakalikais ?

  Čia užneša gerą cirką ,,, Lansberginiai riduoda savo kumyrą Grybauskaitę .

  Thumb up 15 Thumb down 1

 15. pažiūrėsiu PRAVDĄ pro lempini vaisduokli Gorizont, ir jau aisiu gultis.

  Thumb up 0 Thumb down 4

 16. Gerai, tegul priima !
  Tai D. Grybauskaite kaip buvusi ypac konservatyviu burokevičinių komunistu istaigos auksta pareigune, turetu buti pripazinta okupavusios TSKP-TSRS kolaborante ir teista, nusalinus nuo pareigu, uz neteiseta ir apgaulinga patektį i Prezidentes posta.
  O taip pat is Seimo ir Vyriausybes bei kitu svarbiu Lietuvai org., turetu buti pasalinti visi buve TSKP-LKP nariai, jei reiks net ir atgaline data atimant ivairius titulus, ordinus ir pan. iš jų, nes okupacijos metu ilgai tarnavo okupantui jo aktyviausiame ideologu bei kompartijos darbuotoju gretose…
  Manau kad tokiais nubaustaisiais taptu tiek daug, kad tiesiog isnyktu vedanciosios ir vedancios politpartijos…, nes juk jei ju branduolius sudarę ar sudarantys žmones buvo TSRS-KPSS-TSKP-LKP, o tuo pat ir KGB bei kitu smurtiniu TSRS strukturu darbuotojai ar remejai – sąvo krasto Lietuvos, išdavikai, tai tos partijos buvo ar yra prokomunisrines ir prokolaborantinio komunistinio pobudzio !!!

  Thumb up 17 Thumb down 2

  • Manau, kad, Algirdai, neatidžiai skaitei, tai nepagavai nei esmės, nei prasmės.
   Lietuvos Respublikos šventieji konservatoriai ruošia įstatymą, kuriuo Lietuvos Komunistų partiją pakartotinai bus pripažinta nusikalstama organizacija.
   Tai tuo įstatymu pripažins nusikalstama PARTIJĄ, o ne jos partiečius.
   Partiečiai čia nei prie ko ir tai jau kitas klausimas.Ponas A.Užubalis su savo chebryte pabrėžia, kad šioje rezoliucijoje yra sprendžiama Lietuvos Komunistų partijos kaip juridinio asmens nusikalstamos veiklos vertinimo problema, o konkrečių asmenų, vykdžiusių ar dalyvavusių vykdant okupacinio režimo nusikaltimus, baudžiamosios atsakomybės klausimas yra sprendžiamas šiuo metu galiojančiais, baudžiamąją atsakomybę realizuojančiais įstatymais.
   Va taip, va… Kalta abstrakti partija, bet ne atskiri buvę jos vadovaujantys „člienai“ (kalta aplinka!)…

   Thumb up 11 Thumb down 3

   • Bab’,
    as gi tai parasiau isvis straipsnio neskaites, nes gi per pertraukas darbe praktiskai turiu laiko tik perzvelgti ir nukopijuoti man aktualius straipsnius ir retai kada skaitau ka nors iki galo. Si straipsni apie kom-parcija as isvis ne nesiruosiau skaityti, nes gi tema yra aiKski lyg menulis pro debesis. Juk ne cia kas buvo, ne cia kas bus is to…
    As tik lyg tas asilas ar kas ten; svajojau svajojau ir psisvajojau ta rasineli… – isreiKskiau tik savo nuomone kad ooo kaip butu gerai kad tie durneliai po tokio istatymo priemimo patys butu susemti ir sustatyti prie sienos uz savo darbelius siu laiku ‘nepriklausomai’ Lietuvai…, na skant kad todel jog kadais buvo LKP-TSKP nariais…
    Deja, tu pokariniu ”misko broliu” nera…
    Oi reiketu ju tiems KPSS LTSR ex’ams tapusiems valdanciaisiais po 1991-ju, o ir dabartiniams sionistu siknalindziams !
    Taip kad Baba,- perrimtai ziuuri i reiJkaliuka,- as gi tik siaip sau parasiau…
    Man daug labiau rupi – ”kaip ten Sirijoje’…

    Thumb up 5 Thumb down 1

    • Žinai, Algirdai, ne ant tiek jie dar kvaili, kad savo chebrantams ar patys sau kilpą ant kaklo nertųsi. Permetus akimis iniciatorių sąrašą, viskas darosi aišku be jokių komentarų. Ž.Pavilionis jau net Amerikos paskirtas Lietuvos kandidatu į prezidentus. Tai patys aktyviausi rusofobai ir karo kurstytojai, bet visiems tai jau nusibodę ir nebedaro jokio įspūdžio. Reikia sugalvoti kažką naujo, kad atkreipti į save rinkėjų dėmesį. Tai ir sugalvojo pasmerkti partiją, kuri jau seniai už įstatymo ribų ir nebeegzistuoja politiniame gyvenime, kurios buvę partiečiai išsivaikščiojo po kitas partijas, tapo tikinčiaisiais ir LR patriotais.
     Niekam nuo to LRKP pasmerkimo ar pripažinimo nusikalstama organizacija, net plaukelis nuo galvos nenukris. Tik iniciatoriai tikisi iš to liaudies opiumo kažkokio tai politinio kapitalo busimiesiems rinkimams, nes daugiau neturi kuo pasipuikuoti.
     Eilinis blefas ir nieko daugiau.

     Thumb up 5 Thumb down 0

     • Gerai Baba, tamstos atsakymas toks issamus ir nepriekaistingas, kad skiriu jam 10 balu. Sutinku pilnai…, na tik gal dar pridedu, kad pries amerikona – vakaru pasaulio media jiems reikia suvaizduoti – o kooookia Lietuva yra antikomunistine ir isivaizduokit ka ten tie komunyyystai rusai Lietuvoje pridare jog lietuviai taip nekencia rusu ir to TSRS_CCCP komunizmo ! Juk ruosiamasi pulti Rusija ivelus i konflikta su JAV-NATO, o tam reikia ruosti vakaru opinija visais budais. Ir Lietuva tarnauja tam visa jega pirmame flange…lyg jai kitu problemu nebebutu… Kovos iki…paskutinio lietuvio !
      Na, o kad vakaru pop media buduliai tikes BBC ar CNN skelbtais Lietuvos pareiskimais, tyai aisku…ir eis paskui viska sluodami lyg Irake ar Afganistane…
      Jiems kas; juk uzaugo ciunkdami pop media papa nuo pat gimimo…

      Thumb up 3 Thumb down 1

 17. 2007 metais Seimo komisija PRIPAŽINO TS-LKD partiją NUSSIKALSTAMA-TERORISTINE.
  Ir kas toliau.
  prokurorai ne tik nieko nesiėmė,bet ši partija būdama valdžioje SUGEBĖJO neleisti pastatyti NUOSAVO dujų terminalo.
  Skardžiaus vadovaujama komisija ir Teismas įvardino kaltuosius.
  Ir…tyla.

  Thumb up 15 Thumb down 0

 18. Iki sendien dienos viesai pries Tauta,nera atsisakes svetimoms valstybesms duotu priesaiku ne vienas valdzioje sedintis nieksas.Vadinasi jie tebetarnauja buvusiu okupantu spec tarnyboms??? Todel Rusija juos ivardija kaip Rusijos paslaptys??? Kokios tos paslaptys gali buti Lietuvos prezidento ir buvusiu okupantu? O ar girdejo kas ,kad nkvedisto gaisrininko dukte butu atsisakiusi kgb majores laipsnio,ir nutraukusi viesai atsizadedama Rusijos kgb strukturoms tarnystes???

  Thumb up 14 Thumb down 0

 19. Ach,jau tu vargeli mano,tpru už vadžių ir vėl nuo pradžių.1996 – 2000 metai konervatoriai turėjo absoliučią daugumą Seime,bet šio klausimo nesiėmė.Kodėl?Manau,atsakyti nebūtų ypač sunku,juk jų gretose ne kiek nemažiau buvusių,nei kitų partijų.Dabar senosios kartos jau traukiasi,o jaunesni netrui kuo pasižymėti,tai tarp užsidūlėjusių,kvailumu surašytų deklaratyvių įstatymų projektų,rado tą,kuris eilinį kartą sukels Lietuvoje nesibaigiančią diskusią.Tediskutuoja,tedirba liežuviais tauta.Svarbiausia,kad tikrovės nematytų ir nežinotų.Ką tai duos?
  Pirma,pakels tą klausimą iškelusios partijos reitingus(bent taip galvoja konservatoriai)
  Antra,delegetimizuos Niurnbergos teisminį procesą,nes jame TSRS,kartu su JAV ir Anglija,buvo kaltintojais ir nuosprendžių priėmėjais.(Jei vienas iš kaltintojų buvo toks pat nuskaltėlis kaip ir teisiamasis,tai procesas netenka savo vertės)
  Trečia,visos sutartys,kurios buvo sudarytos su valstybe,vadovaujančia nusikalstamos partijos,netenka turimos reikšmės,todėl realiai ne Vilniaus klausimas 1939,nei Klaipėdos 1944 negali net būti keliamas.
  Ketvirta,Rusija,kaip TSRS teisių(bet ne pareigų)perėmėja,privalės,kaip ir pralaimėjusi Vokietija,visoms šalims sumokėti reparacijas.
  Penkta,Kaliningradas neteisėtai perduotas valdyti Rusijai,todėl nedelsiant privalo būti iš jos nusavintas(kas toliau…..)
  Kadangi tokio įstatymo prėmimas neabejotinai turės neigiamas pasekmes tolimesniam Lietuvos likimui,nes suels naujas istorinės praeities vertinimo trintis su lenkais ir dabartyje su tais kraštais,kurie vis dar valdomi KP,tai geresnio laiko kaip valstiečių,kurie kaip velnias kryžiaus bijo būti apkaltinti patriotizmo stoka,valdymą tokiam įstatymui prastumti ir nesugalvosi.
  Deja,bet per tuo bevei tris neprikalusomus dešimtmečius nė vienas iš valdančiųjų partijų lyderių ar kokių ypač pasižymėjusių amžinų seimūnų,mano galva,taip ir nesugebėjo atlikti nors dalį tų darbų Lietuvai,kuriuos per tuos sovietinės okupacijos dešimtmečius,padarė LKP sekretorius A.Sniečkus.

  Thumb up 12 Thumb down 0

  • tamsteles,nes matematika prastai sekesi mokykloje.nenorek,kad rusai uz visa infrastruktura pareikalautu,o tai butu 72 mljrd doleriu.beje lietuva tuscia,o kas gyvens tame karaliauciuj…

   Thumb up 5 Thumb down 0

 20. tai kaip bus ?

  Kandidatas į člienus ? Tai jau, ar biški dar NE ?

  Thumb up 11 Thumb down 0

 21. Ne tik komunistai,bet ir nkvedistai bei kgbistai,o ypac stukaciai ir tardymo vykdytojai,turi buti kartu ,lygiom teisem ivertinti ,nubausti .Tik tas nubaudimas keleis jevrikais,kai zmogus visa gyvenima voge ir susikrove milijonus ofshoruose,atrodo kaip eilinis issityciojimas.Tardymas iki teismo,bylos surinkimas kainuoja kelis simtus tukstanciu ,o tevynes nieksa-isdavikas,gauna tik baudele.Cia nuomone kaip turetu buti.O dabar apie ta pripazinima lietuvisku komunistu ir komsomolcu.Pirma seimas turetu panaikinti skubos tvarka uzsislaptinusius pacius save kgbistus 75 metams.Toks galimu nusikalteliu uzslaptinimas suriso rankas prokurorams,ir atimta galimybe nieksus ivardinti viesai.nenubaustas nusikaltelis -netikusi pasauline praktika.O ir dabar tas komunistu lietuvisku iskelimas ka duos? Cia tikriausiai ir norima pripazinti tam,kad galetu uzslaptinti vel kokiems 75 metams???jeigu nesugeba seimas priversti prezidente Tautai prisipazinti savo praeiti,tai kam tuomet tuos klausimus garsiai reklamuoti?

  Thumb up 10 Thumb down 2 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Kaip išsirinkti SPA centrą?
Kovai su žurnalistų persekiojimu – siūlomos naujos priemonės
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Lietuvos miestuose vyks piketų banga dėl Seimo darbo grupės netinkamai išnagrinėtos situacijos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (4)
Žurnalistas Liudas Dapkus rašo, kad „istorija yra svarbus kovos ginklas“. Šių dienų įvykiai...

„MOKI VEŽI“ atveria parduotuvių duris 
Nuo kovo 15 d., laikantis visų saugos reikalavimų, atidaromos visos šalyje veikiančios 24 „MOKI...

Grįžimas į biurą po pandemijos: ko prireiks? 
Spartėjant skiepijimo procesui ir keičiantis karantino sąlygoms, daugelis įmonių jau pradeda svarstyti apie...

Kaip išsirinkti Gelį Nagams? 
Prieš dešimtmetį nagų gelis nebuvo toks populiarus, kaip šiandien. Dažniausiai jį rinkdavosi nagų...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (1)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Georgij Nikonorov jungiasi prie „Yukon Advanced Optics Worldwide“ vadovų komandos
Aukštųjų technologijų bendrovės „Yukon Advanced Optics Worldwide“, gaminančios civilinius termovizorinius...
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (9)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...