Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Gegužė 13 Ketvirtadienis
 

Seimas pritarė Prokuratūros įstatymo pataisoms: didinami atlyginimai, įtvirtinamas specialaus prokuroro statusas

2017-12-19 12:34 | Teisėsauga | Komentarų (11)

KK nuotr.

Seimas priėmė Prokuratūros įstatymo pataisas (projektas Nr. XIIIP-1080(2), kuriomis tobulinamas prokuratūros funkcijų, darbo užmokesčio reglamentavimas, įtvirtinamas specialus statusas prokurorui, tiriančiam korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Įstatymas priimtas už balsavus 78, prieš – 4, susilaikius 22 Seimo nariams.

„Šitas įrankis, projektų rengėjų nuomone, labai pasitarnautų kovoje su korupcija. Jeigu jam būtų pritarta, tokiu atveju specialus prokuroras tirtų tam tikras veikas, kurių padarymų įtariami valstybės ar savivaldybės institucijų, įstaigų ar organizacijų vadovai ar asmenys, turintys imunitetą nuo patraukimo baudžiamojon atsakomybėn, ikiteisminio tyrimo ir valstybinio kaltinimo atvejais“, – rugsėjo mėnesį pristatydama projektą sakė teisingumo ministrė Milda Vainiūtė.

Priimtomis pataisomis tobulinamas esamas viešojo intereso gynimo funkcijos teisinis reglamentavimas – pašalinamos teisės spragos ir nustatomas reikiamas teisinis reguliavimas viešojo intereso gynimo srityje, taip pat prokuratūrai sudaromos geresnės sąlygos atlikti priskirtas funkcijas viešojo intereso gynimo srityje.

Įstatymo pakeitimais detaliau reglamentuojami prokurorams taikomi veiklos apribojimai, nustatomos kitos prokurorų socialinės garantijos.

Įstatymu pakeistas prokurorų darbo užmokesčio reglamentavimas, sudarytos teisinės sąlygos padidinti visų lygių prokurorų darbo užmokestį.

LRS inf.

Komentarai

 

 

 
 1. itariu valy pastatys tuo tuo ,,specu,,kad soktu pagal grybo duda.manau prokuroras turi būti renkamas.

  Thumb up 6 Thumb down 0

 2. Deja bičiuliai Lietuvoj, matom kaip prokurorinį valdymą Lietuvoj. Kur gal kaip per Seime partijas su įtarimais teisėsauga per jas sau pasidint regis be gailesčio semia? Nežiūrėdami, kad apačiose skurdas didėja. Ir štai čia, kur pagal LR Konstitucijos 4 str. aukščiausią suvenerią galią tautą vykdo tiesiai ar netiesiai per rinktus savo valdžios atstovus, rodo. Per rinktus savo atstovus kur gal įtakojami Seime per partijas su įtarimais – reguliuot valstybės valdymo nesigauna. Lieka variantas, tik kaip Tauta tiesiai savo suvenerią galią reiškia ir vykdo patys. Nes jų niekas kaip ir negina. Apart kiek patys už save pastovi. O čia reikalinga vienybė. Visiems reikalaut ir stengtis gerint. Kad valdžia tarnautų tautos bendros gerovės gerinimui. O ne sau su pertekline teisėsauga ir po jų nors ir tvanas. Nes jie ne į kūrimą orentuoti, o kaip link biudžeto likučių pasiimt..

  Thumb up 7 Thumb down 0

 3. Kaip ”seimūnams” sąžinės leidžia milžiniškus atlyginimus gaunantiems valdininkams juos dar besaikiai didinti,kai virš pusės pensininkų,viską šalyje stačiusiu ir kūrusių tiesiog badauja,gauna išmaldas žemiau skurdo ribos.O atskirtis tarp pensininkų”turtuolių”ir pensininkų”ubagų” beprotiškai didėja?Gal jau atėjo laikas visiems nuskurdintiesiems susikabinus rankomis apsupti valdančiasias įstaigas,nieko iš jų neišleisti,kol nesupras kas yra skurdas ir badas.Galėtų atitinkamos visuomeninės organizacijos pradėti tai organizuoti.

  Thumb up 13 Thumb down 0

  • gerb.mokytoja,nereikia ieskoti to ko nera lithuanijoj,tai sazines,jos nera yra tik noras pliurpti pasakas ir vogti vogti ir meluoti

   Thumb up 6 Thumb down 0

 4. Dabar Lietuvoj įdomus klausimas? Kas iš tikro valdo Lietuvoj ir atsako už blogėjančią padėtį? Kad į apačias tautai blogėja. Nes pagal LR Konstitucijos 2 str. Lietuvos valstybę kuria Tauta. Pagal 4 str. aukščiausią suvenerią galią Tauta vykdo tiesiai, ar per demokratiškai išrinktus savo valdžios atstovus. Valstybės valdžią Lietuvoj vykdo Seimas, Prezidentas su vyriausybe, teismai…Dabar, jei aukščiausioj valdžioj Seime kelios partijos su įtarimais reiškia jau gal dalim teisėsaugos įtakojamos? Reiškia Lietuvoj dalim teisėsauga kaip virš Seimo ir Prezidentės su vyriausybe? Tad sveiki, į kokią santvarką valstybę nuvystėm? Reiškia ir tauta kaip dalim nuo galimų teisėsaugos įtakų per Seimą, priklausomi. Nėra laisvos valios. tad, kaip prokurorine valstybe tapę? Vadinas reikia LR Konstituciją taisyt? Kad įvardint realią padėtį.

  Thumb up 7 Thumb down 0

 5. Nors Lietuvoj bijo šia tema kalbėt, bet vardan demokratijos pasakysim realybę. Kur ir Alytaus m. valdyme kur jei pusmetis ant verslininko parduotuvių reklamų transliuoja turiniu informacija. Kad Alytaus m. savivaldybėj kaip teisti ir ginkluoti organizuotai…? Reiškia žino ir šalies vadovai ir kol kas nesugeba žmoniškai sprendimų rast. Nors parodoma kaip per tarybos laikinas komisijas dirbt žmoniškai.. Žino ir LR Gen. prokuratūra ir Kauno apygardos prokuratūra. Nesugeba. bet tas kaip ciniškumas norim matom, norim ne -tu kaip kvailys žiūrėk, kad už ką nors..? Tokio kaip išsivaizdinančio ciniškumo valdyme, kur tarsi klanais vienur mato kitur ne -taip tęstis NETURI. Ir po ką parašiau, rimtoj valstybėj iš postų eitų Kauno apygrdos vyr. prokuroras min…Kaip ir LR gen. prokurorui Prezidentė bent pastabą turėtų pareikšt. O ne vaizduot..Apie premjerą neklabu. jis tokių momentų kaip ir bijo matyt.

  Thumb up 2 Thumb down 0

 6. Žinot, Alytaus mieste ant verslininkui priklausančios parduotuvės reklamos užrašai tekstu transliuojami.. Kad Alytaus m. savivaldybėj teisti ir ginkluoti..galimai organizuotai skriaudžia verslininką. Reiškia pagal įstatymus mero poste esantis atsako už kas dedas savivaldybėj. Vienok net neaiškina gyventojams. Nors pagal politiko elgesio kodekso normas turi aiškint gyventojams, kur neaiškumų kyla dėl savivaldybės ir jo pačio veiklos. Vėl regis žino LR Gen. prokuratūra, Kauno apygardos prokuratūra…Kur ir nors žmoniškai turėtų su vietos valdžia pasiaaiškint. Kad reikia žmoniškai spręst situaciją. Aiškint alytiškiams ir per tarybos alikinas komisijas ieškot kompromisų.. Vėl to nemato ir šalies aukščiausia vadovai. Po ko klausimas ar Lietuvoj jau daugiau nesugeba valdžioje esantys – kaip tik iš biudžeto likučių semtis ir teisėsaugai dalint..? Daugiau kaip ir nėra kas jiems veikti šioje valstybėje. Apart skriaust žemiau esančią tautos dalį..Ir dar valstybės intereso gynimu prisidengiant? Kaip valstybės intereso gynimas skaitos -kaip valdžia tarnauja bendrai tautos gerovei. O ne savo ir..? O čia net seime vienos aprtijos su įtarimais, gal kad taip valdžią išlaikyt per teisėsauga bauginant, kitos pačios išsivaikšto..Tokios blogėjančios padėties valstybės valdyme dar nebuvo iki šiol..

  Thumb up 2 Thumb down 0

 7. Mūsų valdžia turėtų būti paskelbta pasaulinio teisingumo etalonu – jei ką dalina, tai visiems po lygiai. Pav.: 1000€ padidina atlyginimus prokurorams, teisėjams, ministrams ir sau. Lygiai taip pat po 1000c padidina atlyginimus gydytojams, gaisrininkams, mokytojams, pensininkams ir kitoms gyvenimo šiukšlėms.
  Nors neįtikėtina, bet akivaizdu – myli visus vienodai!

  P.s. Įdomu, o tam specialiam prokurorui kas diriguos kuriuos valdžios politikus ar pareigūnus už neteisėtus finansinius bei kitus nusikalstamus veiksmus šokdinti, o kurių neliesti?
  Juk turi kažkas prokurorui duoti leidimą suprasti kurie nepageidaujami ir privalo būti po teismus užtampyti, kaip dabar nurodinėjama Konstitucinei dvasiai kovoti su visokiais paksais, pūkais, basčiais, kildišienėmis ir kitais prieš Maldeikienę ir Landsbergį pasišiaušusiais politikais.

  Thumb up 12 Thumb down 1

 8. Vienok Lietuvoj regis turim esminį momentą. Kur gal kaip į atvirą diktatūrą pasukam? Nes jei Seime teisėsaugai neproporcingai daug keliami atlyginimai lyginant su kitais klausimas? -Ar ne valdantys valstybės sąskaita kaip vėzdą taip pamalonintą teisėsaugą ruošia prieš neįtinkančius? Nes tikras proveržis teisėsaugoj jei už atskleistus kuo didesnio rango valstybės labui nusižengimus teisėsauga tiesiog premijuojama? Tada bus paskata stot už valstybės interesą? Dabar kaip visus suniveliuoja ir jei taiko, jei kas nepaklus – vienok regis mažins teisėsaugininkų skaičių -reiškia galimybė palikt kaip aklus vykdytojus? Kur jei matos, kad valstiečių lyderis prieš kritikuojančius jau kaip ir teismais per įžeidimus bando prieš neįtinkančius kilt? Pats premjeras jei jo namo peripetijas kur konservatoriai bandė viešint domėsis.. ? Ar valdantys vietoj to, kad teiktų kuriamas strategijas gerint bendrą tautos gerovę ir to nesugebėdami, iš anksto ruošias gintis kitus malšinant per teisėsaugą? Tada kaip ir tolstam nuo tikros demokratijos. Kur LR Konstitucijos 46 str. sako. Kad valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei. 5 str. sako valdžios įstaigos tarnauja žmogui. O ne tik sau ..anų sąskaita? Valdžios galias riboja Konstitucija. 29 str.. sako, įstatymui visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti. Tad į kur žengia Lietuva?

  Thumb up 5 Thumb down 0

 9. Gyvendamas Alytuj stoju už viešą interesą. Per virš 20 metų dabar neatsakingiausia teisėsauga. Aplamai tarsi jokios atsakomybės neturintys ir esmėj ką nori daro. Kontrolės tarsi nėra. Nors turi kontroliuot Prezidentė su Seimu. Alytaus atveju per savivaldą kur savivaldybėj tarsi atvirai teisti dirba ir paklausus, ar ne su teisėsaugos pagalba tai vyksta, – nėra kam atsakyt. Keista, dabar reiškia seimas turės savo prokurorą statuse,,, Kitas LR Gen. prokuroras. Kur, kad iš jo išreikalaut rimtai gint valstybės interesą, tarsi kitą pareigybę sukuria. Ir sako, neturtinga valstybė. Pensininkams atseit pinigų trūksta.. O viršuj vaizdas, kiek nori -tiek maloninasi. Ir taip provincijose pilni kabinetai ..stresuojjnčių. Kur vaizdas net problema jiems, kaip susirast kuo užsiimt. Ir pagryst savo reikalingumą.

  Thumb up 7 Thumb down 0

 10. Deja bičiuliai, valstybės valdyme turi vyraut pirma kuriamoji energija. Kartu su teisingumu. Kur normaliai ir prie šių valdžioje jau šių metų viduryje turėjo būt atlikta teisėsaugos reforma. Kur mažėjant gyventojų skaičiui mažint ir kaip perteklinės teisėsaugos, ypač provincijose, skaičių. Deja….net ir atkreipus šalies vadovų dėmesį apsimetė nematą. Tad ir po metų Seime turėjo būt forsuojama ypač per ūkinę kompetenciją iniciatyvos. Kaip užvest strategijas, kol eina ES parama, kad gerint bendrą tautos gerovę. Kad po 2020 metų kaip nustos eit ES parama, kiek galima mažint valstybės paskolų. Kad išlaikyt ir tautos bendros gerovės lygį. Tai yra būtent mažas dėmesys reikiamai ūkinei kompetencijai jaučias. Per ką didėja skurdas ir emigracija į apačias.. Jau net per viešą žiniasklaidą perspėja įvairūs apžvalgininkai, kad link blogėjimo nusimato. Ir tai, kad valdžia ir teisėsauga, kur arčiausia valstybės biudžeto ir turi dirbt žmonėms – jie kaip pirmiausia stveria – čia viską ir parodo. Reiškia viršuj kaip ir prisibijo apačių. Ką bando maskuot per teisėsaugos pamaloninimą. Kur rimto valstybės intereso gynime kažin dar į kurią pusę kas susiduria – čia stresai…Vaizdas išderina nuo Seimo, kur turi kontroliuot, kas kuo užsiiminėja valstybėje? Kur prioritetai pagal juos tirtis -tirtis… O kurt nėra kam. Arba jei ne teisėsaugininkas ar ne kontroliuojantis Lietuvoj, kiti kaip antraeiliai..Štai aplink valstybėse nėra tokio kaip didėjančio nerimo valstybės valdyme, kaip Lietuvoj per visas sritis didėja..Na, o tautai -kaip rinkos -taip ir turi atgal. Į apačias Didėjantį skurdą ir emigraciją, ar likusiems kaip išgyvent.

  Thumb up 3 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Ką skaityti? Knygos apie moteris, metusias iššūkį tradicijoms
Santaros klinikose įrengiamos naujos reanimacijos vietos sunkiems pacientams
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Lietuvos miestuose vyks piketų banga dėl Seimo darbo grupės netinkamai išnagrinėtos situacijos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (4)
Žurnalistas Liudas Dapkus rašo, kad „istorija yra svarbus kovos ginklas“. Šių dienų įvykiai...

„MOKI VEŽI“ atveria parduotuvių duris 
Nuo kovo 15 d., laikantis visų saugos reikalavimų, atidaromos visos šalyje veikiančios 24 „MOKI...

Grįžimas į biurą po pandemijos: ko prireiks? 
Spartėjant skiepijimo procesui ir keičiantis karantino sąlygoms, daugelis įmonių jau pradeda svarstyti apie...

Kaip išsirinkti Gelį Nagams? 
Prieš dešimtmetį nagų gelis nebuvo toks populiarus, kaip šiandien. Dažniausiai jį rinkdavosi nagų...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Georgij Nikonorov jungiasi prie „Yukon Advanced Optics Worldwide“ vadovų komandos
Aukštųjų technologijų bendrovės „Yukon Advanced Optics Worldwide“, gaminančios civilinius termovizorinius...
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (9)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...