Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Birželis 15 Antradienis
 

Šaudymo profesionalai apie Medininkų žudynes: šeši pareigūnai nušauti visai ne vagonėlyje

2015-11-09 12:42 | Bylos, sukrėtusios Lietuvą | Komentarų (605)

"Karšto komentaro" ir šaudymo profesionalų atliktas eksperimentas parodė: šeši pareigūnai Medininkų muitinės poste per užpuolimą buvo nušauti visai ne namelyje


Giedrė Gorienė

Beveik ketvirtį amžiaus visuomenei sekta pasaka apie tai, kad 1991 metų liepos 31 d. Medininkų muitinės poste budėję aštuoni pareigūnai buvo suvaryti į vagonėlį ir ten sušaudyti, žlugo – šaudymo čempionai patvirtino „Karšto komentaro“ versiją: jog tik į du pareigūnus buvo šauta muitinės vagonėlio viduje, likę šeši į namelį buvo sunešti jau nušauti.

Ką parodė eksperimentas šaudykloje?

Iš karto po Medininkų žudynių, kuomet buvo nušauti aštuoni Lietuvos pareigūnai, visuomenei buvo pateikta tokia oficiali versija: visi tą naktį Medininkų muitinės poste budėję aštuoni muitinės, kelių policijos ir „Aro“ pareigūnai buvo suvaryti į muitininkų vagonėlį, suguldyti ir ten sušaudyti iš Kalašnikovo automato 7,62 mm kalibro kulkomis. Įskaitant ir kelių policininką A.Janonį, kuris, prieš atvarant jį į namelį, dar buvo mirtinai peršautas VAZ automobilyje 9 mm kalibro kulka.

Tačiau tokia oficiali versija neatitinka realybės.

Prieš tai, kad suprastumėte, koks „žvėris“ yra Kalašnikovo automatas, pažvelkite į redakcijos atliktą eksperimentą – pažiūrėkite, ką gali kulka, iššauta iš Kalašnikovo automato.

Šį eksperimentą šaudymo sporto klube „GSKA“ mums mielai padėjo atlikti daugkartinis Lietuvos šaudymo čempionas, absoliutus VRM šaudymo čempionas Aleksejus Šlyčkov.

Eksperimento atlikimo vieta – šaudymo sporto klubas „GSKA“.

Šaudyta iš AKMS ir iš AK74 prototipo civiliniam naudojimui „Saiga“ – tokios pat techninės charakteristikos ir tokia pat kulkos pramušamoji galia, kaip ir AKMS.

Šaudyklos instruktorius A.Šlyčkov iš 20 metrų atstumo šaudė į taikinį – plieninę centimetro storumo plokštę. Kalašnikovo kulkos šią plokštę prakirto kiaurai.

O dabar sugrįžkime į 1991 m. liepos 31 d. Medininkus. Įvykių vietos maketo rekonstrukcija atlikta pagal teismo ekspertų išvadas.

Kas buvo rasta vagonėlyje po žudynių?

Aštriu kampu keturi Kalašnikovo šūviai – kulkos rastos stiklo vatoje po grindimis:

Čia yra metalinė lenta ir joje – rikošeto žymė,  kulka rasta priešingoje pusėje ant grindų sulinkusi:

Tarpduryje rastas „Aro“ pareigūnas A.Juozakas – paklupdytas, peršauta galva kiaurai ir griuvęs nosimi į priekį:

Palei sieną guli T.Šernas – kulka, perėjusi kiaurai galvą, perėjo rašomojo stalo spintelę ir įstrigo nugarėlėje:

Viskas – daugiau namelyje nėra jokių kulkų ir jokių skylių. Tačiau yra dar šeši nužudyti pareigūnai.

Kelių policijos viršila A.Kazlauskas – tai buvo paskutinė jo darbo para, nuo 9 val. ryto jis jau būtų buvęs pensininkas: galva peršauta kiaurai. Kūnas rastas už kėdės. Pagal kulkos įėjimo ir išėjimo angas būtų galima sakyti, kad šauta iš dešinės pusės į lango pusę – tačiau čia aklina siena, langai (į miško pusę):

A.Musteikis, muitinės pareigūnas. Rastas gulintis ant grindų namelio viduje, šautiniai sužalojimai tokie: dvi kulkos užstrigusios krūtinės viduje, viena kiaurai perskrodusi galvą, viena – kiaurai koją:

Muitinės pareigūnas S.Orlavičius taip pat rastas gulintis namelyje ant grindų. Sužalojimai: vienas šūvis – muitininkas ranka prisidengė galvą ir gavo šūvį į galvą per ranką, ta kulka užstrigo, antras šūvis į galvą kiaurai:

Kelių policijos pareigūnas J.Janonis. Viena kulka, pramušusi kelią, užstrigo kaule. Šūvis į galvą – kiaurai. Dar viena – šį kartą 9 mm kulka, kampu praėjusi ir užstrigusi ties stuburu. J.Janonis rastas gulintis čia:

Muitinės pareigūnas R.Rabavičius. Du šūviai: kiaurai šūvis į ranką, kiaurai šūvis į galvą. Stalas patraukas, rastas gulintis namelyje ant grindų štai čia:

„Aro“ pareigūnas M.Balavakas: viena kulka rasta įstrigusi rankoje. Kita kulka antrą ranką praėjo kiaurai, galvoje – du šūviai taip pat kiaurai. Kūnas rastas gulintis čia:

Sužalojimai ir ginklai: viena 9 mm kalibro kulka rasta J.Janonio kūne, dar trys 9 mm kulkos rastos automobilio VAZ salone, visi kiti peršovimai – 7,62 mm kalibro (Kalašnikovo automatas).

Kiek buvo vagonėlyje kulkų skylių?

Skaičiuojame: keturis kartus šauta į grindis, kampas labai aštrus; viena kulka, perkirtusi A.Juozaką galvą, rikošetu atsitrenkusi į geležinę lentą ir nuskridusi sulinkusi; viena kulka, praėjusi T.Šerno galvą, pramušusi spintelę ir spintelės galutinėje sienoje įstrigusi. Dar viena Kalašnikovo kulka įstrigusi Tomo Šerno rankovėje – rankovę pramušusi, bet rankos nesužeidusi. Identifikuota, kaip šauta ginklu, kuris šaudė į grindis ir kuris du šūvius padarė į A.Janonį.

Ar visi pareigūnai buvo nužudyti vagonėlyje?

Taigi, faktai – tokie. Ką apie tai mano šaudymo profesionalai? Šia tema kalbamės su daugkartiniu Lietuvos šaudymo čempionu bei rekordininku, šaudymo sporto meistru Anatolijumi Kapustinu ir daugkartiniu Lietuvos šaudymo čempionu, absoliučiu VRM šaudymo čempionu Aleksejumi Šlyčkovu.

KK: – Kaip profesionalai, sakykite, ar gali taip būti – šautinės žaizdos yra, o nei kulkų, nei skylių – sienose, lubose, grindyse – nėra?

Anatolijus Kapustin: – Taip būti negali. Jūs matėte, kas gaunasi, kai Kalašnikovo kulka praeina plieną – kiaurai, taigi, jau nekalbant apie žmogaus kūną.

KK: Vadinasi, tie žmonės buvo nušauti kažkur kitur, o jau po to sunešti į vagonėlį?

Aleksejus Šlyčkov: – Jeigu kūnai peršauti kiaurai ir nėra nei vienos kulkos, nei vienos skylės viduje, yra pagrindo manyti, kad būtent taip. Buvo šauta kažkur kitur. Kitaip būti negali.

Jūs matėte, kaip mes šaudėme iš Kalašnikovo automato į metalą – iš 20 metrų atstumo kulka pramuša kiaurai vieno centimetro storio plieną. Ir tai yra kulka, kuri yra civilio naudojimo, kuri neturi savyje plieninės šerdies, tai yra neturi padidinto pramušamumo galimybės.

KK: – Taip, pamatėme, ką gali civilio naudojimo kulkos, tai ką kalbėti apie kariškas… kulkas.

Aleksejus Šlyčkov: – Vagonėlyje turėjo būti rastos visos kulkos. Arba siena turėjo būti peršauta, jeigu žmogus buvo stovintis. Kiek kūnuose yra skylių, tiek ir turi būti kulkų.

KK: – Bet nėra – nei kulkų, nei vagonėlyje nėra kulkų skylių.

Aleksejus Šlyčkov: – Tada, logiškai mąstant, tas turėjo įvykti kitoje vietoje.

„Turėjo būti šauta iš didelio atstumo“

KK:O pagal tai, ar Kalašnikovo kulka praėjo kiaurai, ar užstrigo kūne, galima nustatyti, iš kokio atstumo buvo šauta į žmogų?

Aleksejus Šlyčkov: -Jeigu būtų šauta iš labai didelio atstumo, kulkos kūne liktų. Ten, kur kulkos liko, į tuos žmones turėjo būti šauta mažiausiai iš už 300 metrų. Šūviai padaryti iš tolo. Jeigu būtų šauta iš arti, tada kulka kiaurai žmogų pereitų – parodėme, kaip kiaurai praeina Kalašnikovo kulka centimetro storio plieninę plokštę.

Net jeigu automatai buvo su duslintuvu – tada šovinių pramušamoji galia truputį silpnesnė, iš 300 metrų vis tiek kiauriai praeitų. Pagal literatūrą – iš automato su duslintuvu taiklus šūvis yra iki 400 metrų. Vadinasi, peršaus kiaurai.

KK: -Tai iš mažo atstumo Kalašnikovo kulka negali užstrigti, pvz., kojoje?

Anatolijus Kapustin: – Nebent kulka prieš tai praėjo arba kitą kūną, arba kažkokį daiktą. Tai yra prieš tai kažką peršovė ir tada pataikė į koją. Nes tiesioginis pataikymas – pramuš kiaurai ir šaunant iš 500 metrų, ir iš 300 metrų.

Aleksejus Šlyčkov: – Tai yra labai galingas ginklas.

„Šaudė profesionalai“

KK: -Tai koks tų šaulių turėjo būti pasiruošimas, kad jie pataikytų iš 300 – 500 metrų?

Aleksejus Šlyčkov: – Tai yra profesionalūs šauliai.

Anatolijus Kapustin: – Optiniai taikikliai ir profesionalai. Iš 300 metrų ne kiekvienas pareigūnas pataikys.

Aleksejus Šlyčkov: – Ne kiekvienas karys ir ne kiekvienas policijos darbuotojas.

KK: Tai kokią galima daryti išvadą? Kad šaudė snaiperiai profesionalai?

Aleksejus Šlyčkov: – Kad profesionalai – tai tikrai. Šiaip žmonės iš gatvės taip nepadarys.

Anatolijus Kapustin: – Nebent, kaip minėjau, kulka peršovė kažką kitą ir po to jau į kitą įstrigo. Tada gali būti šauta ir iš arčiau. Pavyzdžiui, jeigu stovėjo du ar trys žmonės, šovė kiaurai per visus, ir tada paskutiniam pataikė į koją ir įstrigo.

KK: –Tačiau, kai buvo atkuriamas įvykio vietos maketas, pagal sužalojimus vagonėlyje neišėjo sumodeliuoti situacijos, kad juos būtų galima čia sustatyti ir peršauti viena kulka.

Anatolijus Kapustin: – Gal jie buvo nušauti lauke, kai ėjo vienas kitam iš paskos?

KK:- Tačiau to sumodeliuoti pagal šautines žaizdas irgi nesigavo.

„Vienas variantas aiškus“

Anatolijus Kapustin: – Vienas variantas aiškus – tuo metu, kai į juos šaudė, jie nebuvo namelyje.

Aleksejus Šlyčkov: – Iš to visko, ką mes čia pamatėme, yra du pareigūnai, kurie buvo nušauti namelyje ir buvo būtent namelyje. Pagal kulkas ir trajektorijas aišku, kad A.Juozako galvą kiaurai perėjusi kulka atsitrenkė čia, į plokštelę. T.Šernui lygiai tas pats.

Anatolijus Kapustin: – Visi pėdsakai yra.

Aleksejus Šlyčkov: – Taip, visi pėdsakai yra. Visų šešių kitų – nieko nėra. Ir neįmanoma net pagalvoti, kad viskas įvyko vagonėlyje. Tame jokios logikos visiškai nėra.

KK:Mes suprantame, kad pagal tai, kiek kūnuose kulkų bei kulkų skylių, vagonėlis, jeigu būtų buvę šaudyta viduje, praktiškai turėjo būti suvarpytas?

Aleksejus Šlyčkov: – Taip. Sienos ir grindys – kiaurai. Tiksliau, sienos arba langai tikrai būtų kiaurai, o grindys visų vagonėlių yra pastiprintos, pašildytos, tai kulkos vatoje galėtų užstrigti arba, jeigu apačioje metalas, metale.

Anatolijus Kapustin: – Bet vis tiek kulkos skylė turėjo būti.

Aleksejus Šlyčkov: – Ir vis tiek kulka turėjo būti rasta. Ir apskritai, kiek buvo kūnų, kiek buvo kulkų, kiek buvo praeita kiaurai, visos kulkos turėjo būti rastos. Jeigu nei vienos nėra, vadinasi, šauta ne čia.

Kulkos rankovėje mįslė

KK: – O ta kulka, kur buvo rasta Tomo Šerno rankovėje? Pagal tai, ką jūs pasakojote, ji arba turėjo atskristi iš toli, arba rikošetavusi?

Aleksejus Šlyčkov: – Čia rikošeto.

KK: Tačiau kulkoje, kuri rasta Tomo Šerno uniformos rankovėje, nėra jokių požymių, kad ji būtų prieš tai kur nors atsitrenkusi.

Aleksejus Šlyčkov: – Nedeformuota. Vadinasi, atskrido iš labai toli.

Anatolijus Kapustin: – Dar vienas niuansas: jeigu kulka praeina per minkštą kūną, jeigu nekabina kaulo, gali nesideformuoti. Bet greitį praranda. Taigi, jeigu prašovė kažką…

KK: – Štai čia ir esmė. Įvykio vietos rekonstrukcija padaryta pagal teismo medicinos ekspertizės duomenis – visi sužalojimai atkurti pagal tai, kaip viskas surašyta. Vienas šūvis – kulka praeina A.Juozako galvą, kulkos atsitrenkimo žymė ir kulka rasta deformuota vagonėlyje ant grindų. O A.Kazlauskas, pvz.? Sėdi šonu ant kėdės, šūvis iš dešinės pusės į kairę, tai yra į langą, tačiau lange – jokių skylių? Tačiau galvoje – kiauryminė žaizda.

Aleksejus Šlyčkov ir Anatolijus Kapustin: – Čia viskas aišku.

KK: – A.Musteikiui irgi peršauta kiaurai per koją, tačiau jokių skylių vagonėlyje nėra. Galvą kiauriai praeina – jokių skylių. R.Rabavičiui – per ranką kiaurai, per galvą kiaurai – jokių skylių namelyje nėra.

Anatolijus Kapustin: – Čia viskas aišku.

Kulkų aritmetika

KK:Kulkų rasta septynios: viena – peršovusi A.Juozaką, antra – peršovusi T.Šerną, keturios į grindis ir viena kulka – užstrigusi Šerno uniformos rankovėje. Viskas. Tuo tarpu kiauryminių žaizdų – 14.

Aleksejus Šlyčkov: – Vadinasi, turėjo būti 14 kulkų ir skylių. Kitaip būti negali. Visos kulkos turėjo būti rastos.

KK: Vadinasi, šešių pareigūnų nužudymo vietos iki šiandien yra nežinomos?

Aleksejus Šlyčkov: – Ne.

KK: Valstybės kaltintojai teigia, kad visi šeši buvo suvaryti į namelį ir nušauti tais keturiais šūviais, kurie šauti į grindis.

Anatolijus Kapustin: – Gerai, keturiais, bet iš kur 14?

KK: – Sakykite, o tos keturios kulkos T.Šernui po kojomis – galėjo būti paleista serija, kad „gultis“? Galėjo būti šauta po kojomis – jis nesigulė arba kad greičiau gultųsi ir buvo paleista serija?

Aleksejus Šlyčkov: – Laisvai galėjo būti: laikant ginklą taip – liepta gultis ir šauta po kojomis.

KK: – T.Šerno sėdynėje yra Kalašnikovo durklo-peilio durtinė-pjautinė žaizda. Kodėl, jūsų nuomone, jam galėjo būti įdurta? Kokiais atvejais taip daroma?

Aleksejus Šlyčkov: – Nebent patikrinti, ar dar gyvas. Šiaip niekas nedurstys, čia jau pasityčiojimas. Na, daro įvariai: vienas gal padarytų dar vieną kontrolinį šūvį, o kitas įdūrė – ar sujudės. Nesujudėjo – nešovė.

Dar vienas įdomus momentas

KK: Dar vienas momentas: oficialiai teigiama, kad A.Janonis, sėdintis automobilio VAZ, kuris stovėjo prie pat vagonėlio, viduje buvo mirtinai sužalotas į stuburą, tada nuvarytas į namelį ir ten dar kartą nušautas. Ir neva ten buvo peršauti „Žigulio“ langai, o paskui su tuo „Žiguliu“ dar buvo važiuotas beveik kilometras, iš kurio paskutiniai du šimtai metrų – gruntuotas lauko keliukas, ir užšokta ant akmens. Ir rasta su tokiais langais.

Aleksejus Šlyčkov: – Čia vienareikšmiškai – sušaudyta po to, kai „Žiguli“ jau buvo ant akmens.

Anatolijus Kapustin: – Šaudyta į jau sustojusį automobilį – kai automobilis jau buvo tokioje padėtyje.

Aleksejus Šlyčkov: – Stiklai yra grūdinti, išbyrėtų iš karto važiuojant. O čia smūgis toks, kad turėjo sujudėti visas mašinos korpusas.

KK: – Viena 9 mm kalibro kulka įstrigo į „Žiguli“ užpakalines duris po rankele, o dvi kulkos rastos ant užpakalinės sėdynės, tačiau subyrėjusios į gabalėlius. Ką tai reiškia?

Aleksejus Šlyčkov: – Pagal nuotrauką galima suprasti, kad šauta arba iš Makarovo, arba iš Stečkino pistoleto. Tai yra du ginklai, kuriems tinka tas šovinys. Kulka galėjo subyrėti nuo pataikymo į stiklą, nes stiklas yra pakankamai kieta medžiaga. O durelėse užstrigo, nes šita kulka labai greitai praranda jėgą. Kadangi ta kulka yra buka, ji atiduoda visą savo jėgą smūgiui ir dėl to liko įstrigusi durelėse. Ta, kuri labiausiai subyrėjo, pataikė čia, antra – čia, o trečia durelėse.

Anatalolijus Kapustin: – Daugiau variantų čia ir nerasi.

KK: Faktas, kad tai įvyko, kai mašina užlėkė ant akmens?

Anatolijus Kapustin: – Čia gi labai lengva eksperimentą padaryti.

KK: – Peršauti „Žiguli“ stiklą ir pabandyti nuvažiuoti gruntuotu keliuku kilometrą – pažiūrėti, kas liks iš stiklo?

Aleksejus Šlyčkov: – Pabandykite važiuoti ir pamatysite, kaip pradės byrėti stiklai.

Kažkas sąmoningai sujaukė nusikaltimo vietą?

KK:Pasak jūsų, jeigu pareigūnai buvo nušauti namelyje, kaip teigiama oficialioje versijoje, tai namelyje turėjo būti rastos ir visos kulkos, ir turėjo būti kulkų skylės, tačiau jų nėra. Tada logiškai kyla klausimas: tuomet tos kulkos turėjo būti rastos kur nors aplink namelį. Tačiau, pažiūrėkime, kas buvo rasta. Įvykio vietos apžiūra vyko liepos 31 d.; po to, naudojant metalo ieškiklius, rugpjūčio 1 d. rasta 9 mm, Makarovo arba Stečkino šovinio tūtelė, tačiau kurios vidus yra surūdijęs; po dešimties dienų, vėlgi naudojant metalo ieškiklius, rastos dar trys 9 mm kalibro tūtelės, kurios nesurūdijusiu vidumi ir, pagal ekspertų išvadą, šautos iš automatinių ginklų. Tai yra, ekspertai pasakė, kad trys rugpjūčio 10 dieną rastos tūtelės yra šautos ne pusiau automatiniu Makarovo pistoletu, bet automatiniu Stečkino pistoletu. Daugiau jokių kulkų nėra rasta. Išskyrus dar tris tūteles, kurios yra 5,45 mm kalibro automatų, sutrumpintų AKSU 74, kuriais buvo ginkluoti „Aro“ pareigūnai.

Tai jeigu aplink namelį taip pat niekur nėra kulkų, tai tada kažkas išvalė teritoriją – susirinko kulkas, o lavonus iš nužudymo vietų pernešė į namelį?

Ir dar viena keistenybė: vagonėlio viduje rasta sauja šautų automato Kalašnikovo tūtelių. Bet ir jų skaičius neatitinka šautinių žaizdų skaičiui. Kaip tos tūtelės ten atsirado, jeigu, kaip jau aišku, šeši pareigūnai nušauti ne namelyje? Kažkas tūteles surinko iš žudymo vietos ir pabėrė vagonėlio viduje?

Aleksejus Šlyčkov: – Galima pasakyti ir taip. Jūs matėte, kai mes šovėme, kiek šūvio metu praskrido ta tūtelė ir nukrito? Tai yra ją radote čia, o ji buvo šauta per penkis metrus į šoną.

KK: -Taip.

Aleksejus Šlyčkov: – Jeigu sumodeliuoti pilnai viską – kur gulėjo kūnai, kokie buvo pataikymai, galima nustatyti šaulio vietą. Tai yra, pagal pataikymą į kūną, kaip kūnas gulėjo, kur įėjo kulka, peršovusi kūną, galima nustatyti tikslią vietą šaulio – kaip jis stovėjo, kaip buvo laikomas jo ginklas, prieš šaunant. Ir tada galima apytiksliai žinoti, kur ieškoti tos tūtelės.

KK: – Tai galima daryti prielaidą, kad tos tūtelės buvo surinktos ir pabertos vagonėlyje specialiai – kad nebūtų galima nustatyti, iš kur tiksliai buvo šauta į pareigūnus? Kulkų nėra, skylių vagonėlyje nėra, bet tūtelių sauja yra, nors šauta ne čia…

Aleksejus Šlyčkov: – Galbūt įvykio apžiūros metu plotą reikėjo apžiūrėti didesnį?

KK: -Už 300 metrų? Už 500 metrų?

Aleksejus Šlyčkov: – Taip. Rasti vietą, iš kur buvo šauta. Ten būtų ir tūtelės.

Beje, įvykio vietoje turėjo būti sudėlioti numeriukai ir viskas aprašyta: ta tūtelė rasta toje vietoje, ta tūtelė rasta toje vietoje ir taip toliau. Viskas turėjo būti aiškiai ir konkrečiai nufotografuota ir surašyta. Ką, pavyzdžiui, reiškia, kad kulkos rastos automobilyje ant galinės sėdynės? O kur jos pataikyti galėjo? Praėjo stiklą – kur atsitrenkė ir kur po to nukrito? Kaip suprantu, nieko panašaus nėra.

KK: – Na, mums nieko panašaus neteko matyti…

Aleksejus Šlyčkov: – Pagal kulkos įėjimo į kūną vietą, išėjimo iš kūno kulkos vietą, pataikymą kulkos toliau, kadangi ją randa, galima sumodeliuoti – įėjo kulka, išėjo kulka, tuomet nusprendžia, ar šaulys stovėjo tuo metu, ar sėdėjo, ar klūpėjo, ar gulėjo, ir toliau, tiesiąją nuvedus, randa kulką, dažniausiai, o tiesiąją į kitą pusę – šaulio vietą.

Jeigu būtų šaudyta namelyje, būtų ir tūtelių žymės – matytųsi, kur tūtelė atsitrenkė. Tada būtų galima pasakyti, kaip buvo laikomas ginklas, kokiu kampu būtų laikomas ginklas – tai, ką matote dabar pas mus šaudykloje, yra būtent Kalašnikovo automato tūtelių žymės. Pagal tūtelės žymę viską galima nustatyti.

KK: -Ačiū už eksperimentą ir konsultaciją.

Epilogas

Taigi, „Karštas komentaras“, padedant šaudymo profesionalams – daugkartiniams šaudymo čempionams Aleksejui Šlyčkovui ir Anatolijui Kapustinui – įrodė: šeši pareigūnai buvo nušauti visai ne namelyje.

Todėl turime pagrindo pagrįstai manyti ir teigti: jeigu nusikaltimo vieta net neištirta, net neišsiaiškinta, kur ir kuris pareigūnas buvo nušautas, neaišku, ir kas bei kodėl sunešė jau nušautų pareigūnų kūnus į namelį, Medininkų žudynių byla iki šiol nėra ištirta. Nors, kaip žinote, ji nagrinėjama jau Apeliaciniame teisme.

Iš pokalbio su šaudymo profesionalais taip pat tapo aišku: būtent dėl to ir buvo surinktos tūtelės, ir lavonai sunešti į vagonėlį, kad maksimaliai būtų apsunkintas posto užpuolimo ir nužudymo tyrimas.

Beje, 1991 m. rugpjūčio 1 d. Aukščiausioje Taryboje tuometinis VSD vadovas Zigmas Vaišvila AT deputatams pateikė tokią informaciją: „..>Bet aš norėčiau pasakyti, kad yra tam tikrų naujų detalių, kurios rodo, kad nebuvo visiškai taip, kaip atrodė iš pradžių, kad visi jie iki vieno buvo namelyje. Atleiskit, bet tai kol kas negalima skelbti. Ne viskas taip paprasta, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio ir kaip daug kam pasirodė.“

Taigi, jau iš karto po žudynių buvo žinoma, kad ne viskas buvo taip, kaip buvo viešai kalbama. Todėl lieka atviras klausimas: kas tas vyriausiasis dirigentas, pakreipęs Medininkų žudynių tyrimą klaidinga linkme? Ir kodėl?

Šaudykloje atliktas eksperimentas bei šaudymo profesionalų išsakyta nuomonė leidžia kelti tokią versiją: kad šaudynes Medininkų poste galėjo išprovokuoti trečia jėga. Hipotezė: Dž.Bušas atvyksta į Maskvą, reikalingas „triukšmas“ Pabaltijyje. Paprašoma Vilniaus OMON’o pagalbos (yra B.Makutynovičiaus ir KAD „juodųjų berečių“ vado susitikimų liudininkas, mūsų prokuratūra jo neapklaususi iki šiol; tada būtų logiškai paaiškinamas ir įrodymų, vedančių link Vilniaus OMON, dingimas šioje byloje). Šie 1991 m. liepos 31 d. atvyksta „patriukšmauti“. Vilniaus omonininkai prieina prie Medininkų posto muitininkų, kuriuos saugo ginkluoti „Aro“ pareigūnai ir kelių policininkai. Tada pasaloje slypintys snaiperiai, trečioji jėga, paleidžia provokacinius šūvius. (Vaizdajuostė, kurioje maždaug už 80-100 metrų nuo vagonėlio buvęs Lavoriškių muitinės posto viršininkas V.Petruškevičius nufilmavo rastą pasalos vietą, dingo iš bylos). Vilniaus OMON galvoja, kad šaudo mūsų pareigūnai, ir pradeda šaudyti, o mūsų pareigūnai – kad čia šaudo Vilniaus OMON ir paleidžia šūvius į juos (byloje yra duomenų, kad vienas užpuolikas buvo sužeistas).

Būtent per tokios hipotezės prizmę žiūrint, logiškai būtų galima paaiškinti, kodėl net 25 metus visuomenei sekamos pasakos apie „aštuonis suvarytus ir sušaudytus namelyje“, nors, kaip matome, šeši pareigūnai iš tiesų buvo nužudyti visai kitur, o kulkos ir tūtelės surinktos – kad nebūtų galima nustatyti, kas ir iš kur šaudė. Ir visas šis didžiulis melas vykdomas valstybės vardu…

Komentarai

 

 

 
 1. Jeigu kaip rašo komentatoriai Paulauskas netyrė Vilniaus brigados bylos, o tik šildėsi šlovės spinduliuose, tai gal tegu Paulauskui dabar prokuratūra leidžia pasišildyti ir “ištirtos” Medininkų bylos spinduliuose? Tegu pliuškenasi toje “šlovėje” buvęs generalinis, negi gaila?

  Thumb up 7 Thumb down 0

  • Tikrai labai norėjo, bet pradėjo aiškėti, kad nebent prie gėdos stulpo pastovėti su kliunkiniais berniukais galėtų. Tada noras atkrito.

   Thumb up 6 Thumb down 0

   • Artūras Paulauskas tipiškas karjeristo iš prigimties pavyzdys. Ko daugiau būtų galima iš jo norėti….

    Thumb up 6 Thumb down 0

 2. Labai įdomu:
  Zigmas Vaišvila:
  “Bet aš norėčiau pasakyti, kad yra tam tikrų naujų detalių, kurios rodo, kad nebuvo visiškai taip, kaip atrodė iš pradžių, kad visi jie iki vieno buvo namelyje. Atleiskit, bet tai kol kas negalima skelbti. Ne viskas taip paprasta, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio ir kaip daug kam pasirodė.“
  Na, tada negalima buvo skelbti.
  Bet nuo tada praėjo 24metai. Kodėl dar dabar negalima skelbti?

  Thumb up 8 Thumb down 0

  • Dabar jau ir skelbia nuo 2008 metų sausio. Skelbia patys prokurorai, skelbia teismas, skelbia politikai, bet pradėjo “Karštas komentaras” kapstytis po tuos jų pagyrūniškus skelbimus ir viskas pradėjo griūti. O dar kai knyga išėjo, visa pasaka apie žudynes Medininkų poste ėmė ir subliuško kaip koks muilo burbulas.

   Thumb up 7 Thumb down 0

 3. Skaitau ir savo akimis netikiu! Jeigu iš tiesų viskas taip, tada vargas tau Lietuvėle su tokia prokuratūra!!!

  Thumb up 6 Thumb down 0

 4. AK-47, AKM, AKMC tikrai galingas ginklas. Anais laikais, kariuomenėje teko išmėginti AKMC galią. Iš 100 m. kiaurai geležinkelio bėgi pramuša.

  Thumb up 6 Thumb down 0

  • Viskas taip. Ir šitie šaudybos specialistai nemeluoja. Keista, kad tokioje byloje prokurorai neatkreipė dėmesio ar visiškai nenutuokė apie ginkluotę, šaudybą ir šovinių galingumą. Daugiau negu keista.

   Thumb up 6 Thumb down 0

  • Matyt prokurorai ir teisėjai netarnavo tarybinėje armijoje, o kalašus matė nebent per TV dėžutę.

   Thumb up 2 Thumb down 0

 5. Artūras Paulauskas tikrai niekada netyrė nei V. Lingio nužudymo, nei B.Dekanidzės, nei visų kitų “Vilniaus brigados” bylų. Jų net netyrė generalinė prokuratūra. Todėl labai negražu ir negarbinga savintis visai kitų, tačiau tikrų profesionalų darbo rezultatų ar bandyti juos prirašyti būtent Artūrui Paulauskui.

  Thumb up 7 Thumb down 0

  • Paulauskas tik su kunigais ir tikinčiomis kaimo moterėlėmis narsus buvo kariauti kunigo J.Zdebskio nužudymo bylos klastojime ir komunistiniam režimui baisiai pavojingos religinės katalikiškos literatūros naikinime.

   Thumb up 7 Thumb down 0

   • Medininkų bylos tyrimą aboliučiai sugriovė. Tik kodėl? Ar tik nebuvo gavęs tokios užduoties iš savo globėjų?

    Thumb up 6 Thumb down 0

   • Kiek Paulauskas nesistengė įsiteikti savo bolševikiniams darbdaviams, tačiau ateistinė bedievystė Varėnos rajone taip ir neįsigalėjo.

    Thumb up 5 Thumb down 0

   • Paskutiniuosius profesionalus išgramdė 1995 metais, o naujų nepririnko ir neužsiaugino.

    Thumb up 5 Thumb down 0

 6. to pensininkas

  Visų pirma kai Paulauskas buvo gen. prokuroras dekanidzė buvo iš Latvijos į Lietuvą gražintas, po dekanidzės suėmimo pradėjo byrėti Vilniaus brigada ir t.t.

  Antra gerai prokuratūrai ir be minsko mokyklos “operatyvininkų”, nors tamsta seneli kažką painiojate, net ir tais laikais “operu” prokuroro nevadindavo, taip vadindavo ikiteisminio tyrimo pareigūnus – tyrėjus.

  Thumb up 0 Thumb down 8

  • Tik štai Artūras Paulauskas dėl Vito Lingio nužudymo ištyrimo ir bylos absoliučiai niekuo dėtas. Šią bylą tyrė toli gražu ne generalinės prokuratūros ONKTD, švelniai, bet atvirai vadintas “vaikų darželiu”, bet Vilniaus apygardos prokuratūros ONKTS, vadovautas patyrusio ir profesionalaus vyr. prokuroro Antano Klimavičiaus, nesutikusio atsisakyti profesionalių prokurorų Skirmanto, Jasaičio ir kitų. Operatyvinį šitos bylos tyrimą atliko Vilniaus VPK ONTS vadovautas itin profesionalaus kriminalinės paieškos vyr. komisaro J. Britovo ir jo komandos. Tuo laiku, kai byla buvo atiduota teismui, A. Paulauskas jau buvo tik vienu iš generalinio prokuroro V.Nikitino pavaduotojų, bet ir tai nusprendė pasišildyti dūšelę kolegų šlovės spinduliuose asmeniškai išsiprašęs būti valstybiniu kaltintoju. O apie jo, kaip kaltintojo veiksmus iki šiandien dar anekdotai tebesklando.

   Thumb up 6 Thumb down 0

   • Aš apie kaltinimo palaikyma tik ir turėjau omeny. Na kaip bebūtų LAT skyrė griežčiausią bausmę.

    P.s. viena iš versijų, kaip nepriklausomoje Lietuvoje vykdė mirties bausmę – nuteistajam sakydavo, kad etapuos jį, veždavo specialai įrengta mašina keliu Vilnius – Panevėžys, mašinoje užkalbėjus dantis nušaudavo į pakaušį, po to gydytojas konstatuodavo mirtį.

    Thumb up 0 Thumb down 7

    • Nesupratau, kuo čia dėtas B.Dekanidzė su Vilniaus brigada ir žudynės Medininkų poste? Ar yra kažkokių įrodymų, kad brigadiniai nužudė pareigūnus Medininkuose?

     Thumb up 5 Thumb down 0

     • Tuo laiku nelegalus prekių išvežimas iš Lietuvos ėjo pilnu tempu. Tiesa, tada šis reiškinys dar nebuvo laikomas kontrabanda, nors Bk straipsnis buvo, ik prekes konfiskuodavome. Pasipiktinimas ėjo baisus. Kuo tik nebuvo mums grasinama ir gąsdinama. Beje, tokia versija po Medininkų taip pat buvo ne kartą svarstoma muitinėje. Ponas Valerijonas Valickas turėtų puikiai atsiminti.

      Thumb up 5 Thumb down 0

    • Nieko jie netyrė. Laukė kol viskas pasimirš pakol 2003 metais seimas neuždegė jiems dagties sėdimosiose.

     Thumb up 6 Thumb down 0

  • Dėl Boriso Dekanidzės išdavimo Lietuvai truputį klystate. Visą šį procesą ir gražinimo iš Latvijos procedūras organizavo ir tvarkė toli gražu ne Generalinė prokuratūra. Ne gi jau pamiršote? Pirmiausia politiniame lygmenyje viską sprendė Prezidentūra ir Užsienio reikalų ministerija su Latvijos politine valdžia. Kai buvo pasiektas susitarimas, operatyviniame- techniniame lygyje toliau viską tiesiogiai organizavo Policijos ir valstybės saugumo departamentai. Todėl ponui A. Paulauskui net teoriškai nebuvo ten ką veikti.

   Thumb up 6 Thumb down 0

   • Gal ANTI-vatnikas kartu su A.Paulausku patys,taip sakant, asmeniškai, vieni sutriuškino Vilniaus brigadą ir V.Lingio nužudymą ištyrė ir Dekanidze patys nuosavom rankom sušaudė?

    Thumb up 6 Thumb down 0

  • Nenukrypk nuo temos į visokius bla,bla,bla. Geriau klok atvirai kodėl taip apsidirbot iki ausų Medininkų byloje? Tikrai nemokėjot ar nenorėjot jos ištirti? O gal kas jum to neleido?

   Thumb up 5 Thumb down 0

   • Nors ANTI-vatnikui leidžia, o gal liepia (?) rašyti po 17:00 val., bet vakar jis dar nežinojo ką į tai būtų galima protingesnio parašyti 😀

    Thumb up 5 Thumb down 0

 7. Dėsninga viskas, kas vyksta prokuratūros tiriamose bylose nuo 1995 m. Pradžią padarė 1993 m. Pradėjo pats A. Paulauskas. Pradėjo vien tam, kad pašalintų sau iš kelio profesionaliausią varžovą ir realiausią pretendentą į Generalinio postą J. Gaudutį. Vėliau, prieš pat prarandant generalinio kėdę, A. Paulauskas nesuspėjo išsivalyti prokuratūros nuo likusiųjų, žemesnio rango profesionalų. Savo pareigas prarado greičiau, negu tikėjosi. Prarado dėl savo nepasotinamo apetito dailioms moteriškėms, apie ką Brazauskų giminė pamiršti negali. Profesionalūs prokurorai tuokart buvo niekuo dėti, bet jų darbo rezultatų fone, A. Paulauskas, paliktas prokuratūroje tarsi pajuokai, atrodė apverktinai blankiai. Padėtį taisyta, 1995 m. galutinai išvalant prokuratūrą nuo užsilikusiųjų paskutiniųjų profesionalų. Tuo pačiu, Lietuvai svarbiausiųjų bylų tyrimas buvo perduotas naujai, iš žalio, nepatyrusio jaunimėlio, suformuotam departamentui, kuriam vadovauti buvo paskirtas operatyvaus- tiriamojo darbo kokybe ir patirtimi niekada nepasižymėjęs draugelis. Už tat buvo paleista daugybė panegiriškų smilkalų ir reklamai skirtų dūmų. Straipsniai, interviu, atsiliepimai apie įsteigta ypatingai organizuotą tarnybą, jai dar neatskleidus jokios, tokiam statusui pritinkančios, bylos, nesirūpinant jos personalo kvalifikacija ir profesionalumu.

  Thumb up 5 Thumb down 0

  • Už tat reikėjo sudarytį įspūdį apie naują departamentą super-agentų, extra- operatyvinių prokurorų įspūdį. Lakstydavo kaip vaikų darželyje nuo ryto iki vakaro po kontoros koridorius su “Alinco” racijomis prie ausų, puštalietus ant pilvų pasikabinę: “Pirmas, pirmas.. Aš šeštas ar girdi? Kavos, kavos į Respubliką. Ar girdi? Atsiliepk, priimu.” Teisingai apie juos kolegos sakydavo: “Paulausko berniukai iš Kliunkos lopšelio”. Ką tokie galėjo ir dabar ką gali ištirti? Nieko.

   Thumb up 5 Thumb down 0

  • Paskui nušautus atvedė į salę ir dar kartą nušovė? Iš Prancūzijos tokio absurdo teatro tikrai NESITIKĖKITE. Prancūzai tokiomis nesąmonėmis neužsiima.

   Thumb up 5 Thumb down 0

 8. 1. Ar Prancūzija elgsis taip pat, kaip Lietuva Medininkų byloje? Čiups pirmus pasitaikiusius ar vis dėl to kantriai ieškos tikrųjų 2018 spalio 13- tosios teroristinio išpuolio Paryžiuje kaltininkų?

  2. Kaip Prancūzijos teisininkai įvertins 2018 spalio 13- tosios teroristinį išpuolį Paryžiuje? Kaip teroro aktą ar kaip karo nusikaltimą žmonijai?

  Kaip jums atrodo?

  Thumb up 5 Thumb down 0

 9. Tauta ir valstybė, nesugebančios ištirti ją ištikusios tragedijos, nesugebančios išsiaiškinti jos priežasčių ir išaiškinti kaltininkų, nustoja savo statuso. Valstybė žlunga, o tauta išsiskirsto …

  Thumb up 5 Thumb down 0

  • Prokuratūros darbo kokybė politikams niekada nerūpėjo, nes niekas iš advokatų ir žurnalistų nedrįsdavo kritikuoti nei prokuratūros, nei teismų darbų. O čia netikėtai viskas apsivertė. Apsivertė ne dėl kritikos, o dėl to, kad Medininkų byloje advokatai ir žiniasklaida pradėjo viešai kedenti teisingumo sistemos apatinius, o jie visi, persiprašant, stipriai pridergti, niekada neskalbti ir dvokia nežmoniškai.

   Thumb up 5 Thumb down 0

   • Eilinį kartą logikos nulis. Advokato (baudžiamosiose bylose gynėjo) darbas ginti savo klientą ir Medininkų byloje advokatai kelią triukšmą, nes toks jų darbas, tokia gynybos pozicija pasirinkta. Kitose bylose advokatai netriukšmauja, kai būna palankus teismo sprendimas, kai būna nepalankus rauda visa gerkle.

    Žurnalistai folijos kepuraičių nedėvi ir acto negarina, skelbia tik patikrintą informaciją.

    Thumb up 0 Thumb down 6

  • jei atsitiktų tragedija kaip Paryžiuje, kas tada mūsų lauktų su tokiais tyrėjais ir prokurorais, kurie tyrė Medininkus? Neduok Dieve!

   Thumb up 5 Thumb down 0

 10. Tyrėjus reikia pateikti Nobelio premijai.
  Nes dar niekas iki šiol pasaulyje nebuvo įrodęs, kad su 4 kulkomis galima 14 šautinių kiauryminių žaizdų padaryti, nepaliekant jokių pėdsakų: nei kulkų, nei skylių namelyje.
  Nobelio premija vienareikšmiškai garantuota!

  Thumb up 6 Thumb down 0

  • Prokurorai ir teisėjai, regis, perspjovė fizikoje Archimedą, Izaoką Niutoną ir Albertą Eišteiną?

   Thumb up 6 Thumb down 0

    • Ne fiziką reikia perrašyti, o pagaliau surinkti į darbą prokuratūroje ir teismuose tikrai išsilavinusius profesionalus, t.y. depolitizuotus – apolitiškus tyrėjus, prokurorus ir teisėjus.

     Thumb up 6 Thumb down 0

 11. Ką tada tyrė prokurorai visus tuos beveik 25 metus, jeigu tokio dalyko neištyrė?

  Thumb up 6 Thumb down 0

  • „Valstybė taip ir nesugebėjo surasti tikrųjų kaltininkų“

   „Prašome suprasti teisingai. Tikrieji žudikai neabejotinai buvo nusipelnę savalaikės griežčiausios bausmės. Neabejotinai, jie ir dabar, pasibaigus visiems įmanomiems senaties terminams, nusipelno įvardinimo ir moralinio pasmerkimo, daugiau kaip po 24-rių metų,- vienintelio įmanomo šioje situacijoje.

   Todėl labai blogai, kad pati Lietuvos Valstybė daugiau nei per 24-rius metus taip ir nepajėgė savalaikiai rasti valios bei jėgų kruopščiai ir profesionaliai ištirti šio kraupaus nusikaltimo. Taip ir nesugebėjo nustatyti tikrųjų kaltininkų ir savalaikiai patraukti jų atsakomybėn, o vietoje to švaistėsi pompastiškai garsiais, tačiau tiesos nustatymui beverčiais, politiniais pareiškimais apie nesamus trukdžius ir menamas, bet niekad realiai neegzistavusias ir neegzistuojančias kliūtis šio nusikaltimo tyrimui, užuot savalaikiai vykdžiusi veiksmingus šio istorinio nusikaltimo ikiteisminį ir operatyvinį tyrimus ir griežtai kontroliavusi jų eigą bei rezultatus.

   Dar blogiau yra tai, kad šioje rezonansinėje istorinėje byloje visai Lietuvos valstybei, visuomenei ir individualiems žmonėms padarytosios nežmoniškos skriaudos atpirkimo auka buvo paverstas niekuo dėtas žmogus, o juolab buvęs ne kažkokios organizuotos nusikalstamos gaujos vadeiva ar nariu, ne žlugusios Sovietų sąjungos ministru ar generolu ir net ne karininku, o tik paprastu, eiliniu milicijos pareigūnu. Kaip žinoma, nei Niurnbergo, nei Tokijo procesuose dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui nebuvo teisiamas nei vienas eilinis karys ir net vyresniojo sąstato karininkas.

   Tačiau nepaprastai blogai, kad šį buvusį eilinį teisė, iš principo nešališka vargiai ar galėjusi ir galinti būti, iš esmės pati nukentėjusioji šalis- Lietuvos Respublikos valstybė. Juk nieko nepagrįstas apkaltinamasis nuosprendis, pasibaigus visiems įmanomiems patraukimo baudžiamojon atsakomybėn ir apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo senaties terminams 2011 m. gegužės 11 d. buvo priimtas ir su neslepiamu paniekinimu paskelbtas ne kieno nors kito, o būtent Lietuvos Respublikos vardu“, – ginamojoje kalboje teigia advokatas Arūnas Marcinkevičius.

   Thumb up 6 Thumb down 0

    • Kad advokatas teisus, ko gero niekam šiandien jau nekyla abejonių, bet lieka daug tų BET… Valdžia išvadų nedaro? :(

     Thumb up 4 Thumb down 0

     • Kaip tau ji padarys išvadas, kai pati šitą košleną užvirė? Kur dabar dėtis? Trauktis? Juk gėda nesvietiškai?

      Thumb up 5 Thumb down 0

  • Pjūvis 3. Medininkų byla

   Dar Vytautas Landsbergis, 2013 metų sausio pabaigoje duodamas interviu „Karštam komentarui“ apie Medininkų bylos tyrimą, sakė: „Jau daugiau kaip dešimt metų tęsiasi mano paraginimai tirti patį Medininkų bylos tyrimą“.

   Vytautas Landsbergis tuomet savo interviu išsakė nuomonę, kad prokuratūra – ne visai Lietuvos. „Norėtųsi, kad ji kada nors pasidarytų visai Lietuvos“, – tada sakė V.Landsbergis.

   „O kada Lietuvos prokuratūra pasidarys „visai Lietuvos“? – pasiteiravome tada pirmojo atkurtos nepriklausomos Lietuvos vadovo.

   „Yra žmonių, manančių ir sakančių, kad Generalinė prokuratūra, nepaisant kadrų ir vadovaujančių asmenų pasikeitimų, lig šiol tebėra Artūro Paulausko prokuratūra.

   Aš manau, kad tai rimtas klausimas ir į jį reiktų atsakyti. Bet atsakyti gali tik pati prokuratūra – savo darbais ir tyrimais dėl tų tyrimų, kurie buvo anksčiau daromi Paulausko laikais ir specifiškai daromi. Taip pat ir Medininkų byloje, ją žlugdant ir laidojant, ir kitose bylose. Nes jeigu pajudės ši byla visa apimtimi, įskaitant ir tyrimą, kodėl buvo taip blogai tiriama, tai atsiskleis ir kitos rezonansinės bylos“, – 2013 m. sausį mums kalbėjo V.Landsbergis.

   Thumb up 6 Thumb down 0

   • Ką šiais klausimu konkrečiai padarė ponas Vytautas Landsbergis, būdamas valdžioje ir net faktiniu valstybės vadovu? Galit kas pasakyti? Kas žinot?

    Thumb up 5 Thumb down 0

 12. Kiek žinau iš nuogirdų,Sąjūdį sukūrė ir kuravo KGB člienai iš Maskvos.Lietuva buvo pasirinkta sprogdikliu.Viskas ėjo kaip iš pypkės.Rugpjūtį subrendo sąlygos paleisti TSRS ,juk reikėjo kažkokio įvykio.Argi Jelcinas ne iš šio ,ne iš to lips ant tanko.Kaip visada tokiais atvejais surežisuojamas spektaklis.
  Visa kita -tik detalės.
  Klauskite GRUšnykų SVRarščikų.Jie turėtų išsamiau paaiškinti “dlia osobo tupych”.

  Thumb up 6 Thumb down 2

 13. Negaliu patikėti, kad sisteminiai nėra baigę net vidurinės mokyklos, kad elementaraisių gamtos ir fizikos žinių neturi. Tai bent nusirito tautinė teisingumo sistema :O

  Thumb up 13 Thumb down 2

  • galite paimti sausainį nuo lentynos, koks jus visas puikus, net vidurinę (8-11;9-12;10-12) baigęs, nors ne imkite du sausainius be fizikos dar ir 6 klasės gamtos mokslų vadovėlį vartėte.

   Thumb up 2 Thumb down 12

   • :) kiek žinau karvė netelpa į golfuka, bet Gorienei tas pavyksta ,..va tai tau ranku miklumas ..!!!

    Thumb up 1 Thumb down 11

 14. Į babai 2015-11-11 – 14:37 komentarą:
  „Tikrai viską išsiaiškino? Tai kur įrodymai, kur tikrieji žmogžudžiai? Kodėl jie dar ne teisme ir kodėl iki šiol tebesėdi niekuo dėtas žmogėnas?“
  Atsakymas:
  Tikrai. Kam reikia – visi žino tai, kaip buvo. O Tamstai žinoti tai nebūtina, todėl nežinai ir tebespėlioji, kas sunešė nužudytus į vagonėlį, lyg tai būtų koks atsakymas, kodėl buvo žudomi. Daug žinosi – greit pasensi.
  Kur dar gali būti visi įrodymai, jei ne Kariotiškių sąvartyne.
  Tikrieji žmogžudžiai čia nei prie ko. Juos pasiuntė įvykdyti posto sunaikinimo operaciją,- jie įvykdė, nes neturėjo kito pasirinkimo.
  Tokia jau jų tarnyba. Niekada generolai neklausia kareivių – nori jie žudyti ar nenori. Generolai strateguoja ir įsakinėja,- kareivėliai vykdo.
  Vykdytojai ne teisme todėl, kad tada galimai išaiškėtų ir strategai, ir juos žudyti pasiuntę generolai.
  O generolai, tamstos žiniai, nesodinami, nes jie visada teisūs, nes kovoja už savo šalies laisvę ir nepriklausomybę.
  O niekuo dėtas „žmogėnas“ sėdi todėl, nes kažkam reikia sėdėti, kad ketvirčio amžiaus tyrėjų darbo rezultatus parodyti.
  Ir Tamstai sudaryti galimybę „atpirkimo ožiu“ pasigrožėti…
  Kas dar neaišku?
  P.s. Atsiprašau. Kvaili klausimai, kvaili ir atsakymai. Bet jei žmogus klausia, nemandagu neatsakyti. Taigi – prabočyk. Kaip sugebėjau, taip paaiškinau.

  Thumb up 6 Thumb down 6

  • Kokie geberolai? Kokios kariuomenės? Kokios šalies? Kas nustatė? Kokie įrodymai? Ką tu čia kliedi babūne?

   Thumb up 11 Thumb down 2

   • Vargšeli tu vargšeli, teišmokai tik iš raidžių žodžius sušlebždavoti.
    O kas pasakoma tarp eilučių ir perkeltine prasme, niekaip neįkerti? Geberolai tu geberolai…
    Užjaučiu.

    Thumb up 9 Thumb down 2

 15. to faktas “akivaizdu” yra teiginys nenešantis faktinių aplinkybių iš realaus gyvenimo atvejo analizavimo/ citavimo.
  Gal galėtumėte argumentuoti, kodėl “byla sufabrikuota” ir “nusikaltimas neištirtas” ?

  Thumb up 0 Thumb down 16

  • Skaityk viską įdėmiai nuo pradžios iki pabaigos kol pradės veikti smegenys, jei jų turi. Neužteks jeigu, tada skaityk įdėmiai visus straipsnius apie medininkų bylos tyrimą. jei ir to nepakaks tau, tada atsiversk teisės mokslų vadovėlius arba susirask profesionalius teisininkus, kurie tau ant pirštų viską išaiškins, jei sugebėsi suprasti kas ir ką privalo įrodyti.

   Thumb up 14 Thumb down 1

    • to panašu, kad jūs tiek knygų per visą gyvenimą galimai nebūsite skaitęs, kiek teko (tame tarpe ir Alberto minimos teisės).
     Beje prie ko čia fizikos vadovėlis iš vidurinės mokyklos (ar gimnazijos) :) ?

     Thumb up 0 Thumb down 8

   • Albertas rimtai :) jūs siūlote, man susiformuoti nuomonę iš publicistinių straipsnių :)

    Aš pasitikiu tik tai ką pats pamatau (nuotraukos iš nusikaltimo vietos, konkrečiu atveju, daiktai, apžiūros protokolai),
    eksperto, specialisto išvados (kriminalisto, patalogoanatomo) balistikos, trasologijos, daktiloskopijos,DNR ir kt.

    Kokius teisės vadovėlius paskaityti: civilinės, konstitucinės,administracinės,baudžiamosios, mokesčių, finansų, įmonių, verslo,bankroto ,darbo,autorių teisių,šeimos, laivybos,statybos,konkurencijos, kosmoso,tarptautinės viešosios,tarptautinės privatinės, ES ?

    Dėl įrodymų – apie kokį įrodymų vertinimą kalbate ? baudžiamajame procese (BPK 20 str. ir kt.), civiliniame procese (CPK 178 str. ir kt.)
    Administraciniame procese (ABTĮ 57 str.)

    Kaip suprasti nesuprantu, kas ką turi įrodyti, aš viso labo paprašiau pagrįsti savo teiginį argumentais, prie ko čia profesionalūs teisinkai.

    Thumb up 0 Thumb down 10

    • Tai tu gal ir esi tas prokuroras? Na ir varganą nick’ą pasirinkai. Pilnai atspindi mąstymo lygį.

     Thumb up 8 Thumb down 1

     • Kas “tas prokuroras” gal į tarpus tarp rašalo dozių priėmimo galėtumėte sklandžiau mintis dėstyti…

      Thumb up 0 Thumb down 6

    • Paskaityk, dėmesingai paskaityk. Pravers, nes viskas ten konkrečiais įrodymais ir dokumentais paremta. Gal protas prašviesės?

     Thumb up 7 Thumb down 0

     • Kad nėra nei vienos nuorodos į šaltinius, tik 2 “ekspertų” nuomonė per visą straipsnį KĄ pasiskaityti ?

      Thumb up 0 Thumb down 7

 16. to užuojauta ne argumentum ad hominem, o PRAŠAU PATEIKTI ARGUMENTUS PAGRINDŽIANČIUS “EKSPERTŲ” VERSIJAS.

  Priešingu atveju savo komentare labai taikliai save apibūdinote.

  Thumb up 0 Thumb down 12

  • Išmokai skaityti, išmok mąstyti. Nereiks taip baisiai nervintis.

   Thumb up 12 Thumb down 1

  • O tu paimk ir pasitikrink praktiškai. Kaip ten pas jus vadinasi? Šaudymo ekspertizė, eksperimentas ar faktų konstatavimas? Pasitikrink, paskui galėsi papasakoti ką pamatei. Keista, kad iki šiol to nežinojai.

   Thumb up 4 Thumb down 0

 17. O įdomiausia, kad vatiniai debilai nepateikia argumentų patvirtinančių “ekspertų” keltas versijas.

  Thumb up 0 Thumb down 14

  • Kai Dievas dalino protą, tikriausiai po kelmu buvai palindęs, už tat negavai pilno? :(

   Thumb up 10 Thumb down 1

    • Amžius daro žmogų protingesnį ? Rimtai :) , kodėl tada visą gyvenimą dirbęs batsiuviu netampa prezidentu ? Ir kodėl telefoniniais sukčiavimais daugiausia pinigų išvilioja iš garbaus amžiaus piliečių ? :)

     Thumb up 0 Thumb down 7

 18. fufaikininkams

  gerai apmoka trolio darbą tamstai?

  P.s. vatnikai neužmiškite acto pagarinti ir kepuraičių iš folijos už sidėti, nes kaip sakė Fox. M. “tiesa kažkur čia pat”

  P.s.s. to ? jūsų didenybei asmeniškai VSD ir FSB šią informaciją pranešė, ar vaistus užmiršote išgerti ?

  Thumb up 0 Thumb down 13

  • Tu dar pasižiūrėk ir serialą “CSI kriminalistai” , ne vien “X Failus”. Abu jie priskirti fantastinių filmų kategorijai 😀 😀 😀 😀

   Thumb up 10 Thumb down 0

    • Tavo supratimu nusikaltimų tyrimas tau tėra vien satyra? Iškalbingas požiūris į tarnybines pareigas. Beje, kieno šita mintis? Iš tavo, o gal iš Paulausko ar Kliunkos praktikos?

     Thumb up 4 Thumb down 0

 19. Taip skauda tiesa? Matosi, kad taip jau skauda, kad net darosi gaila 😉 Tik nenustipkit iš to savo skaudulio.

  Thumb up 13 Thumb down 1

 20. P.s. beje reikėtų apsispręsti tada vatnikams ar “savi šaudė į savus” ar 3 mistinė jėga išprovokavo susišaudymą tarp omon smogikų ir Lietuvos pareigūnų, nes versijos kelios,kaip “patikimos iškeltos”, nors nesivadovauta teismo medicinos, balistikos eksperto,kriminalistikos eksperto (įrašytų į Lietuvos ekspertų sąrašą) išvadomis.

  Thumb up 0 Thumb down 15

  • Pamiršai tokią buvusią jėgą kaip KGB.
   Ir dar pagalvok, kodėl tiek RF, tiek LR teisėsaugoms tinka oficialioji versija.

   Thumb up 13 Thumb down 1

 21. to Psichologas ir Patriotas

  Visų pirma vatnikas yra specialybė ir gyvenimo būdas. Kas dėl diskriminacijos pasiskaitykite aktualią EŽTT praktiką dėl 14 konvencijos straipsnio ir aktualią LAT praktiką, bei LR baudžiamojo kodekso atitinkamų straipsnių komentarą. Papildomai “psichologui” persto rašalą lakti, nes atrofuosis smegenys.

  Iš straipsnio: “Šaudykloje atliktas eksperimentas bei šaudymo profesionalų išsakyta nuomonė leidžia kelti tokią versiją: kad šaudynes Medininkų poste galėjo išprovokuoti trečia jėga.”
  “Tada pasaloje slypintys snaiperiai, trečioji jėga, paleidžia provokacinius šūvius.”
  “Vilniaus OMON galvoja, kad šaudo mūsų pareigūnai, ir pradeda šaudyti, o mūsų pareigūnai – kad čia šaudo Vilniaus OMON ir paleidžia šūvius į juos (byloje yra duomenų, kad vienas užpuolikas buvo sužeistas).”

  Iš straipsnio: “Tai jeigu aplink namelį taip pat niekur nėra kulkų, tai tada kažkas išvalė teritoriją – susirinko kulkas, o lavonus iš nužudymo vietų pernešė į namelį?”
  “Galima pasakyti ir taip. Jūs matėte, kai mes šovėme, kiek šūvio metu praskrido ta tūtelė ir nukrito? Tai yra ją radote čia, o ji buvo šauta per penkis metrus į šoną.”

  NEgerbiami vatnikai versijos nesueina nepastebite ?

  I. “trečia jėga” jeigu tokia būtų buvusi šaudyti kampu vagonėliui “iš nugaros” treniruoti smogikai automatikšai į šūvio garsą būtų atidengę ugnį.
  II. Jeigu, kaip teigiama įvyko susišaudymas tai kodėl vienas iš Lietuvos pareigūnų buvo rastas užsidengęs galvą ranka ir peršautas į galvą kiaurai per ranką,
  vadinasi pareigūnas pakėlė ranką, kad apsaugotų galvą, jam užpuolimas buvo netikėtas, jis tikrai neatsišaudė tuo metu.

  III. Jeigu vyktų susišaudymas su stovinčiais smogikais, tai visos kulkų trajektorijos būtų beveik horizontaliai lygios, patys ‘ekspertai” nurodo su plastelininiais maketais, kad ne vienos kulkos trajektorija yra apie 45 l. kampas,
  kas reiškia, kad į kai kuriuos pareigūnus buvo šaudoma kai jie tuo metu gulėjo ar klūpėjo ant kelių, vadinasi smogikų buvo nuginkluoti ir paimti įkaitais, po to galbūt gavus įsakymą likviduoti.

  Patys “ekspertai” tik patvirtina, kad Lietuvos pareigūnai buvo užklupti netikėtai, šaudyta viduje, nes langai sveiki. Beje durys vagonelyje tokioje vietoje,
  kad judant link duru vora nesimatys per langus, kad kas nors eina.

  Bet žinoma vatnikai tuoj vėl paleis trydą, jų darbas toks, kas už pinigus, kas šiaip iš idėjos.

  Thumb up 0 Thumb down 15

  • Psichologas ir Patriotas puikiai apibūdino situaciją, svarbiausia tiksliai ir teisingai.

   Thumb up 4 Thumb down 0

 22. Galutinai jau sugriuvo politiška legenda apie Medininkus? Ar dar bus ką ir apie rašyti šitoje byloje? Įdomiai skaitosi.

  Thumb up 19 Thumb down 1

 23. Svarbu ne ekspertų tautybė. Akivaizdu, kad jų IŠVADOS yra svarbiausias dalykas dėl kurio užvirė šitokios aistros.

  Thumb up 31 Thumb down 0

  • Gali patikti ar nepatikti ekspertų išvados arba kažkam dėl kažko ir jie patys, bet su fizika nepasiginčysi. Perdaug akivaizdu, kad būtų neįtikėtina.

   Thumb up 14 Thumb down 0

  • O kodėl tuo laiku RU prezidentas- rusas Borisas Jelcinas su LT faktiniu vadovu Vytautu Landsbergiu buvo vienoj pulkoj, ranka rankon sovietiją griovė.

   Thumb up 26 Thumb down 1

   • Neupranta, kad šiais laikais vardas ir pavardė dažnai nebeatspindi tautybės, o tautybė, vardas ir pavardė niekaip neįtakoja žmogaus profesionalumo, padorumo, sąžiningumo ir lojalumo valstybei.

    Thumb up 26 Thumb down 0

  • Kas tau pasakė, kad jie tikrai nelietuviai? gal jų pasus tikrinai ar gimimo metrikas?

   Thumb up 25 Thumb down 0

  • Jjeigu ir rusas, tai ką? Pagal jus jis – nežmogus? Jūs tą norėjote pasakyti?

   Thumb up 29 Thumb down 0

   • Labai teisingas klausimas, p. Sergėjau, vietoje ir laiku užduotas. Man-lietuviui, GĖDA prieš Jus ir rusų tautybės žmones dėl tų, kurie teršia ir niekina LIETUVIŲ TAUTĄ šitokiais klausimais.

    Thumb up 28 Thumb down 1

    • Gerbiamas Antanai, niekada netapatinau ir netapatinu kvailų išsišokėlių su kuria nors, tame skaičiuje ir su Lietutuvių Tauta bei jos jos žmonėmis. Išsišokėlių ir kvailių turi visos tautos, tame skaičiuje ir Rusų Tautoje jų netrūksta. Ačiu suž supratimą ir reagavimą.

     Thumb up 13 Thumb down 0

  • Pasiguglink ir sužinosi, kokie teisėjai Medininkų byloje paskelbė politinį nuosprendį be jokių įrodymų: Valdislav’as Lenčik’as (Владислав Ленчик), Viktor’as Dovidaitis (Виктор Довидойть) ir Sigita (Jokimaitė, buv. Vainauskienė) Bieliauskienė.

   Thumb up 25 Thumb down 0

   • Nu, mat, kaip gaunasi, o visokie rinktiniai šimtasiūlininkai lapinausiai ir kažkoks tai “?” dar išdrįsta kelti abejones nacionaliniu klausimu? Negražu, negerai gaunasi.

    Thumb up 12 Thumb down 0

  • Patriotas
   2015-11-12 – 00:49
   Ir dar pasivadinusiajam/-jai ANTI-vatniku. Jūs esate priešiškai nusiteikęs/-usi prieš nelietuvių tautybės Lietuvos Respublikos piliečius? Peršate abejones jų lojalumu mūsų valstybei, pilietiškumu ir patikimumu? Ką bendro tai turi su profesionalumu ir kompetencija? O! Tai jau kvepia tautine diskriminacija, šmeižimu ir nesantaikos kurstymu, už ką, kiek žinau, šiais laikais yra smarkiai baudžiama. Beje, jei jau prabilote tokiu klausimu, tai bent galėjote pasidomėti nuteisimą be įrodymų paskelbusiųjų teisėjų tautybėmis, šaknimis ir to laikotarpio pažiūromis. Kas dar niekam iki šio Jūsų komentaro nebuvo įdomu ir nerūpėjo.

   Thumb up 24 Thumb down 0

   • Seimūnė Teišerskytė ašarodama teisinasi dėl žodžio “negras”, o dėl tokių fufaikinių Antivatnikų ? rinktinių komentarų kaip bus?

    Thumb up 24 Thumb down 0

  • Suraskit tokio paties lygio šaudymo profesionalus su lietuviškom pavardėm ir pasiklauskit, bus įdomu pasižiūrėti ar jie paneigs žurnalistės susirastų ekspertų išvadas.

   Thumb up 22 Thumb down 0

   • Fizikos dėsniai vienodai veikia ir USA, ir GB, ir ES, ir RU, o lygiai taip pat ir LT. Taip, kad niekas nepasikeis nuo to kokios tautybės ir su kokiomis pavardėmis ekspertai beanalizuotų šaudymo ir jų pasėkmių padarinių reikšmę Medininkuose.

    Thumb up 17 Thumb down 0

    • Prokurorai su visokiais ten vatufnikais anti-vatnikais nesimokė fizikos? Kaip jie vidurines mokyklas užbaigti galėjo?

     Thumb up 2 Thumb down 0

  • Ar tik nenori atleisti visų prokurorų, teisėjų, ir visų kitų iš teisėsaugos ir teisingumo sistemos, vyriausybės, prezidentūros ir seimo, pas kuriuos pavardės nėra tautiškos? Gal tu koks slaptas nacis?

   Thumb up 23 Thumb down 0

   • Gaunasi, kad Jos Ekscelencija Dalia Gryvauskaitė ir profesorius Vytautas Landsbergis yra teisūs keldami klausimą dėl teisėsaugos, o ypač prokuratūros išvalymo ir pakeitimo žmonėmis iš šalies?

    Thumb up 16 Thumb down 0

   • “Išvalius” sistemą tokio kriterijaus pagrindu šiandien liktų nedaugiau kaip vienas dešimtadalis darbuotojų.

    Thumb up 17 Thumb down 0

  • Nacis ir nacistinė pasaulėžiūra valstybės tarnyboje? Iš kur pas mus atsirado fiurerio vaikaičiai?

   Thumb up 18 Thumb down 0

   • Naciai ir bolševikai savo ideologijomis iš emės niekuo daug vienas nuo kito nesiskyrė. O bolševikinės-nacistinės ideologijos purvo liekanų Lietuvos teisėsaugos ir teisinėje sistemoje dar sočiai užsilikę. Nevieniarius metus teks kuopti. :(

    Thumb up 17 Thumb down 1

  • Kodėl tu rašai lietuviškai? Kodėl tu lietuvis?
   Dar durnesnio klausimo sugalvoti negalėjai?

   Thumb up 8 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Kodėl geras klientų aptarnavimas toks svarbus?
Į Lietuvą bandė įvežti trąšų falsifikatą
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Lietuvos miestuose vyks piketų banga dėl Seimo darbo grupės netinkamai išnagrinėtos situacijos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (4)
Žurnalistas Liudas Dapkus rašo, kad „istorija yra svarbus kovos ginklas“. Šių dienų įvykiai...

„MOKI VEŽI“ atveria parduotuvių duris 
Nuo kovo 15 d., laikantis visų saugos reikalavimų, atidaromos visos šalyje veikiančios 24 „MOKI...

Grįžimas į biurą po pandemijos: ko prireiks? 
Spartėjant skiepijimo procesui ir keičiantis karantino sąlygoms, daugelis įmonių jau pradeda svarstyti apie...

Kaip išsirinkti Gelį Nagams? 
Prieš dešimtmetį nagų gelis nebuvo toks populiarus, kaip šiandien. Dažniausiai jį rinkdavosi nagų...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Georgij Nikonorov jungiasi prie „Yukon Advanced Optics Worldwide“ vadovų komandos
Aukštųjų technologijų bendrovės „Yukon Advanced Optics Worldwide“, gaminančios civilinius termovizorinius...
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (9)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...