Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Rugsėjis 27 Pirmadienis
 

Šaudymo profesionalai apie Medininkų žudynes: šeši pareigūnai nušauti visai ne vagonėlyje

2015-11-09 12:42 | Bylos, sukrėtusios Lietuvą | Komentarų (605)

"Karšto komentaro" ir šaudymo profesionalų atliktas eksperimentas parodė: šeši pareigūnai Medininkų muitinės poste per užpuolimą buvo nušauti visai ne namelyje


Giedrė Gorienė

Beveik ketvirtį amžiaus visuomenei sekta pasaka apie tai, kad 1991 metų liepos 31 d. Medininkų muitinės poste budėję aštuoni pareigūnai buvo suvaryti į vagonėlį ir ten sušaudyti, žlugo – šaudymo čempionai patvirtino „Karšto komentaro“ versiją: jog tik į du pareigūnus buvo šauta muitinės vagonėlio viduje, likę šeši į namelį buvo sunešti jau nušauti.

Ką parodė eksperimentas šaudykloje?

Iš karto po Medininkų žudynių, kuomet buvo nušauti aštuoni Lietuvos pareigūnai, visuomenei buvo pateikta tokia oficiali versija: visi tą naktį Medininkų muitinės poste budėję aštuoni muitinės, kelių policijos ir „Aro“ pareigūnai buvo suvaryti į muitininkų vagonėlį, suguldyti ir ten sušaudyti iš Kalašnikovo automato 7,62 mm kalibro kulkomis. Įskaitant ir kelių policininką A.Janonį, kuris, prieš atvarant jį į namelį, dar buvo mirtinai peršautas VAZ automobilyje 9 mm kalibro kulka.

Tačiau tokia oficiali versija neatitinka realybės.

Prieš tai, kad suprastumėte, koks „žvėris“ yra Kalašnikovo automatas, pažvelkite į redakcijos atliktą eksperimentą – pažiūrėkite, ką gali kulka, iššauta iš Kalašnikovo automato.

Šį eksperimentą šaudymo sporto klube „GSKA“ mums mielai padėjo atlikti daugkartinis Lietuvos šaudymo čempionas, absoliutus VRM šaudymo čempionas Aleksejus Šlyčkov.

Eksperimento atlikimo vieta – šaudymo sporto klubas „GSKA“.

Šaudyta iš AKMS ir iš AK74 prototipo civiliniam naudojimui „Saiga“ – tokios pat techninės charakteristikos ir tokia pat kulkos pramušamoji galia, kaip ir AKMS.

Šaudyklos instruktorius A.Šlyčkov iš 20 metrų atstumo šaudė į taikinį – plieninę centimetro storumo plokštę. Kalašnikovo kulkos šią plokštę prakirto kiaurai.

O dabar sugrįžkime į 1991 m. liepos 31 d. Medininkus. Įvykių vietos maketo rekonstrukcija atlikta pagal teismo ekspertų išvadas.

Kas buvo rasta vagonėlyje po žudynių?

Aštriu kampu keturi Kalašnikovo šūviai – kulkos rastos stiklo vatoje po grindimis:

Čia yra metalinė lenta ir joje – rikošeto žymė,  kulka rasta priešingoje pusėje ant grindų sulinkusi:

Tarpduryje rastas „Aro“ pareigūnas A.Juozakas – paklupdytas, peršauta galva kiaurai ir griuvęs nosimi į priekį:

Palei sieną guli T.Šernas – kulka, perėjusi kiaurai galvą, perėjo rašomojo stalo spintelę ir įstrigo nugarėlėje:

Viskas – daugiau namelyje nėra jokių kulkų ir jokių skylių. Tačiau yra dar šeši nužudyti pareigūnai.

Kelių policijos viršila A.Kazlauskas – tai buvo paskutinė jo darbo para, nuo 9 val. ryto jis jau būtų buvęs pensininkas: galva peršauta kiaurai. Kūnas rastas už kėdės. Pagal kulkos įėjimo ir išėjimo angas būtų galima sakyti, kad šauta iš dešinės pusės į lango pusę – tačiau čia aklina siena, langai (į miško pusę):

A.Musteikis, muitinės pareigūnas. Rastas gulintis ant grindų namelio viduje, šautiniai sužalojimai tokie: dvi kulkos užstrigusios krūtinės viduje, viena kiaurai perskrodusi galvą, viena – kiaurai koją:

Muitinės pareigūnas S.Orlavičius taip pat rastas gulintis namelyje ant grindų. Sužalojimai: vienas šūvis – muitininkas ranka prisidengė galvą ir gavo šūvį į galvą per ranką, ta kulka užstrigo, antras šūvis į galvą kiaurai:

Kelių policijos pareigūnas J.Janonis. Viena kulka, pramušusi kelią, užstrigo kaule. Šūvis į galvą – kiaurai. Dar viena – šį kartą 9 mm kulka, kampu praėjusi ir užstrigusi ties stuburu. J.Janonis rastas gulintis čia:

Muitinės pareigūnas R.Rabavičius. Du šūviai: kiaurai šūvis į ranką, kiaurai šūvis į galvą. Stalas patraukas, rastas gulintis namelyje ant grindų štai čia:

„Aro“ pareigūnas M.Balavakas: viena kulka rasta įstrigusi rankoje. Kita kulka antrą ranką praėjo kiaurai, galvoje – du šūviai taip pat kiaurai. Kūnas rastas gulintis čia:

Sužalojimai ir ginklai: viena 9 mm kalibro kulka rasta J.Janonio kūne, dar trys 9 mm kulkos rastos automobilio VAZ salone, visi kiti peršovimai – 7,62 mm kalibro (Kalašnikovo automatas).

Kiek buvo vagonėlyje kulkų skylių?

Skaičiuojame: keturis kartus šauta į grindis, kampas labai aštrus; viena kulka, perkirtusi A.Juozaką galvą, rikošetu atsitrenkusi į geležinę lentą ir nuskridusi sulinkusi; viena kulka, praėjusi T.Šerno galvą, pramušusi spintelę ir spintelės galutinėje sienoje įstrigusi. Dar viena Kalašnikovo kulka įstrigusi Tomo Šerno rankovėje – rankovę pramušusi, bet rankos nesužeidusi. Identifikuota, kaip šauta ginklu, kuris šaudė į grindis ir kuris du šūvius padarė į A.Janonį.

Ar visi pareigūnai buvo nužudyti vagonėlyje?

Taigi, faktai – tokie. Ką apie tai mano šaudymo profesionalai? Šia tema kalbamės su daugkartiniu Lietuvos šaudymo čempionu bei rekordininku, šaudymo sporto meistru Anatolijumi Kapustinu ir daugkartiniu Lietuvos šaudymo čempionu, absoliučiu VRM šaudymo čempionu Aleksejumi Šlyčkovu.

KK: – Kaip profesionalai, sakykite, ar gali taip būti – šautinės žaizdos yra, o nei kulkų, nei skylių – sienose, lubose, grindyse – nėra?

Anatolijus Kapustin: – Taip būti negali. Jūs matėte, kas gaunasi, kai Kalašnikovo kulka praeina plieną – kiaurai, taigi, jau nekalbant apie žmogaus kūną.

KK: Vadinasi, tie žmonės buvo nušauti kažkur kitur, o jau po to sunešti į vagonėlį?

Aleksejus Šlyčkov: – Jeigu kūnai peršauti kiaurai ir nėra nei vienos kulkos, nei vienos skylės viduje, yra pagrindo manyti, kad būtent taip. Buvo šauta kažkur kitur. Kitaip būti negali.

Jūs matėte, kaip mes šaudėme iš Kalašnikovo automato į metalą – iš 20 metrų atstumo kulka pramuša kiaurai vieno centimetro storio plieną. Ir tai yra kulka, kuri yra civilio naudojimo, kuri neturi savyje plieninės šerdies, tai yra neturi padidinto pramušamumo galimybės.

KK: – Taip, pamatėme, ką gali civilio naudojimo kulkos, tai ką kalbėti apie kariškas… kulkas.

Aleksejus Šlyčkov: – Vagonėlyje turėjo būti rastos visos kulkos. Arba siena turėjo būti peršauta, jeigu žmogus buvo stovintis. Kiek kūnuose yra skylių, tiek ir turi būti kulkų.

KK: – Bet nėra – nei kulkų, nei vagonėlyje nėra kulkų skylių.

Aleksejus Šlyčkov: – Tada, logiškai mąstant, tas turėjo įvykti kitoje vietoje.

„Turėjo būti šauta iš didelio atstumo“

KK:O pagal tai, ar Kalašnikovo kulka praėjo kiaurai, ar užstrigo kūne, galima nustatyti, iš kokio atstumo buvo šauta į žmogų?

Aleksejus Šlyčkov: -Jeigu būtų šauta iš labai didelio atstumo, kulkos kūne liktų. Ten, kur kulkos liko, į tuos žmones turėjo būti šauta mažiausiai iš už 300 metrų. Šūviai padaryti iš tolo. Jeigu būtų šauta iš arti, tada kulka kiaurai žmogų pereitų – parodėme, kaip kiaurai praeina Kalašnikovo kulka centimetro storio plieninę plokštę.

Net jeigu automatai buvo su duslintuvu – tada šovinių pramušamoji galia truputį silpnesnė, iš 300 metrų vis tiek kiauriai praeitų. Pagal literatūrą – iš automato su duslintuvu taiklus šūvis yra iki 400 metrų. Vadinasi, peršaus kiaurai.

KK: -Tai iš mažo atstumo Kalašnikovo kulka negali užstrigti, pvz., kojoje?

Anatolijus Kapustin: – Nebent kulka prieš tai praėjo arba kitą kūną, arba kažkokį daiktą. Tai yra prieš tai kažką peršovė ir tada pataikė į koją. Nes tiesioginis pataikymas – pramuš kiaurai ir šaunant iš 500 metrų, ir iš 300 metrų.

Aleksejus Šlyčkov: – Tai yra labai galingas ginklas.

„Šaudė profesionalai“

KK: -Tai koks tų šaulių turėjo būti pasiruošimas, kad jie pataikytų iš 300 – 500 metrų?

Aleksejus Šlyčkov: – Tai yra profesionalūs šauliai.

Anatolijus Kapustin: – Optiniai taikikliai ir profesionalai. Iš 300 metrų ne kiekvienas pareigūnas pataikys.

Aleksejus Šlyčkov: – Ne kiekvienas karys ir ne kiekvienas policijos darbuotojas.

KK: Tai kokią galima daryti išvadą? Kad šaudė snaiperiai profesionalai?

Aleksejus Šlyčkov: – Kad profesionalai – tai tikrai. Šiaip žmonės iš gatvės taip nepadarys.

Anatolijus Kapustin: – Nebent, kaip minėjau, kulka peršovė kažką kitą ir po to jau į kitą įstrigo. Tada gali būti šauta ir iš arčiau. Pavyzdžiui, jeigu stovėjo du ar trys žmonės, šovė kiaurai per visus, ir tada paskutiniam pataikė į koją ir įstrigo.

KK: –Tačiau, kai buvo atkuriamas įvykio vietos maketas, pagal sužalojimus vagonėlyje neišėjo sumodeliuoti situacijos, kad juos būtų galima čia sustatyti ir peršauti viena kulka.

Anatolijus Kapustin: – Gal jie buvo nušauti lauke, kai ėjo vienas kitam iš paskos?

KK:- Tačiau to sumodeliuoti pagal šautines žaizdas irgi nesigavo.

„Vienas variantas aiškus“

Anatolijus Kapustin: – Vienas variantas aiškus – tuo metu, kai į juos šaudė, jie nebuvo namelyje.

Aleksejus Šlyčkov: – Iš to visko, ką mes čia pamatėme, yra du pareigūnai, kurie buvo nušauti namelyje ir buvo būtent namelyje. Pagal kulkas ir trajektorijas aišku, kad A.Juozako galvą kiaurai perėjusi kulka atsitrenkė čia, į plokštelę. T.Šernui lygiai tas pats.

Anatolijus Kapustin: – Visi pėdsakai yra.

Aleksejus Šlyčkov: – Taip, visi pėdsakai yra. Visų šešių kitų – nieko nėra. Ir neįmanoma net pagalvoti, kad viskas įvyko vagonėlyje. Tame jokios logikos visiškai nėra.

KK:Mes suprantame, kad pagal tai, kiek kūnuose kulkų bei kulkų skylių, vagonėlis, jeigu būtų buvę šaudyta viduje, praktiškai turėjo būti suvarpytas?

Aleksejus Šlyčkov: – Taip. Sienos ir grindys – kiaurai. Tiksliau, sienos arba langai tikrai būtų kiaurai, o grindys visų vagonėlių yra pastiprintos, pašildytos, tai kulkos vatoje galėtų užstrigti arba, jeigu apačioje metalas, metale.

Anatolijus Kapustin: – Bet vis tiek kulkos skylė turėjo būti.

Aleksejus Šlyčkov: – Ir vis tiek kulka turėjo būti rasta. Ir apskritai, kiek buvo kūnų, kiek buvo kulkų, kiek buvo praeita kiaurai, visos kulkos turėjo būti rastos. Jeigu nei vienos nėra, vadinasi, šauta ne čia.

Kulkos rankovėje mįslė

KK: – O ta kulka, kur buvo rasta Tomo Šerno rankovėje? Pagal tai, ką jūs pasakojote, ji arba turėjo atskristi iš toli, arba rikošetavusi?

Aleksejus Šlyčkov: – Čia rikošeto.

KK: Tačiau kulkoje, kuri rasta Tomo Šerno uniformos rankovėje, nėra jokių požymių, kad ji būtų prieš tai kur nors atsitrenkusi.

Aleksejus Šlyčkov: – Nedeformuota. Vadinasi, atskrido iš labai toli.

Anatolijus Kapustin: – Dar vienas niuansas: jeigu kulka praeina per minkštą kūną, jeigu nekabina kaulo, gali nesideformuoti. Bet greitį praranda. Taigi, jeigu prašovė kažką…

KK: – Štai čia ir esmė. Įvykio vietos rekonstrukcija padaryta pagal teismo medicinos ekspertizės duomenis – visi sužalojimai atkurti pagal tai, kaip viskas surašyta. Vienas šūvis – kulka praeina A.Juozako galvą, kulkos atsitrenkimo žymė ir kulka rasta deformuota vagonėlyje ant grindų. O A.Kazlauskas, pvz.? Sėdi šonu ant kėdės, šūvis iš dešinės pusės į kairę, tai yra į langą, tačiau lange – jokių skylių? Tačiau galvoje – kiauryminė žaizda.

Aleksejus Šlyčkov ir Anatolijus Kapustin: – Čia viskas aišku.

KK: – A.Musteikiui irgi peršauta kiaurai per koją, tačiau jokių skylių vagonėlyje nėra. Galvą kiauriai praeina – jokių skylių. R.Rabavičiui – per ranką kiaurai, per galvą kiaurai – jokių skylių namelyje nėra.

Anatolijus Kapustin: – Čia viskas aišku.

Kulkų aritmetika

KK:Kulkų rasta septynios: viena – peršovusi A.Juozaką, antra – peršovusi T.Šerną, keturios į grindis ir viena kulka – užstrigusi Šerno uniformos rankovėje. Viskas. Tuo tarpu kiauryminių žaizdų – 14.

Aleksejus Šlyčkov: – Vadinasi, turėjo būti 14 kulkų ir skylių. Kitaip būti negali. Visos kulkos turėjo būti rastos.

KK: Vadinasi, šešių pareigūnų nužudymo vietos iki šiandien yra nežinomos?

Aleksejus Šlyčkov: – Ne.

KK: Valstybės kaltintojai teigia, kad visi šeši buvo suvaryti į namelį ir nušauti tais keturiais šūviais, kurie šauti į grindis.

Anatolijus Kapustin: – Gerai, keturiais, bet iš kur 14?

KK: – Sakykite, o tos keturios kulkos T.Šernui po kojomis – galėjo būti paleista serija, kad „gultis“? Galėjo būti šauta po kojomis – jis nesigulė arba kad greičiau gultųsi ir buvo paleista serija?

Aleksejus Šlyčkov: – Laisvai galėjo būti: laikant ginklą taip – liepta gultis ir šauta po kojomis.

KK: – T.Šerno sėdynėje yra Kalašnikovo durklo-peilio durtinė-pjautinė žaizda. Kodėl, jūsų nuomone, jam galėjo būti įdurta? Kokiais atvejais taip daroma?

Aleksejus Šlyčkov: – Nebent patikrinti, ar dar gyvas. Šiaip niekas nedurstys, čia jau pasityčiojimas. Na, daro įvariai: vienas gal padarytų dar vieną kontrolinį šūvį, o kitas įdūrė – ar sujudės. Nesujudėjo – nešovė.

Dar vienas įdomus momentas

KK: Dar vienas momentas: oficialiai teigiama, kad A.Janonis, sėdintis automobilio VAZ, kuris stovėjo prie pat vagonėlio, viduje buvo mirtinai sužalotas į stuburą, tada nuvarytas į namelį ir ten dar kartą nušautas. Ir neva ten buvo peršauti „Žigulio“ langai, o paskui su tuo „Žiguliu“ dar buvo važiuotas beveik kilometras, iš kurio paskutiniai du šimtai metrų – gruntuotas lauko keliukas, ir užšokta ant akmens. Ir rasta su tokiais langais.

Aleksejus Šlyčkov: – Čia vienareikšmiškai – sušaudyta po to, kai „Žiguli“ jau buvo ant akmens.

Anatolijus Kapustin: – Šaudyta į jau sustojusį automobilį – kai automobilis jau buvo tokioje padėtyje.

Aleksejus Šlyčkov: – Stiklai yra grūdinti, išbyrėtų iš karto važiuojant. O čia smūgis toks, kad turėjo sujudėti visas mašinos korpusas.

KK: – Viena 9 mm kalibro kulka įstrigo į „Žiguli“ užpakalines duris po rankele, o dvi kulkos rastos ant užpakalinės sėdynės, tačiau subyrėjusios į gabalėlius. Ką tai reiškia?

Aleksejus Šlyčkov: – Pagal nuotrauką galima suprasti, kad šauta arba iš Makarovo, arba iš Stečkino pistoleto. Tai yra du ginklai, kuriems tinka tas šovinys. Kulka galėjo subyrėti nuo pataikymo į stiklą, nes stiklas yra pakankamai kieta medžiaga. O durelėse užstrigo, nes šita kulka labai greitai praranda jėgą. Kadangi ta kulka yra buka, ji atiduoda visą savo jėgą smūgiui ir dėl to liko įstrigusi durelėse. Ta, kuri labiausiai subyrėjo, pataikė čia, antra – čia, o trečia durelėse.

Anatalolijus Kapustin: – Daugiau variantų čia ir nerasi.

KK: Faktas, kad tai įvyko, kai mašina užlėkė ant akmens?

Anatolijus Kapustin: – Čia gi labai lengva eksperimentą padaryti.

KK: – Peršauti „Žiguli“ stiklą ir pabandyti nuvažiuoti gruntuotu keliuku kilometrą – pažiūrėti, kas liks iš stiklo?

Aleksejus Šlyčkov: – Pabandykite važiuoti ir pamatysite, kaip pradės byrėti stiklai.

Kažkas sąmoningai sujaukė nusikaltimo vietą?

KK:Pasak jūsų, jeigu pareigūnai buvo nušauti namelyje, kaip teigiama oficialioje versijoje, tai namelyje turėjo būti rastos ir visos kulkos, ir turėjo būti kulkų skylės, tačiau jų nėra. Tada logiškai kyla klausimas: tuomet tos kulkos turėjo būti rastos kur nors aplink namelį. Tačiau, pažiūrėkime, kas buvo rasta. Įvykio vietos apžiūra vyko liepos 31 d.; po to, naudojant metalo ieškiklius, rugpjūčio 1 d. rasta 9 mm, Makarovo arba Stečkino šovinio tūtelė, tačiau kurios vidus yra surūdijęs; po dešimties dienų, vėlgi naudojant metalo ieškiklius, rastos dar trys 9 mm kalibro tūtelės, kurios nesurūdijusiu vidumi ir, pagal ekspertų išvadą, šautos iš automatinių ginklų. Tai yra, ekspertai pasakė, kad trys rugpjūčio 10 dieną rastos tūtelės yra šautos ne pusiau automatiniu Makarovo pistoletu, bet automatiniu Stečkino pistoletu. Daugiau jokių kulkų nėra rasta. Išskyrus dar tris tūteles, kurios yra 5,45 mm kalibro automatų, sutrumpintų AKSU 74, kuriais buvo ginkluoti „Aro“ pareigūnai.

Tai jeigu aplink namelį taip pat niekur nėra kulkų, tai tada kažkas išvalė teritoriją – susirinko kulkas, o lavonus iš nužudymo vietų pernešė į namelį?

Ir dar viena keistenybė: vagonėlio viduje rasta sauja šautų automato Kalašnikovo tūtelių. Bet ir jų skaičius neatitinka šautinių žaizdų skaičiui. Kaip tos tūtelės ten atsirado, jeigu, kaip jau aišku, šeši pareigūnai nušauti ne namelyje? Kažkas tūteles surinko iš žudymo vietos ir pabėrė vagonėlio viduje?

Aleksejus Šlyčkov: – Galima pasakyti ir taip. Jūs matėte, kai mes šovėme, kiek šūvio metu praskrido ta tūtelė ir nukrito? Tai yra ją radote čia, o ji buvo šauta per penkis metrus į šoną.

KK: -Taip.

Aleksejus Šlyčkov: – Jeigu sumodeliuoti pilnai viską – kur gulėjo kūnai, kokie buvo pataikymai, galima nustatyti šaulio vietą. Tai yra, pagal pataikymą į kūną, kaip kūnas gulėjo, kur įėjo kulka, peršovusi kūną, galima nustatyti tikslią vietą šaulio – kaip jis stovėjo, kaip buvo laikomas jo ginklas, prieš šaunant. Ir tada galima apytiksliai žinoti, kur ieškoti tos tūtelės.

KK: – Tai galima daryti prielaidą, kad tos tūtelės buvo surinktos ir pabertos vagonėlyje specialiai – kad nebūtų galima nustatyti, iš kur tiksliai buvo šauta į pareigūnus? Kulkų nėra, skylių vagonėlyje nėra, bet tūtelių sauja yra, nors šauta ne čia…

Aleksejus Šlyčkov: – Galbūt įvykio apžiūros metu plotą reikėjo apžiūrėti didesnį?

KK: -Už 300 metrų? Už 500 metrų?

Aleksejus Šlyčkov: – Taip. Rasti vietą, iš kur buvo šauta. Ten būtų ir tūtelės.

Beje, įvykio vietoje turėjo būti sudėlioti numeriukai ir viskas aprašyta: ta tūtelė rasta toje vietoje, ta tūtelė rasta toje vietoje ir taip toliau. Viskas turėjo būti aiškiai ir konkrečiai nufotografuota ir surašyta. Ką, pavyzdžiui, reiškia, kad kulkos rastos automobilyje ant galinės sėdynės? O kur jos pataikyti galėjo? Praėjo stiklą – kur atsitrenkė ir kur po to nukrito? Kaip suprantu, nieko panašaus nėra.

KK: – Na, mums nieko panašaus neteko matyti…

Aleksejus Šlyčkov: – Pagal kulkos įėjimo į kūną vietą, išėjimo iš kūno kulkos vietą, pataikymą kulkos toliau, kadangi ją randa, galima sumodeliuoti – įėjo kulka, išėjo kulka, tuomet nusprendžia, ar šaulys stovėjo tuo metu, ar sėdėjo, ar klūpėjo, ar gulėjo, ir toliau, tiesiąją nuvedus, randa kulką, dažniausiai, o tiesiąją į kitą pusę – šaulio vietą.

Jeigu būtų šaudyta namelyje, būtų ir tūtelių žymės – matytųsi, kur tūtelė atsitrenkė. Tada būtų galima pasakyti, kaip buvo laikomas ginklas, kokiu kampu būtų laikomas ginklas – tai, ką matote dabar pas mus šaudykloje, yra būtent Kalašnikovo automato tūtelių žymės. Pagal tūtelės žymę viską galima nustatyti.

KK: -Ačiū už eksperimentą ir konsultaciją.

Epilogas

Taigi, „Karštas komentaras“, padedant šaudymo profesionalams – daugkartiniams šaudymo čempionams Aleksejui Šlyčkovui ir Anatolijui Kapustinui – įrodė: šeši pareigūnai buvo nušauti visai ne namelyje.

Todėl turime pagrindo pagrįstai manyti ir teigti: jeigu nusikaltimo vieta net neištirta, net neišsiaiškinta, kur ir kuris pareigūnas buvo nušautas, neaišku, ir kas bei kodėl sunešė jau nušautų pareigūnų kūnus į namelį, Medininkų žudynių byla iki šiol nėra ištirta. Nors, kaip žinote, ji nagrinėjama jau Apeliaciniame teisme.

Iš pokalbio su šaudymo profesionalais taip pat tapo aišku: būtent dėl to ir buvo surinktos tūtelės, ir lavonai sunešti į vagonėlį, kad maksimaliai būtų apsunkintas posto užpuolimo ir nužudymo tyrimas.

Beje, 1991 m. rugpjūčio 1 d. Aukščiausioje Taryboje tuometinis VSD vadovas Zigmas Vaišvila AT deputatams pateikė tokią informaciją: „..>Bet aš norėčiau pasakyti, kad yra tam tikrų naujų detalių, kurios rodo, kad nebuvo visiškai taip, kaip atrodė iš pradžių, kad visi jie iki vieno buvo namelyje. Atleiskit, bet tai kol kas negalima skelbti. Ne viskas taip paprasta, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio ir kaip daug kam pasirodė.“

Taigi, jau iš karto po žudynių buvo žinoma, kad ne viskas buvo taip, kaip buvo viešai kalbama. Todėl lieka atviras klausimas: kas tas vyriausiasis dirigentas, pakreipęs Medininkų žudynių tyrimą klaidinga linkme? Ir kodėl?

Šaudykloje atliktas eksperimentas bei šaudymo profesionalų išsakyta nuomonė leidžia kelti tokią versiją: kad šaudynes Medininkų poste galėjo išprovokuoti trečia jėga. Hipotezė: Dž.Bušas atvyksta į Maskvą, reikalingas „triukšmas“ Pabaltijyje. Paprašoma Vilniaus OMON’o pagalbos (yra B.Makutynovičiaus ir KAD „juodųjų berečių“ vado susitikimų liudininkas, mūsų prokuratūra jo neapklaususi iki šiol; tada būtų logiškai paaiškinamas ir įrodymų, vedančių link Vilniaus OMON, dingimas šioje byloje). Šie 1991 m. liepos 31 d. atvyksta „patriukšmauti“. Vilniaus omonininkai prieina prie Medininkų posto muitininkų, kuriuos saugo ginkluoti „Aro“ pareigūnai ir kelių policininkai. Tada pasaloje slypintys snaiperiai, trečioji jėga, paleidžia provokacinius šūvius. (Vaizdajuostė, kurioje maždaug už 80-100 metrų nuo vagonėlio buvęs Lavoriškių muitinės posto viršininkas V.Petruškevičius nufilmavo rastą pasalos vietą, dingo iš bylos). Vilniaus OMON galvoja, kad šaudo mūsų pareigūnai, ir pradeda šaudyti, o mūsų pareigūnai – kad čia šaudo Vilniaus OMON ir paleidžia šūvius į juos (byloje yra duomenų, kad vienas užpuolikas buvo sužeistas).

Būtent per tokios hipotezės prizmę žiūrint, logiškai būtų galima paaiškinti, kodėl net 25 metus visuomenei sekamos pasakos apie „aštuonis suvarytus ir sušaudytus namelyje“, nors, kaip matome, šeši pareigūnai iš tiesų buvo nužudyti visai kitur, o kulkos ir tūtelės surinktos – kad nebūtų galima nustatyti, kas ir iš kur šaudė. Ir visas šis didžiulis melas vykdomas valstybės vardu…

Komentarai

 

 

 
 1. nuomonė 2015-11-10 – 15:45

  Demonstratyvus vengimas ar, kas dar blogiau, atviras nenoras sąžiningai, visapusiškai ištirti mūsų pareigūnų žudynes Medininkų poste, savaime yra bauginamai šiurpiu reiškiniu.

  Thumb up 9 Thumb down 0

 2. ka dabar darys su Medininkais rinktiniai antivaitnikai su fufaikėm?

  Thumb up 9 Thumb down 1

 3. Patriotas

  2015-11-12 – 00:49

  Ir dar pasivadinusiajam/-jai ANTI-vatniku. Jūs esate priešiškai nusiteikęs/-usi prieš nelietuvių tautybės Lietuvos Respublikos piliečius? Peršate abejones jų lojalumu mūsų valstybei, pilietiškumu ir patikimumu? Ką bendro tai turi su profesionalumu ir kompetencija? O! Tai jau kvepia tautine diskriminacija, šmeižimu ir nesantaikos kurstymu, už ką, kiek žinau, šiais laikais yra smarkiai baudžiama. Beje, jei jau prabilote tokiu klausimu, tai bent galėjote pasidomėti nuteisimą be įrodymų paskelbusiųjų teisėjų tautybėmis, šaknimis ir to laikotarpio pažiūromis. Kas dar niekam iki šio Jūsų komentaro nebuvo įdomu ir nerūpėjo.

  psichologas

  2015-11-12 – 15:14

  Tokia reakcios apraška, kokią pademonstravo “anti-vatniku” pasivadinęs asmuo, atskleidžia keletą ryškių detalių:
  1. nesugebėjimą valdytis kritinėse ir net kebliose situacijose;
  2. racionalaus mąstymo trūkumą arba paralyžių;
  3. dominuojančias emocijas charakteryje;
  4. nesugebėjimą valdyti emocijų;
  5. pagrįstų argumentų, o gal ir specifinių žinių stoką;
  6. užgautą savimeilę, kylančią ir puikybės ir t.t.

  Thumb up 11 Thumb down 1

 4. Kai pradeda vaidentis juodosios skyles, praryjancios komentarus, tai reiskia, kad jau metas gerti vaistukus.be to nuo kada tokiose ligoninese ligoniams leidziama naudotis kompiuteriais? O gal tau kas slapcia i palata ismanuji su internetu inese?

  Thumb up 12 Thumb down 0

 5. saulelės …vartojami žodeliai neabejotina, tikėtina, galimai , kas galėtu paneigti ..ar tai ne MELAGIO išraiškos racionas ? todėl savo komentaruose siūlau jų vengti ..

  Thumb up 1 Thumb down 5

 6. O vatnikai jau komentarus trina, suprato, kad “spalylys” makaronus ant ausų debilams logikšai ir analitiškai nesugebantiems mastyti “neskladai” patiekė.

  Thumb up 0 Thumb down 14

  • Pats laikas apsilankyti pas psichologus ir psichiatrus? Beje, kada paskutinį kartą ten lankėtės? Panašu, kad medicininės komisijos patikrinime dėl tinkamuo valtybės tarnybai jau senokai buvote? 😉

   Thumb up 11 Thumb down 0

  • Nusirenk vatufkę, nusimauk nuo galvos šalmą. Užsimauk skrybėlę su varpeliais ir chalatą. 😀 😀 😀

   Thumb up 10 Thumb down 0

 7. vieša paslaptis nuo 1993 m. 2015-11-09 – 20:28

  šautų gilzių gaudytuvai naudojami OGPU, NKVD, GRU, KGB ir kariuomenės specnazo: diversiniuose-likvidaciniuose padaliniuose nuo senų laikų tam, kad neliktų pusautomačio arba automatinio ginklo išmetamų šautų gilzių (tūtelių) pagal kurias būtų galima nustatyti kas ir kokiu ginklu šaudė.
  Kalašnikovo konstrukcijos automatų AKM ir AKMC ir vėlesnių modifikacijų automatams gamykliniai -standartiniai gilzių gaudytuvai (гильза улавливатель – pasiguglinkite patys) specialios paskirties daliniuose-specnazo buvo pradėti oficialiai naudoti nuo pat AKM ir AKMC eksploatacijos su šūvio garso ir ugnies slopintuvais PBS pradžių, t.y. dar 1950 metais.
  Iki Tarybų sąjungos griūties ir Rusijos jelcinizacijos pačios sąvokos ir net žodžių junginiai: specnaz, PBS- šūvių garso ir ugnies slopintuvai, šovinių gilzių gaudyklės, kitaip sakant viskas kas buvo bent mažiausiai susiję su slaptomis operacijomis, buvo griežtai įslaptinta. Apie juos žinojo tik patikimi, tiesiogiai su tuo susiję asmenys.

  vieša paslaptis nuo 1993 m. 2015-11-09 – 20:42

  Iš esmės ir neabejotinai – taip. Ir po 1993 m. tie dalykai, net juos išslaptinus, nebuvo viešai reklamuojami, afišuojami ar demonstruojami viešai, beje, lygiai kaip ir 1943 m. pvz. šoviniai “УC” ilgai dar reklamuojami nebuvo. Tam reikėjo specialiai, ilgai ir kantriai domėtis, neretai po kruopelytę renkant informaciją iš skirtingų šaltinių.

  Thumb up 12 Thumb down 0

  • GARANTUOTAI NE ! ! ! JIEMS ČIA – BAISIAI TAMSUS MIŠKAS….

   Thumb up 12 Thumb down 0

 8. Ka idomu raso kk laikrastis,ar portalas?
  Pasaku portalas ir neperkamas kk laikrastis mala suda! Niekas neskaito
  Visiskai niekam neidomu…
  Na pora debilu uzeina paskaito i viskas….
  O tipo kokie straipsniai!!!!

  Thumb up 1 Thumb down 14

  • kodėl tada skaitai ir dar gaišti laiką komentarams, jeigu viska taip iškreiptai tesupranti? 😀

   Thumb up 12 Thumb down 0

  • Sveikatos Apsaugos ministerija ĮSPĖJA:

   Atsargiai!

   Skaitymas lemia negrįžtamus smegenų pakitimus, ne pakenkia Jūsų bukumui!!!

   Thumb up 11 Thumb down 1

  • Kiaušegalviai propagandą ,,praryja”, nes neturi nei vertybių , nei suvokimo. Tada trimituoja bileką , nes tuščiavidurėje galvoje Mintys negimsta?

   Thumb up 12 Thumb down 0

   • Logiškai pamastom!
    Šuda malat!
    Kas jus skaito?
    Na manau 10 putleristu! Kas prieš man minusus dekit!
    Jei su visais prietaisais man cia pridesit 30 minusu :) tai bus oho!!!!

    Thumb up 0 Thumb down 10

 9. Ką dar atkapstys ir paskelbs apie šią bylą Karštas komentaras? Pasirodo, kad su kiekviena nauja publikacija vis blogiau ir bjauriau darosi? Tyrėjų, prokurorų ir teisėjų padorumo ir profesinės kompetencijos lygio vaizdas strimgalviais ritasi žemiau kritinės ribos?

  Thumb up 16 Thumb down 0

  • Tai sakai: „Tyrėjų, prokurorų ir teisėjų padorumo ir profesinės kompetencijos lygio vaizdas strimgalviais ritasi žemiau kritinės ribos?“

   Nori pasakyti, kad politikų kompetencijos lygis strimgalviais kylą? Ane?
   Negi taip iki šiol dar ir nedašuto, kad tai ne kriminalinė, o politinė byla, ir teisėjų kompetencija čia niekuo dėta? Ne ant tų, branguti tu mano, krauni. Oi ne ant tų.
   Tai lygiai tas pats, kas kaltinti valytoją, kuri direktoriaus nurodymu perleido per smulkintuvą įkalčius ir išmetė į šiukšliadėžę.
   Įdomiausia tai, kad kaltinami kareiviai, o ne generolai, kurie juos žudyti pasiuntė. Juk tie omonininkai ne patys gal sugalvojo pašaudyti. Ir situacija tuo metu per JAV Prezidento vizitą buvo ne pati palankiausia garsintis teroristiniais aktais ir pačiam Prezidentui M.S.Gorbačiovui kompromituoti savo valstybę.
   Gal Tamsta ponas teisėsaugos kaltintojas malonėtumei įvardinti ar per visą Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį buvo ištirta bent viena vienintelė rezonansinė politinė byla?
   Taigi. Bent jau susimąstyk, kame čia esmė. Negi visi iki vieno prokurorai su teisėjais, kurie kriminalines bylas, kurios nesiriša su politika, gliaudo kaip riešutus, o ant politinių užsikerta, tokie jau nekompetentingi ir nemokšos, ar kokia tai plaukuota ranka, iš kurios delno jie lesinami, paprasčiausiai nurodo jų netirti ir jie jų netiria? Arba tiria ta linkme, kurią nurodo politikai.

   Thumb up 5 Thumb down 5

  • Pagal tamstyte gaunasi, kad jei politikai liepia prokurorams ir teisėjams falšyvinti byą, tuomet tų prokurorų-nuteisėjų sąžinęs,padorumo, profesionalumo ir kompetencijos klausimai praranda savo esmę ir tampa nieko neverti, nes tad teisėsaugininkai -teismininkai tapma zombiais?

   Thumb up 11 Thumb down 1

 10. Komentarų net virš 300? Tikrai nesitikėjau temoje, kurioje senai jau viskas aišku. Dar labiau nesitikėjau, kad problemos Medininkų byloje išsikerojusios tiek visa apimančiai plačiai ir giliai tarsi koks onkologinis vėžys su paskutiniosios stadijos metastazėmis. Paskaičius tokių kaip rinktinė arba anti-vatnikas komentarus pamatai, kad jau daugiau nei ketvirtį amžiaus atgautąją Nepriklausomybę skaičiuojanti mūsų šalelė- Lietuva, iki šiol dar neturi profesionalios, kompetentingos prokuratūros ir sąžiningų, dorų teismų.

  Thumb up 13 Thumb down 1

  • Visokių tokių, a’la anti-vatnikų bei rinktinių komentarai pilnai patvirtina, kad straipsnyje iškelti klausimai yra visiškai pagrįsti ir teisingi, kad Medininkų posto pareigūnų nužudymas specialiai nebuvo ištirtas, o nuteistas rusas pilnai pakištas be kaltės.

   Thumb up 15 Thumb down 0

  • Isteriškos retorikos persunkti rinktinės ir ANTI-vatniko komentarai tik patvirtina, kad jie ir patys supranta, ką prisidirbę neištyrę bylos, bet ją nutyrę į šalį nuo tiesos, ir, kad žmonės tą mato ir supranta teisingai, ir atvirai tą pasako.

   Thumb up 16 Thumb down 1

   • Įsiūtinai Anti-vatniką? Matyt tiksliai užtaikei į skaudžiausiąją? Tiesą parašei…

    Thumb up 7 Thumb down 0

 11. 10 teve musu!
  Tada pasijamam šaunika ir pykšt!
  Ir tauta skaito goriene prezidente!

  Thumb up 1 Thumb down 19

  • Nepergyvenkit, neabejotinai Gorienės straipsnius apie Medininkus skaito ir Prezidentūra, ir Seimas, ir Vyriausybė, ir už nacionalinį Lietuvos saugumą atsakingos institucijos ir visi kiti neabejingi šios tragedijos teisingam ir įrodymais paremtam ištyrimui.

   Thumb up 25 Thumb down 1

  • Nepamiršk rožančiaus kiekvieną dieną sukalbėti, nes kai netiesos burbulas Medininkų byloje sprogs, reikės gaisrinę kviesti, kad visą tavo trydą nuo sienų nuplautų

   Thumb up 8 Thumb down 1

 12. Neblogi sutapimai, abu ekspertai nelietuviai, bet čia menkniekis. “Ekspertai” pamiršo vieną svarbų dalyką, teismo medicinos žinias. Po kiauryminio šūvio į galvą vyksta labai stiprus kraujavimas, esančiose viešai nuotraukose matosi grindys gausiai sulaistytos krauju, žuvusiųjų krauju, jeigu pagal vatnikus lavonai buvo transportuojami tai pirma lavonu galvos turėjo būti kuom nors uždengtos kas nepraleidžia kraujo, tuo atveju transportuojant būtų suteptos krauju galvos (to nuotraukose nesimato), antra neįsivaizduojama kaip galėjo 6 nušauti “kitoje vietoje” į galvą ir neliko nei kraujo dėmių, nei smegenų ir kaukolės kaulų fragmentų. Trečia jeigu transportavo lavonus jau nukraujavusios tai kodėl ant vagonėlio grindų tiek daug kraujo ? Ketvirta jeigu transportavo ką tik nušautus lavonus, kodėl lauke niekur nėra kraujo žymių, kuris būtų bėgęs iš žaizdų galvose. Na ir pabaigai visą straipsnį keliama versija, kad buvo 6 nužudyti kitoje vietoje, o straipsnio gale pateikiama versija, kad buvo 3 šalis kuri išprovokavo susišaudymą, vadinasi tie 6 pagal šią versiją buvo jau vagonėlyje. VSD vertėtų pasidomėti, kas yra tokių versijų kūrėjų finansavimo šaltinis.

  P.s. tikėti vatnikais savęs negerbti.
  P.s.s. gėda turėtų būti tiems kurie pasidavė šitam melui nesugebėdami logiškai mastyti.

  Thumb up 1 Thumb down 26

  • tai kur kulkos? nori pasakyti, kad žudikai kulkas “išmėsinejo”, o skyles sienose užtaise??? Tu pats savo fantazijomis tiki?

   Thumb up 27 Thumb down 0

  • Sakoma, kuo pats išsitepęs, tuo ir kitus tepa. Tai čia apie tamstą.
   O antra – nuo kada žurnalistams draudžiama daryti žurnalistinius tyrimus ir kelti versijas? Čia ne Šiaurės Korėja ar kitas cenzūrinis režimas. Jeigu tamsta pamiršote, tai pas mus demokratija. O jeigu šaukiatės VSD, tai diagnozė aiški, be to, signalas, kad reikia išsiplauti beretę, kuri smegenis spaudžia.
   Ir trečia: sakote buvo daug kraujo. Tai negi kulkos ir skylės kraujyje ištirpo??? Įdomi jūsų versija. Įdomu, ką mano apie tai specialistai?

   Thumb up 27 Thumb down 0

  • Nelaimė, kad save pristatnatys “anti-vatnikais” iš tiesų yra patys tikriausieji vantnikai be kabučių. Teplioti kitus savo smirdalais ir dar apkalbėti senas NKVD-KGB metodas. Išterlioti apšmeižti, o paskui tegu plaunasi? Ne, ne, nesigaus jau. Senai pažįstamas būdas. Lygiai kaip Lietuvos partizanus NKVD-KGB mėgo paversti kažkokiais kriminalistais-banditais. Tokios baikos dabar jau nepraeis.
   Gorienės staripsniai apie Medininkus, kaip bepažiūrėtumėm, visi tiksliai argumentuoti ir konkrečiais, normaliam žmogui nesunkiai ir aiškiai suprantamais pavyzdžiais pagrįsti arba kompetentingų specialistų paaiškinimais, arba konkrečiais dokumentais paremiami. Patinka kam ar nepatinka, visiškai kitas klausimas ir kiekvieno asmeniškas reikalas kuo tikėti. Jeigu net gerbiamas profesorius Vytautas Landsbergis atvirai sako, kad Medininkų byla neištirta ir reikia tirti pačius tyrėjus ir prokurorus dėl jų tyrimo nekokybiškumo ir bylos nutyrimo, tai jau pernelyg rimta. Nesunku suprasti, kad ne kuriuos, uodegas įmerkusius veikėjus tas biesina, bet tai jų asmeniškos bėdos. Geriau gal negaištų laiko komentarams bandydami įrodyti ko per 24 ir daugiau metų neištyrė ir įrodyti nepajėgė. Verčiau jau pasidairytų naujos darbovietės, neilgai trukus gali praversti kur kas labiau.
   Ir nederėtų klaidinti kitų, suplakant skirtingas mokslų stritis, jei patys nesuvokiat paprasčiausių fizikos dėsnių ir principų. Teismo medicina, tikrai ne mechaninė fizika. Kita vertus, kraujavimo faktas, intensyvumas ir nutekančio kraujo kiekio gausa iš šautinių žaizdų priklauso nuo konkrečios sužalojimo vietos, konkrečių vidaus organų pažeidimo, fiziologinių ypatumų, pvz.: kraujospūdis, girtumo laipsnis, kiekvieno žmogaus asmeniškas kraujo krešėjimo laikas ir fiziologinės mirties momentas, pvz.: staigi mirtis ar lėta, ir t.t. Taip, kad teismo medicina, nustatanti kūno sužalojimo vietą, pobūdį, priemones, būdą ir mechanizmą visiškai menkai ką turi bendro su šaudymo ir balistikos ypatumais, bei ginklo rūšimi, šovinio galingumu,kulkos pramušamąja galia ir pan. Nesuprantant šių klausimų ar specialiai juos suplakant su kraujavimu ir dar varinėjant diletantiškus komentaraus, parodomas visiškas nesusigaudymas ir nekompetencija ir teismo medicinoje, ir balistikoje ir šaudyboje ir fizikoje. O kadangi tas bandoma pateikti sukuriant neva kompetentingo eksperto paaiškinimą, VSD ar AOTD tikrai gal privalėtų pasidomėti kas ir už kokius pinigus ar kitokias paslaugas žūtbūtinai stengiasi nuslėpti tikruosius nužudytųjų muitininkų ir policininkų žūdikus ir 1991 07 31 žudynių organizatorius, nes tai jau kvepia atviru bendininkavimu su žmogžudžiais. Todėl nereikėtų teplioti nuosavomis fekalijomis kitų.

   Thumb up 24 Thumb down 0

  • Ir dar pasivadinusiajam/-jai ANTI-vatniku. Jūs esate priešiškai nusiteikęs/-usi prieš nelietuvių tautybės Lietuvos Respublikos piliečius? Peršate abejones jų lojalumu mūsų valstybei, pilietiškumu ir patikimumu? Ką bendro tai turi su profesionalumu ir kompetencija? O! Tai jau kvepia tautine diskriminacija, šmeižimu ir nesantaikos kurstymu, už ką, kiek žinau, šiais laikais yra smarkiai baudžiama. Beje, jei jau prabilote tokiu klausimu, tai bent galėjote pasidomėti nuteisimą be įrodymų paskelbusiųjų teisėjų tautybėmis, šaknimis ir to laikotarpio pažiūromis. Kas dar niekam iki šio Jūsų komentaro nebuvo įdomu ir nerūpėjo.

   Thumb up 24 Thumb down 0

    • Gali būti, kad įsiutęs rašė. Tik dėl ko? Juk straipsnyje parašyta teisybė? O ji kam gali nepatikti? Kaip jums atrodo?

     Thumb up 14 Thumb down 0

  • Atsiprašau, bet tokiems, kaip Jūs tikrai ne vieta valstybės tarnyboj ir politikoje. Tikiuosi Jūs tą ir patys puikiai suprantate?

   Thumb up 16 Thumb down 0

  • Veltui Jūs keliate abejones dėl šaudymo specialistų lojalumo ir kabinėjatės prie tautybės, vardų ir pavardžių. Labai nesolidu ir negarbinga. Beje, galiu patikinti, kad šaudyklos instruktoriai puikiai kalba lietuviškai. Jūsų vietoje, man būtų nepaprastai gėda parašyti tokį komentarą net ir prisidengiant pseudonimu.

   Thumb up 16 Thumb down 0

   • Tokia reakcios apraška, kokią pademonstravo “anti-vatniku” pasivadinęs asmuo, atskleidžia keletą ryškių detalių:
    1. nesugebėjimą valdytis kritinėse ir net kebliose situacijose;
    2. racionalaus mąstymo trūkumą arba paralyžių;
    3. dominuojančias emocijas charakteryje;
    4. nesugebėjimą valdyti emocijų;
    5. pagrįstų argumentų, o gal ir specifinių žinių stoką;
    6. užgautą savimeilę, kylančią ir puikybės ir t.t.

    Thumb up 15 Thumb down 0

    • Kai pasakyti nėra ką, tada prasideda, tipo: kojinės tavo suplyšusios ir šlipsas dyšovas? Vietoj profesionalumo pereinama ant emocijų ir seilių taškymosi…

     Thumb up 13 Thumb down 0

  • Susirask pažįstamą medžiotoją-selekcininką su stažu ir pasiklausk jo nuomonės. Gal tada smegenyse prašviesės?

   Thumb up 16 Thumb down 1

   • Medžiotojai? Selekcininkai? Jie čia kuo dėti? Nori pasakyti, kad Medininkuose medžiotojai visus iššaudė, selekcionuodami?

    Thumb up 1 Thumb down 5

    • Tu susirask, pasiklausk apie kulkų pramušamąją galią, poveikį kūnui ir pasėkmes, o tada galėsi papostringauti. Netinka medžiotojai? Kreipkis į KAM arba Šaulių sąjungą. Tikrai išaiškins, o gal net ir parodys .

     Thumb up 6 Thumb down 0

  • O 19 vatinių debilų, o gal ir daugiau su Viliais priešakyje. Gaila degradavisų asmenybių kurios nesugeba mastyti logiškai ir kritiškai. Kaip ir minėjau vatnikai straipsnyje laikosi versijos, kad “savi šaudė į savus”, bet straipsnio pabaigoje keičia versiją apie mistinį “trečiosios šalies” provokatorių – t.y. ,kad įvyko susišaudymas tarp Lietuvos pareigūnų ir omon smogikų, kurį išprovokavo mistinis AK – 47 arba AKM (nes tik jie tuo metu turėjo 7.62 mm kalibrą) šūvis su PSO taikikliu atliktas profesionalaus šaulio iš krūmų už 300 metrų. Juokingiausia dėl vatinių debilų šitoje dalyje, kad omon smogikai tikrai buvo profesionalūs kariai ir lengvai nustatytų iš kur buvo iššautas provokacinis šūvis ir atidengtų ugnį ta kryptimi, nustatytų pagal garsą ir galbūt žybsnį ties ugnies slopintuvu ginkle. Dėl šautinių žaizdų į galvą ir kraujavimo yra Kriminalinių Tyrimų Centras, Valstybinė teismo medicinos tarnyba konsultuokitės jei reikia vatnikai. Tikrai keista vatnikų mastymo eiga.

   Thumb up 0 Thumb down 10

   • fizikas 2015-11-09 – 18:17

    Fizikos dėsniai vienodai veikia nepriklausomai nuo politikų valios ir norų, politinių madų, skersvėjų ir politinių linijų. Fizikai nesvarbu kokia ideologija, santvarka ir kas valdžioje, ką nusprendė partijos, seimas, vyriausybė, prezidentai ar prokurorai su teisėjais. Jų sprendimai niekaip neįtakoja fizikos dėsnių ir principų taikymo bei pasekmių. Ekspertai pakankamai vaizdžiai ir suprantamai paaiškino šias tiesas.

    O-ou-ui 2015-11-09 – 18:24

    Teismai ir prokurorai nesigaudo elementariojoje fizikoje ir neišmano pagrindiniam išsilavinimui keliamų mechaninės fizikos mokslo programos reikalavimų? Negaliu patikėti, nes pagal savo amžių jie dar privalėtų būti baigę normalias vidurines mokyklas, kuriose fizika buvo privaloma ir jos mokytasi nuo 5 iki 12 klasės imtinai.

    Thumb up 6 Thumb down 0

 13. Jeigu, patikėti “ekspertais”, kad 6 iš 8 nušauti ne posto vagonėlio viduje, tada kur jie buvo nušauti?

  Thumb up 1 Thumb down 20

   • Kas kam neaišku kreipkites -goriene.com visazine,juk knyga paraše kas i kaip!
    Kam da neaišku pirk laikrašti kk
    Ir t jau viska zinai!!

    Thumb up 1 Thumb down 17

    • Tikrai ne žurnalistės užduotis ir pareiga padaryti už prokurorus jų tiriamąjį drbą, kurio jie patys iki šiol nepajėgė arba, galimai nenorėjo atlikti nuo 1991 07 31 d.

     Thumb up 21 Thumb down 0

     • Tikrai ne žurnalistės reikalas surasti vietas ir atvilkti teismui šios tragedijos organizatorius bei vykdytojus. Prokuratūra turi pagaliau išmokti sąžiningai ir dorai dirbti.

      Thumb up 10 Thumb down 1

  • Dar neišsiaiškinot per tiek metų? Kiek dar jums laiko duoti? 100 metų užteks?

   Thumb up 8 Thumb down 0

 14. Įrodymų nėra, aplinkybės neištirtos, žmogžudystės motyvai ir tikslas neišaiškinti, bet jau turime nuteistą iki gyvos galvos?

  Thumb up 25 Thumb down 0

  • Kai politikams reikia galutinio rezultato, kaip tas bus padaryta, kaip jis bu pasiektas, neturi reikšmės. Svarbu, kad rado ką nuteisti ir nuteisė.

   Thumb up 21 Thumb down 0

  • Prokuratūra viską išsiaiškino, tik labai negrabiai ir primityviai visą tai bandė ant Rusijos nesėkmingai nustumti.

   Thumb up 21 Thumb down 1

   • Tikrai viską išsiaiškino? Tai kur įrodymai, kur tikrieji žmogžudžiai? Kodėl jie dar ne teisme ir kodėl iki šiol tebesėdi niekuo dėtas žmogėnas?

    Thumb up 16 Thumb down 2

 15. Tai Paulauskas turi atsakyti ne į vieną, o į du klausimus, ne tik, kur dingo įkalčiai Medininkų byloje, bet ir kas sunešė kūnus į namelį?

  Thumb up 22 Thumb down 0

  • A.Paulauskas (ir ne tik jis) turėtų atsakyti į tūkstančius klausimų, bet, deja, neatsiranda tokių, kurie tuos klausimus jiems užduotų. Pabandykite jūs užduoti.
   Tik, žinoma, ne tokius kvailus – kas sunešė? Koks jums skirtumas, kas sušaudė ar kas sunešė? Jie – vykdytojai.
   Paklauskit, kas tuos žudikus pasiuntė ir kodėl? Ir tada viskas atsistos į savo vietas be jokių klausinėjimų.
   Negi taip kvailai manote, kad patys omonininkai, be niekieno nurodymo, sugalvojo pašaudyti ir išvažiavo Medininkų pasieniečių šaudyti, o N.Medvedjevui tai prisisapnavo ir tas vidurnaktį lėkė pasižiūrėti ar tai tik jo sapnas, ar tikrovė.
   Ir prie ko čia iki gyvos galvos nuteistas Michailov-Nikulin’as, kuris net kur tie Medininkai nežino? Bet kas dabar ims ir prisipažins nutyręs ne į tą pusę, kai atpirkimo ožys jau iki gyvos galvos nuteistas ir visi įkalčiai sunaikinti, o M.S.Gorbačiov’as pas mūsų Vytautą aiškintis nevažiuoja? Juk tada reikėtų tiesos uždangą truputėlį praskleisti. Kaip tai liaudžiai po ketvirčio amžiaus tyrimų paaiškinsi? Juk pajudinsi vieną – gali pradėti skilinėti visi likusieji. Ant vieno Pakso ar Putino visko tikrai jau nebesuversi.

   Thumb up 19 Thumb down 0

 16. Šią vasarą teko šaudyti pagal kuponus GSKA šaudykloje. Šiaip tai, šaudžiau jau ne pirmą kartą gyvenime. Šaudymui vadovavo ponas Aleksėjus. Labai kompetentingas žmogus. Viską smulkiai išaiškino, patarė kaip geriau šaudyti, kaip teisingai stovėti, kaip ginklą teisingai laikyti, kaip taikytis. Iškart matėsi, kad jis- šaudymo srities ŽINOVAS ir tikras PROFESIONALAS. Juo pasitikėti galima pilnai. Puikiai, turiningai praleidome laiką su visu būriu draugų.

  Thumb up 23 Thumb down 1

  • Ir man teko ten pašaudyti. 100% patvirtinu. Tenykščiai instruktoriai tikrai aukšto lygio šaudymo specai. Mums ten vadovavo ponas su akinukais.

   Thumb up 21 Thumb down 0

  • Kada, kur ir kuo jie tarnavo, kad tokios jau “aukštos” jų žinios apie šaudymą ir etc.?

   Thumb up 3 Thumb down 18

   • kalbamės su daugkartiniu Lietuvos šaudymo čempionu bei rekordininku, šaudymo sporto meistru Anatolijumi Kapustinu ir daugkartiniu Lietuvos šaudymo čempionu, absoliučiu VRM šaudymo čempionu Aleksejumi Šlyčkovu.

    Thumb up 22 Thumb down 0

  • Niekada nepatikėsiu, kad tie, kurie sušaudė mūsų vyrus, patys gaišo laiką tūteles rankiodami ir lavonus tempdami į namelį. Greičiausiai, lavonus sunešinėjo priedangos arba valymo komanda. Magistralė judri, gyventojai aplinkui, dėl to laiko buvo mažai. Reikėjo labai greitai ir energingai suktis, kad niekas nespėtų pamatyti.

   Thumb up 19 Thumb down 1

   • Pagal prokurorų versija nušautieji patys suėjo į namelį, sugulė ten ir buvo nušauti pakartotinai. Juokas pro ašaras?

    Thumb up 20 Thumb down 0

    • Iš tokių nesąmonių man nesinori juoktis, ašaros byra iš skausmo už tokio lygio prokuratūrą.

     Thumb up 17 Thumb down 1

 17. iškabą “generalinė prokuratūra” keisti į “pasakų sekimo agentūra”

  Thumb up 17 Thumb down 1

   • Kuo ir kaip būtų galėję pagrįsti, jei pasirodo net ekspertus apklausti teisme bijoma?

    Thumb up 17 Thumb down 0

     • Būtų apklausti, neliktų vietos fantastinėms pasakoms, tipo nušovė- nuvedė į vagonėlį- ten paguldė- ir vėl dar kartą nušovė

      Thumb up 17 Thumb down 0

 18. Jeigu Vaišvila 1991 08 01 žinojo, kad viskas ne taip, kaip kai kam atrodo, ir apie tai pasakė Aukščiausioje Taryboje iš tribūnos AT deputatams, tai ką žino Paulauskas ir apie ką tyli?

  Thumb up 17 Thumb down 0

 19. TAI RPECEDENTO LIETUVOS ŽURNALISTIKOS ISTORIJOJE NETURINTIS ŽURNALISTINIS TYRIMAS!
  APSKRITAI BANDŽIAU ŽIŪRĖTI PASAULIO ŽURNALISTINIŲ TYRIMŲ ISTORIJĄ, TAI PANAŠŲ TYRIMĄ RADAU TIK AMERIKOJE, KAI ŽURNALISTĖ IRGI NE VIENUS METUS IEŠKOJO ATSAKYMŲ VIENOJE NUŽUDYMO BYLOJE. TAI DABAR LIETUVOJE ANTRAS TOKS ATVEJIS ŽURNALISTIKOJE.

  Thumb up 14 Thumb down 1

  • Nesidomėjau Amerikos, o juolab Pasaulio žurnalistiniais tyrimais, bet akivaizdu ir nepaneigiama, kad šita žurnalistė savo užsispyrimu atkapstė ir išaiškino apie Medininkų posto tragediją nepalyginamai ir ženkliai daugiau, negu prokuratūra, teismai ir visos spectanybos, kartu jas paėmus, nuo 1991 07 31 iki 201511 11.

   Thumb up 11 Thumb down 0

   • Žurnalistė kruopščiai dirba, o prokurorai ir visokie spectarnybininkai su teisėjai vien algas ima, per 24 metus nieko nepadarę .

    Thumb up 14 Thumb down 1

    • Gerb. Gorienė apie Medininkų bylą rašo kelintus metus? Ketvirtus ar penktus, išaiškino tiek, kiek per ketvirtį amžiaus nesugebėjo išaiškinti prokurorai.

     Thumb up 14 Thumb down 1

  • Nežinau, ar tą tyrimą turite omenyje, bet ten apie vieną kažkokią bylą rašė berods 10 metų, dabar neprisimenu, mačiau tv laidą

   Thumb up 6 Thumb down 1

  • Šitas žurnalistinis tyrimas tikrai absoliuti sensacija, kokios dar niekad Lietuvoj nėra buvę.

   Thumb up 15 Thumb down 0

  • Neabejoju, kad ateis laikas, kai gerbiama Giedrė Gorienė ir šis jos žurnalistinis, Lietuvos pareigūnų nužudymo Medininkų poste, tyrimas sulauks visuotinio pripažinimo ir aukšto įvertinimo.

   Thumb up 16 Thumb down 0

  • Šiuo tyrimu gerb. Giedrė Gorienė neabejotinai nusipelnė Pulitzer premijos už tikrą tiriamąją žurnalistiką.

   Thumb up 12 Thumb down 0

 20. Į žmogus 2015-11-10 – 16:23 komentarą:
  „Paskaitai, pamąstai ir akys atsiveria savaime: kiek dar mums meluos apie tuos Medininkus?“

  Žmogau, gal gali pasakyti apie ką mums politikai nemeluoja?
  Juk meluoja ne tik apie Medininkus, bet ir apie MN, apie Pakaunės įvykius, apie Bražuolės teroristinį įvykį, apie garliavinę pedofiliją, apie prezidentinį perversmą, apie Snoro sužlugdymą, apie SDT terminalą, apie įvykius Ukrainoje, apie tai, kad rusas puola, apie naująją Ignalinos atominę, apie būtinybę ginkluotis ir priiminėti musulmonus migrantus, ir t.t. ir pn.
  Visuose rezonansiniuose politiniuose ir kriminaliniuose įvykiuose, geriausiu atveju, net 5% teisybės nerasi. Visur tik melas melas melas žmonėms mulkinti, politikų atsakomybei išvengti ir Rusijai juodinti teskleidžiamas.

  Thumb up 21 Thumb down 0

  • Melu grindžiama valstybė neturi šansų ilgai išgyventi. Sovietinės imperijos subyrėjimas- geriausias pavyzdys.

   Thumb up 16 Thumb down 0

 21. Kodėl šitų ekspertų žiniomis nebuvo pasinaudota tiriant nuo pradžių tiriant Medininkus?

  Thumb up 16 Thumb down 1

   • Kas adresatas? Kas atsakys į tokį klausimą? Prokurorai? Teisėjai? Teisingumo ministras ar Prezidentė?

    Thumb up 9 Thumb down 1

  • Juokingas pasimetusio klausimas, kodėl nepasinaudota tiriant. Tai pirmiausia atsisakyk į klausimą, ar kas iš vis ją tyrė, ar tik susibėgę suko galvas, kaip tai įtikinamiau pateikti publikai, kad tai Rusijos darbas ir dėjo visas įmanomas pastangas tai paviešinti ant viso svieto, kad visi nekęstų Rusijos ir iš gailesčio skriaudžiamiesiems kuo greičiau pripažintų Lietuvos nepriklausomybę bei, labiausiai tam nusipelnę, būtų apvainikuoti laurų vainikais. Todėl dabar ir įklimpo – nei pirmyn,- nei atgal. O intencija ir perspektyva organizatoriams tada atrodė tokia viliojanti. Juk visa tai buvo aukota dėl mūsų.
   Kaip ir Ukrainoje numuštas Boeing’as. Tik mūsų aukos maštabai kur kas kuklesni.

   Thumb up 13 Thumb down 1

   • Ir durnam aišku, kad niekas ten nieko netyrė. Sumetė į krūvą šiukšledėžių popieris ir pasakė: šekit jums bylą, kaip norėjot……..

    Thumb up 13 Thumb down 0

 22. Gerai, kad nepailstate ieškodami TIESOS tiek pripainiotoje ir primeluotoje Medininkų byloje.

  Thumb up 19 Thumb down 0

 23. Labai teisinga mintis, kad be naktinio matymo prietaisų tamsiu metu, akloje tamsoje iššaudyti žmonių neįmanoma.

  Thumb up 20 Thumb down 0

  • Kaip šaudyti, kai nieko nematai? Ne gi mūsiškiai prie galvų lemputes buvo prisitaisę?

   Thumb up 16 Thumb down 0

  • Taikinį matyti būtina, kitaip arba nepataikysi, arba pataikysi nežinia kur ir nežinia į ką.

   Thumb up 16 Thumb down 0

   • Filmuose rodo, kad galima pataikyti, šaudant į taikinius pagal menkiausią garsą.

    Thumb up 0 Thumb down 13

     • filmuose dar ne tokių stebuklų parodo 😀 Jeigu visais jais patikėti bent per plauką, protelis užsvyrintų :O

      Thumb up 12 Thumb down 0

   • Kam jų apie kažką klausti? Kam apskritai reikalingi tie ekspertai? Panaikint jų specialybę visai. Jeigu Tata pasakė, Mama pavirtino, o prokurorams su teisėjais nieko daugiau nereikia, kam tada išvis reikalingi ekspertai?

    Thumb up 7 Thumb down 0

    • Tokioj supolitintoje byloje bet kokie ekspertai tampa kliuviniu politiškam tikslui

     Thumb up 11 Thumb down 0

 24. Paskaitai, pamąstai ir akys atsiveria savaime: kiek dar mums meluos apie tuos Medininkus?

  Thumb up 18 Thumb down 0

  • Labai gerai, kai pateikiate kompetentingų specialistų nuomonė ir vertinimai. Kuo daugiau, tuo aiškiau visiems darosi.

   Thumb up 17 Thumb down 0

 25. Kriminalas!!
  Pone goriene!
  Kada nauja knyga bus?
  Matosi ne labai populiari….
  Taip nupiginai…

  Thumb up 1 Thumb down 13

  • Knyga tiek populiari, kad net 2 000 tiražas graibstyte išgraibstytas. Gerai, kad Redakcijoje dar gavau.

   Thumb up 19 Thumb down 0

   • O tiek jėgų ir pastangų buvo mesta informacinei ir Knygos platinimo blokadai. Gavosi atvirkščiai, stengėsi, “kaip geriau”, o gavosi, kaip visuomet. Nu, niekad nepasimoko 😀

    Thumb up 17 Thumb down 0

  • Sprendžiant iš gerbiamos žurnalistės publikacijų sekos, nesunku suprasti, kad pirmosios knygos tęsinys antrosios knygos pavidalu savaime beldžiasi į duris.

   Thumb up 17 Thumb down 0

  • Visi produktai, tame tarpe ir knygos, laikui bėgant pinga. Nieko nuostabaus, o juolab tragiško tame nėra. Beje, tai gali būti aiškiu ženklu ir tvirta žinia, kad knygos tęsinys pasirodys neužilgo.

   Thumb up 16 Thumb down 0

   • išėjo Janutienės knyga apie Landsbergį, tai knyga “Raudonoji Dalia” kainavo 1 litą

    Thumb up 13 Thumb down 0

    • 1 Lt= 30E/ct už tokią knygą? Kiek kartų mažesnė už leidybos, nekalbant apie platinimo kaštus, savikainą?

     Thumb up 12 Thumb down 1

     • Labai jau nuostolinga, nebent janutienė turėjo itin donų sponsorių. Nemanau, kad ji būtų tam aukojusi savo pinigus.

      Thumb up 13 Thumb down 1

  • Spėju, kad nervuotis nevertėtų. Atsižvelgiant į platinimo rezultatus, antra knyga tikrai pasirodys nedaug trukus.

   Thumb up 16 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Rūpintis savo sveikata turėtų kiekvienas. Pataria medikas
3 patarimai, norintiems puikiai pasiruošti anglų kalbos valstybiniam brandos egzaminui
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Dilgėlių arbata – tiems, kurie turi mažakraujystę 
Dėl netinkamos mitybos anemija yra gana dažna šiuolaikinio žmogaus palydovė. Nors atrodo, kad...

Pasiruošimas jūsų tobulai kelionei: ką verta žinoti? 
Manote, kad pats laikas atitrūkti nuo kasdienybės ir bent trumpam leistis į nuotykius?...

Dovanos sužadėtuvių proga: kaip pasveikinti įsimylėjėlius? 
Neseniai susižadėję draugai pakvietė paminėti ypatingą įvykį? Nėra dvejonės, dalintis džiaugsmu – smagu,...

Tabu temos poroje – kaip jų atsikratyti? 
Jaučiate, kad mylimas žmogus su jumis nėra šimtu procentų atviras? Normalu, visiems pasitaiko...

Praktiškos dovanos žmonėms, besidomintiems konditerija 
Draugų rate turite žmogų, kuris kiekvieno susitikimo metu atsineša kažką saldaus? Jo šokoladiniai...

Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (1)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Lietuvos bankas su rinkos dalyviais aptarė pinigų išgryninimo tinklo plėtros projekto pažangą
Lietuvos bankui šiemet birželį inicijavus memorandumo dėl grynųjų pinigų prieinamumo...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...