Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Rugpjūtis 5 Ketvirtadienis
 

Šaudymo profesionalai apie Medininkų žudynes: šeši pareigūnai nušauti visai ne vagonėlyje

2015-11-09 12:42 | Bylos, sukrėtusios Lietuvą | Komentarų (605)

"Karšto komentaro" ir šaudymo profesionalų atliktas eksperimentas parodė: šeši pareigūnai Medininkų muitinės poste per užpuolimą buvo nušauti visai ne namelyje


Giedrė Gorienė

Beveik ketvirtį amžiaus visuomenei sekta pasaka apie tai, kad 1991 metų liepos 31 d. Medininkų muitinės poste budėję aštuoni pareigūnai buvo suvaryti į vagonėlį ir ten sušaudyti, žlugo – šaudymo čempionai patvirtino „Karšto komentaro“ versiją: jog tik į du pareigūnus buvo šauta muitinės vagonėlio viduje, likę šeši į namelį buvo sunešti jau nušauti.

Ką parodė eksperimentas šaudykloje?

Iš karto po Medininkų žudynių, kuomet buvo nušauti aštuoni Lietuvos pareigūnai, visuomenei buvo pateikta tokia oficiali versija: visi tą naktį Medininkų muitinės poste budėję aštuoni muitinės, kelių policijos ir „Aro“ pareigūnai buvo suvaryti į muitininkų vagonėlį, suguldyti ir ten sušaudyti iš Kalašnikovo automato 7,62 mm kalibro kulkomis. Įskaitant ir kelių policininką A.Janonį, kuris, prieš atvarant jį į namelį, dar buvo mirtinai peršautas VAZ automobilyje 9 mm kalibro kulka.

Tačiau tokia oficiali versija neatitinka realybės.

Prieš tai, kad suprastumėte, koks „žvėris“ yra Kalašnikovo automatas, pažvelkite į redakcijos atliktą eksperimentą – pažiūrėkite, ką gali kulka, iššauta iš Kalašnikovo automato.

Šį eksperimentą šaudymo sporto klube „GSKA“ mums mielai padėjo atlikti daugkartinis Lietuvos šaudymo čempionas, absoliutus VRM šaudymo čempionas Aleksejus Šlyčkov.

Eksperimento atlikimo vieta – šaudymo sporto klubas „GSKA“.

Šaudyta iš AKMS ir iš AK74 prototipo civiliniam naudojimui „Saiga“ – tokios pat techninės charakteristikos ir tokia pat kulkos pramušamoji galia, kaip ir AKMS.

Šaudyklos instruktorius A.Šlyčkov iš 20 metrų atstumo šaudė į taikinį – plieninę centimetro storumo plokštę. Kalašnikovo kulkos šią plokštę prakirto kiaurai.

O dabar sugrįžkime į 1991 m. liepos 31 d. Medininkus. Įvykių vietos maketo rekonstrukcija atlikta pagal teismo ekspertų išvadas.

Kas buvo rasta vagonėlyje po žudynių?

Aštriu kampu keturi Kalašnikovo šūviai – kulkos rastos stiklo vatoje po grindimis:

Čia yra metalinė lenta ir joje – rikošeto žymė,  kulka rasta priešingoje pusėje ant grindų sulinkusi:

Tarpduryje rastas „Aro“ pareigūnas A.Juozakas – paklupdytas, peršauta galva kiaurai ir griuvęs nosimi į priekį:

Palei sieną guli T.Šernas – kulka, perėjusi kiaurai galvą, perėjo rašomojo stalo spintelę ir įstrigo nugarėlėje:

Viskas – daugiau namelyje nėra jokių kulkų ir jokių skylių. Tačiau yra dar šeši nužudyti pareigūnai.

Kelių policijos viršila A.Kazlauskas – tai buvo paskutinė jo darbo para, nuo 9 val. ryto jis jau būtų buvęs pensininkas: galva peršauta kiaurai. Kūnas rastas už kėdės. Pagal kulkos įėjimo ir išėjimo angas būtų galima sakyti, kad šauta iš dešinės pusės į lango pusę – tačiau čia aklina siena, langai (į miško pusę):

A.Musteikis, muitinės pareigūnas. Rastas gulintis ant grindų namelio viduje, šautiniai sužalojimai tokie: dvi kulkos užstrigusios krūtinės viduje, viena kiaurai perskrodusi galvą, viena – kiaurai koją:

Muitinės pareigūnas S.Orlavičius taip pat rastas gulintis namelyje ant grindų. Sužalojimai: vienas šūvis – muitininkas ranka prisidengė galvą ir gavo šūvį į galvą per ranką, ta kulka užstrigo, antras šūvis į galvą kiaurai:

Kelių policijos pareigūnas J.Janonis. Viena kulka, pramušusi kelią, užstrigo kaule. Šūvis į galvą – kiaurai. Dar viena – šį kartą 9 mm kulka, kampu praėjusi ir užstrigusi ties stuburu. J.Janonis rastas gulintis čia:

Muitinės pareigūnas R.Rabavičius. Du šūviai: kiaurai šūvis į ranką, kiaurai šūvis į galvą. Stalas patraukas, rastas gulintis namelyje ant grindų štai čia:

„Aro“ pareigūnas M.Balavakas: viena kulka rasta įstrigusi rankoje. Kita kulka antrą ranką praėjo kiaurai, galvoje – du šūviai taip pat kiaurai. Kūnas rastas gulintis čia:

Sužalojimai ir ginklai: viena 9 mm kalibro kulka rasta J.Janonio kūne, dar trys 9 mm kulkos rastos automobilio VAZ salone, visi kiti peršovimai – 7,62 mm kalibro (Kalašnikovo automatas).

Kiek buvo vagonėlyje kulkų skylių?

Skaičiuojame: keturis kartus šauta į grindis, kampas labai aštrus; viena kulka, perkirtusi A.Juozaką galvą, rikošetu atsitrenkusi į geležinę lentą ir nuskridusi sulinkusi; viena kulka, praėjusi T.Šerno galvą, pramušusi spintelę ir spintelės galutinėje sienoje įstrigusi. Dar viena Kalašnikovo kulka įstrigusi Tomo Šerno rankovėje – rankovę pramušusi, bet rankos nesužeidusi. Identifikuota, kaip šauta ginklu, kuris šaudė į grindis ir kuris du šūvius padarė į A.Janonį.

Ar visi pareigūnai buvo nužudyti vagonėlyje?

Taigi, faktai – tokie. Ką apie tai mano šaudymo profesionalai? Šia tema kalbamės su daugkartiniu Lietuvos šaudymo čempionu bei rekordininku, šaudymo sporto meistru Anatolijumi Kapustinu ir daugkartiniu Lietuvos šaudymo čempionu, absoliučiu VRM šaudymo čempionu Aleksejumi Šlyčkovu.

KK: – Kaip profesionalai, sakykite, ar gali taip būti – šautinės žaizdos yra, o nei kulkų, nei skylių – sienose, lubose, grindyse – nėra?

Anatolijus Kapustin: – Taip būti negali. Jūs matėte, kas gaunasi, kai Kalašnikovo kulka praeina plieną – kiaurai, taigi, jau nekalbant apie žmogaus kūną.

KK: Vadinasi, tie žmonės buvo nušauti kažkur kitur, o jau po to sunešti į vagonėlį?

Aleksejus Šlyčkov: – Jeigu kūnai peršauti kiaurai ir nėra nei vienos kulkos, nei vienos skylės viduje, yra pagrindo manyti, kad būtent taip. Buvo šauta kažkur kitur. Kitaip būti negali.

Jūs matėte, kaip mes šaudėme iš Kalašnikovo automato į metalą – iš 20 metrų atstumo kulka pramuša kiaurai vieno centimetro storio plieną. Ir tai yra kulka, kuri yra civilio naudojimo, kuri neturi savyje plieninės šerdies, tai yra neturi padidinto pramušamumo galimybės.

KK: – Taip, pamatėme, ką gali civilio naudojimo kulkos, tai ką kalbėti apie kariškas… kulkas.

Aleksejus Šlyčkov: – Vagonėlyje turėjo būti rastos visos kulkos. Arba siena turėjo būti peršauta, jeigu žmogus buvo stovintis. Kiek kūnuose yra skylių, tiek ir turi būti kulkų.

KK: – Bet nėra – nei kulkų, nei vagonėlyje nėra kulkų skylių.

Aleksejus Šlyčkov: – Tada, logiškai mąstant, tas turėjo įvykti kitoje vietoje.

„Turėjo būti šauta iš didelio atstumo“

KK:O pagal tai, ar Kalašnikovo kulka praėjo kiaurai, ar užstrigo kūne, galima nustatyti, iš kokio atstumo buvo šauta į žmogų?

Aleksejus Šlyčkov: -Jeigu būtų šauta iš labai didelio atstumo, kulkos kūne liktų. Ten, kur kulkos liko, į tuos žmones turėjo būti šauta mažiausiai iš už 300 metrų. Šūviai padaryti iš tolo. Jeigu būtų šauta iš arti, tada kulka kiaurai žmogų pereitų – parodėme, kaip kiaurai praeina Kalašnikovo kulka centimetro storio plieninę plokštę.

Net jeigu automatai buvo su duslintuvu – tada šovinių pramušamoji galia truputį silpnesnė, iš 300 metrų vis tiek kiauriai praeitų. Pagal literatūrą – iš automato su duslintuvu taiklus šūvis yra iki 400 metrų. Vadinasi, peršaus kiaurai.

KK: -Tai iš mažo atstumo Kalašnikovo kulka negali užstrigti, pvz., kojoje?

Anatolijus Kapustin: – Nebent kulka prieš tai praėjo arba kitą kūną, arba kažkokį daiktą. Tai yra prieš tai kažką peršovė ir tada pataikė į koją. Nes tiesioginis pataikymas – pramuš kiaurai ir šaunant iš 500 metrų, ir iš 300 metrų.

Aleksejus Šlyčkov: – Tai yra labai galingas ginklas.

„Šaudė profesionalai“

KK: -Tai koks tų šaulių turėjo būti pasiruošimas, kad jie pataikytų iš 300 – 500 metrų?

Aleksejus Šlyčkov: – Tai yra profesionalūs šauliai.

Anatolijus Kapustin: – Optiniai taikikliai ir profesionalai. Iš 300 metrų ne kiekvienas pareigūnas pataikys.

Aleksejus Šlyčkov: – Ne kiekvienas karys ir ne kiekvienas policijos darbuotojas.

KK: Tai kokią galima daryti išvadą? Kad šaudė snaiperiai profesionalai?

Aleksejus Šlyčkov: – Kad profesionalai – tai tikrai. Šiaip žmonės iš gatvės taip nepadarys.

Anatolijus Kapustin: – Nebent, kaip minėjau, kulka peršovė kažką kitą ir po to jau į kitą įstrigo. Tada gali būti šauta ir iš arčiau. Pavyzdžiui, jeigu stovėjo du ar trys žmonės, šovė kiaurai per visus, ir tada paskutiniam pataikė į koją ir įstrigo.

KK: –Tačiau, kai buvo atkuriamas įvykio vietos maketas, pagal sužalojimus vagonėlyje neišėjo sumodeliuoti situacijos, kad juos būtų galima čia sustatyti ir peršauti viena kulka.

Anatolijus Kapustin: – Gal jie buvo nušauti lauke, kai ėjo vienas kitam iš paskos?

KK:- Tačiau to sumodeliuoti pagal šautines žaizdas irgi nesigavo.

„Vienas variantas aiškus“

Anatolijus Kapustin: – Vienas variantas aiškus – tuo metu, kai į juos šaudė, jie nebuvo namelyje.

Aleksejus Šlyčkov: – Iš to visko, ką mes čia pamatėme, yra du pareigūnai, kurie buvo nušauti namelyje ir buvo būtent namelyje. Pagal kulkas ir trajektorijas aišku, kad A.Juozako galvą kiaurai perėjusi kulka atsitrenkė čia, į plokštelę. T.Šernui lygiai tas pats.

Anatolijus Kapustin: – Visi pėdsakai yra.

Aleksejus Šlyčkov: – Taip, visi pėdsakai yra. Visų šešių kitų – nieko nėra. Ir neįmanoma net pagalvoti, kad viskas įvyko vagonėlyje. Tame jokios logikos visiškai nėra.

KK:Mes suprantame, kad pagal tai, kiek kūnuose kulkų bei kulkų skylių, vagonėlis, jeigu būtų buvę šaudyta viduje, praktiškai turėjo būti suvarpytas?

Aleksejus Šlyčkov: – Taip. Sienos ir grindys – kiaurai. Tiksliau, sienos arba langai tikrai būtų kiaurai, o grindys visų vagonėlių yra pastiprintos, pašildytos, tai kulkos vatoje galėtų užstrigti arba, jeigu apačioje metalas, metale.

Anatolijus Kapustin: – Bet vis tiek kulkos skylė turėjo būti.

Aleksejus Šlyčkov: – Ir vis tiek kulka turėjo būti rasta. Ir apskritai, kiek buvo kūnų, kiek buvo kulkų, kiek buvo praeita kiaurai, visos kulkos turėjo būti rastos. Jeigu nei vienos nėra, vadinasi, šauta ne čia.

Kulkos rankovėje mįslė

KK: – O ta kulka, kur buvo rasta Tomo Šerno rankovėje? Pagal tai, ką jūs pasakojote, ji arba turėjo atskristi iš toli, arba rikošetavusi?

Aleksejus Šlyčkov: – Čia rikošeto.

KK: Tačiau kulkoje, kuri rasta Tomo Šerno uniformos rankovėje, nėra jokių požymių, kad ji būtų prieš tai kur nors atsitrenkusi.

Aleksejus Šlyčkov: – Nedeformuota. Vadinasi, atskrido iš labai toli.

Anatolijus Kapustin: – Dar vienas niuansas: jeigu kulka praeina per minkštą kūną, jeigu nekabina kaulo, gali nesideformuoti. Bet greitį praranda. Taigi, jeigu prašovė kažką…

KK: – Štai čia ir esmė. Įvykio vietos rekonstrukcija padaryta pagal teismo medicinos ekspertizės duomenis – visi sužalojimai atkurti pagal tai, kaip viskas surašyta. Vienas šūvis – kulka praeina A.Juozako galvą, kulkos atsitrenkimo žymė ir kulka rasta deformuota vagonėlyje ant grindų. O A.Kazlauskas, pvz.? Sėdi šonu ant kėdės, šūvis iš dešinės pusės į kairę, tai yra į langą, tačiau lange – jokių skylių? Tačiau galvoje – kiauryminė žaizda.

Aleksejus Šlyčkov ir Anatolijus Kapustin: – Čia viskas aišku.

KK: – A.Musteikiui irgi peršauta kiaurai per koją, tačiau jokių skylių vagonėlyje nėra. Galvą kiauriai praeina – jokių skylių. R.Rabavičiui – per ranką kiaurai, per galvą kiaurai – jokių skylių namelyje nėra.

Anatolijus Kapustin: – Čia viskas aišku.

Kulkų aritmetika

KK:Kulkų rasta septynios: viena – peršovusi A.Juozaką, antra – peršovusi T.Šerną, keturios į grindis ir viena kulka – užstrigusi Šerno uniformos rankovėje. Viskas. Tuo tarpu kiauryminių žaizdų – 14.

Aleksejus Šlyčkov: – Vadinasi, turėjo būti 14 kulkų ir skylių. Kitaip būti negali. Visos kulkos turėjo būti rastos.

KK: Vadinasi, šešių pareigūnų nužudymo vietos iki šiandien yra nežinomos?

Aleksejus Šlyčkov: – Ne.

KK: Valstybės kaltintojai teigia, kad visi šeši buvo suvaryti į namelį ir nušauti tais keturiais šūviais, kurie šauti į grindis.

Anatolijus Kapustin: – Gerai, keturiais, bet iš kur 14?

KK: – Sakykite, o tos keturios kulkos T.Šernui po kojomis – galėjo būti paleista serija, kad „gultis“? Galėjo būti šauta po kojomis – jis nesigulė arba kad greičiau gultųsi ir buvo paleista serija?

Aleksejus Šlyčkov: – Laisvai galėjo būti: laikant ginklą taip – liepta gultis ir šauta po kojomis.

KK: – T.Šerno sėdynėje yra Kalašnikovo durklo-peilio durtinė-pjautinė žaizda. Kodėl, jūsų nuomone, jam galėjo būti įdurta? Kokiais atvejais taip daroma?

Aleksejus Šlyčkov: – Nebent patikrinti, ar dar gyvas. Šiaip niekas nedurstys, čia jau pasityčiojimas. Na, daro įvariai: vienas gal padarytų dar vieną kontrolinį šūvį, o kitas įdūrė – ar sujudės. Nesujudėjo – nešovė.

Dar vienas įdomus momentas

KK: Dar vienas momentas: oficialiai teigiama, kad A.Janonis, sėdintis automobilio VAZ, kuris stovėjo prie pat vagonėlio, viduje buvo mirtinai sužalotas į stuburą, tada nuvarytas į namelį ir ten dar kartą nušautas. Ir neva ten buvo peršauti „Žigulio“ langai, o paskui su tuo „Žiguliu“ dar buvo važiuotas beveik kilometras, iš kurio paskutiniai du šimtai metrų – gruntuotas lauko keliukas, ir užšokta ant akmens. Ir rasta su tokiais langais.

Aleksejus Šlyčkov: – Čia vienareikšmiškai – sušaudyta po to, kai „Žiguli“ jau buvo ant akmens.

Anatolijus Kapustin: – Šaudyta į jau sustojusį automobilį – kai automobilis jau buvo tokioje padėtyje.

Aleksejus Šlyčkov: – Stiklai yra grūdinti, išbyrėtų iš karto važiuojant. O čia smūgis toks, kad turėjo sujudėti visas mašinos korpusas.

KK: – Viena 9 mm kalibro kulka įstrigo į „Žiguli“ užpakalines duris po rankele, o dvi kulkos rastos ant užpakalinės sėdynės, tačiau subyrėjusios į gabalėlius. Ką tai reiškia?

Aleksejus Šlyčkov: – Pagal nuotrauką galima suprasti, kad šauta arba iš Makarovo, arba iš Stečkino pistoleto. Tai yra du ginklai, kuriems tinka tas šovinys. Kulka galėjo subyrėti nuo pataikymo į stiklą, nes stiklas yra pakankamai kieta medžiaga. O durelėse užstrigo, nes šita kulka labai greitai praranda jėgą. Kadangi ta kulka yra buka, ji atiduoda visą savo jėgą smūgiui ir dėl to liko įstrigusi durelėse. Ta, kuri labiausiai subyrėjo, pataikė čia, antra – čia, o trečia durelėse.

Anatalolijus Kapustin: – Daugiau variantų čia ir nerasi.

KK: Faktas, kad tai įvyko, kai mašina užlėkė ant akmens?

Anatolijus Kapustin: – Čia gi labai lengva eksperimentą padaryti.

KK: – Peršauti „Žiguli“ stiklą ir pabandyti nuvažiuoti gruntuotu keliuku kilometrą – pažiūrėti, kas liks iš stiklo?

Aleksejus Šlyčkov: – Pabandykite važiuoti ir pamatysite, kaip pradės byrėti stiklai.

Kažkas sąmoningai sujaukė nusikaltimo vietą?

KK:Pasak jūsų, jeigu pareigūnai buvo nušauti namelyje, kaip teigiama oficialioje versijoje, tai namelyje turėjo būti rastos ir visos kulkos, ir turėjo būti kulkų skylės, tačiau jų nėra. Tada logiškai kyla klausimas: tuomet tos kulkos turėjo būti rastos kur nors aplink namelį. Tačiau, pažiūrėkime, kas buvo rasta. Įvykio vietos apžiūra vyko liepos 31 d.; po to, naudojant metalo ieškiklius, rugpjūčio 1 d. rasta 9 mm, Makarovo arba Stečkino šovinio tūtelė, tačiau kurios vidus yra surūdijęs; po dešimties dienų, vėlgi naudojant metalo ieškiklius, rastos dar trys 9 mm kalibro tūtelės, kurios nesurūdijusiu vidumi ir, pagal ekspertų išvadą, šautos iš automatinių ginklų. Tai yra, ekspertai pasakė, kad trys rugpjūčio 10 dieną rastos tūtelės yra šautos ne pusiau automatiniu Makarovo pistoletu, bet automatiniu Stečkino pistoletu. Daugiau jokių kulkų nėra rasta. Išskyrus dar tris tūteles, kurios yra 5,45 mm kalibro automatų, sutrumpintų AKSU 74, kuriais buvo ginkluoti „Aro“ pareigūnai.

Tai jeigu aplink namelį taip pat niekur nėra kulkų, tai tada kažkas išvalė teritoriją – susirinko kulkas, o lavonus iš nužudymo vietų pernešė į namelį?

Ir dar viena keistenybė: vagonėlio viduje rasta sauja šautų automato Kalašnikovo tūtelių. Bet ir jų skaičius neatitinka šautinių žaizdų skaičiui. Kaip tos tūtelės ten atsirado, jeigu, kaip jau aišku, šeši pareigūnai nušauti ne namelyje? Kažkas tūteles surinko iš žudymo vietos ir pabėrė vagonėlio viduje?

Aleksejus Šlyčkov: – Galima pasakyti ir taip. Jūs matėte, kai mes šovėme, kiek šūvio metu praskrido ta tūtelė ir nukrito? Tai yra ją radote čia, o ji buvo šauta per penkis metrus į šoną.

KK: -Taip.

Aleksejus Šlyčkov: – Jeigu sumodeliuoti pilnai viską – kur gulėjo kūnai, kokie buvo pataikymai, galima nustatyti šaulio vietą. Tai yra, pagal pataikymą į kūną, kaip kūnas gulėjo, kur įėjo kulka, peršovusi kūną, galima nustatyti tikslią vietą šaulio – kaip jis stovėjo, kaip buvo laikomas jo ginklas, prieš šaunant. Ir tada galima apytiksliai žinoti, kur ieškoti tos tūtelės.

KK: – Tai galima daryti prielaidą, kad tos tūtelės buvo surinktos ir pabertos vagonėlyje specialiai – kad nebūtų galima nustatyti, iš kur tiksliai buvo šauta į pareigūnus? Kulkų nėra, skylių vagonėlyje nėra, bet tūtelių sauja yra, nors šauta ne čia…

Aleksejus Šlyčkov: – Galbūt įvykio apžiūros metu plotą reikėjo apžiūrėti didesnį?

KK: -Už 300 metrų? Už 500 metrų?

Aleksejus Šlyčkov: – Taip. Rasti vietą, iš kur buvo šauta. Ten būtų ir tūtelės.

Beje, įvykio vietoje turėjo būti sudėlioti numeriukai ir viskas aprašyta: ta tūtelė rasta toje vietoje, ta tūtelė rasta toje vietoje ir taip toliau. Viskas turėjo būti aiškiai ir konkrečiai nufotografuota ir surašyta. Ką, pavyzdžiui, reiškia, kad kulkos rastos automobilyje ant galinės sėdynės? O kur jos pataikyti galėjo? Praėjo stiklą – kur atsitrenkė ir kur po to nukrito? Kaip suprantu, nieko panašaus nėra.

KK: – Na, mums nieko panašaus neteko matyti…

Aleksejus Šlyčkov: – Pagal kulkos įėjimo į kūną vietą, išėjimo iš kūno kulkos vietą, pataikymą kulkos toliau, kadangi ją randa, galima sumodeliuoti – įėjo kulka, išėjo kulka, tuomet nusprendžia, ar šaulys stovėjo tuo metu, ar sėdėjo, ar klūpėjo, ar gulėjo, ir toliau, tiesiąją nuvedus, randa kulką, dažniausiai, o tiesiąją į kitą pusę – šaulio vietą.

Jeigu būtų šaudyta namelyje, būtų ir tūtelių žymės – matytųsi, kur tūtelė atsitrenkė. Tada būtų galima pasakyti, kaip buvo laikomas ginklas, kokiu kampu būtų laikomas ginklas – tai, ką matote dabar pas mus šaudykloje, yra būtent Kalašnikovo automato tūtelių žymės. Pagal tūtelės žymę viską galima nustatyti.

KK: -Ačiū už eksperimentą ir konsultaciją.

Epilogas

Taigi, „Karštas komentaras“, padedant šaudymo profesionalams – daugkartiniams šaudymo čempionams Aleksejui Šlyčkovui ir Anatolijui Kapustinui – įrodė: šeši pareigūnai buvo nušauti visai ne namelyje.

Todėl turime pagrindo pagrįstai manyti ir teigti: jeigu nusikaltimo vieta net neištirta, net neišsiaiškinta, kur ir kuris pareigūnas buvo nušautas, neaišku, ir kas bei kodėl sunešė jau nušautų pareigūnų kūnus į namelį, Medininkų žudynių byla iki šiol nėra ištirta. Nors, kaip žinote, ji nagrinėjama jau Apeliaciniame teisme.

Iš pokalbio su šaudymo profesionalais taip pat tapo aišku: būtent dėl to ir buvo surinktos tūtelės, ir lavonai sunešti į vagonėlį, kad maksimaliai būtų apsunkintas posto užpuolimo ir nužudymo tyrimas.

Beje, 1991 m. rugpjūčio 1 d. Aukščiausioje Taryboje tuometinis VSD vadovas Zigmas Vaišvila AT deputatams pateikė tokią informaciją: „..>Bet aš norėčiau pasakyti, kad yra tam tikrų naujų detalių, kurios rodo, kad nebuvo visiškai taip, kaip atrodė iš pradžių, kad visi jie iki vieno buvo namelyje. Atleiskit, bet tai kol kas negalima skelbti. Ne viskas taip paprasta, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio ir kaip daug kam pasirodė.“

Taigi, jau iš karto po žudynių buvo žinoma, kad ne viskas buvo taip, kaip buvo viešai kalbama. Todėl lieka atviras klausimas: kas tas vyriausiasis dirigentas, pakreipęs Medininkų žudynių tyrimą klaidinga linkme? Ir kodėl?

Šaudykloje atliktas eksperimentas bei šaudymo profesionalų išsakyta nuomonė leidžia kelti tokią versiją: kad šaudynes Medininkų poste galėjo išprovokuoti trečia jėga. Hipotezė: Dž.Bušas atvyksta į Maskvą, reikalingas „triukšmas“ Pabaltijyje. Paprašoma Vilniaus OMON’o pagalbos (yra B.Makutynovičiaus ir KAD „juodųjų berečių“ vado susitikimų liudininkas, mūsų prokuratūra jo neapklaususi iki šiol; tada būtų logiškai paaiškinamas ir įrodymų, vedančių link Vilniaus OMON, dingimas šioje byloje). Šie 1991 m. liepos 31 d. atvyksta „patriukšmauti“. Vilniaus omonininkai prieina prie Medininkų posto muitininkų, kuriuos saugo ginkluoti „Aro“ pareigūnai ir kelių policininkai. Tada pasaloje slypintys snaiperiai, trečioji jėga, paleidžia provokacinius šūvius. (Vaizdajuostė, kurioje maždaug už 80-100 metrų nuo vagonėlio buvęs Lavoriškių muitinės posto viršininkas V.Petruškevičius nufilmavo rastą pasalos vietą, dingo iš bylos). Vilniaus OMON galvoja, kad šaudo mūsų pareigūnai, ir pradeda šaudyti, o mūsų pareigūnai – kad čia šaudo Vilniaus OMON ir paleidžia šūvius į juos (byloje yra duomenų, kad vienas užpuolikas buvo sužeistas).

Būtent per tokios hipotezės prizmę žiūrint, logiškai būtų galima paaiškinti, kodėl net 25 metus visuomenei sekamos pasakos apie „aštuonis suvarytus ir sušaudytus namelyje“, nors, kaip matome, šeši pareigūnai iš tiesų buvo nužudyti visai kitur, o kulkos ir tūtelės surinktos – kad nebūtų galima nustatyti, kas ir iš kur šaudė. Ir visas šis didžiulis melas vykdomas valstybės vardu…

Komentarai

 

 

 
 1. Rusijoje isterija – dėl dopingo kaltina visus, tik ne save .
  Ir kur as ji maciau?

  Thumb up 1 Thumb down 12

  • niekas pasaulyje daugiau dopingo nevartoja, kažkaip priminiau atvejį, kai lietuvis išsišoko ir laimėjo 3 vietą Tour de France lenktynėse, tai net jo žmona buvo suimta. gal tikrai kas galima vieniems, kitiems griežtai draudžiama? nors šiaip esu už švarų sportą.

   Thumb up 9 Thumb down 1

 2. Žudynės juk įvyko tamsiu paros metu. Kiek prisimenu, kažkur tarp 3 ir 4 val., prieš švintant? Patamsiuose kaip buvo galima taikliai šaudyti iš 300 m ar net iš arčiau? Turėjo naudotis naktinio matymo prietaisais? Ne kitaip.

  Thumb up 15 Thumb down 1

  • Va-ššš-arą,
   tam-ššš-iau-ššš-ias
   meta-ššš
   prie-ššš pat
   brėk-šššš-tant
   au-ššš-rai….-šššš.
   Tam-ššš-u,
   nor-šššš
   į akį pirššš-tu durk,
   nepataiky-ššš-iiiii

   Thumb up 12 Thumb down 0

     • nieko nereikia sakyti, čia kaip sovietmečiu: партия сказала НАДО, прокурор ответил ЕСТЬ

      Thumb up 8 Thumb down 0

     • Seimo tyrimo komisijos pripažinta kaip teroristinė ar kita?

      Thumb up 13 Thumb down 0

 3. Matyt žinojo,kad savi tirs ir į detales pažiūrės pro pirštus…

  Thumb up 20 Thumb down 0

 4. Labai įdomi informacija pateikta komentaruose:

  1. vieša paslaptis nuo 1993 m. 2015-11-09 – 20:28

  2. vieša paslaptis nuo 1993 m. 2015-11-09 – 20:42

  pasiguglinau, radau net ir nuotraukas.

  Thumb up 13 Thumb down 0

  • Jeigu tokie gilzių gaudytuvai buvo naudojami, tuomet kiek realu, kad posto vagonėlyje rastos gilzės tikrai yra būtent tų šovinių, kuriais nušauti mūsiškiai, o ne tyčia, specialiai pribarstytos akims apdumti ir tyrimui suklaidinti???

   Thumb up 14 Thumb down 0

   • Kur matei, kad prokurorai arba teisėjai bent pagalvoti savarankiškai išdrįstų, jei pats Vytautas Landsbergis iškart visiems pasakė kieno darbas Medininkuose, kai tą patį kartoja visi prezidentai ir vėlesni seimo pirmininkai, kai net mokykliniuose vadovėliuose seniausiai parašyta, kad čia – Rygos omono darbas? Kas iš jų surizikuos savo karjeromis?

    Thumb up 18 Thumb down 0

    • Todėl rizika, kad buvo kitaip, negu pasakojama tautai, savaime yra pernelyg akivaizdi ir nepaneigta.

     Thumb up 15 Thumb down 0

     • Nėra prasmės apklausinėti ekspertus, nes jų paaiškinimai gali kompetentingai ir daug veiksmingiau, nei koks nors žurnalistinis tyrimas, sugriauti politikų sukurptą legendą. Atvirkščiai, būtina kuo skubiau bet kokiomis priemonėmis ir būdais teisiškai sutvirtinti pasakas ir suteikti joms bent kiek tvirtesnį faktinį statusą politikams reikiamu teismo sprendimu.

      Thumb up 12 Thumb down 0

   • Nelaikykit durniais jūs tų žmogžudžių. Šaudė be garso, bet tūtelių nesusirinko? Patys tuo tikite?

    Thumb up 15 Thumb down 1

    • neaišku iš kur tos tūtelės, gal tiesiog parinktų iš kokios šaudyklos pabėrė, prokuratūra juk netyrė, ar kulkos ir tūtelės sudarė vieną bendrą vienetą prieš šaudant. kažkas gerai parašė, kad šaudžiusieji matomai žinojo, kad gerai netirs, arba tirs kaip reikia tirti, tai ir paliko nusikaltimo vietoje kogel-mogel.

     Thumb up 15 Thumb down 0

   • “Iš pokalbio su šaudymo profesionalais taip pat tapo aišku: būtent dėl to ir buvo surinktos tūtelės, ir lavonai sunešti į vagonėlį, kad maksimaliai būtų apsunkintas posto užpuolimo ir nužudymo tyrimas.”

    Kaip be gaudyklių būtų galima greitai surinkti visas, šautas tūteles? Juk jos išsibarsto po gana didelį plotą ir , priklausomai nuo šaudymo, įvairiomis kryptimis. vargu ar ten kažkas, šliaužiodamas ropinėjo ant kelienių, kol tūteles surankiojo. Kiek laiko būtų tam sugaišinta? O su gaudyklėmis to nereikėjo.

    Thumb up 10 Thumb down 0

 5. Cia tikrai idomu. Klausyk, tu idiote, 07:54, prie ko cia Putinas ir ko tu prie jo kabiniesi? Jis tau i kose pridirbo? Sunsnuki, lok, lok, tavo balsas i dangu neina. Ir visur lendi. geriau eik pas kuze ir gerkit bambalini.

  Thumb up 14 Thumb down 2

 6. O dabar vaikuciai, mes jums papasakosim, kaip Chuilo du zuikius medziojo:
  – Pakol gazprominis Salamakakinas Myzaiciu kaimo vandenu tyruma saugojo,
  – Norvegai kiaule Independens pakiso!

  Thumb up 0 Thumb down 14

 7. Amzinas neissenkantis ambaliniu propagandos variklis:
  – Landsbergis intrigantas!
  Perpetum mobile, skia.

  Thumb up 1 Thumb down 11

  • Žmonių neapgausi. Anksčiau ar vėliau, bet jie atsirenka kas yra kas. Ir ne žmonių problema, kad ištikimai tavo mylimas senelis Landsbergis nusipelnė būti plačiai taip vadinamu. :(

   Thumb up 16 Thumb down 0

 8. Visi einam i bažnyčia!sukalbam 10 sveika marija!paskiau 10 teve musu!
  Da pagiedam aleliuja gorienei!
  Ir begam pirkti laikrasciu!

  Thumb up 2 Thumb down 14

  • Jei tamstai užėjo, tai lakstyk vienas, kam dar ta kompanija?

   O byloje neaiškių dalykų daug. Nepaisant to, žmogus nuteistas iki gyvos galvos. Jei tai teismo klaida, tai byloje dalyvaujantiems prokurorams ir teisėjams nei po tūkstantį Sveika Marija ir Tėve mūsų nepadės. Po mirties garmės tiesiai į pragarą.

   Thumb up 20 Thumb down 1

 9. šitiek neištirtų bylų,ir kažkodėl teisėsaugininkų pavardės tos pačios,jei neklystu…o gal ir klystu…………štai kas atsitinka,kai nebuvo įvykdyta -LIUSTRACIJA……………kodėl tai sugebėjo padaryti,-Estija……,o mes ne…….manau viskam yra laikas…..patys teisėsaugininkai pradės kalbėti ir pasakoti……………manau ateis laikas -bus lietuvai iš Briuseoio pasakyta,gėdos nedarykit -susitvarkykit ………na taip negali būti ,25 metai po nepriklausomybės ir tie patys valdžioje………net dėl ,kai kurių jau gėda……manau žmonės daugiau nebalsuos už wsio zakono gvardiją ir konservatorius……..jei Kaunas nenubalsuos,reiškia lietuva keičiasi………

  Thumb up 5 Thumb down 1

  • kad ims ir pasakys kas ten jį paryčiais, brėkštant aušrai į medininkų postą nusiuntė

   Thumb up 10 Thumb down 0

 10. 1. Nikolajus Medvedevas taip pat negalėjo atsakyti, kodėl jis net 20 metų nesikreipė į teisėsaugos institucijas ir nepapasakojo apie savo vizitą į Medininkų muitinės postą ir galimą bendravimą su Lietuvos pareigūnų žudikais. „Aš blogai atlikau savo pareigas“,
  2.Iš Medininkų žudynių baudžiamosios bylos dingo vaizdo juosta, filmuota iškart po tragedijos įvykių. Manoma, kad vaizdo medžiaga galėjo dingti Generalinėje prokuratūroje

  Thumb up 20 Thumb down 0

  • Na, pagalvokit logiškai, jeigu tai būtų Rygos OMON’o rankų darbas pagal Rusijos užsakymą, argi liudininkai, tokie kaip Medvedjevas, Šernas, Petruškevičius ir eilė kitų taip bijotų burnas praverti? Jie gi būtų už tokį paliudijimą ordinais su auksiniais lenciūgais nuo žilų galvų iki purvinų kojų nukabinėti, eurus bei dolerius šakėmis žarstytų ir sargybiniais iš visų šonų būtų apstatyti, kaip Tata. Joks pavojus jiems tikrai negrėstų. O dabar, burnos praverti tikriausiai įžadai neleidžia, nes pasirinkimas vienas: Tyla – sotus gyvenimas. Prasižiosi – mirtis.
   Net tais baisiais banditų siautėjimo laikais niekas nenorėjo mirti. Bandykite bent jau tai suprasti.
   Ir praverstų prisiminti, kas atsitiko su Ričardu Rubavičiumi, kai vos atgavęs sąmonę, pradėjo tyrėjams pasakoti teisybę…
   Tomui tai negrėsė, nes nei rišliai kalbėti galėjo, nei kas ėmė domėn jo mykčiojimą. Be to, jei kas, visada buvo galimybė nurašyti ant peršautos galvos proto pasimaišymą. Tai ir buvo daroma, kai per apklausas ką nors ne taip prasižiodavo.

   Thumb up 18 Thumb down 0

   • Siaip Tamstos pasvarstymai tikrai tinkami.Bet tada klausimas:is kur pas Tamstą tiek drasos,tiek valios geležinės ?Pgal tave visi dreba del savo kailio,otau nebaisu kitus isstatyti i d.šviesą ..
    takoj ispudis,kad nekuriem komentatoriams leidziama daugiau.

    Thumb up 8 Thumb down 5

 11. Ko čia spėlioji.Juk buvo ten GRUšnykas Miedviedis .Aišku,jis tą istoriją yra užmiršęs.”Dėdulė” irgi juk nenorėjo žiūrėti medžiagos,o iš kart ekstrasensiškai nustatė kas kaltas ir pasirašė pareiškimą.
  Štai nuo šių “niedadielkų” ir reiktų pradėti tyrimą.

  Thumb up 16 Thumb down 0

 12. Be suderinimo iš Maskvos Jelcino flange tokie dalykai nebūtų įvykę.Tai buvo įvadas į “pučą”.

  Thumb up 11 Thumb down 3

  • O tuo laiku RU prezidentas Borisas jelcinas su LT faktiniu vadovu Vytautu Landsbergiu buvo vienoj pulkoj, ranka rankon sovietiją griovė.

   Thumb up 6 Thumb down 0

 13. Medininku istorija man kazkiek asocijuojasi su Garliavos istor.A+A Kedys per visus galus skelbe apie pedofilij,tiesa manes tai nedomino ir as ta Kedi buc.pritrenkes,kad jis kisa kazkokia pedifilija.Bet Furmą ir teisesauga tokie pareiskimai turejo sudominti.Visi sedimas vietas suglaude,net nesubezdejo,kol tas nesieme veikti….Na po to pasipyle priestaringi str.,su visokiais troliais ( vardu neminesiu.kai kurie jau po velena.Kiti gyvuoja.
  panasiai ir cia ,kiek Goriene berasytu- jokios atsakomos reakcijos.Persasi isvada,kad viskas atlikta kaip priklauso.Karavanas eina……Tai kokiu drastisku pr . reiktu imtis,kad kazkas pajudetu .?

  Thumb up 7 Thumb down 7

 14. šautų gilzių gaudytuvai naudojami OGPU, NKVD, GRU, KGB ir kariuomenės specnazo: diversiniuose-likvidaciniuose padaliniuose nuo senų laikų tam, kad neliktų pusautomačio arba automatinio ginklo išmetamų šautų gilzių (tūtelių) pagal kurias būtų galima nustatyti kas ir kokiu ginklu šaudė.
  Kalašnikovo konstrukcijos automatų AKM ir AKMC ir vėlesnių modifikacijų automatams gamykliniai -standartiniai gilzių gaudytuvai (гильза улавливатель – pasiguglinkite patys) specialios paskirties daliniuose-specnazo buvo pradėti oficialiai naudoti nuo pat AKM ir AKMC eksploatacijos su šūvio garso ir ugnies slopintuvais PBS pradžių, t.y. dar 1950 metais.
  Iki Tarybų sąjungos griūties ir Rusijos jelcinizacijos pačios sąvokos ir net žodžių junginiai: specnaz, PBS- šūvių garso ir ugnies slopintuvai, šovinių gilzių gaudyklės, kitaip sakant viskas kas buvo bent mažiausiai susiję su slaptomis operacijomis, buvo griežtai įslaptinta. Apie juos žinojo tik patikimi, tiesiogiai su tuo susiję asmenys.

  Thumb up 13 Thumb down 1

  • Nori pasakyti, kad iki 1993 m. nei prokurorai, nei mentai, nei ekspertai apie tokius dalykus nieko nežinojo?

   Thumb up 10 Thumb down 0

   • Iš esmės ir neabejotinai – taip. Ir po 1993 m. tie dalykai, net juos išslaptinus, nebuvo viešai reklamuojami, afišuojami ar demonstruojami viešai, beje, lygiai kaip ir 1943 m. pvz. šoviniai “УC” ilgai dar reklamuojami nebuvo. Tam reikėjo specialiai, ilgai ir kantriai domėtis, neretai po kruopelytę renkant informaciją iš skirtingų šaltinių.

    Thumb up 12 Thumb down 0

 15. mano kaimynas tarnavo kerteiviuku Čekijoje prie patrankos GIACINT. ir pasakojo kai jie šaudykloje šaudydavo – ant automato uždėdavo kažkokį brezentinį gilzių surinktuvą. Kad gilzių nereikėtų rankioti…Apie tokį surinktuvą daugiau iš nieko nesu girdėjes. Na gal ir buvo – čia šiaip

  Thumb up 12 Thumb down 0

  • Tūteles sugaudydavo, bet tai ne kulkos? O kur kulkos, kur jų padarytos skylės, atsitrenkimų žymės kur?

   Thumb up 12 Thumb down 0

  • Kulka iš didelio atstumo pramuša kiaurai storą metalo plokštę, bet iš mažo, nedaugiau kaip metro atstumo užstringa kojoje, šone ar rankoje tuo metu, kai kulkos energija yra pačiame jėgos pike? Ir tas yra tiesa? Tiki tokia nesąmone? Nesusimąstai, kad čia ryškiai viskas ne taip?

   Thumb up 10 Thumb down 1

   • Nuotraukoje l.gerai matosi, kaip iš arti i tarpduryje parklupdyto a+a Juozako galvą šauta kulka, praėjusi kiaurai, pramuša skyle, o kitiems, perėjusios kiaurai, net neatsitrenkia niekur?

    Thumb up 11 Thumb down 1

 16. Ką apie tai gali papasakoti buvęs KAM ministeris, dabartinis “spalvotųjų revoliucijų” organizatorius ir kitų visokių biesų titulų meistras ponas Butkevičius, ir buvęs tarybinio saugumo agentiūkštis “Dėdulė”?

  Thumb up 17 Thumb down 2

  • Gerai, kad yra sąžiningų ir drąsių žmonių, nebijančių sakyti teisybę tokioje politizuotoje byloje.

   Thumb up 15 Thumb down 0

   • Fizikos dėsniai vienodai veikia nepriklausomai nuo politikų valios ir norų, politinių madų, skersvėjų ir politinių linijų. Fizikai nesvarbu kokia ideologija, santvarka ir kas valdžioje, ką nusprendė partijos, seimas, vyriausybė, prezidentai ar prokurorai su teisėjais. Jų sprendimai niekaip neįtakoja fizikos dėsnių ir principų taikymo bei pasekmių. Ekspertai pakankamai vaizdžiai ir suprantamai paaiškino šias tiesas.

    Thumb up 16 Thumb down 0

    • Teismai ir prokurorai nesigaudo elementariojoje fizikoje ir neišmano pagrindiniam išsilavinimui keliamų mechaninės fizikos mokslo programos reikalavimų? Negaliu patikėti, nes pagal savo amžių jie dar privalėtų būti baigę normalias vidurines mokyklas, kuriose fizika buvo privaloma ir jos mokytasi nuo 5 iki 12 klasės imtinai.

     Thumb up 13 Thumb down 0

 17. Iš gana glaustai ir sausai aprašyto “ekspertų” paaiškinimo konkretumo galima neabejoti, kad šiedu šaudymo specialistai tikėtinai galėjo arba gali kur kas detaliau ir plačiau pakomentuoti sušaudymo Medininkų poste eigos ypatumus?

  Thumb up 4 Thumb down 4

 18. faktai sau, politika sau, ir gaunasi velnių veselia: apgauta visuomenė, nuteistas ne tas žmogus.
  KAS ATSAKYS?

  Thumb up 23 Thumb down 0

  • Puškinas. Kas daugiau?
   Na, nebent dar Putinas ar Paksas. Daugiau visi šventieji ir atsakyti nėra kam.

   Thumb up 10 Thumb down 0

  • Atsakys Lietuvos Respublikos piliečiai mokesčių mokėtojai ir mūsų mielosios Tėvynės varganas biudžetas :(

   Thumb up 14 Thumb down 1

   • Ne mokesčių mokėtojai teisia, o konkretūs teisėjai ir teismai. Bylas daro konkretūs prokurorai ir prokuratūra. Tegul jie patys asmeniškai ir konkrečiai atsako už savo darbo rezultatus.

    Thumb up 13 Thumb down 1

    • Nors kartą, bent vienas teisėjas ar prokuroras būtų priverstas iš savo kišenės susimokėti bent už veltui jam išmokėtą algą, staigiai baigtųsi visi teisingumo procesų farsai.

     Thumb up 16 Thumb down 1

     • Taip, teisia konkretūs teisėjai ir teismai remdamiesi Įstatymais, Konstitucija bei ta bylos medžiaga, kurią pateikia prokurorai. Bylas daro konkretūs prokurorai ir prokuratūra. Prokuratūrai vadovauja generalinis prokuroras. O jei žudynės iš anksto suderintos su visomis aukščiausiomis instancijomis ir pačios aukščiausios instancijos generaliniam pateikiamas scenarijus, kuria linkme tirti, tai kaip tada? Kas išdrįs prieš aukščiau stovintį vadovą pašokinėti ir kuo tas pašokinėjimas baigsis? Ar apie tai pagalvojate?
      Juokis ir voliokis, kai čia daugelis, kaip papūgėlės,- prokurorai neišmanėliai, nemokšos ir t.t.
      O juk ir jie nori šiltai ir sočiai gyventi, tai ir tiria politines bylas taip, kaip jiems aukščiau stovintys nurodinėja. Būtų tai kriminalinė byla, seniausiai visi taškai būtų sudėlioti.

      Thumb up 11 Thumb down 1

 19. Reikėjo prokurorams pirmiausiai su solidžiais specialistais išsinagrinėti visą sušaudymo situaciją iki atsiraportuojant politikams, nebūtų atsidūrę kvailoje padėtyje.

  Thumb up 18 Thumb down 2

  • Reikėjo, bet iš kur pas juos ten galima būtų rasti rimtų specialistų? Visi išvaikyti arba patys išėję.

   Thumb up 17 Thumb down 1

 20. Melo kojos trumpos, kreivos ir šleivos, todėl melu remtis pradėjus, amžinai kyla problemų reputacijai. Keista, kad net šiam IT amžiuje dar randasi politikų, teisėjų ir prokurorų, galvojančių visus juodai apgauti, bet melas visada išaiškėja ir atsiskleidžia visa savo puikybe.

  Thumb up 21 Thumb down 2

  • Melo prigimtis Puikybėje. Iš jos jis atsiranda ir iškyla, dėl jos ir pražūna.

   Thumb up 16 Thumb down 2

 21. Žvalgybos pareigūnai mano, kad „Sinajaus provincijos“ grupuotės narys sprogmenį įnešė į „Kogalymavia“ lėktuvą Šarm aš Šeicho oro uoste. – Chuilo susilauke atkato. Slava Bohu.

  Thumb up 1 Thumb down 19

  • Tik pagyriau- pirmą kartą per visą laiką, o tu paėmei ir sugriovei savo imidžą kvailu komentaru absol ne į temą :(

   Thumb up 18 Thumb down 0

  • Ukrainos 5 kanalas ryte bėgančia eilute paskelbė versiją – Bombą padėjo ir norėjo susprogdinti Rusijos KGB , kad apkaltinti Ukrainą…

   Thumb up 0 Thumb down 4

  • Ale, principinga, nuosekli, talentinga ir sveiko užsispyrimo nestokojanti žurnalistė toji Gorienė. 😉

   Thumb up 22 Thumb down 2

    • Tu gal asmeniškai nuo Putjkos iš Kremliaus pinigus maiše atvežei? 😀

     Thumb up 18 Thumb down 4

     • Algirdas gavo pšypalkos nuo tautiškų darbdavių ir prisiminė savo uždavinį spaminti ne kuriems politikams ir atatinkamoms institucijoms kenksmingą temą. 😀 😀 😀

      Thumb up 17 Thumb down 2

     • Algirdas nežino, nes jam liepė parašyti tik tiek, o ne daugiau 😀

      Thumb up 15 Thumb down 0

  • Dėl ko turėtų pasiaiškinti vien gerb.prof. V.Landsbergis? Ar nebuvo kitų šalies faktinių vadovų? O a+a JE LRP A.M. Brazauskas? O JE LRP V.Adamkus? O eksSeimo pirmininkas A.Paulauskas? O konservatorių ekslyderis A.Kubilius? Ar jie už nieką dėl Medininkų bylos nutyrimo neatsakingi?

   Thumb up 15 Thumb down 3

   • Gal būt visi tie politikai ir generaliniai prokurorai žinojo, kad pasaka apie 1991 07 30-31 Medininkų poste padarytą nužudymą neatitinka tikrovės, todėl ir nekėlė įsakmių reikalavimų ir nesiėmė realių veiksmų?

    Thumb up 14 Thumb down 1

    • Beje, 1991 m. rugpjūčio 1 d. Aukščiausioje Taryboje tuometinis VSD vadovas Zigmas Vaišvila AT deputatams pateikė tokią informaciją: „..>Bet aš norėčiau pasakyti, kad yra tam tikrų naujų detalių, kurios rodo, kad nebuvo visiškai taip, kaip atrodė iš pradžių, kad visi jie iki vieno buvo namelyje. Atleiskit, bet tai kol kas negalima skelbti. Ne viskas taip paprasta, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio ir kaip daug kam pasirodė.“

     Thumb up 16 Thumb down 0

     • Ką dabar galvoja ir ką pasakytų Zigmas Vaišvila šiandien?

      Thumb up 8 Thumb down 0

     • Zigmutis apie savo skolas ir siuntančius kreditorius, tarpe kurių, didžiausia kreditorė- Lietuvos Respublikos valstybė. Taip, kad…

      Thumb up 10 Thumb down 4

   • Reikėtų kalbėti ne apie aplinkybių tyrimą, kaip buvo sušaudyti, o apie tai, kas tą sušaudymą užsakė bei organizavo ir pasiuntė tuos omonininkus į Medininkus.
    Ir kaip besuktumei mąstymą, nenorom visi galai susiveda į mūsų pačių aukščiausių bei iškiliausių asmenybių ketvertuką, tik niekas kol kas neišdrįsta jų įvardinti, nes visi ant jų įkalčiai giliai paslėpti po žeme, o visi galai sumerkti bedugnės politinės pelkės drumzliname vandenyje. Ir įvykių liudininkai gyventi dar labai nori. O užsakovai ir žudynių organizatoriai iš anksto apsidraudė dar tada, kai Tomo bernvakario šventei net alui salyklas nebuvo pradėtas daiginti.
    Ir visą tai tik tam, kad apdergti Rusiją per Bušo vizitą, nes nieko geresnio nesugalvojo.

    P.s. O visgi, ką besakytume, kasdien vis labiau ir labiau pradeda liepsnoti žemelė po nusikaltėlių kojomis. Labai nemažai armijai iškilių politikų gerbėjų tektų skaudžiai nusivilti, tikrąją tiesa kažkam išdrįsus paviešinti. Ne vienam ir ne dviem tektų pas Neringą Venckienę prieglaudos prašytis.
    Ir naujai statomi namai, ir perstumtos tvoros liktų be šeimininkų, ir Porošenka be karo reikalų patarėjo ir pati mylimiausia partija be autoriteto, ir…

    Thumb up 18 Thumb down 1

  • buvo rašyta, kad tuomet Medvedavas, kaip valdžios atstovas, pats pirmasis buvo išsiųstas su Aukščiausiosios Tarybos ar jau Seimo “volga” to žiauraus fakto užfiksavimui (kitais žodžiais tariant – atlikto darbo “užaktavimui” – priėmimui). Ar Makutynovičius turėjo atsiskaityti už “patriukšmavimą”? Kas siuntė Medvedevą? O kam jau jis atraportavo, kad darbas atliktas, nes matė 8 pareigūnų žiauriai sušaudytus kūnus? Kas iš parlamento vadovų pirmiau už tarnybas gavo informaciją apie žudynes Medininkuose ir iš kokio šaltinio? Tuomet parlamento vadovas buvo V.Landsbergis – jis galėtų atsakyti, nes turi fenomenalią atmintį ir viską prisimena.

   Thumb up 22 Thumb down 0

   • Nikolajus Medvedevas neprisimena kas jį ten nusiuntė ir kam jis atsiskaitė po kelionės?

    Thumb up 17 Thumb down 0

   • ponuli, ne viską, jis niekaip negali prisiminti kas jam Artūrą Paulauską į gen prokus rekomendavo

    Thumb up 19 Thumb down 0

    • Ne, Nikolajus Medvedjevas ne viską pamiršo. Jis puikiai prisimena, kad patikrinęs sušaudytuosius ir padėkojęs už darbą žudikams, neiškvietė nei greitosios, nei prokurorų ar policijos, o grįžo namo ir nuėjo gulti, todėl jaučia sąžinę graužiantį kirminą, kad labai blogai pasielgė.

     Thumb up 13 Thumb down 1 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Ką dovanoti krikšto tėveliams?
Sportas tampa madingu
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Dovanos sužadėtuvių proga: kaip pasveikinti įsimylėjėlius? 
Neseniai susižadėję draugai pakvietė paminėti ypatingą įvykį? Nėra dvejonės, dalintis džiaugsmu – smagu,...

Tabu temos poroje – kaip jų atsikratyti? 
Jaučiate, kad mylimas žmogus su jumis nėra šimtu procentų atviras? Normalu, visiems pasitaiko...

Praktiškos dovanos žmonėms, besidomintiems konditerija 
Draugų rate turite žmogų, kuris kiekvieno susitikimo metu atsineša kažką saldaus? Jo šokoladiniai...

Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Lietuvos miestuose vyks piketų banga dėl Seimo darbo grupės netinkamai išnagrinėtos situacijos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (4)
Žurnalistas Liudas Dapkus rašo, kad „istorija yra svarbus kovos ginklas“. Šių dienų įvykiai...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (1)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Georgij Nikonorov jungiasi prie „Yukon Advanced Optics Worldwide“ vadovų komandos
Aukštųjų technologijų bendrovės „Yukon Advanced Optics Worldwide“, gaminančios civilinius termovizorinius...
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (9)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...