Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
ekozoe.lt
2022 Gegužė 24 Antradienis
 

Šaudymo profesionalai apie Medininkų žudynes: šeši pareigūnai nušauti visai ne vagonėlyje

2015-11-09 12:42 | Bylos, sukrėtusios Lietuvą | Komentarų (605)

"Karšto komentaro" ir šaudymo profesionalų atliktas eksperimentas parodė: šeši pareigūnai Medininkų muitinės poste per užpuolimą buvo nušauti visai ne namelyje


Giedrė Gorienė

Beveik ketvirtį amžiaus visuomenei sekta pasaka apie tai, kad 1991 metų liepos 31 d. Medininkų muitinės poste budėję aštuoni pareigūnai buvo suvaryti į vagonėlį ir ten sušaudyti, žlugo – šaudymo čempionai patvirtino „Karšto komentaro“ versiją: jog tik į du pareigūnus buvo šauta muitinės vagonėlio viduje, likę šeši į namelį buvo sunešti jau nušauti.

Ką parodė eksperimentas šaudykloje?

Iš karto po Medininkų žudynių, kuomet buvo nušauti aštuoni Lietuvos pareigūnai, visuomenei buvo pateikta tokia oficiali versija: visi tą naktį Medininkų muitinės poste budėję aštuoni muitinės, kelių policijos ir „Aro“ pareigūnai buvo suvaryti į muitininkų vagonėlį, suguldyti ir ten sušaudyti iš Kalašnikovo automato 7,62 mm kalibro kulkomis. Įskaitant ir kelių policininką A.Janonį, kuris, prieš atvarant jį į namelį, dar buvo mirtinai peršautas VAZ automobilyje 9 mm kalibro kulka.

Tačiau tokia oficiali versija neatitinka realybės.

Prieš tai, kad suprastumėte, koks „žvėris“ yra Kalašnikovo automatas, pažvelkite į redakcijos atliktą eksperimentą – pažiūrėkite, ką gali kulka, iššauta iš Kalašnikovo automato.

Šį eksperimentą šaudymo sporto klube „GSKA“ mums mielai padėjo atlikti daugkartinis Lietuvos šaudymo čempionas, absoliutus VRM šaudymo čempionas Aleksejus Šlyčkov.

Eksperimento atlikimo vieta – šaudymo sporto klubas „GSKA“.

Šaudyta iš AKMS ir iš AK74 prototipo civiliniam naudojimui „Saiga“ – tokios pat techninės charakteristikos ir tokia pat kulkos pramušamoji galia, kaip ir AKMS.

Šaudyklos instruktorius A.Šlyčkov iš 20 metrų atstumo šaudė į taikinį – plieninę centimetro storumo plokštę. Kalašnikovo kulkos šią plokštę prakirto kiaurai.

O dabar sugrįžkime į 1991 m. liepos 31 d. Medininkus. Įvykių vietos maketo rekonstrukcija atlikta pagal teismo ekspertų išvadas.

Kas buvo rasta vagonėlyje po žudynių?

Aštriu kampu keturi Kalašnikovo šūviai – kulkos rastos stiklo vatoje po grindimis:

Čia yra metalinė lenta ir joje – rikošeto žymė,  kulka rasta priešingoje pusėje ant grindų sulinkusi:

Tarpduryje rastas „Aro“ pareigūnas A.Juozakas – paklupdytas, peršauta galva kiaurai ir griuvęs nosimi į priekį:

Palei sieną guli T.Šernas – kulka, perėjusi kiaurai galvą, perėjo rašomojo stalo spintelę ir įstrigo nugarėlėje:

Viskas – daugiau namelyje nėra jokių kulkų ir jokių skylių. Tačiau yra dar šeši nužudyti pareigūnai.

Kelių policijos viršila A.Kazlauskas – tai buvo paskutinė jo darbo para, nuo 9 val. ryto jis jau būtų buvęs pensininkas: galva peršauta kiaurai. Kūnas rastas už kėdės. Pagal kulkos įėjimo ir išėjimo angas būtų galima sakyti, kad šauta iš dešinės pusės į lango pusę – tačiau čia aklina siena, langai (į miško pusę):

A.Musteikis, muitinės pareigūnas. Rastas gulintis ant grindų namelio viduje, šautiniai sužalojimai tokie: dvi kulkos užstrigusios krūtinės viduje, viena kiaurai perskrodusi galvą, viena – kiaurai koją:

Muitinės pareigūnas S.Orlavičius taip pat rastas gulintis namelyje ant grindų. Sužalojimai: vienas šūvis – muitininkas ranka prisidengė galvą ir gavo šūvį į galvą per ranką, ta kulka užstrigo, antras šūvis į galvą kiaurai:

Kelių policijos pareigūnas J.Janonis. Viena kulka, pramušusi kelią, užstrigo kaule. Šūvis į galvą – kiaurai. Dar viena – šį kartą 9 mm kulka, kampu praėjusi ir užstrigusi ties stuburu. J.Janonis rastas gulintis čia:

Muitinės pareigūnas R.Rabavičius. Du šūviai: kiaurai šūvis į ranką, kiaurai šūvis į galvą. Stalas patraukas, rastas gulintis namelyje ant grindų štai čia:

„Aro“ pareigūnas M.Balavakas: viena kulka rasta įstrigusi rankoje. Kita kulka antrą ranką praėjo kiaurai, galvoje – du šūviai taip pat kiaurai. Kūnas rastas gulintis čia:

Sužalojimai ir ginklai: viena 9 mm kalibro kulka rasta J.Janonio kūne, dar trys 9 mm kulkos rastos automobilio VAZ salone, visi kiti peršovimai – 7,62 mm kalibro (Kalašnikovo automatas).

Kiek buvo vagonėlyje kulkų skylių?

Skaičiuojame: keturis kartus šauta į grindis, kampas labai aštrus; viena kulka, perkirtusi A.Juozaką galvą, rikošetu atsitrenkusi į geležinę lentą ir nuskridusi sulinkusi; viena kulka, praėjusi T.Šerno galvą, pramušusi spintelę ir spintelės galutinėje sienoje įstrigusi. Dar viena Kalašnikovo kulka įstrigusi Tomo Šerno rankovėje – rankovę pramušusi, bet rankos nesužeidusi. Identifikuota, kaip šauta ginklu, kuris šaudė į grindis ir kuris du šūvius padarė į A.Janonį.

Ar visi pareigūnai buvo nužudyti vagonėlyje?

Taigi, faktai – tokie. Ką apie tai mano šaudymo profesionalai? Šia tema kalbamės su daugkartiniu Lietuvos šaudymo čempionu bei rekordininku, šaudymo sporto meistru Anatolijumi Kapustinu ir daugkartiniu Lietuvos šaudymo čempionu, absoliučiu VRM šaudymo čempionu Aleksejumi Šlyčkovu.

KK: – Kaip profesionalai, sakykite, ar gali taip būti – šautinės žaizdos yra, o nei kulkų, nei skylių – sienose, lubose, grindyse – nėra?

Anatolijus Kapustin: – Taip būti negali. Jūs matėte, kas gaunasi, kai Kalašnikovo kulka praeina plieną – kiaurai, taigi, jau nekalbant apie žmogaus kūną.

KK: Vadinasi, tie žmonės buvo nušauti kažkur kitur, o jau po to sunešti į vagonėlį?

Aleksejus Šlyčkov: – Jeigu kūnai peršauti kiaurai ir nėra nei vienos kulkos, nei vienos skylės viduje, yra pagrindo manyti, kad būtent taip. Buvo šauta kažkur kitur. Kitaip būti negali.

Jūs matėte, kaip mes šaudėme iš Kalašnikovo automato į metalą – iš 20 metrų atstumo kulka pramuša kiaurai vieno centimetro storio plieną. Ir tai yra kulka, kuri yra civilio naudojimo, kuri neturi savyje plieninės šerdies, tai yra neturi padidinto pramušamumo galimybės.

KK: – Taip, pamatėme, ką gali civilio naudojimo kulkos, tai ką kalbėti apie kariškas… kulkas.

Aleksejus Šlyčkov: – Vagonėlyje turėjo būti rastos visos kulkos. Arba siena turėjo būti peršauta, jeigu žmogus buvo stovintis. Kiek kūnuose yra skylių, tiek ir turi būti kulkų.

KK: – Bet nėra – nei kulkų, nei vagonėlyje nėra kulkų skylių.

Aleksejus Šlyčkov: – Tada, logiškai mąstant, tas turėjo įvykti kitoje vietoje.

„Turėjo būti šauta iš didelio atstumo“

KK:O pagal tai, ar Kalašnikovo kulka praėjo kiaurai, ar užstrigo kūne, galima nustatyti, iš kokio atstumo buvo šauta į žmogų?

Aleksejus Šlyčkov: -Jeigu būtų šauta iš labai didelio atstumo, kulkos kūne liktų. Ten, kur kulkos liko, į tuos žmones turėjo būti šauta mažiausiai iš už 300 metrų. Šūviai padaryti iš tolo. Jeigu būtų šauta iš arti, tada kulka kiaurai žmogų pereitų – parodėme, kaip kiaurai praeina Kalašnikovo kulka centimetro storio plieninę plokštę.

Net jeigu automatai buvo su duslintuvu – tada šovinių pramušamoji galia truputį silpnesnė, iš 300 metrų vis tiek kiauriai praeitų. Pagal literatūrą – iš automato su duslintuvu taiklus šūvis yra iki 400 metrų. Vadinasi, peršaus kiaurai.

KK: -Tai iš mažo atstumo Kalašnikovo kulka negali užstrigti, pvz., kojoje?

Anatolijus Kapustin: – Nebent kulka prieš tai praėjo arba kitą kūną, arba kažkokį daiktą. Tai yra prieš tai kažką peršovė ir tada pataikė į koją. Nes tiesioginis pataikymas – pramuš kiaurai ir šaunant iš 500 metrų, ir iš 300 metrų.

Aleksejus Šlyčkov: – Tai yra labai galingas ginklas.

„Šaudė profesionalai“

KK: -Tai koks tų šaulių turėjo būti pasiruošimas, kad jie pataikytų iš 300 – 500 metrų?

Aleksejus Šlyčkov: – Tai yra profesionalūs šauliai.

Anatolijus Kapustin: – Optiniai taikikliai ir profesionalai. Iš 300 metrų ne kiekvienas pareigūnas pataikys.

Aleksejus Šlyčkov: – Ne kiekvienas karys ir ne kiekvienas policijos darbuotojas.

KK: Tai kokią galima daryti išvadą? Kad šaudė snaiperiai profesionalai?

Aleksejus Šlyčkov: – Kad profesionalai – tai tikrai. Šiaip žmonės iš gatvės taip nepadarys.

Anatolijus Kapustin: – Nebent, kaip minėjau, kulka peršovė kažką kitą ir po to jau į kitą įstrigo. Tada gali būti šauta ir iš arčiau. Pavyzdžiui, jeigu stovėjo du ar trys žmonės, šovė kiaurai per visus, ir tada paskutiniam pataikė į koją ir įstrigo.

KK: –Tačiau, kai buvo atkuriamas įvykio vietos maketas, pagal sužalojimus vagonėlyje neišėjo sumodeliuoti situacijos, kad juos būtų galima čia sustatyti ir peršauti viena kulka.

Anatolijus Kapustin: – Gal jie buvo nušauti lauke, kai ėjo vienas kitam iš paskos?

KK:- Tačiau to sumodeliuoti pagal šautines žaizdas irgi nesigavo.

„Vienas variantas aiškus“

Anatolijus Kapustin: – Vienas variantas aiškus – tuo metu, kai į juos šaudė, jie nebuvo namelyje.

Aleksejus Šlyčkov: – Iš to visko, ką mes čia pamatėme, yra du pareigūnai, kurie buvo nušauti namelyje ir buvo būtent namelyje. Pagal kulkas ir trajektorijas aišku, kad A.Juozako galvą kiaurai perėjusi kulka atsitrenkė čia, į plokštelę. T.Šernui lygiai tas pats.

Anatolijus Kapustin: – Visi pėdsakai yra.

Aleksejus Šlyčkov: – Taip, visi pėdsakai yra. Visų šešių kitų – nieko nėra. Ir neįmanoma net pagalvoti, kad viskas įvyko vagonėlyje. Tame jokios logikos visiškai nėra.

KK:Mes suprantame, kad pagal tai, kiek kūnuose kulkų bei kulkų skylių, vagonėlis, jeigu būtų buvę šaudyta viduje, praktiškai turėjo būti suvarpytas?

Aleksejus Šlyčkov: – Taip. Sienos ir grindys – kiaurai. Tiksliau, sienos arba langai tikrai būtų kiaurai, o grindys visų vagonėlių yra pastiprintos, pašildytos, tai kulkos vatoje galėtų užstrigti arba, jeigu apačioje metalas, metale.

Anatolijus Kapustin: – Bet vis tiek kulkos skylė turėjo būti.

Aleksejus Šlyčkov: – Ir vis tiek kulka turėjo būti rasta. Ir apskritai, kiek buvo kūnų, kiek buvo kulkų, kiek buvo praeita kiaurai, visos kulkos turėjo būti rastos. Jeigu nei vienos nėra, vadinasi, šauta ne čia.

Kulkos rankovėje mįslė

KK: – O ta kulka, kur buvo rasta Tomo Šerno rankovėje? Pagal tai, ką jūs pasakojote, ji arba turėjo atskristi iš toli, arba rikošetavusi?

Aleksejus Šlyčkov: – Čia rikošeto.

KK: Tačiau kulkoje, kuri rasta Tomo Šerno uniformos rankovėje, nėra jokių požymių, kad ji būtų prieš tai kur nors atsitrenkusi.

Aleksejus Šlyčkov: – Nedeformuota. Vadinasi, atskrido iš labai toli.

Anatolijus Kapustin: – Dar vienas niuansas: jeigu kulka praeina per minkštą kūną, jeigu nekabina kaulo, gali nesideformuoti. Bet greitį praranda. Taigi, jeigu prašovė kažką…

KK: – Štai čia ir esmė. Įvykio vietos rekonstrukcija padaryta pagal teismo medicinos ekspertizės duomenis – visi sužalojimai atkurti pagal tai, kaip viskas surašyta. Vienas šūvis – kulka praeina A.Juozako galvą, kulkos atsitrenkimo žymė ir kulka rasta deformuota vagonėlyje ant grindų. O A.Kazlauskas, pvz.? Sėdi šonu ant kėdės, šūvis iš dešinės pusės į kairę, tai yra į langą, tačiau lange – jokių skylių? Tačiau galvoje – kiauryminė žaizda.

Aleksejus Šlyčkov ir Anatolijus Kapustin: – Čia viskas aišku.

KK: – A.Musteikiui irgi peršauta kiaurai per koją, tačiau jokių skylių vagonėlyje nėra. Galvą kiauriai praeina – jokių skylių. R.Rabavičiui – per ranką kiaurai, per galvą kiaurai – jokių skylių namelyje nėra.

Anatolijus Kapustin: – Čia viskas aišku.

Kulkų aritmetika

KK:Kulkų rasta septynios: viena – peršovusi A.Juozaką, antra – peršovusi T.Šerną, keturios į grindis ir viena kulka – užstrigusi Šerno uniformos rankovėje. Viskas. Tuo tarpu kiauryminių žaizdų – 14.

Aleksejus Šlyčkov: – Vadinasi, turėjo būti 14 kulkų ir skylių. Kitaip būti negali. Visos kulkos turėjo būti rastos.

KK: Vadinasi, šešių pareigūnų nužudymo vietos iki šiandien yra nežinomos?

Aleksejus Šlyčkov: – Ne.

KK: Valstybės kaltintojai teigia, kad visi šeši buvo suvaryti į namelį ir nušauti tais keturiais šūviais, kurie šauti į grindis.

Anatolijus Kapustin: – Gerai, keturiais, bet iš kur 14?

KK: – Sakykite, o tos keturios kulkos T.Šernui po kojomis – galėjo būti paleista serija, kad „gultis“? Galėjo būti šauta po kojomis – jis nesigulė arba kad greičiau gultųsi ir buvo paleista serija?

Aleksejus Šlyčkov: – Laisvai galėjo būti: laikant ginklą taip – liepta gultis ir šauta po kojomis.

KK: – T.Šerno sėdynėje yra Kalašnikovo durklo-peilio durtinė-pjautinė žaizda. Kodėl, jūsų nuomone, jam galėjo būti įdurta? Kokiais atvejais taip daroma?

Aleksejus Šlyčkov: – Nebent patikrinti, ar dar gyvas. Šiaip niekas nedurstys, čia jau pasityčiojimas. Na, daro įvariai: vienas gal padarytų dar vieną kontrolinį šūvį, o kitas įdūrė – ar sujudės. Nesujudėjo – nešovė.

Dar vienas įdomus momentas

KK: Dar vienas momentas: oficialiai teigiama, kad A.Janonis, sėdintis automobilio VAZ, kuris stovėjo prie pat vagonėlio, viduje buvo mirtinai sužalotas į stuburą, tada nuvarytas į namelį ir ten dar kartą nušautas. Ir neva ten buvo peršauti „Žigulio“ langai, o paskui su tuo „Žiguliu“ dar buvo važiuotas beveik kilometras, iš kurio paskutiniai du šimtai metrų – gruntuotas lauko keliukas, ir užšokta ant akmens. Ir rasta su tokiais langais.

Aleksejus Šlyčkov: – Čia vienareikšmiškai – sušaudyta po to, kai „Žiguli“ jau buvo ant akmens.

Anatolijus Kapustin: – Šaudyta į jau sustojusį automobilį – kai automobilis jau buvo tokioje padėtyje.

Aleksejus Šlyčkov: – Stiklai yra grūdinti, išbyrėtų iš karto važiuojant. O čia smūgis toks, kad turėjo sujudėti visas mašinos korpusas.

KK: – Viena 9 mm kalibro kulka įstrigo į „Žiguli“ užpakalines duris po rankele, o dvi kulkos rastos ant užpakalinės sėdynės, tačiau subyrėjusios į gabalėlius. Ką tai reiškia?

Aleksejus Šlyčkov: – Pagal nuotrauką galima suprasti, kad šauta arba iš Makarovo, arba iš Stečkino pistoleto. Tai yra du ginklai, kuriems tinka tas šovinys. Kulka galėjo subyrėti nuo pataikymo į stiklą, nes stiklas yra pakankamai kieta medžiaga. O durelėse užstrigo, nes šita kulka labai greitai praranda jėgą. Kadangi ta kulka yra buka, ji atiduoda visą savo jėgą smūgiui ir dėl to liko įstrigusi durelėse. Ta, kuri labiausiai subyrėjo, pataikė čia, antra – čia, o trečia durelėse.

Anatalolijus Kapustin: – Daugiau variantų čia ir nerasi.

KK: Faktas, kad tai įvyko, kai mašina užlėkė ant akmens?

Anatolijus Kapustin: – Čia gi labai lengva eksperimentą padaryti.

KK: – Peršauti „Žiguli“ stiklą ir pabandyti nuvažiuoti gruntuotu keliuku kilometrą – pažiūrėti, kas liks iš stiklo?

Aleksejus Šlyčkov: – Pabandykite važiuoti ir pamatysite, kaip pradės byrėti stiklai.

Kažkas sąmoningai sujaukė nusikaltimo vietą?

KK:Pasak jūsų, jeigu pareigūnai buvo nušauti namelyje, kaip teigiama oficialioje versijoje, tai namelyje turėjo būti rastos ir visos kulkos, ir turėjo būti kulkų skylės, tačiau jų nėra. Tada logiškai kyla klausimas: tuomet tos kulkos turėjo būti rastos kur nors aplink namelį. Tačiau, pažiūrėkime, kas buvo rasta. Įvykio vietos apžiūra vyko liepos 31 d.; po to, naudojant metalo ieškiklius, rugpjūčio 1 d. rasta 9 mm, Makarovo arba Stečkino šovinio tūtelė, tačiau kurios vidus yra surūdijęs; po dešimties dienų, vėlgi naudojant metalo ieškiklius, rastos dar trys 9 mm kalibro tūtelės, kurios nesurūdijusiu vidumi ir, pagal ekspertų išvadą, šautos iš automatinių ginklų. Tai yra, ekspertai pasakė, kad trys rugpjūčio 10 dieną rastos tūtelės yra šautos ne pusiau automatiniu Makarovo pistoletu, bet automatiniu Stečkino pistoletu. Daugiau jokių kulkų nėra rasta. Išskyrus dar tris tūteles, kurios yra 5,45 mm kalibro automatų, sutrumpintų AKSU 74, kuriais buvo ginkluoti „Aro“ pareigūnai.

Tai jeigu aplink namelį taip pat niekur nėra kulkų, tai tada kažkas išvalė teritoriją – susirinko kulkas, o lavonus iš nužudymo vietų pernešė į namelį?

Ir dar viena keistenybė: vagonėlio viduje rasta sauja šautų automato Kalašnikovo tūtelių. Bet ir jų skaičius neatitinka šautinių žaizdų skaičiui. Kaip tos tūtelės ten atsirado, jeigu, kaip jau aišku, šeši pareigūnai nušauti ne namelyje? Kažkas tūteles surinko iš žudymo vietos ir pabėrė vagonėlio viduje?

Aleksejus Šlyčkov: – Galima pasakyti ir taip. Jūs matėte, kai mes šovėme, kiek šūvio metu praskrido ta tūtelė ir nukrito? Tai yra ją radote čia, o ji buvo šauta per penkis metrus į šoną.

KK: -Taip.

Aleksejus Šlyčkov: – Jeigu sumodeliuoti pilnai viską – kur gulėjo kūnai, kokie buvo pataikymai, galima nustatyti šaulio vietą. Tai yra, pagal pataikymą į kūną, kaip kūnas gulėjo, kur įėjo kulka, peršovusi kūną, galima nustatyti tikslią vietą šaulio – kaip jis stovėjo, kaip buvo laikomas jo ginklas, prieš šaunant. Ir tada galima apytiksliai žinoti, kur ieškoti tos tūtelės.

KK: – Tai galima daryti prielaidą, kad tos tūtelės buvo surinktos ir pabertos vagonėlyje specialiai – kad nebūtų galima nustatyti, iš kur tiksliai buvo šauta į pareigūnus? Kulkų nėra, skylių vagonėlyje nėra, bet tūtelių sauja yra, nors šauta ne čia…

Aleksejus Šlyčkov: – Galbūt įvykio apžiūros metu plotą reikėjo apžiūrėti didesnį?

KK: -Už 300 metrų? Už 500 metrų?

Aleksejus Šlyčkov: – Taip. Rasti vietą, iš kur buvo šauta. Ten būtų ir tūtelės.

Beje, įvykio vietoje turėjo būti sudėlioti numeriukai ir viskas aprašyta: ta tūtelė rasta toje vietoje, ta tūtelė rasta toje vietoje ir taip toliau. Viskas turėjo būti aiškiai ir konkrečiai nufotografuota ir surašyta. Ką, pavyzdžiui, reiškia, kad kulkos rastos automobilyje ant galinės sėdynės? O kur jos pataikyti galėjo? Praėjo stiklą – kur atsitrenkė ir kur po to nukrito? Kaip suprantu, nieko panašaus nėra.

KK: – Na, mums nieko panašaus neteko matyti…

Aleksejus Šlyčkov: – Pagal kulkos įėjimo į kūną vietą, išėjimo iš kūno kulkos vietą, pataikymą kulkos toliau, kadangi ją randa, galima sumodeliuoti – įėjo kulka, išėjo kulka, tuomet nusprendžia, ar šaulys stovėjo tuo metu, ar sėdėjo, ar klūpėjo, ar gulėjo, ir toliau, tiesiąją nuvedus, randa kulką, dažniausiai, o tiesiąją į kitą pusę – šaulio vietą.

Jeigu būtų šaudyta namelyje, būtų ir tūtelių žymės – matytųsi, kur tūtelė atsitrenkė. Tada būtų galima pasakyti, kaip buvo laikomas ginklas, kokiu kampu būtų laikomas ginklas – tai, ką matote dabar pas mus šaudykloje, yra būtent Kalašnikovo automato tūtelių žymės. Pagal tūtelės žymę viską galima nustatyti.

KK: -Ačiū už eksperimentą ir konsultaciją.

Epilogas

Taigi, „Karštas komentaras“, padedant šaudymo profesionalams – daugkartiniams šaudymo čempionams Aleksejui Šlyčkovui ir Anatolijui Kapustinui – įrodė: šeši pareigūnai buvo nušauti visai ne namelyje.

Todėl turime pagrindo pagrįstai manyti ir teigti: jeigu nusikaltimo vieta net neištirta, net neišsiaiškinta, kur ir kuris pareigūnas buvo nušautas, neaišku, ir kas bei kodėl sunešė jau nušautų pareigūnų kūnus į namelį, Medininkų žudynių byla iki šiol nėra ištirta. Nors, kaip žinote, ji nagrinėjama jau Apeliaciniame teisme.

Iš pokalbio su šaudymo profesionalais taip pat tapo aišku: būtent dėl to ir buvo surinktos tūtelės, ir lavonai sunešti į vagonėlį, kad maksimaliai būtų apsunkintas posto užpuolimo ir nužudymo tyrimas.

Beje, 1991 m. rugpjūčio 1 d. Aukščiausioje Taryboje tuometinis VSD vadovas Zigmas Vaišvila AT deputatams pateikė tokią informaciją: „..>Bet aš norėčiau pasakyti, kad yra tam tikrų naujų detalių, kurios rodo, kad nebuvo visiškai taip, kaip atrodė iš pradžių, kad visi jie iki vieno buvo namelyje. Atleiskit, bet tai kol kas negalima skelbti. Ne viskas taip paprasta, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio ir kaip daug kam pasirodė.“

Taigi, jau iš karto po žudynių buvo žinoma, kad ne viskas buvo taip, kaip buvo viešai kalbama. Todėl lieka atviras klausimas: kas tas vyriausiasis dirigentas, pakreipęs Medininkų žudynių tyrimą klaidinga linkme? Ir kodėl?

Šaudykloje atliktas eksperimentas bei šaudymo profesionalų išsakyta nuomonė leidžia kelti tokią versiją: kad šaudynes Medininkų poste galėjo išprovokuoti trečia jėga. Hipotezė: Dž.Bušas atvyksta į Maskvą, reikalingas „triukšmas“ Pabaltijyje. Paprašoma Vilniaus OMON’o pagalbos (yra B.Makutynovičiaus ir KAD „juodųjų berečių“ vado susitikimų liudininkas, mūsų prokuratūra jo neapklaususi iki šiol; tada būtų logiškai paaiškinamas ir įrodymų, vedančių link Vilniaus OMON, dingimas šioje byloje). Šie 1991 m. liepos 31 d. atvyksta „patriukšmauti“. Vilniaus omonininkai prieina prie Medininkų posto muitininkų, kuriuos saugo ginkluoti „Aro“ pareigūnai ir kelių policininkai. Tada pasaloje slypintys snaiperiai, trečioji jėga, paleidžia provokacinius šūvius. (Vaizdajuostė, kurioje maždaug už 80-100 metrų nuo vagonėlio buvęs Lavoriškių muitinės posto viršininkas V.Petruškevičius nufilmavo rastą pasalos vietą, dingo iš bylos). Vilniaus OMON galvoja, kad šaudo mūsų pareigūnai, ir pradeda šaudyti, o mūsų pareigūnai – kad čia šaudo Vilniaus OMON ir paleidžia šūvius į juos (byloje yra duomenų, kad vienas užpuolikas buvo sužeistas).

Būtent per tokios hipotezės prizmę žiūrint, logiškai būtų galima paaiškinti, kodėl net 25 metus visuomenei sekamos pasakos apie „aštuonis suvarytus ir sušaudytus namelyje“, nors, kaip matome, šeši pareigūnai iš tiesų buvo nužudyti visai kitur, o kulkos ir tūtelės surinktos – kad nebūtų galima nustatyti, kas ir iš kur šaudė. Ir visas šis didžiulis melas vykdomas valstybės vardu…

Komentarai

 

 

 
 1. klauseklis 2017-03-30 09:03

  Gal durni klausimai, bet jie neduoda ramybės kokie įrodymai rodo, kad iki gyvos galvos užteistas :
  1. buvo Medininkų pasienio poste?
  2. būtent jis šaudė ir į ką?
  3. ką būtent nušovė?

  įdomiai čia… 2017-03-27 12:52
  atmintis 2017-03-06 11:03
  100 balų !!! 2013-03-06 – 16:52 rašė:

  Patriotizmo tema Medininkų bylos kontekste labai įdomi, o svarbiausia aktuali, kaip niekur kitur. Keista, kad šiandien 22-aisiais Nepriklausomybės metais dar atsiranda visokių molinukų nesuprantančių, kad būtina surasti ir nubausti tikruosius Medininkų pasieniečių žudikus.
  Pasakykite susimyldami, ką bendro su patriotizmu ir jo esme turi bet kurio ir bet kokio žmogaus nuteisimas be kaltės įrodymų?
  Nekalto žmogaus pasodinimas iki gyvos galvos be įrodymų ir vengimas surasti tikruosius žudikus yra aukščiausia patriotizmo pasireiškimo forma?
  Tuomet belieka atvirai pagailėti šitokių pseudopatriotų ir juos užjausti.
  Tai jau nepatriotizmas, o atviras kenkimas savo Tėvynei, slepiant nuo atsakomybės tikruosius Medininkų žudikus.
  Būtent dėl tokių, neaiškioje vietoje iškasto molio gabalo, pažiūrų šiandien, Nepriklausomoje Lietuvos valstybėje atvirai drįstama be įrodymų nuteisti Žmogų iki gyvos galvos.
  Sukrečia šiurpas nuo šitokių liguistų pažiūrų Lietuvoje išplatinto niekuo nepagrįstos neapykantos vėžio.
  Patriotai privalo patys nuspręsti ar jiems užtenka “Atpirkimo ožio” Medininkų byloje ar reikia surasti tikruosius žudikus?
  Lietuvos istorijai “Atpirkimo ožio” Medininkų byloje nereikia. Reikia ištirti bylą ir surasti tikruosius žudikus!

  Thumb up 72 Thumb down 0

 2. Kas tas vyriausiasis dirigentas, pakreipęs Medininkų žudynių tyrimą klaidinga linkme?
  Galgi tas pats, kurio nurodymu buvo įvykdytas Bražuolės sprogdinimas, o savo automobilyje susprogdintas savanoris Juras Abromavičius? Kurio nurodymu, siekiant paslėpti galus skandalingoje “Williams” aferoje, pagrobtas ir nužudytas “Mažeikių naftos” vadovas G. Kiesus. O VSD karininkas Pociūnas neva “netyčia” iškeliavo anapilin, iškritęs per viešbučio langą. Sąrašą galima tęsti… Tačiau vyriausiojo dirigento pavardės įvardinti griežtai nerekomenduotina – tai padaręs bus išvadintas Lietuvos valstybės priešu, Putino pakaliku ar apskritai nevispročiu.
  Paskutinis straipsnio sakinys atsako į visus klausimus:
  Ir visas šis didžiulis melas vykdomas valstybės vardu…

  Thumb up 72 Thumb down 0

 3. Tokie faktai vaizdingai byloja itin apgailėtino lygio tyrimą šitokioje rezonansinėje byloje ir parodo iki kiek politizuota prokuratūra tyčiojasi iš Medininkuose nužudytųjų atminimo.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Politinėje byloje ieškoti teisybės ir teisingumo neverta. Lengviau būtų rasti adatą su siūliuku šieno kupetoje.

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • Politieriai pamiršo, kad “Įmanoma apgaudinėti dalį Tautos visą laiką, ir kurį laiką- net visą Tautą, tačiau neįmanomą visą laiką apgaudinėti visą Tautą”.

    Thumb up 72 Thumb down 0

 4. balistika ir trasologija griežtai paklūsta fizikos dėsniams, bet tikrai nėra pavaldžios politizuotoms fantazijoms.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 5. Gal prokurorams ir teisėjams patiems vertėtų šaudykloje išbandyti kaip šaudo ginklai?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 6. Niekaip nesuprantu kaip galima girtis išaiškinimu ir kažką nuteisti, jei nežinoma kas, kur ir kaip buvo nušautas.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 7. Teisininkai, prokurorai ir teisėjai mokinami logikos ar ne? Jei mokinami, tada negali nesuprasti, kad specialistų argumentai nepaneigiami.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 8. Gal prokurorai su teisėjais šautuvo akyse neregėję, nežino katruo galu šauna ir pro kur kulka išlekia?

  Thumb up 72 Thumb down 1

 9. Tiesą sakant, pabodo. Strazdelis pasakytų: pabodo pabodo, mulkių čėsai pabodo ,- V.Landsbergis

  Net sąžiningu atrodęs prokuroras A. Astaška (jau miręs) nuslėpė pirmąjį vos atgavusio sąmonę Tomo Šerno įrašytą parodymą, kuriame skamba Makutynovičiaus pavardė. Kas galėjo tai įsakyti prokurorui Astaškai? Ką žinotų apie tą parodymą ir nuslėpimą buvęs generalinis prokuroras Artūras Paulauskas, jei mažesnis prokuroras išdrįstų paklausti? ….

  Medininkų poste iškart po žmogžudystės, lavonams ir sužeistiesiems vagonėlyje dar plūstant kraujais, buvo uniformuotų žmonių, ir kai kurie kalbėję lietuviškai. Tai paliudijo pirmieji vairuotojai, pravažiavę iš Baltarusijos ir čia pat atskubėjęs iš Vilniaus tarnybiniu automobiliu AT deputatas Nikolajus Medvedevas.

  Dar nebuvo atvykę jokie Lietuvos pareigūnai, nors N. Medvedevas laikytinas pareigūnu. Bet buvo labai išsigandęs, net pamiršo, kas jam pranešė apie įvykį ir paragino važiuoti. O vietoje rado nežinomų uniformuotų asmenų (be skiriamųjų ženklų?), kurie kalbėję lietuviškai. (Rygos “omone” tokių nebūtų buvę daug, ponai prokurorai). Tie net leidę pažvelgti į vagonėlio vidų, ir deputatas spruko kuo greičiau namo. Turėjo automobilyje telefoną, tačiau niekam nepaskambino nei juo, nei grįžęs.

  Tai liudininko oficialūs parodymai teismui – tik dabar! – nesukėlė sensacijos, nors šiurpūs. Gal todėl, kad byla organizuotai slopinama.
  Atkreipkime dėmesį į užgaišusius vietoje žudikus, kurių tarpe buvo mokančių kalbėti lietuviškai. Ten galėjo būti ir kelione rūpinęsis “nervingas kapitonas, lietuviškai kalbantis su vietiniu akcentu”….

  Thumb up 72 Thumb down 0

 10. Teismas bent pripažino šaudymo specialistų išvadas? O prokurorai ar bent policija? Ne? O kas nors jas paneigė? Irgi ne? Nekeista kodėl? Nesigauna paneigti akivaizdžių faktų? O gal jiems į viską nusipjauti?

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Greičiau legendinis Geležinis Vilkas atgims ir užstaugs ant Gedimino kalno, nei je prisipažins ! ! !

   Thumb up 72 Thumb down 0

 11. Tyria bylą ne prokurorai, ne policininkai ar teisėja, bet žurnalistė. Valdžia tiesos sužinoti netrokšta ar bijo? Iki ko nusiritome. Kai pagalvoji, liūdna darosi. Dar gerai, kad yra atsakomybės prieš žmones ir istoriją nepraradusių žurnalistų.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 12. 2015-12-23 Prezidentūros išplatintame pranešime spaudai teigiama:

  1. „Visuomenės lūkestis – stipri ir skaidri prokuratūra, o ne akla savo munduro gynyba”.

  2. “Būtina atsinaujinti, įsileisti į prokuratūros sistemą naujų profesionalių žmonių”.

  3. “Ikiteisminio tyrimo kokybei pakelti reikalingi mokymai”.

  4. “Prokurorams būtina tobulinti profesinius gebėjimus, kelti kvalifikaciją. Tai turi tapti svarbia darbuotojų motyvacijos ir karjeros sąlyga”.

  5.”Artimiausioje ateityje vadovaujančių prokurorų pareigas turi užimti tik aukšto lygio teisininkai, kurių darbo kokybės rezultatai nekelia abejonių”.

  6. “Naujojo prokuratūros vadovo pagrindinį dėmesį skirti viešojo intereso gynimui – didžiausią žalą valstybei ir žmonių gerovei darančių veikų tyrimui”.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 13. Ką reikia padaryti, kad politikai nesikištų į teisinius procesus, o prokurorai ir teisėjai stengtųsi surasti tiesą, neužsiimdami politinių versijų, kaip užsakymų įteisinimu? Ką reikia daryti, kad išaiškėtų grynoji tiesa apie žudynes Medininkų poste?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 14. Tais laikais visi prokurorai ir mentai buvo tarnavę sovietinėje armijoje. Privalomai buvo pabaigę karines katedras. Turėjo karininkų laipsnius. Apie šaudymą neišmanyti negalėjo, kitaip nebūtų ten tarnavę. Praleisti tokių detalių iš netyčių negalėjo, nebent specialiai apsimetė dundukais. Dėl to darosi panašu, kad Medininkų bylos tyrimas buvo ir tebėra sąmoningai sabotuojamas.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Netikiu, kad policijoje, VėRėMe, prokuratūroje ir teismuose nėra žmonių bent susigaudančių mechaninėje fizikoje ir šaudyme.

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • Už tai yra tokių, kuriems fizikos dėsniai nerūpi, nes yra politiniai ir karjeros dėsniai. Jie veiksmingesni už fiziką.

    Thumb up 72 Thumb down 0

  • Ryte daug kam, daug kas buvo neaišku. Niekas nežinojo į kurią pusę pakryps reikalai. Brendo Maskvoj pučas. Rizikuoti, kaip ir numirti niekas nenorėjo.

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • Štai dėl to ir netyrė, o dabar patriotais dedasi… Tikri Valerjonai Patrionai Prūdai.

    Thumb up 72 Thumb down 0

 15. Verta gerai pagalvoti ko verti politikų virkavimai apie nesipriešinusius beginklius, suvarytus į vagonėlį, klusniai sugulusius ir leidusius nušaunamiems?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 16. Gerai, kad dar yra padorių specialistų, teisininkų ir žurnalistų nebijančių kalbėti ir rašyti teisybę apie Medininkų bylą. Jie savo principingumu ir drąsa teikia viltį ateičiai.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Jų pastangų dėka ryškėja TIESA. Sunkiai ji skinasi kelią į žmonių protus ir širdis, bet kalasi TIESOS apie Medininkų bylą daigai. Kalasi pro melo ir apgaulės luitus, trupina juos nuosekliai ir negailestingai. Jau dabar mažai kas tiki teismo teisingumu šioje byloje.

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • Kaip galima būtų tikėti teisingumu, jeigu nežinoma kurioje vietoje žmonės buvo nužudyti, bet žmogų jau nuteisė? Koks čia teisingumas?

    Thumb up 72 Thumb down 0

 17. Skaitau visas publikacijas apie Medininkų bylą ir galvoju, kad visgi teisus 2003 m. vasarą buvo seimo narys Napoleonas Stasiškis, reikalavęs atiduoti bylą teismui, idan viešai išaiškėtų viskas, kas slepiama šitoje byloje.

  Thumb up 72 Thumb down 0

   • Senai paaiškėjo, kad byla visiški neištirta, bet kas dabar ją ištirs ir po tiek metų pasakys kaip ten viskas buvo?

    Thumb up 72 Thumb down 0

   • Neapsigavo, nes išaiškėjo tai kas buvo ilgai slepiama: byla neištirta, o tyrimas ilgą laiką buvo imituojamas, klastojant faktus. Nebūtų byla patekusi į teismą, nieko nebūtų išaiškėję, prokurorai ir toliau sėkmingai meluotų.

    Thumb up 72 Thumb down 0

    • O žmogų, kad jau pasmerkė ir nuteisė, jums kaip – patinka? Tokio “teisingumo” norėta Medininkų bylai?

     Thumb up 72 Thumb down 0

  • Vis tiek nesuprantu kaip buvo galima siųsti bylą teismui, nenustačius kaip viskas vyko, kaip ir kur kiekvienas iš žuvusiųjų buvo nužudytas. Nesuprantu, nors jų ką besakytumėt. Protas neišneša.

   Thumb up 72 Thumb down 0

    • Minčių, kaip , beje, ir žurnalistinio tyrimo straipsnių “prie bylos neprisiūsi”.

     Thumb up 72 Thumb down 0

     • Prisiūti, neprisiūsi, bet žmonės perskaitę sužinos, jog toli gražu yra ne taip, kaip ketvirtį amžiaus pasakojama. Perskaitys ir susimąstys garantuotai. Laiko klausimas kiek mums visiems dar drįs meluoti visokie politikai, prokurorai ir teisėjai.

      Thumb up 72 Thumb down 0

   • Iki pavasario visos kregždės, kregždėnai, kregždutės ir kregždžiukai mėgaujasi šiltųjų kraštų kurortuose. Jie nemato ir negirdi Lietuvos įvykių.

    Thumb up 72 Thumb down 0

  • Ne ekspertų kompetencija derėtų čia abejoti. Jei jų paklausiama konkrečiai, jie atsako ir pasako viską ką mato. O jeigu niekam tokie klausimai nerūpėjo, tai ekspertai jų netyrė. Ekspertai neturi iniciatyvos teisės, tai yra prokurorų ir teismo prerogatyva.

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • Ir aš apie tą patį. Klausimus ekspertams pateikia prokurorai, organizuojantys ir atliekantys ikiteisminį tyrimą, o teismo proceso metu papildomus klausimus teikia teismas, o advokatai klausimus ekspertams gali pateikti tik teismo leidimu ir per patį teismą, t.y. teismo priimta nutartimi, jei teismas nusprendžia įrašyti advokatų klausimus.

    Thumb up 72 Thumb down 0

   • Norit pasakyti, kad teisėjai ir prokurorai patys niekada nėra šaudę ir nieko neišmano apie šaudymą ir jo pasekmes?

    Thumb up 72 Thumb down 0

    • Dar paklausk ką apie šaudymo pasekmes išmano Vyriausioji Lietuvos kariuomenės vadė, VRM ir KAM ministrai, o paskui, nenustebsiu, jei nusistebėsi. 😉

     Thumb up 72 Thumb down 0

     • Negaliu patikėti, kad visų jų ir kitų politikų, teisėjų, prokurorų tarpe nėra tarnavusių kariuomenėje ar bent medžiojančiųjų savo malonumui ir neturinčių jokio supratimo apie šaudymą.

      Thumb up 72 Thumb down 0

 18. Visais laikais visi snaiperiai iki vieno buvo specialiose karinių komisariatų, kgb ir vrm įskaitose. Ten kas nors domėjosi kiek tokių buvo Lietuvoje ar bent Vilniaus mieste 1991 metų vasarą? Kas nors tyrė, ką kiekvienas iš jų veikė ir kur buvo liepos 31 d. paryčiais? Ar tyrimo metu su tais iš jų, kuriais buvo galima pasitikėti, konsultavosi dėl sušaudymo situacijos ir mechanizmo ypatumų? Panašu, kad ne, o būtų pravertę. Pirmosiomis tyrimo valandomis ypatingai būtų pravertę jų nuomonės ir patarimai tyrimui. Kodėl niekas nedarė?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 19. Nu tada atvyko Pas Gorbį Bušas, spėkit iš trijų kartų, kam tas šaršalas pasienyje buvo naudingas?

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • „Melo laikais sakyti Tiesą – revoliucinis poelgis“

   „Dabar visiems, dalyvaujantiems apeliaciniame „Medininkų posto“ bylos procese prireiks nemenkos asmeninės drąsos, sakyti Tiesą kol kas dar, pasirodo, neįpratusiai prie Tiesos mūsų šalyje. Mūsų tėvynainiai senai jau nujaučia tą Tiesą, tačiau mūsų Valstybė, atskiri politikai, kai kurie tarnautojai, bei suinteresuotieji asmenys vis dar iki šiol jos nemėgsta.

   Mums tenka kalbėti ir liudyti Tiesą tuomet, kai įprasta ir taip paprasta meluoti, kuomet melas toks lipnus ir gal net gi praktiškai galėtų būti naudingas ar net būtinas, kada už melą duodamos premijos ir apdovanojimai, už Tiesos nutylėjimą garantuojamos įvairios privilegijos, o už Tiesos sakymą pradedami ikiteisminiai tyrimai, ant galvos maunami maišai, mušama ir net grasinama nužudyti, kuomet keršijant inicijuojami pramanyti skundai, kuomet už Tiesos sakymą stengiamasi išgyvendinti net iš šio pasaulio… Kada net oras, tiesiogine prasme, pritvinkęs ir persunktas melu. Kada dokumentai perpildyti pramanais ir melu, ar bus sugebėta neišsigąsti ir išsaugoti profesinį padorumą, sąžinę, profesinę garbę ir Tiesą, neiškeitus jų į abejotino patikimumo garantijas, miglotas perspektyvas ir asmeninę iliuzijas?

   Neabejotinai teisus buvo Džordžas Oruelas, sakydamas, jog “Melo laikais sakyti Tiesą- revoliucinis poelgis“, – teisme kalbėjo A.Marcinkevičius.

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • Parodykit kas iš valdžiagyvių mėgsta tiesą, kuri prieštarauja jų nuomonėms. Rasit bent vieną tokį?

    Thumb up 72 Thumb down 0

 20. Vyko spektaklis:ardom TSRS !Vigde TSRS ,JAV ir komu ne lenj spec .tarnybos!Dabar tas pats ES su pabedeliais.tiek ziniu.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 21. kas atsitiko su Lietuvėlės teismų, policijos ir prokuratūros profesionalumu, kompetencija ir padorumu?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 22. Ir kažkas dar drįsta kalbėti apie kažkokį tai mistinį, lietuvišką teisingumą? Apie kažkokią teisingumo sistemą? Bordėlis visiškas

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • Kai prabyla Politika, jos tarnaite esanti Temidė užsičiaupia ir slepiasi artimiausioje pakrūmėje arba griovyje. Politikoje nėra Teisingumo.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 23. Ar buvo tikrinama iš kokios partijos automatais šaudyta Medininkuose? Kur ir kam ši partija buvo skirta? Kieno žinioje ji buvo? Ar iš tų automatų nebuvo iki to šaudyta nusikaltimų vietose? Ar nustatyta kur ir kada iiš jų šaudyta anksčiau? Ar jie ne iš tos pačios partijos, kurios pilnai visos taip niekad ir nerado, bet jos atskirus automatus naudojo Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Klaipėdos, Alytaus ir Šiaulių ONG. A?

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • 1990-1997 metais, kai Lietuvoje atvirai siautėjo kriminalinės grupuotės, daugybė kartų buvo naudojami įvairūs pistoletais ir automatai. Tada iššaudytų tūtelių ir kulkų neabejotinai buvo randama ne vienetais, o šimtais. Ar jos buvo tikrinamos su Medininkų poste rastomis?

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • Sprendžiant iš gausybės paviešintų tyrimo liapsusų, pareigūnų nužudymas Medininkų pasienio ir muitinės kontrolės niekada nebuvo tirtas pagal jokias kriminalistines nusikaltimų tyrimo metodikas.

    Thumb up 72 Thumb down 0

    • Atskirų nusikaltimo rūšių tyrimo metodikas būtina išstudijuoti ir kaip reikiant išmanyti.

     Thumb up 72 Thumb down 0

     • Vaikučių mėgstami Išmanieji telefonai ir nusikaltimų tyrimo metodikos tikriausiai nėra vienas ir tas pats? 😀

      Thumb up 72 Thumb down 1

  • Šviesios atminties profesorius, buvęs Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto dekanas bei ilgametis Seimo narys Justinas Karosas dar 2004 metais Seime viešai apibūdino poną Artūrą Paulauską kaip užančio gyvatę, kandančią į ranką.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 24. Pas teisėją Cininą tokie bajeriai nebūtų praėję, kaip praėjo pas jo kolegas Vilniaus apygardos teisme.

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • Ko norėti, teisėjai gyvena amžinoje baimėje. Jei pradės griauti prokiuratūrai bylas, jais būtinai pradės domėtis FNTT ir STT, o kur pateks byla pas prokurorus į ONKTD? Pagalvokit, gal suprasite?

   Thumb up 72 Thumb down 1

   • šiaip jau teisėjai turi būti TOKIE, kuriems NEREIKĖTŲ BIJOTI, O KAS IR KAIP JEIGU PAKLIŪSIU PAS PROKURORĄ. Sąžiningai tegul dirba ir nereikės kinkų prieš prokurorus drebinti.

    Thumb up 72 Thumb down 1

    • Kažkada, ne per daug senai, teko skaityti, kad teismų pirmininkai guodėsi politikams, jog teisėjai, net ir matydami bylose visiškai nekokybiškai atliktus tyrimus, bijote bijo griauti prokuratūrai bylas

     Thumb up 72 Thumb down 0

   • Vadinasi, mūsų teismų ir teisėjų nepriklausomumas ir savarankiškumas tėra visiška fikcija?

    Thumb up 72 Thumb down 1 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Ar tikrai yra verta pasirinkti namų šildymą medienos granulėmis?
Mediniai namai: 6 taisyklės, kaip juos paruošti žiemai
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Ar biuro priemonių kokybė kinta? 
Darbas biure yra neatsiejamas nuo tam tikrų priemonių, kurios gali garantuoti, kad pavyks...

Naujausia žaidimų įranga dar geresniems pojūčiams 
Jeigu mėgstate kompiuterinius žaidimus ir norite atrasti juose dar geresnes patirtis, išbandyti daugiau,...

Miško darbai: pačiam ar su specialistais? 
Lietuvos kraštas yra labai žalias ir miškai yra pats didžiausias mūsų turtas. Jeigu...

Greitas ir efektyvus papilomų naikinimas 
Kamuoja papilomos virusas? Norite atkurti gražią ir sveiką odą? Papilomų naikinimas „Vivus Sanus“...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (8)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (27)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras