Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Birželis 23 Trečiadienis
 

Sakote, karikatūros yra žodžio laisvė?

2015-01-09 13:15 | Nuomonių ringas | Komentarų (43)

"Charlie Hebdo" viršeliai

Padarom eksperimentą:  Jums asmeniškai pateikiama karikatūra, kur pavaizduota Jūsų mama ir ją tvarko šlykštus, paleistuvis vyriškis. Tik įjunkite vaizduotę ir, jei Jūs – nesužalota asmenybė, Jums bus šlykštu, neskanu, Jūs supyksite ir pamąstysite, kad žmogus, nupiešęs tokią karikatūrą, yra nesveikas ir nori Jus įžeisti. O jei tokius laiškus ir dar šlykštesnius, gautumėte kas dieną, ką darytumėte? Žinoma, kreiptumėtės į policiją. O Jums atsakytų: o čia demokratija, žodžio laisvė.

Ne, mielieji, tai ne demokratija ir ne žodžio laisvė, o elementarios patyčios.

Patyčios − tai tyčiniai, pasikartojantys veiksmai, kuriuos, siekdamas įžeisti, įskaudinti kitą žmogų, sukelia psichologinę ar fizinę jėgos persvarą turintis asmuo. Dažnas patyčių termino atitikmuo − „priekabiavimas“, tačiau jis neretai yra suvokiamas labai siaurai – kaip seksualinis priekabiavimas.

Lietuvių kalboje nėra tikslaus termino, kuris atspindėtų visą elgesio įvairovę būdingą patyčioms. Galima rasti įvairių žodžių, skirtų šiam reiškiniui įvardinti: priekabiavimas, priekabės, užgauliojimas, ujimas, kabinėjimasis, pažeminimas, erzinimas.

Nors reiškinio ypatumai dažniausiai tyrinėjami išanalizuojant vaikų ir paauglių bendravimą, patyčios yra būdingos ne tik vaikams ir paaugliams – jos ir tarp suaugusiųjų.

Yra daug įvairių tyrimų apie tai, kokios yra patyčių pasekmės. Yra paplitusi klaidinga nuostata, kad patyčios gali padėti vaikui išmokti tinkamų socialinių įgūdžių, o nuo patyčių vaikas stiprėja. Tačiau patyčių poveikis yra neigiamas.

Tai, kiek neigiamų pasekmių sukels tyčiojimasis, labai priklauso nuo suaugusiųjų reakcijos į šį reiškinį, nuo jų palaikymo ir pagalbos.

Patyčios yra kaip rizikos veiksnys įvairiausioms psichikos sveikatos ir elgesio problemoms atsirasti. Ir tik veikiant apsauginiams veiksniams sumažina patyčių pasekmes.

Tai, kad suaugęs žmogus nejaučia rimtų vaikystėje patirtų patyčių pasekmių, visiškai nereiškia, kad patyčios neturi neigiamo poveikio. Tai veikiau reiškia to žmogaus psichologinį atsparumą, kuris atsvėrė patyčių keliamus neigiamus efektus.

Aukos kenčiantys nuo patyčių, dažnai jaučiasi nesaugūs, išgyvena nerimą. Tai leidžia atsirasti kitiems sutrikimams – depresijai, nerimo sutrikimams ir pan. Nuolat susiduriantys su bendraamžių patyčiomis galvoja apie savižudybę. Tokios mintys rodo vaikams kylantį beviltiškumą, negalėjimą išspręsti patyčių situacijų ir didelį pagalbos poreikį.

Patyčių pasekmė gali būti ir fiziniai negalavimai: galvos, pilvo, skausmai,pykinimas, miego, apetito sutrikimai.Dėl patyčių vengiama mokyklos, nelankomos pamokos. Taip pat gali prastėti vaiko dėmesingumas, jo pasiekimai.Vaikas, nuolatos patirdamas patyčias ir negalėdamas jų sustabdyti, išmoksta, kad jis yra bejėgis pakeisti situaciją, nuleidžia rankas ir nebesiima jokių veiksmų, kad save apgintų (įgytas bejėgiškumas). Būtent dėl to padėti vaikui gali būti labai sunku.

Smurtinis reagavimas yra elgesys, kylantis iš beviltiškumo ir nežinojimo, kaip reaguoti. Tai parodo vaikų, kenčiančių nuo patyčių bejėgiškumą – vaikai nebemato kitų būdų sustabdyti patyčias.

Žodžio laisvė (kartais įvardinama kaip saviraiškos laisvė) yra laisvė kalbėti arba kitokiais būdais skleisti informaciją (kaip kad savo įsitikinimus, pažiūras, mintis) be cenzūros. Tai viena iš pamatinių politinių teisių. Ji yra neatsiejama nuo šiuolaikinės demokratijos sampratos, įtvirtinta daugelio valstybių konstitucijose, įstatymuose, o taip pat ir tarptautiniuose teisės aktuose, kaip kad Visuotinė žmogaus teisių deklaracija (19 straipsnis) arba Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (10 straipsnis).

Žodžio laisvė nėra absoliuti. Akivaizdžiausi jos ribojimai yra susiję su difamacijos, šmeižto, įslaptintos arba su valstybės saugumu susijusios informacijos atskleidimo draudimais.

Deja, difamacija kaip teisingos informacijos, nors ir žeminančios žmogaus garbę, paskleidimas nėra laikoma baudžiamąja veika (nusikaltimu). Tikrovės neatitinkančios informacijos (melagingų žinių platinimas tą suvokiant kaltininkui yra šmeižtas (paprastai baudžiamasis nusižengimas), už jį numatyta baudžiamoji atsakomybė (tiesa, byla keliama tik privataus kaltinimo tvarka, t. y., tik esant nukentėjusiojo skundui).

Karikatūra dar nieko neužmušė? Tai nėra tiesa. Tyčiotis iš kito žmogaus tikėjimo yra informacinis terorizmas.

Jums atrodo – kas čia tokio, jei šaipomasi iš Mahometo? Kas čia tokio, jei pelenais drabstomas Buda? Kas čia įžeidžiančio, jei kažkoks menininkas sukuria Kristaus myžaluose atvaizdą ar per spektaklį mėto į jį dirbtinius šūdus?

O kaip pats jaustumėtės, jei kas nors jūsų motiną išvadintų kekše, siųstų kasdien Jūsų motiną įžeidžiančias karikatūras ar Jūsų vaikus vaikus kasdien vadintų p…derastais ir pieštų apie juos šlykščias, nepadorias karikatūras?

Ne, gerbiamieji, – tai ne žodžio laisvė, ne demokratija. Gal Jūs viską maišote su anarchija ir darymu ką norite?

Mes gyvename demokratinėje šalyje, kur yra moralės normos, yra taisyklės ir jų laikykimės. Ir nustokime tyčiotis iš kitų, nes tai gimdo smurtą, skatina savižudybes ir žmogžudystes.

Sigitas Martinavičius

Komentarai

 

 

 
 1. Po 2001 m. rugsėjo 11 d. įvykių Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas G. Bushas 2001m., Po Rugsėjo 11d. teroro aktų paskelbė, kad JAV pradeda karą su terorizmu jis teigė: „Mūsų karas prasideda kovojant su al Qaeda, bet čia nesibaigia. Jis nesibaigs, kol
  visos pasaulinio masto teroristų grupuotės nebus surastos, sustabdytos ir sunaikintos“. JAV nacionalinio saugumo, dar 2002m. strategijoje įtvirtinta, kad JAV kovoja „visuotinio masto karą su terorizmu“, ir kad priešas yra ne konkretus politinis režimas ar asmuo, ar religija, ar ideologija. Priešas yra terorizmas – iš anksto apgalvotas, politiškai motyvuotas smurtas prieš nekaltuosius.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • Pagal Pikasą, su terorizmu tik vienintelė JAV kovoja, o kitos šalys tik katučių jai paploja.
   Ir pirmas komentaras, kuriame Rusija nepaminėta!
   Kaip čia taip, pone Pikase?

   Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Islamiškojo ekstremizmo religinės priešpriešos sparnas Pasaulyje darosi vis aktyvesnis. Tai labai opi likusiam Pasauliui tema, tačiau kalbėti apie jį būtina aiškinantis jo priežastis ir perspektyvas. Tą daryti būtina tiksliai argumentuojant, pasitelkiant bendražmogiškus Pasaulio visuomenėje egzistuojančius standartus. Tokie bendri sutapties taškai yra net ir tarp visiškai skirtingų religijų. Visos, labiau žinomos religijos išsako savo aiškią poziciją – žmogaus gyvybė jokiu būdu neturi būti atimta dėl religinių požiūrių skirtumų. Ne viduramžiais gyvename… Tuo pačiu bet koks terorizmas religiniu, tautiniu ar kitokiu pagrindu yra už visuomenės nustatytų santykių ribų ir turi būti totaliai pasmerktas.

  Kiekvienu terorizmo atveju veikia konkretūs asmenys, kurie dažniausiai yra tik vykdytojai, dažnai nusižudantys patys, nušaunami gyventojų saugumą saugančių tarnybų ar nuteisiami ilgiems nelaisvės metams. Kai kuriam teroristui ar jų grupei pavyksta pratęsti savo niekinę egzistenciją Žemėje. Dažnai neilgam, nes vykdytojai ilgam “be darbo” nepaliekami.

  Peržvelgus pačius karščiausius terorizmą skatinančius taškus, galima pastebėti tas valstybes, kurios pačios ar per tarpininkus prisideda prie terorizmo skatinimo Pasaulyje. Prancūzijoje sučiupti teroristai prisistato,kaip kuriamo “Islamo kalifato” atstovai.

  Prisiminkime, kai Sirijos visuomenė pradėjo kilti prieš Maskvos aktyviai remiamą Bašaro al Assado režimą. Demokratinis Pasaulis gan vieningai telkėsi pasmerkti Sirijos diktatorių dėl savo tautiečių masinių žudynių. Ir ką mes pamatėme. Rusija ir Kinija netgi pabarti tada neleido. Kai nekaltų aukų ir emigrantų skaičius tapo katastrofiškai didelis, situacija iš esmės nepasikeitė. Rėmėjai išliko tie patys. Tokioje karo draskomoje erdvėje netruko pasinaudoti musulmonų religijos agresyvusis sparnas, kuris sugeba susisemti religinius ekstremistus ne tik iš islamo religijos atraminių šalių, bet ir savo aktyvistus iš Europos demokratinių valstybių. Jose tolerancija įvairioms pažiūroms yra pozityvi nuostata, tačiau vis dar nesugebama nubrėžti aiškią liniją visoms religijoms ir jų išpažinėjams, kurios peržengti negalima prie jokių aplinkybių. Jei pripažinsime, kad Pasaulyje “Blogio ašis” egzistuoja, tai turėsime pripažinti ir tai, kad jai priklausančios jėgos ir yra tie teroristų užsakovai, kurių užsakymai vykdomi įvairiose Pasaulio, t.t. ir Europos šalyse. Pavyzdys galėtų būti netgi dabartinė situacija Ukrainoje, kur Kadyrovo grupuotės tapo vienos iš pastebimiausių terorizmą vykdančių darinių Pietryčių Ukrainos regionuose. Gal net nereikia aiškinti kas jas ir kitus “grybautojus” finansuoja ir aprūpina sunkiąja karine technika, sugebančia net 10 kilometrų aukštyje sunaikinti keleivinį lėktuvą. Tokių įrodymų sukaupta jau neginčijamas kiekis.

  Po Rugsėjo 11d. JAV terorų aktų prezidentas paskelbė karą pasauliniam terorizmui, pavadindamas tai didžiausiu pavoju Žemėje. Tas nuožmus karas tęsiasi ir dabar su didžiulėmis gyvybių aukomis ir makroekonominiais nuostoliais.Prancūzija sustabdė teroro protrūkį. Nekaltų aukų išvengti nepavyko. Belieka užjausti jų artimuosius. Tai viena.O iš kitos pusės verta aiškintis, kas Pasaulyje skatina religinę priešpriešą ir vienodu masteliu kirsti visiems, kurie tuo užsiima. Demokratija jokių tokių apraiškų taip pat neturi toleruoti, tuo pačiu užtikrinant informacijos ir pažiūrų laisvę. Pasakysiu dar tiesiau. Jei Lietuvoje pasirodytų žiniasklaidoje išsakoma bet kokia grubi panieka prieš bet kokią religiją, kuri skelbia ir laikosi visuomenės taikaus sugyvenimo principų, tektų tam priešintis. Manau, kad Romos Katalikų Bažnyčia savo raiškoje išsako būtent tokią poziciją. Ir ji , mano supratimu, yra teisinga. Na,o teroristams ir jų užsakovams neturi likti vietos Žemės visuomenėje. Jie turi likti, kaip sakoma, už borto. Kitaip mūsų civilizacijos laivas užplauks ant povandeninės uolos, jos nespėjęs laiku pastebėti.

  Thumb up 1 Thumb down 5

  • na va kaip grazu – ir cia tu sugebejai pripaisyti rusus.
   tai pasirodo jie – blogio asis.
   o ar ne blogio bamba uzpuole galybe valstybiu, ar ne jav ta blogio bamba? aisku ne.
   ar ne tu net zagsedamas is susizavejimo sapalioji apie cecenu sukilelius, apie kovotojus uz laisve kaukaze, kai jie vykde, vykdo masinius terorio aktus, permanentini terora? vien todel, kad tai vyksta rusijoj.
   ir nesvarbu, kad net tavo seiminkai jav OFICIALIA paskelbe, kad kaukazo imaratas – teroristine organizacija ir asmeninis jav priesas.
   tu tiesiog skatini terora, neapykanta, tautini susipriesinima, kai tai vyksta rusijoj. ir viska apdangstai nuvalkiotais stampais lozungais.
   tavo rasliavos – tipiski vedamieji is pravdos, sudelioti seno komunistinio agitatoriaus, tik isvertusio kaili. bet raugas – tai lieka tas pats.

   Thumb up 5 Thumb down 3

  • “Tokių įrodymų sukaupta jau neginčijamas kiekis.”
   ——————–
   irodymu tiek daug, kad nei vieno niekas iki siol net nepateike. nes ju tiek daug…
   kaip ir pikasine ukrainos konstitucija is vieno sakinio.
   slykstus melagis buvai, slykstus ir liksi. prigimtis – nenugalima.

   Thumb up 4 Thumb down 2

  • Jis sugeba vien is lozungu sudelioti milziniskas paklodes.
   VIEN IS LOZUNGU.
   Kiekviena sakini galima auksinemis raidemis israsyti ant raudonu transparantu ir nesti darbo zmoniu demonstracijoje, skirtoje pagerbti eilini Landsbergio gimtadieni ar apdovanojima.
   Rusai puola – eilinis pavyzdys Paryziuje.

   Thumb up 3 Thumb down 2

   • “KOVA KOMENTATORIUI “PIKASUI” SKELBIAMA IŠ RUSIJOS”.

    RETRO 2009-08-30
    Patikrinus „Pikasui“ oponuojančio asmens, prisidengusio daugybe slapyvardžių, IP adresą, paaiškėjo, kad visi (apie 40) komentarai, kuriuose įžeidinėjamas „Pikasas“, parašyti iš Rusijos valstybiniam interneto tinklui priklausančio kompiuterio. Oponento IP nurodo, kad kompiuteris, iš kurio rašyti komentarai priklauso Rusijos Federacijos Informacijos resursų valstybiniams organams pagrindiniam skyriui (Main Division of Informations Resources for States organs of the Russian Federation – anglų k.). Šiuo kompiuteriu IP adresų duomenų bazė nurodo naudojantis asmenis Andrejų A. Kozirevą, Andrejų V. Sosovą, Denisą V. Davydovą ir Michailą A. Grišiną.

    Pažymėtina tai, kad tuomet, kai Estijoje prieš dvejus metus buvo surengtos kibernetinės programišių atakos, estai atsekė, kad su jomis gali būti susijęs tas pats kompiuteris.

    Kaip žinoma, viešųjų ryšių specialistai komentarus internete priskiria prie vienos efektyviausių visuomenės nuomonės formavimo priemonių, nes tuomet informacija pateikiama tarsi „liaudies balsu“.

    Thumb up 0 Thumb down 2

 3. Huilo darbas !
  Kol demesio centre buvo teroro aktas, I Donbasa eilinis ginklu konvojus nuvaziavo, neispejus nei Ukrainos, nei Raudonojo Kryziaus.Ir uz Mistralius atkersyta,dar ir apie Sirija galima paloti

  Thumb up 2 Thumb down 7

 4. Vieni dirba ir gyvena. Bet jei gimei koloradu… -tai istisom dienom melsies Alachui, ar dar kokiam Chuilo ir su Kalasnikovu savo maitintojus saudysi.

  Thumb up 2 Thumb down 8

 5. skiriasi kaimynai prancuzijoj ir kaimynai pvz vokietijoj,iskart butu uzsiundinta policija ir butu uzkirstas kelias baisiems nusikaltimams

  Thumb up 1 Thumb down 5

 6. O kaip pats jautumetes, jei kazkoks Sigitas Martinavičius isvadintu gerb. Skuciene vagilka ateriste?
  -Nu blogai pasijutau.
  Ir nepraleisiu progos ir sitam varliui irgi blogai pasijust!
  Nu bet gi ne ant tiek, kiek jobanas babajus, kad i svecius su rusisku kalasu uzeit.
  Taigis.
  Nu tai kaip, niekse, skirtuma pagauni?!

  Thumb up 2 Thumb down 5

  • Jeigu tu kretine čia man parašei, tai pirma pats suvok, kad piktintis fanatikais tuo, kad jie nesielgia kaip kultūringi džentelmenai gali tik kretinai.

   Thumb up 1 Thumb down 1

 7. Laikantis ateizmo, aišku, nėra nieko ypatinga šaipytis iš religinių prietarų (bent man kaip ateistui tai suprantama). Tačiau, laikantis tų pačių krikščioniškų, bendražmogiškų moralės normų, kurias išpažįsta ir padorūs ateistai, neleistina viešai šaipytis iš nuoširdžių tikinčiųjų. Savo ironiškų nuostatų šiuo atveju nedera kelti į viešumą, tai yra privati niekam neprivaloma nuomonė (beje, kaip kad ir požiūris į kitas tautybes). Mus visus vienijanti vertybė yra žmogaus orumas, tiesa, nuoširdumas, istoriškai kylantys tame tarpe ir iš krikščionybės.
  Tas prancūzų žurnaliukas užsiiminėjo politine satyra nederamai, spjaudamas į musulmonų religinius jausmus. Jis (matyt, vardan pelno) ignoravo grėsmingus signalus, siųstus islamistų jau daugelį metų. Tai prasidėjo dar1988 metais, kai Irano ajatola Homeini paragino pasaulio musulmonus už didžiulę sumą nužudyti rašytoją Salmaną Rušdi D.Britanijoje už “Šetoniškas eiles”, kuriose netiesiogiai pirmą kartą pašiepiamas pranašas Mochamedas. Pačiam Rušdi ir mums ateistams visa tai gal tebuvo nekaltas literatūrinis pokštas, tik ne musulmonams. Visame musulmonų pasaulyje buvo kilusios riaušės. Nuo to laiko grėsmė autoriui nėra išnykusi. Ir vardan ko? Vardan intelektualinio chuliganizmo, vardan visiškai tuščio ir niekam nereikalingo skandalo, užtat, matyt, pelningo, juk “Šėtoniškos eilės” tuoj pat buvo išverstos į daugelį kalbų.
  Po to sekė skandalas su danų karikatūristais. Viso to prancūzai nepaisė ir pagaliau dėsningai buvo nubausti. Nuo 1988 iki 2015 metų jie turėjo net 27 metus pasimokinti, nepasimokino, todėl man asmeniškai jų visai negaila. Bet kurie kurstytojai ir neatsakingi pamaivos turi būti vienaip ar kitaip užčiaupiami.
  O dabar štai “protingasai” Chodorkovskis paragino kaipo protestą tyčia vėl spausdinti tas karikatūras, o tikrai nekvailas radijo “Echo Moskvy” vyr. redaktorius Aleksejus Venediktovas paskatino “diskusiją” ar leistina paišyti Machomedo karikatūras. Šiaip pasvarstyti tokius dalykus gal ir pravartu dabartinės intelektualinės degradacijos sąlygomis, tačiau negalima neatsižvelgti į konkrečias einamo momento politines sąlygas. Sigito Martinavičiaus straipsnis parašytas labai optimaliai. Prancūzai šaipėsi iš islamo veikėjų musulmonų prikimštoje Prancūzijoje, tai prilygsta rūkymui sėdint ant parako bačkos, pamiršus didžiausias musulmonų riaušes visoje Prancūzijoje prieš kelis metus. O dabar Chodorkovskis ir Venediktovas susilaukė atvirų grąsinimų iš Ramzano Kadyrovo. Ir visus tuos kabinetinius neatsakingus plepius Europos dešinieji liberalai kelia į didvyrius, spaudos laisvės gynėjus. Vardan teisės nevaržomai šaipytis iš to, kas kitiems yra šventa ir niekam negręsia. Kuo trukdo islamas, Mochamedas, parandžos ir pan.? Kompromisą viisuomet įmanoma rasti. Plepiai pirma išjudina visokius fanatikus, o po to jaučiasi didvyriais ir kankiniais. Lyg tai be to maža tragedijų. Tas pats, beje, ir dėl Rusijos: pirma išjudino rusiškąjį nacionalizmą, o po to stebisi, kodėl Putinas užpuolė Ukraina ir aplamai “pagedo”. Putinas elgiasi taip, kaip išmano, štai ir fanatikai savižudžiai pasielgė kaip išmano. Jie penktadienį jau buvo nušauti, tačiau jų kvailų aukų nebeprikelsi. O dabar galima laukti didžiulių sprogimų Europoje, kai gali žūti jau kad ir dvidešimt jau visai niekuo dėtų žmonių. Ir visa tai tik dėl kai kurių inteligentų teisės neatsakingai maivytis ir iš to maivymosi pelnytis.

  Thumb up 3 Thumb down 2

  • “O dabar štai “protingasai” Chodorkovskis paragino kaipo protestą tyčia vėl spausdinti tas karikatūras..”
   —————————————
   Chodorkovskis ne siaip paragino spausdinti karikaturas, o pareiske kad: “Rytoj neturi butri nei vieno laikrascio, kuriame nebutu Alacho karikaturos”.
   Atseit tai bus protestas ir isukis: “musu visu neibauginsit.”
   Reiktu nepamirsti, kad Chodorkovskis zydas. Kad toks zydiskas “protestas”, tai is esmes bandymas kitu rankomis susidoroti, apdergti konkuruojancia religija.
   Tokie raginimai, tai atviras kurstymas religines nesantaikos, vedancios tik i terora, karus.
   Tur but suprantat, koks skandalas butu kiles, jei toki pareiskima padarytu ne isrinktosios tautos atstovas, kaip virs pakausio ji apsiktu vinokuras….

   Thumb up 6 Thumb down 1

   • Taip, tas irgi yra (deja). Beje, gal ne visi žino, kad L.Donskis, be visų savo titulų, yra dar ir žmogaus teisių “gynėjas”. Ką jis apgynė Lietuvoje, nėra žinoma, tačiau Chodorkovskiui dar kalint, Donskis Europarlamente išplatino video pasveikinimą Chodorkovskiui su gimimo diena ir išsiuntė jam į Rusijos kalėjimą, viešai prilygina jį Machatmai Gandi ir pan. Na betgi ne vien žydai, visa tarptautinė žurnalistinė bendrija tokiais atvejais veikia labai sutelktai ir vieningai, nes jie gyvena žymia dalimi iš įvairiausių tragedijų, skandalų bei sensacijų. Kai jų trūksta, sugalvoja, išprovokuoja visokias idiotiškas diskusijas. Kviečiasi tam ekspertus, kurie, nors puikiai mato, kad čia nėra ką svarstyti, bet noriai dalyvauja, nes malonu būti taip pagerbtiems. Žurnalistai yra vieni iš šio gyvenimo šeimininkų ir manipuliatorių ir piestu stojasi už šitą savo monopolį.

    Thumb up 0 Thumb down 0

 8. Visiems “tolerantams” ! Iš religinių jausmų nesityčiojama,(infirmasinis terorizmas ) jeigu tauta ir krokodilą garbina? Indams karvės mėšlas yra “šventas” ir pati karvė “šventa.” Kitas dalykas kai iškreipta religija žemina prigimtinius žmogaus jausmus, žemina kaip piliečio teises į neiškreiptą religiją, tai polituoztų islamistų, teroru pasireiškianti veikla. Sektos- tariami religiniai judėjimai, tai nėra religija apie kuriuos Kristus sako, kad jie susiburs kaip jems ausyse kužda ir dūzgens. žiniose iš Londono, kalbėjęs politologas, kad religija turi moderuotis su valstybe. Jau turėjome sovietmečiu tokį “moderavimą” kas išaukė disidentinį judėjimą, arba religijos sutapatinimą su politika ką turi dabartinė Maskva. Rusijos regionai turi ir nepolitizuotą religiją. Tai ir pavojus religijai susitaptinti su politikais, kurie labai nori manipuliuoti per finansus per valdžios troškimą tikinčiaisiais.

  Thumb up 3 Thumb down 1

  • O tai pas mus religija nesutapatinama su politika?Ir dar kaip.Pries kiekvienus rinkimus is sakyklu tikintieji “paprotinami” uz ka turi atiduoti savo balsus.Ir jie, zinoma, “teisingai” pabalsuoja.

   Thumb up 2 Thumb down 0

 9. mane izeistu ,tai i policija nesiukreipciau tikrai .nenusauciau ,bet taip ikresciau protelio ,kad siktu britvomis.

  Thumb up 8 Thumb down 4

 10. Gera tema ir laiku svarbiausia ,..kažin ar tokia humoro rūšis kaip karikatūra ,.galėtų būti prilyginta patyčioms . Ne priemonės pavaizduoti kažką ,.žeidžia žmogų ,..o taip kaip jos panaudojamos . Primityvus parodijavimo stilius ..gal ir galėtų užgauti jautraus žmogaus savivertės jausmą .Bet juk tai dar ne patyčios. Gero komiko anekdotas turėtų prajuokinti, bet ne žeisti. O tai kaip mes reaguojame į sveika humoro išraiška, tik parodo kiek patys esame sveiki . Gal ne visi vienodai galime pernešti tokį dėmesį sau, bet subtili kritika tik barometras rodantis mūsų pačiu kraujo spaudimo lygi ir ta vaizdeli kuri rytais veidrodyje matome ….bet kitų akimis , suprantama ..kartais tai nuvilia.  Grįžtant prie patyčių, aš to nesutapatinčiau su kokiu tai moraliniu nuotoliu ,. Tai greičiau kultūrinis atsilikimas ,. Rodantis kad tam tikra dalis visuomenės taip ir nesurado sau tinkamo bendravimo būdo ..kas lėmė jos(bendravimo) grubiausios formos pasirinkimą . Nepritampantis kenčia … o pasekmės dar ilgu laikotarpiu atsikartoja . Nesutyksiu su autoriumi ir kad savižudybės, visos ar bent dalis, Lietuvoje , turį būtent ta potekste ..Tai grubus vertinimas ,. Negalima vieno dalgio mostu sulyginti tūkstančius priežasčių ..su vienu pasirinkimu ..Tas akmenukas (gal netgi Puntuko akmenėlis) turėtų kristi į valdžios daržą. Alternatyvos visada yra, tik ne visada po ranka jas galima rasti. Tas ypač pasijautė 2009- 2010 metais ..kai nemaža dalis veiklios visuomenės ..liko užspeista į kampa ..dėka politikų padarytų klaidų ir nenoro pripažinus jas taisyti . Grįžtant prie to karikatūrinio laikraščio .. Negalima leisti kad tai taptų savotišku pateisinimų smurtui, padarius viena prielaida ..tektų jas daryti ir kitur ..degradacija ilgalaikis procesas ..ir sunkiai pastebimas jei nėra vertinimui reikalingo atspirties taško ..Tame plane aš pilnai palaikau to laikraščio žurnalistus. Jie to nenusipelnė .Ir vizgi katalikiškas nuolankumas atsukant kita žandą čia daug veiksmingesnis ir išmintingesnis , kai žinai kaip ta padaryti .:)

  Thumb up 4 Thumb down 4

   • Tamsta dar ir daktaras?Nors ir beviltiškas kandidatas, bet turite visus būtinus pizdabolizmo požymius, išsiugdytus stukačiaus vaidmenyje.Antras po žalymo.O gal pirmas?

    Thumb up 8 Thumb down 1

   • O kokia moraline zala stanke patyre nuo to, kad buvo ar nebuvo pas usasa deme abt pimpio?

    Thumb up 2 Thumb down 0

 11. Dirbau ir bendravau su musulmonais. Jie normalūs ir geri žmonės, tik reikia, gerbiant save, gerbti ir kitą! Nedaryk to kitam ko nenori, kad tau darytų!

  Thumb up 23 Thumb down 0

  • Skirkite musulmonus nuo ekstremistų, fundamentaliojo islamo sekėjų, iškraipiusių religines vertybės.
   Didžioji dalis komentatorių – prastai informuoti, siauro požiūrio skaitytojai, puikiai atspindintys autoriaus silpnai informuotą poziciją, kuri atskleidžia gilaus supratimo bei demokratinio solidarumo nebūvimą.
   Tarptautinė bendruomenė demonstruoja palaikymą Charlie Hebdo, taciau p. Martinavičius mano, jog tai religinės patyčios ir bando atrasti pateisinimą teroristiniams veiksmams.
   Gerb. Autoriaus, pasidomėkite Charlie Hebdo karikatūrų analizėmis prieš rašydamas panašaus pobūdžio straipsnius, kurie akivaizdžiai iškreipia skaitytojų suvokimą apie šių teroristinių įvykių priežąstis. Siauros žinios yra itin pavojingos!

   Thumb up 0 Thumb down 0

 12. aktuali ir reikalaujanti pokyčių tema.
  Yra dar viena patyčių forma ir kartu antiauklėjimo paaugliams, tai gašlybės,nuogybės vulgarybės viešojoje erdvėje.Atsiverti kokį straipsnį skaityti internete šalia jo besraitančios nuogyvės,ir kita pašliava.Nesuprantu,kaip tai nežeidžia politikų,kai šalia kurio nuootrauka ir nuogos sėdynės ar kokia bobulka su dėdule tą patį bananą įsikandę.Tai žeidžia garbaus amžiaus žmones,ir kitus,kurių šeimose moralė yra svarbi,tokie vaizdiniai tvirkinimo keliu veda jaunimą.Ar negalima siekti,kad tai būtų iškelta į porno žurnalus ir kas nori žiūri masažuojančias ir visas kitas”gėrybes”.

  Thumb up 21 Thumb down 0

  • Problema aktuali, tačiau neturi nieko bendra su aktualiausia šios savaites tema, Charlie Hebdo įvykiais.

   Thumb up 0 Thumb down 0

 13. Atsiprašau, kad aš čia truputį ne į temą.
  Pažiūrėjusios per TV3 daugiaserijinio Pasmerkti3 paskutinę 72 filmo seriją, mudvi su Antaniene ilgai kriokėme. Lorenco labai gaila. Nors tai tik vaidyba ir tik filmas, bet labai atspindintis tikrovę, kai poruodamiesi gyvūnai praranda budrumą ir tampa medžiotojų grobiu, taip ir įsimylėjėliai pametą protą, praranda saugumo instinktą ir tampa banditų aukomis. Ne vieną tokį gyvenimo atvejį teko matyti realybėje. Juk atrodo, niekur ta meilė nepabėgs. Deja…

  Thumb up 8 Thumb down 3

 14. Mus bando nuvesti klaidingu keliu. Mąstydami remkitės amžinosiomis gyvenimo tiesomis ir principais, o ne baime, neišmanymu ir prietarais. Neleiskite aplinkiniams mąstyti už jus. Galvokite ir spręskite patys, tada politikai ar žiniasklaida nebegalės manipuliuoti visuomene. Subręskime

  Thumb up 19 Thumb down 6

 15. Esminis klausimas: o kas užduoda toną patyčioms?
  Būkim biedni, bet teisingi: politikai.
  Turime vieną partiją, kuri be galo be galo mėgsta tyčiotis iš politinių oponentų. Net prezidentė neatlaikė prieš ją, krito.

  Thumb up 12 Thumb down 1

 16. Turime nustoti tyčiotis. O dabar nusižudo 1000 žmonių Lietuvoje per metus. Esam savižudžių tauta. Ukrainoje dabar tie karo metu nežūsta. Turime rezultatą. Deja dažnai patyčios bandomos slėpti po žodžio laisve, demokratija.

  Thumb up 20 Thumb down 6

   • Na taip, nes 200 krikščionių mokyklinio amžiaus mergaičių pagrobimas atliktas Boko Haram yra ne tyciojimasis, o genocidas!!! Atsitokėkite, skaitytojai! Mastykite globaliai, nei tik apie savo daržą!
    Ir skaitykite pasaulio spauą, ne vietinių rėksnių.

    Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Kodėl geras klientų aptarnavimas toks svarbus?
Į Lietuvą bandė įvežti trąšų falsifikatą
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Lietuvos miestuose vyks piketų banga dėl Seimo darbo grupės netinkamai išnagrinėtos situacijos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (4)
Žurnalistas Liudas Dapkus rašo, kad „istorija yra svarbus kovos ginklas“. Šių dienų įvykiai...

„MOKI VEŽI“ atveria parduotuvių duris 
Nuo kovo 15 d., laikantis visų saugos reikalavimų, atidaromos visos šalyje veikiančios 24 „MOKI...

Grįžimas į biurą po pandemijos: ko prireiks? 
Spartėjant skiepijimo procesui ir keičiantis karantino sąlygoms, daugelis įmonių jau pradeda svarstyti apie...

Kaip išsirinkti Gelį Nagams? 
Prieš dešimtmetį nagų gelis nebuvo toks populiarus, kaip šiandien. Dažniausiai jį rinkdavosi nagų...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Georgij Nikonorov jungiasi prie „Yukon Advanced Optics Worldwide“ vadovų komandos
Aukštųjų technologijų bendrovės „Yukon Advanced Optics Worldwide“, gaminančios civilinius termovizorinius...
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (9)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...