Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
ekozoe.lt
2021 Gruodis 8 Trečiadienis
 

S.Stungurys: „Mūsų nepriklausomybė skaudi – labai skaudi…“

2012-08-21 18:22 | Aktualu | Komentarų (63)

Politinis kalinys Stasys Stungurys. Nuotr. iš asmeninio albumo


Giedrė Gorienė

Politinis kalinys, disidentas Stasys Stungurys maždaug prieš pustrečių metų susitiko buvusį LTSR KGB generolą E.Eismuntą, kuris, gatvėje pamatęs savo vadovautos kontoras kadaise persekiotą disidentą, tarė: „Na ką, Stasy, nelaimėjote nei jūs, nei mes“.

E.Eismuntas kovojo už seną sistemą, o Stasys – už naują. Tačiau nelaimėjo nei tie, nei tie.

„Taip, ne tokią nepriklausomą Lietuvą įsivaizdavome“, – atvykęs į „Karšto komentaro“ redakciją liūdnai atsiduso Stasys Stungurys. Ir užtraukė pokario partizanų dainą…

„Nepataisomas romantikas“, – pagalvojau.

Neapykantos nejaučia

Nors tarybinis saugumas Stasį Stungurį persekiojo nuo 1952 m., prieš keletą metų sutikęs KGB generolą, politinis kalinys galėjo kalbėti su juo ramiai.

„Neapykantos nejaučiu, nors jie mane gaudė“, – prisimena savo persekiojimą anais laikais disidentas.

Nors, jeigu toks susitikimas būtų įvykęs iš karto po nepriklausomybės atkūrimo, ką gali žinoti. „Gal ir akmenį būčiau pakėlęs“, – sako Stasys. – „Tačiau dabar galiu ramiai su juo kalbėtis. Ir jis su manimi pagarbiai kalbėjo, supranta, kad mes idėjiniai priešai buvome, bet nei jiems, nei mums nepavyko.“

Du kartus Stasys Stungurys išliko, kaip sako, per stebuklą – aplinkybės išgelbėjo. „Vieną kartą, kai išverčiau Solženyciną, Žilinskas sugebėjo per kratą sunaikinti rankraščius – per pačią kratą sukišo į tualetą, o antrą kartą – kai jie vieną dieną pavėlavo daryti kratą“, – prisimena politinis kalinys.

Pirmas stebuklas

Tuo metu Stungurys buvo išvertęs Sacharavo knygą „O stranie i mirie“ – pavadinimas lietuviškai buvo „Mano šalis ir pasaulis“.

„Tą kartą mašininkė tiesiog jautė kažkokį nerimą. Ir kai atspausdino tą mano padarytą vertimą, ji, nesulaukusi mano kurjerio, atspausdintą vertimą su mano rankraščiais atidavė kitam kurjeriui. Ji tiesiog paprašė: „išneškit“. Ir tas kitas kurjeris išnešė viską – net rašomąją mašinėlę. KGB, atėję daryti kratos kitą rytą, nieką nerado. Kratai tada vadovavo KGB pulkininkas Jankauskas“, – prisimena Stungurys.

Jo kurjeris – toks Albertas Zvicevičius, sako Stasys, buvo puikus žmogus – mirė tik atgavus nepriklausomybę 1990 metais.

„Tą dieną, kai pas mašininkę buvo daroma krata, jis turėjo paimti atspausdintą vertimą ir mano rankraščius. Aš sakydavau: „Naikinkite vietoje“, bet jie sakydavo, kad ramiau, kada man sugrąžina. O aš vis vien juos naikindavau – kur juos dėti? Tais laikais juk svarbiausia buvo žmogui išlikti…

Taigi, jis paskambino mašininkei, atsiliepė vyriškas balsas. O mašininkė spausdindavo Vytenio gatvėje, jos sesuo gulinti buvo ant patalo, ir joks žmogus neužeidavo. Ir kad kaimynai negirdėtų mašinėlės stuksenimo – kompiuterių juk nebuvo, tai buvo 1978-1979 metai, ji, būdavo, pastato tokią širmą – elektros laidas ten buvo nutiestas, pakabinta elektros lemputė, – ten įlįsdavo ir spausdindavo.

Taigi, kai atsiliepė vyriškas balsas, kurjeris nustebo: kažkas ne taip.

O saugumietis, baigęs kratą, tyčia atsiliepė – jam įdomu, kas čia skambina.

Kurjeris klausia: „Šeimininkę galima?“ Pulkininkas Jankauskas sako: „Prašau“, tikėdamasis kokios informacijos gauti.

Tada kurjeris kreipėsi į mašininkę: „Galbūt šiandien galėtume nueiti į kino teatrą?“ O ta sako: „Šiandien negaliu, esu labai išvargusi, ką tik po kratos“.

Ir kurjeris atbėga pas mane, sako, toks dalykas…“ – prisimena anų laikų košmarus politinis kalinys.

Stasys Stungurys nežinojo, kokiame bute spausdindavo – tai buvo paslaptis. „Kuo mažiau žinai, tuo geriau – nes mažas kas: ar mane kankinti kada nors gali, ar aš palūšiu ir pan. O nežinai ir neišduosi. Ir pas partizanus galiojo tas dalykas – kur nereikia, nežinok“, – anų laikų pogrindžio konspiracijos taisykles atskleidžia disidentas.

„Taigi, ateina kurjeris ir sako: „Ten buvo spausdinamas tavo vertimas. Tai nežinia, ar rado, ar ne“. „Sakau, kad reikia laukti. Palaukėm kokią savaitę, o kada nutilo viskas, sužinojome, kad kitas kurjeris buvo atėjęs, ir mašininkė, jausdama kažkokį nerimą, padavė ir mano rankraštį, ir rašomąją mašinėlę…“ – pirmąjį, kaip pats sako, stebuklą prisimena Stungurys.

Į Vakarus – per Maskvą

Po šios kratos Sacharovo knygos vertimą kurjeris nuvežė pačiam Sacharovui į Maskvą. „Kurjeris buvo žydų tautybės, dirbo pedagoginiame institute. Jis vežė medaus stiklainį ir tą vertimą. Sacharovas tada pasakė: „Gaila, kad nemoku lietuviškai, paskaityčiau. Pirma proga perduosiu į užsienį“. Ir perdavė“, – darbą pogrindyje prisimena disidentas.

O šiaip, pasak Stungurio, visa jų „kontrabanda“ (taip disidentas vadino straipsnius ir vertimus, išvežtus į Vakarus ir paskelbtus Vakarų spaudoje bei laisvajame radijuje) daugiausia būdavo vežama per Maskvą.

„Per Maskvą?“ – nustembu.

„Taip, – atsako Stungurys. – Dėl to, kad užsieniečiai į Vilnių atvažiuodavo labai retai. O jeigu koks atvažiuodavo užsienio žurnalistas, tai jis apstotas, apsuptas tų KGB, labai saugomas. O kokie diplomatai iš viso būdavo retenybė. Todėl visi kontaktai eidavo per Maskvą. Nes kur paprastai užsimezgė pažintys? Lageriuose.“

Man įdomu, tai kaip baigėsi su tuo Sacharovo knygos vertimu?

„Kartą atėjau pas Albertą Zalatorių, jis man rodo žurnalą „Aidai“, spausdintą užsienio lietuvių, – žiūriu, mano vertimas.

O čia, Lietuvoje, tam vertimui buvo skirtas visas antras „Perspektyvų“ numeris (tai buvo antisovietinis pogrindinis periodinis spaudos leidinys, leistas 1978–1981 m. – G.G. past.)“, – pasakoja Stungurys.

„Labiausiai mums rūpėjo, kad vertimai pasiektų išeiviją, kuri nemokėjo rusų kalbos. Labai norėjome, kad išeivija paskaitytų Solženycino „Gulagų salyną“, – sako disidentas.

Kodėl?

Rūpesčiai dėl „Gulagų salyno“, arba antras stebuklas

Solženycino „Gulagų salynas“ buvo verčiamas pogrindyje Lietuvoje. „Mes čia jį vertėm, bet čia mums sugadino Gajauskas“, – sako Stasys. Kaip?

„Buvo tokia Pašilienė iš Klaipėdos, jos sūnus buvo kalinamas Mardvijoje. Ir kadangi tie rusų disidentai labai gerbė lietuvius, tai, kai ji važiuodavo į Mardviją aplankyti sūnaus, Maskvoje pakeliui pas disidentus apsistodavo pernakvoti. Ir jie jai davė parvežti į Lietuvą Paryžiaus leidimą „Gulagų salyno“.

Atvažiavusi ji į Kauną, perdavė tą knygą Gajauskui, o Gajauskas – Žilinskui. Jis dalį perdavė versti man, kitą dalį versti paėmė Albertas Zvicevičius, o dar kitą – Kęstutis Jakubėnas“, – prisimena disidentas.

K.Jakubėnas du kartus buvo teistas ir išsiųstas į konclagerius, paskui emigravo į užsienį. „Tokia buvo Andropovo politika – rimtiems disidentams leisti išvažiuoti: neva tada susilpnės pasipriešinimas čia. O ten esą jie nieko nepadarys – vieną kitą kartą pakalbės per radiją, ir viskas tuo užsibaigs“, – aiškino tuometinę Andropovo politiką Stungurys.

Ir štai 1974 m. gruodžio mėnesį prieš Kūčias daro kratą – krato Alberto Žilinsko butą.

„O Žilinskas tą dieną turėjo su manimi susitikti, perduoti mano rankraščius – vertimus, kuriuos jau atspausdino, o aš – atnešti naują porciją vertimų. Tačiau aštuntą valandą ryto prieš einant į darbą – skambutis. Jis atidaro duris – saugumas. O Žilinskas pasiruošęs eiti į darbą, pasiruošęs su manimi susitikti – koridoriuje gembinėje kabo švarkas, o jame – trys vertimų sąsiuviniai mano rankraščių…“ – šiurpias akimirkas prisimena disidentas.

„Saugumas visą dieną krato, švarko, kaip stebuklas, nepaliečia. Saugumas neskuba – kiekvieną knygą žiūri, puslapius varto. Ateina vakaras. Žilinskui sako: leisimės į rūsį. Ir tada jis užsivelka švarką – nes šalta, reikia leistis į rūsį, o laikas – prieš Kūčias.

Nusileidžia į rūsį, ten žiūri – žurnalų komplektai. Jie nelabai juos domino, ir keliasi į viršų. O gyveno ketvirtame aukšte.

Užlipus Žilinskas ir sako: „Atsiprašau, galima į tualetą?“ Vienas saugumietis sako: „Prašau“. O kitas: „Na, tu jį pakratyk.“ „Bet, – sako, – „tai mes iš ryto iškratėm jį.“

Taip, iš ryto iškratė – bet be švarko buvo, su megztiniu.

Kadangi tas pasakė „iškratėm iš ryto“, Žilinskas įėjo į tualetą, užsikabino kabliuką (pvz., man saugume net neleisdavo užsikabinti, o sėdi ir žiūri, kaip aš gamtinius reikalus atlieku, net šitaip būdavo), ir jis tada iš švarko išsiėmė tuos sąsiuvinius, draskė ir stūmė į tualetą ir nuleido… Iki šiol kai kurie pirštai yra sužaloti. Ir tada jis išėjo ramus“, – antrąjį stebuklą prisimena S.Stungurys.

Tąkart per kratą pas Žilinską rado rusiškų „Kronikų“ paketėlį. Jis paaiškino, kad per paskaitą rado paketėlį padėtą ir pasiėmė. Tris paras saugumas jį tardė, palaikė ir paleido.

„Bet, jeigu jau būtų rasti vertimai, viskas – tada jau sėdam abu… Mašininkės jis, aišku, nebūtų pasakęs, bet rankraščiai buvo. Mano ranka rašyti trys sąsiuviniai – vertimas „Gulago salyno“ į lietuvių kalbą“, – vaikščiojimą skustuvo ašmenimis pogrindyje prisimena Stungurys.

Neramios dienos

Tada Albertas Žilinskas dirbo statistikos valdyboje, o Stasys Stungurys – komunalinio ūkio ministerijoje.

Ta dieną, kai pas Žilinską saugumas darė kratą, vakare Stungurys turėjo su Žilinsku susitikti.

„Atėjau. Kur turėjome susitikti, aš jo nesulaukiau. Jo šeimoje buvo gimusi maža mergaitė, galvojau „čp“, kas nors įvyko. Ir aš, nesulaukęs tą dieną su rankraščiais, su naujais vertimais, grįžau namo.

Kitą dieną sėdžiu komunalinio ūkio ministerijoje, Šėrio įstaigoje, ir ateina toks Aidukonis. Jis pakviečia mane į koridorių ir sako: „Vakar suėmė jūsų kolegą. Nežinau, gal jums aktualu tai.“

Padėkojau ir … su tais naujais rankraščiais nuėjau į ministerijos tualetą – kadangi mes žinodavome, tualetas ne vienas, kur stipriai nuleidžia vandenį, nes ne kartą tekdavo visokius tokius dalykus nuleisti, – ir aš juos suplėšiau ir nuleidau. Jeigu reikės, versiu iš naujo. O su jais į gatvę bijojau išeiti – aš nežinojau, dėl ko Žilinską suėmė. Jis juk man ryte rankraščius turėjo atnešti – gal jie tuos rankraščius rado?

Tik vėliau sužinojau, kad mano rankraščių nerado – kad jis išgelbėjo mane“, – prisimena anų laikų pogrindininkas disidentas.

„Nuleidęs“ į ministerijos tualetą naujų vertimų porciją, Stungurys išėjo iš ministerijos. „Gatvėje sutikau tokį Antaną Svetlavičių – jis kurį laiką dirbo su manimi ministerijoje, o paskui perėjo dirbti į Liaudies ūkio planavimo institutą, ten tapo moksliniu sekretoriumi. Jis taip pat buvo to Liaudies ūkio planavimo instituto partijos sekretorius. Jam pasakau: „Vakar suėmė Albertą“. „Gaila, – sako, – geras žmogus buvo.“ Aš sakau: „Aš stoviu ir nežinau, kas manęs laukia“. Jis man sako: „Jeigu ką turi, duok man.“

Tai tos partizanų nuotraukos, kurias jūs spausdinote „Karštame komentare“, – keletą metų išgulėjo jo partiniame seife – pastate priešais saugumą. Tai unikalus reiškinys! Pas Antaną, partorgo seife! Priešais saugumą! Ideali vieta! Argi geriau reikia?” – juokiasi disidentas.

Po keleto metų tas Antanas ir klausia Stasio: „Gal tu pamiršai?“

„Aš nepamiršau, bet geresnės vietos neturiu. Paskui pagalvojau, gal aš piktnaudžiauju – juk jis irgi turi šeimą, o čia, nors partijos sekretorius, bet visko gali būti – gali į avariją patekti ar panašiai, paskui ateis, atrakins seifą, ras… Ir aš tada tas nuotraukas pasiėmiau ir perkėliau į Žirmūnus – kur gyveno jaunų istorikų šeima“, – apie tai, kaip ir kur buvo slepiamos unikalios istorinės nuotraukos, pasakoja Stungurys,

Tas nuotraukas disidentas rado gal 1966 metais – iki nepriklausomybės dar buvo toli. „Nuotraukos unikalios – 1949 metų partizanų vadų pasitarimo. Niekur neliko tų nuotraukų, tai buvo vienintelis egzempliorius. Jos buvo užpiltame partizanų bunkeryje“, – istorines relikvijas rodo Stungurys.

Pagalvoju: vien už tų nuotraukų išsaugojimą šiam disidentui ordiną reikėtų duoti.

Maištingas kraujas, arba „Mirė Stalinas!“

Buvo 1953 m. kovo 5 d. Tą dieną saugumas atėjo ieškoti Stasio Stungurio į bendrabutį, kur jis gyveno. Išgirdęs laukinių durų trinktelėjimą ir garsus, Stungurys pro „išeigines“ duris greitai pabėgo.

„Atbėgau į Basanavičiaus gatvę – priešais dabartinį Rusų dramos teatrą, tada čia buvo operos teatras. Čia atbėgau pas Kaminską. Atbėgau pernakvoti, o rytą, sakau, mausiu iš Vilniaus“, – tą ypatingą dieną prisimena politinis kalinys.

Tiesa, mauti iš Vilniaus – į mišką – Stasys Stungurys norėjo jau anksčiau: dar „studentaudamas“, nuo tarybinio saugumo persekiojimo norėjo pasislėpti pas partizanus.

„Prieš tai, kada mane jau ruošėsi iš pedagoginio instituto „nuskalpuoti“, aš ieškojau kontaktų su mišku. Radau per tokį Matą Rubšį – profesoriaus Antano Rubšio, Šventojo rašto vertėjo, brolį. Jis studijavo anglų kalbą, buvo štabo ryšininkas. Bet Žemaičių apygardos vadas Montvydas pasakė, kad beviltiška: „Mes patys nežinom, kur dėtis“. Tai buvo 1951-ųjų pabaiga – 1952-ųjų pradžia.

Tada aš tik jų spaudai rašydavau, ir kurdavome dainas“, – panyra į prisiminimus Stungurys.

Tos dainos vėliau buvo rastos: jos turėjo būti išsiųstos į užsienį, bet kadangi žuvo štabas, žmonės tas dainas kartu su kitais dokumentais sudėjo į metalinį bidoną ir užkasė. „Aš tas gaidas vėliau mačiau – atnešė Kaune. Sakau: „Čia gi mano ranka gaidos surašytos!“ O vieną dar dabar atsimenu“, sako disidentas ir užtraukia:

Nekart mačiau žibuoklių jūroj

Išnyrant garbanas gelsvas

Bet kas iš to, jei mano akys,

Tavęs jau niekad nesuras…

„Čia pagal poeto Bartkaus žodžius sukurta daina. Armino Aniceto melodija“, -lyg šiandien pamena Stasys Stungurys.

„O kas čia nusikalstamo, kad reikėjo tokias dainas užkasti metaliniame bidone?“ – nesuprantu.

„Ta daina buvo parašyta apie ryšininkę, toliau tekste ji areštuota, sėdi lageryje…“ – paaiškina.

Oi, sako, kiek daug mes dar nežinome…

„Budrevičius net visą oratoriją už laisvę žuvusiems kūrė1952-1953 metais – iki rugpjūčio mėnesio, kada žuvo štabas. O Budrevičiaus oratorijos akomponimentas net buvo su orkestru! Tai aš sėdėdavau keletą valandų, kol perrašydavau, – mat visos gaidos būdavo perrašomos viena ranka“, – konspiraciją atskleidė Stasys Stungurys.

O ką, sako, tada viskas būtų buvę jo atsakomybėn: tada Stungurys mokėsi dainavimo. „Tai, jeigu rastų, kodėl aš negaliu būti ir kompozitoriumi? Nors aš ne kompozitorius“, – juokiasi.

Prof. Lionginas Abarius irgi kūrė „miškui“ dainas. „Po mano arešto į Komunistų partiją įstojo, Radijo ir televizijos choro vadovu tapo – ir niekas nieko nežinojo, kad Abarius kūrė ir Mišias, kurias bažnyčiose giedojo. Na, ką, buvo toks žaidimas“, – atsidūsta Stasys Stungurys.

„Dabar, – sako, – kai pagalvoju, aš kvailas buvau – reikėjo ir man stoti į komjaunimą, diktuoti savo valią. O aš leidau jiems susidoroti su manim…“

Na, o kaip baigėsi tas 1953 m. kovo 5 d. saugumo užpuolis?

„Tą naktį aš nakvojau pas draugus, o rytą galvojau mauti iš Vilniaus – su traukiniu kur toliau, paieškoti kokio slapstymosi. Bet aš mirti kažkur tundroje nenorėjau. Norėjau pasitraukti pas partizanus – buvo toks romantiškas nusiteikimas: verčiau žūsiu čia miške, nei ten.

Ir štai anksti rytą, dar šešių nebuvo, diktorius Levitanas skaito: „Skončalsa Josif Visarionovič Stalin“. Viešpatie, mirė Stalinas! Tuo metu aš dirbau Filharmonijoje – solo partijas dainuodavau. Aha, galvoju, Stalinas mirė, einu į Filharmoniją.

Ateinu – niekas neieško. Kaipgi taip? Kažkas verkia, kažkas juokiasi… O kai po penkerių metų buvau suimtas, radau dokumentuose, kad man byla buvo iškelta 1952 metais“, – prisimena politinis kalinys.

Tada, 1952 metais, Stungurys daugiau buvo sekamas. O kai vėliau į saugumą nunešė jo rankraščius – kai suprato, kad čia rimtas veikėjas, knygą rašo ir pan., prasidėjo „rimtesnė kalba“ – tardymai.

Ką rašė? „Beletristikos knygą apie partizanus „Kruvini akmenys“. Ji buvo nebaigta. Ir tada buvo ultimatumas: arba žmonos areštas, arba atiduodi knygą. Irgi kokie metodai!” – dar dabar negali apie šį epizodą ramiai kalbėti Stasys.

O kaip išsiaiškino? „Pas mus ateidavo politinis kalinys, jis rašė dienoraščius. Ir jo dienoraščiuose buvo aprašyti visi mūsų šeimos pokalbiai… Ir kai tas žmogus buvo išduotas, viskas jo dienoraščiuose buvo aprašyta“, – apie tai, kaip dienoraštis gali išduoti žmogų ir sulaužyti likimą, prisimena Stungurys.

Kokią Lietuvą įsivaizdavo politinis kalinys

Aš vėl sugrįžtu prie to KGB generolo E.Eismunto ir politinio kalinio S.Stungurio susitikimo jau nepriklausomos Lietuvos laikais. KGB generolas Stunguriui prisipažino, kad jis kovojęs už tarybinę sistemą, o Stungurys – už kitą sistemą. „Tai kokią tą naują sistemą jūs įsivaizdavote? Už kokią sistemą kovojote?“ – paklausiau politinio kalinio.

„Įsivaizdavau šviesią Lietuvą, kur nebūtų jokio socialinio išnaudojimo, kur žmonės visi būtų laimingi, aukšta kultūra klestėtų. Nes pogrindis buvo naivus, programų nerašė. Be to, kaip ir rašysi programas – nes neaišku, kiek čia išsilaikysi. Kiek pogrindininkas gali išsilaikyti? Porą metų? Trejetą metų? Vis tiek vieną kartą pakliūsi“, – sako Stasys Stungurys.

Ne, jie neturėjo jokių programų. Tik žinojo, kad ta nepriklausomybė – kur buvo Smetonos režimas – jų, pogrindininkų, netenkino.

„1940 metais mes jau turėjome daug puikių dailininkų, rašytojų, kurie mokėsi Paryžiuje. Išaugo nauja inteligentija, Smetonos dienos, galima sakyti, jau buvo suskaičiuotos – būtų atėję nauji žmonės“, – mano Stungurys. Tačiau, kaip sakoma, apie istoriją tariamąja nuosaka – kas būtų, jeigu būtų – nekalbama…

„Taigi mes pogrindyje galvojome, kad Lietuva nebus kaip prieškario valstybė, o bus kitokia valstybė, turinti tą žmonių supriešinimo, išnaudojimo patirtį – kad daugiau taip negalima. Ir mūsų trys pagrindiniai siekiai buvo: pirmas, kad žmogus galėtų laisvai kalbėti, nebijodamas, kad jam teks už tai nukentėti, antras – socialinis teisingumas, be abejo, visų nesuvienodinsim, bet neturi būti didelių skirtumų, ir trečias – aukšta kultūra, nes tokia nedidelė tauta gali išlikti šitame sudėtingame pasaulyje tik turėdama aukštą kultūrą. O kaip toliau…“ – Stungurys susimąsto…

„Aš galvodavau, kad sėdi kažkokie mokslininkai toje pačioje išeivijoje, kur niekas netrukdo, kažką kuria tai Lietuvai – o mes tik padedame patį pagrindą: kad išvaduotume Lietuvą nuo okupacijos. Ir viskas. O, pasirodo, kad niekas čia nekūrė… Ir nepriklausomoje Lietuvoje į valdžios postus atėjo tie patys…“ – sunkiai atsidūsta politinis kalinys.

„O kodėl jūs versdavote Sacharovą, Solženyciną?“ – paklausiu, nes vis dėlto turbūt ne viena naktis bemiegė praleista verčiant Sacharovo, Solženycino kūrybą. Kokia prasmė buvo tą daryti?

„Pogrindis neturėjo intelektualų. Trūko jų. Kas buvo pogrindis? Kunigėliai. Ar Svarinskas daug ką parašytų? Arba Tamkevičius? O mūsų mokslininkai kas?

Albertas Zalatorius ateidavo, duodavau jam skaityti visus pogrindinius leidinius, bet neprašiau nė karto, kad rašytų. Kam? Tai, ką jis rašė viešai, buvo reikalinga Lietuvai. Jis irgi atliko reikalingą Lietuvai darbą. Tai negi aš jį velsiu kažkur? Taigi, tiesiog trūko intelektualų.

O Sacharovą, Solženyciną versdavau, kad demaskuotume sistemą. Niekas kitas taip nedemaskavo sistemos, kaip „Gugalų salyne“ Solženycinas. Žmonės naktimis skaitydavo… Ir egzempliorių juk daug nebuvo – vertimas spausdinimo mašinėle buvo atspausdintas. Originalas būdavo atvežamas iš užsienio, bet dažniausiai per Maskvą.

O ir rašomųjų mašinėlių gauti būdavo sunku…“ – prisimena Stasys Stungurys.

Kaip už Jurgučio žmoną Brežnevui laišką rašė

Tuo laiku didelė problema būdavo gauti portatyvinę spausdinimo mašinėlę. Vieną tokią Stunguriui išbėgdamas į Vakarus paliko Aloyzas Jurgutis, konservatorijos dėstytojas. Bet Stungurys baiminosi ją naudoti – nebuvo tikras, ar ta mašinėlė nebuvo „užpelenguota“.

„Aš ateidavau į konservatoriją dainuoti – kartais dainuodavau solo su choru. O Aloyzas Jurgutis, baigęs konservatoriją, dirbo dėstytoju. Ir Jurgutis iš saugumiečių sužinojo, kad aš persona, kuria jie labai domisi. Ir tada jis vieną kartą nusiveža mane Antakalnyje į žydų kapines ir ten jis man atsiskleidžia: kad jis yra informatorius, kad apie mane saugumas klausinėja, kad jis daugiau negali pakęsti, kad turi žmoną, dukrelę, ir pirmai progai pasitaikius bėgs į Vakarus. O aš čia, Lietuvoje, turėsiu padėti jo šeimai: padėti, kad visi šeimos skundai pasiektų Brežnevą – kad jis leistų išvykti ir šeimai pas jį“, – dalijasi prisiminimais Stungurys.

Tai, sako, buvo 1975 metai.

„Ateina Jurgutis pas mane į Komunalinio ūkio ministeriją, mane išsikviečia ir sako: nesibučiuosim, atsisveikinu – rytoj važiuoju į Jugoslaviją, per laisvąją Triesto teritoriją turiu perbėgti į Italiją.

Atsisveikinome. Ir aš galvoju: ar čia nėra mano išbandymas?

O kitą dieną iš darbo grįžta mano žmona ir sako: konservatorijoje triukšmas – Jurgutis negrįžo iš turistinės kelionės. Namuose pas jį saugumiečiai darė kratą.

O aš čia po tinkamo telefono skambučio ateinu prie „Planetos“ kino teatro neva bilieto nusipirkti. Už mano nugaros atsistoja moteris ir pasako adresą. Aš nuvykstu ten. Brežnevui parašytas mano raštas. Jurgučio žmona perrašo tą raštą, aš savo raštą sunaikinu. Jos ranka parašytą raštą perduodu pogrindžiui.

O kiek ji siunčia iš pašto, jos laiškai nepasiekia Maskvos – Vilniaus pašte sėdi tie, kurie tuos laiškus Brežnevui periminėja“, – apie griežtą to meto cenzūrą pasakoja Stungurys.

Prieš pabėgdamas į Vakarus, Jurgutis Stungurį su savo žmona buvo supažindinęs – jai pristatęs žmogų, kuris rūpinsis jos reikalais. Tas pabėgimas, disidento nuomone, matyt, buvo sutartas su šeima.

„O kadangi Jurgučio žmonos laišką Brežnevui skaitys „Laisvoji Europa“, aš jai paaiškinau, ką jai reikės sakyti, kai išsikvies saugumas, – nes kai per radiją perskaitys jos laišką, ją būtinai išsikvies ir paklaus, kokiu būdu jos laiškas pateko į Vakarus.

„Tai pasakyk taip: kiek siunčiu Brežnevui laišką per paštą, nepasiekia, tai aš nuėjau į geležinkelio stotį, traukinys Vilnius-Maskva, daviau palydovei tris rublius ir paprašiau įmesti laišką į pašto dėžutę Maskvoje.“

O iš tikrųjų aš tą laišką perdaviau per pogrindį į Vakarus“, – prisimena pogrindžio žaidimus su saugumu Stasys Stungurys.

O Aloyzas Jurgutis pakalbėjo per Vatikano radiją ir išvyko į JAV.

Beje, kartais per TV parodo tokį išeivijos vyrų oktetą – jis 1989 metais buvo atvykęs į Lietuvą, koncertavo. „Tas oktetas Jurgučio parengtas, bet jis pats tada neatvažiavo“, – prisimena disidentas.

Nepriklausomybės aušroje – perversmas

Kai 1993 metais buvo planuojamas perversmas, Stasys Stungurys suvedė Prezidentą A.Brazauską su asmeniu, kuris tiesiogiai gaudavo informaciją iš tų pasitarimų. „Jeigu tie sąmokslininkai tada būtų buvę suimti, nebūtų žuvęs Abromavičius. Reikėjo juos tada suimti. Bet niekas nieko nedarė…“ – sunkiai atsidūsta disidentas.

Stasys Stungurys informaciją apie 1993 metais rengiamą perversmą gaudavo tiesiai iš lietuviško saugumo: trys buvę tarybinės kariuomenės karininkai buvo įdarbinti dar Petro Plumpos vadovaujame saugume, ir jie teikė informaciją Stunguriui, aplenkiant Jurgelį.

„Bet pati pirma informacija apie rengiamą perversmą buvo iš Genadijaus Konopliovo“, – sako politinis kalinys.

„Konopliovas persikrikštijo į katalikus, jį krikštijo monsinjoras Vasiliauskas, o Viktoras Petkus buvo krikštatėvis.

Kai į valdžią atėjo LDDP, pas Konopliovą jau rinkosi perversmo organizatoriai – prašė pinigų: įvykdžius tą perversmą, atseit būtų nauji demokratiški rinkimai.

Bet Konopliovas, kadangi jiems nesimpatizavo, išsikvietė savo krikšto tėvą Petkų ir viską papasakojo – suprato, kad Petkus, turėdamas informaciją ir būdamas patriotas, savo ruožtu jau kažką darys.

Tuo metu aš dirbau Vyriausybėje. Vieną dieną paskambina man telefonu Petkus: „Per pietų pertrauką susitinkame prie Žaliojo tilto“.

Ateinu. Ir Petkus man pasako: perversmininkai renkasi pas Konopliovą ir prašo pinigų, rengiamas perversmas. O valdžios – tik pasikeitusios.

Aš, išsiskyręs su Petkumi, rašau ranka raštelį ir einu pas premjerą Adolfą Šleževičių. Paduodu jam lapelį.

Jis eina arčiau lango, perskaito ir pasako: „Ką darysim?“ Sakau, laiko dar yra, stebėsim. Paklausė, ar duosiu tą raštelį. Sakau: „Imkit.“

Po kelių dienų ateina du kolegos iš saugumo. Jie jau turi konkretesnės informacijos. Tada aš jau rašau informaciją Prezidentui. Įneša ją Bobelis, kadangi jis pas Prezidentą Brazauską įeidavo laisvai. Mano parašo nebūdavo – tik mašinraščiu būdavo atspausdinta (spausdindavo Davydova – doras žmogus).

Tačiau sužinau, kad Prezidentūroje apie tą informaciją – skeptiška nuomonė. Tada aš tiesiogiai skambinu Sadeckui, Prezidento patarėjui nacionalinio saugumo klausimais. Susitinkame prie Operos ir baleto teatro. Plumpa jau buvo atleistas iš saugumo vadų, į jo vietą paskirtas Jurgelis.

Sadeckas paklausia, o kur faktai.

„Tokią dieną pasitarimas Dzūkų gatvėje, adresas toks ir toks“, – atsakau.

O per tą laiką atsirado žmogus, kuris buvo verbuojamas dalyvauti perversme, nuvežtas į mišką, kur jis jiems pasakė: „O kas po to? Kaip ekonomika? Diplomatija? Gerai, nuversim valdžią, o kaip pasaulis į tai pažiūrės? Tik nepriklausomybę atgavo, jau perversmai vyksta?!“

Birželis, liepa praėjo, o viskas stovi vietoje. O tos informacijos vis gausėja. Galiausiai tas žmogus man sako: „Suvesk su Brazausku ar su Šleževičium, aš jiems viską išdėstysiu – kad tikrai rengiamas perversmas.“

Tada paprašiau Seime dirbusį disidentą Albertą Žilinską, kad informuotų Prezidentą apie susitikimą su tuo žmogumi. Žilinskas per Genzelį paprašė, kad Brazauskas nedelsdamas jį priimtų.

Žilinskas užeina pas Brazauską, deda tą raštelį ant stalo ir sako: „Jums reikėtų susitikti su tuo žmogumi. Jis turi jums labai svarbios informacijos.“ Žilinskas klausia, kaip tai atlikti.

„Aš jį žinau, aš jį rasiu“, – atsako Prezidentas.

Po keleto dienų paklausiu to žmogaus: „Kaip? Ar buvote susitikę?“ Taip, buvo susitikę Turniškėse. Paklausiau: „Įtikinai?“ Sako: „Įtikinau.“

Taigi, viskas informuota, ką galima daugiau padaryti? Nieko.

Tačiau reikalai sustingo. O paskui įvyksta tas Kauno savanorių maištas… Tilto per Bražuolę susprogdinimas….

Mūsų nepriklausomybė yra skaudi – labai skaudi…“ – giliai atsidūsta Stasys Stungurys.

„Buvome režimo aukos“

Paklaustas, ką dabar kitaip darytų, ar stotų į Komunistų partiją, jei būtų galima atsukti laiko ratą atgal, žymus disidentas sako, kad „taip, stočiau“.

„Tada mes vadovavomės ta ideologija, kad reikia boikotuoti, nestoti. O boikotavome Komunistų partiją dėl to, jog tikėjomės, kad karas tuoj bus – kad po metų, po poros metų bus karas, mus išvaduos. O, pasirodo, kiek mes išbuvome… ir vis pogrindyje.

Visa šita taktika ir strategija buvo netinkama. Pasipriešinimas buvo neišvengiamas – represijos. Nes Maskvos noras buvo senąją inteligentiją likviduoti, kuri buvo atseit buržuazinė, netinkama, ir tam jaunimui nuleisti šiek tiek kraujo…

Taigi, kai pažiūri, buvome režimo aukos…“ – apibūdina savo gyvenimo „filmą“ lagerių „universitetus“ praėjęs disidentas, politinis kalinys Stasys Stungurys.

Komentarai

 

 

 
 1. zmogus praejes daug gyvenimo etapu,isbandes daug kriteriju,nepaluzes,drasus zmogus ,dirbes tevynes labui,,labai gaila,noretusi labai pabendrauti,gal kaino apie mano dedes,partizanus,apie jona keciori,kuris dirbo prezidento apsaugoje ir NKVD istu buvo kankinamAS IR NUZUDYTAS/BUVO PAIMTAS IS NAMU/ nezinomas jo kapas,ir kur jis buvo uzkastas,zmona buvo tuoj pat po dienos paimta ir isvesta i lageri,tuo ir baigesi ju gyvenimas,labai noreciau daug ka suzinoti,jeigu perskaitytu sia zinute S. sTUNGURIS ,GAL PARASYTU EKTRONINI LAISKA…. LABAI LAUKSIU

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Labai keistas tas zmogelis Stasys… Kaip artistas be gabumu, kuri nusvilpe scenoje, nori atsikersyti, irodyti, kad jis artistas…

  Thumb up 0 Thumb down 4

 3. ir visi tautiečiai bei Garliavos ‘patvoriniai’, esantys dar ant žemės (ne po žeme) ir neemigravę (valdžiukės ‘rūpesčiu’) šį ketvirtadienį (rugpjūčio 23 d.). Kas šiandien įdomesnio, aktualesnio?
  1. Cypiama, jog benzinas muša rekordus (į didėjimo pusę), A-95 markės jau kainuoja 5,12 lt. už litrą. Sakau, gal reikėtų pažiūrėti į tai kompleksiškai? O kas dabar pinga? Nebent tik moralė, sąžinė, kitos praeity vertinamos gerosios dvasinės savybės. O absoliučiai viskas brangsta. Kaip ir ‘garbelė’, ‘orumėlis’, ieškomas chuntiniuose teismeliuose. Net įvažiavimas į Neringą jau visus metus lengvajam auto bus stabiliai 20 litų. Gerai (arba ne), jei to auto neturi.
  2. Vyksta diskusijos (ar gerai, ar blogai?), jog Stonys su įžymiaja ‘Dujotekana’, atstovaujantis koncernui ‘Gazprom’, išsiperka 100 proc. Kauno Termofikacinės Elektrinės akcijų? Manau, kaip jau įprasta, ir šis sandoris turėtų atsiduoti ne kokiu kvapeliu.
  3. Sekanti seimo sesija įvyks rugsėjo 10 d. Skubama padaryti (arba ne) tai, ko nebuvo padaryta per visus 4 (ar 22) metus. Kaip kad V. Navickas, kad ‘darbavosi’ išsijuosęs, kai pakvipo jo atleidimu iš mero pareigų (arba prievarta pasibaigus mero ‘kadencijai’). Kažkoks panašumas (analogija) juk yra?
  4. Į temą. Kinijoje sukurtas robotas (jau masinėje gamyboje), kuris pakeis žmones. Gamins makaronus. Bus makaronų gamintojas. Jau parduota 3000 vnt. tokių ‘makaronininkų’. Įdomu, kada bus sukurtas ‘makaronų kabinimo’ robotas? Makaronų ant ausų kabinimo robotas? Kuris sėkmingai galėtų pakeisti tokius seimūnus, kurie dabar darbuojasi seime? Žalos didesnės nepadarytų, bet išlaikymas tai kainuotų žymiai pigiau.
  5. Dezinformacinis sąmokslas (platinamas TS-LKD atstovų), dėl pasiklausymo ‘blakių’ tos gaujos būstinėje, subliūško. Nerasta tų ‘blakių’. Na, ir teisingai. Kaip gali blakės dirbti prieš savo gentainius? Juk turi būti kažkoks solidarumas. Kaip ir pagarba, motininių (dauginimosi) plotų pasidalijimas kažkoks turi būti?
  6. Šiandien sukanka 25 metai nuo to įžymiojo mitingo prie Mickevičiaus paminklo Molotovo-Ribentropo paktui paminėti (kuriame ‘dėdulė’ Nr.1 nedalyvavo. Gal turėjo kitų, kitos organizacijos užduočių?). Surengto disidentinių jėgų pastangomis, pradėjusiu budinti TAUTĄ. Jame pasisakė disidentai (N.Sadūnaitė, A.Terleckas). Kai tuo tarpu ‘dėdulė’ Nr.1 nedalyvavo. Matomai vykdė ypatingos organizacijos ypatingą užduotį. O kur rinktis disidentams TAUTOS GENOCIDO DIENAI (ar 22 m. jubiliejui) paminėti? Ar prie kokio paminklo, ar prie kokio valdžiukės pastato, ar prie seimo? Na, dabar tik reikės gauti leidimą (jei valdžiukė-CHUNTA susimils). Tokie tos chuntelės priimti įstatymai. Ir niekur nenušoksi. Tvarka turi būti ir betvarkėje. Nors A. Terleckas ir sako- ‘Nereikia bijoti valdžios’, bet baimė valdo mus.
  7. Rytoj bus minimos 6-sios V.Pociūno žuvimo metinės, nors bylos eiga tik pradinėje stadijoje, kada jau ir pėdos seniai (pėdsakai dingę) ataušusios. O gal vis dėlto alkoholio beveik nevartojęs Vytautas, prieš šešis metus Gardine ‘prisišniojo’, ir besilengvinantis’ pro langą, pasišokėjo (prieš tai įsibėgėjęs) ir ‘nuplaniravo’ – ‘numainavo’ į apačią ir ne iš pirmo aukšto (pagal CHUNTOS versiją)? Neįtikėtina? Bet juk mūsų šalis-tai stebuklų kraštas, kaip ir versijos – stebuklingos.
  Dar sykelį su nauju ryteliu, tiems, kas jo sulaukė, tiems kurie pabudo (įvairiomis prasmėmis).
  Pagarbiai.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • gerbiamas “batvini”, tikriau buroke, man patinka Tamstos įžvalgos , tik manau,
   kad prieš kiekvieną rytinę maldą BŪTINA perskaityti cituoju –
   “Daug kas susimąsto, ar Kovo 11-osios Aktas nėra visuomenės apgaulės aktas. Manau, kad to akto galėjome išvengti, jeigu būtume suteikę juridinę teisę 1990metų vasario 7d. Aukščiausios Tarybos nutarimui dėl neteisėto Lietuvos įjungimo į TSRS 1940 metų birželio-liepos mėnesiais. Būtų buvęs milžiniškas ekonominis efektas, nes Kovo 11-osios Aktas tapo pasipelnymo ir spekuliacijos aktu. Būtų atkritę vadinamieji signatarai su savo „nuopelnais“ ir privilegijomis
   …….“ Likimo ironija – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas buvo patikėtas tarybinių laikų išugdyto mentaliteto veikėjams, kurie, neturėdami nė mažiausio supratimo , kas yra demokratija ir piliečių teisės, pereidami iš autoritarinio režimo sampratų prie demokratinių , paprasčiausiai pačią demokratiją suvulgarino, pagal reikalą ir naudą ją sutapatindami su anarchija
   Visų mūsų nelaimė, kad Kovo 11 -sios Aktą pasirašė ne tie, kurie buvo pasiryžę krauju jį ginti ir gynė, o tarybiniais metais išugdyti, išauklėti, puikiai įsisavinę homo sovieticus visas „proletariato“ diktatūros ekonomines, socialines, demagogines įmantrybes. Socializmo griovėjais tapo tie, kurie daugiausia naudos iš to turėjo ..“
   …….. Žodžiu, pirmasis pagrindinis Kovo 11-osios Akto „nuopelnas“ Lietuvos valstybingumui buvo to valstybingumo pavertimas melžiama karve ir suteikimas įvairaus plauko politiniams spekuliantams signataro pažymėjimo, suteikiančio išskirtines teises tą karvę melžti

   Užtat mūsų ateitimi „nuoširdžiausiai „ rūpinasi lenkai. Lenkams Lietuva Europoje – tas pats, kas naujos redakcijos Liublino unija. Svarbiausia – Europos Sąjungoje nebebus sienų. Nereikės nė gero dešimtmečio, kaip Vilniaus kraštas taps lenkų provincija. ” Ydant nebūtų papildomų klasimų – cituojamos medžiagos autorius a.a. tikras Lietuvos patrijota Liudas Dambrauskas.

   Thumb up 0 Thumb down 0

   • Pritariu “gerbiamas”. Sąjūdininkai tebuvo antrasis tarybinių karjeristų ešelonas.Pirmasis buvo LKP. Prasidėjus perestroikai antrasis ešelonas pajuto galimybę per Sąjūdį tapti profesionaliais politikais ir nustumti LKP nuo valdžios, naudojantis šalies nepriklausomybe kaip pretekstu. Nes tauta norėjo būtent nepriklausomybės. Kartu jie slėpėsi už to paties A.Brazausko nugaros, kuris niekada neįvykdė TSKP reikalavimų jėga išvaikyti Sąjūdį. (Dėl to burokevičininkai žiauriai neapkenčia A.Brazauską ir jo partiją). Tesingai LKP bei KGB propagandistai vadino sąjūdininkus nacional-karjeristais. B.Genzelis prisimena, kad 1990 m. pradžioje buvo didelis antplūdis norinčiųjų dalyvauti rinkimuose į LTSR Aukšč. Tarybą ir tapti Nepriklausomybės akto signatarais. O tapę signatarais jie pasirūpino nemenka renta, žemės sklypais ir t.t.

    Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Gerb. Stungurys kiek perlenkia. Už Solženicyno vertimą didelės sankcijos negrėsė. Buvo Solženicynas pakliuvęs į nemalonę Brežnevo laikais už stalinizmo demaskavimą, bet prie Chruščiovo buvo iškeltas Lenino premijos kandidatu už “Ivaną”. Nespėjo gauti, nes Nikita Sergejevičius prarado postą. “Viena Ivano Denisovičiaus diena” jau andai buvo išversta į lietuvių kalbą. Tą knygelę turiu, ir manęs niekas už tai nebaudė.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • sutikti su nuomome,kad “Gerb. Stungurys kiek perlenkia”, bet manau, kad perlenkė straipsnio autorė, pateikdama ganėtinai stipriai šokinėdama nuo chronologįvykių prie įvykių, nesilaikydama chronologinės tvarkos.

   Thumb up 0 Thumb down 0

   • “Viena Ivano Denisovičiaus diena” buvo oficialiai išleista, o “Archipelag Gulag” yra parašytas jau vėliau, kai N.Chruščiovo ir Tvardovskio nebebuvo. Tai visą režimą demaskuojanti knyga, antitarybinė agitacija ir propaganda. Už ją tikrai sodindavo. Leningrade viena disidentė neištvėrė tardymo ir pasakė, kur yra tos knygos mašinraštis. O grįžusi namo pasikorė.

    Thumb up 0 Thumb down 0

 5. Buvę politkaliniai, Helsinkio grupės ir Lietuvos žmogaus teisių asociacijos vadovai Garbės pirmininkas Viktoras Petkus, Stasys Stungurys, pirmininkas Vytautas Budnikas nuo 2006 m. atsisakė mane ginti nuo nuolatinio VSD ir policijos sekimo. Aš esu stebimas pačiame mano bute nuotolinio radaro pagalba, man išėjus iš namų į buta įeina (su visrakčiu) saugumas ir (ar) policijja ir tyčia palieka bute pakeitimus, kad aš tai žinočiau. Prieš porą metų Stasys Stungurys pats asmeniškai dalyvavo manęs sekime Kalvarijų turguje Vilniuje, o Viktoras Petkus Savivaldybės aikštėje Vilniuje. Tarptautinė žmogaus teisių asociacija Vienoje (Austrija) atsisakė mane ginti, kai buvau tenai nuvažiavęs, kadangi jie negalėjo prieštarauti Lietuvos Helsinkio grupei, kuri atsisakė mane ginti “dėl sekimo įrodymų stokos”. Apie S.Stungurio ir V.Petkaus skandalingo bendradarbiavimo su VSD ir policija, tiesiogiai dalyvaujant operatyvinėje veikloje prieš mane, aš pranešiau į Vieną ir Maskvos Helsinkio grupei, tačiau jokio atsakymo nesulaukiau. Še tau ir “disidentai”, “žmogaus teisių gynėjai”…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. pats laikas marsieciu karu “didvyriui” i kaliuze- perversmoo organizavimas sito veikejo darbas o kur dar DEDULES- VYTAUTO veikla!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. Disidentams

  Taip, tuo metu, kai liaudis atstatydavo karo nusiaubtą Lietuvą,kai tūkstančiai jaunuolių nemokamai studijavo, kai visuomenė, skirtingai nei dabar, turėjo vertybių…Tuo laikotarpiu Jūs stojote į kitą barikados pusę.Ir buvo taip,kaip buvo. O kas atėjo nūdien į valdžią, na- tai yra kaip yra. Negaliu niekuo padėt nei jums, nei tam generolui,-karštai pritardavusiam renegato gorbačiovo “pertvarkai”
  Galima tik pridurt, kad į nūdienos valdžią sulindo kaip tik tie, kas ius kadaise skųsdavo, išdavinėjo, ir iš to darydavosi karjerą.
  Ir ne jums jie sukūrė tariamą laisvę, o sau…

  Thumb up 1 Thumb down 0

 8. Nusipirko nepriklausomybę krauju, o pardavė eurosojūzui už pakelį skalbimo miltelių ar alaus butelį. TSRS laikais dirbo prestižinėse gamyklose, institutuose, universitetuose, dabar vergauja Vakarų ponams – užmiršę savo diplomus ir mokslinius vardus, plauna indus, valo tualetus, šluosto pakvaišusių senių užpakalius. Tai bent IŠSVAJOTA LAIVĖ…

  Thumb up 1 Thumb down 0

  • Pritariu Kvailiams.
   Kakim ty byl takim ty i astalsa…
   Durak balšoj,kaziol kasoj.

   Thumb up 0 Thumb down 0

 9. Mumis 1990 pasinaudojo ir apgavo buržujų palikuonys, kad galėtų mus engti ir išnaudoti…
  1917 m.SPALIO PROLETARINĖ REVOLIUCIJA , pirmą kartą žmonijos istorijoje DEKLASAVO VISUOMENĘ ir PANAIKINO ŽMOGAUS IŠNAUDOJIMĄ ŽMOGUMI. Darbo žmonės nusimetė BAUDŽIAVINĮ VERGOVINĮ, KAPITALISTINĮ JUNGĄ ir TIRONIŠKA CARIZMĄ, nuo kurio labiausiai kentėjo LIETUVA ir dar 104 TAUTOS IR TAUTELĖS. LT vardas 200 m. buvo išnykęs iš Pasaulio žemėlapio, buvo tik šiaurės vakarų kraštas su VILNO ir KOVNO gubernijomis. Jas valdė broliai MURAVJOVAI ir KORĖ SUKILĖLIUS.
  SPALIO PROLETARINĘ REVOLIUCIJĄ bandė pasmaugti caro generolai ir 12 ANTANTĖS valstybių, bet proletariatas SUTRIUŠKINO BALTĄJĄ REAKCIJĄ.
  (Socializmo reputaciją gerokai subjaurojo iškrypėlis – religinės mokyklos ir DVASININKŲ SEMINARIJOS AUKLĖTINIS JOSIFAS DŽIUGAŠVILIS-STALINAS. Jis, kaip TIKRAS KRIKŠČIONIS, iki mirties savo bibliotekoje saugojęs knygas APIE KRISTAUS GYVENIMĄ, pagal BIBLIJĄ IR KRISTAUS MOKYMĄ (tuos epizodus dvasininkai bevelija nutylėti), pasinaudojo viduramžių ŠVENTOSIOS INKVIZICIJOS patirtimi ir visoje TSRS vykdė “kitatikių” naikinimą ir terorą..).
  Pasaulinis kapitalas nesusitaikė su pralaimėjimu – prieš TSRS užsiundė “MAIN KAMPF” autorių, kuris tame veikale DIEVO VARDU PASKEBĖ KRYŽIAUS ŽYGĮ PRIEŠ ŽYDUS bei KOMUNIZMĄ, O JĮ PALAIMINO Romos Popiežius Pijus 12-asis.
  RAUDONOJI ARMIJA SUTRIUŠKINO XX a. kryžiuočius, ant kurių diržų sagčių ir tankų puikavosi užrašas: “DIEVAS SU MUMIS”.
  Po II pasaulinio karo JAV antikomunistas senatorius Dž. MAKARTIS buvo sužavėtas Japonijos kapituliacija, po atominio HIROSIMOS ir NAGASAKIO bombardavimo, pražudant 200.000 nekaltų žmonių. Jis planavo numesti ATOMINES BOMBAS ant VISŲ TSRS RESPUBLIKŲ SOSTINIŲ, ĮSKAITANT VILNIŲ, RYGĄ ir TALINĄ. Teliko pagaminti reikiamą kiekį bombų…
  MAKARČIUI nepasisekė – TSRS ANKSČIAU SPĖJO SUKURTI SAVO BRANDUOLINĮ SKYDĄ, o 1961 m. išbandė galingiausią pasaulyje termobranduolinę bombą. Po to JAV galutinai atsisakė TSRS sunaikinimo karine jėga, bet prieš TSRS metė visą propagandinės mašinos galią – vien antitarybinių radijo stočių išlaikymui kasmet skirdavo apie 1 milijardą tuometinių dolerių (dabar būtų kokie 10 mlrd.) – bei taikė ekonominę blokadą.
  Prieš 22 m., dėka nupirkto (už Nobelio premiją ir pažadėtą puikų gyvenimą JAV iki grabo lentos) buvusio TSKP genseko Gorbačiovo, buvusioje TSRS vietinė buržuazija,susivienijusi su mafija ir nusikaltėliais (turto grobstytojais), paėmė valdžią į savo rankas.
  Lietuvos buržuazija atsirevanšavo už 1940 m. pralaimėjimą, nes tada Lietuvoje buvo susiformavusios visos prielaidos socialiniam sprogimui. Priešingai, negu dabar trimituoja mūsų propaganda, buvo baisi socialinė nelygybė. Saujelė ponų Kaune lėbavo, o likusi Lietuva buvo beraštė, beteisė, vyžuota ir utėlėta. Kraštą smaugė nedarbas ir skurdas.
  VERGIšKAS DARBAS ir PELNO NUSAVINIMAS suskaldė visuomenę į dvi klases: išnaudotojų ir išnaudojamųjų. Išnaudotojai kasdien turtėja, išnaudojamieji – skursta. Atėję į valdžią “demokratai” vienu iš pirmųjų “darbų” pailgino būtiną stažą pensijai gauti nuo 25 iki 30 m. ir ikipensinį amžių: moterims – iki 60, vyrams – iki 62,5 m (visiems ilgins iki 65). To nepadarė Baltarusijos “diktatorius” A.Lukašenka, nors tenykščiai “demokratai” irgi buvo suplanavę, bet nespėjo.
  Pūvantis kapitalizmas pagimdė siaubingą socialinę nelygybę – skurdą ir neregėtą prabangą ir atsivėrė negyjančiomis socialinėmis žaizdomis:KORUPCIJA, NARKOMAFIJA, POLITINĖ MAFIJA, PROSTITUCIJA, BENAMYSTĖ,VALKATAVIMAS,
  BETEISIŠKUMAS, SMURTAS,VAGYSTĖS, PLEŠIKAVIMAI, ŽMOGŽUDYSTĖS, PSICHINĖS LIGOS, SAVIŽUDYBĖS, ŠIUKŠLYNŲ IR ŠIUKŠLIŲ KONTEINERIŲ „INDUSTRIJA“, SKURDAS, EMIGRACIJA bei DŽIUNGLIŲ ĮSTATYMAS – ŽMOGUS ŽMOGUI – VILKAS…

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • Ar ne A.Paleckio mintys išdėstytos čia? Labai panašu į jo ir jo senelio samprotavimus.

   Thumb up 0 Thumb down 0

   • Tipiškas šlangizmas.
    Tau svarbu kieno mintys, o ne kokios mintys.
    Kadangi jos tau nesuprantamos, tai bandai primesti kam nors, ko tu nekenti ir taip bandai apjuodinti tą žmogų.
    Seniai žinoma taktika.

    Thumb up 0 Thumb down 0

  • Visiškai pritariu. Išskyrus tendencingą bei paverstą absoliutu J. Stalino juodinimą.
   Beje, pati tikrovė moko liaudį, ir vis daugiau žmonių yra panašios nuomonės. Tik pas mus esama nuožmaus psichologinio teroro bei antikomunistinės psichozės, ir žmonės bijo kalbėti…

   Thumb up 0 Thumb down 0

 10. ir visi tautiečiai esantys dar ant žemės (ne po žeme) ir neemigravę (priverstinai) šį trečiadienį (rugpjūčio 22 d.). Kas šiandien įdomesnio, aktualesnio?
  1. Vėl pajudintas korupcinių Kauno ‘stiklainių’ (ūkiškai – slovikų) klausimas. Įdomus klausimas, juolab, kad vienas iš įtariamųjų (toks Talbūnas) jau pergalingai sulaukė ‘senaties’. Liko dar du įtariamieji. Bet nieko, yra galimybių ir jiems sulaukti senatvės (‘senaties’) byloje. Atsiprašau, ne jiems, o pačiai bylai ‘pasenus’. Skirtingai negu Neringai su Audrone. Toms tik bylos kurpimas aktyvizuojasi. Gal būt, net numatomas darbas ir naktimis?
  2. Į tą pačią temą. Klaipėdoje 2 prokurorai (matomai, chuntiniai) pasipiktinę dėl jų šmeižimo, kelia bylą eilinei klaipėdietei, kuri juos, o siaube, išvadino korumpuotais ir kyšininkais. Gins savo ‘garbę’ ir ‘orumą’. Juk precedentas jau yra. Neringai iškeltos 6 bylos (kol kas), įdomu kiek bylų bus iškelta tai klaipėdietei, besirūpinant tų prokurorų ‘garbe’ ir ‘orumu’? Sakau, gal ateityje galima bus kelti bylas kad ir už pagadintą orą, kaip dabar už ‘orinę – neegzistuojančią garbę’ ir ‘orinį orumą’?
  3. Stringa nauja talonėlių (pabrangusių) sistema-tvarka (gal reforma?) viešajame transporte Vilniuje. Juk Abonentas, geras CHUNTOS mokinys, vykdantis analogines ‘Naktinių mokesčių’ reformas. Kaip kad p. Kubilius. Yra iš ko semtis patirties.
  4. Lenkijoje vyksta žygis holokausto aukoms Osvencime atminti, kuris ryt pasibaigs. Įdomu, kada toks žygis vyks Lietuvoje? Genocido aukoms (tautiečių) atminti, CHUNTAI prisiminti? Gal kovo 23 ar gegužės 17 d.? Nes kaip kad seniau sakydavo – ‘laisvės neatneš joks okupantas ant lėkštutės, reikia ją patiems išsikovoti’. Dar pridurčiau, jei anksčiau kalba ėjo apie išorės okupantus, tai dabar apie vidinius-chuntinius okupantus. CHUNTAI uzurpavus beveik viską Lietuvoje.
  5. Šiandien jau premjeras pagal subordinaciją maudysis olimpiečių šlovės spinduliuose. Kaip prezidentė šiek tiek anksčiau. Įteiks simbolinius premijų čekius. Gal bent šį sykį neapgaus? Gal ir realių premijų olimpiečiai sulauks?
  6. Na, ir vėl ta AUDRONĖ liko neapklausta (CHUNTOS pasipiktinimui). O juk spalio 14 diena vis labiau artėja. Dabar teisėnaikininkai atakuos gydytojus dėl pažymų išdavimo, siųs chuntinius šuniukus šniukštinėti pagal Audronės ir Neringos namus. Gal kažką iššniukštinės- ras? Juolab, kad chuntiniai jau areštavo dalį Audronės buto, tam ‘subaladotam’ policininkui 10 tūkst. ieškiniui patenkinti iš Audronės kišenės. Vadinasi, per mažai tas vargšelis ‘įsisavino’, todėl ir toks aktyvus Audronės atžvilgiu. Kolegos turi pinigėlio daugiau, tai negi jis koks kitoks (raupsuotas), skirtingas nuo kolegų?
  Dar sykelį su nauju ryteliu, tiems, kas jo sulaukė.
  P.S. Įspėjimas internautams. Būkite atsargūs, nes ir jūs galite pakliūti į teisėtvarkos-teisėnaikos girnas, kaip ta klaipėdietė.
  Pagarbiai.
  P.P.S. Labai gerbiu TIKRĄJĮ, DRĄSŲ ir MĄSTANTĮ DISIDENTĄ ST. STUNGURĮ, kuris drąsiai pateikė FAKTUS apie tą ezistentą Nr.1- ‘dėdulę’, kai kiti, tarsi vandens į burną prisipylę tylėjo. Iš baimės. Ne nuostabu, jog jam aktualios A.Sacharovo, A.Solženicyno mintys.
  Pagarbiai Stasiui Stunguriui.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • š kur toks idiotiškas įsivaizdavimas, kad lietuva turi pradėti dieną nuo tavo partinio venckinio žodžio?
   jūs visi š vienos palatos: napoleonai, pikasai, kristūs…. tau tik liko tik batvinio vardas ir pareiga garbinti dvigubo žmogžudžio pedofilo giminę.

   Thumb up 0 Thumb down 0

   • O gal Tamstelė pedikas, taip sakant, su ‘žydruoju’ kvapeliu? Tuomet suprantamas Tamstelės pasipktinimas kitokia nuomone kaip ir tradicine orientacija. O jei esi CHUNTOS tarnas, tai ir toliau atdirbinėk jai už kruvinus JUDO grašius.
    Pagarbiai mąstantiems ir tradicinės orientacijos.

    Thumb up 0 Thumb down 0

    • tu tipiskas pedofilo kedzio garbintojas.
     be smegenu.
     kali tik stampais ir apsimeti nauju generaliniu sekretorium, sveikinamnciu ryte savo partija

     Thumb up 0 Thumb down 1

 11. “Ir mūsų trys pagrindiniai siekiai buvo: pirmas, kad žmogus galėtų laisvai kalbėti, nebijodamas, kad jam teks už tai nukentėti, antras – socialinis teisingumas, be abejo, visų nesuvienodinsim, bet neturi būti didelių skirtumų, ir trečias – aukšta kultūra, nes tokia nedidelė tauta gali išlikti šitame sudėtingame pasaulyje tik turėdama aukštą kultūrą”

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. Šiais metais Lietuvoje įvyko trys referendumų iniciatyvos (ketvirta dar vyksta). Nė vienai iniciatyvai nepavyko surinkti reikiamo parašų skaičiaus (netikrintų surinktų parašų skaičius: 45 026; 109 933; 123 641). Iki šių metų buvo dar 16 referendumų iniciatyvų, kurių organizatoriams taip pat nepavyko surinkti reikiamo parašų skaičiaus. Ir tai nė kiek nestebina, kadangi tarybų Lietuvoje, 1989 metais, priimtas Referendumo įstatymas nustatė aukščiausią parašų kvotą, kurios nėra nė vienoje valstybėje. Palyginimui su nedemokratinėmis valstybėmis:
  – Rusijoje gyvena 140 mln. gyventojų, referendumui inicijuoti reikia surinkti 2 mln. parašų, imant pagal Lietuvos principą, reikėtų 14 mln. parašų;
  – Baltarusijoje gyvena 9,7 mln. gyventojų, referendumui inicijuoti reikia 450 tūkst. parašų.
  Be to, Baltarusijos ir Rusijos gyventojai turi teisę dalyvauti vietos (miesto, savivaldybės ir pan.) referendumuose. Lietuvos piliečiai tokios teisės neturi, kadangi šios teisės nenumato Lietuvos Respublikos Konstitucija. Nors birželio 21 d. Seimas ratifikavo Europos vietos savivaldos chartijos papildomą protokolą dėl teisės dalyvauti sprendžiant vietos valdžios reikalus, kurio 2 straipsnio 2 dalies ii punkte viena iš nurodytų priemonių spręsti vietos valdžios reikalus yra REFERENDUMAS, tačiau, mes DEMOKRATINĖS valstybės gyventojai iki šiol neturime VIETOS REFERENDUMO!
  Šių tiesioginės demokratijos teisių nebūvimas Lietuvoje leido susiformuoti visagaliams partokratiniams ir oligarchiniams klanams, kurių jokie rinkimai nesunaikins, kadangi rinkimai sukurti ne jų sunaikinimui, tačiau jų interesų apsaugai. Šiemet vyks 6 rinkimai į seimą, ir kaip visada, bus rinkėjų, kurie naiviai tikės, jog pagaliau balsuoja už tuos, kurie atstovaus ne kapitalo, tačiau piliečių interesus. Tačiau bus, kaip visada, – vienas pavardes pakeis kitos pavardės ir esama sistema toliau sėkmingai funkcionuos. Niekas kitas, jokie, net geriausi atstovai, negali tinkamai atstovauti piliečio, kaip jis pats. Tačiau sistema pati nenori reformuotis, nenori piliečiams suteikti tiesioginės demokratijos teisių, kurias turėdami jie galėtų kontroliuoti savo išrinktus atstovus ir priimti sprendimus svarbiausiais valstybės ar miesto klausimais.
  Kadangi seimo nariai balsavo prieš demokratines teises, prieš tai, jog su rinkimais būtų surengtas referendumas dėl demokratinių teisių tautai suteikimo, tai vienintelis būdas, kurį šiandien turi piliečiai – tai boikotuoti rinkimus ir tokiu būdu parodyti, jog nepritaria ir nepalaiko esamos sistemos ir jos politinio elito, kuris pasisavino pagal Konstituciją tautai priklausančias suverenias galias.
  facebook.com/264586623602209/posts/101820073295413
  SEIMO RINKIMŲ BOIKOTAVIMAS – TAI BALSAVIMAS UŽ TIKRĄ DEMOKRATIJĄ.
  youtube.com/watch?v=W9XoqX2Rzjg

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • tik visiški idiotai arba juodžiausių technologijų diegėjai gali raginti nedalyvauti rinkimuose. na ir konservatoriai, kurie žino, kad jų elektoratas eis balsuot už landsberginius net plytom lyjant.
   dabar prie to prisideda ir naujas konservatorių pasigimdytas satelitas – venckinė partija. ne tikisi, tik taip surinlti kažkokį procentą. mat irgi įsitikinę, kad venckiniai zombiai dvės, bet už venckienę balsuos.

   toks antikonstitucinis, antidemokratinis klyksmas boikotuoti rinkimus, tinka tik puspročiams. juodos jėgos norėtų, kad piliečiai nedalyvautų rinkimuose, todėl jos laisviau galėtų pakliūti valdžion
   o buki piliečiai liktų graužti nagus ir loti iš pakampių – čia ne mūsų valdžia, aš jos nerinkau…
   o kas kaltas, kad tu nerinkai, bet už tave išrinko kiti?
   sėdėk. įsikišk pirštą į šikną ir netriesk. nerinkai, likai nuošaly, tai būk mielas turėti ką tau davė kiti

   Thumb up 0 Thumb down 0

  • Pagaliau praregėjimas prasideda… Pritariu, dėkui…Beje,ir konservatoriai, ir socdemai, ir vadinamieji venckiniai kaip tik ir ragina eit balsuoti.
   Rinkimų boikoto sistema bei valdantis kapitalas bijo kaip ugnies.
   Rinkimai nepakeis sistemos. Kaip ir jokie pokalbiai su moterim neduos vaiko. Balsavimas, kaip ir kandidatavimas siekian lovio,-tai bendrininkavimas su sistema.

   Thumb up 0 Thumb down 0

 13. atkreipkite dėmesį į veikėjus kurie dabar infiltravosi į Drąsos kelio partiją Gylys, Vasiliauskas, Brunza, Petronis, Stoma, Aleknonis, Maceikenec, Nakas ir eilė kitų arba Medalinskas, Buračas, Navaitis, Rudys, Paukštė, Valatka ir Co infiltruoti į Nacionalinę koaliciją “Už Lietuvą Lietuvoje” o taip pat už ypač suktus Kuolį ir Puteikį ir suprasite, kad sistemos veikėjei veikia skaldydami ir dabartinį pasipriešinimą. Kaip jie dergia ir juodina ypač stiprius ir drąsius kovotojus prieš klaną kaip A.Matulevičius, G.Songaila, R.Ozolą, K.Uoką ir kitus.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. Labai teisingas disidento pastebėjimas: radikaliais būdais nieko nepasieksi, reikia infiltruotis į jų tarpą ir būnant tarp jų dirbti Lietuvai.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • abejoju ar Lietuvai reikia dirbti, reikia dirbti, kad vaikai būtų sotūs ir laimingi?

   Thumb up 0 Thumb down 0

 15. tarp tremtiniu irgi yra,,urodu,,tokie kaip cigrijiene,sabatauskas ir ,,nacionaline vertybe,, tfu

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • Jie.Nelinkę persiauklėt pasiliko Ten.
   Siūlau pagerbt jų atminimą Tylos Minute.

   Thumb up 0 Thumb down 0

 16. Labai keista, kad politiniai kaliniai ir disidentai tokie kaip Stasys Stungurys, labai apsiriko tada po Nepriklausomybės paskelbimo susidėdami su buvusiais TSKP vadovais kaip Brazauskas. Tai ir buvo pati didžiausia klaida. Dėl to dabar turime tokią santvarką, kai valdo nusikalstamos struktūros. Brazauskas juk buvo raudonas iki kaulų smegenų, tik labai gerai užsimaskavęs.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • valdė landsbergis, o kaltas brazauskas.
   ir disidentai kalti, nes su landsbergiu nesusidėjo.
   brazauskas kaltas ir dėl landsberginių bandymų daryti perversmus.

   Thumb up 0 Thumb down 0

  • Istorinė klaida, kad buvo leista komunistams sulįsti su visomis uodegomis į valdžią ir net į aukščiausią. Netgi Jelcinas Rusijoje uždraudė kompartijos veiklą, o vokiečiai penkeriems metams uždraudė komunistams ir jų įrankio “štazi” darbuotojams dirbti valstybės tarnyboje. O mes? Užtat turime, ką turime.

   Thumb up 0 Thumb down 0

 17. Kaip dabar paaiskejo, 1991 m tebuvo eilinis Europos perdalinimas tarp imperiju ( po Ribendropo-Molotovo, po Jantos konferencijos). Ir Lietuva is vienos imperijos papuole i kita. O mes durneliai tikejome, kad iskovojome nepriklausomybe

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • kodel “tikejome”dar ir dabar yra kurie tiki ir dar kaip,avinai mes ka cia daugiau pasakysi,avinais buvom ir jais islikom,nes toks musu baudziaunyku mentalitetas,po karo jankiai “padejo”savus saude uz nieka,o dabar isvis nesismulkina….tik jau kitokiu budu….

   Thumb up 0 Thumb down 0

 18. KAPITALIZMAS ,, ir kiek dar galima polit hipnozeje, bei niekaip viena kart uzmigus dar tokiuse sapnuose gyventi ,,,, pagarba Eismontui ,, visdelto likusiam atspariam siai beprasmiu vilciu apsestuju bacilai ,,,

  Thumb up 0 Thumb down 0

   • uz tave didesnis nieksingas durnius – gal tik algirdas.
    nors, jus abu vienodi.
    tiek sudo, smeizto, pagiezos kiek jus dviese, cia net dalies neprikrauna visi kiti kartu paemus.

    Thumb up 0 Thumb down 0

 19. “Buvęs politinis kalinys, pogrindžio kovotojas už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, publicistas, apybraižų rinkinio „Rūškano laiko godos“ autorius Stasys STUNGURYS, 2001 metais prezidento V.Adamkaus dekretu Nr. 1460 apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordinu, nuoširdžiai prisipažino, jog iki šiol neprisisegė šio garbingo valstybės apdovanojimo, nes esą jam gėda dėl to, jog visą savo gyvenimą pašventęs disidentinei veiklai, deja, taip ir neiškovojo to, ko labiausiai troško: „O ką mes iškovojome?.. Tokią baisią socialinę nelygybę, daugumos žmonių materialinį skurdą, dvasinių vertybių, kultūros nuosmukį?..” (Iš LL)

  Va taip va, Lietuva.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • Va taip va Beta.Per Perestroijką sėdi lapė, laikraštį skaito.Prieina beždžionė:
   -Labas kūmute.Ką laiktaščiai rašo?
   -Normaliai.Kas nešiojo kailinius,tas ir nešios.O kas lakstė su plika subine,ta ir lakstys.
   Skiriu Buferavai ir Petrui Sidzikui.ir kt.

   Thumb up 0 Thumb down 0

  • landsberginiai-venckiniai mutantai tiesiog sprogsta nuo šūdo pertekliaus.
   todėl tiesiog privalo viską savo šūdu teplioti

   Thumb up 0 Thumb down 0

   • O tavo leksikone be to šūdo kitokių žodžių nėra? Ponia, iš senamieščio bromų išplaukusi. Tiesiai į elyyytą. Geros manieros ir kultūra šioms būtybėms nebūdinga.
    A girdž, greit bus Vienos pokylis, tai išsinuomok tango stiliaus suknelę, išsikrapšyk panages, į aukšakulnius (kojinės nebūtinos) ir pirmyn. Nes paskutinis jau gali būti, į kitus eis elitas vietoj jūsų.

    Thumb up 0 Thumb down 0

    • “Ponia, iš senamieščio bromų išplaukusi. Tiesiai į elyyytą. Geros manieros ir kultūra šioms būtybėms nebūdinga.”
     Tik ji – dar prastesnis variantas – harliavinė.
     O šiaip, tai tiksliai: gatvinės prostitutės leksikonas, bet taip taikosi į elyyyyyyyyyytą, taip nori pakliūt į valdžią, kad net kanopu gripu susirgo, chroniško šlangizmo nukamuota.

     Thumb up 0 Thumb down 0

     • Dėl to leksikono, tai tu su paskutine penkiasdešimtmete prostitute varžybų galėtum eiti ir be konkurencijos. Ir Garliavos (ne “harliava”), su saviškėm alkoholikų apšlapintom bromom nelygink, nes nesulyginami dalykai.

      Thumb up 0 Thumb down 0

     • 1. Mantas ADOMĖNAS
      2. Vilija ALEKNAITĖ ABRAMIKIENĖ
      3. Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS
      4. Arvydas ANUŠAUSKAS
      5. Petras AUŠTREVIČIUS
      6. Audronius AŽUBALIS
      Remigijus AČAS ( iki 2011 04 09 )
      Raimundas ALEKNA ( iki 2008 11 18 )
      B
      7. Vincas BABILIUS
      8. Vaidotas BACEVIČIUS
      9. Virginija BALTRAITIENĖ
      10. Dailis Alfonsas BARAKAUSKAS ( nuo 2008 11 18 )
      11. Mindaugas BASTYS
      12. Rima BAŠKIENĖ
      13. Asta BAUKUTĖ
      14. Antanas BAURA
      15. Danutė BEKINTIENĖ
      16. Agnė BILOTAITĖ
      17. Vytautas BOGUŠIS
      18. Bronius BRADAUSKAS
      19. Saulius BUCEVIČIUS
      20. Dainius BUDRYS
      21. Valentinas BUKAUSKAS
      22. Andrius BURBA ( nuo 2010 11 18 )
      23. Algirdas BUTKEVIČIUS
      Zigmantas BALČYTIS ( iki 2009 06 28 )
      Vilija BLINKEVIČIŪTĖ ( iki 2009 06 28 )
      Č
      24. Algis ČAPLIKAS
      25. Vida Marija ČIGRIEJIENĖ
      D
      26. Rimantas Jonas DAGYS
      27. Kęstutis DAUKŠYS
      28. Julius DAUTARTAS
      29. Irena DEGUTIENĖ
      30. Laimontas DINIUS
      31. Algimantas DUMBRAVA
      32. Arimantas DUMČIUS
      E
      33. Audrius ENDZINAS
      G
      34. Vytautas GALVONAS
      35. Vytautas GAPŠYS
      36. Vydas GEDVILAS
      37. Stanislovas GIEDRAITIS
      38. Kęstutis GLAVECKAS
      39. Loreta GRAUŽINIENĖ
      40. Petras GRAŽULIS
      Vytautas GRUBLIAUSKAS ( iki 2011 04 11 )
      I
      Juozas IMBRASAS ( iki 2008 11 18 )
      J
      41. Jonas JAGMINAS
      42. Donatas JANKAUSKAS
      43. Edmundas JONYLA
      44. Rasa JUKNEVIČIENĖ
      45. Jonas JUOZAPAITIS
      46. Evaldas JURKEVIČIUS
      47. Česlovas JURŠĖNAS
      K
      48. Algis KAŠĖTA
      49. Algis KAZULĖNAS
      50. Ligitas KERNAGIS
      51. Gediminas KIRKILAS
      52. Egidijus KLUMBYS
      53. Kęstas KOMSKIS
      54. Jonas KONDROTAS ( nuo 2011 04 12 )
      55. Andrius KUBILIUS
      56. Dalia KUODYTĖ
      57. Rytas KUPČINSKAS
      58. Vytautas KURPUVESAS
      59. Kazimieras KUZMINSKAS
      Justinas KAROSAS ( iki 2012 06 06 )
      Linas KARALIUS ( iki 2010 11 11 )
      L
      60. Evaldas LEMENTAUSKAS ( nuo 2011 04 11 )
      61. Arminas LYDEKA
      62. Jonas LIESYS
      63. Petras LUOMANAS
      M
      64. Michal MACKEVIČ
      65. Vincė Vaidevutė MARGEVIČIENĖ
      66. Eligijus MASIULIS
      67. Kęstutis MASIULIS
      68. Antanas MATULAS
      69. Vitas MATUZAS
      70. Andrius MAZURONIS
      71. Valentinas MAZURONIS
      72. Donalda MEIŽELYTĖ
      73. Artūras MELIANAS
      74. Dangutė MIKUTIENĖ
      75. Albinas MITRULEVIČIUS ( nuo 2011 03 09 )
      N
      76. Jaroslav NARKEVIČ
      77. Gediminas NAVAITIS
      78. Antanas NEDZINSKAS
      O
      79. Juozas OLEKAS
      P
      80. Bronius PAUŽA
      81. Marija Aušrinė PAVILIONIENĖ ( nuo 2009 07 07 )
      82. Saulius PEČELIŪNAS
      83. Almantas PETKUS
      84. Milda PETRAUSKIENĖ
      85. Edmundas PUPINIS
      86. Naglis PUTEIKIS ( nuo 2011 07 26 )
      Juozas PALIONIS ( iki 2011 10 17 )
      Jonas PINSKUS ( nuo 2009 06 22 iki 2011 04 12 )
      R
      87. Auksutė RAMANAUSKAITĖ-SKOKAUSKIENĖ
      88. Konstantas RAMELIS
      89. Jonas RAMONAS
      90. Jurgis RAZMA
      91. Rimas Antanas RUČYS
      92. Rūta RUTKELYTĖ ( nuo 2008 11 18 )
      Algis RIMAS ( iki 2010 08 09 )
      S
      93. Julius SABATAUSKAS
      94. Liudvikas SABUTIS
      95. Aleksandr SACHARUK ( nuo 2008 11 18 )
      96. Algimantas SALAMAKINAS
      97. Paulius SAUDARGAS
      98. Valerijus SIMULIK
      99. Rimantas SINKEVIČIUS
      100. Algirdas SYSAS
      101. Rimantas SMETONA
      102. Gintaras SONGAILA
      103. Aurelija STANCIKIENĖ
      104. Jonas STANEVIČIUS
      105. Česlovas Vytautas STANKEVIČIUS
      106. Kazys STARKEVIČIUS
      107. Gintaras STEPONAVIČIUS
      108. Arūnė STIRBLYTĖ
      109. Saulius STOMA
      110. Valentinas STUNDYS
      Š
      111. Stasys ŠEDBARAS
      112. Andrius ŠEDŽIUS
      113. Irena ŠIAULIENĖ
      114. Žilvinas ŠILGALIS
      115. Jonas ŠIMĖNAS
      116. Raimondas ŠUKYS
      T
      117. Leonard TALMONT ( nuo 2009 11 24 )
      118. Erikas TAMAŠAUSKAS
      119. Dalia TEIŠERSKYTĖ
      Valdemar TOMAŠEVSKI ( iki 2009 06 21 )
      Daiva TAMOŠIŪNAITĖ ( iki 2008 11 18 )
      U
      120. Kazimieras UOKA
      121. Justinas URBANAVIČIUS
      122. Zita UŽLYTĖ
      Viktor USPASKICH ( iki 2009 06 15 )
      V
      123. Arūnas VALINSKAS
      124. Ingrida VALINSKIENĖ
      125. Ona VALIUKEVIČIŪTĖ
      126. Valdemaras VALKIŪNAS
      127. Mantas VARAŠKA
      128. Egidijus VAREIKIS
      129. Birutė VĖSAITĖ
      130. Julius VESELKA
      131. Arvydas VIDŽIŪNAS
      Z
      132. Mečislovas ZASČIURINSKAS
      133. Emanuelis ZINGERIS
      134. Agnė ZUOKIENĖ ( nuo 2009 12 08 )
      Artūras ZUOKAS ( iki 2009 11 30 )
      Ž
      135. Edvardas ŽAKARIS
      136. Pranas ŽEIMYS
      137. Remigijus ŽEMAITAITIS ( nuo 2009 12 08 )
      138. Vidmantas ŽIEMELIS
      139. Rokas ŽILINSKA

      Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Kompiuterinės tomografijos šalutiniai poveikiai. Pasakoja medikas
Ar viešoji įstaiga gali būti pertvarkoma į MB? 1
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kviečia prisidėti prie gerumo akcijos 
Kviečiame prisijungti geros valios žmonių prisidėti prie gerumo akcijos. Labdaros akcija „Su Kalėdų...

Mėgstate egzotinius vaisius? Štai ką reikėtų žinoti apie ananasus 
Tikra tiesa, kad egzotinių vaisių mylėtojams rūpi į savo mitybos racioną įtraukti vis...

Grožio procedūra, kuri mažina net smulkiausias raukšleles 
Bėgant metams, galima labiau pastebėti, kad tam tikri veido bruožai pradeda po truputį...

Kaip pagyvinti tamsų vonios kambarį? 
Vonios kambario atmosfera turėtų būti šilta ir jauki, nes tai yra vieta, kur...

SOS pagalbos prašymas. Dalinkimės ir prisidėkime, kas galite, simboliškai 
SOS pagalbos prašymas. Dalinkimės ir prisidėkime, kas galite, simboliškai. Dėkojame už gerumą. Šiaulių...

Gydantys fleitos garsai 
Muzika turi gydančios galios. Teigiama, kad klasikinės muzikos klausymas padeda sumažinti suvalgomą maisto...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (3)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (7)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Lietuvos bankas su rinkos dalyviais aptarė pinigų išgryninimo tinklo plėtros projekto pažangą
Lietuvos bankui šiemet birželį inicijavus memorandumo dėl grynųjų pinigų prieinamumo...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...