Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2022 Birželis 25 Šeštadienis
 

S.Stulpinas: Su Rusijos FSB tamprūs ryšiai Generalinėje prokuratūroje buvo palaikomi ir man dirbant (papildyta)

2011-01-21 18:11 | Naujienos | Komentarų (180)

Vienas iš vadinamų "juodųjų prokuratūros arkliukų" - G.Jasaitis (Seimo archyvo nuotr.)

Aš, daug metų išdirbęs prokuratūroje, galiu patvirtinti, kad, tapus Generalinio prokuroro pavaduotoju G. Jasaičiui, ONKT departamento vyr. prokuroru – A. Kliunkai, Generalinėje prokuratūroje suklestėjo piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, amoralumas, didžiulė arogancija visai visuomenei ir sprendimų priėmimas ne pagal įstatymus, o pagal korumpuotų draugų, kai kurių politikų pageidavimus.

Būtent todėl ir buvo netiriamos arba vilkinamos rezonansinės baudžiamosios bylos.

Į visus svarbesnius postus Generalinėje prokuratūroje ir kitur buvo stengiamasi sustatyti tik “klanui” ištikimus žmones. Visur ir visada pagrindinį vaidmenį vaidino G. Jasaitis.

Kažkada buvo vilties, kad prokuratūra iš tikro taps kovos su nusikalstamumu švyturiu.

Paskirtas generaliniu prokuroru K. Pėdnyčia ėmėsi principingų veiksmų, kad prokuratūra taptų tikra principingos kovos su korupcija ir kitais nusikaltimais organizatore. Buvo pakeisti kai kurie vyriausieji prokurorai, Generalinės prokuratūros skyrių vadovai. G. Jasaitis- tuometinis Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras buvo už piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi nubaustas papeikimu, buvo ruošiamasi jį iš viso atleisti iš tarnybos prokuratūroje…

Deja, klanas to negalėjo leisti. Pasinaudojus K. Pėdnyčios gimimo dienos šventimu, nors jis buvo buvo uždraudęs jam teikti bet kokias dovanas, buvo pradėta teikti politikams K.Pėdnyčią “kompromituojančią” medžiagą.

Neradus prie ko prisikabinti, galop buvo nutarta pakeisti generalinio prokuroro skyrimo tvarką ir K. Pėdnyčia skubiai buvo atleistas iš pareigų. Teismas pripažino, kad jo atleidimas neteisėtas, bet į pareigas negrąžino, atseit, tos pareigos jau buvo užimtos( manau, kat tokie žmonės ir turėtų būti šalia D. Valio).

Tuomet ir prasidėjo korupcinių jėgų ” puota” Generalinėje prokuratūroje, kuri tęsėsi iki pat pastarųjų įvykių.

Sprendimą perduoti Medininkų bylą teismui, aš įsitikinęs, priėmė G. Jasaitis ir A. Kliunka.

Aš abejoju, ar A. Valantinas iš viso dalyvavo sprendimo priėmime, nes A. Valantinas pilnai pasitikėjo savo pavaduotojais ir, kaip aš žinau, jis bylų neskaitydavo, o ir tam laiko neturėjo.

Aš įsitikinęs, kad toks sprendimas buvo priimtas vien tam, kad išsaugotų savo postus.

Atsiminkime, kad šios bylos ištyrimui pastoviai didelį dėmesį skyrė visuomenė, kai kurie politikai.

Visuomenė turėjo didelių pretenzijų Generalinei prokuratūrai dėl eilės neištirtų rezonansinių bylų -tai bylos dėl milijardinių lėšų iššvaistymo, neteisėto privatizavimo, V.Pociūno, Kiesų nužudymo…-visam tokių bylų sąrašui reikėtų keletos mašinraščio lapų.

Žinoma, kad pradėjo svyruoti ir “tyrimo organizatorių” postai. Štai tada ir buvo nuspręsta visuomenei, kaip šuniui, numesti kaulą – H.Daktaro, Medininkų, E.Kusaitės bylas.

Tiems veikėjams neegzistuoja jokios moralės normos – nesvarbu, kad K.Mihailovas, E.Kusaitė galimai visiškai nekalti, kad reikia ištirti visus turimus įrodymus.

Tačiau – kam vargintis, skelbti tarptautines paieškas… Tuo labiau – ar visuomenė ir kai kurie politikai belauks? Atiduodam nekaltus žmones į teismą! Jei teismas išteisins – suversime jam kaltę… Juk ko čia smulkintis: vakar žmogus buvo, ŠIANDIEN NEBĖRA.

Galimai tokio sprendimo priėmimą – perduoti Medininkų bylą teismui – įtakojo net Rusijos FSB. Gali ponas A.Kliunka ir G.Jasaitis paneiginėti tai, kiek nori, tačiau aš žinau, kad su Rusijos FSB TAMPRŪS RYŠIAI BUVO PALAIKOMI GENERALINĖJE PROKURATŪROJE IR MAN DIRBANT. Juos palaikė ONKT departamentas, vadovaujamas G. Jasaičio ir A. Kliunkos. Dar daugiau: vienas iš A. KLIUNKOS PAVADUOTOJŲ- BUVĘS KGB MAJORAS.

Vis tik mane neramina kitkas – kodėl didžiųjų valstybių spec. tarnyboms leidžiama mūsų šalyje šeimininkauti kaip savo virtuvėje? Ar mūsų valdžios sesės ir dukros, prokuratūros, spec. tarnybų vadovai, visuomenė susimąsto, kad tuo daroma ar gali būti padaryta didžiulė žala valstybei?

Dar visiškai neseniai kovotojai už Čečėnijos nepriklausomybę buvo mūsų draugai, mes juos palaikėme -smerkėme karo toje šalyje organizatorius, juos vadinome agresoriais.

Kur dabar tie nepriklausomybės šaukliai? Kas įvyko, kad mes nutilome?

Didžiojoje politikoje amžinų priešų ir draugų nebūna – yra amžini interesai ir tikslai.Pasikeitė didžiųjų valstybių, tarp jų – ir Amerikos politika Rusijos atžvilgiu, ir visi nutilome.Turbūt jau visi supratome, kad ekonominiai tikslai (naftos, dujų, kitų energetinių resursų šaltiniai), rinka,valstybių tarpusavio santykių stabilumas aukščiau visko. Čia neegzistuoja aukštosios moralės normos.

Reikia suprasti ir tai, kad didžiųjų valstybių spec. tarnybos, gindamos savo šalis nuo vidaus ir užsienio priešų, toliau dirba savo darbą. Jiems visiškai nėra ir nebus svarbūs mažųjų valstybių interesai.Daug kas priklauso nuo to, ar mūsų valstybė pati sugeba apsiginti nuo tų tarnybų invazijos, ar kartais mes patys sau nekenkiame?

Mūsų šalies gerbiama Prezidentė, gavusi informacijos, kad valstybėje galėjo veikti kalėjimas teroristams, davė nurodymą atlkti tyrimą. Ji kitaip paselgti negalėjo, nes būtų susilaukusi vien įvairių priekaištų tarptautinėje erdvėje, kad mūsų valstybė palaiko kankinimus, genocidą…

Tyrimas buvo atliktas. Nustatyta,kad tikrai mūsų valstybėje CŽV tarnybos šeimininkavo kaip savo virtuvėje, kad buvo statomas slaptas pastatas, pritaikytas kalėjimui, kad šalyje tuo metu be jokio suderinimo nusileisdavo Amerikos kariniai-transportiniai lėktuvai, prie kurių mūsų tarnybos nebuvo prileidžiamos.

Nustatyta ir tai, kad prašymas įrengti kalėjimą buvo gautas, tačiau Prezidentas apie tai informuotas nebuvo. Nenustatyta, kad kokie nors kaliniai jame būtų buvę.

Aš abejoju, kad Prezidentas V.Adamkus buvo atviras, tačiau reikia pripažinti, kad jo prisipažinimas, kad jis vykdė Amerikos spes. tarnybų nurodymus – mūsų valstybei būtų tik pakenkęs.

Patikrinimas užbaigtas. Taip visuomenėje kilo daug abejonių. Tarptautinės visokios visuomeninės organizacijos protestuoja dėl tokio sprendimo .Kyla didelis klausimas -kas stovi už tų protestuojų, kodėl atkakliai norima įrodyti, kad toks kalėjimas ir kaliniai jame buvo? Kokios jėgos viską daro, kad mūsų valstybė taptų tarptautinio terorizmo taikiniu? Gaila, kad tam pritaria ir kai kurie politikai.

Visuomenėje kyla didelių abejonių dėl E. Kusaitės baudžiamojo persekiojimo, jos baudžiamosios bylos ir visų su ja susijusių ikiteisminio tyrimo aplinkybių.

Aš neabejoju, kad ikiteisminis tyrimas dėl ”tarptautinės teroristės”- tai bendra Rusijos FSB, mūsų spec. tarnybų ir Generalinės prokuratūros ONKT departamento operacija. Atrodytų, kas čia blogo, jei mūsų šalies teisėsaugos organai dalyvauja tarptautinėse kovos su terorizmu programose? Deja, šioje byloje daugiau klausimų nei atsakymų.

Kodėl visiškai nekreipiamas dėmesys į E. Kusaitės pareiškimus, kad ji nėra jokia teroristė, kad ji buvo apklausinėjama Rusijos FSB pareigūnų, kad jai buvo daromas didžiulis spaudimas? Atrodo, kad šią aplinkybę lengvai galima patikrinti – užtenka patikrinti, kokiems Rusijos pareigūnams tuo met buvo išduotos vizos atvykti į mūsų šalį, kokie Rusijos pareigūnai tuo metu lankėsi prokuratūroje ar VSD, laikino ikalinimo įstaigose? Galima nustatyti, ar E. Kusaitė tuo metu buvo kur nors vežiojama…Pagaliau Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas turi teisę pareikalauti pateikti jiems susipažinimui visą slaptą susirašinėjimo šiuo klausimu tarp FSB IR VSD bei prokuratūros ONKT departamento dokumentaciją.

Kyla klausimas, ar ši istorija naudinga mūsų valstybei? Ar Rusijos FSB, įtraukdama mūsų valstybę į šį “žaidimą”, neturėjo kitokių tikslų?

Galimai mūsų valstybei priešiškų jėgų tikslai jau pasiekti. Perduodami baudžiamąją bylą su abejotinos vertės įrodymais teismui mes visam pasauliui davėme signalą, kad mūsu valstybėje yra tarptautinių teroristų. Davėme signalą ir įvarioms islamo tarptautinio terorizmo grupuotėms, kad mūsų valstybėje susidorojama su jų šalininkais, idėjiniais draugais ir bendražygiais.

Manau, kad visa tai nepakėlė mūsų valstybės autoriteto tarptautiniu lygiu ir galimai jau tapome tarptautiniu teroristų taikiniu.

Esu įsitikinęs,kad mūsų teisėsaugos institucijų vadovai, kai kurie politikai pagaliau turi suprasti – kad mes esame LAISVA, NEPRIKLAUSOMA, DEMOKRATINĖ VALSTYBĖ. Turime suprasti,kad, priimdami bet kokius sprendimus, turime išlikti orūs, galvodami vien apie savo valstybės ateitį ir apie sprendimų galimas pasekmes.

Palaikyti gerus, draugiškus santykius reikia su visom valstybėm – Rytais ir Vakarais, ypatingai su savo kaimynais, bet niekada nereikia užmiršti, kad kiekvienoje valstybėje yra ir bus priešų, kurie stengsis tuos santykius vardan savo interesų gadinti. Mūsų valstybėje jokių užsienio valstybių spec. tarnybos negali jaustis kaip savo virtuvėje.

Atrodo, kad prokuratūroje bręsta pertvarkos. Tikiu, kad bus pradėtos tirti visos rezonansinės bylos, kad bus pagaliau objektyviai ištirta ir pedofilijos byla. Tikiu, kad šios ir kitų bylų vilkintojai ir klastotojai bus patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Tikiu, kad Lietuvos visuomenė galės pasakyti, kad pagaliau triumfuoja teisingumas – kad mes pradedame tapti teisine valstybe.

Norėtųsi, kad prokuratūrai vadovautų dori ir garbingi teisininkai – mūsų tautos dukros ir sūnūs.

Žinoma, kad skaitytojai ir komentatoriai pagrįstai gali klausti-kur aš buvau anksčiau, kad aš toks pat ir pan. Kad aš prabilau tik po to kai su manim susidorojo ir pan.

Aš dar kartą atsakau – aš, koks buvau, toks ir likau. Visi mano buvę kolegos mane tikrai pažinojo kaip principingą, nebijantį jokios valdžios prokurorą, prokuratūros vadovą. Aš pastoviai kėliau visas problemas Generalinės prokuratūros vadovams, teikiau įstatymo projektus Seimui…Žinau, kodėl susidoroja su manim. Tegu Dievas bus jiems teisėjas.

Stanislovas Stulpinas

Komentarai

 

 

 
 1. Good post. I learn something more challenging on completely different blogs everyday. It will always be stimulating to learn content material from other writers and observe a bit of something from their store. I’d prefer to make use of some with the content on my weblog whether or not you don’t mind. Natually I’ll offer you a link in your internet blog. Thanks for sharing.

  instamax.lv/

  Thumb up 72 Thumb down 0

 2. My brother suggested I might like this web site. He was totally right. This submit truly made my day. You can not imagine simply how so much time I had spent for this info! Thanks!

  Thumb up 72 Thumb down 0

 3. Thanks for the ideas shared in your blog. One more thing I would like to express is that weight loss is not all about going on a celebrity diet and trying to reduce as much weight as possible in a couple of weeks. The most effective way to shed weight is by taking it little by little and following some basic points which can provide help to make the most out of your attempt to lose fat. You may be aware and already be following some tips, but reinforcing understanding never does any damage.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 4. Thanks for the tips shared on your blog. Something else I would like to express is that losing weight is not all about going on a celebrity diet and trying to shed as much weight as you can in a couple of weeks. The most effective way to shed weight is by consuming it bit by bit and obeying some basic guidelines which can assist you to make the most from your attempt to drop some weight. You may recognize and be following some tips, although reinforcing know-how never damages.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 5. A lot of what you point out happens to be supprisingly legitimate and that makes me ponder the reason why I had not looked at this in this light previously. Your piece really did turn the light on for me as far as this subject goes. Nonetheless there is actually just one position I am not too comfortable with so whilst I make an effort to reconcile that with the actual central idea of the position, permit me see what the rest of the subscribers have to point out.Very well done.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 6. Hi! This post could not be written any better! Reading through this post reminds me of my previous room mate! He always kept talking about this. I will forward this page to him. Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!

  Thumb up 72 Thumb down 0

 7. Nusikalstama Lietuvos teisėsauga bando susidoroti su “blogeriais” (LabasLietuva atvejis)
  By kantas

  Nusikalstama Lietuvos teisėsauga bando susidoroti su “blogeriais” (LabasLietuva atvejis)

  Labas Lietuva pranešimas:

  Sausio 22 d., sestadieni, buvau sulaikytas Vilniaus aerouoste Valstybes pasienio darbuotuoju, kurie veliau perdave Kauno VPK pareigunams. Sausio 24 d. Kauno apygardos prokuroro Rasa Verdnikoviene pareikalavo is teisejo 3 men kardomojo aresto priemones, kuri nebuvo patenkinta. Tada, per vyr. inspektoriu Simona Meskauska, kuris atsakingas uz byla ateme asmens dokumentus, tuo ribodama isvykti atgal i Dublina. Advokate, greiciausiai, uz valstybes lesas bus paskirta is Antriniu teisiniu paslaugu centro Kaune, Kestucio 41, Angele Fumoniene. Kaltinimai pagal du BK straipsnius 170 2 d nesantaikos kurstymas pries Usa straipsnyje “Nusove pedofila” ir 154 2s smeiztas pries Jasaiti straipsnyje “Pedofilas is Generalines”. Kol kas tiek.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 8. RESPECT! Ir pima kas ateina mintis i galva, tai DEKINGUMAS! DEKINGUMAS tokiems kaip sis riztingas zmogus S.Stulpinas, kuris daro tai aplamai tai ka daro! O teisintis del to kad nepasisakidavo anksciau ar dar ir t.t., tai tai yra bereikalingi pergyvenimai. Jei kas ir taip masto taisie yra ne tie kam rupi Lietuva o atvirksciai tai toji juodoji monetos dalis! Aplamai nera tikslo manytikitaip, nes esminis pagrindas sios diskusijos yra bevaisis ateities karjierai, tai yra TIESOS sakimas o su siuom galima tapti PAGARBIU ASMENIU ateityje, bet ne politiniu veikeju ir t.t.! Cia turima omeny kas lieciant S.Stulpino darbe ka jis dabar daro! Yra labai SAUNU, PUIKU, NUOSTABU kad pagaliau Lietuva igauna LAISVES tikros LAISVES ne Lanzbergistines nacistine ar Brazauskines komunistines propogandos aukomis ir vergais! Pagarba tokiems pasisakiusiems kurie sako ir sakis!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  O kas lieciant Jasaiti tai nera jokiu abejoniu del jo ISGAMISKOS PRIGIMTIES, kad Jasaitis yra pedofilas nebeliko jokiu abejoniu ir tam net yra kitu paaiskinimu! Kaip pvz. tai kai jis “sunaikino” Vln. brigada ir B.Dekanidze (kuris is esmes buvo USA invazorius, kas irodo FSB rysi) ir visus kitus kas kele “gresme” kuria patys sukure, kuria ir dar ruosiasi ir mano kad amzinai tai gales daryti! Taigi esme tame, kad kai turi valia buti galingiausiu ir dar nebaudziamiausiu tai atsiranda daug pagundu ir iskrypymu! O sis yra is esmes PEDOFILAS ISGAMA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Thumb up 72 Thumb down 0

 9. Kokia gi dar gali būti strategija? Aišku,kad Demokratija.Kaip Maskvos studentams pasakė,trumpam užvažiavęs, žymus artistas (ir prezidentas):-demokratija turi trūkumų,tik nieko geresnio žmonija dar neišrado.Pimas žingsnis-Mero rinkimai.Antras-Teisėjo.Na ir tt-iki pat rajono Architekto.Pradžiai bent šveicarus prisivykim.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 10. Prad4kime nuo to prioritetų apsibrėžimo.
  Bėda – visi vardina skaudulius, tačiau beveik niekas nebando susisteminti.
  Tik išsiaiškinus kurios negandos yra priežastys, o kurios tik pasekmės galėsim planuoti ką daryti su visa šita koše.
  Norint nugalėti reikia vadovautis strategija, o taktiką naudoti kaip priemonę strateginiams tikslams pasiekti.
  Šiuo metu strategijos nėra, tai apie kokius taktinius žingsnius galima diskutuoti.
  Tikslus reikia suskirstyti į pirmaeilius ir tolimesnio plano, antraeilius.
  Reikia atlikti veiksmus kurie leistų vykdyti sekančius veiksmus.
  Reikia neutralizuoti priešininko forpostus, likusi kariauna pati išsilakstys, tuomet bus galima po vieną išgaudyti.
  Esmė suvokti kas yra klano vadai ir šeimininkai, kas yra statytiniai-iškabos, kas palaiko klano gyvastį ir imunitetą.
  Tuomet galima bus veikti ir tikėtis sėkmės.
  Detaliau dar parašysiu.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 11. Ponas Sikorskis gerai išdėstė…bet nebaigė.Kaip ir visi mes nuo Sąjudžio pirmos dienos.Įžanga įdomi,dėstymas geras,išvada-nėr.Už ką balsuosim? Juk Savivaldos rinkimai tuoj.Argi taip jau bloga pradėt bent jau nuo mažo?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 12. Aš A.G..
  Ačiū už atsakymą,diskusijos verčia galvoti ir rasti optimalius sprendimus.
  Priėjome išvadą,kad turime KLANINĘ MAŠINĄ.Bet tarp kurių krupliaračių kišti kaištį-NEŽINOME ,nes bijome,kad pačius “kišėjus” gali sutraiškyti.
  Tai kiek ilgai svarstysime?
  Kur tas kamikadzių būrys?Stulpinas lyg ir žada kišti savo pirštą,bet jo per plonas-sutraiškys.
  Nu,ką čia tokio kietesnio ir drūtesnio suradus?
  Nerandu.Siūlykite Jūs.
  Aš iš nevilties ,nerasdamas nieko tinkamo įkišti tarp krumpliaračių,siūlau INTERNETINĮ RINKIMĄ ir ATŠAUKIMĄ .Du viename.
  Svyravimai bus dideli,todėl PRAGARO MAŠINA išsilakstys į šipulius nuo apkrovų.
  Va,tada ir ateis valdyti JĖGA nuo DIEVO,su SĄŽINE.
  Svyravimai nurims,naujas mechanizmas dirbs švelniai ir be vibracijų.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 13. Seniai pastebėjau,kad “Tvarkiečiai” į pedofilijos liūną įbridę.
  Darar aiškėja kuriopje vietoje konkrečiai.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 14. sikorskis > A.G.

  Gerb. A.G., pardon, neradau laiko anksčiau Tamstai atrašyti.
  Na, Jūs gana žaviai užmetėt meškerę.
  Klausimas labai įdomiai pasuktas.
  Atsakyti nebus sunku, nes Jūsų klausime jau yra didelė dalis atsakymo.
  Ar galima tautai patikėti….
  Visų pirma turėtume paklausti savęs ar esame Tauta, ar tik “liaudis”.
  Fragmentiškai išsibarstę aukštesnio intelekto atskiri individai, bendrame katile pagados nedaro. Bent šiuo metu.
  Bendra masė, didžioji dauguma- tamsuomenė, kuria sieja visuotinė dvasios tinginystė ir proto ubagystė. Duok jiems gatavus atsakymus. Tipiški vartotojai, pusfabrikačių valgytojai. Taigi šis maximų lipdukų rinkėjų kontingentas norėtų būti hegemonu, t.t. Suverenu. Žavu.
  Tai kad jau turėjo progą ir visas galimybes.
  Reikėjo mažiau respublikas, komsomolo rytus ir olilia žinias skaityti, mažiau kaktuso ir Lapių benderio produkcijos vartoti.
  Kai 1992 metais vyko rinkimai į seimą (tuomet triuškinamą pergalę šventė komunistpalaikiai) buvo tikra atrakcija žiūrėti kaip tautiečiai totaliai niekas nenorėjo prisipažinti jog balsavo už vakarykščius kolaborantus.
  Kiekvienas balsuodamas jautė jog elgiasi kaip judošius, Protu nesuvokė, bet jautė. Žinojo ir darė.
  Laisvę atgavom Dievo stebuklo dėka.
  Po to atsiriaugėjom ir spjovėm Viešpačiui į veidą – pasirinkom vagį barabą.
  Dabar turime barabų valdžią.
  Koncervai, liberastai, paksoidai ir utiuginos liaudininkau su svarščiko dzarba parcija yra tų komunistų mutavę išperos – tokie pat hienos.
  Nusikaltėliai neturi dėkingumo jausmo.
  Na išrinkot – patys kalti kad patikėjot.
  Tai va, reziumė mano būtų tokia:
  Baslsavimas internetu, svarbiausiaų klausimų sprendimas referendumais yra puikus dalykas, JEIGU…
  jeigu nacija yra Tauta. Kaip pvz. šveicarai.
  Rock’roll. Puiku. Šveicarai tvarkosi puikiai.

  Tačiauj eigu tai tik genčių sambūris, tinginių ir švogerių apgyvendinta teritorija – tuomet…
  Sakysite lietuviai ne tinginiai?
  Žinote nosimi knisti žemę ar dirbti trim etatais be poilsio dienų, tikrai ne darbštumo – tai durnumo požymis.
  Protingi taip susitvarko savo žemėje jog nereika būti baudžiauninku.
  Protingas žmogus yra laisvas.
  Tik laisvi žmonės gali prisiimti atsakomybę ir daryti teisingus sprendimus.
  Baudžiauninkai nenori būti laisvi, jie nenori imtis atsakomybės – baudžiauninkams reikia tik geresnio Caro.
  Daugiai ėdalo ir pigesnio šnapso.
  Kad ne tik plaktų, bet dar kartais ir paglostytų, paausį pakasytų.
  Tuomet žiūrėtų dėkingomis veršių akimis ir bliautų be-e-e-e-…
  Iš dėkingumo.
  Dabar irgi bliauna nes nujaučia jog bus vedami į skerdyklą – dešroms ponų stalui.
  Veršių tauta.

  Suprantu, pasakysite – o tai ką pats siūlai?

  Mūsų padėtyje nėra kito kelio, tik žmonių savišvieta, asmeninės pastangos ir iniciatyvos.
  Kai veršiai į žmones evoliucionuos, kai būsim pasirengę tapti tauta, tuomet reikalai susitvarkys.

  Mūsų pareiga padėti praregėti.

  Kaip matot, receptas nestebuklingas, sunkiai įgyvendinamas ir beveik utopinis.

  O iki tol kiekvienas, kuriam iš kišenių nekyšo žagrės rankenos, o iš klešnių dar nebyra smėlis – darom ką galim.

  Na, o kol dar neesam pilietinė visuomenė, kol dar ne tauta, o mulkiais apgyvendinta teritorija valdoma grupelės gudragalvių, šiuo metu reikalingi tarpiniai variantai, labai gerai apgalvoti, labai gerai paruošti.
  Klanas yra sklandžiai veikiantis mechanizmas.
  Tokį mechanizmą ardyti reikia kruopštumo, sumanumo, profesionalumo, drąsos ir …kūrybiškumo.
  Vagys sukti ir gudrūs, netgi sumanūs. Tačiau ne kūrybingi.
  Kūryba yra iš Dievo
  Kaip ir sažinę. Sažinė, vidinis balsas yra Dievo balsas..
  Tai ne vagims.
  Šios Viešpaties dovanos ir ir tas trapus pranašumas
  Jeigu būsim kūrybiški , atrasim klano silpnas vietas – sustabdysim tą pragaro mašiną.

  Ir pats svarbiausias dalykas reikia daryti tokius ėjimus jog režimo restauracija būtų nebeįmanoma.

  Tas nebuvo padaryta atkūrus Lietuvą 91-ais.
  Nesunaikinus metastazių vėžys vėl plinta, tik dar agresyvesne forma.
  Naikinti reikia metastazes.
  Naikinti, o ne vazelinu tepti.
  Išpjauti ir geležim išdeginti.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 15. Pries pusmeti buvau radusi, kad Pakso fondo direktore buvo J.Usiene (tikrai keista) ir jos feisboke buvo toks Aidas Silveris, kuris dabar kaip matau issitrynes anketa.
  As pradedu galvoti, kad cia kazkas su politikais susije.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 16. Andrius ŪSAS Darbo partija
  Aldona ŪSIENĖ Darbo partija
  Ariana ŪSIENĖ Darbo partija
  ………..
  Man keisti dalykai su ta darbo partija ar su Muntiano partija. Pvz kodel visa Usu seima ilindo i poltitika? Kodel Muntianas iskart ismete Usa? Gal bijojo, kad tyrejai dasikapstys ir iki Muntiano ar Uspaschiko kokiu reikalu? Kodel butent Jsaitis tyre juodaja buhalterija? Ta prasme kodel pavardes tos pacios kaip ir pedofilijos byloje? Kodel Muntianas Usui dave kabineta vaiku namuose? Daug daug neatsakytu klausimu. Beje pedofilijso byle Kedainiuose nagrineta buvo, Uspachio tvirtoveje kaip pavadinciau ir nepalanki Kedziams buvo nutartis tada, ir beje, neteiseta.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 17. juk Mazeika atsakymuose dar uzimine, deja bylos nemaciau, bet i klausimus atsakinejo pamirses, kad tos bylos nemate :))). Atsakymai skambejo i vienus vartus, tai yra pries Kedzio vartus.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 18. O ką apie Aidą Mažeiką tamsta papasakoti galėtumėte? Man jis irgi slidus tipelis pasirodė. Štai kad ir toks faktas: buvo sukurtas tinklapis drasiuskedys.lt, vėliau pervadintas į pedofilija.lt To tinklapio įkūrėjas buvo Arnoldas Kuliavas (Krušinskas). Tai štai, kai žmonių akys pakrypo į Aidą Mažeiką, anas iškart prisiregistravo Kuliavo forume ir “atsakinėjo” į forumo dalyvių klausimus. Teko pasiskaityti klausimus ir Aido Mažeikos atsakymus kol puslapis dar veikė, dabar beje pedofilija.lt jau nebeveikia ir Arnoldas Kuliavas dingo iš eterio
  ………
  Oi, gaila, kad dingo tas puslapis, ten tiek info ir apie pati Mazeika. Na netiesioginiai atsakymai, bet vaizas susidejo, taip, kad per daug issiziojo mano manymu, todel ir istryne. O gal pati Kuliava priciupo su kokiu kompromatu, nemanau, kad anas irgi sventas. Dar gal kokia medziaga grazino apie pedofilus patiems pedofilams.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 19. tikiu gerb.S.Stulpinu. Jį labai gerbia ir juo didžiuojasi Klaipėdos krašto gyventojai,nes iki šiol daugelis tiki juo,nes žino kad jis niekuomet nemeluoja , yra tvirtas savo principuose ir mastyme.
  Geros kloties ir stiprios sveikatos Jums,gerb.prokurore,ir Jūsų šeimai.
  O Viešpats tikrai nuteis tuos visus nekadėjus,kurie nedirbo mūsų šalies visuomenei,o tik žiūrėjo savo gerbūvį. Kaip žinia šie metai-ATPILDO metai už visus padarytus darbus.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 20. su p.S.Stulpinu galima būtų pasiginčyti, bet dėl G.Jasaičio, tai jis tikrai teisus. Jasaitis, tai tiesiog įtartina keliais atžvilgiais asmenybė, kažkodėl praradusi dideles ambicijas, ir besilaikanti, kad ir už eilinių pareigų, kad tik išliktų GP. Generalinis drįsta daryti pertvarką, perkeldamas kokį K.Vagnerį į žemesnes pareigas žemesnio lygio kontoroje, o štai G.Jasaičiui ko nors tokio nepasiūlo, nors derėtų rasti prie ko prikibti ir visai atsisveikinti. Belieka laukti, kol išplauks pagaliau kokia kasetė, kuri, manau, egzistuoja.V.Ladas

  Thumb up 72 Thumb down 0

 21. Patinka Jūsų mąstymo loginė seka.
  Bet dabar paaiškinkite mums ar Jūs pasitikete tautos sumine nuomone?
  Ar galima tautai patikėti internetinį valstybės valdymo mechanizmą?
  Jeigu išsireikštume ,kaip inžinieriai mechanikai,tai būtų BELAIPSNIS VALDYMO MECHANIZMAS su šiokia tokia inercija.
  Gerai tai?Ar blogai?
  Blogai,nes tauta įrodė,kad klysta pasirinkdama partijas ir asmenybes.Bet ar tauta kalta,kad ant “stalo” pateikiami visi sugedę “patiekalai”?
  Kodėl nėra paliktas “išspjovimo” mechanizmas?
  Aha,ar ne tas pats būtų,jeigu turėtume užsisakyti restorane patiekalą 4 metams ir valgyti raukydamiesi ir vemdami 4 metus pašvinkusius patiekalus nes patys sudarėmė tokią sutartį?
  Kodėl mes negalime pasiimti 1/3000 000-ąją SUVERENO akciją ir ja disponuoti?
  Turint Suvereną savo rankose,VALINSKO klounai būtų išmetami taip pat greitai ,kaip ir ateitų.Politikai suprastų,kad MELO kojos trumpos,todėl MELO žmonės nebeitų į politiką.
  Toks ir yra šio rinkimų mechanizmo tikslas-GREITAS APSIMETĖLIŲ ELIMINAVIMAS iš valstybės struktūrų.
  Ką galite pasiūlyti efektyvesnio?

  Thumb up 72 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Figūrą formuojantys apatiniai: kokius rinktis?
Kaip išsirinkti geriausią mobilų kondicionierių?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Ar biuro priemonių kokybė kinta? 
Darbas biure yra neatsiejamas nuo tam tikrų priemonių, kurios gali garantuoti, kad pavyks...

Naujausia žaidimų įranga dar geresniems pojūčiams 
Jeigu mėgstate kompiuterinius žaidimus ir norite atrasti juose dar geresnes patirtis, išbandyti daugiau,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (10)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras