Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2022 Birželis 25 Šeštadienis
 

S.Stulpinas prašo generalinio prokuroro patraukti prokurorą M.Dūdą baudžiamojon atsakomybėn

2011-03-29 16:43 | Naujienos | Komentarų (131)

S.Stulpinas kreipėsi į generalinį prokurorą dėl baudžiamosios bylos iškėlimo prokurorui M.Dūdai (KK nuotr.)

Viešas pareiškimas

Dėl piktnaudžiavimo Generalinėje prokuratūroje tarnybine padėtimi, baudžiamosios bylos klastojimo, šmeižimo sunkaus nusikaltimo padarymu ir ikiteisminio tyrimo pradėjimo pagal BK 154 str. 2 d., 228 str. 1 d. ir 300 str. 3 d.

Aš, teisininkas, virš 30 metų išdirbęs prokuratūroje, buvau įsitikinęs, kad, atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, mes tikrai sukursime teisinę valstybę, kurioje besąlygiškai bus vykdomi įstatymai, ginamos žmonių teisės ir teisėti interesai, kurioje nė vienas nekaltas žmogus nebus persekiojamas baudžiamąja tvarka, kad, vykdydami savo pareigas, visi teisėjai, prokurorai, ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnai šventai vadovausis žmogaus nekaltumo prezumpcijos principu.

Baisiausiame sapne negalėjau susapnuoti, kad Lietuvoje gali būti persekiojami nekalti žmonės, kad gali būti pradedami ikiteisminiai tyrimai vien tam, kad su kažkuo reikia susidoroti vien už išsakytą savo principingą poziciją ar pareikštą kitokią nuomonę. Niekada netikėjau, kad tuo tikslu gali būti klastojami įrodymai, nuosprendžiai, ignoruojami įstatymai, tarptautinės konvencijos, mūsų šalies Konstitucija. Netikėjau, kad prokurorams ar teisėjams gali būti daromas koks nors spaudimas, reikalaujant, nepaisant įstatymų ir įrodymų, nuteisti nekaltuosius, nes „ tokia yra nuomonė“.

Deja, kad pamažu į mūsų valstybę grįžta slogūs Stalino-Berijos laikai, įsitikinau aš pats.

Panevėžio apygardos teismo 2010-01-29 nuosprendžiu buvau pripažintas kaltu dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir svetimo turto iššvaistymu, ir nuteistas 6500 Lt bauda bei atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje 2 metus.

Tuo pačiu teismo nuosprendžiu dėl nusikalstamos veikos mažareikšmiškumo nuo baudžiamosios atsakomybės buvo atleisti mano draugai, kuruos aš neva sukursčiau iššvaistyti svetimą turtą.

Kadangi nei aš, nei mano draugai jokio nusikaltimo nebuvome padarę, nuosprendį apskundėme Apeliaciniam teismui. Apeliacinis teismas, išnagrinėjęs mūsų ir Generalinės prokuratūros prokuroro skundus, 2010-12-13 priėmė naują nuosprendį, kuriuo man buvo sugriežtinta bausmė – nuteisiant 7800 Lt bauda bei atimant teisę dirbti valstybės tarnyboje 3 metus. Nuteisti buvo ir mano draugai, paskiriant jiems pinigines baudas.

Nuteistas buvau už tai, kad aš, būdamas Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiuoju prokuroru, piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi, sukursčiau UAB „ Baltlanta“ direktoriaus pavaduotoją A.Savčenką ir UAB „Laivų aptarnavimo agentūra“ direktorių A.Bič apmokėti sąskaitą už svetimos automašinos remontą, kad sukursčiau UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ valdybos pirmininką P. Jurgutį apmokėti sąskaitą už vaišes po prokuratūros koordinacinio pasitarimo 2007-02-02, kad sukursčiau UAB „Konsolė“ direktorių K. Skutulą apmokėti sąskaitą už vaišes po prokuratūros koordinacinio pasitarimo 2007-06-07, kad sukursčiau A. Savčenką neatlygintinai perduoti mobilaus ryšio telefono aparatą.

Nei aš, nei mano draugai jokio nusikaltimo nesame padarę. Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas vien tam, kad būtų galima susidoroti su manim už savo išsakytą viešą poziciją dėl neteisėtų statybų Kuršių Nerijoje, už tai, kad aš pradėjau ikiteisminį tyrimą Saugomų teritorijų tarnybos direktorės R. Baškytės atžvilgiu, dar nežinodamas, kad ji artimai bendrauja su tuometiniu Prezidentu V. Adamkumi.

Ikiteisminio tyrimo metu Generalinės prokuratūros prokuroras M. Dūda ir teisėjai, bylą nagrinėdami teismuose, šiurkščiai pažeidinėjo įstatymus, buvo ignoruojami įrodymai, kurie visiškai paneigia kaltę. Kaltinamasis aktas ir nuosprendžiai buvo priimti remiantis vien prielaidomis, teismams buvo daromas spaudimas.

2005 metų pabaigoje, vykdant Prezidento V. Adamkaus ir premjero A, Brazausko nurodymą, Aplinkos ministerija prokuratūrai pradėjo teikti medžiagas dėl nustatytų pažeidimų, vykdant statybas Kuršių Nerijos nacionaliniame parke. Aš daviau nurodymą prokuratūros civilinių bylų skyriui, ginant viešą interesą, ruošti civilinius ieškinius teismui. Ruošiant ieškinius teismui, buvo nustatyta, kad detalieji planai buvo tvirtinami šiurkščiai pažeidžiant įstatymus, nacionalinio parko Generalinio plano nuostatas, kitus normatyvinius aktus.

Pradėjus ruošti ieškinius teismui, aš ir tuometinis Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras I. Laucius raštu kreipėmės į generalinį prokurorą A. Valantiną, siūlydami jokių ieškinių neruošti, nes nematėme statytojų kaltės, perspėjome, kad valstybei gali tekti atlyginti didžiulę žalą. Deja, A. Valantinas nurodė, kad ieškinius ruošti reikia, kad tegu sprendžia teismai.

Galvoju, kad privalėjau pasielgti principingai ir, protestuodamas, atsistatydinti iš savo pareigų. Deja, tikriausiai man pritrūko pilietinės drąsos, nors tokią galimybę svarsčiau.

2006-08-30 prokuratūros civilinių bylų skyriaus vyriausioji prokurorė man įteikė tarnybinį pranešimą, nurodydama, kad valstybės pareigūnai netinkamai atliko tarnybines pareigas rengiant ir tvirtinant detaliuosius planus, išduodant statybos leidimus, dėl ko padaryta didelė žala valstybei, nurodė, kad neteisėtos statybos vyko su saugomų teritorijų tarnybos direktorės R. Baškytės žinia ir su ja suderinus.

Susipažinęs su pateikta medžiaga, žodžiu ir raštu suderinęs su generaliniu prokuroru A. Valantinu, 2006-09-05 pradėjau ikiteisminį tyrimą pagal LR BK 229 str. (tarnybos pareigų neatlikimas). Ikiteisminį tyrimą pavedžiau atlikti miesto apylinkės prokuratūrai.

2007-07-10 prokuroras V. Grabauskas, norėdamas apklausti R. Baškytę apie jai žinomas detaliųjų planų derinimo aplinkybes, dėl ko ji pati atskirais atvejais derindavo, įteikė pranešimą apie įtarimą. Apklausęs R. Baškytę, prokuroras jokios kardomosios priemonės jai nepaskyrė, buvo nutarta teikti pranešimus apie įtarimus ir kitiems valstybės tarnautojams. Tuo metu Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūra jau buvo pareiškusi iš viso 15 civilinių ieškinių dėl neteisėtų statybų Kuršių Nerijoje.

2007-07-16 savaitraštyje „Ekstra‘‘ buvo atspausdintas žurnalistės A.Kvedarienės straipsnis „Žūtbūtinio karo laukas – Kuršių Nerija“. Šiame straipsnyje R. Baškytė išreiškė pretenzijas Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūrai: “ Nežinia, ar jau šiais laikais Vyriausybei priklausančių namų storos sienos, ar platūs jos buvusio vadovo A.Brazausko pečiai juos užstojo, bet Klaipėdos prokuratūra dėl šių kotedžų į teismą kreipėsi tik pernai rugpjūčio mėnesį. O pastatyti jie ir išsidalinti-2003-aisiais“.

Tą pačią dieną aš paskambinau A.Kvedarienei ir pasakiau, kad R. Baškytės išsakytos pretenzijos prokuratūrai yra be jokio pagrindo, kad prokuratūra, kai tik gauna iš Aplinkos ministerijos medžiagas, iš karto pateikia ieškinius teismui. Pasakiau, kad nežinau, ką ši tarnyba veikė anksčiau, nes būtent ji yra atsakinga už įstatymų, kitų normatyvinių aktų vykdymą ir kontrolę saugomosiose teritorijose, kad tik po to, kai šalies vadovai privertė imtis priemonių, Aplinkos ministerija sureagavo, bet, deja, visos neteisėtos statybos jau buvo užbaigtos arba baigiamos. Pasakiau, kad po Konstitucinio teismo sprendimo prokuratūra nebegali vykdyti bendrosios įstatymų vykdymo priežiūros.

Tarp kitko, nepažeisdamas nekaltumo prezumpcijos, pasakiau, kad R. Baškytei yra pareikšti įtarimai dėl netinkamo pareigų atlikimo, nes mes turime jos paklausti apie kai kurias jos tarnybos detales, o po to spręsime, ar įtarimai pasitvirtina, ar ne.

Man maždaug už pusvalandžio paskambino R. Baškytė ir pagrasino, kad ji susidoros su manim už tai, kad ją pažeminau žurnalistės akyse.

Apie šį R. Baškytės grasinimą aš pasakiau bendradarbiams, savo šeimos nariams. Apie šį mano pokalbį su žurnaliste ir R. Baškyte žiniasklaidoje paskelbta nebuvo.

2007- 08-14 Apygardos prokuratūros spaudos atstovė prokuratūros tinklapyje paskelbė, kad aukštai Aplinkos ministerijos pareigūnei pareikšti įtarimai dėl netinkamo pareigų atlikimo (pareigos ir pavardė nenurodyti).

Tą pačią dieną R. Baškytė spaudos konferencijoje pareiškė, kad jai pareikštas įtarimas yra politikų ir mano asmeninis kerštas jai, kad aš ją buvau išsikvietęs į prokuratūrą ir dariau spaudimą dėl žemės sklypo užstatymo procento padidinimo.

Nepakęsdamas tokio melo, 2007-08-16 kreipiausi į generalinį prokurorą, prašydamas baudžiamąją bylą perduoti kitai ikiteisminio tyrimo įstaigai ir ištirti, ar atitinka tikrovę R. Baškytės pranešimas žiniasklaidai apie politikų ir mano jai darytą spaudimą, ar mano veiksmuose yra tarnybinės etikos pažeidimo požymių.

Tenkindamas mano prašymą, Generalinis prokuroras baudžiamąją bylą perdavė Klaipėdos apygardos prokuratūrai ir pavedė atlikti tarnybinį patikrinimą dėl R. Baškytės pranešimo.

Šalies žiniasklaidoje toliau tęsėsi R. Baškytės organizuota šmeižto kompanija (į darbą buvo pajungti šalies kai kurie dienraščiai, televizija, radijas, aktyviai R. Baškytę rėmė Seimo narys J. Razma).

Perduodamas baudžiamąją bylą Klaipėdos apygardos prokuratūrai, aš apygardos vyriausiajam prokurorui I.Lauciui pasakiau, kad yra papildomos medžiagos, ir mes galime ją pateikti ikiteisminį tyrimą atliekančiam prokurorui. Man buvo atsakyta, kad po pietų pas mane užeis prokuratūros ONKT skyriaus vyriausiojo prokuroro pavaduotojas S. Jasevičius.

Nesulaukdamas, aš paskambinau S.Jasevičiui, kuris man atsakė, kad nespėjo perskaityti bylos, nes gavo nurodymą nedelsiant nutraukti prieš R. Baškytę bylą ir šiuo metu jis rašo nutarimą.

I.Laucius šia tema iš viso atsisakė su manim kalbėti.

Paskambinau Generalinės prokuratūros ONKT departamento vyr. prokurorui A.Kliunkai, paklausiau, ką visa tai reiškia. A.Kliunka faktiškai išsityčiojo iš manęs, piktai bardamas, kaip mes išdrįsome pareikšti įtarimą R. Baškytei. Panašios nuomonės buvo generalinis prokuroras A. Valantinas bei jo pavaduotojas G. Jasaitis.

2007-09-03 dėl publikacijų šalies žiniasklaidoje aš kreipiausi į generalinį prokurorą A. Valantiną, teikdamas, kad savo viešais pareiškimais R. Baškytė mėgina daryti spaudimą mano prašymu sudarytai komisijai, tačiau jokio atsakymo nesulaukiau.

Man sunku buvo suvokti, kad Generalinės prokuratūros vadovus, Klaipėdos apygardos vyriausiąjį prokurorą gali paveikti kokios nors jėgos, kas priverstų ignoruoti įstatymus, akivaizdžius faktus ir dėl to galima paaukoti visas žmogiškąsias vertybes, kito žmogaus gyvenimą, likimą.

Neturėdamas kitos išeities, 2007-09-17 aš raštu kreipiausi į Seimo Aplinkos apsaugos ir Teisės ir teisėtvarkos komitetus, išdėstydamas visas aplinkybes, pateikdamas visą medžiagą ir išsakydamas, kad esu įsitikinęs, jog R. Baškytė viską daro, kad Generalinio prokuroro rankomis būtų su manim susidorota. Visa medžiaga buvo pateikta ir Generaliniam prokurorui A. Valantinui.

2007-10-17 Seimo Aplinkos apsaugos komitetas, apsvarstęs mano pateiktą medžiagą, nutarė, kad VSTT direktorė R. Baškytė netinkamai vykdė savo tarnybines pareigas, piktnaudžiavo tarnyba. Konstatuota, kad dėl R. Baškytės netinkamo pareigų atlikimo, piktnaudžiavimo tarnyba, padaryta didelė žala valstybei, kad ji melagingai liudijo Konstituciniame teisme ir kt. Nutarta visą medžiagą perduoti Generalinei prokuratūrai, Valstybės kontrolei, Specialiųjų tyrimų tarnybai, Seimo Audito komitetui.

2007-10-18, sekančią dieną po Seimo komiteto sprendimo, generalinis prokuroras A. Valantinas savo nutarimu pradėjo ikiteisminį tyrimą, kad aš vos ne prieš metus laiko (2007 vasario mėn.), piktnaudžiaudamas tarnyba, sukursčiau iššvaistyti svetimą turtą – automašinos remonto apmokėjimą ir sąskaitos apmokėjimą už maitinimą po koordinacinio pasitarimo 2007-02-05.

Supratau viena – kad susidorojimas prasidėjo.

Aš visko tikėjausi, bet kad nuspręs dar ir kažkokius įtarimus reikšti, man buvo nesuvokiama ir didžiulis smūgis, nes aš niekada svetimo turto nesu švaistęs ir nesu piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi. Priešingai, įvairių priemonių organizavimui leisdavau savo ir savo šeimos lėšas. Tai įvairios delegacijos, komisijos, pasitarimai, kur dalyvaudavo nemaža garbių svečių, teisėsaugos institucijų vadovų, Seimo narių… Būdavo įvairių prašymų organizuoti žvejybas ar šiaip laivais paplaukioti, prašydavo „suorganizuoti“, žuvies Generalinės prokuratūros banketams ir pan. Šiose priemonėse dalyvaudavo tiek G. Jasaitis, A. Kliunka, tiek ir kiti Generalinės prokuratūros prokurorai. Aišku, kad tokių priemonių daug nebuvo.

2007-10-23 man, dalyvaujant advokatui, buvo įteiktas pranešimas apie įtarimą dėl svetimo turto iššvaistymo: automašinos remontas 2006 gruodžio mėn., su kuria aš nevažiavau ir už ją apmokėjo mano draugai, ją sugadinę; apmokėjimas už svečių maitinimą po prokuratūros koordinacinio -ataskaitinio pasitarimo 2007 vasario mėn., nors faktiškai apmokėta mano pinigais – apie 200 Lt.

2007-10-25 prokuroras M. Dūda priima dar vieną nutarimą pradėti ikiteisminį tyrimą dėl svečių maitinimo po eilinio koordinacinio pasitarimo 2007 birželio mėn., kurį prokuroras pats sugalvojo, nes jokio maitinimo nebuvo, ir mobilaus telefono, kurio kaina 1 Lt ir kuris gautas išbandymui.

Teigiama, kad aš padariau didelę žalą valstybei, nes pažeminau prokuratūros vardą ir tuo padariau sunkų nusikaltimą.

Baudžiamojoje byloje žala nepadaryta niekam, nėra jokių skundų ar pareiškimų, nėra ir nukentėjusiųjų, niekas nepripažintas civiliniu ieškovu, sau jokios naudos neturėjau, o vien nuostolius.

Manau, kad toks įtarimas – tai pasityčiojimas iš įstatymų, prokuratūros ir tikrai jos autoriteto pažeminimas.

Iškilo klausimas, kur generalinis prokuroras buvo beveik metus laiko? Lietuvos Respublikos BPK 169 str. nurodyta, kad prokuroras, gavęs skundą, pareiškimą ar pranešimą apie padarytą nusikalstamą veiką arba pats nustatęs nusikalstamos veikos požymius-tuoj pat pradeda ikiteisminį tyrimą. Iš bylos medžiagos matyti, kad Generaliniam prokurorui apie tai senai buvo žinoma, bet tada nusikalstamos veikos požymių nematė. Nematė, nes nebuvo užduoties susidoroti su manim.

Po įtarimo pareiškimo A. Valantinas privertė mane atsistatydinti. 2007-10-23 faksu išsiunčiau pareiškimą dėl atsistatydinimo. Faksu tuoj pat gavau ir įsakymą, kad mano pareiškimas patenkintas. Generalinė prokuratūra ir dabar neturi mano pareiškimo originalo.

Ikiteisminio tyrimo metu buvo apklausta apie 20 koordinacinių pasitarimo dalyvių, kurie visi paneigė, kad po koordinacinių pasitarimų jokių didelių vaišių nebuvo, kad 2007-06-07 po koordinacinio pasitarimo iš vis jokio maitinimo nebuvo. Visiškai nebuvo kreipiamas dėmesys į tai, kad išimtos sąskaitos, kasos aparato čekiai, kontrolinės juostos yra visiškai skirtingų datų ir su koordinaciniais pasitarimais nieko bendro neturi. Buvo ignoruojami mano draugų parodymai, kad už mašinos remontą jie apmokėjo todėl, kad patys ją sugadino, bei visų kaltinamųjų parodymai, kad aš niekada nesu jų prašęs už ką nors apmokėti išskyrus vieną faktą, kai aš kartu su savo draugu K. Skutulu ir su savo svečiais vaišinomės. Bet tai nieko bendro neturi su koordinaciniu pasitarimu. Mes su K. Skutulu šeimomis draugaujame jau virš 20 metų. Kai kartu valgome, kartais apsimoka jis, kartais aš. Šiurkščiai pažeidžiant įstatymus buvo sekamas mano advokatas, klausomasi jo telefoninių pokalbių.

Ikiteisminio tyrimo metu aš reiškiau nušalinimus prokurorui M. Dūdai. Prašymus atmesdavo Vilniaus 2 apylinkės teismas, kurio pirmininku anksčiau dirbo A. Valantinas. Tokią nutartį skundžiau ir Vilniaus apygardos teismui. Skundą atmetė teisėjas Z. Birštonas, kuris anksčiau dirbo Generalinėje prokuratūroje ir kuris visiškai neseniai darbo metu visiškai girtas iškeikė žurnalistus. Užbaigus ikiteisminį tyrimą ,prokuroras atsisakė nors trims dienoms pratęsti susipažinimo su bylos medžiaga terminą, nors net žmogžudžiams, kyšininkams ir kitiems nusikaltėliams tokia teisė suteikiama.

Bylą nagrinėjant Panevėžio apygardos teisme, buvo daromas didžiulis spaudimas. Apygardos teismui nušalinus prokurorą M. Dūdą, generalinis prokuroras už kelių dienų kreipėsi į Seimą, prašydamas sutikimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn du to paties teismo teisėjus už veikas, kurios buvo prieš 8 mėn. (butelio viskio ir padangų byla). Šio teismo pirmininkas – buvusio generalinio prokuroro pavaduotojo G. Jasaičio kurso draugas.

Tuometinis Apeliacinio teismo pirmininkas V. Milius, man pas jį lankantis, tiesiai pasakė, kad dėl mano bylos daromas didžiulis spaudimas. Būnant pas jį kabinete, V. Miliui paskambino A. Valantinas ir paklausė, ką aš veikiu Apeliaciniame teisme. Tuo metu byla dar tebebuvo nagrinėjama Panevėžyje.

Panevėžio apygardos teismas, priimdamas nuosprendį, iš esmės rėmėsi vien prokuroro kaltinamuoju aktu, visiškai ignoruodamas tuos įrodymus, kurie neginčytinai įrodo, kad jokios nusikalstamos nebuvo padaryta. Netgi buvo klastojamas nuosprendis, jame nurodant, kad kaltę patvirtino liudytojai nors visi liudytojai teigė priešingai. Ignoruojama buvo ir tai, kad ikiteisminis tyrimas pradėtas neteisėtai, nes nėra nei pareiškimų, nei skundų, nei įstatyme numatyto prokuroro reikalavimo pradėti ikiteisminį tyrimą…

Apeliacinio teismo teisėjai skundų iš esmės nenagrinėjo, o tik sugriežtino bausmes. Buvo be jokių motyvų atmesti visi įrodymai, paneigiantys kaltę, remtasi vien prielaidomis. Teisėjai, iš esmės, „persistengė“, nes man 3 metus uždraudė dirbti valstybės tarnyboje, nors prokuroras prašė tik dviems metams. Tuo teismas esminiai pažeidė BPK 320 str. 4 d., kuris kategoriškai draudžia pasunkinti teisiamojo padėtį , jei to neprašo prokuroras. Matyt labai buvo norima kam nors įsiteikti ar atraportuoti, kad su manim jau susidorota, užsakymas įvykdytas.

Dėl susidorojimo su manim, A. Valantino, G. Jasaičio, A.Kliunkos, M. Dūdos piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi rašiau Prezidentui V. Adamkui. Geriau būčiau nerašęs. Aš tik daug vėliau sužinojau, Kad V. Adamkui dirbant aplinkosaugoje Amerikoje, pas jį buvo stažuotei komandiruota specialistė R. Baškytė, kuri 5 mėn. gyveno jo namuose ir tapo šeimos drauge. V. Adamkui tapus prezidentu, R. Baškytė pradėjo kopti karjeros laiptais ir buvo paskirta Saugomų teritorijų tarnybos direktore. V. Adamkus, net jau ir nebebūdamas Prezidentu, atkakliai siekė, kad R. Baškytė būtų paskirta Aplinkos apsaugos ministre.

Aš ir šiandien esu įsitikinęs, kad R. Baškytė turi prisiimti pilną atsakomybę dėl visų“ neteisėtų“ statybų Kuršių Nerijoje, nes jos visos vyko jai žinant ir kartais net su ja raštu suderinus. Statytojai, iš esmės, niekuo nekalti, nes visus sprendimus , statybos leidimus išdavė įstatymo leidėjo numatyti pareigūnai, net kolegialūs valstybinės valdžios organai. Visiškai niekuo dėtas ir A. Sabonis, kuris, garsindamas visą Lietuvą pasaulyje, savo uždirbtus pinigus investavo į statybas. Dėl jo statybų R. Baškytė net raštu nurodė, kad reikia vadovautis Kuršių Nerijos detaliaisiais planais, o ne generaliniu planu. Generalinį planą-schemą R. Baškytė slėpė.

Iš esmės Lietuvos nacionalinis pasididžiavimas A. Sabonis, pastatydamas Preiloje nuostabią poilsiavietę, sutvarkė toje vietoje buvusi šiukšlyną, kuria galėtų tik gėrėtis tautiečiai ir užsienio svečiai.

Manau, kad Aukščiausiasis teismas, išaiškėjus naujoms aplinkybėms, turėtų ištaisyti savo klaidą dėl pastatų nugriovimo, nes statybos faktiškai yra teisėtos. To nepadarius, tiek A. Sabonis, tiek ir kiti statytojai, turės pilną teisę reikalauti, kad valstybė atlygintų, jiems padarytą žalą. Mokesčių mokėtojams tektų atlyginti kelių šimtų milijonų nuostolius, gali būti reikalaujama ir neturtinės žalos atlyginimo.

Man ne kartą teko apie susidorojimą su manim, mano draugais kalbėtis su garbiais teisininkais- Generalinės prokuratūros buvusiais vadovais ( iki A. Valantino), kitais Generalinės prokuratūros pareigūnais, teisėjais. Visi vieningai patvirtina, kad su manim yra susidorojama, kad vykdomas užsakymas. Teigiama, kad, galimai, susidorojimui yra pajungti kai kurie spec. tarnybų pareigūnai, kurie teismų vadovams teikia įvairias sukurptas pažymas. Reikia suprasti vieną, kad šias tarnybas pati Generalinė prokuratūra ir kontroliuoja.

Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama baudžiamoji byla ( vienas iš teisėjų buvo Z. Birštonas), kurioje teisiamas už nužudymų organizavimą, turto prievartavimą J. Bielskis. Kartu su kitais teisiamas ir G. Jacka. Ikiteisminį tyrimą atliko Generalinės prokuratūros departamentas. Ikiteisminio tyrimo ir bylos nagrinėjimo metu J. Bielskis davė parodymus, kad telšiečio Sasnausko nužudymą jis organizavo G. Jackos užsakymu, kuris tokiu būdu norėjo reabilituotis prieš S. Stulpiną, tai yra mane. Taip pat J. Bielskio draugas Gudaitis parodė, kad man, 1985-87 metais dirbant Mažeikių rajono prokuratūroje, G. Jacka man įskųsdavęs spekuliantus, aš jiems iškeldavau baudžiamąsias bylas, po to G. Jacka iš spekuliantų surinkdavęs pinigus ir atiduodavęs man, po ko aš bylas nutraukdavęs.

Sužinojęs, kad esu šmeižiamas, aš 2008-11-06 pareiškimu kreipiausi į generalinį prokurorą A. Valantiną, prašydamas kaltus asmenis dėl šmeižimo ir melagingų parodymų davimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

Pareiškime aš nurodžiau, kad su G. Jacka Telšiuose vienoje klasėje mokiausi iki 1963 metų. Po to pradėjau mokytis vakarinėje mokykloje ir su G. Jacka visiškai nebendravau. 1982 metais, dirbdamas Mažeikių rajono prokuratūroje, sužinojau, kad Telšių milicijoje yra iškelta baudžiamoji byla kažkokiam Sasnauskui ir G. Jacka įkalbinėja jį, kad reikia duoti kyšį man ir aš galėsiu paveikti Telšių miliciją, kad būtų nutraukta byla. Pasipiktinęs tokiu G. Jackos elgesiu aš paskambinau į Telšių prokuratūrą ir paprašiau, faktams pasitvirtinus, G. Jackai iškelti baudžiamąją bylą ir jį suimti. Taip ir buvo padaryta . Po kurio laiko G. Jacka buvo nuteistas ir aš pirmą kartą jį pamačiau tik bylą nagrinėjant teisme. Pareiškime A. Valantinui nurodžiau, kad aš niekada jokių spekuliacijos bylų nesu nei kėlęs, nei nutraukinėjąs. Nuo 1985 metų sausio mėn. aš jau dirbau Šilutės prokuratūroje, o ne Mažeikiuose, kur taip pat tokių bylų nesu turėjęs, kad tai nesunku patikrinti. Teigiau, kad visa tai šmeižtas.

Nurodžiau, kad 2003 metais, man dirbant Klaipėdos vyriausiuoju prokuroru, į mane kreipėsi G. Jacka ir jo žmona, sakydami, kad juos, grasindamas susidorojimu, J. Bielskis prievartauja, reikalaudamas perrašyti turtą. G. Jackos nebuvau matęs nuo pat teismo posėdžio 1982 metais. Aš paskambinau į Policijos departamento kriminalinės policijos biurą ir paprašiau J. Milevskio, kad Jackas priimtų tuo klausimu. Po kurio laiko J. Bielskis buvo suimtas, dar vėliau buvo suimtas ir G. Jacka.

Aš jokio atsakymo į savo pareiškimą iš Generalinės prokuratūros negavau, tik man skambino prokuroras Kazakovas, klausdamas, iš kur aš sužinojau apie tokius parodymus.

Generalinei prokuratūrai nepradėjus ikiteisminio tyrimo dėl šmeižimo, 2010 spalio mėn. J. Bielskis, apklausiamas Vilniaus apygardos teisme, viešai tęsė savo šmeižimą, pareikšdamas, kad už tai, kad aš netrukdyčiau jo žmonai Šilutėje privatizuoti kavinę, jis man davęs 3000 dolerių kyšį, kad po to aš pastoviai lankydavausi jo žmonos kavinėje. J. Bielskis atvirai pareiškė, kad jis nusprendė sakyti tiesą, keršydamas už tai, kad aš G. Jacką nukreipiau į policijos departamentą.

Atsakingai pareiškiu, kad visa tai melas ir J. Bielskis turi būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn dėl šmeižimo, nes tokiais savo viešais pareiškimais jis daro didelę žalą valstybei, formuodamas visuomenėje nuomonę, kad prokuratūroje dirba kyšininkai. Aš J. Bielskio ir jo žmonos niekada nesu matęs, tik dirbdamas žinojau, kad jis turi didžiulę įtaką Kauno nusikaltėlių pasauliui bei palaiko ryšius su Kauno teisėtvarkos pareigūnais, kad jo įtakoje yra ir Šilutės turto prievartautojų gaujos. Aš jį net savo straipsniuose įvardindavau kaip mafijos vadeivą. Tuo metu Kauno apygardos prokuratūrai vadovavo G. Jasaitis.

J. Bielskis teisiamas už sunkių nusikaltimų padarymą, nužudymų organizavimą, turto prievartavimą yra paleistas iš suėmimo ir jau šešti metai, Generalinio prokuroro nutarimu, valstybės, tai yra mokesčių mokėtojų pinigais saugojamas. Jo apsauga mums kainuoja apie 50000 Lt. kiekvieną mėnesį- iki šiol ta apsauga jau kainavo apie 3 milijonus litų. J. Bielskis iš apsaugos buvo pabėgęs. Atrodo, kad surastas jis turėjo būti nedelsiant suimtas. Paradoksas, bet jis toliau yra saugomas valstybės pinigais ir vežiojamas poilsiauti į Palangą, Nidą…

Kyla didelis klausimas: už kokius nuopelnus Valstybei šis Kauno banditas yra saugojamas? Gal visa susidorojimo su manim esmė ir yra, kad teisėjams kaišiojami J. Bielskio parodymai, nes yra žinoma, kad aš ir mano draugai turi būti išteisinti, o J. Bielskiui už šmeižimą atsilyginama „ypatingu dėmesiu“, galimai jam pažadėta, kad jis bus išteisintas arba byla bus nutraukta dėl senaties.

Gal kaišiojamos dar kokios nors sukurptos pažymos, kad aš korumpuotas, kyšininkas, kokios nors valstybės agentas, gal į bažnyčią retai vaikštau? Gal tai daro kokie VSD, V. Adamkaus dar įtakojami, pareigūnai?

Galimai įtakos turi ir mano vieša pozicija pedofilijos bylos atžvilgiu.

Aš ir šiandien esu įsitikinęs, kad dėl tragedijos Kaune kaltas yra A. Valantinas, nes jis nekreipė jokio dėmesio į daugkartinius D. Kedžio skundus, į L. Stankūnaitės ir V. Naruševičienės maldavimus jas apsaugoti nuo galimo susidorojimo. A. Valantinas nepradėjo ikiteisminio tyrimo dėl teisėjo J. Furmanavičiaus galimo šmeižimo, nepatraukė D. Kedžio baudžiamojon atsakomybėn, nesikreipė į Seimą prašydamas leidimo patraukti teisėją baudžiamojon atsakomybėn, nors tai būtų leidę ištirti, kaltas teisėjas ar ne, nesiėmė priemonių ir D. Kedžio ginklų išėmimui. Visą tai nustatė ir Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas.

Atrodo, kad mes tikrai gyvename ne teisinėje valstybėje, o kreivų veidrodžių karalystėje. Ar taip seniai net du generaliniai komisarai be jokios tiesioginės kaltės atsistatydino iš tarnybos už tai, kad iš vos ne 15 tūkstančių policininkų armijos du neblaivūs policininkai padarė autoavarijas, dėl ko žuvo žmonės. Aš labai abejoju, ar jiems reikėjo atsistatydinti. Motina ir ta ne visada gali atsakyti už savo vaikus. Manau, kad taip elgdamiesi, mes greitai neberasime, kas norės dirbti šiose pareigose, nes kiekvienas garbingas pareigūnas nėra dievas, kuris galėtų atsakyti už kiekvieną kažkur išaugintą pažeidėją ar nusikaltėlį. O gal reikia nustatyti politinę atsakomybę ir šalies vadovams? Prisidirbo koks Petraitis, kur nors kaime – atsistatydina visi šalies vadovai. Absurdas.

Tačiau A.Valantinas tiesiogiai kaltas dėl dviejų žmonių nužudymo ir galimai nužudytų dar dviejų- jis šiandiena teisia kitus, nors pats turi būti teisiamas. Jis ne tik teisia, bet veržiasi į teisinės valdžios olimpą. Manau, kad kiekvienas Lietuvos pilietis turi pilną teisę nušalinti šį visiškai susikompromitavusį „teisėją“ nuo nagrinėjamų visų bylų.

Apie kokį pasitikėjimą teisėsaugos institucijomis galima galvoti, kai neretai joms vadovauja niekšai, turintys tokių pat „politinį užnugarį“. Gal dalinai todėl tautiečiai bėga iš tokios tėvynės svetur, ar atsisako net pilietybės?

Aš visą savo gyvenimą stengiausi pragyventi garbingai, taip auklėjau ir savo dukrą- teisininkę, taip mokiau ir savo pavaldinius. Mano darbas buvo vertinamas vien paskatinimais ir apdovanojimais.

Dabar viskas yra daroma, kad būčiau visiškai palaužtas, sugniuždytas, padarytas net nusikaltėliu, kad būtų užtraukta gėda visai mano giminei, draugams, artimiesiems. Gal siekiama, kad aš visai išeičiau iš gyvenimo. Man net tris metus mokėta pareigūnų ir karių valstybinė pensija generalinio prokuroro sprendimu buvo nutraukta, motyvuojant, kad aš galimai būsiu nuteistas. Tai reiškia, kad Generalinėje prokuratūroje dar prieš keletą mėnesių iki nuteisimo buvo žinomas teismo verdiktas. Kai kuriems pareigūnams negalioja nekaltumo prezumpcijos principas, negalioja ir Konstitucinio teismo nutarimas, kad paskirtos pensijos atimti negalima, nes tai prilygtų dar vienai kriminalinei bausmei.

Mane galima paniekinti, bet tiesos iš mano lūpų niekas ir niekada neatims. Vardan jos gyvenau, dėl jos ir numirsiu.

Gerbiama Prezidente, Gerbiama Seimo Pirmininke aš kreipiuosi į Jus todėl, kad dar tikiu mūsų teisinės valstybės ateitimi. Kreipiuosi su viltimi, kad bus imtasi priemonių, kad mūsų valstybėje nebebus persekiojami nekalti piliečiai, kurie praradę viltį atrasti teisingumą savo valstybėje, jos ieško svetur – Strasbūre, Ženevoje ar Briuselyje, ar visai palaužti, pasitraukia iš gyvenimo.

Tikiuosi, kad bus imtasi priemonių, kad, atlikdami pareigas, prokurorai ir teisėjai griežtai vadovausis vien įstatymais ir savo sąžine, kad bus užkirstas kelias bet kokiam spaudimui, tiriant ar nagrinėjant bylas. Tikiu, kad nuosprendžiai nebebus priiminėjami, pataikaujant kažkieno nuomonei, kurso draugų prašymams… ar sukurptomis melagingomis pažymomis, nieko bendro neturinčiomis su tiriamomis bylomis.

Tikiu, kad bus užkirstas kelias stalinizmo laikų sugrįžimui, kai žmonės, faktiškai, be teismo buvo sušaudomi, kalinami, tremiami vien už savo kitokius įsitikinimus, pareikštą nuomonę ar melagingus įskundimus, ką patyrė ir mano žmonos tėvai- politiniai kaliniai ir mano žmona, jos broliai- tremtiniai.

Tikiu, kad Aukščiausiojo teismo pirmininkas, nors ir yra A. Valantino kurso draugas, nesileidžia būti įtakojamas šio visiškai susikompromitavusio teisininko.

Esu įsitikinęs, kad visi tiek prokurorai, tiek teisėjai, tiriantys baudžiamasis bylas ar priiminėjantys nuosprendžius ir pažeidinėjantys įstatymus, piktnaudžiaujantys savo tarnybine padėtimi, turi būti šalinami iš tarnybos ir traukiami atsakomybėn.

Generalinės prokuratūros prokuroras Mindaugas Dūda, atlikdamas ikiteisminį tyrimą, piktnaudžiaudamas savo tarnybine padėtimi, privalėdamas nešališkai ir objektyviai ištirti baudžiamąją bylą, klastojo irodymus: liudytojų, įtariamųjų parodymus, dokumentus neginčytinai įrodančius įtariamųjų nekaltumą, tendencingai kaltinamajame akte nurodė, kaip įrodymus, kurie patvirtina kaltę. Tais savo veiksmais Mindaugas Dūda padarė didelę žalą valstybei, prokuratūros sistemai- tarp visuomenės narių paskleidė ir suformavo nuomonę, kad įstatymus pažeidinėti ir persekioti nekaltus asmenis gali visi prokurorai.

Be to, Mindaugas Dūda padarė didelę žalą visiems kaltinamiesiems, nes jie neteisėtai buvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn, teisiami, neteisėtai buvo suvaržytos jų teisės ir laisvės, buvo padaryta didelė moralinė ir turtinė žala jiems ir jų artimiesiems. Tais savo veiksmais M. Dūda padarė nusikaltimus, numatytus BK 228 str. 1 d. ir 300 str. 3 d.

J. Bielskis ir Gudaitis, viešai šmeiždami mane sunkių nusikaltimų padarymu, padarė didelę žalą valstybei, prokuratūrai, nes leido susiformuot visuomenėje nuomonei, kad prokurorai yra nusikaltėliai- kyšininkai, tai yra savo veiksmais padarė nusikaltimą numatytą BK 154 str. 2 d.

Gerbiamas Generalini Prokurore, vadovaudamasis BPK 169 str. BPK 407 str. ir 409 str.

p r a š a u:

1. Pradėti ikiteisminį tyrimą pagal Lietuvos BK 228 str. 1 d. ir BK 300 str.3 d. ir baudžiamojon atsakomybėn patraukti Generalinės prokuratūros prokurorą Mindaugą Dūdą. Spręsti klausimą dėl patraukimo baudžiamojon atsakomybėn Generalinės prokuratūros prokurorą Gintarą Jasaitį ir buvusį Generalinės prokuratūros ONKT vyr. prokurorą Algimantą Kliunką, nes jie tiesiogiai vadovavo šios baudžiamosios bylos ištyrimui.

2. Pradėti ikiteisminį tyrimą pagal BK 154 str. 2 d. ir baudžiamojon atsakomybėn patraukti Joną Bielskį ir Gudaitį. Kreiptis į teismą, kad J. Bielskiui būtų paskirta kardomoji priemonė-suėmimas.

3. Baudžiamųjų bylų, apeliacinių skundų kopijos yra Generalinėje prokuratūroje. J. Bielskio ir kitų teisiamųjų parodymai yra Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje.

4. Atlikti tarnybinį patikrinimą dėl daryto spaudimo norimo nuosprendžio priėmimui Panevėžio apygardos ir Lietuvos Apeliaciniame teisme bei kaltus pareigūnus patraukti atsakomybėn.

Stanislovas Stulpinas

Komentarai

 

 

 
 1. Stulpinai, kažkodel noriai nemini kito bylos epizodo, kaip žmonėms melavai, kad sugedo generalinio prokuroro džipas, ir už svetimus pinigus remontavai savo draugės automobilį.
  Jau pamiršai, kad su tokiu veikėju Šulcu kažkada nupirkai po pigiaja auto buvusiam genprokui Nikitinui ir buvai paskirtas Klapėdos miesto prokuratūros vyriausiuoju.O tau už , tai atsilygino- nupirko brangiai tavo butą Šilutėje, tavo supuvusią Volgą, o tau dar davė tarnybinį butą Klaipėdojem kurį tu po to įtaisei dukrai. O to draugelio bylos buvo nutrauktos Jurbarke,
  Prisikrochoboriniai smulkiai melagėli, todėl tave ir pričiupo.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 2. Gerb. Stanislovai Stulpinai, as visa sirdimi su jumis. Dziaugiuosi, kad dar isliko Lietuvoje tokiu zmoniu. Esu pilnai susidurusi su korumpuota valdzia ir teisetvarka Klaipedos mieste, su kuriomis bandziau kovoti nuo mazdaug 1995 metu iki dabar. 1999 metais nusivylusi isvykau i uzsieni, bandydama is ten issaugoti savo nekilnojama turta, kuris, pazeidziant LR istatybus buvo grubiai uzgrobtas. Jau trys metai bandau apginti savo teises. Labai skaudu, kad jaucuosi su sunumi iststumta is savo mylimos salies…

  Linkiu jums geriausios kloties.

  Dainora Motz

  Thumb up 72 Thumb down 0

 3. Ponas Stulpinai, ar tikrai aš bent kartą plaukiojau paties užsakytais laivais, dalyvavau kokioje nors žvejyboje ir gavau žuvies. Ne kartą sakiau, kad nekerštauk ir nešmeižk.
  SIūlau imtis veiksmų pašalinant šmeižtą. Kitaip dabar jau tikrai imsiuosi teisinių veiksmų privataus kaltinimo tvarka.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Gerbiamas Algimantai už teisybę nėra ko pykti.Gal Jūs norite pasakyti, kad nesate dalyvavęs prokuratūros banketuose, ar nesate valgęs mano nupirktos žuvies ar, kad nesame kartu plaukioję?Jei nori gali kreiptis į teismą, bijau, kad dar kartą apsijuoksi.

   Aš nei Jūsų, nei kitų tuo ir nekaltinu, tik norėjau pabrėžti, kad tom priemonėm leisdavau savo šeimos lėšas, nors Jūsų pavaldinys prokuroras M. Dūda net vaišinimasi su savo šeimos draugu konstatavo, kad mes švaistome jo nuosavos firmos turtą. Absurdas.

   Bet ar tame esmė. Esmė yra tame, kad Jūsų vadovaujamo departamento prokurorai, vykdydami užsakymus, susidorodavo su nekaltais žmonėmis.Jūs esate man sakęs, kad esate niekuo dėtas, kad, atseit:” ne aš brigadininkas”, arba, kad ne Jūs kontroliuojate tyrimą. Jūs ąmeniškai atmetėte ir mano prašymą nors kelioms dienoms pratęsti susipažinimo su bylos medžiaga terminą.

   Kyla didelis klausimas-tai už ką Jūs buvote atsakingas, vadovaudamas depatamentui?

   Jūsų vadovaujamame deparatamente buvo netinkamai tiriamos arba visiškai netiriamos rezonansinės bylos dėl milijardinių lėšų
   išvaistymo.Visuomenė buvo pasipiktinusi Pociūno nužudymo bylos tyrimo vilkinimu. Esu isitikinęs, kad ir Kusaitės byla-tai Jūsų, A. Valantino, G. Jasaičio sąžinės reikalas.

   Aš suprantu, kad VSD turi kaip nors pateisinti skiriamas milijonines lėšas didžiulio aparato išlaikymui. Reikia kaip nors atraportuoti valdžiai, visuomenei, kad Lietuvoje veikia teroristinės grupuotės, užsienio žvalgybų agentai… Bet ką daryti, jei nesiseka jų išaiškinti?

   Tada pradedamos kurti sąmokslo teorijos, imituojami nusikalstamos veikos modeliai- patys savo rankomis iš jaunų žmonių, faktiškai- vaikų “gaminame” teroristus. Manau, kad tokiu pat būdu, Jums padedant, buvo pagaminta ir ” teroristė” Kusaitė.

   Ar Jums neatrodo, kad tokios bylos daro didžiulę žalą-smukdo Lietuvos autoritetą pasaulyje, nes, tokių kaip Jūs rankomis, Lietuva gali būti pradėta vadinti teroristų kraštu. Mūsu šalis gali tapti ir tarptautinių teroristų taikiniu, nes ir tikrieji teroristai gali patikėti Jūsu sukurptu Kusaitės “teroristės” mitu.

   Žinau, kad Jūs vėl tvirtinsite, kad esate nekaltas-” ne aš buvau brigadininkas…” Bet tai jau kažkur girdėta.

   Ar ne stalinizmo laikais milijonai nekaltų žmonių buvo persekiojami, sušaudomi, tremiami. Ištisos šeimos su visais vaikais buvo pasiunčiami anapilin.

   Visi šio genocido vykdytojai vėliau taip pat tvirtino, kad jie nekalti, kad jie tik vykdė savo valdžios nurodymus.

   Jums ir tokiems kaip Jūs negalioja žmogaus nekaltumo prezumcija, šalies įstatymai, tarptautinės konvencijos…Įdomu-ar Jūs ir tokie, kaip Jūs asmeniškai esate pasiruošęs atlyginti turtinę ir neturtinę žalą, jei tokios bylos pasieks Europos Žmogaus Teisių Teismą?

   Mano gyvenime ir darbe taip pat buvo klaidų.Tačiau aš niekada nevykdžiau jokių užsakymų. Savo principigą poziciją išsakydavau viešai ir visur, visose kolegijose ir pasitarimuos taip pat. Jūs pats tai gerai atsimenate. Pastoviai teikdavau ir Seimui įvairių įstatymų pataisų projektus. Kai kurie jų-kaip dėl atlyginimų mažinimo nutraukimo prokurorams, buvo Seimo priimti.

   Ar ne dėl mano principingumo ir buvo susidorota?

   Jeigu dar turite nors krislą sąžinės- gal viešai prabilkite apie tai, kas Jums trukdė garbingai vykdyti savo pareigas? Esu įsitikinęs, kad Jūsų viešas pareiškimas, įvardijant visus užsakovus, valdžios ir visuomenės bus išgirstas ir suprastas, tai padėtų visiems laikams užkirsti kelią piktnaudžiavimams ir korupcijai visose teisėsaugos institucijose.

   Stanislovas Stulpinas

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • Gerbiamas Stanislovai, ne kartą Jūsų prašiau atskleisti visus Kukudros baliaus prokurorų pavardes. Matote, kol jūs tylėsite – jie jus jau grasina paduoti privataus kaltinimo tvarka. Jūs dar vis tikite, jog jie draugai? Jie niekieno ne draugai, jie neturi nei sąžinės, nei garbės suvokimo. Tai yra žmonės, pardavęs sielą velniui. Su blogiu reikia kovoti. Dėkoju Stanislovai, jog jau pradėjote tą kovą. Pagaliau. Apsėstiesiems ne vieta valstybės tarnyboje. Tam yra kitos įstaigos.

    Thumb up 72 Thumb down 0

 4. Aš tai savo sukriošusiu marazmatiniu proteliu niekaip nesuvokiu, ko tas S.Stulpinas taip ardosi, savo buvusius kolegas ir sobutilnikus stangdamasis už grotelių sukišti. TRYSDEŠIMT DU metelius iš vienos „granionos “ stiklinės su jais lakė, vieni kitiems rankas ir kojas laižė, ir staiga – vieni kitus už grotų kamšyti susiruošė. Sakote, klaninė temidinė sistema supuvusi? Tai S.Stulpinui reikėtų tik džiaugtis ir dėkoti tiems, kurie jį, tokį žibantį deimantą iš tų puvenų iškrapštė. Dabar laisvas ir nuo jokių valių nepriklausomas, sėdėdamas ant pensijos tik džiaukis gyvenimu, rašyk memuarus ir liaupsink iš supuvusio klano išvadavusius savo išvaduotojus. Na, dar retkarčiais kokius poterėlius, kaip padėką Dievuliui, kad nuo grotelių apsaugojo, sumesti galėtų. Bet kur tau… Už tomahauko ir galvų neteisingai nuskriaudusiems vargšelį priešams kapoti ir patiklias davatkėles savo dorybėmis virkdyti kaip ledonešis veržiasi. Juokinga. Ir graudu. O koks jis buvo prokuroras, tai pats save apibūdino per Venckienės bobų karo batalijas, vadovaudamasis, kaip ir teisėja, tūkstantprocentiniais įsitikinimais be jokių įrodymų. Kiek, prokurorui tokiais kriterijais besivadovaujant, per 32 metus nekaltų žmonių galima sukišti už grotų? Niekas dar neįrodė, kad ta „pedofilija“ su Kedyte buvo, niekas neįvardijo konkrečių žudikų nei užsakovų,bei žudynių tikslų, o prokuroras jau šališkus savo apibendrinimus deklaruoja, kai viskas iki šiandien – dar tik „ežiukas rūke“. Net kaimo bobelės, kad ne kriminalinis, o politinis žaidymėlis surežisuotas Kedytės „pedofilijos“ mistinio klano pagrindu, jau supranta, tik ne su didžiule darbo patirtimi prokurorai. Mano supratimu, S.Stulpinas, kaip tendencingas propagandistas, gal ir neblogas, bet kaip prokuroras, – kažin… Kažkaip labai jau anų laikų raugu atsiduoda. Bet tai, tik mano asmeninė nuomonė, kuri gali ir nesutapti su daugumos.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Labai paprastas reikals, sako onkologine liga rado. Tad galima sikti ant kitu, vistiek nepasodins, teismai gi humaniski, pasigailes ligonio.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 5. S.Stulpinas 30 metu dirbo atsakingose teisėsaugos postuose.
  Aš kai pilietis, užduodu jam klausimą – kas kaltas, kad į Lietuva grįžta Stalino- Berijos laikai. Kur tamsta “prokurore” buvote, kol pačiam “klizmą” pačio puoselėta sistema užtaisė.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 6. yra gerietis – tautos vaikis ! Jis mats nekencia sistemos ir prokuroro garbinga varda teivertino 2000 litu , kai pasiule bausme 30000 lt reketavusiam ir pemusiam kysi kolegai Vaitiekunui !

  Thumb up 72 Thumb down 0

 7. Ponui Dudai atejo krize.. Vargsas, Lietuva iseina is krizes, o jis ieina i savo krize… Ar gali buti, kad ponas Duda sulauktu net kalejimo bausmes uz tokius dalykelius?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 8. Wow, dziugu matyti, kad kazkas vyksta ir juda teigiama linkme :) Manau, kad atsiras ir daugiau prokurorų, pareigūnų ir komisarų, kuriems galima pateikti skundus dėl jų ankstesnių veiksmų neteisėtumo… Kaip sakoma: “Žuvis pūna nuo galvos”, kadangi Lietuvos galva šiuo metu sveika, o vidurys jau gerokai papvęs, tai dabar teks tuos pūlinius išlupt su šaknim… Manau, kad nemaža dalis korumpuotų pareigūnų, piknaudžiavusių tarnyba, šiuo metu turėtų jaustis nejaukiai….

  Thumb up 72 Thumb down 0

 9. Tai tiesas Stalino-Berijos laikai sugrįžo. Pat esu teisiamas už principinga poziciją ir kitokios nuomonės turėjimą. Kauno Centro komisarą Daną Česnauska, atsisakius tirti turto prievartavimo atveji , įvardinau kaip nekompetetinga bailį. Dar pridėjau, kad pastarasis yra korumpuotas. Byla prieš turto prievartautojus, taip ir nebuvo iškelta, o aš teisiamas dėl pareigūno garbės ir orumo pažeminimo. Atrodo, kad nepradėdamas byla, anksčiau tokią (garbę) turėjo.
  Yra jau išsakyta Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo nuomonė. kad aš pažeidžiau D.Česnausko garbę. Akivaizdus nekaltumo prezumpcijos pažeidimas, aukščiausiu lygiu ir pirmos instancijos teismui reikės atlikti tik formalumus.
  Taip, kad Tamsta S.Stulpinai pats visiškai esate teisus, susidoroti su principingu, pilietiškai nusiteikusiu asmeniu Lietuvos teisėsaugai jokių problemų. Stalino laikai grįžo ir kaip sakydavo KGBistai “duokite žmogų, įstatymą pritaikysime”.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Mielas Algeli, jeigu visi, kuriuos tu įžeidinėji, paduos tave į teismą, tai tu iki grabo lentos neišlipsi iš anstolių. Tu arklius biškį pristabdyk taip puldamas žmogų, kurio tu net nepažįsti ir nė karto nesikalbėjai. Taip išeina, tu už Dudą? Va toks iš tavęs ir kovotojas “prieš teisėsaugą”. Jeigu tau draugas tas kuris kurpia bylas del vieno lito

   Thumb up 72 Thumb down 0

 10. jog Lietuvoje randasi vis daugiau zmoniu kurie pradejo skirti kur yra melas o kur yra tiesa. Nereikia buti net geram psihologui jog tai suprastum pagal veido ir akiu israiskas . Tik labai gaila jog tu meluojanciu prisiveise tiek daug jog tik isijungus tv norisi ji ne tik tuoj isjungti ,bet ir per langa ismesti! Bent as ka jie ten kalbedavo apversdavau aukstyn kojomis ir visada zinojau kokia yra is tiesu tikroji .tiesa.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 11. Jis Lietuva butu nuvedes teisingu keliu,bet….buvo juodinamas tu jegu kurios po jo ir uzvalde Lietuva. Manau visi zino kas isvoge valstybes turta …vsio po zakonam…. ir kas sukure tokia nusikalstama teisesaugos sistema su sukiu…nusipelneme gyventi geriau….

  Thumb up 72 Thumb down 0

 12. Už esamą teisėsaugą dėkokite ponui Landsbergui ir Fermeriui.Tai jie išsaugojo kriminalinę čekistinę teisėsaugą.Kažkada gyvenimo artistė OŽELYTĖ pliurpė,kad ateities kartos Landsbergui pastatys auksinį paminklą,aš manau šiek tiek kitaip.Jau dabar laikas ponui Landsbergui skirti vienutę Lukiškių kalėjime.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 13. tikiu, kad Jus, Stulpinai, teisingai aprasote padeti teisesaugoje, bet eiliniai zmones gali tik uzjausti Jus ir save del tokios susidariusios padeties Lietuvoje.Taciau aciu, kad netylite.Dalis zmoniu jau aplamai niekuo nebetiki,nes teisybes surasti nebegalite nei Jus , nei Venskiene, t.y. patyre teisininkai.Viltis mirsta paskutine ir kol yra Prezidente, GP,kuri nepelnytai kazkas puola, matosi susikompromitavusiu(girtu) prokuroru salinimas is pareigu, tad norisi tiketi sviesesne ateitimi. Sekmes ,sveikatis ir istvermes kompetetingoje kovoje su visu musu skriaudikais.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 14. Tai štai, KK ir pasirodė visu gražumu, – komentarus blokuoti pradėjo. Pasirodo, kovotojams su blogybėmis ne nuomonių įvairovė, o tendencinga propaganda tereikalinga.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Jo jo.Šiąnakt ir vėl sapnavau,kad atėjo Renatas ir liepė pūst į alkotesterį.Ir taip visą naktį,žinokit.O kai vieną kartą pripučiau tik 0,53 pasakė,kad ir vėl blokuos mano komentarą.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 15. ne visa Teisesauga supuvusi yra ir doru zmoniu !!! kaip ir bet kurioje sistemoje sventu nebuna!!! svarbu isamputuot ta pulyni,kad nesiplestu !!! jau zenklu yra !!!

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Jau tik nereikia, kad S.Stulpinas doras žmogus. jeigu nebūto jo daug metu (30 m.) išpuoselėta “teisėsauga”, pastačiusi “klizma”, tai ir šiandien jam butu nusispiauti į eilini pilietį.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 16. tokiu Dudoriu nors samciu semk. Kol Garneliene vadovaus visam sitam nusikalteliu paradui tai is tu dudoriu ir toliau sklis garsas…pirst…pirst…..

  Thumb up 72 Thumb down 0

 17. sakydamas …Jie jau priejo liepto gala…..Kedys nuzudytas ,bet mazos mergaites tragedija uz ausu i dienos sviesa isvilko tiesa,kam ir uz ka Lietuvoje tarnauja susikures juodasis teisesaugininku klanas???????

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • apie “juos” tiek daug tikros tiesos viešai atskleista, tai KODĖL? jokia teisinė institucija,ar visos šalies valdžia,…netgi tauta nebegali visus nusikaltusius nubausti…
   Tai kokia gi pas mus teisinės valstybės pamatai-gal jau suirę…ir “namas”griūva.
   Kaip mums,paprastiems žmonėms jaustis tarp tokių? Kaip toliau gyventi?
   Taigi….,visos partijos savo nieko neverta egzistencija įrodė ir parodė,kad jos yra tiktai tuščia vieta. Reikalingos naujos vizijos, naujos partijos,kad išvaduotų tautą nuo begalybės pūlinių.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 18. Neplove is valstybes milijonus todel ir buvo atleistas. Tie teisininkai kurie tampriai yra susirise su stambia kontrabanda,valstybes pinigu plovimu ir pedofilu klanu tebesedi savo postuose tvirtai sysaliniu klijais priklijuoti.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Tai kiek metuku buvo nepriklausomas bet dirbo klane?
   Mane stebina kiek Lietuvoje durniuku.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 19. „Bylą prieš Lietuvą Strasbūre laimėjęs buvęs prokuroras vėl už grotų“
  Tai gal ir šį buvusi prokurorą padarykite tautos didvyriu nukentėjusiu nuo sistemos nes jis buvo išprovokuotas imti kyšį ir susigundė.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 20. Gerbiamam Gen.prokurorui D Valiui sekmes kovojant su skestanciom ziurkem teisesaugos laive !!! sekmes jums ir stiprybes !!! kovojant del musu vaiku ateities !!!

  Thumb up 72 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Figūrą formuojantys apatiniai: kokius rinktis?
Kaip išsirinkti geriausią mobilų kondicionierių?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Ar biuro priemonių kokybė kinta? 
Darbas biure yra neatsiejamas nuo tam tikrų priemonių, kurios gali garantuoti, kad pavyks...

Naujausia žaidimų įranga dar geresniems pojūčiams 
Jeigu mėgstate kompiuterinius žaidimus ir norite atrasti juose dar geresnes patirtis, išbandyti daugiau,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (10)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras