Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2022 Birželis 25 Šeštadienis
 

S.Stulpinas: L.Stankūnaitė ir jos dukrelė stovi ant bedugnės krašto

2011-01-16 13:08 | Naujienos | Komentarų (312)

S.Stulpinas įsitikinęs - L.Stankūnaitei ir jos dukrelei numatytas keturių nužudytų pedofilijos byloje likimas (KK nuotr.)

Aš nesu toks optimistas, kaip gerbiama straipsnio „Klaną ištiko pato ar netgi mato grėsmė“ autorė Kristina Apanavičiūtė. Galiu paaiškinti – kodėl.

Pirma, žiniasklaidoje buvo pateikta tiek pagrįstos informacijos apie Kauno pedofilijos bylą, pedofilijos klaną ir galimai su ta byla susijusias spec. tarnybas, kad, spausdinant, jaučio odos pritrūktų.

Ar gerbiami Lietuvos žmonės atsimena nors kokią nors savo rinktos valdžios reakciją apie pedofilijos problemą mūsų Valstybėje? Reakcijos – jokios (nors manau, kad kaimyninės Latvijos (ir ne tik) patirtis turėjo priversti susimąstyti).

Seimas, tiesa, pripažino, kad Generalinės prokuratūros vadovai netinkamai atliko pareigas, kontroliuodami šios rezonansinės bylos tyrimą ir… nepasiūlė gerbiamai Prezidentei nieko. Atseit – mes esame “pašaliniai”, gal Prezidentė pati ką nors sugalvos?

Ką turėjo tokioje situacijoje daryti mūsų gerbiama Ekscelencija? Tuo labiau, kad ir nors toks sprendimas, patvirtinantis Seimo Teisės ir teisėtvarkos išvadas buvo priimtas iš esmės vien dešiniųjų balsais (balsavimo metu vos ne visa opozicija, atseit, protestuodama dėl kito įstatymo priėmimo procedūrų pažeidimo, iš viso nebuvo posėdžių salėje).

Manau, kad gerbiama Prezidentė, matydama tokį Seimo “marazmą”, pati ir pasiūlė atsistatydinti A. Valantinui ir viešai pareiškė, kad nebepratęs ir pavaduotojų kadencijos.

Antra. Man visiškai nesuprantama kai kurių („Lietuvos ryto“, televizijos laidų “Abipus sienos”…) prodiuserių ir redaktorių pozicija. Kyla klausimas – kam Jūs tarnaujate?

Aš, kaip teisininkas, daug metų susidūręs su pedofilijos bylų tyrimais IR TOKIEMS TYRIMAMS VADOVAVĘS, galiu visai Lietuvai pareikšti: ŠI BYLA NUO PAT IKITEISMINIO TYRIMO PERĖMIMO GENERALINĖS PROKURATŪROS KONTROLĖS ŽINION BUVO SLEPIAMA NUO VISOS LIETUVOS VISUOMENĖS IR VISKAS BUVO DAROMA, KAD BAUDŽIAMOJI BYLA NIEKADA TEISMO NEPASIEKTŲ.

Aš per savo 33 metų savo darbo prokuratūroje – iš jų 23 metus dirbau vyriausiuoju prokuroru – praktiką neatsimenu, kad tokia paprasta vaiko tvirkinimo ar prievartavimo byla (vadinamoji pedofilijos) būtų susidomėję aukščiausieji Generalinės prokuratūros vadovai, turint tikslą ją nuslėpti, tiksliau, kad niekada neišaiškėtų mergaitės seksualinio prievartavimo aplinkybės.

Baudžiamoji byla (kurią, aš tikiu, Kauno apylinkės prokuratūra būtų perdavusi teismui) atimama iš Kauno policijos komisariato, po to perduodama Kauno apygardos prokuratūrai, po to – Vilniaus apygardos prokuratūrai. Ir, kas svarbiausia, – bylą nuo pat perdavimo prokuratūrai momento imasi kontroliuoti Generalinė prokuratūra. Tokios nesąmonės mano ilgamečio darbo praktikoje dar nėra buvę.

Svarbiausia, kad lyg pagal dirigento lazdelę pradedami šalinti visi pedofilijos bylos galimi dalyviai – nušaunami teisėjas J. Furmanavičius ir V. Naruševičienė, po kurio laiko neva užspringsta vandeniu, ”prigeria” D. Kedys ir A. Ūsas.

Aš viešai, visiškai rimtai noriu paklausti valdžios pareigūnų – kada bus išaiškinti žmogžudžiai ir kada jie sėdės teisiamųjų suole? Gal užteks “maitinti” visuomenę nesąmonėm? Ir man visiškai neturi reikšmės ar su manim už mano išsakytas mintis bus toliau susidorojama, ar ne. Man gėda dėl Jūsų.

Manau, kad šalyje buvo ir tebėra labai daug rezonansinių – korupcinių,milijardinių lėšų iššvaistymo, nužudymų… ir kitų Valstybei itin svarbių neišaiškintų nusikaltimų, kurių išaiškinimui Generalinė prokuratūra turėjo skirti ir privalo skirti pagrindinį dėmesį. Deja.

Manęs neramina viena – kokios jėgos mūsų Nepriklausomoje, Demokratinėje Valstybėje gali būti pajungtos, kad savo sąžinę pamintų tiek kai kurie teisėjai ir prokurorai, tiek ir Valstybės politikai?

Kyla didelis klausimas – ar mes iš viso gyvename teisinėje valstybėje, kai už savo pilietinę poziciją, viešai išreikštas mintis žmonės gali būti persekiojami net baudžiamąja tvarka.

Manau, kad turi apie ką pamąstyti tiek teisėjai, tiek prokurorai, tiek Valstybės politikai.

Atrodo, kad sąžinės balsas teismuose ir prokuratūroje jau pradeda busti.

Jei mes tikrai nenorime gyventi kreivų veidrodžių karalystėje ir tokios valstybės palikti savo vaikams ir anūkams, tai gyvenkime taip, kad, sulaukę senatvės, galėtume nors sau pasakyt: AŠ GARBINGAI GYVENAU VARDAN TOS LIETUVOS.

Kas valdo Lietuvą?

Aš tikriausiai visiems uždaviau tiek klausimų, kad kai kas tikrai nebesupranta, kas valdo Lietuvą.

Pats sau atsakymą aš jau seniai turiu.

Esu įsitikinęs, kad teisėjai ir prokurorai tikrai nebūtų priėmę daugelio prieštaringų sprendimų, mano byloje taip pat, jei jų neįtakotų galingos jėgos. Kitaip aš, kaip teisininkas, tikrai negaliu paaiškinti savo buvusių kolegų sveikai logikai ir teisei prieštaraujančių žingsnių.

Šios ir kai kurių kitų, didesnę reikšmę valstybei ir visuomenei turinčių bylų analizė rodo, kad tų bylų ikiteisminiam tyrimui vadovauja visiškai ne prokuratūra ir net ne generaliniai prokurorai, o teisme priima sprendimus visiškai ne teisėjai. Sprendimus kai kuriose dienraščiuose ir televizijų laidose dėl kai kurių publikacijų ir laidų priima ne redaktoriai ir prodiuseriai.

Žinau, kad savo mintimis aš susilauksiu dar didesnio tų jėgų įniršio ir dar smarkesnio susidorojimo, gal net ir fizinio, kas tikrai galimas – tie žmonės tikrai neturi jokios garbės, nes patys faktiškai yra nusikaltėliai.

Dėl šventos ramybės, kad dar šiek tiek pagyvenčiau, jei leis, savo mintis pavadinu VERSIJA.

Atkūrus Nepriklausomybę, mūsų, kaip ir kitose po-sovietinėse valstybėse reikėjo įkurti tokią valstybinę tarnybą, kuri šalį saugotų nuo vidaus ir išorės priešų. Mūsų valstybėje buvo įkurtas Valstybės saugumo departamentas su savo padaliniais apygardose.

Šiam departamentui yra skiriamos didžiulės lėšos. Tai yra visiškai pateisinama, nes reikalinga išlaikyti ne tik struktūrinius padalinius, bet ir juos aprūpinti pasaulinio lygio operatyvine ir kitokia org.technika, sukurti ir išlaikyti didžiulį operatyvinį-agentūrinį tinklą visoje valstybėje.

Manau, kad nieko naujo šios tarnybos organizatoriai bei vadovai negalėjo sugalvoti – kaip perimti užsienio valstybių patirtį. Perimti patirtį CŽV, MOSAD, KGB…

Ar niekam nekyla klausimų, kodėl jau 20 metų mes niekaip negalime išspręsti desovietizacijos klausimo? Kodėl nėra viešinami KGB AGENTŪRINIAI SARAŠAI? JIE NIEKADA NEBUS PAVIEŠINTI -TIK VIENA KITA PAVARDĖ KARTAIS IŠKYLA, IR TAI TIK TADA, KAI TOKS BUVĘS IR TEBESANTIS AGENTAS, NESUDERINĘS SU VSD (ar FSB), NUSPRENDŽIA POLITIKUOTI.

Jie niekada nebus paviešinti galimai ir todėl, kad vos ne visą KGB agentūrinį tinklą mūsų valstybėje perėmė VSD (kaip jie mano). JEI TAIP YRA – AR SUSIMĄSTO MŪSŲ NAUJI SAUGUMO TARNYBOS ORGANIZATORIAI, KAD ČEKISTAS TARNAUJA DZERŽINSKIO, BERIJOS, STALINO IR PASAULINIO KOMUNIZMO IDĖJOMS IKI GRABO LENTOS? Kitaip jis bus sunaikintas fiziškai, nes yra davęs priesaiką amžinai tarnauti.

Atrodo, kad esame CŽV įtakos zonoje. Gal tai ir gerai, jei taip yra iš tikro. Tikriausiai visi supranta, kad visų didžiųjų valstybių spec. tarnybos veikė ir tebeveikia mūsų valstybėje, gindamos savo šalių interesus – lygiai taip pat, kaip ir mūsų žvalgai po įvairia priedanga dirbantys kitose valstybėse.

Turėtume ir tai suprasti, kad buvusios Tarybų Sąjungos KGB visas struktūras tiek Rusijoje, tiek ir kitose valstybėse sėkmingai perėmė Rusijos FSB. ŽINOMA, KAD PERĖMĖ IR VISUS BUVUSIUS AGENTŪRINIUS TINKLUS.

Net Rusijos buvęs prezidentas, premjeras Putinas – buvęs KGB pulkininkas. Aišku, kad Rusijos FSB IR JOS VADOVAI VISKĄ DARO, KAD VISOS PO-SOVIETINĖS RESPUBLIKOS IŠLIKTŲ JŲ ĮTAKOS ZONOJE. NESISKAITOMA SU JOKIOMIS PRIEMONĖMIS. Dirbama principu – kuo Lietuvos visuomenei blogiau, tuo GERIAU.

Kas gali paneigti, kad šios jėgos viską daro, kad nebūtų ištirta pedofilijos byla? Atkreipiu dėmesį į tai, kad daug agentų tiek KGB, FSB, tiek VSD ”užverbuojama” pasinaudojant įvairiomis piliečių moralinėmis silpnybėmis, grasinant viešai paskelbti juos kompromituojančius duomenis. Pedofilai ir kitokie seksualiniai iškrypėliai visų valstybių žvalgyboms yra neįkainuojamas lobis.

Agentūriniai tinklai turi veikti visose valstybinėse ir komercinėse struktūrose, stengiamasi savo agentus įterpti visur. Tai reiškia, kad ir agentūrinis – pedofilinis tinklas dirba visur, visose tarnybose.

Manau, būtent todėl saugumo tarnybos metė didžiules savo įtakos jėgas, kad ir ši, atrodytų, paprasta byla niekada nebūtų ištirta. Buvo įtakojami tiek Generalinės prokuratūros vadovai, tiek ir visi teisėjai, nors kiek nors prisilietę prie šios bylos. Ar ne todėl buvęs generalinis prokuroras A. Valantinas taip arogantiškai ir niekinamai žiūrėjo į visą visuomenę, tiek į žurnalistus, ieškančius teisybės? A.Valantinas jautė už savęs įtakingą jėgą. Ar ne todėl stengiamasi sunaikinti ir mane, įtakojant, kad niekada nebūčiau išteisintas, nors aš jokio nusikaltimo nepadariau?

Man norisi paklausti – ponai “čekistai”, ar ne per toli nueita? Jau, slepiant įkalčius, galimai nužudyti 4 žmonės. Pagal juodąjį scenarijų lygiai taip pat turi būti susidorota ir su Laimute Stankūnaite bei jos dukrele.

Laimutė Stankūnaitė privalo suprasti, kad ją ir jos dukrelę gali išgelbėti tik tiesos sakymas. Tai sakau aš, patyręs teisininkas, virš 30 metų išdirbęs prokuroru, iš jų 23 metus – prokuratūros vadovu. Vien todėl Laimutė Stankūnaitė ir yra saugoma, kad jos niekas negalėtų įtakoti – jog ji pasakytų tiesą.

Supraskite – čia nėra tušti žodžiai. L.Stankūnaitė ir jos dukrelė stovi ant bedugnės krašto – jos per daug žino.

Gerbiami buvę kolegos – teisėjai, prokurorai- atsibuskite, išsitieskite. Nebijokite jokių asmeninių grasinimų. Tik nuo Jūsų priklauso mūsų Valstybės, vaikų ir anūkų ateitis ir likimas. Supraskite, kad Jus įtakoja ne valstybės pareigūnai, bet padugnės ir niekšai. Mūsų visų jėga yra vienybėje, o nusikaltėliai negali įtakoti Valstybės valdymo.

Stanislovas Stulpinas, buvęs Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyr.prokuroras

Komentarai

 

 

 
 1. Dėkoju JUms dar kartą. TIesa paaiškės – ta “restoratinė istorija” yra visiškas absurdas. Negalima nuteisinėti už geras manieras. Juk aišku, kad prisikabino dėl Baškytės, 100 proc.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 2. Naruševičienės mergaitė neigė bet kokią prievartą, tik jos užpakaliukas suplėšytas? Įdomu, ką tai galėtų reikšti?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 3. Nuoširdžiai dėkingas už palaikymą ir išreikštas mintis.Manau, kad Lietuvoje tikrai turėtų būti ikurta žmogaus teisių ir Lietuvos valstybingumo gynimo stipri organizacija, kuri apjungtų ne vien dorus ir principingus teisininkus, bet visus visuomenės pagarbos nusipelnusius žmones.
  Galvoju, kad man pačiam steigti tokią organizaciją šiuo metu nėra galimybės.Manau, kad tokiai organizasijai vadovauti turėtų žmonės, kurie visoje visuomenėje turi didžiulį pasitikėjimą ir palaikymą. Jai turi vadovauti tokie ąsmenys, kuris savo praetimi negalėtų negalėtų daleisti, kad būtų suteikta galimybė bet kam jos kompromituoti.
  Aš tai galėčiau daryti tik po to jei būsiu išteisintas nuo bet kokių įtarimų. Šiuo metu ruošiamas kasacinis skundas ir daug ką lems Aukščiausiojo teismo sprendimas
  Esu įsitikinęs, kad naujausieji įvykiai: pertvarkos generalinėje prokuratūroje, Šiaulių apygardos teismo ir prokuratūros sprendimai- suteikia vilties ir pagrindo manyti, kad tiesa nugalės ir tiek pedofilijos bylos, tiek susidorojimo su manim aplikybės bus išaiškintos ir kalti pareigūnai susilauks pelnyto įvertinimo.
  Pagarbiai St. Stulpinas

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Sutinku su tais zodziais – Aš tai galėčiau daryti tik po to jei būsiu išteisintas nuo bet kokių įtarimų. Tai vat kyla klausimas, o kodel rasote dabar? O jei nuteis? Ar nepaklaus tada zmones, ar ne tas pats Stulpinas nutesitas, kuris taip kovojo pries klana? Ar nemesite tuo seselio ant Kedzio salininku? Taigi ar nereiketu ivykdyti savo zodzius (Aš tai galėčiau daryti tik po to jei būsiu išteisintas nuo bet kokių įtarimų) ir dabar patyleti?

   Thumb up 72 Thumb down 0

 4. labai jums dekinga. LAIMUTE SAUGOMA NUO JOS PACIOS. kiek tie nieksai bezudytu—tiesa jau aiski. seniai jau reikia ieskoti 4 iu zmoniu vienoje byloje(liudininku) fizinio sunaikinimo kaltininku. KAS CIA NUVEIKTA. Teisininku armija kasmet auga,o darbo nera kam dirbti.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Dėl kažkokio senbernio suvedžiotos nepilnametės mokinukės Lietuvoje jau vos ne revoliucija. Nupušimas ir nieko daugiau…

   Thumb up 72 Thumb down 0

 5. Informaciniuose karuose interneto erdvėje populiarus metodas:
  pavojingas Sistemai diskusijas patogiausia yra “gesinti” į eterį metant “įkyruolį”, šiuo atveju “babą”.
  “Babos” niku rašįantis tipas nėra mulkis kokiu apsimeta.
  Tai tipiškas ideologinio karo fronto samdinysmogikas.
  Cinizmas, bukumas, įkyrumas tai tik gudriai paspęstos pinklės-širma naivuoliams kurie neturėdami supratimo apie tokią PR taktiką, įsivelia į diskusijas.
  A “baboms” to tik ir tereikia – Jūs gaištate laiką įrodinėdami, gėdindami, liejate pasipiktinimą, vadinasi neturite laiko kitiems veiksmams. Besiriedami su fantomu Jūs nebediskutuojate su kitais realiais pašnekovais, rreiškia, esate tam kartui neutralizuoti.
  Taip valdantieji klanai nukreipia visuomenės narių dėmesį nuo savęs tiesiogiai į nieko verus plepalus-rietenas su išgalvotu personažu.
  Baikotuokite “babą” ir “babą” ištiks klimaksas.
  Pasiblaškys, pasiblaškys ir užsičiaups.
  Vėliau išlys paviršiun kokiu kitu niku, tačiau pagal rašymo stilių atspėjus kad čia tas pats asmuo paprastai sutrinka ir pasitraukia iš žaidimo, nes demaskuoto agento veikimas yra neefektyvus. Jeigu tema pavojinga klanui, “sudegęs” piarščikas tuoj pat keičiamas kitu, “kietesniu”.
  Užsiimsiu, tavim, “baba”.
  Padarysiu iš tavęs pajuokos objektą.
  Ne vieną jūsiškį patvarkiau – tave taip pat pritrėkšiu, kirmine.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Metodiste tu metodiste nelaimingas, bent jau savo sovietinio raugo, kuriuo prarūgęs nuo žilų plaukų iki purvinų kojų, pravėdinimui LR Konstituciją pavartyk, kurios tikiu niekada gyvenime rankose neturėjai, ir bent jau į 1, 6, 25, 26, 31 straipsnius žvilkelėk ir apsičiupinėk, kad jau 20 metų, kokioje-nekokioje, bet vis dėlto demokratinėje valstybėje gyvename, kur kiekvienas turi konstitucinę žodžio laisvę. Labai tiesa nepatinka? Ar kas verčia skaityti? Neskaityk. Užsidaryk savo iliuzijų pasaulėlyje ir gyvenk sau į sveikatą komunizmus bestatydamas. Aš nieko nei agituoju, nei verčiu tikėti tuom, ką rašau. Pasidalinu tik mintimis taip, kaip mano kvailas nukvakęs protelis rodo, ir tiek. Kur jau man čia karšinčiai su tokiais proto bokštais kaip Tamsta galinėtis. P.s. Tai gal ir Tamstą tas nedorėlis pedofilų klanas vaikystėje nuskriaudė? Pasidalink vaikystės prisiminimais su publika.

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • Baba yra paklaikusiu sovietiniu veidu,kuriam vieta žviegždriuose,ir jau Apartamentai rezervuoti

    Thumb up 72 Thumb down 0

   • aš tai palaikau tą babulę, kadangi ji visai įdomiai samprotauja, turi jumoro jausmą. Nemėgstu kada kai kas aiškina kaip galvoti, kaip rašyti, kam rašyti , o kam tylėti.

    Thumb up 72 Thumb down 0

  • Ir dar. Jei ne tik sapnuose naktimis, bet jau ir dienomis agentai sienomis laipioja, kreipkis į savo kunigėlį Varkala. Jis švęstu vandenėliu pakrapys, peržegnos ir sykiu stačiomis, pagal jo stilių užsimaukšlinę kepures, pasimelsite. Jei ir nemačys, tai nepakenks tikrai.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 6. Tai kodėl reikėtų patikėti, kad Venckienė semia tiek banko bilietų, kad galimai nupirko Seimo Komitetą, Panevežio apylinkės teismą, armiją psichologų, ekspertų, liudytojų, KK, Laisvą laikraštį, “patvorinius”, “violetinius” ir dar neaišku ką?

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Laisvą laikraštį pirko – faktas, 20 proc. akcijų įisgijo, KK nepirko, patvorinių ir violetinių nepriko, kaip tik maist ir kavą atiminėjo, ekspertų irgi nepirko. Generalinio irgi nepirko. Tik apie LL teisybė.Gali persivadinti Violetinė tiesa.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 7. cituoju kažkieno komentarą: Dabar dėl nužudymų. Sakai, kad pasirinkti keisti taikiniai, o aš galvoju priešingai – pirmi nužudyti asmenys, kurie galėjo lengviausia apsiginti. Furmanavičius stiprus teisininkas, jis tikrai būtų pareikalvęs, kad kedys ir jo aplinka pateiktų faktus, kuriais remiantis jie nustatė, kad jis yra mergaitės tvirkintojas. O va tokių faktų nebuvo ir nėra. Naruševičienė irgi apsigintų – jos mergaitė neigė bet kokią prievartą ir sakė, kad Kedytė meluoja. Naruševičienė vos išgirdusi kedžio kaltinimus, sutiko, kad būtų atlikta ginekologinė mergaitės ekspertizė. O paaiškėjus, kad Furmanavičius ir Naruševičienė visiškai nesusiję su jokiais Kedytės prievartavimais, o yra apšmeižti – sugriūtų ir likusi “pedofilijos” istorijos dalis. Taigi, būtent teisėjas ir Naruševičienė buvo pavojingiausi kedžiui ir jo aplinkai

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Silpnoka dūmų uždanga.Vistiek Paulauskas matosi.Eik velniop-viena susitvarkysiu.Su tokiais pagalbininkais tik svietą juokint.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 8. Gerb. Stanislovai, susidomėjęs seku Tamstos publikacijas.
  Hmmm…
  Turiu pastebėti, Tamsta esate protingas ir manau garbingas žmogus. Jūsų ir gerb. Gajauskaitės publikacijos yra labiausiai argumentuotos. Skaityti labai įdomu. Ačiū.
  Norėčiau ta proga paklausti – sakote, jog yra ir padorių teisininkų. Su jūsų teiginiu sutinku tik iš dalies. Padoriu teisininku, padoriu žmogum, galima laikyti tokį asmenį, kuris matydamas vykdomas niekšybes netyli, netūno kampe po šluota, o pareiškia savo pilietinę poziciją. T.y. kažką daro, veikia.
  Čia Tamsta Jūs p. Stanislovai ir p. Gajauskaitė esate verti visokeriopo pagyrimo ir pagarbos.
  Sakykite, kaip manote ar yra galimybių suburti padorių teisininkų organizaciją kuri apjungtų dorus profesionalus kovai su Lietuvą uzurpavusiu nusikalstamu klanu?
  Neabejoju jog norinčių burtis yra, tik neatsiranda vėliavnešių.
  Suprantama, klanui tai labai nepageidautina. Klanas yra priruošęs “saugiklių” kad toks darinys nesusikurtų.
  Ir vis tik,…
  Jūs patyręs žmogus, pats matote – Tauta yra įbauginta, suskaldyta, nuskurdinta. viskas padaryta, kad Lietuvoje įsitvirtintų baudžiava, feodalinė santvarka de facto.
  Žmones išjudinti reikia profesionalaus darbo, tiek ginant aktyviuosius piliečius nuo klano keršto, tiek keliant reikalavimus, ieškinius prieš nusikalstamą klano veiklą.
  Klano arsenale “įstatymo” paragrafo vėzdas, jėgos struktūros, spec. tarnybos ir didžioji dalis žiniasklaidos.
  Norint susigražinti žmonių, piliečių valdžią, Tautos suvereno galias šūkavimais nuo bačkos nieko nepadarysi.
  Ką galėtumėte atsakyti?
  Ar apsiimtumėte burti Tautos išvadavimo juristų komandą?
  Juk kažkas turi pradėti.
  Prie vieno žmogaus atsistos antras, po to trečias. Po to dar dešimt. O kur dešimt, ten bus ir šimtai ir tūkstančiai.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Gerb. p. sikorski, Jūs rašote:„Padoriu teisininku, padoriu žmogum, galima laikyti tokį asmenį, kuris matydamas vykdomas niekšybes netyli, netūno kampe po šluota, o pareiškia savo pilietinę poziciją. T.y. kažką daro, veikia“, ir kaip vieną iš jų įvardijate buvusį prokurorą S.Stulpiną. Ar Jums nekyla minčių, kad tie buvusieji iš anų laikų atkeliavę ir užsibuvę prokurorai, teisėjai bei saugumiečiai praregi ir tampa aktyviais kovotojais tik tada, kai juos pačius asmeniškai tai paliečia. Čia labai įkvėpiantis Venckienės pavyzdys: pasodins Stankūnaitę, paliks vaiką jai bei nenuvilks mantijos – dirbsiu toliau teisėja. Atiduos vaiką Stankūnaitei, bei išdrįs nuvilkti mantiją – kursiu partiją, eisiu į seimą ir kovosių su pedofilų klanu (tarp kitko, iki šiol neįvardintu). Ar Stulpinas būtų bent pirštą prieš savo klaną pajudinęs, jei tebesėdėtų prokuroro kėdėje? Abejoju. Vienžo – patriotai pagal susiklostančias aplinkybes. Tendencingi ir angažuoti, siekiantys asmeninių tikslų. Man tokie patriotai pasitikėjimo nekelia. O Tamstai?

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • A ja jai,aja jai koks Baba kvailas.Čia gi žmogus žmogaus kažko klausia.Tai ko čia lendi,kur žmonės kalba?

    Thumb up 72 Thumb down 0

 9. Kai išsibaigia argumentai, nieko kito ir nelieka, kaip nuklysti į pievas.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • O tai kam į tas vievas klysti? Eitum Tamsta miškan, ten tai kur kas daugiau šansų paklysti.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 10. O tavo teisė, protinguoli, yra nusavinta todėl, kad tu miegi ir ja nesinaudoji. Pamiršai patarlę: “nemiegok, apvogs”?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 11. Na tai, kiek suprantu, pagaliau ir išsiaiškinom. Psichologai tokie pat žmonės, kaip ir visi, o prokurorai irgi žmonės. Jeigu psichologai už banko bilietus patvirtins bet ką, tai tokie pat ir prokurorai, už banko bilietus, ar iš baimės būti atleisti patvirtins bet ką, taip pat ir tai, kad Srankūnaitė “nekalta”, o pedofilijos “nėra”. Kas ir buvo padaryta plačiai žinomose prokuratūros išvadose.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • O kas ir iš kokių šaltinių semia kibirais tuos banko bilietus šitiek prokurorų su teisėjais nupirkti. Tai ne vieną kitą kokią sumautą pažymėlę suorganizuoti. Netikiu tomis nesąmonėmis, nors nušauk. Ir dar dėl ko? Dėl kažkokios pilkos niekieno nežinomos kažkokio D.Kedžio atsitiktinai gatvėje sutiktos ir suvedžiotos moksleivėlės… Kokios reikia fantazijos tai įsivaizduoti!

   Thumb up 72 Thumb down 0

 12. Na kam gi šitaip, ponas Baba? Gal geriau neapsimetinėkim mažais vaikais. Ką reikėjo tirti ir kas nebuvo tiriama nurodyta ir Seimo komiteto išvadose ir Panevežio apylinkės teismo nutartyje ir nesuskaičiuojamuose Venckienės prašymuose. Argi tai buvo tiriama? Argi buvo patikrintos visos telefoninių pokalbių išklotinės? Stankūnaitės pasakytos frazės: “argi JIE nedarys jokio judesio”, “sapnavau, kad PAŽĮSTAMAS mirs (apie Furmanavičių)”? Argi neatsisakinėjo prokurorai tai tirti? Kam reikėjo bijoti tirti kitų liudytojų parodymus? O jeigu nebuvo tiriama, kokiu pagrindu teigiama, kad tai “nesamonės”? Argi buvo faktais įrodyta, kad tai “nesamonės”? Kaip galima kaltinti kitus tendencija, blaivaus proto, objektyvumo trūkumu ir nematyti savęs?

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Na, gerai. Supratau. Belieka pakeisti D.Valį S,Stulpinu ir jis visus L.Stankūnaitės sapnus kaip mat ištirs. O teisėja su savo mamytę nuosprendį jau paviešino – aštuoni metai. Kame problema? Kad nuosprendis aplenkė tyrimą – čia tik nereikšminga detalė. Tenkina? O Stankūnaitė taps pirmoji demokratinėje valstybėje nuteista už sapnus. Bet nieko nuostabaus, – ir taip visur ir viskuo pirmaujame. Gal čia dar dvasios galėtų ką Venckienei pagelbėti? Jų nei finansuoti, nei šerti, nei girdyti nereikia. Galėtų iš pono Kūrio laikinai išsinuomoti, vistiek jau senokai be jokio darbelio trainiojasi.

   Thumb up 72 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Figūrą formuojantys apatiniai: kokius rinktis?
Kaip išsirinkti geriausią mobilų kondicionierių?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Ar biuro priemonių kokybė kinta? 
Darbas biure yra neatsiejamas nuo tam tikrų priemonių, kurios gali garantuoti, kad pavyks...

Naujausia žaidimų įranga dar geresniems pojūčiams 
Jeigu mėgstate kompiuterinius žaidimus ir norite atrasti juose dar geresnes patirtis, išbandyti daugiau,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (10)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras