Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2022 Birželis 26 Sekmadienis
 

S.Stulpinas: Generalinės prokuratūros pilkasis kardinolas – G.Jasaitis

2011-01-13 13:55 | Naujienos | Komentarų (128)

"G.Jasaičiui jokie moralės principai neegzistuoja. Tai gudrus, klastingas, kerštingas, turintis plačių ryšių visuose teisėsaugos sluoksniuose, teisės mokslų įstaigose veikėjas", - taip G.Jasaitį charakterizavo  S.Stulpinas (Seimo archyvo nuotr.)

Kai kurie autoriai ir komentatoriai nelabai žino tikrąją situaciją Generalinėje prokuratūroje. Pilkuoju Generalinės prokuratūros kardinolu visą laiką buvo laikomas buvęs generalinio prokuroro pavaduotojas Gintaras Jasaitis.

Pagal pareigų pasiskirstymą G.Jasaitis buvo atsakingas už Generalinės prokuratūros ONKT departamento ir jo padalinių Apygardų prokuratūrose veiklą.

Šie G.Jasaičio vadovaujami Generalinės prokuratūros ir apygardų prokuratūrų padaliniai tiesiogiai vadovavo ir organizavo ikiteisminius tyrimus visuose šalies STT ir VSD padaliniuose. Nemažai ikiteisminių tyrimų atliko ir Generalinės prokuratūros ONKT departamentas bei jo padaliniai Apygardų prokuratūrose.

Faktiškai G. Jasaitis buvo atsakingas už visų sunkių, korupcinių bei kitų rezonansinių nusikaltimų ištyrimo organizavimą visoje šalyje.

Nereikia visiškai sureikšminti A. Kliunkos. Jis buvo tiesioginis G.Jasaičio pavaldinys.

Būtent G.Jasaičiui esant generalinio prokuroro pavaduotoju ir buvo Generalinėje prokuratūroje “marinamos” plataus atgarsio šalyje susilaukusios rezonansinės ekonominės, korupcinės, nužudymų, Sausio 13-osios ir kitos bylos.

Žinau, kad didžiulę įtaką jis turėjo ir buvusiam generaliniam prokurorui A. Valantinui, kuris faktiškai nesikišo į G. Jasaičio kuruojamą sritį, manė, kad jo pavaduotojai gali dirbti pilnai savarankiškai. Esu įsitikinęs, kad toks pasitikėjimas sužlugdė ir patį A. Valantiną, kuris tikrai pats nebūtų priėmęs tokių sprendimų, kurie kompromitavo tiek Generalinę prokuratūrą, tiek visą teisėsaugą, tiek ir jį asmeniškai (manau, kad ir susidorojant su manim, galimai lėmė ir G. Jasaičio įtaka).

Tikriausiai tai ir turėjo omenyje gerbiama Prezidentė, A.Valantinui atsistatydinus, pareikšdama, kad nebepratęs ir jo pavaduotojų kadencijos.

G. Jasaičiui jokie moralės principai neegzistuoja. Tai gudrus, klastingas, kerštingas, turintis plačių ryšių visuose teisėsaugos sluoksniuose, teisės mokslų įstaigose veikėjas.

Praėjusiais metais, didėjant visuomenės nepasitenkinimui rezonansinių bylų tyrimu ir reikalaujant Generalinės prokuratūros vadovybės atsakomybės ir atsistatydinimo, G.Jasaitis viešai pareiškė, kad jis dirbdamas nuolat jautė dešiniųjų (konservatorių) spaudimą, tiriant konkrečias bylas.

Manau, kad tai iš anksto suplanuota G.Jasaičio strategija. Jis puikiai suprato, kad dėl ekonominės krizės, nepopuliarių ir neapgalvotų „naktinių“ dešiniųjų sprendimų jų reitingai visuomenėje krito. Suprato ir tai, kad sekančiuose Seimo rinkimuose visuomenė balsus galimai atiduos socialdemokratams, Darbo, Tvarkos ir teisingumo partijoms. G. Jasaitis tikriausiai buvo įsitikinęs, kad už tokį pareiškimą nauji valdantieji jam tikrai atsilygins – gal nuskils Generalinio prokuroro postas, jei ne – tai pavaduotojo pareigybė jam tikrai garantuota.

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad tokį viešą pareiškimą G. Jasaitis pareiškė tik po to, kai, atsistatydinus A. Valentinui, gerbiama Prezidentė pareiškė, kad ji nebepratęs ir jo pavaduotojų kadencijų.

Esu įsitikinęs, kad tokį G. Jasaičio pareiškimą lėmė Seimo priimtas nutarimas dėl Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadų, nagrinėjant D. Kedžio skundus patvirtinimo. Šis nutarimas, kuriuo konstatuota, kad generalinis prokuroras ir jo pavaduotojai netinkamai atliko savo tarnybines pareigas – iš esmės Seime buvo priimtas vien dešiniųjų balsais. Ar tai ne G. Jasaičio kerštas? Kyla pagrįstas klausimas – kodėl G. Jasaitis tylėjo 8 metus, nes jis generalinio prokuroro pavaduotoju dirbo nuo 2002 metų.

Politikai – tiek kairieji, tiek dešinieji, tiek visi kiti – turi susimąstyti ir suprasti: šis veikėjas neturi nei garbės, nei sąžinės – jei „papūs“ kiti vėjai, jis bet kada galimai tuo pačiu apkaltins ir kitas politines jėgas, o gal ir Prezidentę.

Ką gi reiškia vienos ar kitos politinės jėgos spaudimas? Man dirbant vyriausiuoju prokuroru, Seimo nariai (įvairių partijų atstovai) daug kartų domėjosi vienos ar kitos bylos ikiteisminiu tyrimu. Nemažai tokių paklausimų persiųsdavo Generalinės prokuratūros vadovai. Paprastai yra domimasi didesnę visuomeninę reikšmę turimomis bylomis arba bylomis, kurių tyrimas užsitęsė. Aš niekada nemaniau, kad Seimo nario paklausimas ar kitoks susidomėjimas – tai spaudimas. Esu įsitikinęs, kad Liaudies išrinkti atstovai turi teisę domėtis, kodėl kai kurios bylos dar nėra teisme, ar bylomis, dėl kurių priimtas sprendimas susilaukė visuomenės nepasitenkinimo. Dažnai toks susidomėjimas būdavo impulsu skirti dar didesnį dėmesį vienos ar kitos bylos objektyviam ištyrimui.

Manau, kad būtent apie tokį „spaudimą“ ir pareiškė G. Jasaitis, „užmiršdamas“ pasakyti, kad tai darė ne vien dešinieji.

Seimo narė, krašto apsaugos ministrė, gerbiama Rasa Juknevičienė vienoje televizijos laidoje praėjusiais metais pareiškė, kad Seimas negali įtakoti nei teismų, nei prokuratūros veiklos, nes teisėjai ir prokurorai, dalyvaudami teisėkūros procese, patys sau susikūrė tokius įstatymus, kad tapo nepriklausomais.

Iš dalies gerbiama R. Juknevičienė teisi, bet ne visiškai.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 1 straipsnyje nurodyta, kad Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė valstybė. Konstitucijos 4 straipsnis deklaruoja, kad aukščiausią galią tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus. Konstitucijos 61 straipsnyje nurodyta, kad Seimo narys turi teisę pateikti paklausimus valstybinių institucijų vadovams, o šie privalo atsakyti.

Konstitucijos 118 straipsnyje nurodyta, kad atlikdamas savo funkcijas, prokuroras yra nepriklausomas ir klauso tik Konstitucijos ir įstatymų.

Kyla pagrįstas klausimas, ką reikia daryti, kai prokuroras nevykdo nei Konstitucijos, nei įstatymų? Pavyzdžiui: BPK 2 straipsnyje nurodyta, kad prokuroras ir ikiteisminio tyrimo įstaigos kiekvienu atveju, kai paaiškėja nusikalstamos veikos požymių, privalo pagal savo kompetenciją imtis visų įstatymų numatytų priemonių, kad per trumpiausią laiką būtų atliktas tyrimas ir atskleista nusikalstama veika; BPK 169 straipsnyje nurodyta, kad gavęs skundą ar pranešimą apie padarytą nusikalstamą veiką arba pats nustatęs nusikalstamos veikos požymius, prokuroras tuoj pat pradeda ikiteisminį tyrimą…

BPK, Prokuratūros įstatymas suteikia prokurorams įstatymais apibrėžtas plačias teises ir įgaliojimus tiek vadovaujant ir organizuojant ikiteisminius tyrimus, tiek juos atliekant. Konstituciją ir įstatymus privalo vykdyti visi piliečiai, tarp jų – ir prokurorai besąlygiškai.

Deja, mūsų tautiečiai kiekvienais metais tūkstančiais pareiškimų mėgina atkreipti Seimo, Prezidentės, kitų valstybinių institucijų dėmesį į nepatenkinamą teisėsaugos institucijų darbą organizuojant ikiteisminius tyrimus, nepagrįstus baudžiamuosius persekiojimus, netiriamus arba blogai tiriamus rezonansinius nusikaltimus, pažeistas jų teises ar teisėtus interesus… Dažniausiai gaunami atsakymai, kad prokurorai nepriklausomi ir jie neturi teisės kištis. Taip ir keliauja bylos iki pat Strasbūro.

Todėl visiškai nereikia pykti, kai žmonės, praradę viltį rasti teisingumą, kreipiasi į žiniasklaidos priemones, kurios, manau, dažnai tikrai atskleisdamos teisėsaugos institucijų piktžaizdes, tik padeda vykdyti teisingumą. Tačiau ji kartu formuoja ir nuomonę, kad šalyje klesti korupcija, piktnaudžiavimas, nebaudžiamumo atmosfera.

Nors aš esu įsitikinęs, kad dauguma teisėjų ir prokurorų yra dori ir garbingi , bet jie bijo dažnai sakyti tiesą, kad su jais pačiais nebūtų susidorota.

Tokia nuolaidžiavimo prokuratūros vadovybei politika formuoja Seimo narių požiūrį, kad jie neturi teisės net paklausimų rašyti prokuratūrai. Baisiausia yra tai, kad prokuratūroje jau susiformavo, savo vadovų pavyzdžiu, arogantiškas požiūris tiek į tautos išrinktuosius, tiek ir į kitas valstybines institucijas.

Visiškai neseniai Seimo komisija išdrįso išklausyti vieną Generalinės prokuratūros vadovą apie vilkinamas rezonansines bylas – tuoj eilinis Generalinės prokuratūros prokuroras viešai puolė ginti savo kolegą, teigdamas, kad Seimo nariai neturi teisės klausinėti apie konkrečias bylas. Absurdas.

Atliekant D. Kedžio skundų nagrinėjimo parlamentinį tyrimą, išaiškėjo, kad daug skundų D. Kedys rašė tiek asmeniškai generaliniam prokurorui, tiek Seimui… Praėjus 8 mėnesiams po ikiteisminio tyrimo dėl mergaitės seksualinio prievartavimo pradėjimo Kauno policijoje, kai tyrimas buvo visiškai užvilkintas, du Seimo komitetų pirmininkai paklausimu dėl ikiteisminio tyrimo vilkinimo kreipėsi į generalinį prokurorą. Jie tikriausiai amo neteko, gavę vieno Generalinės prokuratūros skyriaus vyriausiojo prokuroro atsakymą, kad byloje jokių pažeidimų nenustatyta, kad ateityje jie kreiptųsi į bylą tiriantį prokurorą, t. y. į tą patį prokurorą, kurio veiksmai ar neveikimas ir buvo skundžiami.

Manau, kad tokį šio vyriausiojo prokuroro arogantišką požiūrį į aukščiausiosios valdžios atstovus suformavo tik jo paties vadovų arogancija.

Seimas ne tik turi teisę duoti paklausimus, bet jis vykdo parlamentinę prokuratūros veiklos kontrolę – gal tiksliau – turėtų vykdyti. Ir jis turi ne tik teisę, bet įstatyminę pareigą paklausti, kodėl prokuratūra nevykdo tinkamai savo funkcijų ir įstatymų? Nei Seimas, nei Seimo nariai negali tik vieno – nurodyti, kokius sprendimus vienoje ar kitoje byloje reikia priimti.

Gerbiama Prezidentė, pareikšdama, kad nebepratęs generalinio prokuroro pavaduotojų kadencijos, manau, kartu išreiškė ir nepasitikėjimą jais. Generalinio prokuroro pavaduotojas V. Barkauskas pasielgė tikrai garbingai ir atsistatydino iš tarnybos prokuratūroje. Tuo tarpu G. Jasaičiui – kaip nuo „ žąsies vanduo“: jis pasiliko dirbti A. Kliunkos, savo buvusio pavaldinio, vadovaujamame ONKT departamente prokuroru ir, matyt, laukia Seimo rinkimų ir galimo „atpildo“.

Manau, kad Generalinis prokuroras D. Valys turi apie ką sumąstyti.

Generalinio prokuroro D. Valio kai kurie žingsniai leidžia tikėtis, kad prokuratūroje bręsta pertvarkos. Tai ir Sausio 13-osios bylos revizavimas, tai ir jo veiksmai pasiūlant A.Kliunkai pereiti prokuroru į kitą skyrių.

Manau, kad be jokio pagrindo buvo viešai reiškiama nuomonė, kad su A. Kliunka susidorojo. Mano nuomone, A. Kliunka pats paslydo lygioje vietoje. Jis turėtų būti tik dėkingas, kad generalinis prokuroras jo neatleido iš tarnybos su atitinkamais įrašais.

Generalinis prokuroras D. Valys ir jo pavaduotojai turi visas galimybes imtis priemonių, kad būtų atgautas visuomenės pasitikėjimas prokuratūra, sustiprintas ir pačių prokurorų autoritetas, ir pasitikėjimas savo jėgomis.

Kad tai įvyktų, turi būti revizuojamas rezonansinės bylos – tai ir korupcinės bylos, bylos dėl milijardinių lėšų išvaistymo, V.Pociūno nužudymo…

Ypatingas dėmesys artimiausiu metu turi būti paskirtas J. Furmanavičiaus, V. Naruševičienės nužudymo, galimai nužudytų D. Kedžio ir A. Ūso byloms ištirti. Turi būti pareikšti įtarimai ir L. Stankūnaitei, nes, pareiškus įtarimą A. Ūsui, visiškai nesuprantama, kodėl įtarimas nors dėl bendrininkavimo nebuvo pareikštas jai. Manau, kad iš esmės turi būti peržiūrėta visa pedofilijos byla.

Šiaulių apygardos teismas jau priėmė principingą ir teisingą sprendimą, kad L. Stankūnaitė darė poveikį mergaitei, kad ši nesakytų tiesos. L. Stankūnaitę suprasčiau, jei ji, įsiveržusi į posėdžių salę, būtų sakiusi, kad mergaitė sakytų teisybę.

Kad visa tai įvyktų, turi būti sudarytos naujos ikiteisminio tyrimo grupės šioms byloms ištirti. Kad ir kokia Valstybei skaudi tiesa gali išaiškėti, ji tikrai Valstybės pamatų nesudrebins, bet po apsivalymo tik sustiprins ją – tarptautinėje erdvėje taip pat.

Esu įsitikinęs – jei D. Valys tikrai toliau žengs principingus žingsnius, tai jam negrės jokie kabinetiniai perversmai. Visuomenė, Prezidentė ir Seimas neleis, kad būtų susidorota su tikru ir garbingu generaliniu prokuroru.

Laikas parodys, bet ryžtingi žingsniai turi būti žengiami nedelsiant.

Stanislovas Stulpinas,

Buvęs Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyr.prokuroras

Komentarai

 

 

 
 1. Šalia nupezėlio jasaičio,kur šlipsas pakabintas ant plaktuko koto, šitoks gražus atletas su triusikais.Tokie vyrai turėtų dirbti pedprokuratūroje,nors akis paganyt yra į ką.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 2. Teko kažkada bendrauti su G.Jasaičiu. Pirmas įspūdis, tipiškas “Komjaunimo ” lyderis. Švarus, tvarkingai pedantiškas niekšas.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 3. Korupcija Lietuvoje pradeda paralyžiuoti valstybės vystymąsi, taip jau teigia pati prezidentė Dalia Grybauskaitė. “Esminis uždavinys, ir ne tik 2011 metams, – tai kova su korupcija, nes ji jau pradeda paralyžiuoti valstybės vystymąsi”, – sakė D.Grybauskaitė interviu savaitraščio “Veidas” specialiam leidiniui “Prognozės 2011”. “Tampame oligarchų ir nusikalstamo pasaulio valdoma valstybe”, – pridūrė prezidentė.D.Grybauskaitė sakė anksčiau nesitikėjusi, kad Lietuvoje yra tokio masto korupcija, Tai faktasvalstybės pagrindas teisingumas, nėra teisingumo nėra ir valstybės, arba švento Augustino žodžiais. Valstybė be teisingumo tai vagių ir plėšikų gauja”Teismai, keisdami bylose šalis, išieškotojus, galiausiai jas nutraukdami ir naikindami turtui areštus ir pan., leido administratoriui UAB „Valeksa“ manipuliuoti kreditoriams priklausančiu turtu ir piniginėmis lėšomis be kreditorių žinios (kreditorių susirinkime tokie klausimai nebuvo svarstomi, leidimai tokiai finansinei – turtinei manipuliacijai nebuvo išduoti). 1997-10-27 Kauno apygardos prokuratūros nutarimas panaikinti nukentėjusiais IAB „IKHK“ indėlninkus – galiausias teisingumo rezultatas privilegijuotas kalinys G. Petrikas ir jam kalėjimo išskirtinės sąlygos, bilijardas, vandens baseinas, Internetas, kompiuteris, ir valdiškas išlaikymas, už mokesčių mokėtojų pinigus, tai prieštarauja Konstitucijos 29 straipsnui

  Thumb up 72 Thumb down 0

 4. Administratorius UAB „Valeksa“ iššvaistęs 24 milijonus litų indėlininkų lėšas, civilinį ieškinį atsiėmė, atsiėmė neteisėtai, kadangi IAB „IKHK“ kreditoriai tokių įgaliojimų nesuteikė, o tai prieštarauja Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui, kreipiausi į Lietuvos Respublikos Generalinį prokurorą remdamasis 1995-08-10 Kauno m. Ekonominių nusikaltimų tyrimo tarnybos baudžiamąją bylą dėl svetimo turto iššvaistymo stambiu mastu, pagal įstatymą – „Investicinė Kauno holdingo kompanijos“ baudžiamojoje byloje fiziniai asmenys, įnešę į IAB „IKHK“ indėlius ir jų neatgavę, buvo pripažinti nukentėjusiais ir civiliniais ieškovais. Lietuvos Respublikos generalinė prokuraūra ignoravo įstatymo viršenybės principą,- prokuratūros įstatymo 4 ir 17 straipnio nuostata imtis tyrimo įvykdyti teisingumą pagal įstatyma – 1997 m. spalio 27 d. tuometinis Kauno apygardos prokuratūros vyr. prokuroras Gintaras Jasaitis pasirašo nutarimą, kuriuo panaikinami nutarimai pripažinti asmenis nukentėjusiais, įnešusius indėlius į IAB „Investicinė Kauno holdingo kompanija politikai, įvairių partijų ideologija paraližuoja teisinės valstybės funkcijas, atima piliečiui suteiktas Konstitucinės teisės, diskriminuoja asmens teises ir laisves, o tai niekaip nesuiderinama su teisinės sąmonės principu, įstatymo viršenybės principu.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 5. Nepyk Gerbiamasis, aš tikrai kaltinimo nepalaikiau-Jūs apsirikote,tokiose bylose kaltinimą, man dirbant Šilutėje palaikydavo arba mano pavaduotojas arba vienas iš padėjėjų.Jeigu , kaip Jūs pripažystate,kad teisme prokuroro buvo pozicija teisinga-taip ir turėjo būti. NIEKADA AŠ NĖ VIENO ŽMOGAUS NESU IŠVARĘS IŠ SAVO KABINETO-JŪS KLYSTATE.
  PRAŠAU ATSILIEPTI NORS VIENĄ lIETUVOS ŽMOGŲ, KURIO AŠ ESU NEIŠKLAUSĘS, O IŠVARĘS .ABSURDAS. TOKIAS PRETENZIJAS GALI REIKŠTI TIK KLAIPĖDOS SUKČIUS J.BURBA IR JO SUKLAIDINTI ŽMOPNĖS

  Thumb up 72 Thumb down 0

 6. Sadas-daug visokių užuominų apie šį politiką,bet konkrečiai parašyti bijomasi,kodėl,o gal dar per anksti-nagi paviešinkite ir greičiau tiesos saulutė patekės.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 7. kodėl neleidžiama prie pedofilijos bylos prisiliesti nuormaliems,nekorumpuotiems,nesusitepusiems prokurorams?Ogi atsakymas vienas,kad tai klano,seimūnų ,netgi teisingumo”ministtro”kelionė aplink girtą Ūsą-neatsitiktinė.Visi šitieji valdžiosURODAI surišti tampria grandimi ir bet kokiomis aplinkybėmis vieningai meluoja tautai ir skandina vargšę Venskienę,kovojančią su sistema.Jau matėme per tv kas iki apsiputojimo gynė pedofilus,Kedį į šuns dienas siūsdami,tai Paulausko chebra.Ir kaip šitas apsimetėlis niekšas toliau gali lysti į tv ekraną,ar pasilikti politikoj?Jis jau amžiams išsikasė sau duobę su tokiais savo vertinimais,patapdamas politiniu lavonu.O Valiui tik sėkmės,šluojant klaninę teisėsaugą nuo nusikaltėlių prokurorų.Ir pats laikas atsikratyti Jasaičiu,nes tik jo pasitraukimas pagreitintų teisybės paieškas .

  Thumb up 72 Thumb down 0

 8. Ar nelaikas Valiui pasidomėti,kokiu būdu Jasaitis vienas iš pirmųjų atsirado prie Furmanavičiaus kūno?Gal ,kaip pašalinis stebėtojas stebėjo,ar tiksliai kileriai atliks užduotis.Juk kažkaip tikriausiai ne atsitiktinai Kaune,už kampo laukė įvykių sekos.Kokiu būdu iš Vilniaus akimirksniu atsidūrė įvykio vietoj ir žurnalistams jo komentaras buvo apsimestinis,dirbtinas,nenatūralus.Matėsi,kad žmogus meluoja ir jaudinasi.O apie Jasaičio orientaciją jau seniai sklinda negražios kalbos,kas tai gali paneigti,ogi niekas.Psichologai labai greitai įžvelgia neatitikimus žmogaus elgsenoje.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 9. Puikus straipsnis. Ačiū.Gerai, kai žodžiai nuo darbų nesiskiria.Rašyti, kalbėti aferistai išsitreniravę, bet pristingame jų konkrečių darbų.Norėčiau, kad S.Stulpinas būtų tiesos,doros , minios, kad ir violetinės minios pusėje.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 10. ale kraujiene , is kart prisistate po uso ,,mirties'” i ivykio vieta ,shimashka suko ratus irgi netoliese, jisaitis po keliu minuciu prisistato i furmanavicio zudymo vieta, idomus sutapimai,ane, reiskia jis buvo tuo metu kaune,kai turejo sedet darbe vilniuj, ir ciotkei stebejo kaip a.a kedys ,,naikino”savo priesus, ale dar vienas komentatorius rase siam portale , kaip prie kauno mariu mate jisaiti su sesiolikine stanke baltose burese,kur tai pries 10 metu idomu ,kad pakartotu jisai savo ispudzius kaip ten buvo ,ir dar susimuse berods su jisaiciu

  Thumb up 72 Thumb down 0

 11. Nežinau, ką ir kaip kada nors tyrė Stulpinas, tačiau šiandieniniai jo straipsniai verti didžiausios pagarbos. Nuoširdiai, pilietis

  Thumb up 72 Thumb down 0

 12. Parašiau nežvilgtelėjęs į gramatines klaidas.Atsiprašau, kas komentarą skaitys. Turi būti-…vietoj Jės-Jūs:pateiktuopse-pateiktuose.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 13. Ačiū, kad reaguojate į savo straipsnio komentarus.Dėkoju už jūsų straipsnius ir išsakytą teisingą kritiką teismų , prokurorų ir kitų tarnybų atžvilgiu.Jūs vienas iš gana aukštų pareigūnų ir ytakingas žmogus šioje sistemoje.Gal jūsų kritikos nebūtų, jei jūs pats nebūtumėte susidūręs su to klano, kuiame dirbote ilgus 34 metus realijomis. Įsivaizduokite, ką daryti paprastam mirtingajam, jei tokie stiprūs teisininkai kaip N.Venckienė ar JŪS(jei iš tiesų jums pateiktuopse kaltinimuose nėra kaltės), nesugebate įrodyti klanui tiesos?Prisimenant sovietinius laikus Šilutėje, tai man nemažai reikėjo pastangų įdėti, kad prievartavimo byla būtų tyriama.Tuo metu pastačiau jus visus ant blakstienų ir galinis rezultatas, su tam tikromis netektimis, buvo pasiektas.Vienas iš grupės nusikaltėlių įvardintas ir nuteistas.Bet tik vienas. Nesu naivuolis ir suprantu, kad nevisada galima įrodyti kaltę, tačiau kai jos išvis nenorima ar vengiama įrodinėti, tada ir komentarai ne patys palankiausi.Teismo salėje, palaikydamas kaltinamą, Jės mane netgi gyrėte už ryžtą ir nusikaltimo išaiškinimui mano suteiktą pagalbą, tačiau pradžioje nesiskaitydamas su manimi lyg šunį išvarėte iš kabineto, pasilikęs kvosti vieną iš nukentėjusiųjų- nepilnametę be psichologo, vaikų teisių tarnybos atstovo, jos tėvo ar motinos.Aišku, tai praeitis ir jokio pykčio nelaikau, bet senaties termino nepadorumui ir nesiskaitymui su piliečiais nėra.Šiandien ką jūs darote tik sveikintina ir mano visiška pagarba Jums, nes Jūs žinote ir turite daug informacijos.Klanas privalės skaitytis su tauta, jo žmonėmis.Kito kelio tiesiog neturime.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 14. Paulausko daug “pasekėjų”- kuprotą ir grabas neištiesins,jau kgb karininko sūnus a.paulauskas-toks!…kraujutaitienė mokė-štai ir versla bendra su ūsu…kontrabandos pelningos-kiek spaudoj skaitem!o kas keitėsi?…o jasaitis-be žodžių…nuo kung. Mikutavičiaus išniekinimo…vaizdas baisus tiesiog.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 15. Ir Kraujutaitienė kaip ant šluotos į Ūso “žūties” vietą iš Kauno momentaliai atlėkė, ir pats teisingumo ministras “atsitiktinai” lanką padarė, kad Ūsą palydėtų. Klanas sugeba žinoti, kur įvyks jiems lemiami įvykiai. Gal varnų kiaušinius geria? Jasaitis- tik viena grandinės grandelė. Tai nereiškia, kad jį reikia konservuoti GP, aplamai sistemoje. O jis nesibodi net eilinių pareigų, kad tik išlikti…

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • na matote, tokie “sutapimai” yra iš fantastikos srities, todėl niekaip negali būti atsitiktiniais.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 16. Na kaip man patinka gerb.S.Stulpino straipsniai,jis taip moka aiškiai ir kiekvienam žmogui prieinamai išdėstyti visą esmą. Kaip aš norėčiau, kad visi prokurorai ir teisėjai būtų tokie kaip jis,tai mūsų šaly būtų tikra gerovė. Meldžiuosi aš už tą žmogų ir jo šeimą ir iš visos širdies noriu,kad visos negandos paliktų, kad ateitų pas juos sėkmė,sveikata ir sielos ramybė. Linkiu todėl,kad esu klaipėdietė ir žinau jo padorumą,principingumą bei pagarbą sau ir kitiems. Sėkmės Jums,gerb.Stanislovai Stulpinai,patikėkite-viskas ateity bus pas jus gerai.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 17. Prisiminkime, iškart po spalio 5 dienos įvykių, Ūso tėvai atvyko į generalinę prokuratūrą pokalbiui su Jasaičiu, ir ką gi jie ten kalbėjo? kokią žinią perdavė Ūsas jam per savo tėvus???
  ………
  Manau, kad Usas ir jo gimines labai artimai palaike rysius su Jasaicio “kontora”, neveltui pinigai jiems taip greitai baigesi (ir Aciu dievui). Uso tevai kazin ar aplamai skundus rase, ar Usas rase, jiems gi visada viskas gerai budavo, net ir Uso mirtis, priekaistu prokuraturai, tyrejams negirdim. O ka tai reiskia? KA reiskia Uso isviesinti pokalbiai apie Venckienes suvaryma anksciau nei patys teismai zinojo? Man tai cia viskas aisku, esu isitikinusi, kad cia bendri Jasaiciu, Kraujutaiciu, Usu, dar keliu verslininku bei teisesauginku interesai.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 18. Galimi du variantai, jeigu Jasaitis Stulpinui ne draugas (arba neturi kazkokiu specialiu nurodymu) tai paduos Stulpina i teisma del tokiu epitetu. Arba antras variantas.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 19. O kaip jasaitis “tyre” a.a.kun.Mikutaviciuas byla? tai irgi rezonansine byla, viena garsiausiu,neregetas atvejis miesto centre, prie pat policijos valdybos,uzpultas kun. drasu. po kiek laiko tas pats kun iviliotas i spastus, nuzudytas.prokurorai atpazindami nepasivargino sutikrinti net dantu nuotrauku. nereikejo. gal jau paveikslus buvo pasidaline?kazkam buvo naudinga, kad jis dar ir siandien butu”pabeges kunigas su savo kolekcija”.juk patys pareigunai sakesi turi duomenu, kad kun mate uzsienyje.TV laidoje rode, kad kitas prokuroras liutkevicius -vaikui zaist “atidave” faberze kiausini.na ir keisti , naivus, idomus tie musu prokurorai.gerasi pakracius, gal ir mobiliu telef rastum, magnetafonu is automobiliu, …:)

  Thumb up 72 Thumb down 0

 20. Jasaitis apie „spaudimą“ tylėjo 8 metus. Gerbiamas Stulpinas uzmirso parasyti kiek laiko JIS tylejo budamas prokuroru :)

  Thumb up 72 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Figūrą formuojantys apatiniai: kokius rinktis?
Kaip išsirinkti geriausią mobilų kondicionierių?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Ar biuro priemonių kokybė kinta? 
Darbas biure yra neatsiejamas nuo tam tikrų priemonių, kurios gali garantuoti, kad pavyks...

Naujausia žaidimų įranga dar geresniems pojūčiams 
Jeigu mėgstate kompiuterinius žaidimus ir norite atrasti juose dar geresnes patirtis, išbandyti daugiau,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (10)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras