Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
ekozoe.lt
2022 Rugpjūtis 8 Pirmadienis
 

Rusijos kazokas: „Medininkų žudynės – CŽV operacija, kurią “nurašė” ant K.Michailovo“

2013-05-15 17:22 | Bylos, sukrėtusios Lietuvą | Komentarų (129)

Iš Pskovo į K.Michailovo teismą atvykęs Saulytis Gurnvaldis teigia, kad Medininkų žudynės - CŽV operacija, kurią "nurašė" ant K.Nikulino -Michailovo. KK nuotr.

Trečiadienį į Apeliacinio teismo posėdį, kur nagrinėjamas nuteisto iki gyvos galvos Medininkų byloje Konstantino Michailovo skundas, atvyko Rusijos kazokų uniforma vilkintis vyriškis. Jis ir dar vienas, tik civiliai apsirengęs, vyras tarpusavyje kalbėjo rusų kalba. „Karšto komentaro“ paklaustas, kas jis toks, iš kur atvyko, ar atvyko liudyti, kazoko uniforma vilkintis vyras atsakė, kad nieko nekalbės. „Ir tu tylėk“, – perspėjo civiliai apsirengusį vyrą. „O kas jūs tokia?“ – į pakartotinį klausimą, kas jis toks ir ką veikia K.Michailovo teisme, klausimu atsakė kazokas. Sužinojęs, kad žurnalistė, kazoko uniforma vilkinis vyriškis iš karto pakeitė toną ir sutiko atsakyti į „Karšto komentaro“ klausimus.

-Kas jūs toks? Iš kur?

-Esu Saulytis Gurnvaldis iš Šiaurės-Vakarų kazokų apygardos Pskovo apskrities kazokų skyriaus. Pagal tautybę latvis. Ką norėjote sužinote?

-Atvykote į K.Michailovo teismą liudyti?

-Ne. Mes tiesiog norime kai ką išsiaiškinti. Nes Rusijoje, kaip manau, jau atsiranda interesas dėl šios bylos, tai yra dėl Konstantino Nikulino. Ir mes atvažiavome jam padėti.

-Kaip padėti?

-Na, kaip – teisiškai mes jam galime padėti.

-Galite padėti teisiškai?

-Taip, mes turime tokią teisę.

-O kodėl tik dabar? Kur buvote 6,5 metų – tiek Lietuvos kalėjime sėdi K.Michailovas?

-Minutėlę – 6,5 metų mes kariavome.

-Su kuo?

-Kaip tai su kuo? Čečėnijoje atšaudinėjome lietuvių snaiperius.

-Lietuvių?

-Taip, lietuvių. Kas dar?

-O dabar norite padėti…

-O dabar norime padėti savo bičiuliui. Jis buvo tarybinės armijos kareivis, davė priesaiką. Ir bet kuris karininkas, Rusijos patriotas, stos į jo pusę. Ir dėl to aš čia esu.

Jeigu mes prisimintume 1991-ųjų metų įvykius – o aš juos išstudijavau, tai įvykių Lietuvoje ir įvykių Latvijoje braižas yra vienodas. Lygiai toks pat braižas buvo ir Rusijoje 1993 metais, kada Izraelio snaiperiai šaudė į mūsų kareivius.

Mūsų nuomone, Konstantiną paprasčiausiai „pakišo“. Iš tiesų šią akciją suplanavo JAV CŽV, o tuometiniai Latvijos Liaudies fronto padaliniai padėjo ją atlikti. Tokia mūsų nuomonė. Ir mes tos versijos laikysimės.

-Tai jūs manote, jog tai CŽV operacija, o Konstantiną Michailovą „pakišo“?

-Taip, „pakišo“. Latvijoje 1990-ųjų pradžioje – 1993 m. buvo 30 tūkstančių darbuotojų – apmokytų latvių, tai yra banditų.

Jeigu prisimintume Didįjį Tėvynės karą, kai tarybiniai kariai judėjo link Karaliaučiaus, vokiečiai darė tą patį: persirenginėjo tarybinėmis uniformomis, šaudė vokiečius gyventojus.

Tokia pat praktika buvo panaudota ir šioje situacijoje.

-Turite omenyje Medininkus?

-Taip. Tai yra nei joks Konstantinas Nikulinas, nei Rygos OMON‘as su tais įvykiais nėra susijęs. Jeigu Konstantinas Nikulinas būtų su tuo susijęs, jau seniai būtų prisipažinęs. Tai pasakos, kuriomis niekas netiki. Ką dar norite sužinote?

-Kaip ketinate jam padėti?

-Mes aiškinamės visą situaciją, kuri susiklostė. Tačiau mus štai koks klausimas jaudina: kaip Konstantinui Nikulinui suteikė Latvijos pilietybę? Latviai, dalyvaudami sąmoksle su Lietuvos spec.tarnybomis, pakeitė jam pavardę, padarė jam Latvijos piliečio pasą. Dėl kokių priežasčių jie taip padarė? Dėl to, kad Rusija negalėtų jo ginti. Tai yra jis – Latvijos pilietis. Konstantino motina šiuo metu yra Rusijos Federacijos pilietė, ji yra karininko našlė, jo tėvas buvo tarybinės armijos pulkininkas, – tėvas miręs, mama dar gyva, jai 80 metų.

Taigi, jis turėjo Latvijos pasą, ir dėl to anksčiau nieko nebuvo galima daryti. Formaliai jis – Latvijos pilietis.

Tačiau pastaruoju metu yra pateikta peticija Rusijos Federacijos Prezidento administracijai dėl Rusijos pilietybės suteikimo Konstantinui Michailovui.

Dabar teisme mes bandysime gauti jo prašymą, kad jis prašo Rusijos pilietybės. Kreipsimės oficialiai į teismą (pokalbis vyko iki ateinant Apeliacinio teismo teisėjų kolegijai – G.G.), kad leistų perduoti šį raštą Konstantinui. Pažiūrėsim, kaip sureaguos teismas. Savavališkumo nebus.

Žinot, net pagal jo charakteristiką – koks iš jo žudikas? Jis – ne žudikas.

Mes išsiuntėme visą eilę užklausimų į valstybines Latvijos institucijas ir renkame informaciją. Dabar mūsų užduotis – išsiaiškinti, kokiu būdu Konstantinas Nikulinas tapo Konstantinu Michailovu. Mes spėjame, kad tai nusikaltimas. Ir mes preliminariai žinome tuos asmenis, kurie dalyvavo toje operacijoje. Asmenis tiek iš Latvijos, tiek iš Lietuvos pusės. Dabar kaip ir laukiame, kada jie patys prisipažins.

Dabar Rusijoje priėmė įstatymą, leidžiantį Rusijos teismams, jeigu užsienio piliečiai padarė nusikaltimą prieš Rusijos pilietį, teisti už veikas, padarytas ne Rusijoje, nepriklausomai nuo to, kur tas asmuo gyvena. Pavyzdžiui, Maskvoje teismas priima sprendimą, o Lietuvoje, pavyzdžiui, kažkas kaltas. Ir tam asmeniui bus išduotas tarptautinio arešto orderis – jis bus paieškomas.

-???

-Pavyzdžiui, Lietuvos specialiųjų tarnybų darbuotojas A.X. – mes žinom, kad jis susijęs, mes nešame dokumentus į teismą ir teismas priima sprendimą, ir to jūsų darbuotojo jau ieško Interpolas.

Tokia praktika taip pat gali būti taikoma. Nes laikyti žmogų šešis metus kalėjime, nuteisti iki gyvos galvos, o jis iš tiesų… Ir jiems suprantama, ir teisėjams suprantama, ir spec.tarnyboms suprantama, kad jis ne prie ko. Tai kaip ir žvejyba ant masalo: jie tikisi – numesim mes jį kaip masalą, o po to – viens, ir kibo. Ir štai jums, Lietuvos, Latvijos spec.tarnyboms, „mirusio asilo ausys“.

Ir ant to niekas „nekimba“. Mes žinom, kaip viskas buvo, tai yra dėl Konstantino Nikulino – kaip jį verbavo, ką su juo darė, kokių ėmėsi priemonių.

O 1991-ųjų Medininkų įvykiai suprantami: mes manome, kad JAV CŽV agentai lietuviai ir latviai, pilnai tikėtina, galėjo įvykdyti tą dalyką. Ir paskui „nurašyti“.

-Motyvas?

-Aš jau paminėjau vieną Didžiojo Tėvynės karo pavyzdį. O šiuo atveju Tarybų Sąjunga griūva, Amerikai reikalinga teritorija, karinės bazės. Tai yra, susidaro situacija, sėjama panika, pilna diskreditacija… Toks buvo tikslas. Ir tai buvo provokacija.

Iki arešto Konstantinas Michailovas, t.y. Nikulinas gyveno (Latvijoje), niekur nebėgo, nesislapstė. Taip? Taigi visa tai – pasakos, nerimta…

Konstantinas Nikulinas – tai vis iš tos pačios JAV politikos grandinės: CŽV finansavo Targamadzę, kuris finansavo Rusijos opoziciją, kuri kėlė neramumus Maskvoje; Lietuvos snaiperiai Čečėnijoje, šaudantys į Rusijos karius; galiausiai – Michailovas… Tai yra, kažkam reikia, kad čia visada būtų karas.

-Ar kalbėdamas apie tą „CŽV operaciją“ Medininkuose, turite omenyje politinį foną – kad tuo metu, kai įvyko Medininkų žudynės, Maskvoje buvo Dž.Bušas ir susitikimo centras nuo Gorbačiovo persikėlė į Jelciną?

-Na, tiksliai apie tai pasakyti mes negalime, bet už viso to slypi CŽV.

-Turite kokių nors įrodymų?

-Sakykime, kad tai mano asmeninė nuomonė.

-Tai dabar Rusija gins K.Michailovą?

-Ką reiškia „Rusija“? Matote, kai nuteisia nekaltus žmones, niekas negali būti tam abejingas ir niekas negali į tai ramiai žiūrėti. Skirtingi žmonės gali skirtingai į tai reaguoti. Gali atitinkami siužetai per TV pasirodyti, gali atitinkami žmonės pasakyti atitinkamas nuomones… Bet, kol jis yra Latvijos pilietis, čia kol kas dar yra problema. Ir didelė. Nes kaip Rusija gali ginti Latvijos pilietį? Tačiau Konstantino mama yra Rusijos pilietė ir ji gali prašyti už savo sūnų. Ir mes jo mamos prašymu šiandien esame čia. Mes juk negalime atsakyti jai.

-Ir jūs atvykote čia tos pilietybės problemos spręsti?

-Taip. Noriu pasakyti, kad mes ne prieš lietuvius, ne prieš Lietuvą. Lietuva – sena, gilias istorines šaknis turinti valstybė. Turėjo kunigaikščių. Mes – ne prieš Lietuvą. Mes nesirengiame savo įstatymų perkėlinėti į Lietuvą. Bet jeigu teisia nekaltą žmogų…

-Medininkų byloje dingo labai daug įkalčių, tarp jų – ir vaizdo medžiagos. Pas mus sakoma, kad tai Rusijos pusei naudinga.

-Visa tai daro CŽV. Nes CŽV tuo suinteresuota. Ir Latvijos, ir Lietuvos spec.tarnybos.

-Kaip ilgai būsite Lietuvoje?

-Šiandien grįžtu į Pskovą.

Kalbėjosi Giedrė Gorienė

Komentarai

 

 

 
 1. apie šią bylą kaip kokią Agatos Kristi detektyvinę istoriją, kur viskas taip suvelta ir iki paskutinės minutės niekas neaišku. Tik Medininkų byloje ta “paskutinė minutė” nežinia po kiek metų bus – 10,20.,30?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 2. Nu ir morda. Reikėjo jį patį kaip reikalas ištardyti teisme apie Medininkus. Tokie kaip jis- “šaudytojai į snaiperius” ir buvo Medininkuose? Pagaliau prisipažino. O kur tada žiūrėjo prokurorai ir už ką jie gauna algas?

  Thumb up 72 Thumb down 4

 3. Asmeniškai man atrodo, kad šitą provokatoriu parsisiuntė į teismą patys prokurorai. O kas dabar tai galėtų įrodomai paneigti?

  Thumb up 72 Thumb down 2

  • pagal taisyklę: ieškokit kam tai naudinga, – kitokios išvados padaryti nesigauna.

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • Tai kodėl šitie mūsų prokurorai, jei jie tokie kietuoliai- tyrėjai tuoj pat nesiėme priemonių sulaikyti jį po tokių pasisakymų ir kaip reikalas ištardyti ką anas žino apie Medininkus, jei jis pats “šaudė į lietuvių snaiperius”? Baik, tas savo demagogiškas nesąmones. Jei šitas surusėjęs latviškas asilas su žirgo galva būtų ne jų pasiųstas, taip jie ir būtų padarę. Tik pagalvok, vaikšto po teismą su kariška rusų uniforma ir dar grasina?

    Thumb up 72 Thumb down 3

   • Kaip tas kazokėlis su savo balbalionėm sugriovė bylą prokurorams ir kai ją sugriati galėjo? Ar bent supranti ką parašei? Jei nesuvoki net paprastų dalykų, tai tikėk tu kuo įsigeidus 😉

    Thumb up 72 Thumb down 0

   • o koks tikslas buvo Rygoje dirbusiam Michailovui važiuoti į Lietuvą ir medininkuose kažką žudyti???? A???

    Thumb up 72 Thumb down 1

     • jei klausi “gal įsakymą davė”?, tada dar paklausk : “kas įsakymą davė”? ir “kokė konkrečiai įsakymą davė”? O dabar, kaip reikia suprasti niekas dar neaišku pagal šituos klausimus, o žmogelė nuteisė kalėjimui iki mirties? Faina, toje mūsų Lietuvoje?

      Thumb up 72 Thumb down 0

 4. Jei į rusų kareivius šaudė izraelitų snaiperiai,tai tikėtina ,kad ir LT jie darbavosi.
  Sako,kad ir javainių BROLIŲ DVYNIŲ žūtis -jų rankų darbas.Daug tą dieną apipjaustytų dvynių darbininkų atsitiktinai neatėjo į darbą…

  Thumb up 72 Thumb down 1

 5. Jeigu, kaip kažkas teigė, Rusija nusamdė Lietuvoje šitam MIcahilovui ar Nikulinui tokio lygio advokatus, tuomet jie šito Saulyčio su nupušusiom smegenimis ir idiotiškais sapaliojimais tikrai nebūtų siuntusi ir nesiuntė. Arba, jei atsiuntė, tada advokatus šitam nabagui nusamdė ne Rusija ir jis rusams visiįkai nerūpi. Tokį nukreizėjusį “gynėją” buvo galima atsiųsti į teismą su interviu vieninteliu atveju, kai tyčia norima specialiai pakenkti teisiamam žmogui. O kam tas naudinga? Ar ne tiems, kurie bijo Michailovo išteisinimo?

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • “Tačiau Konstantino mama yra Rusijos pilietė ir ji gali prašyti už savo sūnų. Ir mes jo mamos prašymu šiandien esame čia. Mes juk negalime atsakyti jai.”

   Tai taip išeitų, kad šito Michailovo motina prašo kažkokių ekstrimistų-radikalų, kad jie nuvažiavę į Lietuvą prišnekėtų nesąmonių ir pakenktų jos sūnui? Visiška nesąmonė. Tai kam tada reikėjo advokatus samdyti?

   Kaip norit dėliokit ir vartykit, bet šito ekstrimisto pasirodymas naudingas ne Michailovui, o tiems, kurie perkūniškai bijo jo išteisinimo ir drebėte dreba iš baimės dėl jiems gresiančio kalėjimo.

   Thumb up 72 Thumb down 2

   • Medininkų byla politinė, Michailovas nuteistas iki gyvos galvos ir nei Apeliacinis, nei Aukščiausias teismas pirminio nuosprendžio nepanaikins, todėl jau niekas tam Michailovui pakenkti negali :) Ar atvažiuos kokie kazokai, ar neatvažiuos, jau niekas nuo to nepasikeis :)

    Thumb up 72 Thumb down 4

    • Iš kur tokios žinios, kad neišteisins nekalto žmogaus? Kas apie tai pasakė? Teisėjų kolegija ar apeliacinio teismo pirmininkas? Aukščiausiojo teismo pirmininkas ar Lietuvos Prezidentė? 😉

     Thumb up 72 Thumb down 0

  • tu durnas ar durnaropių apsiėdęs? Michailovą išteisins???? Knygos iš Fantastikos serijos – kitoje lentynoje

   Thumb up 72 Thumb down 2

  • naudinga advokatams, kad po apeliacinio pasakytų Michailovui: šitas kazokas viską sugadino

   Thumb up 72 Thumb down 2

   • Gal tavo žiniomis tas kazokas kokius nors įrodymus atvežė prokuroramas ar teismui apie to Michailovo – Nikulino kaltę? Neatvežė nieko? Oi, kaip gaila, a ne? O tai ką jis tada sugadinti galėjo? 😀 😀 😀

    Thumb up 72 Thumb down 0

 6. O Lietuvoje, norit pasakyti, 1991 metais panašių į šitą nutautėjusį latvį Saulytį, pasiryžusį šaudyti į visus be atsirinkimo, raddikalų nebuvo?

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • Buvo nevienas ir net ne penki ar dešimt, o visa jedinstvininkų šaika su Valera Ivanovu priešakyje.

   Thumb up 72 Thumb down 3

 7. Buvo tik laiko klausimas kada šita byla sukels tarptautinį sprogimą. Vienas radikalas jau atsirado.

  Thumb up 72 Thumb down 2

  • Šiaip, jeigu ką, tai būtent šitokie pavieniai radikalai neprognozuojami, jų veiksmai nenuspėjami, todėl realiai pavojingi. Beje ir Medininkų pasieniečių nužudymas savo braižu ir prasme labai jau panašus į išprotėjusių, psichinių radikalų darbą.

   Thumb up 72 Thumb down 2

   • Žmonės pasakoja, kad 1991 metais Jedinstvoje pas Ivanovą pilną buvo psichinės pusiausvyros netekusių puspročių komunistinių fanatikų.

    Thumb up 72 Thumb down 3

    • Per televiziją buvo rodytas buvusio Karšto apsaugos ministro Audriaus Butkevičiaus interviu apie jo parodymus teisme ir apie tai, kad kažkoks ten vietinis fanatikas iš Jedinstvos dieną po žudynių baliuje gyrėsi, kad atseit jis gerai pamokė mūsiškius Medininkuose.

     Thumb up 72 Thumb down 3

     • tokio liudijimo reikėjo pagal Butkevičiaus parodymus prigriebti tą, kuris taip kalbėjo. Kur žiūri prokurorai?

      Thumb up 72 Thumb down 0

 8. manau, kad jasukaitytė mielu noru pasimatuotų tokio vyro – kazoko skryblių, nes neveltui pavardė mergautinė. Kaip pas prezidentę.

  Bet šakės, kai vedusios su mergautine pavarde …

  Tada šakės vyrui !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Thumb up 72 Thumb down 6

 9. perskaičiau jasukaitytę ir paaiškėjo, kad gulintį net kablukai spardo. O Jūs durniai. Supratau.

  Thumb up 72 Thumb down 3

 10. kokį TV žiūrite : apie kaip bėga iš frakcijos, ar kaip mes laimėsim Euroviziją ?

  Jau nebeturiu ką rašyti …

  Thumb up 72 Thumb down 4

 11. Kodėl tavo tokia didelė kepurė?
  – Kad Gorienė mane geriau atpažintų.

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • Atsirado, mat, “gynėjas” 😀 Dar vienas vienas mūsų Gražulio tipo išsišokėlis. O jis pateikė teismui kokius nors dokumentus? Ką jis atstovavo, kieno įgaliotas veikia ir kalba? 😀

   Thumb up 72 Thumb down 2

   • tai skaityk juk viskas parasyta,idomu kodel jus vergai apie czv tylit,ar ji sventa karve?juk visas pasaulis zino,kad tsrs griutis tai czv darbas,sena juju svajojone…

    Thumb up 72 Thumb down 0

 12. Putinas ,kad didins savo įtaką ir propagandą savo buvusiose kolonijose,tą ir daro.Ką papasakojo tas kazokas,Žalimas ne blogiau papasakotų.Matėm tokių žinovų .

  Thumb up 72 Thumb down 5

 13. Kazokas ir ant vokiečių ir ant lietuvių.o rusai tai nekaltybės įsikūnijimas,tą jau žinom seniai,jokia čia naujiena.

  Thumb up 72 Thumb down 2

  • Latvis ir ant vokiečių ir ant lietuvių.o rusai tai nekaltybės įsikūnijimas,tą jau žinom seniai,jokia čia naujiena.
   P.S. Kiek supratau kalbi apie tautybes. Tai taip ir kalbėk

   Thumb up 72 Thumb down 0

 14. Eh,jūs,naivuoliai.Niekas niekur neišlįs ir nieko tikro mes nesužinosime.Ačiū redakcijai,kad ji pateikia ir kitokius požiūrius,ne vien oficialiuosius trafaretinius valdančio elito sukurptus vertinimus.
  Medininkai,Sausio 13-oji ir dar daugelis įvykių,taip ir liks paslaptis,apgaubta politinio rūko.Bent jau iki tol,kol gyvas bus nors vienas šių įvykių inciatorius ar vykdytojų.
  Jei man kas nors įvardintų žmogų ar žmones,kurie 1990 metų pabaigoje incijavo altrnatyvios taikos premijos lėšų V.Landsbergiui rinkimą Norvegijoje,aš drįsčiau įvardinti ir galimus visų kitų įvykių rėmėjus ir sumąstytojus.
  Jei šiandien būtų galima patikrinti nuteistojo turėtas sąskaitas tuometiniuose bankuose ar išmokėtas nemažas premijas iki ar po Medininkų įvykių,galima būtų tvirtinti kaltas jis ar ne.Kodėl?Todėl,kad tokie veiksmai yra gerai papildomai apmokami.
  Viso šito mums sužinoti nepavyks,o sumanymas,kad nuteistasis prašytų Rusijos pilietybės – puikus.Jei šitai išdegs,Rusija turi teisę reikalauti pakeisti bausmės vietą,t.y.,perduoti nuteistąjį bausmę atlikti savoje valstybėje.Ten atsiras viltis…..

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • “1990 metų pabaigoje incijavo altrnatyvios taikos premijos lėšų V.Landsbergiui rinkimą Norvegijoje”
   Absurdas.
   Norvegijoje niekad niekas nerinko pinigų Landsbergio premijai. Ta premija turėjo būti unikali tuo, kad ji būtų norvegų tautos – lietuvių tautai. Būtent todėl ji buvo renkama ir privačių asmenų, eilinių piliečių, o ne fondų, organizacijų ir pan.
   Tačiau Landsbergis primityviai ją pasiėmė asmeniškai sau. Paskaityk to meto laikraščius, pakalbėk su tą metą prisimenančiais žmonėmis.

   Thumb up 72 Thumb down 3

 15. Mano nuomone viskas prasidejo melu ir dabar tesiasi malu Rusijoje politrukai kai kurie zinojo pries 3-4m kad subyres SSSR o kiek zmoniu zinojo Lietuvoje? Sernas aiskiai pasake, kad istirti sia byla nenori niekas

  Thumb up 72 Thumb down 1

 16. Medininkų žudynės įvyko prieš pat Amerikos valdžios atstovų vizitą,jau tada man buvo susidariusi nuomonė,kad čia yra netaip kaip aiškinama.Lauksime tęsinio.

  Thumb up 72 Thumb down 1

 17. nėra ką kalbėti apie tuos , kurie šitą sutvėrimą įsileido. Jie – niekai.

  Noriu pakalbėti apie madas – rūbus.

  Uniforma – iš krautuvės – eilinė. Bet koks skryblius ? Didžiulis skryblius. Panašus net į vienintelį aprūdijusį lėktuvnešį “Ivanas Baisusis”. Jie matyt, bijo, kad, sugedųs Ivanui, lėktuvai neturės kur tūpti. Tada galės tūpti ant tų skrybėlių…

  Ale kodėl kazokai negyvena niekada Pskove ? Kodėl tikri kazokai gina savo moteris, vaikus ir buitį ? Kas nori juos padaryti kareiviais ? Kodėl jie nešioja mėlyną uniformą ?

  Baikit durninti. Nes Lietuvoj dauguma turi kompą ir Led TV. Kiti – 3D.

  Thumb up 72 Thumb down 7

 18. Labai įdomus naujas kampas – pavardės pakeitimas. Iš tiesų įdomu,,,, Lauksime tęsinio :)

  Thumb up 72 Thumb down 2

  • Vadinasi mes- Lietuva, baigiame prisižaisti su savo pseudoteisingumu, patys nenorėdami išsiaiškinti teisybės, bet pasmerkdami kalėjimui nekaltą žmogų. Su šitokiais prokurorais ir teismais ne vien šitokių išsišokėlių prisišauksime.

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • Šiaip jau, kodėl jam neduoti vizos? Jis nėra “persona non grata”. Atvažiavo, pakalbėjo su GG ir išvažiavo. Ir kas?

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • tai gorė davė kvietimą šeimos draugui ar kaip ? Tai pas mane gali atvažiuoti bet kas pakviestas ir, lodamas, dar trankytis po Europą , ar kaip ?

    Girna miega letargo miegu ? O gal stumdukas ?

    Aplamai tinka straipsnio pavadinimas žemiau Jasukaitytės nuotraukos . Suspėjau – tik pavadinimą.

    Dėl Amžinojo prezidento – Paksas.
    Dėl spardymo – spardo dar neužkastą Šapranauską.
    Spardo nieko nedarantį, seną Adamkų.

    Yra tokia rūšis – ateistai . Bet dabar jau vinigrietas (mišrainė – pamokytų prezidentė (as) lietuviškai ). A ne ?

    Thumb up 72 Thumb down 7

 19. Mano manymu tai gana sena Rusijos KGB operacija prasidėjusi 1939 metais pasirašant su draugu Hitleriu sutartį,kuri tęsiasi iki šiai dianai,prie kurios yra prisidėjusi Amerika,Anglija,Izraelis ir kitos tarnybos,kurios įgyvendina pasaulyje Najos Tvarkos Politiką, ir kuria globalią pasaulinę valstybę, “išrinktiesiems” pavaldžią !

  Thumb up 72 Thumb down 5

 20. Ar šio “spaliuko” nereikėtų nubausti už Lietuvos šmeižtą kalbant,kad Lietuvos snaiperiai į jį ir jo draugą šaudė ?

  Thumb up 72 Thumb down 7

 21. cirkininkai ir skleidžia kliedesius. Gal tas Michailovas konkrečiai tikrai nekaltas, tačiau kiti kliedesiai kliedesiais ir lieka. Ir kažkas dar šitą mėšlą svarsto…

  Thumb up 72 Thumb down 3

 22. Operacija, Gladio, Pearl Harbor, 9/11, Reichstagas, S 13, pucas? tas pats metodas. Greit melo uzdanga nukris ir teks pripazinti savo nusikaltimus, “nepriklausomybes” nesejai.

  Thumb up 72 Thumb down 3

 23. Tikrai aktualus interviu. Tikėtina, jog ir buvo taip…”Reichstago padegimo” variantas. Šiuo atveju- “persirengeliai” , kaip aiškino tas žmogus, pateikdamas karo laikų pavyzdį….Gal būtent “persirengelius” tada, ankstų rytą, buvo sutikęs N.Medvedevas , ir suvokė, kad…niekam nieko pranešt ir nereikia., kad viskas ir taip bus “aišku”, bus “surasta”, bus “kaip reikia interpretuota”.
  Kaip bebūtų, – TSRS tikrai neturėjo motyvų lieti žmonių kraują bei nuteikinėti žmones prieš Tarybų valdžią. Tai buvo naudinga tik “kitai pusei”, siekusiai destabilizavimo TSRS viduje. Lietuva galimai buvo paversta placdarmu CŽV “bandymams”….

  Thumb up 72 Thumb down 7

  • panasus i sios dienos kedosizodaunus. tik ta padegima Fiurers isnaudojo savo valdzios itvirtinimui. Jokios ten aferos neuvo, nebekliedekim!

   Thumb up 72 Thumb down 8

  • Bet mes zinome,kad lietuviai prie boksto nesaude i savus,o rusu pakalikai sako,kad saude.Tai ar pakalikais,ar savo akimis ir protu tiketi?

   Thumb up 72 Thumb down 5

   • ką reiškia žinom?
    ką tu žinai? tik tiek, kad kaip dievo žodį priimi vienos pusės teiginius.
    nei tu matei kas šaudė, nei tu žinai.

    Thumb up 72 Thumb down 0

    • Su… jedinstvenninke, prie bokšto buvo visa minia žmonių, kurie viską matė ir gali asmeniškai papasakoti. Važiuok geriau į Maskvą, palaidok to sifilitiko lavoną, kur Raudonojoj aikštėj guli, nes užkratas po pusę pasaulio išsiplatino. Tas klounas nuotraukoje su didele kepure irgi iš tos operos.

     Thumb up 72 Thumb down 1

 24. Taip ir toliau visokios versijos,Ir dar daug kas išlys,nes taip negali vilkinti bylų,pūsti arabus piliečiams,aš taip ir maniau,kad istorija,laikas viską išaiškins.

  Thumb up 72 Thumb down 3 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Pigus šildymo būdas individualiems namams
Į ką atkreipti dėmesį renkantis avalynę vasarai?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kodėl romperiukai tituluojami geriausiu drabužiu mažyliams? 
Mažylių apranga – nuo jos įsigijimo iki aprengimo ir dėvėjimo – labai aktualus...

Nauja kryptis vestuvių žemėlapyje: lietuvius kviečia tuoktis Gran Kanarijoje 
Vestuvės užsienyje vis labiau populiarėja, tačiau sudėtingas šventės organizavimas daugelį porų atbaido nuo...

Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (11)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (5)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras