Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
ekozoe.lt
2022 Rugpjūtis 8 Pirmadienis
 

Rusijos kazokas: „Medininkų žudynės – CŽV operacija, kurią “nurašė” ant K.Michailovo“

2013-05-15 17:22 | Bylos, sukrėtusios Lietuvą | Komentarų (129)

Iš Pskovo į K.Michailovo teismą atvykęs Saulytis Gurnvaldis teigia, kad Medininkų žudynės - CŽV operacija, kurią "nurašė" ant K.Nikulino -Michailovo. KK nuotr.

Trečiadienį į Apeliacinio teismo posėdį, kur nagrinėjamas nuteisto iki gyvos galvos Medininkų byloje Konstantino Michailovo skundas, atvyko Rusijos kazokų uniforma vilkintis vyriškis. Jis ir dar vienas, tik civiliai apsirengęs, vyras tarpusavyje kalbėjo rusų kalba. „Karšto komentaro“ paklaustas, kas jis toks, iš kur atvyko, ar atvyko liudyti, kazoko uniforma vilkintis vyras atsakė, kad nieko nekalbės. „Ir tu tylėk“, – perspėjo civiliai apsirengusį vyrą. „O kas jūs tokia?“ – į pakartotinį klausimą, kas jis toks ir ką veikia K.Michailovo teisme, klausimu atsakė kazokas. Sužinojęs, kad žurnalistė, kazoko uniforma vilkinis vyriškis iš karto pakeitė toną ir sutiko atsakyti į „Karšto komentaro“ klausimus.

-Kas jūs toks? Iš kur?

-Esu Saulytis Gurnvaldis iš Šiaurės-Vakarų kazokų apygardos Pskovo apskrities kazokų skyriaus. Pagal tautybę latvis. Ką norėjote sužinote?

-Atvykote į K.Michailovo teismą liudyti?

-Ne. Mes tiesiog norime kai ką išsiaiškinti. Nes Rusijoje, kaip manau, jau atsiranda interesas dėl šios bylos, tai yra dėl Konstantino Nikulino. Ir mes atvažiavome jam padėti.

-Kaip padėti?

-Na, kaip – teisiškai mes jam galime padėti.

-Galite padėti teisiškai?

-Taip, mes turime tokią teisę.

-O kodėl tik dabar? Kur buvote 6,5 metų – tiek Lietuvos kalėjime sėdi K.Michailovas?

-Minutėlę – 6,5 metų mes kariavome.

-Su kuo?

-Kaip tai su kuo? Čečėnijoje atšaudinėjome lietuvių snaiperius.

-Lietuvių?

-Taip, lietuvių. Kas dar?

-O dabar norite padėti…

-O dabar norime padėti savo bičiuliui. Jis buvo tarybinės armijos kareivis, davė priesaiką. Ir bet kuris karininkas, Rusijos patriotas, stos į jo pusę. Ir dėl to aš čia esu.

Jeigu mes prisimintume 1991-ųjų metų įvykius – o aš juos išstudijavau, tai įvykių Lietuvoje ir įvykių Latvijoje braižas yra vienodas. Lygiai toks pat braižas buvo ir Rusijoje 1993 metais, kada Izraelio snaiperiai šaudė į mūsų kareivius.

Mūsų nuomone, Konstantiną paprasčiausiai „pakišo“. Iš tiesų šią akciją suplanavo JAV CŽV, o tuometiniai Latvijos Liaudies fronto padaliniai padėjo ją atlikti. Tokia mūsų nuomonė. Ir mes tos versijos laikysimės.

-Tai jūs manote, jog tai CŽV operacija, o Konstantiną Michailovą „pakišo“?

-Taip, „pakišo“. Latvijoje 1990-ųjų pradžioje – 1993 m. buvo 30 tūkstančių darbuotojų – apmokytų latvių, tai yra banditų.

Jeigu prisimintume Didįjį Tėvynės karą, kai tarybiniai kariai judėjo link Karaliaučiaus, vokiečiai darė tą patį: persirenginėjo tarybinėmis uniformomis, šaudė vokiečius gyventojus.

Tokia pat praktika buvo panaudota ir šioje situacijoje.

-Turite omenyje Medininkus?

-Taip. Tai yra nei joks Konstantinas Nikulinas, nei Rygos OMON‘as su tais įvykiais nėra susijęs. Jeigu Konstantinas Nikulinas būtų su tuo susijęs, jau seniai būtų prisipažinęs. Tai pasakos, kuriomis niekas netiki. Ką dar norite sužinote?

-Kaip ketinate jam padėti?

-Mes aiškinamės visą situaciją, kuri susiklostė. Tačiau mus štai koks klausimas jaudina: kaip Konstantinui Nikulinui suteikė Latvijos pilietybę? Latviai, dalyvaudami sąmoksle su Lietuvos spec.tarnybomis, pakeitė jam pavardę, padarė jam Latvijos piliečio pasą. Dėl kokių priežasčių jie taip padarė? Dėl to, kad Rusija negalėtų jo ginti. Tai yra jis – Latvijos pilietis. Konstantino motina šiuo metu yra Rusijos Federacijos pilietė, ji yra karininko našlė, jo tėvas buvo tarybinės armijos pulkininkas, – tėvas miręs, mama dar gyva, jai 80 metų.

Taigi, jis turėjo Latvijos pasą, ir dėl to anksčiau nieko nebuvo galima daryti. Formaliai jis – Latvijos pilietis.

Tačiau pastaruoju metu yra pateikta peticija Rusijos Federacijos Prezidento administracijai dėl Rusijos pilietybės suteikimo Konstantinui Michailovui.

Dabar teisme mes bandysime gauti jo prašymą, kad jis prašo Rusijos pilietybės. Kreipsimės oficialiai į teismą (pokalbis vyko iki ateinant Apeliacinio teismo teisėjų kolegijai – G.G.), kad leistų perduoti šį raštą Konstantinui. Pažiūrėsim, kaip sureaguos teismas. Savavališkumo nebus.

Žinot, net pagal jo charakteristiką – koks iš jo žudikas? Jis – ne žudikas.

Mes išsiuntėme visą eilę užklausimų į valstybines Latvijos institucijas ir renkame informaciją. Dabar mūsų užduotis – išsiaiškinti, kokiu būdu Konstantinas Nikulinas tapo Konstantinu Michailovu. Mes spėjame, kad tai nusikaltimas. Ir mes preliminariai žinome tuos asmenis, kurie dalyvavo toje operacijoje. Asmenis tiek iš Latvijos, tiek iš Lietuvos pusės. Dabar kaip ir laukiame, kada jie patys prisipažins.

Dabar Rusijoje priėmė įstatymą, leidžiantį Rusijos teismams, jeigu užsienio piliečiai padarė nusikaltimą prieš Rusijos pilietį, teisti už veikas, padarytas ne Rusijoje, nepriklausomai nuo to, kur tas asmuo gyvena. Pavyzdžiui, Maskvoje teismas priima sprendimą, o Lietuvoje, pavyzdžiui, kažkas kaltas. Ir tam asmeniui bus išduotas tarptautinio arešto orderis – jis bus paieškomas.

-???

-Pavyzdžiui, Lietuvos specialiųjų tarnybų darbuotojas A.X. – mes žinom, kad jis susijęs, mes nešame dokumentus į teismą ir teismas priima sprendimą, ir to jūsų darbuotojo jau ieško Interpolas.

Tokia praktika taip pat gali būti taikoma. Nes laikyti žmogų šešis metus kalėjime, nuteisti iki gyvos galvos, o jis iš tiesų… Ir jiems suprantama, ir teisėjams suprantama, ir spec.tarnyboms suprantama, kad jis ne prie ko. Tai kaip ir žvejyba ant masalo: jie tikisi – numesim mes jį kaip masalą, o po to – viens, ir kibo. Ir štai jums, Lietuvos, Latvijos spec.tarnyboms, „mirusio asilo ausys“.

Ir ant to niekas „nekimba“. Mes žinom, kaip viskas buvo, tai yra dėl Konstantino Nikulino – kaip jį verbavo, ką su juo darė, kokių ėmėsi priemonių.

O 1991-ųjų Medininkų įvykiai suprantami: mes manome, kad JAV CŽV agentai lietuviai ir latviai, pilnai tikėtina, galėjo įvykdyti tą dalyką. Ir paskui „nurašyti“.

-Motyvas?

-Aš jau paminėjau vieną Didžiojo Tėvynės karo pavyzdį. O šiuo atveju Tarybų Sąjunga griūva, Amerikai reikalinga teritorija, karinės bazės. Tai yra, susidaro situacija, sėjama panika, pilna diskreditacija… Toks buvo tikslas. Ir tai buvo provokacija.

Iki arešto Konstantinas Michailovas, t.y. Nikulinas gyveno (Latvijoje), niekur nebėgo, nesislapstė. Taip? Taigi visa tai – pasakos, nerimta…

Konstantinas Nikulinas – tai vis iš tos pačios JAV politikos grandinės: CŽV finansavo Targamadzę, kuris finansavo Rusijos opoziciją, kuri kėlė neramumus Maskvoje; Lietuvos snaiperiai Čečėnijoje, šaudantys į Rusijos karius; galiausiai – Michailovas… Tai yra, kažkam reikia, kad čia visada būtų karas.

-Ar kalbėdamas apie tą „CŽV operaciją“ Medininkuose, turite omenyje politinį foną – kad tuo metu, kai įvyko Medininkų žudynės, Maskvoje buvo Dž.Bušas ir susitikimo centras nuo Gorbačiovo persikėlė į Jelciną?

-Na, tiksliai apie tai pasakyti mes negalime, bet už viso to slypi CŽV.

-Turite kokių nors įrodymų?

-Sakykime, kad tai mano asmeninė nuomonė.

-Tai dabar Rusija gins K.Michailovą?

-Ką reiškia „Rusija“? Matote, kai nuteisia nekaltus žmones, niekas negali būti tam abejingas ir niekas negali į tai ramiai žiūrėti. Skirtingi žmonės gali skirtingai į tai reaguoti. Gali atitinkami siužetai per TV pasirodyti, gali atitinkami žmonės pasakyti atitinkamas nuomones… Bet, kol jis yra Latvijos pilietis, čia kol kas dar yra problema. Ir didelė. Nes kaip Rusija gali ginti Latvijos pilietį? Tačiau Konstantino mama yra Rusijos pilietė ir ji gali prašyti už savo sūnų. Ir mes jo mamos prašymu šiandien esame čia. Mes juk negalime atsakyti jai.

-Ir jūs atvykote čia tos pilietybės problemos spręsti?

-Taip. Noriu pasakyti, kad mes ne prieš lietuvius, ne prieš Lietuvą. Lietuva – sena, gilias istorines šaknis turinti valstybė. Turėjo kunigaikščių. Mes – ne prieš Lietuvą. Mes nesirengiame savo įstatymų perkėlinėti į Lietuvą. Bet jeigu teisia nekaltą žmogų…

-Medininkų byloje dingo labai daug įkalčių, tarp jų – ir vaizdo medžiagos. Pas mus sakoma, kad tai Rusijos pusei naudinga.

-Visa tai daro CŽV. Nes CŽV tuo suinteresuota. Ir Latvijos, ir Lietuvos spec.tarnybos.

-Kaip ilgai būsite Lietuvoje?

-Šiandien grįžtu į Pskovą.

Kalbėjosi Giedrė Gorienė

Komentarai

 

 

 
 1. Čia tipinis sovietinio saldofono mąstymas. Visi, kas buvo sovietų armijoje, tokių sočiai prisiklausė. IQ maždaug 80, su kakta gali vinis kalti. Visur slepiasi CŽV ir amerikanskije imperialisti, kurie nori sužlugdyti ir okupuoti Rusiją. Visi pribaltai jų agentai ir fašistų parankiniai. Kas ne už Rusiją, tie fašistai, tėvynė pavojuje! Galvoti negalima, reikia vykdyti vado įsakymus.

  Thumb up 72 Thumb down 1

 2. O gal čia Ufonautu operacija, o Michailovui reiktu paprašyti Marso pilietybės (kazokas ryškiai iš Marso), nes akivaizdu ateiviai iš Urano planetos nori kurti “bazes” tarp galaktinems užkariavimams ir pakišo vargšą Kostuką – tas ryškiai net ginklo rankose nelaikęs, turbūt OMON’e sekretore dirbo ir kavą virė.

  Thumb up 72 Thumb down 2

 3. jei tai czv operacija, tai su labai prastais padejejais ivykdyta, visur piemenu ausys kyso

  Thumb up 72 Thumb down 0

 4. Medininkų byla neištirta. Kaltininkai nesurasti. Kaltės nenustatytos. Motyvas nesurastas. Tikslas neaiškus. Kaip ir kurioje posto vietoje įvyko žudynės iki šiol nežinoma. Žmogus nuteistas kalėjimui be įrodymų, vien dėl politinių ambicijų ir prokurorų mumduro “garbės”. Byla jau įgavo neskaniai dvokiantį tarptautinį atgarsį. Nuostabu!

  Thumb up 72 Thumb down 2

  • kuriam prokurorui bus pasakyta “ačiū”? Premijų, kaip suprantu, jau nelabai bus.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 5. Dievulėlau, niekam nesvarbu tie nauji dalykai, kuriuos išgirdome, jums svarbu tik suniekinti ir išjuokti personažą. Ar nuo to juoko dings klausimai?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 6. Stai siuo zmogumi man norisi tiketi , nes musiskiu ausys visur kyso , o sedi zmogus nekaltas , pala – dar ne tokiu ausu pamatysim !

  Thumb up 72 Thumb down 2

 7. Ką sakiau, nesunku pasitikrinti. Nepatingėkite pasiguglinti. Patys pamatysite.

  Thumb up 72 Thumb down 2

 8. Šis kumelys vilki ne Rusijos kazokų uniformą ir uniforminė kepurė ne kazokiška ir atributai. Čia ryškiai kažkoks apsimetėlis. Faktas.

  Thumb up 72 Thumb down 2

  • O man jokio skirtumo, svarbu, kad tiesa paaiškėtų, nors ir visai be uniformos nuogas būtų

   Thumb up 72 Thumb down 2

 9. atmazke orginali. matai rusai nekalti, cia czv issude, kad suverstu kalte ant rusu. aisku niekas nepastebi ju motyvo sukurti tokia orginalia atmazke -siekant atsikratyti kaltes ir isplauti savo mundura. gal kinieciams irgi reiketu sukurti panasia istorija ,kad tianjamenio aiksteje zudynes buvo atliktos ne kinijos liaudies armijos, o tuo pasirupino czv, perenge uzverbuotus taivainiecius. nes matai czv ir imperalistai ta visa suorganizavo, kad pasaulis kaltintu kinijos komunistus. ot kokie jie nieksai.
  kazkur mes jau panasia argumentacija girdejome. kad girdi mes patys issaudeme savus prioe boksto, kad pasaulis galetu kaltnti tsrs, kokie jie blogi. nenuostabu, kad tokios “reabilitavimo” pasakeles kurimos ir platinamos tokiais kanalais, kaip antai KK, LL. o gal tai tik mumus priesiskos saleles kuruojami saitai

  Thumb up 72 Thumb down 2

 10. Tiesa, nežinojau, kad Rusijos pilietybę šitaip lengvai galima gauti per kažkokį latvį- rusų kazoką. Kažkaip maniau, kad ten, kaip ir pas mus- Prezidentas tik gali suteikti “už nuopelnus”?

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • Jau mūsų prokurorų niekas nepagąsdins – kaip įjungs savo buldozerį, taip pervažiuos per bet kurio gyvenimą :)

   Thumb up 72 Thumb down 3

 11. Ptica gavarun,(“latvis Saulytis Gurnvaldis”),atlicaitsa umom i saabrazitelnostju…

  Thumb up 72 Thumb down 1

 12. niekas neturi pabandyti apginti zmogaus, jei jis “paki6tas” visam gyvenimui? Lietuva juk net netyre sio nusikaltimo. Jei tyre, – tai kur antras i6likes gyvas? Kaip su juo viskas baigesi? Kodel sis zmogus negauna medicinines pagalbos jau visi metai? Ieskom CZV kalejimu, o nematom, kad musu kalejimai panasus… Gerai, kad nori sugrazinti jam Rusijos pilietybe. Rusai tikriausiai zino, kas susaude medininkus. Galu gale ir sputnikas juk virs musu sienos pakabintas.Amerikonai irgi zino. Gal tik vienas nuteistasis ir nezino… Drasus kazokas latvis. Tik interviu nemoka dalinti.

  Thumb up 72 Thumb down 0

   • Žalumynas kurios?Niekas nepažįsta,akyse nebuvo matę ,visi kratosi.Tiktai kad šitas atėjo pas GG įKK,o anas ėjo pas gaivelę į komjaunimo t.Jautė širdis,kad gaivelei antras toks triukas nebepraeis.

    Thumb up 72 Thumb down 0

    • skaityt nemoki – atėjo į teismą, o teismo posėdžius juk stebi žurnalistai

     Thumb up 72 Thumb down 0

     • Tam ir kepurę užsidėjo,kad GG žinotų prie prieiti ir paklausinėti.

      Thumb up 72 Thumb down 1

     • jeigu būtų be kepurės, nebūtų atkreipęs į save dėmesį? :)

      Thumb up 72 Thumb down 0

  • pagal viską, šito kazoko vizitas nenaudingas nei tam Michailovui, nei jo advokatams, nei prokurorams. O kam jis naudingas? Ko siekiama?

   Thumb up 72 Thumb down 0

    • O tam zaslano kazokėlio atvažiavimui nereikėjo kartais iškvietimą gauti? Ir kas jam parūpino iškvietimą? Nenorėčiau tikėti, kad KK redakcija dėl interviu paėmimo būtų jam kelionę ir nakvynę apmokėjusi? 😉 😀

     Thumb up 72 Thumb down 1

 13. Kaip įdomiai dirba Lietuvos spec. tarnybos – įsileidžia visokius rusų kariškius be vizų? Kiek dar malku priskaldys lietuviška teisėsauga, iš pradžių dingsta vaizdo įrašų originalai, po to rusų kariškiai be vizų laisvai kertą ES sieną?

  Thumb up 72 Thumb down 3 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Pigus šildymo būdas individualiems namams
Į ką atkreipti dėmesį renkantis avalynę vasarai?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kodėl romperiukai tituluojami geriausiu drabužiu mažyliams? 
Mažylių apranga – nuo jos įsigijimo iki aprengimo ir dėvėjimo – labai aktualus...

Nauja kryptis vestuvių žemėlapyje: lietuvius kviečia tuoktis Gran Kanarijoje 
Vestuvės užsienyje vis labiau populiarėja, tačiau sudėtingas šventės organizavimas daugelį porų atbaido nuo...

Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (11)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (5)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras