Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2019 Vasaris 20 Trečiadienis
 

Rusijos kazokas: „Medininkų žudynės – CŽV operacija, kurią “nurašė” ant K.Michailovo“

2013-05-15 17:22 | Bylos, sukrėtusios Lietuvą | Komentarų (129)

Iš Pskovo į K.Michailovo teismą atvykęs Saulytis Gurnvaldis teigia, kad Medininkų žudynės - CŽV operacija, kurią "nurašė" ant K.Nikulino -Michailovo. KK nuotr.

Trečiadienį į Apeliacinio teismo posėdį, kur nagrinėjamas nuteisto iki gyvos galvos Medininkų byloje Konstantino Michailovo skundas, atvyko Rusijos kazokų uniforma vilkintis vyriškis. Jis ir dar vienas, tik civiliai apsirengęs, vyras tarpusavyje kalbėjo rusų kalba. „Karšto komentaro“ paklaustas, kas jis toks, iš kur atvyko, ar atvyko liudyti, kazoko uniforma vilkintis vyras atsakė, kad nieko nekalbės. „Ir tu tylėk“, – perspėjo civiliai apsirengusį vyrą. „O kas jūs tokia?“ – į pakartotinį klausimą, kas jis toks ir ką veikia K.Michailovo teisme, klausimu atsakė kazokas. Sužinojęs, kad žurnalistė, kazoko uniforma vilkinis vyriškis iš karto pakeitė toną ir sutiko atsakyti į „Karšto komentaro“ klausimus.

-Kas jūs toks? Iš kur?

-Esu Saulytis Gurnvaldis iš Šiaurės-Vakarų kazokų apygardos Pskovo apskrities kazokų skyriaus. Pagal tautybę latvis. Ką norėjote sužinote?

-Atvykote į K.Michailovo teismą liudyti?

-Ne. Mes tiesiog norime kai ką išsiaiškinti. Nes Rusijoje, kaip manau, jau atsiranda interesas dėl šios bylos, tai yra dėl Konstantino Nikulino. Ir mes atvažiavome jam padėti.

-Kaip padėti?

-Na, kaip – teisiškai mes jam galime padėti.

-Galite padėti teisiškai?

-Taip, mes turime tokią teisę.

-O kodėl tik dabar? Kur buvote 6,5 metų – tiek Lietuvos kalėjime sėdi K.Michailovas?

-Minutėlę – 6,5 metų mes kariavome.

-Su kuo?

-Kaip tai su kuo? Čečėnijoje atšaudinėjome lietuvių snaiperius.

-Lietuvių?

-Taip, lietuvių. Kas dar?

-O dabar norite padėti…

-O dabar norime padėti savo bičiuliui. Jis buvo tarybinės armijos kareivis, davė priesaiką. Ir bet kuris karininkas, Rusijos patriotas, stos į jo pusę. Ir dėl to aš čia esu.

Jeigu mes prisimintume 1991-ųjų metų įvykius – o aš juos išstudijavau, tai įvykių Lietuvoje ir įvykių Latvijoje braižas yra vienodas. Lygiai toks pat braižas buvo ir Rusijoje 1993 metais, kada Izraelio snaiperiai šaudė į mūsų kareivius.

Mūsų nuomone, Konstantiną paprasčiausiai „pakišo“. Iš tiesų šią akciją suplanavo JAV CŽV, o tuometiniai Latvijos Liaudies fronto padaliniai padėjo ją atlikti. Tokia mūsų nuomonė. Ir mes tos versijos laikysimės.

-Tai jūs manote, jog tai CŽV operacija, o Konstantiną Michailovą „pakišo“?

-Taip, „pakišo“. Latvijoje 1990-ųjų pradžioje – 1993 m. buvo 30 tūkstančių darbuotojų – apmokytų latvių, tai yra banditų.

Jeigu prisimintume Didįjį Tėvynės karą, kai tarybiniai kariai judėjo link Karaliaučiaus, vokiečiai darė tą patį: persirenginėjo tarybinėmis uniformomis, šaudė vokiečius gyventojus.

Tokia pat praktika buvo panaudota ir šioje situacijoje.

-Turite omenyje Medininkus?

-Taip. Tai yra nei joks Konstantinas Nikulinas, nei Rygos OMON‘as su tais įvykiais nėra susijęs. Jeigu Konstantinas Nikulinas būtų su tuo susijęs, jau seniai būtų prisipažinęs. Tai pasakos, kuriomis niekas netiki. Ką dar norite sužinote?

-Kaip ketinate jam padėti?

-Mes aiškinamės visą situaciją, kuri susiklostė. Tačiau mus štai koks klausimas jaudina: kaip Konstantinui Nikulinui suteikė Latvijos pilietybę? Latviai, dalyvaudami sąmoksle su Lietuvos spec.tarnybomis, pakeitė jam pavardę, padarė jam Latvijos piliečio pasą. Dėl kokių priežasčių jie taip padarė? Dėl to, kad Rusija negalėtų jo ginti. Tai yra jis – Latvijos pilietis. Konstantino motina šiuo metu yra Rusijos Federacijos pilietė, ji yra karininko našlė, jo tėvas buvo tarybinės armijos pulkininkas, – tėvas miręs, mama dar gyva, jai 80 metų.

Taigi, jis turėjo Latvijos pasą, ir dėl to anksčiau nieko nebuvo galima daryti. Formaliai jis – Latvijos pilietis.

Tačiau pastaruoju metu yra pateikta peticija Rusijos Federacijos Prezidento administracijai dėl Rusijos pilietybės suteikimo Konstantinui Michailovui.

Dabar teisme mes bandysime gauti jo prašymą, kad jis prašo Rusijos pilietybės. Kreipsimės oficialiai į teismą (pokalbis vyko iki ateinant Apeliacinio teismo teisėjų kolegijai – G.G.), kad leistų perduoti šį raštą Konstantinui. Pažiūrėsim, kaip sureaguos teismas. Savavališkumo nebus.

Žinot, net pagal jo charakteristiką – koks iš jo žudikas? Jis – ne žudikas.

Mes išsiuntėme visą eilę užklausimų į valstybines Latvijos institucijas ir renkame informaciją. Dabar mūsų užduotis – išsiaiškinti, kokiu būdu Konstantinas Nikulinas tapo Konstantinu Michailovu. Mes spėjame, kad tai nusikaltimas. Ir mes preliminariai žinome tuos asmenis, kurie dalyvavo toje operacijoje. Asmenis tiek iš Latvijos, tiek iš Lietuvos pusės. Dabar kaip ir laukiame, kada jie patys prisipažins.

Dabar Rusijoje priėmė įstatymą, leidžiantį Rusijos teismams, jeigu užsienio piliečiai padarė nusikaltimą prieš Rusijos pilietį, teisti už veikas, padarytas ne Rusijoje, nepriklausomai nuo to, kur tas asmuo gyvena. Pavyzdžiui, Maskvoje teismas priima sprendimą, o Lietuvoje, pavyzdžiui, kažkas kaltas. Ir tam asmeniui bus išduotas tarptautinio arešto orderis – jis bus paieškomas.

-???

-Pavyzdžiui, Lietuvos specialiųjų tarnybų darbuotojas A.X. – mes žinom, kad jis susijęs, mes nešame dokumentus į teismą ir teismas priima sprendimą, ir to jūsų darbuotojo jau ieško Interpolas.

Tokia praktika taip pat gali būti taikoma. Nes laikyti žmogų šešis metus kalėjime, nuteisti iki gyvos galvos, o jis iš tiesų… Ir jiems suprantama, ir teisėjams suprantama, ir spec.tarnyboms suprantama, kad jis ne prie ko. Tai kaip ir žvejyba ant masalo: jie tikisi – numesim mes jį kaip masalą, o po to – viens, ir kibo. Ir štai jums, Lietuvos, Latvijos spec.tarnyboms, „mirusio asilo ausys“.

Ir ant to niekas „nekimba“. Mes žinom, kaip viskas buvo, tai yra dėl Konstantino Nikulino – kaip jį verbavo, ką su juo darė, kokių ėmėsi priemonių.

O 1991-ųjų Medininkų įvykiai suprantami: mes manome, kad JAV CŽV agentai lietuviai ir latviai, pilnai tikėtina, galėjo įvykdyti tą dalyką. Ir paskui „nurašyti“.

-Motyvas?

-Aš jau paminėjau vieną Didžiojo Tėvynės karo pavyzdį. O šiuo atveju Tarybų Sąjunga griūva, Amerikai reikalinga teritorija, karinės bazės. Tai yra, susidaro situacija, sėjama panika, pilna diskreditacija… Toks buvo tikslas. Ir tai buvo provokacija.

Iki arešto Konstantinas Michailovas, t.y. Nikulinas gyveno (Latvijoje), niekur nebėgo, nesislapstė. Taip? Taigi visa tai – pasakos, nerimta…

Konstantinas Nikulinas – tai vis iš tos pačios JAV politikos grandinės: CŽV finansavo Targamadzę, kuris finansavo Rusijos opoziciją, kuri kėlė neramumus Maskvoje; Lietuvos snaiperiai Čečėnijoje, šaudantys į Rusijos karius; galiausiai – Michailovas… Tai yra, kažkam reikia, kad čia visada būtų karas.

-Ar kalbėdamas apie tą „CŽV operaciją“ Medininkuose, turite omenyje politinį foną – kad tuo metu, kai įvyko Medininkų žudynės, Maskvoje buvo Dž.Bušas ir susitikimo centras nuo Gorbačiovo persikėlė į Jelciną?

-Na, tiksliai apie tai pasakyti mes negalime, bet už viso to slypi CŽV.

-Turite kokių nors įrodymų?

-Sakykime, kad tai mano asmeninė nuomonė.

-Tai dabar Rusija gins K.Michailovą?

-Ką reiškia „Rusija“? Matote, kai nuteisia nekaltus žmones, niekas negali būti tam abejingas ir niekas negali į tai ramiai žiūrėti. Skirtingi žmonės gali skirtingai į tai reaguoti. Gali atitinkami siužetai per TV pasirodyti, gali atitinkami žmonės pasakyti atitinkamas nuomones… Bet, kol jis yra Latvijos pilietis, čia kol kas dar yra problema. Ir didelė. Nes kaip Rusija gali ginti Latvijos pilietį? Tačiau Konstantino mama yra Rusijos pilietė ir ji gali prašyti už savo sūnų. Ir mes jo mamos prašymu šiandien esame čia. Mes juk negalime atsakyti jai.

-Ir jūs atvykote čia tos pilietybės problemos spręsti?

-Taip. Noriu pasakyti, kad mes ne prieš lietuvius, ne prieš Lietuvą. Lietuva – sena, gilias istorines šaknis turinti valstybė. Turėjo kunigaikščių. Mes – ne prieš Lietuvą. Mes nesirengiame savo įstatymų perkėlinėti į Lietuvą. Bet jeigu teisia nekaltą žmogų…

-Medininkų byloje dingo labai daug įkalčių, tarp jų – ir vaizdo medžiagos. Pas mus sakoma, kad tai Rusijos pusei naudinga.

-Visa tai daro CŽV. Nes CŽV tuo suinteresuota. Ir Latvijos, ir Lietuvos spec.tarnybos.

-Kaip ilgai būsite Lietuvoje?

-Šiandien grįžtu į Pskovą.

Kalbėjosi Giedrė Gorienė

Komentarai

 

 

 
 1. Čia tipinis sovietinio saldofono mąstymas. Visi, kas buvo sovietų armijoje, tokių sočiai prisiklausė. IQ maždaug 80, su kakta gali vinis kalti. Visur slepiasi CŽV ir amerikanskije imperialisti, kurie nori sužlugdyti ir okupuoti Rusiją. Visi pribaltai jų agentai ir fašistų parankiniai. Kas ne už Rusiją, tie fašistai, tėvynė pavojuje! Galvoti negalima, reikia vykdyti vado įsakymus.

  Thumb up 1 Thumb down 1

 2. O gal čia Ufonautu operacija, o Michailovui reiktu paprašyti Marso pilietybės (kazokas ryškiai iš Marso), nes akivaizdu ateiviai iš Urano planetos nori kurti “bazes” tarp galaktinems užkariavimams ir pakišo vargšą Kostuką – tas ryškiai net ginklo rankose nelaikęs, turbūt OMON’e sekretore dirbo ir kavą virė.

  Thumb up 2 Thumb down 2

 3. jei tai czv operacija, tai su labai prastais padejejais ivykdyta, visur piemenu ausys kyso

  Thumb up 1 Thumb down 0

 4. Medininkų byla neištirta. Kaltininkai nesurasti. Kaltės nenustatytos. Motyvas nesurastas. Tikslas neaiškus. Kaip ir kurioje posto vietoje įvyko žudynės iki šiol nežinoma. Žmogus nuteistas kalėjimui be įrodymų, vien dėl politinių ambicijų ir prokurorų mumduro “garbės”. Byla jau įgavo neskaniai dvokiantį tarptautinį atgarsį. Nuostabu!

  Thumb up 9 Thumb down 2

 5. Dievulėlau, niekam nesvarbu tie nauji dalykai, kuriuos išgirdome, jums svarbu tik suniekinti ir išjuokti personažą. Ar nuo to juoko dings klausimai?

  Thumb up 2 Thumb down 0

 6. Stai siuo zmogumi man norisi tiketi , nes musiskiu ausys visur kyso , o sedi zmogus nekaltas , pala – dar ne tokiu ausu pamatysim !

  Thumb up 5 Thumb down 2

 7. Ką sakiau, nesunku pasitikrinti. Nepatingėkite pasiguglinti. Patys pamatysite.

  Thumb up 1 Thumb down 2

 8. Šis kumelys vilki ne Rusijos kazokų uniformą ir uniforminė kepurė ne kazokiška ir atributai. Čia ryškiai kažkoks apsimetėlis. Faktas.

  Thumb up 2 Thumb down 2

  • O man jokio skirtumo, svarbu, kad tiesa paaiškėtų, nors ir visai be uniformos nuogas būtų

   Thumb up 6 Thumb down 2

 9. atmazke orginali. matai rusai nekalti, cia czv issude, kad suverstu kalte ant rusu. aisku niekas nepastebi ju motyvo sukurti tokia orginalia atmazke -siekant atsikratyti kaltes ir isplauti savo mundura. gal kinieciams irgi reiketu sukurti panasia istorija ,kad tianjamenio aiksteje zudynes buvo atliktos ne kinijos liaudies armijos, o tuo pasirupino czv, perenge uzverbuotus taivainiecius. nes matai czv ir imperalistai ta visa suorganizavo, kad pasaulis kaltintu kinijos komunistus. ot kokie jie nieksai.
  kazkur mes jau panasia argumentacija girdejome. kad girdi mes patys issaudeme savus prioe boksto, kad pasaulis galetu kaltnti tsrs, kokie jie blogi. nenuostabu, kad tokios “reabilitavimo” pasakeles kurimos ir platinamos tokiais kanalais, kaip antai KK, LL. o gal tai tik mumus priesiskos saleles kuruojami saitai

  Thumb up 5 Thumb down 2

 10. Tiesa, nežinojau, kad Rusijos pilietybę šitaip lengvai galima gauti per kažkokį latvį- rusų kazoką. Kažkaip maniau, kad ten, kaip ir pas mus- Prezidentas tik gali suteikti “už nuopelnus”?

  Thumb up 2 Thumb down 1

  • Jau mūsų prokurorų niekas nepagąsdins – kaip įjungs savo buldozerį, taip pervažiuos per bet kurio gyvenimą :)

   Thumb up 5 Thumb down 3

 11. Ptica gavarun,(“latvis Saulytis Gurnvaldis”),atlicaitsa umom i saabrazitelnostju…

  Thumb up 4 Thumb down 1

 12. niekas neturi pabandyti apginti zmogaus, jei jis “paki6tas” visam gyvenimui? Lietuva juk net netyre sio nusikaltimo. Jei tyre, – tai kur antras i6likes gyvas? Kaip su juo viskas baigesi? Kodel sis zmogus negauna medicinines pagalbos jau visi metai? Ieskom CZV kalejimu, o nematom, kad musu kalejimai panasus… Gerai, kad nori sugrazinti jam Rusijos pilietybe. Rusai tikriausiai zino, kas susaude medininkus. Galu gale ir sputnikas juk virs musu sienos pakabintas.Amerikonai irgi zino. Gal tik vienas nuteistasis ir nezino… Drasus kazokas latvis. Tik interviu nemoka dalinti.

  Thumb up 9 Thumb down 0

   • Žalumynas kurios?Niekas nepažįsta,akyse nebuvo matę ,visi kratosi.Tiktai kad šitas atėjo pas GG įKK,o anas ėjo pas gaivelę į komjaunimo t.Jautė širdis,kad gaivelei antras toks triukas nebepraeis.

    Thumb up 0 Thumb down 0

     • Tam ir kepurę užsidėjo,kad GG žinotų prie prieiti ir paklausinėti.

      Thumb up 0 Thumb down 1

     • jeigu būtų be kepurės, nebūtų atkreipęs į save dėmesį? :)

      Thumb up 1 Thumb down 0

  • pagal viską, šito kazoko vizitas nenaudingas nei tam Michailovui, nei jo advokatams, nei prokurorams. O kam jis naudingas? Ko siekiama?

   Thumb up 2 Thumb down 0

    • O tam zaslano kazokėlio atvažiavimui nereikėjo kartais iškvietimą gauti? Ir kas jam parūpino iškvietimą? Nenorėčiau tikėti, kad KK redakcija dėl interviu paėmimo būtų jam kelionę ir nakvynę apmokėjusi? 😉 😀

     Thumb up 2 Thumb down 1

 13. Kaip įdomiai dirba Lietuvos spec. tarnybos – įsileidžia visokius rusų kariškius be vizų? Kiek dar malku priskaldys lietuviška teisėsauga, iš pradžių dingsta vaizdo įrašų originalai, po to rusų kariškiai be vizų laisvai kertą ES sieną?

  Thumb up 4 Thumb down 3 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Gydytoja nė karto nesinaudojo sezoninėmis vakcinomis 2
Teisingumo ministras atleido Klaipėdos antstolę 1
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Premjeras: Tikiu Lietuva ir kviečiu visus švęsti mūsų Tėvynės gimtadienį! (12)
Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis sveikina Lietuvos žmones su Valstybės atkūrimo diena.  „Sveikinu jus...

Prezidentė: Švęskime Vasario 16-ąją, kaip išsivadavimo ir laisvės šventę! (14)
Brangieji, atkurtoji mūsų valstybė skaičiuoja naują šimtmetį savo ilgaamžėje istorijoje. Švęskime Vasario 16-ąją,...

Sovietų kariuomenės nusikaltimai Lietuvoje: prieš ir po okupacijos (1)
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras internetinėje svetainėje www.kgbveikla.lt baigė publikuoti dokumentus apie nusikalstamą...

Rusijai gresia vadinamojo S. Magnitskio akto Europos variantas (13)
EP Užsienio reikalų komitete pirmadienį apie 17.30 val. Lietuvos laiku bus svarstoma rezoliucija...

Mirė žinomas disidentas Petras Cidzikas (16)
Sausio 21-ą, paryčiais, mirė žinomas disidentas ir visuomenininkas, pogrindžio spaudos platintojas, politinių bado...

In memoriam. Mirė lietuvybės puoselėtojas Tomas Vaisieta    (2)
Trečiadienį, 2018 m. lapkričio 21 d., paryčiais mirė žymus, ilgametis Lietuvos naciobnalinio dramos...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
R.Šalaševičiūtė: Teismo psichiatrijos ekspertų problemos, iškeltos konferencijoje, turėtų tapti pagrindu įstatymų pakeitimams
Vasario 8 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko Socialinių reikalų ir...
Ką atsakyti M. Puidokui? (41)
Kvietimas dr. Mindaugui Puidokui kandidatuoti į Lietuvos prezidento postą Lietuvai...
R. Morkūnaitė-Mikulėnienė: „Premjeras dirbtinai kelia konfliktus ir skatina aplinkos sektoriaus stagnaciją“   (1)
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos seniūno pavaduotoja Radvilė...
 
Teismas vėl atmetė „MG Baltic“ reikalavimą atlyginti 13 mln. Eur tariamą žalą (7)
Lietuvos apeliacinis teismas dar kartą atmetė ieškovės UAB „MG Baltic...
Rusijos žurnalistas A.Nevzorovas nufilmavo Medininkų žudynes? (281)
Kas iš tiesų įvyko 1991-ųjų metų liepos 31 d. naktį...
Aukščiausias teismas abejonių dėl įrodymų Medininkų byloje neišsklaidė (38)
Nors Aukščiausiasis teismas vasario 28 d. ir paliko galioti Apeliacinio...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Interneto paslaugų teikėjai savo sąskaita privalės blokuoti prieigą prie interneto svetainės linkomanija.net
Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovės asociacijos...
Vilniaus rajono kelyje – tragiška nelaimė. Žuvusiųjų artimiesiems – Prezidentės užuojauta (7)
10.36 val. Vilniaus r., Melkio k., kelyje Pikeliškės – Maišiagala. 35 km.,...
Alytaus policija įspėja: mūsų mieste nėra vietos „mirties pardavėjams“
Rugsėjo 6-oji nerami buvo Ulonų seniūnaitijos gyventojams, čia Alytaus apskrities...
 
Kaip verslas atrakino naują požiūrį į biuro baldus
Jeigu išgirstate žodį „biuras“ turbūt įsivaizduojate sublokuotas arba į kabinetus...
Išmaniosios skaitmeninės televizijos galimybės Lietuvoje (1)
Skaitmeninė, savo funkcionalumu bei kanalų gausa, nerungė ilgai karaliavusią analoginę. Žinoma,...
„Huawei“ pristato stilingą „Mate 10 lite“ (1)
Nuo šiol bus dar paprasčiau pasidaryti tobulą asmenukę ar pagauti...
Krašto apsauga   Užsienis
Išaugo šauktinių pasitenkinimas tarnybos sąlygomis kariuomenėje
Auga šauktinių pasitenkinimas tarnybos sąlygomis. Lyginant su 2016 m., 2018...
Tarptautinėse pratybose „Rapid Trident 2018“ Ukrainoje Lietuvos kariai dalijosi patirtimi, kaip geriau taikyti NATO standartus (2)
Rugsėjo 14 d. Ukrainos Lvovo srityje, Yavoriv poligone baigėsi didžiausios...
Kroatija tęs dalyvavimą Lietuvoje dislokuojamame NATO batalione
„Lietuva dėkoja Kroatijai už sprendimą vėl atsiųsti savo karius į...
 
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (20)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sirijoje – raketų smūgis, JT ST atmetė Rusijos parengtą rezoliuciją (26)
Naktį iš penktadienio į šeštadienį JAV, Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos...
Baltarusija raginama stabdyti Astravo atominės elektrinės statybą (2)
Birželio 27 d. Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja (ETPA) plenarinės sesijos...
Sportas   Laiškai
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
Fiodr Černych perėjo į Maskvos „Dinamo“ (1)
Paskutinę perkėlimų dieną Maskvos „Dinamo“ paviliojo Lietuvos futbolo rinktinės kapitoną...
Prezidentė pasveikino plaukikus R. Meilutytę ir D. Rapšį su Europos čempionato aukso ir bronzos medaliais
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasveikino Danijoje vykstančiame Europos plaukimo...
 
Padėka
PADĖKA Dėkojame visiems vienaip ar kitaip prisidėjusiems ruošiantis pirmajam renginiui...
Netektis advokato Arūno Marcinkevičiaus šeimoje (7)
Advokato Arūno Marcinkevičiaus šeimoje – netektis: lapkričio 1 d. po...
Kaip „Vašingtono agentai“ pavirto „žaliais žmogeliukais“ [Propagandos demaskavimas] (78)
Metalo ir medienos darbuotojų profesinė sąjunga nuoširdžiai dėkoja spaudos atstovams,...