Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Liepa 3 Penktadienis
 

Reikia ryžtingų veiksmų

2009-11-09 09:29 | Politikų tribūna | Komentarų (47)

Ekonomikos mokslų daktaras Algimantas Matulevičius

Nuotykių ir skandalų mūsuose netrūksta. O jei kartais pritrūks, yra kam sugalvoti. Anksčiau tai darė išskirtinai tam tikros rūšies žiniasklaida arba koks Seimo klounas. Pastaruoju metu, net keista, į tai įsijungė Vyriausybės galva – A. Kubilius. Žmogus ir pagal išsilavinimą rimtos profesijos atstovas, ir šiaip ne iš šou verslo, o vis tik suskėlė cirką, kurio dar nematėme. Ėmė ir pakvietė šoumeną V. Uspaskich gelbėti griūvančią permainų koaliciją.

Keistokas viražas, siekiant valdžios, jau buvo A. Kubiliaus vestuvės su A. Valinsko „prisikėlėliais“. Gal metus padirbėjus su artistais, ir pats toks tampi. Bet pagal šią logiką, ką turėtų daryti tam tikri gydytojai, dirbantys labai su specifiniais ligoniais, juk jie nesusikeičia vietomis su pacientais. O ponas Viktoras tik ir laukė šios progos. Jis tokį konstruktyvų koncertą ponui A. Kubiliui su partneriais užtaisė, kad Lietuva žado neteko. Pasirodo, tik jo vieno betrūksta ir viskas bus OK. Viena smulkmenėlė: jokių kompromisų, arba visas „briedas“ iš karto, arba ne. Kaip „12 kėdžių“ – pinigai dabar, o kėdės vakare. Suprantama, paslėpta viltelė, kad ir bylelė (nes iš tikros bylos per tiek metų kas ten jau ir beliko) bus dar ilgai, oi, ilgai marinama. Teisus, oi koks teisus profesorius V. Landsbergis, labai neskaniai pakvipo… Bet, ponai, juk nebe pirmą kartą.

Tačiau ar per šituos cirkus cirkelius, norint bet kokia kaina valdžios ir jos teikiamų gėrybių, galima susidėti su bet kuo ir moralią politiką vystyti? Negi nematote, kaip šalis rieda į bedugnę? Suprantu, premjeras, pusmetį pavanojęs savo biznio partnerį G. Kirkilą (nes be konservatorių balsų šis veikėjas niekada nebūtų tapęs premjeru), kuris matomai dar liks ir be aukštojo mokslo diplomo.Tarp kitko, kokia meilė nediplomuotiem gelbėtojam, V.Uspaskich taip ir nerado savojo, o prokurorai, kaip visada, po triukšmingos tyrimo pradžios viską tyliai numarino. Premjeras jau nusprendė, kad dugnas pasiektas, ir tvirtai atsispyrus, patvarkant pensininkus ir visus tuos, kurie nesugeba priešintis, bus galima ilgėliau pabūti valdžioje.

Atrodo, kad visas pastarosios savaitės žaidimas su opozicija taip ir liks tik žaidimu. Juk kaip galima tartis ir susitarti, kai nesugebama įsiklausyti ir vieniems kitus išgirsti. Būtų dar gerai, kad kas išgirstų ir likusią Lietuvą, arba bent jau ženklią jos dalį. Dirbantieji, kurių kasdieną vis mažiau ir kurių vis daugiau gauna ne daugiau kaip 800 lt. Pensininkai, kurių pensija daugiausiai apie 700 lt. Neįgalieji, kuriems lengvatų nubraukimas tikrai neišsgelbės valstybės, bet labai įžeidė šiuos mūsų bendrapiliečius. Reikia ne tik išgirsti, bet ir susimąstyti, o kiek dienai gali išleisti žmogus, gaudamas, pavyzdžiui, 800 lt. Aritmetika paprasta, apie 27 litus. Varganam maistui gal ir gana. Bet juk reikia mokėti už šildymą, kitas komunalines paslaugas. O kiek kainuoja vaistai? Jau niekas nebekalba apie rūbus, nes jei ne vakariečių skudurynai, didesnė dalis šalies apiplyšusi vaikščiotų.

Jei kas iš Vilniaus ponų mano, kad aš perlenkiu lazdą, lai prasivažiuoja po Lietuvos miestus, miestelius, kaimus ir pasikalba tiesiogiai su žmonėmis. Suprantu, valdžiai ne tas galvoj, reikia tvarkyti biudžetą. Tačiau nors nuo vieno nusikaltimo turime apsaugoti šalį. Mes nebegalime pasyviai stebėti, kai eilinį kartą ruošiamasi apvogti mus visus, prisidengiant skambiu žodžiu – „privatizacija“. Kaip ir dera, visi „geri“ darbai prasideda Vilniuje. Bet ilgai laukti nereikės, tuoj ši nauja konservatoriaus Vilniaus mero V. Navicko „iniciatyva“ paplis po visą Lietuvą.

Šio mero akrobatika su net ne jam priklausančiu Vilniaus savivaldybės dangoraižiu yra daugiau cirko numeris ir dūmų uždanga. Tikrasis biznis slypi vandens, šilumos įmonių prichvatizavime. Juk tai monopolistinės įmonės, kurios privalo būti valstybės arba savivaldybės. Lygiai kaip ir įvairios smulkios komunalinės paslaugos, kaip šiukšlių išvežimas ar panašiai. Privatininkams šių įmonių reikia tik tam, kad gautų kuo daugiau mūsų pinigų. Jos, būdamos monopolinės, diktavo ir diktuos kainas, o būdamos privačiose rankose, kainas tik didins. Akivaizdus to pavyzdys: „Rubikono“ įmonių grupei išnuomoti Vilniaus šilumos tinklai iškėlė centralizuoto šildymo kainas į pasaulyje nematytas aukštumas.

Lai ponai laisvosios rinkos propoguotojai įrodo man, kad eilinis Lietuvos pilietis ką nors laimėjo iš visų šitų prichvatizavimų. Išskyrus mažą algą ir pasaulines paslaugų ir prekių kainas. Ar nepasimokinom iš sugriautų gamyklų, didžiulės bedarbių armijos, dalies prasigėrusio kaimo, galų gale, ar nemokina mus nusiaubusi pasaulinė ūkio krizė, kai nebekontroliuojami valstybių finansininkai, patys susižerdami milijardus, nuskurdina didesnę dalį savo šalių gyventojų. Apie tai atvirai kalbama Vakaruose, bet Lietuvoj – tyla.

Gerbiami šalies žmonės, šis žiaurus galutinis šalies sugriovimo scenarijus tikrai bus įvykdytas, jei mes ir toliau būsime susiskaldę ir kantrūs. Jei vieni keiks socdemus, kiti konservatorius, o ponai tvarkiečiai, pamiršę, kad R. Paksas, būdamas premjeru, pardavė už kapeikas Lietuvos taupomąjį banką bei prekybos laivyną ir dar daug ką, bandys įvesti savą tvarką. Turime suprasti, kad šie partijų žaidimai toliau tik mus skaldo ir veda Lietuvą į pilną krachą. Valdžią Lietuvoje turi perimti šalies žmonės.

Praktinis šios problemos sprendimas: prašyti žmonių remiamos Prezidentės suformuoti specialistų Vyriausybę iš žinomų šalies žmonių. Seimas arba tam pritaria, arba žmonės priverčia jį atstatydinti ir, kol bus išrinktas naujas, šalį valdo Prezidentė.

Piliečiai buriasi į politinį žmonių teisių gynimo judėjimą ir organizuoja referendumą. Jame padaromi esminiai LR Konstitucijos pertvarkymai:

–     Seimą sudaro 99 deputatai, renkami vienmadatėse apygardose. Seimo deputatai negali būti tuo pačiu metu ministrai.

–     Įteisinamas Seimo deputato atšaukimas už nederamą elgesį.

–     Visų politikų ir valstybės tarnautojų algos priklausomos nuo minimalaus algos dydžio.

–     LR Prezidentas įgauna teisę paleisti Seimą.

–     Vyriausybė pavaldi LR Prezidentui ir Prezidentas su Seimu vykdo griežtą visų valdžios institucijų veiklos kontrolę.

–     Teisėsaugai kontroliuoti renkamas ne politikų valstybės tribunolas.

–     Konstitucinis teismas apjungiamas su Aukščiausiu teismu.

–     Aukščiausias teismas kontroliuoja žemesnių teismų darbą.

–     Apjungiamos STT su FNTT į vieningą kovos su korupcija ir finansiniais nusikaltimais tarnybą, šiai tarnybai perduodamas ir revizijų departamentas.

–     „Sodra“, Ligonių kasos ir VMĮ sujungiamos į vieningą valstybės Iždo instituciją.

–     Masė kontroliuojančių institucijų naikinama ir paliekama viena, Valstybės kontrolė pakeičiant jos funkcijas ir įgaliojimus.

–     Merai renkami tiesiogiai, bet jei netikamai dirba ir nesusitvarko su pareigomis, LR Prezidentas turi teisę juos atleisti ir skelbti naujus rinkimus.

–     Vietoje blogai veikiančių daugelio įstaigų, įkuriama viena gyventojų skundų nagrinėjimo Generalinė inspekcija.

–     Apskritys naikinamos.

–     Sutvarkomas rinkimų finansavimas.

–     Šalies ūkis tvarkomas mišriu pagrindu, privačios ir valstybės nuosavybės.

–     Monopolistiniai ūkio sektoriai išimtinai tik valstybiniai.

–     Energetika ir kitos, ypač svarbios sritys: vandens, šilumos tiekimo, komunalinių paslaugų ir kitos taip pat valstybinės arba savivaldybių.

–     Uždraudžiami parazituojantys tarpininkai.

–     Aiškiai apibrėžiama vadovų, politikų, valstybės tarnautojų asmeninė atsakomybė.

–     Įvedama griežta finansinių institucijų ir bankų valstybinė kontrolė.

–     Viešai skelbiami ne tik pelnai, bet ir vadovų atlyginimai bei premijos.

–      Skubiai įkuriamas valstybinis – komercinis bankas, kuriame laikomi valstybės einamieji finansai.

–     Reorganizuojamas Lietuvos bankas į nedidelę, bet efektyvią instituciją, sugebančią rimtai kontroliuoti komercinius bankus ir neleisti jiems savavaliaujant sukelti finansinio kracho, arba staigiai persigalvojus ir nutraukus finansavimą, sukelti šalies ūkio kolapsą.

–     Mokesčių sistema subalansuojama, kad tenkintų šalies poreikius, bet užtikrina solidarumą krizės metu, visi monopolistai moka viršpelnio mokestį. O regionai, kuriuose ypač didelė bedarbystė, steigiantys naujus gamybinius padalinius, kuriančius realias darbo vietas keliems metams atleidžiami nuo mokesčių. Naujovės diegiamos į gamybą, neapmokestinamos. Supaprastinama žemės, reikalingos naujoms gamykloms, įsigijimo tvarka, o valstybė prisideda prie infrastruktūros sukūrimo, reikalingos tokių įmonių veiklai. Privalome įsisamoninti, kad negamindami šiuolaikinių gaminių nesukursime ir pridėtinės vertės, vien iš prekybos jau nusigyvenome.

Pagal šį modelį priderinama ir visa kita valstybės veikla – švietimas, sveikatos apsauga, socialinė rūpyba, kultūra ir kita. Nuostata į valstybės pašalpą nedirbant keičiama į principą – pirmiausia, galimybė dirbti ir užsidirbt. Tai tampa svarbiausiu valstybės rūpesčiu. Privati iniciatyva remiama ir skatinama, bet tik su konkrečia atsakomybe ir rimtais socialiniais įsipareigojimais. Kategoriškai atsisakoma aklos rinkos, kuri siekia naudos bet kokia kaina rėmimo ir propogavimo. Konkurencija skatinama tik tiek, kiek ji duoda bendros naudos asmenybės tobulėjimui, bet neleistina suskaldant ir supriešinant visuomenę. Pagal šį principą tikslinga atsisakyti dirbtinio skirstymo į kairę bei dešinę, nes tai tik skaldo,o netelkia visuomenės kūrybai.

Šis laikmetis diktuoja mums, kad reikia kurti ir vertinti ne atskirų individų pasakiškus turtus, o bendrą didesnės dalies šalies gyventojų gerbūvį ir materialinį ir dvasinį. Tik tokia šalis turi ateitį.

Po to renkamas šalies parlamentas naujais pagrindais.

Suprantu, kad tai revoliuciniai siūlymai, bet bijau, kad nieko nedarant gali tekti šiuos pertvarkymus atlikti neramioje aplinkoje.

Jeigu mes leisime nuskriausti pensininkus ir išparceliuoti likusį Lietuvos turtą, mes tikrai neverti savo prosenelių atminties. Mus už tai prakeiks palikuonys. Manau, kad atėjo laikas sustabdyti savus barbarus.

2009-11-09

Komentarai

 

 

 
 1. klausyk,tu,nuopisa,jeigu nesupranti ka komentuoji-eik i pediku saita,tavo vieta ten

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. va tokem zydpyzdai Radoviciui tikrai ir labai reike uzmesti per kaukole, mazne galva karsta, varyt atvesinti bukagalvi. Jau tu motkrusy usedai ant Cepajevo arklio ir dedesi disidentu-myzprotis. Buk toks bukagalvis, matomai balsevykas savo laiku arsus buvai, dediesi dideliu patriotu-meslas susmirdes ir internete smirdi, zydo nuopisa….

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Prezidentė nieko realiai nedaro ir nesiriamia iškiliais ir protingais žmonėmis,o dėl Kauno įvykių atrodo visai pasiduos teisėsaugos surežisuotam farsui.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Kas darosi su mumis ir musu uzdirbtu Lietuvo zmoniu turtu tikrai sveiku protu nesuvokiama. Liko tik vienas zmogus PREZIDENTE i kuri dar dedame viltis

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. Matulevičius įžvalgus-prisiminkit kai Jis būdamas Seimo NSGK pirmininku bene vienintelis šviesiai tiesiai pareiškė,kad prokuratūra ir visa teisėsauga nedirba valstybei ir jos žmonėm.Kaip jie Jį po to puolė.Įvykai Kaune ir ne tik parodė koks Jis buvo teisus.Siūlau įsiklausyt į šio protingo žmogaus siūlymus ir remt Jį.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. Labai ačių už įdomius komentarus prašau pasiūlymus siūsti el.paštu:-pdpsekretoriatas@gmail.com-būsiu labai dėkingas.
  Noriu kad teisingai mane suprastumėte,neesu koks visų reikalų žinovas,bet kas daroma su Lietuva ir dauguma mūsų tai sveiku protu nesuvokiama,todėl negaliu tylėti.Mano straipsnius niekas išskyrus šį portalą ir balsas.lt nespausdina.Matomai veikia cenzoriai,o toks elgesys skatina veikti.Jie bijo ,kad žmones sužinos tiesą.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. Labai idomi mintis, kad laisva rinka gera, tik "kol ji reguliuojama tiek……". Esmė tame, kad laisvos rinkos apologetai supranta tik ,kad laisva rinka, tai laisva rinka (apie rdukiavimą kalbos BŪTI NEGALI. Tiesa, kaip parodė dabartinė finanskrizė … nereguliuojama iki tol kol neprireikia valstybės, t.y. paprastų žmonių PINIGŲ. Gerai į klausimą -kodėl gi per krizę VALSTYBĖS ėmėsi gelbėti bankus ?
  – atsakė vienas iš laisvos rinkos ideologų — supraskite prasidės masiniai visuomenės bruzdėjimai ir gali mus nušluoti nuo žemės paviršiaus

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. Kažkada Natan Rotschild pasakė: leiskite man valdyti pinigus ir man bus nusispjaut į tuos, kurie kuria įstatymus. Tai jam kažkodėl buvo leista ir buvo įkurta pasaulinė pinigų monopolija. Kol ši monopolija egzistuos, vargu ar galima bus kalbėti apie laisvą rinką. Tačiau yra drąsių žmonių. Berods Bangladeše vienas išmintingas musulmonas įkūrė banką, kuris skolina vargšų bizniui remti be procentų. Ir jis laikosi. Ji berods apdovanojo Norvegijos Nobeliu, tikruoju. O dar prie gyvo A.Smith, Škotijos bankai panašiai elgėsi. Škotija tada buvo padriusi ekonominį stebuklą. Bet tai tęsėsi tik penkiasdešimt metų. Rotschildai, po Vaterlo mūšio paskleidę klaidinančią info, susipirko 26 procentus anglų turto, o po to sutriuškino Škotijos bankus.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. Laisva rinka gal ir nėra blogas dalykas, kol ji reguliuojama tiek, kad neatsirastų monopolijos. Juk kiekvieną dorybę pakėlus kvadratu, anot Aristotelio, gauname ydą. Taip nereguliuojama laisva rinka pavirto į monstrą, kuri sunaikino laisvą rinką. VAlstybinė monopolija, prieš kurią neva kovoja "čikagos berniukai", anot paties laisvos rinkos tėvo A.Smith, nėra tokia pavojinga visuomenei kaip privati monopolija. Man nekeista kodėl atsiranda tokios teorijos kaip Milton Friedman. Žydai dažnai pasinaudoja krikščionių teorijomis, bet išverčia jas aukštyn kojom, taikydami savo naudai. Man keista, kodėl tiek daug žmonių jomis patikėjo? Ar dėl to, kad Friedmmanui buvo suteikta "nobelio premija? Bet juk Nobelis savo testamentu buvo griežtai uždraudęs mokėti premijas "pinigų skaičiuotojams", t.y. ekonomistams. Kaip atsitiko, kad vietoj įsteigtos Norvegijoje Nobelio premijos, netikėtai atsirado dar viena – per Švedijos banką – "Premija Nobeliui atminti", kuri irgi vardinama kaip "nobelio premija" ? Kas tuo pasirūpino? Ir kokiu tikslu? Kad pasaulis, o tiksliau snobai, greičiau patikėtų "nobelio" autoritetais? Nekvestionuojamais?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. Save gerbianti tauta turėtų padaryti viską, kad Lietuvoje išnyktų visos laisvą rinką propaguojančios organizacijos, nes
  baisiau būti negali "Trys didieji JAV bankai „Goldman Sachs", „Morgan Stanley" ir „JP Moregan" savo darbuotojams išmokės rekordines premijas – jiems bus padalyta net 29,7 mlrd. dolerių, tai yra 60 proc. daugiau nei praėjusiais metais. Net 2007-aisiais, bankų klestėjimo metais, premijos buvo mažesnės (26,8 mlrd. dolerių). "

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. žydų kilmės ekonomisto Friedmano vizija greičiausiai vadovaujasi ir mūsų "valstybininkai". Nors Friedmano "viziją" gaubė moksliškumo ir matematinių skaičiavimų šydas, ji kuo tiksliausiai sutapo su didžiausių tarptautinių korporacijų (dažniausiai irgi žydų nuosavybė) iš prigimties trokštančių kuo didesnių naujų ir nereguliuojamų rinkų, interesais. Tokiu nežabotu goduliu pagrįstą plėtrą garantavo Friedmano paskelbtas karas "gerovės valstybei" ir "plačių įgaliojimų" vyriausybėms ir tai teikė greito pasipelnymo viltis. Tik skirtingai nuo ankstesnio kolonializmo, kasriauta ne dėl naujų teritorijų, bet fronto linija buvo brėžiama valstybių viduje užsimojus privatrizuoti viešąsias paslaugas, strateginius objektus ir valstybinį turtą už kur kas mažesnę kainą netgi nei jis buvo vertas. Ir šiam tikslui talkino TVF.

  Būtent JAV neokonservatoriai (kurių daugumą sudarė žydų lobistai)apsiėmė įdiegt Friedmano "viziją" pasaulyje. Jau nuo 1970 m., kaipo teigia John Bell report, šie planuotojai nusprendė nuo 1990 m. sujungti dvi ekonomines sanklodas – kapitalistinę ir socialistinę – į vieną. Daug pasiūlymų buvo pateikta Reiganui su Tetchr, bet stiprios demokratijos sąlygomis "vizija" pildėsi sunkokai, nors "visuomenių performuotojai" – think-tankai ir dirbo pilnu tempu. Už tai atrsivėrė rinkos Rytų Europoje Rusijoje Azijoje, t.y. besivysttančiame pasaulyje. Naujai susikūrusios "liberalų" partijos privalėjo padėti programą įgyvendinti. Vyriausybės privalėjo atšaukti bet kokį reglamentavimą ir apribojimus, užkertančius kelią pelnui akumuliuoti. Netgi moralė tam neturėjo trukdyti. ( gal tai ir yra ta "vertybė", apie kurią kalba autorius?:) Antra, jos turėjo parduoti VISĄ SAVO VALDOMĄ TURTĄ, kurį neva privačios korporacijos valdysiančipos pelningiau —- atkreipkit dėmesį į šią vienintelę vertybę, kuri skirta tik saujelei. Trečia, jos privalabčios RADIKALIAI SUMAŽINTI SOCIALINIŲ PROGRAMŲ FINANSAVIMĄ. Šią Friedmano p[asiūlytą programą lydėjo ir kiti niuansai: turtingų ir vargšų pajamos turėjo būt apmokestinamos vienodai, korporacijoms suteiktos sąlygos ir laisvė prekiauti bet kurioje pasaulio vietoje, o vyriausybės neturi turėti teisės ginti nacionalinės pramonės ir vietinių savininkų. Bet kokias kainas ir atlyginimus privalo nustatyti pati rinka. Neleista nustatyti net minimalaus darbo užmokesčio. Friedmanas siūlė privatizuoti sveikatos priežiūrą, paštą, švietimą, pensijų sistemą ir net nacionalinius parkus. Ši "čikagos berniukų" kontrevoliucija siekė atšaukti visus darbuotojų išsikovotus saugiklius, visas valstybės teikiamas, rinkos aštrumą švelninančias paslaugas.

  Tačiau ir to nebuvo gana- ji siekė nusavinti viską, ką per paskutinius dešimtmečius viešasis sektorius, valstybė ir dirbantieji buvo sukūrę – parduoti galutinį produktą, kurio sukūrimui prireikė daugybės valstybinių investicijų ir patirtoies. Friedmano įsitikinimu, šios bendrą gerovę užtikrinančios sritys iš principo turėjo būti perduotos į privačias, geriausia žydiškas, rankas
  . Tokia štai Friedmano valstybės zija. Jei mūsų prezidentė jos neturi, tai nuo to mums tik geriau, ponas filosofe:)) :)) :))
  .

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. to valytoja is Vilniaus – 2009 11 10 21:52
  "27d. 9.oo Laisves pr. 79a. 3 teisme Lidijai Janciauskienei bus pateikti kaltinimai del nesankcionoto mitingo organizavimo prie prizidenturos 16spalio, i policija iskvete po 2 savaiciu,kai jos lele atejo palaikiti L. Kediene prie prizidenturos."

  ####### Jaučiam pareigą jums pagelbėti. Reali auka.

  Prisiimam atsakomybę Nurodykti šią nuorodą crimerangers com/events/demesio-visi-kam-ne-visvien

  Aš ją įdėjau solidarizuodamasis su drasiuskedys lt portalu ir ju isspausdinta akcija.
  Zodziu nurodykit abu portalus. Asmeniskai CrimeRangers prisiima atsakomybe.

  Taip pat beabejo minekit iki 9 zmoniu asmeniskai. o kiti atejo kviesti puslapiu, komentaru ir panasiai.

  Net jei ir gausim baudą, mes įrašom jus į realiai nukentėjusių sąrašą ir stengsimes visi kartu nukreipti kuo daugiau savo pirkiniu pinigeliu dar geresniems dalykams.

  Pirmasis verslo subjektas oficialiai pradėjęs ilgalaikę Nusikaltimų kontrolės ir antipedofilijos paramos programą.
  Žiūrėti grupę crimerangers com/group/ParemkDrasiuTaupydamas

  Diskusijoje "50% ir daugiau Skiriama… " Rasite ~5 būdus KAS IR KAIP SIŪLOMA REMTI

  Sveiki visi, nelikit abejingi 7-8 būdai prisidėti be pinigų

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. Tikroji mūsų pasakos "kaltinkit Rusiją" problema yra ta, kad šitaip užkertam,as kelias bet kokiam rimtam nagrinėjimui, kuris padėtų išsiaiškinti ko Rusijos perestroikos istorija gali pamokyti apie tikrąjį nežabotų "laisvųjų rinkų" kryžiaus žygio veidą – stipriausią paskutinių trijų dešimtmečių politikos tendenciją. Korupciją ir nešvarius sandorius, tiek Rusijoje, tiek Lietuvoje, aktyviai skatino jėgos iš Vakarų. Panašu, kad valstybės "išgelbėjimas", pasitelkus godulį, turėjo būti tai, ką Rusijos friedmaniški "Čikagos berniukai" ir jų patarėjai iš PB, Harvardo (Rusijos "disidentų"?) universiteto ir kitų think-tankų, galės pasiūlyti tada, kai baigs griauti Rusijos (ir aplink:) institucijas. …Tokie katastrofiški rezultatai būdingi ne vien Rusijai; visa trisdešimtmetė talmudistų friedmanų istorija tėra masinės korupcijos ir korporacinio sąmokslo tarp valstytbių ir didelių korporacijų istorija, nuo Čilės "piranijų" iki Argentinos bičiulių" privatizacijos, Rusijos oligarchų, "Enrono" energojos machinacijų ar okupuoto Irako "zonoje be nusikaltimų",

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. Oligarchijos priežasčių ne Lietuvoje reiktų ieškoti. Friedmaniška "čikagos berniukų" šoko terapija buvo neįmanoma tikros demokratijos šalyje, tokioje kaip Didžioji Britanija, kurią iš Didžiosios depresijos išvedė Keyno ekonominė sistema, todėl kitas žydų ekonomistas – Hayekas ir kiti Čikagos mokyklą patronuojantys "šventieji" savo dėmesį sutelkė į Pietų kūgio šalis. Haykas taip susižavėjo Čilės eksperimentu – tai atnešė nepaprastus pelnus nedideliai grupei žmonių – ir pačiu Pinočetu, kad pasiūlė tuos pačius eksperimentus pabandyt ir Thatcher, pertvarkant keinsizmo idėjomis grįstą Didžiosios Britanijos ekonomiką. Tačiau "Čikagos berniukų" šoko terapija buvo neįmanoma tokioje demokratinėje šalyje kaip D.B., Tečer rūpėjo jos reitingai, tad vis globalėjančioms korporacijoms sukilo apetitas užkariauti naujas erves ir ne tik Pietų kūgio, exsovietų sajungoj, bet per Reiganą įdiegti jas JAV ir po to sujungti JAV ir DB ekonomikas. Pirmiausai korporacijos ėmė kontroliuoti telefono ryšius, avialinijas (atkreipkit dėmesį – E.Masiulis jau irgi spaudžiamas tai daryti, nes visi liberalai pirmiausia tarnauja korporacijoms, o ne valstybei), televizijos transliavimo bangas (Lietuvoje tai irgi Masiulio rankose), valstybines energetikos įmones. Korporacijų valdoma "Fortune" kaip mat ėmė skelbti apie Čilės "stebukla". Ir taip, kadangi tai nesuveikė tikros demokratijos sąlygomis, viss pajėgos per liberalų partijas buvo mestos į postsovietinę erdvę. Tam pasitarnavo TVF, sklindamas pinigus už tam tikrų reikalavimų vykdymą. O mūsų Vagnoriaus tipo ekonimistai ir klusniai vykdė jų reikalavimus. Netgi dabar ponas Vagnorius ir netgi toks ekonomistas kaip Verslo žinių redaktorius BArysas niekaip nesupranta, ar tiesiog nenori suprasti, kodėl vyriausybė neklauso jų patarimų nesiskolinti iš TVF.

  Thumb up 0 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
9 klausimai apie viešuosius pirkimus, kurie padės Jums tinkamai pasiruošti dalyvavimui
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 7
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (1)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (2)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
D. Saldukas: Vilniaus universitetas – autonomija maskuojamas „nusikalstamas susivienijimas“? (2)
Tęsiame „Karšto komentaro“ žurnalistinį tyrimą dėl Vilniaus universiteto studentės Rūtos...
Antanas Šakinis: „Mano dukrytę pražudė Vilniaus universitetas“ (1)
Giedrė Gorienė Vilniaus universiteto geologijos studijų programos studentės Rūtos Šakinytės...
Atsargiai – praktika Vilniaus universitete gali baigtis mirtimi! [Prokuratūrai VU „mantija“ svarbiau nei jaunos merginos žūties aplinkybių ištyrimas?] (9)
Giedrė Gorienė Turbūt nei vieni tėvai, išleisdami savo atžalą studijuoti...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...