Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Balandis 5 Sekmadienis
 

Referendumo trileris tęsiasi: prieš nenuginčijamus teisinius argumentus – nykus šantažas

2013-12-30 19:42 | Aktualu | Komentarų (62)

Virš 300 tūkstančių surinktų piliečių parašų dėl referendumo surengimo - tikras galvos skausmas VRK. V.Balkaus nuotr.

Tarpušventės – geras laikas pabaigti metų darbus ir į naujuosius metus įžengti be senųjų rūpesčių „kupros“. Tačiau šiandien susirinkusi Vyriausioji Rinkimų Komisija visais įmanomais būdais stengiasi ir toliau neigti akivaizdų faktą – dėl žemės ir tiesioginės demokratijos stiprinimo išreikštą piliečių valią, t.y., kad surinktų parašų pakanka minėtam referendumui surengti.

Per 320 tūkst. surinktų piliečių parašu tapo dideliu galvos skausmu ilgalaikės ramybės sąlygomis gyvenusiam valdžios elitui. Nežinia net, kas ilgus metus demagogiškai apie „demokratiją“ ir „pilietinę visuomenė“ kalbėjusius valdančiųjų politinių grupuočių lyderius išgąsdino labiau: ar galima Briuselio rūstybė, ar perspektyva, sumažinus referendumui reikalingų parašų skaičių iki 100 tūkst., sulaukti labai tikėtinų referendumų dėl Seimo rinkimų išimtinai vienmandatėse apygardose, ar dėl tiesioginių merų rinkimų, arba dėl euro įvedimo.

Tačiau apie tai, kas lėmė cinišką požiūrį į savo piliečius, mes dar galėsime pakalbėti, kuomet ateis laikas galutinai apibendrinti visą referendumo iniciatyvą, todėl persikelkime į šios dienos posėdį.

Dėl to, kad net ir labai įdėmiai stebintys įvykius skaitytojai ne visuomet turėjo galimybė sekti, kaip gi klostosi referendumo reikalai, priminsiu, kas įvyko po parašų pridavimo.

Po nemenkų batalijų iniciatyvinei grupei ir jos pagalbininkams nuo gruodžio 11-12 d. pavyko pamatyti jau VRK taisytas bylas ir net jie galėjo pateikti ranka surašytus pastabų aktus. Jau tuomet akis badė kai kurios keistenybės. Buvo nesunkiai perskaityta nemažai „neįskaitomų“ įrašų, kilo klausimų dėl dalies neužskaitytų užsienio lietuvių parašų ir dėl gyvenamosios vietos sąvokos, kuomet „už borto“ liko kai kurių kaimų, teturinčių vos vieną gatvę, gyventojai, nes esą jų adresas yra „nepilnas“.

Dirbama buvo sunkiai ir nuoširdžiai, tad bent jau prie mano asmeniškai matytų tinkamų parašų kiekio buvo galima drąsiai pridėti per 30 kiekvienoje byloje ir tam būtų pakakę vien sąžiningo požiūrio į savo pareigas iš VRK pusės. Tuomet, beje, buvo pastebėti ir pirmi aritmetiniai neatitikimai, kurių galimybę per vėlesnius posėdžius nedrįso neigti ir pats Z.Vaigauskas.

Nepaisant to, per gruodžio 14-os posėdį nebuvo atsižvelgta net į akivaizdžiai įrodomą VRK darbo „broką“ (kabutėse rašau neatsitiktinai) – sprendimus, tarp kurių: faktiškai nubausti visus „viena ranka“ pasirašiusius, neužskaitant jų parašų, išbraukti iš tinkamų net tuos, kur tiesiog nebuvo nurodyta pasirašymo data, nepaisant to, kad šioji informacija tėra papildoma ir nereikalinga asmens identifikavimui. O svarbiausia, buvo priimtas bet kuriam net menkiausiais teisės žinias turinčiam piliečiui nesuprantamas komisijos sprendimas. Na, o kvalifikuotam advokatui šis tapo pagrindu pateikti net 15 lapų apimties ieškinį.

Taigi VRK nepaliko jokių galimybių išspręsti susidariusią padėtį kitaip, nei kreipiantis į Lietuvos Vyriausiąjį Administracinį Teismą. Pažymėtina, kad nors ir teismas nesiėmė nagrinėti ieškinio, o tai, beje, nėra vienas ir tas pats, kas „pralaimėjimas teisme“, kaip paskubėjo įvardinti kai kurie menkai padėtį žinantys informacijos šaltiniai, pripažinę, kad VRK sprendimas nėra galutinis. Ir taip, beje, buvo garantuota, kad iniciatyvinė grupė gali kreiptis į teismą tuoj pat, kai VRK priims nutarimą, laikomą galutiniu.

Dar vienu svarbiu piliečių pasiekimu tapo iš rinkimų prievaizdų išplėšta galimybė susipažinti ir su komisijos turimomis elektroninėmis laikmenomis, kuriose atsispindėjo, kuriame lape ir kurioje jo eilutėje yra toji nelemta „klaida“, ir rasti pastarąją bylose. Taip esą būtų galima sukurti, VRK manymu, „taisytinų“ klaidų sąrašą ir parengti jų taisymo metodiką.

Ir vėl po kelių dienų sunkaus darbo (vienu metu prie bylų dirbdavo per 40 savanorių) ir patikrinus nuodugniai vos pusę bylų, pradėjo aiškėti naujos keistenybės. Prie jau vis dar „neįskaitomų“, bet seniausiai perskaitytų parašų, ir vis dar paliktų matematinių klaidų, prisidėjo ir nauji „atradimai“. Tai – prie klaidingų buvo priskirti parašai tų, kuriems tarp pasirašymo momento ir tos dienos, kada VRK kreipėsi dėl dokumento galiojimo nustatymo, asmens dokumentų galiojimas buvo sustabdytas (pvz. pametus), nors pasirašymo metu pilietis turėjo pilnavertį galiojantį dokumentą. Taip pat paaiškėjo, kad yra buvę labai „uolių“ net tik VRK narių, bet ir ekspertų tarpe. Dėl vienos jų veiklos, iniciatyvinės grupės atstovo teigimu, svarstoma kreiptis į Generalinę Prokuratūrą, nes yra ne tik statistiškai nepaaiškinamai didelis nepripažintų parašų skaičius, bet ir objektyvus faktas, dėl kurio duomenys perduoti į VRK , kuomet buvo „viena ranka rašyti“ pripažinti seserų surašyti duomenys ir tos seserys buvo pačios atvykusios į komisiją reikalauti atstatyti parašų galiojimą.

Štai todėl šios dienos posėdis, vykęs VRK, buvo labai svarbus visiems, kam rūpi pirmojo piliečių referendumo ateitis.

Tiesa, pasimokius iš ankstesnių klaidų, kuomet dažnai buvo pernelyg lengvai pasiduodama VRK ir jos vadovo Z.Vaigausko spaudimui ir dažnai trūko teisinių žinių, šios dienos posėdyje iniciatyvinei grupei atstovavo advokatas Saulius Dambrauskas, tas pats, kuris vos per parą meistriškai parengė ieškinį LVAT.

Tai nebejotinai turėjo didžiulę įtaką posėdžio eigai. Nors į posėdžio darbotvarkę buvo įtrauktas klausimas dėl neva padarytų klaidų taisymo metodikos, VRK iš karto buvo primintą, kad ateita kalbėti iš esmės. Ir po išsamios teisininko kalbos, kurios metu kai kurie VRK nariai nervingai muistėsi kėdėse, tapo aišku – nėra nei vieno esminio VRK vadinamojo „tarpinio“ sprendimo punkto, dėl kurio neiškiltų rimtų klausimų.

Gyvenamosios vietos klausimas, kuris „papjovė“ per 5 tūkst. parašų, pasirodo, yra daugiau nei aiškus ir tereikia tiesiog vadovautis galiojančiais įstatymais, kurie taikomi visais kitais atvejais, išskyrus, ko gero, šį, kuomet kalbama apie piliečių teisę į demokratiją.

Nepastebėti neliko ir nesusipratimai su pasirašymo data ir dėl neįkaitomų pavardžių.

Ir tuomet „nokdauno“ būsenoje esančią VRK puolė gelbėti jos pirmininkas Z.Vaigauskas, kelis kartus užsimindamas tai apie neva galimą galutinį sprendimą nepripažinti referendumo parašų kiekį pakankamu, tai apie tai, kad VRK gali patikrinti jau jų pripažintus 292 tūkst. parašų. Tiesa, jei per ankščiau vykusius panašius šantažas tai sukeldavo nerimą susirinkusių iniciatyvinės grupės narių ir aktyvistų tarpe, tai šiandien buvo nenusileista, o tiesiog, kaip spėju, pasirinkta galimybė tęsti kiek įmanoma darbą su VRK, kuris suteikia vis naujų ir naujų argumentų galimam būsimam teismo procesui, jei komisija ir toliau vadovausis savotišku supratimu apie galiojančius teisės aktus ir piliečių teises apskritai.

Galimos netikslumų šalinimo metodikos svarstymas taip pat neapsėjo be staigmenos. Komisijos nario R.Stabingio pateiktoje neva pačios iniciatyvinės grupės perduotoje metodikoje, pasirodo, kažkur dingo net keli esminiai punktai, tad siūloma metodika po jų galėjo būti vadinama jau ne piliečių siūloma, bet pačios VRK metodika. Taip pat taip ir liko neaišku, kokiais atvejais parašų autentiškumui patikrinti ir trūkstamiems duomenims nustatyti pakaks kelių kompiuterio mygtukų paspaudimo, o kada teks kulniuoti pas pasirašiusį asmenį. Buvo susitarta, kad tokie dalykai bus dar derinami.

Na, o besibaigiant referendumo klausimui skirtai posėdžio daliai, iniciatyvinė grupė pakartotinai iškėlė klausimą dėl registruotais laiškais bet tinkamu terminu atsiustų parašų lapų likimo. Kaip ir reikėjo tikėtis, Z.Vaigauskas ir vėl šio klausimo svarstyti nesutiko.

Taigi didieji mūšiai dėl piliečių teisės į tikrą demokratiją dar priešaky .

Vitalijus Balkus

Komentarai

 

 

 
 1. VRK “d i r b a ” dauguma ir ypač vyresnio amžiaus nedesovietizuotų ir nede-K G B -izuotų LKP{b} instruktojėlių { SNIEČKAUS a n ū k ų } , kuriems VSIO ZAKONNO….

  Thumb up 11 Thumb down 1

 2. Ačiū Vitalijui už išsamų straipsnį. Kovokime su niekšais iki paskutinio tikro patrioto.

  Thumb up 16 Thumb down 1

 3. Kol nepamatai savo akimis, tai sunku gerai suprasti.
  Pamačiau.
  Vaigauską.
  Visam gražume.
  Tiksliau – šlykštume, nes kai kalbi apie subjektą, esantį žemiau kanalizacijos lygio, reikia ir žodžius tinkamus parinkti.
  Peržiūrėjau visą vakarykštį VRK posėdžio video.
  Ilgas. Bet verta.
  Jei kas laiko neturit, pažiūrėkit bent pačią pabaigą, gal dvi – tris minutes.
  Brrr…
  -Povilas-

  Thumb up 22 Thumb down 2

  • stiprybes visiems , kurie atliko toki darba. Jus tikri Lietuvos didvyriai. Gal visgi kaip nors iveiksite ta daugiagalvi drakona-VRK,kuris nepasiduos lengvai,nes uz ju nugaros -valdzia ir visos jegos strukturos. Bet maza vilties kibirkstis tegu negesta…
   Geru ,sviesiu,laimingu Jums Nauju metu!

   Thumb up 14 Thumb down 1

 4. iš Daukanto aikštės diriguoja Burokiavičiaus mokinė,ir liberstams netinka piliečiu laimėjimas ir komunistiniam konservam ir socdemais -komunistais,partijos keičiasi pareigose o valdžia ta pati komunistinė kgb inė

  Thumb up 19 Thumb down 1

 5. Mačiau tik patologiškai rasojančią manipuliatoriaus plikę ir parukusią iš susinervinimo kaktą.
  Tai reiškia vieną:
  vargšelis jaučiasi įspraustas į kampą argumentais,bet kaip anekdotų PETRIUKAS atsikirtinėja “minties perlais”.

  Thumb up 15 Thumb down 0

 6. SVEIKINIMAI KK SKAITYTOJAMS IR KK REDAKCIJAI
  “IŠ ISTORIJOS AUKŠTUMŲ…..”

  Istorija,- tai ne vien praeitis. Nes ją rašome mes. Kiekvienas iš mūsų, ir kas akimirką. Ir kiekvieną mūsų darbą, ją rašant, vertins Ateities kartos. Iš savo ISTORIJOS AUKŠTUMŲ.
  Baigiasi 2013-ji. ..Netrukus užges dar viena žvaigždė Istorijos aukštumų skliaute. Užges, kad kita žvaigždė įsižiebtų. Įsižiebtų naujaisiais lūkesčiais bei veržliąja Tąsa…Vilties šviesa, įvykių gausa, ir kiekvieno iš mūsų pareiga nešti visa tai Ateities kartoms. Įsižiebs. Be mūsų, bet vardan mūsų. Jei tik norėsime šito, jei tik sveikinsime tai.
  Naujųjų Metų išvakarėse vieni kitiems linkime Laimės, Džiaugsmo, Sveikatos….Tačiau…Na kodėl nūdien tapo madingos atvirutės su paruoštais “sveikinimų” tekstais? Gal esu pernelyg kateg oriškas, tačiau manau, jog tai yra dėl to, kad daugelis jau nemokame būti nuoširdūs. Tad palinkėkime vieni kitiems dar vienos kelrodės- žvaigždės,- nuoširdumo ir gebėjimo tarti savo, o ne primestą, ŽODĮ. Taip pat ir sveikinimą…
  Svarbiausia, ko turime šiandien vieni kitiems palinkėti,- tai LIKT SAVIMI. Kad ir ko besulauktume,- ar saulėtos pievos atgaivos, ar jūros audros, ar…erškėčių vainiko. Likt savimi ! Kad galėtume be jokio gynėjo, be jokio advokato, drąsiai stoti prieš Ateities Teismą. Iš Istorijos aukštumų…
  Viso to linkiu Jums, Gerbiamieji KK skaitytojai!
  Dabar, kai dar vienas visas apsisukimas orbitoje artėja prie Naujos Pradžios, išties linkiu Jums STIPRYBĖS ir LAIMĖS. Stiprybės- nenusivilti besibaigiančių metų palikimu, bei iš jo mokytis. Ir Laimės- t.y. gebėjimo ieškoti atsakymo į tą lemtingąjį klausimą KĄ DARYTI po ta žvaigžde, taip greit įsižiebsiančia.
  Su Ateinančiais Naujaisiais Metais sveikinu ir KK redakciją, KK Redaktorę. Gal naiviai, tačiau nuoširdžiai, vėl ir vėl linkiu budrumo, nuoseklumo, nevinguriavimo ( tuo pačiu ir išskirtinumo) , tiesmukumo, drąsos bei veržlumo. Su visa atsakomybe pareiškiu, jog dabartinių kai kurių KK pozicijų kritika mano komentaruose,- tai tikrai nėra “blogo linkėjimas”. Tiesiog menu Pirmapradį KK kaip Kovingąją Kibirkštį, ir tik jos Šviesoje Išskirtinėje regiu KK Ateitį. O linkėjimai neatsidurt valdžios palaikymo spąstuose,- net ir po “smogiamųjų svertų” paieškos priedanga,- NĖRA BLOGIO LINKĖJIMAS. Nes būtent spąstai yra blogis pagal apibrėžimą. Ir ne aš tai išradau, ne aš atskleidžiau tai.
  Ir todėl…Linkiu atminti, kad Jūsų skelbiamas Žodis ne vien Jūsų yra. Nes ir jis bus įvertintas iš tų pačių Istorijos Aukštumų. Be veidmainiavimo ir pataikavimo. O KAS NEVEIDMAINIAUJA,- TAS NE JUODINA. Nes juodina būtent tie, kas veidmainiauja bei pataikauja.
  Linkiu Jums, KK Redakcija, kitais metais grįžti į Pirmaprades Kovingosios Kibirkšties pozicijas. T.y. vėl ginti paprastą Lietuvos žmogų nuo valdžios, o ne “valdžios ekscelenciją”, neva tai “negalinčią nuo sąmokslų apsiginti”. O grįžimas į Pirmaprades kovines pozicijas,- tai ir yra savojo AŠ įgyvendinimas. Savojo, o ne primesto. Ir toks mano palinkėjimas. Be veidmainiavimo ir pataikavimo. Nes išėjęs žmogus,- tai nebūtinai blogo linkintis….Tai gali būti laivas, tolstantis nuo mylimo Kranto….
  Kiekvienam iš mūsų- savo gėda, ir savo šlovė. Ties viso to suvokimu ir slypi galimo susitaikymo orbitos rato pabaigoje esmė. Juolab, kad….
  PAGAL DARBUS KIEKVIENAM BUS ATLYGINTA. IŠ ISTORIJOS AUKŠTUMŲ.

  Thumb up 13 Thumb down 3

  • Labai gražūs Jūsų palinkėjimai KK, man ypač patiko žodžiai: “Linkiu Jums, KK Redakcija, kitais metais grįžti į Pirmaprades Kovingosios Kibirkšties pozicijas. T.y. vėl ginti paprastą Lietuvos žmogų nuo valdžios, o ne “valdžios ekscelenciją”, neva tai “negalinčią nuo sąmokslų apsiginti”. “

   Thumb up 15 Thumb down 0

 7. Dabartinis politinis elitas ir jo sustatyta į atsakingus valstybinius postus valdininkija atstovauja Kėvšų, Boreikų, Šriubėnų …. , o ne sąžiningų valstybės piliečių Lietuvą, linkiu iniciatyvinei grupei visokeriopos sėkmės gražinant Lietuvą jos tikriems piliečiams.

  Thumb up 20 Thumb down 1

 8. Lenkiu savo zila galva ir reiskiu Padeka pono Vaigausko pastangoms suzlugdyti sita kvaila pidaraso Pankos referenduma.
  Ne todel,kad Putinas su savo varna Sokolov greit “skumekali”,kaip kvailai mes pasirodysim pries savo Sajungininkus…
  …uz runkeli geda!

  Thumb up 3 Thumb down 25

  • Ir A. Merkel pasakė, kad ES sutartis ne šventa karvė, o Lietuva įstojo į ES( SU SKALBIMO MILTELIAIS IR ALUMI ! ) ne į federacinę sąjungą.
   Gėda tau, kai vaidini Lietuvos patriotą……., o nesupranti elementarių dalykų.

   Thumb up 20 Thumb down 2

 9. Kaip as ir pranasavau,labiausiai bijo,kad 3 ha apleistos lietuviskos zemes nenusipirktu slubas vokietis,didelis lietuviu tautos draugas -Putino varna Sokolov.Toks jau ju mentalitetas.Geriau savo devynauksti susprogdins,bet cecenams ju zemes neatiduos.

  Thumb up 1 Thumb down 18

 10. Kreipdamasis tiesiogiai į svetainės administratorių, norėčiau pasiteirauti. Kodėl dažnai trinami korektiški komentarai, bet toleruojami asmens, pasirašinėjančio Algirdas, akivaizdžiai prasilenkiantys ir su įstatymu ir su svetainės nuostatomis išsireiškimai??? Paskutinis jų, (2013-12-31 – 03:48 ) peržengia visas ribas. Kadangi minėto asmens išsireiškimams neparodė reikiamo dėmesio teisėtvarkos pareigūnai, gana uoliai reaguojantys į kai kuriuos tikrai korektiškai išreikštus komentarus – kas belieka galvoti? Kad galimai šis žmogus(?) arba provokatorius, arba neadekvatus ir turintis tokią savo būseną įrodančius dokumentus?
  Bet kokiu atveju minėti, tokią asmens veiklą “pateisinantys” argumentai, neturėtų trukdyti svetainės administratoriui apsivalyti “savo kieme”.

  Thumb up 8 Thumb down 4

  • Pilnai jus palaikau.savo skundus ir pageidavimus patariu siusti tiesiai savo subinkai i subinka.Taip jus greiciau isgirs jusu teises ginantis Murkis.
   Linkiu jums sutikti naujuosius Volgograde.Troleibuse.

   Thumb up 1 Thumb down 13

 11. KAS DĖSNINGA,- TAS PILDOSI. IR TIK VIEN PER ŠVENTES

  Prieš du mėnesius prie vieno KK straipsnio rašiau šį komentarą:
  “2013-10-20 – 13:14
  PARTIJOS PIRMININKAS BUTKEVIČIUS LIKS KRŪMUOSE? SOCIALDEMOKRATAI TAI PALAIKYS PRAKTINIU GIMINIAVIMUSI SU KONSERVATORIAIS…..
  Be abejo, Z. Balčytis neturi jokių šansų. Jei jis kandidatuotų (remiamas LSDP ) į prezidentus, tai gautų vos kelis procentus balsų, o tai virstų antireklama tai partijai. Jis nėra ryški (svari) figūra, galinti sutelkti sėkmei būtiną dalį beelektoračių rinkėjų. Tokios figūros palaikymą dar tirpdintų ir galimas kitų “valdančiųjų” partijų ketinimas pasireklamuot per prezidento rinkimus.
  Vienintelė bent kiek tikroviška alternatyva Grybauskaitei galėtų būti tik A. Butkevičius. Ir tai tik su sąlyga, kad jį paremtų visos “valdančiosios koalicijos” partijos. Bet vargu, ar taip bus.
  Ir todėl tenka konstatuoti, kad labiausiai tikėtinas yra Grybauskaitės laimėjimas. Tik neaišku, kokiame rinkimų rate. Jei socialdemokratai leis A. Butkevičiui nekandidatuoti į prezidentus, Grybauskaitė laimės jau pirmame rate.
  Ir tai paaiškinama mūsų žmonių “santūriu inertiškumu” ( bene visų politologų labiausiai “nepastebimas” veiksnys). D. Grybauskaitė–tiesiog prezidentė. Ji nėra nei “nesisteminė reformatorė”, nei kažkokia “itin baisi figūra”. Nei vienos, nei kitos tokios kraštutinės nuomonės dauguma rinkėjų nepalaikys, ir “santūriai” nubalsuos už “ramų tęsinį”.
  O Butkevičius vis dėlto būtų svari alternatyva Grybauskaitei. Kitų svarių alternatyvų nėra, ir per trumpą laikotarpį jau neatsiras. Ir…Pasakysiu bešališkai–jei A. Butkevičius atsisakys rinkiminės kovos, – socialdemokratai (bei jų elektoratas) turėtų tai palaikyti kapituliavimu, partijos bei jos elektorato lūkesčių išdavimu, bei….praktiniu giminiavimusi su konservatoriais, kurie jau atvirai ėmėsi Grybauskaitės “raketos-nešėjos” taktikos…”
  VISKAS LYG IR PILDOSI
  Citata iš “Lietuvos ryto” straipsnio “Kairieji kibirkščiuoja”
  “….„Socialdemokratų vadovybės sprendimas vietoj A.Butkevičiaus į prezidento rinkimus siųsti europarlamentarą Zigmantą Balčytį atrodo kaip partijos ir jos rinkėjų apgavystė.“
  Taip iš peties rėžė vienas kairiųjų veteranų, partijos vicepirmininkas sveikatos apsaugos ministras Vytenis Andriukaitis, rašo „Lietuvos rytas“…..”

  Thumb up 6 Thumb down 0

 12. Vitalijau, kiek suprantu Tu dalyvauji, pavadinkime kovoje su VRK. Sakykime man bent neaišku kas toliau. Kiek supratau dabar yra ieškoma klaidų parašų brokavime., tvarkoje, bet ..kas toliau. Ar numatyta kas bus daroma toliau? Bus atliktas didžiulis darbas ir …….. jeigu taisant “klaidas” kurias nurodė VRK, nebus surinktas reikiamas kiekis parašų, joks teismas (o teismas jau parodė,. kad nieko nedarys, nes įstatymo interpretavimaas ne teismo prerogatyva) NEPADĖS. Gal vis tik reikia reikalauti išduoti lapus, kad galima būtų juos pataisyti, o kaip taisyti tai jau parašų rinkėjų problema nes, kiek suprantu, jokios patvirtintos metodikos dar nėra. Pagarbiai aAlgirdas

  Thumb up 6 Thumb down 0

  • Kas sakė, kad teismas nieko nedarys? Teismas tik atsisakė vertinti tarpinį rezultatą. Pagaliau, yra EŽTT, jei ką.

   Thumb up 7 Thumb down 0

   • žavi Tamstos optimizmas, bet gyvenimo realybė kita ……. teismas tiesiog nusišalino nuo problemos sprendimo o ne “atsisakė vertinti tarpinį rezultatą.” Nenoriu būti blogu pranašu, bet EŽTT paprasčiausiai nepriims skundo ir tam turės labai paprastą paaiškinimą ……. viskas vyksta pagal įstatymą ( o blogas jis ar geras tai mūsų vidaus problema) Pagarbiai aAlgirdas

    Thumb up 7 Thumb down 1

    • Teismo kolegijos nuomone, VRK sprendimas tėra tik tarpinis ir jis nesukelia jokių materialinių pasekmių – neužkerta kelio referendumui, todėl negali būti LVAT nagrinėjimo objektas.
     Taigi…

     Linkiu visiems daugiau optimizmo. Sako: materializuojasi 😀

     Thumb up 3 Thumb down 0

     • bet i, tokiu atveju gaunasi, kad kreipimąsis į LVAT buvo beprasmis, parodantis, kad su teise iniciatyvinėje grupėje tikrai ne kas. Belieka tikėtis, kad
      teisininkų grupė bus sustiprinta

      Thumb up 1 Thumb down 1

     • Tai jau yra advokatas. Vaigausko net veidas formą pakeitė- ištįso.

      Thumb up 6 Thumb down 0

 13. ŽEMĖ TURI PRIKLAUSYTI JĄ DIRBANTIEMS

  Jokių žemės savininkų ! Jokių feodalų ir kumečių ! Jokio žemės pardavimo užsienio kapitalui !
  Mūsų Tėvynės Šventosios Žemės parceliavimas – tai Lietuvos pamatų bei ateities griovimas. O darbšti lietuvių Tauta neturi tapti nei svetimų, nei “savų” feodalų baudžiauninkais.
  Nūdienos baudžiavos pasekmės akivaizdžios. Tai sugriautas lietuviškas etninis kaimas, moraliai suluošinti kadaise darbštūs bei žvalūs Lietuvos kaimo žmonės, bene kasdien degančios trobos bei gryčios….
  ŠALIN FEODALIZMO REVANŠĄ ! ŽEMĖ – TIEMS, KAS JĄ DIRBA !

  Thumb up 17 Thumb down 1

 14. Z. VAIGAUSKAS, BUVES "TAUTU KALEJIMO" BOLSEVIKINIS FUNKCIONIERIUS : "TVARKO" TOLIAU LIETUVA ! says:

  …. Kodel senasis “komuniaga”, Z.Vaigauskas – buves uolus Kremliaus “tarnas”, ilgus metus – sovietines Rusijos okupuotoje Lietuvoje : dabar stoja – viesai pries lietuviu Tautos valia, is VRK pirmininko posto ?

  Kokiu politiniu jegu, turbut ir svetimuju Lietuvai – gali buti toliau, slaptai itakojamas Z. Vaigauskas ir dabar siekia : biurokratiskai suzlugdyti referenduma – organizuojama del zemes pardavimo – sustabdymo uzsienieciams ?

  …Atrodo, kad dabartinis VRK pirmininkas Z. Vaigauskas, nuo sovietines Rusijos okupacijos laiku Lietuvoje : yra galutinai politiskai pasenes,
  ir visiskai nebetinka – su savo paziuromis, ir dviprasmiskaja “veikla” musu laikais : toliau dirbti Vyriausioje Rinkimu Komisjoje…. Kadangi viesai tarnavo – Lietuvos okupantui : represinese lietuviu Tautai, SSSR diktaturines imperijos strukturose !…

  Ar Vyriausiuoji Rinkimu Komisija – tai “seneliu namai”, buvusiems SSSR repreziniu struikturu – pasenueims “funkcionierimas” Lietuvoje ?

  Todel, ar ne kyla pagristas klausimas : ar dabar – tas buves “komuniaga” Z. Vaigauskas nebetarnauja toliau, is VRK pirmininko posto : tai neformaliajai, “raudonuju oligarchu”, – senajai “brazo – paulauskinei” nusikiastamajai grupotei Lietuvoje ?

  Po Laisves atgavimo, zlugus SSSR diktaturines imperijos neo – kolonializmui Lietuvoje, butent si nusikalstamoji – “brazo – paulauskine”, buvusiu SSSR funkcioneiriu grupuote : paskubomis suorganizavo – savo “raudonojo klano” naudai : viesaja “komuno – prichvatizacija”, visos – atgimusios Valstybes mastu, ir trumpu laiku : neteisetai prisigrobe – Lietuvos zmoniu turto !… Anksciau prievarta nusavinto – bolsevikines rusu okupanto valdzios !

  Sitokiu, zmoniu turto “komuno – prichvatu” : pasireske – net apie 5 tustanciai Lietuvoje, ir dabartinis VRK pirmininkas – tas senasis “komuniaga” Z.Vaigauskas, viesai stabdydamas referenduma Lietuvoje : gali slaptai tarnauti – “raudonuju oligarchu” interesams…

  …Siekianciu dabar, uz “kietaja valiuta” is Vakaru – butent parduoti, kuo greiciau uzsienieciams : didziulius plotus zemes – pagrobtus teisetiems savininkams Lietuvoje, toje “komuno – prichvatizacijos” vogimo sistemoje !

  …O kaip Jums – viskas atrodo is arciau ?

  ….Kodel “komuniaga” Z.Vaigauskas, anksciau tarnaves – “politniems sadistams” Kremliuje : be jokiu – viesuju svarstymu, atitinkamuose nepriklausomois Lietuvos organuose, buvo paliktas dirbti VRK vadovu ?

  ….Kodel Z. Vaigauskas, buves SSSR “tautu kalejimo” funkcionierius –
  dabar stabdo referenduma Lietuvoje ?

  Ar su savo pasenusiomis, dar “pro – sovietinemis” paziuromis,
  tas Z. Vaigauskas – tinka uzimti toliau : VRK vadovo posta nepriklausomoje Lietuvoje ?

  …Su Pagarba Jums, savo asmenine – politine nuomone, be jokios – svetimuju Lietuvai, politiniu jegu : itakos uzienyje – parase lietuvis,
  GEDIMINAS ŽILINSKAS, NEW YORK

  Thumb up 17 Thumb down 0

  • jau prieš gerą dešimtmetį atsakė a.a. tikras Lietuvos patrijotas L.Dambrauskas “L.Dambrauskas. Kovo 11-osios tragizmas
   Daug kas susimąsto, ar Kovo 11-osios Aktas nėra visuomenės apgaulės aktas. Manau, kad to akto galėjome išvengti, jeigu būtume suteikę juridinę teisę 1990metų vasario 7d. Aukščiausios Tarybos nutarimui dėl neteisėto Lietuvos įjungimo į TSRS 1940 metų birželio-liepos mėnesiais. Būtų buvęs milžiniškas ekonominis efektas, nes Kovo 11-osios Aktas tapo pasipelnymo ir spekuliacijos aktu. Būtų atkritę vadinamieji signatarai su savo „nuopelnais“ ir privilegijomis
   …….“ Likimo ironija – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas buvo patikėtas tarybinių laikų išugdyto mentaliteto veikėjams, kurie, neturėdami nė mažiausio supratimo , kas yra demokratija ir piliečių teisės, pereidami iš autoritarinio režimo sampratų prie demokratinių , paprasčiausiai pačią demokratiją suvulgarino, pagal reikalą ir naudą ją sutapatindami su anarchija
   Visų mūsų nelaimė, kad Kovo 11 -sios Aktą pasirašė ne tie, kurie buvo pasiryžę krauju jį ginti ir gynė, o tarybiniais metais išugdyti, išauklėti, puikiai įsisavinę homo sovieticus visas „proletariato“ diktatūros ekonomines, socialines, demagogines įmantrybes. Socializmo griovėjais tapo tie, kurie daugiausia naudos iš to turėjo ..“….. Kol tai netaps visuotiniu visuomenės pripažinimu mes ir toliau kursime sąmokslo teorijas apie karinius musikaltimus, drausime turėti savo nuomonę rašysime istoriją pagal Landsbergį ir Co, didinsime prie valdžios esantiems algas, drausime referendumus, vyatysime labai idomią teisėkurą ir t.t. Pagarbiai aAlgirdas

   Thumb up 9 Thumb down 1

 15. Oi, oi! Vaigauskas “VRK gali patikrinti jau jų pripažintus 292 tūkst. parašų.” Tik tegul negąsdina, bet pasikaito Referendumo įstatymą:
  “13 straipsnis.
  1. Vyriausioji rinkimų komisija gautus dokumentus dėl referendumo paskelbimo per 15 dienų patikrina. ”
  Taškas. Terminas praėjęs, šaukštai po pietų. Ponui Vaigauskui šakotis nėra nei mažiausio pagrindo. Juokdarys.

  Klaikus ir pats VRK įstatymas, kai Komisija sudaroma iš komisijos pirmininko, partijų, politinių organizacijų, gavusių Seimo narių mandatų daugiamandatėje rinkimų apygardoje, pasiūlytų asmenų, aukštąjį teisinį išsilavinimą turinčių asmenų, pasiūlytų teisingumo ministro ir Lietuvos teisininkų draugijos.
  Visi pakabinti, nes nei vieno visuomenės atstovo.

  Išvada: būtina, kaip neatitinkančius tikrovės, iš Lietuvos respublikos Konstitucijos išbraukti 1-mą ir 2-trą straipsnius, kur parašyta:
  “1 straipsnis
  Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika.

  2 straipsnis
  Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai.”

  Thumb up 15 Thumb down 0

  • tik vieną įstatymą, bet …… kuo gi skiriasi. sakykime Teismų įstatymas, kuriame
   TEISĖJAS vos ne viešpats, kuo skiriasi Seimo Statutas, pagal kurį seimūnai viršžmogiai (t.t dirbantys be atostostogų ir iš vis gali neiti į DARBĄ). Vienu žodžiu palietėte tik vieną žiedelį o kur dar UOGELĖS ? Pagarbiai aAlgirdas

   Thumb up 6 Thumb down 0

   • Tam ir reikia Referendumo įstatymą padaryti veikiančiu. Nes partinių chebrų statytiniai galutinai nusigrybavo. Kur nepažvelgsi.
    Panašu, gali pavykti.

    Thumb up 8 Thumb down 0

    • yra toks posakis – pasakyk kas tavo draugas aš pasakysiu kas tu. Seimas, kurio pirmininkė Graužinienė iš esmės yra neįgalus ir todėl jokio NORMALAUS įstatymo priimti tiesiog negali. Atsiprašau

     Thumb up 0 Thumb down 5

 16. Vaigauskui, už sunkų ir pasiaukojamą darbą, bus padovanotas keturratis. Būtų gerai, kad pažadus ištesėtų :)

  Thumb up 16 Thumb down 0

 17. nusikalstama jau vien tuo, kad vrk nera zmoniu, kurie nepriklauso jokiai partinei nomenklaturai…,manau turetu buti sioje ju virtuveje ir zmones nuo iniaciatyvines grupes, kadangi tai zmones, kuriems ne vienas ir tas pat kas vyksta lietuvoje…kai uz ALAUS BUTELI IR SKALBIMO MILTELIU PAKELI ZMONES EJO BALSUOTI UZ STOJIMA I EU siuo zingsniu buvo nusikalsta LR KONSTITUCIJAI kadangi tai buvo oficialus balsu pirkimasKURIS PAGAL ISTATYMA NUSIKALTIMAS…O KUR TUO METU BUVO VAIGAUSKAS IR JO KOMANDA…KODEL NEBUVO ANULIUOTI BALSAVIMAI MANAU IKI SIANDIENINIO ATVEJO NEBUTUME ATEJE

  Thumb up 8 Thumb down 0

  • Mandagiai papriestarausiu.
   Yra ten musu Irena Malinauskiene.Jos neapgausi.VIENO paraso truksta.
   O ko tikejotes is durnelio Pankos?
   Koks referendumas,tokie ir parasai.
   Arba pidarasu,arba lesbijieciu.

   Thumb up 0 Thumb down 17

   • jau kažkelintą kartą tenka pačiam priminti, kad rašėte, kad rašyti nenorite … nerašykite, nes rašote dažniausiai nesąmones

    Thumb up 5 Thumb down 0

 18. žemę reikia atiduoti tiems, kurie dar jos nelaimėjo rinkimuose.

  Alles klar, oder nicht ?

  Eins zwei schossen. Drei ist noras būti išrinktiems.

  Baisūūū .

  Thumb up 2 Thumb down 2

 19. Algirdui. Nuotrauka. Tai sakai, kad mano Betukas už galvytės susiėmęs ? O Tavo – tai gražesnė ? Ale taviškė gal moka virti ? Mes su Diana prisiverdam ir išpilam. Paskui sakom : nieko nėra ėsti.

  čia kaip ir pasikalbam ir išpilam. Ir verdam iš naujo .

  Ale durnei . Pyktis jau nebėra , išpyliau. Pasitikrinkite .

  Thumb up 1 Thumb down 2

  • Taviskei galvyte skauda,ba vieno paraso neranda.
   Maniske nusijojo.Dabar su nauju megztuku fotkinasi.

   Thumb up 0 Thumb down 2

 20. Skiltyje “Jūsų nuomonė” padarykite apklausą :

  “Kaip manote, ar Lietuvai reikia euro? “

  Thumb up 7 Thumb down 1

 21. na, jeigu viskas, ka koks kvailys ant sienos pateplioja yra “nenugincijami teisiniai argumentai”, tada autorius teisus. Beda ta, kad kvailio argumentai visada sunkiai nugincijami – pameginkite argumentuotai parodyti, kad dukart du yra ne penki, kaip sako kvailys, o keturi.

  Thumb up 1 Thumb down 3

 22. dar neturiu atsakymo : kur stovi namukas signataro Landzbergio ir , tebūnie Vaišvilos .

  Ir kuris tąsosi tuščiom kišenėm , ir be pinigų ?

  Thumb up 0 Thumb down 3

 23. Mes esame laisva šalis, nesame policinė valstybė ir mums žodžio laisvė tikrai labai svarbu. Aš taip asmeniškai vertinu. Man tas atlikėjas visiškai neįdomus asmeniškai absoliučiai, ką jis ten dainuoja. Man keisčiau stebėti, aš tikrai esu nustebęs, kaip elgiasi tokių renginių organizatoriai. Labai keista stebėti, kai yra ir informaciniai rėmėjai iš jūsų kai kurių kolegų. Tie kūriniai atliekami prašant publikai, bet ta publika irgi kartais susirenka neatsitiktinai galbūt. Tai mane labiau stebina. O kad tai pakeistų realią situaciją, tikrai nemanau. Ir nemanau, kad turime tapti kažkokia cenzūros ar policine valstybe, kuri kažką stabdytų. Tiesiog liūdna, kad tokie dalykai vyksta

  Thumb up 3 Thumb down 6

 24. visa posedi, siaubas, siausesi plaukai nuo tokio Vaigausko ir nariu elgesio, nekvepia jokia demokratija, mes nuo jos toli…. Vaigauskas primine Stalina, uz zodi perversmas is karto i cype, taip Vaigauskas, jeigu nepatinka pastaba ar klausymas, tuoj grasina…. Tai visiska gyvate, vyniojasi, raitosi kaip beismanydamas, o nepatenkintas feisas, tai visada, kai tik kalba advokatas ar kitas iniciatyvines narys. Na, kad galetu, tai nubrauktu tuos parasus ir apsimestu, kad nieko nebuvo. GEDA…GEDA…GEDA, kad turim tokius darbuotojus valstybinese institucijose, todel ir gyvenam kaip padugnes, nes musu valdzia tokia….

  Thumb up 24 Thumb down 0

 25. aš esu už tai, kad referendumas įvyktų . Ir kad ŽEMĖ būtų parduodama . Bet ne dalimamasisias !!!

  Thumb up 3 Thumb down 19

 26. ir labai geras žingsnis — tai advokato pagalba, bet ,jeigu įmanoma reikėtų advokatų grupės, nes kiek supratau geranoriškumas VRK išgaravo. Pagarbiai aAlgirdas

  Thumb up 32 Thumb down 0

  • Ne tai kad išgaravo, o jie suprato, kad piliečiai nesitrauks ir dabar prasideda tikra konfrontacija

   Thumb up 24 Thumb down 1

   • oi indomei jokiosis . pasirašo girna . Tik tokis supratis tskant grif sekretno . pola rusai .

    Thumb up 1 Thumb down 5

 27. Valstybes tarnautojo,atejusio dirbti Lietuvai, siais laikais laukia neisvengiamai nyk ir varginga ateitis
  Valstybes tarnautojo,atejusio dirbti savo tiesioginiam virsininkui,siais laikais laukia puiki ir soti ateitis

  Thumb up 23 Thumb down 1 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Naujuoju MRU Tarybos pirmininku išrinktas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas 4
Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją visi galės žvejoti nemokamai
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Seimas pritarė naujai žalos atlyginimo pacientams tvarkai 
Seimas priėmė Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų...

Ką signalizuoja pirtyje netikėtai užklupęs galvos skausmas? (1)
Turkiška, suomiška, rusiška ar japoniška – pirčių pasirinkimas šiais laikais tikrai didelis, o...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (5)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
A. Kubilius: “Sakartvele aptarta politinė krizė šalyje, priimti sprendimai dėl Rytų Partnerystės ateities” (2)
Šiandien Europos Parlamento narys Andrius Kubilius Tbilisyje (Sakartvelo) vykusioje spaudos...
G. Landsbergis: „Pritardami Prezidento teikiamų pataisų svarstymui, kviečiame gilesnei diskusijai“ (1)
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Gabrielius Landsbergis šiandien,...
 
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (2)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (3)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
Kreipėsi dėl nužudyto sūnaus – pačiai motinai iškėlė baudžiamąją bylą (2)
Nors po aukštų teisėjų sulaikymo skandalo buvo prabilta apie būtinus...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Henrikui Daktarui laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė lieka nepakeista (1)
Lietuvos apeliacinis teismas atmetė Henriko Daktaro skundą dėl Kauno apygardos...
Alytuje išžaginta į darbą ėjusi moteris (1)
Liepos 18 d. apie 5 val. 20 min. Alytuje, Jazminų...
Įtariamojo asmens tapatybė jau nustatyta (2)
Šiandien Vilniaus apskr. vyriausiasis policijos komisariatas išplatino pranešimą žiniasklaidai, kuriuo...
 
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Kaip verslas atrakino naują požiūrį į biuro baldus (2)
Jeigu išgirstate žodį „biuras“ turbūt įsivaizduojate sublokuotas arba į kabinetus...
Išmaniosios skaitmeninės televizijos galimybės Lietuvoje (4)
Skaitmeninė, savo funkcionalumu bei kanalų gausa, nerungė ilgai karaliavusią analoginę. Žinoma,...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (23)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (5)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai””
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...