Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Balandis 7 Antradienis
 

R.Juknevičienei vaidenasi „Rusijos kerštas“ Medininkų byloje, kurioje net žudynių vieta – neištirta, o įkalčiai – dingę?

2014-09-09 14:20 | Bylos, sukrėtusios Lietuvą | Komentarų (252)

Kodėl Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narė Rasa Juknevičienė nepasidomi, kur iš Medininkų bylos dingo 12 kulkų ir kiti svarbūs įkalčiai? "Atpirkimo ožio" nuteisimas nereiškia, kad byla yra ištirta. KK nuotr.

Lietuvos Generalinei prokuratūrai gavus teisinės pagalbos prašymą iš Rusijos Federacijos teisėsaugos tyrime dėl vieno „Lietuvos Respublikos piliečio, kuris 1990–1991 metais atsisakė tarnauti sovietų kariuomenėje“, kuris „turėjo teisinių reikalų su žlugusia TSRS“ (Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko A.Paulausko pranešimas spaudai), kaip grybai po lietaus pradėjo dygti politikų pareiškimai, vienas jų – Seimo narės Rasos Juknevičienės.

„<…>tokie apgailėtini veiksmai tik parodo Kremliaus desperaciją ir nesugebėjimą suvaldyti savo pykčiu užvaldytų smegenų. Todėl svarbiausia – neišsigąsti ir susitelkti“, – taip šią situaciją pakomentavo R. Juknevičienė įtardama, kad „taip Kremlius bando keršyti ir už Lietuvoje tiriamas Sausio 13-osios ir Medininkų bylas.“

Toks Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narės Rasos Juknevičienės pareiškimas yra absoliučiai populistinis, kadangi neaišku, kodėl Rusija turėtų keršyti Lietuvai už Medininkų bylą, kurioje net nužudymo vieta nebuvo ištirta? Tai yra, net nėra ištirta – o tai kas šaudė 1991 m. liepos 31 d. naktį Medininkų muitinės poste?

Primename, ką dar 2012 m. gegužės mėnesį„Karštam komentarui“ papasakojo Konstantino Nikulino advokatas Arūnas Marcinkevičius:

A.Marcinkevičius: „O viskas buvo visiškai kitaip“

Mes turime maketą, kuriame atlikta rekonstrukcija, – šis maketas yra padarytas absoliučiai pagal tai, kas yra užfiksuota įvykio vietoje.

Turint omenyje tai, kad Kalašnikovo kulka, pasunkinta, vadinama “ūsas”, su garso ir ugnies slopintuvu pramuša iš 400 metrų kareivišką rusišką šalmąkiaurai, kyla elementarus klausimas: o kurgi yra skylės nuo kulkų, kurios perėjo kiaurai muitinės posto vagonėlį per nužudytų pareigūnų kūnus?

Taigi, mes turime tiek įvykio vietos, tiek iš plastelino pagamintų žuvusiųjų maketą. Ilgasis pagaliuko galas rodo kryptį, iš kur šauta: jeigu yra kiauryminė žaizda, vadinasi, pagaliukas yra pervertas kiaurai, o jeigu yra ne kiauryminė žaizda, pagaliukas yra nepervertas kiaurai.

O dabar pažiūrėkime, ką mes turime: keturias kulkas po grindimis, kurios yra iššautos pakankamai aštriu kampu žemyn, turime besivoliojančią kulką,rikošetu praėjusią nuo plieninės lentos, ir turime per muitininko Šerno galvą praėjusią kulką ir užstrigusią rašomojo stalo spintelėje.

Tačiau pažiūrėkime, kiek yra iš viso tų žmonių.

Makete esančius žmones prie stalų ant kėdžių mes pasodinome sąlyginai – pasodinome pagal tai, kaip buvo rasti po žudynių išsidėstę kūnai: Kazlausko kūnas – po stalu, Orlavičiaus – šalia stalo, toliau – Janonio (jo makete nesame paguldę), taip pat Rabavičiaus ir kitų.

O dabar padarykime paprastą dalyką – matematiškai, kaip mokykloje: suskaičiuokime šautines žaizdas: iš viso 19 žaizdų.

O ką mes turime vagonėlyje? 6 kulkos ir dar viena užstrigusi Šerno rankovėje. Taigi iš viso – septynios.

Užduokime klausimą: tai kur tuomet likusios kulkos? Ir į ką tuomet čia šaudė į žemę? Kur žmogų bepadėtum, kulka, praėjusi kiaurai, turi palikti savo pėdsaką. Bet čia, vagonėlyje, jų – nėra.

Bandėme išsiaiškinti, kas vis dėlto vyko? Kaip galėjo vystytis visi šitie įvykiai?

Nuotraukoje, darytoje įvykio vietoje, aiškiai matosi Janonio kūnas: guli žmogus ant kairio šono, tačiau kraujas… bėga į viršų. Priešingai visiems gravitacijos dėsniams? Ar tas yra įmanoma?

Toliau pasižiūrėkime, kaip yra žmonės sušaudyti.

Kaip buvo nušautas Mindaugas Balavakas?

Mes atgaminome padėtis, kuriose galėjo būti kūnai, kuomet buvo gautas šūvis. Turime Balavako, “Aro” pareigūno, “kūną”. Žmogus priklaupęs, taikosi. Ir rezultatas gaunasi toks: pirmas šūvis ateina į jo dešinę ranką, ranka nusvyra, iš karto gauna antrą šūvį, tuoj pat klekt – ir gauna du šūvius į galvą. Turint omenyje, kad tai yra labai dinamiška situacija – pasakyčiau, kad net įtemptai dinamiška, šauliai turėjo būti nepaprastai gerai parinkti.

Be to, kulkų kryptys rodo: į Balavaką šovė realiai mažiausiai keturi žmonės.

Beje, prokuratūra ieškojo sužeisto žmogaus: įvykio vietoje yra rastos kelios šautos tūtelės, kurių numeracija, pagaminimo metai pilnai atitinka tuos šovinius, kurie buvo išduoti tą naktį “Aro” pareigūnams.

Prokuratūrai pavedus, Vilniaus rajone buvo ieškoma sužeisto žmogaus. (Apie sužeistą žmogų man teko skaityti spaudoje – buvusio krašto apsaugos ministro Audriaus Butkevičiaus interviu – apie tai, kur buvo atvežtas sužeistasis.)

Šaudyti vagonėlio viduje nebuvo kur – vagonėlyje kulkų nedaug. Bet žmogaus kojos – vagonėlio viduje. Net jeigu mes “žmogų” paguldysime ir ištiesime jo kojas, tai iš kur į jį buvo šauta? Iš po žemių? Ne.

Be to, nėra abejonių – tą kategoriškai sakau – liudininkai, buvę nuo vagonėlio už kokių 400-500 metrų, girdėjo tuo metu šūvius: pagal šūvių garsą, buvo traškesys, primenantis lauže sproginėjančio šiferio garsą.

Bet juk automatai užpuolikų, teigiama, buvo su duslintuvais? Taigi jų garso negalėjo girdėti. O kieno automato tūtelės yra rastos visai netoli vagonėlio įėjimo?

Taigi mes sakome: Balavakas gynė postą, kaip galėjo.

Žiūrime toliau.

Kaip žuvo Antanas Musteikis?

Štai Musteikio “kūnas”. Pasodinome jį čia tik dėl to, kad jis rastas čia gulintis. Tačiau pažiūrėkime į jo sužalojimus: kulka atėjusi tarp akies ir nosies – po skruostu, po dešiniąja akim. O kur kulka?

Jeigu jis būtų vagonėlyje nušautas, tai, visų pirma, ar jisai galėtų gulėti ant nugaros? Visi šūviai ateina iš priekio. Čia ne tas mitas, kad “suguldė ant grindų ir sušaudė”. Paguldykime atvirkščiai – gerai, šitą šūvį būtų galima paleisti, bet kur kulka? O kitos kulkos? Juk žmogus tai suvarpytas iš kelių pusių?

Mes galime jį pastatyti – plastelinas tą leidžia. Ar galima teigti, kad Musteikis buvo vagonėlyje nušautas? Ne. Todėl dėkime Musteikio “kūną” į šalį, kaip padėjome Balavako.

Kaip žuvo Ričardas Rabavičius?

Rabavičiaus mirties vieta maždaug turėtų būti viduryje vagonėlio – čia rastas jo kūnas. Bet kur tada kulkos? Bent kur? Kur kulkos??? Juk kūne skylės – kiauryminės. Kulkų – nėra.

Įspūdis toks, kad į žmogų šauta jam kažkur besigulant, arba galbūt beeinant pataikyta į ranką, o galima ir parklupdyti – variacijų čia yra daug. Bet – ne vagonėlyje.

Taigi tenka patraukti iš vagonėlio ir Rabavičiaus “kūną”.

Stanislovo Orlavičiaus mirties aplinkybės

Toliau – Orlavičius: du šūviai į galvą. Galvą prisidengęs ranka, viena kulka praeina per ranką. Tikimybė, kad buvo parklupdytas, didelė.

Bet jeigu mes jį paguldome vagonėlyje, tai netgi pagal tai, kaip jis čia guli, nėra jokių jo pėdsakų visiškai. O čia šūvio kampai visai kiti.

Vienintelis klausimas – Orlavičius buvo be batų. Batai rasti kitame kambaryje. Bet tai nereiškia, kad žmogus be batų negali vaikščioti. Bet su vagonėliu jo mirtis niekaip nesusijusi. Išskyrus vieną faktą – kad jo kūnas buvo čia rastas, t.y. radimo vieta.

Taigi, ir Orlavičiaus „kūną“ tenka dėti į šalį.

Kaip žuvo Algirdas Kazlauskas?

Pareigūnas Kazlauskas rastas gulintis po stalu. Įvykio nuotraukose – kėdė sulaužyta, parvirtusi, o žmogus guli po stalu.

Jeigu tikėtume, kad žmogus buvo pasodintas ant kėdės, tai šūvis turėjo eiti iš šono tiesiai į langą arba į sieną. Bet langai – tai sveiki, nė vienas neperšautas. Nei iš vidaus, nei iš išorės į vidų. Sienose skylių lygiai taip pat nėra. Kur išgaravo kulka?

Taigi ir Kazlauskas nužudytas, bet ne vagonėlyje. Tenka ir šią auką atidėti į šalį.

Kur mirė Juozas Janonis?

Sekantis – Janonis. Teigiama, kad pirmą šūvį jis gavo sėdėdamas mašinoje – tai pistoleto kulkos šūvis, pažeidęs stuburą. Pasak valstybės kaltinamojo akto, jį, taip sužeistą, žmogų, sveriantį virš 100 kg, stambų, tvirtą vyrą keliasdešimt metrų vedė į vagonėlį.

Visi medikai mums tvirtina vienu balsu: po vienintelio to sužalojimo žmogus eiti negalėtų niekur. Vilkti – galbūt, bet eiti – niekaip.

Bet tada klausimas yra kitas: pirmas šūvis jį padarė nebepavojingą užpuolikams. Kam tada visi kiti šūviai reikalingi?

Dabar pažiūrėkime į kitką – sakoma, kad jis buvo pašautas mašinoje. Tačiau pažiūrėkime į mašiną: yra dvi kulkos stikle.

Jeigu mes pasodiname Janonį ant užpakalinės sėdynės, kur, teigiama, jis tuo metu vakarieniavo, tai bent jau viena kulka turėjo pataikyti į kaklą arba prie pat kaklo-kaukolės pamato. Bet juk taip nėra. O ten jokių skylių nėra. Kita kulka yra įstrigusi durelėse.

O dabar pasakykite: kaip tuomet būtų galima Janoniui peršauti automatu koją? Kaip Kalašnikovo automatu jam būtų buvę galima galvą peršauti, jeigu jisai mašinoje buvo sužalotas?

Jeigu mes šitoje vietoje paimame ir Janonio „kūną“ pastatome, modeliuodami situaciją, mes gauname vaizdą visiškai kitą: tuomet pasiteisina ir šūvis į koją, ir visa kita.

Jeigu mes Janonio „kūną“ paguldysime taip, kaip jo lavonas buvo rastas vagonėlyje, – vidury vagonėlio, gulintis ant kairės pusės, tai iš kur tuomet atėjo šūvis į galvą – iš po grindų? Tuomet turėjo išeiti pro lubas. O jeigu kiaurai koja prašauta, kodėl grindyse nėra skylės?

Taigi, ir šito žmogaus su nužudymu vagonėlyje sieti negalima.

Ką prisiminė Tomas Šernas?

Dabar prisiminkime Tomo Šerno parodymus ir, beje, pakartotus televizijos laidoje, skirtoje Medininkų žūties paminėjimui. Tomas Šernas sako: „Kuomet ketvirtą valandą baigiau budėjimą, pro vagonėlio langą pamačiau nuo pamiškės atslenkantį labai specifiškai žmogų su automatu“. Ir Šernas kategoriškai tvirtina, kad automatas buvęs su medine buože, aptrintas. Į klausimą, ar jis tikrai neklysta dėl ginklo, žmogus vos ne įsižeidė: „Supraskit, kai aš kariuomenėje tarnavau, aš automatą savo rankose laikiau dažniau, negu šaukštą. Suklysti negalėjau“.

Tomas Šernas spėjo pažadinti savo kolegą ir sušukti, kad „puola OMON’as“ (kodėl OMON’as? Sako: „Buvom įpratę tuo metu, kad puldinėjo OMON’as“. Tai nereiškė jokio identifikavimo, tiesiog tai, jo nuomone, buvo pavojaus ženklas, ir tiek).

Tomas Šernas stovėjo prie sienos – prie stalo kampo. Į vagonėlį įsiveržęs užpuolikas prakeliavo pro jį. Šernas sako: „Aš akinius nusiėmiau ir pasidėjau ant stalo, nes galvojau, pradės mušti“.

Bet užpuolikas pro Šerną nukeliavo į antrą kambarį, kuriame tuo metu miegojo „Aro“ pareigūnas Juozakas. Po to pasigirdo komanda „gultis!“.

Gali būti, kad žmogus iš karto nesigulė, ir jam buvo paprasčiausiai iššauta po kojomis. Pagąsdinti. „Gulkis!“ Žmogus atsigulė.

Toliau visa eiga yra labai paprasta: nuaidi du šūviai. Tarpduryje žūsta „Aro“ pareigūnas Algimantas Juozakas, o kita kulka pataiko į galvą Tomui Šernui. Štai ir visi žmonės, kurie yra nušauti vagonėlyje.

Beje, įdomus dar vienas dalykas, kuris sunkiai yra suvokiamas ir sunkiai yra paaiškinamas profesionalia prasme.

Tomui Šernui kelnėse ir užpakalyje yra pjautinė, durtinė žaizda, kuri pagal įrankio matmenis pilnai atitinka kariško durklo-peilio išmatavimus. Kam to reikėjo? Kada jam bedė: jam stovint ar jau begulint? Gal žiūrėjo, ar gyvas? Visaip gali būti.

Prokuratūra netyrė, teismas – pridengė

Mes prašėme teismo: kvieskite ekspertus, kvieskite specialistus, skirkite ekspertizę. Kodėl ji nepadaryta per šitiek metų? Juk nuo to reikėjo pradėti tyrimą! Juk, norint suprasti, kas atsitiko, pirmiausia reikia suprasti, o kas ten įvyko? Ir kaip klostėsi įvykiai?

Atvykus medikams ir pirmiesiems žmonėms, kurie rado juos, jie teigė, kad Tomas Šernas kartojo skaičių „trys šimtai“ rusiškai („trista“). Kodėl rusiškai?

Buvo bandoma ieškoti galbūt trysšimtosios Javos, tuo tarpu mums ta asociacija pasirodė visiškai kitokia – slengas.

Ar esate kada nors girdėję tokį rusišką pasakymą: „gruz dviesti“? Jis reiškia žuvusį karį. „Gruz trista“ arba „u nas triochsotyj“ – reiškia sužeistą.

Beje, po to, kaip jau sakiau, prokuratūra ir policija per Vilniaus ligonines ieškojo sužeisto – tokie dokumentai yra byloje, bet ieškojo kažkodėl tik Vilniaus rajone (arba mes nematome visos bylos medžiagos, kas pilnai gali būti).

Žigulyje – automobilis buvo civilis, su taksisto flakonu ant viršaus, kurį a.a. Kazlauskas pasiskolino tam vieninteliam lemtingam budėjimui iš savo draugo – rasta neperšaunama liemenė: viena ir antra. Viena kelių policijos, antra – atsarginė. Antroje, sprendžiant iš to, kas aprašyta, matyti dėmės, panašios į kraują. Tačiau nepaisant to, ji buvo grąžinta kelių policijai, net nepadarius tyrimų.

O ar buvo padarytas tyrimas, kam priklausė kraujas, rastas automobilyje? Nustatyta, kad kraujo grupė sutampa Janonio kraujo grupe.

Sakykite, jeigu kur nors kas nors ras kraujo, kurio grupė sutampa su jūsų kraujo grupe, ar tai reikštų, jog tai jūsų kraujas? Atsakytumėte: reikia daryti DNR. Tai kodėl nepadaryta iki šiol? Kas trukdė? Nebuvo metodikos? Nebuvo technologijų? Kodėl? Kur problema? Tai apie kokį tuomet ištyrimą mes galime kalbėti?

Įdomybės su ginklais

Dabar grįžkime prie ginklų. Tomas Šernas sakė, kad jis matė ginklą su medine buože, aptrintomis dalimis.

Ant mano stalo – dviejų šautuvų maketai. Vienas – su medine buože, aptrintas, ir kitas yra vadinamasis desantinis variantas, sutrumpintas.

Vieno ilgis su slopintuvu sudaro 110 cm.

Bet Tomas Šernas sako specifišką vieną dalyką: kad jis matė šviesiai blizgantį antgalį.

Variantai yra įvairūs: ar tas antgalis buvo apsitrynęs, ar tai pagamintas iš tamsiojo metalo – jis duoda irgi šviesius atspindžius (turint omenyje, kad ant vagonėlio stogo buvo labai galingas prožektorius).

Tačiau teismas nusprendžia, kad vietoj antgalio, kurio išmatavimai kaip tikro slopintuvo, buvo uždėtas savadarbis slopintuvas, kurio ilgis 50 cm ir skersmuo – 10 cm. Tuomet tokio ginklo bendras ilgis būtų 140 cm.

Tai čia – užpuolimo įrankis? Pabandykite su 140 cm ginklu, dar su savadarbiu slopintuvu, pasivaikščioti po vagonėlį.

Be to, yra dar viena charakteristika: svoris. Kiek toks daiktas sveria? Toks savadarbis slopintuvas turėtų sverti virš 10 kg. Mokslininkų paskaičiavimais, apie 12,5-13 kg.

Įsivaizduojate tokį svorį ant vamzdžio galo? Tai gal buvo sugrįžę muškietininkų laikai – gal dar reikėjo nešiotis trišakį pastatomą, kad būtų galima atremti tą šautuvą, kad pataikytum į žmogų?

O juk mes žiūrėjome, kaip buvo suvarpytas Balavakas ir kalbėjome apie tai, kad šūviai – be galo taiklūs… Tai ar jie daryti su tokiu ginklu?

Prokuratūra seka pasakas tautai

Tad apie ką mes kalbame? Mes pasakojame tautai toliau pasakas, net nemirksėdami ir net nesusimąstydami, kad kalbame nesąmones, kurios realiame pasaulyje žmonėms, kurie yra susidūrę su ginklais ir visa kita, negali nekelti bent jau sarkastiško šypsnio.

Razvodovo vairuotojas teigia, kad jis atvežė tris asmenis, nežinia, ką tokius, civiliai apsirengusius, spėja, jog tai galimai galėjo būti rygiečiai, kurie su savimi turėjo krepšį, – tokį nediduką, vienoje rankoje nešėsi. Krepšys mažiau nei metro skersmens ir mažiau nei metro aukščio.

Gerai, pabandykite ten įdėti tokius daiktus net be duslintuvo!

Bet, pagal valstybinio kaltinimo versiją, tame krepšyje dar, regis, turėjo būti ir uniformos – nes Tomas Šernas juos matė su kareiviškomis uniformomis, o ne civilius. Tai sutalpinti į tokį krepšį dar ir tris uniformas?!

Tad iš tiesų – apie ką mes šnekame? Ar mes kalbame apie rimtą bylos ištyrimą, ar mes kalbame apskritai nežinia apie ką?

Ir tokių niuansų, kuriuos galima pasakoti ir pasakoti, šioje byloje yra daug: kur teigiama yra viena, o faktinės aplinkybės kalba visai ką kita.

Išvada viena ir labai aiški: šita byla yra ne-iš-tir-ta.

Komentarai

 

 

 
 1. klauseklis 2017-03-30 09:03

  Gal durni klausimai, bet jie neduoda ramybės kokie įrodymai rodo, kad iki gyvos galvos užteistas :
  1. buvo Medininkų pasienio poste?
  2. būtent jis šaudė ir į ką?
  3. ką būtent nušovė?

  įdomiai čia… 2017-03-27 12:52
  atmintis 2017-03-06 11:03
  100 balų !!! 2013-03-06 – 16:52 rašė:

  Patriotizmo tema Medininkų bylos kontekste labai įdomi, o svarbiausia aktuali, kaip niekur kitur. Keista, kad šiandien 22-aisiais Nepriklausomybės metais dar atsiranda visokių molinukų nesuprantančių, kad būtina surasti ir nubausti tikruosius Medininkų pasieniečių žudikus.
  Pasakykite susimyldami, ką bendro su patriotizmu ir jo esme turi bet kurio ir bet kokio žmogaus nuteisimas be kaltės įrodymų?
  Nekalto žmogaus pasodinimas iki gyvos galvos be įrodymų ir vengimas surasti tikruosius žudikus yra aukščiausia patriotizmo pasireiškimo forma?
  Tuomet belieka atvirai pagailėti šitokių pseudopatriotų ir juos užjausti.
  Tai jau nepatriotizmas, o atviras kenkimas savo Tėvynei, slepiant nuo atsakomybės tikruosius Medininkų žudikus.
  Būtent dėl tokių, neaiškioje vietoje iškasto molio gabalo, pažiūrų šiandien, Nepriklausomoje Lietuvos valstybėje atvirai drįstama be įrodymų nuteisti Žmogų iki gyvos galvos.
  Sukrečia šiurpas nuo šitokių liguistų pažiūrų Lietuvoje išplatinto niekuo nepagrįstos neapykantos vėžio.
  Patriotai privalo patys nuspręsti ar jiems užtenka “Atpirkimo ožio” Medininkų byloje ar reikia surasti tikruosius žudikus?
  Lietuvos istorijai “Atpirkimo ožio” Medininkų byloje nereikia. Reikia ištirti bylą ir surasti tikruosius žudikus!

  Gintas 2015-07-01 10:01

  Man labai patiko gerbiamo advokato Arūno Marcinkevičiaus vienoje iš diskusijų išsakyta mintis: “Asmuo, teikiantis pirmenybę kokiai nors nuomonei sprendimo priėmimo procese, tuo pat metu atvirai prisipažįsta ir praneša a’priori atsisakąs asmeninės atsakomybės už sprendimo kokybę ir jo teisingumą. Kitaip tariant, atsakingas asmuo asmeniškai in general atsisako teisingai išspręsti jam pavestą ar tenkantį klausimą iš esmės, remiantis faktais bei įrodymais, todėl priimąs pabrėžtinai formalų, nebūtinai teisingą sprendimą.”

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Pagal seimūne gaunasi, kad Rusija kerštauja dėl neištirtos Medininkų bylos? Atleiskit, bet kieno interesas ištirti Medininkus? Rusijos ar Lietuvos? Gal kažko nesupratau?

  Thumb up 2 Thumb down 1

 3. Sena taisyklė pasitrirtina? Ten, kur politika ir politikai, ten nėra teisiybės ir teisingumo.

  Thumb up 2 Thumb down 1

 4. Ar ponia Juknevičienė bent kažkiek žino Medininkų bylos medžiagą? Labai abejoju. Ji grynai dėl išsivysčiusio aklo pseudopatriotizmo triūbyja.

  Thumb up 2 Thumb down 1

 5. Jeigu konservatoriai viską žinojo, žino ir net į ateitį, tai kodėl Medininkų byla tik dabar teisme?

  Thumb up 3 Thumb down 1

 6. Lietuviškoji propaganda melu, faktų iškraipymais iki visiškai priešingų, falsifikacijomis, nutylėjimais jau peržengė elementaraus padorumo ribas. Ypač, informuodami apie Ukrainos įvykius.
  Pvz., visi, rėkę, kad “Boingą” numušė separatistai, – užsičiaupė, nes aiškėja, kad tai padarė Ukraina. Tik Lietuvos š_maliai vis dar skalambija: “kalti “teroristai”.
  ESBO stebėtojai daug kartų paneigė Kijevo pranešimus apie įsiveržusias Rusijos tankų ir šarvuočių kolonas, bet Lietuvos smegenų plovėjai vis rėkia ir rėkia: “Rusai puola!!!”

  Kas norit pamatyti tai, ko neparodo mūsų “laisvosios” televizijos, žiūrėkit:
  mlik.ru/news-video .
  kaban.tv/tv-table .
  anna-news .
  koment.lt .

  Thumb up 5 Thumb down 3

 7. Nužudytųjų Lietuvos pareigūnų tarnybiniai ginklai buvo pagrobti. Todėl turėjo likti žudikų ar jų talkininkų pirštų pėdsakai ant nužudytų pareigūnų ginklų dėklų ir diržų? Ar jie mūvėjo pirštinėmis?

  Thumb up 4 Thumb down 1 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Naujuoju MRU Tarybos pirmininku išrinktas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas 4
Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją visi galės žvejoti nemokamai
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Seimas pritarė naujai žalos atlyginimo pacientams tvarkai 
Seimas priėmė Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų...

Ką signalizuoja pirtyje netikėtai užklupęs galvos skausmas? (1)
Turkiška, suomiška, rusiška ar japoniška – pirčių pasirinkimas šiais laikais tikrai didelis, o...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (5)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
A. Kubilius: “Sakartvele aptarta politinė krizė šalyje, priimti sprendimai dėl Rytų Partnerystės ateities” (2)
Šiandien Europos Parlamento narys Andrius Kubilius Tbilisyje (Sakartvelo) vykusioje spaudos...
G. Landsbergis: „Pritardami Prezidento teikiamų pataisų svarstymui, kviečiame gilesnei diskusijai“ (1)
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Gabrielius Landsbergis šiandien,...
 
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (2)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (3)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
Kreipėsi dėl nužudyto sūnaus – pačiai motinai iškėlė baudžiamąją bylą (2)
Nors po aukštų teisėjų sulaikymo skandalo buvo prabilta apie būtinus...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Henrikui Daktarui laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė lieka nepakeista (1)
Lietuvos apeliacinis teismas atmetė Henriko Daktaro skundą dėl Kauno apygardos...
Alytuje išžaginta į darbą ėjusi moteris (1)
Liepos 18 d. apie 5 val. 20 min. Alytuje, Jazminų...
Įtariamojo asmens tapatybė jau nustatyta (2)
Šiandien Vilniaus apskr. vyriausiasis policijos komisariatas išplatino pranešimą žiniasklaidai, kuriuo...
 
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Kaip verslas atrakino naują požiūrį į biuro baldus (2)
Jeigu išgirstate žodį „biuras“ turbūt įsivaizduojate sublokuotas arba į kabinetus...
Išmaniosios skaitmeninės televizijos galimybės Lietuvoje (4)
Skaitmeninė, savo funkcionalumu bei kanalų gausa, nerungė ilgai karaliavusią analoginę. Žinoma,...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (23)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (5)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai””
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...