Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2022 Rugpjūtis 8 Pirmadienis
 

Pseudoopozicija kaip garo nuleidimo mechanizmas

2010-03-03 13:22 | Komentarai | Komentarų (61)

K.Čilinsko oficialioje biografijoje galima aptikti žodžius – „vienas Lietuvos teisinės sistemos kūrėjų“. Gal pamąstykime kartu, kokia teisinė sistema yra sukurta? (KK nuotr.)

Gyvename iliuzijomis. Ką padarysi – tokia žmogaus prigimtis. Esame linkę pamiršti, kas buvo blogo, ir linkę tikėti, kad jei kažkas tris kartus mumis pasinaudojo, tai ketvirtą kartą jau taip nepasielgs. Savajame krašte surandame pranašų net tarp tų, kurie buvo mūsų antipodai.

Su dideliu nerimu stebiu, kaip Lietuvoje gimsta eilinis „tautos gelbėtojas“, kurio veiksmų taktika puikiai atkartoja prieš tai buvusių „tautos gelbėtojų“ taktiką. Kartais pikta, kartais juokinga matyti, kaip tie, kurie keiksnoja esamą sistemą ir jos įkūrėjus, kažkodėl staiga suserga amnezija, kai pradėdama kalbėti apie naujai iškeptą „opozicionierių“ K. Čilinską.

O prisiminti yra tikrai ką. Visai nesenai vienoje jo oficialioje biografijoje dar buvo galima aptikti žodžius – „vienas Lietuvos teisinės sistemos kūrėjų“. Gal pamąstykime kartu, kokia teisinė sistema yra sukurta? Beje, nuoširdžiai juokiausi, kai iš tos pačios biografijos „mistiškai“ išnyko faktas, kad šis veikėjas buvo G. Vagnoriaus vyriausybės kancleris. Matyt, biografijos redaktoriai visiškai pagrįstai suprato, kad ankstesnis aukštas postas (žurnalistai K. Čilinską tada vadino „pilkuoju kardinolu“ ir nuolat jį stebėjo dėl postu dalybų) tikrai neprideda politinių dividendų dabartiniam tariamai „antioligarchinio“ K. Čilinsko įvaizdžiui.

Toje pačioje biografijoje galima rasti, kad jis yra Žmogaus teisių stebėjimo instituto (ŽTSI) veikėjas. Galėtume, aišku, garsiai ploti ir džiaugtis, kad K. Čilinskas gina žmonių teises, jei žinotume, ką jis tame institute iš tikrųjų veikia. Dar paminėsime jo darbą Seime – K. Čilinskas buvo išrinktas su Tėvynes Sąjungos palaiminimu ir tapo Tėvynės Sąjungos frakcijos nariu.

Tačiau reikia liautis narplioti jo biografiją ir pereiti prie svarbesnių dalykų – prie jo judėjimo programinių nuostatų, nes man (tikiuosi – jums irgi) nepakanka tik išgirsti žodį „antioligarchinis“, kad pulčiau karštai palaikyti jį ištarusį.

Labiausią mane nustebino ypač skurdi medžiaga, pateikta Jungtinio demokratinio judėjimo (JDJ) tinklapyje. Judėjimo programoje aptikau apie penketą deklaratyvių punktų, pvz., „Valdžios atstovai nepiktnaudžiautų savo pareigomis, valdžios įstaigos tarnautų žmonėms, kad teisėti žmogaus ir verslo interesai būtų ginami, o varžomi tik tiek, kiek tai būtina viešajam interesui garantuoti“. Arba: „Nebūtų diskriminuojami atskiri asmenys ir visuomenės veiklos sritys (mokslas, kultūra, švietimas, medicina, teisėsauga)“, ir t.t.

Trumpiau tariant, neradau nė vieno punkto, su kuriuo nesutikčiau, tačiau tuo pačiu neradau ir nė vieno punkto, po kuriuo nebūtų sutikusi pasirašyti BET KURI Lietuvos politinė organizacija. Be to, neradau nė vienos nuorodos į konkrečius veiksmus, kaip tikimasi siekti užsibrėžtų tikslų. Galimų veiksmų nutylėjimas šiuo atveju atrodo visiškai natūralus, nes prieštaravimai atsiranda ėmus kalbėti apie taktiką, o JDJ programos kūrėjai norėjo patikti visiems. Prisiminkime, kaip vadinama politinė platforma, kuri surašoma siekiant patikti visiems? Ogi vadinama populizmu.

Be abejo, neišraiškinga programa kartais nėra tokia svarbi, kaip konkretūs dokumentai, o ypač veiksmai. Naujausias viešai prieinamas dokumentas pavadintas JDJ manifestu Šis dokumentas iš tiesų yra šiek tiek griežtesnis ir pagal bendrąjį toną atitinka liberalios pakraipos politinės jėgos retoriką. Vis dėlto jame aptikau tokį „perlą“: „Pasiekti, kad svarbiausi valdžios institucijų sprendimai būtų pagrįsti ne jos „kišeninių” tarybų ar savo rato „ekspertų” patarimais, o nešališkai sudarytų mokslo tiriamųjų grupių nešališkomis rekomendacijomis, patikrintomis jų laisvais debatais.“

Mintis iš esmės teisinga? Taip. Tik kaip ji siejasi su jų pačių siūlymu plėtoti tiesioginę demokratiją? T.y. jei padarysime prielaidą, kad JDJ paėmus valdžią, tarybos staiga tapo demokratiškomis (t.y. atitinkančiomis tautos valią), tai kaip atrodys nekontroliuojamas visuomeninis (beje, ar tikrai visuomeninis?) organas – „mokslo tiriamoji grupė“, a? Juk vadinamosios „visuomeninės tarybos“ yra itin mėgstamos ten, kur demokratijos nerasta (pvz., Rusijoje jų veikia net dvi) Argi tai nėra panašu į konstrukciją, kurioje renkamoji valdžia veiks nominaliai, o viską spręs „visuomeniniai organai“? Tarp kitko, K. Čilinsko „demokratizatoriai“ labai meistriškai apeina klausimus apie valdžios decentralizavimą – neradau nė vienos užuominos apie procesus, kurie galėtų vykti be vertikalios valdymo sistemos.

Galime pakalbėti ir apie „Čilinsko ir Ko.“ taktinius veiksmus. Nenoriu priminti paties K. Čilinsko skandalingų bylų, tad kalbėsiu apie JDJ judėjimo veiklą. Visų pirma, buvo surengti keli mitingai, kuriuose organizacija vienu metu stengėsi suburti ir pensininkus, ir pareigūnų profsąjungas (darykite išvadas), ir dar daug ką. Pats buvau vieno jų dalyvis (nors greičiau stebėtojas), tad galiu drąsiai teigti, kad jokios apibendrinančios idėjos ten nebuvo išgirsta. Veikiama pagal principą „Sakyk tą, ką žmonės nori išgirsti“.

Be abejo, JDJ labiausiai išgarsino aktyvi veikla skandalingosios Kauno istorijos fone. Kaip ir minėjau, K. Čilinsko meilė skandalingoms byloms žinoma nuo seno. Lygiai kaip ir jo gebėjimai bylai pasibaigus apie ją neprisiminti. Čia paminėtinas vokelių skandalo herojės Dalios Budrevičienės atvejis, kuomet ją pradėjo ginti kitas advokatas. Teisininkui K. Čilinskui turėtų būti žinoma, kad asmens kaltę nustato teismas, tačiau ši tezė niekaip neatsispindėjo nei jo, nei jo šalininkų kalbose. Suprantu, kad istorija nevienareikšmė, tačiau kažkodėl nepastebėjau nė vieno paprasčiausio analizės bandymo, o mačiau tik labai gerai organizuotą vaizduojamosios propagandos akciją, kurios tikslas – eilinį kartą atsidurti TV ekrane.

Todėl, mano kuklia nuomone, mes visi privalome gerai įsidėmėti ankstesnius „pranašus“ bei „gelbėtojus“ ir ramiai stebėti K. Čilinsko organizacijos veiksmus, o ne kurti juos palaikančią aurą, paremta vien jausminiu (impresijų) principu. Geriau būsime triskart neteisūs savo abejonėse nei nusivylę praėjus trumpalaikei euforijai.

Vitalijus Balkus

2010-03-03

Komentarai

 

 

 
 1. We bought in this article because of Google and yahoo. That seems like a terrific report. As i diligently liked perusing your web site, and that i will likely be sure to keep coming back. We preserved your blog and that i additionally passedyour a way to some members of the family likewise. Do you don’t intellect!

  Thumb up 72 Thumb down 0

 2. STRAIPSNIO AUTORIAUS ZODZIAIS REMENTIS:(Todėl, mano kuklia nuomone, mes visi privalome gerai įsidėmėti ankstesnius „pranašus“ bei „gelbėtojus“ ir ramiai stebėti K. Čilinsko organizacijos veiksmus).
  Palyginus pries kitus K. Čilinskas šventasi.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 3. Pagaliau supratote kas yra ish tiesu tas Cilinskas.As tai pastebejau per pirmaji jo susitikime Pedagoginiame, kuomet ji atejo sveikinti konservai ir linkejo ***** sekmes.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 4. Politinės permainos ir besiformuojantis pasipriešinimo judėjimas privertė valdžią rimčiau vertinti akcijas ir skirti tam daugiau dėmesio ir pajėgų.
  Kovoje dažnai naudojami žmonių kompromitavimo metodai. Jais siekiama sugriauti kompromituojamo asmens autoritetą, gerą vardą visuomenėje ir pakirsti pasitikėjimą juo, paviešinant ar neigiamai interpretuojant jo gyvenimo ir veiklos faktus, kai kada tai būna daugiau susijusi su žmogaus praeitimi, priklausymas įvairioms partijoms, visuomeninėms organizacijoms, tarnavimas kariuomenėje, darbas KGB, ar kitose valdžios institucijose. Naudojant neginkluoto pasipriešinimo formą, kurio ginklu nenumalšinsi. Kiekvieną didesnę tautinę, religinę ar pilietinę akciją gali lydėti šmeižto ir kompromitavimo akcijos. Išskiriamos kelios kompromitavimo formos – šmeižto ir melo kompanijos per spaudą ar gandų platinimą. Kitas būdas yra politinių teismų kriminalizavimas ir atvirkščiai.
  Didžiausios kompromitavimo akcijos vykdomos prieš aktyviausius sistemos kritikus – kovotojus už žmogaus laisves ir teises ir aktyviausius veikėjus.
  Atskirų veikėjų diskreditavimas prisideda prie organizacijų kompromitavimo ir jos įtakos mažinimo. Dažnai aktyvistai straipsniuose vaizduojami kaip girtuokliai, turto švaistytojai, ar svetimo turto pasisavintojai, veidmainiai, ištvirkusios moralės, gobšuoliai, atskleidžiamas jų godumas, peštynės dėl valdžios, avantiūrizmas, priklausymas nuo alkoholio, azartinių lošimų ir t.t. įvairiomis akcijomis siekiama sudaryti apie jos neigiamą įspūdį, taip norima pakirsti pasitikėjimą jais.
  Kai kurios akcijos pasiekia tikslą, o kai kurios ne.
  Jei nepavyksta visiškai apjuodinti žmogaus autoriteto, pakirsti žmonių pasitikėjimą juo, tai sukeltos abejonės jų autoritetu, morale, jo veikla galima laikyti maža pergale. Tačiau tai nepasiekia svarbiausio tikslo – priversti ta žmogų nutraukti savo veiklą, nes nepavyksta ji pilnai kompromituoti.
  Dezinformacija – tai kruopščiai parengtos, klaidingos informacijos platinimas, gandų skleidimas siekiant paveikti sau naudinga linkme, viešąją nuomonę. Dezinformacija siekiama ne tik suklaidinti, bet ir pakenkti. Išskiriamos kelios dezinformacijos formos – politinė, ekonominė, karinė arba mokslinė.
  Kompromitavimo akcijos būna daugiau politinio pobūdžio ir nukreiptos prieš opoziciją, tam tikrus visuomeninius, politinius veikėjus.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 5. Štai čia ir yra iš tiesų laisva spauda, kai leidžiama pasisakyti visoms nuomonėms.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 6. visos mintys turi buti issakytos, cia juk jums ne mass hipnoze, kuria turejome iki siol…taip pasisakyti galima tiek apie gera tiek apie bloga organizacija…svarbu kad eitume pirmyn teisingu keliu

  Thumb up 72 Thumb down 0

 7. Nepritariu straipsnio autoriaus nuomonei dėl Kovo 11-osios mitingo ant Tauro kalno.
  Manyčiau, kad Kovo 11-osios mitingas ant Tauro kalno , Vilniuje yra labai svarbus renginys, bet turėtų vadintis gedulo mitingu ir vykti su gedulo juostom ant trispalvių. Tokiu būdu būtų pareikšta, kad Kovo 11-oji daugeliui dorų žmonių tapo ne švente, o nusivylimo degradavusia valstybe diena. Labai svarbu, kad į mitingą ant Tauro kalno, Vilniuje susirinktų kuo daugiau žmonių, nes pagal tai bus galima spręsti ant kiek yra gyli takoskyra tarp tautos ir genocidą vykdančios oligarchinės valdžios.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 8. Apskritai nusivyliau "Karštu komentaru", kažkada rekomenduodavau žmonėms, bet dabar jau nebe. Matyt dėl populiarumo gali bet kokį mėšlą ant bet ko išpilti.
  Kakoja ant visų, ir ant Čilinsko ir ant JDJ, matyt neskiria organizacijos nuo pirmininko.
  Tfuuu…

  Thumb up 72 Thumb down 0

 9. Re: "Julius Vedeckis". Gerbiamas pone Vedecki, leiskite atkreipti Jūsų dėmesį, kad posovietinės Lietuvos valdžia jau po 1990-03-11 suklastojo sovietinių teisės aktų teisinę prasmę (apie tai išsamiau skaitykite mano asmenineje svetainėje: "ŽMOGAUS TEISĖS POSOVIETINĖJE LIETUVOJE "). Informaciją apie tai LR Seimas gavo 1996 m. pabaigoje. Apie tai buvo informuotas Aukščiausiojo teismo pirmininkas. 1997 vasario mėnesyje apie tai informaciją paviešino "Kauno diena". Tačiau nei vienas posovietinės Lietuvos teisininkas po šiai dienai nepasisakė prieš tariamu "nuosavybės teisių atkūrimu" dengiamą sovietmečiu niekuomet teisiškai nenutrauktų mažažemių šeimų prasimaitinimui būtino jų paveldimos žemės minimumo išgrobstymą. Ponas Čilinską apie tai informavau asmeniškai. Žinodami šią informaciją turbūt nesistebėsite – kad žmonės ima ir suabejoja posovietinių teisininkų profesiniais sugebėjimais.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 10. Noriu atkreipti visų dėmesį į vieno autoriaus, pasivadinusio pastebėjimas vardu: "pastebėjimas-2010 03 04 09:20 Niekada nebuvo šitame jovale ir nemanau, kad šitas žemo lygio advokatėlis yra vertas kokių nors diskusijų. Koks pirmininkas, toks ir judėjimas".
  Ar kartais neima juokas, kad samdomi tokio lygio rašytojai? Nejau turtuoliai neranda ką brangesnio nupirkti? Matomai, kaip taisyklė, turtuoliai neišmeta nei kapeikos. Jie ir vien už jų titulus ir "autoritetą" privalomi būti giriami ir aukštinami. Komentaro autorius rašo, jog niekada nebuvo šitame jovale (JDJ).Keista. Nebuvo jokiame miške, bet yra miškų sandaros žinovas, patarėjęs ir kritikas! Jei Kęstutis Čilinskas yra advokatėlis,tai, matyt, komentaro autorius yra ne mažiau teisės magistras ir net profesorius. Nu,gaila, kad tokias aukštumas moksle turėdamas, nepasirašo. Aš tai tikrai neslėpčiau savo pasiekimų. Pavyzdžiui: Kai ginčijuosi su šventosios Romos imperijos kunigais, aš jiems nebijau palyginimo-nesikuklinsiu, nes aš baigęs JAV Tarptautinį Biblijos Institutą, bet Jūs pone, mokslus varėte provincijos kunigų seminarijoje ir jei norite konsultacijos, o ne manęs pamokymo, prašom. Visada Jūsų paslaugoms. Gal taip pat reikėtų kreiptis ir į "advokatėlį", pagal jūsų raštą, Kęstutį Čilinską, tad galėtumėte konstruktyviai pasigalinėti, o ne, tiesiog dergti Jungtinio demokratinio judėjimo Pirmininką ir patį judėjimą.
  Tautiečiai, kilkite į kovą ne tik su valdžios savivalę, bet ir su bet kokiu tamsumo apsireiškimu, TAD PIRMYN Į TAURO KALNĄ! PIRMYN UŽ SAVIVALDOS ATKŪRIMĄ! PIRMYN Į LAISVĘ, ATIMTĄ NE OKUPANTŲ, BET SAVŲJŲ MILIJONIERIŲ"
  Julius

  Thumb up 72 Thumb down 0

 11. JDJ nariai gina viešą interesą, neprašydami biudžeto pinigų, o patys savo lėšomis ir darbu remia visuomeninę veiklą: padeda piliečiams gintis nuo valdžios piktnaudžiavimų, rengia susirinkimus, dokumentų projektus, sukūrė portalą (.demokratija.eu )ir t.t. Politikai viešai kaltina JDJ, kad už jo stovi kažkokios įtartinos jėgos. Mat, sako K.Čilinskas, politikams nesuprantama, kaip galima ne tik nemokamai, bet dar aukojant savo pinigus tarnauti visuomenei. Juk patys politikai už savo „tarnystę“ Tautai, nekalbant apie bendrovių finansavimą, gauna dideles biudžeto lėšas: ir per minėtas savo įsteigtas „nevyriausybines organizacijas“, ir per partiją, kuri gauna iš biudžeto milijonines lėšas. Be to, politikai dar gauna dažnai po keletą atlyginimų, pvz., ir Seimo nario, ir Vyriausybės nario.

  Todėl politikai, spręsdami apie savo piliečius pagal save, neįsivaizduoja, kad JDJ nariai gali ginti visuomenės interesus nesiekdami politinės valdžios, postų, valdiškų pinigų. Tą politikai išmoko daryti per partijas. Todėl politikai JDJ veiklai teranda vieną paaiškinimą: JDJ bus partija. Politikai nesupranta, kad į JDJ stoja tie piliečiai, kurie jau suvokė, jog partijų valdžia be pastovios pilietinės kontrolės tampa begėdiškai savanaudiškų žmonių būriu, kovojančiu dėl vietos prie valdžios ir pinigų lovio. Tik gerai organizuota, apsišvietusi, energinga visuomenė gali priversti partinę valdžią vykdyti savo pareigas Tautai taip, kaip nustato Konstitucija.

  Anot K.Čilinsko, JDJ supranta, kad kelias iš oligarchinės sistemos į Konstitucijoje nustatytą demokratinę sistemą bus sunkus. Oligarchinė sistema pinigų pagalba kontroliuoja didelę dalį žiniasklaidos savininkių ir tuo pačiu – tose žiniasklaidos priemonėse talpinamą informaciją. Žurnalistų priklausomumas nuo savininkų didelis, žurnalistų savivaldos ir jų teisių gynimo nėra. Vienas pirmųjų JDJ uždavinių sukurti teisinius pagrindus žurnalistų savivaldai ir jų teisių gynimui pagal tarptautinės teisės ir demokratinių valstybių standartus. O kol kas žiniasklaidoje oligarchinė sistema stengsis užgniaužti informaciją apie JDJ arba ją iškreipti. JDJ nariai perėjo į savotišką knygnešių laikotarpį: patys gamina ir vienas per kitą, o taip pat tarp piliečių platina informaciją.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 12. kad žiniasklaida jūsų mitingus už dyką rodytų?————–o kur ta žiniasklaida dings,kai mūsų tūkstantiniai mitimgai netilps aikštėse?
  Mes tikimės, jog šiame JDJ renginyje dalyvaus gausus būrys piliečių ir drauge su mumis pareikš protestą dėl to, kad Kovo 11-osios dvasia paminta, kadangi valdžia visai nepagrįstai perduoda oligarchams milijardinės vertės valstybės turtą, mažina pensijas bei kitas socialines išmokas, ir tuo pat metu didinami monopoliniai įkainiai už elektrą, šildymą, išaugo komunaliniai mokesčiai.
  Šios dvi sritys, man atrodo, yra labai svarbios, nes yra susijusios su gyvybiškomis žmonių reikmėmis bei išlikimu. Kai kurios šeimos dabar sunkiai begali išgyventi ir jeigu žmonės nesusirinks, jeigu jie neprotestuos, tai įkainiai už elektrą ir šildymą gali būti dar labiau padidinti, kadangi oligarchinių monopolijų apetitai auga vos ne kiekvieną mėnesį. Nuolat siekiama dar daugiau pasididinti kainas, prigalvojus visokiausių priežasčių. Kainų ir energetikos kontrolės komisija savo pagrindinės funkcijos neatlieka, efektyviai nekontroliuoja nei šilumos, nei elektros kainų, o veikiantys įstatymai jų neriboja. Skirtingai nei kitose demokratinėse valstybėse, kur viešų paslaugų įkainiai griežtai apriboti, pas mus, nuolaidžiaujant valdžios institucijoms, užtikrinami didžiuliai pelnai monopolijoms. Štai kodėl mes privalome visi susirinkti, pareikšti protestą, priešingu atveju, daug kam nebus įmanoma fiziškai išgyventi.
  Bet jeigu, tarkim, į JDJ organizuojamą Kovo 11-osios mitingą ateis vienas kitas tūkstantis ar keli šimtai žmonių, tai mes suprasime, kad visuomenei esminių permainų dar nereikia ir piliečius tenkina toks gyvenimas. O jeigu viskas tvarkoj, tai tada ir mums nėra ko skubėti kažką čia keisti.
  Tik tada, kai prasidės aktyvus žmonių dalyvavimas antioligarchiniuose JDJ mitinguose, mes matysime, kad visuomenė jau bręsta permainoms ir naujai politinei jėgai. Bet jeigu visuomenė dar nėra subrendusi, jei žmones tenkina šiuo metu veikianti oligarchinė valdymo sistema, tai nėra reikalo ir mums čia tuos burbulus leisti!..
  Visumoje, aš pasitikiu mūsų visuomene. Visuomet atsiras netikrų pranašų ir skaldytojų, bet šimtai tūkstančių piliečių yra protingi. Klausimas tik toks: ar žmonės galvoja, kad jau yra blogai, ar mano, kad situacija dar nėra labai bloga ir nėra ko čia triukšmauti? Viskas priklauso nuo žmonių!..
  Galbūt, JDJ antioligarchiniame Sąjūdyje veikia per daug reiklūs žmonės, gal mes per anksti kažkuo susirūpinę? Todėl mums reikia tikrintis ir žiūrėti, kaip visuomenė reaguoja į situaciją valstybėje. Be žmonių palaikymo mes nieko negalime nei išspręsti, nei pakeisti. Pagrindinė jėga – pilietinėje visuomenėje. Kol žmonės nenorės permainų, tol jų ir nebus Lietuvoje!..

  Thumb up 72 Thumb down 0

 13. Čilinsko tokia taktika – parodyti per JDJ, kokie jūs ubagai, kaip jūs blokuojami, nes "kovojate prieš oligarchus". O Čilinskui tuo metu pinigėliai per tą jo Teisės institutą plaukia… O dar Žmogaus teisių stebėjimo institutas…

  Thumb up 72 Thumb down 0

 14. todėl, kad mitingų rodymas nebuvo apmokėtas, užtat kiekvienas jūsų pirstelėjimas prieš LEO buvo apmokėtas ir atspindėtas visose masinėse informavimo priemonėse. Kaip matau, jūs iš tiesų nieko nesuvokiat: norite eiti į politiką, daryti politiką ir norite, kad žiniasklaida jūsų mitingus rodytų už ačiū? Atsipeikėkite – politinė reklama yra pati brangiausia.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 15. Kiek žinau yra ES lėšomis finansuojamas fondas "nevyriausybinems organizacijoms remti".

  Thumb up 72 Thumb down 0

 16. paieškok kiek info buvo apie tūkstantinius mitingus Alytuje ,Šiauliuose, Kaune ?kur ta žiniasklaidos reklama,reportažai? mane ne kartą dėl mano keliamos problemos rodė TV ir laikraščiuose straipsnių buvo daugybė,bet nė karto neteko mokėti,tad žinau, kas ir kaip daroma.Viešieji ryšiai tokie,kad dažnas K.Čilinsko pareiškimas neatsiduria nė viename laikraštyje.Tad nemalk čia…JDJ ne garsinamas, o boikotuojamas informacinė blokada …dabar tik per netyčia,mitingas ant Tauro kalno daugiau bus žinomas.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 17. O kur jūs matėte Čilinsko liaupsinimą Karštame komentare? Interviu tai nėra liaupsinimas. Sumaišėte laikraščius – Čilinskas mesiju vadinamas kitame laikraštyje.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 18. būtent taip ir yra sudaroma iliuzija, kad JDJ "niekas nefinansuoja". Tai, ką jūs susimetat, yra kapeikos, palyginus su tuo, kas išleista JDJ vardo išsukimui ir reportažams per žiniasklaidą. Tie, kas finansuoja, moka ne JDJ, bet viešųjų ryšių agentūrai, kuri apmoka žiniasklaidai, kad ši, pvz., parodytų jūsų kokį piketėlį prieš Leo lt. Žinote, kiek toks piketo parodymas per televizijas kainuoja? 50 tūkst. Lt vienas įvykis. Matosi, kad jūs dar žali politikoje ir nežinote visų jos užkulisių.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 19. Neseniai taip liaupsinote Čilinską, o dabar varot juodai, iš karto matyti koks jūsų mentalitetas ir vertybės.Nebeskaitysių jūsų!

  Thumb up 72 Thumb down 0

 20. kadangi esu ne eilinis narys,nuolat dalyvauju susirinkimuose, žinau, kad finansų nuolat trūksta ir jų yra tik tiek, kiek patys susimetame + nario mokestis.Tad insinuacijos, atseit JDJ kažkas finansuoja, yra melas.Kelionėms į mitingus samdomės sales, mokame susidėję,visa veikla vykdoma tik savo lėšomis.
  Taigi Mindaugai, gal apšviesk, kas gi, tavo nuomone, finansuoja mus. :))))

  Thumb up 72 Thumb down 0

 21. Visada, kai nori sužinoti ką atstovauja kokia nors organizacija, išsiaiškink, kas ją finansuoja.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 22. Tai kad jį "troika" įkūrė, tai jis "trokai" ir tarnauja. JDJ nariai visų užkulisių nežino.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 23. Jau geriau sakyti žmonėms, ką jie nori išgirsti, negu į mitingus su vandens patranka atvažiuoti.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 24. Re: "zeniuk – 2010 03 04 20:02…" Bijančiam kalbėti savo vardu: jei pats tamsta esi prisitaikęs vergas – tai pačiam nieko ir nereikia žinoti. Dėl savo ribotumo esi laimingas savo skurdžiame pasaulėlyje ir būk. Pas mus kaime tokius lengvai prie bet kokios niekšybės prisitaikančius padarus senbuviai vadina dvasios ubagais.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 25. tu vel is tuscio i kiaura ir kaip neatsibosta tos nuvalkiotos deklaracijos,atsibodo tie istatymu komentqavimai,kas ju ziuri?kovotojau tu kovotojau,ta tavo kova nieko neverta tai pliurpalizmas ir tiek

  Thumb up 72 Thumb down 0

 26. Atvirkščiai -visas savo jėgas, lėšas ir laiką K.Čilinskas skiria JDJ,tam, kad žmonės galėtų susivienyję gintis nuo neteisėtų mokesčių ar įstatymų.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 27. O už tai, kad gaišta laiką susirinkimuose, Čilinskas po 400 Lt už valandą iš JDJ narių neima?

  Thumb up 72 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Pigus šildymo būdas individualiems namams
Į ką atkreipti dėmesį renkantis avalynę vasarai?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kodėl romperiukai tituluojami geriausiu drabužiu mažyliams? 
Mažylių apranga – nuo jos įsigijimo iki aprengimo ir dėvėjimo – labai aktualus...

Nauja kryptis vestuvių žemėlapyje: lietuvius kviečia tuoktis Gran Kanarijoje 
Vestuvės užsienyje vis labiau populiarėja, tačiau sudėtingas šventės organizavimas daugelį porų atbaido nuo...

Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (11)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (5)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras