Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2022 Sausis 24 Pirmadienis
 

Prologas į genocidą

2009-07-29 18:18 | Komentarai | Komentarų (16)

'Po manęs - nors ir tvanas', - taip būtų galima apibūdinti konservatoriaus A.Kubiliaus vykdomą politiką

Pasaulyje vyksta krizė, o Lietuvoje vyksta taip pat gana daug įdomių dalykų: „Frontas“ pešasi tarpusavyje, socialistų partija ruošiasi pasidaryti karakiri, profsąjungos kovoja už darbdavių interesus, turtingų verslininkų žmonos, susikombinavusios europinio lygio motinystės pašalpas, aiškina visuomenei, jog neįmanoma pragyventi iš 3000 litų per mėnesį, o štai dauguma paprastų žmonių laukia, kada ateis naujoji prezidentė ir visus išgelbės.

Ir štai vyriausybė pranešė, kad gelbėjimo planas jau paruoštas ir jis bus pradėtas įgyvendinti rudenį, kai valstybės vyrai ir moterys, gerai pailsėję užsienio kurortuose, kupini jėgų imsis darbo. Prezidentas V.Adamkus tą gelbėjimo planą vadino esminėmis reformomis. Ministras pirmininkas A.Kubilius jį pavadino struktūrinėmis reformomis. O išvertus į žmonių kalbą, tos esminės, struktūrinės reformos reiškia sveikatos apsaugos ir švietimo sistemos pertvarkymą, po kurio medikams ir pedagogams darbo krūviai bus padidinti dvigubai, tačiau dirbti reikės už tą pačią ar dar mažesnę algą, o didelė dalis sveikatos apsaugos ir švietimo funkcijų bus perduota privatininkams.

Suprantama, mūsų valdžia yra per daug kvaila, kad pati ką nors sugalvotų. Todėl ji laukia nurodymų iš užsienio – iš Vakarų. Ir tie nurodymai atėjo. Iš Pasaulio banko. Lietuvos valdžiai bankininkai atrodo aptys kompetentingiausi. Bankininkai sukėlė pasaulinę krizę, bankininkai nurodo, kaip tos krizės padarinius įveikti, bankininkai mus moko, kaip mums elgtis visose gyvenimo srityse. Taigi, atvykę į Lietuvą Pasaulio banko ekspertai konstatavo – Lietuvoje yra per daug mokyklų, per daug mokytojų. Nurodymas iš Pasaulio banko – pusę mokytojų atleisti, mokyklas sunaikinti. Jau ir dabar kaimo mokyklų naikinimą galima prilyginti tautos genocidui. Tačiau, pasirodo, to dar negana. Reikia dar daugiau griauti, mat dar per mažai sugriauta.

Pasaulio banko patarimai darant struktūrines reformas sveikatos apsaugoje labai panašūs kaip ir švietimo srityje. Bankininkų nuomone, gydytojų Lietuvoje yra 70 proc. daugiau negu reikia, ligoninių, gydymo įstaigų taip pat yra per daug. O štai atlyginimų medikams atseit didinti nereikėjo – mat jie ir taip yra per dideli. Taigi ekspertų iš PB išvada – gydytojus atleisti, ligonines sunaikinti. Sveikatos apsaugos ministras A.Čaplikas tokiems siūlymams visiškai pritarė. Susidarė įspūdis, kad prieš bankininkus jis stovėjo įsitempęs tarsi nususęs eilinis kareivėlis prieš generolus ir tesugebėjo tik išlementi: „Klausau, vykdau“. Negi prieštarausi proto bokštams, minties galiūnams iš amerikietiškojo Pasaulio banko? Juk jie iš pasaulio sostinės viską mato geriau. Tiesa, A.Čaplikas gydytojus paguodė, kad jie nebus atleisti. Bus tik sumažintas gydytojų turimų etatų skaičius. Pasak A.Čapliko: „Ar gali gydytojas dirbti gerai turėdamas 2,5 etato?“ Žinoma, negali. Todėl jis turės ne 2,5, bet tik vieną etatą. Tačiau už vieno etato atlyginimą turės atlikti visus tuos 2,5 etato skirtus darbus. Mat lydekai įsakius ir A.Čaplikui panorėjus, Lietuvoje ligonių staiga 2,5 karto nesumažės. O galbūt A.Čaplikas, vykdydamas savo struktūrines reformas, ligonius ruošiasi labai greitai numarinti? Jeigu ligoniai numirs, galima bus gydytojus atleisti, ligonines uždaryti, o sveikatos apsauga tuomet Lietuvoje bus labai pigi ir efektyvi.

Socialinėje sferoje A.Kubilius taip pat ruošiasi atlikti esmines reformas. Svarbiausia – jau nuo kitų metų pensinis amžius vyrams ir moterims bus ilginamas iki 65 metų.

Tiek pensinio amžiaus ilginimas, tiek ir kitos numatomos reformos – švietimo ir sveikatos apsaugos – akivaizdžiai prieštarauja sveikam protui. Galbūt jos atrodo patraukliai artimojoje perspektyvoje – krizės laikotarpiu, mat tokiu būdu planuojama sutaupyti valstybės biudžeto lėšų. Tačiau, žvelgiant į tolesnę perspektyvą, jos labai pablogins visos valstybės ir jos žmonių padėtį.

Sakoma, kad Lietuva Europos Sąjungai įsipareigojo ilginti pensinį amžių nuo 2012 metų. Kas ir kodėl priėmė tokį kvailą įsipareigojimą? Kodėl tai buvo padaryta slapta su niekuo nederinant? Per pastaruosius keliasdešimt metų darbo našumas išaugo šimtus kartų visose srityse. Dėl to darbo jėgos paklausa labai sumažėjo. Todėl visose šalyse nedarbas didėjo, nes darbo vietų paprasčiausiai nėra ir negali būti tiek, kad jų užtektų visiems darbingo amžiaus žmonėms. Todėl, kovojant su nedarbu, reikia ne ilginti pensinį amžių, bet, priešingai, jį trumpinti. Siekiant mažinti nedarbą taip pat reikia trumpinti darbo savaitę, ilginti atostogas, taip pat didinti įvairias socialines garantijas dirbantiesiems. Deja, A.Kubiliaus vyriausybė elgiasi visai priešingai liberalizuodama darbo santykius ir blogindama darbo sąlygas dirbantiesiems. Visišką konservatorių cinizmą pademonstravo Seimo narys Stasys Šedbaras, pareiškęs, kad „darbdavys yra visada skriaudžiamas, o dirbantysis yra visagalis“. Matyt, S.Šedbaras yra labai įsijautęs į savo rolę advokatauti tiems, kas daugiau užmoka. O kuo gali užmokėti vargšas darbdavio išnaudojamas samdinys advokatui? Nebent savo ašaromis, kurios šiais laikais nieko nesugraudina.

Akivaizdu, kad konservatoriai nori grąžinti tuos laikus, kurie buvo dar visai neseniai, prieš keletą metų, kai darbdavys su dirbančiuoju „susitardavo“ taip, kad dirbantysis, gavęs pusę etato, turėjo dirbti po 12 valandų per dieną. Manau, teisi yra ekonomistė Aušra Maldeikienė, kuri teigia, kad „Lietuvos valdžia yra visada tik kapitalo pusėje“ ir kad, priėmus naujus darbo įstatymus, darbdaviai turės dar daugiau teisių darbuotoją mesti į gatvę (nors ir iki šiol jie tų teisių turėjo pakankamai). Teisių neturėjo tik darbuotojai.

Rusijos krizės metu Lietuvos ministru pirmininku taip pat buvo A.Kubilius. Paprastiems žmonėms jis taip pat be gailesčio veržė diržus. O štai kai kam – vadinamiesiems užsienio investuotojams (o paprasčiau tariant – aferistams) jis tada buvo ypač dosnus. „Wiljamsui“ jis padovanojo „Mažeikių naftą“ ir dar pridėjo pusantro milijardo litų iš valstybės biudžeto. „Lietuvos kurą“ „pardavė“ aferistams už vieną litą ir po to jiems padovanojo dešimtis milijonų litų. Lietuvos naftos verslovės taip pat buvo pusvelčiui atiduotos už tų pačių verslovių pinigus.

Tad galima tikėtis, kad ir dabar, pasaulinės krizės metu, A.Kubilius kai kam bus ypač dosnus. Ir štai žiniasklaida paskelbė: į Lietuvą ruošiasi ateiti danų investuotojai, kurie nori privatizuoti greitąją pagalbą Lietuvoje. Iki šiol ši firma saugojo turtuolių turtą nuo vagių, o dabar štai saugos ir Lietuvos žmonių sveikatą.

Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti keista: kodėl privatininkai taip veržiasi privatizuoti greitąją pagalbą (panašių bandymų buvo jau ir prieš keletą metų)? Juk valdžia sveikatos apsaugai Lietuvoje finansuoti yra itin šykšti, o ypač skursta greitosios pagalbos tarnybos. Tad kodėl čia privatininkai tikisi rasti Klondaiką? Pagrindinės priežastys, manau, yra dvi. Matyt, privatininkai tikisi sudaryti su Vyriausybe sau palankią koncesijos sutartį. Per pastaruosius keletą metų galėjome praktiškai įsitikinti, kokią naudą iš koncesijos sutarties gali gauti privatininkai. Kauno miete privatininkai norėjo sudaryti su savivaldybe koncesijos sutartį dėl mokyklų turto priežiūros. Už tai jie norėjo iš savivaldybės gauti mažiausiai dvigubai daugiau lėšų negu iki šiol savivaldybė skirdavo pinigų mokykloms šiems reikalams. Tad, gavę tokias pinigų sumas, privatininkai turėtų didžiulius pelnus, maudytųsi piniguose. Laimei, užprotestavus visuomenei, toks savivaldybei nenaudingas sandėris nebuvo sudarytas. Kitaip atsitiko Vilniuje, kur tuo metu buvo įsigalėjęs „abonentinis“ valdymas. Todėl Vilniuje privatininkams pavyko prichvatizuoti šilumos ūkį, mokyklų priežiūrą, ir daugelį komunalinių paslaugų. Todėl dabar Vilnius ir skęsta šimtamilijoninėse skolose. Mat įsipareigojimus privatininkams vykdyti privalu, nesvarbu, ar turi pinigų, ar ne. Priešingu atveju valstybei grėstų didžiulės baudos, kurios dar labiau nuskurdintų valstybę ir jos žmones.

Greitosios pagalbos verslas privatininkus vilioja, manau, dar dėl vienos priežasties. Kai pavojus kyla sveikatai ir net gyvybei, žmogus ir jo artimieji būna pasiryžę už suteiktą pagalbą atiduoti viską, ką tik turi, net ir paskutinius marškinius. Tad suprantame, kad privatininkai, pasinaudodami žmonių nelaimėmis, stengsis gauti kuo didesnį pelną.

Dabar žmonės gali pasirinkti – kas turi pinigų, eina pas privatų gydytoją, kas neturi – eina į valdišką polikliniką. Ateityje vyriausybė nori užkirsti kelią tokiam pasirinkimui. Mat norima visą pirminę sveikatos priežiūrą privatizuoti. Tad nori ar nenori, turi pinigų, ar ne, privalėsi eiti pas privatininką ir mokėti jam duoklę – tiek, kiek jis lieps mokėti. Privati gydymo įstaiga nuo valstybinės būtent tuo ir skiriasi, kad privatininkas gali imti iš ligonio tiek pinigų, kiek nori, o valstybinei gydymo įstaigai tai daryti yra uždrausta, nes tai laikoma korupcija. Todėl valdžia ir nori, privatizuodama sveikatos apaugą, palengvinti privatininkams galimybes pasipelnyti į bėdą patekusių žmonių sąskaita, įteisinti korupciją.

Tiesa, valdžia sako, kad didžiosios ligoninės nebus privatizuotos. Tačiau jos liks tik didžiuosiuose miestuose ir patekti į jas galės tik laimingieji po ilgo mėnesiais trunkančio laukimo eilėse. Po to laukimo daugeliui jau ir ligoninė bus nebereikalinga, nes per tą laiką jie suspės nukeliauti į galutinę savo buvimo vietą – kapines.

Štai tokias esmines struktūrines reformas, naudodamasi pasauline krize, ruošia mums valdžia (beje, visuomenei neprieštaraujant, niekam neprotestuojant). Bus pasakyta: valstybė neišgali mokėti už paslaugas, todėl mokėkite kelis kartus brangiau negu tai kainuotų valstybei iš savo kišenės. O jeigu toje kišenėje švilpauja vėjai, tai yra tik tavo asmeninė problema.

Krizė Sodroje šiuo metu susidarė daugiausia dėl to, kad dalis Sodros buvo privatizuota. Todėl faktiškai Sodros mokestis dabar yra ne 34 proc., bet tik 28,5 proc. Mat 5,5 proc. pensininkų lėšų nubyra į privatininkų kišenes. Todėl būtina vėl grąžinti Sodros 34 proc. mokestį, o tuos 5,5 proc. papildomai leisti mokėti (arba nemokėti) privatiems pensijų fondams savanoriškai. Tuomet būtų atkurtas teisingumas pensininkų atžvilgiu ir būtų galima likviduoti Sodros deficitą, kuris susidarė dėl neatsakingai padarytų įsipareigojimų privatiems pensijų fondams.

Vytenis Paulauskas

„Karštas komentaras“ Nr.15, 2009 m. liepos 24 d. – rugpjūčio 7 d.

Komentarai

 

 

 
 1. You could certainly see your expertise within the paintings you write. The sector hopes for more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. All the time follow your heart.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Hey there, You’ve done a fantastic job. I’ll definitely digg it and for my part suggest to my friends. I’m confident they will be benefited from this site.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Can I just say what a relief to find someone who actually knows what theyre talking about on the internet. You definitely know how to bring an issue to light and make it important. More people need to read this and understand this side of the story. I cant believe youre not more popular because you definitely have the gift.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. May your world be filled with warmth and good chear this Holy season, and throughout the year.Wish your christmas be filled with peace and love. Merry X-mas.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. Baisu kas vyksta Lietuvoje. Ar dėl tokios Lietuvos žmonės ėjo ginti seimo 1991 sausio 13??? Ar galima teigti, kad A.Kubilius protingas žmogus??? Ar normalioj demokratinėj valstybėj žmonių algos skiriasi daugiau kaip penkiasdešimt kartų??? Ar kada pradės valdžia tikrai tarnauti žmogui??? Aš kolkas to nematau!!! O gal kas matot???
  Štai kokia ta mūsų Lietuva!!!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. Esame visi paprasti žmonės šoke,…ir tokiam šoke dėl nesuprantamų pertvarkos reformų šiame suktybių laike…
  Nesuprantu kodėl valdžia nesiima reformų dėl mokesčių rinkimų iš darbdavių. Tegul "prašukuoja su tankiom šukom" visus UAB-us ir bendroves,….o vaizdelis nekoks – kad daugiau pasipelnyti darbdaviai priima be darbo sutarčių darbininkus ir gauna jie po keletą litų(pvz.: 30-40 Lt)į dieną…., va ir mokesčių nereikia mokėti,…ir į darbdavių kišenę nubyra daugiau. Nuvažiuoji mašiną remontuoti, tai tokius pinigus nulupa, o kvitelio jokio neišduoda, o ką kalbėti apie remonto garantiją…. Kiek dar tokių pavyzdžių yra daug Lietuvoje….
  Nejaugi valdžia taip atlaidžiai paleido tą pasipelnymo vajų… Jeigu suskaičiuotume tokių UAB-ų, žemės ūkio bendrovių, įvairių kitų įstaigėlių nuslėptus gudriai mokesčius, tai gautume dideliai ženklę sumą Lietuvos biudžetui papildyti ir nereikėtų taip smaugti su tom dabartinėm reformom žmonių.
  Gal kažkam reikalingas tas chaosas mūsų šaly. Gal kažkam maišo mūsų tauta…, jau daug klausimų kyla visiems,…ir nieko patys nebesuprantame… Gal ir atsiras Lietuvai koks Mesijas, kuris ryžtingai ir be gailesčio gelbės mus visus ir mūsų vaikus,…taigi turėkime kantrybės visi tame laukime, yra sakoma:"Viltis miršta paskutinė…".

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. erai gyvens tik Kubilo nusenusi uošvė, kurios vardu yra parduoti Dievo namai – bažnyčios pastatų kompleksas. Na, ir tie, kas turi iš ko įsigyti tokius kavalkus. Visi kiti palauks geresnio gyvenimo, jei nesulauks blogesnio…

  Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Kaip pasirinkti EURO padėklus?
Kokybiški indai kiekvieniems namams
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
„Premier“ lygos lenktynės: bėganti „Man City“ ir įnirtingos kovos 
Stipriausia Anglijos ir bene Europos nacionalinė futbolo lyga „Premier“ lyga jau beveik įpusėjo...

Kam reikalingi pastoliai? 
Žmonėms, kurie nedažnai susiduria su statybomis ar darbų atlikimu aukštyje, neretai gali iškilti...

Kaip apsaugoti telefoną nenaudojant dėklo? 
Suprantama, kad kai kurie telefonų savininkai nekenčia apsauginių dėklų. Telefonų gamintojai stengiasi sukurti...

Kokios ypatybės slepiasi už grindjuosčių pasirinkimo? 
Grindys yra vienos iš svarbiausių namų interjero elementų. Atlikus grindų dangos darbus bei...

Kviečia prisidėti prie gerumo akcijos 
Kviečiame prisijungti geros valios žmonių prisidėti prie gerumo akcijos. Labdaros akcija „Su Kalėdų...

Mėgstate egzotinius vaisius? Štai ką reikėtų žinoti apie ananasus 
Tikra tiesa, kad egzotinių vaisių mylėtojams rūpi į savo mitybos racioną įtraukti vis...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (5)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Lietuvos bankas su rinkos dalyviais aptarė pinigų išgryninimo tinklo plėtros projekto pažangą
Lietuvos bankui šiemet birželį inicijavus memorandumo dėl grynųjų pinigų prieinamumo...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...