Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Sausis 18 Šeštadienis
 

Prokurorai ir toliau seka baisias pasakas Medininkų byloje

2015-05-14 19:41 | Bylos, sukrėtusios Lietuvą | Komentarų (174)

Ar Konstantinas Nikulinas Medininkų byloje teisiamas vietoj Boleslovo Makutynovičiaus,  kuriam V.Landsbergis,  kaip rašoma knygoje "Vilniaus OMON-as iki ir po viduržiemio" po pučo Maskvoje pasiūlė "nulinį variantą"?

Lietuvos Apeliaciniame teisme ketvirtus metus nagrinėjama Medininkų žudynių byla – ties finišo tiesiąja: baigiamąsias kalbas sako prokurorai. Tačiau jau pačią pirmąją savo kalbos skaitymo dieną prokurorai teisme pradėjo meluoti.

Citata iš prokurorų baigiamosios kalbos: “Iš T.Šerno parodymų matyti, kad K.Michailovs (ankstesnė pavardė K.Nikulins) kartu su kitais organizuotos grupės bendrininkais Medininkų muitinės poste dirbusius Lietuvos Respublikos pareigūnus užpuolė apsirengę TSRS vastybės jėgos struktūrų uniformomis”.

Tačiau tai yra melas – Tomas Šernas, duodamas parodymus pirmos instancijos teisme (Vilniaus apygardos teisme), apskritai neigė tarp užpuolikų matęs Konstantiną Nikuliną (nors teisėjas V.Dovidaitis, galima susidaryti įspūdį, ir bandė Tomą Šerną pakreipti reikiama linkme), taigi, nebuvo net kalbos apskritai apie tai, kaip K.Nikulinas “buvo apsirengęs”.

Iš 2009 metų lapkričio 12 d. teismo posėdžio garso įrašo:

Buvęs Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas ir teisėjas Viktoras Dovidaitis: –Kaltinamojo Jūs nematėte toje užpuolimo vietoje?

Nukentėjustysis Tomas Šernas: Ne. Ne jisai.

Viktoras Dovidaitis: – Pasikeitęs gal, ką?

Tomas Šernas: Bet aš norėjau pasakyti, kad čia ne tas pats asmuo.

Po šio teismo posėdžio Tomą Šerną užpuolė ir žurnalistai: ar teisiamasis Konstantinas Nikulinas panašus į asmenį, užpuolusį Medininkų muitinės poste buvusius pareigūnus?

“Man neatrodo, kad būtent tą asmenį mačiau”, – žurnalistams atsakė Tomas Šernas, pridurdamas, kad matė kitus du. Ir pasakė, kad tuo pokalbis baigtas. Šis Tomo Šerno atsakymas buvo parodytas ir LTV žinių laidoje “Panorama”.

Taigi, kaip matome, prokuratūra ir toliau klaidina teismą tariamais Tomo Šerno “parodymais” apie K.Nikuliną.

Kaip žinia, Tomas Šernas savo pirmuose parodymuose įvardijo užpuoliką: “Mak… Ma-kut-nik”. Tyrėjo paklaustas: “Makutynovičius?” (buvęs Vilniaus OMON’o vadas – KK past.), Tomas Šernas patvirtino, kad “Makutynovičius”. Ši Tomo Šerno apklausa buvo nufilmuota šv.Jokūbo ligoninėje 1991 m. rugpjūčio 1 d. Tomą Šerną apklausinėjo Generalinės prokuratūros vyr.tyrėjas A.Astaška, filmavo VRM pareigūnas J.Pivoriūnas.

Tačiau ši vaizdo juosta, kurioje nufilmuota pirmoji Tomo Šerno apklausa, prie Medininkų žudynių bylos neprijungta. Dar daugiau, Lietuvos Apeliacinis teismas nusprendė neapklausti asmenų, tarp jų ir Vytauto Landsbergio, galinčių turėti pirmųjų Tomo Šerno apklausų vaizdo įrašų kopijas ar galinčių ką nors apie tai papasakoti.

Kyla klausimas: ar Konstantinas Nikulinas sėdi teisiamųjų suole kaip atpirkimo ožys vietoj Boleslovo Makutynovičiaus (šiuo metu gyvenančio Rusijoje)?

“Karšto komentaro” šaltiniai mano, kad atsakymas gali būti buvusio Vilniaus omonininko Zurabo Džavachišvilio knygoje “Vilniaus OMON-as iki ir po viduržiemio”: “Kalbėdamas su B.Makutynovičiumi V.Landsbergis siūlė “nulinį variantą” – sudėti ginklus, pamiršti abipuses nuoskaudas, pradėti dalykišką dialogą”.

Komentarai

 

 

 
 1. klauseklis 2017-03-30 09:03

  Gal durni klausimai, bet jie neduoda ramybės kokie įrodymai rodo, kad iki gyvos galvos užteistas :
  1. buvo Medininkų pasienio poste?
  2. būtent jis šaudė ir į ką?
  3. ką būtent nušovė?

  įdomiai čia… 2017-03-27 12:52
  atmintis 2017-03-06 11:03
  100 balų !!! 2013-03-06 – 16:52 rašė:

  Patriotizmo tema Medininkų bylos kontekste labai įdomi, o svarbiausia aktuali, kaip niekur kitur. Keista, kad šiandien 22-aisiais Nepriklausomybės metais dar atsiranda visokių molinukų nesuprantančių, kad būtina surasti ir nubausti tikruosius Medininkų pasieniečių žudikus.
  Pasakykite susimyldami, ką bendro su patriotizmu ir jo esme turi bet kurio ir bet kokio žmogaus nuteisimas be kaltės įrodymų?
  Nekalto žmogaus pasodinimas iki gyvos galvos be įrodymų ir vengimas surasti tikruosius žudikus yra aukščiausia patriotizmo pasireiškimo forma?
  Tuomet belieka atvirai pagailėti šitokių pseudopatriotų ir juos užjausti.
  Tai jau nepatriotizmas, o atviras kenkimas savo Tėvynei, slepiant nuo atsakomybės tikruosius Medininkų žudikus.
  Būtent dėl tokių, neaiškioje vietoje iškasto molio gabalo, pažiūrų šiandien, Nepriklausomoje Lietuvos valstybėje atvirai drįstama be įrodymų nuteisti Žmogų iki gyvos galvos.
  Sukrečia šiurpas nuo šitokių liguistų pažiūrų Lietuvoje išplatinto niekuo nepagrįstos neapykantos vėžio.
  Patriotai privalo patys nuspręsti ar jiems užtenka “Atpirkimo ožio” Medininkų byloje ar reikia surasti tikruosius žudikus?
  Lietuvos istorijai “Atpirkimo ožio” Medininkų byloje nereikia. Reikia ištirti bylą ir surasti tikruosius žudikus!

  Gintas 2015-07-01 10:01

  Man labai patiko gerbiamo advokato Arūno Marcinkevičiaus vienoje iš diskusijų išsakyta mintis: “Asmuo, teikiantis pirmenybę kokiai nors nuomonei sprendimo priėmimo procese, tuo pat metu atvirai prisipažįsta ir praneša a’priori atsisakąs asmeninės atsakomybės už sprendimo kokybę ir jo teisingumą. Kitaip tariant, atsakingas asmuo asmeniškai in general atsisako teisingai išspręsti jam pavestą ar tenkantį klausimą iš esmės, remiantis faktais bei įrodymais, todėl priimąs pabrėžtinai formalų, nebūtinai teisingą sprendimą.”

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. studentė

  2015-05-03 – 15:51

  Praeitą savaitę baudžiamojo proceso paskaitoje mums aiškino, kad pagal kodeksą ir aukščiausiojo teismo nustatytą praktiką baudžiamosiose bylose bet kuri ir kiekviena nusikalstama veika privalo būti įrodinėjama savarankiškai ir jokiais būdais negali būti “išvedama” iš ankstesnių ar vėlesnių nusikalstamų veikų, o juolab negali būti “grindžiama” bet kokiais “kontekstais”. Panašūs bandymai yra neteisėti, kaip prieštaraujantys žmogaus teisėms, todėl draudžiami. Teismai, prokuratūra ir kitos ikiteisminio tyrimo institucijos, bei jų tarnautojai to nežinoti negali. Jeigu kokioje nors byloje daroma atvirkščiai, tas reiškia pareigoms užimti akivaizdžiai netinkamą profesinį pasirengimą ir kvalifikaciją. O Medininkų byloje, kaip suprantu, kaip tik taip yra padaryta?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Šįryt nusipirkau naują Karšto komentaro numerį. Aptikau dar vieną labai įdomų straipsnį gerb. ponios Giedrės Gorienės straipsnį apie Medininkų bylą- absurdo teatrą su laikrodžiu

  Thumb up 1 Thumb down 0

 4. Leonardas

  2015-05-19 – 17:07

  Atrodo, kad valdžia, pasiekusi nuteisimą be įrodymų, smarkiai persistengė. Nežinau ką jie tuo norėjo pasiekti ir kokią iš to naudą prognozavo turėti, bet gavosi kitaip, negu galima buvo tikėtis. Nereikėjo pamiršti, kad neretai pačios pozityviausios prognozės, kilnus tikslai ir ketinimai sukelia nepataisomai negatyvias pasekmes. Viskas yra sąlygina, situatyvu, dimamiška ir nenuspėjama. Taip gavosi ir su Medininkų byla, pasiuntus ją neištirtą, be įrodymų. Dabar Rusijai tuo įduotas svarus argumentas prieš Lietuvą, su puikiausiu nedemokratinės ir neteisinės valstybės pavyzdžiu. Dabar liko laiko klausimas, kada ir kokiu būdu Kremlius ir jo propagandistai panaudos šį faktą prieš mus o gal ir visą Europos Sąjungą.

  Thumb up 1 Thumb down 1

  • Kai prokurorai pradės tirti, o ne klastoti bylas, kai teismai pradės teisti pagal įrodymus, o ne pagal užsakymus iš viršaus, tada niekas ir nerašys.

   Thumb up 4 Thumb down 0

   • kad nuteisia net nežinodami ką jie nuteisia: Latvijos ar Rusijos pilietį, Michailovą ar Nikuliną. Visiškai nesvarbu. Iki tokio lygio jau nusiridenta.

    Thumb up 4 Thumb down 0

  • Vienam, eiliniam žmogui, paprastoje situacijoje esančiam žmogui tokio dėmesio tikrai būtų per daug, bet teisinės sistemos savivaliavimo ir politinių užsakymų likvidavimo problemai, išaiškėjusiai šio žmogaus nepavydėtino likimo dėka, tokio dėmesio yra pernelyg maža. Nuo šitokio teisinio absurdo turėtų sprogte sprogti visa Lietuvos žiniasklaida, visi laikraščiai, tinklapiai, radijo ir televizijos kanalai.

   Thumb up 2 Thumb down 0

 5. Jei būtų įsteigta Amžiaus klastotojo arba Metų melagio nominacija, Medininkų prokurorai laimėtų be konkurencijos.

  Thumb up 5 Thumb down 0

 6. Jeigu įrodymų nereikia, tada galima bile ką, ką panorėjus, pasodinti ir nuteisti už Medininkus sėdėti už grotų iki grabo lentos.

  Thumb up 5 Thumb down 1

 7. Po tokio gerb. T.Šerno paliudyjimo nebėra abejonių, kad byla ir nuteisimas sufalsifkuoti pagal užsakymą.

  Thumb up 7 Thumb down 0

 8. klausimėlis 2015-05-15 – 18:52

  Kokia prasmė teisti be įrodymų? Ką pasieksim? Parodysim, kad bet kas, bet kada gali ramiai užpulti mūsų pasienio ar muitinės postą, pasilikdami be atpildo?

  studentė 2015-05-15 – 17:22

  Įstatymai ir bausmės savo tikslus pasiekia ir turi išliekamąją vertė, tada kai bausmė skiriama pagrįstai, kada kaltė įrodyta. Kol to nėra apie teisingumą ir jo triumfą kalbėti gali nebent bepročiai.

  Thumb up 4 Thumb down 0

 9. aksioma 2015-05-15 – 14:11

  “Valstybės žūsta tuomet, kai jau negeba atskirti gerų žmonių nuo kvailių”,- Antisfenas, graikų filosofas.

  Thumb up 6 Thumb down 0

 10. Kažin, nužudytų artimiesiems ir Tomui Šernui nužudytieji per sapnus neateina? Jie turbūt ten jau dešimt kartų apsivertė karstuose, matydami, kaip jų artimieji padeda teisėsauga pridengti tikruosius žudikus.
  Na, man tokios mintys kyla skaitant šiuos straipsnius.

  Thumb up 6 Thumb down 0

  • Girdėjai apie “idėjinį komfortą” ? Tai savotiška organizmo savisaugos reakcija, kai žmogaus pasąmonė skatina jį pritart režimo ideologijai, įtikint save, kad ji teisinga. Tikra priežastis paprasta- taip saugiau, patogiau…
   Taip ir su “dvasiniu komfortu”. Jiems PATOGU tikėt, kad “teisėsauga rado kaltininką”, kad jie patys kažko nesupranta, ar net kažko tada nepastebėjo…Jiems taip patogiau!
   Idėjinis komfortas išvaduoja nuo rizikų, dvasinis komfortas- nuo “klaikių sapnų”…Taigi, jokios mistikos!

   Thumb up 4 Thumb down 0

 11. Neįprasta matyti kai žmonės jau netiki Melu? O susidūrus su neįprastu reiškiniu, darosi neramu?

  Thumb up 4 Thumb down 0

  • Labai teisingai pasakyta. Kaip galėtų būti įprasta, jei iki prasidedant Medininkų bylai, jie buvo įpratę matyti panašiose bylose tyliai sėdinčius valdiškus advokatus, po bylą nesikaisiojančius žurnalistus, rašančius taip kaip jiems reikia. O čia netikėtai viskas apsivertė aukštyn kojomis. Advokatai ne iš bailiųjų, dirba profesionaliai. Ir dar žurnalistai principingi atsirado, nebijantys kelti į viešumą visas klastotes, griaudami tiek metų kurtą ir tautai sektą pasakaitę apie Medininkus. Vis daugiau žmonių nenori tikėti ant ausų kabinamais ataušusiais makaronais apie Medininkus. Aišku, kad visiškai neįprastas reiškinys, dėl to darosi LABAI NERAMU. Ir nerimas tas kasdien nenumaldomai didėja.

   Thumb up 4 Thumb down 0

   • kas tam advokatui ir tiems zurnalistams moka ? tie zurnalistai tai G.Goriene kitiems poxui.kai teisia bandita H.Daktara bankininka Baranauska tai tie gali nusisamdyti gera advokata na dar Laimute Stankunaite ,jos advokatas tai sokinejo kaip guminis vaika svetima vaika pagriebes.

    Thumb up 0 Thumb down 3

    • O gal žinai kas moka už teisybės slėpimą apie Medininkus, už bylos suklastojimą politikams, teisėjams ir prokurorams?

     Thumb up 3 Thumb down 0

  • būna, kad žmonės patys įtiki melu ir jau negali kitaip. Sakykim, tau viršininkas pasako: turi būti taip ir taip. Ir tu darai taip ir taip, ir taip bedarydamas patiki ir pats tuo, ką darai.
   Jeigu tau rodo baltą lapą, bet visi aplinkiniai kartoja, kad čia juodas lapas, tai ir tau atrodo, kad tai juodas. Bandyk pasakyti, kad baltas, durnu apšauks.
   Taip ir čia. Jeigu 24 metus kartojo, kad čia Rygos omonas, o 8 metus – kad Nikulinas, tai kap žmogus savo sąmonėje gali priimti, kad tai gali būti Vilniaus omonas, ne Rygos?
   “Na, bet vis tiek, o bet tačiau vis dėlto tik” – bando surasti paskui sau pasiteisinimą.

   Thumb up 4 Thumb down 0

 12. Niekas nežudo taip veiksmingai, kaip MELAS, ne fizinė mirtis mažiau žalos padaro :(

  Thumb up 5 Thumb down 0

 13. Iš 2009 metų lapkričio 12 d. teismo posėdžio garso įrašo:

  Buvęs Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas ir teisėjas Viktoras Dovidaitis: -Kaltinamojo Jūs nematėte toje užpuolimo vietoje?

  Nukentėjustysis Tomas Šernas: – Ne. Ne jisai.

  Viktoras Dovidaitis: – Pasikeitęs gal, ką?

  Tomas Šernas: – Bet aš norėjau pasakyti, kad čia ne tas pats asmuo.

  Po šio teismo posėdžio Tomą Šerną užpuolė ir žurnalistai: ar teisiamasis Konstantinas Nikulinas panašus į asmenį, užpuolusį Medininkų muitinės poste buvusius pareigūnus?

  “Man neatrodo, kad būtent tą asmenį mačiau”, – žurnalistams atsakė Tomas Šernas, pridurdamas, kad matė kitus du. Ir pasakė, kad tuo pokalbis baigtas. Šis Tomo Šerno atsakymas buvo parodytas ir LTV žinių laidoje “Panorama”.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 14. “ei” tarp visų skaitytojų ir komentuojančių vienintelis teisingas, cykriausiai bus cykras prokuroras

  Thumb up 1 Thumb down 0

  • Kas čia nuostabaus? Juk mes visi politikams, prokurorams ir teisėjams esame tamsia, buka ir durna mase :(

   Thumb up 1 Thumb down 0

 15. Iš kur čia tokie specialistai susirinko?Šikat čia lojat irgi vietoje!
  Bet matosi nepergeriausei sekas?
  Žinoma vietele nebloga…bet naudos mažoka!

  Thumb up 0 Thumb down 6 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
„Sodra“: kada, kokios ir kiek didėja pensijos 1
Norvegijoje plintant šunims pavojingai ligai – perspėjimas lietuviams 1
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Seimas pritarė naujai žalos atlyginimo pacientams tvarkai 
Seimas priėmė Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų...

Ką signalizuoja pirtyje netikėtai užklupęs galvos skausmas? 
Turkiška, suomiška, rusiška ar japoniška – pirčių pasirinkimas šiais laikais tikrai didelis, o...

Kaunas planuoja statyti metro (balandžio 1-osios pokštas) (9)
Premjerui Sauliui Skverneliui pavadinus mūsų brolius latvius konkurentais, daug kam kilo mintis, kas...

Teisingumo ministerija inicijuoja teismo proceso tobulinimą (1)
Teisingumo ministerija, siekdama sistemiškai tobulinti teismo procesų reglamentavimą, iš vidinių išteklių steigia naują...

Premjeras: Tikiu Lietuva ir kviečiu visus švęsti mūsų Tėvynės gimtadienį! (12)
Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis sveikina Lietuvos žmones su Valstybės atkūrimo diena.  „Sveikinu jus...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
A. Kubilius: “Sakartvele aptarta politinė krizė šalyje, priimti sprendimai dėl Rytų Partnerystės ateities”
Šiandien Europos Parlamento narys Andrius Kubilius Tbilisyje (Sakartvelo) vykusioje spaudos...
G. Landsbergis: „Pritardami Prezidento teikiamų pataisų svarstymui, kviečiame gilesnei diskusijai“ (1)
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Gabrielius Landsbergis šiandien,...
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku išrinktas D. Gaižauskas (7)
Trečiadienį vykusiame Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje, aktyviai...
 
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (1)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (1)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
Kreipėsi dėl nužudyto sūnaus – pačiai motinai iškėlė baudžiamąją bylą (1)
Nors po aukštų teisėjų sulaikymo skandalo buvo prabilta apie būtinus...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Henrikui Daktarui laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė lieka nepakeista
Lietuvos apeliacinis teismas atmetė Henriko Daktaro skundą dėl Kauno apygardos...
Alytuje išžaginta į darbą ėjusi moteris (1)
Liepos 18 d. apie 5 val. 20 min. Alytuje, Jazminų...
Įtariamojo asmens tapatybė jau nustatyta (2)
Šiandien Vilniaus apskr. vyriausiasis policijos komisariatas išplatino pranešimą žiniasklaidai, kuriuo...
 
Kaip verslas atrakino naują požiūrį į biuro baldus (1)
Jeigu išgirstate žodį „biuras“ turbūt įsivaizduojate sublokuotas arba į kabinetus...
Išmaniosios skaitmeninės televizijos galimybės Lietuvoje (3)
Skaitmeninė, savo funkcionalumu bei kanalų gausa, nerungė ilgai karaliavusią analoginę. Žinoma,...
„Huawei“ pristato stilingą „Mate 10 lite“ (2)
Nuo šiol bus dar paprasčiau pasidaryti tobulą asmenukę ar pagauti...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (23)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai””
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Padėka
PADĖKA Dėkojame visiems vienaip ar kitaip prisidėjusiems ruošiantis pirmajam renginiui...