Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Gegužė 28 Ketvirtadienis
 

Prof. Liudas Mažylis. Biologinės įvairovės strategija ES: tarp globalaus pasaulio ir bendruomenių

2020-05-22 13:06 | Naujienos | Komentarų (3)

prof. Liudas Mažylis. KK nuotr.

Liudas Mažylis,

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto Europos Parlamente narys

Gegužės 22-oji – Tarptautinė biologinės įvairovės diena. Panašu, kad pasaulio dėmesys šiai temai pasireiškia „pliūpsniais“ maždaug kas dešimtmetį. 2000-aisiais Jungtinės Tautos paskelbė gegužės 22-ąją Tarptautine biologinės įvairovės diena, o 2010-uosius pasaulyje minėjome kaip Biologinės įvairovės metus. Šie metai, 2020-ieji, mums taip pat svarbūs. ES priima Europos Žaliąjį kursą (angl. European Green Deal), o štai likus vos kelioms dienoms iki gegužės 22-osios Europos Komisija pristatė itin svarbią Žaliojo kurso dalį – ES biologinės įvairovės strategiją iki 2030 m.

Ir tai tikrai ne pirmieji ES veiksmai sprendžiant sudėtingus ir kompleksinius biologinės įvairovės išsaugojimo klausimus. ES dar 2011 m. turėjo išsikėlusi itin aiškią ES biologinės įvairovės strategiją iki 2020 m. Jau tada buvo susirūpinta ES biologinės įvairovės nykimo ir ekosistemų funkcijų blogėjimo stabdymu ir atkūrimu, apibūdintas siekiamas ES indėlis stabdant biologinės įvairovės nykimą.

Mėginant apsaugoti biologinę įvairovę, nestigo kontrastų ir netgi katastrofų. 2015 m. Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijos (COP21) metu priimtas istorinis susitarimas (Paryžiaus susitarimas), bet toli gražu ne visur jo laikomasi. 2019 metais susidūrėme su neregėto masto Amazonės miškų (vaizdžiai vadinamų „pasaulio plaučiais“) gaisrais. O juk kaip tik atogrąžų miškų ekosistemoje ir esama didžiausios biologinių Žemės rūšių įvairovės! Šie metai neeiliniai dar ir todėl, kad išgyvename pasaulinę COVID-19 pandemiją. Turbūt tenka tik džiaugtis, kad Europos Komija net ir šios krizės metu nepamiršta savo atsakomybės ir prioriteto aplinkosaugai, kuris dar praeitais metais buvo įvardintas kaip vienas esminių. Todėl tikiu, kad ši ES naujai pristatyta bioįvairovės strategija, būdama itin sudėtingo ir ambicingo Žaliojo kurso dalimi, gali pasiekti esminių proveržių.

ES primena visiems: pasauliui reikia pokyčių, ir ES atsigavimas po krizės gali būti puiki proga. Ekonomikos gaivinimą po krizės galima ir būtina grįsti Žaliuoju kursu. Tai puiki galimybė europiniu lygmeniu pradėti įgyvendinti realius veiksmus. Juk bioįvairovės ir ekonomikos sąsajos yra neatsiejamos – pusė viso pasaulio bendrojo vidaus produkto (BVP), 40 trilijonų eurų, priklauso nuo gamtos. Pramonė ir įmonių veiklos priklauso nuo genų, rūšių ir ekosistemų. Toji karuselė nesustoja: ekonomika priklauso nuo bioįvairovės, bioįvairovė nuo ekonomikos ir žmonių veiklos veiksnių, didėjanti pandemijos krizė daro didžiulę įtaką ekonomikai, tam, kad sustabdytume pandemiją – reikia visuotinio susitelkimo… Ir viskas vėl iš pradžių, o esminiai dalykai aiškūs – mūsų sveikata ir ekonomika kuo glaudžiausiai susiję su gamta ir rūšių įvairove. Tai puikiai žinau dar iš savo kaip chemiko, o dabar – ir iš darbo EP komitete, patirties.

ES teisėkūros tradicija ir nuolat iškylantis bičių teisių klausimas

Prisiminkime, kad biologinės įvairovės teisėkūros pamatais ES teisėje buvo 1979 metų Paukščių direktyva ir 1992 m. Direktyva dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos. Tolesni ES teisės aktai taip pat prisidėjo prie biologinės įvairovės išsaugojimo Europoje. Vienas esminių – saugomų teritorijų tinklo „Natura 2000“ sukūrimas.

Europoje jau seniai suvokta, kad būtina saugoti bioįvairovę ir gerbti kiekvieną rūšį. Štai man ir pačiam būnant EP Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nariu ES, jau teko ne kartą diskutuoti ir balsuoti įvairiais bioįvairovės klausimais. Vienas svarbiausių – dėl augalų apsaugos produktų poveikio bitėms vertinimo.

Akivaizdu, kad produktyvus žemės ūkis neįmanomas be augalų apsaugos priemonių. O bičių išgyvenamumas būtent ir yra tas gamtinis indikatorius, rodantis, ar chemikalų vartojimas neperžengia leistinų ribų. Tad privalu vykdyti būtinus augalų apsaugos priemonių ilgalaikio poveikio tyrimus: kaip jie atsiliepia bioįvairovei, visų pirma bitėms ir kamanėms, bei garantuoti jų pačių apsaugą. Balsuojant Europos Parlamente, šios pozicijos laikėsi dauguma jo narių. Su bitėmis taip pat susijusi ir bendresnė ES iniciatyva dėl apdulkintojų, kuri pradėta 2018 metais ir yra skirta spręsti laukinių apdulkintojų ES nykimo problemą. Ši apdulkintojų ir pačios bioįvairovės nykimo problema aprėpia tris prioritetines kryptis: gerinti žinias apie apdulkintojų populiacijų mažėjimą, jo priežastis ir padarinius, pašalinti apdulkintojų populiacijų mažėjimo priežastis bei didinti informuotumą, įtraukti plačiąją visuomenę ir skatinti bendradarbiavimą. Apdulkintojų klausimu man pačiam teko įsitraukti į diskusiją praėjusių metų pabaigoje, plenarinės sesijos metu. Tuomet atkreipiau dėmesį, kad nekyla jokių abejonių dėl apdulkintojų sumažėjimo, todėl reikalingas mokslinis požiūris į šią problemą. Padariniai gali būti pašalinti tik pašalinus priežastis. Viskas, ką darome siekdami užkirsti kelią biologinės įvairovės nykimui, turi būti pagrįsta mokslu ir ambicingais, tačiau realiai įgyvendinamais, tikslais.

Kad būtų galima veikti bendruomenės lygiu, kad bendruomenių veikla prisidėtų išsaugant bioįvairovę, būtini ir globalūs sprendimai. Vienas jų – ES bioįvairovės strategija iki 2030 m.

Ko sieksime ES su naująja bioįvairovės strategija?

Beje, ką tik paminėjome dar vieną simbolinę datą – Tarptautinę bičių dieną, gegužės 20-ąją. Kaip tik tądien Europos Komisija priėmė naują ES biologinės įvairovės strategiją iki 2030 m. ir konkrečių veiksmų planą. Ja siekiama atgaivinti Europos biologinę įvairovę iki 2030 m. Ir tai bus naudinga žmonėms, klimatui ir planetai. Įspūdingai skamba ir esminė strategijos žinutė: „Gamtos grąžinimas į mūsų gyvenimą“. Pandemijos metu šios strategijos prasmė, ko gero, dar didesnė: bioįvairovės išsaugojimas kartu reiškia mūsų visuomenės atsparumo grėsmėms stiprinimą. Čia ir klimato kaita, ligų protrūkiai, gaisrai, neužtikrinami maisto resursai… Žinoma, strategijoje minima ir kova su nelegalia prekyba gyvūnais, ir kitos būtinos kontrolės priemonės laukinės gyvūnijos apsaugai.

EK planui būdingi ne tik kilnūs tikslai, kurie gali būti ir abstraktūs, bet ir konkretūs veiksniai, padedantys juos įgyvendinti. Štai, pavyzdžiui, siekiant sukurti didesnį ES masto saugomų teritorijų tinklą sausumoje ir jūroje, remiantis esamomis „Natura 2000“ teritorijomis, griežtai apsaugant labai didelės biologinės įvairovės ir klimato vertę turinčias teritorijas, EK įvardija būtinybę apsaugoti 30 proc. Europos Sąjungos sausumos ir jūrų teritorijų. O štai kalbant apie kitą strategijos siekį – ES gamtos atkūrimo planą – konkrečių įsipareigojimų ir veiksmų seriją, siekiant iki 2030 m. atkurti ekosistemas visoje ES ir tvariai jas valdyti, atkreipiant dėmesį į pagrindinius biologinės įvairovės nykimo veiksnius, bus pasodinti trys trilijonai medžių; taip pat ketinama atkurti mažiausiai 25 tūkstančius kilometrų laisvai tekančių ES upių, perpus sumažinti pesticidų naudojimą ir riziką, sustabdyti apdulkintojų mažėjimą, o kartu siekti ir ekologinio ūkininkavimo bei biologinės įvairovės ypatumų didinimo žemės ūkio paskirties žemėje. Be to, EK teigimu, bent 20 milijardų eurų per metus turėtų būti skiriama „Natura 2000“ projekto plėtrai ir ekologiškų infrastruktūrų kūrimo investicijoms. Tam reikės sutelkti privatų ir viešąjį finansavimą nacionaliniu ir ES lygiu.

Žaliasis kursas suteiks patikimų verslo ir investavimo galimybių atkuriant ES ekonomiką. Štai statybos, žemės ūkis bei maistas ir gėrimai yra itin priklausomi nuo gamtos išteklių, o kartu šios ekonomikos sritys ES generuoja daugiau 7 trilijonus eurų bendro BVP. ES darys viską, kad biologinės įvairovės gerinimas gerintų ir pačią ekonomiką, kad mes daugiau dėmesio skirtume savo ekonomikos žalinimui. Žinoma, ekonomikos sektorių bendradarbiavimas taps esminiu, todėl kartu su bioįvairovės strategija Komisija pristatė ir Europos Sąjungos Bendrąją Žemės ūkio politiką (angl. Farm to Fork Strategy), kurioje bioįvairovė taip pat užima svarbią poziciją. Ja bus siekiama įgyvendinti daug pokyčių darnaus, saugaus ir sveiko maisto srityse. Bet apie tai dar bus progų padiskutuoti.

Kaip visada, esminis – lėšų ir finansavimo klausimas. Kiek visa tai kainuos ES? Komisijos duomenimis, kovai su klimato kaita bendrai planuojama skirti ketvirtadalį 2021-2027 ES biudžeto. Be iš čia tenkančios dalies bioįvairovės strategijos įgyvendinimui, dar bent dešimt milijardų bus siekiama gauti iš „Invest EU“ iniciatyvos. Neabejoju, kad investuoti į aplinkosaugą ES reikia nedelsiant, tai pati svarbiausia ir būtiniausia investicija. Man, kaip politikui (o kartu ir mokslininko tyrėjo vertinimu), bioįvairovės strategija yra patraukli tuo, kad ji kalba ir apie pridėtinę vertę žmogaus gyvenimui. Bus siekiama ne tik gyvenimo kokybės ir sveikatos išsaugojimo, bet ir darbo vietų kvalifikuotiems specialistams kūrimo: nuo specialistų veiklos vietinėse bendruomenėse, mokslino potencialo įgalinimo iki tinklo „Natura 2000“ plėtrai reikalingų ekspertų.

Tad matau, kad bioįvairovės srityje drąsiai imamasi lyderystės. Strategija kalba apie ES, bet kartu siekiama išsiveržti už vieno kontinento ribų. Štai EK kelia sau siekį, kad 2021 m. Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencijoje sutelktų visas išorės veiksmų ir tarptautinės partnerystės priemones, siekdama ambicingos naujos JT pasaulinės biologinės įvairovės sistemos. Tad numatoma veikti ir globaliu, ir europiniu, ir bendruomenės lygmeniu.

Komentarai

 

 

 
  1. profesoriau ,ka nuveikei iki siolei EU del Lietuvos naudingo??Kazkada ir mane buvo apemusi euforija,kai parodei surasta Lietuvos metrika.Deja,kai pamaciau isdidziai pati tupinti pas landsberginius teroristus,iki siolei neapleidzia mintis,kad ir tas surastas dokumentas galejo buti is anksto paruostas shou??Aplamai visos vykdomos akcijos pries pozicine dauguma seime,juk nukreiptos pries Lietuvos naikinima?? kad to nesuprastu atskirto kaimo pamiskeje moteriskes -nesistebeciau.Bet kai to nesupranta ar apsimeta nesuprantantys profesoriai,labai apgailetina.nejau jus visi nusipirke turguj tuos mokslo daktaru ,profesoriu popieriukus??

    Thumb up 4 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 5
Naujuoju MRU Tarybos pirmininku išrinktas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas 4
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (1)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (1)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
Atsargiai – praktika Vilniaus universitete gali baigtis mirtimi! [Prokuratūrai VU „mantija“ svarbiau nei jaunos merginos žūties aplinkybių ištyrimas?] (9)
Giedrė Gorienė Turbūt nei vieni tėvai, išleisdami savo atžalą studijuoti...
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (3)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (3)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
STT vadovui – nemalonūs Seimo narių klausimai: nuo ryšių su kadriniu KGB darbuotoju iki į azartinius lošimus įnikusio STT agento (1)
    Šiandien, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 209 straipsnio 1 dalimi, Specialiųjų...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (6)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...