Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Birželis 20 Sekmadienis
 

Prof. G.Merkys. Neišmokta Vengrijos istorijos pamoka: V.Orbanui – dvejetas

2015-02-18 17:23 | Nuomonių ringas | Komentarų (81)

Prof., habil. dr Gediminas Merkys. KK nuotr.


Prof. Gediminas Merkys

Pastaruoju metu daugelis Europoje kritikuoja Vengrijos premjero vykdomą politiką: susipriešinimas su ES, autoritarinis premjero polinkis kontroliuoti žiniasklaidą, nacionalizmo apraiškos, labai jau intymus politinis flirtas su V. Putino administracija.

Viktoro Orbano išdavikiško elgesio viršūnė – V. Putino vizitas Vengrijoje š.m. vasario 17 d. Žiniasklaida praneša, kad V. Putinas padėjo gėlių ant sovietų karių, vadavusių Vengriją 1944- 1945 m., kapų. Pagrindas visuotiniam pasibaurėjimui ne vien pats Rusijos prezidento vizito Budapešte faktas. Maža, kur juda ar vizituoja šalių vadovai. Galiausiai, patys Europos didieji – A. Merkel ir F. Olandas, susėsdami prie vieno stalo derėtis kartu su Donecko ir Luhansko teroristais, patys sustabdė V. Putino „kadafizacijos“ procesą, kuris de facto jau buvo natūraliai prasidėjęs. Žinoma, padėtį komplikuoja ir visus iš proto varo, jog tas pretendentas į naujuosius kadafius turi atominį lagaminėlį…

Jei būtų civilizuotas 21 a. Europos politikas, Putinas turėjo padėti gėlių dar bent dviejose Budapešto kapinėse. 1956 m. rudenį Vengrijoje įvyko sukilimas prieš bolševizmą ir neostalininę vietos valdžią. Sovietai šį sukilimą brutaliai numalšino, panaudojo tankus ir karinę aviaciją. Aukų statistika, pasak istorikų, tokia: vengrų sukilėlių žuvo apie 2-3 tūkst., o sovietų karių – 720. Yra žinoma, kad dalis sovietų kariškių – karininkų ir eilinių – visgi atsisakė vykdyti nusikalstamus įsakymus prieš Vengrijos valstybę ir tautą. Atsisakiusieji buvo be teismo sušaudyti prieš karių rikiuotę.

Putinas mėgsta vaizduoti iškilų humanistą. Prieš keletą metų jam gaila buvo Abchazijos ir Pietų Osetijos taikių gyventojų, dabar gaila Donecko ir Luhansko taikių gyventojų. Šiandien jis nuoširdžiai rūpinasi, kad Ukrainos kariai, teroristų apsupti Debalcevėje, sveiki ir gyvi grįžtų į šeimas, kad pasidavusių kariškių teisiškai nepersekiotų už dezertyravimą Ukrainos valdžia. Tik keista, kodėl nuosekliam humanistui V. Putinui ir jo vaišingam priėmėjui Budapešte V. Orbanui 1956 m. nužudytų vengrų ir sovietų karių nei kiek negaila?

Ką padarysi, tevaikšto du nuožmūs makiavelistai Putinas ir Orbanas susikabinę, tesidžiaugia naudingais ekonominiais ryšiais ir broliškų tautų draugyste. Tik bėda, jų abiejų humanistinė pasaulėžiūra ir istorinė atmintis kažkokia nenuosekli ir gabalais suskilusi. Taigi, kas padės gėlių ant vengrų patriotų, žuvusių sukilimo metu, kapo? Kas padės gėlių ant sovietų kareivėlių, taikos sąlygomis pasiųstų žudyti į svetimą kraštą, kapo? O gal dar įmanoma rasti tikrųjų didvyrių – be teismo sušaudytų sovietų kareivėlių – kapus. Koks humanistas europietis padės gėlytę ant jų sutrypto kapo?

Kareivis yra paprastas, mažas žmogus, kurio likimą negailestingai mala istorijos girnos. Eilinis kareivėlis ne visada pritaria valdžiai, vadams, kurie jį pasiuntė žudyti kitus tokius pat motinų pagimdytus vaikus. Gal šitoks požiūris paskatins mus subtiliau, giliau pažvelgti ir į Žaliojo tilto skulptūras Vilniuje?

Truputis Vengrijos istorijos. Po to, kai sovietai 1945 m. „išvadavo“ Vengriją, kraštui ir jo žmonėms atėjo sunkūs laikai. Vengrijos istorija kaip du vandens lašai panaši į Lietuvos pokarinę istoriją. Geležinė uždanga, vienpartinė sistema, nacionalizacija, kolektyvizacija, cenzūra, brutalus susidorojimas su kitaminčiais, masinės represijos, paremtos įkalinimu ir žudymais, švietimo sistemos subjaurojimas, bažnyčios griovimas ir dvasininkų persekiojimas. Ir, žinoma, žmonių gyvenimo lygio kritimas. Tik keli mažyčiai štrichai skiria anuometinės Vengrijos istoriją nuo Lietuvos. Nebuvo trėmimų į Sibirą. Be to, vengrų komunistinė ir socialdemokratinė viršūnėlės pokaryje nuožmiai susiėdė tarpusavyje. Prieita iki parodomųjų teismų ir buvusių politinių bendražygių žudymų, kokie buvo būdingi Sovietų sąjungai 1937-1938 m.

Visą valdžią savo rankose sukoncentravo bolševikas ir stalinistas Matijas Rakoši (Mátyás Rákosi). Po 20 KPSS suvažiavimo, jo metu N. Chruščiovas pasmerkė stalinizmą ir asmenybės kultą, socialistinio bloko šalys pradėjo bruzdėti. 1956 m. sukilimas prasidėjo ir Vengrijoje. Jis iš karto buvo labai kruvinas. Pačioje pradžioje sovietai į įvykius karine jėga tiesiogiai nesikišo. Bandė išlaviruoti diplomatiškai.

Vengrai buvo tiek įpykę ant savų bolševikų ir savo tautos išdavikų, kad prasidėjo jų viešos egzekucijos. Dalis Vengrijos raudonųjų veikėjų buvo pakarti ant gatvės žibintų tiesiog priešais sovietų ambasadą Budapešte. Įgaliotu SSRS ambasadoriumi anuomet buvo J. Andropovas, vėliau tapęs KGB pirmininku ir net KPSS generaliniu sekretoriumi. KGB papulkininkis ir ugdytinis V. Putinas iki šiol neslepia pagarbos savo buvusiam viršininkui.

Andropovas kurį laiką stebėjo situaciją, o paskui jam pavyko įtikinti sovietų vadovybę, jog privalu ryžtingai įsikišti. „Socializmo iškovojimai“ Vengrijoje anuomet buvo apginti tankų ir karinės aviacijos pagalba. Vakarai, NATO, išliejo pastebimą kiekį krokodilo ašarų, bet į įvykius rimčiau nesikišo. Nusprendė, jog tai – sovietų ir Varšuvos pakto vidaus reikalas.

Beje, įdomi detalė. Sovietų ambasadoriai su šeimomis užsienyje visada gyvendavo uždaroje ambasados teritorijoje. Tokia tvarka buvo įvesta saugumo sumetimais, kad darbuotojų neužverbuotų priešas, kad jie nepabėgtų. Andropovo žmona, anuomet mažamečių vaikų motina, žiūrėjo pro ambasados langą į pakaruoklius, besitabaluojančius ant Budapešto gatvės žibintų. Istorikai rašo, kad nuo didžiulio streso ji patyrė nervinį šoką, nuo kurio jau niekada neatsigavo, liko sunki ligonė iki pat mirties.

Žmonės, tautos, politikai, kurie nežino istorijos, visada lieka vaikais. Praėjus bemaž 60 metų, Europoje vėl nėra taikos. Vėl žudynės, vėl kraujas. Vėl „ginami iškovojimai“. Tik šį kartą ne kilnūs socialistiniai, bet tiesiog imperiniai iškovojimai – atgyvenę, anticivilizaciniai, egoistiniai. „Zampolitus“, „politrukus“ armijoje pakeitė proimperiškai nusiteikęs patriarchas ir jo barzdoti patarnautojai. Europoje ir toliau tebemąstoma įtakos zonomis. Europoje ir Pasaulyje vėl bijomasi branduolinio konflikto.

Nebus to branduolinio konflikto. Be reikalo šiaudadūšiai Vakarai jo taip bijosi. Nebus dėl kelių paprastų priežasčių. Prieš raketų paleidimą, net kelias savaites užtruktų Putino, visos aukštosios valdininkijos ir jiems tarnaujančių oligarchų žmonų, dukrų, sūnų, marčių, žentų, uošvienių ir meilužių evakuacija. Nemažai užtruktų ir brangių šuniukų evakuacija atgal į motiną Rusiją. Turto iškraustymas ir pargabenimas iš brangių pajūrio vilų, jachtų sugrąžinimas užtruktų dar ilgiau. O pačių Viduržemio vilų ir Šveicarijos bankų su sąskaitomis į Maskvą, į Rubliovką apskritai niekaip neperkelsi.

Padarykime mintinį eksperimentą. Įsivaizduokime, kad 1941 metų gegužės-birželio mėnesiais beviltiškai krenta stalininio rublio kursas ir visi Maskvos bankuose masiškai supirkinėja Adolfo reichsmarkes…. Politika yra tai, kas, kaip, kada ir kiek pasiima? O karas yra trivialus politikos tęsinys jėgos priemonėmis. Peržengę raudoną liniją, Putinas ir Rusijos ponybė praras viską, ne tik meilužes, jachtas ir brangius pudeliukus, bet VISKĄ. Pirmą kartą istorija vyksta kaip tragedija, o antrą kartą jau kaip farsas.

Komentarai

 

 

 
 1. buduliai profesoriams komentaruose viešai dvejetus rašo. Tokios inversijos be dvejetus rašančiųjų budulių pajuokos galimos tik labai sergančioje visuomenėje.

  Thumb up 0 Thumb down 2

 2. prof. G. Merkio str. geras tik matyt neįprasta čia tokius skaityti ..o kas neįprasta tas ir kliūna . Priversti žmogų galvoti propagandos suformuotais stereotipais ..nėra sunku . Daug sunkiau tokia visuomene..nuo to išblaivinti. Nes paprasto žodžio tada jau ima nebepakakti ..Suformuotas priešo įvaizdis reikalauja pergalių ..o tokių nebuvimas ..reikštu tik viena ..ta pačia Socialine katastrofa pačioje Rusijoje, kiti tai vadina Maidanu ..Jau prieš tai esu ne karta minėjęs, kad šios derybos Minske priklausys tik nuo vieno faktoriaus kaip pavyks Vakarams priglostyti Maskva, o priglosčius dar ir susimokėti už ta taika., kad Debalcevės mokestis Ukrainai bus paskutinis,. tikrai netikiu, ir ne dėl to kad Putino Rusijoje visi taip trokšta karo ..ne,… seno pijoko išmintis sako išsipachmielinti galima tik tuo nuo ko susirgai ir mažomis dozėmis ištęstam laike..Todėl jei jau imti ir pasisemti išminties liaudyje ..roges ruošk vasara Porošenka..Putinas neturį ką pasiūlyti Donecko regionams, išskyrus savo senus tankus ir tu taktinių atostogaujančių karinių dalinių ..Jam ant kaklo Krymas kabo ..o kur dar surasi geresnio pasitenkinimo nei matyti savo priešo sunkia ekonomine dalia. Todėl prof. Merkys visiškai teisus sakydamas , nereikia niekam to karo ..karas tik priemonė agresinei politikai vykdyti…o tai ką matome viešai makiavelinis Putino spektaklis „raupsuotasis‘.

  Thumb up 2 Thumb down 7

  • Stasiuk, senojo pijoko išmintis nieko neverta, su tokia išmintimi nei konservams, nei Vilniaus savivaldybės Tarybai nesi ir nebusi reikalingas.ir kam reikėjo taip viešai girtis, kai neturi kuo girtis?

   Thumb up 7 Thumb down 1

   • ir man neiprasta.
    tokie puikus straipsniai buna lryte, delfyje, tiesos. lt ir panasiuse patriotiniuose portaluose, kasdien mums pateikiancius pluostus musu rezimo publikaciju.

    Thumb up 3 Thumb down 0

 3. Negali tautos ir jųjų valdžia amžinai minėti buvusius karus ar konfliktus. Praeina tam tikras laikas, Santykiai keičiasi į gerąją pusę. Reikia sveikinti tokį vadovų elgesį. Kai turėsime kitą valdžią, ir LR rytų politika pasikeis. Apie profesorius labai tiksliai paskelbė Faustas.

  Deja, nors knygų daug skaičiau,
  Kvailys jaučiuos, kaip ir anksčiau.
  Magistras daktaras esu,
  Bet mano galvoje tamsu.
  (vertė A. Churginas)

  Thumb up 9 Thumb down 0

 4. Po nepasisekusios revoliucijos Vengrijoje Matijas Rakoši , [ Aron Kogan ] nesušaudomas , bet uždaromas į ,,psichuškę ,, Austrijoje … 1920 m . po
  Lenino- Trockio vyriausybės protestų Aron Kogan paleidžiamas ir pradeda
  dirbti Maskvoje . Ką šis vienos tautos atstovas išdarinėjo Rusijoje kita tema , bet tikrai nepralenkė mūsų tautos ligonių tokių, kaip F. Džeržinskis , arba
  Henriko Jagodos . Aron Kogan [ Matijas Rakoši ] , kaip skelbia šaltiniai
  turėjo keistą įprotį apipjaustyti savo priešininkus … Savo pagrindinį politinį
  priešininką Janušą Kadarą kastravo … Kogano bendražygė Ana Pauker ,
  kad ,, gauti valdžią ,, ,, nužudė ,, savo vyrą … Taigi kovoje dėl valdžios
  komunistų kunigaikščiai pradėjo žudyti vienas kitą . Kad Kogano priešininkai atstovavo liaudies interesus nepatikės , net bobutė , kuriai
  neįdomūs meksikietiški serialai , o tu profesoriau kalbi apie prezidentą …

  Thumb up 4 Thumb down 1

 5. Kaip suprasti? Tokių prasmingų publikacijų šiame portale anksčiau lyg ir nebūdavo.

  Thumb up 3 Thumb down 7

 6. Pagarba drasiai vengru tautai, kuri pirmoji sukilo pries tarybu sovietine imperija ir nebijo ginti savo interesu eurosojuzo imperijoje

  Thumb up 10 Thumb down 5

 7. Nėra, p. Merky, blogų dėdžių Rytuose, ir gerų-Vakaruose. Yra interesai. Rusija gera visiems buvo kol ją valdė alchašėlis Jelcinas. Tada užsienis vogė ką norėjo kiek norėjo iš Rusijos. Tikra priežastis puolimo ant Rusijos yra BRIKSo susitarimas atsisakyt dolerio. Tai jau JAV kracho pradžia. O, kur dar Rusijos turtai, pagal Olbrait, per dideli, kad priklausytų vienai Rusijai. Vat, ir daužo, ir smukdo tą Rusiją amerikonai, kad tik išmušt pagrindinį BRIKSo stulpą. Yra noras mušt-lazdą(šiuo metu Ukrainą) visada atrasi. Dėl Vengrijos praeities , nelįskim taip toli. Kiek šiuo metu yra JAV įvykdžiusi valstybinių perversmų, islamo pavasarių. Dėl to žuvo jau milijonai žmonių. Ir čia kalta tikrai ne Rusija. Gal, nusiimkit, profesoriau, savo poliarizuotus akinius ir pažvelkit į pasaulį plačiau.

  Thumb up 24 Thumb down 5

  • Atimkime iš Jūsų tuos kelis propagandinius stulpus ir sugrius tas Rusijos stiprybės kortų namelis ..iliuzijomis tuščių pilvų nepamaitinsi..

   Thumb up 4 Thumb down 11

 8. O kodėl profesoriui ne pagvildenti politinės prostitucijos temos , ir kodėl taip isteriškai loja ant rusų Polikarpovna kartu su nupezusiu Lansbergu.
  Nejaugi jų pažiūros taip kardinaliai pasikeitė , o gal tai asmeninis kerštas rusams į kurį itraukta visa lietuva ?
  Ankščiau bendradarbiavę su KGB , o dabar bendradarbiauja su Europiniais iškrypėliais , kas čia per šuoliai iš vieno kraštutinumo į kitą ?
  Ar taip elgtusi normalios psichikos politikai ?

  Pagarba POLITINIAI PROSTITUTEI , kuri ankščiau kartu su Lansbergu rėkė ,,,, ДА ЗДРАВСТВУЕТ КПСС ,,,, o dabar bučiuoja Obamos juodą rū – rą , ir atlieka kiauksinčio šakalo vaidmenį .
  UKRAINOJE dabar valdžioje pid – arai , pedofilai ir banditai kartu su psichiniais ligoniais .

  Thumb up 17 Thumb down 4

 9. nieko įdomaus ir pamokančio. Net keista, kaip profesorius nepamatė išžudytų dešimčių tūkstančių Donbaso gyventojų ir virš milijono pabėgėlių, kurių net gyvenamieji namai susprogdinti. Pasiklausius, atrodytų, kad tai tų pačių teroristų darbas saviškius naikinti ir išginti juos į Rusiją. Moteriškė kur kas teisingiau sako, kad mano sūnus, kad ir koks jis teroristas bebūtų, į mane ir į mūsų namą, kuriame gyvena, tikrai nešaudytų. Boba ir ta protingiau kalba, negu profesorius. Koks skirtumas, kas anais laikais buvo Vengrijoje, dar anksčiau – hitlerinėje Vokietijoje, Sovietų Sąjungoje, net Amerikoje metu? Svarbu – kas yra dabar, nes gyvenimas yra tik dabartis. Praeities pamokos – taip, ateities planai – taip, bet gyventi, o ne negyventi, turime dabar. Tačiau žmonių civilizacijos-visuomenės gyvenimo fonas yra kruvinai raudonas – juk žmogus žmogų, tiksliau gojų žudė visais laikais nuo pat biblinių laikų gyvus degindami, kardami, mėsinėdami, šaudydami, galvas kapodami ar nurėždami net iki dabar, net iki Šiaulių merginų – mat reikėjo draugės mėsytės paskanaut… Kaip gi kitaip gali pasisavinti to gojaus varganą turtelį ar žemės, ant kurios gyvena, gabalėlį, pinigėlius ar žmogienos kokį porą kilogramų su širdim, akim? Nors bažnyčia mus nepailstamai moko atsiklaupti ir paklusti dievui ir tam po dievo – retas kuris pats atsiklaupia ir atiduoda viešpačiui visagaliui savo dūšią ar kaip anas vokietukas savo penį suvalgymui. Ir kriminalistai moko nesipriešinti nusikaltėliui – padėties valdovui, paklusti… ir tt. ir pan. Aišku,kad atimti, yra nesuskaičiuojama aibė humaniškų demokratiškų priemonių, bet juk tokia pagunda banditėliui stukltelti per makaulę lazda, o gaublio valdovams prasisukti net ne su ekonominėm krizėm, o su raketomis, su bombomis… Visame tame nėra aukštųjų filosofijų, tik elementarus išskaičiavimas

  Thumb up 22 Thumb down 3

 10. Autorius toks jausmas kaip iš Marso parskridęs, gale straipsnio aplamai kliedesiai prirašyti, sugebėt dar tokias pievas rašyt. Bet ale ir spausdink tokius kliedesius, jūs gi ne delfis ar makulatūra.

  Thumb up 20 Thumb down 2

 11. Juodas humoras :COPYSPASTIS, 2015-02-19 01:10
  Pirmininkaujantis: Kokių bus pasiūlymų? Čiurkinas (Rusija): Galima, aš prišiksiu ant stalo? Visi: NE-E-E!!! Čiurkinas (šika ant stalo priešais Klimkiną, Ukraina): Ačiū! Ukrainos atstovas: Visi matėt, taip?! Rusija ką tik prišiko mums ant stalo! Čiurkinas: Jūs neturite įrodymų! Ukraina: Tai buvo jūsų užpakalis, ir iš jos išlindo jūsų šūdas! Čiurkinas: Pateikite mums faktus! JAV atstovas: Mūsų ekspertai atliko medžiagos sudėties analizę, sumodeliavo koordinates ir priėjo išvados, kad tai be abejonės šūdas ir jį pašiko Rusija. Čiurkinas: Pateikite mums įrodymus! Jungtinės Karalystės atstovas: Tai pasibaisėtina! Šūdą ne abejonės pašiko Rusija. Tai negali ilgiau tęstis. Vokietijos atstovas: siūlau apsvarstyti galimybę pareikšti mūsų bendrą susirūpinimą Rusijos elgesiu. Čiurkinas: Aš vetuoju šį sprendimą. (Vėl šika ant Ukrainos stalo) Ukraina: Jūs matėt, taip?! Štai vėl! Rusija apšiko mums ant stalo, štai šūdas, štai užpakalis, štai jis maunasi kelnes! JT pirmininkas: Jei tie faktai pasitvirtins, mes turėsime deramu būdu į tai reaguoti! Čiurkinas: Kartoju, pateikite mums nors vieną įrodymą! Vokietija: Mes tikėjomės, kad sankcijos padės, tačiau smarvė kaskart darosi vis stipresnė! Mes įtariame, kad Rusija galimai šika Ukrainai ant stalo. Čiurkinas: Pateikite mums įrodymus! JT pirmininkas: Siūlau priimti nutarimą, kad mes giliai šokiruoti! Čiurkinas: Aš vetuoju šį sprendimą. (Šika ant JT pirmininko stalo) Ukraina: Jūs matėt, taip?! Štai dabar! Rusija apšiko ant JT pirmininko stalo!!! Ji pavojinga, nes gali apšikti bet kurios Europos šalies stalą! Čiurkinas: Jūs taip ir nepateikėte nei vieno įrodymo, kurį mes pripažintume! JAV atstovas: Pentagono palydovai užfiksavo padidintą smarvės lygį, sklindantį nuo Rusijos pusės. Mes turėtume apsvarstyti galimybę atimti Rusijai teisę šikti JT posėdžiuose! Čiurkinas: Aš vetuoju šį sprendimą. (Prišika ant Ukrainos stalo). Jūs neturite nei vieno įrodymo. Priešingai, daugybė faktų byloja apie tai, kad Ukraina apsišiko pati! Ukraina: Jūs matėt, Rusija ką tik vėl prišiko ant mūsų stalo! Vokietijos atstovas: Darosi vis sudėtingiau būti čia, mes kviečiame abi puses dialogui! Čiurkinas: Rusija nori pasinaudoti papildomo pranešimo teise! (ima plastikinį aplanką ir pradeda ja mėtyti šūdus ant visų JT narių). – Rusija didinga valstybė ir niekam neleis daryti jai spaudimo! Jūs neturite teisės nepateikę nei vieno fakto diktuoti mums savo sąlygas. Geriau pasižiūrėkit į save. Juk jūs visi – apsišikėliai, sėdit čia šūduose, nuo jūsų dvokia. Kaip jūs galite mums nurodinėti, kaip turėtumėme elgtis? Ačiū už dėmesį. (Palieka salę, nusviedęs ištepliotą aplanką į JT pirmininką ir apspjovęs JAV atstovo batus). JT pirmininkas: Dėkoju visiems ir kiekvienam už jūsų poziciją, kitas posėdis skirtas susirūpinimui dėl Ukrainos prasidės, kai išvėdinsimę salę.

  Thumb up 4 Thumb down 8

  • Žemiau kristi stasiui jau nebėra kur, tatos muziką groja -š…iš tvarto drabstosi.
   Eik jau eik, tokio komentatoriaus š…dus nešiojančio ir drabstančio čia dar nebuvo…

   Thumb up 7 Thumb down 2

    • Ale tu man pasakyk kiek šriubų turi trūkti, kad surašyti tokią nesąmonę…Ar jau visai išsigimė lietuvių tauta ?

     Thumb up 6 Thumb down 1

   • – todėl ir rašau kad tai juodas humoras ononimus , bet Jis kaip tyčia akivaizdžiai tinka prieš tai peržiurėjus JTO asamblėjos Ukrainos klausimu įrašus ..Galite Jus su tuo ir nesutykti ..bet paralelės Rusijos elgsenoje ten labai akivaizdžios ..Beje dėkui kad nuėmėte apribojimus tam copy peisui..tai irgi daug ka pasako.:)

    Thumb up 2 Thumb down 6

     • – matau turite įprotį žmones varinėti ..turbūt nieko nuostabaus nebus jei toks kaip stasys-baretininkas ..ims Jūsų ir nepaklausis .? Nu ka reiškia vieno pokvailio nukvakėlio nuomonė apart toms visoms ,.kurias čia taip uoliai puoselėjate :)

      Thumb up 0 Thumb down 6 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Kodėl geras klientų aptarnavimas toks svarbus?
Į Lietuvą bandė įvežti trąšų falsifikatą
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Lietuvos miestuose vyks piketų banga dėl Seimo darbo grupės netinkamai išnagrinėtos situacijos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (4)
Žurnalistas Liudas Dapkus rašo, kad „istorija yra svarbus kovos ginklas“. Šių dienų įvykiai...

„MOKI VEŽI“ atveria parduotuvių duris 
Nuo kovo 15 d., laikantis visų saugos reikalavimų, atidaromos visos šalyje veikiančios 24 „MOKI...

Grįžimas į biurą po pandemijos: ko prireiks? 
Spartėjant skiepijimo procesui ir keičiantis karantino sąlygoms, daugelis įmonių jau pradeda svarstyti apie...

Kaip išsirinkti Gelį Nagams? 
Prieš dešimtmetį nagų gelis nebuvo toks populiarus, kaip šiandien. Dažniausiai jį rinkdavosi nagų...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Georgij Nikonorov jungiasi prie „Yukon Advanced Optics Worldwide“ vadovų komandos
Aukštųjų technologijų bendrovės „Yukon Advanced Optics Worldwide“, gaminančios civilinius termovizorinius...
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (9)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...