Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Rugpjūtis 2 Pirmadienis
 

Prof. A.Avižienis: VGTU privalo P. Baršausko habilitaciją panaikinti, o P. Baršauskas turi pasitraukti iš KTU rektoriaus pareigų

2017-07-04 15:08 | Naujienos | Komentarų (34)

Prof. A.Avižienis mano, kad KTU rektorius P.Baršauskas savo habilitaciją įgijo per apgaulę ir privalo pasitraukti iš pareigų KTU. vdu.lt nuotr.

Lietuvos mokslininkų sąjungos leidinys „Mokslo Lietuva“ išspausdino prof. A.Avižienio prašymą Seimo Švietimo ir mokslo komitetui „Dėl bandymo sunaikinti Vytauto Didžiojo universitetą Kaune, naudojant „Valstybinių universitetų tinklo optimizavimo planą“, kuriame išsakoma nuomonė, kad „VGTU privalo P. Baršausko habilitaciją panaikinti, o P. Baršauskas turi pasitraukti iš KTU rektoriaus pareigų“.

„Man kilo klausimas, kodėl „keturi didieji”, kurie sudarė UPK, nenori pripažinti, kad Kaune jau yra VDU – augantis ir tobulėjantis klasikinis universitetas, tarptautinių ekspertų pasiūlytas ŠMM kaip unikalus pavyzdys. Mano nuomone, taip yra todėl, kad kiti trys (VU, VGTU, LSMU) rektoriai kažkodėl nori patenkinti KTU rektoriaus ir jo pasekėjų ambiciją sunaikinti VDU ir valdyti Kauno akademinį gyvenimą. Jau netrukus po jo išrinkimo 2011 m. KTU rektorius prof. Petras Baršauskas pradėjo siūlyti vieno Kauno universiteto formavimą.

VDU bendruomenės nuomonė buvo ir yra aiški – Kaune reikia ir gero klasikinio, ir gero technologinio universiteto, o jų sulipdymas gali abu susilpninti dėl interesų ir ideologijų skirtumo.

VDU atstovauja artes liberales demokratišką pažiūrą, o KTU pergyvena „stiprios rankos“ valdymo laikotarpį.

Taigi, kokios yra prof. P. Baršausko, kuris (aš spėju) įtikino tris kolegas rektorius, kad reikia steigti naują „Kauno universitetą”, kvalifikacijos planuoti aukštojo mokslo ateitį Kaune?

Peržiūrėjęs P. Baršausko habilitacijai teikiamą monografiją „Baršauskas, P. (2000). Transfer of international management principles to CEECs. Nordic Academy of Internacionalization e. V.: Stralsund, 250 p.”, atsakau: Ne, P. Baršauskas tokių kvalifikacijų neturi, jis savo habilitaciją įgijo per apgaulę ir privalo pasitraukti iš pareigų KTU“, – Seimo Švietimo ir mokslo komitetui rašo prof. A.Avižienis.

Pasak jo, norint įsitikinti, kad KTU rektoriaus P. Baršausko monografija yra jo paties darbo rezultatas, reikia patikėti, kad P. Baršauskas nerado nė vieno lietuvio (-ės) mokslininko (-ės), išskyrus jo bendraautorius, kurių darbai būtų verti paminėti 250 puslapių monografijoje, už kurią P. Baršauskas gavo habilituoto daktaro laipsnį, nors neturėjo nei bakalauro, nei magistro, nei daktaro laipsnio socialinių mokslų srityje.

P. Baršauskas: nuo nulio iki habilitacijos – per trejus metus!

„Nuo kandidatinės disertacijos „Mažos alios asinchroninių mašinų trumpai sujungtų rotorių kokybė ir jos kontrolė masinės gamybos sąlygomis”, apgintos Leningrado aviacinių prietaisų gamybos institute 1986 m., iki 1999 m. P. Baršauskas nepaskelbė nė vieno mokslinio straipsnio – nei technologinių, nei socialinių mokslų srityje.

2002 m. VGTU P. Baršauskui suteikė habilituoto daktaro mokslo laipsnį socialinių mokslų srityje.

Leidinyje „Habilitacijai teikiamos monografijos santrauka“ (p. 37–39) randame skyrių „Monografijoje apibendrintų mokslinių publikacijų sąrašas”, kuriame surašyti 1999–2002 m. publikuoti 15 trumpų straipsnių (iš viso – 96 puslapiai) ir dvi monografijos (viena 250 puslapių, anglu kalba, ir kita 286 puslapių, su bendraautoriumi S. Schafir, vokiečių kalba).

15 trumpų mokslinių publikacijų 1999–2002 m. Tai labai trumpų (iš viso 96 puslapiai) straipsnelių rinkinys. Nė vienas iš jų nepateko į „Google Scholar“ duomenų bazę. 10 darbų (65 puslapiai) yra su dviem bendraautoriais, 1 (5 psl.) su vienu, ir tik 4 (26 psl.) – vienintelio P. Baršausko. Visos publikacijos redaguotos Lietuvoje, išleistos VGTU, ISM ir KTU.

Mano išvada: visai neaišku, kiek čia P. Baršausko įnašo, tačiau tų darbų neužtektų socialinių mokslų daktaro laipsniui gauti“, – įsitikinęs prof. A.Avižienis.

„Monografija „Inter- nationales Management“, autoriai: P. Baršauskas ir S. Schafir Ši 286 puslapių monografija yra parašyta vokiečių kalba. Habilitacijai pristatyto P. Baršausko straipsnio „Industrial cooperation between German and Lithuanian companies – changes and dangers for both sides” pirmas sakinys: „First of all I am very sorry, I don’t speak German and my report will be delivered in English.“

Mano išvada: knygą parašė vokiškai kalbantis prof. Schlomo Schafir (iš Fachhochschule Stralsund Vokietijoje), dirbdamas drauge su P. Baršausku, kurio įnašas lieka nežinomas. VDU biblioteka šios knygos Lietuvos bibliotekose nerado“, – Seimo Švietimo ir mokslo komitetui rašo prof. A.Avižienis.

„Mokslinis darbas, turin-tis autorystės pasisavinimo požymių, – P. Baršausko monografija „Transfer of international management principles to CEECs”. Šią 250 puslapių monografiją anglų kalba 2000 m. Stralsunde, Vokietijoje išleido leidykla „Nordic Academy of Internacionalization e. V“. Tai yra P. Baršausko, kaip vienintelio autoriaus, pateiktas darbas, kuris turi pateisinti habilitacijos suteikimą.

Monografiją sudaro dvi lengvai atskiriamos dalys. Be įžangos, turinio ir 169 nuorodų, lieka 234 puslapiai teksto. Viena dalis yra medžiaga apie Lietuvą (57 puslapiai: 34–35, 46–49, 65–80, 101–104, 138–140, 143–166). Šiuose puslapiuose randame 21 nuorodą: 11 – į P. Baršausko straipsnius, 9 – į interneto puslapius su „.lt“ ir vieną – į S. Schafir rankraštį („unpublished manuscript”). Nėra nė vienos nuorodos į kitų autorių (nei lietuvių, nei ne lietuvių) darbus.

Antroji monografijos dalis yra likę 177 puslapiai. Juose randame 148 nuorodas į knygas ir straipsnius, tarp kurių autorių nėra nė vieno lietuvio (-ės). Išimtis yra kai kur įdėtos nuorodos į tuos pačius P. Baršausko ir bendraautorių straipsnelius. Jas randame puslapiuose: 25, 36, 59, 110, 115, 116, 135, 137, 184. Šioje dalyje taip pat yra įterpti paragrafai apie Lietuvą (p. 17, 197, 198, 211–212, 213, 219). Skyriuose „Conclusions” (p. 90–92, 177–-179, 235–237) įdėta išvadų apie Lietuvą ir „Baltic countries“. Lentelės (2-1, 2-2, 2-3, 2-9 ir 2-10) papildytos su paaiškinimu „Research of Baltic negotiators was conducted by FH Stralsund“. Tie intarpai turi įtikinti skaitytoją, kad ir 177 antrosios dalies puslapius parašė P. Baršauskas. Tai reikštų, kad ir 148 nuorodas į ne lietuvių darbus parinko P. Baršauskas.

VDU bibliotekos paieška parodė, kad tik 40 iš išvardytų 148 darbų yra Lietuvos bibliotekose. Kitų 108 Lietuvoje nėra. Svarbiausia yra tai, kad 177 antros dalies puslapiuose nėra nė vienos nuorodos į lietuvių autorių darbus.

Nustačiau, kad visoje P. Baršausko monografijoje nėra nė vienos nuorodos į lietuvių mokslininkų darbus. Lieka tik jo paties 11 straipsnelių, 9 nuorodos į lietuviškus interneto puslapius ir 148 nuorodos į ne lietuvių mokslininkų publikacijas.

Kyla klausimas: nejaugi nė vienas iš septynių habilituotų daktarų, kurie sudarė habilitacijos komitetą, visoje monografijoje nepasigedo nors vieno savo ar kito kolegos lietuvio straipsnio? Tai rimtas komitetas – profesoriai habilituoti daktarai: Borisas Melnikas, VGTU (pirmininkas); Romualdas Ginevičius, VGTU; Juozas Leonavičius, KTU; Zigmas Lydeka, VDU; Albinas Marcinskas, VU; Leonas Simanauskas, VU ir Aleksandras Vasiliauskas, Ekonomikos institutas.

Taip pat radau, kad 2002 m. Vilniuje VGTU leidyklos „Technika” išleistos P. Baršausko „Habilitacijai teikiamos monografijos santraukos“ 4–5 puslapiuose išvardintos nuorodos iš 2000 m. monografijos. Čia yra paragrafas su 14 nuorodų į lietuvių autorių darbus, tarp kurių yra ir šešių habilitacijos komiteto narių pavardės. Tačiau tų 14 nuorodų 2000 m. monografijoje nėra.

Mano galutinė išvada: prof. Petras Baršauskas habilitacijai pateikė monografiją „Baršauskas, P. (2000). Transfer of international management principles to CEECs. Nordic Academy of Internacionalization e. V.: Stralsund, 250 p.“. Šie įrodymai rodo, kad šiai monografijai sukurti P. Baršauskas paėmė anglų kalba parašytą nežinomo autoriaus publikaciją su 148 nuorodomis (nuorodų į lietuvių autorių darbus nebuvo), į kurią įterpė savo parašytus 77 puslapius apie Lietuvą (be nuorodų į kitų lietuvių autorių publikacijas) ir papildė nuorodomis į savo publikacijas, paragrafais apie Lietuvą ir išvadomis, liečiančiomis Lietuvą. VGTU privalo P. Baršausko habilitaciją panaikinti, o P. Baršauskas turi pasitraukti iš KTU rektoriaus pareigų“, – įsitikinęs prof. A.Avižienis.

Savo rašto Seimo Švietimo ir mokslo komitetui jis pristato ir savo kvalifikacijas: „32 metus dirbau Kalifornijos universitete Los Andžele (UCLA), kuris užima apie 12-ąją vietą pasaulio universitetų reitinguose. Ten pasiekiau aukščiausią „distingushed professor” laipsnį. „Google Scholar“ rodo, kad mano darbai yra cituoti 15 831 kartą, iš jų 4 485 kartus 2013–2017 m. 2012 m. gruodžio 27 d. Prezidentė Dalia Grybauskaitė man įteikė Globalios Lietuvos apdovanojimą už viso gyvenimo pasiekimus. Daugiau informacijos galima rasti: www.avizienis.info“.

Komentarai

 

 

 
 1. ta pati komisija suteike laipsni expremjerui butkeviciui /disertacija ir jose skelbtus modelius matematinius sukritikavo ausra maldeikiene/kyla abejones komisijos kompetencija/reiktu atimti galimybe komisijai pardavineti laipsnius o jos narius bausti atimant laipsnius

  Thumb up 2 Thumb down 0

 2. Viskas vyksta pagal globalistu plana, kodel jus stebities, priestaraujate, nesutinkate!? Tai gi, mes visi, vienu balsu, saukeme – Laisve Lietuvai!!! Musu kelias vakarai! Demokratija ir teisetvarka!!! Vakarams nereikia Lietuvai protingu zmoniu, kurianciu ir dirbanciu. Mes palaikydami ju ideologija, neesame ju draugai, o vergai!!! Mokslo laipsniai ir kiti pasiekimai JAV ar kituose vakaru salyse, jiems yra niekas. Me jiems ne draugai, o kvaili kaciukai, vedziojami su saules zuikuciais!!! Dirbti jiems ir ju laboratorijose uz minimalia alga taip, prasom! Bet ne Lietuvoje!!! Ir isardys VDU ir sunaikins kitas aukstasias universitetines institucijas. Sunaikins, kaip sunaikino musu ekonomika. Te gyvuoja Amerika, te gyvuoja demokratija ir liberalizmas! Tikejimas, tikejimas tikslo, grazaus rytojaus Lietuvai, jos darbo, kuriantiems zmonems – geras dalykas, tik ar verta taip aklai tiketi? Lietuva veda idijotiska politika pries Rusija! Tai prazutingas kelias! Kas buvo vakar, tai nieko bendro neturi su rytojumi! Tik mes gyvename praeitimi, mes nekuriame nieko, kad butu rytojus! O paklusniai darom tai, ka sako “vakaru dirigentai”! Atrodo, kad mes neturejome gilios istorijos? Pries ka mes kovjome, pries teftonus! Mes esame Baltoji orda! Good day! Valsa ponai!

  Thumb up 2 Thumb down 1

 3. Plagijavimas, autorystės pasisavinimas ir t.t. – tai rimti kaltinimai ir jie turi būti nagrinėjami teisinės sistemos pagrindais, nepamirškime mokslinė literatūra, straipsniai, disertacijos, pranešimai, paskaitų konspektai – tai autorių teisės objektai! Gerbiu prof. Algirdą Avižienį, beje mano šviesaus atminimo tėvelio akademiko Juozo Jurginio (1909 – 1994) bičiulį, bet vis dėl to stebiuosi, kodėl profesorius nutylį JAV praktiką, esant autorių teisių pažeidimams ir kokios eilės ten būna keliami civiliniai ieškiniai, įrodžius juos esant. Šioje srityje Lietuvos teisinė sistema visiška impotentė, ne ką toliau pažengusi nuo kokios nors tarkime Nigerijos, čia aš juokauju, bet deja, deja… Akademinė visuomenė turėtų įtakoti, kad už autorių teisių pažeidimus būtų griežtai baudžiama, o ne kažkokiais habilitacijos atėmimais ar atsistatydinimais iš universiteto rektoriaus. Lietuvos Respublikos Civiliniame ir Baudžiamajame kodeksuose numatytos itin griežtos bausmės, bet jos netaikomos, mokslininkai dėl plagijavimo ar autorystės savinimosi pliekiasi savo publikacijose, kas neretai panašėja į sviesto mušimą varlės kojytėmis. Iš mano skaudžios patirties – Lietuvos apeliacinis Teismas 2013 metais akademiko Juozo Jurginio penkių autorinių lankų mokslinės monografijos atmainos – studijos – pavogimą ir neteisėta išleidimą įvertino 1500 litų arba 434 eurais, kai tuo metu teisėjo mėnesinis atlyginimas buvo 8000 litų, taigi kol tokia teisminė praktika egzistuos visi pseudo mokslininkai Lietuvoje darbus vogs ir jie bus renkami rektoriais ar skiriami švietimo ministrais, tuo pačiu švelniai juokdamiesi sau į ūsą ir niekas čia nepasikeis!

  Thumb up 9 Thumb down 1

 4. barsausko gatve Kaune – nuo senu laiku. Pavazinta vieno ir KPi kureju ir zymiam fizkui Kazimierui Barsauskui atminti.

  Thumb up 2 Thumb down 0

 5. Tai čia reikia bausti ir komisijos narius profesorius, kurie siteikė lapsnį už nieką. Kol nepradės judinti komisijų, niekas nesikeis.

  Thumb up 18 Thumb down 1

 6. Labai keista tyla tuo klausimu. Turbūt suveikė 300 000 viešųjų ryšių sutarties faktorius?

  Thumb up 13 Thumb down 2

 7. algelė 2000, o namukas už 500 000 . Dar baldai, mašiniuks….

  Reiktų mokslinius darbelius rašyti 500 000 / 2000 / 12 = 20.8 metus.

  Kas tiek lauks ?

  Todėl ir py.dina vienas iš kito, kad badu neišmirtų.

  Thumb up 5 Thumb down 4

 8. Taigi, gavai apdovanojimą “Globalios Lietuvos”, o kitais žodžiais tariant apdovanojimas už gerą Lietuvos naikinimą….

  Thumb up 1 Thumb down 16

 9. avižonis pasistate kotedžą Aleksote, ar ne ?

  nori kažko daugiau ? Miami saulės ir pūtynno šilumos ?

  Thumb up 3 Thumb down 17

  • Jau tie konservai… , kai juos pagauni š darant, tai tuoj ginasi rusais. Kad nors ką sugalvotų kitaip, visai be fantazijos

   Thumb up 13 Thumb down 1

  • Tai Avižonis turi gyventi lūšnoj, tada netarnaus rusams, ania – tiesiog geležinė logika

   Thumb up 12 Thumb down 0

 10. Šalin nagus nuo KTU, čia viskas gerai ir nieko nerasite. Tik komlurentų paistalai…

  Thumb up 2 Thumb down 16

 11. Kaip suprantu, “Mokslo Lietuvos” VSD ataskaitoje tarp prorusiškų leidinių nėra :)

  Thumb up 12 Thumb down 0

 12. Lietuvos mokslo korifėjų spindesys ir skurdas. Tarp kitko, visose šalyse irgi pilna pseudo mokslininkų, ypatingai globalinio atšilimo srity.

  Thumb up 16 Thumb down 0

 13. Seimo Švietimo ir mokslo komitetas:
  Eugenijus
  JOVAIŠA
  Komiteto pirmininkas
  Mantas
  ADOMĖNAS
  Komiteto pirmininko pavaduotojas
  Nariai:
  Arūnas Gumuliauskas
  Jaroslav Narkevič
  Aušra Papirtienė
  Raminta Popovienė
  Edmundas Pupinis
  Kęstutis Smirnovas
  Levutė Staniuvienė
  Gintaras Steponavičius
  Dovilė Šakalienė

  Thumb up 11 Thumb down 1

 14. Labai ačiū, parodėt konservatorių “vertybes” – juk Baršauskas jų buvo numatytas į švietimo ministrus

  Thumb up 22 Thumb down 3

 15. Kai Merkys parašė apie galimą plagiatą, tai Baršausko gynėjai paragino Merkį skųsti VSD ir bandė padaryti prorusišku, o ką su Avižieniu darys? :)

  Thumb up 40 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Ką dovanoti krikšto tėveliams?
Sportas tampa madingu
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Dovanos sužadėtuvių proga: kaip pasveikinti įsimylėjėlius? 
Neseniai susižadėję draugai pakvietė paminėti ypatingą įvykį? Nėra dvejonės, dalintis džiaugsmu – smagu,...

Tabu temos poroje – kaip jų atsikratyti? 
Jaučiate, kad mylimas žmogus su jumis nėra šimtu procentų atviras? Normalu, visiems pasitaiko...

Praktiškos dovanos žmonėms, besidomintiems konditerija 
Draugų rate turite žmogų, kuris kiekvieno susitikimo metu atsineša kažką saldaus? Jo šokoladiniai...

Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Lietuvos miestuose vyks piketų banga dėl Seimo darbo grupės netinkamai išnagrinėtos situacijos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (4)
Žurnalistas Liudas Dapkus rašo, kad „istorija yra svarbus kovos ginklas“. Šių dienų įvykiai...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (1)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Georgij Nikonorov jungiasi prie „Yukon Advanced Optics Worldwide“ vadovų komandos
Aukštųjų technologijų bendrovės „Yukon Advanced Optics Worldwide“, gaminančios civilinius termovizorinius...
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (9)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...