Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Birželis 6 Šeštadienis
 

Privačių apsaugos tarnybų įkainiai už nelegalias paslaugas

2006-10-08 11:04 | Užsienis | Komentarų (5)

Olga Pitirimova

Pokalbių mobiliuoju telefonu klausymas – 800 dolerių, plėšikų užpuolimas – nuo 5 tūkst. dolerių, žmogžudystė – nuo 10 tūkst. dolerių, pagrobimas – nuo 20 tūkst. dolerių. Be kitų, teikiamos ir apsaugos paslaugos.

Maskvoje, vieno Kusineno gatvėje esančio namo prieigoje buvo aptiktas buvusio banko “Rosinbank” viceprezidento, penkiasdešimtmečio Sergejaus Prosniakovo lavonas. Nusikaltimo aplinkybės kėlė įtarimą, kad tai užsakyta žmogžudystė. Tirdami nusikaltimą operatyviniai darbuotojai išsiaiškino, kad žudikai keletą dienų stebėjo auką, domėjosi jos gyvenimo būdu, įpročiais, transporto maršrutais ir t.t. Galiausiai, patykoję vyro tarpuvartėje, nusikaltėliai jam suknežino galvą metaliniu virbu.

Po trijų mėnesių Maskvos sekliai išsiaiškino žudikus ir juos sulaikė. Paaiškėjo, kad tai buvo trys sostinės privačios apsaugos tarnybos (PAT) “Vitiaz-Sport” apsaugininkai. Šis įvykis – vienas iš paskutiniųjų nusikaltimų, kuriuos įvykdė PAT darbuotojai. Yra ir daugiau pavyzdžių. Prisiminsime kad ir plačiai nuskambėjusią bylą JUKOS saugos tarnybos apsaugininko Aleksejaus Pičugino, apkaltinto tuo, kad 1998 metų lapkričio mėnesį nužudė sutuoktinius Gorinychus ir kėsinosi į Maskvos merijos visuomenių ryšių valdybos viršininkės Kostinos gyvybę, bylą.

Mūsų korespondentas pabandė išaiškinti, kodėl galimi tokie incidentai. Pažymėtina, kad Detektyvų ir apsaugininkų veiklos rėmimo asociacijos “Svarog” vadovai, į kuriuos mes pirmiausiai kreipėmės prašydami pakomentuoti minėtus pavyzdžius, atsisakė kalbėti, remdamiesi tuo, kad “vilkolakių visur yra” ir apie tai beprasmiška rašyti. Gal ir taip, tačiau toks problemos traktavimas vargu ar priimtinas paprastiems žmonėms, kurie po tokių įvykių visus privačius apsaugininkus ima laikyti užkietėjusiais nusikaltėliais.

Žiupsnelis statistikos: pasak milicijos statistikos, Rusijoje šiuo metu dirba apie 18 tūkstančių privačių apsaugos ir sekimo struktūrų. Palyginti su praėjusiais metais, jų skaičius išaugo beveik 1,2 karto.

Sveikas – tinkamas

Pagal Rusijos įstatymą “apie privačią detektyvinę ir apsauginę veiklą” šiandien kiekvienas pageidaujantis gali įsteigti privačią saugos firmą. Tam tikslui licencijų ir leidimų sistemai reikia pateikti reikiamų dokumentų paketą ir būtinas medicinines pažymas. Kadangi dabar šalyje vyksta aktyvus “antibiurokratinis” vajus, iš esmės supaprastinta naujų įmonių registravimo ir atitinkamų dokumentų įforminimo tvarka. Pavyzdžiui, apsaugininku gali dirbti fiziškai ir protiškai sveikas, anksčiau neteistas, o taip pat specialiai parengtas ir turintis atitinkamą apsaugininko pažymėjimą žmogus. Tarnybos steigėjams jokių reikalavimų išvis nekeliama, todėl tikruoju privačios apsaugos tarnybos šeimininku gali būti bet kas, kad ir recidyvistas.

Žiupsnelis informacijos: pasak Vidaus reikalų ministerijos statistikos, 18 tūkstančių Rusijos PAT per metus tenka ne daugiau 10-15 sunkių nusikaltimų, susijusių su betarpišku apsaugininkų dalyvavimu.

Kokia kriminalo kaina?

Praėjusio amžiaus galutiniame dešimtmetyje Pamaskvio Puškino mieste kilo stambus skandalas, susijęs su muitinės terminalo SP “Molkom” apsaugininkais. 1994 metais Puškino miesto Vidaus reikalų valdybos bazėje buvo sukurtas specialus padalinys terminalui saugoti, kuris buvo visiškai finansuojamas iš firmos lėšų. Šią naujovę inicijavo buvęs terminalo vadovas ponas Molkovas, tuo metu užėmęs 24 vietą tarp pačių turtingiausių posovietinių valstybių žmonių. “Molkom” apsaugininkais dirbo 40 žmonių. Belieka tik spėlioti, kodėl buvo sukurtas toks galingas saugos padalinys. Vieno eilinio patikrinimo metu “Molkom” teritorijoje ir pačiose apsaugininkų patalpose buvo aptikta didžiulis kiekis niekur neregistruotų ginklų. Tarp jų 53 “šturmo” automatai, 200 gramų trotilo ir 20 pompinių šautuvų.

Mūsų korespondentui pavyko prašnekinti vieną iš sostinės PAT vadovų, jį užtikrinus, kad bus išsaugotas jo anonimiškumas. Pasak jo, visos PAT yra keturių tipų: vienos tiktai saugo objektus ir patruliuoja; kitos teikia plataus asortimento paslaugas, tarp kurių ir nelegalios (operatyvinė veikla, lobistinė veikla, susijusi su kurios nors baudžiamosios bylos tyrimu milicijoje ir prokuratūroje); trečios – tai saugumo tarnybos, kurių funkcijos tos pačios kaip kitų, tik dirbama vienam klientui; galiausiai ketvirtas tipas – faktiškai legalizuotos kriminalinės struktūros. Apsauga – anaiptol ne pagrindinis jų veiklos tikslas. Pastarosios organizacijos verčiasi tiesiogine kriminaline veika, pradedant plėšikų antpuoliais ir baigiant užsakytomis žmogžudystėmis.

Vien Maskvos teritorijoje 5 procentus visų privačių apsaugos tarnybų sudaro legalios kriminalinės struktūros. Jų bendradarbiams svarbiausia – galimybė turėti ginklą. Dažniausiai tokie darbuotojai nesitenkina vienu ginklu. Registruotas ginklas laikomas dėkle ir yra daugiau paradinis. Antrasis nelegalus pistoletas slepiamas po pažastimi. Nusikalstant būtent juo naudojamasi.

Kadangi banditų struktūra yra legali, pastarieji gali į valias kelti savo “kvalifikaciją” muštynių treniruotėse ir šaudykloje. Be to, jiems atsiveria galimybė teikti legalias “stogo” paslaugas, kurios pagrindžiamos dokumentais, laikantis visų būtinų reikalavimų. Beje, tokius dalykus išmanantys žmonės mano, kad firmos, besiverčiančios informacijos ir konsultavimo paslaugomis, suteiktas “stogas” patikimesnis. Firmai šiam tikslui nereikia licencijos, o teisėtvarkos organai jos atžvilgiu lojalūs, ji nebuvo nepavaldi jokioms inspekcijoms.

Štai keli privačių apsaugos tarnybų teikiamų nelegalių paslaugų įkainiai:

Išaiškinti, kam priklauso automobilio numeris – 50 dolerių;

mobilaus telefono numerio savininko nustatymas – 100 dolerių;

mobilaus telefono sąskaitos detalizavimas – 200 dolerių;

mobiliojo telefono pasiklausymo su teismo sankcija – 300 dolerių per dieną, be sankcijos – 800 dolerių;

surinkti dokumentus baudžiamajai bylai – nuo 1000 dolerių;

būti bylos lobistais – nuo 1500 iki 4000 dolerių;

plėšikų antpuolis – nuo 5 iki 40 tūkstančių dolerių;

žmogžudystė – nuo 10 tūkstančių dolerių;

žmogaus pagrobimas – nuo 20 tūkstančių dolerių.

Pastaba: Maskvos miesto valstybinės Vidaus reikalų valdybos licencijų ir leidimų sistemos duomenimis, sostinėje veikia 3188 privačios saugos tarnybos, 406 saugumo tarnybos, 30 detektyvų agentūrų ir 5 apsaugos ir sekimo asociacijos, kuriose dirba apie 150 tūkstančių licencijas turinčių darbuotojų.

Klientas visada teisus?

Pasak Apsaugos ir sekimo struktūrų vadovų koordinavimo centro pirmininko Igorio Gološčapovo, šiandien tiesiog neapsimoka kurti saugos firmą, kurios veiklos kryptis – kriminalinė veika. Dabar visiems, kurie užsiima saugos veikla, būtina asmeniškai registruotis, o netrukus privačių saugos struktūrų darbuotojai turbūt privalės duoti pirštų antspaudus.

Bet visko tiksliai numatyti negalima. PAT darbo stilius pirmiausia priklauso nuo jų vadovų nuotaikos ir kompetencijos. Pavyzdžiui, buvusius “kagėbėšnikus” labiausiai traukia informacijos analizė. Tie, kurie anksčiau padirbėjo “karštuose taškuose”, linkę taikyti ryžtingesnius veiklos metodus.

Minėto I.Gološčapovo nuomone, apsaugininkus į kriminalinę veiką dažnai įtraukia pats klientas. Kartais visų gerbiamas ir materialiai apsirūpinęs “globotinis” iš privačios saugos tarnybos vadovo reikalauja, švelniai kalbant, nekorektiškų darbo metodų. Pirmiausiai tai pasakytina apie apsaugininkų įvėlimą į konfliktines situacijas, pavyzdžiui, skolų “išmušinėjimą”.

Neretai klientas saugos firmai kelia ultimatumą: arba jūs išspręsite mano problemą bet kokiu įmanomu būdu, ar aš pereisiu į kitą PAT. Tokiu atveju tik nuo saugos firmos vadovo priklauso, ką jis darys, kad išlaikytų klientą ir išsaugotų gaunamą pelną.

Beje, taikomi ir pusiau legalūs oponento “psichologinio spaudimo” metodai. Pavyzdžiui, verslininkui primygtinai rekomenduojama vykstant į susitikimą su konkurentu pasirūpinti, kad jį lydėtų kuo daugiau apsaugininkų (tam tikslui atrenkami ypač įspūdingų gabaritų žmonės). Į skolas įklimpusiam žmogėnui galima skambinti naktimis, užuominomis grasinti ir t.t.

Būna ir taip, kad vadinamosios “pusiau legalios” poveikio priemonės virsta nelegaliomis. Mūsų korespondento duomenimis, panašūs dalykai vyko privačioje saugos tarnyboje “Mangust Servis”, kuri priklauso sostinės kompanijai “Renova”, vadovaujamai Viktoro Vekselbergo. Kad užčiauptų burną Maskvos juristo Olego Ukraženkos, kuris gynė apgautų indėlininkų teises, privačios saugos tarnybos darbuotojai, pasak juristo, jį ne tik sumušę, bet ir atvirai grasinę nužudyti.

Taip pat, pavyzdžiui, internete yra skelbiami saugos tarnybų “juodieji sąrašai”. Tai ne kas kita, kaip nusikalstamų grupių tarpusavio kovos atspindys. Kiekvienas privačios saugos tarnybos vadovas turi savo grynai asmeniškus kriterijus, kuriais vadovaudamasis į minėtus sąrašus gali įtraukti kokią nors konkuruojančią kompaniją.

Kriminalinės paieškos “darbuotojai įsitikinę, kad “Vitiaz-Sporta” žudikai 2003 metais sostinės Pietų apygardos teritorijoje nužudė du verslininkus. Anot seklių, sulaikius minėtos saugos tarnybos apsaugininkus, tyrimo operatyvinės grupės darbuotojus pradėta “spausti”, tačiau operatyvininkai pasiryžę šią bylą užbaigti.

kompromat.ru

Komentarai

 

 

 
 1. I believe that is one of the most vital info for me. And i’m glad studying your article. However should observation on few basic issues, The site style is perfect, the articles is in point of fact great : D. Excellent job, cheers

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Kas , aš tiesiog norėjau paminėti , jūs klystate . Jūsų straipsnis nėra jokios prasmės.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Nicely created article, and that i also currently realized that will quite a few organizations tend to be more likely than some others (since everyone is one of a kind) would talk about a similar strategy. I think you will save this blog working well.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. I’ve been having a some time to get a great quality view with reference to this place topic . Searching in Google I now learned these pages. Seeing these records I’m just delighted to convey that I’ve got a incredibly great sensation I located what exactly I want to. For certain i’ll ensure to not forget this site and give it a look consistently.

  Thumb up 0 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 5
Naujuoju MRU Tarybos pirmininku išrinktas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas 4
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (1)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (2)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
Atsargiai – praktika Vilniaus universitete gali baigtis mirtimi! [Prokuratūrai VU „mantija“ svarbiau nei jaunos merginos žūties aplinkybių ištyrimas?] (9)
Giedrė Gorienė Turbūt nei vieni tėvai, išleisdami savo atžalą studijuoti...
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (3)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (3)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...