Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2019 Spalis 24 Ketvirtadienis
 

Privačių apsaugos tarnybų įkainiai už nelegalias paslaugas

2006-10-08 11:04 | Užsienis | Komentarų (5)

Olga Pitirimova

Pokalbių mobiliuoju telefonu klausymas – 800 dolerių, plėšikų užpuolimas – nuo 5 tūkst. dolerių, žmogžudystė – nuo 10 tūkst. dolerių, pagrobimas – nuo 20 tūkst. dolerių. Be kitų, teikiamos ir apsaugos paslaugos.

Maskvoje, vieno Kusineno gatvėje esančio namo prieigoje buvo aptiktas buvusio banko “Rosinbank” viceprezidento, penkiasdešimtmečio Sergejaus Prosniakovo lavonas. Nusikaltimo aplinkybės kėlė įtarimą, kad tai užsakyta žmogžudystė. Tirdami nusikaltimą operatyviniai darbuotojai išsiaiškino, kad žudikai keletą dienų stebėjo auką, domėjosi jos gyvenimo būdu, įpročiais, transporto maršrutais ir t.t. Galiausiai, patykoję vyro tarpuvartėje, nusikaltėliai jam suknežino galvą metaliniu virbu.

Po trijų mėnesių Maskvos sekliai išsiaiškino žudikus ir juos sulaikė. Paaiškėjo, kad tai buvo trys sostinės privačios apsaugos tarnybos (PAT) “Vitiaz-Sport” apsaugininkai. Šis įvykis – vienas iš paskutiniųjų nusikaltimų, kuriuos įvykdė PAT darbuotojai. Yra ir daugiau pavyzdžių. Prisiminsime kad ir plačiai nuskambėjusią bylą JUKOS saugos tarnybos apsaugininko Aleksejaus Pičugino, apkaltinto tuo, kad 1998 metų lapkričio mėnesį nužudė sutuoktinius Gorinychus ir kėsinosi į Maskvos merijos visuomenių ryšių valdybos viršininkės Kostinos gyvybę, bylą.

Mūsų korespondentas pabandė išaiškinti, kodėl galimi tokie incidentai. Pažymėtina, kad Detektyvų ir apsaugininkų veiklos rėmimo asociacijos “Svarog” vadovai, į kuriuos mes pirmiausiai kreipėmės prašydami pakomentuoti minėtus pavyzdžius, atsisakė kalbėti, remdamiesi tuo, kad “vilkolakių visur yra” ir apie tai beprasmiška rašyti. Gal ir taip, tačiau toks problemos traktavimas vargu ar priimtinas paprastiems žmonėms, kurie po tokių įvykių visus privačius apsaugininkus ima laikyti užkietėjusiais nusikaltėliais.

Žiupsnelis statistikos: pasak milicijos statistikos, Rusijoje šiuo metu dirba apie 18 tūkstančių privačių apsaugos ir sekimo struktūrų. Palyginti su praėjusiais metais, jų skaičius išaugo beveik 1,2 karto.

Sveikas – tinkamas

Pagal Rusijos įstatymą “apie privačią detektyvinę ir apsauginę veiklą” šiandien kiekvienas pageidaujantis gali įsteigti privačią saugos firmą. Tam tikslui licencijų ir leidimų sistemai reikia pateikti reikiamų dokumentų paketą ir būtinas medicinines pažymas. Kadangi dabar šalyje vyksta aktyvus “antibiurokratinis” vajus, iš esmės supaprastinta naujų įmonių registravimo ir atitinkamų dokumentų įforminimo tvarka. Pavyzdžiui, apsaugininku gali dirbti fiziškai ir protiškai sveikas, anksčiau neteistas, o taip pat specialiai parengtas ir turintis atitinkamą apsaugininko pažymėjimą žmogus. Tarnybos steigėjams jokių reikalavimų išvis nekeliama, todėl tikruoju privačios apsaugos tarnybos šeimininku gali būti bet kas, kad ir recidyvistas.

Žiupsnelis informacijos: pasak Vidaus reikalų ministerijos statistikos, 18 tūkstančių Rusijos PAT per metus tenka ne daugiau 10-15 sunkių nusikaltimų, susijusių su betarpišku apsaugininkų dalyvavimu.

Kokia kriminalo kaina?

Praėjusio amžiaus galutiniame dešimtmetyje Pamaskvio Puškino mieste kilo stambus skandalas, susijęs su muitinės terminalo SP “Molkom” apsaugininkais. 1994 metais Puškino miesto Vidaus reikalų valdybos bazėje buvo sukurtas specialus padalinys terminalui saugoti, kuris buvo visiškai finansuojamas iš firmos lėšų. Šią naujovę inicijavo buvęs terminalo vadovas ponas Molkovas, tuo metu užėmęs 24 vietą tarp pačių turtingiausių posovietinių valstybių žmonių. “Molkom” apsaugininkais dirbo 40 žmonių. Belieka tik spėlioti, kodėl buvo sukurtas toks galingas saugos padalinys. Vieno eilinio patikrinimo metu “Molkom” teritorijoje ir pačiose apsaugininkų patalpose buvo aptikta didžiulis kiekis niekur neregistruotų ginklų. Tarp jų 53 “šturmo” automatai, 200 gramų trotilo ir 20 pompinių šautuvų.

Mūsų korespondentui pavyko prašnekinti vieną iš sostinės PAT vadovų, jį užtikrinus, kad bus išsaugotas jo anonimiškumas. Pasak jo, visos PAT yra keturių tipų: vienos tiktai saugo objektus ir patruliuoja; kitos teikia plataus asortimento paslaugas, tarp kurių ir nelegalios (operatyvinė veikla, lobistinė veikla, susijusi su kurios nors baudžiamosios bylos tyrimu milicijoje ir prokuratūroje); trečios – tai saugumo tarnybos, kurių funkcijos tos pačios kaip kitų, tik dirbama vienam klientui; galiausiai ketvirtas tipas – faktiškai legalizuotos kriminalinės struktūros. Apsauga – anaiptol ne pagrindinis jų veiklos tikslas. Pastarosios organizacijos verčiasi tiesiogine kriminaline veika, pradedant plėšikų antpuoliais ir baigiant užsakytomis žmogžudystėmis.

Vien Maskvos teritorijoje 5 procentus visų privačių apsaugos tarnybų sudaro legalios kriminalinės struktūros. Jų bendradarbiams svarbiausia – galimybė turėti ginklą. Dažniausiai tokie darbuotojai nesitenkina vienu ginklu. Registruotas ginklas laikomas dėkle ir yra daugiau paradinis. Antrasis nelegalus pistoletas slepiamas po pažastimi. Nusikalstant būtent juo naudojamasi.

Kadangi banditų struktūra yra legali, pastarieji gali į valias kelti savo “kvalifikaciją” muštynių treniruotėse ir šaudykloje. Be to, jiems atsiveria galimybė teikti legalias “stogo” paslaugas, kurios pagrindžiamos dokumentais, laikantis visų būtinų reikalavimų. Beje, tokius dalykus išmanantys žmonės mano, kad firmos, besiverčiančios informacijos ir konsultavimo paslaugomis, suteiktas “stogas” patikimesnis. Firmai šiam tikslui nereikia licencijos, o teisėtvarkos organai jos atžvilgiu lojalūs, ji nebuvo nepavaldi jokioms inspekcijoms.

Štai keli privačių apsaugos tarnybų teikiamų nelegalių paslaugų įkainiai:

Išaiškinti, kam priklauso automobilio numeris – 50 dolerių;

mobilaus telefono numerio savininko nustatymas – 100 dolerių;

mobilaus telefono sąskaitos detalizavimas – 200 dolerių;

mobiliojo telefono pasiklausymo su teismo sankcija – 300 dolerių per dieną, be sankcijos – 800 dolerių;

surinkti dokumentus baudžiamajai bylai – nuo 1000 dolerių;

būti bylos lobistais – nuo 1500 iki 4000 dolerių;

plėšikų antpuolis – nuo 5 iki 40 tūkstančių dolerių;

žmogžudystė – nuo 10 tūkstančių dolerių;

žmogaus pagrobimas – nuo 20 tūkstančių dolerių.

Pastaba: Maskvos miesto valstybinės Vidaus reikalų valdybos licencijų ir leidimų sistemos duomenimis, sostinėje veikia 3188 privačios saugos tarnybos, 406 saugumo tarnybos, 30 detektyvų agentūrų ir 5 apsaugos ir sekimo asociacijos, kuriose dirba apie 150 tūkstančių licencijas turinčių darbuotojų.

Klientas visada teisus?

Pasak Apsaugos ir sekimo struktūrų vadovų koordinavimo centro pirmininko Igorio Gološčapovo, šiandien tiesiog neapsimoka kurti saugos firmą, kurios veiklos kryptis – kriminalinė veika. Dabar visiems, kurie užsiima saugos veikla, būtina asmeniškai registruotis, o netrukus privačių saugos struktūrų darbuotojai turbūt privalės duoti pirštų antspaudus.

Bet visko tiksliai numatyti negalima. PAT darbo stilius pirmiausia priklauso nuo jų vadovų nuotaikos ir kompetencijos. Pavyzdžiui, buvusius “kagėbėšnikus” labiausiai traukia informacijos analizė. Tie, kurie anksčiau padirbėjo “karštuose taškuose”, linkę taikyti ryžtingesnius veiklos metodus.

Minėto I.Gološčapovo nuomone, apsaugininkus į kriminalinę veiką dažnai įtraukia pats klientas. Kartais visų gerbiamas ir materialiai apsirūpinęs “globotinis” iš privačios saugos tarnybos vadovo reikalauja, švelniai kalbant, nekorektiškų darbo metodų. Pirmiausiai tai pasakytina apie apsaugininkų įvėlimą į konfliktines situacijas, pavyzdžiui, skolų “išmušinėjimą”.

Neretai klientas saugos firmai kelia ultimatumą: arba jūs išspręsite mano problemą bet kokiu įmanomu būdu, ar aš pereisiu į kitą PAT. Tokiu atveju tik nuo saugos firmos vadovo priklauso, ką jis darys, kad išlaikytų klientą ir išsaugotų gaunamą pelną.

Beje, taikomi ir pusiau legalūs oponento “psichologinio spaudimo” metodai. Pavyzdžiui, verslininkui primygtinai rekomenduojama vykstant į susitikimą su konkurentu pasirūpinti, kad jį lydėtų kuo daugiau apsaugininkų (tam tikslui atrenkami ypač įspūdingų gabaritų žmonės). Į skolas įklimpusiam žmogėnui galima skambinti naktimis, užuominomis grasinti ir t.t.

Būna ir taip, kad vadinamosios “pusiau legalios” poveikio priemonės virsta nelegaliomis. Mūsų korespondento duomenimis, panašūs dalykai vyko privačioje saugos tarnyboje “Mangust Servis”, kuri priklauso sostinės kompanijai “Renova”, vadovaujamai Viktoro Vekselbergo. Kad užčiauptų burną Maskvos juristo Olego Ukraženkos, kuris gynė apgautų indėlininkų teises, privačios saugos tarnybos darbuotojai, pasak juristo, jį ne tik sumušę, bet ir atvirai grasinę nužudyti.

Taip pat, pavyzdžiui, internete yra skelbiami saugos tarnybų “juodieji sąrašai”. Tai ne kas kita, kaip nusikalstamų grupių tarpusavio kovos atspindys. Kiekvienas privačios saugos tarnybos vadovas turi savo grynai asmeniškus kriterijus, kuriais vadovaudamasis į minėtus sąrašus gali įtraukti kokią nors konkuruojančią kompaniją.

Kriminalinės paieškos “darbuotojai įsitikinę, kad “Vitiaz-Sporta” žudikai 2003 metais sostinės Pietų apygardos teritorijoje nužudė du verslininkus. Anot seklių, sulaikius minėtos saugos tarnybos apsaugininkus, tyrimo operatyvinės grupės darbuotojus pradėta “spausti”, tačiau operatyvininkai pasiryžę šią bylą užbaigti.

kompromat.ru

Komentarai

 

 

 
 1. I believe that is one of the most vital info for me. And i’m glad studying your article. However should observation on few basic issues, The site style is perfect, the articles is in point of fact great : D. Excellent job, cheers

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Kas , aš tiesiog norėjau paminėti , jūs klystate . Jūsų straipsnis nėra jokios prasmės.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Nicely created article, and that i also currently realized that will quite a few organizations tend to be more likely than some others (since everyone is one of a kind) would talk about a similar strategy. I think you will save this blog working well.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. I’ve been having a some time to get a great quality view with reference to this place topic . Searching in Google I now learned these pages. Seeing these records I’m just delighted to convey that I’ve got a incredibly great sensation I located what exactly I want to. For certain i’ll ensure to not forget this site and give it a look consistently.

  Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Norvegijoje plintant šunims pavojingai ligai – perspėjimas lietuviams
E. Laurinaitis: priimti „kitokį“ padeda suvokimas, kad kiekvienas iš mūsų apskritai yra skirtingas 2
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje 
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Seimas pritarė naujai žalos atlyginimo pacientams tvarkai 
Seimas priėmė Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų...

Ką signalizuoja pirtyje netikėtai užklupęs galvos skausmas? 
Turkiška, suomiška, rusiška ar japoniška – pirčių pasirinkimas šiais laikais tikrai didelis, o...

Kaunas planuoja statyti metro (balandžio 1-osios pokštas) (9)
Premjerui Sauliui Skverneliui pavadinus mūsų brolius latvius konkurentais, daug kam kilo mintis, kas...

Teisingumo ministerija inicijuoja teismo proceso tobulinimą (1)
Teisingumo ministerija, siekdama sistemiškai tobulinti teismo procesų reglamentavimą, iš vidinių išteklių steigia naują...

Premjeras: Tikiu Lietuva ir kviečiu visus švęsti mūsų Tėvynės gimtadienį! (12)
Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis sveikina Lietuvos žmones su Valstybės atkūrimo diena.  „Sveikinu jus...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku išrinktas D. Gaižauskas (5)
Trečiadienį vykusiame Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje, aktyviai...
TS-LKD sveikina Aušrą Maldeikienę prisijungus prie bendros frakcijos Europos Parlamente (1)
„Sveikinu Aušros Maldeikienės pasirinkimą prisijungti prie Europos Žmonių partijos (angl....
Šalies vadovė dalyvauja Ukrainos Prezidento inauguracijoje (9)
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė kartu su kitų Europos šalių...
 
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė?
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
Kreipėsi dėl nužudyto sūnaus – pačiai motinai iškėlė baudžiamąją bylą
Nors po aukštų teisėjų sulaikymo skandalo buvo prabilta apie būtinus...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Alytuje išžaginta į darbą ėjusi moteris
Liepos 18 d. apie 5 val. 20 min. Alytuje, Jazminų...
Įtariamojo asmens tapatybė jau nustatyta
Šiandien Vilniaus apskr. vyriausiasis policijos komisariatas išplatino pranešimą žiniasklaidai, kuriuo...
Pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – atpažinti plėšimu įtariamą vyrą (2)
Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo...
 
Kaip verslas atrakino naują požiūrį į biuro baldus
Jeigu išgirstate žodį „biuras“ turbūt įsivaizduojate sublokuotas arba į kabinetus...
Išmaniosios skaitmeninės televizijos galimybės Lietuvoje (2)
Skaitmeninė, savo funkcionalumu bei kanalų gausa, nerungė ilgai karaliavusią analoginę. Žinoma,...
„Huawei“ pristato stilingą „Mate 10 lite“ (1)
Nuo šiol bus dar paprasčiau pasidaryti tobulą asmenukę ar pagauti...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (23)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
Fiodr Černych perėjo į Maskvos „Dinamo“ (1)
Paskutinę perkėlimų dieną Maskvos „Dinamo“ paviliojo Lietuvos futbolo rinktinės kapitoną...
 
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai””
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Padėka
PADĖKA Dėkojame visiems vienaip ar kitaip prisidėjusiems ruošiantis pirmajam renginiui...