Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
ekozoe.lt
2022 Gegužė 18 Trečiadienis
 

Priešpriešos, kuriose pasiklydo žmogus

2012-01-08 13:23 | Kultūra | Komentarų (143)

Nepriklausomybės akto signatarė, rašytoja Vidmantė Jasukaitytė


Vidmantė Jasukaitytė

Taigi – kontempliacija į patį save…

Aš esu tuo, kuo esu…

Išmokime prasmingai tylėti. Tylėti, būdami pilni prasmės ir kryptingumo.

Kontempliacija padės kada nors sutapti su savo esme, su savo aukštuoju Aš, su paslėptuoju Ego, kuris yra Dievo aspektas žmoguje…

Kuri išmokys mąstyti ir padės suprasti, ką mes kalbame. Kaip tai skiriasi nuo to, ką suvokiame.

Tas kalbėjimo ir vidinio suvokimo skirtumas bus pirmas dalykas, kuris mus pritrenks. Suvokime, kad kalbame ne tą, kuo tikime. Išmokime pajusti kiekvieno žodžio svorį. Išmokime kalbėti tik pilnaviduriais žodžiais. Ir atraskime antrąsias žodžių ir net reiškinių puses, kurios yra paslėptos tuo metu, kada veikia pirmosios pusės, tačiau be kurių reiškinys negali pilnai egzistuoti. Kiekvieną reiškinį išmokime regėti iš pozityviosios ar negatyviosios pusės ir nustebsime, kad kartais tai, kas mums atrodo išimtinai teigiama, yra negatyvioji tam tikro reiškinio pusė. Ir iš viso – laikas suvokti, kad viskas turi dvi puses. Kaip diena ir naktis, kaip žiema ir vasara, kaip pliusas ir minusas, kaip in ir jan, kaip šarmas ir rūgštis, kaip gėris ir blogis, kaip regimybė ir neregimybė.

Regimybė ir neregimybė…

Mūsų pasaulis regimas ir apčiuopiams dėl to, kad Jo valia yra išryškėjęs iš neregimybės. Jis yra “sukurtas” ir mes – “sukurti”. Kol pasaulio nebuvo, jis ilsėjosi neregimybėje, kaip to pasaulio galimybė. Kol mūsų nebuvo – mes buvome neregimybėje. Neregimybė yra mus papildančioji pusė.

“Žinojimo galima pasiekti tik sulyginant dvi puses – teigiamą ir neigiamą, kurios viena nuo kitos atsiskyrusios. Kol jos yra drauge, besiilsinčios viena kitoje, mes nieko negalime sužinoti. Visas regimas pasaulis pažinus tik todėl, kad jis atsiskyrė nuo Vienovės, kurioje Viskas ir Niekas ilsisi vienas kitame, nuo Vienovės, kurią mes vadimane Dievu… Potyris įmanomas tik Vienovei skilus į dvi dalis: vieną – išryškėjusią, kitą – neišryškėjusią, atspindinčią ir papildančią pirmąją…Tačiau Kūrėjas – Dievas – ne pusė atkritusi nuo visumos, Dievas – pats visuma (vienovė – V.J.)… Jis stovi virš visų sukurtų formų, kurios atkrito nuo vienovės, Jis – Niekas, iš kurio atsirado ir išryškėjo viskas, bet Jame Niekas ir Viskas sukuria neišskaidomą Dievišką Vienybę. Kūrinys visada išreiškia nuo visumos atkritusią pusę, pažinią per sulyginimą. Todėl neįmanoma atrasti ir atpažinti Dievą – Kūrėją sukurtame pasaulyje paprasčiausiai dėl to, kad Dievas neturi pusės, su kurią galima būtų jį palyginti. O jei negalima palyginti, – negalima ir atpažinti. Tu gali tiktai būti Dievu. Yra tiktai viena amžina esmė, tiktai vienintelis Dievas ir visakame gyvame yra tiktai ta esmė – vienas vienintelis Dievas. Dievas – nesidalijanti esmė, jis yra visur ir savimi užpildo visatą. Visa visata gyvena todėl, kad Dievas įgyvendina ją savo amžina esme. Dievas panašus į gyvybės medį, kuris duoda savo esmę sukurtam pažiniam pasauliui, atsiskyrusiam nuo savo papildančiosios pusės, kitais žodžiais, Dievas duoda gyvenimą gėrio ir blogio pažinimo medžiui. Tas pažinimo medis – mūsų sukurtas pasaulis – gyvas tik todėl kad gyvybės medis – Dievas – po lašą įlieja savo gyvenimą į jo venas – gyvena jame,” – rašė Elisabeth Heitch.

Dievas – absoliuti dvasinė galia, kuri vadovauja viskam. Jis kuria gėrį, grožį, meilę, tiesą, o blogis yra neteisingas šių dalykų panaudojimas. Galima sakyti, kad blogis yra sugadintas gėris. Kad vėl atrastume savo vienybę su Juo, reikia per sugadinto gėrio šabarkštynus nueiti tam tikrą sąmonėjimo kelią – atpažinti Jį savyje. Tam reikia drąsos eiti nepramintu keliu, nes niekas mūsų nemoko gilintis į savo esmę. Mes mokomės tik kaip gyventi ir tvarkytis neilgame materijos (kūno) apribotame pasaulyje.

Kad greičiau pakeltume kelis uždangos sluoksnius, skiriančius mus nuo mūsų tų, kuo esame iš tikrųjų, turime suvokti, kad kai kurie reiškiniai ir jų panaudojimas arba jų santykis su mumis turi būti suvokti iš naujo. Savo santykį su jais turime išmokti valdyti. Nes vienu atveju jie gali būti dieviški ir tarnauti mūsų progresui, o kitu atveju – gali veikti šėtoniškai ir stabdyti visą mūsų evoliuciją. Tokių priešpriešų, kurios turėtų būti suvoktos, yra ne viena. Štai kelios iš jų:

Imlumas ir pasipriešinimas įtakai;

Žaibiškas apsisprendimas ir atsargumas;

Atsargumas ir drasa;

Kulklumas – pasitikėjimas savimi;

Žaibiška reakcija-atsargumas;

Mokymasis visko –sugebėjimas atsirinkti;

Kovingumas, aktyvumas- ramybė;

Visko atsisakyti – valdyti viską;

Neprieraišumas – ištikimybė, atsidavimas;

Panieka mirčiai – pagarba gyvenimui;

Abejingumas – meilė;

Kalba – tylėjimas.

Nesirūpindama žanriniais dalykais, pabandysiu pateikti kai kurias savo mintis apie kai kurias priešpriešas, kalbai ir tylėjimui skirdama daugiausia vietos.

Tikiu, kad kam nors, tegul ir nedaugeliui, tai bus pretekstas labiau įsigilinti į “virtualų” reiškinių pasaulį ir padės gal būt orientuotis savo kasdieniniame santykyje su realybe, išvengiant pačių didžiausių galimų palydimų.

Ką manau apie kitas priešpriešas, kada nors išleisiu atskira knyga.

xxx

Kalba ir tylėjimas… Dvi vieno reiškinio pusės…

Kalba duota išreikšti mintį. Kad galėtume bendrauti vieni su kitais. Jos materialusis pavidalas – raštas, – kad mūsų patirtis turėtų perimamumą, kad išmintis turėtų tęstinumą… Kalba duota šlovinti. Išreikšti meilę. Kalba duota tam, kad iš neregimybės prišauktos prasmės galėtų būti įgyvendintos mūsų pasaulyje. Kalba yra tiltas gyvenimo tobulinimui iš neregimybės pas mus. Teisingai ir kilniu tikslu ištartas žodis tampa kūnu. Kuo tiksliau mintis suformuluota, tuo greičiau ji tampa kūnu.

Negalvokime, kad maldos, kurių metu ekstazėje kalbame kas ant seilės užeina, atneša ką nors gero. Teko girdėti maldų, kur nuolat kartojma:”Viešpatie, prisiimu tavo kančią, trokštu kentėti su tavimi, tavo kančios paslaptis tegu atveria mano meilės paslaptį…” ir t.t ir t.t. Ko gero dieviškasis redaktorius suredaguotų kitaip: ”Viešpatie, esu pilnas kančios ir nebegaliu jos pakelti. Padėk man suvokti, kur aš klystu ir leisk ištaisyti savo klaidas, kad pajusčiau sielos ramybę. Trokštu jausti savo širdį tyrą, nedraskomą kančios, kai jos priežasčių nesuvokiu. Trokštu būti kupinas meilės visam tavo sukurtam pasauliui ir spinduliuoti ją visiems. Padėk man to pasiekti”.

Vertėtų niekada nepamiršti, kad žodžiai yra raktai, kuriais atrakinami žmogaus gyvenimo vartai tam tikroms aplinkybėms ateiti. Nesišaukime kančios, nes nuo mūsų būsenos priklauso ir mūsų artimųjų būsena. Dievas nekuria kančios – tai negatyvioji reiškinio pusė, – Dievas siunčia mums meilę ir laimę. Žmogus pats iš savęs negali mylėti, – tai išimtinai Dievo veikimas. Tačiau nemąstant, ką mes kalbame, viena iš pačių didžiausių ir pačių teigiamiausių dovanų žmogui – kalba – tampa satanistiniu įrankiu ir apsunkina žmogaus gyvenimą. Jau nekalbant, kad meluojame, apkalbame kitus, o taipogi, kai be perstojo plepame, kas užeina į galvą kaip kartais daro kai kurios radijo stotys, kur visą dieną nenutrūkstamu srautu liejasi negyvi, nieko nereiškiantys žodžiai į mūsų gyvenimus, į mūsų sąmonę, kai tuo metu turėtume laiko mąstyti apie daug didesnius ir svarbesnius mūsų egzistencijos klausimus. Į mūsų vakaro valandas, kada turėtume susikaupti prieš miegą, į mūsų rytmečius, kada turime mintimis pasisveikinti su mus supančiu pasauliu, pasiųsti jam meilės signalą, gražiai ir švelniai pradėti dieną, kuri priklauso tik nuo mūsų.

Tyla – kalbos antroji pusė, sesuo dvynė. Tyla – lopšys, kuris augina ir liūliuoja tuoj tuoj išeisiančią kurti pasaulio savo seserį. Arba – kai šioji užaugs ir taps pakankamai stipri bei galinga. Tyloje – brandiname kalbą, žodį – kalbos vaiką. Kalba tyloje mokosi, nes tyla – kalbos mokykla. Kai tylime – mes stebima ir mąstome. Mūsų kalba auga drauge su mumis. Kai plepame – išleidžiame kalbą nesubrendusią. Ji kurs nesubrandintą pasaulį, kurį paskui kažkam teks koreguoti, taisyti.

Kalbėkime brandžius žodžius. Pilnus aukštų ir gražių minčių. Tegul per kalbą šviečia mūsų mąstymo grožis. Jis – ne iš mūsų, nebijokime – neliksime išdidėliai. Jis – iš Jo, nes per mumis reiškiasi Jis, o kalba – tik Jo dovanos mūsų būčiai tvarkyti. Neplepėkime niekų, nes nuo to mūsų būtis virsta niekais.

Arba – jei turime į valias džiaugsmo – kalbėkime, kiek trokštame. Kalbėkime džiaugdamiesi džiaugsmą skleidžiančiais žodžiais. Džiaugsmas iš Jo. Ypač, kai jis atrodo be priežasties. Jis – ir yra džiaugsmas. Džiaugsmas – sielos susivokimas, kad mūsų būtis teka Jame. Kalbėkime džiaugdamiesi. Kai tai darysime – būtis prisipildys džiaugsmo.

Tačiau niekada nesumaišykime kalbėjimo su plepėjimu, šėtonišku plepėjimu, kada įkvėptai aptarinėjame kitus žmones, išnarstome svetimus gyvenimus, pripaistome netiesos ir išleidžiame į eterį negyvas minties formas, kurios paskui apsunkina bendravimą su tais žmonėmis, perpasakojame negatyviausius reiškinius. Taip mes tiražuojame blogį, savo žodžio pagalba suteikiame jam papildomos jėgos ir užtikriname ilgesnį jo egzistavimą tarp mūsų.

Galima sakyti, kad beveik viskas, kas mus skaudina, apsunkina mūsų gyvenimus ir padaro mus nelaimingus – sukurta ir palaikoma mūsų pačių kalbos ir minties jėgos. Daugybė tų dalykų seniai būtų išnykę, jei ne mūsų nuolatinis kalbėjimas apie tai. Ypač didelė kaltė, kai didelė visuomenės dalis ima nuolat apkalbėti vieną asmenį, jo gyvenimą, šeima… Tas žmogus turi būti itin stiprus, švarus, ir turėti nuolatinę dvasinę apsauga, kad išliktų nesunaikintas. Mes sukeliame nuolatinę kančią, kuri išgrynina, ištaurina asmenybę, tačiau patys užsitraukiame sau karminę atsakomybę, sukuriame salygas patys sau kada nors kentėti. Tačiau jei nedidelis pretekstas vis tik yra, mes jį išdidiname, sustipriname ir kito žmogaus gyvenimą suluošiname. Į netiesą jis dažniausiai nesugeba reaguoti ramiai, kad mūsų paleistoji netiesa sugržtų į mus pačius. Jis dažnai imasi atsakomųjų veiksmų… Tai yra astralinis, yra mentalinis žudymas, kuris turi ir fizinę išraišką. Taip mes susikuriame sau labai nepalankias aplinkybes, kurias turėsime kada nors išgyventi, taip “sudegindami” savo paleistą blogį. Taip mes sustabdome savo artėjimą prie Jo, iškreiptai panaudodami Jo didžiausią dovaną – kalbą. Galima sakyti, kad mes imame Jo turtą ir panaudojame tai Jo statiniams griauti. Kas begali būti šiurpesnio žmogaus ir Dievo santykyje?

Tuo tarpu tyla gali būti galinga ir tauri, kada ji apsaugo ką nors nuo kančios, kada mes neišduodame, neatveriame, kada savo tyloje paslepiame beginklį, persekiojamą… Tyla gali būti kapas tiražuotam melui, apkalboms, savo tyloje mes galime palaidoti ištisą kalną neteisybės.

Ir dar… Laiku ištartas tiesos žodis suteikia tiesai jėgos. Tiesa yra reiškinys, gryniausia, tyriausia aukštojo proto energija, per tiesą kalba aukštasis Aš. Pakanka tik laiku ir vietoje pasakyti teisingai suformuluotą tiesą ir ji veikia pati. Tik šitokiu būdu per tūkstančius metų mus pasiekė išminčių, filosofų vardai – jie pasakė tiesą ir ji “įsijungė”.

Ypač reikšmingas yra užrašytas žodis, kada jis išreiškia tiesą arba harmoniją. Lygiai vienodai reikšmingas tylėjimas, kada verčiama dauginti melą.

Ne veltui iki paskutinių laikų niekur pasaulyje nebuvo priimta garsiai aptarinėti, kalbėti apie dalykus, susijusius su lyčių bendravimu. Tai yra individualu, sakralu, tai yra visatos reikšmės apeigos – atverti kelią sielai įsikūnyti. Didysis Hermis Trismegistas teigia, kad tuo, lemtinguoju mirksniu, kada gali būti pradėta gyvybė, daugybė dangaus kūnų involtuoja savo subtiliausią energija ir žmogus patiria tai. Kada apie tai plepama, kada kalba apie tai panaudojama išprovokuoti šiam tobulam reiškiniui, jau nuvalkiotam iki lygmens malonumo, kurį bet kada su bet kuo galima patirti, yra iškreipiama ryšio su Juo vertikalė. Viso mūsų gyvenimo motyvas yra kilti aukštyn. Per dvasinius, aukštuosius centrus mes palaikome ryšį su amžinybe ir begalybe. Sureikšminant lyties potyrius, mūsų dvasinis augimas sustoja, skatinamas poravimasis be meilės, tai darydami, vaikštome pilna to žodžio prasme apkibę žemiausiais neregimo pasaulio “gyvūnais”, kurie maitinasi seksualinėmis iškrovomis. Tampame jų šėrykla, kur nuolat spiečiasi alkani padarai ir per ilgai negaudami maisto, reikalauja, sukeldami seksualinio pasitenkinimo ilgesį, prieš kurį ne vienam sunku atsispirti.

Kaip manote, kokias aplinkybes išgyventi jau paruošė vulgarus kalbėjimas savo šeimininkams? Ką ir kokia kaina turės “sudeginti” sekso “industrijos” kūrėjai?

Žodis – galingiausia jėga, kuria prasideda visko įsikūnijimas čia, žemėje. Žodis – tai kelias, kuriuo iš begalybės ir amžinybės atkeliauja idėjos, kad čia “išryškėtų” ir tarnautų materijos sudvasinimui. Žodžiu buvo ir yra kuriamas pasaulis.

Ir griaunamas.

Mūsų evoliucijai, mūsų dvasiniam tobulėjimui, mūsų gyvenimo tikslui – padaryti, kad materija tarnautų dvasiai, – vadovauja absoliuti dvasinė galia. Jai pasireikšti reikalingi žmonės, Gyvosios dvasios indai. Pirmiausia ji pasireiškia per kalbą, per pasakytą žodį. Pražūtinga, kai nebėra žmonių, per kuriuos ji galėtų veikti. Nebesant dvasinių mokytojų, nedvasinga sąmonė iškelia kitą siekiamybę – materijos ir gausos – ir ši siekiamybė tampa pagrindu žmonių, tautų, net valstybių gyvenime. Tačiau MATERIJA NIEKADA NEVADOVAVO IR NEVADOVAUS DVASIAI. Todėl, kad materija yra dvasios pasaulio kūrinys, turintis savo paskirtį. Kai suveši materija ir užgožiama dvasia – įvyksta katastrofos, žūsta civilizacijos, skyla kontinentai. Pirmiausia tai prasideda nuo gamtos katastrofų, nuo žemės plutos judėjimo. Tai ženklas, kad pažeista pasaulio galių harmonija, – per daug mažiems ir niekingiems tikslams iššauktos, pajudintos per didelės galios, kurių žmogus nebesugeba valdyti, kurios nebesutelpa į tikslą. To irgi neatsitinka be kalbos.

Kalba ir tylėjimas – seserys dvynės. Naudokime jas abi atsakingai ir tauriai kiekvienai suteikdami pačius švariausius, pačius tyriausius tikslus.

xxx

Imlumas ir pasipriešinimas įtakai…

Imlumo savybė būtina, kad galėtume tobulėti, kaupti patirtį, ją apibendrinti, daryti teisingas išvadas ir savo gyvenimui suteiktį šviesią paskirtį ir kryptį. Imliam žmogui pasiduoda ir tarnauja didžiuliai informacijos klodai, atsiveria slaptieji dėsniai, jis ima regėti ir skaityti amžinybės ir begalybės ženklus mūsų gyvenime ir realybėje. Imlumo negalima slopinti, tačiau jis turi vystytis drauge su intelektu ir su žinojimu. Neturintis didelio imlumo žmogus yra ribotesnis, tačiau drauge ir labiau apsaugotas nuo lemtingų paklydimų. Jo pasaulis siauresnis, bet jame mažiau rizikos. Imlus žmogus pajėgus labai smarkiai išplėsti pasaulio pažinimo ribas, jis susikuria savo asmeninę visko suvokimo sistemą, kuri gali labai daug duoti visai aplinki, ne tik jam pačiam. Tačiau jis turi žinoti, kokie pavojai jo laukia. Imlus žmogus gali būti pretendentas į Mokinio kelią, jis gali pasiekti didelių rezultatų tiek sau, tiek aplinkai, kada tačiau jei jis suklysta, jo nuopuolis skaudus ir gali jį nusviesti toli atgal.

Kuo žmogus imlesnis, tuo jis turi būti atsakingesnis, ir tie, kurie šalia jo, ir yra atsakingi už jo vystymąsi. Jauname amžiuje tėvai ir mokytojai nuo pat pradžių turi padėti suvokti kiekvieno žmogaus paskirtį – būti vieningu su Dievo dvasia šiame materialiame būvyje, gyventi pagal amžinos vienovės dėsnius, kur visa, kas sukurta, yra Jis, ir mes taip pat esame Jis, tik tokių savęs dar nesame atpažinę. Naudojantis intelektu galima valdyti imlumo savybę, reikia tik žinoti, ko jam reikia šiuo metu, kas pavojinga ar pražūtinga, į ką galima nerti stačia galva, o prie ko geriau niekada nesiliesti. Nuolatinė savianalizė turi eiti šalia imlumo, kad toks žmogus nesurinktų visų nereikalingų atplaišų, kurių visada daug tobulėjimo kelyje. Imlumas bet kam nuveda į vidinius prieštaravimus, į chakterio nebuvimą, galbūt išryškina ir išdidina ego, tačiau nutolina nuo individualumo.

Dvasiniame pasaulyje veikia labai aiškios taisyklės. Tobulėjantis žmogus pamažu turi atsisakyti, sunaikinti savąjį ego, kuris reiškiasi per žemąją prigimtį, o tobulinti aukštojo Ego bylojimą (jei mes pamerksime į vandenį ranką ar koją – ji mums atrodys iškreipta, tarsi kiek lūžusi, – taip ir Ego, save atveriantis materialioje realybėje šiek tiek deformuojasi ir gali virsti paprastu egoizmu, jei žmogaus veiklos nevaldys dvasingas protas bei samoningumas). Žmogus turi siekti tapti individualybe, bet ne asmenybe.

Individualybė yra tai, kas ateina su mūsų siela, mūsų savastimi. Asmenybė – tai „ego“, kuris kartais nešioja žmogų kaip paklaikęs mustangas. Asmenybės išsiskiria visuomenėje. Galima jomis žavėtis, stebėtis, tačiau ne visuomet verta paskui jas sekti. Asmenybė dažnai būna ryški, spalvinga, tačiau ji nepalieka dvasingumo pėdsakų, ji nesudvasina materijos. Jei nėra individualybės požymių, altruizmo ir pasiaukojimo, asmenybė didelės įtakos laikui nepadaro.

Individualybė dažniausiai nesiekia būti spindinti, matoma, vertinama. Ji tarsi ištirpsta savo darbe, idėjose, kūryboje. Ji palieka didesnį pėdsaką ir daro didesnę įtaka visuomenės sąmonėjimo bei dvasingumo procesams, pati nesirūpindama, ką apie ją mano, kalba, kaip ji atrodo ar kaip yra vertinama. Individualybė – tai artėjimas prie atsiskleidusios dieviškosios žmogaus kokybės realiame gyvenime ir ja tapti neturint imlumo savybės neįmanoma.

Tačiau imlumas bet kam sąlygoja priklausomybę svetimoms įtakoms. Individualybė negali priklausyti nuo nieko, išskyrus aukštesniąją valią, savo gėrį bei harmoniją kuriančią paskirtį, kurios vykdyti čia ir įsikūnijome.

Drauge su imlumu turime išsiugdyti ir sugebėjimą pasipriešinti svetimoms įtakoms. Pasikliaudami savuoju aukštuoju Aš, turime išmokti būti tvirti, kad neapsunkintume savo tobulėjimo kelio ir puldami į kiekvieną “naujovę” neprarastume brangaus laiko klaidžiojimams.

Tačiau kaip tik čia ir tyko tarsi pasislėpę plėšrūnas… didybė arba puikybė.

Dažnai žmogus, pasijutęs galintis atsilaikyti įtakoms, pasijunta “tvirtas” ir susižavi šiuo galėjimu. Prasideda Ego auginimas, kuris nuveda į saviizoliaciją, ribotumą, nebežengiama pirmyn pažinimo keliu, prarandama arba niekais nueina buvusi patirtis, tokia smenybė tampa kelio tiesėju tam, ką vadiname antikristu. Tai prasideda nuo “aš “, “mano nuomonė”, aš nepriimu”. Drauge su kliudančiomis įtakomis prarandamas pažinimo džiaugsmas, kurį iki tol dovanodavo imlumas. Deja, visuomenėje visada labiau vertinama ir aukštinama asmenybė, kadangi visuomeninė sąmonė niekada dar nebuvo labai aukšta. Tam ir reikalingos šviesios individualybės, Mokytojai. Jei tokių neturime, atminkime, kad Dievas kalba mums per pačius švenčiausius mūsų įsitikinimus, per mūsų aukštąjį Aš. Reikia nuolat ir nuolat tikrintis, ar šie mūsų įsitikinimai neturi egoistinio pagrindo, ar nesuteikia kam nors kančios.

Priimti ką nors dėl materialios naudos, iš baimės, dėl patogaus gyvenimo, dėl to, kad būtum viešai pagirtas ar išaukštintas – tai pačios žemiausios priežąstys, neturinčios nieko bendra su brendimu, o tik atvirkščiai. Tai veda į vergovę. Dieviška imlumo savybė gali sukurti šėtonišką vergovę gyvenime, jei ją panaudosime netinkamai. Nesvarbu, kam žmogus vergauja – kitam žmogui, įpročiui, sotumui, patogumui, pinigams, prabangai – jis nebėra laisvas, jis nebegyvena amžinybėje ir begalybėje, kuri pilna Dievo dvasios. Jis sutampa su tuo, kas dūlėja – su materija. Įsijungia dėsnis “dulke esi ir dulke virsi”. Dvasiai šis dėnis netaikomas, tai liečia tiktai kūną. Jei žmogus nesutapo su dvasia, kuri amžina ir beribė, jis ir baigęs šį gyvenimą negali laisvai ir natūraliai susilieti su dvasia, kur jo sąmonė patiria kitus pojūčius. Jis negali kūno nusimesti tarsi seno, nudėvėto rūbo ir susilieti su savo begaline ir amžina esme. Jis tiesiog pasilieka kūne ir paklūsa visiems materijos irimo procesams, nes jo sąmonė buvo nepažini amžinybei ir begalybei. Kitaip kalbant, jis “neatranda durų” eiti tolyn. Tik galime bandyti įsivaizduoti, kokios transformos turi įvykti jo mažytėje, ribotoje materijos “subalzamuotoje” sąmonėje, kad ji kada nors išlaisvintų iš savo gniaužų dvasią ir išleistų ją į jos tikruosius namus. Ir kiek tūkstantmečių tam prireikia…

Antra vertus, žmogus sugebantis teisingai pasirinkti vertybes, ypač jaunas žmogus, rizikuoja būti atstumtas, išjuokiamas, netgi izoliuotas. Pasaulyje, kur pilna menkaverčių popkultūros blizgučių, kur madingos iškreiptų tikėjimų srovės, jaunam žmogui pasipriešinti įtakai labai sunku. Tad turime nuolatos galvoti apie klaidinančias priešpriešas nors jau tam, kad būtume tinkams ramstis savo vaikams arba bet kam, esančiam šalia. Ugdyti tinkamus vertybinius prioritetus, pirmiausiai juos išsiaiškinus patiems sau.

Mūsų gyvenime nieko nėra nereikšmingo. Nuo imlumo ir sugebėjimo pasipriešinti įtakoms priklauso kur kas daugiau, negu gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Kai apniks abejonės, klausykimės širdies, klauskime savojo didžiojo Ego, kuris yra Dievo aspektas mumyse. Ir susikaupimo minutėmis prašykime, kad jis bylotų į mus, nes mes laukiame ir esame pasiruošę elgtis pagal jo impulsus. Tai prilygsta Dievo valiai, o ji visada gera ir teisinga žmogaus atžvilgiu.

xxx

Paklusnumas ir valdymas…

Ko gero amžiams pamiršti tie laikai, kada valdovo skeptras būdavo perduodamas iš kartos į kartą drauge su per amžius einančia išmintimi, kaip valdyti, kad pavaldiniai neprarastų savo žmogiškumo, dvasinio augimo galimybės, kad galėtų patenkinti pagrindinius egzistencinius savo poreikius, būti darnoje su gamta. O svarbiausia, kad visada turėtų mokytojus, kurie drauge būdavo ir gydytojai, patarėjai, kurie kasdien priimdavo plūstančias minias ir mokydavo sveikesnio gyvenimo, atverdavo meilės meno paslapčių esmę, mokydavo, kaip nutiesti kelią gimstančiam kūdikiui, kad jis eitų saugus ir būtų laukiamas. Būsimas valdovas būdavo ruošiamas nuo gimimo, jis būdavo maitinamas tam tikru maistu, jis žaisdavo tam tikrus žaidimus, ugdančius reikalingas savybes, jis būdavo mokomas žynių, jam būdavo perduodamos kosmogoninės paslaptys, jis žinodavo savo, valdovų giminės kilmę ir paskirtį… Žodžiu – jis būdavo įšventinamas į valdovus tik tada, kai būdavo tam pasiruošęs, kad nepadarytų žalos savo valdomiesiems.

Valdovas būdavo tarpininkas tarp aukštosios, kosminės sąmonės ir tarp žmogaus sąmonės, ir jo valdymas turėdavo nesugriauti ir neiškreipti žinojimo, atėjusio į tautą per šimtmečius, o gal ir tūkstantmečius, kurį perdavė jo pirmtakai. Tautos, bendruomenės, genties sąmonę saugojo ir ugdė etika bei moralė, sklindanti iš religijos, tradicijų, švenčių, šventyklų apeigų. Stabilumo garantui – tradicijai – būdavo skiriamas didžiulis dėmesys. Tradicija buvo tikėjimo sargas, religijos perteikta pasaulio samprata žymiai plėtė kasdieninio gyvenimo diapazoną ir savyje turėjo ištisą dvasinių idealų sistema, kuri buvo pagrindinė žmogaus siekiamybė šiame gyvenime. Kartais tam įsikūnydavo aukštųjų pasaulių būtybės, seniai praėjusios žmogišką patirtį ir tarnaujančios evoliucijai, kaip žmogui dabar tarnauja angelai. Apie tai išlikę gausybė informacijos seniausių kultūrų mitologijoje.

Valdovas, kaip ir valdantysis sluoksnis, žinojo, kad valdyti – reiškia, perduoti savo valdomiesiems dalį savo galių, savo valios, teisingos evoliucijos raidos kryptį – dalį savo energijos. Ir tos energijos jam pakakdavo, nes naudodavo ją nesavanaudiškai, o, kaip žinia, kas atiduoda, tam sugrįžta daug kartų daugiau. Su tokiu valdovu buvo evoliucinė galia. Valdovai valdydami – tarnavo ir už tai buvo mylimi, jų vardai išlikdavo šimtmečius ir net tūkstantmečius …

Kaip žinia, per laiką atsirado ne vienas valdovas, kuris pažeidė valdovo paskirties dėsnį ir nenumatytai išnyko net tik jis pats, tačiau ir jo valdomos gentys bei tautos. Drauge išnyko ir per tūkstantmečius saugota bei paveldėta valdymo išmintis – valdovų klaidų kainos būna labai didelės.

Taigi sugebėjimas valdyti – tai savybė, kuri leidžia artinti žmoniją į tobulą būtį, leidžia ieškoti žmogaus prigimtyje dieviškų savybių ir jas tobulinti, ir, ta prasme, kiekvienas valdovas yra dieviškas. Tačiau šiuolaikiniame pasaulyje valdovais tampama visiškai kitaip – valdovu iškeliamas kartais agresyvi vidutinybė, apimta šėtoniškos didybės. Tai gali būti labai vidutiniškos sąmonės asmuo, tarnaujantis grupei egoistiškai mąstančių ir gyvenančių žmonių, o rinkimai į aukščiausius valdančiuosius postus organizuojami taip, kad neišvengiama juodų psichotechnologijų. Taigi paklusnumas, kuris galėtų užtikrinti tvarką, tampa šėtonišku, kai reikia pasipriešinti blogiui, kuris visuomenės ar valstybės gyvenime užima dominuojančią padėtį, tampa sprendžiamąja jėga, diktuojančia, primetančia neteisingus gyvenimo, elgesio, vertybių, prioritetų pasirinkimo principus.

Toks paklusnumas – medžiaga, iš kurios kuriamas tironijos statinys, tai domkratas, kuriuo griaunami gyvenimo etikos pagrindai.

Paklusnumas, besąlygiškas nuolankumas gali būti dorybė, jeigu tai jaučiame ir išpažįstame prieš aukščiausią, pasaulio tvarką kuriančią ir palaikančią jėgą – prieš Dievą – prieš aukščiausią subrendusios ir nušvitusios sąmonės idealą. Kai nušvitęs žmogus pajėgus suvokti, kad jis, jo asmenybė – tik įrankis, per kurį veikia Aukštasis Aš. Be per jį veikiančios dieviškosios valios, žmogus – tik tuščias rūbas, kurį laikinai gali apsivilkti ir pasaulį griaunanti jėga. Mąstančio žmogaus, nušvitimo ar prabudimo siekiančios sąmonės tikslas – atpažinti savyje veikiančias tas dvi jėgas ir besąlygiškai paklūstant bei nusilenkiant savyje esančiai Dieviškajai esmei, nedvejojant atmesti žemiškųjų ar “požeminių” jėgų, valios ar valdžios pripažinimą. Antraip tyko didžiulė grėsmė tapti silpnavaliu savo žmogiškąją esmę naikinančiu padargu.

Savęs susinaikinimas – likimas ištisų žmonijos masių, kurios paklūsta, susitapatina su šiuolaikinėmis valdžios formomis, palaiko, maitina jas savo energija, atmesdamos individualumą, kuris kiekvienam iš mūsų skirtas prigimties dieviškumo. Asmenybės spalvingumas – kas dažnai aukštinama ir ko siekiama – tik iliuzija. Visas žmogaus gyvenimo grožis atsiskleidžia, kai per jį veikia dieviškoji žmogaus prigimtis. Bet koks valdovas, prezidentas, kuris nori save įamžinti, plėsdamas savo šalies ar grupės įtaką, karo, nesantaikos, savanaudiškų mainų būdu, ne tik tampa Dievišką harmoniją naikinančios galios įrankiu, tačiau ir daugybę sau pritariančių ar neprotestuojančių žmonių nuskriaudžia sunaikindamas jų žmogiškosios esmės suvokimą. Žmogus yra didis savyje slypinčiu dieviškumu. Todėl valdžia, kuri “iš Dievo”, niekada nesieks nuskriausti, pažeminti, ignoruoti savo šalies piliečio. Nes, kartoju, – kiekviename yra dieviškoji esmė, nors ji kol kas gal būt neatpažinta paties žmogaus.

Kiekvienas likimas turi savo vertę.Valdžios pareiga pasirūpinti, kad piliečiai išlaikytų savo žmogišką išdidumą, jaustų žmogiškąjį orumą. Ir taip bus pagerbta dieviškoji esmė, slypinti žmoguje. Kai tai neplaukia iš valdovų ar valdžios, žmonės patys turi įvertinti, kas juos valdo, kad savo gyvybine energija nestiprintų satanizuotų valdymo struktūrų. Neteisinga yra viskas, kas suteikia kitam žmogui kančią ir neskatina jo tobulėti.

Tai labai atsakinga ir labai svarbu. Neprieštarauti melui, agresijai, smurtui, bedvasei kultūrai, menui, šlovinančiam kūno ir pojūčių kultą – tai reiškia pritarti pasaulio tvarkos griovimo galioms. Persiimti šiais dalykais – reiškia tapti satanistinės kultūros tiražuotojais,- platintojais ir skleidėjais. Paklusnumas tampa šėtoniška savybe. Ar žmogus gali būti taip nužemintas, taip netekti savo valios, kad savo apsisprendimu ar neapsisprendimu išdrįstų kenkti iš pasaulio Kūrėjo plaukiančiai visuotinei gėrio, grožio, meilės, vilties tvarkai? Todėl apsisprendimas paklusti ar nepaklusti kartais turi įvykti žaibiškai. Ir teisingai pasirinkti dažniausiai neįmanoma, jei žmogus nėra galvojęs apie savo esmę, gyvenimo paskirtį bei prasmę. Arba jei jis nebėra “tyras kaip vaikas” – per tyrą žmogų jo aukštasis Aš kalba be kliūčių.

Kiekvienas reiškinys gali būti ir dieviškas ir šėtoniškas, tai priklauso nuo abiejų pusių. Nebūtų šėtoniško valdymo, jei nebūtų jam paklūstančiųjų ir su tuo susitaikančių. Ne vienos pusės nuodėmė nėra didesnė ar mažesnė. Didesnis ar mažesnis gali būti tik pasipriešimas nuodėmei.

xxx

Kuklumas ir pasitikėjimas savo jėgomis…

Koks klastingas gali būti kuklumas… Pažįstame fariziejiško kuklumo, kai galva barstoma pelenais vien tam, kad kiti pamatytų ir apsimestinį kuklumą aukštintų kaip dorybę. Ir kaip gali nukentėti tas, kuris pasitiki savimi, kai kalba tai, kas šokiruoja viešąją nuomoną, nes pirmiausia jis atrodo nekukliai. Pažįstamas ir kuklumas, kuris nulenkia galvą prieš galingesnį, siekiant prisitaikyti ir turėti sau naudos. Tai nėra kuklumas. Kuklumas bvūdingas individualybėms, kada jos ištirpsta savo darbe, kūryboje, idėjoje. Jos nebesirūpina, ką apie jas manys. Jos nebesirūpina įsiamžinti. Didelis nebijo būti mažas, tik mažas rūpinasi būti matomu. Žmogus, kuris turi aukštesnį tikslą ir dirba dėl paties tikslo, nesiekdamas naudos, visada yra teisus. Ypač, kuris dirba bendram labui. Ir tai suteikia jam pasitikėjimo, nes jo darbas yra vidinė būtinybė.

Pasitikėjimas savo galiomis, be kurio neįmanoma atnešti į žemę gėrio, būti Šviesos darbininku, akimirksniu virsta šėtoniška tuštybe, kai tik žmogus patiki, jog visa tai išplaukia iš jo paties, iš jo vienintelio. Kai jis dirba dėl savo asmeninės šlovės ir asmeninio įvertinimo. Žmogus tobulas tiek, kiek per jį veikia aukščiausia kuriančioji galia, tiek, kiek jis yra Dievo instrumentas. Kitoks pasitikėjimas savimi veda į išpuikimą ir didybę, o tai – visų ydų motina. Prisiminkime dalies angelų nuopuolį, – juk tai įvyko per puikybę. Nuostabus evoliucijos kodas, daugelyje tikėjimų palikęs atgarsius. Nuo tol išpuikę angelai prarado galimybę evoliucionuoti, kad jie tai galėtų daryti, turi įgyti kūno patirtį. Įsikūnijimo dovanos netekę angelai šliejasi prie žmogaus ir gundo jį tai patirčiai, kuri jiems reikalinga, kad galėtų eiti toliau evoliucijos keliu… Štai prie ko priveda puikybė ir sau nieko nebedraudimas.

Tvirtas ir pagrįstas pasitikėjimas kartais išplaukia iš to, kad atpažįstame savyje dieviškumą. Kai žmogus, dažniausiai kūrėjas, suvaldo savo žemiškąjį ego ir leidžia per save kalbėti dieviškai EGO individualybei. Tada jis neabejoja tuo, ką rašo ar sako, abejoti jam neleidžia aukštasis Aš. Pranašai kalbėdavo dievo vardu neabejodami ir pasitikėdami. Ir jų žodžiai pildydavosi, nes prasmė ateidavo iš aukštųjų būties sferų. Nuolatos reikia galvoti, koks šaltinis atneša mums mintis, norus, planus.

Kiekviena individualybė susiduria su trimis išbandymais: skurdu, šlove ir baime. Dažniausiai žmogus suklumpa, kai jį apima baimė dėl šlovės. Išlaikius šiuos išbandymus, prasideda iš naujo tas pats, bet jau kitame lygmenyje, tačiau patirtis jau leidžia pasitikėti savo tiesomis, nes jos pagrįstos atradimais per praradimus. Nes žmogaus vertė priklauso ne nuo to, kiek įgyjame, o nuo to, kiek ir dėl ko atsisakome. Gyvendami ir siekdami nepaniekinti savo žmogiškumo, kiekvieną akimirką turime rinktis, ir mūsų pasirinkimas turi būti sąmoiningas. Neįmanoma turėti visko. Pasirinkdami ir vis pasirinkdami, mes patys pažįstame save, susitinkame arba nesusitinkame su savo aukštuoju Aš ir, jei gyvename sąmoningą ir aukštą gyvenimą, mums nebegzistuoja kuklumo ar savęs įvertinimo problema, nes mums būnant “aš esu tuo, kuo Aš Esu”, per mus kalba bei veikia mūsų Ego – dieviškasis aspektas mumyse. Tampame savo aukštojo Aš įrankiu, jo kūnu, jo veikiančia išraiška šioje realybėje, dirbame, kad materija tarnautų dvasiai, ir viskas, ką sako, mūsų aukštasis Aš, yra teisinga. Jis mus veda mūsų individualiu keliu. Tačiau, deja, kitokio suvokimo mūsų egzistencijos broliai niekada neužtikrins, jog būsime mylimi ir nepatirsime atstumties, vienišystės, kaltinimų išsišokimu, didybe ir nekuklumu ar net pamišimu. Nes, jei aukštesnė sąmonė ir turi patirtį permatyti žemesnę, deja, žemesnei ji lieka uždengta tol, kol pati savo patirtimi neperaugs Aukštojo Ego šviesą dengiančių debesų.

xxx

Tai gana paviršutiniškai išdėstytos autorės mintys, tačiau jos liudija pastangas suvokti sąlygas, kuriose gyvename ir augame aukštyn… Tikrai tikiu, kad tokių pastangų aplinkui yra labai daug, tačiau norėtųsi, kad jos nebūtų padrikos, o sudarytų šviesios, optimistinės ir sveikos pasaulėjautos pagrindus, kuri sugebės išsiplėšti iš materijos vergovės ir kūno pojūčių dominavimo, laikančių žmogų sąstingio būsenoje. Kuri leistų pajusti savo amžinai laisvą, individualią sielą, besiekiančią susilieti su Dvasia. Tam reikalinga “tyla”, kontempliacijos ar mąstymo įgūdžiai, valia ir noras suvokti. Ir pagalba netruks ateiti.

Komentarai

 

 

 
 1. manau nevertetu tokius nusigrybavimus ‘gal ir gerbiamos rasytojos spausdinti KK ,net laikrastis darosi nebeidomus,na nesupras tu grybu apie pievas ir kt nesamones ‘niekas,noretusi konkretumo jei turi ka pasakyti ta gerb rasytoja.Atsiprasau jei izeidziu,neturiu blogos nuomones apie rasytoja,,bet tikrai tos mintys nerimtai atrodo.Laurinkaus pamastymuose tai nors tarp eiluciu daug info yra,o cia tusciai kiaura.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 2. Stankūnaitę, kuri pardavinėjo mažametę mergaitę pederastui Andriui Ūsui ? ir pederastą Andrių Ūsą ginančius Kūrį, Kryževičių,Paulauską, Sadecką,Jurgelį ir kitus pedergynius?

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Kaip smagu kad sulaukėme tokių nuostabių laikų, tokios laisvės Lietuvoje. Galime kiek norime bjauriausiai įžeidinėti valdžios žmones, teiėjus, bet ką ir nieko, jokios atsakomybės, niekas nebaudžia, darome ką norime. Netgi gaima žudyti žmones ir tapti didvyriu, pagrobti svetimą vaiką ir dirbti teisėja. Tai bent laikai, tai bent valstybė.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 3. Gal tai butu, hm, dvasines aukstumos Lietuvoje pries 20 metu, dabar gi po, pvz., Walsch knygu, kurias galima skaityti ir lietuviu kalba, taigi, dabar tai…

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • O kas tamstai trukdo pačiam parodyti tas aukštumas,tikiuosi nelipsi ant taburetės?

   Thumb up 72 Thumb down 0

 4. Is tiesų puikai parasyta Esu nustebintas ir pamalonintas Prasidės pavasario semestras jaunuomenei Drįsiu paskambinti ir pakviesti pokalbiui su studentais , nes as su jai kalbuosi labai arti Tamstos minciu.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 5. Kovosime už mergaite, tikime mergaite, už mergaitę iki mirties. Pedofilai kelia galvas o mes jas kirsime. Nors pedofilų klanas labai galingas, tauta pasikėlė ir nugalės.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • apie pederastą Andrių Ūsą ? tą kuriam kūrva Laimutė Stankūnaitė pardavinėjo mergaitę?

   Thumb up 72 Thumb down 0

 6. Ar be daktaro J. Fišo ir manęs dar kas nors suvokia, kad tauta yra visiškai išprotėjusi?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 7. Ačiu gerb. rašytojai už įdomias mintis,už norą vykstančioje polemikoje dėl konkrečios bylos išgirsti sudėtingesnių ir nebanalių pamąstymų. Gal tai savotiškas noras išprovokuot mūsų snaudžiančius intelektualus?-ir tai gerai. Iš karto paskysiu ,kad tokiais nelaikau teisėsaugos ,,elito” ,kuris pastaruoju metu savo intelektą apibrėžė kaip terminologijos žinojimą. Mano mama apie tokius sakydavo: pasipūtęs kaip varlė prieš lietų. Deja mūsų teisės ,,korifėjams” pamąstyti po labai žemiškų darbų tiesiog nėra jokio noro ,o gal ir galimybės ribotos,juk ne paslaptis ,kad į valdžią veržiasi vidutinybės ,dažnai pramintais tėvų takeliais. Nustebčiau jeigu jie domėtusi teosofija, filosofija,estetika, etc.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 8. Taip, jau prabudome!!! Ir dainuojame:

  Вставай, проклятьем заклеймённый,
  Весь мир голодных и рабов!
  Кипит наш разум возмущённый
  И в смертный бой вести готов.

  Весь мир насилья мы разрушим
  До основанья, а затем
  Мы наш, мы новый мир построим, —
  Кто был ничем, тот станет всем.

  Припев:
  |: Это есть наш последний
  И решительный бой.
  С Интернационалом
  Воспрянет род людской!

  Thumb up 72 Thumb down 0

 9. tikriausiai neperseniausiai Ieva pasikete savo IP, matyt kai prasidejo pedofilijos skandalas. Vieni keitesi kompus (kurie neva sudege ), kiti ip. Bijo, kad teisesauga nenubaustu uz slykscius komentarus ar nesuprastu kieno giminaite yra.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • O ka, Jums ta Ieva tokia įdomi, kad daugiau nėra su kuo komentuoti? Ar negalima jos kvailų spaliojimų ignoruoti, ar tai patinka KK?

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • nu nebukit jus tokie naivus.
   cia niekas nei kompu nei IP nesikaitalioja, o juo labjau del baimes buti nubaustiems.

   tai samdomi internetiniai komisarai, valgantys is to duona

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • AKGegužė 21, 2010 19:56Na, jei įvyktų toks stebuklas ir mano sunus ar dukra taptų žydrais,gal ir neayzuacidu snukiu, bet tikrai ju negerbciau ir netureciau su jais reikalu. Galetu gyventi savo gyvenima Amsterdame netersdami Zemaitijos. beje merginos, kuri vietoj kvepalu naudoja šv. karves mesla minejau kad taip buna Indijoje, Žemaitijoje matyti irgi nenoreciau. nors karve, kaip naudinga gyvuli visai gerbiu

   Thumb up 72 Thumb down 0

 10. bukite budrus brangus lietuvos zmones…..paskaicius komentarus matosi ,kad jau prabudote ….kad jau neapgaus jus niekas ir jau zinote kodel yra saugoma ta stankunaite….ir dar daug ka suzinojote per ta laika….dabar svarbiausiai yra apsaugoti mazaja mergaite…..teismo nutarimo kondratjevo nestabdo…niekas nieko nedaro…tai zmones tik jus galite padeti apsaugoti mergaite…..mergaite neis su motina,tai jau visi supranta is akistatos laidos….ji turbut net bijo tos stankunaites???ir kaip gali nebijoti vaikas ,kai aplink buvo dedes,sysalai ir t.t.stankunaitei turi buti pareiksti itarimai …na lietuvoj tai turbut niekas jai nepareiks ,bet Strasbure tai tikrai…ji turi buti nubausta ka padare vaikui…..paskaite mergites psichologines ekspertizes istraukas ,ka sake mergaite ,daugiau irodymu ,kaip ir nereiketu….

  Thumb up 72 Thumb down 0

 11. Saugokime vaikus, nes pedofilai už kiekvieno kampo tyko. Ir jie viską valdo todėl jie nebaudžiami. Visi teismai, visos prokuratūros, visa valdžia pilna pedofilų. Tas klanas labai galingas. Vien tai kad Latvijoje buvo pedofilai įrodo kad Stankūnaitė kalta. Mergaitė negali išlikti gyva, nes pasakys ką dėdė Aidas su ja darė. Mes nepasiduosim ir darysim revoliuciją. Visur kyšo VSD ausys. Bet kodėl jos kyšo? Tauta jau atsibudo. Prabudome ir kelkimės.

  Ačiū Partijai už rūpestį. Ačiū prezidentei.

  Plaka Stalinui mūsų širdelės.

  Visi susikabinkime už rankų ir giedokime:

  “Tėvynė galinga, nebijom pavojų,

  Tebūna padangė taiki ir tyra.

  Mes darbu sukursim didingą rytojų,

  Ir žemę nušvies komunizmo aušra.

  Tarybų Sąjungoj šlovingoj,

  Tarp lygių lygi ir laisva,

  Gyvuok per amžius, būk laiminga,

  Brangi Tarybų Lietuva!”

  Pabudome ir kelkimės!

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • sako- kai skambėdavo šita kacapiška giesmė-pederastui Andriui Ūsui stodavosi, stodavosi ir Kūrio tėvui jei bogu- juk tikras stribpalaikis buvo, stodavosi ir Paulausko tėvui-senam čekistui, o Sadeckui -sovietiniam mentui -nestodavo- kadangi jis impotentas. Šiaip labai gera giesmė- tikras sovietinių pederastų himnas.Ir kūrvų-tokių kaip Laimutė Stankūnaitė.

   Thumb up 72 Thumb down 1

 12. ir isleido don pedosijai sunkiaja artilerija – nepilnametes prievartautoja Dariu su niekuo deta kale bei didele liemene su daug kiseniu maciusi ir tik “tiesa” kalbejusi Zalima. Kas bus kitas?

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Thanx with the energy, saustin the nice function Fantastic operate, I’m gonna commence a tiny Weblog Engine training course perform utilizing your website I am hoping you get pleasure from running a blog using the well-liked BlogEngine.web.Thethoughts you express are truly brilliant. Wish you’ll appropriate some a lot more posts.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 13. išeitį iš visos šitos bjaurios situacijos susidariusios Lietuvoje. Jisai sako- peršnekėjau su daugeliu pederastų, tai jie pareiškė nuomonę- kad jie tiesiog jau patys pavargo nuo priklausomybės vaikų pisimui, bet tiesiog- negali savęs kontroliuoti. O kalėjiman, sako Dariukas, jie irgi sėsti bijo, sako-juos ten skriaus, muš ir rabavos. Taigi ,Dariukas sako- kad pederastai pasiūlė-jog vietoj jų-kalėjimuose galėtų atsėdėti-jų nučirškinti sysalai. Taip, atseit, ir avelės ir vilkai liks patenkinti….

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • vaikai nevien del to vagiami adrenochromui gaminti ziauresnes tvarkos uz liberal kapitalistine /satanistine negali buti

   Thumb up 72 Thumb down 0

 14. baigdavosi Lietuvos teritorijoje.
  O va, mūsų pėdsekiai pametė pėdas ,nes buvo supedofilėję.

  Thumb up 72 Thumb down 0

    • kad Andrius Ūsas buvo pederastas. Yra-kas dirbo pas jį kontoroj- ir savo akim matė tarp jo dokumentų šimtus mažamečių vaikų nuotraukų, yra ir kas daugiau kai ką matė. Kam diedui gali būti reikalingos mažamečių nuotraukos ? ne viena, ne dvi- o šimtai?

     Thumb up 72 Thumb down 0

     • pederastas – zydras
      pedofilas – vaikp…

      o usas buvo ir tas ir tas
      o ka jam daryt?
      kokia normali moteris ziuretu i sitoki bekona?

      Thumb up 72 Thumb down 0

    • setonai masonai geria tavo vaiku krauja tame tarpe barneverneto atstovai lietuvoje

     Thumb up 72 Thumb down 0

   • Todėl ir saugojo kaip kokį Snorą.O vat geriausią mamą KuKluksKlanas saugo stropiai.Musė nepraskris.

    Thumb up 72 Thumb down 0

    • uoj, KuKluksKlanas pirmiausia stropiai saugo savo vynuoges.
     Kadangi ju vynuoges didziuleje bedoje, o apie tas bedas puikiausiai zino dvi nepageidautinos personos tai….
     nu o ka tu darytum, jei tamstos vynuoges bedon pakliutu?

     Thumb up 72 Thumb down 0

 15. Saugokime vaikus, nes pedofilai už kiekvieno kjampo tyko. Ir jie viską valdo todėl jie nebaudžiami. Visi teismai, visos prokuratūros, visa valdžia pilna pedofilų. Tas klanas klabai galingas.

  Vien tai kad Latvijoje buvo opedofilai įrodo kad Stankūnaitė kalta. Mergaitė negali išlikti gyva, nes pasakys ką dėdė Aidas su ja darė. Mes nepasiduosim ir darysim revoliuciją. Visur kyšo VSD ausys. kodėl jos kyšo? Tauta jau atsibudo. Prabudome ir kelkimės. Ačiū OPartijai už rūpestį. Ačiū prezidentei. Plaka Stalinui mūsų širdelės. Visi susikabinkime už rankų ir giedokime: “Tėvynė galinga, nebijom pavojų,
  Tebūna padangė taiki ir tyra.
  Mes darbu sukursim didingą rytojų,
  Ir žemę nušvies komunizmo aušra.
  Tarybų Sąjungoj šlovingoj,
  Tarp lygių lygi ir laisva,
  Gyvuok per amžius, būk laiminga,
  Brangi Tarybų Lietuva!”

  Pabudome ir kelkimės!

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • kaip taisyklė-visi pederastai- stribų palikuonys. Įdomu-tavo tėvas irgi priklausė kokio Žąslių valsčiaus stribokų bandai, ar tiesiog buvau aukščiau hierarchijoj pakilęs komsorgas ?

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • Leisk atspėsiu – kokią savaitę galvojai kol išmąstei tą savo “taisyklę”? O dabar kai išspjovei savo pasamonės skreplį – gali raityti kulnus, aborto liekana :-)

    Thumb up 72 Thumb down 0

   • O Jūs visiškai teisus, pasižvalgykite po kaimus arba miestelius, kur dar stribų pasilikę palikuonisvisur destrukcija, alkoholizmas.O ten gyvena grįžę iš Sibio,atikęLietuva. Deja, nusivilymas,bedarbystė, alkoholzmas. Lietuva, nenorėjo priimti grįžtančių į savo Tėvynę ir nesudarė jiems sąlygų bent jau išmokti lietuvių kalbos, kad galėtųbent su valdininkas bendrauti

    Thumb up 72 Thumb down 0

  • tau gi daktaras liepe guleti.
   O alkoholis susilpnina vaistu poveiki ir sustiprina agresija.

   tai kada pasveiksi, jei daktariuko neklausai?

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • vilnieteGegužė 26, 2010 12:08as uz tolerancija, bet mane labai narnmiea tai, kad dazniausiai kova uz savo teises perauga i isskirtiniu teisiu sau reikalavima, mazumu aktyvistai prisidengdami mazumu problemomis daro sau karjeras ir jega bruka savo poziurius net nesileisdami i diskusijas, o iskarto kaltindami visokiom fobijom, as toleravau gejus iki tol, kol jie man nepradejo aiskinti, kad cia as nenormali, kazkodel vadovams nerorganizuojami kursai kaip elgtis su darbuotuojais turinciais semyniniu problemu, bet kaip elgtis su homoseksuolais- prasom, ir pinigu duos,tai kodel? jeigu jie tokie kaip kiti, kodel darbe turetu rupeti ju seksualines problemos? iki absurdu prieinama ir su visokiais politkorektiskumais, ir su feminisciu idiotizmu ir kalbos perdarinejimu, ir su seksualiniu mazumu ISSKIRTINIU TEISIU SAU reikalavimais

    Thumb up 72 Thumb down 0

   • buk gerutis paklausyk daktaro verygos prisistatyk kaip sergantys busi karunuo as ir paskiepytas myriop

    Thumb up 72 Thumb down 0

 16. zinote,o musu vienintele ir nepakartojama ieva apsireiskie15min.portale,tik kitu vardu.
  copy:
  olese 16:36 IP: 78.61.16.101 Netinkamas komentaras

  eik tu Zina naktį pieno lakti. gydikis ir eik pas venckienę skundų rašyti yra tokių nedoreliu
  :)

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • jis vengia rasyti portaluose kur ip matomas, nes matyt sis komentatorius yra smarkiai susijes jei ne su “jais” tai yra labai prisisikes. Kur jus matet Ieva Lryte ar 15 min? Ten tokia neateina, nebent pasikecia varda.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 17. Mergaitės NELEISTI iš namų jokiu būdu.PADALAI eina VA BANK.Jiems smegenys išėjo iš rikiuotės.Matote,kad nenaikina Kondratkos nuosprendžio.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 18. Tu su savo ŠAIKA pjauni MOTINAI TĖVYNEI galvą.
  Kas Tave tokią sumeistravo urodiną?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 19. Padekite Venckienei susivokti kad ji KLYSTA neatiduodama mergaites, juk ji turi visus irodymus ir ekspertu isvadas, juk uz ja visa TAUTA, PREZIDENTE, LANDZBERGIS, mergaites neatidavimas ir nevykdymas teismo sprendimo tik pakenks visai kovai uz TIESA!

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • atiduos mergaite – vienintele liudininke, tai nebus del ko Venckienei kovoti, koks tolkas tie irodymai, jeigu neliks tikslo???

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • mielas zmogau, uz ka tamsta esate, kad siulote atiduoti vaika “motinai”?Jie tik to ir laukia.Ir jau tada mergaites neisgelbes nei Lansbergis, nei Jasiukaityte, nei Nakas, nei niekas.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 20. Sako ,kad PUMPRICKA šįvakar šaudys spiromis kartu su KRYŽNIOVU.Jie be MERGAITĖS numirs,nes toje mergaitėje įkūnyta TIESA.
  Saugokime Lietuvos ANGELĖLĮ.Pavojus dar nepraėjo.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 21. Baba tai toks ne tik kedofilams, bet ir pasauliečiams nerimą keliantis reiškinys-sekta. Ne tik dėl to, kad anieji viską iškraipo , bet ir todėl, kad yra tam tikrom organizacijom ir struktūrom (valstybininkams pavyzdžiui, VSD pavyzdžiui) pavaldi grupuotė. Dažniausiai pasitelkdami kokius psiochologinio spaudimo bei viliojimo mechanizmus vykdo visuomenės destrukciją. Jųjų siekiai dažnai būna siauri, o veikla – iškrypėliška.

  Ši sekta turi savo dvasinį lyderį Babą, kuris yra pramokęs visokių minios valdymo ir durninimo metodų, o tie žmonės, nabagėliai, kai kadu ir patiki. Ypatingas Babos požymis lyriškai rašyti apie sysalus ir apie buku pjūklu dzyrinamas galvas.

  Įspėjimas: SAUGOTI VAIKUS!

  Thumb up 72 Thumb down 0

 22. galima ir pavargti nuo to tamstos rasymo,kas perdaug tai jau nesveika,reika tureti ir saika net ir rasytojams

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Nepervark, o tai paskui nedarbingas būsi, mažiau mokės ir mažiau mokesčių bus. Geriau eik į komtiesą – ten viskas mažmomis porcijomis ir jau “sukramtyta” tokiems kaip tu. O kometaruose dar ir saviškių surasi – bus širdžiai atgaiva :-)

   Thumb up 72 Thumb down 0

 23. Nusiramink ir susitaikyk pati su savimi.Garliavos MERGAITĖ išspręs pati savo problemas kartu su jaą mylinčiais asmenimis.Kišdama savo trigrašį ten ,kur Tavęs niekas neprašo -KENKI sau ir savo artimiesiems KARMIŠKAI.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 24. sekantis teiseju klano ejimas,nes musu valstybes galvos pasirodo nieko nevaldo.labai apgailetinai atrodo per televizija,kai reikalauja vykdyt teismo sprendimus.

  Thumb up 72 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Ar tikrai yra verta pasirinkti namų šildymą medienos granulėmis?
Mediniai namai: 6 taisyklės, kaip juos paruošti žiemai
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Ar biuro priemonių kokybė kinta? 
Darbas biure yra neatsiejamas nuo tam tikrų priemonių, kurios gali garantuoti, kad pavyks...

Naujausia žaidimų įranga dar geresniems pojūčiams 
Jeigu mėgstate kompiuterinius žaidimus ir norite atrasti juose dar geresnes patirtis, išbandyti daugiau,...

Miško darbai: pačiam ar su specialistais? 
Lietuvos kraštas yra labai žalias ir miškai yra pats didžiausias mūsų turtas. Jeigu...

Greitas ir efektyvus papilomų naikinimas 
Kamuoja papilomos virusas? Norite atkurti gražią ir sveiką odą? Papilomų naikinimas „Vivus Sanus“...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (8)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (27)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras