Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Liepa 8 Trečiadienis
 

Prielaida: prokuratūros vidaus sabotažo dalyviai siekia sugriauti prokuratūrą iš vidaus?

2012-12-22 11:40 | Teisėsauga | Komentarų (47)

Generalinis prokuroras Darius Valys. KK nuotr.


Kristina Sulikienė

Pripažinkime – jeigu kokią vieną dieną ar visas dvi spaudoje nemirguliuoja prokuratūros „profsąjungininkų“ skaistūs veideliai (man iki šiol keista, kaip pareigūnai sau gali leisti kovoti patys prieš save, kai reikia kovoti su organizuotu nusikalstamumu), tai tampa keista.

Kur dingo „profsąjungininkai“ – gal naujus D.Valio „išvertimo“ planus strateguoja?

Visuomenė per daugiau nei dvejus metus taip pripratinta, jog kiekvieną dieną koks nors pasiturintis, tačiau savo alga vis dar nepatenkintas prokuroras verktų viešai, kaip jis blogai gyvena (kai didžioji visuomenės dalis per tų pačių prokurorų neveikimą, kai jie netiria per aukštų šilumos, dujų, elektros ir kitų kainų, galą vos su galu suduria), kad pasidaro keista, jeigu tie prokurorai nešmėžuoja žiniasklaidoje.

Jau žinomi „personažai“ – tai ir „gladiatorius“, kuris visą vadinamosios pedofilijos bylos procesą buvo toks nelaimingas, kad reikia palaikyti kaltinimą – tarsi jam ne algą mokėtų už vaikščiojimą į teismą, o jis turėtų susimokėti valstybei.

Tai ir „didysis dramaturgas“, niekuo nenusileidžiantis garsiajam vokiečių kompozitoriui – tik kompozitorius tai bent jau teatrą Boiroite turėjo, o šis „dramaturgas“ spektaklius kuria teismuose ir seimuose.

Tai ir „birbynėlė“, kuris niekaip negali pamiršti, jog kažkadaise laimėjo „pirmą vietą“ konkurse, o į „jo vietą“ buvo paskirtas kitas prokuroras.

Taip „persidirbę“ tie mūsų prokurorai, jog kai kurie iš darbo lekia net neatsigręždami ketvirtą valandą dienos, o jeigu darbo diena sutrumpinta – ilga kolona mašinų pajuda jau nuo trečios valandos.

Matyt, viena valanda yra „metodinė“. Apsipirkinėdami vis dar darbo metu kai kurie prokurorai vis mąsto, kokie yra nelaimingi, ir kaip jų „laimės indeksas“ padidėtų, jeigu ir darbo kaip nors pavyktų išėsti savo vadovą – Darių Valį.

Kadangi „boba po ratais“ – nepavykęs „bajeris“, vienas dalykas, mąsto juodieji strategai, pavyko – Darius Valys atnešė atsistatydinimo pareiškimą Prezidentei.

Kurio ji, deja, nepatenkino.

Bet juodieji strategai sugalvojo: o mes dabar, sabotuodami ir paralyžiuodami kaip kokie nors „Medininkai“, darbą, sakysime, jog „boba po ratais“ buvo ta plonytė linija, po kurios Dariaus Valio vadovavimas neteko galios.

Štai čia sugalvojome, eina sau!

Mes patys sau dabar vadovaujame.

„Tik“,-mąsto juodieji strategai, -„nežinome, kaip reikės pagrįsti savo „opiniją“, jeigu mums prikiš nepavykusį Editos Žiobienės bandymą atsistatydinti iš pareigų. Juk analogiškai – ji norėjo būti atleidžiama, o jog prašymo net nesvarstė, paliko pareigose.“

“Tada mūsų priešininkai“,- mąsto strategai,- „sakys, jog ir jos „superinė“ frazė „net ir blogiausia motina, net alkoholikė motika yra geriau už geriausią globėją“ yra negaliojanti.

Jos sprendimai, buvę palankūs biologinei nekaltai motinai, irgi bus negaliojantys.“

Mąstė, mąstė tie strategai, ir nieko nesumąstė.

„Aišku, geriausia būtų kokia nors apkalta kam nors – jeigu Prezidentei, mes įrodytume, jog visi jos dekretai negaliojantys.

Tačiau kaip čia prasukti tą „bobą po ratais“?“ – mąsto rymodami prie Kalėdinės eglutės juodieji strategai.

Per „dramaturgą“ nieko nepavyko.

Jokios apkaltos niekas nepradėjo.

„Niekas nevyksta. Mums patiems tuoj bus „šakės“, nes bus tikrinamos bylos, jau patvirtintos kvotos. Ir jau vyksta rimti „purtymai“.

O prie „ankstesniųjų“ gyvenome gerai, oi, gyvenome gerai. Kaip norėtume, kad tie laikai sugrįžtų.

Kam rašyti laišką? Kalėdų seneliui? Popiežiui? Eurojustui?“, – labai išgyveno juodieji stategai.

Nesmagios Kalėdos laukė juodųjų stategų, nes naujas – senas planas – atsikratyti Dariumi Valiu ir pasodinti savo „profsąjungininką“ – nepavyko.

Nelojalius prokurorus reikėtų šalinti iš sistemos be teisės kada nors grįžti į ją

Aišku, juodieji niekada nepasiduos. Iki kol jų visų pagal „sąrašą“ neatleis.

Kad ir už lojalumo stoką.

Lojalumo stoka dar prilyginama sisteminiam sabotažui, o prokuratūros sistemoje sabotažas prilygintinas tarnavimą nusikalstamam pasauliui – nes tik jis laimi iš tokio sabotažo.

Ir nereikia čia jokių valstybės užvaldymo schemų – juodieji strategai pirmiausia galimai yra užvaldyti:

a) „vertybių“ (t.y. pinigų)

b) puikybės

c) nelojalumo vadovui ir sistemai, bei tarnavimo tam tikroms grupuotėms: vieni tarnauja „verslui“, kiti – Rytams, treti – Vakarams, ketvirti – „valstybei – valstybėje“, penkti – viskam.

Kai kitą kartą lįs į spaudą, galėtų apie šiuos tris „veiklos aspektus“ pakalbėti. Kas jiems yra svarbiausia gyvenime, kokiomis „vertybėmis“ vadovaujasi.

Tada tegul pasižiūri Prokuratūros veiklos įstatymą, ir patikrina, ar sutampa įstatymas su „vertybėmis“.

Liberalioji politikos teorija teigia, jog individo laisvė yra tuose rėmuose, kuriuos jis pasirinko. Ši teorija teigia, jog teniso sporto klubo narys nėra laisvas į aikštę išbėgti be sportinių batelių ir nemokėti klubo nario mokesčio.

Tas pats ir prokuratūroje – jeigu prokurorai jau „įstojo į klubą“, turi laikytis taisyklių – neimti kyšių, neieškoti ryšių ir pažinčių, dirbti daug ir tik Tėvynės labui. Taip pat turi būti pavaldūs ir paklusnūs vadovui, vykdyti jo nurodymus.

Jeigu nesilaiko „klubo“ taisyklių, turėtų būti šalinami be teisės kada nors sugrįžti į „klubą“.

Kariuomenėje karo metu už dezertyravimą ir sabotažą yra taikoma aukščiausia bausmė.

Keista, jog kai kurie prokurorai savęs netapatina su kariškiais, o laiko save „laisvais ir nepriklausomais“ – net nepriklausomais nuo įstatymų, reglamentuojančių jų veiklą.

Beje, norint sugriauti valstybę, tereikia paralyžiuoti jos saugumo ir teisėsaugos veiklą. „Juodosios buhalterijos“ byla bus išaiškinta. Tačiau kas išaiškins, kas iš tiesų vyksta juodajame kube ir kokios ten „valstybės užvaldymo“ schemos yra išsikerojusios? Juk iki šios dienos prokuratūroje tarsi „piaro“ kompanijoje galimai įmanoma „užsisakyti“ baudžiamąsias bylas verslo ir politikos konkurentams žlugdyti…

Beje, apie saugumo vidaus problemas – čia jau atskira tema. Tačiau plati ir aktuali. Visokie „demokratijos kūrimo“ ir „kovos su terorizmu“ fondai ir lėšos apsukę galvas ir kai kuriems prokurorams. Kurie įsikabinę laikosi į „bylos tiesą“, nors byloje, švelniai tariant, trūksta elementarių įrodymų dėl nusikaltimo sudėties…

Išeitis – antisisteminė Eksprokurorų politinė partija

Šiuose rinkimuose buvo labai mėgiama vadinti kai kurias partijas „antisisteminėmis“. Taigi, prokuratūros – tikriausios sistemos – vidaus sabotažo dalyviai yra patys tikriausi „antisistemikai“. Kodėl gi jie nesukuria politinės partijos ir nedalyvauja rinkimuose? Galėtų Seime kas dieną „piarintis“ ir kovoti su D.Valiu. Nes dabar jau net „neskanu“, kai kaip kokioje penktoje klasėje, kai paauglystė plėšia smegenis, prokurorai kovoja su „klasės auklėtoju“ (generaliniu prokuroru) dėl „namų darbų patikrinimų“ (pyksta dėl sutrumpintų ikiteisminio tyrimo terminų) ir dėl „palikimų po pamokų“ (pasitarimų, darbo krūvio didėjimu, apmokymų) – tarsi prokuroro darbas nebūtų iš pašaukimo, ir jame neturėtų rūpėti nei darbo valandos, nei atlygis, nei vadovo „kietumas“. Kaip kokie nusižengę mokiniai bijo „pastabų“ (tarnybinių patikrinimų) bei „tėvų susirinkimų“ (svarstymų dėl vilkinamų bylų).

Kaip byloja sena karinė patarlė, po mūšio kardais nemojuojama. Kita patarlė sako – kardą pakėlęs, nuo kardo ir žus.

Akivaizdu, jog atsipalaidavę ir manydami per kokį mėnesį – du „patvarkyti“ šitą „kaimietį“, „cementinį“, savo „kardus“ (veikiau- spragilus) atmušė į tokį akmenį, kad nežino, pas kokį kalvį pasigaląsti. Kaip ta ragana iš pasakos, kuri bėgo pas kalvį ir prašė: „Kalvi, kalvi, paplonink man liežuvį“.

Čia jau jokie priekalai nepadės, kuomet kai kurie prokurorai nejaučia jokio pašaukimo savo darbui, tačiau negalėdami to viešai pripažinti, kovoja prieš savo vadovą – tarsi problema glūdėtų kompetetingo ir sąžiningo vadovo asmenyje, o ne jų pačių viduje – kuris verda, kai reikia dirbti, verda, kai reikia paklusti, kunkuliuoja, kai daug ko, kas anksčiau buvo leidžiama, nebegalima daryti. Ypač – kad negalima imituoti darbo, o taip norėtųsi!

Bet yra puiki išeitis – politinė karjera. “Antisisteminė eksprokurorų partija” – štai planas, kuris išspręs visas problemas. Galima bus legaliai tarnauti lobistams, visokiems interesams, ir visokioms grupuotėms.

Nes dabar tai kaip tame anekdote. Draugas Stalinas sako: mes viena koja tvirtai stovime industrializme, o kita – žengiame į socializmo rytojų. Klausimas iš salės: ir kiek ilgai taip išsižergę virš bedugnės stovėsime?

Komentarai

 

 

 
 1. Sis artistas pasirenges ilgai ir nobodziai cirkauti – cirke, vietoi to kad ivestu karine drausme ten – cirke, del saugumo ir stabilumo, pajokos stiprumo.Kol to nebus – bus tik pajokos -cirkas.ir taip be galo krasto ir tikslu, tu kurie itvirtinti ir priimtini tautos stiprumu.Kadangi cirkas – profesine prasme yra klajokline butybe, tai prok cirkas klajos ilgai ir nobodziai, kol kada nors Tauta apmetis ji/ja pamazgom pagal prigimti.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. O tiesa, kad neseniai iš GP buvo išvytas nemažas skaičius prokurorų??
  Čia juk tas norėta pasakyti straipsniu, ar ne?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. aciu, Kristina. Visada laukiu pacios straipsniu. Zinoma ir Giedres. Rasykit, duokit daugiau mums informacijos. Tas Vilties ziburelis, kad ir po mazai, bet jis vis dideja. Dar karta aciu KK.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 4. Jie reikalingi,kad apginti valstybinės valdžios valdininkų savivalę.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. KODĖL NIEKAS NEKONTROLIUOJA LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO VAGIŲ IR NETIRIA TEISĖJŲ NUSIKALTIMŲ? says:

  Prezidentė korumpuotą, degradavusią, posovietinę teisinę-teisminę sistemą viešai įvardijo KLANU, tačiau melo ir neteisingumo KLANAS tebeegzistuoja.
  KLANAS TEISME PAVOGĖ MANO DOKUMENTUS, kuriuos aš įteikiau LVAT’ui. Į mano prašymus atstatyti bylose pavogtus įrodymus arba man juos gražinti, LVAT’o pirmininkas R.Piličiauskas 2010-11-29 raštu Nr. 01-02-639 sukčiaudamas, pamelavo, pavogtų įrodymų man negražino.
  Generalinis prokuroras D.Valys, turintis išskirtinę teisę ir pareigą, netyrė mano skundo dėl mano dokumentus pavogusių teisėjų veiksmų, o VAT teisėjas Stasys Lemežis (buvęs sovietinis vyr. prokuroras) įteisino dokumentų vagystę ir neteisėtus prokurorų veiksmus.
  KLANAS nusavino nuosavybę, kurią statė mano tėvas „Katalikų kronikos“ bendražygis, pripažintas Lietuvos nepriklausomybės gynėjas – savanoris, KGB‘istų persekiotas ir terorizuotas, televizijos studijos ir bokšto gynėjas, žydų gelbėtojas, Valstybės apdovanotas ir pagerbtas ne vieno muziejaus stenduose.
  Remdamasis reikiamos galios registro dokumentais, teisingumo, aš ieškojau visose įmanomose KLANO pakopose: Registrų centro (RC) Komisijoje, Vyriausioje administracinių ginčų komisijoje (VAGK), Teisingumo ministerijoje (TM) ir visuose įmanomuose teismuose. Ginčijau akivaizdžiai suklastotus išvestinius RC dokumentus. Ginčą tarp manęs ir TM, nenusišalinęs bylą nagrinėjo buvęs Komunistų partijos nomenklatūrininkas, kolegijos pirmininkas Anatolijus Baranovas, kurio sūnus T ministro patarėjas Tomas Baranovas. KLANAS tapo irštvomis nedesovietizuotiems KGB‘istams, komunistams-kolaborantams ir jų giminaičiams.
  Tai primena pasakėčią „Vilkas ir ėriukas“ apie ėriuko bylinėjimąsi su vilku vilkų teisme.
  KLANAS įteisino akivaizdžiai suklastotus išvestinius dokumentus.
  Prezidentės paskirti LVAT’o pirmininkas R.Piličiauskas, neteikė teikimo procesui atnaujinti, o buvęs sovietinis LAT‘o pirmininko padėjėjas G.Kryževičius ir jo dabartinis LAT’as, nepriėmė kasacinių skundų.
  R.Piličiauskas LVAT’o pirmininku paskirtas pagal Prezidentės vienasmenišką išskirtinę privilegiją, jis Seime neprisiekė, jo paskyrimo procedūroje Seimas nedalyvavo, todėl LVAT’as bylose ignoravo Seimo kontrolierių išvadas ir sprendimus, kuriais nustatyti RC direktoriaus K. Sabaliausko ir T ministro pažeidimai, jiems taikytos poveikio priemonės, tačiau buvęs ne‘Teisingumo ministras R.Šimašius, turėdamas įstatymuose įrašytas pareigas kontroliuoti RC ir Teismų vadovų administracinę veiklą, tik šaipėsi.
  Administraciniai teismai negina piliečio-žmogaus nuo valstybės institucijų tarnautojų savivalės ir biurokratizmo, bet dangsto oficialių dokumentų suklastojimo faktus, atgraso nuo teisingumo ieškojimo, vykdo neteisingumą, dubliuoja bendrosios kompetencijos teismus, kuriuose taip pat nagrinėjamos administracinės bylos, mano atveju ginčijasi su jais dėl bylų teismingumo, stumdo jas tarp savęs ir vilkina nagrinėjimą. Būtina administracinius teismus panaikinti (reorganizuoti į bendrosios kompetencijos).
  Konstitucinis teismas nuolat pažeidinėja Konstitucijos 5 str. 3 d., aš neturiu teisės į jį kreiptis dėl teismų ir teisėjų įvykdytų Konstitucijos pažeidimų. Teismas netenkino mano prašymo kreiptis į KT.
  EŽT Teisme, TM deleguoti Lietuvos atstovai, mano pareiškimą cenzūravo.
  Esu beteisis prieš KLANĄ, kuris savo „vidiniais įsitikinimais“ pamynė Konstituciją, kitus įstatymus, teisingumą, sąžiningumą, savo garbę ir pareigas, teigia esą „ne prie ko“ (не при чем, всё законно).
  IŠ NETEISĖS PADARYTA TEISĖ, NES NEDAVIAU KYŠIO.
  KAS TEIS TEISĖJUS IR VALSTYBĖS „TARNAUTOJUS“, MANE AKIVAIZDŽIAI APVOGUSIUS, KURIUOS AŠ BRANGIAI IŠLAIKAU?
  KAS GRĄŽINS LVA TEISME NEVIENĄ KARTĄ PAVOGTUS MANO ĮRODYMUS-DOKUMENTUS IR NUOSAVYBĘ, NUSAVINTĄ IŠ AKLO, VISIŠKOS NEGALIOS, BUVUSIO BEJĖGIŠKOJE BŪSENOJE, ŽMOGAUS?
  Atsiprašau už konkretų nevilties šauksmą tyruose.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 6. Neringa, Kauno Dienoje renkama metu Kauniete, palaikykime Neringa – tiesos spinduleli

  Thumb up 6 Thumb down 1

 7. Na kas cia per problema? Lasmet baigia simtai nauju teisininku. Nagi imkit ir pakeiskit visus naujais. Kol is nauju susidarys nauji klanai, kazkiek teisingumas triumfuos.

  Thumb up 4 Thumb down 0

  • Tikra tiesa. Dabar tie sabotuotojai, kaip tikros turgaus bobos, tarsi prekiautų kokiame kioske, o ne prokuratūroje dirbtų, tų bylų netirdavo, viską tik vilkindavo – ir atleido juos. Tai matyt kad priims naujų

   Thumb up 0 Thumb down 0

 8. Kazkaip darosi panasus i valdziazmogiu gynejus, uzpakaliu laizytojus, gina bet kokiom salygom, labai pakvipo LRytu

  Thumb up 1 Thumb down 1

  • l-komsomolke gina tik profsajungistus. O puola Vali. kas cia neaisku. Cia i komsomolke visiskai nepanasu. Jums turbut irgi patiktu paralyziuota prokuratura, nusikalteliai tik siauteja, tik laksto – ot grazu butu

   Thumb up 1 Thumb down 0

 9. 707. sweet
  2012-12-22 15:52
  idomu yra tokia salis kur suteneres motinas,itakingus pedofilus gintu valstybe???

  Thumb up 2 Thumb down 1

  • tokiu saliu, nes pedofilijos is viso nera
   jeigu tau atrodo, kad yra – pas tave istrinta sveikoji atmintis

   Thumb up 5 Thumb down 0

  • yra dar viena šalis, kur nieko nebėra. Tai LIETUVA. JE , PROFESORIŲ, ir ŽVAIGŽDŽIŲ žemė.

   Vardas – tai AŠ. Kas gali atimti mano vardą ? Niekas !!!!!

   Žmogai atsisakė savo vardo idant įgautų kažkokią garbę . Garbei nereikia titulų. Garbei reikia tik ŽMOGAUS. Kaip toj dainoj .

   Akademikai tipo Vilkas nuėjo į geriau. Turėjo bent jau ŽMOGAUS veidą ?

   Thumb up 3 Thumb down 0

   • Žinau, nuo ko vienintelis pliusas. Juk tel .nr. buvo nebereikalo. Pasiieškok.

    Baimė yra negarbė,

    Thumb up 0 Thumb down 0

   • Ne garbė, bet pagarba žmogui į kurį kreipiesi. Pavyzdžiui: ponia , pone. Tai ko blogai: daktare, profesoriau, prelegente, eminencija , ekscelencija, Jūsų Eminencija, Jūsų Ekscelencija?

    Thumb up 0 Thumb down 0

    • Bet kaip sitiems atleistiems ir isejusiems neva savo noru pries kaledas gerai skambedavo “prokurore”
     o dabar Kuciu stala pasitinka su bedarbio statusu.
     “Sveikas, bedarbi” Gerai skamba:)

     Thumb up 1 Thumb down 0

   • rimas tipo.
    na gerai; tegul bunie-visvien dievai tezino tikrove……………………..

    Thumb up 0 Thumb down 0

 10. o Stanke sveikins patvorinius su Kaledom? Noriu paziuret,ar gera fingala gavo dovanu nuo savo apsauginiu.

  Thumb up 3 Thumb down 1

  • Turbūt išeis į kokį balkoną
   kaip karaleva, apsaugininkų apsupta – dar į privačių apsaugininkų gretas galės stoti eksprokurorai, kurie paliko neseniai tarnybą, nes atsišipino ragus,
   ir sveikins tautą su Kalėdomis.
   Nes ji yra garsiausia biologinė motina Lietuvoje, kuriai
   po kojų visa prokuratūra kadaise buvo – kokį nori skundą parašo – ir tiria
   O dabar kažkas pasikeitė- parašė dėl našlaitės pensijos – dėl kurios
   pati nesugebėjo dokumentų pristatyti – ir va netiria. Vat kaip negerai. Galės iš balkono šitas problemas aptarti

   Thumb up 1 Thumb down 0

 11. 630. Ai ai
  2012-12-22 15:28
  kokia gera valdžia, ir kalėdinėmis dovanomis stankei pasirūpino, ir už dyką rengia, šeria, vežioja, nuosavą advokatą, berniukus-apsauginius samdo. Kuom reikia taip nusipelnyt, kad taip galėtum gyvent?

  Thumb up 10 Thumb down 1

 12. Nebėra ką skaityti K.K. Apanave vieną dieną rašo juoda, kitą dieną tą pačią spalvą vadina balta. Matyt, čia visi rašo ir dirba pagal vėjų kryptį. Tfui, šlykštu.

  Thumb up 5 Thumb down 2

   • O tu sene prie kuriu save
    priskiri prie juodu ar baltu
    ar prie dramaturgo
    kur su skundais laksto?

    Thumb up 1 Thumb down 1

 13. Taip ši teisininkė, puikiai išvarto sąvokas, nepriklausomi prokurorai kokiais juos buvo bandoma pavaizduoti, tampa priklausomi, jei ne nuo savo norų gyventi geriau nei paprasti valdininkai, bet turėtu būti priklausomi nuo savo viršininko o viršininkas dar kažkam yra ar turi būti priklausomas.
  Tad išeina ir Dievas suklydo sukurdamas bobą, kuriai liežuviu išvers tiesą taip kad Grybauskaitė bus vaizduojama dieviškesne nei pats Dievas ir tik jai galima patikėti vadovavimą prokurorams ir teisėjams.

  Thumb up 4 Thumb down 1

  • Beje, prokuroras nėra nepriklausomas visų pirma netgi nuo savo žmonos.
   Nuo alkotesterio – kad ir kiek rodytų savo darbo pažymėjimą, net jeigu sėdi juodajame kube.
   Nėra jis nepriklausomas nuo laikrodžio,terminų.
   Nepriklausomas tik ta prasme, kad politikai neturi teisės kištis į bylas.
   Visa kita – tai tarnybinė priklausomybė.
   Visų pirma – paklusti viršininkui.
   Nepatinka – eik von. Neaišku? paaišks

   Thumb up 3 Thumb down 2

   • Be tarnybinės priklausomybės yra dar politinė priklausomybė ir priklausomybė nuo Grybauskaitės, nuo profesinės gaujos etikos komisijų ir t.t..
    Tad prokurorai ar tesiėjai yra padaryti nepriklasomais nuo visuomenės ir jų nuomonės.

    Thumb up 3 Thumb down 2

    • jeigu esi drg. Motiejūnaas – nuo nieko nepriklausai. Gali daryti, ką tik nori – gali palaikyti kaltinimą, gali jo atsisakyti – niekas nenubaus ir nenuteis.
     Jam tikrai negalioja jokios etikmatj – gi kreiptasi, ir nieko, niekas net nesvarstė

     Thumb up 1 Thumb down 3

  • Nieko – dėl prokuroro Navicko – to, kuris taip per TV gražiaigyrėsi bylomis prieš Venckienę, ir kurį ji nušalino vėliau – yra kreiptasi dėl kitų rezonansinių bylų marinimo. Sulauks jie visi savo – šį kartą – tarnybinio atpildo.
   Dėl Radišausko kuris yra vienas pagrindinių Valio priešininkų, irgi reikėtų kelti klausimą – ką is ten dirba, ir kodėl visi pas jį patenkantys raštai kažkur pumpuojami į apylinkės prokuratūras.
   Ten vyksta tos sisteminis sabotažas, jog normalu, jeigu vienas Valys nesužiūri tos visos šutvės. Ji organizuota, gerai organizuota, ir labai remiama iš išorės. Nes labai patogu sistemos sabotažas – galima vogti, dar daryti visokias nesąmones, kišti žmones į upę, vaidinti, kad užsąlusiame vandenyje nuskendo – nes prokuratūra yra kaip tas Nevėžio vanduo – užšaldyta. Beje, tai, jog Grikšo kūną išvežė į Vilnių, rodo, jog išsigando, jog sąžinigi Panevėžio ekspertai nustatyts tiesą – jog yra smurto žymės. Vilniaus, garantuoju -neras. Jie naranga žymių ant pasmaugtų žmonių. Ir dabar neras.

   Thumb up 3 Thumb down 1

 14. Man atrodo,reikalai kasmet tik prasteja.Sikart i Seima jau isrinkom 86 pakabintus brudus.

  Thumb up 7 Thumb down 1

 15. kuris pakeite istatymus taipjogLietuvos prokuraturoje …vsio po zakonam… galetu susikurti mafijine teisesauginku sistema. D.valio nepavykstya su sukalstotaisirodymais NUSALINTI..Prezidentei epavyksta “sukurti” iskavos tirsciu apkalta…n.Venckienes epavyksta su sukastotais irodymais ir melagingu “egzotiniu debilu” ikistii cype…Gal…???ir Lietuvoje kaip Italijoje galu…gale…pradeszvangeti antrankiai ant tikruju nusikalteliu tarnaujanciu mafijai RANKU??????????????

  Thumb up 3 Thumb down 0

  • Taip, ir jis būtent pakeitė civilinio proceso kodeksą,
   kad negalėtų atstovauti piliečių ne – advokatai.
   Sukūrė galimai klaninę – monopolinę sistemą, kuria neįmanoma pasitikėti.Taip, jam ir tyik jam visi turime būti dėkingi

   Thumb up 0 Thumb down 0

 16. prokuratūros jau seniai nebėra….
  jos man atrodo ir nebuvo iš sovietines persikvalifikavo į kriminaline visuomenei pavojinga.
  Net pamatu neliko………..

  Thumb up 6 Thumb down 1

 17. Pati esi čekistų mokinė ir nieko nemoki,išskyrus kvailų tauškalų rašymą,dabar seni čekistai tau nerado vietos valstybės tarnyboje,o kai čekistai bus masiškai s vejami iš valstybės tarnybos tau naujoje teisėsaugoje vietos nebus,bet neprasrask viltiesi nes tuomet galėsi važiuoti į Vokietiją ar Airiją karvių melžti,ar kiaulių šerti-tai bus darbas pagal tavo talentus.

  Thumb up 2 Thumb down 2

  • matosi jog pagal “vertybines poniatkes” rašai,
   nes tau atrodo, jog visuomet turi būti atsidėkojama
   “pareigomis”. O tu nepagalvojai, jog ji be tų pareigų pakankamai gerai gyvenam ir dėjusi ant tų visų “poniatkinių nesąmonių”?
   Beje, amerikoje dėsto ne čekistai, o CŽV-istai, nemaišyk nepanašių sąvokų.
   be to, jau visi matome, kaip sėdi sistemoje Motiejūnas,
   o taip svajoja būti advokatu, taip svajoja….taigi ten tie sistemikai vargšai kankinasi,
   nes žmonėms nori atstovauti, o negalima.

   Thumb up 1 Thumb down 1

 18. Prašom Ministrą Pirmininką Algirdą Butkevičių padėti valstybėj atstatyti teisingumą mūsų šeimos atžvilgiu ir pareikalauti Žuvininkystės tarnybą pateikti Lietuvos vyriausybei likviduojamos UAB “Rusnės tvenkiniai” valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas.

  VIEŠAS PAREIŠKIMAS
  2012 m. gruodžio 22 d. Šilutė.
  Dėl vyriausiojo prokuroro Giedriaus Danėliaus vadovaujamos Klaipėdos apygardos prokuratūros, veiksmų.

  1. Žuvininkystės tarnybos direktorius V. Grušauskas suklastoja oficialų valstybės dokumentą – 2011-09-19 raštą Nr. R18-1272(2.22).

  2. Klaipėdos apygardos prokuratūra panaudojo suklastotą Žuvininkystės tarnybos 2011-09-19 raštą Nr. R18-1272 (2.22)
  ir klastotės pagrindu kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą. Manome, Klaipėdos vyriausiojo prokuroro Giedriaus Danėliaus nurodymu yra panaudotas suklastotas valstybės dokumentas, siekiant valstybei priklausantį turtą perduoti klastotės pagrindu, nes vyriausiasis prokuroras vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūrai ir yra atsakingas už joje priimamus veiksmus.

  3. Suklastojimo faktą įrodyti elementariai paprasta – tereikia Giedriui Danėliui iš Žuvininkystės tarnybos direktoriaus Vytauto Grušausko pareikalauti prokuratūrai pateikti 2011 m. rugsėjo 19 d. rašto Nr. R18-1272 (2.22) surašymo pagrindą – Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas, Perdavimo-priėmimo aktą ir suklastojimo faktas – atmestas arba patvirtintas, bet to pasiekti Klaipėdos apygardos prokuratūrai vadovaujant Giedriui Danėliui – neįmanoma.

  4. Privati bendrovė Klaipėdos apygardos prokuratūrai, pateikė oficialų valstybės dokumentą – UAB „Rusnės tvenkiniai“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų Perdavimo-priėmimo 2006-04-26 AKTĄ Nr. 583/6A-08, kuriame nurodyta, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-04-12 nutarimas Nr. 352 yra NEĮVYKDYTAS, valstybei nuosavybės teise priklausančios akcijos NEPERDUOTOS iš VĮ Valstybės turto fondo Lietuvos valstybiniam žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centrui (toliau – Centras), dėl šios priežasties reorganizavus Centrą jokios Privačios bendrovės akcijos Žuvininkystės tarnybai negalėjo ir nebuvo perduotos nes Centras minėtų akcijų neturėjo. Šį faktą patvirtina teismo nenuginčytas 2006-04-26 AKTAS Nr. 583/6A-08.

  5. Nuo 2006 m. balandžio 2 d. prievartaujamas Lietuvos valstybės milijoninis turtas esantis Privačioje bendrovėje. Septinti metai pareiškėjo šeima yra absurdiškai kaltinama už tai, kad VĮ Valstybės turto fondas NEPERDAVĖ akcijų Centrui, o šis neturėjo ką perduoti Žuvininkystės tarnybai. Privati bendrovė kaltinama, kad minėtos valstybės įmonės NEĮVYKDĖ jas įpareigojančio Vyriausybės 2006-04-12 nutarimo Nr. 352. Absurdiškai kaltinamas administratorius Rimantas Petrikas, kad Žuvininkystės tarnybos direktorius V. Grušauskas suklastojo 2011-09-19 raštą Nr. R18-1272 (2.22), nors G. Danėliui tereikia mažmožio – pareikalauti V. Grušausko pateikti valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų perdavimo procesinius dokumentus ir klastojimo faktas – atmestas arba patvirtintas, bet jau 6 metai kai valstybės prokuratūrai neįmanoma pareikalauti minėtų dokumentų, nes jų paprasčiausiai – NĖRA.

  6. Suklastotų oficialių valstybės dokumentų pagrindu, tai yra prievartaujant Lietuvos valstybės turtą esantį Privačioje bendrovėje „Rusnės tvenkiniai“ priteista ir pareiškėjo šeima sumokėjo 18 tūkstančių Lt. Buvusi Privačios bendrovės administratorė Regina Petrikienė nuteista baudžiamojoje byloje ir sumokėjo2400 Lt už tai, kad vykdė savo administratorės pareigą ir neregistravo Centro bendrovės akcininkų registre, kadangi šis nepateikė jokių registracijai privalomų dokumentų. Dabar, Giedriaus Danėliaus vadovaujamos Klaipėdos apygardos prokuratūros veiksmais – panaudojus suklastotą Žuvininkystės tarnybos direktoriaus V. Grušausko valstybės dokumentą, priteista Privačiai bendrovei sumokėti dar 60 tūkstančių Lt už tai, kad Žuvininkystės tarnybos direktorius V. Grušauskas suklastojo 2011-09-19 raštą Nr. R18-1272 (2.22).

  Likviduojamos UAB „Rusnės tvenkiniai“ administratorius Rimantas Petrikas:

  A .V.

  Thumb up 1 Thumb down 1

 19. SAUNUOLE PATIKO ,O KA REIKIA DARY, KAD KAZKAS KEISTUS KRITIKA NE VISADA IR NE VISIEM PADEDA

  Thumb up 0 Thumb down 1

 20. linksma buvo skaityti,kaip niekada daug ironijos,sarkazmo. Taciau su tuo butu galima ir sutikti

  Thumb up 1 Thumb down 1 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
9 klausimai apie viešuosius pirkimus, kurie padės Jums tinkamai pasiruošti dalyvavimui
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 8
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (1)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (2)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
D. Saldukas: Vilniaus universitetas – autonomija maskuojamas „nusikalstamas susivienijimas“? (2)
Tęsiame „Karšto komentaro“ žurnalistinį tyrimą dėl Vilniaus universiteto studentės Rūtos...
Antanas Šakinis: „Mano dukrytę pražudė Vilniaus universitetas“ (1)
Giedrė Gorienė Vilniaus universiteto geologijos studijų programos studentės Rūtos Šakinytės...
Atsargiai – praktika Vilniaus universitete gali baigtis mirtimi! [Prokuratūrai VU „mantija“ svarbiau nei jaunos merginos žūties aplinkybių ištyrimas?] (9)
Giedrė Gorienė Turbūt nei vieni tėvai, išleisdami savo atžalą studijuoti...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...