Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Birželis 23 Trečiadienis
 

Prezidentė pasveikino Lietuvos irkluotojas iškovojus bronzos medalius ir irkluotojus – sidabro medalius

2016-08-11 17:33 | Politika | Komentarų (4)

Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasveikino Rio de Žaneiro olimpiadoje porinių dviviečių rungtyje Lietuvai pirmuosius bronzos medalius atnešusias irkluotojas Donatą Vištartaitę ir Mildą Valčiukaitę. Nuotr. iš lrp.lt

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasveikino Rio de Žaneiro olimpiadoje porinių dviviečių rungtyje Lietuvai pirmuosius bronzos medalius atnešusias irkluotojas Donatą Vištartaitę ir Mildą Valčiukaitę.

„Lietuva laukė šio Jūsų laimėjimo ir šiandien džiaugiasi kartu su Jumis, treneriais, artimais žmonėmis ir visa šalies rinktine! Esame dėkingi už puikų pasirodymą, keliantį pasididžiavimą“, – rašoma šalies vadovės sveikinime.

Pasak Prezidentės, D. Vištartaitė ir M. Valčiukaitė yra darni ir kovinga komanda, visada atkakliai siekianti aukščiausių tikslų.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė taip pat pasveikino Rio de Žaneiro olimpiadoje porinių dviviečių rungtyje Lietuvai sidabrinę pergalę atnešusius irkluotojus Saulių Ritterį ir Mindaugą Griškonį.

„Jūsų naujos komandos tvirtumas ir atkaklumas įveikiant aukščiausius sportinius iššūkius kelia nuoširdžią pagarbą ir pasididžiavimą. Šis olimpinis laimėjimas – graži ir labai laukta dovana Tėvynei“, – rašoma šalies vadovės sveikinime.

Pasak Prezidentės, sporto gerbėjai su irkluotojų vardais ne veltui siejo didžiausius lūkesčius ir linkėjo būti tarp geriausiųjų.

Lietuvos vadovė S. Ritteriui ir M. Griškoniui palikėjo, kad šie medaliai įkvėptų naujoms pergalėms.

Komentarai

 

 

 
 1. ŠVENČIAUSIOSIOS MERGELĖS MARIJOS APRAIŠKA
  2016 m. rugpjūčio 11 d.

  Mano mylimieji vaikai žemėje, jau atėjo jumyse tas metas, kada į žemę nuleidžiama atsiteistinė dinamikinė eiga- atsikartojimas. Amen+++++++ Kas suspėjo apsivalyti dvasioje per tūkstantines skales- metų laikus, laimėjo itin daug gerojo peno savajai bei dinastinei dvasiai. Amen+++++++ Nedaug dvasinėje tautoje atgyvenų, jie- blogiečiai Dieve. Amen+++++++
  Paimkite naująjį arklą ir arkite be baimės tie, kurių ižde dominuoja aukštasis pilotažas- dievystė. Amen+++++++ Kas užpirkinėjo mišias lėbavime, laimėjo tuščiojo indo tuštumą. Amen+++++++ Lėbavime neturi būti dvasinio potencialo, visa turi sueiti jėzuitiškume. Amen+++++++
  Užprašę mišias už pinigus, seniai pasižeidė savąją dvasią, tapo nuožmiais Dieve ir Manyje. Amen+++++++ Jėzuitiškumas priklauso kiekvienam krikščioniui, nes juose sudėta pirminio laiko dvasia. Amen+++++++ Manifestacijos neturite todėl, jog budėjote ir tebebudite senųjų tėvų palikime, tai mokau jus Toji, kuriai leista pažinti tyrumo dvasios malones. Amen+++++++ Susiburkite visi draugėn ir visą plaukite tik švariu vandeniu užgerdami ir kalbėdami maldą Tėve mūsų, nes tik per šią maldą ateinama į Amžinybės šviesųjį pasaulį. Amen+++++++
  Kas sudrumsčia dvasios ramybę, tam nebus atleidžiama nei viename nugyvenime, ypač šiame. Amen+++++++ Jėzus mokė, juk anuomet, kad pasižeidusiųjų karalystė yra juodojo pragaro gelmė. Amen+++++++ Nebus gailestingumo ir tiems, kurių ižde tuštuma, jie pildė savyje nuodėmių naštą Sveika, Marija maldų gausa. Amen+++++++ Giesmių tuštybėse skandinama visa tauta, Antikristas džiaugiasi laimėjęs. Amen+++++++
  Sveika, Marija malda nualino vynmedį Dieve, atžalose įaugo antrojo dievo garbinimas. Amen+++++++ Aš esmi Gailestingoji Motina, budžiu visose tautose, stebiu bežūstančius pakelių grioviuose. Amen+++++++ Įvairiose pasaulyje šalyse dominuoju, kaip pirminis dievas, žmonija skęsta nesuvokimo nuodėmėje. Amen+++++++ Rodomos Mano kraujo ašaros, kvietė ir tebekviečia didžiajai atgailai, žodžiai mano eina per Didįjį Apreiškimą: melskitės, melskitės, melskitės. Amen+++++++ Manasis skausmas liejasi kraujinėmis srovėmis, atvaizduose matoma dvasinėje plotmėje. Amen+++++++ Kas išmokė vaikus mylėti pirminį Dievą Jėzų, tas laimėjo itin daug savajame pratęsime. Amen+++++++
  Šlovinimas ir garbinimas nenuves jus prie Meilingojo Dievo Sosto, tai sakau Toji, kuriai leista dar apreikšti. Amen+++++++ Todėl mokau, jus vaikeliai, būkite didžiajame nuolankume, kad po savųjų mirčių imidžo, būtumėte nusišvitrinę dieviškume. Amen+++++++ Ko verkiate prie mirusiųjų kapo, skubiai apverkite ne tik savo vaikus, bet ir visą tautą. Amen+++++++
  Didis Galiotas ir Antikristas puoląs meilingąją Rusiją, norima atimti dvasinį pirminį paveldą. Amen+++++++ Sakau jums, vaikai žemėje, kad per žemės lygybę, visi esate koduojami. Amen+++++++
  Atsigręžkite kuo skubiau į patekančią Saulę, miršta ji myriop, tai sakau Toji, kuriai leista apreikšti per didįjį tautoje pranašą Joną. Amen+++++++
  Atverkite širdis didžiajai atgailai, duokite atsineštines aukas vargšams, budėkite tyrojo peno be nuodėmių įkrovos. Amen+++++++ Jūs, vaikeliai, nežinote Viešpaties galių žemėje, jums atrodo, kad laimite daug, bet dvasiniame ižde tuštuma. Amen+++++++
  Išpažinkite nuodėmes tik Viešpačių malonėje, šaukitės Šventųjų užtarimo. Amen+++++++ Jėzus gailestingas, bet……. daugis nesulauks Jo meilingojo balso. Amen+++++++
  Atiduokite duoklę už savųjų vaikų išganymą, kenčia jie be tyrojo krikšto malonių. Amen+++++++ Pakrikštytas kūdikis bedvasio kunigo, mentale įžiebia šėtoniškojo iždo švieselę; dar vienas nusmurgėlis. Amen+++++++ Kūdikius globoja velnias su velniene, vadinami krikšto įtėviai- budeliai samdomi vaikų žudymui. Amen+++++++ Įspėju jus, vaikeliai žemėje, kad jau turite didžią neramybę dvasioje, o kūnuose vyksta didis išsivadavimas. Amen+++++++ Lietuva numatyta išžudyti per vaistus bei papildų gausą, o tai reiškia, kad niekas jūsų nebegloboja dvasioje. Amen+++++++
  Puls į žemę ugninis kamuolys ir visa sudegs paeiliui, būsite laimėję džiaugsmingas užbaigas. Amen++++++++ Sudegę kūnai nuklos žemę, dvasia pajuodusi nueis į juodojo buveines. Amen+++++++ Jūsų buveinės- pakelių grioviai, tikėjime neįgaunate sau apsaugos. Amen+++++++ Duonos pavidale susiženklinkite kiekvienas, vandeniu gaivinkite savąsias atžalas, lai Gerasis Dievas Tėvas ir Sūnus Atpirkėjas būtų gailestingas. Amen+++++++ Į arbatėlinę sudėtį nepriimkite tų, kurių dievas buvo ir tebėra antrajame amplua- manyje, Dangiškojoje Motinoje. Amen+++++++
  Negelbėsiu jūsų, vaikeliai, sunkiąją valandą ar dieną, o ypač mirčių diatezėje. Amen+++++++ Kas kalbėjo tik Tėve mūsų maldą, jų gausoje daugis turi atpirkimą. Amen+++++++ Nepaduosiu savąja ranka per kitų rankas stiklinės vandens, manyje- Dangiškojoje Motinoje, esate tuštieji asiūkliai, teršią ir tebeteršiantys visa aplinkui. Amen+++++++
  Būkite mylinčiais viens kitą, atnašaukite tik meilę bei gėrį, duokite aukas be atsako atgauti. Amen+++++++ Jėzaus karūnavimas išlieka amžinas, turėkite viltį gerume, tai mokau jus Toji, kuriai leista visa pažinti. Amen+++++++ Paskelbk, pranaše, tautoms didįjį atsiteisimą, kad ateinanti karta turės žūti nevaisingume. Amen+++++++
  Neikite, vaikeliai, pas tuos kunigus, kurie meldžiasi į antrojo dievo imidžinę dvasią, skelbk, kad kas kalbės Sveika, Marija rožines maldas, bus greit skandinami didžiųjų agonijų tarpsniuose. Amen+++++++ Bijokite, vaikeliai, tų kunigų, kurių ižde dominuoja ne jėzuitiškoji dvasia. Amen+++++++ Guikite lauk tas vienuoles, kurių dievas nebeturi vardo, jos malšina save turimu seksu kunigijos luome. Amen+++++++
  Nesijunkite, vaikeliai, į pastoracines vietas, visų konfesijų dėsnis sudaužo Jėzaus dvasią, įsikūrusią žmoguje. Amen+++++++ Apverkite senolių palikimą, jie tikėjo manuoju vadavimu, atmesdami Mano Sūnaus Atpirkėjo dogminę diatezę- gelbėjimą. Amen+++++++
  Mylėkite gyvulius ir nesusiterškite savęs dvasioje, kenčia jie vulgarume. Amen+++++++ Dar daug, vaikeliai, turėčiau jums kalbėti, bet……, jūsų laikas norminis, skaičių dėsnyje esate visi ženklinami. Amen+++++++ Būk palaimintas, pranaše, nešk žinią pasauliui, kad daugis miršta be atskirojo leidimo prisikelti. Amen+++++++

  Thumb up 0 Thumb down 1

 2. Tai įdomu,kas svarbiau Gorienei…ar kad Lietuva pagaliau turi medalių…ar kad pasveikino Grybauskaitė. P.S. eilinis įrodymas,kad KK -komunizmo liekanų garbinimo štabas [čia aš apie Grybauskaitę].

  Thumb up 6 Thumb down 1 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Kodėl geras klientų aptarnavimas toks svarbus?
Į Lietuvą bandė įvežti trąšų falsifikatą
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Lietuvos miestuose vyks piketų banga dėl Seimo darbo grupės netinkamai išnagrinėtos situacijos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (4)
Žurnalistas Liudas Dapkus rašo, kad „istorija yra svarbus kovos ginklas“. Šių dienų įvykiai...

„MOKI VEŽI“ atveria parduotuvių duris 
Nuo kovo 15 d., laikantis visų saugos reikalavimų, atidaromos visos šalyje veikiančios 24 „MOKI...

Grįžimas į biurą po pandemijos: ko prireiks? 
Spartėjant skiepijimo procesui ir keičiantis karantino sąlygoms, daugelis įmonių jau pradeda svarstyti apie...

Kaip išsirinkti Gelį Nagams? 
Prieš dešimtmetį nagų gelis nebuvo toks populiarus, kaip šiandien. Dažniausiai jį rinkdavosi nagų...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Georgij Nikonorov jungiasi prie „Yukon Advanced Optics Worldwide“ vadovų komandos
Aukštųjų technologijų bendrovės „Yukon Advanced Optics Worldwide“, gaminančios civilinius termovizorinius...
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (9)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...