Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Balandis 4 Šeštadienis
 

Prašoma GP ištirti policijos veiksmų atitikimą Konstitucijos 62 str., grubiai suimant Seimo narį P.Gražulį

2013-07-29 11:57 | Aktualu. | Komentarų (52)

Prašoma išsiaiškinti, ar sulaikydama teisinę neliečiamybę turintį Seimo narį P.Gražulį, policija nepažeidė Konstitucijos. KK nuotr.

LR SEIMUI

LR GENERALINEI PROKURATŪRAI

DĖL POLICIJOS 2013 07 27 VEIKSMŲ ATITIKIMO LR KONSTITUCIJOS 62 STRAIPSNIUI, GRUBIAI SUIMANT LR SEIMO NARĮ PETRĄ GRAŽULĮ

2013 07 28

KAUNAS

Prašau ypatingos skubos tvarka atlikti ikiteisminį tyrimą dėl policijos veiksmų ir jų atitikimo LR Konstitucijos 62 straipsniui, homoseksualistų eitynių 2013 07 27 metu Vilniuje, Gedimino prospekte grubiai, visos Lietuvos ir pasaulio akivaizdoje, suimant ir suvaržant LR Seimo nario Petrą Gražulio laisvę.

LR Seimo nario P. Gražulio, kurio neliečiamybę užtikrina LR Konstitucijos 62 straipsnis, suėmimą, paguldant jį ant Gedimino prospekto šaligatvio veidu žemyn, užlaužiant už nugaros abi rankas, uždedant antrankius ir nešant į policijos automobilį, tiesiogiai transliavo Delfi.lt portalas, šią grubią ir nežmonišką savo žiaurumu ir panieka žmogiškumui sceną matė ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio žiūrovai.

LR Konstitucijos 62 straipsnis užtikrina, kad:

Seimo nario asmuo neliečiamas.

Seimo narys be Seimo sutikimo negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, suimamas, negali būti kitaip suvaržoma jo laisvė.

Seimo narys už balsavimus ar kalbas Seime negali būti persekiojamas. Tačiau už asmens įžeidimą ar šmeižtą jis gali būti traukiamas atsakomybėn bendrąja tvarka.

Sprendžiant iš Delfi.lt tiesioginės transliacijos, LR Seimo narys P. Gražulis policijos pareigūnų buvo suimtas ir jo laisvė galimai buvo suvaržyta savavališkai, be LR Seimo sutikimo, nes į visus grubiai parblokšto P. Gražulio klausimus policijos pareigūnams, kokiu pagrindu jis suimtas, policininkai LR Seimo nariui P. Gražuliui jokio LR Seimo sutikimo jį suimti nenurodė, jokio dokumento neparodė ir jo turinio jam neperskaitė.

Šį precedento neturintį atvejį, kai visos tautos ir pasaulio akivaizdoje, nepaskelbiant jokio oficialaus dokumento, leidžiančio policijos pareigūnams panaudoti kraštutines priemones prieš parlamentinę neliečiamybę turintį tautos išrinktą jos atstovą, kai grubiai suvaržoma LR Seimo nario P. Gražulio laisvė, uždedant jam antrankius ir nešant į policijos automobilį, būtina kuo skubiausiai ištirti ir kuo griežčiausiais nubausti grubiai savivaliavusius policijos pareigūnus bei šitokią teisę jiems galimai suteikusius jų vadovus.

Būtina taip pat ištirti, ar 2013 07 27 homoseksualistų eitynių metu Vilniuje nebuvo įvesta nepaprastoji padėtis, pagal LR Nepaprastosios padėties įstatymo 2 straipsnio 1 dalį galimai leidusi policijai imtis šių grubių kraštutinių veiksmų prieš parlamentinę neliečiamybę turintį tautos išrinktą jos atstovą, išsiaiškinant, kas šią galimai nepaprastąją padėtį, kokiu sprendimu įvedė ir kokios buvo to galimo įvedimo priežastys:

1. Nepaprastoji padėtis – ypatingas teisinis režimas valstybėje ar jos dalyje, leidžiantis taikyti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje (toliau – Konstitucija) ir šiame Įstatyme nustatytus laikinus naudojimosi fizinių asmenų teisėmis ir laisvėmis apribojimus ir laikinus juridinių asmenų veiklos apribojimus.

Jei pasirodys, kad nepaprastoji padėtis, kai visos tautos ir pasaulio akivaizdoje grubiai buvo paniekintos LR Konstitucijos 62 straipsniu užtikrintos parlamentinę neliečiamybę turinčio tautos išrinko asmens – LR Seimo nario P. Gražulio teisės, buvo įvesta savavališkai, prašau kuo griežčiausiai nubausti už šios padėties įvedimą atsakingus asmenis, nes:

6 straipsnis. Sprendimo įvesti nepaprastąją padėtį priėmimas

1. Sprendimą įvesti nepaprastąją padėtį priima:

1) Seimo sesijos metu – Seimas, priimdamas atitinkamą nutarimą;

2) tarp Seimo sesijų – Respublikos Prezidentas, išleisdamas atitinkamą dekretą ir šaukdamas neeilinę Seimo sesiją Respublikos Prezidento sprendimui svarstyti. Seimas nutarimu gali patvirtinti ar panaikinti Respublikos Prezidento sprendimą. Seimo panaikintas Respublikos Prezidento sprendimas netenka galios.

2. Seimas, tvirtindamas Respublikos Prezidento sprendimą įvesti nepaprastąją padėtį, gali pakeisti jo nuostatas, sumažindamas ar padidindamas:

1) teritoriją, kurioje įvedama nepaprastoji padėtis;

2) nepaprastosios padėties trukmę;

3) nustatytų konstitucinių teisių ir laisvių apribojimus bei nepaprastųjų priemonių, kurios gali būti taikomos, mastą.

Jei pasirodys, kad sprendimas dėl nepaprastosios padėties 2013 07 27 homoseksualistų eitynių metu visgi buvo priimtas šio įstatymo numatyta tvarka, prašau ypatingos skubos tvarka ištirti, ar sprendimo priėmimui buvo pakankamas LR Nepaprastosios padėties įstatymo 3 straipsnyje numatytas pagrindas:

3 straipsnis. Nepaprastosios padėties įvedimo pagrindas

1. Nepaprastoji padėtis gali būti įvedama, kai dėl valstybėje susidariusios ekstremalios situacijos kyla grėsmė Lietuvos Respublikos konstitucinei santvarkai ar visuomenės rimčiai ir šios grėsmės neįmanoma pašalinti nepanaudojus Konstitucijoje ir šiame Įstatyme įtvirtintų nepaprastųjų priemonių.

2. Nepaprastoji padėtis gali būti įvesta, kai Lietuvos Respublikos konstitucinei santvarkai ar visuomenės rimčiai kyla grėsmė, nustatyta šio straipsnio 1 dalyje, dėl kitose valstybėse atsiradusios ekstremalios situacijos.

Taip pat prašau ištirti, ar policijos veiksmai, agresyviai gąsdinant homoseksualistų eitynes stebinčius žiūrovus, kai šie tik pradėdavo skanduoti Atgimimo metų šūkį „Lietuva bus laisva“, – jojant su žirgais į žiūrovų eiles, bandant žirgų kanopomis trypti homoseksualistų eitynes ir jų mitingą iš tolo stebinčius žiūrovus, juos ne tik grubiai stumdant, bet ir suiminėjant – atitinka LR Policijos veiklos 24 įstatymo straipsnį:

1. Policijos pareigūnas turi teisę panaudoti fizinę prievartą:

1) gindamas save, kitą asmenį nuo pradėto ar tiesiogiai gresiančio gyvybei ar sveikatai kėsinimosi;

2) sulaikydamas teisės pažeidimą padariusį asmenį, kuris aktyviais veiksmais vengia sulaikymo;

3) kai kėsinamasi į policijos kontroliuojamą ar saugomą objektą, transporto priemonę, šaunamąjį ginklą, sprogstamąsias medžiagas, specialiąsias ryšio, aktyvios ar pasyvios gynybos priemones ar kitą policijos turtą;

4) masinių riaušių ar grupinių veiksmų, kuriais pažeidžiama viešoji tvarka, metu;

5) esant tarnybiniam būtinumui, stabdydamas transporto priemonę.

Masinių riaušių, policijos pareigūnų užpuolimo, kėsinimosi į policijos kontroliuojamus ar saugomus objektus, transporto priemones ir kitokių šio įstatymo 24 straipsniu numatytų prievartos veiksmų panaudojimo galimybės, – kaip buvo matyti iš Delfi.lt tiesioginės transliacijos, – galimai nebuvo, todėl prašau ypatingos skubos tvarka ištirti policijos pareigūnų veiksmų atitikimą LR Policijos veiklos įstatymo 24 straipsniui, ir jei bus nustatyti šio straipsnio pažeidimai, griežtai nubausti šį straipsnį pažeidusius pareigūnus.

Pagarbiai,  Prof. Romualdas Apanavičius

Komentarai

 

 

 
 1. Homoseksualumas ne progresas, tai neigalumas, o ano propogavimas – vandalizmas…I don‘t understand why when we destroy something created by man we call vandalism, but when we destroy something created by nature we call it progres. –Ed Begley Jr.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Gerai, kad turim Gražulį, juk apsoliuti lietuvių dauguma laikosi tos pačios nuomonės, kad propaguoti iškrypusį gyvenimo ( o tikliau sekso) būdą yra nusikaltimas.
  1. Burtis pagal sekso pobūdį-nenormalu,nes atsiranda precendentas burtis pagal visokius kitus žmonių pomėgius: mėgejus skaityti tualete, rūkančius lovoje, gadinančius orą viešumoje ir t.t.
  2. Kodėl homoseksualai nedeklaruoja savo požiūrio į pedofijiją, į kriminalinius elementus tarp kurių 95 proc. homoseksualų ir kt.
  3. Pagal homoseksualų manifestą visa žmonija turi virsti homoseksualais ir tai deklaruojama kaip jų pagrindinis tikslas, JUK TAI NUSIKALTIMAS. Negirdėjau, kad Lietuvos ar kiti homoseksualai atsiribotų nuo to manifesto

  Thumb up 5 Thumb down 0

 3. Na, jau nusibodo tas šūdinos temos eksploatavimas. Tegu jie dabar ramiai vienas kitą šikniuoja iki kitų eitynių. Dabar zoofilų eilė savo teises pradėti ginti. Nes niekas iki šiol rimtai nesidomi, į kur jie savo pasididžiavimus kaišioja, o įvairovė didelė – nuo ožkos iki kumelės…

  Thumb up 3 Thumb down 1

 4. bet kiti politikieriai tegul sau karjerų nesidaro dėl kovos su nevykusiais paradais,nes tokiu būdu homoseksualai reklamuojasi prieš vaikus,jaunimą-kovoja ir tėvai,seneliai prieš tvirkinimus vaikų,tame tarpe ir prieš reklamas skatinančias paleistuvauti net homoseksualiu būdu.

  Thumb up 2 Thumb down 0

 5. Delfi naikina ar neaišku kur deda komentarus ginančius P.Gražulį-keista.

  Thumb up 6 Thumb down 0

 6. Gerb. tokių didelių policijos pajėgų ir technikos panaudojimas tam kad apsaugoti netradicinių lytinių santykių propaguotojus man atsakė – Lietuvoje jiems ateityje tikrai bu nelengva, nes jiems nuo tolerantiškos visuomenės apsaugoti prireikė tokių pastangų. Gražulis tai įrodyti ir padėjo . Ačiu Jam..

  Thumb up 6 Thumb down 0

  • profesoriai gal tam ir yra kad susigaudytu ir kitam pasakytu apie valstybes ydas ir zaizdas

   Thumb up 3 Thumb down 0

 7. na o pradėt reiktų nuo to, kad ir gražuliams galioja įstatymai. tuo labiau, kad jie patys įstatymus leidžia.
  tai jie turėtų būti pavyzdys eiliniams piliečiams.
  tačiau gražuliai ir tokie apanavičiai mano, kad turi tik teises, bet ne pareigas.

  Thumb up 1 Thumb down 13

  • Įstatymai galioja visiems.
   Aukščiausias įstatymas yra KONSTITUCIJA.
   Kad policija pažeidinėja konstitucijos 62 straipsnį, mes akivaizdžiai matėme.
   Taip pat policija pažeidė Gražulio teisę prisijungti prie eisenos.
   Sakysite, kad Gražulis peržengė STOP liniją. Bet už Stop linijos buvo visi kiti, dalyvavę eisenoje, tai juos reikėjo sulaikyti, o ne tautos rinktą seimo narį.
   Atminkite, kad pagal konstitucijos 2 str. suverenitetas priklauso tautai, o pagal konstitucijos 4 str. aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus. Taigi pagal suverenią galią ne policija, o seimo nariai randasi antroje vietoje po tautos. Nurodykite konkrečiai, kokį str. pažeidė Gražulis.
   Palaikau Gražulį.
   Palaikau seimo narius, pasisakančius prieš homoseksualistų propagavimą.
   Palaikau seimą, jeigu jis priims įstatymą, draudžiantį homoseksualizmo propagavimą.

   Thumb up 8 Thumb down 0

 8. manau kad Grazuli suraite ne policija,o policininkais persirenge pederastai. Tik neaisku is kur jie gavo uniformas? Nors tai kas dabar vyksta lietuvoje nera ko stebetis.Lietuvos patrijotai negauna leidimo savo eisenai,o iskrypeliai ir iskrypeliskumo propaguotojai saipydamiesi is visumenes tyciojasi is krikscionisku vertybiu ir negana to juos saugoja policija,kai tuo tarpu policijos paprastas(turiu galvoje normalios orientacijos) zmogelis tikrai neprisisauktu

  Thumb up 12 Thumb down 0

 9. GERB.28 arestuoti kas zino ju pavardes paskelpkit LABAI PRASAU DINDO MUSU SEiMOS BICIULIS NEATSAKO JO TELE.

  Thumb up 2 Thumb down 0

  • O ką jis tokio baisaus padarė, kad reikėjo jį, kaip kokį narkoprekeivį ar pedofilą volioti ant grindinio, žiūrint jo rinkėjams? Aš tai nieko tokio pavojingo iš jo pusės nepastebėjau., Kaip sakant cirkas prieš cirką. Jis, matyt, norėjo dezinfekuoti prospektą nuo galimų bacilų. Daug teko skaityti, kad didžiausi ŽIV platintojai yra homoseksualai ir narkomanai, nes jie dažnai turi kraujo kontaktą. Taigi, atrodo, kad šeštadienio cirkas tęsiasi….

   Thumb up 12 Thumb down 0

 10. Jau pribrendo reikalas Lietuos pilieciams iseiti i gatves. Pribrendo revoliucine situacija. Jei Lt zmones praves referenduma ir pareikalaus uzdrausti seksualine propoganda, tai cia bus EU teises pazeidimas? Jei taip, tai gal pagal tokia teise gali savo teisiu pareikalauti narkomanai, prostitutes, pornografistai, kleptomanai, kotrabandistai ir etc. Ar juos irgi taip su sarvuociais, malunsparniais Lt teisetvarka gins nuo Lt pilieciu?

  Thumb up 9 Thumb down 0

  • Piliečius išeiti į gatves turėjo pastūmėti ir Garliavos įvykiai. Deja, to neįvyko.

   Thumb up 1 Thumb down 0

 11. pazeide ozio teises ,turejo buti isgabentas i gyvunu prieglauda o ne i musarnia,ir dar neleido susisiekti su advokatu ,kur ziuri gyvunu teisiu stebetojai.

  Thumb up 7 Thumb down 0

 12. Dekui Prof.R.Apanaviciui uz isaiskinima.Dabar viskas aisku mes turim sudarit iniciativine grupe rinkt parasus ir rekalaut Lietuvos konstitucijos 62st. vykdimo.Mes si reikala turim davest iki galo nes kitaip niekada niekas nesuras teisybes.Tai nebe p. Grazulio reikalas bet visos tautos. Kaskoks nususes olandas parode nuoga uspskali visai Lietuvai ir jam tik 300Lt. bauda ,dar karta is musu issijuke.Maza to kad pidaru apsauga mums visiems kainavo 180000Lt. pries Tauta suvare visas policijos paegas gaisrininkus ir raitelius skraide sraikstasparnis (toks zodis kad sunku net istart) kas ir ko bijojo as politiniu kaliniu (tevai abu teisti karinio tribunolo uz pasipriesinima taip kad obolis nuo obels netoli krenta ) vaikas ir nieko nebiju visada daiktus vadinu ju vardais.

  Thumb up 16 Thumb down 0

  • tuos 180000 isieskot is tokiu kaip Grazulis ir baigsis tos nesamones.Tai kam tos jegos buvo mestos? Jei nebutu saugoma,tai tokie nevisprociai butu sukele masines riauses.

   Thumb up 0 Thumb down 8

   • Sakai, geriau jau savo vaikus atiduoti iškrypėliams, kad tik riaušių nebūtų?

    Thumb up 0 Thumb down 0

 13. Pritariu besalygiskai siam kreipimuisi ir tiki ,kad si karta bus gautas protingas atsakymas-sis atvejis turi buti apsvarstytas Seime,tiesiogiai transliuojant per Lietuvos televizija.Pirmininkavimas ES baigsis ,o mums reikes gyventi tokioje salyje,kur net Seimo nari ,isrinkta vienmandateje apygardoje,policija suima naudodama neproporcingai didele jega ,be Seimo sutikimo.Koks musu pilieciu poziuris dabar bus i Lietuvos policija.Jokios laisves musu pilieciai nebeturi,nes ,mano nuomone netuos zmones i valdzia isrinkome.Bet ateityje per rinkimus apie tai pasakys musu salies pilieciai.

  Thumb up 13 Thumb down 1

 14. Į Europos Parlamentą reikia išrinkti 11 gražulių ir gal tada reikalai visoje Europoje pajudės :)

  Thumb up 16 Thumb down 1

 15. Nėra klausimų, kad pareigūnai, eulaikę Gražulį, turėtų būti nubausti, o Vilniaus policijos vadas turėtų būti atstatydintas. Gėda, kas vyksta. Jeigu jie šitaip elgiasi su Seimo nariais, tai ką kalbėti apie eilinius? Bėgti iš tokios Lietuvos?

  Thumb up 24 Thumb down 1

  • Be abejo, taip. Bet pirmiausia reikia padaryti viską, kad “gėjų paradų” nebūtų. Nes ir policija buvo VALDŽIOS, REŽIMO išprovokuota. Per ši “paradą” policija dar kartą buvo sukompromituota liaudies akyse.

   Thumb up 25 Thumb down 0

   • kas tą padarys, jeigu Zuokas apsimeta, kad atseit neleidžia, bet teismai įjungia žalią šviesą?

    Thumb up 9 Thumb down 0

    • O ar visuomenė yra pakankamai aktyvi? Štai ir dabar, o kiek partijų bei visuomeninių judėjimų buvo laiku ir iš anksto prabilę prieš tą “margaspalvių gondinų” orgiją? Beje, ir Paksas tik dabar prabilo, ir….daugelis kitų…Todėl…O iš tikrųjų, KAS TAI PADARYS?
     Ir atsakė Lietuva,
     Atsisukus aikštėn…
     Pažiūrėkit į save,
     Ir bus viskas aišku….

     Thumb up 4 Thumb down 0

 16. jei dabar nebus nubausti pareigunai, sueme P.Grazuli ir tam suemimui daves leidima asmuo, P.Grazulis turetu teisybes ieskoti auksciau. Akivaizdziai nematomas tironas spjauna Tautai i veida ir tyciojasi, rodydamas savo galia. Jei Seimo narys, turintis nelieciamybe, yra tasomas gatveje ir kankinamas, tai kas mus valdo? Kur Prezidentes svarus zodis? O gal tai jos komanda duota nukenksminti P.Grazuli, J.Panka, V.Sustauska, kad europos akyse mes nebutume kaip ,,laukiniai”, o atrodytume kaip tolerantai”? Juk siuo metu pirmininkaujant Europos Sajungai labai jau norime atrodyti ,,svarus” ir pasiruose sulisti i… kad tik kuo geriau patenkintume globalistu norus ir lukescius.

  Thumb up 21 Thumb down 0

  • zydosus darbas ,is amerikos vienas pydaras atvyko ,o kur dar Vinokuras ,Kacas ,Broncovska kazkokia.Donskis irgi palaiko .cia kad tik Lietuvai blogiau butu.tegul zygiuoja zydiaros Palestinoje.

   Thumb up 6 Thumb down 0

 17. Grazuli itariu esant slaptu homoseksualu agentu, netgi provokatorium. Is veido ir manieru itariu esant pasyviu homoseksualu, bet cia galiu ir klysti. O stai del veiksmu, tai jie aiskiai provokaciniai, skirti publikai, ir naudingi tik tai tarptautines organizacijos simonko vadovaujamai vietinei sutvei. Gal policininkai galejo buti daug profesionalesni, verta istirti, ar jie irgi ne pozavo, kai naudojo neadekvaciai grubius veiksmus, bet jie turejo teise sulaikyti teatraliskai veikusi protestuotoja, gal net nepazine chuligano asmeniskai. Kolegos seimunai neturetu kelti audros vandens stiklineje del neva pazeistu seimuno teisiu, o skelbti jam apkalta del grubaus viesosios tvarkos pazeidimo ir vandens is tureto indo pylimo ant geju maluno…Dar skaitysime uzsienio ziniasklaidos pateiktu interpretaciju siuo klausimu, kur Lietuva atrodys, grazulio deka, laukine…

  Thumb up 1 Thumb down 19

  • jau su tokiais paradais ir nuogais užpakaliais – tai labai šiuolaikinė? Nejuokinkit.

   Thumb up 20 Thumb down 0

  • Kiekvienas doras lietuvis džiaugsis iškrypėlio pavadintas laukiniu ar tamsuoliu

   Thumb up 0 Thumb down 0

 18. Grazuli itariu esant slaptu homoseksualu agentu, netgi provokatorium. Is veido ir manieru itariu esant pasyviu homoseksualu, bet cia galiu ir klysti. O stai del veiksmu, tai jie aiskiai provokaciniai, skirti publikai, ir naudingi tik tai tarptautines organizacijos simonko vadovaujamai vietinei sutvei. Gal policininkai galejo buti daug profesionalesni, verta istirti, ar jie irgi ne pozavo, kai naudojo neadekvaciai grubius veiksmus, bet jie turejo teise sulaikyti teatraliskai veikusi protestuotoja, gal net nepazine chuligano asmeniskai. Kolegos seimunai neturetu kelti audros vandens stiklineje del neva pazeistu seimuno teisiu, o skelbti jam apkalta del grubaus viesosios tvarkos pazeidimo ir vandens is tureto indo pylimo ant geju maluno…Dar skaitysime uzsienio ziniasklaidos pateiktu interpretaciju siuo klausimu, kur Lietuva atrodys laukine…

  Thumb up 1 Thumb down 16

  • Neabejoju, kad skaitysite to amerikiečio nusipelnusio tolerasto ir jų pažibos vertinimus. Gal ir jums jis autoritetas?

   Thumb up 2 Thumb down 0

 19. prokuratūra buldozeriu pervažiuos per Gražulį, kaip pervažiavo per Kedžių šeimą

  Thumb up 24 Thumb down 1

  • Ir toliau važiuoja nesustodami ir negailestingai. Beje, už Gražulio stovi jo kolegos iš valdančiosios partijos, taip pat Vidaus reikalų ministras. Gal jie pristabdys tą buldozerį….

   Thumb up 4 Thumb down 0

 20. ponas grazuli neistirs jokiu yvykiu. matete kaip jie elgesi garliavoje? tai va dabar pasimate kas yra kas. o jeigu zmones butu puole gejus nors ir be smurto butumrete apsaudyti guminem kulkom dujom tik kaldrytes turbut nebuvo nes vaicekauskiene ten nebuvo pakviesta. taip lietuva yra policine valstybe tuo niekas neabejoja. tikim ponas grazuli kad surinksit bendramincius ir kovosite uz lietuva seima ir kitas vertybias. musu valdzia gina tik piderastus. neapgyneme garliavos mergaites nuo pedofilu dabar jie gyne iskrypelius bet ne savus o briuselinius. musu gejai aukstos morales ir tam ju siknaskylyne tikrai nedalyvavo. per daug jie save gerbia kad susidetu su tokiais. ir mes juos gerbiame.

  Thumb up 13 Thumb down 0

  • Rokas žilinskas, kaip pats sakė per TV (dėl ko laaaabai supyko tokios aušrinos), kiekvieną diena vaikšto tom gatvėm ir… niekas jo nepuola visi draugiški, nors žino jo orentaciją, sakė, kad vadukai išvažinės, o jokeriai liks. Jis tai tikras žmogus- gėjus, bet šito nepropoguoja, kokį dievas sutvėrė ,toks ir yra, o anie tik ir nori ką sukiršinti – žodžiu laaaabai žemas lygis. Gerbiu ROKĄ ŽILINSKĄ- tikrą lietuvišką gėjų, o ne pidarą, kaip anie besidarkantys peieš kitus.

   Thumb up 23 Thumb down 0

   • Aš irgi taip manau, kad gėjus, nebūtinai turi būti “pidaras” ir atvirkščiai, ne kiekvienas “pidaras” yra gėjus….

    Thumb up 2 Thumb down 0

 21. Objektyvų tyrimą iš Lietuvos GP abejoju. Jiems dažniau ir lengviau parašyti “VSIO zakonno”?

  Thumb up 16 Thumb down 0

  • Rudenį bus dar kartą balsuojama dėl GP ataskaitos….. Nepamirškime, kad pakeistas Seimo Statutas: nepritarus, galima inicijuoti Valio atstatydinimą

   Thumb up 15 Thumb down 0

 22. milicininkai nesilaiko istatymu,kodel turetu kiti ju laikytis?Taip ,kad pasipriesinimas milicininkui visai nera nusikaltimas.

  Thumb up 12 Thumb down 2

  • milicininkas, paguldęs LTSR AT (aukščiausios tarybos) deputatą veidu žemyn, užlaužęs ir surakinęs rankas, būtų sėdęs kaip minimum 10-čiai metų, bet to iš principo negalėjo būti, nes deputatai neidavo į mitingus.

   Thumb up 12 Thumb down 0

   • o vyras kad daugiau tokiu butu ,tai ir nebutu tu slyksciu eityniu,bet gal valdziai patinka saunuolis Grazulis,kad daugiau tokiu vyru butu tai nebutu tu slyksciu eityniu

    Thumb up 2 Thumb down 0

  • nerasinek tu netgi saves nesugebeai ivardinti be gramatiniu klaidu rasosi SEIP berasti tu

   Thumb up 1 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Naujuoju MRU Tarybos pirmininku išrinktas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas 4
Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją visi galės žvejoti nemokamai
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Seimas pritarė naujai žalos atlyginimo pacientams tvarkai 
Seimas priėmė Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų...

Ką signalizuoja pirtyje netikėtai užklupęs galvos skausmas? (1)
Turkiška, suomiška, rusiška ar japoniška – pirčių pasirinkimas šiais laikais tikrai didelis, o...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (5)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
A. Kubilius: “Sakartvele aptarta politinė krizė šalyje, priimti sprendimai dėl Rytų Partnerystės ateities” (2)
Šiandien Europos Parlamento narys Andrius Kubilius Tbilisyje (Sakartvelo) vykusioje spaudos...
G. Landsbergis: „Pritardami Prezidento teikiamų pataisų svarstymui, kviečiame gilesnei diskusijai“ (1)
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Gabrielius Landsbergis šiandien,...
 
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (2)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (3)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
Kreipėsi dėl nužudyto sūnaus – pačiai motinai iškėlė baudžiamąją bylą (2)
Nors po aukštų teisėjų sulaikymo skandalo buvo prabilta apie būtinus...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Henrikui Daktarui laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė lieka nepakeista (1)
Lietuvos apeliacinis teismas atmetė Henriko Daktaro skundą dėl Kauno apygardos...
Alytuje išžaginta į darbą ėjusi moteris (1)
Liepos 18 d. apie 5 val. 20 min. Alytuje, Jazminų...
Įtariamojo asmens tapatybė jau nustatyta (2)
Šiandien Vilniaus apskr. vyriausiasis policijos komisariatas išplatino pranešimą žiniasklaidai, kuriuo...
 
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Kaip verslas atrakino naują požiūrį į biuro baldus (2)
Jeigu išgirstate žodį „biuras“ turbūt įsivaizduojate sublokuotas arba į kabinetus...
Išmaniosios skaitmeninės televizijos galimybės Lietuvoje (4)
Skaitmeninė, savo funkcionalumu bei kanalų gausa, nerungė ilgai karaliavusią analoginę. Žinoma,...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (23)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (5)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai””
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...