Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2021 Vasaris 26 Penktadienis
 

Pralaimėjusi šaltąjį karą Rusija tik dabar baigė išmokėti duoklę uranu Amerikai

2015-10-27 17:05 | Užsienis | Komentarų (39)

B.Jelcino įpėdinis V.Putinas, nors ir spaudžiamas sankcijų dėl Krymo, vykdo savo pirmtakų įsipareigojimus. kremlin.ru nuotr.

Paskutinė rusiško urano partija iškeliavo už vandenyno – Rusija visiškai išmokėjo Amerikai kontribuciją už pralaimėjimą šaltajame kare.

Praktiškai jokia Rusijos žiniasklaidos priemonė neatkreipė dėmesio į šių ( 2015-jų) metų rugpjūčio įvykį, kuomet iš Sankt-Peterburgo uosto kelionėn per Atlanto vandenyną išplaukė prekybinis laivas „Atlantic Navigator“, išplukdęs konteinerius su rusišku uranu.

„Goro – Černomyrdino sandėris“

Tai buvo paskutinioji urano partija, išgabenta į JAV, remiantis prieš 20 metų pasirašyta Rusijos bei Jungtinių Amerikos valstijų sutartimi, numačiusia tiekimą Amerikai 500 metrinių tonų urano, kurį Rusija įsipareigojo pašalinti iš savo branduolinių ginklų ir kurį JAV ketino naudoti kaip kurą savo atominėms jėgainėms.

Apie šį urano sandėrį pakankamai daug kalbėta per paskutinįjį praėjusio amžiaus dešimtmetį, tačiau šiandien ši tema atsidūrusi sminių problemų gvildenimo užribyje.

Rusija pralaimėjo šaltąjį karą Vakarams, todėl „urano sandėris“ – Rusijos viršūnių sutikimas mokėti duoklę nugalėtojams strateginio urano pavidalu.

Principinis sutikimas tuo klausimu buvo pasiektas tarp tuometinio RF ministro-pirmininko V. Černomyrdino ir JAV vicepremjero A.Goro, todėl šį sandėrį dažnai vadina Goro-Černomyrdino sandėriu.

Tiesa, žiniasklaidoje galima rasti ir kitokios informacijos – šis sandėris įvardijamas kaip „specialioji Vakarų operacija, įgyvendindavusi iš karto kelis strateginius tikslus:

a) vienašališkas Rusijos branduolinis nuginklavimas, paliekant ją be strateginio urano atsargų, taip pat ir rengimas sąlygų, kuriomis JAV atsisakytų Priešraketinės gynybos sutartis laikymosi;

b) didžiulės ekonominės žalos Rusijai padarymas – mat sukauptos strateginio plutonio atsargos buvo sudariusios esminę viso Rusijos nacionalinio turto dalį;

c) Rusija neteko milžiniškų energijos šaltinių, reikalingų ateičiai, kuomet yra numatomas naujosios torio branduolinės technologijos įdiegimas“.

Na, bet daugelis Rusijos bei JAV žiniasklaidos priemonių pateikdavo šį sandėrį tiesiog kaip eilinį komercinį susitarimą.

Bendra sandėrio suma, numatyta už 500 tonų urano tiekimą, sudarė 11,9 milijardo dolerių. Tuo tarpu tikroji tokio itin prisodrinto urano kiekio vertė yra žymiai didesnė.

Gaminant tokį milžinišką strateginio urano kiekį, kalnakasybos bei karo pramonėje ištisus 40 metų darbavosi keli šimtai tūkstančių žmonių.

Gamybos būta pavojingos – dešimtys tūkstančių žmonių neteko sveikatos bei darbingumo, jų gyvenimo trukmė sumažėjo.

JAV žiniasklaidoje rašė: jau šio šimtmečio pradžioje rusiško urano sąskaita amerikiečių atominės jėgainės gamindavo pusę visos elektros energijos. Kas dešimta elektros energijos kilovatvalandė visoje JAV ekonomikoje buvo gaminama iš Rusijos gabento urano sąskaita.

Pagal specialistų skaičiavimus, atliktus dar praėjusio šimtmečio pabaigoje, tikroji 500 tonų strateginio urano vertė tuo metu buvo sudariusi ne mažiau 8 trilijonų dolerių.

Palyginimui pastebėsime, jog Rusijos vidutinis metinis Bendrasis Vidaus produktas ( BVP) per paskutinįjį praėjusio amžiaus dešimtmetį svyravo apie 400 milijardus dolerių.

Išeina, jog faktinė urano sandėrio kaina sudarė vos 0,15 procento nuo minimalios to urano vertės, kuri, kaip paaiškėjo, buvo lygiavertė dvidešimčiai metinių šalies BVP.

„Urano reparacijos“

Žmonijos istorijoje būta daugybės karų. Pralaimėdavusieji tuos karus neretai mokėdavo nugalėtojams reparacijas bei kontribucijas. Prisiminkime, pavyzdžiui, 1871 metų Prancūzijos-Prūsijos karą. „Geležinis kancleris“ Bismarkas paskyrė nugalėtai Prancūzijai kontribuciją, sudariusią apie 13 procentų BVP (5 milijardus frankų).

Ko gero, didžiausią kontribuciją naujausių laikų istorijoje sumokėjo Pirmajame pasauliniame kare pralaimėjusi Vokietija. Ji, anot žiniasklaidos, tik prieš trejus metus baigė mokėti reparacijas pagal 1919 metų Paryžiaus Taikos sutarties sąlygas.

Vokietijai buvo paskirtos 269 milijardų auksinių markių dydžio reparacijos. Suma, aišku, milžiniška. Ji buvo ekvivalenti beveik 100 000 tonų aukso. Pagal dabartinę aukso kainą tai sudaro apie 4 trilijonus dolerių.

Ekonomikos istorijos specialistai tikina, jog Paryžiuje paskirtos reparacijos Vokietijai bene dvigubai viršijo tuometinės Vokietijos BVP.

Beje, Vokietija mokėjo reparacijas ištisus 90 metų, kai tuo tarpu Rusija savo „urano reparacijas“ išmokėjo vos per du dešimtmečius.

Negana to, didžioji urano dalis buvo nugabenta į JAV dar per paskutinįjį praėjusio amžiaus dešimtmetį.

Tyrimas – pavojingas gyvybei

„Urano sandėris“ buvo sudaromas visiškai slaptai. Jis buvo slepiamas ne tik nuo Rusijos žmonių, tačiau apie jį nenutuokė net ir daugelis „liaudies išrinktųjų“. Mat šis sandėris nebuvo ratifikuotas šalies parlamente.

Antroje dešimtojo dešimtmečio pusėje daugelis deputatų ėmėsi tyrimo, siekdami išsiaiškinti sandėrio sąlygas, jo sudarymo aplinkybes, bei įvertinti jo atitikimą Rusijos Federacijos Konstitucijai bei kitiems šalies norminiams aktams.Tačiau dėl nuožmaus tam tikrų įtakingų jėgų iš tuometinio Rusijos prezidento B. Jelcino aplinkos spaudimo tyrimą pavyko sustabdyti.

Dėl šio sandėrio mėgino aiškintis ir daugelis kitų Rusijos politikų (buvo net siekiama šios urano tiekimo į JAV sutarties denonsavimo): pavyzdžiui, generolas L. Rochlinas, buvęs Rusijos Generalinis prokuroras J. Skuratovas, alstybės Dūmos deputatas V. Iliuchias. Tačiau generolas L.Rochlinas žuvo, J,Skuratovas buvo priverstas atsistatydinti – vieno žūtį, o kito atstatydinimą daug kas siejo būtent su jų itin dideliu aktyvumu, tiriant „urano sandėrį“.

Dar yra norinčių kapstytis po sandėrį

Net jei urano gabenimas į JAV pagal Goro-Černomyrdino sutartį ir baigėsi, Rusijoje dar yra manančių, jog šioje istorijoje dar nereikėtų padėti tašką: esą turi būti sugrįžta prie rimtos analizės, tiriant šį sandėrį specialioje tarpžinybinėje komisijoje, kurią sudarytų atominės pramonės specialistai, Valstybės Dūmos deputatai, teisėsaugos organai, URM, Gynybos ministerijos pareigūnai, kitų žinybų atstovai, techninių, karinių, teisės bei ekonomikos sričių ekspertai. Mat esama įtarimų, jog daugelis asmenų, prisidėjusių prie šio sandėrio, lig šiol yra veikiančių valdininkų bei politikų gvardijos gretose.

Antra vertus, egzistuoja nuomonė, jog yra reikalingas teisingas bei sąžiningas Rusijos naujausios istorijos suvokimas. Esą be teisingo „urano sandėrio“ detalių atskleidimo, be jo politinio, karinio bei dorovinio įvertinimo negalės būti garantijų, jog ir vėl nebus užminta ant panašaus grėblio.

Taip pat esą reikia pagrįstų bei išsamių vertinimų tos ekonominės žalos, kurią šis urano sandėris padarė Rusijai bei jos liaudžiai: mat esą reikia būti pasiruošus, „jeigu kas“, Vakarams pateikti „priešpriešinį ieškinį“. O tai neva  geriausia padaryti – dėl „urano sandėrio“.

Pagal užsienio spaudą parengė Sergejus Sokolovas

Komentarai

 

 

 
 1. Ar ne tuo metu Rusiją valdė geriausias Amerikos draugas Jelcinas. Jeigu taip , tai toks sandėris nekelia abejonių. Ir jokia čia ne kontribucija, o paprasčiausiai kvailas sandoris kuriuo amerikonai apmovė Jelciną.

  Thumb up 12 Thumb down 2

  • neapmove jelcino,o jis pats savo noru su gorbaciovu pardave Rusija.. ir dar damokejo…

   Thumb up 2 Thumb down 0

 2. Dažnas žydas naudojasi tuo , kad dėl tam tikrų priežasčių galvojama ,kad tai semitų grupės žmonės . Iš tikro tai žmogaus gyvenimo būdas , arba dvasinis būvis … Tarkime buvęs aktyvus TSRS pilietis , ar piliečio
  palikuonis , kuris aktyviai naudojosi – jasi ] praeities privilegijomis , šiandieną neturi tos praeities ydų … Jeigu tai daroma nuoširdžiai anot psichiatrų t.y. psichikos sutrikimas , kai žmogus save laiko mesiju , arba
  apaštalu . Jis nukrito iš dangaus ir skelbia šventą tiesą … Tokius žmones
  taip pat galima vadinti žydais … [ – Žydas tai ne tauta ir ne nacija …
  Žydas tai sektos narys , arba degeneratas , kuris save , ar kitus ligonius pristato , kaip tautą . ] Jeigu kalbėsime apie semitų normalios pakraipos
  atvykėlius , Lietuvoje jie litvakai Rusijoje – jevreji , bet ne židy , ar žydai …

  Thumb up 5 Thumb down 0

 3. – Kokios tautybes buvo Adomas ir Ieva?
  – Rusai. Vaiksciojo pliki basi ir galvojo, kad jie gyvena Rojuje.

  Thumb up 2 Thumb down 8

 4. O mūsų tauta moka dabar ir matomai mokės ilgai už mūsų menkystų politikų parsidavėliškumą ir veidmainystę. Už tautų skaldymą ir priešinimą. Kiek galima šituos išgamas toleruoti savo nuolankumu. Viskas užspausta, net žodžio bijo viešai ištarti apie alternatyvią nuomonę.

  Thumb up 8 Thumb down 0

 5. Šaltąjį karą pralaimėjo ne Rusija ,bet TSRS ir kad didžiausia teritorija
  sumokėjo daugiausiai nieko nuostabaus . Mokame ir mes … Sumokėjome
  savo gamyklomis , geriausiais protais , darbingiausiais žmonėmis , gražiausiomis moterimis ir t.t . su neadekvačių piliečių pagalba , kurių
  aktyvus intelektas ne tramdomas , kaip tai darydavo ankščiau , bet panaudojamas jį skatinant . Šaltojo karo epizodą matome Ukrainos
  lauke , kur neadekvačios mūsų ir Ukrainos figūros atliko ,, mėsos vaidmenį ,,…
  USA ir Rusijos kare , mūsų ,,priekvaišiams ,, padedant prarado dalį teritorijos …. Taigi , kaip galima panaudoti neadekvačius ? Viena iš šaltojo
  karo dalyvių organizuoja eilinę revoliuciją , siekdama galutinai įtvirtinti
  savo įtaką . Rusija seniai suprato , kad kvailį stabdyti neverta , nes vėliau niekam nebus įdomu , kad tai kvailys ir visi jo gailėsis . Reikia duoti , kad galėtų pasireikšti t.y. ginklų … Pradėjo šaudyti … Dabar duokime ginklų normaliems , kad galėtų gintis …

  Thumb up 17 Thumb down 1

 6. Parašyk Sokolovai,kaip ta Rusija pralaimėjo tą karą.Matai Rusija moka savo skolas,o JAV savo 18 trilijonų dolerių skolą,net negalvoja grąžinti.Jeigu esi kvailas tai nors kitų kvailais nelaikyk.

  Thumb up 4 Thumb down 6

 7. Rusijai integruotis i Europa siek tiek ankstoka ,o kaip kurlems jos regionams ,pagal Darvina ,dar reikia praeiti ilga evoliucijos kelia.Skaitikit ,,Zuvys nepazysta savo vaiku” Nepykit ,ruseliai, ne as parasiau sita romana.

  Thumb up 5 Thumb down 6

  • Aiškiai,kad ne tu,o V.Petkevičius.Bet tu manei,kad tai parašė rusai.Tu truputį skaityk.

   Thumb up 2 Thumb down 4

   • Požėra, o ne Petkevičius parašė šį romaną. Man labai patiko Požėros optimizmas lietuvio atžvilgiu. Lietuvoje išbuožintus lietuvius siuntė į Sibirą. O, jie ir ten sugebėjo turtingai gyvent. Juos ten antrą kartą išbuožino. Kad taip visi lietuviai sugebėtų gyvent… O tikras rusas yra geresnis už tikrą lietuvį, nuoširdesnis. Mūsų geografinė padėtis privertė lietuvius dažnai kaitaliot “kailį”, ką ir šiuo metu stebime.

    Thumb up 9 Thumb down 0

 8. Visiškas Sokolovo blefas, kaip jau tapo įprasta tam autoriui ,pirmiausiai iškapstoma abejotinos vertės informacija,.. kurios pagrindu prikuriamos va tokios istorijos su savo lygio vertinimais.. Vien ka reiškia tokį sandėri pavadinti , reparacijomis , tai jau daug ką pasako apie visa ta istorija .:) antra jei jau autorius toks tikras savo informacijos šaltinio objektyvumu ,.galėjo įdėti str. ir nuoroda į ta pirminį šaltinį, kuris leistu patiems skaitytojams įsivertinti kiek jis rimtas .O dabar tai tik dar viena ponios Gorienės širma,. po kuria patogu slėptis visiems Sokolovams ,Mikalauskams ir į Juos panašiems sąmokslo teorijų žinovams .

  Thumb up 5 Thumb down 12

 9. Seimininkas musa suni ,o jisai jam ranka laizo. Ir tai yra budinga garbingai Rusu tautai? Neitiketina.

  Thumb up 5 Thumb down 7

  • Niekur. Taip ir tebesaugomas atominiame reaktoriuje, nes už milijardus kasinėja, kasinėja, o saugyklos kaip nepastato, taip nepastato.

   Thumb up 13 Thumb down 0

 10. Ką besakytumėte, bet Rusija protingesnė už Lietuvą. Lietuva jau milijardus investavo ir dešimtį metų užkasinėja savo branduolines atliekas ir niekaip neužkasa. O Rusija ėmė savo atliekas ir iškišo Amerikai, ne tik be jokio vargo ir didelių išlaidų, bet iš to dar ir uždirbo.

  Thumb up 10 Thumb down 5

  • oi tu baba ,baba ..ir kvaila gi tu boba . ! ..prisodrinta urana pavadinai atliekomis.

   Thumb up 6 Thumb down 6

   • Na, kad aš kvaila, tai aš bent jau suvokiu, o va, kad Tamsta čia už visus protingesnis ir dar diagnozes nustatinėjantis daktarėlis, labai gaila, bet, matomai, net pats to nebesuvoki.
    Prisimink – kuo aukščiau pats save pasikeli, tuo skaudesnės būna kritimo pasekmės.

    Thumb up 6 Thumb down 2

    • P.s. Gal malonėtumei, staseli, paaiškinti man, senai durnei, kas per patiekalas yra tas prisodrintas uranas ir su kuo jis valgomas? Ar juo galima pagardinti perlinių kruopų košę?

     Thumb up 5 Thumb down 2

    • Baba ,uranas yra toks dalykas ,jeigu jo paragausi akys jssivers kaip zombio ,koju nagai i pazastis sulys ,o sikna TSRS himna prabes giedoti Stai kas yra uranas.

     Thumb up 2 Thumb down 3

   • Manau, kad Baba yra kur kas protingesnė už jus abu sdėjus.
    “Didžiausią problemą kelia sunkesni už uraną transuraniniai elementai – plutonio izotopų mišinys su americiu. Nors transuraniniai elementai sudaro tik apie 1 proc. atliekų turinio, jie kelia didžiausią rūpestį. Jų skilimo pusperiodis siekia dešimtis tūkstančių metų. Todėl tokiam laikui atliekas reikia saugiai palaidoti.
    Anksčiau buvo tikimasi ištraukti iš panaudoto kuro plutonį ir vėl jį panaudoti greitųjų neutronų reaktoriuose, nes juose sukuriama daugiau plutonio nei jo sunaudojama. Tačiau plutonis yra naudojamas ir atominėms bomboms. Išplitus branduolinėms technologijoms, iškilo atominių ginklų paplitimo grėsmė tarp nepatikimų valstybių ir teroristinių grupių.”

    Thumb up 5 Thumb down 0

 11. tai bent rusai,laikosi sutarties ir nesisvaido zodziais,straipsnis tai megztos beretes pagrindu,mat kokia amerika sventa ir koks judosius rusija

  Thumb up 8 Thumb down 3

 12. Eilinis KGB bizniukas ir tik tiek.
  Kuo čia tos reparacija ar kontribucija dėtos? Nebuvo tam nei mažiausio pagrindo, nes niekas niekam nebuvo paskelbęs karo ir jokios taikos sutarties niekas su niekuo nesudarinėjo.
  Kažin iš viso čia nors kiek tiesos yra? Kur dokumentai? “B. Jelcino aplinkos spaudimo tyrimą pavyko sustabdyti.” Jelcinas jau 16-ka metų kaip ne prezidentas ir 8-ni metai kaip amžiną atilsį.

  Thumb up 3 Thumb down 1

 13. Tokie Rusijos valdančiųjų veiksmai turi būti vertinami kaip Rusijos liaudies interesų išdavystė, kaip keliaklupščiavimas prieš JAV.

  Thumb up 10 Thumb down 8

    • kad “savi šaudė į savus” (ten buvo tokie pat snaiperiai kaip ir Lietuvoj)… tas pats braižas.

     Thumb up 11 Thumb down 0

     • Snaiperių Maskvoj buvo 1993-jų spalio 3-4 dienomis. Šaudė į “abi puses”.
      Kaip, beje, ir Kijeve 2014-jų vasarį.

      Thumb up 8 Thumb down 1 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Nugaros masažai – kiekvienam
Moderni maisto pramonės įranga
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kaip derinti skirtingus interjero stilius? 
Šiuolaikinis interjero dizainas pasižymi stilių įvairove. Nuo modernaus iki klasikinio, nuo minimalistinio iki...

Vilniuje atsidarė naujas globos skyrius 
Vilniuje atsidarė VšĮ „Sveikatos metai“ įkurtas „Senjorų avilio“ globos skyrius, kuriame teikiamos ilgalaikės/trumpalaikės socialinės...

Greitas ir patikimas įmonių steigimas 
Įmonių steigimas kartu su profesionalų pagalbą vyksta greitai ir paprastai. Iš tiesų nereikia...

Greitas ir patikimas apleistos apskaitos tvarkymas 
  Reikalingas apleistos apskaitos tvarkymas, kuriuo pasirūpins patyrę buhalteriai? Skaitote kaip tik tai,...

Kalėdos – puikus metas nudžiuginti ne tik kitus, bet ir save 
Vis labiau artėjant Kalėdoms daugelis pradeda ieškoti dovanų artimiesiems ir skiria tam nemažai...

Kaip išsirinkti tobulą kvapą namams? 
Namų kvapai padeda sukurti norimą atmosferą: prabangią, gaivią, atpalaiduojančią ar bet kurią kitą....

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Lietuva vidaus rinkoje pasiskolino 75 mln. eurų
Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukcione pirmadienį papildyta obligacijų emisija už...
Prezidentas: Seimo darbas negali nutrūkti ilgesniam laikui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, trečiadienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
Nepritarta Seimo nuotolinio darbo reglamentavimui (2)
Seimo nariai nepritarė siūlymui Statute reglamentuoti galimybę, paskelbus ekstremaliąją situaciją,...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
„Luminor“ ir SEB bankai „Agrochemai“ suteikė 100 milijonų eurų sindikuotą paskolą
Koncernui „Achemos grupė“ priklausanti žemės ūkio paslaugų ir prekybos bendrovė...
Kaip sutaupyti įrengiant naują būstą?
Lietuvoje kasmet pastatoma tūkstančiai nuosavų namų, dešimtys, jeigu ne šimtai...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (8)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (2)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...