Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Rugsėjis 19 Sekmadienis
 

Politiko profesija

2021-06-09 10:39 | Naujienos | Komentarų (2)

Susikūrė Lietuvos politikos darinys „Tautos ir teisingumo sąjunga“. Jos pirmininku tapo P. Gražulis. KK nuotr.

Be pinigų ir laisvės nėra.

A. Puškinas

Jonas Siaurukas

Mokyklose dėstoma politologija – mokslas apie tai, ką mąsto ir ką daro politikai. Tai mokslas panašus į geografiją, aprašinėjančią paviršius, bet ne esmę, gelmę.

Nėra mokslo, kuris mokytų – ir rengtų specialistus, tautos vadovus – kaip reikia valdyti, kovoti už tautos laisvę. Politika yra organizuotos tautos gyvenimo praktika, gavus diplomą vadovu netampama (nors dažnai tampama, bet tai negarantuoja, kad tai bus tikras Vadovas). Politika, vadovavimas yra menas, ne mokslas. Galima išmokti groti smuiku, bet negalima išmokti tapti menininku, nes tai – kūryba.

Stalinas ir Hitleris, ir kiti panašūs, niekas nenuneigs, kad jie buvo dideli politikai, gal neatsitiktinai buvo nevykėliai menininkai.

Žinoma, didelis išsilavinimas, kalbų mokėjimas, teisės pagrindų žinojimas, platus filosofinis išprusimas ne tik puošia politikus, bet ir labai reikalingi, norint paimti valdžią, mezgant ryšius, telkiant bendradarbius. Didieji politikai nieko be jų nebūtų nuveikę. Labai svarbu ir mokėjimas pasitelkti bendradarbius, gerus sumanymus, idėjas.

Tas pats Puškinas gana grubiai išsireikšdamas rašė, kad jei neturi daug proto, tai pasisamdyk protingą sekretorių; neįmanoma pirkti ar parduoti dieviškojo įkvėpimo, bet galima nupirkti, parduoti ar kitaip įsisavinti idėjas, sumanymus. Ir tai politikai daro, ir teisingai daro.

Tie patys leninai, stalinai, hitleriai, nors parašė knygų, bet jų idėjos iš esmės nebuvo originalios, kitų sukurtos. Ir tai nėra blogai, praktikai gal ir neturi būti gerais teoretikais.

Politika keičiasi. Europoje, rašoma, atsiranda net naujas politikos stilius, populiari, populistinė, „eilinių žmonių“ „neprofesionalų“, „liaudies“ žmonių politika. Nors, žinoma, jei žmogus kelis metus iš eilės tampa aukščiausio valdžios organo – Seimo ar pan. – nariu tai jis vargu ar bėra „eilinis“. Ir naujos idėjos ar taiklus jų suformulavimas, be abejo, nėra vien kūrėjų ar „genijų“ bei profesorių monopolija.

Susikūrė – kažin ar ilgalaikis? – Lietuvos politikos darinys „Tautos ir teisingumo sąjunga“. Tos partijos pavadinimas jungia dvi pačias pagrindines visuomenines vertybes – tautiškumą ir teisingumą (tikrą, ne vien socialinį). Tikrai ne kvailiai tų pavadinimų jungtį sugalvojo, kai kurie profesoriai to nesugebėjo.

Iš tokio radikalaus antiliberalo, kuris kaip blogio šaltinį įvardindavo dažniausiai „konservatorius“, kaip Petras Gražulis, sunku buvo to tikėtis tokio tikslumo, nors jau seniai, prisiminkime, jis „liberalizmą“, jo kosmopolitinį ir seksrevoliucinį variantą – irgi taikliai įvardindavo, kaip „liberalbolševizmą“ ar liberalkomunizmą. Kaip kad kitais žodžiais daro ir profesoriai, vadindami tas sroves leftizmu, neomarksizmu ar kitais „-izmais“. Gal ne jis nukalė tą terminą, bet ir ne leniniečiai juk sugalvojo, kad „visų šalių proletarai turi vienytis“- didijį komunistinės revoliucijos lozungą.

Tad politikų, kuriuos vadina „populistais“, šiais laikais tikrai nedera vadinti kvailiais ar vien rėksniais (girdėjau ir tokių nuomonių). Juk „protingieji“ kažkodėl niekaip patekti į Seimą negali…

Kartais tie vadinami „populistai“ atliepia tautos lūkesčius geriau, negu diplomuoti filosofai.

Neseniai vienas sociologas paskelbė, kad tikri politikai turi neatsižvelgti į tautos daugumos nuomones, o ginti „mažumų“ (keista, kaip sexmažumos, ar jų tikrieji bosai ir rėmėjai, sugeba idėjiškai išprievartauti tradicinę sexdaugumą), nes mažumų rėmimas, esą, ir yra demokratiškumas. Tai nesąmonė, nes demokratija yra tautos interesų gynimas.

Juk „mažuma“, ypač jei labai remiama finansiškai, gali tapti visai netolerantiška ateityje tautos daugumai, o ir ta dauguma gali drastiškai sumažėti.

Ir tai tinka ne vien sexmažumoms, bet visoms mažumoms. Juk jei mažuma greit dauginasi, ji kolonizuoja ir užima daugumos teritoriją, Tėvynę. Tada kosmopolitinė Tėvynės Sąjunga gali tapti jau nebe pagrindinės tautos interesų gynimo sąjunga, o kolonistų – mažumų tampančių „diduma“ – sąjunga. O tai yra pats didžiausias pavojus lietuvių, latvių ir kitoms mažoms, šimtmečius naikinamoms, tautoms.

Nelabai kai kam, ir man taip pat, patikdavo tokie žmonės kaip P. Gražulis, monsinjoras A.Svarinskas, etc., dėl jų „neišlaikytos“ kalbėjimo manieros. Bet, kai pagalvoji, supranti, kad jie buvo drąsūs sovietų priespaudos laikais, kai dauguma mūsų tylėjome kaip pelės po šluota (taip sakė vienas išgarsintas istorikas apie save, ir tai tinka daugeliui „mūsiškių“), tad gal reiktų labiau kreipti dėmesį į jų kalbų tautinį turinį, o ne į stilių (nors „stilius tai žmogus“). Už savo disidentinę veiklą jie patekdavo ten, kur kai kam ir „stogas“ „pavažiuodavo“. O jie išliko patriotais, dar daugiau, pasiekė gyvenime daug.

Tik gaila, kad jų šūkiai neapima kartais konkretesnių, giliųjų laisvų žmonių gynimo ekonominių klausimų. Tad iki tikrojo politinio profesionalumo dar toloka.

Neseniai vienas labai daug kultūrai nusipelnęs žmogus pasakė: tiktų Petras pavaduotojų, bet pirmininku?! Gal susijungus Tautai ir Teisingumui su kokio filosofo vadovaujama grupe jis ir taps pavaduotoju. Spręs tauta.

Rusai mėgsta sakyti, kad be popierėlio žmogus yra niekas. Iš tikrųjų, šias laikais popierius, (o pinigas irgi popierius ar įrašas magnetiniame diske) labai daug reiškia, kartais net lemia valdžią.

Ir vis tik ne popierėlis ar kvadratinė kepurė, kalbų mokėjimas, lyderiui ir politikui svarbiausia. Ir S. Skvernelis juk neblizgėjo užsienio kalbų žinojimu, bet tapo premjeru, įėjo į istoriją. Mokėjo pataikyti į srovę?

Daug svarbiau – politinių lyderių, apskritai politikų, sugebėjimas atliepti laisvės ir tautos išgyvenimo siekiančių žmonių interesams ir jų sielų lūkesčiams. Kiek rinkom profesorių ir „daktarų“, deja, jie nepasiteisino, tik kūrė baisų biurokratizmą, kopijavo tik ES direktyvas, negynė Laisvų žmonių ir Laisvos Tautos.

Tauta ir teisingumas, laisvi žmonės laisvoje šalyje – didis idealas, sunkiai pasiekimas visuomenėje, kurioje tik ir norima silpnesnių žmonių turtą ir laisves atimti, pasidalinti, išdalinti, siekiant išsilaikyti valdžioje ir, žinoma, patiems savęs neužmirštant. Kurioje net vairuotojai slapčia sekami lyg potencialūs nusikaltėliai…

Lietuvoje neginami pagrindiniai teisingos politikos dalykai, Konstitucija traktuojama dažnai savavališkai. Stebina, kad „iškilūs“ įvairių lyčių filosofai ir politologai pataikauja tokiems Konstitucijos ir net šeimos griovėjams.

Tie, kurių tiesioginė pareiga ginti Konstituciją (kuri aiškiai sako, kad, pavyzdžiui, šeima – tai Vyro ir Moters sąjunga), ir didžioji žiniasklaida siekia pakeisti tą sąvoką kažkokios neaiškios laisvos „meilės“ sąvoka, „partneryste“. O politologai puola Prezidentą, kuris bando Konstituciją ir lietuvių daugumos tradicines nuostatas ginti.

Keisti dalykai dedasi. „Partnerystė“ yra 100-ojo punkto svarbumo klausimas ir kai G.L. prilygina ją Kovo 11 – tai jau nusišnekėjimas… Kai užsienio reikalų ministras kvestionuoja partizanų vado nuopelnus, tai nejau nėra istorikų, juristų, kurie pagrįstai apkaltintų ar išteisintų žmogų? Ar tai yra ministro, valdžios darbas, ar tai nėra valdžios pareigūno kišimasis į teisingumo ir istorijos mokslo reikalus? Labai keista, iš tokios puikios patriotinės šeimos kilęs žmogus, Jablonskio ainis… Nesuprantu, kas atsitiko?

Tad ko stebėtis, kad iškyla gražuliai?

Motyvai lyg ir aiškūs – Vakarai reikalauja, negins kitaip nuo Rusijos? Bet jei draugų reikia bijoti ir tik jų klusniai klausyti, tai ar jie verti draugų vardo?

P. Gražulio išrinkimas gali kai kam sukelti abejonių, ar „vyrai už Lietuvą“ nepasuks Rusijos link. Nors nauja partija ir pareiškė, kad kovos ir su rusišku imperializmu. Tą lemia dabartinis politinės kovos kontekstas, kai rusiška „tvarka“ kai kam tampa patrauklia.

Ar visi gerai suvokia mūsų tautos geopolitinę situaciją? Geopolitika – dalykas rimtas, ir sąjungininkai politikoje, ypač užsienio ir gynybos reikaluose, nebūtinai turi būti idealūs kitu aspektu. Politikoje tenka ieškoti ir amoralių draugų (ypač, jei priešai irgi amoralūs kitais atžvilgiais).

Juk visos didžiosios imperinės tautos yra pridarę negerų dalykų, mums naudinga jungtis su ta, kuri toliau nuo mūsų, ir nėra mūsų grobusi ir naikinusi.

Nors dažnai kaltiname Ameriką pardavusią ir išdavusią mūsų partizanus ir disidentus, bet juk galutiniame rezultate Rusijos imperija susilpnėjo, mes išsivadavome. Tad Amerika savo darbą padarė.

Tik mes patys, deja, nemokame savo laisve naudotis, pakovoti, kad išliktume laisvi, kad būtume savimi, identiška, sena, garbinga tauta, o ne kažkokiais savotiškais euroamerikiečiais. Juk mes ir esame tikrieji europiečiai.

Žmonijos pažanga, socialinis ir kitoks teisingumas būtinai reikalauja, kad būtų laisvos tautos. Deja, didelis didžiųjų tautų pasaulis dar didėja ir ryja, tirpdo mažesnius.

Kodėl niekas negina tų, tikrų mažumų, o tik perdėtas individų laisves? Ar ne todėl, kad Didysis Kapitalas irgi yra egoistinių individualistų „mažuma“?

Ar ta perdėta „laisvė“ nėra paskutinė tokio Kapitalo politinė priebėga, bandymas išsigelbėti nuo teisingumo? Pinigai jų rankose. Sunku pasiekti tikrą laisvę.

Vyrai kyla už Lietuvą. Ar jiems pasiseks? Reiktų ir moterų. Ar iškils kada Gražulė, lietuviška Golda Meir?

Labai reikia ir patriotinio jaunimo aktyvumo. Juk turime tiek daug išsilavinusių jaunų žmonių.

Komentarai

 

 

 
  1. Gaila, bet šis vyras painiojasi savo teiginiuose. Dauguma tautinėje valstybėje, o Lietuva yra tokia, viena – tauta. Kiti valstybėje yra tik sugyventiniai, arba svečiai. Visi surėdymai valstybėje turi tarnauti tautai, kuri tą valstybę sukūrė, nnežiūrint netgi, kokia valdymo forma joje yra. Nieko, nuo nieko nereikia ginti, kadangi gyvenančius valstybėje gina konstitucija ir gina visus, be išimties. Pinigai turi tarnauti valstybėje gyvenantiems žmonėms, atatinkamai pagal įdėtą triūsą ir pastangas. Partijos valstybėje, taip pat ir konsevatoriai, nėta daugumos gynėjai, o tik tam tikrų grupių viduje, ir interesų iš užsienio įgyvendintojai. Jų veikla valstybėje, mano nuomone, nėra legali ir jie turėtų būti griežtai kontroliuojami.
    Kas liečia Ameriką, tai ji ne tik mūsų partizanus išdavė, bet visą Lietuvą ir purė Europos, atidavė sionistų parankiniams, penkiasdešimčiai metų okupuoti.
    Straipsnyje didžiausias išsišokimas yra apie Artimųjų rytų nacės ir sionistės Goldos Meir reikalingumą Lietuvai.

    Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
3 patarimai, norintiems puikiai pasiruošti anglų kalbos valstybiniam brandos egzaminui
Kaip pasirinkti plautuvę virtuvei?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Pasiruošimas jūsų tobulai kelionei: ką verta žinoti? 
Manote, kad pats laikas atitrūkti nuo kasdienybės ir bent trumpam leistis į nuotykius?...

Dovanos sužadėtuvių proga: kaip pasveikinti įsimylėjėlius? 
Neseniai susižadėję draugai pakvietė paminėti ypatingą įvykį? Nėra dvejonės, dalintis džiaugsmu – smagu,...

Tabu temos poroje – kaip jų atsikratyti? 
Jaučiate, kad mylimas žmogus su jumis nėra šimtu procentų atviras? Normalu, visiems pasitaiko...

Praktiškos dovanos žmonėms, besidomintiems konditerija 
Draugų rate turite žmogų, kuris kiekvieno susitikimo metu atsineša kažką saldaus? Jo šokoladiniai...

Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (1)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Georgij Nikonorov jungiasi prie „Yukon Advanced Optics Worldwide“ vadovų komandos
Aukštųjų technologijų bendrovės „Yukon Advanced Optics Worldwide“, gaminančios civilinius termovizorinius...
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...