Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2021 Sausis 23 Šeštadienis
 

Politika – valstybės reikalų tvarkymas

2018-02-06 07:05 | Nuomonių ringas | Komentarų (16)

KK nuotr.

Įdomią Lietuvos televizijos ,,Klausimėlio“ laidą žiūrovas išvystų, jei laidos vedėjas užduotų Seimo, Vyriausybės, visų mokyklų bei valstybinių įstaigų vadovams labai paprastą klausimėlį – kas yra politika? Tikriausiai išgirstume, kad politika yra valstybės valdymo mokslas ar menas, kas būtų arti tiesos, bet ne tiesa, tačiau daugiausia sulauktume absurdiškų atsakymų. Jei dar paklaustume, kuo skiriasi politinė veikla nuo partinės veiklos, – neabejoju, išgirstume tokių dalykų, kokių ir šaipūnas Erlickas nesugalvotų. Ar ne todėl mūsų valstybės reikalų tvarkymas prastas, kad į politiką, į partijas eina žmonės, kurie nežino, kas yra politinė ir partinė veikla. Nepadės jiems ir naujausias Valerijos Vaitkevičiūtės sudarytas ,,Tarptautinių žodžių žodynas“ (Vilnius, leidykla ,,Žodynas“, 2002), nes ir šis politikos apibrėžimo neduoda, į klausimėlį neatsako. Ką gi iš tikrųjų reiškia mūsų laikais tas graikiškas žodis ,,politika“?

Atsivertę K. Borutos, P. Čepėno ir A. Sirutytės-Čepėnienės sudarytą ir ,,Spaudos fondo“ 1936 metais išleistą ,,Tarptautinių žodžių žodyną“, randame: ,,Politika (gr.) 1. Senovės graikuose ir iki XVIII a. mokslas apie valstybę; 2. Valstybės įstaigų, visuomenės organizacijų, atskirų asmenų veiksmai, nukreipti į valstybės reikalų tvarkymą; 3. Nukeltine prasme – išsisukinėjimas, maskuotas veikimas“. Sovietmečio žodynuose iš esmės rasime tą patį apibrėžimą, tik praskiestą komunistinės ideologijos ,,puošmenomis“. Taigi, trumpai tariant, politika yra valstybės reikalų tvarkymas – esminė ir pagrindinė žodžio politika reikšmė.

Daugelis politinę veiklą painioja su partine veikla ir dėl to kyla nesusipratimai. Partinė veikla yra tik dalis politinės veiklos, nors ji, kaip ir politinė veikla, yra nukreipta į valstybės reikalų tvarkymą, tačiau savaip, pagal savo ideologiją, tokiu būdu, kokį yra pasirinkusi tam tikra politikų dalis – partija. Todėl kai sakoma, kad jėgos dariniai, mokykla, Bažnyčia mūsų valstybėje yra depolitizuoti (tose struktūrose dėl politinės veiklos vienašališkumo draudžiama partinė veikla), reikia suprasti, kad jos yra departizuotos. Tikrąja žodžio ,,politika“ prasme, depoltizuotų darinių demokratinėje valstybėje negali būti. Juk studentai, policininkai, kariai, kunigai renkant valdymo struktūras balsuoja, jie kaip piliečiai struktūrose ugdomi, tarkim, dvasiškiai ugdo dorą pilietį, tvirtina valstybės pamatą ir turinį – dalyvauja politikoje.

Politikos, kaip ,,nešvaraus“ dalyko įvardijimas, politinės ir partinės veiklos painiojimas, atsiribojimo nuo politikos skatinimas yra pilietinės visuomenės telkimo ir ugdymo stabdis, valstybės silpninimas, griovimas. Deja, šis stabdis kai kuriems politiniams verteivoms yra naudingas, nes depolitizuotus visuomenės narius per rinkimų kampanijas lengva mulkinti, žaisti jų jausmais ir taip patraukti savo pusėn. Politinei ir partinei veiklai aiškinti pasitelkime palyginimą.

Valstybė – tai ūkis su didele savo piliečių šeimyna, žemėmis, pramone, energetika, kultūriniu paveldu ir kitais medžiaginiais bei dvasiniais turtais. Politika – ūkio tvarkymas – yra siekių ir veiksmų visuma, nukreipta į ūkio stiprinimą, plėtotę. Partijos yra tam tikrų specialistų dariniai, kurie taip pat siekia tvirtinti ir plėtoti ūkį, tačiau veikimo sritis yra siauresnė, ūkininkavimas vienpusis; agrarininkai rūpinasi tik žemės ūkio plėtote, energetikai – elektros ir naftos gavyba, miškininkai – miškų sodinimu ir priežiūra ir t.t. Ūkyje gali nutikti negerų dalykų, jei, tarkim, šeimininkautų vien miškininkai, dirbamos žemės virstų mišku, neliktų vietos javui pasėti, o spingsulei užsidegti nebeturėtume žibalo. Juk daugelis mena, kaip, Nikitai Chruščiovui valdant, Sovietų Sąjungoje nutiko: pastatydino mineralinių trąšų gamybos įmones galiūnes Sibire, trąšų kalnus supylė, o kad gerų kelių, geležinkelių nenutiesė, vagonų joms vežti nepagamino, apsižiūrėjo per vėlai – trąšų kalnai virto gamtos piktžaizdėmis, tapo vienos partijos ir jos vadovo agrarininko vienos tiesos liūdna pasekme.

Lietuvoje partijų gausa panaši į politinį šiukšlyną, todėl verta prisiminti trečiąją – maskuoto veikimo – žodžio politika reikšmę. Iš tikrųjų galima drąsiai tvirtinti, kad visos netradicinės pasaulyje ir Lietuvoje partijos veikia maskuotai, jų tikslas – pakliūti į valdžią, sau naudą turėti, o ne valstybės reikalus tvarkyti. Lietuvoje priskaičiuojama beveik 30 partijų. Ar gali būti tiek būdų (ideologijų) tvarkyti valstybės reikalus? Brandžių demokratijų patirtis liudija, kad optimalus partijų skaičius – dvi, trys.

Apmaudu, kad išnaudojant demokratijos ydas ir grimasas, gali kurtis net partijos kitokiu tautiniu pagrindu, kurios siekia naudos ne Lietuvai, o kitai valstybei (Lietuvos rusų sąjunga, Lenkų rinkimų akcija). Juk žinotina, kad demokratijos akiratyje nei tautos, nei tautybės nėra, yra valstybė ir pilietybė. Ar čia ne akivaizdus Vyriausios rinkimų komisijos, kuri įregistravo šias partijas, žingsnis silpninti valstybę?

Partijų šiukšlyno profilaktika, jų eliminavimas iš tikrosios politikos yra Vyriausios rinkimų komisijos ir pilietinės visuomenės rūpestis.

Per partijų gausą, išvešėjusi partinė veikla politiką – valstybės reikalų tvarkymą – išstūmė iš Seimo ir kitų institucijų apyvartos; stebime valstybės moterų ir vyrų viešą tarpusavio santykių aiškinimąsi, varžytuves dėl populiarumo, įvaizdžio, įsivėlimą į politikai nebūdingus reikalus, politikavimą. Rinkti ar paskirti politikai virto politikieriais, žmonėmis, principinius politikos klausimus pakeičiančiais smulkmenomis (dažniausiai dėl savanaudiškų tikslų). Siekiams ir veiksmams, nukreiptiems į valstybės reikalų tvarkymą, t. y. politikai atsidūrus politikavimo šešėlyje, ir stebime didžiausias negeroves šalyje, tarp jų – mūsų demokratijos ydas ir grimasas.

Vienintelis kelias į tikrą politiką, tikrą demokratiją yra pilietinės, tautiškai susipratusios visuomenės ugdymas ir formavimas, kurios pradžia yra šeimoje, mokykloje, bendruomenėje. Kelias nelengvas, netrumpas, juo eiti piliečių, politinių ir visuomeninių organizacijų, valstybės institucijų priedermė ir pareiga. Tačiau tikro valstybingumo pilnatvę pasiekti reikia daugiau.

Sveikindamas 1918 m. vasario 16 d. nepriklausomybę paskelbusią Lietuvos Respubliką Vydūnas yra pasakęs: „Visi kuone be skaičiaus valstybės gyvenimo reikalai, kaip svarbūs jie yra ir būtų, teturi tik antros eilės svarbumo šalia teisybės, teisingumo, tvirtybės, plačios ir aukštos nuožvalgos ir sąžiningumo bei patvaros. Kame toms žmoniškumo išraiškoms pirmoji vieta skiriama, ten nereikia didžių politikos gudrybių valstybei klestėti.“

Šis iškilaus filosofo priesakas tebūna, Lietuvos laivui plaukiant į antro šimtmečio vandenis, kelrodžiu švyturiu.

Algimantas Zolubas

Komentarai

 

 

 
 1. Pagaliau:Veryga tikrins” Mafijos “maista kuri valgo ligoniai!!!Gal cia Antrasis bus Paksas?27 metus ligonis maitino kai sunis,o gal net blogiau…2.Prezidento reiketu ieskot Karbauskio aplinkoje ,gal Urbsys,…Koncervu:Majauskas!Socdemu:Stankevicius….Paksas tiktu irgi…tik be moteru ir zydu….

  Thumb up 1 Thumb down 0

 2. Nuo pat pradžios Lietuva nuėjo šunkeliais.Ir ne be tautos pagalbos.Pirmasis atkurtos Nepriklausomos Lietuvos Prezidentas,buvęs I KP sekretorius,vėliau Šlepetinis,Lietuvos 50 metų nematęs ir dėl jos laisvės(jūsų mėgstamas posakis)piršto nepajudinęs V.Adamkus.Dabar,Rusijos valstybinė paslaptis,- D.Grybauskaitė.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 3. Mes, lietuviai, esam Lietuvos šeimininkai (suvereninė Lietuvos valdžia priklauso mums). Nuolat, bandantys pavergti mus visokie maskvėnai, varšaviakai, briuseliokai, vatikaniokai, vašingtoniokai ir jųjų padlaižiai atsidurs mums po padu, anksčiau ar vėliau. Valdovų mūruose (rūmuose), vyriausybėje, seime kažkada bus mūsų stiprūs pagalbininkai, mūsų tikslams įgyvendinti. Prezidentūros mums nereikia, nes prezidentas – prie_žydo_tas. Dabar, labai sudėtingom aplinkybėm, mūsų bemaž svarbiausias rūpestis – išlikti žmonėmis, kad išsaugoti lietuviškumą, lietuvišką valstybę bekuriant. _

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Deja, Gamtoje atsakomybė ir valdyme yra. Ir gryžta jau dabar. Tad Estijoj atsakingai rinkdamiesi valdžias ir ten atsakomybė yra ten jau iš emigracijų gryžinėja. Daugėja gyventojų. Lietuvoj, valdžia pagal Konstituciją turinti tarnaut Tautos bendrai gerovei – o jie tik sau ir perteklinei teisėsaugai Seime daugumos pritarimu susikėlė altyginimus. Nors jie tarp visos lietuvių Tautos, kurią sudaro apie 2 milijonai, sudaro tik nedidelę visuomenės dalį, Kitiems į apačias.. Signalas aiškus- didėjanti emigracija ir skurdas. Tiems, kurie patys rinkos štai taip dabar ir gryžta. Valdžia viršuj vieni kitus…Jei Prezidentė sako vienaip, premjeras kaip su pašaipėlėm…Tas pats ir apačioj. suvedė ant konservatorių ir atseit gudručiai.. Bet problemos nesisprendžia, o tik gilėja. Tegu Lietuvoj pasižiūri, kokią ateitį sukūrė po savęs.. Esmėj tik vargt valstybės skolas atidavinėjant..Dalyvavau rinkimuose į savivaldą, Tai, kad net ir nemėgsta savivaldybės ir valstybės intereso gynimo. Greičiau net ir šaipos iš to..Net vyraujančiuose mentalitetuose nėra žiūrėt valstybės intereso. Apie vieningumą, kaip pas estus, kur vienas už kitą stoja, net nekalbėt Lietuvoj. Mato, kaip dalis apačiose vargsta ir ..arba nemato. Arba šaiposi. Ir kažkodėl politikoj atsakomybes įsivedę estai, lenkai.. Lietuvoj kitokie. Gudresni. Ypač prieš savo silpnesnę Tautos dalį. Kaip reikia pademonstruot reiklumą valdžiai -nėra kam. Kaip dėl vaiko pinigų ar Lidl šturmuot dėl pigesnių prekių -vienas per kitą…būriais. O ypač per rinkimus ir dalis ..įraudę. Ar kaip referendumą į ES šturmavos.. Aplink taip niekas nedryso, o čia dryso…O dabar bando stebėtis..kodėl?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. POLITIKA TAI REALUS SUPER PELNINGAS BIZNIS , SEKIANTIS MAXIMALAUS PELNO , VISOM ĮMANOMOM PREMONEM , DEL PELNO POLITIKOJE AUKOJAMOS NET ŽMONIU GYVIBES TŪKSTANČIAIS IR NET MILIJONAIS !!!
  MILIJONINES PAJAMOS GAUTOS IŠ POLITIKAVIMO VOKELIJE NEAPMOKESTINAMOS JOKIAIS VALSTYBES MOKESČIAIS
  POLITIKAS YRA NEPAKALTINAMAS IR NENEŠA ATSAKOMYBES UŽ PADARYTA ŽALĄ VALSTYBEI AR ŽMOGUI !!!

  Thumb up 4 Thumb down 0

  • Jokių dvigubų pilietybių negali būti. Motina gimdydama davė pilietybę , Lietuvos pilietybę ir šventa. Mūsų valstybėlėje vyksta visapusiškas iškrypimas ir tai yra labai skaudu. Artėjame prie visokeriopo nužmogėjimo.

   Thumb up 2 Thumb down 1

   • Kiekvieną dieną žiniasklaida skelbia pavojų-galime būti užpulti. Kas ją gins? Visi piliečiai, dvigubi piliečiai ir gyvenantys kokybiškesnį gyvenimą užsienyje, ar mes – vargstantys savo Lietuvoje ir valdžios nemėgstami? O gal baltarusiai ir ukrainiečiai (vienas S ministras Jakilaičio laidoje aną savaitę išaiškino apie planus ir viziją)? Ką atstovauja ir kieno gerbūviu rūpinasi mūsų išrinktieji: rinkėjais, ar kitų valstybių piliečiais?

    Thumb up 3 Thumb down 0

 6. Ką tu čia autoriau papilstei iš tuščio į kiaurą, teorijos mums padėstei ? Ką čia pasakei tokio protingo ? Tas teorijas ir be tamstos neblogai žinome, tai kam lazankes trint ?

  Thumb up 6 Thumb down 0

 7. Kaip konservai turėdami dabar tik 20 % palaikymą sugeba diktuot ir primest savo sąlygas visai likusiai tautai ? Na socdemai tai bestuburiai, tai gal valstiečiai kažkiek parodys principus, nes požymių jau yra.

  Thumb up 9 Thumb down 1

 8. Įsijungi Panoramą ir jau beveik žinai ką rodys: maždaug pusė laiko apie karą, agresijos, ginklavimasis, NATO, atgrasymas. Kita pusė laiko dažnai mažareikšmiai dalykai. Ir ta slogi , niūri naujienų pradžia tave pasitinka faktiškai kiekvieną dieną. Kodėl mes pastoviai turime būti bauginami karo grėsmėmis, viskas yra iš anksto surežisuota kaip du kart du. Visur tas negatyvas, dėl to ir žmonės paskui tokie nusivylę , pikti, žudosi, emigracija.

  Thumb up 8 Thumb down 1

   • Iš dalies tiesa, bet kartais reikia pažiūrėti, kad orientuotumeis kur mus valdžia veda ir kokią atmosferą viuomenėj kuria. Negali visiškai atsiriboti ir kurti savo pasaulį.

    Thumb up 6 Thumb down 0

 9. Valstybės valdyme viskas paprasta. Politikos tikslai aiškiai apibrėžti LR Konstitucijoj. Kur pagal Konstitucijos 46 str. valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai Tautos gerovei. Prieš įstatymus visi lygūs. Valdžia dirba žmonėms. Tauta kuria valstybę. Ir kaip kurias atsakingai rinkdamiesi valdžias -taip ir turi. Tad Estijoj kaip idealiai dirbdami pagal LR Konstituciją pasiekę. Ten iš emigracijų gryžinėja ir gyventojų daugėja. Reiškia valdžia gerbia Tautą. Užtikrinę gerą estų dabartį ir ateitį. Nes estai VIENINGI. Lietuvoj priešingai. Valdžią valstybėje atstovaujantys politikai su teisėsauga sau pasikėlę atlyginimus. Kitiems į apačias draudinai ar sunkėjančios salygos išgyvent. Dėl ko didėja emigracija ir skurdas bei nesiskaitymas su apačiom. Paraginsi ir Lietuvoj kaip Estijoj pradėt vystytis, nepalaikys nei Tauta. Nei valdžia. Geriau kitus kaltins, bet piršto situacijai gerint nekrutins. Tad Lietuvoj kaip rimtos valstybinės politikos ir nesimato. Kas vyksta -greičiau kaip išgyvent ir po nors ir tvanas. Ką palieka ateities kartoms net negalvoja.

  Thumb up 3 Thumb down 1 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Santaros klinikos dėl COVID-19 nestabdo ir kitų gyvybiškai pacientams svarbių paslaugų
Žuvinto biosferos rezervatas apsaugotas nuo medžioklės, žvejybos ir plaukiojimo poveikio
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kalėdos – puikus metas nudžiuginti ne tik kitus, bet ir save 
Vis labiau artėjant Kalėdoms daugelis pradeda ieškoti dovanų artimiesiems ir skiria tam nemažai...

Kaip išsirinkti tobulą kvapą namams? 
Namų kvapai padeda sukurti norimą atmosferą: prabangią, gaivią, atpalaiduojančią ar bet kurią kitą....

Užuolaidos: šiek tiek iš istorijos 
Užuolaidos sutinkamos daugumoje erdvių. Jos tokios įprastos, kad daugelis retai kada susimąsto, kaip,...

Kaip išlaikyti motyvaciją sportui namuose? 
Drastiškai pasikeitus mūsų kasdieniam gyvenimui vis dažniau susimąstoma, kaip palaikyti fizinį aktyvumą. Tai...

Burnos ir bendra organizmo būklė – kaip jos susijusios? 
Burnos ertmės sveikata yra glaudžiai susijusi su bendra organizmo būkle. Todėl pastebėjus dantų,...

Nuotekų valymo įrenginiai: kokie mitai sklando apie juos? 
Biologiniais nuotekų valymo įrenginiais šiais laikais naudojasi nemaža dalis gyventojų. Dideliu efektyvumu pasižyminti...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Prezidentas: Seimo darbas negali nutrūkti ilgesniam laikui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, trečiadienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
Nepritarta Seimo nuotolinio darbo reglamentavimui (2)
Seimo nariai nepritarė siūlymui Statute reglamentuoti galimybę, paskelbus ekstremaliąją situaciją,...
Lietuva toliau grimzta į skolas:  vidaus rinkoje pasiskolino 30 mln. eurų
Finansų ministerija informavo, kad Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukcione pirmadienį papildyta...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (1)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
„Luminor“ ir SEB bankai „Agrochemai“ suteikė 100 milijonų eurų sindikuotą paskolą
Koncernui „Achemos grupė“ priklausanti žemės ūkio paslaugų ir prekybos bendrovė...
Kaip sutaupyti įrengiant naują būstą?
Lietuvoje kasmet pastatoma tūkstančiai nuosavų namų, dešimtys, jeigu ne šimtai...
Krašto apsauga   Užsienis
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos (1)
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (8)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (2)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...