Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Birželis 5 Penktadienis
 

Pogrindinė Komunistų partija – Valstybės saugumo departamento “įrankis”

2006-09-08 10:10 | Politika | Komentarų (9)

“Valstybininkas” – arešto orderis suimti Mykolą Burokevičių ir Juozą Jermalavičių buvo pasirašytas tik 1991 m. rugpjūčio 22 d., t.y. tik po pučo – kai Maskvoje laimėjo Borisas Jelcinas. Tai rodo, kad Artūras Paulauskas – “žaidėjas”: jo veiksmus lemia “politinės aplinkybės”, o jo karjeros variklis – rezonansinės baudžiamosios bylos


Giedrė Gorienė

Nors Lietuvoje Komunistų partija oficialiai uždrausta, tačiau, kaip anksčiau interviu “Karštam komentarui” teigė Juozas Jermalavičius, Lietuvoje veikia pogrindinė Komunistų partija, kuri net leidžia savo laikraštį “Tiesa”. Ir nors J.Jermalavičius, kuris šiuo metu gyvena Maskvoje ir yra Genadijaus Ziuganovo vadovaujamos Komunistų partijos ideologas, “Karštam komentarui” atsisakė įvardinti, kiek Lietuvos pogrindinėje Komunistų partijoje yra narių, šaltiniai iš Valstybės saugumo departamento (VSD) redakcijai teigė žinantys konkretų pogrindinės Komunistų partijos narių skaičių.

“Mes taip pat žinome, kokiais keliais ir ką pasiekia komunistinė literatūra, kuri, prieš patekdama pas adresatą, pirmiausia patenka pas mus”, – geru saugumo darbu gyrėsi redakcijos šaltiniai. Ši literatūra į Lietuvą įvežama iš kaimyninės Baltarusijos.

Pogrindinę Komunistų partiją įkūrė spec.tarnybos

Taigi Lietuvoje veikia pogrindinė Komunistų partija, kuri įstatymu yra uždrausta, tačiau kažkaip nesigirdi, kad Lietuvos teisėsauga būtų ėmusis prieš šią partiją kokių nors konkrečių veiksmų, išskyrus tai, kad 1994 metais Baltarusijoje buvo suimti, į Lietuvą parvežti ir ilgiems metams už “antivalstybinę” veiklą nuteisti tuometiniai šios partijos lyderiai Juozas Jermalavičius ir Mykolas Burokevičius. Kodėl? Ar nesusidaro įspūdis, kad šito reikia ne pačiai pogrindinei Lietuvos Komunistų partijai, tačiau Lietuvos specialiosioms tarnyboms? Ir kodėl reikėjo Komunistų partiją uždrausti, jei jai leidžiama laisvai veikti pogrindyje?

Atsakymą į šį klausimą radome pakalbėję su vienu buvusiu Lietuvos specialiųjų darbuotoju, kuris buvo vienas iš pogrindinės Komunistų partijos Lietuvoje kūrėjų.

“Taigi mes ir įkūrėme šitą pogrindinę Komunistų partiją, kuri mums tapo įrankiu pasiekti Maskvą. Į tą partiją pasiuntėme nemažai savo žmonių, kurie iš mūsų gaudavo solidų atlyginimą. Aišku, atlyginimo dydis priklausydavo nuo to, kokius postus jie toje partijoje užimdavo – kuo aukštesnis postas, tuo didesnis atlyginimas. O aukščiausius postus pasiekusiems agentams išskirdavome ir butus – nes kuo aukštesnis postas, tuo daugiau eiliniams partijos nariams neprieinamos informacijos”, – pasakojo pogrindinės Komunistų partijos kūrėjas.

Beje, vertingiems agentams butai yra skiriami ir dabar – štai, pvz., pasak šaltinių, vienas buvęs policijos pareigūnas, pagautas kertant sieną su valiuta, tapo vertingu saugumo agentu – jis, dirbdamas viename prekybos tinkle, dalyvauja cigarečių, “ruberoido”, alkoholio, buities paskirties prekių, valiutos kontrabandoje per Lietuvos-Baltarusijos sieną ir už saugumui teikiamą vertingą informaciją Vyriausybės slaptu nutarimu jam net buvo suteiktas valstybinis trijų kambarių butas.

“Juozas Jermalavičius ir Mykolas Burokevičius buvo mūsų įtakos agentai – nes jie buvo apsupti mūsų žmonėmis ir mes per juos pasiekdavome Maskvą, tačiau tuometinis generalinis prokuroras Artūras Paulauskas, siekdamas politinės karjeros, paėmė ir tuos mūsų įtakos agentus suėmė”, – pasakojo buvęs spec.tarnybų darbuotojas.

KP lyderių patikėtinis – saugumo žmogus

“Kai Juozas Jermalavičius ir Mykolas Burokevičius iš Lietuvos pabėgo į Baltarusiją, mes žinojome kiekvieną jų žingsnį, tikslią jų buvimo vietą – mums apie tai pranešinėjo jų patikėtinis, kuris jau nuo seno buvo mūsų žmogus. Tačiau savo skundiko pavardės interviu jūsų laikraštyje Mykolas Burokevičius kažkodėl nepamini – jis tik kaltina Artūrą Paulauską, kad šis atvažiavo į Baltarusiją ir jį parsivežė. Paklauskite Mykolą Burokevičių, kodėl jis nepasako, kas jį įskundė”, – mįslingai pasakė mūsų šaltinis. Ir čia pat pats atsakė: “Ir nepasakys. Nes jam taip patogiau”.

Tai, kad šalia Mykolo Burokevičiaus ir Juozo Jermalavičiaus buvo mūsų spec.tarnybų žmogus, rodo ir tuometinio taip vadinamo generalinio prokuroro pasisakymas 1994 m. sausio 17 d. Vilniuje vykusioje spaudos konferencijoje. Štai ką tuomet kalbėjo A.Paulauskas: “Arešto orderis buvo pasirašytas 1991 m. rugpjūčio 22 d. Nuo to momento beveik dvejus su puse metų vyko derybos dėl jų išdavimo. Buvo nustatyta, kad jie buvo išvežti į Rusiją.

Mes sužinojome, kad 1993 m. pradžioje jie atvyko į Minską. Po 1993 m. spalio, kada pradėjo veikti susitarimas, galėjo vesti derybas dėl Burokevičiaus ir Jermalavičiaus išdavimo. Mes pastoviai turėjome jų adresus, telefonus jų nelegalaus buvimo Baltarusijoje metu. Turėjome duomenis apie jų paskutinę gyvenamąją vietą Baltarusijoje.

1994 metų sausio 15 d. Minske turėjo įvykti Lietuvos komunistų suvažiavimas. Dėl to buvo nuspręsta nuvykti į Minską ir pravesti konkrečias derybas dėl aukščiau paminėtų nusikaltėlių išdavimo, kadangi paieška iš baltarusių pusės jokių rezultatų nedavė.Sausio 10 d. aš pats asmeniškai susitikau su Šolodonovu. Aš turėjau Burokevičiaus ir Jermalavičiaus buvimo vietos duomenis, jų adresus, telefonus. Pokalbio metu Šolodonovas pasakė, kad iš baltarusių pusės jokių trukdymų sulaikant Burokevičių ir Jermalavičių nebus, kad bus suteikta pagalba. Sausio 15 d. jie buvo sulaikyti, ir tą pačią dieną 12 val. jie kirto Medininkų pasienio postą.”

Taigi Lietuvos Komunistų partijos lyderiai Juozas Jermalavičius ir Mykolas Burokevičius šalia savęs turėjo taip vadinamą “kurmį”, kurio jie iki šiol nėra įvardinę. Tuo tarpu saugumiečiai šitą “kurmį” tarp savęs vadina mažybiniu “Gintuko” vardu.

Arešto orderis – tik po pučo

Burokevičiaus-Jermalavičiaus byla šiandien kelia įtarimų net patiems didžiausiems nacionalistams. Ir kaip gi nekels, kai pamatai, kad šito Burokevičiaus ir Jerlamavičiaus sulaikymo Baltarusijoje iš viso galėjo ir nebūti, ir jų vaidmuo sausio 13-osios įvykių metu turbūt būtų kitaip vertinamas, jei … 1991 m. rugpjūčio 19 d. pučas Maskvoje būtų pasibaigęs ne Boriso Jelcino ir “demokratų” pergale – mat arešto orderis suimti Burokevičių ir Jermalavičių buvo pasirašytas tik 1991 m. rugpjūčio 22 d., t.y. tik po demokratinių jėgų Maskvoje pergalės!

Ką tai rodo? Kad mūsų tuometinis taip vadinamas generalinis prokuroras tol nesiryžo paskelbti valstybiniais nusikaltėliais Juozo Jermalavičiaus ir Mykolo Burokevičiaus, kol Maskvoje nebuvo aiški politinė situacija, t.y. kol dar nebuvo aišku, kokios politinės jėgos ten laimės. Ir tik laimėjus B.Jelcinui, taip vadinamas generalinis prokuroras pradėjo Lietuvos valstybinių “priešų” Burokevičiaus ir Jermalavičiaus “medžioklę”.

Ši istorinė arešto orderio pasirašymo data dar kartą parodo, koks žmogus penkerius su puse metų buvo Seimo pirmininko kėdėje – kad Artūras Paulauskas yra politinis “žaidėjas” ir kad jo veikimo būdai priklauso nuo to, į kurią pusę vėjas pučia. Kitaip sakant, taip vadinamas Naujosios sąjungos pirmininkas yra tarsi nendrelė vėjyje – į kurią pusę vėjas papūs, ten ir palinks. Be jokios abejonės, asmuo, turintis tokias savybes, į Lietuvos prezidentus jokiu būdu negali pretenduoti.

Duetas – tada ir dabar

Prisimenant 1991 m. rugpjūčio įvykius, negali neprisiminti ir dar vieno fakto – kaip “Karštam komentarui” sakė nepriklausomybės akto signatarė Vidmantė Jasukaitytė, prieš pučą tuometinis Lietuvos premjeras Gediminas Vagnorius net tris kartus bandė susitapatinti su vidaus reikalų ministru. T.y. jis bandė pasiekti, kad premjero ir vidaus reikalų ministro pareigas eitų vienas ir tas pats asmuo.

Baisu net pagalvoti, kas būtų laukę Lietuvos, jei pučas Maskvoje būtų pavykęs, o Lietuvos premjeru ir vidaus reikalų ministru būtų buvęs Gediminas Vagnorius. Jam būnant vidaus reikalų ministru, o Artūrui Paulauskui – generaliniu prokuroru, Lietuva greičiausiai būtų tapusi atvirų žmogžudysčių arena – tokia, kokia buvo tapusi 1996-ųjų gruodžio 24 d. (kai premjeru būnant G.Vagnoriui, o generalinės prokuratūros vienu iš aukščiausių vadovų – Artūrui Paulauskui, Panevėžyje “Svainijos” parduotuvėje atvirai buvo nužudyti pareigūnų-kontrabandininkų ir jų draugų “tulpinių” konkurentai. Juos iššaudžiusiam verslininkui R.Okuličiui G.Vagnorius skyrė Vadovybės apsaugos departamento apsaugą, o Artūras Paulauskas žmogžudį viešai vadino didvyriu).

Komunistų partija – kaip “Katalikų kronika”

Sovietmečiu kunigai, vienuolės ir kiti tikintieji leido pogrindinį žurnalą “Katalikų kronika”, kurią persekiojo KGB. Pats žurnalas nebuvo toks pavojingas “krokodilas”, kaip buvo stengiamasi jį parodyti – šio žurnalo leidybą pilnai kontroliavo KGB.

Kaip redakcijai pasakojo vienas iš tuomet šio žurnalo leidybą kuravusių KGB pareigūnų, tarp “Katalikų kroniką” leidžiančių kunigų buvo KGB agentų, todėl KGB per juos net pakoreguodavo kai kuriuos tekstus – išimdavo ar įdėdavo atitinkamus sakinius.

“Mes “centrui” išpūsdavome ataskaitas, kuriose “Katalikų kroniką” pavaizduodavome kaip baisiausią antivalstybinį veikalą, o jos leidėjus – didžiausius valstybės priešus, o paskui net surengėme keletą parodomųjų operacijų, po kurių net buvo įvesta papildomų 12 etatų “kovai su “Katalikų kronika”, – dabar juokdamasis pasakojo buvęs kagėbistas.

Atrodo, panašiai dabar yra ir su pogrindine Komunistų partija, kuriai, redakcijos šaltinių teigimu, vadovauja Valstybės saugumo departamento žmogus – nes Lietuvos pogrindyje egzistuoja pagal Lietuvos įstatymus negalinti egzistuoti partija, jai vadovauja saugumo žmogus, ir, galima spėti, šią pogrindinę Komunistų partiją kuruoja kokia nors krūva VSD 9-os valdybos saugumiečių, kurie, kaip ir jų buvę kolegos KGB, turbūt daro iš šitos pogrindinės partijos “krokodilą” ir taip kuria sau papildomus etatus. Nors ta partija, kaip redakcijai sakė šaltiniai iš saugumo, nėra nei baisi, nei turtinga – atseit jos pirmininkas iš Maskvos parsiveža vos vieną kitą šimtą dolerių.

O jeigu partijos pirmininkas būtų ne saugumo žmogus? “Tuomet, aišku, jis turėtų problemų kertant Lietuvos sieną. Ir apskritai ta partija turėtų problemų”, – atsakė tiesiai šviesiai mūsų šaltiniai.

Štai kodėl yra patogu būnant pogrindyje turėti oficialų VSD “stogą” – ir avis sveika, ir vilkas sotus: saugumui – etatai, pogrindinei partijai – “žalia šviesa”.

Kuo saugumui įdomūs Burokevičius ir Jermalavičius?

Be jokios abejonės, lietuviškasis VSD dirba savo darbą – renka informaciją. Ir ne tik – saugumui reikia tų LKP CK bylų, kurių Lietuvos archyvuose nėra ir kurias vadinamieji antivalstybininkai Nepriklausomybės pradžioje išvežė iš Lietuvos. Dabar, kai Lietuva jau tapo nepriklausoma, kai buvę nomenklatūrininkai ir KGB kuratoriai tapo iškiliais Lietuvos “valstybininkais” ir aršiais “vakariečiais”, J.Jermalavičiaus ir M.Burokevičiaus turima CK laikų medžiaga yra tarsi uždelsto veikimo bomba, kuri neaišku kada sprogs. O sprogdama, aišku, susprogdins ir politinę karjerą. Todėl savaime suprantamas Lietuvos saugumo noras apsaugoti mūsų “valstybininkus” nuo tos “bombos” sprogimo: pirmiau, nei ta medžiaga bus paskelbta, surasti tą “bombą” ir ją “likviduoti”, t.y. “nukenksminti”. O tai padaryti, aišku, galima tik per “savus”, infiltruotus į pogrindinę Komunistų partiją.

Taigi šiuo metu egzistuoja du variantai: pirmas, gauti tą medžiagą ir užkirsti kelią jos patekimui į žiniasklaidą; antras, per savo patikėtinius įteigti “antivalstybininkams” mintį, kad “keršyti už kalėjime praleistus metus – dar ne laikas”. O kol “tas laikas” ateis, gal tie “antivalstybininkai”, žiūrėk, pasens ir numirs…

Kol kas susidaręs įvaizdis, kad realizuotas antrasis variantas – nes taip vadinamieji “antivalstybininkai”, atsėdėję ilgus metus Lietuvos kalėjime, laikas nuo laiko vis pagrūmoja: “Ateis laikas, ir mes paleisim į apyvartą tai, ką turime”. O tai labai panašu į įtakos agentų pasisakymus.

Beje, kada tas laikas ateis, susidaro įvaizdis, vien tik Lietuvos saugumas ir jų įtakos agentai žino…

Komentarai

 

 

 
 1. I believe this site has got some real good info for everyone :D. “Laughter is the sun that drives winter from the human face.” by Victor Hugo.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Someone essentially assist to make severely articles I might state. That is the very first time I frequented your website page and so far? I surprised with the research you made to create this actual publish extraordinary. Great process!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. hey there and thank you to your info ? I’ve certainly picked up anything new from right here. I did however experience some technical issues the use of this site, as I skilled to reload the web site a lot of occasions previous to I could get it to load correctly. I had been puzzling over in case your web host is OK? Now not that I am complaining, however sluggish loading instances times will often impact your placement in google and can injury your quality ranking if advertising and marketing with Adwords. Well I’m including this RSS to my email and can glance out for a lot extra of your respective intriguing content. Make sure you replace this once more soon..

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. I do love the way you have framed this specific concern plus it really does present me some fodder for thought. Nevertheless, through just what I have observed, I really wish as other comments pile on that folks stay on issue and in no way embark on a soap box associated with the news du jour. Yet, thank you for this superb point and while I do not necessarily agree with this in totality, I regard your standpoint.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. I would like to show my passion for your generosity for visitors who need guidance on this important area. Your real dedication to passing the message around became extraordinarily interesting and have really encouraged people much like me to realize their targets. The informative publication means much to me and still more to my office workers. With thanks; from each one of us.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. Manyčiau, kad Mykolas Burokevičius ir Juozas Jarmalavičius buvo sąžiningi Lietuvos piliečiai, todėl jie neturėtų būti persekiojami ar baudžiami. Istorija parodys, kas kaltas, o kas ne. Visi Komunistų partijos nariai turėtų turėti neliečiamybę. Komunistų partija leido gyventi visiems. Nebuvo atskirtųjų, pastumdėlių, nuskriaustųjų. Komunistai buvo teisingi žmonės. Jų sukurtas mokslas taip pat teisingas ir grindžiamas praktiniu patyrimu. Ir tai yra pagrindas, kuriuo grindžiamas darbo žmonių gyvenimas.

  Thumb up 4 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 5
Naujuoju MRU Tarybos pirmininku išrinktas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas 4
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (1)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (2)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
Atsargiai – praktika Vilniaus universitete gali baigtis mirtimi! [Prokuratūrai VU „mantija“ svarbiau nei jaunos merginos žūties aplinkybių ištyrimas?] (9)
Giedrė Gorienė Turbūt nei vieni tėvai, išleisdami savo atžalą studijuoti...
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (3)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (3)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...