Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2022 Rugpjūtis 8 Pirmadienis
 

Po pažado surasti Medininkų žudikus – mirtinas šūvis

2016-08-25 10:55 | Bylos, sukrėtusios Lietuvą | Komentarų (408)

Buvusio Vilniaus omonininko V.Pužajaus parodymai Medininkų byloje sutampa su 1993 m. paskelbta, tačiau dėl žurnalisto nužudymo taip ir neištirta versija. Stop kadras iš V.Pužajaus apklausos Lietuvos ambasadoje Maskvoje vaizdo įrašo.


Giedrė Gorienė

Šių metų liepos 31 d. suėjo 25-eri metai nuo tų siaubingų, kraują stingdančių žudynių Medininkų muitinės poste. Valstybiniu mastu šis nusikaltimas (nepaisant oficialaus ir užantspauduoto 2016 m. birželio 6 d. Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo) taip ir neišaiškintas, tuo tarpu penktus metus atliekamas „Karšto komentaro“ žurnalistinis tyrimas parodė: Vytautas Landsbergis, kalbėdamas su britų žurnalistu apie Medininkų žudynes prieš 25 metus, buvo teisus.

Lietuvos prezidentas Vytautas Landsbergis įsitikinęs, kad KGB, o ne juodosios beretės slypi už šių žudynių“, – tokią V.Landsbergio nuomonę 1991 m. rugpjūčio 8 d. numeryje paskelbė Didžiosios Britanijos laikraštis „The European“.

Mūsų ilgo žurnalistinio tyrimo duomenys bei šaltiniai patvirtino: Medininkų žudynių gijos iš tiesų veda į KGB (dabar būtų Rusijos FSB).

Ir būtent tai ir gali būti atsakymas į jau gana seniai kirbantį klausimą: o kodėl Rusijai taip tinka Lietuvos teisėsaugos „ištirta“ oficiali Medininkų žudynių versija ir kodėl tenkina Lietuvos apeliacinio teismo sprendimas – kaip atpirkimo ožį Lietuvos kalėjime iki gyvos galvos laikyti buvusį Rygos omonininką Konstantiną Nikuliną?

Beje, Vytautas Landsbergis teisus ir dar dėl vieno: kad Sausio 13-osios ir Medininkų bylos – susijusios. Kaip? Apie viską – nuo pradžių.

KGB pėdsakas Medininkų žudynių byloje

Pirmą kartą apie Medininkų žudynių byloje aptiktą KGB pėdsaką paskelbėme šių metų sausį.

Iš oficialios byloje esančios medžiagos: apžiūrėdami Medininkų žudynių vietą specialistai rado tris šovinių tūteles, iššautas iš automatinio pistoleto.

Ekspertai nustatė, kad tos tūtelės šautos arba iš Stiečkino konstrukcijos pistoleto, arba iš Nieugodovo konstrukcijos begarsio pistoleto (ekspertai tuos pistoletus vadina „broliais dvyniais“, kadangi jie skiriasi tik tuo, kad vienas yra be garso slopintuvo, o kitas – su garso slopintuvu).

Tokius automatinius pistoletus naudodavo „specnaz“ ir KGB.

Tačiau tiek prokuratūra, tiek Medininkų bylą nagrinėję teisėjai šio fakto buvo linkę paprasčiausiai nematyti.

Dar daugiau: paskelbus apie šį teisėsaugos ignoruojamą faktą keliuose laikraščio numeriuose iš eilės, kilo tikra isterija – per LTV pasirodė reportažas, „Karštą komentarą“ siejantis su „Kremliaus propaganda“. Reportažo metu, kalbėdamas apie „Kremliaus propagandą“, LTV žurnalistas rankose laikė „Karšto komentaro“ numerį, ant kurio viršelio didelėmis raidėmis buvo užrašytas pagrindinės medžiagos pavadinimas – „Nauji faktai Medininkų žudynių tyrime: KGB voratinklyje“. Suprask: viskas, kas čia rašoma, – tai „Kremliaus propaganda“, todėl nekreipk dėmesio, o tikėk tik oficialia Medininkų žudynių versija (iš kurios „išskalbti“ tie, kuriuos reikėjo „išskalbti“).

Tas išpuolis prieš „Karštą komentarą“ per LTV priminė kitą bandymą užčiaupti žurnalistus, rašiusius Medininkų žudynių tema.

1991 m. rugpjūčio 15 d. „Respublikoje“ pasirodė V.Mundrio straipsnis „Vėl kalčiausi žurnalistai“. Ten rašoma, kad „Vyriausybinės komisijos pirmininkas, Lietuvos ministro pirmininko pavaduotojas Zigmas Vaišvila nori uždėti „apynasrį“ smalsiems žurnalistams“.

„Pirmadienį, kalbėdamas per Lietuvos radiją, jis pasipiktino, kad kai kurie žurnalistai per daug rašo apie Medininkų žudynes. Kad ir kaip būtų, Z.Vaišvila pagrasė, jog kai kurie žurnalistai bus pakviesti į prokuratūrą pasiaiškinti, o kai kam net gali būti iškeltos baudžiamosios bylos. Vicepremjeras šį kartą žodžių vėjais nemėtė. Dar tą pačią dieną pas tardytoją V.Markovą buvo iškviestas „Lietuvos ryto“ apžvalgininkas Vladas Valiukevičius“, – apie bandymus uždrausti žurnalistams rašyti savo nuomonę apie žudynes Medininkuose dar prieš 25 metus rašė tuometis „Respublikos“ žurnalistas V.Mundrys.

Kaip matome, praėjus 25 metams savo nuomonę Medininkų žudynių tema žurnalistams Lietuvoje reikšti vis dar draudžiama, tiesa, pasikeitę tik metodai: jei prieš 25 metus atvirai per Lietuvos radiją gąsdino baudžiamosiomis bylomis, tai dabar per Lietuvos televiziją tiesiog „padaro“ „Kremliaus ruporu“. Tačiau esmė – ta pati: užčiaupti „ne taip“ rašančius apie žudynes Medininkuose.

Paslaptingas vizitas: ir vėl siūlas į KGB

Vieną dieną į redakciją atvyko vienas buvęs Vilniaus omonininkas, kurį toliau vadinsiu šaltiniu. Jis taip pat patvirtino: Medininkų žudynės įvyko pagal KGB liniją.

„Mes (buvę Vilniaus omonininkai – KK past.) susitarėme, kad šitoje temoje „nukaposime“ visus Vilniaus OMON’o galus,“ – prisipažino šaltinis, gyvenantis Rusijoje ir bijantis, kad Rusijos FSB, saugodama į Medininkų žudynes įsivėlusius ir dabar dar „veikiančius“ savus, gali „nukapoti“ galus ir Rusijoje, o tarp jų – ir mano šaltinį.

Lietuvoje, kaip žinia, tiesiog liguistai reaguojama į bet kokį Vilniaus OMON’o paminėjimą Medininkų žudynių kontekste, o redakciją pasiekia kaltinimai: „Norite pasakyti, kad gal savi šaudė į savus?“

Tačiau, kaip teisingai yra pastebėjęs Vytautas Landsbergis, tai nebuvo Vilniaus OMON’as – tai buvo sovietinis OMON’as.

O be to, kaip papasakojo pas mus į redakciją atvykęs šaltinis iš Rusijos (buvęs omonininkas), tiek Vilniaus, tiek Rygos OMON’uose buvo žmonės, priklausantys KGB.

Būtent pagal KGB liniją Vilniaus ir Rygos OMON’uose, manoma, ir vyko žudynės Medininkuose.

V.Razvodovui klausimų dėl Medininkų žudynių nėra

Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendyje Medininkų byloje K.Nikulinui cituojami kitoje byloje duoti buvusio Vilniaus omonininko A.Bobyliovo parodymai:

Liudytojas Aleksandras Bobyliovas <…> palaikė draugiškus santykius su Vilniaus OMON štabo viršininku Vladimiru Razvodovu. Prieš evakuaciją, A.Bobyliovas lankėsi Vilniaus OMON bazėje. Tuo metu V. Razvodovas jo paprašė pagalbos ir nusivedė į kambarėlį, nuo kurio raktą turėjo tik V. Razvodovas. Tame kambaryje buvo sukrautos dėžės, iš kurių vienoje liudytojas pamatė kruvinus drabužius, sportinius batelius bei du automatus „AKS 74(U)“ su atlenkiama buože. V. Razvodovas pasakė, kad šiuos ginklus reikia paslėpti ir niekam apie tai neprasitarti.“

Ką tai rodo? Kad po Medininkų žudynių ir po pučo Maskvoje, tačiau prieš omonininkų evakuaciją į Rusiją, Vilniaus OMON’o štabo viršininkas V.Razvodovas pasikvietė buvusį omonininką, savo artimą bičiulį A. Bobyliovą ir paprašė jo pagalbos – paslėpti „kruvinus“ ginklus.

Du automatus AKS 74 (U), su kuriais buvo žudyta Medininkuose, paslėpė du omonininkai (vieną paslėpė buvęs Vilniaus OMON’o vado B.Makutynovičiaus vairuotojas I.Bormontovas, antrą – kitas Vilniaus omonininkas); iš nužudytų Medininkų posto pareigūnų pagrobti ginklai per draugovininką Pavelą Vasilenko perduoti kitiems draugovininkams, kurie, vykdami į Baltarusiją, su savimi šiuos ginklus pasiėmė, tačiau Šumsko pasienio poste 1991 m. lapkričio 6 d. buvo sulaikyti.

Vienas iš tuomet su ginklais sulaikytų draugovininkų I.Smotkinas (dabar gyvenantis Baltarusijoje) „Karštam komentarui“ teigė buvęs „pakištas“: jis nežinojęs, koks tai ginklas, o jį prieš kelionę į Baltarusiją esą primygtinai įsiūlęs draugovininkas Pavelas Vasilenko.

Kaip nustatė teisėsauga, pas sulaikytus draugovininkus buvo rasti Medininkuose nužudytų kelių policininko Algirdo Kazlausko ir „Aro“ pareigūno Algimanto Juozako ginklai.

Kitas asmuo, kuris taip pat susijęs su ginklų iš „Razvodovo kambariuko“ slėpimu, „Karštam komentarui“ taip pat prisiekinėjo nežinojęs, kokį ginklą slėpė, ir tikino buvęs „pakištas“ V.Razvodovo.

Taigi, visi „kruvinų“ Medininkų ginklų galai susiveda į vieną – Vilniaus OMON’o štabo viršininką V.Razvodovą. Tačiau paradoksas – šis asmuo Medininkų žudynių byloje net nefigūruoja. Jam klausimų neturėjo nei Medininkų žudynių bylą nagrinėjęs Vilniaus apygardos, nei Lietuvos apeliacinis teismas.

Be to, V.Razvodovą Vilniaus apygardos teismas išteisino ir kitoje – Vilniaus OMON’o (muitininkų vagonėlių užpuldinėjimo) byloje.

„Žudikai atvažiuoja aplankyti tėvų…“

1992 m. kovo 31 d. Generalinės prokuratūros vyriausiasis tardytojas A. Astaška pasirašė nutarimą sustabdyti parengtinį tardymą Medininkų žudynių byloje, nenustačius baudžiamojon atsakomybėn trauktino asmens.

1993 m. kovo 5 d. „Respublikoje“ pasirodė Audriaus Lingio straipsnis „Žudikai atvažiuoja aplankyti tėvų“, kuriame pateikti šokiruojantys duomenys apie žudynes Medininkuose.

Tuomet į „Respubliką“ paskambino vyriškis, kuris rusiškai paklausė, ar redakciją domina žudynės Medininkuose. Jis paprašė 10 tūkst. talonų, kasetinio diktofono su kasete ir pažadėjo po savaitės parvežti iš Rusijos Medininkų žudynėse dalyvavusio asmens pasakojimą. Už tokios kasetės pristatymą jis paprašė dar 25 tūkst. talonų.

Tokiu būdu spaudoje pasirodė „autentiško žudiko“ pasakojimas. Tą istoriją, anot su „Respublika“ susisiekusio asmens, jam papasakojo buvęs Vilniaus omonininkas Dementjevas, kitaip „agentas“ D-284.

Kaip rašoma straipsnyje, visa muitinių postų operacija buvo vykdoma pagal Maskvos 846-ąjį Z įsakymą. Pagal išankstinį planą, Medininkuose turėjo įvykti tas pats, kas įvyko Saločių, Zarasų ir kituose pasienio postuose, t. y. namelis turėjo būti sudegintas, pareigūnai – nuginkluoti, nurengti ir įbauginti. Tačiau tą kartą įvyko nenumatytas dalykas.

Rengdamiesi operacijai, Vilniaus omonininkai surado vedlį – netoli Medininkų gyvenantį 24 metų A.S. (straipsnyje rašoma, kad pavardė redakcijai žinoma). Jis ateidavo pas muitininkus, taigi neturėjo sukelti įtarimo.

Tačiau taip kruopščiai suplanuota operacija jau nuo pat pradžių vyko ne pagal planą. Tik omonininkams išlipus iš automobilių, Lietuvos pareigūnai jiems pasipriešino. Mat šalia muitinės namelio stovėjusiame automobilyje sėdėjęs „Aro“ pareigūnas nepažinojo omonininkų vedlio A.S., todėl ginkluotų žmonių pasirodymas jam pasirodė įtartinas. „Aro“ policininkas dar spėjo iššokti iš mašinos ir automato šūviu sužeidė į kairįjį petį Lebedevą“,- rašoma prieš 23 metus publikuotame straipsnyje.

Po tokios nesėkmingos pradžios labiausiai įsiuto Rygos omonininkas Dančenko, kuris kartu su kitais Rygos omonininkais – Parfionovu ir, atrodo, Jerofejevu į Medininkus atvyko per Baltarusiją.

Anot „Respublikos“ informatoriaus, net ir sužeidus Lebedevą, atvykę deginti muitinės namelio omonininkai dar neplanavo žudyti pareigūnų. Tikroji tragedija buvo dar prieš akis – vienas iš „Aro“ pareigūnų atpažino vieną omonininką, o gyvas liudininkas jiems nebuvo reikalingas…

Sunaikinimo grupėje, kaip rašoma straipsnyje, buvo penkiese: grupės vadas – „Alfos“ majoras V.Bakajevas, Sokolovskis, Pauliukevičius, Lebedevas (visi jie iš Vilniaus OMON’o) ir Dančenko (iš Rygos OMON’o). Taip pat dar buvo ir atsitraukimo grupė, bet redakcijos informatorius nežinojo, kas į ją įėjo.

Po žudynių atsitraukta pagal planą: Rygos OMON’o žmonės per Baltarusiją sugrįžo į Rygą, o Vilniaus omonininkai nuvažiavo tiesiai į Vilnių.

„Pasak Dementjevo, kai jie viską papasakojo B.Makutynovičiui (Vilniaus OMON’o vadas – KK past.), šiam plaukai ant galvos pasišiaušė. Šito jis nesitikėjo“, – citavo informatorių straipsnyje.

Po pučo Dementjevas ir Lebedevas pasitraukė į Šiaurės miestelį ir iš Lietuvos į Rusiją išvyko kartu su paskutiniais divizijos kariais. O Medininkuose sužeistas Lebedevas netgi gulėjo Antakalnio ligoninėje. Kaip redakciją informavo medikai, tikrai kažkoks Lebedevas gydėsi Antakalnio klinikose. Ir tikrai jis sunkiai valdė ranką.

Tuo metu, kai buvo rašomas straipsnis, Lebedevas gyveno Pskovo srityje, Jerofejevas – Maskvoje, Dementjevas – Maskvos srities Odincovo mieste.

„Pauliukevičius dažnai apsilanko pas gimines Vilniaus rajone, o B.Makutynovičius Švenčionių rajone lanko savo motiną“, – teigta 1993 m. kovo 5 d. „Respublikoje“ išspausdintame A.Lingio straipsnyje „Žudikai atvažiuoja aplankyti tėvų…“

Paskutinis straipsnio sakinys: „Respublika“ ir ateityje pasižada talkinti pareigūnams, kad greičiau būtų rasti Medininkų žudikai“.

Po pažado surasti Medininkų žudikus – mirtinas šūvis

Straipsnis sukėlė sprogusios bombos įspūdį. Tam, kad būtų patikrinti dienraščio „Respublika“ publikacijoje paskelbti duomenys, iš archyvo buvo ištraukta daugiau nei prieš metus sustabdyta Medininkų žudynių byla ir perduota jaunam Generalinės prokuratūros prokurorui Rolandui Stankevičiui. Jis atnaujino parengtinį tyrimą ir turėjo patikrinti žurnalisto A.Lingio paskelbtą Medininkų žudynių versiją.

Tačiau vos po metų, t.y. 1994 metų balandžio 29 d., prokuroras R.Stankevičius, taip ir nepatikrinęs paskelbtų duomenų (Medininkų byloje nėra jokių duomenų apie straipsnyje paskelbtų duomenų patikrinimą, patvirtinimą arba paneigimą) priėmė nutarimą, kuriuo parengtinį tardymą Medininkų žudynių byloje sustabdė, „nenustačius baudžiamojon atsakomybėn trauktino asmens“.

Nustebote? Kaip tai galėjo atsitikti, kad Medininkų žudynės buvo pamirštos, t. y. vėl atsidūrė „neištirtų bylų“ archyve?

Elementaru. Žinote tokį posakį, kad „gaisrą geriausia gesinti kitu gaisru“? Taigi…

Praėjus pusmečiui po Audriaus Lingio publikacijos „Žudikai atvažiuoja aplankyti tėvų“ buvo nušautas „Respublikos“ žurnalistas, Audriaus Lingio brolis Vitas Lingys. Ne vieną mėnesį ir ne vienerius metus visoje viešoje erdvėje dominavo vienintelė tema: žurnalisto V.Lingio nužudymas, „Vilniaus brigada“, B.Dekanidzės teismas, mirties bausmė.

Be abejonės, kad tokiame kontekste visuomenei, o ir žiniasklaidai ne Medininkų žudikai ir ne Medininkų tematika buvo galvoje.

Būtent tuo metu parengtinis tardymas Medininkų byloje, net nepatikrinus straipsnyje paskelbtų duomenų, buvo nutrauktas.

Beje, būtent Medininkų žudynių kontekste visai kitomis spalvomis nusipiešia ir žurnalisto V.Lingio nužudymas.

Nepamirškime, kad po 1991 metų rugpjūčio pučo, kai buvo aišku, kad TSRS žlugo, nemažai buvusių sovietinių Vilniaus omonininkų perėjo dirbti į jau nepriklausomos Lietuvos policiją, netgi Policijos departamentą ir VRM.

Turbūt į Rusiją pasitraukę Vilniaus omonininkai, susiję su Medininkų žudynėmis, galėjo palaikyti ryšius su Lietuvos struktūrose dirbančiais buvusiais kolegomis? O po straipsnio „Respublikoje“ su visomis pavardėmis ir kitomis detalėmis, matyt, kilo panika – reikėjo nedelsiant imtis kažkokių priemonių. Juoba, kad Generalinė prokuratūra atnaujino tyrimą.

Dar daugiau – panika turbūt kilo ne tik Medininkų žudikų stovykloje, tačiau ir tarp VRM/PD/policijoje dirbusių buvusių Vilniaus omonininkų. Nes jeigu paaiškėtų, kad į Medininkų žudynes įsivėlę Vilniaus OMON’o vadai, tai į Lietuvos teisėtvarkos struktūras po pučo įsiliejusiems buvusiems omonininkams – šachas ir matas, nes atsiranda galimybė Vilniaus OMON’ą įvardinti nusikaltėliška organizacija. O tas Vilniaus OMON’o vadų šešėlis kristų ant visų, kurie tuo metu buvo Vilniaus OMON’e.

Taigi, galimų žudikų bičiuliai iš teisėtvarkos galėjo „nuleisti“ V.Lingiui informacijos apie „mafiją“ ir jau po pusmečio tos pačios mafijos rankomis buvo nužudytas žurnalistas – brolis to, kuris tyrė Medininkų žudynes.

Kaip sakoma, vienu šūviu – du zuikiai: ir „Vilniaus brigada“ po žurnalisto nužudymo „susemta“ (nors kas trukdė iki tol?), ir Medininkų žudynių tema, vedanti į Vilniaus OMON’ą, nugesinta (o Generalinėje prokuratūroje, kaip sako rusai, „pod šum volnyj“, nutrauktas ir Medininkų žudynių tyrimas).

Pažiūrėkime: žurnalistas nužudytas po brolio publikacijos apie Medininkus praėjus pusei metų, taikinys – ne Audrius Lingys, bet jo brolis Vitas Lingys. Ir nužudytas „Vilniaus brigados“, ne omonininkų ar draugovininkų. Taigi, lyg ir neturėtų būti jokių įtarimų, kad šita žmogžudystė galėtų būti labai sudėtinga operacija, turinti visai kitą galutinį tikslą, tiesa?

Kaip ten bebūtų, tačiau po Vito Lingio nužudymo Medininkų žudynių tematika iš tiesų tame laikraštyje prigeso – pasikeitė ir vadinamasis „rašymo kalibras“.

Beje, kartais tarnybos taip dirba: pačios nuleidžia informaciją žurnalistams, o paskui ant tų žurnalistų užsiundo tuos, apie kuriuos rašo.

Juk faktas: jeigu Vitui Lingiui nebūtų nuleista informacija apie „Vilniaus brigadą“, jis ta tema nebūtų rašęs, taigi, oficialiai ir nebūtų motyvo, kodėl „Vilniaus brigada“ turėtų žudyti žurnalistą.

Faktai kalba patys už save

Kaip rodo mūsų atliktas žurnalistinis tyrimas ir bylos medžiaga, prieš 23 metus „Respublikoje“ spausdintame straipsnyje išdėstyti faktai iš esmės atitinka faktinius Medininkų bylos duomenis. Panagrinėkime detaliau.

Straipsnyje rašoma, kad neatpažinęs omonininkų vedlio, pirmas į ginkluotus omonininkus pradėjo šaudyti „Aro“ pareigūnas ir net sužeidė Vilniaus omonininką Lebedevą.

Kaip jau skelbė „Karštas komentaras“, prie muitinės posto buvo rastos tūtelės, šautos iš tokio paties automato, kokį tą naktį turėjo „Aro“ pareigūnas Mindaugas Balavakas.

Medininkų byloje nuteisto K.Nikulino gynėjai ne kartą prašė teismo atlikti ekspertizę ir nustatyti, ar tos tūtelės tikrai iššautos iš M.Balavako automato. Tačiau teismas kategoriškai tą padaryti atsisakė.

Pasak teismo medicinos ekspertizės, M.Balavako sužalojimai buvo tokie: viena kulka rasta įstrigusi rankoje, kita kulka antrą ranką praėjo kiaurai, galvoje – du šūviai taip pat kiaurai.

Kaip redakcijai sakė šaudymo profesionalai, toks žaizdų pobūdis rodo, kad į rankas buvo šauta turint vieną tikslą – išmušti iš M.Balavako rankų ginklą.

Atlikus įvykio vietos rekonstrukciją, galima daryti pagrįstą prielaidą, kad jis šaudė į užpuolikus pritūpęs ant vieno kelio.

Įdomi detalė: 1996 metais Vilniuje įvyko auto avarija – du girti vyriškiai įsirėžė į kitą mašiną. Girtieji bandė gražiuoju susitarti su vairuotoju, kad šis nekviestų policijos, tačiau jis buvo nesukalbamas. Tuomet vienas iš girtų išsitraukė iš mašinos automatą. Blaivusis girtąjį nuginklavo. Tyrimo metu paaiškėjo, kad tai – Medininkuose nužudyto „Aro“ pareigūno M.Balavako automatas. Kaip manote, kuo visa tai baigėsi? Tiems girtiesiems buvo pritaikyta amnestija, o M.Balakavo automatas teismo sprendimu buvo perduotas į Ginklų fondą. Medininkų žudynes tyrusiam prokurorui M.Balavako automatas nereikalingas??? (Kodėl nužudyto “ariečio” ginklas – ne kaip įkaltis Medininkų byloje?)

Dabar dėl sužeisto Vilniaus omonininko. Nusikaltimo vietos apžiūros metu automobilyje VAZ, kuriuo, pasiskolinę iš kaimyno taksisto, į budėjimą Medininkų poste buvo atvykęs kelių policininkas A.Kazlauskas, buvo rasta kruvina neperšaunama liemenė. Ji nepriklausė nė vienam iš tą naktį budėjusių pareigūnų. Tai buvo M.Balavako sužeisto užpuoliko palikta liemenė.

Tačiau mūsų pareigūnai tos liemenės netyrė, kraujo DNR – taip pat.

Tai, kad per Medininkų užpuolimą kažkas buvo sužeistas, patvirtina ir A.Bobyliovo kitoje byloje duoti parodymai: kad jis Vilniaus OMON’o bazėje, kambaryje, nuo kurio raktą turėjo tik V.Razvodovas, be ginklų, matė ir kruvinus rūbus.

Jeigu I.Bormontovas, dar vienas Vilniaus omonininkas ir P.Vasilenkos draugovininkų grupė Vilniaus OMON’o štabo viršininko V.Razvodovo nurodymu slėpė „kruvinus“ bei iš nužudytų mūsų pareigūnų pagrobtus ginklus, tai kas slėpė (ar naikino) kruvinus rūbus su sportiniais bateliais?

Šitų klausimų mūsų prokuratūra ir teismas nenori net girdėti.

O dabar – trečias labai svarbus akcentas. Prieš 23 metus skelbtame straipsnyje teigiama, kad Medininkų žudynėse dalyvavo ir Rygos OMON’as. Tačiau – atkreipkite dėmesį – visai ne ta Rygos omonininkų grupė, kuri šiuo metu jau baigiama nuteisti Medininkų byloje (K.Nikulinas jau nuteistas iki gyvos galvos).

Pasak tuometinio „Respublikos“ informatoriaus, į Medininkus Rygos omonininkai atvyko iš Latvijos per Baltarusiją ir po žudynių iš karto per Baltarusiją išvyko atgal. Įvardijamos ir pavardės: Parfionovas, Dančenko, Jerofejevas.

Ar atsimenate, kokį klausimą mes nuolat kėlėme? Kad į jokius logikos rėmus nesutelpa vienas faktas: kad K.Nikulinas ir kiti Rygos omonininkai, tą naktį miegoję Vilniaus OMON’o bazėje, jeigu būtų dalyvavę žudynėse, kitą rytą po žudynių būtų sau ramiai maklinėję po Vilniaus geležinkelio stotį, o nebūtų po žudynių per Baltarusiją nėrę kuo skubiau į Latviją?

Iš esmės tas „Respublikos“ informatorius ir atsako į mūsų klausimą: jeigu tai tiesa, ką sako tas informatorius – kad žudynėse dalyvavo ir S.Parfionovo vadovaujami rygiečiai, tai jie ir atvyko, ir išvyko per Baltarusiją.

O šis faktas labai glaudžiai susiriša su kitu faktu: buvęs Baltarusijos VRM ministras Olegas Alkajevas Vokietijoje išleistoje knygoje „Sušaudymo komanda“ rašo, kad Medininkų žudynėse panaudoti pistoletai buvo naudojami pas juos, Baltarusijoje, mirties bausmių vykdymui.

Prisimenate, kalbėjome apie tris Medininkų nusikaltimo vietoje rastas tūteles, šautas iš automatinio pistoleto („Stiečkino“ arba „Nieugodovo“), kas konstatuota ir įvykio vietos apžiūros protokoluose, ir ekspertų išvadose, bet ko nenori matyti nei prokuratūra, nei teismai? Taigi, vaizdas modeliuojasi toks: po žudynių, traukdamiesi per Baltarusiją, Rygos omoninkai žudynėse panaudotus automatinius pistoletus (kokius turėdavo tik „specnaz“ arba KGB) paliko „paslėpti“ Baltarusijoje – ir tie pistoletai buvo naudojami mirties bausmių vykdymui. Apie ką vėliau savo knygoje papasakojo Baltarusijos VRM ministras O. Alkajevas.

Taigi, Lietuvos teismas Medininkų byloje nuteisė ne tuos rygiečius? Panašu, kad taip. Panašu, kad Konstantinas Nikulinas su kitais kolegomis iš Rygos OMON’o šioje KGB operacijoje buvo panaudoti dėl priedangos.

Pvz., Konstantinas Nikulinas iki šiandien nesupranta, kokių galų jiems, Rygos omonininkams, liepos 30 d. vakare reikėjo atvykti į Vilniaus OMON’o bazę „parsivežti ginklų“ (tokia buvo gauta iš divizijos štabo Vilniuje į Rygą šifrotelegrama), jeigu jie Rygoje turėjo ginklų?

O toliau – dar keisčiau: atvykus dviem mašinomis į Vilnių, Rygos OMON’o vadas Č.Mlynikas, užėjęs į divizijos štabą, pasakė, kad „šiandien ginklų nebus, bus rytoj“, ir nuvežė vyrus permiegoti į Vilniaus OMON’o bazę.

Ten iš jų paėmė jų tarnybinius ginklus, kuriuos Č.Mlynikas išsivežė į Rygą. (Tai buvo jau antras įtartinas dalykas – kaip lydėti ginklų krovinį neginkluotiems?). Išvažiuodamas į Rygą, išsivežė ir abi mašinas. (Kodėl? Kodėl reikėjo grįžti geležinkeliu ar autobusu? Kad geriau „apsišviestų“, jog tikrai „tą naktį“ buvo Vilniuje?).

O ryte Vilniaus OMON’o bazėje jiems pasakė, kad „jokių ginklų parlydėti nereikės“, ir Vilniaus OMON’o vadas B.Makutynovičius juos nuvežė į Vilniaus geležinkelio stotį. K.Nikulinas sugrįžo į Rygą, taip ir nesupratęs, ko jie čia apskritai važiavo.

Ir dabar tas faktas – kad jis tą naktį buvo Vilniaus OMON’o bazėje – yra vienintelis nuteisto iki gyvos galvos K.Nikulino „dalyvavimo“ Medininkų žudynėse įrodymas.

Ką papasakojo V.Pužajus?

Tačiau dabar prisiminkime buvusio Vilniaus omonininko V.Pužajaus parodymus, duotus 2001 m. vasario 15 d. Lietuvos ambasadoje Rusijos Federacijoje. („Karštas komentaras“ turi šių parodymų vaizdo įrašą).V.Pužajus pasakojo, kad jau po pučo Vilniaus OMON’o patalpose omonininkai prie butelio svarstė, ką reikės daryti, kai bus išformuotas OMON’as. Ir tada Vilniaus OMON’o vado B.Makutynovičiaus vairuotojas I.Bormontovas pasakė: „Jums gerai, o aš dalyvavau muitinės sušaudyme Medininkuose“.V.Pužajus paklausė, kaip jis ten atsidūręs, ir tas papasakojo, kad ten buvo su V.Razvodovu (Vilniaus OMON’o štabo viršininku). Su jais dar buvo V.Razvodovo vairuotojas I. Gudaniec.

Pasak V.Pužajaus, I.Bormontovas sakęs, kad žudynėse dalyvavo ir Rygos omonininkai, jiems vadovavo Sergej Parfionov.

Atkreipkite dėmesį: Sergej Parfionov – būtent apie jį kalbama ir 1993 m. kovo 5 d. „Respublikoje“ paskelbtame straipsnyje, ir būtent tą pačią pavardę mini V.Pužajus.

Taigi, V.Pužajaus parodymai – tai, ką jam po pučo papasakojo I.Bormontovas – sutampa su tuo, ką pasakojo „Respublikos“ informatorius.

„Aš iš Bormontovo pasakojimo supratau, kad Bormontov šovė į tą pareigūną, kuris buvo nušautas klūpant ant kelių ir laikantis rankas už galvos, o šūvis jam padarytas į galvą“, – mūsų pareigūnams Lietuvos ambasadoje Maskvoje 2001 m. vasario 15 d. sakė V.Pužajus.

Taip buvo nušautas „Aro“ pareigūnas A.Juozakas. Apie tai, kaip jis buvo nušautas – kad buvo parklupdytas ant kelių ir laikantis rankas už galvos nušautas į galvą, viešai skelbta nebuvo. Todėl tai gali reikšti viena: tą aplinkybę galėjo žinoti žudikas arba tas, kuriam žudikas tai pasakojo.2002 m. rugpjūčio 1 d. jau Lietuvoje, Generalinėje prokuratūroje, V.Pužajus patikslino savo parodymus: „Tadeuš Gudaniec pokalbio metu pasakė, kad jis į Medininkus vežė V.Razvodovą ir dar vieną milicininką iš Vilniaus OMON’o“.

Gal tai ir buvo ta atsitraukimo grupė, apie kurią kalba „Respublikos“ informatorius prieš 23 metus išspausdintame straipsnyje, tačiau kurios pavardžių nežinojo?

Beje, V.Pužajaus parodymai patvirtina ir dar vienas faktines aplinkybes: kad Gudaneco vairuojamas automobilis dauboje netoli Medininkų posto užklimpo, o po žudynių Gudanecas taip buvo išsigandęs, kad negalėjo vairuoti.

Iš tiesų prie muitinės namelio dauboje rasti automobilio UAZ pėdsakai – jis ten pelkėje buvo įklimpęs. O nuo kalno per vienkiemio kiemą leidosi, matyt, todėl, kad per raciją gavo pranešimą apie sužeistą omonininką.

Beje, to vienkiemio gyventoja „Karštam komentarui“ sakė, kad tą naktį kažkas nuo grandinės buvo paleidęs karvę. Karvė buvo paleista, kad netrukdytų operacijai, kadangi tas kelias, akivaizdu, buvo pasirinktas kaip Vilniaus OMON’o grupės atsitraukimo kelias.

Čia reikėtų pažymėti, kad Vilniaus OMON operacijai ruošėsi iš anksto: byloje yra ne vieno liudytojo parodymai apie tai, kad jau visą savaitę iki operacijos Vilniaus omonininkai žvalgė teritoriją (ir žemėje, ir iš oro). Pasitreniravo ir su ta pačia ant kalno netoli muitinės esančio vienkiemio gyventojų laikoma karve: maždaug penkios dienos iki žudynių naktį karvė nuo grandinės taip pat buvo paleista.

Oficiali versija – palaikoma Maskvos

Taigi, koks kuriasi Medininkų žudynių vaizdas?

Kad tai buvo KGB operacija ir joje galėjo dalyvauti KGB patikėtiniai iš Vilniaus ir Rygos OMON’ų.

Kad Rygos omonininkai (K.Nikulinas ir dar septyni omonininkai) tą naktį į Vilniaus OMON’o bazę galėjo buvo atsiųsti dėl priedangos – Medininkų užpuolime galėjo dalyvauti rygiečiai, į Medininkus atvykę per Baltarusiją ir per Baltarusiją po užpuolimo ir atsitraukę (tai paaiškina, kodėl tiek „Respublikos“ informatorius, tiek V.Pužajus savo oficialiuose parodymuose LR GP kalba apie „rygiečiams“ vadovavusį S.Parfionovą; o kadangi S.Parfionovas 1991 m. liepos 30 d. kartu su K.Nikulinu ir kitais omonininkais į Vilniaus OMON’o bazę nebuvo atvykęs, tai teisėsaugai liudytojų minima S.Parfionovo pavardė, matyt, atrodė „klaida“).

Nors ne vienas liudytojas mini Vilniaus OMON’o štabo vadą V.Razvodovą, jis Medininkų žudynių byloje nefigūruoja. Kodėl?

Kaip redakcijai sakė gerai informuotas šaltinis, V.Razvodovas, būdamas Vilniaus OMON’o štabo viršininku, buvo ir KGB rezervistas, o šiuo metu jis – veikiančiame Rusijos FSB rezerve, todėl, šaltinio įsitikinimu, Rusijos FSB per savo „mygtukus“ Lietuvoje ir „nukapojo“ visus V.Razvodovo galus Medininkų žudynių byloje.

Išvada? Duomenys rodo, kad Medininkų žudynėse kartu su Vilniaus omonininkais galėjo dalyvauti ir „rygiečiai“. Tačiau ne tie, kurie jau nuteisti (K.Nikulinas) ir dar teisiami (Ryžovas, Laktionovas).

Beje, būtent ši painiava su rygiečiais – nes liudytojai, kalbėdami apie Rygos OMON’o dalyvavimą, nurodydavo S.Parfionovo, kaip grupės vadovo, pavardę, matyt, ir lėmė visą tą eilę galimų klastočių Medininkų žudynių byloje: kadangi S.Parfionovo nebuvo tarp atvykusių į Vilniaus OMON’o bazę 1991 m. liepos 30 d., mūsų teisėsauga net netikrino prieš 23 metus skelbtos versijos – apie S.Parfionovo atvykimą į Medininkus per Baltarusiją, ir į Medininkų žudynes bandė įkomponuoti ką nors iš tų rygiečių, kurią tą naktį buvo Vilniaus OMON’o bazėje. (Nes liudytojai juk kalbėjo apie „rygiečius“!). Iš čia, jau pralaikius K.Nikuliną beveik metus suimtą ir siekiant pratęsti suėmimą, matyt, ir atsirado tas „anoniminis“ liudytojas, kuris „girdėjo, kaip Ryžovas skundėsi Nikulinui, kad Medininkuose pametė laikrodį“, nors įvykio vietos apžiūros metu (nei įvykio dieną, nei kitas dienas per papildomas įvykio vietos apžiūras) joks laikrodis rastas nebuvo. Iš čia, matyt, ir ta galimai suklastota operatyvinė pažyma, kuri kaip įrodymas cituojama K.Nikulino nuosprendyje. Operatyvinė pažyma, kurioje minimi duomenys net patikrinti, o – ar ne paradoksas? – pažymą neva 1992 m. vasario mėn. surašę operatyvininkai dėl tos pažymos apklausti tik… 2013 metais.

Beje, ta pažyma – dar vienas įrodymas, kad Rusijai labai tinka dabartinė Medininkų žudynių oficiali versija.Po ilgus metus trukusių K.Nikulino ir jo gynėjų prašymų, Lietuvos apeliacinis teismas galiausiai teikėsi nusiųsti teisinės pagalbos prašymą į Rusiją: kad Maskvos apskrityje, Vladimire, gyvenantis buvęs Rygos omonininkas Aleksandras Kuzminas atsakytų į klausimus. Mat ta operatyvinė pažyma paremta tariamu A.Kuzmino pasakojimu mūsų operatyvininkams, kad, A.Kuzmino nuomone, Medininkuose galėjo žudyti Rygos OMON’o grupė „Delta-1“, kuriai priklausė ir K.Nikulinas.

Kartu Lietuvos apeliacinis teismas Rusijos prašė Medininkų byloje apklausti Tombovo apskrityje gyvenantį buvusį Vilniaus omonininką V.Pužajų, kuris mūsų prokuratūros atstovams Lietuvos ambasadoje Maskvoje, o po to ir atvykęs į Lietuvos Generalinę prokuratūrą papasakojo, ką jam apie Medininkų žudynes pasakojo buvęs Vilniaus OMON’o vado vairuotojas I.Bormontovas.

Rusijos Federacija V.Pužajų apklausė, tačiau labai gudriai: V.Pužajus turėjo galvos traumą, todėl neprisimena, ką pasakojo Lietuvos pareigūnams. Tuo tarpu A.Kuzminą (kuris neturi pažymos, kad turėjo galvos traumą, todėl gali prisiminti, kad su jokiais Lietuvos operatyvininkais nekalbėjo) RF apklausti atsisakė.

Tokiu būdu Rusijos Federacija padėjo Lietuvos teisėsaugai išsaugoti nesugriautą oficialią Medininkų bylos versiją, paaukodama savo pilietį K.Nikuliną. Nes juk kaip sakoma? Tas, kas nežino, tas nieko ir nepasakys. O uždaryk tokį V.Razvodovą… Turbūt nemažai Rusijos FSB agentūros (ir jos „stogų“) Lietuvoje atsiskleistų, ar ne?

Beje, dar viena citata iš prieš 23 metus „Respublikoje“ spausdinto straipsnio „Žudikai atvažiuoja aplankyti tėvų“: „Visa operacija truko apie 45 minutes. Jos metu buvo fotografuojama ir, pasak mūsų žinių šaltinio, nuotraukos dabar yra KGB archyvuose Maskvoje“.

O dabar prisiminkime, ką viename pirmųjų interviu apie Medininkų žudynes mums sakė pirmasis krašto apsaugos vadas Audrius Butkevičius: „Jeigu Rusija norėtų ištraukti iš kalėjimo K.Nikuliną, jai tereiktų spragtelėti pirštais“.

Tačiau, akivaizdu, nenori. Nes oficialioji versija Rusiją tenkina. Dar daugiau – ir propagandiškai ji galės tą bylą tarptautiniame lygmenyje prieš pačią Lietuvą (kuriai ir padėjo tą oficialią versiją įtvirtinti ir pasodinti K.Nikuliną) panaudoti.

(Beje, Rusijos Federacija pati oficialiai pripažino, kad oficialios Medininkų versijos griūtis kelia grėsmę Rusijos nacionaliniam saugumui: kai Lietuvos Apeliacinis teismas kreipėsi į Rusijos Federacijos teisingumo ministeriją, kad liudytojais byloje būtų apklausti buvęs Vilniaus omonininkas V.Pužajus ir buvęs Rygos omonininkas A.Kuzminas, RF teisingumo ministerija V.Pužajų apklausė, o atsisakymą apklausti A.Kuzminą Lietuvos apeliaciniam teismui motyvavo, kad jo apklausa Medininkų byloje kelia grėsmę Rusijos nacionaliniam saugumui. Tačiau esmė ta, kad A.Kuzminas turėjo arba patvirtinti, arba paneigti byloje esančios operatyvinės pažymos, ant kurios ir pastatyta oficiali versija, turinį: ar A.Kuzminas buvo susitikęs su dviem operatyvininkais iš Lietuvos (Adikliu ir Pukeniu) 1992 m. vasario pradžioje Rygoje ir ar jiems pasakojo, kad Medininkų žudynėse galėjo dalyvauti Rygos OMON’o grupė “Delta-1″(kuriai priklausė ir K.Nikulinas). Jeigu A.Kuzminas būtų paneigęs šios nežinia iš kur, kada ir kokiomis aplinkybėmis byloje atsiradusios operatyvinės pažymos turinį, viskas – esminis oficialios versijos pamatas (kaip manoma, fiktyvi pažyma) griūva. Ir tokie A.Kuzmino parodymai, kaip galima suprasti iš Rusijos Federacijos teisingumo ministerijos rašto, kelia grėsmę Rusijos nacionaliniam saugumui – ir toks RF raštas Lietuvos apeliaciniam teismui leidžia daryti pagrįstą prielaidą, kad RF suinteresuota oficialios Medininkų žudynių versijos išsaugojimu).

Sausio 13-osios ir Medininkų bylų ryšys

O dabar – kas sieja Sausio 13-osios ir Medininkų bylas?

Dar tuometinio generalinio prokuroro Artūro Paulausko pasirašytame trauktinų baudžiamojon atsakomybėn Sausio 13-osios byloje asmenų sąraše po Mykolo Burokevičiaus, Juozo Jermalavičiaus ir kt., rikiavosi šie asmenys: Vilniaus OMON’o vadas B. Makutynovičius, Vilniaus OMON’o štabo vadas V. Razvodovas, raudonųjų draugovininkų vadas Pavelas Vasilenko.Prieš metus per Rusijos TV parodytoje laidoje buvo parodytas jau papildytas paieškomų Sausio 13-osios byloje asmenų sąrašas – jame atsirado ir buvusio Vilniaus omonininko V.Pužajaus pavardė. Tačiau rusiškame sąrašo variante V.Pužajaus pavardė parašyta „Putaj“. Spausdinimo klaida? O gal tai – kaip ir „atsidėkojimas“ buvusiam Vilniaus omonininkui, kad jau „neprisimena“, ką 2001-2002 metais pasakojo mūsų prokuratūrai apie Medininkų žudynes ir taip negriauna oficialiosios versijos?

Tarp paieškomų Sausio 13-osios byloje neliko ir aršaus raudonųjų draugovininkų vado Pavelo Vasilenkos. To paties, kuris perdavė I.Smotkinui ir kitiems draugovininkams Medininkuose nušautų pareigūnų pagrobtus ginklus. Vėlgi „atsidėkojimas“ už „teisingus“ parodymus Medininkų byloje?

Beje, jeigu jau teismai ėmė teisti pagal operatyvines pažymas, tai kodėl P.Vasilenko – dar laisvėje? Cituojame Krašto apsaugos departamento 1991 m. rugsėjo 6 d. pažymą Nr. 5 LR GP ypatingai svarbių bylų vyr.tardytojui A.Astaškai (tyrusiam Medininkų bylą):

„Turima operatyvinė informacija, kad gamyklos „Vilma“ darbininkų draugovė, kuriai vadovauja šios gamyklos OXY skyriaus darbuotojas P.Vasilenko, toliau tęsia priešišką LR veiklą. Dar prieš rugpjūčio 19 d. pas P.Vasilenką buvo atvykę žmonės iš TSRS KGB „Alfa“ grupės. <…>

Prieš rugpjūčio 19 d. perversmą P.Vasilenko buvo išvažiavęs į Pabradės poligoną šovinių. Tuomet jis kalbėjo savo bendradarbiams, kad jam reikalingi šoviniai ir į ką jis šaudys.

Dar prieš sausio 13 d. įvykius P.Vasilenko vienai iš savo bendradarbių liepė atnešti sūnaus nuotrauką, kad šturmuojant televizijos pastatą nebūtų nušautas.

P.Vasilenkai gamykloje buvo ir yra sudaromos sąlygos užsiimti ardomąja veikla. Nuo 1990 m. gruodžio mėn. iki 1991m. rugpjūčio mėn. pabaigos jis nedirbo, o per tą laiką treniravo Pabradės kariniame poligone OMON’o padalinio karius, nes pats yra aukštos kvalifikacijos šaulys. Artimiausi jo draugai yra Jefremov Genadij, taip pat artimai bendrauja su gamyklos „Vilma“ generalinio direktoriaus pavaduotoju Aleliūnu Mykolu ir OXY skyriaus viršininku Kozak“.

Taigi, šis raudonųjų draugovininkų vadas sausas išėjo ir iš Sausio 13-osios, ir iš Medininkų bylų.

Kaip matome iš A.Paulausko pasirašyto Sausio 13-osios byloje paieškomų asmenų sąrašo, ten įrašytas ir B.Makutynovičius. Tačiau „Respublika“ dar prieš 23 metus rašė, jog „žudikai atvažiuoja aplankyti tėvų“ – nors ir būdamas paieškoje, B.Makutynovičius važinėjo iš Rusijos į Lietuvą, tačiau niekas jo čia nesulaikė nei Sausio 13-osios, nei Medininkų bylose. Klausimas lieka atviras – kodėl?

O dabar prisiminkime, kokia buvo prokuratūros reakcija, kai Medininkų byloje gynyba pateikė teismui prašymą – išsiaiškinti, kada ir kiek kartų buvęs Vilniaus OMOn’o vadas B.Makutynovičius ir Vilniaus OMON’o štabo viršininkas V.Razvodovas kirto Lietuvos sieną: „Atmesti, nes gynyba siekia išsiaiškinti anoniminių liudytojų tapatybę!“

Taip pat dar prisiminkime, ką pasakojo B.Makutynovičiaus suėmimo (dėl Medininkų žudynių) grupėje buvęs mūsų šaltinis: kaip po pučo į Lietuvos VRM atvyko B.Makutynovičius ir mūsų pareigūnai jau norėjo jį suimti, tačiau…

Pirmasis neskubėdamas atėjo Lietuvos Aukščiausiosios tarybos deputatas V. Žiemelis. Maždaug po pusvalandžio, net suprakaitavęs, nešinas papkute po pažastimi, atlėkė vicepremjeras – VSD direktorius Z.Vaišvila.

Po kurio laiko pamatėme centriniais laiptais iš antrojo aukšto kartu su VRM vadovais ir politikais besileidžiantį B. Makutynovičių.<…> Mes buvome pasiruošę uždėti jam antrankius ir suimti, tačiau vienas iš VRM kontržvalgybos valdybos pareigūnų, žvilgtelėjęs į Vilniaus OMON vadą laiptais lydėjusiuosius, davė ženklą: „Neliesti“.

Ir, kaip matome iš oficialios prokuratūros versijos, tas „neliesti“ tęsiasi iki šiol. Tiesa, pernai lapkritį V.Makutynovičius jau iškeliavo iš šio pasaulio, tačiau V.Razvodovas, kuriam mūsų teisėsauga neturi klausimų dėl Medininkų žudynių, toliau laimingas gyvena Rusijoje, kaip sakė mūsų šaltinis, po FSB sparneliu.

Komentarai

 

 

 
 1. Informacijos nors vežimais vežk, tik dirbti reikia. Tai kada prokuratūra suras tikrus žudikus?

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Pasvajok, ir praeis.
   Niekada.
   Ne žudikų reikia ieškoti. Jie čia niekuo dėti. Jų, kaip ir karių, tokia pareiga, nes davė priesaiką vykdyti vadų komandas. Karys nesvarsto. Jam davė užduotį – jis ją vykdo. Reikia ieškoti užsakovų.
   O užsakovai nesurandami, nes labai sunku iki jų prisikasti.
   Labai naiviai atrodo daugelio komentatorių sapalionės, kodėl to neapklausė, kodėl ano… Ims, mat tie ir pasakys ant savęs? Ane? Va vieną tokį, vardu Nikolajus, bandė paklausinėti. Ir ką? Pasakė, kad neprisimena, tuo viskas ir baigėsi.

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • Achremovas gal ir žino. Bet Borisas Dekanidzė tikriausiai nežino, už ką jį „sušaudė“, kaip ir Konstantinas Nikulinas su Michailovu, už ką juos abu iki gyvos galvos pasodino.
   ( Juk net patys teisėjai nežino nei už ką, nei kurį ten – latvį Nikuliną ar rusą Michailovą – iki gyvos galvos nuteisė).

   Thumb up 72 Thumb down 0

 2. Kai paskaitau, oi jo joi. Kai pagalvoju, ai ja jai. Už ką Lietuvėlei tokia koronė su tokia prokuratūra? Kiek dar ji tęsis ir kada baigsis? Juk čia tikrai pasityčiojimas iš Lietuvos. Negaliu patikėti, kad mes visi ne už sąžiningą darbą, bet už tyčiojimąsi algas jiems mokame. Vaje vaje, o jergutėliau

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Bet tai ne vien minusai. Yra ir pliusų – bent jau turime pretekstą dėl ko padejuoti.
   O kad taip apie tai pagalvotume eidami į rinkimus…

   Thumb up 72 Thumb down 0

    • Tamstos niekas ir neverčia balsuoti už taksą. Gali balsuoti už spanelį, dobermaną, pinčerį, kolį, aviganį, kiemsargį, buldogą, etc.
     Juk toks platus pasirinkimas.

     Thumb up 72 Thumb down 1

 3. Replika į Justas 2016-08-30 11:48 komentarą:
  „Vilniaus brigadoje buvo rasti nužudytųjų ginklai, o RESPUBLIKA pažadėjo atskleisti Medininkų žudikus, o po to buvo nušautas šito laikraščio redaktorius Lingys ir jį nušovė Vilniaus brigadiniai? Tikriausiai taip pat niekas to netyrė?“

  Visiškai pasiklydusiam įvykiuose Justui, norėčiau priminti, kad žurnalisto V.Lingio nužudymą pats Generalinis prokuroras A.Paulauskas kaip tik labai asmeniškai tyrė. Kažkokį tai žudiką Achremovą iš tos brigados buvo net trumpam pasodinęs. O tokį B.Dekanidzę, kuris atseit davė nurodymą nužudyti, netgi be jokių įkalčių ir įrodymų nuteisė mirties bausme ir, atseit, sušaudė. Kai kilo didelis triukšmas, kad egzekucijos aktą pasirašančiam gydytojui nušautasis buvo parodytas iš toli važiuojant per mašinos langą, nušautasis velionis buvo net atkastas ir slapta parodytas jo tėvui, kuris, atseit, pripažino, kad tai jo sūnus. Tėveliui tas „sušaudymas“ kainavo apie milijoną ir baigėsi bankrotu. O sušaudytojo vėlė kad daugiau nekenktų Lietuvai, net paties AMB ką tik nusipirktu iš Kazicko „Jetta“ buvo išgabenta nežinoma kryptimi.
  Ir po to A.Paulausko karjera pradėjo kilti, kaip ant mielių. Partija… Seimas… Pirmininko kėdė… Be penkių minučių Prezidentas… Glauniausias Lietuvos saugotojas ir gynėjas…
  Ta Dekanidzės istorija savo braižu kuo tai labai panaši į Medininkų… (aišku, kad niekas neaišku). Pagal anų laikų tradicijas – duokit tik žmogų, o jau straipsnį mes jam visada, kokį tik ponas pageidaus, sulipdysime.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 4. Kaip galima būtų konstatuoti vieno žmogaus kaltės fakto nustatymą, jeigu nužudymą lygiai vienodai, tiek pat “sėkmingai” galėjo padaryti:
  1. Vilniaus OMON + draugovininkai, pas kuriuos rasti nužudytųjų ginklai;
  2. Vilniaus brigados banditai, pas kuriuos rasti nužudytųjų ginklai;
  3. Sovietų kareiviai išvežinėję atomines raketas, bet ginklai rasti ne pas juos;
  4. Sovietų kgbistai su Alfa, išvežinėję archyvus, bet ginklai rasti ne pas juos;
  5. Rygos OMON, bet ginklai rasti ne pas juos,
  o pirmosios 4 galimybės nebuvo ištirtos, o dėl paskutiniosios – Rygos OMON dalyvavimo nužudyme galimybės nėra įrodymų?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 5. Žiūriu, daug dėmesio komentaruose skirta atominių raketų 1991 m. išvežimo iš Lietuvos temai. Kol jį nebus oficialiai ištirta, nėra pagrindo jos atmesti. Kita vertus 1991 m. vasara iš Lietuvos pradingo ne tik vidutinio ir tolimojo nuotolių branduolinės raketos. Paslaptis tebegaubia KGB operatyvinių, to meto einamųjų, ir agentūrinių bylų išvežimą. Neišsiaiškinta kokiu tikslu, antrą kartą po 1991 m. sausio 13-os įvykių Vilniuje, 1991 m. liepos 25 d. į Vilnių dar kartą atvyko KGB grupė “Alfa” ir ką ji veikė Lietuvoje iki 1991 m. rugpjūčio 2 d. Taip, kad …???

  Thumb up 72 Thumb down 0

 6. Nukentėjusieji T.Šernas ir kitų nužudytų giminės teismo nuosprendžiu patenkinti?

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • Spėčiau, kad Šernas ne, jis aiškiai lietuviškai pasakė per minėjimą, kad netiki prokuratūra

   Thumb up 72 Thumb down 1

   • Šernas yra vienas iš daugelio kitų, nužudytųjų pareigūnų, artimųjų. Jis už visus kalbėti negali, o ką galvoja tie kiti? Ko jie tyli?

    Thumb up 72 Thumb down 1

     • tyli todel,kad yra pakankamai “pamaloninti”………..

      Thumb up 72 Thumb down 0

     • Kaip tada žuvusiųjų atminimas, garbė, tiesos sužinojimo ir teisingumo troškimas? Apie kuriuos tai garsiai ir su patosu kalba, jau nieko nereiškia?

      Thumb up 72 Thumb down 1

     • turbūt galvoja, kad mirusiesiems jau nebesvarbu, reikia gyventi gyviems

      Thumb up 72 Thumb down 1

  • Labai, kiekvieną vakarą iš to džiaugsmo saliutus laido ir prokurorams pyragėlius dovanų siunčia

   Thumb up 72 Thumb down 1

   • Kunigai sako, kad žmogaus gyvenime yra atvejų ir situacijų, kai tylėjimas prilysta melui ar net žmogžudystei. :(

    Thumb up 72 Thumb down 1

    • O ką sako kunigai, kai žmogus be įrodymų kalėjime pūdomas? Ar prokurorai ir teisėjais degs pragare, ar prigąsdinę šv. Petrą, kad “suras straipsnį”, įsibraus į rojų?

     Thumb up 72 Thumb down 1

     • Į tokį klausimą geriausiai galėtų atsakyti ir išaiškinti pastorius Tomas Šernas?
      Gal pas jį to ir paklaustum tiesiogiai?

      Thumb up 72 Thumb down 0

 7. Klausiausi per LTV Landsbergio kalbos per Medininkų 25-metį apie būtinybę turėti ypatingą prokurorą, nes šita prokuratūra negali ištirti Medininkų žudynių, pradangino svarbius įkalčius, ir pagalvojau, o varge, varge, tai kokį monstrą čia tada mes turime vietoj prokuratūros? ir aplamai kokia garantija, kad ir tas ypatingas prokuroras nebus iš tos pačios prokuratūros?

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Keista, kad nepraeina komentarai. Račiau, kad ypatingasis prokuroras be tvirtos struktūros, etatų, finansavimo, techninio ir operatyvinio aprūpinimų nieko nepakeis. STT bandė, bet buvo įklampintą vien į korupcijos tyrimo liūną. Ar šita tema pas jus draudžiama?

   Thumb up 72 Thumb down 1

   • Agurkai iš vieno stiklainio visi vienodo raugo. Todėl agurko skonis, jeigu jį išims iš vieno stiklainio ir įdės į stiklainį su užrašu “ypatingas”, nepasikeis.

    Thumb up 72 Thumb down 0

    • Kaip manote, kas tuo ypatinguoju prokuroru būtų paskirtas?
     Duodu savo smetonišką skrybėlaitę prikakoti, kad juo tikriausiai būtų Artūras Paulauskas, kuriam vis nepavyksta prasibrauti į prezidentus ir kuris visą tą teisinio nihilizmo košę būdamas generaliniu prokuroru ir užvirė, pradedant B.Dekanidze bei Medininkais ir baigiant prezidentiniu sąmokslu.
     Galite įsivaizduoti, kaip skaniai jis tą savo prisivirtą per ketvirtį amžiaus košytę pasigardžiuodamas srėbtų?

     Thumb up 72 Thumb down 0

     • Jis jau prisidirbo su a+a kunigo Juozo Zdebskio nužudymo bylos numuilinimu, tikinčiųjų persekiojimų Varėnoje ir niekuo dėtų žmonių apkaltinimu dėl neva atsitiktinės avarijos. Tokie jo veiksmai pagal dabartinius įstatymus priskiriami komunistinės valdžios nusikaltimams žmoniškumui. Pamenu skaičiau straipsnį čia – Karštame komentare. Jei netingėsit, nesunkiai jį susirasite.

      Thumb up 72 Thumb down 0

     • Paulausko prokurorai ir taip ypatingai prokurorai, už Medininkų “ištyrimą” Nobeliais apdovanoti reikia.

      Thumb up 72 Thumb down 0

     • Nobeliais, kaip nobeliais, bet V.Landsbergio vadovaujamo Atkuriamojo Seimo (ar Tarybos?) paskirtą solidžią premiją už greitą ir išsamų Medininkų bylos ištyrimą, berods po pusmečio nuo žudynių, paulauskinės komandos tyrėjai išsidalino.
      Ne taip jau ir seniai spaudoje buvo paminavota, kad tos premijos nominantų sąrašas iki šiol po devyniais slaptumo užraktais saugomas.

      Thumb up 72 Thumb down 0

 8. Yra nustatyta kažkokia atsakomybė už tokį nutyrimą prokurorams ir už nesąžiningą nuteisimą teisėjams?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 9. res-orbs 2016-03-01 21:48

  Spėju, kad Medininkų byloje galimai nutylima arba slepiama kur kas šiurpesnė tiesa. Už tat svarbu nuteisti ką nors ir uždaryti bylą. Ar tas pavyks po to kai prasidėjo drąsus principingos žurnalistės tyrimas? Labai abejoju.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Spėju, kad Medininkų byloje galimai nutylima arba slepiama kur kas šiurpesnė tiesa ….. kaip 1991 m Lietuva prafukino galimybę būti branduoline valstybe!

   Thumb up 72 Thumb down 2

   • už neapgalvotą bandymą sumokėjo niekuo dėtų 7 žmonių gyvybėmis, 1 sveikata ir jų artimųjų bei visos Lietuvos žmonių skausmu….

    Thumb up 72 Thumb down 0

   • Tokia įvykių eigos tikimybė, kol nebus paneigta didelė. Už 99,99% ir 0,01% prieš.

    Thumb up 72 Thumb down 0

  • 1991 m. KAD specialios paskirties būriui lygtais vadovavo toks Valentinas Mizgaitis.

   Thumb up 72 Thumb down 1

 10. Kas žino kaip ir iš kur pas Vilniaus brigados banditėlius atsirado nužudytų policininkų ginklai?

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • Vilniaus brigadoje buvo rasti nužudytųjų ginklai, o RESPUBLIKA pažadėjo atskleisti Medininkų žudikus, o po to buvo nušautas šito laikraščio redaktorius Lingys ir jį nušovė Vilniaus brigadiniai? Tikriausiai taip pat niekas to netyrė?

   Thumb up 72 Thumb down 1

 11. Hi, gays & girls !

  2016-08-27 20:17

  Jeigu reikalas dėl branduolinių raketų išvežimo iš Lietuvos tikras, o labai į tą panašu 99,99% tikimybe, tada …. Medininkuose ne KGB, o sovietų karinės kontržvalgybos darbas. Karinė kontržvalgyba, kaip kiekvienoje valstybėje, buvo yra ir bus kariuomenės (armijos) akys, ausys ir kumštis. Ji niekada nesireklamavo. Apie ją niekada nebuvo kalbama ir rašoma, išskyrus apie 2WW metu veikusį smieršą. Po to tyla. Net apie vyriausiąją žvalgybos valdybą, žinomą GRU trumpiniu yra daug daugiau prirašytą, negu apie 1945-1992 metų sovietų karinę kontržvalgybą ir jos vyriausiąją valdybą tradiciškai galimu trumpiniu GUVK. Pabandykite pasiieškoti informacijos internete, pamatysite ar ką surasite išskyrus, kad tokia yra. Kita vertus, bet kurioje branduolinį ginklą turinčioje pasaulio valstybėje esančios strateginės paskirties raketinės pajėgos turi išskirtinai nuosavą ir nepaprastai gerai parengtą, itin profesionalią apsaugą. Tai netūrėtų kelti nuostabos, žinant, kad nuo senų laikų neramiame pasaulyje egzistuoja jėgos, bet kuriuo momentu nepagailėtų nei lėšų, nei jėgų užgrobti bent vieną branduolinio užtaiso dalį. Branduolinės ginkluotės apsaugos daliniai parengti pagal aukščiausio lygio special force standartus ir turi nepaprastai plačius įgaliojimus, nuosavą žvalgybą ir kontržvalgybą, savo specialios paskirties grupes ir t.t. Tai yra pilną veiksmų autonomiją. Iškilus menkiausiai grėsmei jų saugomam objektui, turi teisę šaudyti be perspėjimo ir dėl slaptumo režimo neturi teisės komunikuoti su vietos valdžios organais ir aiškintis jiems kodėl jie panaudojo ginklą. Netikite? Good luck, my dears!

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • sovietų raketinės bazės Lietuvoje

   2016-08-27 19:18

   1959-tų metų kovo 4-tą dieną, Sovietų Sąjungos kariuomenė gavo į ginkluotę naują ginklą – antžeminio bazavimo, vidutinio nuotolio raketų kompleksą Р-12. Netrukus, Dnepropetrovsko, Permės, Orenburgo, Omsko gamyklose buvo pradėta šio raketų komplekso serijinė gamyba.

   Raketa buvo klasifikuojama kaip vidutinio nuotolio, su koviniu nuotoliu 2200 km ir 1 megatonos branduoline galvute. Kitaip tariant, nors didelę dalis senosios Europos ji sunaikinti galėjo, Ispanija, Portugalija ir Jungtinės Amerikos Valstijos, dar galėjo jaustis saugios.

   Pagrindinė komplekso dalis – raketa 8К63 – 21.1 metrų ilgio, 1.65 metrų skersmens agregatas, galintis nešti 1.6 tonos termobranduolinę galvutę 2200 kilometrų atstumu.

   Raketos būdavo saugomos ir prižiūrimos raketinėse bazėse, išmėtytose po visas Sovietų sąjungos pasienio respublikas.

   1959 metais raketos Р-12 atkeliavo ir į Lietuvą. Lietuvai atiteko keturi raketiniai pulkai, iš dviejų antžeminių raketinių divizionų (raketinių bazių) kiekvienas – 79-asis raketinis pulkas Plungėje, 637-asis raketinis pulkas Tauragėje, 42-asis raketinis pulkas Karmėlavoje ir 324-asis raketinis pulkas Ukmergėje.

   Keisčiausia, kad 1991 m. rugpjūčio paskutinėmis dienomis visose jose raketų su branduoliniais užtaisais jau nebuvo.

   Štai jums ir galimos tikrosios Medininkų posto sušaudymo priežastys. Ar jas ištyrė?

   Thumb up 72 Thumb down 1

  • Strateginių balistinių raketų išvežimas iš Lietuvos 1991 m. vasarą kaip realiai galima Medininkų įvykių priežastis įvarė stuporą net komentatoriams? Kas nutiko? Netikėtas posūkis ar kažkas baisiau?

   Thumb up 72 Thumb down 1

   • Sprendžiant iš reakcijų, branduolinių raketų išvežimo iš Lietuvos 1991 m. vasarą tema yra savotiškas tabu?

    Thumb up 72 Thumb down 2

    • Į tabu nepanašu. Tiesiog daugeliui raketų išvežimo sąsajų su Medininkais tema nauja ir nežinoma.
     Tokios ginkluotės išvežimo, pervežimo, perdislokavimo, atitraukimo iš pozicijų, įsigyjimo ir net ketinimų įsigyti branduolinę ginkluotę klausimai yra nepaprastai didžiai reikšmingi kiekvienos valstybės gynybos ir nacionalinio saugumo interesams.
     Sovietinių branduolinių raketų, dar 1991 m. dislokuotų Lietuvos teritorijoje ir nutaikytų į Vakarų Europos valstybes-NATO nares patraukimas iš Lietuvos turėjo vykti maksimaliausio slaptumo sąlygomis siekiant neleisti, kaip tuo metu buvo sakoma “potencialiam priešui” sužinoti apie grėsmės iš Lietuvos teritorijos pradingimą.
     Todėl visi su strategine branduoline ginkluote nors ir labai netiesiogiai susiję klausimai visada buvo, yra ir bus laikomi griežčiausioje paslaptyje ir neviešinami ypač tuo laiku, kai menkiausias informacijos nutekėjimas galėtų pakenkti šalies karinio-politinio saugumo ir gynybos interesams.
     Žiūrint į Medininkų poste įvykusią tragediją per šią prizmę, iškyla daugiau nei pakankamas pagrindas manyti, kad mūsų pasienio ir muitinės poste administracinę valstybės sieną saugoję vyrai, vykdydami savo pareigas galėjo pasipainioti itin slaptų SSRS karinių krovinių gabenimo maršrute ne tai, kad ne vietoje ir ne laiku, o pademonstravo tokioje situacijoje pragaištingą smalsumą arba reiklumą, pvz. pareikalavo prisistatyti, pateikti dokumentus, parodyti krovinį ar bandė patikrinti jį jėga ar net ginklu jį sulaikyti, t.t. ir pan., už ką ir sumokėjo savo gyvybėmis.
     Jei jau pradėta gilintis į Medininkų poste įvykusios tragedijos priežastis, tai derėtų išlaikyti nuoseklumą ir išsamiai patikrinti visas ir bet kokias realiai galimas ir įmanomas tragedijos priežastis. Kitaip tiesos nesužinosime.
     Skaitytojai paprasčiausiai neturi pakankamai informacijos. Dėl to nepajėgia suprasti temos reikšmės, nesigaudo su ja susijusiai klausimais.

     Thumb up 72 Thumb down 1

     • nepamirštant, kad dalis iš jų tuo metu jau buvo gerokai įkaušę, visko galėjo būti…

      Thumb up 72 Thumb down 0

    • Galėjo būti panaši situacija ir su sovietų kariškių įvažiavimu į Lietuvos teritoriją.

     Thumb up 72 Thumb down 0

 12. Pasižiūrėkit ir paklausykit ką sako prokuroras Verseckas interviu “Be įrodymų, be gailesčio, be sąžinės 2016-06-06”: nuteisti reikėjo, nes šiuo metu teismuose nagrinėjamos kitos bylos dėl 1991 m. įvykių, todėl nuosprendis Medininkų byloje turės reikšmingos įtakos. Tuo viskas pasakyta: nuteistas ne dėl įrodymų, o tam, kad taip reikėjo. Įdomu būtų sužinoti Kas yra TAS arba TIE, kuriems šitaip reikėjo tokio neteisingo nuosprendžio? Ar nebus čia kartais patys prokurorai?

  Thumb up 72 Thumb down 1

   • Ko galima norėti iš prokurorų, jeigu jų viršininku buvęs toks Kliunka 2003 metai leido sau viešai pasityčioti iš Tomo Šerno galvos ir vos ne bepročių jį išstatė kaip pajuokai ant visos Lietuvos? Koks viršininkas, tokie ir jo pavaldiniai.

    Thumb up 72 Thumb down 1

 13. Medininku posto užpuolime dalyvavo Makutynovičius, Bormontovas, Razvodovas ir Gudanecas, reiškias net 4 iš Vilniaus omono, kodėl tada jų neteisia?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 14. 2002 m. rugpjūčio 1 d. jau Lietuvoje, Generalinėje prokuratūroje, V.Pužajus patikslino savo parodymus: „Tadeuš Gudaniec pokalbio metu pasakė, kad jis į Medininkus vežė V.Razvodovą ir dar vieną milicininką iš Vilniaus OMON’o“.

  Ar tas V.Razvodovas dar laisvėje?

  Thumb up 72 Thumb down 1

 15. Kodel lanzbergys cia vadinamas Lietuvos prezidentu,juk jis juo niekada nebuvo, kam adlaiziaujama

  Thumb up 72 Thumb down 5

  • Faktiškai V. Landsbergis nuo 1990 pavasario iki 1992 rudens rinkimų pabuvo nekarūnuotu, nenominuotu ir neįnauguruotu Lietuvos valdovu, pakol Lietuvos rinkėjų valia a+a A.M. Brazauskas, tapęs tikru Pirmuoju atkurtos Nepriklausomos Lietuvos Respublikos Prezidentu, neatėmė iš jo valdžios vadžių.

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • Keista kaip anksčiau Tomas nedrįso to pasakyti prieš 25 metus. Būtų laiku pasakęs, gal būtų pradėję rimčiau tirti.

   Thumb up 72 Thumb down 1

   • Matyt, bijojo, tačiau ko? Nepriklausomos Lietuvos prokurorų? Kaip taip galėjo nutikti?

    Thumb up 72 Thumb down 0

 16. Lašas po lašo ir akmenį pratašo.
  Ne visada taip bus.
  Tie prokurorai kada nors išeis.
  Ateis kiti.
  Ir gal nužudytųjų Medininkuose anūkai sužinos.
  Kas, kaip ir kodėl.
  Bet tik ne su šita prokuratūra.
  Tik ne su šita valdžia.

  Thumb up 72 Thumb down 1

 17. Darote neparastai didų ir svarbų darbą! Ačiū už kovą dėl TIESOS ir TEISINGUMO! Nenuleiskite rankų!

  Thumb up 72 Thumb down 0

 18. 25 metai varinėjamos teorijos iš tuščio į kiaurą. Gal tie padarė, gal anie padarė, o gal treti, ar net ketvirti pasidarbavo? Gal marsiečiai, o gal mėnuliečiai, o gal net ufonoutai iš kokio Sirijaus? Kodėl, dėl ko, kokiu tikslu, kam buvo naudinga? Niekas nežino. Ir kaip sužinoti, jeigu per tuos 25 metus nesurasta atsakymų kas, kur ir kaip nušautas? Kulkų ir tūtelių trūksta. Kur dingo? Nežinia. Skylių ir tų trūksta. Ir kaip jas galėjo pamesti? Kažkokia mistika gaunasi. O gal prokurorai skaičiuoti nemokėjo arba kalkuliatorių nebuvo pasiėmę? Visi, kas tada gyveno puikiai prisimena ir žino, kad 1991 metais Lietuvoje siautėjo Vilniaus omonininkai ir sovietiniai kareiviai iš Šiaurės miestelio, Ruklos, Pabradės, Klaipėdos ir Šiaulių, o ne kažkokie rygiečiai ar taliniečiai, bet kažkam labai norisi, kad žmonės savo atmintį ištrintų? Kam tai būtų naudinga ir kodėl? Tautiniai istorinės atminties trynimo ir žmonių smegenų plovimo technologai 25 metus neriasi iš kailio kaip įmanydami. Kuriamos viena už kitą fantastiškesnes istorijas, o prie tiesos niekaip nepriartėjama. O gal tos tiesos apie Medininkus niekam, nebent tik žuvusiųjų vaikams ir artimiesiems, nereikia? Baisu. Baisiai baisu darosi pagalvojus iki ko nusigyventa. Nei padorumo, nei savigarbos, nei orumo, nei teisingumo Lietuvoje neliko? Kas darosi su tautos išrinktaisiais? Su išrinktųjų paskirtaisiais į atsakingas pareigas? Ar jie nedavė Priesaikos būti ištikimais ir ginti Lietuvą? O gal toji priesaika jiems nieko nereiškia? 25 metai prokurorų tyrimo atskleidė ne tiek Medininkų tragedijos neištyrimą, kiek atskleidė politikų, prokurorų ir kitokių valdininkų profesinę negalią, jei ne dvasios luošumą. Išaiškėjo faktas – jie nieko nesugeba, negali, nemoka, neišmano arba nenori, nes jiems nusispjauti į Lietuvą ir jos žmones. Ar nekeista, kad viena moteris – žurnalistė sugebėjo per daug, daug kartų trumpesnį laiką, neturėdama tokių galių kaip prokurorai, išsiaiškinti apie Medininkų žudynę, pasiekė tūkstantį ir vieną kartą daugiau negu tie, kurie buvo paskirti tą daryti, kurių duona kasdienine yra nusikaltimų tyrimai? Ar ne gėda? Vienui viena, smulkutė, gležnutė, tačiau aiškiai tvirtos valios, kieto charakterio, principinga žemaitė – žurnalistė (ne kažkokia teisininkė !) savo rūpesčiu ir jėgomis išaiškino tiek, kad prokurorams ir politikams turėtų ausys iš gėdos svilti ir plaukai nuo galų slinkti kuokštais. Gražu? Žurnalistės darbo rezultatai neabejotinai verti didžiausios, visos tautos pagarbos ir dėkingumo. O ko vertas politikų ir prokurorų darbas? Ko vertas? Ar jis vertas bent dėmesio ar bent įsiklausimo? Tikriausiai ne. Būtų tuščias žmonių laiko gaišinimas. Čia jau ne šiaip gėda, čia jau žiauriai skaudu. Kažkas, virkaudamas dėl padėties beviltiškumo, postringauja apie ypatingąjį prokurorą. Be jo, matai, niekaip? Dieve, duok Lietuvai jėgų atsipeikėti ir susigrąžinti tautinę Savigarbą!

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Atsiprašau, praleidau raidę. Atitaisau sakinį:

   Vienui viena, smulkutė, gležnutė, tačiau aiškiai tvirtos valios, kieto charakterio, principinga žemaitė – žurnalistė (ne kažkokia teisininkė !) savo rūpesčiu ir jėgomis išaiškino tiek, kad prokurorams ir politikams turėtų ausys iš gėdos svilti ir plaukai nuo galvų slinkti kuokštais.

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • Krescencijus Stoškus:

   Atėjo laikas be gudravimų pripažinti, kad dvidešimt penkerius metus bandytas valstybės projektas „Nepriklausoma Lietuva“ nebuvo mums sėkmingas.
   Tokiai išvadai padaryti nereikia nei daug diskusijų, nei ypatingo išmanymo, nei sudėtingų tyrinėjimų su statistinėmis lentelėmis ir permainų kreivėmis.
   Visiškai užtenka to vienintelio ir visiems į akis krintančio fakto: per ketvirtį amžiaus iš gimtojo krašto pasitraukė apie trečdalį gyventojų. O tai yra pats patikimiausias valdymo kokybės kriterijus: didžiajai gyventojų daugumai gyventi mūsų šalis yra netinkama.
   Tas kriterijus buvo žinomas daugeliui istorikų ir buvo taikomas daugelio valstybių dramatiškam likimui paaiškinti.
   ____________________________________________________

   LABAI TINKA APIBENDRINANT MEDININKŲ TYRIMO KOKYBĘ.

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • Kai žmonės emigruoja, įprasta kaltinti ekonominę situaciją ir menkas socialines darbo garantijas. Ir pas mus įprasta, leptelim ir pamirštam, kad žmonėms be orių atlyginimų ir padorių darbo sąlygų dar reikalinga elementari pagarba jų teisėms, reikalingas saugumo jausmas, tarytum mažyliukui vaikučiui ant manos arba tėvo rankų. Reikalingas elementarus teisingumas, kai žmogus turi galimybę natūraliai jaustis saugiu ir nesibaiminti absurdiškų kaltinimų, dvigubų, trigubų ar net dešimtgubų teisingumo standartų analogiškoje situacijoje. Žmonėms kaip oras yra reikalingas tvirtas pasitikėjimo savo šalimi jausmas. O iš kur tokiam rastis? Medininkų tragedijos byla ir begalę metų slėptos joje esančios problemos išaiškėję tik žurnalistės G.Gorienės principingos drąsos dėka, tapo puikiausiu masinės emigracijos iš Lietuvos, jei to nederėtų vadinti BĖGIMU, priežasčių pavyzdžiu.

    Thumb up 72 Thumb down 0

  • Reikėtų politikams, prokurorams ir teisėjams atmintinai iškalti ir įsidėmėti šitą lietuvio komentarą.

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • na taip susirinko partškolos auklėtiniai ir nutarė kas yra sėkminga respublika , o kas ne . Gal lietuviu tapo įprasta vadintis kai nori niekus čia tauzyti ? , o gal čia tokia nauja mada ..tik keista kad patriotą pasisarmatino sau prikabinti ..ir ne veltui .Juk nėščias smegenimis negali dviračio vairuoti ,…

   Thumb up 72 Thumb down 7

 19. Prašymukas į Mirgo Ardin 2016-08-27 23:06 komentaro autorių:

  Būkit, Tamsta, toks malonus (ar maloni) ir pakomentuokite truputį išsamiau, kas bendro tarp TSRS dislokuotos LTSR branduolinės balistinės ginkluotės, Rygos bei Vilniaus OMON’o, Medininkų pasienio posto pareigūnų žudynių ir Lietuvoje iki gyvos galvos nuteisto rusų tautybės Latvijos piliečio Komstantin Michailov-Nikulin’o? Kokios tarp viso to sąsajos ir motyvai?
  Negi tuometinė Lietuvos mieganti Palangoje valdžia ir jos budinti KAM galva Butkevičius apie raketų demontavimą ir išvežimą to nežinojo? Tai kodėl kaip tik tą naktį buvo patraukta KAM Medininkų postą sauganti tarnyba, o gerokai prieš tai pasienio pareigūnams įsakyta nesipriešinti prieš užpuldinėjančius ginklu?
  Negi rusų armija išsigando, kad V.Landsbergio aštuoni pasieniečiai neatimtų tų raketų? Ar specialiai, nepakviesti pasivaišinti vaišių likučiais, iš pykčio sumanė sužlugdyti tokią gražią Tomo bernvakario šventę juos sušaudydami? O gal per J,Bušo vizitą Kremliuje norėjo Amerikai parodyti, kokie rusų armijos kareiviai karingi prieš nesipriešinančius ginklu Lietuvos pasienio pareigūnus?
  Gal galėtumei Tamsta pakomentuoti išsamiau ir taip, kad visos kvailos babos suprastų?
  Ačiū.

  P.s. Sunku net įsivaizduoti, kas būtų, jei tos raketos būtų paliktos Landsbergiui. Kaip dabar atrodytų tomis raketomis apipešiotas Kremlius ir didžiule šiukšlių bei griuvėsių krūva tapusi Lietuva…

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • bandžiau paaiškinti, kad bombas vežė iš Šateikių ir Jonavos miškų pro Radviliškį ir pro Kauną liml Bilarossijos, arba pro Daugavpils link Leningrado. Pro Kowną galėjo per Kapsuką vežti į Kionigsbergą- Rytprūsius (fašisto Kalinino oblastį).Keliais vežti negalėjo, nes DIERŽAVOJ nėra kelių.

   ger. redactor trina, todėl, kad tik nesužlugdyčiau jos tyrimo.

   Thumb up 72 Thumb down 8

   • Balistinių raketų tipus ir rūšis skiri?. Buvo požeminio ir antžeminio statinio bazavimo Buvo jūrinio, geležinkelių ir ratinio transporto platformų mobilaus bazavimo raketos. Iš jų visos galėįo būti ir būdavo pervežamos ratiniu transportu- tiagačiais-vilkikais. Esi juos matęs? Ką apie tai išmanai? Gal žinai kas tokie buvo/yra ir, kaip atrodo gaminiai: SS-18, SS-20 ar SS-22 ir pan.?

    Thumb up 72 Thumb down 0

    • Daug reikalauji. Jis geležinkelio ir tramvajaus bėgių neskiria. Nežinia ar jam toks žodis kaip lokomotyvas yra žinomas? O tu jo apie zovietų raketinę ginkluotę klausinėji. Spėk ar jis žino kuo skiriasi mersas nuo bemso, o volga nuo čaikos?

     Thumb up 72 Thumb down 0

     • Aš ir nežinau kas tai yra, bet nepuolu aiškinti, kad čia kažkokie vokiečių kareiviški pavadinimai per antrą pasaulio karą. :(

      Thumb up 72 Thumb down 0

    • Sovietinės vidutinio nuotolio branduolinės raketos SS-20 dar vadintos “Pioner” pavadinimu, buvo vadinamos “Europos baubu” . Buvo mobilaus bazavimo, transportuojamos vilkikais. Tokios buvo Vepriuose.
     SS-18 arba “Satana”- požeminio bazavimo šachtose, 211 m ilgio transportuojamos dalimis, nerandu ar jų buvo Lietuvoje.
     SS-22 tarpkontinentinė raketa “Skalpeilis” 22 m. ilgio, gabenamos vilkikais arba geležinkeliu tokios buvo požeminėse šachtose prie Platelių ir mobiliose geležinkelio platformose.
     80-ųjų pradžioje Lietuvoje buvo dislokuotos balistinės branduolinės raketos “Topolis” ir “Topolis-M” klaidžiojančio mobilaus bazavimo pervežamos vilikais MAZ (МАЗ – 7917) taktikos sumetimais nuolat keičiant jų starto vietas.

     Thumb up 72 Thumb down 1

   • Raketų išgabenimo kryptys priklausė nuo to, kur jas buvo ketinta vėliau pastatyti. To nežinant nesigauna tiksliai spręsti kas gali būti tiesa, o kas deza.

    Thumb up 72 Thumb down 0

  • nerašysi, nebent inerciją pajusi. Ale kaip žiūriu, darbuojiesi iš peties. Kiba avansą 5000 pervedė ?

   Thumb up 72 Thumb down 5

    • Nebuvo kas laiku spirtų prokurorams į šykines? Per 25 metus nesugebėjo pradėti tyrimo ir dabar dar neįsivažiavo ?

     Thumb up 72 Thumb down 0

  • Tarp raketų išvežimo iš Lietuvos ir Rygos omono visiškai nėra jokio ryšio. Armijos reikalai buvo jos reikalais, o ne milicijos. Ir kam armija afišuoti raketų išvežimą? Patys pagalvokit plačiau, o ne vien Lietuvos kontekste.

   Thumb up 72 Thumb down 0

    • Kam jam reikėtų meluoti? Rusija jo neišduos. Jam nėra ko baimintis lietuviškosios Temidės ir teisingumo mėsmalės.

     Thumb up 72 Thumb down 0

    • Čia dar vienas, akis badantis, pavyzdys, rodantis Medininkų bylos neištyrimą ir mūsų prokurorų kompetencijos lygį.

     Thumb up 72 Thumb down 0

    • Nužudytųjų policininkų ginklus, kiek prisimenu, juk rado ne pas rygiečius ar vilnieis monivcus, o pas jedinstvos driužynikus ir pas Vilniaus banditus? Ar ne taip? Iš kur jie jos gavo? Lygais ne iš Mlikyno?

     Thumb up 72 Thumb down 0

     • Gaila, kad Bobiliovas su Vasilčenka tiesos apie nužudytųjų ginklus nepasakė ir nepasakys.

      Thumb up 72 Thumb down 0

    • Kur kas labiau panašėja į tikrą reikalą, negu sugriuvusi propagandinė pasakaitė apie Rygos omonininkus.

     Thumb up 72 Thumb down 0

  • Viename interviu buvęs KAM ministras Audrius Butkevičius taip pat kėlė klausimą dėl to Konstantin Michailov-Nikulin motyvų, kam jam būtų to reikėję? Kur atsakymas? Dar nesurastas?

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • Skaičiuojant kas buvo rašyta apie Medininkų pamainoje budėjusius, gaunasi didesnis skaičius:
   1. policininkų su ginkais buvo 4 žmonės;
   2. muitininkų buvo 4 žmonės;
   3. pasieniečių su Zilu buvo 2 žmonės;
   4. pasieniečių pasalos grupė su ginkalais buvo 4 žmonės;
   5. dar ten lyg ir “manevravo” ginkluota Lietuvos KAD specialioji grupė, o kiek žmonių buvo joje?
   Tai jau tikrai ne 8, o mažiausiai 2 kartus daugiau. Ir kodėl Tą Naktį juo ten šitiek reikėjo? Ko jie ten laukė?

   Thumb up 72 Thumb down 1

   • Reikėjo gi kažkam, jei ką, ir Makutinovičių pridengti, ir lavonus į vagonėlį sutempti, ir tūteles surinkti ir mineralinio butelius išdėlioti. Tik, beja, A.Butkevičius savo KAM grupę gerokai prieš žudynęs iš ten patraukė. Nenorėjo užpuolikams trukdyti ir po kojomis maišytis.
    Kaip viskas turėjo vykti pagal išankstinį suderintą strateginį planą, taip ir vyko….

    Thumb up 72 Thumb down 1

    • Ar tik nenorit pasakyti, kad mūsų KAMistai, sužinoję, o gal net pamatę su kuo teks turėti reikalą, su teks susidurti Medininkų poste, išsigando?

     Thumb up 72 Thumb down 1

   • Tikai nei vienas muitininkas neturėjo ginklo? Kiek girdžiu pasakojant pirmuosius muitininkus, ne vienas iš jų turėjo pistoletus įsigiję savigynai, nes valdžia jiems ginklų nedavė.

    Thumb up 72 Thumb down 0

     • Tarp kitko, valdžia net atsišaudyti, jei kas puls, tiems pasieniečiams buvo uždraudusi. Nenorom peršasi tokia mintis, kad Jie, to net nenutuokdami, buvo pasmerkti aukai ant nepriklausomybės aukuro su visų aukščiausios valdžios pavaldžių tarnybų ir prokuratūros ant ko nurašyti išankstiniu suderinimu.

      Thumb up 72 Thumb down 0

     • Audrius Butkevičius ir buvę Aro vadai Kaliačius su Dičiūnu teisme labai aiškiai ir atvirai paneigė šitą nesąmonę. Jeigu taip būtų buvę, nebūtų ten siuntę ginkluotų policininkų ir ginkluotos pasalos grupės. Policininkai pagal įstatymus privalėjo naudoti ginklą užpuolimo metu. Taip, kad nereikia čia tų propagandinių lia lia lia smaukyti.

      Thumb up 72 Thumb down 2

     • Brangute, valdžia daug ką draudžia, ale kas iš to? Pamyslik pati ar pasitark su Antaniene kas gaunas. Valdžia draudžia girtauti, bet daug kas jos neklauso. Draudžia imti kyšius, ale vis dar nemažai kas juos ima. Draudžia girtiem važinėti, bet kiek vis dar jų pagauna? Draudžia vogti, ale vis dar vagiama? Draudžia štrielbas nelegaliai laikyti, bet dar vis atsiranda neklausančių? Draudžia šeimoj koliotis ir smurtauti, ale kažkaip vis pilna darančių atvirkščiai? Gana bus pvz., ar pratęsti? Ai, pati dasikūrsi… Kad valdžia draudžia, tai dar nereiškia, kad visi tų draudimų ščyrai laikosi. Kai tau kas, neduok Dieve, įlys į gryčia ir norės patūrėti, tikriausiai tvosi tam kočėlu ar bizmienu galvon daug nesvarsčius? O jei užumūši? Gi negalima, valdžia neleidžia 😀

      Thumb up 72 Thumb down 0

    • Jeigu milicijos -policijos pareigų vykdymui, konkrečiu atveju būdavo draudžiama naudoti ginklą, tuomet paprasčiausiai ginklų mums neišduodavo. Neišduodavo tam, kad neatsitiktų kas netikėto. Jeigu policijos pareigūnams ir kariškiams budėjimui Medininkuose buvo išduoti tarnybiniai ginklai, tai kalbėti apie draudimą priešintis ginklu, yra tikra kvailystė arba visiškas tarnybos reikalavimų neišmanymas. Taip gali kalbėti niekur netarnavę piemenys, arba visiški kvailiai arba provokatoriai.

     Thumb up 72 Thumb down 1

     • Kalbėjau su broliu. Jis 20 m kaip tarnauja ir patvirtino Jūsų žodžius apie ginklus.

      Thumb up 72 Thumb down 1

    • Ar Tomas Šernas tikrai nežino, kuris iš jo pamainos muitininkų tą naktį turėjo pistoletą?

     Thumb up 72 Thumb down 1

 20. Taip…… Tiek įleidę šaknis į prokuratūrą, apraizgę ją visą, kad iš šalies NIEKO neįsileidžia.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 21. Svarbiausiai kad matyt ateiviai užslaptino kgbišnikus dar 70 metu pas mus kad niekam jokiu klausimu nekiltu,ir nebutu ko klausinėti,malaciai ka cia ir pridursi.

  Thumb up 72 Thumb down 2

 22. Dabar suprantu kodėl valdžia vis dar abejoja įvesti ar ne el. balsavimo galimybe , juk jeigu prie balsadėžiu (virtualiu) sugrįžtu visi tie kurie ir šeip Lietuvai neturi laiko , o ir neturėjo niekada, tai ko galima iš to tikėtis ?? antros Anglijos , Norvegijos ..Ar atlyginimo dydis atperka visas tokiu kaip A.G. vienatvės iškankinto ‘klejones’ ? ar mAžą Lietuvoje tu likusiu bepročiu kurie šeip ar taip niekur kitur pritapti negali,.. tik čia Lietuvoje ..kuri vis dar paslaugiai, nepasisekus TEN, priima visus atgal į savo glėbi, ..kur ta riba kuria nubrėžus apsimokėtu Lietuva paversti dar viena Anglija , Norvegija, Airija.. ir kada tokio plauko “broleliai” nustos čia grįžę tikėtis rasti tuos pačius paliktus namus .Čia vis dar Lietuva su mažais atlyginimais tinginiams ir prastomis socialinėmis garantijomis tik vaikus gimdančioms ir iš to gyvenančiomis mamomis ..bei kažkokiais tėčiais ..čia vis dar moteris gauna į skūra ..kai reikia ir nereikia ..o tėvas grįžęs ..apšaukia visus nes darbe bosas piktas ..kuriam valstybė pagal save nuskaičiavo pinigus .Čia ta šalis kuri stengiasi atrodyti kultūringai , bet priversta pirkti tankus ir patrankas ..nes draugystė ‚kaiminiška‘ būna tik popieriuje, o gyvenime ,..pamuštos akys . Čia ta šalis kurios valdžia tiek jausminga , kad sutramdyti įstatymo laužytoja gali tik žodžiais , o nusipirkusį riaušines patrankas bijo ta deklaruoti .Nebus pagarbos valstybei , jei jos tauta ir toliau leis ta valstybe žeminti .. visiems ‚nepritapėliams‘ …pasirinkusiems kita išeitį . Laikas butu priminti ,… svečias mūsų namuose kaip žuvis ne šaldytuve …

  Thumb up 72 Thumb down 8

 23. tai norite pasakyti, kad jolkos tvorinis paulauskis už mane kietesnis ?

  nu jūs duodat. dar bičkauski liūtu parodykit. Dar vaišviliux susižeidė, o galmėjo virš ar po svirneliu žaliuoti, škia 4 metus tex badauti.

  Thumb up 72 Thumb down 3

 24. Kaip jį reikėjo išvežti per Bielorusiją,jeigu pasieniečių akys spoksos,o liežuviai pliurps/
  Koniečno,Stalino sargui Miedviedžiui davė nurodymą pravalyti koridorių,o Miedviedis “Dėdulę” pasiuntė į Palangą nusipersti į jūrą.
  Na,o po to buvo paskleista migla,kuri neišsisklaido jau 25 metus.Seimas įsipareigojo KGB paslaptis saugoti dar 75 metus.

  Thumb up 72 Thumb down 1

 25. pasakys viešai ,kaip PEDOFILIJOS byloje,kad PEDOFILIJOS NEBUVO ir apkaltins senelius už anūkėlės tvirkinimą.
  Šioje byloje dar Šiarnas liko neapkaltintas.

  Thumb up 72 Thumb down 4

 26. Atsiprasau, tai atkeliau is kitos KK Temos – ”G.Landsbergis abejoja, ar žemės ūkio ministrė vis dar gali eiti pareigas”

  _______KAD LIETUVA I LIETUVA, SUGRIZTU !_______

  O G. Algirdas abejoja, ar G.Landsbergis ir jo papunis vis dar gali eiti pareigas…
  Na ir kas kad; tokiu abejojanciu visas milijonas.
  Na ir kas, kad mes abejojame !
  Jiems yra ”vienodai” visa tai !
  Jiems ”iki lemputes” viskas, o net jei ir tas likutis lietuviu, netgi sakes paimtu i rankas, tai juk netgi NATO padetu juos issaudyti, madalovinems pajegoms, smurto jegu neuztekus. Viskas sureguliuota taip kad elitas gali net pirstus is dziaugsmo nusilaizyti… Na jiems dar reikia tik kad ‘Rusija neartetu prie NATO’, kad ‘nesuptu ju is visu pusiu’, jiems dar reikia kad likutis tu lietuviu pretendentu i ”bomzus” ir benamius, kur nors isvyktu (ispyzdintu, kaip jie sako) is Lietuvos !
  Jiems…jau nereikia nieko, nes jie viska jau laimejo ir tik lyg pikti sunes prie lovio pesasi… Kapitalistai, demokratai jomajooo !, kaip sako Sustauskas, jei dar nebuna ipykes…
  Cha, jomajooo(…) !
  Pasiekimas geeras Lietuvoje per 25 metus !!!
  Suuupergeeras !
  Begalybe visokiu MAXIMU ir to chm chm Elito piliu visur kur tik geriau alsuoti, aki ganyti ir ten, kur neelitas po akim nesimaiso…
  Na MAXIMOS (ir daug pan. objektu)tai is tikro lyg ir neblogai butu…, tik kad emigrantu antras milijonas jau kaupiasi ! Cia lyg TELELOTO Milijone arba lyg litvako studento, pradedancio biznieriaus antrasis milijonas auga, kaip gyvenimo pasiekimas vis kaupiasi…
  Geras pasiekimas Lietuvos ! Antrasis isvykeliu milijonas is mazo krasto, kur pabaigoje Gorbacioviniu TSRS laiku, tie ”okupantai” ”ruskiai – vatnikai” vadinami maskoliais, nesunaikino, o ”pritaupe” Lietuvai bene 3.8 mln. gyventoju, issaugojo zmoniu lietuvybe, religija, darbstuma, imluma, savisvieta ir svietima bei uzimtuma ir kt….
  Nedegradavo lietuviai, o labiau uz vakariecius, na bent jau anglus, buvo verzlus ir aktyvus, gyvenime ir apsisviete… Juk argi anglas supras toki lietuviu paselusi ”liguista lenktyniavima netgi tarpusavyje”, netgi kasdieniame gyvenime… Atrode kad lietuvis dar labiau nei vakarietis yra kapitalistiskas. Juk ”laisvoji rinka” ir beprotiskas biznio siekimas Lietuvoje buvo lyg infekcija, lyg liga kazkokia… Ir tik pietieciai is visokiu pakistanu cia vakaruos yra pan. verslus kaip lietuviai, visur savo ”shop”eliu prisistate…,- deja bet jau buvo taip Lietuvoje !
  …Ivairios valdzios po Nepriklausomybes vedamos vakaru ”priziuretoju” vis arde ta lietuviu verzluma, galimybes, ta kapitalistiskuma, iniciatyvuma, sociaini ir pilietini aktyvuma,…o veliau jau ardo ir tikejima, moraluma, seima, meile, sazininguma ir ne tik politikoje…
  Diegiamos kitos, visai kitos visai ”ne blizgancios” vertybes visur, kur tik galima tai…ir paskui ciniskai, tie gal lietuviu, o gal jau ir nelietuviu (ne rusu) darbdaviai aiskina kad – jie nenori dirbti, jie tik issivazineja i norges, anglijas,…kai juk anglijose ir norgese dirba ir mielai i darbus priimami netgi pensininkai…, o Lietuvoje ir keturiasdesimtmetis yra jau lyg pasenes…jau nekalbant apie ta reiskini jog net ir imoniu, savo produkcija gaminanciu uzsieniui uz vakarietiskas kainas, dirbantieji uzdirba penkiskart ar dar maziau nei ta pat darba dirbantis zmogus vakaruose !
  Bet vis del to svarbiausias negatyvus faktorius yra valdziu; Seimo, Prezidenturos, Vyriausybes, politpartiju ir verslo bosu issplites ciniskumas, demagogija, juoda propaganda – totali neteisybe skleidziama valstybeje !!!
  …na o ekonominis rezultatas Lietuvos,……- tai baisu ir nusakyti, koks yra absurdiskai blogas…, nes juk per 25 metus !!!
  …Jis toks blogas ir politika bei ta juoda propaganda ir neteisybe yra tokia didziule, kad siuo metu esanti Vyriausybe, Seimas, politines partijos turetu save pasileisti (kai kurios save uzsidrausti, nes gi nera kam daugiau tai padaryti !) !!!
  Kai kurie veikejai, tokie kaip abu Landsbergiai, turetu isvis pranykti is politinio akiracio !!! Neaiskinsiu kodel, nes tik nusikalstamai neteisingi zmones to nezino ir nepripazista !
  Tauta tai zino, bet tos juodosios jegos – MOSSAD, CIA, KGB ir pacios Lietuvos juodosios jegos ivede Lietuvoje totalia praktiskai media kontrole; na ji yra lyg Rupert Murdoch Imperijos tesinys…, kartu dabar jau Lietuva ivaldzius ir juodziausioms NATO bei JAV jegoms… Ne, ne viskas netgi NATO, o ne tik JAV juoda ! NATO buvo skirta gintis nuo vis ”puolancios” TSRS…(darbar jau tik nuo Rusijos vienoooos !!!) …JAV yra nuostabus krastas…, meno, mokslo, technologiju, laisves (taip lyg jau yra buve kadais…) ir…masoniskai iliuminatinio pasaulio vadovavimo bei pasauliniu karu sukelimo centras…
  Lietuviai jau tapo lyg mentaliai ir sexualiai iskastruoti…ir gi tai taikos metu, isejus ”rusui” !
  Visi bega nuo viens kito – i vakarus, o kai kas ir i Rusija, kuriai gyvenant toookiojeee negeroveje !, visvien bedarbiu dalis sukasi tik apie viena procenteli, nors is ju taip kaip lietuviu, 25% gyventoju nepabego !
  Tadgi Lietuvai yra laabai dar ko mokytis netgi is Rusijos, na bent tuo ekonominiu atzvilgiu…
  Inovaciju krastas, inovacines ekonomikos kraaastas, sakosi Lietuva, vis kazkokie istine nuo gero edesio, jos ponekai, marmaliavo…, o juk visai nesenas Lietuvos ivertinimas buvo paskiausia vieta ES, na ir realiai aisku – kokios ten sumautos inovacijos Lietuvoje !
  …kai butent be rusisku raketiniu varikliu net JAV dar negali apsieiti…
  Keike keike ta komunyyyzmaa Lietuvos landsbergiai, derge kaip pajegia ir dergia, o kadais MAO Kinija jiems buvo lyg isvis kazkoks laukiniu aborigenu krastas, kuri ivalde kraugeriai maoistai…
  Na tai va, o gi per ta pat laikotarpi 25 metus Kinijos ekonimka paaugo ne maziau kaip 40 kartu, tai Lietuvos nusmuko dvigubai !
  Na ir kas, kad pridygo ”ofisu” bei maximu Lietuvoje ?!
  Juk milijonas isvyko i kitus krastus,- o tai ir yra puse Lietuvos ekonomikos !!!
  Ir to tenebando netgi, niekas ir paneigti !
  Vien tik emigrantu dalis viska pasako…
  Juk tai (tas milijonas) yra mazdaug puse Lietuvos dirbanciuju, tuolab kad Lietuvos demografija ir del mirtingumo bei mazejancio gimstamumo yra neigiama, ko nebuvo jokiu vadinamo (taikiojo) sovietmecio metu !
  Taigi; kodel Kinija budama kazkur pasaulio pakrastyje taip isaugo ?!, o Lietuva budama lyg didziule darbsti pele, is vienos puses tarp rusisku zaliavu saltiniu, ant savo grudu aruodo ir mesos sandelio ir is kitos puses esant vakaru technologiju bei galimybiu siuolaikiniam bizniui vystyti, galimybiu prieinamumui, taip nukrito, taip rekordiskai ES, Rytu Europoje, kai jos juk niekas niekas nei boikotuoja, nei blokaduoja, nei bombarduoja, nei terorizmu naikina, kaip kai kurias buvusias TSRS valstybes pieciau ar ryciau ?! (boikotuojama gi, yra Rusija !!!)
  Ar atsakyti ?!
  – Todel kad isimtiniai nieksai ir cinikai ivalde Lietuva iskart po Nepriklausomybes ir valde visados…ir jei buvo neva oponuojancios socdemai ar konservatoriai, tai juk desiniuju konservatoriu politika prakt. visad tese ir tie nevaaa – ‘kairieji’… !
  Kas nepamena ivykius lyg svyturius – Landsbergio tvarteli ir kalbas apie jo kgb’yste, kas nemena Slezeviciaus ir Vagnoriaus cinizmo, kas nemena Lingio ar Pociuno, Abromaviciau zuciu, kas nemena Seimunu korupcijos skandalo del ”Rubikono”…, o kur dar ”Mazeikiu Nafta”, tas proladsbergiskai-bumgartnerinis prichvatizacijos atvejis, kur begalybe auksciausiojo lygmens politines bei finansines korupcijos atveju valstybeje atejusioje i ES ir NATO ?!
  …Kodel prieme i NATO ir ES, tokia giliai korumpuota valstybe ir tokios issigimusios politines sistemos buveine ?!
  – prieme, nes vakarams yra svarbu ne tai kokia tvarka yra toje X Valstybeje ju draugijoje, o yra svarbu kad ta X Valstybe dirbtu jiems ! Kad dirbtu vakaru vedanciuju valstybiu JAV, Izraelio, JK, O gal ir Vokietijos bei Prancuzijos elitui ir ju Org. ”reikalui”, o ne sau !
  Visa kita nesvarbu; dar labiau – kuo blogiau, tuo geriau, nes konkurentu vakarams, jo elito vyrams nereikia, jiems reikia tik darbo jegos, graziu merginu ir rinkos vakaru produktams… Tam MAXIMOS, RIMI, IKI, LIDL,… ir dirba…, todel del viso to Lietuvos valdzios bei politikai choru su visais elitais ir ”deda” ant tu vasalu goju lietuviu…
  Tiesa; Lietuvos antroji ”paskirtis” bet kuria kaina iserzinti ”rusa”, kad jis pultu…, todel Lietuvos politikai ir daro tai…ir ne tik savam kraste, bet netgi banderovcu draugijoje Ukrainoje, na ir aisku prisideda NATO ideju bei veiksmu remime Sirijoje ir kitur… Netgi ir Turkijaa reme, nors ta gi buvo pagrindine ISIS(IS) stiprintoja ir ”stogas”…
  …ir tik dabar, kai Turkija apkaltino Jungtines Valstijas bandant ivykdyti Valstybini perversma, tai Lietuvos politikai lyg tie sunekai is filmuko ”Mauglis”, jau lojo pries neva diktatoriska Turkijos rezima ir vadoovybe…
  LIETUVOS VEDANCIUJU POLITIKU PASKIRTIS – LOTI, NA IR SISIOTI, KAD NIEKS TURINTIS GERO SKONIO NOSI TEN NENORETU PRIEITI…IR KAD TIK TOKIE KAIP IR JIE, CIUCKIAI, ATLEKTU DEL ”SEXO” AR BENDRO GROBIO…
  Grupeje ir turedami toki uznugari kaip NATO – JAV ES, jie stiprus…
  …nes gali dayti ka tik nori…
  ..TODEL LIETUVOS ZMONIU DAUGUMA VIETOJ EKONOMIKOS ISAUGUSIOS LYG KINIJOJE AR GEROVES LYG VAKARUOS, TURI DABAR TIK JUODOS PROPAGANDOS MEDIA, KORUMPUOTA VALSTYBE,…IR KELIA I VAKARUS DIRBTI TOKIOS POLITIKOS ”UZSAKOVUI” IR INTERESANTUI…
  …Ir jau labai daug kam atrodo Lietuvoje…- oi tik kad si chunta kuo greiciau isnyktu, sitie MAUGLIO šakalai vis saukiantys rusa, kad puolaaa !, o darantys tik sau ir sau, o ne Lietuvai ir jos zmogui…(ir nesvarbu net,- o kas ir vel ateis i ja…)
  …nes kaip gi kitaip butu imanoma tai, kad Lietuva nuo ex’chunveibines’ Kinijos atsiliktu simtu kartu jai imant proporcini ekonomini ir technini issivystyma !
  …isvyke Lietuviai dirba vakaru ekonomikose ir toooli grazu ne tik tualetus valo !!!
  Jie dirba kaip lygus su lygiais, o kai kurie geba net pasizymeti ir buti pirmi savo mokslo ir kt. pasiekimais ! Tai reiskia, kad net ir tokie ”sovietukai” kaip as gebeje novatoriska mokslini darba vos ne 200 puslapiu atlikti, yra kartais lygus vakarieciams net ir aukstesnese sferose…
  Tad netiesa yra sakyti, kad isvyko tik nevykeliai, nes Cia Vakaruos juk yra daug isvykeliu is Lietuvos su visai ”sviezia” ir auksta nauju technologiju, mokslu kvalifikacija… Netiesa ir baisu yra tai, kad ta media monopoli vos ne vieningai ivalde tie, kas dergia Lietuva ir lietuvius, kas vysto ju degradavima, o dvasini ir socialini kilima…
  Todel as nesuprantu to, kaip dar vis gali rodytis tokiose aukstose pozicijose tokie kaip Landsbergiai politikai ir ju artimi kolegos (net ir J.E. ex-zymi-komuniste), tie tikri tikriausi MAUGLIO šakalai klykia i Rusijos puse, o savo kraste veda politika ”belekas”, kad tik ”musu reikalas laimetu”…
  Butu mano svajone – kad ne tik konservatoriai isnyktu, nes nemanau kad socdemai yra kazkuo zymiai geresni, ar kad darbieciai ar netgi ir paksieciai bei kokie – varge, o siaube – liberalai naujieji ar senieji yra bent kiek tinkami uzsibuti Lietuvoje…
  Vykite i JAV ar Anglija; rodykite ten savo tiesas !
  …pamatysite kuo ten jums baigtusi ! cha ! :)
  …nykite…
  Nes ir isejus man i pensija tokias televizijas bei media, tokias valdzias bei partijas nei girdeti, nei regeti nenoreciau…dar nenoreciau grizti i tookiaa lyg chunveibinine ”vienos operos” Lietuva…
  – Tai yra stabdis tikrajai Lietuvos pazangai, tikrajam jos dvasines, psichologines bei moralines atmosferos egzistencijai…, tu dabartiniu jegu tasa !
  Nes tokio tipo ”vagnorizmo ar slecevicizmo” kaip anais laikais dabar nei kiek nestinga…
  Tada jie sake kad zmogus uz 100 vagnorkiu gali gerai pragyventi, veliau sake kad uz simta litu, o dabar – tegul pasako anglui, kad jis dirbtu ir gyventu uz 1/5-1/6 savojo atlygio…
  …Tada tie dar taip slyksciai neurzge ant to kampe uzspiesto ruso…, tada tie tik savus enge… Dabar gi kai savi jau uzlenkti iki zemes, tai sako – rusaijjj puooolaaaa !!!!!!………
  Anglai ir prancuzai, brazilai ir kiti sako – kaip lietuvis pragyvena ?!
  …tiesa; valdziai tai iki lemputes…
  Rinka reguliuoja…, sako.
  O tai kad tam reguliavimui atlygio dydzio ”tona” uzduoda vadinamu ”biudzetiniu” istaigu darbuotoju atlygiai, nieks nekalba…
  Kelkite jas ir pas jus eis zmones…, nenores dirbti ten kur mazai moka…
  Lietuvos valstybinis sektorius didziulis, pagrindine ”ekonomikos dalis” yra aptarnaujamoji.
  Verslas bus priverstas ne tik savo virsininkams gerove kurtis…
  Laisve vidutiniam ir smulkiam verslui !…, atleisti ”vadzias” lyg po 1991-ju…
  Kontroliuoti nusikaltelius gerai mokant policininkui…- neleisti ”salies gynimui nuo ruso” !
  Daug daug kitu ”vaistu” zino zmones…, bet valdzia leidzia plesikavima jau is instituciju puses, energetiniu ir kitu…
  Blogiau, daug blogiau nei ”Henytes” laikais !
  …dabar netgi pagyvene zmones i Lietuva grizti nebenori…
  …nykite konservatoriai – tookioos Nepriklausomybes nuo tiesos ir gerios, atnesejai !
  …turetu buti ne ginkluojamasi, o visas demesys skiriamas krasto gerovei. Turetu butu saugoma Sveikatos apsaugos sistema ir ne badauti ligoniai lyg badauja Kauno Raudonojo Kryziaus ligonineje,… o ir gydytoju atlygiai turetu kilti…!!! Rusija tikrai nepultu neutralios salies ! Maziau butu tokiu valstybiu – šakaliu, daug mazesnis sansas ir galimybes butu Amerikai kita pasaulini kara sukelti…
  – Isstokite is NATO !
  …Isvykite visokius konservatorius bei liberalus su tais ”tesianciais” ju politika po kitu rinkimu..
  Bet to nebus. Tad nors savose mintyse isvykite juos, isvykite ta korupcija ir ivairu blogi…, kad pagaliau pradetu Isvykusi Lietuva, i Lietuva sugrizti…

  Thumb up 72 Thumb down 5

  • o tu Gustaiti didesnis beprotis nei aš ..sėdi svetimoje šalyje, o gal jau ir savoje, ir patarinėji visiems čia likusiems kaip reikia elgtis.. na na. Pastangas vertinu teigiamai , o motyvai apgailėtini ..

   Thumb up 72 Thumb down 7

   • Algirdui Gustaičiui:
    Už idėją
    Pliusą padėjau.
    Bet klausimas liko,
    Nors nevertas skatiko.

    Ar tamstai komentaruose rašyti romanus įkvėpimas ateina blaiviam, ar tik kai truputėlį padaugini? Kaip manai, kiek skaitytojų tokį komentarą nuo pradžios iki galo perskaito?
    (Atsiprašau, nieko asmeniško)

    Thumb up 72 Thumb down 5

    • Buvau blaivus, Baba :) Na, o del skoniu nesigincijama, nei estetiniu, tuolab nei politiniu…, taip pat ir del gebu issireiksti. Sakai ideja gera, o tai manau yra svarbiausia… Pasakiau savo nuomone, kuri vis del to matyt kad yra panasi i daugelio mano sutiktu Lietuvoje… Kai kam yra gerai, bet suminis Lietuvos rezultatas nedziugina ne tik manes ir tu mano sutiktuju***…
     As ne Prezidentas ar Premjeras, as tik save reprezentuoju.
     Beje ir girdetu Lietuvos ***zmoniu nuomoniu man nestigo. Taip gavosi kad simet beveik menesi praleidau Lietuvoje tvarkydamasis ”kai kuriuos popierius”.

     Thumb up 72 Thumb down 7 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Pigus šildymo būdas individualiems namams
Į ką atkreipti dėmesį renkantis avalynę vasarai?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kodėl romperiukai tituluojami geriausiu drabužiu mažyliams? 
Mažylių apranga – nuo jos įsigijimo iki aprengimo ir dėvėjimo – labai aktualus...

Nauja kryptis vestuvių žemėlapyje: lietuvius kviečia tuoktis Gran Kanarijoje 
Vestuvės užsienyje vis labiau populiarėja, tačiau sudėtingas šventės organizavimas daugelį porų atbaido nuo...

Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (11)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (5)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras