Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Spalis 26 Antradienis
 

Po pažado surasti Medininkų žudikus – mirtinas šūvis

2016-08-25 10:55 | Bylos, sukrėtusios Lietuvą | Komentarų (408)

Buvusio Vilniaus omonininko V.Pužajaus parodymai Medininkų byloje sutampa su 1993 m. paskelbta, tačiau dėl žurnalisto nužudymo taip ir neištirta versija. Stop kadras iš V.Pužajaus apklausos Lietuvos ambasadoje Maskvoje vaizdo įrašo.


Giedrė Gorienė

Šių metų liepos 31 d. suėjo 25-eri metai nuo tų siaubingų, kraują stingdančių žudynių Medininkų muitinės poste. Valstybiniu mastu šis nusikaltimas (nepaisant oficialaus ir užantspauduoto 2016 m. birželio 6 d. Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo) taip ir neišaiškintas, tuo tarpu penktus metus atliekamas „Karšto komentaro“ žurnalistinis tyrimas parodė: Vytautas Landsbergis, kalbėdamas su britų žurnalistu apie Medininkų žudynes prieš 25 metus, buvo teisus.

Lietuvos prezidentas Vytautas Landsbergis įsitikinęs, kad KGB, o ne juodosios beretės slypi už šių žudynių“, – tokią V.Landsbergio nuomonę 1991 m. rugpjūčio 8 d. numeryje paskelbė Didžiosios Britanijos laikraštis „The European“.

Mūsų ilgo žurnalistinio tyrimo duomenys bei šaltiniai patvirtino: Medininkų žudynių gijos iš tiesų veda į KGB (dabar būtų Rusijos FSB).

Ir būtent tai ir gali būti atsakymas į jau gana seniai kirbantį klausimą: o kodėl Rusijai taip tinka Lietuvos teisėsaugos „ištirta“ oficiali Medininkų žudynių versija ir kodėl tenkina Lietuvos apeliacinio teismo sprendimas – kaip atpirkimo ožį Lietuvos kalėjime iki gyvos galvos laikyti buvusį Rygos omonininką Konstantiną Nikuliną?

Beje, Vytautas Landsbergis teisus ir dar dėl vieno: kad Sausio 13-osios ir Medininkų bylos – susijusios. Kaip? Apie viską – nuo pradžių.

KGB pėdsakas Medininkų žudynių byloje

Pirmą kartą apie Medininkų žudynių byloje aptiktą KGB pėdsaką paskelbėme šių metų sausį.

Iš oficialios byloje esančios medžiagos: apžiūrėdami Medininkų žudynių vietą specialistai rado tris šovinių tūteles, iššautas iš automatinio pistoleto.

Ekspertai nustatė, kad tos tūtelės šautos arba iš Stiečkino konstrukcijos pistoleto, arba iš Nieugodovo konstrukcijos begarsio pistoleto (ekspertai tuos pistoletus vadina „broliais dvyniais“, kadangi jie skiriasi tik tuo, kad vienas yra be garso slopintuvo, o kitas – su garso slopintuvu).

Tokius automatinius pistoletus naudodavo „specnaz“ ir KGB.

Tačiau tiek prokuratūra, tiek Medininkų bylą nagrinėję teisėjai šio fakto buvo linkę paprasčiausiai nematyti.

Dar daugiau: paskelbus apie šį teisėsaugos ignoruojamą faktą keliuose laikraščio numeriuose iš eilės, kilo tikra isterija – per LTV pasirodė reportažas, „Karštą komentarą“ siejantis su „Kremliaus propaganda“. Reportažo metu, kalbėdamas apie „Kremliaus propagandą“, LTV žurnalistas rankose laikė „Karšto komentaro“ numerį, ant kurio viršelio didelėmis raidėmis buvo užrašytas pagrindinės medžiagos pavadinimas – „Nauji faktai Medininkų žudynių tyrime: KGB voratinklyje“. Suprask: viskas, kas čia rašoma, – tai „Kremliaus propaganda“, todėl nekreipk dėmesio, o tikėk tik oficialia Medininkų žudynių versija (iš kurios „išskalbti“ tie, kuriuos reikėjo „išskalbti“).

Tas išpuolis prieš „Karštą komentarą“ per LTV priminė kitą bandymą užčiaupti žurnalistus, rašiusius Medininkų žudynių tema.

1991 m. rugpjūčio 15 d. „Respublikoje“ pasirodė V.Mundrio straipsnis „Vėl kalčiausi žurnalistai“. Ten rašoma, kad „Vyriausybinės komisijos pirmininkas, Lietuvos ministro pirmininko pavaduotojas Zigmas Vaišvila nori uždėti „apynasrį“ smalsiems žurnalistams“.

„Pirmadienį, kalbėdamas per Lietuvos radiją, jis pasipiktino, kad kai kurie žurnalistai per daug rašo apie Medininkų žudynes. Kad ir kaip būtų, Z.Vaišvila pagrasė, jog kai kurie žurnalistai bus pakviesti į prokuratūrą pasiaiškinti, o kai kam net gali būti iškeltos baudžiamosios bylos. Vicepremjeras šį kartą žodžių vėjais nemėtė. Dar tą pačią dieną pas tardytoją V.Markovą buvo iškviestas „Lietuvos ryto“ apžvalgininkas Vladas Valiukevičius“, – apie bandymus uždrausti žurnalistams rašyti savo nuomonę apie žudynes Medininkuose dar prieš 25 metus rašė tuometis „Respublikos“ žurnalistas V.Mundrys.

Kaip matome, praėjus 25 metams savo nuomonę Medininkų žudynių tema žurnalistams Lietuvoje reikšti vis dar draudžiama, tiesa, pasikeitę tik metodai: jei prieš 25 metus atvirai per Lietuvos radiją gąsdino baudžiamosiomis bylomis, tai dabar per Lietuvos televiziją tiesiog „padaro“ „Kremliaus ruporu“. Tačiau esmė – ta pati: užčiaupti „ne taip“ rašančius apie žudynes Medininkuose.

Paslaptingas vizitas: ir vėl siūlas į KGB

Vieną dieną į redakciją atvyko vienas buvęs Vilniaus omonininkas, kurį toliau vadinsiu šaltiniu. Jis taip pat patvirtino: Medininkų žudynės įvyko pagal KGB liniją.

„Mes (buvę Vilniaus omonininkai – KK past.) susitarėme, kad šitoje temoje „nukaposime“ visus Vilniaus OMON’o galus,“ – prisipažino šaltinis, gyvenantis Rusijoje ir bijantis, kad Rusijos FSB, saugodama į Medininkų žudynes įsivėlusius ir dabar dar „veikiančius“ savus, gali „nukapoti“ galus ir Rusijoje, o tarp jų – ir mano šaltinį.

Lietuvoje, kaip žinia, tiesiog liguistai reaguojama į bet kokį Vilniaus OMON’o paminėjimą Medininkų žudynių kontekste, o redakciją pasiekia kaltinimai: „Norite pasakyti, kad gal savi šaudė į savus?“

Tačiau, kaip teisingai yra pastebėjęs Vytautas Landsbergis, tai nebuvo Vilniaus OMON’as – tai buvo sovietinis OMON’as.

O be to, kaip papasakojo pas mus į redakciją atvykęs šaltinis iš Rusijos (buvęs omonininkas), tiek Vilniaus, tiek Rygos OMON’uose buvo žmonės, priklausantys KGB.

Būtent pagal KGB liniją Vilniaus ir Rygos OMON’uose, manoma, ir vyko žudynės Medininkuose.

V.Razvodovui klausimų dėl Medininkų žudynių nėra

Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendyje Medininkų byloje K.Nikulinui cituojami kitoje byloje duoti buvusio Vilniaus omonininko A.Bobyliovo parodymai:

Liudytojas Aleksandras Bobyliovas <…> palaikė draugiškus santykius su Vilniaus OMON štabo viršininku Vladimiru Razvodovu. Prieš evakuaciją, A.Bobyliovas lankėsi Vilniaus OMON bazėje. Tuo metu V. Razvodovas jo paprašė pagalbos ir nusivedė į kambarėlį, nuo kurio raktą turėjo tik V. Razvodovas. Tame kambaryje buvo sukrautos dėžės, iš kurių vienoje liudytojas pamatė kruvinus drabužius, sportinius batelius bei du automatus „AKS 74(U)“ su atlenkiama buože. V. Razvodovas pasakė, kad šiuos ginklus reikia paslėpti ir niekam apie tai neprasitarti.“

Ką tai rodo? Kad po Medininkų žudynių ir po pučo Maskvoje, tačiau prieš omonininkų evakuaciją į Rusiją, Vilniaus OMON’o štabo viršininkas V.Razvodovas pasikvietė buvusį omonininką, savo artimą bičiulį A. Bobyliovą ir paprašė jo pagalbos – paslėpti „kruvinus“ ginklus.

Du automatus AKS 74 (U), su kuriais buvo žudyta Medininkuose, paslėpė du omonininkai (vieną paslėpė buvęs Vilniaus OMON’o vado B.Makutynovičiaus vairuotojas I.Bormontovas, antrą – kitas Vilniaus omonininkas); iš nužudytų Medininkų posto pareigūnų pagrobti ginklai per draugovininką Pavelą Vasilenko perduoti kitiems draugovininkams, kurie, vykdami į Baltarusiją, su savimi šiuos ginklus pasiėmė, tačiau Šumsko pasienio poste 1991 m. lapkričio 6 d. buvo sulaikyti.

Vienas iš tuomet su ginklais sulaikytų draugovininkų I.Smotkinas (dabar gyvenantis Baltarusijoje) „Karštam komentarui“ teigė buvęs „pakištas“: jis nežinojęs, koks tai ginklas, o jį prieš kelionę į Baltarusiją esą primygtinai įsiūlęs draugovininkas Pavelas Vasilenko.

Kaip nustatė teisėsauga, pas sulaikytus draugovininkus buvo rasti Medininkuose nužudytų kelių policininko Algirdo Kazlausko ir „Aro“ pareigūno Algimanto Juozako ginklai.

Kitas asmuo, kuris taip pat susijęs su ginklų iš „Razvodovo kambariuko“ slėpimu, „Karštam komentarui“ taip pat prisiekinėjo nežinojęs, kokį ginklą slėpė, ir tikino buvęs „pakištas“ V.Razvodovo.

Taigi, visi „kruvinų“ Medininkų ginklų galai susiveda į vieną – Vilniaus OMON’o štabo viršininką V.Razvodovą. Tačiau paradoksas – šis asmuo Medininkų žudynių byloje net nefigūruoja. Jam klausimų neturėjo nei Medininkų žudynių bylą nagrinėjęs Vilniaus apygardos, nei Lietuvos apeliacinis teismas.

Be to, V.Razvodovą Vilniaus apygardos teismas išteisino ir kitoje – Vilniaus OMON’o (muitininkų vagonėlių užpuldinėjimo) byloje.

„Žudikai atvažiuoja aplankyti tėvų…“

1992 m. kovo 31 d. Generalinės prokuratūros vyriausiasis tardytojas A. Astaška pasirašė nutarimą sustabdyti parengtinį tardymą Medininkų žudynių byloje, nenustačius baudžiamojon atsakomybėn trauktino asmens.

1993 m. kovo 5 d. „Respublikoje“ pasirodė Audriaus Lingio straipsnis „Žudikai atvažiuoja aplankyti tėvų“, kuriame pateikti šokiruojantys duomenys apie žudynes Medininkuose.

Tuomet į „Respubliką“ paskambino vyriškis, kuris rusiškai paklausė, ar redakciją domina žudynės Medininkuose. Jis paprašė 10 tūkst. talonų, kasetinio diktofono su kasete ir pažadėjo po savaitės parvežti iš Rusijos Medininkų žudynėse dalyvavusio asmens pasakojimą. Už tokios kasetės pristatymą jis paprašė dar 25 tūkst. talonų.

Tokiu būdu spaudoje pasirodė „autentiško žudiko“ pasakojimas. Tą istoriją, anot su „Respublika“ susisiekusio asmens, jam papasakojo buvęs Vilniaus omonininkas Dementjevas, kitaip „agentas“ D-284.

Kaip rašoma straipsnyje, visa muitinių postų operacija buvo vykdoma pagal Maskvos 846-ąjį Z įsakymą. Pagal išankstinį planą, Medininkuose turėjo įvykti tas pats, kas įvyko Saločių, Zarasų ir kituose pasienio postuose, t. y. namelis turėjo būti sudegintas, pareigūnai – nuginkluoti, nurengti ir įbauginti. Tačiau tą kartą įvyko nenumatytas dalykas.

Rengdamiesi operacijai, Vilniaus omonininkai surado vedlį – netoli Medininkų gyvenantį 24 metų A.S. (straipsnyje rašoma, kad pavardė redakcijai žinoma). Jis ateidavo pas muitininkus, taigi neturėjo sukelti įtarimo.

Tačiau taip kruopščiai suplanuota operacija jau nuo pat pradžių vyko ne pagal planą. Tik omonininkams išlipus iš automobilių, Lietuvos pareigūnai jiems pasipriešino. Mat šalia muitinės namelio stovėjusiame automobilyje sėdėjęs „Aro“ pareigūnas nepažinojo omonininkų vedlio A.S., todėl ginkluotų žmonių pasirodymas jam pasirodė įtartinas. „Aro“ policininkas dar spėjo iššokti iš mašinos ir automato šūviu sužeidė į kairįjį petį Lebedevą“,- rašoma prieš 23 metus publikuotame straipsnyje.

Po tokios nesėkmingos pradžios labiausiai įsiuto Rygos omonininkas Dančenko, kuris kartu su kitais Rygos omonininkais – Parfionovu ir, atrodo, Jerofejevu į Medininkus atvyko per Baltarusiją.

Anot „Respublikos“ informatoriaus, net ir sužeidus Lebedevą, atvykę deginti muitinės namelio omonininkai dar neplanavo žudyti pareigūnų. Tikroji tragedija buvo dar prieš akis – vienas iš „Aro“ pareigūnų atpažino vieną omonininką, o gyvas liudininkas jiems nebuvo reikalingas…

Sunaikinimo grupėje, kaip rašoma straipsnyje, buvo penkiese: grupės vadas – „Alfos“ majoras V.Bakajevas, Sokolovskis, Pauliukevičius, Lebedevas (visi jie iš Vilniaus OMON’o) ir Dančenko (iš Rygos OMON’o). Taip pat dar buvo ir atsitraukimo grupė, bet redakcijos informatorius nežinojo, kas į ją įėjo.

Po žudynių atsitraukta pagal planą: Rygos OMON’o žmonės per Baltarusiją sugrįžo į Rygą, o Vilniaus omonininkai nuvažiavo tiesiai į Vilnių.

„Pasak Dementjevo, kai jie viską papasakojo B.Makutynovičiui (Vilniaus OMON’o vadas – KK past.), šiam plaukai ant galvos pasišiaušė. Šito jis nesitikėjo“, – citavo informatorių straipsnyje.

Po pučo Dementjevas ir Lebedevas pasitraukė į Šiaurės miestelį ir iš Lietuvos į Rusiją išvyko kartu su paskutiniais divizijos kariais. O Medininkuose sužeistas Lebedevas netgi gulėjo Antakalnio ligoninėje. Kaip redakciją informavo medikai, tikrai kažkoks Lebedevas gydėsi Antakalnio klinikose. Ir tikrai jis sunkiai valdė ranką.

Tuo metu, kai buvo rašomas straipsnis, Lebedevas gyveno Pskovo srityje, Jerofejevas – Maskvoje, Dementjevas – Maskvos srities Odincovo mieste.

„Pauliukevičius dažnai apsilanko pas gimines Vilniaus rajone, o B.Makutynovičius Švenčionių rajone lanko savo motiną“, – teigta 1993 m. kovo 5 d. „Respublikoje“ išspausdintame A.Lingio straipsnyje „Žudikai atvažiuoja aplankyti tėvų…“

Paskutinis straipsnio sakinys: „Respublika“ ir ateityje pasižada talkinti pareigūnams, kad greičiau būtų rasti Medininkų žudikai“.

Po pažado surasti Medininkų žudikus – mirtinas šūvis

Straipsnis sukėlė sprogusios bombos įspūdį. Tam, kad būtų patikrinti dienraščio „Respublika“ publikacijoje paskelbti duomenys, iš archyvo buvo ištraukta daugiau nei prieš metus sustabdyta Medininkų žudynių byla ir perduota jaunam Generalinės prokuratūros prokurorui Rolandui Stankevičiui. Jis atnaujino parengtinį tyrimą ir turėjo patikrinti žurnalisto A.Lingio paskelbtą Medininkų žudynių versiją.

Tačiau vos po metų, t.y. 1994 metų balandžio 29 d., prokuroras R.Stankevičius, taip ir nepatikrinęs paskelbtų duomenų (Medininkų byloje nėra jokių duomenų apie straipsnyje paskelbtų duomenų patikrinimą, patvirtinimą arba paneigimą) priėmė nutarimą, kuriuo parengtinį tardymą Medininkų žudynių byloje sustabdė, „nenustačius baudžiamojon atsakomybėn trauktino asmens“.

Nustebote? Kaip tai galėjo atsitikti, kad Medininkų žudynės buvo pamirštos, t. y. vėl atsidūrė „neištirtų bylų“ archyve?

Elementaru. Žinote tokį posakį, kad „gaisrą geriausia gesinti kitu gaisru“? Taigi…

Praėjus pusmečiui po Audriaus Lingio publikacijos „Žudikai atvažiuoja aplankyti tėvų“ buvo nušautas „Respublikos“ žurnalistas, Audriaus Lingio brolis Vitas Lingys. Ne vieną mėnesį ir ne vienerius metus visoje viešoje erdvėje dominavo vienintelė tema: žurnalisto V.Lingio nužudymas, „Vilniaus brigada“, B.Dekanidzės teismas, mirties bausmė.

Be abejonės, kad tokiame kontekste visuomenei, o ir žiniasklaidai ne Medininkų žudikai ir ne Medininkų tematika buvo galvoje.

Būtent tuo metu parengtinis tardymas Medininkų byloje, net nepatikrinus straipsnyje paskelbtų duomenų, buvo nutrauktas.

Beje, būtent Medininkų žudynių kontekste visai kitomis spalvomis nusipiešia ir žurnalisto V.Lingio nužudymas.

Nepamirškime, kad po 1991 metų rugpjūčio pučo, kai buvo aišku, kad TSRS žlugo, nemažai buvusių sovietinių Vilniaus omonininkų perėjo dirbti į jau nepriklausomos Lietuvos policiją, netgi Policijos departamentą ir VRM.

Turbūt į Rusiją pasitraukę Vilniaus omonininkai, susiję su Medininkų žudynėmis, galėjo palaikyti ryšius su Lietuvos struktūrose dirbančiais buvusiais kolegomis? O po straipsnio „Respublikoje“ su visomis pavardėmis ir kitomis detalėmis, matyt, kilo panika – reikėjo nedelsiant imtis kažkokių priemonių. Juoba, kad Generalinė prokuratūra atnaujino tyrimą.

Dar daugiau – panika turbūt kilo ne tik Medininkų žudikų stovykloje, tačiau ir tarp VRM/PD/policijoje dirbusių buvusių Vilniaus omonininkų. Nes jeigu paaiškėtų, kad į Medininkų žudynes įsivėlę Vilniaus OMON’o vadai, tai į Lietuvos teisėtvarkos struktūras po pučo įsiliejusiems buvusiems omonininkams – šachas ir matas, nes atsiranda galimybė Vilniaus OMON’ą įvardinti nusikaltėliška organizacija. O tas Vilniaus OMON’o vadų šešėlis kristų ant visų, kurie tuo metu buvo Vilniaus OMON’e.

Taigi, galimų žudikų bičiuliai iš teisėtvarkos galėjo „nuleisti“ V.Lingiui informacijos apie „mafiją“ ir jau po pusmečio tos pačios mafijos rankomis buvo nužudytas žurnalistas – brolis to, kuris tyrė Medininkų žudynes.

Kaip sakoma, vienu šūviu – du zuikiai: ir „Vilniaus brigada“ po žurnalisto nužudymo „susemta“ (nors kas trukdė iki tol?), ir Medininkų žudynių tema, vedanti į Vilniaus OMON’ą, nugesinta (o Generalinėje prokuratūroje, kaip sako rusai, „pod šum volnyj“, nutrauktas ir Medininkų žudynių tyrimas).

Pažiūrėkime: žurnalistas nužudytas po brolio publikacijos apie Medininkus praėjus pusei metų, taikinys – ne Audrius Lingys, bet jo brolis Vitas Lingys. Ir nužudytas „Vilniaus brigados“, ne omonininkų ar draugovininkų. Taigi, lyg ir neturėtų būti jokių įtarimų, kad šita žmogžudystė galėtų būti labai sudėtinga operacija, turinti visai kitą galutinį tikslą, tiesa?

Kaip ten bebūtų, tačiau po Vito Lingio nužudymo Medininkų žudynių tematika iš tiesų tame laikraštyje prigeso – pasikeitė ir vadinamasis „rašymo kalibras“.

Beje, kartais tarnybos taip dirba: pačios nuleidžia informaciją žurnalistams, o paskui ant tų žurnalistų užsiundo tuos, apie kuriuos rašo.

Juk faktas: jeigu Vitui Lingiui nebūtų nuleista informacija apie „Vilniaus brigadą“, jis ta tema nebūtų rašęs, taigi, oficialiai ir nebūtų motyvo, kodėl „Vilniaus brigada“ turėtų žudyti žurnalistą.

Faktai kalba patys už save

Kaip rodo mūsų atliktas žurnalistinis tyrimas ir bylos medžiaga, prieš 23 metus „Respublikoje“ spausdintame straipsnyje išdėstyti faktai iš esmės atitinka faktinius Medininkų bylos duomenis. Panagrinėkime detaliau.

Straipsnyje rašoma, kad neatpažinęs omonininkų vedlio, pirmas į ginkluotus omonininkus pradėjo šaudyti „Aro“ pareigūnas ir net sužeidė Vilniaus omonininką Lebedevą.

Kaip jau skelbė „Karštas komentaras“, prie muitinės posto buvo rastos tūtelės, šautos iš tokio paties automato, kokį tą naktį turėjo „Aro“ pareigūnas Mindaugas Balavakas.

Medininkų byloje nuteisto K.Nikulino gynėjai ne kartą prašė teismo atlikti ekspertizę ir nustatyti, ar tos tūtelės tikrai iššautos iš M.Balavako automato. Tačiau teismas kategoriškai tą padaryti atsisakė.

Pasak teismo medicinos ekspertizės, M.Balavako sužalojimai buvo tokie: viena kulka rasta įstrigusi rankoje, kita kulka antrą ranką praėjo kiaurai, galvoje – du šūviai taip pat kiaurai.

Kaip redakcijai sakė šaudymo profesionalai, toks žaizdų pobūdis rodo, kad į rankas buvo šauta turint vieną tikslą – išmušti iš M.Balavako rankų ginklą.

Atlikus įvykio vietos rekonstrukciją, galima daryti pagrįstą prielaidą, kad jis šaudė į užpuolikus pritūpęs ant vieno kelio.

Įdomi detalė: 1996 metais Vilniuje įvyko auto avarija – du girti vyriškiai įsirėžė į kitą mašiną. Girtieji bandė gražiuoju susitarti su vairuotoju, kad šis nekviestų policijos, tačiau jis buvo nesukalbamas. Tuomet vienas iš girtų išsitraukė iš mašinos automatą. Blaivusis girtąjį nuginklavo. Tyrimo metu paaiškėjo, kad tai – Medininkuose nužudyto „Aro“ pareigūno M.Balavako automatas. Kaip manote, kuo visa tai baigėsi? Tiems girtiesiems buvo pritaikyta amnestija, o M.Balakavo automatas teismo sprendimu buvo perduotas į Ginklų fondą. Medininkų žudynes tyrusiam prokurorui M.Balavako automatas nereikalingas??? (Kodėl nužudyto “ariečio” ginklas – ne kaip įkaltis Medininkų byloje?)

Dabar dėl sužeisto Vilniaus omonininko. Nusikaltimo vietos apžiūros metu automobilyje VAZ, kuriuo, pasiskolinę iš kaimyno taksisto, į budėjimą Medininkų poste buvo atvykęs kelių policininkas A.Kazlauskas, buvo rasta kruvina neperšaunama liemenė. Ji nepriklausė nė vienam iš tą naktį budėjusių pareigūnų. Tai buvo M.Balavako sužeisto užpuoliko palikta liemenė.

Tačiau mūsų pareigūnai tos liemenės netyrė, kraujo DNR – taip pat.

Tai, kad per Medininkų užpuolimą kažkas buvo sužeistas, patvirtina ir A.Bobyliovo kitoje byloje duoti parodymai: kad jis Vilniaus OMON’o bazėje, kambaryje, nuo kurio raktą turėjo tik V.Razvodovas, be ginklų, matė ir kruvinus rūbus.

Jeigu I.Bormontovas, dar vienas Vilniaus omonininkas ir P.Vasilenkos draugovininkų grupė Vilniaus OMON’o štabo viršininko V.Razvodovo nurodymu slėpė „kruvinus“ bei iš nužudytų mūsų pareigūnų pagrobtus ginklus, tai kas slėpė (ar naikino) kruvinus rūbus su sportiniais bateliais?

Šitų klausimų mūsų prokuratūra ir teismas nenori net girdėti.

O dabar – trečias labai svarbus akcentas. Prieš 23 metus skelbtame straipsnyje teigiama, kad Medininkų žudynėse dalyvavo ir Rygos OMON’as. Tačiau – atkreipkite dėmesį – visai ne ta Rygos omonininkų grupė, kuri šiuo metu jau baigiama nuteisti Medininkų byloje (K.Nikulinas jau nuteistas iki gyvos galvos).

Pasak tuometinio „Respublikos“ informatoriaus, į Medininkus Rygos omonininkai atvyko iš Latvijos per Baltarusiją ir po žudynių iš karto per Baltarusiją išvyko atgal. Įvardijamos ir pavardės: Parfionovas, Dančenko, Jerofejevas.

Ar atsimenate, kokį klausimą mes nuolat kėlėme? Kad į jokius logikos rėmus nesutelpa vienas faktas: kad K.Nikulinas ir kiti Rygos omonininkai, tą naktį miegoję Vilniaus OMON’o bazėje, jeigu būtų dalyvavę žudynėse, kitą rytą po žudynių būtų sau ramiai maklinėję po Vilniaus geležinkelio stotį, o nebūtų po žudynių per Baltarusiją nėrę kuo skubiau į Latviją?

Iš esmės tas „Respublikos“ informatorius ir atsako į mūsų klausimą: jeigu tai tiesa, ką sako tas informatorius – kad žudynėse dalyvavo ir S.Parfionovo vadovaujami rygiečiai, tai jie ir atvyko, ir išvyko per Baltarusiją.

O šis faktas labai glaudžiai susiriša su kitu faktu: buvęs Baltarusijos VRM ministras Olegas Alkajevas Vokietijoje išleistoje knygoje „Sušaudymo komanda“ rašo, kad Medininkų žudynėse panaudoti pistoletai buvo naudojami pas juos, Baltarusijoje, mirties bausmių vykdymui.

Prisimenate, kalbėjome apie tris Medininkų nusikaltimo vietoje rastas tūteles, šautas iš automatinio pistoleto („Stiečkino“ arba „Nieugodovo“), kas konstatuota ir įvykio vietos apžiūros protokoluose, ir ekspertų išvadose, bet ko nenori matyti nei prokuratūra, nei teismai? Taigi, vaizdas modeliuojasi toks: po žudynių, traukdamiesi per Baltarusiją, Rygos omoninkai žudynėse panaudotus automatinius pistoletus (kokius turėdavo tik „specnaz“ arba KGB) paliko „paslėpti“ Baltarusijoje – ir tie pistoletai buvo naudojami mirties bausmių vykdymui. Apie ką vėliau savo knygoje papasakojo Baltarusijos VRM ministras O. Alkajevas.

Taigi, Lietuvos teismas Medininkų byloje nuteisė ne tuos rygiečius? Panašu, kad taip. Panašu, kad Konstantinas Nikulinas su kitais kolegomis iš Rygos OMON’o šioje KGB operacijoje buvo panaudoti dėl priedangos.

Pvz., Konstantinas Nikulinas iki šiandien nesupranta, kokių galų jiems, Rygos omonininkams, liepos 30 d. vakare reikėjo atvykti į Vilniaus OMON’o bazę „parsivežti ginklų“ (tokia buvo gauta iš divizijos štabo Vilniuje į Rygą šifrotelegrama), jeigu jie Rygoje turėjo ginklų?

O toliau – dar keisčiau: atvykus dviem mašinomis į Vilnių, Rygos OMON’o vadas Č.Mlynikas, užėjęs į divizijos štabą, pasakė, kad „šiandien ginklų nebus, bus rytoj“, ir nuvežė vyrus permiegoti į Vilniaus OMON’o bazę.

Ten iš jų paėmė jų tarnybinius ginklus, kuriuos Č.Mlynikas išsivežė į Rygą. (Tai buvo jau antras įtartinas dalykas – kaip lydėti ginklų krovinį neginkluotiems?). Išvažiuodamas į Rygą, išsivežė ir abi mašinas. (Kodėl? Kodėl reikėjo grįžti geležinkeliu ar autobusu? Kad geriau „apsišviestų“, jog tikrai „tą naktį“ buvo Vilniuje?).

O ryte Vilniaus OMON’o bazėje jiems pasakė, kad „jokių ginklų parlydėti nereikės“, ir Vilniaus OMON’o vadas B.Makutynovičius juos nuvežė į Vilniaus geležinkelio stotį. K.Nikulinas sugrįžo į Rygą, taip ir nesupratęs, ko jie čia apskritai važiavo.

Ir dabar tas faktas – kad jis tą naktį buvo Vilniaus OMON’o bazėje – yra vienintelis nuteisto iki gyvos galvos K.Nikulino „dalyvavimo“ Medininkų žudynėse įrodymas.

Ką papasakojo V.Pužajus?

Tačiau dabar prisiminkime buvusio Vilniaus omonininko V.Pužajaus parodymus, duotus 2001 m. vasario 15 d. Lietuvos ambasadoje Rusijos Federacijoje. („Karštas komentaras“ turi šių parodymų vaizdo įrašą).V.Pužajus pasakojo, kad jau po pučo Vilniaus OMON’o patalpose omonininkai prie butelio svarstė, ką reikės daryti, kai bus išformuotas OMON’as. Ir tada Vilniaus OMON’o vado B.Makutynovičiaus vairuotojas I.Bormontovas pasakė: „Jums gerai, o aš dalyvavau muitinės sušaudyme Medininkuose“.V.Pužajus paklausė, kaip jis ten atsidūręs, ir tas papasakojo, kad ten buvo su V.Razvodovu (Vilniaus OMON’o štabo viršininku). Su jais dar buvo V.Razvodovo vairuotojas I. Gudaniec.

Pasak V.Pužajaus, I.Bormontovas sakęs, kad žudynėse dalyvavo ir Rygos omonininkai, jiems vadovavo Sergej Parfionov.

Atkreipkite dėmesį: Sergej Parfionov – būtent apie jį kalbama ir 1993 m. kovo 5 d. „Respublikoje“ paskelbtame straipsnyje, ir būtent tą pačią pavardę mini V.Pužajus.

Taigi, V.Pužajaus parodymai – tai, ką jam po pučo papasakojo I.Bormontovas – sutampa su tuo, ką pasakojo „Respublikos“ informatorius.

„Aš iš Bormontovo pasakojimo supratau, kad Bormontov šovė į tą pareigūną, kuris buvo nušautas klūpant ant kelių ir laikantis rankas už galvos, o šūvis jam padarytas į galvą“, – mūsų pareigūnams Lietuvos ambasadoje Maskvoje 2001 m. vasario 15 d. sakė V.Pužajus.

Taip buvo nušautas „Aro“ pareigūnas A.Juozakas. Apie tai, kaip jis buvo nušautas – kad buvo parklupdytas ant kelių ir laikantis rankas už galvos nušautas į galvą, viešai skelbta nebuvo. Todėl tai gali reikšti viena: tą aplinkybę galėjo žinoti žudikas arba tas, kuriam žudikas tai pasakojo.2002 m. rugpjūčio 1 d. jau Lietuvoje, Generalinėje prokuratūroje, V.Pužajus patikslino savo parodymus: „Tadeuš Gudaniec pokalbio metu pasakė, kad jis į Medininkus vežė V.Razvodovą ir dar vieną milicininką iš Vilniaus OMON’o“.

Gal tai ir buvo ta atsitraukimo grupė, apie kurią kalba „Respublikos“ informatorius prieš 23 metus išspausdintame straipsnyje, tačiau kurios pavardžių nežinojo?

Beje, V.Pužajaus parodymai patvirtina ir dar vienas faktines aplinkybes: kad Gudaneco vairuojamas automobilis dauboje netoli Medininkų posto užklimpo, o po žudynių Gudanecas taip buvo išsigandęs, kad negalėjo vairuoti.

Iš tiesų prie muitinės namelio dauboje rasti automobilio UAZ pėdsakai – jis ten pelkėje buvo įklimpęs. O nuo kalno per vienkiemio kiemą leidosi, matyt, todėl, kad per raciją gavo pranešimą apie sužeistą omonininką.

Beje, to vienkiemio gyventoja „Karštam komentarui“ sakė, kad tą naktį kažkas nuo grandinės buvo paleidęs karvę. Karvė buvo paleista, kad netrukdytų operacijai, kadangi tas kelias, akivaizdu, buvo pasirinktas kaip Vilniaus OMON’o grupės atsitraukimo kelias.

Čia reikėtų pažymėti, kad Vilniaus OMON operacijai ruošėsi iš anksto: byloje yra ne vieno liudytojo parodymai apie tai, kad jau visą savaitę iki operacijos Vilniaus omonininkai žvalgė teritoriją (ir žemėje, ir iš oro). Pasitreniravo ir su ta pačia ant kalno netoli muitinės esančio vienkiemio gyventojų laikoma karve: maždaug penkios dienos iki žudynių naktį karvė nuo grandinės taip pat buvo paleista.

Oficiali versija – palaikoma Maskvos

Taigi, koks kuriasi Medininkų žudynių vaizdas?

Kad tai buvo KGB operacija ir joje galėjo dalyvauti KGB patikėtiniai iš Vilniaus ir Rygos OMON’ų.

Kad Rygos omonininkai (K.Nikulinas ir dar septyni omonininkai) tą naktį į Vilniaus OMON’o bazę galėjo buvo atsiųsti dėl priedangos – Medininkų užpuolime galėjo dalyvauti rygiečiai, į Medininkus atvykę per Baltarusiją ir per Baltarusiją po užpuolimo ir atsitraukę (tai paaiškina, kodėl tiek „Respublikos“ informatorius, tiek V.Pužajus savo oficialiuose parodymuose LR GP kalba apie „rygiečiams“ vadovavusį S.Parfionovą; o kadangi S.Parfionovas 1991 m. liepos 30 d. kartu su K.Nikulinu ir kitais omonininkais į Vilniaus OMON’o bazę nebuvo atvykęs, tai teisėsaugai liudytojų minima S.Parfionovo pavardė, matyt, atrodė „klaida“).

Nors ne vienas liudytojas mini Vilniaus OMON’o štabo vadą V.Razvodovą, jis Medininkų žudynių byloje nefigūruoja. Kodėl?

Kaip redakcijai sakė gerai informuotas šaltinis, V.Razvodovas, būdamas Vilniaus OMON’o štabo viršininku, buvo ir KGB rezervistas, o šiuo metu jis – veikiančiame Rusijos FSB rezerve, todėl, šaltinio įsitikinimu, Rusijos FSB per savo „mygtukus“ Lietuvoje ir „nukapojo“ visus V.Razvodovo galus Medininkų žudynių byloje.

Išvada? Duomenys rodo, kad Medininkų žudynėse kartu su Vilniaus omonininkais galėjo dalyvauti ir „rygiečiai“. Tačiau ne tie, kurie jau nuteisti (K.Nikulinas) ir dar teisiami (Ryžovas, Laktionovas).

Beje, būtent ši painiava su rygiečiais – nes liudytojai, kalbėdami apie Rygos OMON’o dalyvavimą, nurodydavo S.Parfionovo, kaip grupės vadovo, pavardę, matyt, ir lėmė visą tą eilę galimų klastočių Medininkų žudynių byloje: kadangi S.Parfionovo nebuvo tarp atvykusių į Vilniaus OMON’o bazę 1991 m. liepos 30 d., mūsų teisėsauga net netikrino prieš 23 metus skelbtos versijos – apie S.Parfionovo atvykimą į Medininkus per Baltarusiją, ir į Medininkų žudynes bandė įkomponuoti ką nors iš tų rygiečių, kurią tą naktį buvo Vilniaus OMON’o bazėje. (Nes liudytojai juk kalbėjo apie „rygiečius“!). Iš čia, jau pralaikius K.Nikuliną beveik metus suimtą ir siekiant pratęsti suėmimą, matyt, ir atsirado tas „anoniminis“ liudytojas, kuris „girdėjo, kaip Ryžovas skundėsi Nikulinui, kad Medininkuose pametė laikrodį“, nors įvykio vietos apžiūros metu (nei įvykio dieną, nei kitas dienas per papildomas įvykio vietos apžiūras) joks laikrodis rastas nebuvo. Iš čia, matyt, ir ta galimai suklastota operatyvinė pažyma, kuri kaip įrodymas cituojama K.Nikulino nuosprendyje. Operatyvinė pažyma, kurioje minimi duomenys net patikrinti, o – ar ne paradoksas? – pažymą neva 1992 m. vasario mėn. surašę operatyvininkai dėl tos pažymos apklausti tik… 2013 metais.

Beje, ta pažyma – dar vienas įrodymas, kad Rusijai labai tinka dabartinė Medininkų žudynių oficiali versija.Po ilgus metus trukusių K.Nikulino ir jo gynėjų prašymų, Lietuvos apeliacinis teismas galiausiai teikėsi nusiųsti teisinės pagalbos prašymą į Rusiją: kad Maskvos apskrityje, Vladimire, gyvenantis buvęs Rygos omonininkas Aleksandras Kuzminas atsakytų į klausimus. Mat ta operatyvinė pažyma paremta tariamu A.Kuzmino pasakojimu mūsų operatyvininkams, kad, A.Kuzmino nuomone, Medininkuose galėjo žudyti Rygos OMON’o grupė „Delta-1“, kuriai priklausė ir K.Nikulinas.

Kartu Lietuvos apeliacinis teismas Rusijos prašė Medininkų byloje apklausti Tombovo apskrityje gyvenantį buvusį Vilniaus omonininką V.Pužajų, kuris mūsų prokuratūros atstovams Lietuvos ambasadoje Maskvoje, o po to ir atvykęs į Lietuvos Generalinę prokuratūrą papasakojo, ką jam apie Medininkų žudynes pasakojo buvęs Vilniaus OMON’o vado vairuotojas I.Bormontovas.

Rusijos Federacija V.Pužajų apklausė, tačiau labai gudriai: V.Pužajus turėjo galvos traumą, todėl neprisimena, ką pasakojo Lietuvos pareigūnams. Tuo tarpu A.Kuzminą (kuris neturi pažymos, kad turėjo galvos traumą, todėl gali prisiminti, kad su jokiais Lietuvos operatyvininkais nekalbėjo) RF apklausti atsisakė.

Tokiu būdu Rusijos Federacija padėjo Lietuvos teisėsaugai išsaugoti nesugriautą oficialią Medininkų bylos versiją, paaukodama savo pilietį K.Nikuliną. Nes juk kaip sakoma? Tas, kas nežino, tas nieko ir nepasakys. O uždaryk tokį V.Razvodovą… Turbūt nemažai Rusijos FSB agentūros (ir jos „stogų“) Lietuvoje atsiskleistų, ar ne?

Beje, dar viena citata iš prieš 23 metus „Respublikoje“ spausdinto straipsnio „Žudikai atvažiuoja aplankyti tėvų“: „Visa operacija truko apie 45 minutes. Jos metu buvo fotografuojama ir, pasak mūsų žinių šaltinio, nuotraukos dabar yra KGB archyvuose Maskvoje“.

O dabar prisiminkime, ką viename pirmųjų interviu apie Medininkų žudynes mums sakė pirmasis krašto apsaugos vadas Audrius Butkevičius: „Jeigu Rusija norėtų ištraukti iš kalėjimo K.Nikuliną, jai tereiktų spragtelėti pirštais“.

Tačiau, akivaizdu, nenori. Nes oficialioji versija Rusiją tenkina. Dar daugiau – ir propagandiškai ji galės tą bylą tarptautiniame lygmenyje prieš pačią Lietuvą (kuriai ir padėjo tą oficialią versiją įtvirtinti ir pasodinti K.Nikuliną) panaudoti.

(Beje, Rusijos Federacija pati oficialiai pripažino, kad oficialios Medininkų versijos griūtis kelia grėsmę Rusijos nacionaliniam saugumui: kai Lietuvos Apeliacinis teismas kreipėsi į Rusijos Federacijos teisingumo ministeriją, kad liudytojais byloje būtų apklausti buvęs Vilniaus omonininkas V.Pužajus ir buvęs Rygos omonininkas A.Kuzminas, RF teisingumo ministerija V.Pužajų apklausė, o atsisakymą apklausti A.Kuzminą Lietuvos apeliaciniam teismui motyvavo, kad jo apklausa Medininkų byloje kelia grėsmę Rusijos nacionaliniam saugumui. Tačiau esmė ta, kad A.Kuzminas turėjo arba patvirtinti, arba paneigti byloje esančios operatyvinės pažymos, ant kurios ir pastatyta oficiali versija, turinį: ar A.Kuzminas buvo susitikęs su dviem operatyvininkais iš Lietuvos (Adikliu ir Pukeniu) 1992 m. vasario pradžioje Rygoje ir ar jiems pasakojo, kad Medininkų žudynėse galėjo dalyvauti Rygos OMON’o grupė “Delta-1″(kuriai priklausė ir K.Nikulinas). Jeigu A.Kuzminas būtų paneigęs šios nežinia iš kur, kada ir kokiomis aplinkybėmis byloje atsiradusios operatyvinės pažymos turinį, viskas – esminis oficialios versijos pamatas (kaip manoma, fiktyvi pažyma) griūva. Ir tokie A.Kuzmino parodymai, kaip galima suprasti iš Rusijos Federacijos teisingumo ministerijos rašto, kelia grėsmę Rusijos nacionaliniam saugumui – ir toks RF raštas Lietuvos apeliaciniam teismui leidžia daryti pagrįstą prielaidą, kad RF suinteresuota oficialios Medininkų žudynių versijos išsaugojimu).

Sausio 13-osios ir Medininkų bylų ryšys

O dabar – kas sieja Sausio 13-osios ir Medininkų bylas?

Dar tuometinio generalinio prokuroro Artūro Paulausko pasirašytame trauktinų baudžiamojon atsakomybėn Sausio 13-osios byloje asmenų sąraše po Mykolo Burokevičiaus, Juozo Jermalavičiaus ir kt., rikiavosi šie asmenys: Vilniaus OMON’o vadas B. Makutynovičius, Vilniaus OMON’o štabo vadas V. Razvodovas, raudonųjų draugovininkų vadas Pavelas Vasilenko.Prieš metus per Rusijos TV parodytoje laidoje buvo parodytas jau papildytas paieškomų Sausio 13-osios byloje asmenų sąrašas – jame atsirado ir buvusio Vilniaus omonininko V.Pužajaus pavardė. Tačiau rusiškame sąrašo variante V.Pužajaus pavardė parašyta „Putaj“. Spausdinimo klaida? O gal tai – kaip ir „atsidėkojimas“ buvusiam Vilniaus omonininkui, kad jau „neprisimena“, ką 2001-2002 metais pasakojo mūsų prokuratūrai apie Medininkų žudynes ir taip negriauna oficialiosios versijos?

Tarp paieškomų Sausio 13-osios byloje neliko ir aršaus raudonųjų draugovininkų vado Pavelo Vasilenkos. To paties, kuris perdavė I.Smotkinui ir kitiems draugovininkams Medininkuose nušautų pareigūnų pagrobtus ginklus. Vėlgi „atsidėkojimas“ už „teisingus“ parodymus Medininkų byloje?

Beje, jeigu jau teismai ėmė teisti pagal operatyvines pažymas, tai kodėl P.Vasilenko – dar laisvėje? Cituojame Krašto apsaugos departamento 1991 m. rugsėjo 6 d. pažymą Nr. 5 LR GP ypatingai svarbių bylų vyr.tardytojui A.Astaškai (tyrusiam Medininkų bylą):

„Turima operatyvinė informacija, kad gamyklos „Vilma“ darbininkų draugovė, kuriai vadovauja šios gamyklos OXY skyriaus darbuotojas P.Vasilenko, toliau tęsia priešišką LR veiklą. Dar prieš rugpjūčio 19 d. pas P.Vasilenką buvo atvykę žmonės iš TSRS KGB „Alfa“ grupės. <…>

Prieš rugpjūčio 19 d. perversmą P.Vasilenko buvo išvažiavęs į Pabradės poligoną šovinių. Tuomet jis kalbėjo savo bendradarbiams, kad jam reikalingi šoviniai ir į ką jis šaudys.

Dar prieš sausio 13 d. įvykius P.Vasilenko vienai iš savo bendradarbių liepė atnešti sūnaus nuotrauką, kad šturmuojant televizijos pastatą nebūtų nušautas.

P.Vasilenkai gamykloje buvo ir yra sudaromos sąlygos užsiimti ardomąja veikla. Nuo 1990 m. gruodžio mėn. iki 1991m. rugpjūčio mėn. pabaigos jis nedirbo, o per tą laiką treniravo Pabradės kariniame poligone OMON’o padalinio karius, nes pats yra aukštos kvalifikacijos šaulys. Artimiausi jo draugai yra Jefremov Genadij, taip pat artimai bendrauja su gamyklos „Vilma“ generalinio direktoriaus pavaduotoju Aleliūnu Mykolu ir OXY skyriaus viršininku Kozak“.

Taigi, šis raudonųjų draugovininkų vadas sausas išėjo ir iš Sausio 13-osios, ir iš Medininkų bylų.

Kaip matome iš A.Paulausko pasirašyto Sausio 13-osios byloje paieškomų asmenų sąrašo, ten įrašytas ir B.Makutynovičius. Tačiau „Respublika“ dar prieš 23 metus rašė, jog „žudikai atvažiuoja aplankyti tėvų“ – nors ir būdamas paieškoje, B.Makutynovičius važinėjo iš Rusijos į Lietuvą, tačiau niekas jo čia nesulaikė nei Sausio 13-osios, nei Medininkų bylose. Klausimas lieka atviras – kodėl?

O dabar prisiminkime, kokia buvo prokuratūros reakcija, kai Medininkų byloje gynyba pateikė teismui prašymą – išsiaiškinti, kada ir kiek kartų buvęs Vilniaus OMOn’o vadas B.Makutynovičius ir Vilniaus OMON’o štabo viršininkas V.Razvodovas kirto Lietuvos sieną: „Atmesti, nes gynyba siekia išsiaiškinti anoniminių liudytojų tapatybę!“

Taip pat dar prisiminkime, ką pasakojo B.Makutynovičiaus suėmimo (dėl Medininkų žudynių) grupėje buvęs mūsų šaltinis: kaip po pučo į Lietuvos VRM atvyko B.Makutynovičius ir mūsų pareigūnai jau norėjo jį suimti, tačiau…

Pirmasis neskubėdamas atėjo Lietuvos Aukščiausiosios tarybos deputatas V. Žiemelis. Maždaug po pusvalandžio, net suprakaitavęs, nešinas papkute po pažastimi, atlėkė vicepremjeras – VSD direktorius Z.Vaišvila.

Po kurio laiko pamatėme centriniais laiptais iš antrojo aukšto kartu su VRM vadovais ir politikais besileidžiantį B. Makutynovičių.<…> Mes buvome pasiruošę uždėti jam antrankius ir suimti, tačiau vienas iš VRM kontržvalgybos valdybos pareigūnų, žvilgtelėjęs į Vilniaus OMON vadą laiptais lydėjusiuosius, davė ženklą: „Neliesti“.

Ir, kaip matome iš oficialios prokuratūros versijos, tas „neliesti“ tęsiasi iki šiol. Tiesa, pernai lapkritį V.Makutynovičius jau iškeliavo iš šio pasaulio, tačiau V.Razvodovas, kuriam mūsų teisėsauga neturi klausimų dėl Medininkų žudynių, toliau laimingas gyvena Rusijoje, kaip sakė mūsų šaltinis, po FSB sparneliu.

Komentarai

 

 

 
  • Žinoma atsiprašau, betgi tada pilnai reabilituojamas ir bet kuris omonas. Reabilituojami prokuratūra su teismais. Nelieka karo nusikaltimo. Nelieka nusikalstamos politikos ir civilių žudymo. Kaip tada su gerb. T.Šerno pasakojimu, kad jis atpažino užpuoliką Makutynovičių? Kaip tada su Vilniaus OMON banditizmu prieš pasienio ir muitinių postus?

   Thumb up 6 Thumb down 0

    • Ir ką? Visi liktų patenkinti ir laimingi? O kaip su Medininkų žudikų išaiškinimu? Man rūpi kodėl nužudytų mūsiškių ginklai buvo rasti pas raudonšiknius draugovininkus. Kas paaiškins kaip pas juos atsirado?

     Thumb up 4 Thumb down 0

     • Kai pagauna žmogelį su vogta mašina, o čia juk nužudytų policininkų ginklai (!), uždaro kalėjiman nesiceremonydami.

      Thumb up 3 Thumb down 0

 1. Šis straipsnis laikraštyje Karštas komentaras pasirodė prieš tris savaites. Po jo Mlynikas nuvyksta į TASS ie duoda interviu apie tai, kad Medininkai ne omono, o armijos darbas. Nes buvo vežamos branduolinės raketos, o Medininkų muitininkai kišo nosį, kur nereikia. Tas Mlyniko išlindimas į eterį sukelia minčių, nes kai apeliacinis teismas nuteisė Nikuliną, Mlynikas nelabai turėjo ką komentuoti Rusijos tv. Chm.

  Thumb up 5 Thumb down 1

  • Ne po Medininkų minėjimo viskas apsivertė? Ar tas Mlynikas skaito Karštą komentarą? Lietuviškai kalba?

   Thumb up 5 Thumb down 1

   • Nesvarbu kokia kalba kas moka ir kokių laikraščių, tikriausia, neskaito. Svarbu tai, kas artina mus prie tiesos ir šviesos.

    Thumb up 5 Thumb down 1

  • Iš Latvijos raketas galėjo vežti į Pskovo arba Smolensko sritis, arba galėjo plukdyti jūra per Rygos uostą. Per Medininkus iš Latvijos tikrai niekas jų negabeno. Iš Lietuvos galėjo gabenti per Medininkus į Baltarusiją, ypač iš Ukmergės ir Karmėlavos. Rygos OMONui Lietuvoje nebuvo ką veikti. Mes turėjome Vilniaus OMONą.

   Thumb up 5 Thumb down 1

   • Sovietai dėl savo patologinio pamišimo planuoti, branduolines raketas iš Latvijos ir Lietuvos išvežė tą pačią parą, gal net tuo pačiu laiku. Ar ne dėl to tas Mlikynas 1991 liepos 30 vakare skubėjo sugrįžti į Rygą?

    Thumb up 4 Thumb down 2

   • Vežti per visą teritoriją į uostus? Paskui uostuose krauti? Per daug rizikos ir nereikalingo matomumo.

    Thumb up 7 Thumb down 0

  • Nesinervink taip. Never, please! Faktai. Nieko nepakeisi. Just the facts. Only. Just the facts, and no more.

   Thumb up 4 Thumb down 2

 2. Versija apie atominių raketų išvežimą labai racionali. Toks atvejis paaiškintų kodėl į postą buvo nusiųsti automatais ginkluoti policininkai. Kodėl ten buvo ir kelių policija ir Aras ir dar papildoma KAD pasalos grupė. Kam buvo reikalingos sovietinės kariškos radijo stotys. Labai panašu į tą, kad Lietuva bandė sustabdyti atominių raketų išvežimą, bet neapskaičiavo su kuo turės susidurti. Beje, tai visiškai nuima bet kokią kaltę ir net jos šešėlį nuo Lietuvos, nuo gerb. V.Landsbergio, nuo mūsų Krašto apsaugos ir gerb. A.Butkevičiaus ir nuo VRM. Tada situacija Medininkuose įgyja aišku vaizdą. Tada, beje, visiškai aiškus pasidaro ir šaudymo ekspertų paaiškinimas apie šaudymą. Tiesa, sugriūna mitas apie nesipriešinimą ir visų sušaudymą vagonėlyje, bet tas praranda ankstesnę reikšmę. Šaunuolė gerb. Giedrė, savo knyga ir straipsniais išjudinusi viešą ir nenutylančią diskusiją. Teisingai sakoma, kad diskusijose gimsta Tiesa. Už tą, didelis Ačiū.

  Thumb up 4 Thumb down 5

 3. Gal rusų fsb galejo puzaju i LT ambasada pasiusti, jei taip, tai cia turi tyrima daryti saugumas

  Thumb up 4 Thumb down 1

  • O mūsų prokurorai, kiek prisimenu, dar parūpino Pužajui vizą į Lietuvą. Tas buvo čia atvažiavęs tipo “rinkti informacijos” mūsų prokurorams apie Medininkų žmogžudžius. Pats tuo laiku būdamas paieškoje dėl Sausio 13-os įvykių. Gražu?

   Thumb up 7 Thumb down 0

  • Ar nebuvo rašyta, kad anksčiau Medininkus ir tyrė VSD, bet paskui juos kažkaip nustūmė, nušalino nuo tyrimo?

   Thumb up 5 Thumb down 0

 4. Pritariu anonimui ( 2016-08-27 21:32).

  Įdomiai, o svarbiausiai labai profesionaliai Karštas komentaras šitą bylą nagrinėja. Paskaičius knygą ir po jos rašytus straipsnius, ima abejonės kokia yra tikroji p. Giedrės Gorienės profesija? Kas ji yra ištikrųjų? Žurnalistė ar teisininkė? O gal operatyvininkė ar kriminalistikos analitikė? Tas nėra svarbu. Daug svarbiau istorinis teisingumas, o jo kaip sykis Medininkų byloje kol kas nenusimato? Nebent tolimesnėje perspektyvoje. Bus įdomu pamatyti kuo baigsis.

  GERAI PASAKYTA, TEISINGAI !!! ŽINOKIT ŽEMAIČIUS !!!

  Thumb up 7 Thumb down 0

 5. Hi, gays & girls ! 2016-08-27 20:17 Jeigu reikalas dėl branduolinių raketų išvežimo iš Lietuvos tikras, o labai į tą panašu 99,99% tikimybe, tada …. , bet kurioje branduolinį ginklą turinčioje pasaulio valstybėje esančios strateginės paskirties raketinės pajėgos turi išskirtinai nuosavą ir nepaprastai gerai parengtą, itin profesionalią apsaugą. Tai netūrėtų kelti nuostabos, žinant, kad nuo senų laikų neramiame pasaulyje egzistuoja jėgos, bet kuriuo momentu nepagailėtų nei lėšų, nei jėgų užgrobti bent vieną branduolinio užtaiso dalį. Branduolinės ginkluotės apsaugos daliniai parengti pagal aukščiausio lygio special force standartus ir turi nepaprastai plačius įgaliojimus, nuosavą žvalgybą ir kontržvalgybą, savo specialios paskirties grupes ir t.t. Tai yra pilną veiksmų autonomiją. Iškilus menkiausiai grėsmei jų saugomam objektui, turi teisę šaudyti be perspėjimo ir dėl slaptumo režimo neturi teisės komunikuoti su vietos valdžios organais ir aiškintis jiems kodėl jie panaudojo ginklą. Netikite? Good luck, my dears!

  Thumb up 4 Thumb down 2

  • “Ekspertai nustatė, kad tos tūtelės šautos arba iš Stiečkino konstrukcijos pistoleto, arba iš Nieugodovo konstrukcijos begarsio pistoleto (ekspertai tuos pistoletus vadina „broliais dvyniais“, kadangi jie skiriasi tik tuo, kad vienas yra be garso slopintuvo, o kitas – su garso slopintuvu). Tokius automatinius pistoletus naudodavo „specnaz“ ir KGB.”

   O raketininkų apsauga kuo ginkluota?

   Thumb up 3 Thumb down 2

 6. Turim Landsbergį, kuris labai norėjo ką nors matyti teisiamųjų suole dėl žudynių
  ir
  turim prokuratūrą, kuri patenkino Landsbergį, pasodindama beleką

  Thumb up 9 Thumb down 0

 7. Netikiu, kad tas Pužajus į Lietuvos ambasadą Maskvoje ateitų iš neturėjimo ką veikti ir prikurtų pasakų, kaip jo kolegos iš Vilniaus omono darbavosi Medininkuose.

  Thumb up 8 Thumb down 0

  • Gavo nurodymą. Atėjo ir papasakojo kas buvo liepta. Pirmai apie Vilniaus omoną. Metiko. Tada griebėsi Rygos omono. O jeigu prokurorams pakišamas omonas ar nekeista kodėl? Kas tuo būdu dengiamas? Keistai čia išeina. Atiduoda, imkit Vilniaus omoną. Neįtinka? Nenorit? Tada duosim jum Rygos omoną, gal tiks. Prokurorai ryškiai pasimetę. O čia dar su tuo Gorbanio paleidimu ir Šerno suniekinimu viešai apsidergia. Politikai pasiunta. Kas lieka daryti prokurorams? Iš tarnybos juk neis. Čiumpa pirmą po ranka pasitaikiusį ir tįsia teisman, bile tik politikus užganėdintų. Štai jum ir visas scenarijus. Kas dabar dėl to kaltas? Pasidėliokit faktus. Parašyta aiškiai. 2001 02 15 (žr. datą foto) kažkoks Pužajus laisvai ir nekliudomai (?) ateina į Lietuvos ambasadą Maskvoje. Savo noru (?) išmeta Lietuvos prokurorams neįtikėtinai tikslią info apie Vilniaus OMON vado vairuotoją. Paskaičius, nu akurat, Bormontovas- žmogžudys. Ko daugiau galima būtų norėti? Prokurorai sugrįžta, bet kažkas jiems nesiriša. Tampo Bormontovą, bet ir nesiryžta jo suimti net po dviejų metų. 2003 02 19 (žr.datą foto), nes turi pasigavę Gorbanį iš Rygos OMON. O Bormontovas iš Vilniaus OMON. Nesiriša tarp savęs. Todėl vieno- Bormontovo nesuima, o Gorbanį paleidžia. Nebūtų afišavęsi, viskas būt tylomis pasibaigę, bet kur tau. Reikėjo viešai pasigirti savo darbu. Ir įklimpo patys dėl savireklamos. Dar tas jų viršininkas, kaip visada nepagalvojęs prisišnekėjo. O čia jau mūsų seimūnai tarė savo griežtą žodį: “arba-arba”. Kas liko daryti? Pasirodyti kvailiais ar prisipažinti suklydusiais juk nesinorėjo? Kaip būtų reikėję pasiteisinti dėl Bormontovo? Du metus jo nelietė, net po tokių Pužajaus parodymų? Ir dar tą Gorbanį paleido? Visiškas krantas. Na, o toliau patys viską žinot. Įdomiai, o svarbiausiai labai profesionaliai Karštas komentaras šitą bylą nagrinėja. Paskaičius knygą ir po jos rašytus straipsnius, ima abejonės kokia yra tikroji p. Giedrės Gorienės profesija? Kas ji yra ištikrųjų? Žurnalistė ar teisininkė? O gal operatyvininkė ar kriminalistikos analitikė? Tas nėra svarbu. Daug svarbiau istorinis teisingumas, o jo kaip sykis Medininkų byloje kol kas nenusimato? Nebent tolimesnėje perspektyvoje. Bus įdomu pamatyti kuo baigsis.

   Thumb up 7 Thumb down 0

   • Pakišinėti omonus, kurie, atseit, už Sovietiją kovojo? Nebent reikėtų dengti kažką rimtesnio. Sovietijos nebėra, todėl juos ir nurašė lengva ranka. Juk, kaip suprantu iki to Pužajaus pasirodymo ir Gorbano pagavimo prokuratūra visai nieko neturėjo už ko užsikabinti?

    Thumb up 5 Thumb down 0

    • Man ir panašu į pakišinėjimą. Ar tikrai mūsų prokurorai su teisėjais gali būti tokie lengvatikiai? Čiumpa ir ryja kablį neapsižiūrėję ?

     Thumb up 4 Thumb down 2

     • Ponas Anonimas praleido vieną labai įdomų momentą – po to įvykio, kažkur už gero pusmečio buvo tarnybų pasidalinta Atkuriamojo Parlamento Pirmininko paskirta solidi premiją už operatyvų ir objektyvų Medininkų žudynių ištyrimą. Kas dalinosi ta premija sąrašas randasi archyve su žyma „visiškai slaptai“.
      Pakliuvus į dienos šviesą tam sąrašėliui labai prašviestų, kas strategavo, vykdė ir tyrė tą nusikaltimą.
      Deja, prie visų geriausių norų ir pastangų, tam sąrašėliui, jeigu jis dar gyvas, dienos šviesos išvysti nelemta…
      Tai dabar ir tenka vaidinti iš naujo tyrimą, teismo procesus ir pn., tęsti politinių strategų sukurtą legendą, nes premijiniai seniai pasidalinti, o rezultato iki šiol (neskaitant vieno atsitiktinio, kuris net išduoti nieko negali, pasodinimo be jokių kaltės įrodymų iki gyvos galvos) – jokio.

      P.s. Turime jau du be jokios kaltės nuteistus iki gyvos galvos:
      1). Dvasių už leidimą suprasti – Rolandą;
      2). Politikų užsakymu už menamą dalyvavimą Medininkų žudynėse – Kostią.
      Kas sekantis?
      Bet kuriuo atveju, EŽTT darbo tikrai nepritruks. Kad tik Lietuva pinigų nepritrūktų… Trumpas gali ir nepagelbėti…

      Thumb up 6 Thumb down 0

     • Kam man rūpintis, juk esate Jūs ir visada randat kuo papildyti kiekvieną komentarą, kiekvieną mintį. Esate nuostabi visų klausimų ir net svetimų minčių žinove.

      Thumb up 3 Thumb down 0

 8. Jeigu reikalas dėl branduolinių raketų išvežimo iš Lietuvos tikras, o labai į tą panašu 99,99% tikimybe, tada …. Medininkuose ne KGB, o sovietų karinės kontržvalgybos darbas. Karinė kontržvalgyba, kaip kiekvienoje valstybėje, buvo yra ir bus kariuomenės (armijos) akys, ausys ir kumštis. Ji niekada nesireklamavo. Apie ją niekada nebuvo kalbama ir rašoma, išskyrus apie 2WW metu veikusį smieršą. Po to tyla. Net apie vyriausiąją žvalgybos valdybą, žinomą GRU trumpiniu yra daug daugiau prirašytą, negu apie 1945-1992 metų sovietų karinę kontržvalgybą ir jos vyriausiąją valdybą tradiciškai galimu trumpiniu GUVK. Pabandykite pasiieškoti informacijos internete, pamatysite ar ką surasite išskyrus, kad tokia yra. Kita vertus, bet kurioje branduolinį ginklą turinčioje pasaulio valstybėje esančios strateginės paskirties raketinės pajėgos turi išskirtinai nuosavą ir nepaprastai gerai parengtą, itin profesionalią apsaugą. Tai netūrėtų kelti nuostabos, žinant, kad nuo senų laikų neramiame pasaulyje egzistuoja jėgos, bet kuriuo momentu nepagailėtų nei lėšų, nei jėgų užgrobti bent vieną branduolinio užtaiso dalį. Branduolinės ginkluotės apsaugos daliniai parengti pagal aukščiausio lygio special force standartus ir turi nepaprastai plačius įgaliojimus, nuosavą žvalgybą ir kontržvalgybą, savo specialios paskirties grupes ir t.t. Tai yra pilną veiksmų autonomiją. Iškilus menkiausiai grėsmei jų saugomam objektui, turi teisę šaudyti be perspėjimo ir dėl slaptumo režimo neturi teisės komunikuoti su vietos valdžios organais ir aiškintis jiems kodėl jie panaudojo ginklą. Netikite? Good luck, my dears!

  Thumb up 3 Thumb down 3

    • Nedaryk skubotai kvailų išvadų. Niekas čia niekam nedirba. Žmonės įpratinti žinoti ir bijoti dviejų sovietmečio baubų, iš kurių pirmas – vardu KGB, antrąjį vadiną GRU. Kitų jie nėra girdėję. Niekur nėra apie juos skaitę. Iš to gimdo a’la Klivečkos sąmokslo teorijas 😀 Dauguma jų nėra plataus mąstymo ar gilaus protavimo mėgėjai. Jie pasičiumpa pagal savo lygį lengviausią mintį ir laikosi jos. kaip pasakytų Holmsas, juk tai elementaru Vatsonai. 😀

     Thumb up 4 Thumb down 1

  • Jei būtų lažybos statyčiau už antrąją jėgą, už raketų apsaugininkus su tikimybę 100% prieš 0,0001%. Jei pas juos tokie įgaliojimai, kas būtų labai racionalu, tai kam jiems kažkokios kontržvalgybos ar KGB ar GRU būtų reikalingos? Kuo daugiau pašalinių akių ir ausų, tuo didesnė informacijos nutekėjimo rizika.

   Thumb up 4 Thumb down 2

     • Kiek juo galima tikėti ir pasitikėti? Prokuratūra ir teismas juo gi netiki? Ar ne taip? O kodėl? Labiau įdomu kaip tie prokurorai gavo Rusijos vizas tokiam vizitui?

      Thumb up 6 Thumb down 0

  • Kaip tikriausiai suprantate, ši Jūsų versija pilnai šokiruojanti. Niekas apie ją ir pagalvojęs nebuvo. Dabar daug kam reikės laiko gerokai prasukti pilkąsias smegenų ląsteles.

   Thumb up 3 Thumb down 0

  • kaip jau jį “TAIP” gina? ka tokio dėl daro? niekur neteko skaityti. jei žinot, galit parašyti? kuo tas ypatingas gynimas pasireiškia

   Thumb up 3 Thumb down 1

  • Čia kartais ne tas bus Pužajus, apie kurį rašė, kaip Lietuvos užverbuotą rinkti informaciją apie Rusijos karinius dalinius? Ne tas, dėl kurio sugrįžo į Lietuvą p. Mindaugas Ladyga?

   Thumb up 4 Thumb down 0

  • Paskaityk. Man pasirodė gana įtikinamai.
   Anonimas 2016-08-27 21:32 Gavo nurodymą. Atėjo ir papasakojo kas buvo liepta

   Thumb up 4 Thumb down 0

 9. Šių metų rugpjūčio 19 d, Rygos omono vadas Mlynikas Tass’ui pasakė, kad per Medininkus važiavo branduolinė ginkluotė.
  Tada aišku, kam reikalingas tas atpirkimo ožys ir kodėl Rusijai naudinga, kad kažkas sėdėtų ir daugiau niekas nesiknaisiotų giliau.

  Thumb up 4 Thumb down 3

 10. Aišku kaip diena, kad su ta Medininkų istorija visiškai niekas neaišku. Nei už ką, nei dėl ko, nei kaip, nei kas, nei kur mūsų vyrus sušaudė. Tačiau, jei priimti, kad branduolinių raketų išvežimas iš Lietuvos reikalas rimtas, tada neatsakytų klausimų daugėja iki begalybės. Mačiau straipsnį su nuotraukomis, kuriose Medininkų poste buvo nufotkintos ne civilinės, o karinės radijo stotys. Dabar pagalvokim, kodėl jų reikėjo taikiems civiliams muitininkams ir policininkams? Kodėl reikėjo stebėti sovietų kariškų dažnių radijo eterį? Ko buvo laukta? Ir kam buvo reikalinga papildoma KAMo pasalos grupė? Tikėjosi sulaikysią raketų išvežimą?

  Thumb up 5 Thumb down 0

  • jūs teisus, Medininkų įvykių vietoje buvo nufotografuotos karinės racijos, bet jos iš namelio dingo iki atvažiuojant mūsų išsimiegojusiai prokuratūrai.

   Thumb up 4 Thumb down 2

  • Skaičiau, kad kriminalistai visada iš pradžių iškelia klausimą KAM TAI NAUDINGA?

   Thumb up 4 Thumb down 0

   • O jūs apie tai paklauskite V.Petruškevičiaus ar N.Medvedjevo. Jie tikriausiai vidurnaktį lėkė į Medininkus tomis išvežamomis raketomis pasigrožėti ir įsitikinti, kad jas tikrai išveža nes abiems tuo pačiu metu tokie pranašiški sapnai prisisapnavo.
    Ot tai sutapimas…!
    Pasigrožėjo ir grįžo miegoti. Nužudytų pasienio sargybinių net nepastebėjo. Ne veltui Nikolajus sakė, kad labai blogai atliko pavedimą, tik nebeprisimena, kas jam tą pavedimą davė. Lyg ir ne Vytautas, lyg ir ne Michailas Sergiejevičius… Negi visas sapno detales prisiminsi?

    P.s. Kaip čia taip atsitraukdama Rusijos armija visų pakelėje pasitaikiusių pasienio postų neiššaudė nei vienoje Pabaltijo valstybėje, nors visose buvo įsirengusi raketines bazes? Kuo jau taip ypatingi tie užkampyje tūnantys buvo Medininkai? Negi taip labai bijojo, kad Tomo bernvakarį švenčiantys tie keli pasieniečiai galėjo juos sulaikyti?

    Thumb up 8 Thumb down 0

  • Geras klausimas: kur jis pats buvo 1991 7 31 kai Medininkų postą Minsko plente sušaudė?

   Thumb up 4 Thumb down 0

  • Paskaityk. Man pasirodė gana įtikinamai.
   Anonimas 2016-08-27 21:32 Gavo nurodymą. Atėjo ir papasakojo kas buvo liepta

   Thumb up 3 Thumb down 0

 11. dabar tiksliai
  2016-08-27 18:50

  1988-91 metais pagrindinis M.S. Gorbačiovo rūpestis buvo sugriauti sąjungą, ir išvesti iš sąjungos pagal apsisprendimo teisę atskiras Respublikas. Būtent, dėl šios priežasties kruopščiai buvo kalamas pleištas tarp Pabaltijo respublikų ir sąjungos. Pasinaudojant gyventojų pasimetimu ir naivumu, net be jokių pastangų paaštrėjo santykiai su Latvija ir Lietuva. M.S. Gorbačiovas net nepamąstė apie SSSR išsaugojimą. Tai buvo neįmanoma jau nuo 1985 m. Būtent tada ir pasireiškė visaapimantis ekonominis ir politinis komunistų imperijos žlugimas

  – vertė rimas –

  Ale kas iš to

  Thumb up 1 Thumb down 2

  • Kokio galo Lietuva tap geranoriškai puolėsi statyti gyvenamųjų namų Kaliningrado kariškiams? Dėl Kalašnikovo automatų? Pasiskaičiuokit tų namų, kiek je kainavo, kainas. Už tokius pinigus būtų buvę galima kiekvienam Lietuvos gyventojui nuo naujagimio iki seniausio senolio ir babūnės gauti iš Rusijos po 10 Kalašnikovų. Bet kam Lietuvai būtų reikėję tokio kiekio ir kur juos visus sudėti? Taip, kad ne dėl kalašų tuos namus statėme ir ne dėl kalašų Butkevičius pas Gračiovą važiavo.

   Thumb up 5 Thumb down 0

   • buvo kalbos, kad tuos namus kariškiams, kad išeitų tarybinė armija, Kaliningrade pastatė už rublius, kuriuos sunešė gyventojai, keisdami į vagnorkes.

    Thumb up 7 Thumb down 0

    • Pagalvok kas tais metais būtų dėjasi, jeigu būtų pasakę, kad už tai norime gauti atominių raketų? Pabandyk įsivaizduoti, jeigu prisimeni anuos laikus.

     Thumb up 5 Thumb down 0

     • o kur tas raketas detum,be infrastrukturos,specu ir paleidimo irenginiu?

      Thumb up 3 Thumb down 1

    • Beje, tada visai neafišavo, kad namai buvo statomi mainais į pėstininkų ginkluotę, kaip vėliau paaiškėjo 1994 m. prasidėjus skandalui.

     Thumb up 5 Thumb down 0

  • Pilnai gali būti, jei Gračiovas tas raketas kam nors kitam “nurašė”, nes tipo “litovcai” išvežti nedavė.

   Thumb up 2 Thumb down 1

 12. 1959-tų metų kovo 4-tą dieną, Sovietų Sąjungos kariuomenė gavo į ginkluotę naują ginklą – antžeminio bazavimo, vidutinio nuotolio raketų kompleksą Р-12. Netrukus, Dnepropetrovsko, Permės, Orenburgo, Omsko gamyklose buvo pradėta šio raketų komplekso serijinė gamyba.

  Raketa buvo klasifikuojama kaip vidutinio nuotolio, su koviniu nuotoliu 2200 km ir 1 megatonos branduoline galvute. Kitaip tariant, nors didelę dalis senosios Europos ji sunaikinti galėjo, Ispanija, Portugalija ir Jungtinės Amerikos Valstijos, dar galėjo jaustis saugios.

  Pagrindinė komplekso dalis – raketa 8К63 – 21.1 metrų ilgio, 1.65 metrų skersmens agregatas, galintis nešti 1.6 tonos termobranduolinę galvutę 2200 kilometrų atstumu.

  Raketos būdavo saugomos ir prižiūrimos raketinėse bazėse, išmėtytose po visas Sovietų sąjungos pasienio respublikas.

  1959 metais raketos Р-12 atkeliavo ir į Lietuvą. Lietuvai atiteko keturi raketiniai pulkai, iš dviejų antžeminių raketinių divizionų (raketinių bazių) kiekvienas – 79-asis raketinis pulkas Plungėje, 637-asis raketinis pulkas Tauragėje, 42-asis raketinis pulkas Karmėlavoje ir 324-asis raketinis pulkas Ukmergėje.

  Keisčiausia, kad 1991 m. rugpjūčio paskutinėmis dienomis visose jose raketų su branduoliniais užtaisais jau nebuvo.

  Štai jums ir galimos tikrosios Medininkų posto sušaudymo priežastys. Ar jas ištyrė?

  Thumb up 3 Thumb down 3

   • Darosi panašu į valstybės paslaptį ir jeigu tokia tiesa, tai jos niekas nepripažins. Toliau bus suokiamos nesąmonės apie visokius omonus ir panašiai :(

    Thumb up 3 Thumb down 2

 13. Paulausko prokurorai surado atpirkimo ožį
  o Landsbergio teismai pasodino.
  Saldi porelė Twix?

  Thumb up 7 Thumb down 0

  • Kas 1990 m. be V.Landsbergio nurodymo galėjo paskirti A.Paulauska vyriausiuoju Lietuvos prokuroru?

   Thumb up 7 Thumb down 0

   • Tai kad čia ir spėlioti nėra ką. V.Landsbergis jį oficialiai ir paskyrė. Kurį laiką buvo net du Generaliniai prokurorai – Masvos paskirtas A.Petrauskas, kaip LTSR, ir Landsbergio paskirtas Paulauskas. Negi ir tokių elementarių dalykų nežinote?

    Thumb up 8 Thumb down 0

  • Greičiausiai iš Ukmergės, nes arčiausia. Autostrados tiko sunkiasvoriams vilkikams.

   Thumb up 4 Thumb down 1

   • Neatmesčiau ir Karmėlavos raketų išvežimo per Medininkų postą galimybės dėl kelio dangos.

    Thumb up 4 Thumb down 0

  • Jeigu tas raketas būtų palikę Lietuvoj, galvojat dabar Kremlius taip pat šakotųsi ar prilaikytų liežuvius? Ko dabar nuolat kalbama apie tuoj, tuoj būsimas amerikonų raketas Patriot Lietuvoje?

   Thumb up 3 Thumb down 2

 14. vertimas

  2016-08-27 17:54

  1988-91 metais svarbiausiu M.S. Gorbačiovo rūpesčiu buvo Sąjungos sugriovimas, išvedant iš Sąjungos atskiras respublikas, tautų apsisprendimo teisės principų pagrindu. Būtent dėl šios priežasties tarp Pabaltijo respublikų ir Sąjungos buvo kruopščiai kalamas pleištas. Naudojantis vietos gyventojų pasimetimu ir naivumu, net be ypatingų pastangų, buvo aštrinami santykiai su Latvija ir Lietuva. Apie TSR Sąjungos išsaugojimą M.S. Gorbačiovas nebegalvojo. Tai buvo jau neįmanoma nuo 1985 m. Būtent tada tapo akivaizdus viską apėmęs ekonominis ir politinis komunistinės imperijos kolapsas, t.y. žlugimas ir griūtis.

  Anonimas

  2016-08-27 18:04

  Žinantys sako, kad sovietijos subyrėjimas, atėjus Gorbiui į valdžią Kremliuje, jau buvo tik laiko klausimas. Buvo pavojus, kad po visą sąjungą iškaišiotos branduolinės raketos gali patekti į bepročių ekstremistų rankas, todėl buvo pradėta nuo Baltijos šalių, kuriose tokio ginklo nebuvo arba jis buvo smarkiai apsaugotas.

  anonimui

  2016-08-27 18:06

  Dėl tokio pavojaus skaudėjo galvas ir Europai ir Amerikai ir Nato.

  Thumb up 5 Thumb down 0

   • O V.Landsbergis kaip tik M.S.Gorbačiov’ą labai norėtų pasodinti. Ir dar ne bet kur, o Lukiškėse.
    Kaip manote – kodėl?
    Negi tik dėl kompanijos Konstantin’ui Michailov-Nikulin’ui?

    Thumb up 7 Thumb down 0

    • Negi už išvežtas raketas keršija? Už tai, kad Lietuva netapo branduoline valstybe su nuosavomis raketomis? Tada, kur kas labiau panašu į teisybę ir paaiškintų kodėl dėl tų Medininkų toks grand šokis su kardais tęsiasi. Negi išties taip yra? Tik neaišku kodėl ir kaip prie tų atominių raketų būtina pririšti kažkokį dargi eilinį omonininką, ir dar iš Rygos?

     Thumb up 7 Thumb down 0

     • Visko gali būti. Už Plungės, netoli Platelių yra sovietinė branduolinių raketų bazė. Ir nuo Vilniaus nearti kaip bielorusų Astravas.

      Thumb up 4 Thumb down 1

     • Nepamiršk dar Kazlų rūdos bazės raketinės ir raketinio kuro bazės.
      Be jos, Ukmergės rajone, šalia Kopūstėlių kaimo, buvo pilnai sukomplektuota ir parengta antžeminių vidutinio nuotolio branduolinių raketų bazė. Ji buvo viena iš dviejų visiškai analogiškų vidutinio nuotolio branduolinių raketų raketinių bazių („pirmos ir antros salvės“, antroji – miške, apie 2 km nuo Veprių), apjungtų į bendrą struktūrą. Tokių ypatingai slaptų objektų Lietuvoje buvo apie dešimt.
      Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, 1991 m. po Maskvoje žlugusio raketų nei Kopūstėliuose, nei Vepriuose nerasta. Kada ir pro kur išvežtos neskelbiama.

      Thumb up 6 Thumb down 0

    • Negi siekiama atsikeršyti Gorbačiovui, kad tas dar iki Maskvos pučo atėmė iš Lietuvos branduolinį vėzdą? O ką? Nepanašu į tiesą?

     Thumb up 5 Thumb down 1

  • Per kur, kada, kaip ir į kur tos raketos buvo išgabentos iš Lietuvos? Kažkaip visiška tyla. 25 metai praėjo, o tyla iki dabar stovi.

   Thumb up 6 Thumb down 0

   • Nepatikėsiu, nors jūs ką…, kad tokio reikalo su raketom Landsbergis nebūtų kontroliavęs per Butkevičių asmeniškai.

    Thumb up 3 Thumb down 1

    • Tokiu atveju čia turėjo visi būti pajungti: KAM+VSD+VRM+savanoriai. Jeigu Lietuva dabar turėtų nuosavas atomines raketas, nereikėtų šitaip drebėti dėl kremlinių grasinimų. O dėl tų raketų sovietai būtų nežinia kiek žmonių garantuotai nušovę.

     Thumb up 3 Thumb down 3

     • Butkevičius čia tikrai ne prie ko dėl raketų išvežimo. O kad dėl jų į Maskvą galėjo važiuoti, čia jau kitas reikalas.

      Thumb up 4 Thumb down 1

 15. Landzbergis susitarė su Šiaurės miesteliu, kad jie inscenizuotų taikią ataką, o jau savus pašaudys savi snaiperiai nuo Karoliniškių stogų . Iš pneumatinių. Yra liudininkas – bedarbis paleckiukas iš Laurų kvartalo.

  rūsskaja istorija:

  Kadangi rusai niekaip nepuolė, juos kažkaip reikėjo priversti pulti. Vagonėlį sudegino Juknevičienė, o kas davė pasieniečiams į snukius, gal savi mužikai, karves parsigindami…Bajeris nepraėjo. Rusai nepuolė.

  Reikia žudyti. Nusprendė Landzbergis.Siųsiu ne savanorius, bet AMONĄ, kad russkei liktų kalti.

  nu gerai – šaudė savi, nušovė savus, tai atsakyk man Baba:

  ką russkei vaidino visus metus LT televidenijoje ir benzo nepardavė ?

  Juk reikėjo tik pasidžiaugti, kad savi savus … ške.

  – наши –

  Thumb up 4 Thumb down 3

 16. Jeigu kas nors taip, kaip Pužajus apie Bormontovą, būtų apie Nikuliną papasakojęs, tai visuose teismuose tokiais parodymais būtų mosikuojama. O dabar kadangi Pužajus pasakoja apie Vilniaus omonininkus, tai teisėsaugai belieka tokius parodymus slėpti.

  Thumb up 6 Thumb down 0

  • Jutubėje žiūrėjau Rimo Morkūno filmą apie Tomą Šerną. Ten yra dokumentiniai 1991 m. ligoninėse filmuoti kadrai. Nepatingėkit pasižiūrėti ir paklausyti ką Tomas sakė apie užpuolikus ir kieno pavardę kartoja net kelis kartus: Makutynovičius. O jis pagal guglo duodamą info buvo ne Rygos, o Vilniaus milicijos specialiosios paskirties būrio (OMON) vadas.

   Thumb up 6 Thumb down 0

   • Kažkur skaičiau, kad Makutynovičiaus Vilniaus omonas labiau su šiaurės miestelio kariškiais draugavo.

    Thumb up 3 Thumb down 0

 17. kaip sako amerikonai, vertas 64 000 $: ką tokio žino Razvodovas, Pužajus, Bormontovas, kad jiems Medininkų byloje suteikta indulgencija?

  Thumb up 5 Thumb down 0

   • Neatrodo, kad ne A.Paulauskas, o V.Landsbergis užsuko Medininkų bylos teismą ir dirigavo to rygiečio nuteisimui?

    Thumb up 2 Thumb down 3

    • Tai jau tikrai ne Artūras Paulauskas sugalvojo žmogžudystę Medininkų poste paversti į karo nusikaltimą žmoniškumui.

     Thumb up 4 Thumb down 2

     • Pataisymą dėl BK 100 pataisos seimui pateikė ne profesorius Vytautas Landsbergis, o pati prezidentė Dalia Grybauskaitė.

      Thumb up 6 Thumb down 0

     • Anonimui ir pritariu.
      Ar jums taip ir nedašunta, kad V.Landsbergis teisėsaugai neoficialiai diriguoja per A.Paulauską,( kurį iš pusiau kėgėbisto metamorfozavo į tautos „patriotą“ ir į jo rankas vėliau seimas atidavė visą valstybės saugumą bei gynybą), kur kas stipriau nei oficialiai per savo statytinę prezidentę?

      P.s. O juk Medininkų tyrimui, jūsų žiniai, galimai pagal išankstinį susitarimą, kaip tik dirigavo ir manipuliavo visais parodymais ir Rusijos linkme nukreipiamaisiais įkalčiais tuometinis Generalinis Landsbergio pasistatytas prokuroras Artūras Paulauskas. Jo be jokių įrodymų sukurtos žudynių versijos tebesilaikoma iki šiol.

      Thumb up 6 Thumb down 0

     • Prieš kelis metus skaičiau internete V.Landsbergio pasigyrimą, kad Prezidentė pritarė jo siūlomam pataisymui dėl karo nusikaltimų.

      Thumb up 6 Thumb down 0

 18. Laurynas 2016-08-27 16:41

  Kai prokurorams ar teismui netinka, o paneigti nesigauna, tada jie apsimeta aklais, kurčiais arba neprotaujančiais. ir durnam aišku, kad tas Pužajus arba Putajus pasakodamas apie Bormontovo prisipažinimą šaudžius Medininkų poste į policininką, nemelavo. Nežinodamas, tokių smulkių detalių, kas svarbiausia, taip tiksliai ir norint nesugalvosi. Nebent jis pats ten būtų dalyvavęs ir pats šaudęs.

  Thumb up 4 Thumb down 1

 19. atleisk Goriene , bet ta istorija “kiauro samčio istorija” ,o keletas prunkščiančiu nuo bet kokio vėjelio istorijos link ..nėra argumentas net iš naujo ja pradėti vartyti .

  Thumb up 0 Thumb down 9

 20. 1988-91 г.г. главной заботой Горбачева М.С. был развал Союза, и вывод из Союза на принципах осуществления права наций на самоопределение отдельных республик. Именно по этой причине старательно вбивался клин между Прибалтийскими республиками и Союзом. Пользуясь растерянностью и наивностью обывателей, даже без особых усилий, обострялись отношения с Латвий и Литвой. О сохранении Союза ССР Горбачев М.С. не помышлял. Это было уже не возможно с 1985 г. Именно тогда стал очевиден всеобемлющий экомомический и политический коллапс коммунистичечкой империи.

  Thumb up 3 Thumb down 0

  • Galima buvo lietuviškai parašyti? Dabar nieko nesuprantu apie ką čia :(

   Thumb up 2 Thumb down 2

   • 1988-1991 GG Michailo Gorbačiovo pagrindinis rūpestis Tai buvo Sąjungos žlugimo, ir išstojimas iš Sąjungos į tautų teisę į apsisprendimą atskirų respublikų principais. Dėl šios priežasties, vairuoti atsargiai pleištą tarp Baltijos respublikų ir Europos Sąjungoje. Pasinaudojant painiavos ir naivumo gyventojų, net ir be didelių pastangų, pabloginti santykius su Latvijos ir Lietuvos. Dėl SSRS Michailas Gorbačiovas išsaugojimo Aš ne manau. Tai buvo neįmanoma 1985. Tada išaiškėjo vseobemlyuschy ekonominės ir politinės griūties kommunistichechkoy imperijos kūrimą.

    Thumb up 2 Thumb down 2

     • 1988-91 metais pagrindinis M.S. Gorbačiovo rūpestis buvo sugriauti sąjungą, ir išvesti iš sąjungos pagal apsisprendimo teisę atskiras Respublikas. Būtent, dėl šios priežasties kruopščiai buvo kalamas pleištas tarp Pabaltijo respublikų ir sąjungos. Pasinaudojant gyventojų pasimetimu ir naivumu, net be jokių pastangų paaštrėjo santykiai su Latvija ir Lietuva. M.S. Gorbačiovas net nepamąstė apie SSSR išsaugojimą. Tai buvo neįmanoma jau nuo 1985 m. Būtent tada ir pasireiškė visaapimantis ekonominis ir politinis komunistų imperijos žlugimas

      – vertė rimas –

      Ar dabar aiškiau, kas rašytojas?

      Thumb up 1 Thumb down 2

  • 1988-91 metais svarbiausiu M.S. Gorbačiovo rūpesčiu buvo Sąjungos sugriovimas, išvedant iš Sąjungos atskiras respublikas, tautų apsisprendimo teisės principų pagrindu. Būtent dėl šios priežasties tarp Pabaltijo respublikų ir Sąjungos buvo kruopščiai kalamas pleištas. Naudojantis vietos gyventojų pasimetimu ir naivumu, net be ypatingų pastangų, buvo aštrinami santykiai su Latvija ir Lietuva. Apie TSR Sąjungos išsaugojimą M.S. Gorbačiovas nebegalvojo. Tai buvo jau neįmanoma nuo 1985 m. Būtent tada tapo akivaizdus viską apėmęs ekonominis ir politinis komunistinės imperijos kolapsas, t.y. žlugimas ir griūtis.

   Thumb up 2 Thumb down 0

   • Žinantys sako, kad sovietijos subyrėjimas, atėjus Gorbiui į valdžią Kremliuje, jau buvo tik laiko klausimas. Buvo pavojus, kad po visą sąjungą iškaišiotos branduolinės raketos gali patekti į bepročių ekstremistų rankas, todėl buvo pradėta nuo Baltijos šalių, kuriose tokio ginklo nebuvo arba jis buvo smarkiai apsaugotas.

    Thumb up 3 Thumb down 0

    • Per kur, kada, kaip ir į kur tos raketos buvo išgabentos iš Lietuvos? Kažkaip visiška tyla. 25 metai praėjo, o tyla iki dabar stovi.

     Thumb up 3 Thumb down 0

 21. Negalėjau patikėti savo akimis ir ausimis, kai per TV T.Šernas su V.Landsbergiu liepos 31 minėjime tiesiai pasakė, kad Medininkų byla neištirta ir prokuratūra visai negalima pasitikėti. Čia kažkas naujo. Ar jums taip neatrodo?

  Thumb up 7 Thumb down 2

    • O tai kas čia nuostabaus ir ką čia naujo jie pasakė? Negi iki šiol dar to nesuvokėte? Kas nuo to pasakymo pasikeitė?Juk net Tomas nieko konkretaus neįvardijo. Pasakė tik tai, kas buvo sutarta pasakyti – kalti kažkokie abstraktūs nemokšos tyrėjai…
     O Landsbergis, jei pastebėjote visada kalba abstrakčiai, lyg tų įvykių metu buvo ne valstybės vadovas, o stovėjo po medžiu ir iš šalies stebėjo, kas dedasi jo valdomoje valstybėje. Jis niekada neįvardijo, kas konkrečiai iš jo buvusių pavaldinių kaltas dėl vieno ar kito rezonansinio įvykio, o tik iš kokio balkonėlio papliurpia, kad kažkas kažką ne taip padarė ar nepadarė, kad visur kalta tik Rusija, kažkoks abstraktus KGB, Putinas, pedofilų klanas ir panašiai. Jis, atseit čia niekuo dėtas, nes labai norėjo daryti, kaip geriau, o kažkas neleido, kaip visada. Jis statė, o kažkas abstraktus visą laiką griovė daugiau, nei jis pastatė.
     Neįgyvendintos ambicijos tapti prezidentu įžeidė taip, kad visomis išgalėmis iki šiol per savo sukurtą partiją kenkia Lietuvai ir jos žmonėms taip, kaip tik gali. O kad tų pastangų ne taip ir perteklinės panaudotos priemonės neatsigręžtų į jį, kartas nuo karto abstrakčiomis frazėmis bando suvaidinti nekaltą avinėlį lengvatikių gerbėjų atjautai neprarasti.
     Aktorius. Karo kurstytojas. Ir neapykantos tulžimi persisunkęs visiems, kurie pasiekė daugiau už jį politikoje, elementarus didybės manija sergantis pensininkas ir nieko daugiau.

     Thumb up 6 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Tinkama valymo įranga – būtinybė kiekvienam verslui
Aukštos kokybės krosnelės namų jaukumui 1
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
SOS pagalbos prašymas. Dalinkimės ir prisidėkime, kas galite, simboliškai 
SOS pagalbos prašymas. Dalinkimės ir prisidėkime, kas galite, simboliškai. Dėkojame už gerumą. Šiaulių...

Gydantys fleitos garsai 
Muzika turi gydančios galios. Teigiama, kad klasikinės muzikos klausymas padeda sumažinti suvalgomą maisto...

Pažintis su miceliniu vandeniu – kaip juo naudotis ir ką reikia žinoti? 
Dauguma moterų ieško idealios makiažo kosmetikos. Produktas, kuris nedirgina odos, jos netraukia ir...

Kas yra šaltas asfaltas ir kam jis mums visiems reikalingas? 
Šaltas asfaltas yra puiki priemonė duobėms taisyti asfaltuotose gatvėse ar keliuose, kiemuose ir...

Dilgėlių arbata – tiems, kurie turi mažakraujystę 
Dėl netinkamos mitybos anemija yra gana dažna šiuolaikinio žmogaus palydovė. Nors atrodo, kad...

Pasiruošimas jūsų tobulai kelionei: ką verta žinoti? 
Manote, kad pats laikas atitrūkti nuo kasdienybės ir bent trumpam leistis į nuotykius?...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (2)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Lietuvos bankas su rinkos dalyviais aptarė pinigų išgryninimo tinklo plėtros projekto pažangą
Lietuvos bankui šiemet birželį inicijavus memorandumo dėl grynųjų pinigų prieinamumo...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...