Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Spalis 19 Antradienis
 

Po pažado surasti Medininkų žudikus – mirtinas šūvis

2016-08-25 10:55 | Bylos, sukrėtusios Lietuvą | Komentarų (408)

Buvusio Vilniaus omonininko V.Pužajaus parodymai Medininkų byloje sutampa su 1993 m. paskelbta, tačiau dėl žurnalisto nužudymo taip ir neištirta versija. Stop kadras iš V.Pužajaus apklausos Lietuvos ambasadoje Maskvoje vaizdo įrašo.


Giedrė Gorienė

Šių metų liepos 31 d. suėjo 25-eri metai nuo tų siaubingų, kraują stingdančių žudynių Medininkų muitinės poste. Valstybiniu mastu šis nusikaltimas (nepaisant oficialaus ir užantspauduoto 2016 m. birželio 6 d. Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo) taip ir neišaiškintas, tuo tarpu penktus metus atliekamas „Karšto komentaro“ žurnalistinis tyrimas parodė: Vytautas Landsbergis, kalbėdamas su britų žurnalistu apie Medininkų žudynes prieš 25 metus, buvo teisus.

Lietuvos prezidentas Vytautas Landsbergis įsitikinęs, kad KGB, o ne juodosios beretės slypi už šių žudynių“, – tokią V.Landsbergio nuomonę 1991 m. rugpjūčio 8 d. numeryje paskelbė Didžiosios Britanijos laikraštis „The European“.

Mūsų ilgo žurnalistinio tyrimo duomenys bei šaltiniai patvirtino: Medininkų žudynių gijos iš tiesų veda į KGB (dabar būtų Rusijos FSB).

Ir būtent tai ir gali būti atsakymas į jau gana seniai kirbantį klausimą: o kodėl Rusijai taip tinka Lietuvos teisėsaugos „ištirta“ oficiali Medininkų žudynių versija ir kodėl tenkina Lietuvos apeliacinio teismo sprendimas – kaip atpirkimo ožį Lietuvos kalėjime iki gyvos galvos laikyti buvusį Rygos omonininką Konstantiną Nikuliną?

Beje, Vytautas Landsbergis teisus ir dar dėl vieno: kad Sausio 13-osios ir Medininkų bylos – susijusios. Kaip? Apie viską – nuo pradžių.

KGB pėdsakas Medininkų žudynių byloje

Pirmą kartą apie Medininkų žudynių byloje aptiktą KGB pėdsaką paskelbėme šių metų sausį.

Iš oficialios byloje esančios medžiagos: apžiūrėdami Medininkų žudynių vietą specialistai rado tris šovinių tūteles, iššautas iš automatinio pistoleto.

Ekspertai nustatė, kad tos tūtelės šautos arba iš Stiečkino konstrukcijos pistoleto, arba iš Nieugodovo konstrukcijos begarsio pistoleto (ekspertai tuos pistoletus vadina „broliais dvyniais“, kadangi jie skiriasi tik tuo, kad vienas yra be garso slopintuvo, o kitas – su garso slopintuvu).

Tokius automatinius pistoletus naudodavo „specnaz“ ir KGB.

Tačiau tiek prokuratūra, tiek Medininkų bylą nagrinėję teisėjai šio fakto buvo linkę paprasčiausiai nematyti.

Dar daugiau: paskelbus apie šį teisėsaugos ignoruojamą faktą keliuose laikraščio numeriuose iš eilės, kilo tikra isterija – per LTV pasirodė reportažas, „Karštą komentarą“ siejantis su „Kremliaus propaganda“. Reportažo metu, kalbėdamas apie „Kremliaus propagandą“, LTV žurnalistas rankose laikė „Karšto komentaro“ numerį, ant kurio viršelio didelėmis raidėmis buvo užrašytas pagrindinės medžiagos pavadinimas – „Nauji faktai Medininkų žudynių tyrime: KGB voratinklyje“. Suprask: viskas, kas čia rašoma, – tai „Kremliaus propaganda“, todėl nekreipk dėmesio, o tikėk tik oficialia Medininkų žudynių versija (iš kurios „išskalbti“ tie, kuriuos reikėjo „išskalbti“).

Tas išpuolis prieš „Karštą komentarą“ per LTV priminė kitą bandymą užčiaupti žurnalistus, rašiusius Medininkų žudynių tema.

1991 m. rugpjūčio 15 d. „Respublikoje“ pasirodė V.Mundrio straipsnis „Vėl kalčiausi žurnalistai“. Ten rašoma, kad „Vyriausybinės komisijos pirmininkas, Lietuvos ministro pirmininko pavaduotojas Zigmas Vaišvila nori uždėti „apynasrį“ smalsiems žurnalistams“.

„Pirmadienį, kalbėdamas per Lietuvos radiją, jis pasipiktino, kad kai kurie žurnalistai per daug rašo apie Medininkų žudynes. Kad ir kaip būtų, Z.Vaišvila pagrasė, jog kai kurie žurnalistai bus pakviesti į prokuratūrą pasiaiškinti, o kai kam net gali būti iškeltos baudžiamosios bylos. Vicepremjeras šį kartą žodžių vėjais nemėtė. Dar tą pačią dieną pas tardytoją V.Markovą buvo iškviestas „Lietuvos ryto“ apžvalgininkas Vladas Valiukevičius“, – apie bandymus uždrausti žurnalistams rašyti savo nuomonę apie žudynes Medininkuose dar prieš 25 metus rašė tuometis „Respublikos“ žurnalistas V.Mundrys.

Kaip matome, praėjus 25 metams savo nuomonę Medininkų žudynių tema žurnalistams Lietuvoje reikšti vis dar draudžiama, tiesa, pasikeitę tik metodai: jei prieš 25 metus atvirai per Lietuvos radiją gąsdino baudžiamosiomis bylomis, tai dabar per Lietuvos televiziją tiesiog „padaro“ „Kremliaus ruporu“. Tačiau esmė – ta pati: užčiaupti „ne taip“ rašančius apie žudynes Medininkuose.

Paslaptingas vizitas: ir vėl siūlas į KGB

Vieną dieną į redakciją atvyko vienas buvęs Vilniaus omonininkas, kurį toliau vadinsiu šaltiniu. Jis taip pat patvirtino: Medininkų žudynės įvyko pagal KGB liniją.

„Mes (buvę Vilniaus omonininkai – KK past.) susitarėme, kad šitoje temoje „nukaposime“ visus Vilniaus OMON’o galus,“ – prisipažino šaltinis, gyvenantis Rusijoje ir bijantis, kad Rusijos FSB, saugodama į Medininkų žudynes įsivėlusius ir dabar dar „veikiančius“ savus, gali „nukapoti“ galus ir Rusijoje, o tarp jų – ir mano šaltinį.

Lietuvoje, kaip žinia, tiesiog liguistai reaguojama į bet kokį Vilniaus OMON’o paminėjimą Medininkų žudynių kontekste, o redakciją pasiekia kaltinimai: „Norite pasakyti, kad gal savi šaudė į savus?“

Tačiau, kaip teisingai yra pastebėjęs Vytautas Landsbergis, tai nebuvo Vilniaus OMON’as – tai buvo sovietinis OMON’as.

O be to, kaip papasakojo pas mus į redakciją atvykęs šaltinis iš Rusijos (buvęs omonininkas), tiek Vilniaus, tiek Rygos OMON’uose buvo žmonės, priklausantys KGB.

Būtent pagal KGB liniją Vilniaus ir Rygos OMON’uose, manoma, ir vyko žudynės Medininkuose.

V.Razvodovui klausimų dėl Medininkų žudynių nėra

Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendyje Medininkų byloje K.Nikulinui cituojami kitoje byloje duoti buvusio Vilniaus omonininko A.Bobyliovo parodymai:

Liudytojas Aleksandras Bobyliovas <…> palaikė draugiškus santykius su Vilniaus OMON štabo viršininku Vladimiru Razvodovu. Prieš evakuaciją, A.Bobyliovas lankėsi Vilniaus OMON bazėje. Tuo metu V. Razvodovas jo paprašė pagalbos ir nusivedė į kambarėlį, nuo kurio raktą turėjo tik V. Razvodovas. Tame kambaryje buvo sukrautos dėžės, iš kurių vienoje liudytojas pamatė kruvinus drabužius, sportinius batelius bei du automatus „AKS 74(U)“ su atlenkiama buože. V. Razvodovas pasakė, kad šiuos ginklus reikia paslėpti ir niekam apie tai neprasitarti.“

Ką tai rodo? Kad po Medininkų žudynių ir po pučo Maskvoje, tačiau prieš omonininkų evakuaciją į Rusiją, Vilniaus OMON’o štabo viršininkas V.Razvodovas pasikvietė buvusį omonininką, savo artimą bičiulį A. Bobyliovą ir paprašė jo pagalbos – paslėpti „kruvinus“ ginklus.

Du automatus AKS 74 (U), su kuriais buvo žudyta Medininkuose, paslėpė du omonininkai (vieną paslėpė buvęs Vilniaus OMON’o vado B.Makutynovičiaus vairuotojas I.Bormontovas, antrą – kitas Vilniaus omonininkas); iš nužudytų Medininkų posto pareigūnų pagrobti ginklai per draugovininką Pavelą Vasilenko perduoti kitiems draugovininkams, kurie, vykdami į Baltarusiją, su savimi šiuos ginklus pasiėmė, tačiau Šumsko pasienio poste 1991 m. lapkričio 6 d. buvo sulaikyti.

Vienas iš tuomet su ginklais sulaikytų draugovininkų I.Smotkinas (dabar gyvenantis Baltarusijoje) „Karštam komentarui“ teigė buvęs „pakištas“: jis nežinojęs, koks tai ginklas, o jį prieš kelionę į Baltarusiją esą primygtinai įsiūlęs draugovininkas Pavelas Vasilenko.

Kaip nustatė teisėsauga, pas sulaikytus draugovininkus buvo rasti Medininkuose nužudytų kelių policininko Algirdo Kazlausko ir „Aro“ pareigūno Algimanto Juozako ginklai.

Kitas asmuo, kuris taip pat susijęs su ginklų iš „Razvodovo kambariuko“ slėpimu, „Karštam komentarui“ taip pat prisiekinėjo nežinojęs, kokį ginklą slėpė, ir tikino buvęs „pakištas“ V.Razvodovo.

Taigi, visi „kruvinų“ Medininkų ginklų galai susiveda į vieną – Vilniaus OMON’o štabo viršininką V.Razvodovą. Tačiau paradoksas – šis asmuo Medininkų žudynių byloje net nefigūruoja. Jam klausimų neturėjo nei Medininkų žudynių bylą nagrinėjęs Vilniaus apygardos, nei Lietuvos apeliacinis teismas.

Be to, V.Razvodovą Vilniaus apygardos teismas išteisino ir kitoje – Vilniaus OMON’o (muitininkų vagonėlių užpuldinėjimo) byloje.

„Žudikai atvažiuoja aplankyti tėvų…“

1992 m. kovo 31 d. Generalinės prokuratūros vyriausiasis tardytojas A. Astaška pasirašė nutarimą sustabdyti parengtinį tardymą Medininkų žudynių byloje, nenustačius baudžiamojon atsakomybėn trauktino asmens.

1993 m. kovo 5 d. „Respublikoje“ pasirodė Audriaus Lingio straipsnis „Žudikai atvažiuoja aplankyti tėvų“, kuriame pateikti šokiruojantys duomenys apie žudynes Medininkuose.

Tuomet į „Respubliką“ paskambino vyriškis, kuris rusiškai paklausė, ar redakciją domina žudynės Medininkuose. Jis paprašė 10 tūkst. talonų, kasetinio diktofono su kasete ir pažadėjo po savaitės parvežti iš Rusijos Medininkų žudynėse dalyvavusio asmens pasakojimą. Už tokios kasetės pristatymą jis paprašė dar 25 tūkst. talonų.

Tokiu būdu spaudoje pasirodė „autentiško žudiko“ pasakojimas. Tą istoriją, anot su „Respublika“ susisiekusio asmens, jam papasakojo buvęs Vilniaus omonininkas Dementjevas, kitaip „agentas“ D-284.

Kaip rašoma straipsnyje, visa muitinių postų operacija buvo vykdoma pagal Maskvos 846-ąjį Z įsakymą. Pagal išankstinį planą, Medininkuose turėjo įvykti tas pats, kas įvyko Saločių, Zarasų ir kituose pasienio postuose, t. y. namelis turėjo būti sudegintas, pareigūnai – nuginkluoti, nurengti ir įbauginti. Tačiau tą kartą įvyko nenumatytas dalykas.

Rengdamiesi operacijai, Vilniaus omonininkai surado vedlį – netoli Medininkų gyvenantį 24 metų A.S. (straipsnyje rašoma, kad pavardė redakcijai žinoma). Jis ateidavo pas muitininkus, taigi neturėjo sukelti įtarimo.

Tačiau taip kruopščiai suplanuota operacija jau nuo pat pradžių vyko ne pagal planą. Tik omonininkams išlipus iš automobilių, Lietuvos pareigūnai jiems pasipriešino. Mat šalia muitinės namelio stovėjusiame automobilyje sėdėjęs „Aro“ pareigūnas nepažinojo omonininkų vedlio A.S., todėl ginkluotų žmonių pasirodymas jam pasirodė įtartinas. „Aro“ policininkas dar spėjo iššokti iš mašinos ir automato šūviu sužeidė į kairįjį petį Lebedevą“,- rašoma prieš 23 metus publikuotame straipsnyje.

Po tokios nesėkmingos pradžios labiausiai įsiuto Rygos omonininkas Dančenko, kuris kartu su kitais Rygos omonininkais – Parfionovu ir, atrodo, Jerofejevu į Medininkus atvyko per Baltarusiją.

Anot „Respublikos“ informatoriaus, net ir sužeidus Lebedevą, atvykę deginti muitinės namelio omonininkai dar neplanavo žudyti pareigūnų. Tikroji tragedija buvo dar prieš akis – vienas iš „Aro“ pareigūnų atpažino vieną omonininką, o gyvas liudininkas jiems nebuvo reikalingas…

Sunaikinimo grupėje, kaip rašoma straipsnyje, buvo penkiese: grupės vadas – „Alfos“ majoras V.Bakajevas, Sokolovskis, Pauliukevičius, Lebedevas (visi jie iš Vilniaus OMON’o) ir Dančenko (iš Rygos OMON’o). Taip pat dar buvo ir atsitraukimo grupė, bet redakcijos informatorius nežinojo, kas į ją įėjo.

Po žudynių atsitraukta pagal planą: Rygos OMON’o žmonės per Baltarusiją sugrįžo į Rygą, o Vilniaus omonininkai nuvažiavo tiesiai į Vilnių.

„Pasak Dementjevo, kai jie viską papasakojo B.Makutynovičiui (Vilniaus OMON’o vadas – KK past.), šiam plaukai ant galvos pasišiaušė. Šito jis nesitikėjo“, – citavo informatorių straipsnyje.

Po pučo Dementjevas ir Lebedevas pasitraukė į Šiaurės miestelį ir iš Lietuvos į Rusiją išvyko kartu su paskutiniais divizijos kariais. O Medininkuose sužeistas Lebedevas netgi gulėjo Antakalnio ligoninėje. Kaip redakciją informavo medikai, tikrai kažkoks Lebedevas gydėsi Antakalnio klinikose. Ir tikrai jis sunkiai valdė ranką.

Tuo metu, kai buvo rašomas straipsnis, Lebedevas gyveno Pskovo srityje, Jerofejevas – Maskvoje, Dementjevas – Maskvos srities Odincovo mieste.

„Pauliukevičius dažnai apsilanko pas gimines Vilniaus rajone, o B.Makutynovičius Švenčionių rajone lanko savo motiną“, – teigta 1993 m. kovo 5 d. „Respublikoje“ išspausdintame A.Lingio straipsnyje „Žudikai atvažiuoja aplankyti tėvų…“

Paskutinis straipsnio sakinys: „Respublika“ ir ateityje pasižada talkinti pareigūnams, kad greičiau būtų rasti Medininkų žudikai“.

Po pažado surasti Medininkų žudikus – mirtinas šūvis

Straipsnis sukėlė sprogusios bombos įspūdį. Tam, kad būtų patikrinti dienraščio „Respublika“ publikacijoje paskelbti duomenys, iš archyvo buvo ištraukta daugiau nei prieš metus sustabdyta Medininkų žudynių byla ir perduota jaunam Generalinės prokuratūros prokurorui Rolandui Stankevičiui. Jis atnaujino parengtinį tyrimą ir turėjo patikrinti žurnalisto A.Lingio paskelbtą Medininkų žudynių versiją.

Tačiau vos po metų, t.y. 1994 metų balandžio 29 d., prokuroras R.Stankevičius, taip ir nepatikrinęs paskelbtų duomenų (Medininkų byloje nėra jokių duomenų apie straipsnyje paskelbtų duomenų patikrinimą, patvirtinimą arba paneigimą) priėmė nutarimą, kuriuo parengtinį tardymą Medininkų žudynių byloje sustabdė, „nenustačius baudžiamojon atsakomybėn trauktino asmens“.

Nustebote? Kaip tai galėjo atsitikti, kad Medininkų žudynės buvo pamirštos, t. y. vėl atsidūrė „neištirtų bylų“ archyve?

Elementaru. Žinote tokį posakį, kad „gaisrą geriausia gesinti kitu gaisru“? Taigi…

Praėjus pusmečiui po Audriaus Lingio publikacijos „Žudikai atvažiuoja aplankyti tėvų“ buvo nušautas „Respublikos“ žurnalistas, Audriaus Lingio brolis Vitas Lingys. Ne vieną mėnesį ir ne vienerius metus visoje viešoje erdvėje dominavo vienintelė tema: žurnalisto V.Lingio nužudymas, „Vilniaus brigada“, B.Dekanidzės teismas, mirties bausmė.

Be abejonės, kad tokiame kontekste visuomenei, o ir žiniasklaidai ne Medininkų žudikai ir ne Medininkų tematika buvo galvoje.

Būtent tuo metu parengtinis tardymas Medininkų byloje, net nepatikrinus straipsnyje paskelbtų duomenų, buvo nutrauktas.

Beje, būtent Medininkų žudynių kontekste visai kitomis spalvomis nusipiešia ir žurnalisto V.Lingio nužudymas.

Nepamirškime, kad po 1991 metų rugpjūčio pučo, kai buvo aišku, kad TSRS žlugo, nemažai buvusių sovietinių Vilniaus omonininkų perėjo dirbti į jau nepriklausomos Lietuvos policiją, netgi Policijos departamentą ir VRM.

Turbūt į Rusiją pasitraukę Vilniaus omonininkai, susiję su Medininkų žudynėmis, galėjo palaikyti ryšius su Lietuvos struktūrose dirbančiais buvusiais kolegomis? O po straipsnio „Respublikoje“ su visomis pavardėmis ir kitomis detalėmis, matyt, kilo panika – reikėjo nedelsiant imtis kažkokių priemonių. Juoba, kad Generalinė prokuratūra atnaujino tyrimą.

Dar daugiau – panika turbūt kilo ne tik Medininkų žudikų stovykloje, tačiau ir tarp VRM/PD/policijoje dirbusių buvusių Vilniaus omonininkų. Nes jeigu paaiškėtų, kad į Medininkų žudynes įsivėlę Vilniaus OMON’o vadai, tai į Lietuvos teisėtvarkos struktūras po pučo įsiliejusiems buvusiems omonininkams – šachas ir matas, nes atsiranda galimybė Vilniaus OMON’ą įvardinti nusikaltėliška organizacija. O tas Vilniaus OMON’o vadų šešėlis kristų ant visų, kurie tuo metu buvo Vilniaus OMON’e.

Taigi, galimų žudikų bičiuliai iš teisėtvarkos galėjo „nuleisti“ V.Lingiui informacijos apie „mafiją“ ir jau po pusmečio tos pačios mafijos rankomis buvo nužudytas žurnalistas – brolis to, kuris tyrė Medininkų žudynes.

Kaip sakoma, vienu šūviu – du zuikiai: ir „Vilniaus brigada“ po žurnalisto nužudymo „susemta“ (nors kas trukdė iki tol?), ir Medininkų žudynių tema, vedanti į Vilniaus OMON’ą, nugesinta (o Generalinėje prokuratūroje, kaip sako rusai, „pod šum volnyj“, nutrauktas ir Medininkų žudynių tyrimas).

Pažiūrėkime: žurnalistas nužudytas po brolio publikacijos apie Medininkus praėjus pusei metų, taikinys – ne Audrius Lingys, bet jo brolis Vitas Lingys. Ir nužudytas „Vilniaus brigados“, ne omonininkų ar draugovininkų. Taigi, lyg ir neturėtų būti jokių įtarimų, kad šita žmogžudystė galėtų būti labai sudėtinga operacija, turinti visai kitą galutinį tikslą, tiesa?

Kaip ten bebūtų, tačiau po Vito Lingio nužudymo Medininkų žudynių tematika iš tiesų tame laikraštyje prigeso – pasikeitė ir vadinamasis „rašymo kalibras“.

Beje, kartais tarnybos taip dirba: pačios nuleidžia informaciją žurnalistams, o paskui ant tų žurnalistų užsiundo tuos, apie kuriuos rašo.

Juk faktas: jeigu Vitui Lingiui nebūtų nuleista informacija apie „Vilniaus brigadą“, jis ta tema nebūtų rašęs, taigi, oficialiai ir nebūtų motyvo, kodėl „Vilniaus brigada“ turėtų žudyti žurnalistą.

Faktai kalba patys už save

Kaip rodo mūsų atliktas žurnalistinis tyrimas ir bylos medžiaga, prieš 23 metus „Respublikoje“ spausdintame straipsnyje išdėstyti faktai iš esmės atitinka faktinius Medininkų bylos duomenis. Panagrinėkime detaliau.

Straipsnyje rašoma, kad neatpažinęs omonininkų vedlio, pirmas į ginkluotus omonininkus pradėjo šaudyti „Aro“ pareigūnas ir net sužeidė Vilniaus omonininką Lebedevą.

Kaip jau skelbė „Karštas komentaras“, prie muitinės posto buvo rastos tūtelės, šautos iš tokio paties automato, kokį tą naktį turėjo „Aro“ pareigūnas Mindaugas Balavakas.

Medininkų byloje nuteisto K.Nikulino gynėjai ne kartą prašė teismo atlikti ekspertizę ir nustatyti, ar tos tūtelės tikrai iššautos iš M.Balavako automato. Tačiau teismas kategoriškai tą padaryti atsisakė.

Pasak teismo medicinos ekspertizės, M.Balavako sužalojimai buvo tokie: viena kulka rasta įstrigusi rankoje, kita kulka antrą ranką praėjo kiaurai, galvoje – du šūviai taip pat kiaurai.

Kaip redakcijai sakė šaudymo profesionalai, toks žaizdų pobūdis rodo, kad į rankas buvo šauta turint vieną tikslą – išmušti iš M.Balavako rankų ginklą.

Atlikus įvykio vietos rekonstrukciją, galima daryti pagrįstą prielaidą, kad jis šaudė į užpuolikus pritūpęs ant vieno kelio.

Įdomi detalė: 1996 metais Vilniuje įvyko auto avarija – du girti vyriškiai įsirėžė į kitą mašiną. Girtieji bandė gražiuoju susitarti su vairuotoju, kad šis nekviestų policijos, tačiau jis buvo nesukalbamas. Tuomet vienas iš girtų išsitraukė iš mašinos automatą. Blaivusis girtąjį nuginklavo. Tyrimo metu paaiškėjo, kad tai – Medininkuose nužudyto „Aro“ pareigūno M.Balavako automatas. Kaip manote, kuo visa tai baigėsi? Tiems girtiesiems buvo pritaikyta amnestija, o M.Balakavo automatas teismo sprendimu buvo perduotas į Ginklų fondą. Medininkų žudynes tyrusiam prokurorui M.Balavako automatas nereikalingas??? (Kodėl nužudyto “ariečio” ginklas – ne kaip įkaltis Medininkų byloje?)

Dabar dėl sužeisto Vilniaus omonininko. Nusikaltimo vietos apžiūros metu automobilyje VAZ, kuriuo, pasiskolinę iš kaimyno taksisto, į budėjimą Medininkų poste buvo atvykęs kelių policininkas A.Kazlauskas, buvo rasta kruvina neperšaunama liemenė. Ji nepriklausė nė vienam iš tą naktį budėjusių pareigūnų. Tai buvo M.Balavako sužeisto užpuoliko palikta liemenė.

Tačiau mūsų pareigūnai tos liemenės netyrė, kraujo DNR – taip pat.

Tai, kad per Medininkų užpuolimą kažkas buvo sužeistas, patvirtina ir A.Bobyliovo kitoje byloje duoti parodymai: kad jis Vilniaus OMON’o bazėje, kambaryje, nuo kurio raktą turėjo tik V.Razvodovas, be ginklų, matė ir kruvinus rūbus.

Jeigu I.Bormontovas, dar vienas Vilniaus omonininkas ir P.Vasilenkos draugovininkų grupė Vilniaus OMON’o štabo viršininko V.Razvodovo nurodymu slėpė „kruvinus“ bei iš nužudytų mūsų pareigūnų pagrobtus ginklus, tai kas slėpė (ar naikino) kruvinus rūbus su sportiniais bateliais?

Šitų klausimų mūsų prokuratūra ir teismas nenori net girdėti.

O dabar – trečias labai svarbus akcentas. Prieš 23 metus skelbtame straipsnyje teigiama, kad Medininkų žudynėse dalyvavo ir Rygos OMON’as. Tačiau – atkreipkite dėmesį – visai ne ta Rygos omonininkų grupė, kuri šiuo metu jau baigiama nuteisti Medininkų byloje (K.Nikulinas jau nuteistas iki gyvos galvos).

Pasak tuometinio „Respublikos“ informatoriaus, į Medininkus Rygos omonininkai atvyko iš Latvijos per Baltarusiją ir po žudynių iš karto per Baltarusiją išvyko atgal. Įvardijamos ir pavardės: Parfionovas, Dančenko, Jerofejevas.

Ar atsimenate, kokį klausimą mes nuolat kėlėme? Kad į jokius logikos rėmus nesutelpa vienas faktas: kad K.Nikulinas ir kiti Rygos omonininkai, tą naktį miegoję Vilniaus OMON’o bazėje, jeigu būtų dalyvavę žudynėse, kitą rytą po žudynių būtų sau ramiai maklinėję po Vilniaus geležinkelio stotį, o nebūtų po žudynių per Baltarusiją nėrę kuo skubiau į Latviją?

Iš esmės tas „Respublikos“ informatorius ir atsako į mūsų klausimą: jeigu tai tiesa, ką sako tas informatorius – kad žudynėse dalyvavo ir S.Parfionovo vadovaujami rygiečiai, tai jie ir atvyko, ir išvyko per Baltarusiją.

O šis faktas labai glaudžiai susiriša su kitu faktu: buvęs Baltarusijos VRM ministras Olegas Alkajevas Vokietijoje išleistoje knygoje „Sušaudymo komanda“ rašo, kad Medininkų žudynėse panaudoti pistoletai buvo naudojami pas juos, Baltarusijoje, mirties bausmių vykdymui.

Prisimenate, kalbėjome apie tris Medininkų nusikaltimo vietoje rastas tūteles, šautas iš automatinio pistoleto („Stiečkino“ arba „Nieugodovo“), kas konstatuota ir įvykio vietos apžiūros protokoluose, ir ekspertų išvadose, bet ko nenori matyti nei prokuratūra, nei teismai? Taigi, vaizdas modeliuojasi toks: po žudynių, traukdamiesi per Baltarusiją, Rygos omoninkai žudynėse panaudotus automatinius pistoletus (kokius turėdavo tik „specnaz“ arba KGB) paliko „paslėpti“ Baltarusijoje – ir tie pistoletai buvo naudojami mirties bausmių vykdymui. Apie ką vėliau savo knygoje papasakojo Baltarusijos VRM ministras O. Alkajevas.

Taigi, Lietuvos teismas Medininkų byloje nuteisė ne tuos rygiečius? Panašu, kad taip. Panašu, kad Konstantinas Nikulinas su kitais kolegomis iš Rygos OMON’o šioje KGB operacijoje buvo panaudoti dėl priedangos.

Pvz., Konstantinas Nikulinas iki šiandien nesupranta, kokių galų jiems, Rygos omonininkams, liepos 30 d. vakare reikėjo atvykti į Vilniaus OMON’o bazę „parsivežti ginklų“ (tokia buvo gauta iš divizijos štabo Vilniuje į Rygą šifrotelegrama), jeigu jie Rygoje turėjo ginklų?

O toliau – dar keisčiau: atvykus dviem mašinomis į Vilnių, Rygos OMON’o vadas Č.Mlynikas, užėjęs į divizijos štabą, pasakė, kad „šiandien ginklų nebus, bus rytoj“, ir nuvežė vyrus permiegoti į Vilniaus OMON’o bazę.

Ten iš jų paėmė jų tarnybinius ginklus, kuriuos Č.Mlynikas išsivežė į Rygą. (Tai buvo jau antras įtartinas dalykas – kaip lydėti ginklų krovinį neginkluotiems?). Išvažiuodamas į Rygą, išsivežė ir abi mašinas. (Kodėl? Kodėl reikėjo grįžti geležinkeliu ar autobusu? Kad geriau „apsišviestų“, jog tikrai „tą naktį“ buvo Vilniuje?).

O ryte Vilniaus OMON’o bazėje jiems pasakė, kad „jokių ginklų parlydėti nereikės“, ir Vilniaus OMON’o vadas B.Makutynovičius juos nuvežė į Vilniaus geležinkelio stotį. K.Nikulinas sugrįžo į Rygą, taip ir nesupratęs, ko jie čia apskritai važiavo.

Ir dabar tas faktas – kad jis tą naktį buvo Vilniaus OMON’o bazėje – yra vienintelis nuteisto iki gyvos galvos K.Nikulino „dalyvavimo“ Medininkų žudynėse įrodymas.

Ką papasakojo V.Pužajus?

Tačiau dabar prisiminkime buvusio Vilniaus omonininko V.Pužajaus parodymus, duotus 2001 m. vasario 15 d. Lietuvos ambasadoje Rusijos Federacijoje. („Karštas komentaras“ turi šių parodymų vaizdo įrašą).V.Pužajus pasakojo, kad jau po pučo Vilniaus OMON’o patalpose omonininkai prie butelio svarstė, ką reikės daryti, kai bus išformuotas OMON’as. Ir tada Vilniaus OMON’o vado B.Makutynovičiaus vairuotojas I.Bormontovas pasakė: „Jums gerai, o aš dalyvavau muitinės sušaudyme Medininkuose“.V.Pužajus paklausė, kaip jis ten atsidūręs, ir tas papasakojo, kad ten buvo su V.Razvodovu (Vilniaus OMON’o štabo viršininku). Su jais dar buvo V.Razvodovo vairuotojas I. Gudaniec.

Pasak V.Pužajaus, I.Bormontovas sakęs, kad žudynėse dalyvavo ir Rygos omonininkai, jiems vadovavo Sergej Parfionov.

Atkreipkite dėmesį: Sergej Parfionov – būtent apie jį kalbama ir 1993 m. kovo 5 d. „Respublikoje“ paskelbtame straipsnyje, ir būtent tą pačią pavardę mini V.Pužajus.

Taigi, V.Pužajaus parodymai – tai, ką jam po pučo papasakojo I.Bormontovas – sutampa su tuo, ką pasakojo „Respublikos“ informatorius.

„Aš iš Bormontovo pasakojimo supratau, kad Bormontov šovė į tą pareigūną, kuris buvo nušautas klūpant ant kelių ir laikantis rankas už galvos, o šūvis jam padarytas į galvą“, – mūsų pareigūnams Lietuvos ambasadoje Maskvoje 2001 m. vasario 15 d. sakė V.Pužajus.

Taip buvo nušautas „Aro“ pareigūnas A.Juozakas. Apie tai, kaip jis buvo nušautas – kad buvo parklupdytas ant kelių ir laikantis rankas už galvos nušautas į galvą, viešai skelbta nebuvo. Todėl tai gali reikšti viena: tą aplinkybę galėjo žinoti žudikas arba tas, kuriam žudikas tai pasakojo.2002 m. rugpjūčio 1 d. jau Lietuvoje, Generalinėje prokuratūroje, V.Pužajus patikslino savo parodymus: „Tadeuš Gudaniec pokalbio metu pasakė, kad jis į Medininkus vežė V.Razvodovą ir dar vieną milicininką iš Vilniaus OMON’o“.

Gal tai ir buvo ta atsitraukimo grupė, apie kurią kalba „Respublikos“ informatorius prieš 23 metus išspausdintame straipsnyje, tačiau kurios pavardžių nežinojo?

Beje, V.Pužajaus parodymai patvirtina ir dar vienas faktines aplinkybes: kad Gudaneco vairuojamas automobilis dauboje netoli Medininkų posto užklimpo, o po žudynių Gudanecas taip buvo išsigandęs, kad negalėjo vairuoti.

Iš tiesų prie muitinės namelio dauboje rasti automobilio UAZ pėdsakai – jis ten pelkėje buvo įklimpęs. O nuo kalno per vienkiemio kiemą leidosi, matyt, todėl, kad per raciją gavo pranešimą apie sužeistą omonininką.

Beje, to vienkiemio gyventoja „Karštam komentarui“ sakė, kad tą naktį kažkas nuo grandinės buvo paleidęs karvę. Karvė buvo paleista, kad netrukdytų operacijai, kadangi tas kelias, akivaizdu, buvo pasirinktas kaip Vilniaus OMON’o grupės atsitraukimo kelias.

Čia reikėtų pažymėti, kad Vilniaus OMON operacijai ruošėsi iš anksto: byloje yra ne vieno liudytojo parodymai apie tai, kad jau visą savaitę iki operacijos Vilniaus omonininkai žvalgė teritoriją (ir žemėje, ir iš oro). Pasitreniravo ir su ta pačia ant kalno netoli muitinės esančio vienkiemio gyventojų laikoma karve: maždaug penkios dienos iki žudynių naktį karvė nuo grandinės taip pat buvo paleista.

Oficiali versija – palaikoma Maskvos

Taigi, koks kuriasi Medininkų žudynių vaizdas?

Kad tai buvo KGB operacija ir joje galėjo dalyvauti KGB patikėtiniai iš Vilniaus ir Rygos OMON’ų.

Kad Rygos omonininkai (K.Nikulinas ir dar septyni omonininkai) tą naktį į Vilniaus OMON’o bazę galėjo buvo atsiųsti dėl priedangos – Medininkų užpuolime galėjo dalyvauti rygiečiai, į Medininkus atvykę per Baltarusiją ir per Baltarusiją po užpuolimo ir atsitraukę (tai paaiškina, kodėl tiek „Respublikos“ informatorius, tiek V.Pužajus savo oficialiuose parodymuose LR GP kalba apie „rygiečiams“ vadovavusį S.Parfionovą; o kadangi S.Parfionovas 1991 m. liepos 30 d. kartu su K.Nikulinu ir kitais omonininkais į Vilniaus OMON’o bazę nebuvo atvykęs, tai teisėsaugai liudytojų minima S.Parfionovo pavardė, matyt, atrodė „klaida“).

Nors ne vienas liudytojas mini Vilniaus OMON’o štabo vadą V.Razvodovą, jis Medininkų žudynių byloje nefigūruoja. Kodėl?

Kaip redakcijai sakė gerai informuotas šaltinis, V.Razvodovas, būdamas Vilniaus OMON’o štabo viršininku, buvo ir KGB rezervistas, o šiuo metu jis – veikiančiame Rusijos FSB rezerve, todėl, šaltinio įsitikinimu, Rusijos FSB per savo „mygtukus“ Lietuvoje ir „nukapojo“ visus V.Razvodovo galus Medininkų žudynių byloje.

Išvada? Duomenys rodo, kad Medininkų žudynėse kartu su Vilniaus omonininkais galėjo dalyvauti ir „rygiečiai“. Tačiau ne tie, kurie jau nuteisti (K.Nikulinas) ir dar teisiami (Ryžovas, Laktionovas).

Beje, būtent ši painiava su rygiečiais – nes liudytojai, kalbėdami apie Rygos OMON’o dalyvavimą, nurodydavo S.Parfionovo, kaip grupės vadovo, pavardę, matyt, ir lėmė visą tą eilę galimų klastočių Medininkų žudynių byloje: kadangi S.Parfionovo nebuvo tarp atvykusių į Vilniaus OMON’o bazę 1991 m. liepos 30 d., mūsų teisėsauga net netikrino prieš 23 metus skelbtos versijos – apie S.Parfionovo atvykimą į Medininkus per Baltarusiją, ir į Medininkų žudynes bandė įkomponuoti ką nors iš tų rygiečių, kurią tą naktį buvo Vilniaus OMON’o bazėje. (Nes liudytojai juk kalbėjo apie „rygiečius“!). Iš čia, jau pralaikius K.Nikuliną beveik metus suimtą ir siekiant pratęsti suėmimą, matyt, ir atsirado tas „anoniminis“ liudytojas, kuris „girdėjo, kaip Ryžovas skundėsi Nikulinui, kad Medininkuose pametė laikrodį“, nors įvykio vietos apžiūros metu (nei įvykio dieną, nei kitas dienas per papildomas įvykio vietos apžiūras) joks laikrodis rastas nebuvo. Iš čia, matyt, ir ta galimai suklastota operatyvinė pažyma, kuri kaip įrodymas cituojama K.Nikulino nuosprendyje. Operatyvinė pažyma, kurioje minimi duomenys net patikrinti, o – ar ne paradoksas? – pažymą neva 1992 m. vasario mėn. surašę operatyvininkai dėl tos pažymos apklausti tik… 2013 metais.

Beje, ta pažyma – dar vienas įrodymas, kad Rusijai labai tinka dabartinė Medininkų žudynių oficiali versija.Po ilgus metus trukusių K.Nikulino ir jo gynėjų prašymų, Lietuvos apeliacinis teismas galiausiai teikėsi nusiųsti teisinės pagalbos prašymą į Rusiją: kad Maskvos apskrityje, Vladimire, gyvenantis buvęs Rygos omonininkas Aleksandras Kuzminas atsakytų į klausimus. Mat ta operatyvinė pažyma paremta tariamu A.Kuzmino pasakojimu mūsų operatyvininkams, kad, A.Kuzmino nuomone, Medininkuose galėjo žudyti Rygos OMON’o grupė „Delta-1“, kuriai priklausė ir K.Nikulinas.

Kartu Lietuvos apeliacinis teismas Rusijos prašė Medininkų byloje apklausti Tombovo apskrityje gyvenantį buvusį Vilniaus omonininką V.Pužajų, kuris mūsų prokuratūros atstovams Lietuvos ambasadoje Maskvoje, o po to ir atvykęs į Lietuvos Generalinę prokuratūrą papasakojo, ką jam apie Medininkų žudynes pasakojo buvęs Vilniaus OMON’o vado vairuotojas I.Bormontovas.

Rusijos Federacija V.Pužajų apklausė, tačiau labai gudriai: V.Pužajus turėjo galvos traumą, todėl neprisimena, ką pasakojo Lietuvos pareigūnams. Tuo tarpu A.Kuzminą (kuris neturi pažymos, kad turėjo galvos traumą, todėl gali prisiminti, kad su jokiais Lietuvos operatyvininkais nekalbėjo) RF apklausti atsisakė.

Tokiu būdu Rusijos Federacija padėjo Lietuvos teisėsaugai išsaugoti nesugriautą oficialią Medininkų bylos versiją, paaukodama savo pilietį K.Nikuliną. Nes juk kaip sakoma? Tas, kas nežino, tas nieko ir nepasakys. O uždaryk tokį V.Razvodovą… Turbūt nemažai Rusijos FSB agentūros (ir jos „stogų“) Lietuvoje atsiskleistų, ar ne?

Beje, dar viena citata iš prieš 23 metus „Respublikoje“ spausdinto straipsnio „Žudikai atvažiuoja aplankyti tėvų“: „Visa operacija truko apie 45 minutes. Jos metu buvo fotografuojama ir, pasak mūsų žinių šaltinio, nuotraukos dabar yra KGB archyvuose Maskvoje“.

O dabar prisiminkime, ką viename pirmųjų interviu apie Medininkų žudynes mums sakė pirmasis krašto apsaugos vadas Audrius Butkevičius: „Jeigu Rusija norėtų ištraukti iš kalėjimo K.Nikuliną, jai tereiktų spragtelėti pirštais“.

Tačiau, akivaizdu, nenori. Nes oficialioji versija Rusiją tenkina. Dar daugiau – ir propagandiškai ji galės tą bylą tarptautiniame lygmenyje prieš pačią Lietuvą (kuriai ir padėjo tą oficialią versiją įtvirtinti ir pasodinti K.Nikuliną) panaudoti.

(Beje, Rusijos Federacija pati oficialiai pripažino, kad oficialios Medininkų versijos griūtis kelia grėsmę Rusijos nacionaliniam saugumui: kai Lietuvos Apeliacinis teismas kreipėsi į Rusijos Federacijos teisingumo ministeriją, kad liudytojais byloje būtų apklausti buvęs Vilniaus omonininkas V.Pužajus ir buvęs Rygos omonininkas A.Kuzminas, RF teisingumo ministerija V.Pužajų apklausė, o atsisakymą apklausti A.Kuzminą Lietuvos apeliaciniam teismui motyvavo, kad jo apklausa Medininkų byloje kelia grėsmę Rusijos nacionaliniam saugumui. Tačiau esmė ta, kad A.Kuzminas turėjo arba patvirtinti, arba paneigti byloje esančios operatyvinės pažymos, ant kurios ir pastatyta oficiali versija, turinį: ar A.Kuzminas buvo susitikęs su dviem operatyvininkais iš Lietuvos (Adikliu ir Pukeniu) 1992 m. vasario pradžioje Rygoje ir ar jiems pasakojo, kad Medininkų žudynėse galėjo dalyvauti Rygos OMON’o grupė “Delta-1″(kuriai priklausė ir K.Nikulinas). Jeigu A.Kuzminas būtų paneigęs šios nežinia iš kur, kada ir kokiomis aplinkybėmis byloje atsiradusios operatyvinės pažymos turinį, viskas – esminis oficialios versijos pamatas (kaip manoma, fiktyvi pažyma) griūva. Ir tokie A.Kuzmino parodymai, kaip galima suprasti iš Rusijos Federacijos teisingumo ministerijos rašto, kelia grėsmę Rusijos nacionaliniam saugumui – ir toks RF raštas Lietuvos apeliaciniam teismui leidžia daryti pagrįstą prielaidą, kad RF suinteresuota oficialios Medininkų žudynių versijos išsaugojimu).

Sausio 13-osios ir Medininkų bylų ryšys

O dabar – kas sieja Sausio 13-osios ir Medininkų bylas?

Dar tuometinio generalinio prokuroro Artūro Paulausko pasirašytame trauktinų baudžiamojon atsakomybėn Sausio 13-osios byloje asmenų sąraše po Mykolo Burokevičiaus, Juozo Jermalavičiaus ir kt., rikiavosi šie asmenys: Vilniaus OMON’o vadas B. Makutynovičius, Vilniaus OMON’o štabo vadas V. Razvodovas, raudonųjų draugovininkų vadas Pavelas Vasilenko.Prieš metus per Rusijos TV parodytoje laidoje buvo parodytas jau papildytas paieškomų Sausio 13-osios byloje asmenų sąrašas – jame atsirado ir buvusio Vilniaus omonininko V.Pužajaus pavardė. Tačiau rusiškame sąrašo variante V.Pužajaus pavardė parašyta „Putaj“. Spausdinimo klaida? O gal tai – kaip ir „atsidėkojimas“ buvusiam Vilniaus omonininkui, kad jau „neprisimena“, ką 2001-2002 metais pasakojo mūsų prokuratūrai apie Medininkų žudynes ir taip negriauna oficialiosios versijos?

Tarp paieškomų Sausio 13-osios byloje neliko ir aršaus raudonųjų draugovininkų vado Pavelo Vasilenkos. To paties, kuris perdavė I.Smotkinui ir kitiems draugovininkams Medininkuose nušautų pareigūnų pagrobtus ginklus. Vėlgi „atsidėkojimas“ už „teisingus“ parodymus Medininkų byloje?

Beje, jeigu jau teismai ėmė teisti pagal operatyvines pažymas, tai kodėl P.Vasilenko – dar laisvėje? Cituojame Krašto apsaugos departamento 1991 m. rugsėjo 6 d. pažymą Nr. 5 LR GP ypatingai svarbių bylų vyr.tardytojui A.Astaškai (tyrusiam Medininkų bylą):

„Turima operatyvinė informacija, kad gamyklos „Vilma“ darbininkų draugovė, kuriai vadovauja šios gamyklos OXY skyriaus darbuotojas P.Vasilenko, toliau tęsia priešišką LR veiklą. Dar prieš rugpjūčio 19 d. pas P.Vasilenką buvo atvykę žmonės iš TSRS KGB „Alfa“ grupės. <…>

Prieš rugpjūčio 19 d. perversmą P.Vasilenko buvo išvažiavęs į Pabradės poligoną šovinių. Tuomet jis kalbėjo savo bendradarbiams, kad jam reikalingi šoviniai ir į ką jis šaudys.

Dar prieš sausio 13 d. įvykius P.Vasilenko vienai iš savo bendradarbių liepė atnešti sūnaus nuotrauką, kad šturmuojant televizijos pastatą nebūtų nušautas.

P.Vasilenkai gamykloje buvo ir yra sudaromos sąlygos užsiimti ardomąja veikla. Nuo 1990 m. gruodžio mėn. iki 1991m. rugpjūčio mėn. pabaigos jis nedirbo, o per tą laiką treniravo Pabradės kariniame poligone OMON’o padalinio karius, nes pats yra aukštos kvalifikacijos šaulys. Artimiausi jo draugai yra Jefremov Genadij, taip pat artimai bendrauja su gamyklos „Vilma“ generalinio direktoriaus pavaduotoju Aleliūnu Mykolu ir OXY skyriaus viršininku Kozak“.

Taigi, šis raudonųjų draugovininkų vadas sausas išėjo ir iš Sausio 13-osios, ir iš Medininkų bylų.

Kaip matome iš A.Paulausko pasirašyto Sausio 13-osios byloje paieškomų asmenų sąrašo, ten įrašytas ir B.Makutynovičius. Tačiau „Respublika“ dar prieš 23 metus rašė, jog „žudikai atvažiuoja aplankyti tėvų“ – nors ir būdamas paieškoje, B.Makutynovičius važinėjo iš Rusijos į Lietuvą, tačiau niekas jo čia nesulaikė nei Sausio 13-osios, nei Medininkų bylose. Klausimas lieka atviras – kodėl?

O dabar prisiminkime, kokia buvo prokuratūros reakcija, kai Medininkų byloje gynyba pateikė teismui prašymą – išsiaiškinti, kada ir kiek kartų buvęs Vilniaus OMOn’o vadas B.Makutynovičius ir Vilniaus OMON’o štabo viršininkas V.Razvodovas kirto Lietuvos sieną: „Atmesti, nes gynyba siekia išsiaiškinti anoniminių liudytojų tapatybę!“

Taip pat dar prisiminkime, ką pasakojo B.Makutynovičiaus suėmimo (dėl Medininkų žudynių) grupėje buvęs mūsų šaltinis: kaip po pučo į Lietuvos VRM atvyko B.Makutynovičius ir mūsų pareigūnai jau norėjo jį suimti, tačiau…

Pirmasis neskubėdamas atėjo Lietuvos Aukščiausiosios tarybos deputatas V. Žiemelis. Maždaug po pusvalandžio, net suprakaitavęs, nešinas papkute po pažastimi, atlėkė vicepremjeras – VSD direktorius Z.Vaišvila.

Po kurio laiko pamatėme centriniais laiptais iš antrojo aukšto kartu su VRM vadovais ir politikais besileidžiantį B. Makutynovičių.<…> Mes buvome pasiruošę uždėti jam antrankius ir suimti, tačiau vienas iš VRM kontržvalgybos valdybos pareigūnų, žvilgtelėjęs į Vilniaus OMON vadą laiptais lydėjusiuosius, davė ženklą: „Neliesti“.

Ir, kaip matome iš oficialios prokuratūros versijos, tas „neliesti“ tęsiasi iki šiol. Tiesa, pernai lapkritį V.Makutynovičius jau iškeliavo iš šio pasaulio, tačiau V.Razvodovas, kuriam mūsų teisėsauga neturi klausimų dėl Medininkų žudynių, toliau laimingas gyvena Rusijoje, kaip sakė mūsų šaltinis, po FSB sparneliu.

Komentarai

 

 

 
 1. POŽYMIAI: Su barzdele, sulinkęs, panašus į ožį. Turėjo gauti
  premiją. Gali turėti daug pinigų, nes pavogė Norvegijos žmonių
  dovanotą tautos fondą. Mačiusius arba ką nors žinančius apie jo
  buvimo vietą (tvartelyje nerasta, bet gali trintis netoli privačių
  vaikų darželių) , prašome pranešti tiesiogiai gen.prokurorui
  E.Pašiliui (galima skambinti ir naktį, kaip L.Graužinienė buvusiam VRM
  ministrui S.Skverneliui).

  Thumb up 8 Thumb down 2

 2. KGB zydu ikurta ir valdoma,jie sugriove TSRS,jie valdo ES…Medininkai ,kaip ir TV bokstas tik=scena….kam tusciai pilstomas vanduo?Zino Zmonija genelius zydus:Berija ,stalin,trockis…kita puse Himleris ,gebelsas….90 % zydu kartu …ir dar sako …lietuviai-mus mulkina mulkino….ka darysi …nors netikekit visa TV ,nieko cia ner tik zydo interesas….

  Thumb up 1 Thumb down 4

 3. Netikiu, kad Makutynovičiaus laidotuvės nebuvo specialiai surežisuotos pridengimui nuo lietuviškų teismų.

  Thumb up 4 Thumb down 0

  • Filmuose rodo, tradicinis ėjimas slepiant žmogų, nieko originalaus, užtat veksmingas :(

   Thumb up 2 Thumb down 0

 4. Parašyta:

  P.Vasilenkai gamykloje buvo ir yra sudaromos sąlygos užsiimti ardomąja veikla. Nuo 1990 m. gruodžio mėn. iki 1991m. rugpjūčio mėn. pabaigos jis nedirbo, o per tą laiką treniravo Pabradės kariniame poligone OMON’o padalinio karius, nes pats yra aukštos kvalifikacijos šaulys.

  Bet visai neaišku kas jis toks. Jis kaip su Medininkais susijęs?

  Thumb up 3 Thumb down 0

  • Anksčiau, bet jau gana senai buvo kažkas parašyta, kad šitas Vasilenko ir jo šaika buvo pagauta su Medininkuose nužudytų policininkų automatais.

   Thumb up 4 Thumb down 0

 5. Likimo pirštas negailestingas…gaus visi ko nusipelnė , kurie prisidėjo prie šios purvinos istorijos ir dar pasodinote nekaltą žmogų .

  Thumb up 8 Thumb down 0

 6. nu ir kaip vertint visą šitą marmalynę, klounada kažkokia. Labai norisi konkerčių atlikėjų ir jų “kuklavodų” įvardijimo. Juk Vyrai žuvo už Lietuvą. Ar mes jau galim save vadint Valstybe, ar tik sugebam slapstytis Žuvusiųjų šešėlyje

  Thumb up 7 Thumb down 1

  • Būkim biedni, bet teisingi ir vadinkime daiktus tikraisiais vardais. Jie net nesiruošė žūti, o ruošėsi švęsti Tomo bernvakarį. Ir jie nežuvo kovodami už Lietuvą. Savi juos už laurų vainiką „dievams“ paskerdė ir sudegino ant nepriklausomybės aukuro.

   Thumb up 8 Thumb down 1

    • iš maskvos atsiūstą “savo nuomonę”. O šiaip šia byla ypatingai domisi šitas laikraštis, lygtai russkei niekur su bombom nedaro nesąmonių. Šiaip apie russkiu šizofreniką čia rašo vycka panegirikos paklodes . Galima suprasti.

     Thumb up 3 Thumb down 2

 7. Teisingas stasio komentaras, jeigu turetu prokurorai ant Nikulino nors viena irodyma, tai jau butu per visas tv parode.

  Thumb up 7 Thumb down 1

 8. įdomi pažyma cituojama. Čia tas Aleliūnas, kur dabar peamonininkų konfederacijoj???

  Thumb up 4 Thumb down 1

 9. Nedovanotinai atrodo faktas,kad seimo narys Medvedevas jau is vakaro zinojo apie busimas zudynes Medininkuose.Jis pirmas,o ne Petruskevicius atvyko i Medininkus dar tamsoje,pirmas surinko ikalcius zudiku,pirmas nufilmavo ir skubiai grizo i lova toliau miegoti.manau pries tai dar pranese sis klapciukas asmeniui,jog viskas sutvarkyta ir ikalciu nelike??? Todel ir tylejo sis “ponas tuos beveik 20 metu???idomiausia,kad pats prasneko,??? Ar tai pajutes gresme ar tai sazine prabilo?? Bet net ir paviesinus si fakta,prokurorai nemate reikalo apklausti,netgi tokioj byloj ,kur teisiami galbut nekalti ir lauzomi likimai?Juk Medvedevas buvo tikra to zodzio prasme landsberginis klapciukas?Pavarcius sio “pono” praeiti,manau,niekam nekils abejoniu,jog sis zmogus priklause kgb ir ne eiliniu stukaciu ten gvardijai?Todel faktas jog organizavo kgb vienas is realiausiu.nenorejau komentare moineti tokiu atmatu pavardziu,bet nesinori jog seselis kristu ant bendrapavardziu

  Thumb up 7 Thumb down 3

  • Ponas jeronimai, Tamsta pats klysti ir kitus klaidini. Privalu laikytis versijos pagal Tatos ankstų rytą iš Palangos paskelbtą, net nepradėjus jokių tyrimų, per žiniasklaidą pareiškimą, kad tai Rusijos Rygos OMON’o įvykdytas nusikaltimas. Kas geriau už Tatą tai galėtų žinoti. Jam, tikriausiai pranašiškas sapnas prisisapnavo.
   Na gerai, sakykim kad tai Gorbačiovas J.Bušo vizito išvakarėse užsigeidė pats save ir savo valstybę sukompromituoti tomis žudynėmis ir, sukūręs strateginį planą, pasiuntė žudikus. Tada paskelbusioje nepriklausomybę Lietuvoje davė nurodymą išvakarėse pakeisti Medininkų pamainos vadą, kuris iš vakaro pasirūpino filmavimo kamera, po vidurnakčio atsirado Medininkuose ir, vietoj to, kad pranešti tarnyboms, pradėjo filmuoti tuščius mineralinio butelius. Tikriausiai pats Gorbačiovas ar kas iš jo komandos paryčiais paskambina LR Aukščiausiosios tarybos deputatui N.Medvedjevui, iškviečia jam iš LR seimo garažo budinčią Volgą ir pasiunčią į Medininkus prakontroliuoti, kaip įvykdyta užduotis. Butkevičiui dar išvakarėse duotas nurodymas pašalinti iš posto jo skirtą nuolatinę posto karinę apsaugą. Gen.prokurorui A.Paulauskui Gorbačiovas nurodo, kad sunaikintų visus nereikalingus įkalčius, bet po trijų dienų padeda po vagonėlio slenksčiu papildomą įkaltį, nurodantį į Rusija. Po komos atsigavusį ir pradėjusį duoti parodymus „prieš Rusiją“ R.Rubavičių, Gorbačiovas nurodo padaryti mirusiu. Tomas Šernas iki šiol tebebijo Gorbačiovo ir tyli, kaip žemė. Visi parodymai ir filmuota medžiaga pagal Rusijos valdžios nurodymą sunaikinami. Ketvirtį amžiaus be jokių įrodymų eskaluojama prielaida, kad tai Rusijos valdžios rankų darbas ir pasodinamas iki gyvos galvos rusų tautybės pilietis, kuris nieko negali pasakyti, nes nieko apie tai nežino.
   Tamsta, jeronimai tiki tokia pasaka?
   Mudvi su Antaniene – ne.

   P.s. Iš turimų duomenų išeitų, kad visa mūsų aukščiausioji valdžia dirbo Rusijos naudai, visomis išgalėmis slėpdama šį nusikaltimą ir vangiai ieškodama tiesos, atpirkimo ožiu darė pirmą po ranka pasitaikiusį, kad tie, pataikavę Rusijai mūsų veikėjai toliau galėtų ruošti prezidentinius perversmus Lietuvoje, keleivinių lėktuvų, varant ant Rusijos, sušaudymo planus Ukrainoje ir jaukti žmonių protus šmeižikiška propaganda, provokuojant karą su Rusija.

   Thumb up 10 Thumb down 2

   • Baba,tu cia issakiai savo nuomone,ja noredamas ipirsti kaip manaja?mano komentare nei rusija nei plike su zmelapiu ,niekur,ne karto nepamineta.Visa si reikala,Brazuoles tilto diversija,savanoriu maista ir pasitraukima i miska,Pociuno pasalinima,Garliavos ivykius,kankinimo slaptus kalejimus uz maisa amerikonisku zaliuku,ir daugeli kitu nusikaltimu ,ivykde ,manu,ta pati gauja ,vadovaujama to pacio centro ir apsisaukelio.kai zmogui troskimas buti vieninteliu ir garbingiausiu ir protingiausiu,uzvaldo prota,sis gali ryztis netgi zudynems.Ar stalinas,hitleris ,berija,ir kiti buvo ne tokie?O lietuviskasis “vienintelis ir nepakartojamas” argi ne toks pat?O kas juos visus vienija? Nejau manai,kad siaip ,atsitiktinai dar 75 metams uzslaptinti kgb ziulikai Lietuvoje?Va uztenka pavartyti gyvenimo praeitis tu visu isvardintu ir prie zmogzudysciu galimai prisidejusiu “ponu” dosje,ir net abejones dingsta,kas jie,kam jie dave amzina priesaika,ir kam jie iki grabo lentos istikimai tarnauja.O rusija cia ne prie ko,nebent slaptai koki maisa rusisku rubliu pameta i ta uzslaptinta zudiku jungini.

    Thumb up 6 Thumb down 2

    • Mano supratimu, tai varymas ant kažkokio mistinio KGB, kuris jau seniai oficialiai nebeegzistuoja, lygiai tas pats, kaip N.Venckienės savo problemų varymas ant kažkokio mistinio pedofilų klano, kurio niekas (net ji pati) nesugeba įvardinti.
     Visų Medininkų žudynių (kaip ir visų kitų) pagal išankstinį susitarimą tarnybų vadai, turi ir pavardes ir pareigybes, jie labai lengvai nuspėjami, tik niekas neišdrįsta jų įvardinti, nes nėra jokių konkrečių įrodymų, o visi tyli, nes vienam iš jų skilus, pradėtų byrėti visa komanda.
     Juk visi nori ir toliau vaidinti didvyrius, aukštai ir minkštai sėdėti, šiltai ir sočiai maitintis ir…
     Ir kas be ko, turėti begalinį malonumą mulkinti kvailelius…

     P.s. O juk tiek Vilniaus, tiek ir Rygos OMON’as buvo kažkam pavaldūs ir tie valdininkai bei politikai tikrai turėjo žinoti, ką veikia jų pavaldiniai. Ne patys gi jie sugalvojo tas žudynes… Todėl ir klausimą reikėtų statyti kantu – ne kas žudė, o kas siuntė žudyti? Kas paruošė ir su visomis instancijomis suderino tą strateginį žudynių planą? Juk tai ne vienos tarnybos ir ne vieno žmogaus darbas. Ir kodėl visi liudininkai, kurie tai matė savo akimis, bijo net prasižioti?

     Thumb up 5 Thumb down 0

 10. Žiūriu, atgijo komentaruose ne tai prokurorai, ne tai ultra patriotai? Užuot nesąmones rašę komentaruose, galėtumėte parodyti tuos įrodymus, jei tokius turit ar žinot juos?

  Thumb up 2 Thumb down 5

 11. Nereikia kurti visokių sąmokslų teorijų. Tam yra teismai ir prokuratūra. Du teismai aiškiai jau pasakė kas dėl Medininkų kaltas. Konkrečiai pasakė: RYGOS OMON ir NIKULINAS. Tai gal jie žino? Jūs bylą matėt? Skaitėt?

  Thumb up 0 Thumb down 12

  • puikiai žinome, kaip tie teismai kartais “nuteisia”. O Dovydaitis iš pirmos instancijos teismo jau ne teisėjas, ir dar neaišku, ką likimas paruoš ir kitiems iš aukštesnės instancijos.
   Kol yra bent menkiausia abejonė, jog žmogaus kaltė neįrodyta, gali tie prokurorai mosikuoti tomis teismo nutartimis tarsi vėliavomis – niekam neįdomu.

   Thumb up 8 Thumb down 0

   • “Kol yra bent menkiausia abejonė, jog žmogaus kaltė neįrodyta”?

    Reiškia įrodymai yra, jei tėra vien menkutė abejonė?

    Thumb up 0 Thumb down 8

    • Būtų bent menkiausias įodymas, būtumėte ištrimitavę visai Lietuvai, pasakę konkrečiai ir ne parodę. Tik, kai žurnalistai paklausia jūsų, neturite ką atsakyti. pradedate mekenti apie mistinius tarpinius faktus, kurių nei vieno negalite konkrečiai įvardinti ir dar mistiškesnį visetą tuštumos. Taip, kad nereikia laikyti žmonių durneliais.

     Thumb up 7 Thumb down 1

 12. Iš kur Pužajus taip detaliai žino, jeigu pats ten nedalyvavo ir tas Bormontovas jam nepasakojo? Prokurorai patys jo pasakojimą sukūrė?

  Thumb up 3 Thumb down 0

  • Nori pasakyti, prokurorai filmuką sukūrė, kur Pužajus suvaidinimo pagrindinį vaidmenį? :)

   Thumb up 4 Thumb down 0

   • Prispaudę galėjo jam iš anksto pasakyti ką jam reikia pasakoti į filmavimą. Nesunku vieną kitą detalę įterpti. Mintinai galima išmokti per minutę. O jeigu tam Pužui FSB liepė pačiam nueiti ir papasakoti?

    Thumb up 1 Thumb down 1

  • Kai prokurorams ar teismui netinka, o paneigti nesigauna, tada jie apsimeta aklais, kurčiais arba neprotaujančiais. ir durnam aišku, kad tas Pužajus arba Putajus pasakodamas apie Bormontovo prisipažinimą šaudžius Medininkų poste į policininką, nemelavo. Nežinodamas, tokių smulkių detalių, kas svarbiausia, taip tiksliai ir norint nesugalvosi. Nebent jis pats ten būtų dalyvavęs ir pats šaudęs.

   Thumb up 2 Thumb down 0

 13. Pritariu komentatoriams Jeronimui ir Babai. Viskas i desimtuka. Gorienei, matomai, pakvipo bankiniai bilieteliai, todel jau senas aferistas nekaltas. O jis ir yra kalciausias del visko. Bet atrado atpirkimo ozi ir pasodino.Tik gerai reikia pakratyt, pasakys viska. Sitiek metu tesiasi viskas, o rezultato jokio. Zudikai laisveje. Sernas uzciauptas, jau ir goriene baigia byla nuslopint, nes “taip reikia”. Labai liaupsina melyna chalata. Nei vienas laikrastis jos fotkiu tiek nededa, kiek KK. Pinigai visur turi galia, nieko nepadrysi.

  Thumb up 7 Thumb down 5

  • Visa bėda, kad kai kurie žmonės nori matyti tai, ko nėra, pritempti prie savo įsivaizdavimo realybę. Tačiau realybė būna kartais ne tokia, kokią kaip kam norisi matyti.
   Per minėjimą, kurį transliavo LTV, Šernas labai aiškiai pasakė, kad jis nepasitiki prokuratūra.
   Ir kol bus šita prokuratūra, tol visi, kas turi ką pasakyti apie Medininkus, tylės.

   Thumb up 8 Thumb down 1

  • P.S. Ir jeigu Landsbergis bent nago juodymu čia būtų “prie ko”, jis 25 metus nuosaikiai nekeltų Vilniaus OMON’o išplovimo iš Medininkų bylos klausimo.

   Thumb up 3 Thumb down 7

   • Landsbergis gali kalbėti ką panorėjęs, nes žino, kad niekas nerizikuos laužyti sutarties su Vilniaus omonu. Viskas daroma ir kalbama dėl vaizdo sudarymo, o tikrovėje kas darosi? Vilniaus omonininkus mūsų teismas išteisino? Išteisino. Jiems nuteisti ir įrodymų pritrūko ir įstatymai atgal negalioja. Kažkaip nekeista? Medininkų byloje įrodymų nereikėjo ir įstatymai atgal galiojo. Nesupranti ar apsimeti?

    Thumb up 8 Thumb down 2

  • Su Vilniaus OMON sutartį pasirašė Vagnoriaus Vyriausybė, ne Landsbergio Aukščiausio Taryba.
   Pas ką vienas tos sutarties egzempliorius, tas ir plauna Vilniaus OMON’ą.
   O ką darydavo Vagnorius, tą nebūtinai turėdavo žinoti Landsbergis.
   Nes Vagnorius – tai atskira valstybė.
   Taip, kad ne ten savo žvilgsnį esi nukreipęs.
   Labai klaidingą žvilgsnį.

   Thumb up 2 Thumb down 6

  • 1991 01 07 pas premjerę Prunskienę prie “juodo išėjimo” iš Vyriausybės pasitiko KGB darbuotojas D. Jis pareikalavo, kad Prunskienė atiduotų jiems 1 vicepremjero postą ir 4 ministrų postus. Priešingu atveju, pasakė, ji bus atstatydinta.
   Prunskienė atsakė: “Tada jau geriau atstatydinimas”.
   Po to ir įvyko tas, kas įvyko. Po cirko su Šimėnu labai įdomiomis aplinkybėmis permjeru tapo Vagnorius.
   Vicepremjeru ir saugumo vadovu – Vaišvila (kurį paskirti Prunskienė atsisakė).
   Paskui Vagnoriaus Vyriausybės sprendimu Medininkų postas išimamas iš krašto apsaugos, o toliau ir Vaišvila lekia su papkute po pažastimi į VRM, kad Makutynovičiaus nesuimtų.
   O tamstai vis dar vaidenasi Landsbergis…

   Thumb up 3 Thumb down 3

   • Gi Landsbergis pirmasis faktinis ir vienintelis atkurtos Lietuvos karalius, didysis kunigaikštis, valdovas prezidentas ir kas ten dar, kaip jį dar vadina? Kaip Pirmasis ir Vienintelis visų valdžių Valdovas- faktinis Prezidentas galėjo nežinoti? Gal nori pasakyti, kad Landsbergis 1991 metais nevaldė Lietuvos? Gal Vyriausybė veikė be jo žinios? Ojojoi, kaip čia gražu, net fioletava?

    Thumb up 7 Thumb down 1

  • Straipsniu turinis tikrai pasikeitė. Dingo konkretika ir tikslumas. Buvo tikras štormas. Buvo įdomu skaityti. Dabar bangelės balutėje. Dėl vaizdo?

   Thumb up 3 Thumb down 0

  • Ir aš nesuprantu kai p galėjo nenuteisti aiškių žmogžudystės bendrininkų. Gal jie gavo “indulgenciją” už pagalbą prokuratūrai?

   Thumb up 4 Thumb down 1

   • Jeigu būtų padėję- būtų viskas tiksliai išaiškinta, nustatyta ir parodyta. Būtų paskelbta visiems kas žudė ir ką, kaip žudė ir kurioj vietoj, ir visas kitas bla, bla, bla. Nustatyta? Išaiškinta? Ne. Tada reikia ieškoti kitų priežasčių, kodėl jie neteisiami kartu su to Nikulinu ar kaip ten jį reikia vadinti. Ar nebus tiesa, kad 1991 m. su Vilniaus omonu pasirašyta sutartis to neleidžia?

    Thumb up 6 Thumb down 1

    • Tai Vaišvilos papkutėje, kur nešėsi po pažastimi, buvo Vagnoriaus Vyriausybės sutartis su Vilniaus OMON?

     Thumb up 3 Thumb down 2

     • Niekuo nepavirtinta, bet labai panašu ir tikėtina. Kas galėtų paneigti?

      Thumb up 3 Thumb down 0

 14. Iš paieškomų Sausio 13-osios asmenų sąrašo dalies matosi, kad ir Razvodovas paieškomas – atseit :)

  Thumb up 7 Thumb down 0

 15. Šalia Pužajaus nuotraukoje sėdi buvęs KGB tardytojas, dabar generalinės prokuratūros prokuroras Stepučinskas :) Jeigu jau KGB tardytojas Medininkų byloje kad ištirti nepanaudojo KGB metodų tai daug ką pasako :) :) :)

  Thumb up 5 Thumb down 0

 16. tyrimo, gal saugume, jeigu Gen prokuratūra “paimta”:
  -kas Lietuvoje stoguoja Razvodovą
  -kas Lietuvoje stoguoja Pužajų-Putajų
  -kas Lietuvoje stoguoja Vasilenką

  Thumb up 4 Thumb down 0

 17. Mane “užkabino”, kad kažkoks omonovcas tiksliai žino kaip ten viskas vyko, bet prokurorams su teisėjais tas atrodo visiškai nerūpi? Iš kur tas Pužajus-Putajus taip tiksliai žino apie parklupdyto policininko nušovimą?

  Thumb up 5 Thumb down 0

  • iš dviejų, arba pats ten buvo ir savo akimis viską matė, arba žudikas jam papasakojo

   Thumb up 6 Thumb down 0

 18. D vitamino pagaudyt,nepezėję čia visokių pliurpalų.
  Arkliui aišku,kad TSRS išardyti nusprendė SVR+KGB grietinėlė.Be jų žinios niekas nebūtų net pirstelėjęs.Jiems reikėjo pasidalinti IŠLIKUSĮ TARYBINĮ TURTĄ,o kito būdo nesugalvojo kaip “paleisti avis iš aptvaro”,o po tam tikro laiko su šunimis vėl nabages sugaudyt.

  Thumb up 11 Thumb down 1

 19. Kas dar neaišku?Juk be gero kompromato stalčiuje tos šutvės nesuvaldysi?Taigi,taigi:kompromatas šiandien,postas rytoj.

  Thumb up 5 Thumb down 4

 20. užvakar laidą “ypatinga nuomonė”per RTVi(Exo maskvy)buvo svečias Žirinovskis,tai pasakoja,kad siunčia pinigų,tam žmogui kurį pasodino Lietuva,tai tikriausiai ne vien Sadūnaitė padeda…dar Žirinovskis aiškino,kad rusija kariaudavo su lietuva,nors per kitas rusų tv tai tabu…..po kelių dienų,dažnai būna įkelta laidos YouTube

  Thumb up 9 Thumb down 2

  • Puiku, nes kiek gali viena Sadūnaitė šitą rėmimo naštâ iš savo pensijos ant savo pečių nešti?

   Thumb up 10 Thumb down 0

 21. Ar ne Vasilenko Pabradės poligone pririnko senų tuteliu, kurios paskui buvo pabertos Medininku vagonelyje? Nes KK, kiek prisimenu, buvo rasyta kad prokuratura ir teismas atsisake skirti ekspertize ar is oareigunu issimtos kulkos ir rastos vagonėlyje tuteles sudare pries iššaunant vieną visuma. Olialia kas gaunasi!

  Thumb up 8 Thumb down 0

  • ar nėra paralelių,kad yra BYLŲ ,kurių netiria teisėsauga……tai GAUNA PAVADINIMĄ-BYLA ŽŪDIKĖ,IR NEREIKIA TIRTIO…PEDOFILIJOS,KARININKO POCIŪNO…manau yra ir kitų….dar kun Mikutavičiaus,…..kas užsakovai,ir netiria…….o dabartiniu metu-valstybėje DIDŽIAUSI NNUSIKALTĖLIAI MERGAITĖS SENELIAI……AR NE GRAUDU,JEI NEBŪTŲ JUOKINGA,o jaunimas mato ir girti…pasiima ir išvažiuoja….jei mes nenorėsim ,kad kas nors pasikeistų-nienkas nesikei,net anukai nesulauks -DEMOKRATINĖS LIETUVOS IR JOS VERTOS TEISĖSAUGOS….

   Thumb up 15 Thumb down 2

 22. Ką ypatingo žinojo tas Makutanovičius, kad vėrėmė viršūnėlės bijojo jį suimti ?

  Thumb up 16 Thumb down 0

 23. Nieko nesuprantu…..juk nesenai buvo rasyta,kad savi zude ??? O dabar jau KGB…Tai kur Tiesa yra Tiesa ????

  Thumb up 7 Thumb down 7

  • Daugiau skaityk “pensininko Arvydo” paistalų, tai nepastebėsi, kaip su atsisukusiais varžtais psichuškėje atsidursi :)

   Thumb up 5 Thumb down 0

 24. ivykde tai nesvarbu kas, svarbu kad musu statytiniai buvo pasiunte i pasienio punkta 7 zmones susaudymui pagal satanistu nurodyma, nes ir sausio 13 ir kovo 11 surezisavo ju seimininkai, o ivykde statytiniai su vagnorkemis…sita zaidima zaidzia pacios stambiausios ir turtingiausios zuvys kuriu tarptautine kalba yra anglu kalba, todel dauguma ju anglosaksu salyse ir gyvena

  Thumb up 8 Thumb down 6

 25. Apgailetina,kad mano komentarai ,po siuo rasiniu naikinami.Tikejausi diskusijos su savo kolegomis komentatoriais,pateikiau keleta klausimu,deja ,abu komentarai nepasieke rezultato.O klausimai tokie? Kokios priemones buvo taikytos sio rasinio autorei,kad ji pradejo liaupsinti melyna chalata ir mekenanti dedule?Ir dar,kiek kartu rasoma vienas ir tas pats apie Medininku zudynes,bet nei rasytoja,nei prokurorai nedrista apklausti ,uzduoti klausimu komunistinio profesoriaus klapciukui,kuris ,manau,jau is vakaro zinojo apie tragedija medininkuose,arba zudynems vykstant metu,ir pirmas po zudyniu atsirado zmogzudystes vietoje,ten surinko “nereikalingas” ir per skubejima paliktus daiktinius zmogzudystes irodymus,galiai kazka patvarke,viska kruopsciai nufilmavo ir grizo i Vilniu ,toliau testi gilaus miego?Kodel signataras,seimo narys ,pirmininko klapciukas,tylejo tuos 20 su virs metu? Kodel nebuvo apklaustas?O dabar paskutinis klausias,kas sieja visus mano komentare paminetus asmenys?Gal kgb istikimybe????

  Thumb up 13 Thumb down 5

  • Susidaro toks „vaizdialis“, kad ponai Lietuvos valdovai apie tas planuojamas žudynes žinojo jau tada, kai net salyklas Tomo bernvakario alui dar nebuvo užmerktas. Todėl ši byla taip vangiai ir rutuliojasi ir iki šiol jokio konkretaus rezultato, nes niekas absoliučiai tuo nesuinteresuotas. Kaip tik atvirkščiai – viskas daroma taip, kad tik kuo labiau viską supainioti ir užmuilinti.
   Tai ir kelia didžiausi įtarimą ir prielaidą, kad tai tokia pati situacija, kaip su numuštu Ukrainoje keleiviniu lėktuvu, norint primesti kaltę Rusijai.
   Juk jeigu tai tikrai būtų Rusijos darbas, seniausiai tarptautinis tribunolas turėtų visus pateiktus įkalčius prieš taip nekenčiamą Rusiją.
   Dabar atrodo, kad viską bandoma nustumti ant KGB ir Rusijos OMON. Kadangi nei KGB, nei OMON, nei Rusijos nepasodinsi, tai ir nuteisė iki gyvos galvos sėdėti pirmą pasitaikiusį, kaip Rusijos KGB bei OMON’o atstovą.
   Ir visai be reikalo. Norėjo, kaip geriau, gavosi – kaip visada. Nereikėjo jiems iš to Konstantino Michailov-Nikulino bei Jurijaus Mel’o su tais teismais tyčiotis,- viskas seniai jau būtų nuėję į nebūtį ir mūsų valdovai kur kas ramiau galėtų miegoti, saldžius nepriklausomybės sapnus sapnuodami.

   Thumb up 14 Thumb down 0

   • Buvo įsipratinę daryti ką užsigeidę ir nesitikėjo užsirauti ant tokių advokatų ir žurnalistų

    Thumb up 14 Thumb down 0

  • stebėtinai tikslus klausimas:” Kokios priemones buvo taikytos sio rasinio autorei,kad ji pradejo liaupsinti melyna chalata ir mekenanti dedule?.

   Thumb up 7 Thumb down 4

   • Galiu tik spėlioti, kad toks nuomonės pakeitimas, tai vedimas į piktą pagundą dideliais banko bilietais arba grasinimas pasiųsti ten, iš kur dar niekas negrįžo.
    Juk bet kokia kaina kaltininkai turėtų likti švarūs, kaip ašara.
    Ir dar. Labai panašu, kad būtų mažiau problemų, Kostia patyliukais bus grąžintas į ten, iš kur jį ir paėmė. Arba netikėtai „nusižudys“…

    Thumb up 7 Thumb down 3

 26. Nepriklausomybės aukuro vaidila stengiasi šią ašarų pakalnę palikti švarus. Pradedamos mėtyti pėdos ir užšlavinėjami pėdsakai. K.Nikulinas lyg ir jau nebekaltas. Kalčiausias tampa mistinis KGB kuriam tų Medininkų žudynių pačiu netinkamiausiu metu prireikė ir truputį lietuviškas, truputį rusiškas, pusiau kėgėbistinis OMON’as, kuris šią egzekuciją įvykdė.
  Gaudykite dabar vėją laukuose. O mūsų trobelė kraštinė ir mes (Landsbergis, Vaišvila, Paulauskas, Misiukonis, Butkevičius, Liubertas) nieko apie tai nežinome. Kalta Rusija ir Garbačiovas bei Putinas, kurie, atseit, žino, bet nepasako.
  Sena ir nusibodusi karšinčiaus Vaidilos užsikirtusi plokštelė.
  Visi, liežuvius iškišę ieško „iešmininko“. O kodėl niekas net nebando pakapstyti, kas ir dėl ko tam „iešmininkui“ davė įsakymą sunaikinti Medininkų pasienio postą? Juk ne patys gal sugalvojo?
  Tai dabar išeitų, kad ir ukrainiečiai patys pilietinį karą kariauti sugalvojo ir patys vieni kitus žudosi be Porošenkos žinios? Tai ką – ir juos reikėtų teisti už savivaliavimą? Kodėl tam nekaltajam Porošenkai niekas nepasako, kad jo valdomoje valstybėje vyksta karas, kuriame jau keliolika šimtų tūkstančių žuvusių? Negi ir vėl, kaip mūsų Medininkus ir TV bokštą, Putinas su KGB užpuolė Kijevą, o ne Kijevas naikina nepriklausomybės siekiantį Donbasą?

  P.s. Jau plika akimi matosi, kurion pusėn persimetė autorė ir ko siekia. Tik jau nesakykit, kad siekia atkapstyti tikrovę. Greičiau jau bandoma ją užkapstyti…

  Thumb up 12 Thumb down 4

  • Kad kažkas paimtų lansbergį už gerklės, greiotai būtų ši byla ištirta.

   Thumb up 7 Thumb down 1

   • Blogai manai. Tik asilai nekeičia nuomonės. Ne Landsbergį reikia papurtyti, o Artūrą, nes Landsbergis NIEKADA prokuratūros NEVALDĖ. net kai Pėdnyčia buvo generalinis, paulauskinė šaika jį švelniai tariant į šikučių daubą pažibučių pasiuntė rinkti. Į tas bylas net kreivu żvilgsniu neleido pažiūrėti.

    Thumb up 5 Thumb down 0

 27. tai ko tavo numyleta nieko nedaro siuo klausimu,a?tik nepasakok,kad negali kistis i teismu darba ir t.t.kai nori gali kai nenori negali,kaip kvailoj pasakoj…toliau liaupsink ir surasi tiesa a ne?

  Thumb up 12 Thumb down 2 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Aukštos kokybės krosnelės namų jaukumui
Kiek kainuoja patvarus ir skoningas paminklas? Kalbiname meistrą
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Gydantys fleitos garsai 
Muzika turi gydančios galios. Teigiama, kad klasikinės muzikos klausymas padeda sumažinti suvalgomą maisto...

Pažintis su miceliniu vandeniu – kaip juo naudotis ir ką reikia žinoti? 
Dauguma moterų ieško idealios makiažo kosmetikos. Produktas, kuris nedirgina odos, jos netraukia ir...

Kas yra šaltas asfaltas ir kam jis mums visiems reikalingas? 
Šaltas asfaltas yra puiki priemonė duobėms taisyti asfaltuotose gatvėse ar keliuose, kiemuose ir...

Dilgėlių arbata – tiems, kurie turi mažakraujystę 
Dėl netinkamos mitybos anemija yra gana dažna šiuolaikinio žmogaus palydovė. Nors atrodo, kad...

Pasiruošimas jūsų tobulai kelionei: ką verta žinoti? 
Manote, kad pats laikas atitrūkti nuo kasdienybės ir bent trumpam leistis į nuotykius?...

Dovanos sužadėtuvių proga: kaip pasveikinti įsimylėjėlius? 
Neseniai susižadėję draugai pakvietė paminėti ypatingą įvykį? Nėra dvejonės, dalintis džiaugsmu – smagu,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (1)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Lietuvos bankas su rinkos dalyviais aptarė pinigų išgryninimo tinklo plėtros projekto pažangą
Lietuvos bankui šiemet birželį inicijavus memorandumo dėl grynųjų pinigų prieinamumo...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...