Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2021 Vasaris 26 Penktadienis
 

Pilietinė-politinė šantažo akcija

2012-08-23 11:59 | Laiškai | Komentarų (60)

Ar būtume rinkę konservatorius, jei būtume žinoję esminius jų naktinės mokesčių reformos punktus ir planus dvigubai padidinti valstybės skolą? KK nuotr.

„Minimali alga – 1509 litai ir mažiausias Europoje nedarbas“ – skelbia rinkiminis plakatas. Nuostabu, ar ne? Pasirašau net nesvarstydamas. Bet, kaip sakoma dainoje – „o jei pagalvojus geriau“? Bandau galvoti. Kaip Darbo partija – o didžiausią minėto plakato dalį užima kerinčia šypsena pasipuošęs jos pirmininkas ponas Viktoras Uspaskich – visa tai pasieks? Iš pradžių bandau pats pasukti galvelę. Nieko doro neišeina – tik nieko gero piliečiams nežadantys sprendimai.

Taigi, turime jau pirmame Seimo posėdyje priimti sprendimą, kad Lietuvai gresiančios pakartotinės krizės akivaizdoje būtina bent jau paskelbti moratoriumą (laikinai pristabdyti) 2001-iais Seimo ratifikuotos Europos socialinės chartijos galiojimą, nes pagal ją minimali alga jau šiandien turėtų būti 1614,59 lito „ant popieriaus“ (dėkoju St. Tomui už pateiktą informaciją).

Kitas tos agitacijos pažadas – „mažiausias Europoje nedarbas“. Radau tik vieną galimą sprendimą – uždaryti darbo biržas (registruoti bedarbius gali ir savivaldybės) bei panaikinti nedarbo pašalpas (skęstančiojo gelbėjimas – paties skęstančiojo reikalas). Spėju, kad pritaikius šį planą dauguma registruotų bedarbių tikrai išvažiuos iš gimtosios šalelės ir rinkiminis šūkis taps realybe.

Bet – sakau sau – aš tik mažas Suvalkijos berniokas, o Darbo partijoje galvų daug. Gal šalies gelbėjimo receptus jie pateikia savo rinkiminėje programoje? Susirandu tą programą, o ten – net galva apsisuko – tiek įvardyta spręstinų dalykų, ir prie visų puikuojasi: pakelsime, baigsime spręsti, tvirtinsime, sukursime, taikysime, subalansuosime, įteisinsime, pasieksime, sudarysime, orientuosime, supaprastinsime, mažinsime, raginsime… Čia tik viename skyriuje „Finansų ir mokesčių politika“ tiek prirašyta. Bet jokių receptų nėra, tik ligos požymių išvardijimas. O kur konkretūs sprendimo būdai? Bent aš pageidaučiau matyti ir įstatymų projektus. Bet darbiečiai jų tikrai neskelbia – tikriausiai neturi. Ieškau kitur: socdemai – neturi, liberalai – neturi, konsevatoriai iš viso dar net savo programos oficialiai internete nėra paskelbę (gal nori visus nustebinti savo „–sime“ gausa). Na niekas – lyg užkeikta – nesiūlo jokių receptų.

Klausimas – ar būtume rinkę konservatorius, jei būtume žinoję esminius jų naktinės mokesčių reformos punktus ir planus dvigubai padidinti valstybės skolą? Dauguma tikriausiai atsakytų – ne.

Anekdote apie Čiapajevą sakoma, kad jis ant grėblio lipo du kartus. Mes – rinkėjai – ant tokio grėblio galime užlipti turbūt ir šeštą kartą, nes mums ir vėl tradiciškai siūloma balsuoti tik už ligos įvardijimą, bet ne už vaistus jai gydyti.

Mums sakoma, kad esame demokratinė visuomenė, bet juk demokratijos formos būna skirtingos. Romėniškoji pagrįsta principu „duonos ir renginių“ – ar tai neprimena to, kas jau dvidešimt metų vyksta mūsų tėvynėje? Spartos demokratija – kai sprendimai buvo priimami tautos susirinkimuose. Prisiminkime Vingio parke vykusias SSSR liaudies deputatų išleistuves: tautos įpareigojimai buvo įvykdyti, nes priesakus deputatai davė ne partijoms, o Tautai.

Kuri forma mums artimesnė? Asmeniškai aš renkuosi antrąją. Jos principą skelbia ir Lietuvos Konstitucija (2 straipsnis: Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai; 3 straipsnis: Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių; 4 straipsnis: Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus).

Taigi darau išvadą – Seimo nariai ne valdovai, o tautos tarnai, todėl privalo vykdyti tautos valią. Šiandien besiklostanti situacija aiškiai rodo, kad partijos yra nepajėgios atstovauti tautai dėl įvairių priežasčių. Bet aš, kaip rinkėjas, nenoriu, kad Seimas dar kartą taptų partijų atstovų sueiga, kuri rūpintųsi suderinti savo partijų atstovaujamų kastų intersus, o ne spręstų visos Lietuvos problemas. Į Seimą turi būti išrinkti tik tie, kuriems žodis Lietuva reiškia nepalyginamai daugiau už siaurus partinius, galimai klaninius interesus.

Lietuvai reikalingi ne kosmetiniai sistemos pagražinimai, kuriais šiuo metu užsiimama Rusijos federacijoje, taip, anot apžvalgininkų, tik nutolinant politinės sistemos kataklizmą su neprognozuojamomis pasekmėmis. Lietuvai reikalinga esminė sistemos pertvarka.

O tokia pertvarka neįmanoma be Tautos valios pareiškimo ir į Seimą besibolotiruojančių partijų bei pavienių kandidatų viešo įsipareigojimo vykdyti tą tautos valią.

Tauta turi aiškiai įvardinti, ko tikisi iš savo atstovų, o atstovai – įsipareigoti įvykdyti tautos priesakus.

Suprasdamas, kad iš inercijos politinės partijos iki rinkimų nesugebės pateikti konkrečių įstatymų pakeitimų projektų, siūlau parengti tautai aktualiausių darbų paketą, kuris taptų lakmuso popierėliu rinkėjams ir pilietiniu-politiniu šantažu renkamiesiems, nes jie privalėtų viešai pritarti arba nepritarti pateiktiems įstatymų pakeitimams.

Pateikiu pavyzdį – Antikorupcija:

Siekiant užtikrinti greitesnį Lietuvos valstybinės-teisinės sistemos apsivalymą nuo korupcijos apraiškų, turi būti nedelsiant priimtas Valstybės tarnautojų, Seimo narių, teisėjų, pareigūnų, antstolių bei advokatų savanoriško įstatymų pažeidimo pripažinimo bei amnestijos įstatymas, kuriame būtų akcentuojama:

a) Iki 2013 metų birželio mėnesio 01 dienos visi valstybės tarnautojai, teisėjai, pareigūnai, anstoliai bei advokatai turi galimybę kreiptis į atitinkamas valstybės institucijas pripažindami Jų padarytas nusikalstamas veikas bei pasitraukdami iš užimamų pareigų.

b) LR Seimas vadovaudamasis šio įstatymo nuostatomis skelbia amnestiją visiems aukščiau išvardintas pareigas užėmusiems Lietuvos piliečiams, jeigu jų pripažinta veika pagal LR Baudžiamojo kodekso nuostatas numato minimalią laisvės atėmimo bausme ne ilgesnę kaip 3 metai. Pagal šį amnestijos punktą amnestuotiems piliečiams 5 metus draudžiama eiti bet kokias pareigas susijusias su valstybės tarnyba, teisėsauga, advokatūra ir anstolių veikla, būti renkamiems į seimą, savivaldos organus.

c) Asmenims, kurių pačių pripažinta įstatymus pažeidžianti veika numato minimalią laisvės atėmimo bausmę ne mažesnę nei 3 metai laisvės atėmimo bet ne didesnę nei 5 metai, taikoma amnestija iki minimalios bausmės dydžio ar taikyti realią bausmę iki 2 metų sprendžia teismas. Pagal šį amnestijos punktą amnestuotiems piliečiams 7 metus po bausmės atlikimo draudžiama eiti bet kokias pareigas susijusias su valstybės tarnyba, teisėsauga, advokatūra ir anstolių veikla, būti renkamiems į seimą, savivaldos organus .

d) Asmenims, kurių pačių pripažinta įstatymus pažeidžianti veika numato minimalią laisvės atėmimo bausmę didesnę nei 5 metai laisvės atėmimo, galioja teismo paskirtas bausmės dydis. Šiems asmenims 10 metų po bausmės atlikimo draudžiama eiti bet kokias pareigas susijusias su valstybės tarnyba, teisėsauga, advokatūra ir anstolių veikla, būti renkamiems į Seimą.

e) Punkte „a“ įvardinti asmenys visą teismo sprendimu jiems skirtą bausmę atlieka pareigūnams skirtose įkalinimo įstaigose.

f) Asmenims nepripažinusiems savo dalyvavimo nusikalstamoje veikoje senaties terminas netaikomas.

Galutinis Pilietinio-politinio šantažo renkamiesiems priesakų variantas turėtų būti viešai (tikiuosi, bent internetinės žiniasklaidos primonės tikrai neatsisakys jį paskelbti ) publikuotas rugsėjo mėnesio 15 dieną, bei perduotas visoms rinkimuose dalyvaujančioms politinėms partijoms ir save išsikėlusiems kandidatams į Seimo narius, kuriame kartu būtų prašoma iki spalio mėnesio 1 dienos visus tiek politinių partijų sąrašuose esančius, tiek pačius save išsikėlusius kandidatus aiškiai ir viešai įvardinti, kuriems siūlomo paketo punktams jie pritaria, ir apie tokią būsimo kandidato valią paskelbti viešai.

Pagarbiai Jūsų,

Suvalkijos Berniokas

P.S. Tikiuosi, kad gerb.Darius Kuolys su malonumu prisidės prie šios iniciatyvos organizuojant piliečių komitetus vietoje, taip skatindamas pilietiškumą, be kurio demokratijos nebūna.

Komentarai

 

 

 
 1. Maziausiaws europoje nedarbas Kubiliaus deka.Tik jam premjeriaujanr daugiausia Lietuvos jaunimo is bego is Lietuvos.Jei visi gryztu,tuomet butu didziausias nedarbas europoje.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 2. IR IS VIS DAR 10-15 METU TAIP BUS ,KAD MOKES 1000-1500 TAI PENCIJU NELAUKIT NEBUS KAM JU MOKETI ,JAUNIMAS IR TAIP NYKSTA METAIS

  Thumb up 1 Thumb down 1

 3. kubiliau ,ko tu rūpiniesi kitais . Benkarto vardu tau pastatė namą , ,pensiją gausi namažą ,prispaudęs kiaušus sėdėk ir tylėk. Toks pat šnekutis kaip vagnorius po visko. Būnant valdžioj reikė kažką gero daryti ,kad žmonių gyvenimas pagerėtų. O tu su tuo savo žirafos ūgio politologu vaikščiojai iškėlęs galvą ir pliurpei nesąmones. Nereikia kubiliuk mums tavo plepalų ,ne tu vienas toks buvai šlapiu maišu trenktas,buvo ir kytresnių už tave durnių.

  Thumb up 4 Thumb down 2

 4. kubiliau eik su jankausku i pirti ir nekudakuok ant uzspaskiko nes tu jo puspadzio nevertas jis bent supranta lietuvos zmones ir nori kad atsigautu salis bet jusu klanas neleidzia jam igyvendinti ir nekaltai norit ikisti i kalejima tai tu pardavei mazeikius ir nuskurdinai lietuva prakeiktasai su kgb agente jei isvengsi teisingumo tai dievo teismo tikrai neisvengsi net ir zmonos draugyste su grybowka neisgelbes vistiek ateis brisiaus galas

  Thumb up 2 Thumb down 1

 5. nebeerzink zmoniu lysk po lapais jaun ruduo turbut gerai sokai kaskam kad tiek ilgai sedejei kedej

  Thumb up 1 Thumb down 0

 6. JURGIS ZABILIUS DRĄSOS KELIO 6-me SĄRAŠE NR. 56
  KRETINGOS RINKIMŲ APYGARDA NR. 36
  TEL. 860857801, EL. PAŠTAS: jurgis.zabilius@sodra.lt

  RINKIMŲ PROGRAMA

  Aš, Jurgis Zabilius, gimiau 1948 m. liepos 29 d. Kretingos rajone, Nausėdų kaime valstiečių šeimoje. Senelė su 5 metų dukrele ir vyru, kuris priklausė Šaulių organizacijai, 1941 m. birželio 14 d. buvo ištremti į Sibiro lagerius (Rešiotus) ir negrįžo. Turtas, pastatai, 30 ha žemės buvo nusavinti. Mano tėvai rėmė laisvės kovotojus. 1967 m. baigiau Darbėnų vidurinę mokyklą, 1972 m. Vilniaus universitetą, Fizikos ir matematikos fakultetą. Dirbau Kaune ir Vilniuje inžinieriumi programuotoju. 1992 m. įstojau į LKDP, buvau ir esu šios partijos Vilniaus skyriaus valdybos narys, Šeškinės kuopos vadovas. Nuo 2001 m. birželio 15 d. esu LKDP valdybos narys. 2010 m. išrinktas LKDP pirmininko pavaduotoju. LKDP kartu su DK nugalės oligarchinį-nomenklatūrinį slibiną. Tai įpareigoja ir mano vardas. Esu vienas iš 2012 metų LKDP programos „Tarnauti Lietuvai“ autorių. 1988 m. vasario 16 d. dalyvavau Šv. Onos vakarinėse mišiose ir po sugiedoto Lietuvos himno patraukėme į Katedros aikštę, kur buvau milicininkų apstumdytas. Aktyviai įsijungiau į Sąjūdžio veiklą, dalyvavau beveik visose Sąjūdžio, Laisvės Lygos organizuojamose akcijose. Po 1991-01-13 įstojau į Lietuvos Krikščionių Demokratų partiją. Aktyviai dalyvavau S.Lozoraičio rinkiminėje kampanijoje ir po pralaimėtų rinkimų buvau atleistas iš darbo. Teko pasikalbėti su mūsų Vilties prezidentu S.Lozoraičiu, aš jam paskiau, kad sovietinė nomenklatūra (TSKP–LDDP, KGB) valdo Lietuvos turtą ir įteisins jį kaip savo. Tada dar pasakiau, kad rajonuose, valdžios struktūrose, rinkiminėse komisijose dirba jie ir laimėti rinkimus bus labai sunku. LDDP nėra partija, o nomenklatūrinė mafinė struktūra. Buvę komunistai struktūriškai priklauso gangsterių pasauliui – bus vagiama, spekuliuojama ir į pareigūnų savivalę bus nereaguojama. Jie sugriaus ūkį ir ekonomiką. S.Lozoraitis mane padrąsino ir pasakė, kad žino ir šiam absurdui būtų užkirtęs kelią. Papusryčiavęs A.Brazausko meilužės viešbutyje, Vilties Prezidentas pasijuto blogai ir po pusės metų mirė.
  Jeigu būčiau išrinktas LR Seimo nariu, pasižadu:
  1. Tarnauti Lietuvai. Ginti krikščioniškas vertybes – šeimą, gyvybę, krikščioniškas tradicijas;
  2. Įvesti progresinius mokesčius ir panaikinti senaties terminus sunkiems ekonominiams nusikaltimams, sumažinti nedarbą, korupciją du kartus; grąžinti išeiviams ir jų palikuonims teisę į Lietuvos pilietybę.
  3. Kovoti prieš žemės pardavimą užsieniečiams ir siekti vienodų ūkininkavimo sąlygų visoje E S.
  4. Stiprinti bendruomenes, įteisinti rajono savivalda ir valsčiaus savivaldą, o taip pat tiesioginius merų ir seniūnų rinkimus. Saugoti žemaičių tapatybę, kalbą ir istoriją.
  5. Siekti, kad būtų įvestas valstybinis alkoholio ir tabako gamybos ir prekybos monopolis.
  6. Siekti, kad visų pensijų, rentų suma būtų ne didesnė už 2 MMA. MMA=1200Lt. Minimali pensija asmenims, turintiems būtiną socialinio draudimo stažą ne mažesnė už 3\5MMA=750Lt. Motinos, išauginusios 3 ir daugiau vaikų, išleidžiamos į pensiją nuo 60 metų ir pensija visoms motinoms didinama 50 Lt už kiekvieną vaiką;
  7. 33 proc. sumažinti lėšas biurokratijos išlaikymui, biudžeto pajamos bus didesnės nei išlaidos.
  8. Teismuose turi būti visuomenės atstovai – tarėjai, visuomeniniai teisėjai, piliečiai turės teisę tiesiogiai kreiptis į Konstitucinį Teismą.
  9. Sieksiu įkurti valstybinį komercinį banką, vadovausiuos 2012m. LKDP programa „Tarnauti Lietuvai“
  Sovietiniai kolaborantai, nepriklausomybę atgavus iš valdžių neišėjo ir nebuvo išvaryti, jie tik suvaidino „persitvarkymą“, persigrupavo ir su ypatingu atkaklumu pratęsė sovietiniam klanui būdingą ir naudingą, o valstybei – žalingą veiklą. Jie sugriovė Lietuvos ūkį ir ekonomiką. Jie sukūrė ne demokratinę, o biurokratinę valstybę. Iš tikrųjų buvusi sovietinė nomenklatūra prichvatizavo šalies turtą ir išsiskirstė į įvairias partijas, kad galėtų vaidinti demokratiją. Taip apiplėšta tauta ne savo noru tapo demokratijos spektaklio dalyve ir valdančiųjų bei opozicinių Seimo partijų rinkiminės reklamos rėmėja. Demokratija- tik valdantiesiems, klanui. Klanui neparankūs turto, prabangos, diferencijuotų mokesčių, monopolijų išskaidymo, demokratizuotų teismų, smulkaus verslo rėmimo valstybės kreditais, antkainių, darbo našumą keliančio minimalaus darbo užmokesčio kėlimo įstatymai. LKDP tai Seimui bei vyriausybei siūlė nuo 2000 m. Antkainius perdirbėjams ir mažmeninėje prekyboje kasdieninio vartojimo prekėms, vaistams apriboti iki 21 %, o didmeninėje – iki 15 % Progresiniai mokesčiai – demokratijos rodiklis, todėl būtini atlyginimams ir dividendams. Neapmokestinamas minimumas 1\2 minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) =600 Lt. Pajamų mokestis (GPM) iki 2MMA (2400 Lt ) 13%, nuo 2 MMA iki 4 MMA (nuo 2401 Lt iki 4800 Lt) 21%.., virš 4 MMA- 4801 Lt 35 %. MMA kasmet didinsime nuo 50-100 Lt.
  Šeimai auginančiai vieną vaiką GPM mažinamas 5% abiems tėvams, 2 vaikus– 15%, 3 vaikus ir daugiau 25%. Sekmadieniais, šventinėmis dienomis mokamas ne mažesnis kaip 25 Lt val. atlyginimas. Reikia pradėti laikytis Europos socialinės chartijos reikalavimų, todėl MMA≥1200 Lt.
  Valdininkų skaičių sumažinti 25 proc. Jei verslininkas arba pilietis yra paėmęs paskolą, tai palūkanų norma negali būti padidinta daugiau kaip 10% ir 3 metus bankai neturi teisės skelbti turto paėmimo. Bankų delspinigiai su palūkanomis už metus negali viršyti 8%, o bendra suma, įskaitant ir suma antstoliams, negali viršyti 40% pasiskolintos sumos. Įvesime fizinių asmenų bankroto įstatymą naudingą Lietuvos žmonėms.
  Mūsų vyriausybė skolinsis iš gyventojų ir mokės iki 5 % metinių palūkanų. Išmokos atleistiems iš darbo negali viršyti 3 MMA. Įvesti privalomą fizinių asmenų turto ir pajamų deklaravimą asmenims, kurių metinės paja¬mos viršija 100 000 Lt arba turimo turto vertė viršija milijoną Lt. Turtas viršijantis milijoną Lt apmokestinamas 2 % tarifu, žemė iki milijono Lt vertės apmokestinama 0,3-1 % tarifu.
  Taikyti griežtas antimonopolines priemones žemės ūkio produkcijos supirkimo bei perdirbi¬mo įmonėms, kai jų susitarimai pažeidžia teisėtus žemės ūkio produkcijos gamintojų ekono¬minius interesus.
  Tam, kad laiku būtų atsiskaityta už supirktą žemės ūkio produkciją, peržiūrėti žemės ūkio pro¬dukcijos pardavimo sutarčių sudarymo tvarką ir rekomenduoti visose sutartyse nustatyti aiš¬kius atsiskaitymo terminus bei numatyti griežtas sankcijas produkcijos supirkėjams už sutar¬tyse numatytų atsiskaitymo terminų pažeidimus; patikslinti teisinį mechanizmą taip, kad bū¬tų užtikrintas operatyvus sankcijos taikymas.
  Valstybei priklausančią žemės ūkio paskirties žemę itin palankiomis ekonominėmis sąlygomis išnuomoti ir išsimokėtinai parduoti visiems norintiems ūkininkauti ar išplėsti savo ūkį.
  Valstybė turi remti ir skatinti mėsos, pieno bei kitų žemės ūkio produktų pirminio perdirbi¬mo kooperatinių įmonių steigimą, ūkininkų aprūpinimo technika, kuru, trąšomis, sėklomis, veisliniais gyvuliais, įžuvinimo ištekliais kooperaciją, taip pat kitų savitarpio paslaugų tinklo formavimąsi kaime.
  Nesuprantami visų buvusių ir esamos valdžios veiksmai, prieštaraujantys krikščioniškai moralei, kai vietoje turto ir progresinių mokesčių, geriau plėšiami ligoniai, nepasiturintys, pensininkai. Lietuva realiai pretenduo-ja tapti atsilikusia, prasiskolinusia, kone bankrutuojančia valstybe. Skola artėja prie 50 milijardų, iš ES gauta arti 100 milijardų litų. 2011-01-12 19 val. prie LRS paklausiau ūkio ministro, kodėl ėmė paskolas su 9 %. o ne su 3% iš ES, nes tada būtų nereikėję mažinti pensijų ir būtume kasmet sutaupę po 650 milijonų litų (juk Lietuvoje turėjo būti rojus, o ne krizė) ir kur padėta virš 100 milijardų litų? Negavęs atsakymo dėl iššvaistytų milijardų pasakiau, kad švaistūnai bus nubausti. Jie pasidomėjo kas aš toks būsiu ir liepė netrukdyti šventės švęsti. Visos problemos išsispręstų, jei būtų sutramdytas šešėlinis verslas (kasmet apie 15 milijardų Lt, 30 proc. BVP) ir būtų vadovaujamasi LKDP programos nuostatomis. Šv. Augustinas taikliai įvertino: valstybė be teisingumo virsta banditų gauja. Būtina keisti turtingųjų ir vargšų pasaulėžiūras, skatinant artimo meilę ir nusistatymą, kad turtas įpareigoja padėti silpnesniems. Dievas, duodamas mums gyvybę, duoda ir užduotį su meile artimui daryti gerus darbus. Mes turime moralinę pareigą ieškoti tiesos, o ją radę – likti jai ištikimi, be to, mums reikia būti ištvermingiems ir drąsiems, o tai yra krikščioniško požiūrio į pasaulį paveldas. Dievo sukurtame pasaulyje mes iš tikrųjų turime objektyvių moralinių įsipareigojimų, vienas iš jų – ieškoti tiesos. Krikščionybės požiūriu žmogui būdingas tikras gerumas, o jo paskirtis kaip tik ir yra ieškoti tiesos – tai yra gyvo ir tikro Dievo – ir amžinai ja džiaugtis. Kartu su dešimtimis tūkstančių savo rėmėjų esame įsitikinę krikščioniškosios demokratijos reikalingumu Lietuvai. Esame susivieniję į politinę bendriją, kuriai yra svarbi dora, moralė, teisingumas ir kuri siekia didinti tautos gerovę. Darbų gausa ir sunkumas reikalauja sutelkti krikščioniškosios demokratijos rėmėjus bendram nesavanaudiškam darbui, kuris duotų naudos Lietuvai. Kviečiame visus, kurie nuoširdžiu darbu nori prisidėti prie krikščioniškųjų vertybių atgaivinimo visuomenės gyvenime. Kviečiame burtis prie mūsų bendram darbui. Kreipiamės į visus mūsų valstybės piliečius, kviesdami remti krikščioniškosios demokratijos (LKDP) nuostatas ir pasikliauti jomis kaip patikimomis gairėmis prisikeliančios Lietuvos visuomenės gyvenime. Balsuokite už DK sąrašą Nr.6 ir už Jurgį Zabilių Nr.56 , Paulių Vinklerį Nr.43, Joną Dapšauską Nr.53 (Marijos radijas), Tomą Vilucką Nr.19(Bernardinai), Algirdą Patacką Nr.3
  LKDP ir DK sustiprins viltį ir pasitikėjimą. Sąžiningu darbu kursime kiekvienos šeimos, asmens ir visos Lietuvos gerovę. Gerumu nugalėsime blogį. Tepadeda Jums Dievas.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 7. kiek dar vaidinsite motina Tereze….? ir kas jusu pecius slegia…………………? pinigai, euriukai, man galva susuko…. parduociau, visa LT, kad oziai, suvoktu kas as esu… KUbilius… LT isgama..kuris meluoja net pats sau……

  Thumb up 1 Thumb down 0

 8. Aktyviai dalyvaujant rinkimuose į seimą reikia atsikratyti Lietuvą naikinančių partinių gaujų:
  – LSDP;
  – TS LKD;
  – “Tvarka ir teisingumas”;
  – Liberalų ir centro sąjungos;
  – Liberalų sąjūdžio;
  – lendančių į seimą svetimšalių “lenkų rinkiminės akcijos”, ruso Uspaskich “Darbo partijos” ir kitų tokių į juos panašių.

  Vienykimės ir padarykim taip, kad visiems laikams išnyktų šios partinės gaujos – Lietuvos žmonių kankintojai, Lietuvos niekintojai ir naikintojai.

  Planuokim didžiausiųjų permainų ir pasitvarkymų laikmetį.
  Suteikim galias doriems Lietuvos patriotams kurti tobulą laimingų žmonių bendruomenę – didingą Lietuvos valstybę.

  Thumb up 1 Thumb down 1 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Nugaros masažai – kiekvienam
Moderni maisto pramonės įranga
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kaip derinti skirtingus interjero stilius? 
Šiuolaikinis interjero dizainas pasižymi stilių įvairove. Nuo modernaus iki klasikinio, nuo minimalistinio iki...

Vilniuje atsidarė naujas globos skyrius 
Vilniuje atsidarė VšĮ „Sveikatos metai“ įkurtas „Senjorų avilio“ globos skyrius, kuriame teikiamos ilgalaikės/trumpalaikės socialinės...

Greitas ir patikimas įmonių steigimas 
Įmonių steigimas kartu su profesionalų pagalbą vyksta greitai ir paprastai. Iš tiesų nereikia...

Greitas ir patikimas apleistos apskaitos tvarkymas 
  Reikalingas apleistos apskaitos tvarkymas, kuriuo pasirūpins patyrę buhalteriai? Skaitote kaip tik tai,...

Kalėdos – puikus metas nudžiuginti ne tik kitus, bet ir save 
Vis labiau artėjant Kalėdoms daugelis pradeda ieškoti dovanų artimiesiems ir skiria tam nemažai...

Kaip išsirinkti tobulą kvapą namams? 
Namų kvapai padeda sukurti norimą atmosferą: prabangią, gaivią, atpalaiduojančią ar bet kurią kitą....

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Lietuva vidaus rinkoje pasiskolino 75 mln. eurų
Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukcione pirmadienį papildyta obligacijų emisija už...
Prezidentas: Seimo darbas negali nutrūkti ilgesniam laikui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, trečiadienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
Nepritarta Seimo nuotolinio darbo reglamentavimui (2)
Seimo nariai nepritarė siūlymui Statute reglamentuoti galimybę, paskelbus ekstremaliąją situaciją,...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
„Luminor“ ir SEB bankai „Agrochemai“ suteikė 100 milijonų eurų sindikuotą paskolą
Koncernui „Achemos grupė“ priklausanti žemės ūkio paslaugų ir prekybos bendrovė...
Kaip sutaupyti įrengiant naują būstą?
Lietuvoje kasmet pastatoma tūkstančiai nuosavų namų, dešimtys, jeigu ne šimtai...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (8)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (2)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...