Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Birželis 3 Trečiadienis
 

Peticija Jungtinių Amerikos Valstijų Valstybės departamentui

2012-04-22 22:13 | Bylos, sukrėtusios Lietuvą | Komentarų (460)

JAV gyvenantys lietuviai inicijavo peticiją JAV valstybės departamentui, prašydami pagalbos sustabdyti D.Kedžio dukrelės teisių pažeidimus Lietuvoje. Nuotraukoje - LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir JAV Prezidentas B.Obama.Prezidentūros nuotr.

Skirta: Garbingajai valstybės sekretorei Hillary Rodham Clinton; Demokratijos, žmogaus teisių ir darbo biuro sekretoriaus pavaduotojui Michael H. Posner, Vyr. sekretoriaus pavaduotojai Deborah E. Graze; Europos ir Eurazijos reikalų biuro sekretoriaus pavaduotojui Philip H. Gordon; Šiaurės ir Baltijos regiono reikalų biuro direktoriui Dereck Hogan,  Lietuvos skyriaus pareigūnei Carol Werner; JAV ambasadai Lietuvoje

Nuo: Lietuvių bendruomenės JAV, JAV lietuvių kilmės piliečių ir Lietuvos piliečių, susirūpinusių gausiais žmogaus teisių pažeidimais Lietuvoje

Padėkite sustabdyti žmogaus ir vaiko teisių pažeidimus Lietuvoje, vykdomus Lietuvos pareigūnų.

Mes, amerikiečiai ir lietuviai, esame susirūpinę rimtais žmogaus teisių pažeidimais Lietuvoje ir apeliuojame į Jungtinių Valstijų vertybes bei ryžtą įtvirtinti bei apginti žmogaus teises įvairiose pasaulio dalyse. Turime nemažai vilties, nes sekretorė Clinton kelis kartus lankėsi Lietuvoje palaikydama saugią ir palaikančią aplinką per Sustiprintos partnerystės programą; ji gerai žino, kokius iššūkius patiria jauna Lietuvos demokratija. Kadangi JAV įmonės yra vieni didžiausių investuotojų Lietuvoje, tikimės, kad Jungtinių Valstijų vyriausybės dėmesys žmogaus teisių pažeidimams pasitarnaus JAV interesams, užtikrindamas saugią aplinką jos piliečiams Lietuvoje.

Žinoma, JAV ambasadorė Anne E. Derse reziduoja Lietuvoje, ji galėjo susipažinti su žmogaus teisių padėtimi. Tai, kad Lietuvos pareigūnai atvirai nesmurtauja prieš savo piliečius šaudydami juos gatvėse, visai nereiškia, kad žmogaus teisų yra paisoma. Prašome, kad JAV ambasadorė Derse apie žmogaus teisų padėtį pasikonsultuotų ne tik su 15 proc. lietuvių (ar žiniasklaida, kuri aptarnauja jų pažiūras), kurie yra gana patenkinti tuo, kaip dirba politinės ir teisinės institucijos Lietuvoje, nes jos aptarnauja jų interesus, bet ir su 85 proc. (kaip tvirtina ES atlikta apklausa) Lietuvos gyventojų dalies atstovais, kurie nepasitiki teisine sistema dėl gausių neteisingumo ir korupcijos atvejų, kuriuos atlieka teisėjai ir politikai.

Susidariusi padėtis kelia ypatingą rūpestį daugumai lietuvių. Tai paskatino mus kreiptis į JAV valstybės departamentą su viešu pareiškimu, reikalaujančiu skaidrumo, teisingumo ir žmogaus teisių apsaugos keleto metų senumo pedofilijos byloje, kurioje dalyvauja 8 metų mergaitė D.K. Lietuvos pareigūnų neteisingumas, jos teisių pažeidimai ir netgi prievarta prieš bejėgį vaiką parodė, kad korumpuoti teisėjai peržengė visas ribas. D. atvejis atspindi daugybės atskirų žmonių padėtį Lietuvoje.

Todėl daugybė Lietuvos gyventojų leidžia dienas ir naktis prie D. namų, taip išreikšdami paramą ir ryžtą ginti šį vaiką nuo Lietuvos pareigūnų ir tarnybų. Susiklostė nepaprastai tragiška padėtis, kai Lietuvos žmonės turi ginti nekaltą vaiką nuo savo Vyriausybės, kad ši nepažeidinėtų jo teisių. Viliamės, kad jūs įsiklausysite į 85 proc. Lietuvos gyventojų balsą, kurių valios nepaisoma, ir suprasite kaip jie jaučiasi šioje situacijoje. Prašau įvertinkite šią peticiją ne tik iš 15 proc. gyventojų, kurie gauna naudos iš korumpuotų Lietuvos institucijų, perspektyvos.

2012 m. kovo 22 d. teisėjas V. Kondreatjevas įteisino prievartos naudojimą, kad būtų pašalintos „kliūtys“ perduoti D. jos biologinei motinai, kurią D. kaltina pardavinėjus ją pedofilams (tai tas pats teisėjas, kuris suklastojo „įkalčius“ prieš Lietuvos pilietį; pastarasis neseniai pabėgo į Jungtines Valstijas ir jį JAV Iljinojaus Šiaurinės apygardos rytinio skyriaus teismas atsisakė ekstradikuoti į Lietuvą, kas pažymima Šarūno Paberaliaus ekstradicijos bylos išvadoje.)

Tragedija, kuri nutiko dėl didžiulio prokurorų ir teisėjų daromo neteisingumo prieš D., susijusi su tuo, kad jos liudijimai apie labai įtakingų Lietuvoje asmenų – politikų, teisėsaugos pareigūnų ir verslininkų – dalyvavimą pedofilijos veikloje yra ignoruojami, o jie patys išnaudoja visas savo galias, kad perduotų mergaitę motinai (kurią ši kaltina sąvadavimu pedofilams) iki kol pedofilijos byla nebus išspręsta. Anksčiau vienas Vilniaus teismas nustatė, kad yra pakankamai įkalčių, kad būtų pateikti kaltinimai D. mamai Laimutei Stankūnaitei, tačiau prokurorai vis delsė tai padaryti. Maža to, vienas prokuroras paskelbė, kad jis norėtų, jog D. motina atstovautų ją šioje byloje! Iš pradžių teisėjai vertė D. praeiti daugybę neetiškų psichologinio patikrinimo procedūrų, kurių metu ji nuolatos liudijo prieš savo mamą ir pedofilus. Paaiškėjo, kad šie jos liudijimai teisingi. Kadangi teisėjai iš traumuoto, tačiau tvirtai savo tvirtinančio vaiko nesulaukė liudijimų, kurie būtų naudingi pedofilijos veikos vykdytojams, kuriuos šie desperatiškai siekė išteisinti, teisėjai nusprendė visiškai ignoruoti jos liudijimus ir nurodė perduoti D. motinai, kad taip užbaigtų šią bylą.

2012 m. kovo 23 d. mes su pasibaisėjimu stebėjome prievartą, vykdomą Lietuvos Respublikos vardu. Buvo mėginama iš senelės rankų išplėšti persigandusį spiegiantį vaiką, nuolatos kartojantį, kad ji nenori eiti pas mamą.

Prieš mergaitę kaukėti apsauginiai ir biologinė motina Laimutė Stankunaitė panaudojo jėgą siekdami išsitempti ją iš namų. Be to, kaukėti apsauginiai vaiko akivaizdoje sumušė D. senelę, pagyvenusią moterį, taip pat ir jos seserį. Antstolė Sonata Vaicekauskienė prieš pedofilijos auką ir vienintelį gyvą liudininką stojo su mažiausiai trisdešimt ginkluotų policininkų, pasiruošusių ją pagrobti, kad apsaugotų atsakinguosius už šio vaiko pardavinėjimą ir išnaudojimą.

Toks mažo vaiko terorizavimas, kuriam sankciją išdavė ir palaikė Lietuvos pareigūnai, buvo nufilmuotas. Daugybė žmonių Lietuvoje, JAV ir kitose šalyse pasibaisėję žiūrėjo įrašą negalėdami patikėti savo akimis. Apie 9000 žmonių šiai dienai pasirašė peticiją, reikalaujančią Lietuvos pareigūnus nutraukti agresiją ir prievartą prieš nekaltą mergaitę (http://www.change.org/petitions/lithuanian-justice).

Smurtinė kampanija prieš D. 2012 m. kovo 23 d. nepavyko, kadangi vaiko teisių apsaugos darbuotoja nesileido antstolės ir policijos įbauginama ir nesutiko jiems padėti pabaigti savo smurtinės veiklos prieš panikos apimtą ir fiziškai sužalotą vaiką. Dabar antstolė, kad pasiektų savo, apmoko savo pajėgas ir planuoja dar agresyvesnį reidą prieš mergaitę.

Esame įsitikinę, kad perduoti D. jėga, prieš jos aiškiai išreikštą, dokumentais patvirtintą valią motinai, kurią ji kaltina pardavinėjusi ją pedofilams ir kuriai vis dar nepareikšti kaltinimai, nors įkalčių yra pakankamai, yra nehumaniška ir prieštarauja sveikam protui. D. turi būti užtikrinta teisė į sąžiningą pedofilijos bylos nagrinėjimą, kuri apimtų ir jos teisę liudyti ir (arba) kaip svarbų liudijimą pateikti ankstesnius pasisakymus.

Prašome, kad JAV Valstybės departamentas išreikštų savo poziciją šiuo klausimu, kadangi D. teisių pažeidimai prieštarauja ne tik sveikam protui, Lietuvos konstitucijai, Lietuvos įstatymams, bet ir kelioms Jungtinių Tautų Vaiko teisų konvencijos, kurią Lietuva ratifikavo 1995 metais, nuostatoms. Pagarbiai prašome įvertinti šią situaciją kaip vertinate ir kitus žmogaus teisių pažeidimus pasaulyje. Esame įsitikinę, kad Jūs nepriimtumėte Irano prezidento Ahmadinedžado aiškinimų, kad Yousef Nadarkani‘o mirties nuosprendis nėra žmogaus teisių pažeidimas, kadangi tai atitinka Irano įstatymus. Todėl mes tikimės, kad pedofilijos bylos klausimu jūs atsiklausite ne Lietuvos pareigūnų, kurie iškraipo parodymus ir dangsto pedofilinės veikos vykdytojus, bet pasitelksite patikimą nepriklausomą šaltinį.

Mes šioje byloje patyrėme pakankamai mirčių, tarp kurių yra ir mergaitės tėvas D.Kedys. Todėl mes manome, kad saugiausia mergaitei vieta gyventi – su teta Neringa Venckiene, kur mergaitė auginama jau keletą metų. Reikia tik vieno dalyko, kad būtų užtikrinta saugus mergaitės gyvenimas pas tetą – teisėjai ir valstybės pareigūnai turi liautis priekabiauti prie tetos ir bauginti ją už tai, kad rūpinasi D. ir siekia apginti jos teises.

Ačiū iš anksto už jūsų dėmesį šiame laikui jautriam reikale.

Pagarbiai,

P.S. Šią peticiją papildo žmonių parašai, kurie prašo JAV Valstybės departamentą išstoti su viešu pareiškimu dėl žmogaus teisių pažeidimų, nurodytų šioje peticijoje.

Pasirašyti reikia siunčiant email to ballv@att.net:  Vardas pavardė, sutinku su peticija

Komentarai

 

 

 
 1. ..klumpiai paiklausykite ,vyžoti lenkų ponai labai norėjo Grybauskaitei paskaityti pamokslą.J.E.D.Grybauskaitė šaunuolė,nepakluso vyžotiems lenkų ponams.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Viso pasaulio lietuviai susivienijo mazos mergaites deka. Galbut visi kartu mes ir nugalesim sia nieksu gauja

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Ar dar nematote Kowno žyduko Liandsberg “dovanų” Lietuvai??? Tai čekistų ir piderasų valdoma teisėsauga.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Lietuvą su Liandsberg ir Adamkovič čekistine teisėsauga reikia vyti iš Europos Sąjungos ir NATO.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. ačiū broliams iš už atlanto. jaučiuosi pakylėta. kedytės situacija mus suvienijo, kaip sąjūdžio laikais.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. zmones turim sustabdyt situos teisesaugos nusikaltelius jie viska darys kad tik pagrobtu pagrindine liudininke. juk liaudis sustabde sausio yvykiuose tankus nejau nesustabdysime valstybiniu nusikalteliu. jeigu dabar nelaimesime ir neisgelbesime mergaites neistrauksim y dienos sviesa pedofilu reiskia visagyvenima busime situ nusikalteliu aukos ir beteisiai. jie dar labiau tyciosis. neyleiskime y nama tegul vaicekauskiene su savo parankiniais griauna vensku tvoras namus tegul visas pasaulis mato kaip jie kovoja uz tai kad nenukentetu pedofilai bet aukoja vardan ju mergaite. as nesuprantu is kokio velnio atsirado si anstole. ja tikrai ne motina pagimde ir koks dar vyras su ja gyvena o ka girdes vaikai apie savo motina. aisku kad ji del pinigu gali ir namus nugriaut ir mergaite suplesyt y gabalus ka jau bande. bet manau ponia pinigeliu nematysit nes zmones pasiruosia bet kam. jie tikrai neatiduos mergaites y jusu nesvarius nagus. jokia moteris pareigune taip nesielgtu. juk jus ne suniukas kuriam pasako …..fas ir jis puola. bet net sunys vaiku nepuola na nebent labai pikti isauginti blogoj aplinkoj. tai va apie jus ta paty galima pasakyti. pamastykit.negi pinigai svarbiau uz sazine uz zmoniskuma. y motinos sazinenet neapeliuoju nes ji jos neturi ir nezino kas tai yra.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. DĖMESIO!!! Klonio prieigose policijos daugėja !!!!Panašu, kad ruošiamasi mergaitės paėmimui!!! PLATINKKIME INFORMACIJA!!!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. jei turėtume naudingų iškasenų, gal Amerikai ir būtume įdomūs… O dabar… Kam tas lietuviškas žvyras reikalingas?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. Petrašiūnų mokyklos mokytojai atmena stankūnaitę.Jie mini,kad jau nuo penktos klasės ji buvo ne tokia ,kaip visos mergaitės.O penkta klasė ,tai apie 12-13 metų.Taip,kad ir Amerikos specialistai pripažins,kad visko būna .Žmogaus libido kiekvieno skirtingas.Vienam prabunda anksti,o kitas ir senatvėje nežino kas tai yra.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • visų pirma, jokie jokių amerikų specialistai nieko nepripažinės
   antra, jokie jokių šalių specialistai savo išvadų nedaro pagal karštuose šuduose rašinėjamus kliedesius

   trečia, o iš tikro tai tik tiek ir svarbu: santykiavimas su nepilnamečiais – min.10 metų ir SEX OFFENDER iki grabo lentos

   tik visiškas venckinis idiotas gali sukliedėt tavo lygio nesamones: atsižvelgs į tai, kad venckienės brolis……!!!!!

   p.s. tau tikėjimas neleidžia sužinoti, ką apie D.Kedžio mokyklinius metus pasakoja jo buvę pedagogai….
   alivaizdu, kad kiekvienas žmogus kitoks. šitas palaipsniui ir įrodė savo kitoniškumą. po dvigubos žmogžudys tės paspringo vėmalais….

   Thumb up 0 Thumb down 0

 10. paskaitys tą skundą.
  Aišku, bandys pasidomėti kas ir kaip
  Ir absoliutus krachas nuo pat pimo fakto: D.Kedžio sugyventinė – dar 16-os neturinti
  Pagal JAV įstatymus, absoliučiai jokios reikšmės neturi ar su nepilnametės sutikimu, ar ji pati rodė iniciatyvą – pradžiai D.Kedys gautų mažiausia 10 metų kalėjimo ir sex offender visam gyvenimui.
  Va dėl to. manyčiau tikrai gali kažkas sureaguoti
  Bet ne taip, kaip tikisi dvigubo žudiko, pedofilo. sex offender šalininkai ir jo sesuo

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • Tarybiniai gūdūs laikai – jei nepilnametis asmuo nori ištekėti iki pilnametystės (18) metų, jis gauna tėvų sutikimą ir viskas……….. Stankės tėvai ją išvarė iš namų, savotiškai sutiko , kad eitų ji kur tik nori, ar peti ji išėjo? Nesvarbu….taigi jokio čia kriminalo, pati sakė pastatykit šalia kokį peinburnį ar Drąsių , žinoma ji pasirinkyų Drąsių – ką ir padarė. IR ne čia esmė…jie sugyveno vaikęlį, jai rūpėjo tūsai…nu būna panos , negali nusėdėti, dar kai vyrukas geras, ir laukia kol susiprotės…o stankė nesusiprotėjo…gal ir susiprotėjo tik į pinigų pusę…..BJAURU kada vyras geria ar paleistuvauja, bet kai tai DARO MOTRIS tai YRA 1000kartų bjauriau….

   Thumb up 0 Thumb down 0

 11. Gerai parasytas kreipimasis, tikekimes kad bus atkreiptas demesys i sia baisia situacija..

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • bet tik lietuvoj
   vadina situos skundo autorius issigimeliais ir lietuvos priesais
   kitokio demasio gasli laukti tik tokie kaip tu. ilgai laukus dar palauk…
   pamirsi nesulaukus

   Thumb up 0 Thumb down 0

 12. antanas

  ——–, 2012-04-19 16:24 Pedofilų pakalikai jaučiasi galingi, nes jų rankose – visi postai. Pagoglinau apie Slušnį.VIEN KO JIS VERTAS! *VŠĮ RUL Vaiko raidos centro vad. L. Slušnys *ŽLEK (žurnalistų ir leidėjų etikos komisija) vadovas L. Slušnys *Klaipėdos priklausomybės ligų centras, vyr. gydytojas L. Slušnys *Labdaros ir paramos fondas LAISVA VALIA vadovas L. Slušnys *Liet. telefoninių psich. pagalbos tarnybų asociacijos vad. L. Slušnys *Liet. vaikų draugų asociacijos vad. L. Slušnys *Lietuvos psichiatrų asociacijos pirmininkės pavaduotojas L. Slušnys *LTV laidos Linksmoji šeimynėlė konsultantas L. Slušnys Dar yra vieno iš LIONS klubų Vilniuje vadovas, kažką dar veikia Vilniaus savivaldybėje, Seime… Ir tai dar ne viskas… Žodžiu, kur spjausi, ten Slušnys… vyrukas maudosi mūsų piniguose. Kažin, kiek per mėnesį pribyra biudžetinių pinigėlių į jo piniginę? Kažin, kokios ji spalvos? Dar radau info V.Vasiliauskas: Tas pats Linas Slušnys, vaikų psichiatras, kadaise buvo įsipainiojęs į skandalą. Vaikų globos draugija, kuriai vadovavo Vilniaus pedagoginio universiteto profesorė Giedrė Kvieskienė, įtariama, prekiavo vaikais seksualiniam išnaudojimui. G.Kvieskienės pavaduotojas buvo tas pats L.Slušnys.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • Giedres Kvieskienes biciuliu ir gali buti Slusnys. Kur gi ne- juk toji 10 metu Lietuva prievartavo su ateizmu – 1987m. Leningrade apsigyne disertacija ,,Ateisticeskaja rabota v dome kultury ir metody…” KGB ir KP pavedimu buvo rengiamas I Kulturos kongresas, tai, kadangi jau nuo 22 m. buvo komunistu part. nare (tevas M.Pronckus – Plunges Partijos k-to I sekretorius), nachaliskai prilindusi prie organizatoriu, per partine linija vaidino didele kulturos ismanytoja – kure kulturosnpolitika, apie pacia kultura nieko neismanydama ir t.t. Akad. Z.Zinkeviciu isede is Svietimo ministro posto, su kun. R.Gudeliu dare afioras su vaikais , panaudodami svedu pinigus. Issuko uodega, zinoma aferiste, patapusi ,,edukalogijos daktare” su ateistine disertacija. Taip, kaip ir Toma Birmontiene – Konstituc. teismo pirm. su tarybins milicijos disertacija. Taigi, Slusnys ir Kvieskiene – abu labu tokiu – sukciai ir nepadorus Lietuvos zmones. Kad vaikus pardavinejo Amerikos lietuviams – tai tikras faktas. Su Slusnio pagalba.

   Thumb up 0 Thumb down 0

  • Kas galėtų paneigti, kad labai paranku ir vaikų prekybą koordinuoti, visi kreipiasi, informacija ant lėkštutės…PEKLA GRYNA…dar kaip paklausiau kaip jis apie koncertus garliavoje atsiliepia, tai net supykino…psichiatras vadinasi… :(

   Thumb up 0 Thumb down 0

 13. ADVOKATAS sakė stankės nereikia – vadinasi KAUKĖTŲ nebus , bus GUDRAUJAMA……………..Saugokit mergaitę nuo MOTERŲ nepažįstamų, tegu pati neina, net jei kvies nepažįstamos, nors labai geros……………po pagrobimo, sakys , kad mergaitė pati su socialinėm darbuotojom sutiko ir panašiai…….. Jeigu pagrobs TOLI nenuvažiuos – bet gariau pasisaugoti, kiek galima tai mažyliai gązdintis… MOTERŲ saugotis !!!!!!!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. Pasaulis ra�o:
  2012-04-22 – 15:32 Mes visu kūnu už teisingumą ir Neringą Venckienę.Ši moteriškė įeis į istoriją šalia Žanos d’ark. Šalin socdemus,bailių pilną seimą,vyriausybę,visokius ten šimšius,žioplienes,lietuvos komjaunuolių rytą ,stankūnaitę , sakalą su sadecku, gėdingam senoliui adamkui, iškrypėlių pastumdėliui ir kitiems sielos bomžus.Gaila piliečių, kuriems aukščiau minėtas brūdas sėkmingai susuko smegenis,gaila, kad liaudis dar nemoka mąstyti savo galva ir nelipa iš medžių, gaila rašytojėlių iš saugumo komentaruose, brūdas ir liks brūdu

  Thumb up 0 Thumb down 0

 15. Vaiko ėmimas

  Vytautas Landsbergis

  zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
  pastaba
  Tatos vėmimas

  Thumb up 0 Thumb down 0

 16. Pažangusis Lietuvos jaunime, visi žinome mergaitės iš Garliavos istoriją… Padėkime išlikti mergaitei jai artimoje ir jaukioje aplinkoje pas tėvelio seserį p.Neringą Venckienę.

  Thumb up 0 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 5
Naujuoju MRU Tarybos pirmininku išrinktas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas 4
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (1)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (2)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
Atsargiai – praktika Vilniaus universitete gali baigtis mirtimi! [Prokuratūrai VU „mantija“ svarbiau nei jaunos merginos žūties aplinkybių ištyrimas?] (9)
Giedrė Gorienė Turbūt nei vieni tėvai, išleisdami savo atžalą studijuoti...
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (3)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (3)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...